Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Π. Χατζηαντωνίου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας, Στην σύγχρονη κοινωνία ολοένα και πιο επιτακτική καθίσταται η ανάγκη εφαρµογής της Πράσινης Χηµείας σε όλα τα επίπεδα της επιστήµης της Χηµείας: στην βασική και εφαρµοσµένη έρευνα, στην παραγωγή και στην εκπαίδευση. Οι θετικές επιστήµες παρά τον ορθολογισµό τους κάνουν λάθη. Είναι λοιπόν απαραίτητος ο επανασχεδιασµός της Χηµείας υπό το πρίσµα και το πνεύµα της Πράσινης Χηµείας, που στοχεύει στην εφαρµογή κανόνων που ελαττώνουν ή αποκλείουν τη χρήση και τη δηµιουργία βλαπτικών ουσιών κατά την σχεδίαση, παραγωγή και χρήση των χηµικών προϊόντων. (EPA). Στην Πράσινη Χηµεία έχουν ήδη γίνει µεγάλα βήµατα και είναι δίκαιο για την επιστήµη που υπηρετούµε, το γενικό κοινό να κατανοήσει ότι η Χηµεία δεν είναι ο κακός δράκος που καταστρέφει την υγεία µας και το περιβάλλον. Είναι λοιπόν σηµαντικό µέσω όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης να αποκτήσουµε ενηµερωµένους πολίτες. Στο 1 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Πράσινης Χηµείας που έγινε στην Αθήνα το 2003 παρουσιάσαµε την Πράσινη Προσέγγιση στην Χηµική Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικές Προοπτικές της Πράσινης Χηµείας, χώρες που δραστηριοποιούνται στην Πράσινη Χηµεία, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στις Η.Π.Α., βιβλιογραφία της Πράσινης Χηµείας, µοντέλα διδασκαλίας της Πράσινης Χηµείας, προτάσεις για την εµπέδωση της Πράσινης Χηµείας κ.α.). Στο 2 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Πράσινης Χηµείας θα παρουσιάσουµε το σύνολο των δραστηριοτήτων Πράσινης Χηµείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Η Πράσινη Χηµεία διδάσκεται στο Α.Π.Θ. από το 1999 σε µεταπτυχιακό κυρίως επίπεδο. Σε προπτυχιακό επίπεδο µόνο στο εργαστήριο οργανικής Χηµείας, έχουν εισαχθεί τέσσερις πειραµατικές ασκήσεις.. Συγκεκριµένα µιλάµε για Αντίδραση Diels Alder υποβοηθούµενη από µικροκύµατα όπου αντικαταστάθηκε το τρίωρο βράσιµο σε ξυλόλιο µε δίλεπτη 1

2 µικροκυµατική θέρµανση. Το λαµβανόµενο προϊόν είναι υψηλής καθαρότητας και έχει απόδοση >80% Αλδολική συµπύκνωση βενζαλδεϋδης-κυκλοεξανόνης µε υποστηριζόµενα αντιδραστήρια (Καυστικό Κάλιο υποστηριγµένο σε Alumina). Οξείδωση κυκλοεξανόλης προς κυκλοεξανόνη µε χλωρίνη αντί µε διχρωµικό κάλιο (γνωστό καρκινογόνο) Οξείδωση Φλουορενίου προς Φλουορενόνη µε υπερµαγγανικό Κάλιο σε σαπωνοδιάλυµα σεβακικού νατρίου (αντίδρασης µεταφοράς φάσης, phase transfer, αντί της οξείδωσης µε διχρωµικό κάλιο Κατά την γνώµη µας ο λόγος της περιορισµένης εισαγωγής της Πράσινης Χηµείας σε προπτυχιακό επίπεδο και όπως ήδη έχουµε αναφέρει στο προηγούµενο Συµπόσιο Πράσινης Χηµείας, οφείλεται στο ότι ένα µεγάλο µέρος των συναδέλφων χηµικών είναι πολύ εχθρικοί και παρουσιάζουν την φροντίδα για το περιβάλλον και τη Βιωσιµότητα σαν αιτίες που στοιχειοθετούν προοπτικές κακής επαγγελµατικής αποκατάστασης Οι µη ενηµερωµένοι χηµικοί φοβούνται, ότι η Πράσινη Χηµεία αποτελεί αναίρεση της Χηµείας και επιστροφή σε πρωτόγονες καταστάσεις, π.χ. να πλένουµε όπως οι Λάµα στο Θιβέτ τα σκεύη µας, τρίβοντας τα µε άµµο, να καθαρίζουµε τα τζάµια µε ξύδι και γενικά επιστροφή στη φύση. Πράσινη Χηµεία δε σηµαίνει κατάργηση της Χηµείας. εν πρέπει να φοβόµαστε την Πράσινη Χηµεία. Η Πράσινη Χηµεία αποτελεί το High-Tech της χηµείας. Μέθοδοι που βρίσκονται στην αιχµή του δόρατος της Χηµείας, όπως καταλυτική χηµεία, υπερµοριακή Χηµεία (supramolecular chemistry), νανοχηµεία (nanochemistry), ηχοχηµεία (sonar chemistry), ενζυµατική χηµεία κ.α., επιστρατεύονται για την επίλυση κεντρικών προβληµάτων. Η Πράσινη Χηµεία όχι µόνον αξιοποιεί το πιο µοντέρνο θεωρητικό υπόβαθρο της χηµείας, αλλά προσπαθεί να το διευρύνει αποκτώντας έτσι περισσότερα όπλα για τη επίλυση δύσκολων προβληµάτων. Σε µεταπτυχιακό επίπεδο η Πράσινη Χηµεία διδάσκεται αφενός στο µεταπτυχιακό των υλικών του τµήµατος Φυσικής και στο µεταπτυχιακό της ιδακτικής της Χηµείας και των Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, µε αποτέλεσµα 2

3 την παραγωγή σηµαντικού όγκου υλικού (µονογραφίες για ένα µεγάλο πλήθος θεµάτων Πράσινης Χηµείας, αλλά και πειραµατικές εργασίες που παρουσιάζουν πρωτότυπα πειράµατα απευθυνόµενα σε µαθητές και φοιτητές.) Το υλικό αυτό πολύ σύντοµα θα εµφανιστεί αφενός µεν στον ιστότοπο (website) του ικτύου Πράσινης Χηµείας και θα αποτελέσει για την ελληνική βιβλιογραφία µια πλούσια πηγή ενηµέρωσης επί θεµάτων Πράσινης Χηµείας, αφετέρου δε στη διεθνή βιβλιογραφία υπό µορφήν εργασιών σε περιοδικά και συνέδρια (ορισµένα από αυτά έχουν ήδη δηµοσιευθεί). Στο µεταπτυχιακό µάθηµα των υλικών του τµήµατος Φυσικής του Α.Π.Θ. από διετίας διδάσκουµε Υγιεινή και Ασφάλεια των Υλικών. Το παρεχόµενο σεµινάριο εστιάζεται στην Πράσινη Χηµεία και στην Πράσινη Σκέψη. Περιεχόµενο Σεµιναρίου Υγιεινής και Ασφάλειας των Υλικών. Εισαγωγή. Ιστορικά στοιχεία, Ηθική Περιβάλλοντος Στοιχεία εφαρµοσµένης τοξικολογίας. Ορισµοί, Φυσική Κατάσταση των Χηµικών Ενώσεων, Οδοί Έκθεσης, LD50, TLV, Περιβαλλοντική Τοξικολογία, Οικοτοξικολογία Ασφαλής Χειρισµός των Χηµικών. Μέσα ατοµικής Προστασίας, Μεταφορά, Αποθήκευση, Ασυµβατότητα. ιάθεση των Χηµικών Αποβλήτων. Χαρακτηριστικά των Επικινδύνων Αποβλήτων, Προβλήµατα Προκαλούµενα από τη ιάθεση των Αποβλήτων στην Αποχέτευση, ιαδικασίες ιάθεσης. Στοιχεία Πράσινης Χηµείας. Ορισµός, Αειφόρος Χηµεία, Κατάλυση, Υποστηριζόµενα Αντιδραστήρια, Μικροκύµατα, Υπερκρίσιµη Εκχύλιση, Ιονικά Υγρά. Ανάλυση Επικινδυνότητας. Φύλλα Πληροφοριών Ασφαλείας Υλικών (Material Safety Data Sheets, MSDS) Βιβλιογραφία Υ&Α (Εκτός των MSDS) Στις εργασίες που εκπονήθηκαν στη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας µας απασχόλησε η πράσινη διάσταση των θεµάτων και η εκτίµηση του κινδύνου για τα χρησιµοποιούµενα υλικά. 3

4 Τα θέµατα επελέγησαν έτσι, ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στην υποδοµή των µεταπτυχιακών φοιτητών της Φυσικής των Υλικών, ενδεικτικώς δε αναφέρουµε ορισµένα εξ αυτών: 1. Υλικά κατασκευής DVD 2. Αγώγιµα Πολυµερή 3. Κίνδυνοι και προφυλάξεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον που προκύπτουν από τη χρήση µικροκυµάτων 4. Υπεραγώγιµα υλικά 5. Υγιεινή και Ασφάλεια µπαταριών ιόντων Li 6. Υλικά etching για την κατασκευή µικροκυκλωµάτων πυριτίου 7. Ακρυλικά Χρώµατα 8. Βαφές αυτοκινήτων 9. Οθόνες, Monitor (TV, Computer κ.α.) 10. Καταλύτες αυτοκινήτων 11. Πυρηνικά Απόβλητα 12. Clophen, PCB s (Υλικά µετασχηµατιστών) Στο µεταπτυχιακό της ιδακτικής της Χηµείας και των Νέων Τεχνολογιών του τµήµατος Χηµείας του Α.Π.Θ. ( ιχηνετ) προσπαθήσαµε να εισάγουµε στη συνείδηση των διδασκοµένων την Πράσινη Χηµεία, µε αφόρµηση τις αρνητικές πλευρές της Χηµείας. (Seveso, Bompalh, τρύπα του όζοντος, όξινη βροχή κ.α.) Στην διδασκαλία της Πράσινης Χηµείας στο ιχηνετ επιλέγοντας ενδιαφέροντα και αξιόλογα θέµατα, και έχοντας πάντοτε µια σταθερή και διαρκή επαφή µε κλασικές χηµικές και φυσικοχηµικές µεθόδους, προσπαθούµε να προωθήσουµε τις αρχές τις Αειφόρου Χηµείας στην εκπαίδευση και στην έρευνα και να βοηθήσουµε στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και οικολογικής συνείδησης των χηµικών, που αναπόφευκτα θα έρθουν σε επαφή µε αρκετά από τα πιο δύσκολα προβλήµατα του µέλλοντος, όπως αυτά των αστικών, βιοµηχανικών και διαστηµικών τώρα πια αποβλήτων. Πιστεύουµε δε ότι οι χηµικοί κατά κύριο λόγο είναι αρµόδιοι, όσον και υπεύθυνοι για την σωστή ενηµέρωση µαθητών και πολιτών επί αυτών των θεµάτων. Τα θέµατα τα οποία ανατίθενται σε κάθε οµάδα µεταπτυχιακών φοιτητών έχουν την θεωρητική όσο και την εργαστηριακή τους διάσταση. Οι δύο φάσεις 4

5 προετοιµασίας και παρουσίασης είναι ξεχωριστέςν µε την θεωρητική παρουσίαση πάντοτε να προηγείται. Όλα όσα αναφέρονται στη θεωρητική παρουσίαση ιστορικά στοιχεία, θεωρία, εφαρµογές κλπ αποτελούν προαπαιτούµενες γνώσεις για το πειραµατικό µέρος. Στο πειραµατικό µέρος οι φοιτητές καλούνται να εισηγηθούν και να παρουσιάσουν µε επιτυχία έναν αριθµό πειραµάτων επίδειξης (demonstrations) καθώς και κάποια πειράµατα κατάλληλα να εκτελεσθούν από µαθητές ή φοιτητές σε ατοµική ή οµαδική βάση. Τόσον στις θεωρητικές παρουσιάσεις όσον και στις πειραµατικές επιδιώκεται η συγκέντρωση πρωτοτύπου υλικού (παραδειγµάτων, πειραµάτων, διαγραµµάτων κλπ) Όπου χρησιµοποιούνται εξ ανάγκης αυτά της βιβλιογραφίας (συµβατικής ή ηλεκτρονικής) γίνεται σαφής αναφορά στις πηγές. Η αποφυγή της κλοπής της πνευµατικής ιδιοκτησίας (plagiarism) καθώς και οι κανόνες έντιµης χρήσης υλικού για τη κατασκευή πολυµέσων (fair use guidelines for education multimedia) τονίζονται µε τη µεγαλύτερη δυνατή έµφαση στη διάρκεια όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πολύ τακτικά, στα πλαίσια της κατ επανάληψη δοκιµής των πειραµάτων, γίνονται σηµαντικές τροποποιήσεις στις περιγραφόµενες στη βιβλιογραφία πορείες µε σκοπό να γίνουν πιο ασφαλείς, πιο οικονοµικές, και περισσότερο παραστατικές (είναι σε όλους µας γνωστό ότι τα αναφερόµενα στη βιβλιογραφία πειράµατα πολύ συχνά δεν «δουλεύουν»). Τις πιο πολλές φορές διδάσκοντες και φοιτητές ερευνούν και καταλήγουν σε πρωτότυπα πειράµατα που σχεδιάζονται ειδικά (custom made) για την πειραµατική επένδυση ενός θέµατος, όπως π.χ. στην «οικονοµία ατόµου» σχεδιάσαµε και εκτελέσαµε πρωτότυπα πειράµατα καλής και κακής οικονοµίας ατόµου, που θα αναλυθούν σε προφορική παρουσίαση από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, κ Ε. Κορδονίδου και κ. Α. Γκανά. Κατά την επεξεργασία γνωστών όσο και πρωτοτύπων ερευνητικών εργασιών διερευνάται εκτός από τα προαναφερθέντα και η ασφαλής για το περιβάλλον διάθεση των αποβλήτων. Αυτό γίνεται, παρόλο που η επιβάρυνση από τέτοιες εκπαιδευτικές διαδικασίες του περιβάλλοντος είναι αµελητέα, µε σκοπό να εµπεδωθεί η ορθή πρακτική. Οι φοιτητές µας εξασκούνται ακόµη στο πώς να εφαρµόζουν στα πειράµατα τους ανάλυση επικινδυνότητας(risk assessment), αφού έχουν εξοικειωθεί πρώτα µε τη 5

6 βιβλιογραφία της υγιεινής και της ασφάλειας και ειδικότερα µε την ορθή ερµηνεία των πληροφοριών που παρέχουν οι κάρτες δεδοµένων ασφαλείας υλικών (MSDS). Σηµαντικό βάρος στην εκπαιδευτική διαδικασία, που παρουσιάζουµε εδώ αποτελεί η επιζητούµενη υποχρεωτικώς κριτική των παρουσιαζοµένων εργασιών εργασιών από το ακροατήριο (µεταπτυχιακούς φοιτητές και διδάσκοντες). Η προϊούσα εξάλειψη καλοπροαίρετης κριτικής σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης στη χώρας µας έχει δηµιουργήσει µια γενεά νέων ανθρώπων «αδύναµων» να προσφέρουν ή να δεχτούν οποιαδήποτε κριτική. Αυτό, σε συνδυασµό µε την κακώς εννοούµενη συναδελφική αλληλεγγύη, ήταν το µεγαλύτερο εµπόδιο στην προσπάθεια καλλιέργειας κριτικής σκέψης. Πιστεύουµε επίσης, ότι είναι σηµαντική και απαραίτητη η στοιχειώδης διδασκαλία της περιβαλλοντικής και επαγγελµατικής ηθικής. Η προσέγγιση µας περιλαµβάνει ακόµη εκτενή βιβλιογραφία εµπλουτισµένη µε κριτικά σχόλια. Τα πόστερ που παρουσιάζουµε είναι µια προσπάθεια προσαρµογής πρωτοτύπου υλικού της πρωτογενούς και δευτερογενούς βιβλιογραφίας, ώστε να µετασχηµατιστούνε σε εκπαιδευτικό υλικό έτοιµο προς χρήση. Υπάρχει για όσους ενδιαφέρονται µία εκτενής λίστα των θεµάτων που ήδη έχουµε µελετήσει αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του ικτύου Πράσινης Χηµείας. Τα θέµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην τρέχουσα ακαδηµαϊκή χρονιά είναι: 1. Φωτοχηµεία και Βιωσιµότητα 2. Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας, Παραγωγή Υδρογόνου (Φωτολυτικά, Ηλεκτροχηµικά) 3. Ζεόλιθοι 4. Η Πράσινη Οξείδωση 5. Βιοµάζα, Παραγωγή Βιοαιθανόλης 6. Φωτοβολταϊκά Στοιχεία Σε ερευνητικό επίπεδο κατά την εκπόνηση προπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας ασχοληθήκαµε µε την αλκυλίωση αµινών υπό την επίδραση µικροκυµατικής ακτινοβολίας και µε ακυλιωτικό µέσο το 1-(ααροϋλοξυαρυλιδενάµινο)-4,5-διφαίνυλο-1,2,3 τριαζόλιο. Στην διπλωµατική αυτή εργασία αναπτύχθηκαν οι αρχές της Πράσινης Χηµείας, η χηµεία MORE και τα 6

7 πράσινα πλεονεκτήµατα της σε σχέση µε τους συνήθεις τρόπους ακυλίωσης και τα συνήθη ακυλιωτικά όπως είναι το ακέτυλοχλωρίδιο. Επίσης στην τρέχουσα ακαδηµαϊκή χρονιά εκπονούνται δύο µεταπτυχιακές διπλωµατικές εργασίες Πράσινης Χηµείας 1. Η χρήση της µικροκυµατικής ακτινοβολίας στην παραλαβή αιθερίων ελαίων 2. Η Μικροκυµατική ενέργεια στην Πράσινη Χηµεία (Πειράµατα για µαθητές και φοιτητές) Έχουµε αρχίσει επίσης συνεργασία µε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ήδη πραγµατοποιήθηκε ένα σεµινάριο Πράσινης Χηµείας στην Κόνιτσα (Νοέµβριος 2005). Έχουµε την βάσιµη προσδοκία ότι οι εργασίες που εκπονήθηκαν στο αντικείµενο «Χηµεία και Καθηµερινή Ζωή. Η Πράσινη Προσέγγιση» (ορισµένες εξ αυτών παρουσιάζονται στο παρόν συνέδριο) θα αποτελέσουν µόλις τεθούν στη διάθεση των εκπαιδευτικών µέσω του διαδικτύου σηµαντικό βοήθηµα τόσον για την από καθέδρας διδασκαλία µέσα στην τάξη όσον και για κάθε είδους διδασκαλία εντός και εκτός των σχολικών «τειχών», ιδιαίτερα µάλιστα επειδή πιστεύουµε, ότι ο ρόλος και οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού δεν περιορίζονται στα σχολεία, αλλά επεκτείνονται και σε κάθε άλλο χώρο των ανθρωπίνων κοινοτήτων, όπου οι πολίτες ζητούν να εδραιώσουν την «ενεργότητα» τους στην επιµόρφωση. Μήπως η Πράσινη Χηµεία είναι ένα µικρό σηµαδάκι στον ορίζοντα για ανάκαµψη από την σηµερινή σε πολλαπλά επίπεδα παρακµή, όπου κυριαρχεί η πρόταξη των προσωπικών συµφερόντων και η αύξηση της καταναλωτικής ικανότητας; Φέρνοντας στο νου προφητικά και συγκινητικά λόγια του αρχηγού των Lakota της φυλής των Sioux, αισθανόµαστε δικαιωµένοι πιστεύοντας ότι αξίζει να υπηρετούµε την Πράσινη Χηµεία: «Κάποια µέρα η Γη θα δακρύσει, θα εκλιπαρήσει για τη ζωή της, θα κλάψει µε δάκρυα αίµατος, εσύ θα πρέπει να διαλέξεις αν θα τη βοηθήσεις ή θα την αφήσεις να πεθάνει και όταν αυτή πεθάνει, θα πεθάνεις και εσύ επίσης» John Hollow Horn, Oglala Lakota

8 Βιβλιογραφία 1. European Chemistry Thematic Network (E.E.T.N.) i. Over 100 Chemistry Departments from 30 European Countries ii. P.Mimero, A.Smith, Chemical Education Journal Vol.5, No.2, Origins, Current Status and Future Challenges of Green Chemistry, P.Anastas and M.Kirchhoff, Acc. Chem. Res. 2002, Handbook of Green Chemistry and Technology, Clark, J., Monquarrie, D., Blockwell Science Ltd, Introducing Green Chemistry in Teaching and Research, J.Collins, J.Chem. Edu, Green Chemistry and Education, D.Hjersen D, L.Schutt and J.M.Boese, J. Chem. Edu, 2000, Years after Rio-Concepts on the Contribution of Chemistry to a Sustainable Development. M.Eisen, J.O. Metzger, E.Schmidt and U.Schneide Wind, Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, The Importance of Sustainability Ethics, Toxicity and Ecotoxicity in Chemical Education and Research, T.Collins, Green Chemistry, 2003, G51 8. Chemistry in the Community, Teacher s Resource Center, 9. Green Chemistry, 8

9 Green Chemistry in the Aristotle University of Thessaloniki Greece. A. J. Maroulis, C. P. Hadjiantoniou-Maroulis Greece, Thessaloniki Greece Practising Green Chemistry in every level of Chemistry (Pure and Applied Chemistry, Production and Education) seems necessary. We need to redesign Chemistry under the prism and spirit of Green Chemistry by application of a set of rules reducing or excluding production and use of toxic compounds when we design, produce and use chemical products (EPA). The recent strides of Green Chemistry together with the need to make general public that Chemistry actually benefits humanity and is not necessarily an environmental and health ogre leads us to introduce Green Chemistry to our curricula in every level of education. In our first Panhellenic Symposium of Green Chemistry we present the Green Chemistry and Education (Educational perspective of Green Chemistry, development of educational material in the U.S.A., Green Chemistry Literature, teaching models etc). in the 2 nd Panhellenic Symposium (Patra 2006) we are going to present the Green Chemistry activities in the Aristotle University of Thessaloniki. In our undergraduate program (Labs of Organic Chemistry) we introduced 4 green synthesis. Green Chemistry is activated mainly in graduate level. We have prepared a great number of review type monographs, a reach source for Greek literature and a series of original green experiments appropriate for high-school and university students. This material is very soon going to appear in the site of Hellenic Green Chemistry Network, in international journals and conferences (some of them are already published). We believe in the value of serving green chemistry keeping in mind the touching words of Indian chief of Lakota John Hollow Horn (Oglala Lakota 1932). Some day the earth will cry, it will beg for its life, shedding teardrops of blood. You will have to choose whether you will help it or let it die and when it dies, you also die. John Hollow Horn Oglala Lakota

Νανοτεχνολογία και Πράσινη Χημεία

Νανοτεχνολογία και Πράσινη Χημεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Χημείας και Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών Νανοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο»

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Α. Μαργετουσάκη 1 Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης amarge@edc.uoc.gr michail@edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ.

Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ. Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ. 54124 Θεσσαλονίκη, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίσμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κ. Χατζηαντωνίου- Μαρούλη 1, Σ. Καραστογιάννη 2 1 Επίκ. Καθηγήτρια, Τµήµα Χηµείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη, E-mail: conm@chem.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας.

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. Ιωάννης Ε. Στάγιας Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΜΑΓ ΑΛΙΝΗ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Διδυμοτείχου 14, 104 44 Αθήνα Τηλ/Fax: 210-5138873 κιν.: 6977749143 E-mail: info@sygeke.gr TsatirisB@aua.gr, Αθήνα 15-3-2011 Αρ. Πρωτ.: 20 ΘΕΜΑ: Η θέση του Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Εκμάθηση Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού μέσω Flash Γεωργακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποιώντας ένα Project: Διαπιστώσεις και προβληματισμοί από την πρώτη εφαρμογή των Ερευνητικών Εργασιών 1

Υλοποιώντας ένα Project: Διαπιστώσεις και προβληματισμοί από την πρώτη εφαρμογή των Ερευνητικών Εργασιών 1 Υλοποιώντας ένα Project: Διαπιστώσεις και προβληματισμοί από την πρώτη εφαρμογή των Ερευνητικών Εργασιών 1 Μαργαρού Ελένη, Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, eleni.margarou@gmail.com Ματσιώρη

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Συνέδριο Χηµείας Ελλάδος-Κύπρου. «Χηµεία, Ποιότητα Ζωής και Εκπαίδευση» 10 έως 13 εκεµβρίου 2004 Θεσσαλονίκη Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

8 ο Συνέδριο Χηµείας Ελλάδος-Κύπρου. «Χηµεία, Ποιότητα Ζωής και Εκπαίδευση» 10 έως 13 εκεµβρίου 2004 Θεσσαλονίκη Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 8 ο Συνέδριο Χηµείας Ελλάδος-Κύπρου µε θέµα «Χηµεία, Ποιότητα Ζωής και Εκπαίδευση» 10 έως 13 εκεµβρίου 2004 Θεσσαλονίκη Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινη Χημεία ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Α. Ι. Ζουµπούλης * και Γ. Τράσκας Τοµέας Χηµικής Τεχνολογίας & Βιοµηχανικής Χηµείας, Τµήµα Χηµείας (Box 116) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο,

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Μαυρομμάτη Μαρία, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 Μακρίδου- Μπούσιου Δέσποινα, Δρ., Καθηγήτρια Παιδαγωγικών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ "ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ"

ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Καϊµακάµη Αγγελική ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ "ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ" ιπλωµατική Εργασία για

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: «Green Logistics: Ο ρόλος τους στην Εξαγωγή Ελαιολάδου» Σοφία Τσακαλίδου Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μάνθου Βασιλική

Διπλωματική Εργασία: «Green Logistics: Ο ρόλος τους στην Εξαγωγή Ελαιολάδου» Σοφία Τσακαλίδου Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μάνθου Βασιλική Διπλωματική Εργασία: «Green Logistics: Ο ρόλος τους στην Εξαγωγή Ελαιολάδου» Σοφία Τσακαλίδου Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μάνθου Βασιλική Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Πράσινης Χηµείας

ραστηριότητες Πράσινης Χηµείας ραστηριότητες Πράσινης Χηµείας Απόστολος Μαρούλης, Κωνσταντίνα Χατζηαντωνίου Μαρούλη και µεταπτυχιακοί φοιτητές του ιχηνετ ( ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της ιδακτικής της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Γεωργία Κωνσταντοπούλου

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Γεωργία Κωνσταντοπούλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η συµβολή του Θεσµού του Μέντορα στην ε αγγελµατική ανά

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Πανεπιστήμιο/ ΕΚΠΑ Σχολή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2006-2011. Ημερομηνία 8/11/2011

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Πανεπιστήμιο/ ΕΚΠΑ Σχολή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2006-2011. Ημερομηνία 8/11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Ανδρέας Νιώρας, Θανάσης Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος Αντωνής, Δημήτρης Πρέντζας,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα κυριότερα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι εµπορεύσιµες

Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα κυριότερα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι εµπορεύσιµες Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα κυριότερα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι εµπορεύσιµες άδειες ρύπανσης - όχλησης. Στην αρχή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης βασισµένη σε XML

Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης βασισµένη σε XML ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στην Επιστήµη & Τεχνολογία των Υπολογιστών Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Κεφάλαιο 1. Αδαμαντία Σπανακά

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Κεφάλαιο 1. Αδαμαντία Σπανακά Κεφάλαιο 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αδαμαντία Σπανακά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αγνή Σιούλα 1 και Εμμανουήλ Γαρουφάλλου 2

Αγνή Σιούλα 1 και Εμμανουήλ Γαρουφάλλου 2 Έρευνα για την Επιμόρφωση των Εργαζομένων στις Βιβλιοθήκες των ΤΕΙ και προτάσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης και Βελτιστοποίησης των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Αγνή Σιούλα 1 και Εμμανουήλ Γαρουφάλλου 2 1 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα