ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ χημικός μηχανικός Λάρισα, Ιανουάριος 2014

2 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΜΕΓΕΘΟΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γενικά Στοιχεία από την εμπειρία κατά την κατασκευή του έργου Ελαττώματα/ελλείψεις του υφιστάμενου οδικού τμήματος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Παραδοχές σχεδιασμού Προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης Συνοδά έργα Απαλλοτριώσεις Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας Αποκαταστάσεις Προϋπολογισμός έργου Χρονοδιάγραμμα ΣΤΟΧΟΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΥΣΗ 0 Μηδενική λύση (ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) ΛΥΣΗ 1: Ολική ανακατασκευή του έργου ΛΥΣΗ 2: Ελάχιστος όγκος ανακατασκευής του έργου (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ) ΛΥΣΗ3: Ελάχιστη ενίσχυση με γεωπλέγματα Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΈΔΑΦΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ E:\erga\thessalia_tech_help_2012\symvoulos_dte_2013\velestino\mpe_velestino\mpe_velestino3.docx

3 5.2.1 Μορφολογικά Χαρακτηριστικά Γεωλογία ΤΟΠΙΟ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΧΛΩΡΙΔΑ ΠΑΝΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΗ ΒΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΗ ΒΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ E:\erga\thessalia_tech_help_2012\symvoulos_dte_2013\velestino\mpe_velestino\mpe_velestino3.docx i

4 7.3 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ E:\erga\thessalia_tech_help_2012\symvoulos_dte_2013\velestino\mpe_velestino\mpe_velestino3.docx ii

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - Αρ.πρωτ. 4885/ /7 η ΕΠΚΑ - Αρ.πρωτ. 2551/ /ΥΠΗΡ. ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΗΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΑΙΣ - Αρ.πρωτ. 8284/239928/ / ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ - Αρ.πρωτ. 8284/239928/ / ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΑΡΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑ Α/Α ΚΛΙΜΑΚΑ ΘΕΜΑ ΜΠΕ 1* 1: Χάρτης προσανατολισμού ΜΠΕ 2* 1: Γεωλογικός χάρτης ΜΠΕ 3 1:5.000 Χρήσεις & Κάλυψη γης ΜΠΕ 4 1:1.000 Γενική οριζοντιογραφία 4.1 1:1000/1:200 Α Περίπτωση εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων βελτίωσης κατά μήκος του έργου (ΛΥΣΗ 1) 4.2 1:1000/1:200 Β Περίπτωση εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων βελτίωσης κατά μήκος του έργου (ΛΥΣΗ 2) 4.3 1:1000/1:200 Γ Περίπτωση εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων βελτίωσης κατά μήκος του έργου (ΛΥΣΗ 3) 1** 1:5.000 Γενική Οριζοντιογραφία 2** 1:100 Τυπική διατομή 4** 1:1.000/1:100 Μηκοτομή Διάγραμμα επικλίσεων * Επισυνάπτονται στο τεύχος της ΜΠΕ **Υπ αριθ. πρωτ / /Δνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΧΩΔΕ εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Βελτίωση Π.Ε.Ο. Λαρίσης Βόλου από κόμβου Βελεστίνου έως κόμβο Β ΒΙΠΕ Βόλου (Χ.Θ )» E:\erga\thessalia_tech_help_2012\symvoulos_dte_2013\velestino\mpe_velestino\mpe_velestino3.docx

6 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Επωνυμία έργου, μέγεθος, φορέας υλοποίησης, μελετητής Έργο: Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Βελτίωση οδικού τμήματος σύνδεσης του Βελεστίνου με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου». Εργοδότης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Καλλιθέας 7 Τ.Κ , Λάρισα Fax: Ανάδοχος Μελετητής: Ιστορικό ανάθεσης: Θ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Expert Consulting) Παναγούλη , Λάρισα Fax: E mail Θεοχάρης Στυλιανάκης Χημικός Μηχανικός Παναγούλη , Λάρισα Fax: E mail Η ανάθεση της παρούσας έγινε δυνάμει της υπ αριθμ. 7015/ (ΑΔΑ: ΒΛΓΚ7ΛΠ ΩΕΒ) απόφαση ανάθεσης της ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Θ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Expert Consulting) Το οδικό τμήμα Π.Ε.Ο. Λαρίσης Βόλου από κόμβου Βελεστίνου έως κόμβο Β ΒΙΠΕ Βόλου έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την υπ αριθ. πρωτ / /Δνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΧΩΔΕ εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Βελτίωση Π.Ε.Ο. Λαρίσης Βόλου από κόμβου Βελεστίνου έως κόμβο Β ΒΙΠΕ Βόλου (Χ.Θ )» Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά τη σύνταξη του φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν. 4014/2011. E:\erga\thessalia_tech_help_2012\symvoulos_dte_2013\velestino\mpe_velestino\mpe_velestino3.docx 1

7 Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι υπ αριθμ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) απόφασης περί «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/ (ΦΕΚ 209/Α/2011) το οδικό τμήμα «Π.Ε.Ο. Λαρίσης Βόλου από κόμβου Βελεστίνου έως κόμβο Β ΒΙΠΕ Βόλου (Χ.Θ )» ανήκει στην Ομάδα 1 η «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών/έργα οδοποίας» με α/α 1, ΑΙ Ομάδα και κατηγορία κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ, ως αυτοκινητόδρομος. Το οδικό έργο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δ. Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε Μαγνησίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και ως γραμμικό έργο οι συντεταγμένες του είναι: ΘΕΣΗ (x,y) στο Εθνικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 (φ,λ) στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράςwgs84 ΑΡΧΗ Χ ,87 Υ ,20 φ 39 ο λ 22 ο ΜΕΣΗ Χ ,24 Υ ,96 φ 39 ο λ 22 ο ΤΕΛΟΣ Χ ,49 Υ ,48 φ 39 ο λ 22 ο Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βασίζεται: - Στις Γεωτεχνικές Έρευνες για τη μελέτη «Βελτίωση οδικού τμήματος σύνδεσης του Βελεστίνου με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου», ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΡΙΝΑΣ, ΜΑΪΟΣ Στη Γεωτεχνική Μελέτη του έργου «Βελτίωση οδικού τμήματος σύνδεσης του Βελεστίνου με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου», ΑΝΕΣΤΗΣ Σ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Στην εγκεκριμένη (υπ αριθ. πρωτ / /Δνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΧΩΔΕ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Βελτίωση Π.Ε.Ο. Λαρίσης Βόλου από κόμβου Βελεστίνου έως κόμβο Β ΒΙΠΕ Βόλου (Χ.Θ )», ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε., ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ και αποσκοπεί στη θεσμοθετημένη διαδικασία Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα μελέτης: Αυτοψία επί τόπου του έργου Συλλογή στοιχείων από τα διαθέσιμα αρχεία της Δνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορούν τον εξεταζόμενο τμήμα. Διαβουλεύσεις με τους Αρμόδιους Φορείς για την κατασκευή και λειτουργία του υπό μελέτη έργου Επίσης για την πληρέστερη και αρτιότερη εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα μελέτης σειρά επισκέψεων και αυτοψιών σε όλο το μήκος του έργου, καθώς και στις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες και κοινωνικούς φορείς, παρουσία του επιβλέποντος μηχανικού της ΔΤΕ Περιφέρειας Θεσσαλίας. E:\erga\thessalia_tech_help_2012\symvoulos_dte_2013\velestino\mpe_velestino\mpe_velestino3.docx 2

8 1.2 Ομάδα Μελέτης Η ομάδα μελέτης συγκροτήθηκε από τους παρακάτω επιστήμονες που καλύπτουν τις βασικές επιστημονικές ειδικότητες που είναι απαραίτητες για τη διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος: Θεοχάρης Στυλιανάκης Κων/νος Παπαζαχαρίας Στυλιανή Φουρλή Στέφανος Τασόπουλος Χημικός Μηχανικός, ειδικός σε θέματα θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης για έργα οδοποιίας Επιχειρησιακός Ερευνητής, Οικονομολόγος Μηχανικός Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Χωροτάκτης Μηχανικός ΑΠΘ Πολιτικός Μηχανικός Ειδικός προστασίας περιβάλλοντος έργων οδοποιίας E:\erga\thessalia_tech_help_2012\symvoulos_dte_2013\velestino\mpe_velestino\mpe_velestino3.docx 3

9 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.1 Γεωγραφική θέση & Διοικητική υπαγωγή έργου Η γεωγραφική θέση του έργου εντοπίζεται στο απόσπασμα ΦΥΛΛΟΥ ΓΥΣ «ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΒΟΛΟΣ» κλίμακας 1: Το υπό εξέταση έργο βρίσκεται στην διοικητική υπαγωγή του Δ.Ρήγα Φεραίου στην Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 2.2 Περιγραφή υφιστάμενου έργου (ως έχει κατασκευαστεί) Το οδικό τμήμα «Π.Ε.Ο. Λαρίσης Βόλου, από κόμβο Βελεστίνου έως κόμβο Β ΒΙ.ΠΕ. Βόλου» αρχίζει (Χ.Θ ) μετά τον κόμβο Βελεστίνου και τελειώνει στον κόμβο Β ΒΙ.ΠΕ (Χ.Θ ) με συνολικό μήκος περί τα 4,13χλμ, που κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους όρους της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εγκρίθηκε με την απόφαση με αρ. πρ / /ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε σχέδια 1, 2, 3). Πιο συγκεκριμένα αφορά το οδικό τμήμα της αρτηρίας που αρχίζει 150μ περίπου από τη δυτική γωνία της περίφραξης του εργοστασίου αρμάτων (304 ΠΕΒ) προς Βόλο Χ.Θ και καταλήγει στην είσοδο της Β ΒΙΠΕ στην Χ.Θ Το οδικό τμήμα με ταχύτητα μελέτης 100χλμ/ώρα, έχει κατασκευαστεί με διατομή αυτοκινητοδρόμου δηλαδή: Κεντρική νησίδα πλάτους 3,00μ Δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,75μ η κάθε μία Λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) πλάτους 2,50μ. Επίσης κατασκευάστηκε παράπλευρο οδικό δίκτυο συνολικού μήκους περί τα 6,00χλμ για την εξυπηρέτηση του εργοστασίου αρμάτων (304 ΠΕΒ) και της Β ΒΙΠΕ Βόλου. 2.3 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης του οδικού τμήματος Γενικά Η κατασκευή του οδικού τμήματος «Βελτίωση Π.Ε.Ο. Λαρίσης Βόλου από κόμβου Βελεστίνου έως κόμβο Β ΒΙΠΕ Βόλου (Χ.Θ )» ξεκίνησε το 1998 και οι κατασκευαστικές εργασίες ολοκληρώθηκαν το Κατά την φάση κατασκευής και για τη δημιουργία του επιχώματος της οδού χρησιμοποιήθηκε ως αδρανές υλικό, σκωρίες από το παρακείμενο εργοστάσιο της Χαλυβουργικής. Κατά την χρήση του οδικού τμήματος διαπιστώθηκαν (βλέπε αρ.σχεδίου ΜΠΕ 4) κυματοειδείς παραμορφώσεις και ταπεινώσεις του οδοστρώματος οι οποίες δημιουργούν προβλήματα που αφορούν στην ομαλότητα/επιπεδότητα της επιφάνειας κυκλοφορίας των οχημάτων (κύριας αρτηρίας αλλά και των παράπλευρων). Για τη διερεύνηση του προβλήματος η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανάθεσε την εκπόνηση Γεωτεχνικών Ερευνών και Γεωτεχνικής Μελέτης για το εν λόγω οδικό τμήμα, σύμφωνα με την οποία οι εκδηλωθείσες φθορές (υβώματα, κυματώσεις) E:\erga\thessalia_tech_help_2012\symvoulos_dte_2013\velestino\mpe_velestino\mpe_velestino3.docx 4

10 του οδοστρώματος οφείλονται κυρίως στην ανεξέλεγκτη χρήση σκωρίας χαλυβουργίας, η οποία υπό ορισμένες συνθήκες είναι δυνατόν να διογκώνεται Στοιχεία από την εμπειρία κατά την κατασκευή του έργου Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου, κατά την κατασκευή του διαπιστώθηκαν ατέλειες, οι οποίες αναφέρονται : Στη χρήση υλικών κατασκευής του επιχώματος, της στρώσης έδρασης οδοστρώματος, του οδοστρώματος και των ασφαλτικών στρώσεων, διαφορετικών από αυτά που προέβλεπε η μελέτη, οι ΠΤΠ και η ΕΣΥ του έργου (πχ σκωρίες της Θεσσαλικής Χαλυβουργίας), Σε ανεπαρκείς ελέγχους κατασκευής (πχ. κατασκευή επιχώματος m 3 χωρίς ελέγχους συμπύκνωσης), Στη διάστρωση του υλικού του επιχώματος κατά στρώσεις μεγάλου πάχους Σε ανεπαρκή συμπύκνωση, κλπ Ελαττώματα/ελλείψεις του υφιστάμενου οδικού τμήματος. Α Γενικά Η σκωρία η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του υπό μελέτη οδικού τμήματος σε διάφορα βάθη του (σώμα επιχώματος, στρώση έδρασης οδοστρώματος, υπόβαση, κλπ), δεν έτυχε του απαιτούμενου ποιοτικού ελέγχου κατά την κατασκευή, είναι ανομοιογενούς σύστασης και κοκκομετρίας, (λεπτόκοκκα υλικά έως ογκόλιθοι, κλπ.), και περιέχει ακατάλληλα υλικά (μεταλλικά αντικείμενα, κλπ). Περαιτέρω, επειδή η ΣΕΟ και η υπόβαση είναι σημαντικό στοιχείο της ομαλής βατότητας της οδού, δεν πρέπει να συνίσταται από την προαναφερθείσα ποιοτικά ανεξέλεγκτη σκωρία. Β Ελαττώματα/ελλείψεις βάσει αξιολόγησης αποτελεσμάτων της έρευνας Για το υπό μελέτη οδικό τμήμα εκπονήθηκαν σε προγενέστερη χρονική στιγμή γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατά τις οποίες διανοίχθηκαν ερευνητικές γεωτρήσεις και φρεάτια (βλέπε αρ.σχ. ΜΠΕ 4) προκειμένου να ληφθούν δείγματα τα οποία στη συνέχεια μετά από εξέταση (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, Γεωτεχνικές τομές) να καταδείξουν τα ελαττώματα και τις ελλείψεις κατασκευής του οδικού τμήματος. Β1 Ομάδα γεωτρήσεων Γ1Α Γ1Β. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ομάδας των γεωτρήσεων Γ1Α και Γ1Β, διαπιστώθηκαν: α) Σημαντική διαφοροποίηση στα υλικά κατασκευής του σώματος του επιχώματος σε απόσταση 28m κατά μήκος του έργου, κατ αντίθεση των απαιτήσεων 1, Τόμος 1/3, Παραγρ , και της ΠΤΠ ΧΙ, παραγρ , σύμφωνα με την οποία κατά τη διάστρωση και συμπύκνωση των στρώσεων, οι στρώσεις πρέπει να είναι συνεχείς και παράλληλες, β) Παντελής έλλειψη στρώσης έδρασης οδοστρώματος (η οδοστρωσία εδράζεται απευθείας επί της ποιοτικά ανεξέλεγκτης σκωρίας) 1 ΥΠΕΧΩΔΕ,ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έργο Αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Αθήνα Θεσσαλονίκη-Εύγωνοι, Αρ. Έργου , Τμήμα Αγ.Θεόδωροι-Αλμυρός, από Χ.Θ έως Χ.Θ , Αθήνα Μάρτιος 1997 E:\erga\thessalia_tech_help_2012\symvoulos_dte_2013\velestino\mpe_velestino\mpe_velestino3.docx 5

11 γ) Η κοκκομετρία των υλικών βάσης υπόβασης στις γεώτρησεις Γ1Α και Γ1Β δεν καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για υλικό βάσης και υπόβασης με διαβάθμιση Γ, και επίσης, το ποσοστό των λεπτόκοκκων, διερχόμενο από το κόσκινο Νο. 200 δεν πληροί την απαίτηση της παραγράφου 2.4, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο155 και Ο150, αντίστοιχα. Β2 Ομάδα γεωτρήσεων Γ2Α Γ2Β. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ομάδας των γεωτρήσεων Γ2Α και Γ2Β, διαπιστώθηκαν: α) Σημαντική διαφοροποίηση στα υλικά κατασκευής του σώματος του επιχώματος σε απόσταση 13m κατά μήκος του έργου, κατ αντίθεση των απαιτήσεων 1, Τόμος 1/3, Παραγρ η οποία εδώ αναφέρεται ενδεικτικά, και της ΠΤΠ ΧΙ, παραγρ , σύμφωνα με την οποία κατά τη διάστρωση και συμπύκνωση των στρώσεων, οι στρώσεις πρέπει να είναι συνεχείς και παράλληλες, β) Παντελής έλλειψη στρώσης έδρασης οδοστρώματος στη θέση της γεώτρησης Γ2Β (η οδοστρωσία εδράζεται απευθείας επί της ποιοτικά ανεξέλεκτης σκωρίας), και γ) η παρουσία διάσπαρτων μεταλλικών τεμαχών εντός της σκωρίας και δ) Η κοκκομετρία των υλικών της βάσης υπόβασης στη γεώτρηση Γ2Β δεν καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για υλικό βάσης και υπόβασης με διαβάθμιση Γ, και επίσης για τα υλικά της στρώσης στις γεώτρησεις Γ2Α και Γ2Β, το ποσοστό των λεπτόκοκκων, διερχόμενο από το κόσκινο Νο. 200 δεν πληροί την απαίτηση της παραγράφου 2.4, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο155 και Ο150, αντίστοιχα. Β3 Ομάδα γεωτρήσεων Γ5, Γ3Α και Γ3Β. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ομάδας των γεωτρήσεων Γ5, Γ3Α και Γ3Β, διαπιστώθηκαν: α) Σημαντική διαφοροποίηση στα υλικά κατασκευής του σώματος του επιχώματος (παντελής έλλειψη στρώσης πρασινοσχιστόλιθου στη Γεώτρηση Γ5, ενώ στρώσεις πρασινοσχιστόλιοθου συναντήθηκαν στη γεώτρηση Γ3Α σε βάθος από 1,95μ έως 3,05μ και 4,70 έως 5.20, και στη γεώτρηση Γ3Β σε βάθος από 1,45 έως 3,10) σε απόσταση 19m κατά μήκος του έργου, κατ αντίθεση των απαιτήσεων 1, Τόμος 1/3, Παραγρ η οποία εδώ αναφέρεται ενδεικτικά, και της ΠΤΠ ΧΙ, παραγρ , σύμφωνα με την οποία κατά τη διάστρωση και συμπύκνωση των στρώσεων, οι στρώσεις πρέπει να είναι συνεχείς και παράλληλες β) Παντελής έλλειψη στρώσης έδρασης οδοστρώματος (η οδοστρωσία εδράζεται απευθείας επί της σκωρίας) γ) Η παρουσία μεταλλικών τεμαχών εντός της σκωρίας δ) Η κοκομετρία των υλικών της στρώσης στις γεώτρησεις Γ3Α και Γ5 δεν καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για υλικό βάσης και υπόβασης με διαβάθμιση Γ, και επίσης το ποσοστό των λεπτόκοκκων, διερχόμενο από το κόσκινο Νο. 200 δεν πληροί την απαίτηση της παραγράφου 2.4, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο155 και Ο150, αντίστοιχα. Β4 Ομάδα γεωτρήσεων Γ4Α και Γ4Β. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ομάδας των γεωτρήσεων Γ4Α και Γ4Β, διαπιστώθηκαν: α) Σημαντική διαφοροποίηση στα υλικά κατασκευής του σώματος του επιχώματος μόλις σε απόσταση 9,22m κατά μήκος του έργου, κατ αντίθεση των απαιτήσεων 1, Τόμος 1/3, Παραγρ η οποία εδώ αναφέρεται ενδεικτικά, και της ΠΤΠ ΧΙ, παραγρ σύμφωνα με την οποία κατά τη διάστρωση και συμπύκνωση των στρώσεων, οι στρώσεις πρέπει να είναι συνεχείς και παράλληλες, E:\erga\thessalia_tech_help_2012\symvoulos_dte_2013\velestino\mpe_velestino\mpe_velestino3.docx 6

12 β) Παντελής έλλειψη στρώσης έδρασης οδοστρώματος (η οδοστρωσία εδράζεται απευθείας επί της σκωρίας), και γ) Η παρουσία μεταλλικών τεμαχών εντός της σκωρίας, δ) Η έλλειψη ικανού πάχους βάσης και υπόβασης, ε) Η παρουσία χαλαρής στρώσης ποιοτικά ανεξέλεγκτης σκωρίας (NSPT=8), σε βάθος μόλις 1m στη γεώτρηση Γ4Β, όπου μάλιστα το συνδυασμένο πάχος της βάσης και υπόβασης είναι 7cm και στ) Η κοκομετρία των υλικών της βάσης υπόβασης στις γεώτρησεις Γ4Α και Γ4Β δεν καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για υλικό βάσης υπόβασης με διαβάθμιση Γ, και επίσης τα υλικά της βάσης υπόβασης στην γεώτρηση Γ4Α, το ποσοστό των λεπτόκοκκων, διερχόμενο από το κόσκινο Νο. 200 δεν πληροί την απαίτηση της παραγράφου 2.4, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο155 και Ο150,αντίστοιχα. Β5 Ομάδα φρεάτων Φ1Α Φ1Β. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ομάδας των φρεάτων Φ1Α Φ1Β, διαπιστώθηκαν: α) το πάχος της στρώσης της βάσης στα φρέατα Φ1Α και Φ1Β είναι αντίστοιχα 17cm και 15cm, και είναι μικρότερο από το απαιτούμενο πάχος των 20cm κατά την Τεχνική Περιγραφή του έργου και κατά την ΠΤΠ β) Στη στρώση της βάσης και της υπόβασης, το ποσοστό των λεπτόκοκκων, διερχόμενο από το κόσκινο Νο. 200 δεν πληροί την απαίτηση της παραγράφου 2.4 της ΠΤΠ0150 και της ΠΤΠ 0155, γ) η Στρώση Έδρασης Οδοστρώματος λείπει παντελώς στη θέση του φρέατος Φ1Α, ενώ υφίσταται στη θέση του φρέατος Φ1Β σε απόσταση 15m με πάχος 28cm, κατ αντίθεση των απαιτήσεων 1, Τόμος 1/3, Παραγρ η οποία εδώ αναφέρεται ενδεικτικά, και της ΠΤΠ ΧΙ, παραγρ σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάστρωση και συμπύκνωση των στρώσεων, οι στρώσεις πρέπει να είναι συνεχείς και παράλληλες. δ) Ο βαθμός συμπύκνωσης της βάσης όπως μετρήθηκε στο φρέαρ Φ1Α είναι 82,8% και υπολείπεται του απαιτούμενου βαθμού συμπύκνωσης >95%, κατά την ΠΤΠ 0155, παραγρ ε) Ο βαθμός συμπύκνωσης της ΣΕΟ όπως μετρήθηκε στο φρέαρ Φ1Β είναι 68,6% και υπολείπεται κατά πολύ του απαιτούμενου βαθμού συμπύκνωσης >90%, κατά την ΠΤΠ ΧΙ, παραγρ στ) Στο φρέαρ Φ1Β, στη σκωρία εντοπίστηκαν τεμάχη μεταλλικών συγκριμάτων. ζ) Σημαντική διαφοροποίηση στα υλικά κατασκευής του σώματος του επιχώματος μόλις σε απόσταση 15,0m κατά μήκος του έργου, κατ αντίθεση των απαιτήσεων 1, Τόμος 1/3, Παραγρ η οποία εδώ αναφέρεται ενδεικτικά, και της ΠΤΠ ΧΙ, παραγρ σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάστρωση και συμπύκνωση των στρώσεων, οι στρώσεις πρέπει να είναι συνεχείς και παράλληλες. Β6 Ομάδα φρεάτων Φ2Α Φ2Β. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ομάδας των φρεάτων Φ2Α Φ2Β, διαπιστώθηκαν: α) το πάχος της στρώσης της βάσης στο φρέαρ Φ2Β είναι 18cm και είναι μικρότερο από το απαιτούμενο πάχος των 20cm κατά την Τεχνική Περιγραφή του έργου και κατά την ΠΤΠ β) Στη στρώση της βάσης και της υπόβασης, το ποσοστό των λεπτόκοκκων, διερχόμενο από το κόσκινο Νο. 200 δεν πληροί την απαίτηση της παραγράφου 2.4 της ΠΤΠ0150 και της ΠΤΠ 0155, E:\erga\thessalia_tech_help_2012\symvoulos_dte_2013\velestino\mpe_velestino\mpe_velestino3.docx 7

13 γ) η Στρώση Έδρασης Οδοστρώματος λείπει παντελώς στη θέση του φρέατος Φ2Α, ενώ υφίσταται στη θέση του φρέατος Φ2Β σε απόσταση 7,3m με πάχος 41cm, κατ αντίθεση των απαιτήσεων 1, Τόμος 1/3, Παραγρ η οποία εδώ αναφέρεται ενδεικτικά, και της ΠΤΠ ΧΙ, παραγρ σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάστρωση και συμπύκνωση των στρώσεων, οι στρώσεις πρέπει να είναι συνεχείς και παράλληλες. δ) Ο βαθμός συμπύκνωσης της υπόβασης όπως μετρήθηκε στα φρέατα Φ2Α και Φ2Β είναι 89,6% και 83,4% αντίστοιχα και υπολείπεται του απαιτούμενου βαθμού συμπύκνωσης >95%, κατά την ΠΤΠ 0155, παραγρ ε) Ο βαθμός συμπύκνωσης της ΣΕΟ όπως μετρήθηκε στα φρέατα Φ2Α και Φ2Β είναι αντίστοιχα 83,6% και 86,6 και υπολείπεται του απαιτούμενου βαθμού συμπύκνωσης >90%, κατά την ΠΤΠ ΧΙ, παραγρ στ) Στη βάση του σώματος του επιχώματος, σε άμεση επαφή με το φυσικό έδαφος (καστανή ερυθροκάστανη αργιλοϊλύ με αυξημένη υγρασία, μάλλον κορεσμένη) εντοπίστηκαν τεμάχη και ογκόλιθοι πρασινοσχιστόλιθου, με dmax = 1.3 m, dmax = 1.5 m. Οι εν λόγω ογκόλιθοι είναι δυνατόν να έχουν διεισδύσει στο λεπτόκοκκο μάλλον κορεσμένο φυσικό έδαφος, και έτσι να προκαλείται διαφορική καθίζηση (κυμάτωση) στο οδόστρωμα. ζ) το ισοδύναμο άμμου σε βάθος 0,10cm 0,25cm (βάση οδοστρώματος) είναι 43,6% και υπολείπεται του απαιτούμενου ισοδύναμο άμμου >50%, κατά την ΠΤΠ 0155, παραγρ η) Σημαντική διαφοροποίηση στα υλικά κατασκευής του σώματος του επιχώματος μόλις σε απόσταση 7,3m κατά μήκος του έργου, κατ αντίθεση των απαιτήσεων της Βιβλιογραφίας 3, Τόμος 1/3, Παραγρ η οποία εδώ αναφέρεται ενδεικτικά, και της ΠΤΠ ΧΙ, παραγρ σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάστρωση και συμπύκνωση των στρώσεων, οι στρώσεις πρέπει να είναι συνεχείς και παράλληλες. Β7 Ομάδα φρεάτων Φ3Α Φ3Β. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ομάδας των φρεάτων Φ3Α Φ3Β, διαπιστώθηκαν: α) το συνδυασμένο πάχος των στρώσεων βάσης και υπόβασης στο φρέαρ Φ3Α είναι 25cm και είναι μικρότερο από το απαιτούμενο συνδυασμένο πάχος των 40cm κατά την Τεχνική Περιγραφή του έργου και κατά την ΠΤΠ 0150 και ΠΤΠ β) Στη συνδυασμένη στρώση της βάσης και υπόβασης, το ποσοστό των λεπτόκοκκων, διερχόμενο από το κόσκινο Νο. 200 δεν πληροί την απαίτηση της παραγράφου 2.4 των ΠΤΠ0150 και ΠΤΠ 0155, γ) στη θέση του φρέατος Φ3Β, η συνδυασμένη στρώση βάσης + υπόβασης περιλαμβάνει στρώση καστανής αργιλοϊλυος πάχους 15cm και σκωρίας πάχους 17cm, τα υλικά των οποίων πιθανότατα δεν πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές των ΠΤΠ0150 και ΠΤΠ δ) Στη βάση του σώματος του επιχώματος, σε άμεση επαφή με το φυσικό έδαφος (ερυθροκάστανη αργιλοϊλύ) εντοπίστηκαν τεμάχη και ογκόλιθοι πρασινοσχιστόλιθου, με dmax = 1.0m. Οι εν λόγω ογκόλιθοι είναι δυνατόν να έχουν διεισδύσει στο λεπτόκοκκο φυσικό έδαφος, και έτσι να προκαλείται διαφορική καθίζηση (κυμάτωση) στο οδόστρωμα. ε) Σημαντική διαφοροποίηση στα υλικά κατασκευής του σώματος του επιχώματος μόλις σε απόσταση 7,0m κατά μήκος του έργου, κατ αντίθεση των απαιτήσεων της Βιβλιογραφίας 3, Τόμος 1/3, Παραγρ η οποία εδώ αναφέρεται ενδεικτικά, και της ΠΤΠ ΧΙ, παραγρ σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάστρωση και συμπύκνωση των στρώσεων, οι στρώσεις πρέπει να είναι συνεχείς και παράλληλες E:\erga\thessalia_tech_help_2012\symvoulos_dte_2013\velestino\mpe_velestino\mpe_velestino3.docx 8

14 Γ Προσφάτως αποτυπωθείσες τοπογραφικές διατομές. Για τις ανάγκες του έργου, τον Ιούλιο του 2013 με εντολή της υπηρεσίας, αποτυπώθηκαν από ανεξάρτητο τοπογράφο μηχανικό, 15 διατομές στις θέσεις των εκτελεσθεισών γεωερευνητικών εργασιών, οι οποίες παρουσιάζονται στο Σχέδιο ΜΠΕ 4 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας. Η υψομετρική ακρίβεια των υπόψη διατομών σύμφωνα με τον τοπογράφο είναι 1cm. Συγκρίνοντας υψομετρικά τις διατομές μεταξύ ερευνητικών θέσεων της ίδιας ομάδος ερευνητικών εργασιών, υπολογίζεται η υψομετρική διαφορά στη θέση της αντίστοιχης φθοράς του οδοστρώματος και παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 Π1 Από τα στοιχεία του Πίνακα 2 Π1 η εν λόγω υψομετρική διαφορά κυμαίνεται από 7cm 19cm, και είναι αντιπροσωπευτική των υφιστάμενων φθορών του οδοστρώματος. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Π1: Υψομετρική διαφορά στη θέση φθοράς Διατομές στην ομάδα ερευνητικών εργασιών Απόσταση μεταξύ διατομών (m) Υψομετρική διαφορά στη θέση φθοράς (cm)* Αρτηρία εμφάνιση υψομετρικής διαφοράς Φ1Α Φ1Β Προς Λάρισα Γ1Α Γ1Β Προς Λάρισα Γ2Α Γ2Β Προς Λάρισα Φ2Α Φ2Β 7,3 16 Προς Λάρισα Γ5 Γ3Α 8,6 7 Προς Λάρισα Γ3Α Γ3Β 19 7 Προς Λάρισα Φ3Α Φ3Β 7 15 Προς Λάρισα Γ4Α Γ4Β 9,2 17 Προς Λάρισα * Η υψομετρική διαφορά στη θέση φθοράς είναι ίση προς την μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ διατομών της ίδιας ομάδας ερευνητικών εργασιών. Οι παραπάνω διατομές συντάχθηκαν με επί τόπου τοπογραφική αποτύπωση τον Ιούλιου Περιγραφή προτεινόμενου έργου Παραδοχές σχεδιασμού Το υπό μελέτη οδικό τμήμα, μετά την βελτίωσή του θα έχει τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά (υψόμετρο ερυθράς, εύρος, κλπ) με αυτά της υφιστάμενης οδού. Τα προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης θα υπακούουν ως προς τον τύπο οδοστρώματος, την στρώση έδρασης οδοστρώματος και την στέψη του επιχώματος κατά τα ακόλουθα: Μ 1 Τύπος οδοστρώματος Θεωρώντας την αυξημένη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στη θέση του έργου (βιομηχανική περιοχή Βόλου, κλπ) και λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές και τους τύπους οδοστρωμάτων των Π.Κ.Ε του ΥΠΕΧΩ Ε, ως τυπική διατομή στο προς βελτίωση έργο, με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας, επιλέγεται η διατομή 2Ε21 των Π.Κ.Ε. Η διατομή 2Ε21 των Π.Κ.Ε. περιλαμβάνει: E:\erga\thessalia_tech_help_2012\symvoulos_dte_2013\velestino\mpe_velestino\mpe_velestino3.docx 9

15 δύο(2) στρώσεις υπόβασης κατά την ΠΤΠ 0150 εκάστη πάχους 10cm, δύο(2) στρώσεις βάσης κατά την ΠΤΠ 0155 εκάστη πάχους10cm, ασφαλτική στρώση βάσης κατά την ΠΤΠ Α260 πάχους15cm, ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση κατά την ΠΤΠ Α265 πάχους 5cm, ασφαλτική αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας κατά την ΠΤΠ Α265 πάχους 4cm. Έτσι, το συνολικό πάχος του οδοστρώματος είναι 64cm Μ 2 Στρώση έδρασης οδοστρώματος (ΣΕΟ) Η ανωτέρω επιλεγείσα διατομή οδοστρώματος, εδράζεται επί Στρώσης Έδρασης Οδοστρώματος(ΣΕΟ) από υλικά Ε4 (θραυστό λατομείου), μεpi<5% και πάχος 60cm (σύμφωνα με την υπηρεσία), στην οποία περιλαμβάνεται και η στρώση στράγγισης του οδοστρώματος. Η στρώση στράγγισης οδοστρώματος, αποτελεί την ανώτερη υπόστρωση της ΣΕΟ, είναι πάχους 0,2μ, αποτελείται από σύνθεση άμμων και αμμοχάλικων με ποσοστό <5% κ.β. κόκκων μικρότερων των0,063χλστ. και ποσοστό< 40% κ.β. κόκκων μεγαλύτερων των 2 χλστ, και συμπυκνώνεται στο 95% της μέγιστης πυκνότητας κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor. ιευκρινίζεται ότι, όπου στα κατωτέρω προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης των ατελειών της οδού προβλέπεται χρήση γεωπλεγμάτων εντός της ΣΕΟ, εκεί ο μέγιστος κόκκος των υλικών της ΣΕΟ περιλαμβανομένης και της στρώσης στράγγισης, θα είναι<75mm. Μ 3 Στέψη επιχώματος Η προαναφερθείσα ΣΕΟ, εδράζεται στη στέψη του επιχώματος της οδού. Για γαιώδη επιχώματα η στέψη του επιχώματος είναι πάχους 1,0m. Σύμφωνα με τις Μ 1, Μ 2 και Μ 3 αθροιστικά το πάχος του οδοστρώματος, της ΣΕΟ και της στέψης του επιχώματος απαιτείται να είναι t 1 = 2,24m (=0,64m+0,60m+1,0m) Προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης Τα εφαρμοζόμενα μέτρα βελτίωσης εξειδικεύονται ως ακολούθως: a. Όπου η υψομετρική διαφορά μεταξύ της στάθμης της ερυθράς της οδού και του φυσικού εδάφους είναι μικρότερη από t 1 =2,24m, το έργο καθαιρείται συνολικά και ανακατασκευάζεται σύμφωνα με τις Μ 1, Μ 2 και Μ 3 υπό τις ισχύουσες προδιαγραφές οδικών έργων. b. Όπου η υψομετρική διαφορά μεταξύ της στάθμης της ερυθράς της οδού και του φυσικού εδάφους είναι μεγαλύτερη από t 2 =t 1 +0,50m=2,74m, το έργο καθαιρείται έως το βάθος των t 1 =2,24m, και να ανακατασκευάζεται όπως περιγράφεται στις ανωτέρω Μ 1, Μ 2 και Μ 3, υπό τις ισχύουσες προδιαγραφές οδικών έργων, και επιπλέον η ΣΕΟ ενισχύεται χρησιμοποιώντας γεωπλέγματα (βλέπε ΣΧΗΜΑ 2Σ 1 που ακολουθεί). E:\erga\thessalia_tech_help_2012\symvoulos_dte_2013\velestino\mpe_velestino\mpe_velestino3.docx 10

16 Προτείνεται να χρησιμοποιηθούν δυο στρώσεις πολυπροπυλενικού διαξονικού γεωπλέγματος έκαστο εφελκυστικής αντοχής40κν/m. Η πρώτη στρώση θα τοποθετηθεί εντός της Στρώσης Έδρασης Οδοστρώματος (ΣΕΟ) 0,20m επάνω από τον πυθμένα της ΣΕΟ, και η δεύτερη στρώση θα τοποθετηθεί εντός της ΣΕΟ, 0,40m επάνω από τον πυθμένα της ΣΕΟ. O μέγιστος κόκκος των υλικών της ΣΕΟ θα είναι <75mm. c. Όπου η υψομετρική διαφορά μεταξύ της στάθμης της ερυθράς της οδού και του φυσικού εδάφους κυμαίνεται από t 1 =2,24m έως t 2 =2,74m, το ανώτερο μέρος του έργου πάχους 2,24m καθαιρείται και ανακατασκευάζεται όπως στην περίπτωση (Β), όμως χωρίς η ΣΕΟ να ενισχυθεί με γεωπλέγματα. Τα παραπάνω μέτρα βελτίωσης ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΚΟΤΟΜΗ) ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ, εφαρμόζονται κατά περίπτωση στα τμήματα του οδικού τμήματος, όπως φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 Π2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Π2: Εφαρμοζόμενα μέτρα βελτίωσης ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Από Χ.Θ Έως Χ.Θ a b c , , , , , , , , , , , , ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (m) 587,39 938,63 203,84 Κατά τη φάση κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφονται προκύπτει ο παρακάτω ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Π3, στον οποίο περιγράφονται οι ποσότητες των προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν, καθώς και τα απαιτούμενα δάνεια υλικά που θα πρέπει να εξασφαλιστούν. E:\erga\thessalia_tech_help_2012\symvoulos_dte_2013\velestino\mpe_velestino\mpe_velestino3.docx 11

17 ΣΧΗΜΑ 2 Σ1: Κατασκευαστική λεπτομέρεια τοποθέτησης στρώσεων γεωπλεγμάτων E:\erga\thessalia_tech_help_2012\symvoulos_dte_2013\velestino\mpe_velestino\mpe_velestino3.docx 12

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Π3: Χωματισμοί ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προϊόντα Εκσκαφής σύνολο m Προς απόθεση Απαιτήσεις Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 m Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 m Στρώση στράγγισης οδοστρώματος m Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m m Βάση πάχους 0,10m (ΠΤΠ Ο 155) m ΠΗΓΗ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ σύνολο m Από δανειοθάλαμο/ λατομείο Σύμφωνα με τα παραπάνω έπεται κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα προκύψουν περί τα m 3 προϊόντα εκσκαφής τα οποία θα πρέπει να απομακρυνθούν σε αποθεσιοθάλαμο ενώ θα απαιτηθούν περί τις m 3 υλικά από δανειοθαλάμους ή λατομεία Συνοδά έργα Εργοτάξιο Λόγω της φύσεως των προτεινόμενων εργασιών εκτιμάται ότι δεν απαιτείται η χωροθέτηση εργοταξιακής διάταξης με το σκεπτικό της παραγωγικής δραστηριότητας υλικών για την κατασκευή του έργου, δεδομένου ότι τα απαιτούμενα υλικά θα εξασφαλιστούν από νόμιμα λειτουργούντες δανειοθαλάμους και λατομεία, ενώ δεν θα γίνει αναχρησιμοποίηση σε κανένα ποσοστό των προϊόντων εκσκαφής, τα οποία θα απομακρυνθούν προς απόθεση σε κατάλληλο χώρο. Εφ εξής, σε όποια περίπτωση αναφέρεται ο όρος εργοτάξιο, θα αφορά αποκλειστικά το μέτωπο εργασιών, που λαμβάνουν μέρος κατά τα αναφερόμενα στην Δανειοθάλαμοι Κατάλληλα δάνεια υλικά (περί τα m 3 ) για την κατασκευή των επιχωμάτων, της βάση και υπόβασης της οδού μπορούν να ληφθούν από τους νόμιμα λειτουργούντες δανειοθαλάμους αμμοχαλικωδών υλικών, λατομεία (ΠΗΓΗ: http//www.latomet.gr/mitroa) στην ευρύτερη περιοχή μελέτης όπως: Λ1 Εκμεταλευτής «ΚΩΝ & ΒΑΣ ΝΤΑΟΠΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ Λ2 Εκμεταλευτής «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΕ Αποθεσιοθάλαμοι Τα προϊόντα εκσκαφής (περί τα m 3 ) που προκύπτουν από τις γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες και την αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων E:\erga\thessalia_tech_help_2012\symvoulos_dte_2013\velestino\mpe_velestino\mpe_velestino3.docx 13

19 οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, κατά τις εργασίες καθαίρεσης του έργου θα πρέπει να απομακρυνθούν και μπορούν να διατεθούν στο προτεινόμενο αποθεσιοθάλαμο που είναι το «Λατομείο Δότσιου Φαργκάνη» (βλέπε ΦΩΤ. 35), το οποίο σύμφωνα με το υπάριθ.πρωτ. 8284/239928/ /ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ έγγραφο, αποτελεί παλαιό εγκατελειμμένο ανενεργό λατομείο αδρανών υλικών στη θέση «Κάκαβος» της Δ.Κ Διμηνίου του Δ.Βόλου. Τα ανωτέρω προϊόντα εκσκαφής αποτελούν μια σύμμικτη φάση αποβλήτων αποτελούμενα από συνήθη προϊόντα εκσκαφής αναμειγμένα με ανεπεξέργαστη σκωρία χαλυβουργείου κατά το πνεύμα της 2.3 και για το λόγο αυτό τα προϊόντα εκσκαφής που αφορούν το υπό μελέτη έργο αποτελούν στερεά απόβλητα, ταξινομημένα κατά ΕΚΑ ως «Ανεπεξέργαστη σκωρία». Στο γήπεδο του προτεινόμενου αποθεσιοθάλαμου, μπορούν να αποτεθούν πλέον των m 3 προϊόντων εκσκαφής, σύμφωνα με τη μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών της Εθνικής Τεχνικής Προδιαγραφής (ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ ΤΟ :2009 «Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων» (ΦΕΚ 2221/Β/ ). Πιο συγκεκριμένα τα πρανή θα διαμορφωθούν με κλίσεις 3:2 (β:υ) ή ηπιότερες για την αποφυγή προβλημάτων ευστάθειας. Η δε τελική επιφάνεια, η οποία αντιστοιχεί σε υψόμετρο περί τα 177,5μ κα θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τη μελέτη αποκατάστασης Απαλλοτριώσεις Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας Αποκαταστάσεις Οι προτεινόμενες επεμβάσεις θα λάβουν χώρα εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης της υφιστάμενης Εθνικής Οδού με το πνεύμα που αναφέρεται στην και ως εκ τούτου δεν προβλέπονται επιπλέον απαλλοτριώσεις. Δεν θίγονται κτίσματα ή δίκτυα κοινής ωφέλειας. E:\erga\thessalia_tech_help_2012\symvoulos_dte_2013\velestino\mpe_velestino\mpe_velestino3.docx 14

20 2.4.5 Προϋπολογισμός έργου Χρονοδιάγραμμα Ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 4,17εκ. όπως φαίνεται παρακάτω: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1,14 Β. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 1,00 Γ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 2,03 Γενικό Σύνολο (με ΦΠΑ) 4,17 ΠΗΓΗ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ο συνολικός χρόνος περαίωσης των εργασιών κατασκευής του προτεινόμενου έργου εκτιμάται σε 15 μήνες. Το προτεινόμενο έργο μπορεί να λάβει χρηματοδότηση μετά από τις απαιτούμενες διαδικασίες ένταξης από τοεπιχειρησιακο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος "ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: "Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Θεσσαλίας", ΚΩΔ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 061 «Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμιση/ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου» (ΑΔΑ: ΒΕΖΦΖΛΡ Θ5Λ). E:\erga\thessalia_tech_help_2012\symvoulos_dte_2013\velestino\mpe_velestino\mpe_velestino3.docx 15

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ HELLENIC TOURISM DEVELOPMENT Co ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΗ : ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε ΒΑΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ Χ (140-6074) Λ. ΓΙΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ησιόδου 7, Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Τ. Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ 19 Απριλίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Το πρόβλημα ΗΑθήνακαιόλεςοιμεγάλεςπόλειςτηςχώραςπαρουσιάζουνέντονο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Σελίδα 2 από 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Καθοδήγηση για την Εκπόνηση ΕΟΑ σε περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 1 : Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα