Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)"

Transcript

1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Διαστασιολόγηση της επικάλυψης των υαλόφρακτων θερμοκηπίων Δρ Μενέλαος Θεοχάρης

2 61 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαστασιολόγηση της επικάλυψης των υαλόφρακτων θερμοκηπίων Η φέρουσα ικανότητα της επένδυσης πρέπει να υπολογιστεί σύμφωνα με : α ) Την παράγραφο 6 προκειμένου για γυάλινα φύλλα, τα οποία είναι κατασκευασμένα από άνυδρο πυριτικό υδροξείδιο του Νατρίου β ) Την παράγραφο 64 προκειμένου για πλαστικά γ ) Σχεδιασμό υποστηριζόμενο από δοκιμές προκειμένου για άλλους τύπους επένδυσης Στις περιπτώσεις που η επιφάνεια είναι ασυνήθιστα τραχεία πρέπει να ληφθεί υπόψη η εφαπτομενική συνιστώσα του φορτίου Για συνήθη επίπεδα τζάμια, τυποποιημένα τζάμια και λείες επιφάνειες από πλαστικά φύλλα η εφαπτομενική συνιστώσα του φορτίου μπορεί να αγνοηθεί 6 Επιλογή γυαλιού και διαστάσεων υαλοπίνακα Οι μηχανικές ιδιότητες του γυαλιού που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και στοιχεία σχετικά με τις διαθέσιμες διαστάσεις των υαλοπινάκων λαμβάνονται από τους κατασκευαστές υαλοπινάκων για χρήση σε θερμοκήπια Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία για το γυαλί οι ποσότητες αυτές παίρνουν τις εξής τιμές: η τιμή του Ε κυμαίνεται μεταξύ 70 και 90 Gpa ( N/mm ), η πυκνότητα είναι περίπου,5 g/cm (, kg/mm ), οι διαστάσεις α και β επιλέγονται από εμάς -έχοντας πάντα υπόψη του τι διατίθεται στην αγορά-, πάντως οι μέγιστες διαστάσεις που χρησιμοποιoύνται σήμερα είναι m x 1m, ένα τυπικό πάχος υαλοπίνακα που χρησιμοποιείται για την κάλυψη θερμοκηπίων είναι τα 4mm για υαλοπίνακες με επίπεδες επιφάνειες και 5 mm για υαλοπίνακες με κυματοειδή την μία επιφάνεια και η ονομαστική τιμή της αντοχής αστοχίας του γυαλιού gl:u δίνεται από τον κανονισμό EN101-1:000 ανάλογα με το είδος του γυαλιού στον πίνακα 61 Πίνακας 61 Ονομαστική τιμή της αντοχής αστοχίας του γυαλιού Είδος γυαλιού gl:u [N/mm ] Κοινό γυαλί Επίπεδο γυαλί 5 Γυαλί με κυματοειδή επιφάνεια 0 Γυαλί ενισχυμένο με σύρμα 16 Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες γυαλί Επίπεδο γυαλί 5 Γυαλί με κυματοειδή επιφάνεια 0 Θερμικά σκληρυμένο γυαλί Επίπεδο γυαλί 6 Γυαλί με κυματοειδή επιφάνεια 50 Χημικά σκληρυμένο γυαλί Κοινό επίπεδο γυαλί 6

3 6 Υπολογισμός κάθετης στον υαλοπίνακα συνιστώσας βάρους γυαλιού ανά μονάδα επιφάνειας υαλοπίνακα (μόνιμο φορτίο υαλοπίνακα) Ο υπολογισμός θα γίνει από τη σχέση: G 1 = ρ t g cosθ [N/mm ] ( 61) ρ: πυκνότητα γυαλιού [kg/mm ] t: πάχος υαλοπίνακα [mm] g: επιτάχυνση της βαρύτητας [λαμβάνεται ίση με 9,81 m/s ] θ: γωνία κλίσης στέγης [ ο ] Σχήμα 61 Υπολογισμός κάθετης στην επιφάνεια του υαλοπίνακα συνιστώσας βάρους υαλοπίνακα 64 Υπολογισμός κάθετης στον υαλοπίνακα συνιστώσας φορτίου χιονιού, ανά μονάδα επιφάνειας υαλοπίνακα Θα βρεθεί η κάθετη στην επιφάνεια συνιστώσα τόσο του ομοιόμορφου όσο και του ανομοιόμορφου φορτίου χιονιού Η εύρεση της συνιστώσας θα γίνει βάση της σχέσης: Q,i = Q,i cos θ [N/mm ] ( 6) όπου i=1: ομοιόμορφο φορτίο χιονιού, i=: ασύμμετρο φορτίο χιονιού 65 Υπολογισμός τιμής σχεδιασμού της αντοχής αστοχίας του γυαλιού σε κάθε ξεχωριστή φόρτιση Δίνεται για κάθε φόρτιση ξεχωριστά, επειδή η διάρκεια που κάθε φόρτιση επιβαρύνει τον υαλοπίνακα παρουσιάζει διαφορές: gl ;t;d gl;u γ M;t ( 6) gl;t;d : η τιμή σχεδιασμού της αντοχής αστοχίας του γυαλιού [N/mm ], gl;u : η ονομαστική τιμή της αντοχής αστοχίας του γυαλιού η παίρνεται από τον πίνακα 61 γ Μ;t : ο μερικός συντελεστής ασφάλειας του γυαλιού, ο οποίος παίρνεται από τον πίνακα 55 Από τον πίνακα 55 προκύπτει γ G1 = γ Q1 = γ Q = 1,

4 66 Έλεγχος αντοχής του υαλοπίνακα Η μέθοδος υπολογισμού είναι εφαρμόσιμη μόνο σε λεία γυάλινα φύλλα ομοιόμορφα φορτισμένα κάθετα προς την επιφάνειά τους, στηριζόμενα περιμετρικά με απλές στηρίξεις και με ένα ονομαστικό πάχος όχι μικρότερο από 4 mm Ο τελικός έλεγχος της οριακής αντοχής αστοχίας γίνεται με τον τύπο: p p gl;sd gl;rd 1,0 gl;sd : η τιμή σχεδιασμού της αντοχής αστοχίας του γυαλιού [N/mm ], gl;rd : η ονομαστική τιμή της αντοχής αστοχίας του γυαλιού η παίρνεται από τον πίνακα 61 Η σχέση 64 για τα γυάλινα φύλλα αναλύεται στη σχέση : ( 6 4) gl G1 Sd gl G1 Rd gl Q1 S d gl Q1 Rd gl Q S d gl Q Rd 1,00 ( 65) gl G 1 S d gl Q 1 S d gl Q S d gl G 1 R d είναι η τιμή σχεδιασμού της κάθετης προς την επιφάνεια του γυάλινου φύλλου συνιστώσας του μονίμου φορτίου της είναι η τιμή σχεδιασμού του φορτίου λόγω ανέμου προς την επιφάνεια του γυάλινου φύλλου είναι η τιμή σχεδιασμού της κάθετης προς την επιφάνεια του γυάλινου φύλλου συνιστώσας του φορτίου χιονιού είναι η τιμή σχεδιασμού της οριακής αντοχής αστοχίας των γυάλινων φύλλων, για την περίπτωση μονίμου φορτίου gl Q 1 R d είναι η τιμή σχεδιασμού της οριακής αντοχής αστοχίας των γυάλινων φύλλων, για την περίπτωση φορτίου ανέμου είναι η τιμή σχεδιασμού της οριακής αντοχής αστοχίας των γυάλινων φύλλων, gl Q R d για την περίπτωση φορτίου χιονιού Για τα γυάλινα φύλλα η οριακή αντοχή σχεδιασμού μπορεί να ληφθεί ως εξής : α) Μεμονωμένα ορθογωνικά φύλλα γυαλιού στηριζόμενα με απλές στηρίξεις στις δύο, ή στις τρεις πλευρές τους glxrd glu t 1 6 βb, t γ Mx / t 1 ( 66) β) Μεμονωμένα ορθογωνικά φύλλα γυαλιού στηριζόμενα με απλές στηρίξεις στις τέσσερες πλευρές τους glxrd Mx B 4C B E 4t γ ab ( 67)

5 γ) Θερμομονωτικά ορθογωνικά φύλλα γυαλιού και φύλλα γυαλιού από αλλεπάλληλα φύλλα glxrd glxrd glu t t 1 t a b Ε β glu t 1 6 βb, t γ Mx / t 1 ( 68) είναι η τιμή σχεδιασμού της οριακής αντοχής των γυάλινων φύλλων, λόγω του φορτίου x όπου x είναι είτε η κυρία φόρτιση G 1, είτε το φορτίο ανέμου Q 1, ή το φορτίο χιονιού Q είναι η ονομαστική τιμή της οριακής αντοχής του γυαλιού = 5 Ν/mm είναι το πάχος του φύλλου γυαλιού είναι το πάχος του πιο χοντρού φύλλου γυαλιού είναι το πάχος του πιο λεπτού φύλλου γυαλιού είναι το μεγαλύτερο άνοιγμα του φύλλου γυαλιού είναι το μικρότερο άνοιγμα του φύλλου γυαλιού είναι το μέτρο ελαστικότητας του γυαλιού είναι ένας παράγοντας που εξαρτάται από τις διαστάσεις και τις στηρίξεις του φύλλου γυαλιού και ο οποίος παίρνει τις τιμές που δίνονται στον επόμενο πίνακα 6 Πίνακας 6 Τιμές του παράγοντα β Τρόπος στήριξης Απλή στήριξη στις δύο πλευρές Απλή στήριξη στις τρεις πλευρές Απλή στήριξη στις τέσσερες πλευρές Το β δίνεται από τον προσεγγιστικό τύπο : 1,117 a/b 1 1,07 β 0,0447 0,080 1 e Λόγος a b Οποιεσδήποτε τιμές Οποιεσδήποτε τιμές Τιμή συντελεστή β 0,15 0,15 1,0 0,0447 1,1 0,054 1, 0,0597 1, 0,0666 1,4 0,070 1,5 0,0788 1,6 0,0840 1,8 0,190,0 0,100,5 0,111,0 0,1184,5 0,116 4,0 0,141 5,0 0,145 0,150 Β, C είναι παράγοντες που δίνονται από τις σχέσεις :

6 k B k 4 4k glu 4 ab Et 4k glu ab Et και k C 4k k glu 4 ab Et στις οποίες 4β k a/b k a 4,75 1 b 4 k 4 0,8 ( 69) 67 Μέθοδος υπολογισμού για πλαστικά φύλλα Η μέθοδος υπολογισμού για πλαστικά φύλλα, που δίνεται εδώ, είναι εφαρμόσιμη μόνο για πλαστικά φύλλα φορτιζόμενα κάθετα προς την επιφάνειά τους Για τα πλαστικά φύλλα πρέπει να ικανοποιείται η σχέση : σ p//sd p//rd σ p/sd prd 1,0 ( 610) σ p//sd σ psd p//rd prd είναι η τιμή σχεδιασμού της θλιπτικής τάσεως κατά την διαμήκη διεύθυνση του πλαστικού φύλλου η οποία προκαλείται από την τιμή σχεδιασμού της φόρτισης είναι η τιμή σχεδιασμού της θλιπτικής τάσεως κατά την εγκάρσια διεύθυνση του πλαστικού φύλλου η οποία προκαλείται από την τιμή σχεδιασμού της φόρτισης είναι η τιμή σχεδιασμού της του φορτίου παραγωγής κατά την διαμήκη διεύθυνση του πλαστικού φύλλου, ισχύουσα για την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του πλαστικού φύλλου είναι η τιμή σχεδιασμού της του φορτίου παραγωγής κατά την εγκάρσια διεύθυνση του πλαστικού φύλλου, ισχύουσα για την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του πλαστικού φύλλου

7 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 1 EN101-1 Greenhouses-Design and construction - art 1: Commercial production Greenhouses, CEN/TC84, December 001 EN 1990 Eurocode 0 Basis o structural design, CEN, April 00 EN 1991Eurocode 1: Actions on structures, General actions art 1-1: Densities, sel-weight, imposed loads or buildings, CEN, April 00, art 1- : Snow loads, CEN, July 00, art 1-4: Wind actions, CEN, April 005, art 1-5: Thermal actions, CEN, Nov 00 4 Θεοχάρης, Μ, 000 Η εφαρμογή των Ευρωκώδικων στη μελέτη των Ελληνικών θερμοκηπίων, Μεταπτ Διατρ, Τμ Γεωπ Φυτ και Ζωικ Παρ/γής Παν/μίου Θεσσαλίας, Βόλος, Μάρτ 000, σελ 15 5 Θεοχάρης, Μ, 000 Η ανεμοφόρτιση των θερμοκηπιακών κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, Πρακτ oυ Πανελλ Συν Γεωργ Μηχαν, σελ , Βόλος, Σεπτ Θεοχάρης, Μ, 00 Η Χιονοφόρτιση των θερμοκηπιακών κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, Πρακτ oυ Πανελλ Συν Γεωργ Μηχαν, σελ7-44, Θεσ/νίκη, Μαΐος 00 7 Θεοχάρης Μ: " Γεωργικές Κατασκευές", Άρτα Θεοχάρης Μ: " Γεωργικές Κατασκευές, Εργαστηριακές Ασκήσεις", Άρτα Θεοχάρης Μ:" Θερμοκηπιακές Κατασκευές", Άρτα Ιωαννίδης Π " Οι στέγες στην Οικοδομή ", Αθήνα Αναστασόπουλος Α: "Γεωργικές Κατασκευές" Αθήνα Beton Kalender 1984: Τόμοι 1 και Μετάφραση στα Ελληνικά, Εκδότης Μ Γκιούρδας 1 Βαγιανός Ι : "Πρακτική των Θερμοκηπίων και των Σηράγγων " 14 Γεωργακάκης Δ : "Στοιχεία Ρύθμισης Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού Αγροτικών Κατασκευών ", Αθήνα Γραφιαδέλλης Μ :"Σύγχρονα Θερμοκήπια" Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη Δεϊμέζης Α : " Γενική Δομική ", Τόμοι Ι, ΙΙ, Αθήνα Δούκας Σ : " Οικοδομική", Αθήνα Ευσταθιάδης Α :" Θερμοκήπια Στοιχεία Κατασκευής, Λειτουργίας και Καλλιέργειας" 19 Μαυρογιαννόπουλος Γ :" Θερμοκήπια ", Εκδοση Γ', Αθήνα 001 Μπουρνιά Ε : "Αγροτικά Κτίρια ", Έκδοση ΟΕΔΒ, Αθήνα 1995

8 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου Μενέλαος Θεοχάρης Γεωργικές και Θερμοκηπιακές Κατεσκευές (Εργαστήριο) Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 40 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων πχ φωτογραφίες, Διαγράμματα κλπ, τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων» [1] Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί Επεξεργασία: Δημήτριος Κατέρης Άρτα, 015

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 3: Χαράξεις σημείων και γραμμών στο έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 2. ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 11: Οι φορτίσεις των θερμοκηπιακών κατασκευών στην Ελλάδα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 9: Σχεδιασμός συστήματος θέρμανσης θερμοκηπίων Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ενότητα 2 : Οι αποθήκες γεωργικών προϊόντων Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 6 2 Οι αποθήκες γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 7 :Κλειστοί Αγωγοί Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Ροή σε κλειστούς αγωγούς υπό πίεση 5.1. Γενικά Η ροή των πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 6 : Κίνηση του νερού στο έδαφος ΙΙ Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 6 : Κίνηση του νερού στο έδαφος ΙΙ Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 6 : Κίνηση του νερού στο έδαφος ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης .3.. Μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας στον αγρό.3...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία)

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 6 : Κριτήρια επιλογής κατάλληλου συστήματος άρδευσης Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 6. Κριτήρια επιλογής κατάλληλου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ 1995-1-1 Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών

ΕΝ 1995-1-1 Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών ΤΕΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ ΕΝ 995-- Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών Μέρος Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτήρια 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΘΕΟΧΑΡΗ ΖΑΝNΗΣ ΚΟΝΤΕΑΣ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Α.Μ. 26631 )

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Α.Μ. 26631 ) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Α.Μ. 26631 ) ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

DIN. DIN Fachbericht 101. ράσεις σε γέφυρες. 2.Έκδοση 2003. Εκδότης:

DIN. DIN Fachbericht 101. ράσεις σε γέφυρες. 2.Έκδοση 2003. Εκδότης: DIN DIN Fachbericht 101 ράσεις σε γέφυρες 2.Έκδοση 2003 Εκδότης: 1 Περιεχόµενο Κεφ. Ι Πρόλογος 3 Κεφ.ΙΙ Κεφ.ΙΙΙ Βασικές αρχές σχεδιασµού της φέρουσας κατασκευής Φαινόµενα ειδικά βάρη και βάρη ανα µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISN 978-96-456-33-4 Copyright, Μάϊος 1, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΥΑΛΙ ΩΣ ΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΟ ΓΥΑΛΙ ΩΣ ΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟ ΓΥΑΛΙ ΩΣ ΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ του Αλέξανδρου ΤΟΛΗ, Πολιτικού μηχανικού Π.Θ. MSc ΣΑΚ ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην τελευταία δεκαετία, έχουμε δει μια δραματική αύξηση στη χρήση του δομικού γυαλιού σε κατασκευές λόγω της

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 6 «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα

3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Γ.Μ.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Επιμέλεια Έκδοσης Β. Αντωνόπουλος, Κ. Ακριτίδης και Κ. Τσατσαρέλης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29-31 Μαΐου 2003 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός -υπολογισμός ξύλινων κατασκευών

Σχεδιασμός -υπολογισμός ξύλινων κατασκευών ΤΕΕ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΩΝ Ευρωκώδικας 5 (ΕΝ 1995-1-1) Σχεδιασμός -υπολογισμός ξύλινων κατασκευών Ελευθερία Τσακανίκα Θεοχάρη ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ (Λέκτορας ρ ς Π 407) ΕΝ 1995-1 -1

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού των Φερουσών Κατασκευών ΕΝ 1991: Δράσεις επί των κατασκευών Συντακτική Ομάδα Νίκος Μαλακάτας,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 12 : Δομή και Λειτουργία της CPU 2/2 Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.4

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 1 4 2 3 Φωτογραφίες του εξωφύλλου: [1] Διάβρωση οπλισμού λόγω έκθεσης σε χλωριόντα από το θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

Steel Portal Frame EC3

Steel Portal Frame EC3 Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων πλαισίων για βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, υπόστεγα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 Ελαστική ανάλυση με πρόβλεψη για φαινόμενα 2ας τάξεως. Φορτία βαρύτητας, φορτία

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 10 Οκτωβρίου 2009 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΙΤΑΚΗ Διπλ. Πολ. Μηχανικός, MSc, DIC Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου (Θ)

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου (Θ) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου (Θ) Ενότητα 10: Ηλεκτρικά δίκτυα πλοίων Δ.Ν. Παγώνης Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ Το περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα. ΔρΠ.Μ., Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα. ΔρΠ.Μ., Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ Ημερίδα Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8 ΕΝ 1990 : Βάσεις (Δομητικού)) Σχεδιασμού ΕΝ 1991 : Δράσεις στις Φέρουσες Φρ Κατασκευές Κώστας Τρέζος, ΔρΠ.Μ., Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ASSIGNMENT

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ASSIGNMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ GRADUATE ΣΥΜΦΩΝΑ ASSIGNMENT ΘΕΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 8 SUBJECT: APPLICATIONS OF REINFORCED CONCRETE

Διαβάστε περισσότερα