15SYMV

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15SYMV"

Transcript

1 15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ME ANTIKEIMENO: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 22/01/ /12/2015» µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών - Επιστηµονικό Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασµού (ΕΚΑΣ) και του Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΤΑΛΗ

2 Στην Αθήνα σήμερα την 22 α Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, του έτους 2015, στο Γραφείο τoυ Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών κου Ευάγγελου Βενιζέλου, ο υπογράφων, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός 15SYMV Εξωτερικών που εκπροσωπεί µε την ιδιότητα του αυτή το Ελληνικό Δηµόσιο µε βάση τις κείµενες διατάξεις, και αφ' ετέρου ο Δρ. Σωτήριος Ντάλης, (ΑΦΜ , ΔΟΥ Χολαργού, ΑΔΤ ΑΒ ) συµφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα κάτωθι: Άρθρο Ι Αντικείµενο της Σύµβασης Το Υπουργείο Εξωτερικών, που θα καλείται στη συνέχεια ΥΠ. ΕΞ., κατόπιν του υπ αριθμ. ΑΣ τρις/ (ΑΔΑΜ 14REQ ) εγγράφου του ΕΚΑΣ, της υπ αριθμ.με.2/085/0871/ / (Α/Α ΥΔΕ 3711)-(AΔΑ ΩΗ0ΙΕ-Υ66) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης της ΣΤ5 Διεύθυνσης καθώς και της υπ αριθμ.ασ 4/ Απόφασης του ΕΚΑΣ (ΑΔΑ 65Π0Ε-1ΔΧ, AΔΑΜ 15REQ ), αναθέτει στο δεύτερο των συµβαλλοµένων, καλούµενο στο εξής «Αντισυµβαλλόµενο», και αυτός αναλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών µε αντικείμενο «Συντονισμός και επιμέλεια του μηνιαίου δελτίου Ανάλυσης και Οργάνωση Τμήματος Τεκμηρίωσης του ΕΚΑΣ στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΕΚΑΣ για την περίοδο από 22/01/ /12/2015». Άρθρο 2 Παρακολούθηση Παραλαβή / Εκτέλεσης της Σύµβασης Η παραλαβή των υπηρεσιών της σύμβασης θα διαπιστώνεται με το πρωτόκολλο παραλαβής των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Ειδικότερα : Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 5 και να παραδίδει την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος εκάστοτε μηνός του μηνιαίου δελτίου σε ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης καθώς και στο ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ μηνιαίως θα συντάσσει και θα παραδίδει σχετική Βεβαίωση Παραλαβής και Παρακολούθησης υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του ΕΚΑΣ, στην αρμόδια Επιτροπή μέσα σε (3) τρείς εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής σε ηλεκτρονική μορφή του εκάστοτε μηνιαίου δελτίου. Η δε αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης μηνιαίως θα συντάσσει και θα παραδίδει στο ΕΚΑΣ το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής και Παρακολούθησης μέσα σε (5) πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής Βεβαίωσης. Άρθρο 3 Ευθύνη του Αντισυµβαλλοµένου - Κίνδυνος - Εγγυήσεις 1. Ο Αντισυµβαλλόµενος δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης, καθώς και των κινδύνων, και ότι θεωρεί την συµφωνηθείσα αµοιβή εύλογη και επαρκή για την άρτια εκτέλεση της παρούσας. 2. Ο Αντισυµβαλλόµενος ευθύνεται έναντι του ΥΠΕΞ για την καλή και άρτια εκτέλεση των υπηρεσιών, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Άρθρο 4 Πληµµελής εκπλήρωση υποχρεώσεων του Αντισυµβαλλοµένου 1. Σε περίπτωση υπερηµερίας του Αντισυµβαλλοµένου, το ΥΠΕΞ δύναται να τον καλέσει σε άµεση συµµόρφωση

3 και αποκατάσταση της καθυστέρησης µε δικά του έξοδα και µέσα. 2. Εφόσον ο Αντισυµβαλλόµενος δεν συµμορφώνεται ή δεν είναι δυνατή κατά την άποψη του η αποκατάσταση της καθυστέρησης εκπλήρωσης των ως άνω υποχρεώσεων του, το ΥΠΕΞ δικαιούται να συµπληρώσει τις υπάρχουσες ατέλειες 15SYMV ώστε να καλύψει και να αποκαταστήσει την καθυστέρηση, αναθέτουσα σε τρίτους την κάλυψη των ελλείψεων. Το κόστος αποκατάστασης της καθυστέρησης βαρύνει τον Ανάδοχο. 3. Σε περίπτωση πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυµβαλλοµένου, το ΥΠΕΞ διατηρεί πάντα το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης, Άρθρο 5 Διάρκεια της Σύµβασης Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του από 22/01/2015 έως και 31/12/2015. Άρθρο 6 Ρήτρα εχεµύθειας Ο Αντισυµβαλλόµενος υποχρεούται, τόσο κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας σύµβασης, όσο και µετά τη λήξη της, να χρησιµοποιεί τα στοιχεία που θα περιέλθουν σε γνώση του στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό της εκπλήρωσης του ανατιθέµενης σύμβασης και να µην τα γνωστοποιεί παρά µόνο µετά από γραπτή έγκριση του Διευθυντή του ΚΑΣ. Άρθρο 7 Όλα τα αποτελέσµατα της ανατιθέµενης σύμβασης ανήκουν αποκλειστικά και µόνο στο ΥΠΕΞ, το οποίο µπορεί να προβαίνει ελεύθερα στη χρήση τους. Απαγορεύεται στον Αντισυµβαλλόµενο να χρησιµοποιήσει ο ίδιος ή να επιτρέψει σε οποιονδήποτε τρίτον τη χρήση του περιεχοµένου του έργου χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση του ΥΠ. ΕΞ. Άρθρο 8 Τίµηµα - Τρόπος πληρωµής 1. Το συνολικό κόστος για την εκτέλεση της σύμβασης, ανέρχεται σε είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ ( ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου και του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α. 23%). Στην τιµή αυτή έχουν υπολογισθεί πάσης φύσεως κρατήσεις ώστε ο αντισυµβαλλόµενος, λαµβάνοντας το ανωτέρω τίµηµα (των ,00 ευρώ), ουδεµία περαιτέρω απαίτηση να έχει έναντι του ΥΠ. ΕΞ. Η καταβολή του τιμήματος θα πραγµατοποιηθεί σε πέντε ισόποσες δόσεις, ως ακολούθως Α ΔΟΣΗ Ποσό 4.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα καταβληθεί κατόπιν παραλαβής των μηνιαίων δελτίων σε ηλεκτρονική μορφή των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου Β ΔΟΣΗ Ποσό 4.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα καταβληθεί κατόπιν παραλαβής των μηνιαίων δελτίων σε ηλεκτρονική μορφή των μηνών Μαρτίου και Απριλίου Γ ΔΟΣΗ Ποσό 4.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα καταβληθεί κατόπιν παραλαβής των μηνιαίων δελτίων σε ηλεκτρονική μορφή των μηνών Μαΐου και Ιουνίου Δ ΔΟΣΗ Ποσο 4.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα καταβληθεί κατόπιν παραλαβής των μηνιαίων δελτίων σε ηλεκτρονική μορφή των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου Ε ΔΟΣΗ Ποσό 4.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα καταβληθεί κατόπιν παραλαβής των μηνιαίων δελτίων σε ηλεκτρονική μορφή των μηνών Νοεμβρίου και

4 Δεκεμβρίου Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, Φορέα 09/110 και ΚΑΕ 0871, μετά την υποβολή των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής, που ορίζονται από τις κείμενες 15SYMV διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου καθώς και των σχετικών Πρωτόκολλων Παραλαβής των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή, τα οποία θα προσκομίζονται από το ΕΚΑΣ στη ΣΤ5 Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικών Δαπανών του ΥΠ.ΕΞ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή τους. Επισημαίνεται ότι η απόδειξη παροχής υπηρεσιών θα προσκομίζεται από τον Ανάδοχο στο ΕΚΑΣ μετά την παραλαβή από το ΕΚΑΣ του σχετικού Πρωτοκόλλου της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Άρθρο 9 Τροποποιήσεις Οι όροι της παρούσας σύµβασης - συµπεριλαµβανοµένης και της χρονικής επέκτασής της, µπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν γραπτής συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών. Άρθρο 10 Γενικοί Όροι 1. Οι όροι της παρούσας σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συµπλήρωση οποιουδήποτε όρου αποδεικνύεται µόνον εγγράφως και αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό µέσο. Τυχόν τροποποιηθέν συµφωνητικό κατισχύει κάθε προηγούµενης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. 2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της δεν επιφέρει ακυρότητα της σύµβασης. 3.Η εκ µέρους του ΥΠΕΞ µη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώµατα της δεν µπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωµα. Άρθρο 11 Ποινική Ρήτρα Ο Αντισυµβαλλόµενος ευθύνεται για την πλήρη, πιστή και εµπρόθεσµη εκτέλεση των όρων της παρούσης σύµβασης, σε περίπτωση αποκλίσεων οφειλοµένων αποκλειστικά σε δικές του παραλήψεις δύναται το ΥΠΕΞ να επιβάλλει κυρώσεις, µέχρι και αυτής της λύσης της σύµβασης. Άρθρο 12 Καταγγελία Η παρούσα σύµβαση λύεται πριν από την πάροδο του χρόνου ισχύος της: µε κοινή έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, καθώς και µε έγγραφη καταγγελία της σύµβασης από το ανυπαίτιο µέρος, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της από το άλλο µέρος ή σε περίπτωση ανώτερης βίας. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας άρχονται από την κοινοποίηση της. Άρθρο 13 Δωσιδικία και εφαρµοστέο Δίκαιο Η παρούσα σύµβαση διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία. Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που θα προκύπτει από τη σύµβαση και θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή και την ερµηνεία της ως και τις σχέσεις γενικά που δηµιουργούνται από αυτή, συµφωνείται ότι αρµόδια είναι αποκλειστικά, τα Δικαστήρια της Αθήνας, που εφαρµόζουν το Ελληνικό Δίκαιο. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα Δικαστήρια, σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών, που ενδεχόµενα θα αναφύονται µεταξύ τους.

5 Άρθρο 14 Παράρτημα 15SYMV Στη παρούσα σύµβαση επισυνάπτεται ως Παράρτημα η αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το κείμενο της παρούσας Σύμβασης υπερισχύει από κάθε άλλο προηγούμενο έγγραφο. Προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί Άρθρο 15 Εφαρμογή Διατάξεων Για όλα τα θέματα, που δεν ρυθμίζονται με τη σύμβαση αυτή, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.2286/95, Π.Δ. 118/ Φ.Ε.Κ. 150Α/ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.2362/1995, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α / ), τον Ν.3943/2011 (ΦΕΚ66/Α /2011), τον Ν.4038/2012 (ΦΕΚ14/Α / ) των οποίων η Προμηθεύτρια έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι Συμβαλλόμενοι Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών Ο Ανάδοχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Δρ.ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΑΛΗΣ

16SYMV

16SYMV Αθήνα 14/12/2016 Αρ.Πρωτ. 31871 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών για τη δημιουργία αρχείου εικόνων και γραφικών για τις εκδόσεις του ΤΕΕ, ποσού 5.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα06/04/2016 Αρ.Πρωτ. 9081 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την Κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΕ ποσού χιλίων πενήντα Ευρώ (1.050,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ Μη ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Με την Επωνυμία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥ.. (Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ Μη ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Με την Επωνυμία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥ.. (Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «. Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ Μη ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Με την Επωνυμία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥ.. (Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «.») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Ποσού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Αρ. Πρωτ.:17610 Ημ/νία:14.07.2016 Σύμβαση για την ανάθεση υπηρεσιών διαμόρφωσης newsletter για την προβολή των θέσεων των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων που μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617823 2015-03-05

15PROC002617823 2015-03-05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣAMΟΥ Μυτιλήνη 05/03/2015 Αρ. Πρωτ. 1096 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο Ευρώ (2.352,00 ). Στην Αθήνα σήμερα, 31 / 05 / 2016, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

18SYMV

18SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP:/WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4473 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την προβολή των κοινών θέσεων του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών φορέων στους Μηχανικούς και την κοινή γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης υποστήριξης προωθητικών ενεργειών του ΤΕΕ σχετικά με τις θέσεις του για το Ασφαλιστικό. Στην Αθήνα σήμερα, 01/04/2016, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ. Για την προμήθεια γνήσιων μελανιών και τόνερ

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   ΣΥΜΒΑΣΗ. Για την προμήθεια γνήσιων μελανιών και τόνερ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19851 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη νομική υποστήριξη του ΤΕΕ σε διενεργούμενο έλεγχο από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Αθήνα, 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Αθήνα, 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 10966 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για την προμήθεια SMS Credits για τις ανάγκες ενημέρωσης των συνδρομητών της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ, ποσού οχτώ χιλιάδων οκτακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 1/3/2016 Αριθμ. Πρωτ:5905 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης δεύτερης μονάδας κλιματιστικού για το computer room της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ, συνολικού ποσού εννέα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση εκπόνησης ειδικής αναλογιστικής μελέτης, ποσού έξι πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 ) πλέον Φ.Π.Α

Σύμβαση εκπόνησης ειδικής αναλογιστικής μελέτης, ποσού έξι πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 ) πλέον Φ.Π.Α Αθήνα, 03.04.2018 Αρ. Πρωτ. 9537 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση εκπόνησης ειδικής αναλογιστικής μελέτης, ποσού έξι πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 ) πλέον Φ.Π.Α χιλιάδων Στην Αθήνα σήμερα, 03/04/2018,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP:/WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΥΠ.ΑΡΙΘ: 45 / 2014 14SYMV002055216 2014-05-16 Ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (1.230.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και μεταφοράς του λογισμικού διαχείρισης της βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ε. σε νέο εξυπηρετητή συνολικού ποσού ευρώ 3.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ:15737 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του ΤΕΕ στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργείται από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στην Τρίπολη, σήμερα στις 21/11/2017, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στην Τρίπολη, σήμερα στις 21/11/2017, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ: 15716 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα ενέργειας του Γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ (ΓΥΣΔ/ΤΕΕ) συνολικού ποσού

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, Αρ. πρωτ.: 8050

Τρίπολη, Αρ. πρωτ.: 8050 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710/372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στην Τρίπολη, σήμερα στις 30/08/2017, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στην Τρίπολη, σήμερα στις 30/08/2017, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.:14927

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.:14927 Αθήνα, 08.06.2018 Αρ. Πρωτ.:14927 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας ποσού Τριών Χιλιάδων Εξακοσίων Σαράντα Οκτώ Ευρώ (3.648,00 ). Στην Αθήνα σήμερα, 08 / 06

Διαβάστε περισσότερα

18SYMV INFORMATICS

18SYMV INFORMATICS Digitally signed by 18SYMV004274140 INFORMATICS 2018-12-27 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΣΥ /2017

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΣΥ /2017 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΣΥ /2017 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ LIEBERT ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Αθήνα, 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 18SYMV003428170 2018-07-16 Αθήνα, 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15048 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών για την Ανάπτυξη Πληροφοριακής Ρουτίνας Επεξεργασίας και Αυτόματης Έκδοσης Τιμολογίων/Ενταλμάτων-Μετάπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Για την προμήθεια επτά (7) συστημάτων τηλεδιασκέψεων για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΣΥΜΒΑΣΗ. Για την προμήθεια επτά (7) συστημάτων τηλεδιασκέψεων για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710/372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στην Τρίπολη, σήμερα στις 15 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στην Τρίπολη, σήμερα στις 15 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2014» Άξονας Προτεραιότητας 1: «Στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.21856 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών για την υποστήριξη των εκδηλώσεων του ΤΕΕ ποσού επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα Ευρώ (7.980,00 ) πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ Θεσσαλονίκη 09/01/2015 ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.πρωτ.: 73 Ταχ. Διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Αθήνα 20.9.2016 Πρωτ. 23562 Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών για την προσθήκη χωρητικότητας σε πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ ποσού ευρώ 3.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Στην Αθήνα σήμερα, 20/09/2016,

Διαβάστε περισσότερα

18SYMV

18SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ Μυτιλήνη 27/10/2014 Αρ. Πρωτ. 8983 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3D printing

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 18SYMV003413540 2018-07-12 Αθήνα, 12.07.2018 Αρ. Πρωτ.: 17707 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανανέωσης της άδειας χρήσης του λογισμικού προστασίας των Η/Υ από ιούς (antivirus software) της Panda

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP:/WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710 /

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΑΔΑ: ΟΑΣΗ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ ΧΑΝΙΑ, 6-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 2724 14SYMV002114409 2014-06-19 ΣΥΜΒΑΣΗ Ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών «Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αθήνα, 05.04.2018 Αρ. Πρωτ.: 9662 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών αξιολόγησης σε νομικό επίπεδο της υφιστάμενης κατάστασης του ΤΕΕ σε σχέση με το νέο Κανονισμό 679/2016, ποσού δεκαεννιά

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα,11/11/2016 Αρ. Πρωτ: 28988 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης προμήθειας 40 εκτυπωτών laser ασπρόμαυρης εκτύπωσης ποσού οκτώ χιλιάδων Ευρώ (8.000,00 ) πλέον ΦΠΑ. Στην Αθήνα σήμερα, 11/11/2016,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Αθήνα, 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Αθήνα, 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1015 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών αποστολής επιστολικής αλληλογραφίας για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710/372111,

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα,26/10/2016 Αρ. Πρωτ: 27358 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών δημιουργίας συστήματος ασφαλούς ιδεατού ιδιωτικού δικτύου για τις εκλογές του ΤΕΕ της 20 ης Νοεμβρίου 2016, ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002538751 2015-01-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP:/WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710 /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

υποστήριξη της συμμετοχής του ΤΕΕ στην 84 η ΔΕΘ

υποστήριξη της συμμετοχής του ΤΕΕ στην 84 η ΔΕΘ Αθήνα, 5/8/2019 Αρ. Πρωτ.: 18586 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης για την υποστήριξη της συμμετοχής του ΤΕΕ στην 84 η ΔΕΘ ποσού δεκαεννιά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (19.500 ) πλέον ΦΠΑ. Στην

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ: 10626 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 14SYMV002209380 2014-07-30 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Επιστημονική υποστήριξη στο Δήμο Δωρίδος για την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΕ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΕ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΕ» Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα..., μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: Αφ ένός της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/5/2019 Αρ. Πρωτ.: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Αθήνα, 30/5/2019 Αρ. Πρωτ.: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Αθήνα, 30/5/2019 Αρ. Πρωτ.: 13451 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης για τη διευθέτηση επεξεργασία - ταξινόμηση των οικονομικών αρχείων της υπό εκκαθάριση εταιρείας ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ Α.Ε ποσού επτά

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Ν.Σμύρνη, 20/08/2014 Αρ. Πρωτ. 594 Στην Αθήνα σήμερα 20/08/2014 μεταξύ των συμβαλλομένων: Αφ ενός του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, που εδρεύει στη

Διαβάστε περισσότερα

αφού ελήφθησαν υπόψη:

αφού ελήφθησαν υπόψη: Αθήνα, 20/12/2018 Αρ.πρωτ: 30928 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών για τη λειτουργία του Help Desk για το ασφαλιστικό και τη φοροτεχνική υποστήριξη των Μηχανικών ποσού οκτώ χιλιάδων

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα 14/12/2016 Αρ. Πρωτ: 31870 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών εικονοποίησης παρωχημένων εξυπηρετητών της Τράπεζας Πληροφοριών και δημιουργίας ιδεατού ιδιωτικού δικτύου, ποσού

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα,27/10/2016 Αρ. Πρωτ: 27519 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση απευθείας ανάθεσης της υποστήριξης της κεντρικής βάσης δεδομένων του ΤΕΕ, της συλλογής των εκλογικών αποτελεσμάτων των εκλογών της

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα,7/11/2016 Αρ. Πρωτ: 28492 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης για τη δημιουργία ψηφιακής διαφημιστικής καμπάνιας με στόχο την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής συμμετοχής των Μηχανικών στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Ανάθεσης για την Παροχή Υπηρεσιών».

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Ανάθεσης για την Παροχή Υπηρεσιών». 1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ELECNET A.E. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΓΕΝ/Α4 Τηλ.210-6551930 Φ.600/58/182362 Σ. 1988 Ημερομηνία: 11-09-2017 Συνημμένα: Ένα (1) Σχέδιο Ι.Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ «Ανάθεσης για την Παροχή Υπηρεσιών». Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ : Διοικ/κό Οικ/κό Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2013, μεταξύ 1) Του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας που εδρεύει στην οδό Ν. Πλαστήρα 100, στα

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Καλλιθέα σήμερα 30-12-2016, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ αφενός: 1. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που εδρεύει στην Καλλιθέα, Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP:/WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710 /

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 24 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001738626 2013-11-26

13PROC001738626 2013-11-26 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ 13PROC001738626 2013-11-26 Μυτιλήνη, 20.11.2013 Αρ. Πρωτ. 7090 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών σχεδιασμού μεταφοράς υποδομών του ΤΕΕ σε υποδομές νέφους (cloud) ποσού ευρώ (18.300,00 ) πλέον Φ.Π.Α

Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών σχεδιασμού μεταφοράς υποδομών του ΤΕΕ σε υποδομές νέφους (cloud) ποσού ευρώ (18.300,00 ) πλέον Φ.Π.Α 19SYMV004492197 2019-02-20 Αθήνα,20/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 5096 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών σχεδιασμού μεταφοράς υποδομών του ΤΕΕ σε υποδομές νέφους (cloud) ποσού ευρώ (18.300,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 14SYMV

ΣΥΜΒΑΣΗ 14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΑΜΟΙΒΗ: ,00 (με Φ.Π.Α. 24%) Στη Σαμοθράκη σήμερα 30/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μεταξύ:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΑΜΟΙΒΗ: ,00 (με Φ.Π.Α. 24%) Στη Σαμοθράκη σήμερα 30/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μεταξύ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2699 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗ: 19.000,00 (με Φ.Π.Α. 24%) Στη Σαμοθράκη σήμερα 30/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μεταξύ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων του Ο.Α.Ε.Ε. (προκηρύξεις διαγωνισμών κ.λ.π.) στις εφημερίδες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα σήμερα την 12 μηνός Ιανουαρίου έτους

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ-ΜΟΛΧΟ - Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ Ο.Ε.

«ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ-ΜΟΛΧΟ - Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ Ο.Ε. Αθήνα, 29/05/2019 Αρ. πρωτ.:13210 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη συντήρηση του προγράμματος Advance, διαχείρισης βιβλιοθηκών του ΤΕΕ και του συστήματος διευρυμένης αναζήτησης της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4/2/2019 Αρ. Πρωτ.: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Αθήνα, 4/2/2019 Αρ. Πρωτ.: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 19SYMV004407704 2019-02-04 Αθήνα, 4/2/2019 Αρ. Πρωτ.: 3371 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης για την προμήθεια εξαρτημάτων πληροφορικής ποσού πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. 2. Το ΦΕΚ 4186/τ.Β / «περί ορισμού Αναπληρωτή Πρύτανη για θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών»

ΣΥΜΒΑΣΗ. 2. Το ΦΕΚ 4186/τ.Β / «περί ορισμού Αναπληρωτή Πρύτανη για θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών» Τρίπολη 30-11-2017 A.Π. 8057 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ενδιαφερόμενες εταιρίες να καταθέσουν προσφορές, με σκοπό την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΑΤAI ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ/ΣΤΑΥΡΟΥ/28& ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

φωτοτυπηµένη σελίδα θα χρεώνεται προς ένα λεπτό και ενενήντα εννέα εκατοστά του λεπτού (0,0199 λεπτά), πλέον του ΦΠΑ (13%). Στην αναφερόµενη τιµή ανά

φωτοτυπηµένη σελίδα θα χρεώνεται προς ένα λεπτό και ενενήντα εννέα εκατοστά του λεπτού (0,0199 λεπτά), πλέον του ΦΠΑ (13%). Στην αναφερόµενη τιµή ανά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 14-05- 2009 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα,17/11/2016 Αρ. Πρωτ: 29623 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης των υπηρεσιών καθαριότητας του χώρου του Ποδηλατοδρομίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) «Σπύρος Λούης» ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος, ως εκπρόσωπος του Δήμου, βάσει του άρθρου 58 παρ.1 α Ν.3852/2010, και έχοντας υπόψη:

Ο Δήμαρχος, ως εκπρόσωπος του Δήμου, βάσει του άρθρου 58 παρ.1 α Ν.3852/2010, και έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη, 4/8/2017 Αρίθμ. Πρωτ.: 4731 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗ: 3.896,80 (χωρίς ΦΠΑ) Στη Σαμοθράκη σήμερα 4/8/2017 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ KΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΘΕΣΙΩΝ-ΘΡΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ KΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΘΕΣΙΩΝ-ΘΡΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 099727226 Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

αφού ελήφθησαν υπόψη:

αφού ελήφθησαν υπόψη: Αθήνα: 5/9/2019 Αρ. πρωτ.: 20108 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης υποστήριξης της κεντρικής βάσης δεδομένων, της συλλογής των εκλογικών αποτελεσμάτων και του συστήματος απευθείας έκδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα,10/11/2016 Αρ. Πρωτ: 28864 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης προμήθειας 170 τεμαχίων toner για τους εκτυπωτές που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των εκλογών του ΤΕΕ της 20.11.2016

Διαβάστε περισσότερα