τις Μονάδες Λοιµώξεων Μ. Ψυχογυιού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τις Μονάδες Λοιµώξεων Μ. Ψυχογυιού"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σύνδεση HIV-1 Οροθετικών XEΝ µε τις Μονάδες Λοιµώξεων Μ. Ψυχογυιού

2

3 Newly diagnosed cases of HIV-1 infections reported in Greece, Number of newly diagnosed cases Cases of HIV-1 infection reported in IDUs Total number of cases of HIV-1 infection reported in Greece Year Surveillance data from the Hellenic Centre for Diseases Control and Prevention

4 Paraskevis et al, PLosOne 2013:8(11)

5

6

7 HIV prevention and care for PWID 1. Needle and syringes programs 2. Opioid substitution therapy and other drug dependence treatment 3. Prevention and treatment of STIs 4. Condom distribution programs 5. Prevention and treatment of viral hepatitis 6. Prevention and treatment of TB 7. HIV testing and counseling 8. Antiretroviral therapy

8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Το πρόγραµµα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (MIS ) χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (Άξονας Προτεραιότητας 14) (MIS ) Πρόσθετη χρηµατοδότηση-υποστήριξη PRAKSIS Θετική Φωνή Ελληνική Επιστηµονική Εταιρείας Έρευνας AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενων Νοσηµάτων TRIP: Preventing HIV Transmission by Recently-Infected Drug Users (NIDA Grant 1DP1DA034989))

9 Επιστηµονική Οµάδα Κύριος ερευνητής: Α. Χατζάκης Ερευνητές: Β. Σύψα,. Παρασκευής, Γ.Νικολοπουλος, Μ. Μαλλιώρη Advisory Board: S. Friedman, NDRI/New York D. Des Jarlais, Beth Israel/New York M. van de Laar, ECDC/Stockholm A. Pharris, ECDC/Stockholm L. Wiessing, EMCDDA/Lisbon M. Donoghoe, WHO-Europe/Copenhagen K. Gazgalidis, OKANA/Thessaloniki, Greece

10 Πρόγραµµα «Αριστοτέλης» Σκοποί του προγράµµατος: Έλεγχος για anti-hiv των ΧΕΝ στη µητροπολιτική περιοχή της Αθήνας Παροχή πρόληψης θεραπείας φροντίδας Μείωση της επίπτωσης του HIV-1 στους ΧΕΝ ευτερεύοντες σκοποί: Εκτίµηση του επιπολασµού HIV σε ΧΕΝ Αποσαφήνιση των επιδηµιολογικών, δηµογραφικών, συµπεριφορολογικών, κοινωνικών και ιολογικών χαρακτηριστικών της επιδηµίας στους ΧΕΝ στην Αθήνα. Βελτίωση της διασύνδεσης των ΧΕΝ σε φροντίδα και της παραµονής τους σε αυτή (linkage and retention to care)

11 ειγµατοληψία µε Respondent driven sampling (RDS) Επιλογή συµµετεχόντων (seeds). Οι seeds λαµβάνουν µέχρι τρία κουπόνια τα οποία διανέµουν σε άλλους ΧΕΝ Η διαδικασία συνεχίζεται µέχρι να δηµιουργηθεί µια µακριά αλυσίδα και να προσεγγιστεί το απαραίτητο µέγεθος δείγµατος Οι συµµετέχοντες λαµβάνουν κίνητρα για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα (πρωτογενή κίνητρα) και για κάθε άτοµο που εισάγουν στο πρόγραµµα (δευτερογενή κίνητρα)

12 Ο υποψήφιος φτάνει στο πρόγραµµα Περιγραφή της διαδικασίας Αν έχει έγκυρο κουπόνι και πληροί τα κριτήρια συµµετοχής: ιαδικασία λήψης ενηµερωµένης συγκατάθεσης Αν συγκατατεθεί: Συνέντευξη και λήψη δείγµατος αίµατος για έλεγχο HIV Στο τέλος της διαδικασίας: Πληρωµή πρωτογενών κινήτρων Λήψη 3 κουπονιών για προσέλκυση άλλων ατόµων ιανοµή συριγγών, προφυλακτικών, ενηµερωτικών φυλλαδίων Μετά από 3 ηµέρες περίπου: Αποτέλεσµα HIV test Πληρωµή δευτερογενών κινήτρων. Για HIV (+) άτοµα: Παραποµπή σε προγράµµατα υποκατάστασης µε οπιοειδή (µε προτεραιότητα ) & σε αντιρετροική θεραπεία

13 Παραποµπή σε προγράµµατα υποκατάστασης µε οπιοειδή καισε µονάδες λοιµώξεων Ένας ψυχολόγος και 2 κοινωνικοί λειτουργοί ασχολούνταν µε τις παραποµπές και τη συµβουλευτική Ένα άτοµο από τη ΜΚΟ «Θετική Φωνή» βρισκόταν καθηµερινά στο κέντροκαι βοηθούσε στη συµβουλευτική των οροθετικών ΧΕΝ Για την παραποµπή των οροθετικών µεταναστών χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα συνεργασία µε την ΜΚΟ «Praksis»

14 ειγµατοληψία RDS Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε σε 5 διαδοχικούς κύκλους δειγµατοληψίας σε διάρκεια 16 µηνών (Αύγουστος εκέµβριος 2013) Σε κάθε κύκλο: 5-15 seeds Συµµετοχή τουλάχιστον ΧΕΝ ιάρκεια κάθε κύκλου: εβδοµάδες

15 Οι 5 κύκλοι του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Κύκλος Χρονική περίοδος Συµµετέχοντες A Αύγουστος Οκτώβριος B εκέµβριος 2012 Μάρτιος Γ Μάρτιος Ιούνιος Ιούνιος Σεπτέµβριος E Σεπτέµβριος εκέµβριος

16 Συνολικός αριθµός συµµετεχόντων (20 Αυγ εκ 2013) Στη διάρκεια των 5 κύκλων: ερωτηµατολόγια και δείγµατα αίµατος µοναδικά άτοµα ΧΕΝ συµµετείχαν σε πολλαπλούς κύκλους 1200 N Σε 1 κύκλο Σε 2 κύκλους Σε 3 κύκλους Σε 4 κύκλους Και στους 5 κύκλους Αριθµός κύκλων στους οποίους συµµετείχαν οι ΧΕΝ

17 ηµογραφικά χαρακτηριστικά Κύκλος A (Ν=1404) Κύκλος B (Ν=1438) Κύκλος Γ (Ν=1429) Κύκλος (Ν=1406) Κύκλος E (Ν=1401) Ηλικία Mean (SD) 35.3 (7.9) 35.9(8.2) 36.2 (8.1) 36.4 (8.0) 36.3 (7.9) A B Γ Ε 100% 80% 60% 85,3% 82,0% 85,0% 87,7% 67,2% 61,7% 40% 20% 0% Άνδρες Χώρα προέλευσης: Ελλάδα Ανασφάλιστος

18 Απουσία στέγης Ιστορικό φυλάκισης A B Γ Ε 60% 50% 40% 52,4% 47,9% 30% 20% 10% 0% 24,0% 22,7% 21,9% Άστεγος 12,4% Ιστορικό φυλάκισης Φυλάκιση τον τελευταίο χρόνο

19 Ενδοφλέβια χρήση τουλάχιστον µία φορά την ηµέρα τους τελευταίους 12 µήνες, % % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Test for trend: p< % 29.4% 25.5% 24.1% 24.9% A B Γ Ε

20 Επιπολασµός HIV Στο σύνολο 3.320ΧΕΝ που συµµετείχαν στους 5 κύκλους 547 ήταν anti-hiv(+) Επιπολασµός: 16.4% 95% Ε: (15.1, 17.7)

21 ιασύνδεση σε ΜΕΛ Από τους 547 anti-hiv(+)χεν 393 (72%) συνδέθηκαν µε ΜΕΛ 158 ήταν ήδη συνδεδεµένοι, 212 µετά τη συµµετοχή τους στον Αριστοτέλη ιάµεσος χρόνος από την αιµοληψία µέχρι την 1 η επίσκεψη σε ΜΕΛ: 3.6 µήνες (1.5, 9.2 µήνες)

22 ιαχρονική σύνδεση µε τις ΜΕΛ 70 % Σύνδεση Έναρξη Αριστοτέλη Τέλος Αριστοτέλη Aug12 Oct12 Jan13 Apr13 Aug13 Dec13 Mar15

23 Σύνδεση µε ΜΕΛ - δηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά Όχι Ναι p Φύλο, n% Α Γ 134 (29.5) 20 (21.7) 321 (70.5) 72 (78.3) Ηλικία Μέση τιµή (SD) 34.1 (8.6) 34.8 (7.2) Εθνικότητα, n% Ελληνική 97 (22.1) 342 (77.9) Άλλη 57 (52.8) 51 (47.2) Εκπαίδευση, n% ηµοτικό /Γυµνάσιο Λύκειο / Τριτοβάθµια Έλλειψη στέγης, n% Όχι Ναι 113 (31.1) 41 (22.6) 71 (21.3) 82 (38.7) 251 (68.9) 140 (77.4) 263 (78.7) 130 (61.3) < <0.001 Κοινωνική ασφάλιση, n% Όχι Ναι 121 (36.1) 33 (15.7) 215 (63.9) 177(84.3) <0.001

24 Έναρξη HAART- Σύνδεση µε ΟΚΑΝΑ 340/547 άτοµα είναι εγγεγραµένοι στα αρχεία του ΟΚΑΝΑ Από τα 340 άτοµα οι 290 (85.3%) έχουν σύνδεση µε τις ΜΕΛ Σε σύνολο 370 (158/ 212) XEN 270 (73%) ξεκίνησαν αντιρετροϊκή αγωγή 3.1 µήνες µετά τη σύνδεση µε τη ΜΕΛ

25 Γρηγορότερη έναρξη της HAART [HR 1.62 (95% CI , p=0.006)] Καλύτερη συµµόρφωση µε τη HAART [OR 1.49 (95% CI , p=0.019)]

26 Θνητότητα Σε σύνολο 393 XENπου συνδέθηκαν 27 (6.9%) απεβίωσαν Αίτια: 77% συσχετιζόµενα µε τη χρήση (συµπεριλαµβανοµένων των λοιµώξεων) 23% σχετιζόµενα µε AIDSή κίρρωση/ηκκ

27 Σύνδεση και παραμονή στην φροντίδα 27

28 Ποιος δεν προσέγγισε τις μονάδες φροντίδας υγείας; Πρόσφυγας/ Μετανάστης Χαμηλής μόρφωσης Χωρίς στέγη Χωρίς κοινωνική ασφάλιση 28

29 Διασύνδεση και διατήρηση της σύνδεσης Απουσία υποστήριξης του ασθενούς έως την ένταξη σε OST «Γραφειοκρατικές» διαδιακασίες για την ένταξη σε OST Δυσκολίες στην επικοινωνία μεταξύ της ΜΕΛ και των Μονάδων ΟΚΑΝΑ και απουσία συνδυαστικής φροντίδας Απουσία δομών υποστήριξης σε θέματα στέγασης και σίτισης Επικριτική συμπεριφορά (στίγμα, διακρίσεις) Ανύπαρκτη υποστήριξη των ΜΕΛ

30 Η παρουσία διασυνδετών-καθοδηγητών, σε περιβάλλον απουσίας δομών συνδυασμένης φροντίδας, διευκόλυνε κάθε βήμα της σύνδεσης και παραμονής στη φροντίδα καθώς και την ένταξη σε OST

31 EMCDDA Early Warning Unique CRF sequence identified Origin of a new strain New outbreak Potential role of migrants Transmission pattern identified Ecological association with economic crisis Potential founders Indication of spill over Transmission of resistance May 2011 September- October 2011 August October 2010 July 2011 January BOOST OF NSP & OST ARISTOTLE Number of newly diagnosed cases in IDUs reported per month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr

32 Πιθανές εξηγήσεις για την επίδραση του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ στην επίπτωση Μεταξύ των ατόμων που βρέθηκαν HIV (+) ανά κύκλο: % που γνωρίζει ότι είναι οροθετικό 100% Test for trend: p< % 60% 40% 20% 0% 21.2% 54.0% 65.6% 78.4% 80.3% Α B Γ Δ Ε 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20% 15% 10% Μεταβολή στη συµπεριφορά υψηλού κινδύνου Ενδοφλ. χρήση τουλάχιστον καθηµερινά 54.0% 29.4% Test for trend: p< % 24.1% 24.9% A B C D E Κοινη χρήση συριγγών τουλάχ.τις µισές φορές 11.1% Test for trend: p< % 5.2% 4.7% 6.0% 5.4% 0% A B C D E

33 TasP: Population trends Median plasma HIV RNA concentration (10,000 copies per ml) 10 Median plasma HIV RNA concentration HIV incidence density Mean CVL copies/ml ,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Canada, IDU population HIV incidence density (per 100 person years) Number of active HAART participants Canada, IDU population2 Active on HAART New HIV diagnoses (all) New HIV diagnoses (ever IDU) San Francisco, general population 3 NE France, general population 4 0 Mean CVL Number of HIV cases Newly diagnosed and reported HIV cases Total CVL (log 10) copies/ml Total CVL Population trend 0 Number of new HIV diagnoses Total number of new HIV diagnoses Number of new HIV diagnoses 1. Adapted from Wood E, et al. BMJ 2009; 338:b1649; 2. Adapted from Montaner JSG, et al. Lancet 2010; 376:532-9; 3. Adapted from Das M, et al. PLoS ONE 2010; 5:e11068; 4. Adapted from Henard S, et al. J Acquir Immune Defic Syndr 2012;61:

34 Συµπερασµατικά: Μεγάλη µείωση παρατηρήθηκε στη συχνότητα της ενδοφλέβιας χρήσης και στην κοινή χρήση συριγγών Η επίπτωση HIV µειώθηκε σηµαντικά στη διάρκεια του προγράµµατος Η σύνδεση µε την φροντίδα ήταν υψηλή (72%) Η παραµονή στην φροντίδα συσχετίζεται σηµαντικά µε την υποστήριξη από άλλες δοµές (ΟΚΑΝΑ, «στεγνά» προγράµµατα)

35 Συµπερασµατικά: Η σύνδεση και η διατήρηση της παρακολούθησης σε ασθενείς ΧΕΝ επιδέχεται βελτίωσης. Η συµµετοχή διασυνδετών κρίνεται απαραίτητη για την έγκαιρη ένταξη και παρακολούθηση των ΧΕΝ ασθενών. Ατομικά (στίγμα, διακρίσεις), κοινωνικά, διαρθρωτικά (στέγη) και περιβαλλοντικά εμπόδια πρέπει να αντιμετωπισθούν.

36 Ευχαριστίες Προσωπικό στο πρόγραµµα και εθελοντές: Χ. Μπάγκος M. Esmaili M. Hasan Ε. Καραµάνου Φ. Λεοµπίλα Χ. Μουρτέζου Ε. Σίντρου Μ. Ζυγουρίτσας M. ηµητροπούλου N. Καγκελάρη M. Mιχαήλ Σ. Παπαδόπουλος Α. Βλάχος Γ. Σταύρου

37 Ευχαριστίες o Κατσουλίδου Α o Μπενέτου Β. o Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής : Μυλωνά Β o Χατζηθεοδώρου Ε. o Φλουτζή E. o Βασιλάκης Α. o Γκέκα Α. o Ηλιόπουλος Π. o Κατσιµίχα Μ. o Κοκολέση Γ. o Μοσχίδης Ζ. o Παπαχρήστου Ε. o Ρόκκα Χ. o Σουβατζή Μ. o Τρίπου Σ.

38 ΟΚΑΝΑ: Τ. Πανόπουλος, K. Μίχα, και ιατροί ΟΚΑΝΑ ΕΚΤΕΠΝ: Α. Φωτίου, M. Τερζίδου ΚΕΕΛΠΝΟ: Χ. Τσιάρα NGO PRAKSIS NGO Positive Voice Πανεπιστήµιο Πελλοπονήσου: Κ. Σουλιώτης Hellenic Scientific Society for the Study of AIDS and STDs

39 Ευχαριστίες Στους ασθενείς µου Γιατρούς και το προσωπικό των ΜΕΛ Γ.Ν. Ευαγγελισµός: Κακάλου Ε, Παπασταµόπουλος Β, Γεωργίου Ο, Σκουτέλης Α Γ.Ν. Λαϊκό», Α ΠΠΚ: Παπαδοπούλου Μ, Φιλιππίδης Π, Γαλανάκου Β, Κατσιάνος, αϊκος ΓΛ ΠΑΝ/ΚΟ.Ν. «Αττικό»: Πρωτόπαππας Κ, Παπαδόπουλος Α, Καββαθά, Αντωνιάδου Α Γ.Ν.Πειραιά Τζάνειο: ριµής Σ, Χρύσος Γ Ν. Γενικό Κρατικό Νικαίας: Κοσµοπούλου Ο Ν. Κρατουµένων Κορυδαλλού «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ»: Γεωργούλας Σ Ν. Άγιοι Ανάργυροι: Μπουλµέτης Γ Γ.Ν. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»: Ξυλωµένος Γ, Γαργαλιάνος Π Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΙΟ» Ε.Ε.Σ: Χίνη Μ, Λαζανάς Μ Γ.Ν. «Λαϊκό» ΠΦ: Κοντός Σ, Σύψας Ν Γ.Ν. «Σισµανόγλειο»: Λαδά Μ Ν. ΑΦΡΟ Κ ΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»: Κουρκουντή Σ, Παπαρίζος Β ΠΑΝ/ΚΟ ΓΝ Πατρών: Λεωνίδου Λ, Γώγος Χ ΠΑΝ/ΚΟ Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» : Μεταλλίδης Σ, Κολλάρας Π.

Υπάρχοντα προγράμματα

Υπάρχοντα προγράμματα HIV λοίμωξη και χρήστες ουσιών: Ελλάδα 2014 Υπάρχοντα προγράμματα Βάνα Σύψα Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα από την καταγραφή των HIV+ΧΕΝ σε ΜΛ & ΕΙ της Αθήνας

Δεδομένα από την καταγραφή των HIV+ΧΕΝ σε ΜΛ & ΕΙ της Αθήνας Δεδομένα από την καταγραφή των HIV+ΧΕΝ σε ΜΛ & ΕΙ της Αθήνας Μαγδαληνή Πύλλη Υπό το συντονισμό της ΕΕΜΑΑ και του Γραφείου HIV λοίμωξης & ΣΜΝ, ΚΕΕΛΠΝΟ Αθήνα, 2014 Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ΕΕΛΠΝΟ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Συνάντηση. Ηπατίτιδες ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ A ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»

Πανελλήνια Συνάντηση. Ηπατίτιδες ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ A ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 2 AIDS& Ηπατίτιδες η Πανελλήνια Συνάντηση ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2014 19-21 Σεπτεμβρίου Aθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic Αίθουσα «OLYMPIA» Xορήγηση πιστοποιητικού με 18 μόρια (credits) Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 ΔΙΟΡΓAΝΩΣΗ... 6 ΣΥΝΕΡΓΑΖOΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕIΣ... 6 EΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 ΔΙΟΡΓAΝΩΣΗ... 6 ΣΥΝΕΡΓΑΖOΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕIΣ... 6 EΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 ΔΙΟΡΓAΝΩΣΗ... 6 ΣΥΝΕΡΓΑΖOΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕIΣ... 6 EΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 10 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ... 15 ΕΤΑΙΡΙΕΣ -

Διαβάστε περισσότερα

AIDS& Ηπατίτιδες ΠΡΟΛΗΨΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ A ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»

AIDS& Ηπατίτιδες ΠΡΟΛΗΨΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ A ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΠΑΤΟΣ 3η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS& Ηπατίτιδες ΠΡΟΛΗΨΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ 17-19 Σεπτεμβρίου Αθήνα Αίγλη Ζαππείου Αίθουσα «ΟΛΥΜΠΙΑ» 2015 Xορήγηση πιστοποιητικού με 15 μόρια (credits)

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 21, Τεύχος 1, 2013 Volume 21, Number 1, 2013

Τόμος 21, Τεύχος 1, 2013 Volume 21, Number 1, 2013 Τόμος 21, Τεύχος 1, 2013 Volume 21, Number 1, 2013 Ελληνικά Αρχεία AIDS Hellenic Archives ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS EDITION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR THE STUDY

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη χορήγηση προφυλακτικής. αντιρετροϊκής αγωγής μετά από μη επαγγελματική έκθεση. στον HIV

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη χορήγηση προφυλακτικής. αντιρετροϊκής αγωγής μετά από μη επαγγελματική έκθεση. στον HIV ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κατευθυντήριες οδηγίες για τη χορήγηση προφυλακτικής αντιρετροϊκής αγωγής μετά από μη επαγγελματική έκθεση στον

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλήματα των τοξικομανών και η πρόληψη της HIV λοίμωξης. Βασίλης Παπασταμόπουλος Ε Παθολογικό Τμήμα και Μονάδα Λοιμώξεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Τα προβλήματα των τοξικομανών και η πρόληψη της HIV λοίμωξης. Βασίλης Παπασταμόπουλος Ε Παθολογικό Τμήμα και Μονάδα Λοιμώξεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Τα προβλήματα των τοξικομανών και η πρόληψη της HIV λοίμωξης Βασίλης Παπασταμόπουλος Ε Παθολογικό Τμήμα και Μονάδα Λοιμώξεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS 28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Dr. Χ. Παναγιωτίδη Τηλέφωνο : 2132161332 FAX : 210 5237384

ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Dr. Χ. Παναγιωτίδη Τηλέφωνο : 2132161332 FAX : 210 5237384 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 2 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π : Υ1/Γ.Π. οικ.14810 ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AIDS. Ελληνικά Αρχεία. Hellenic Archives. Πρακτικά Συνεδρίου

AIDS. Ελληνικά Αρχεία. Hellenic Archives. Πρακτικά Συνεδρίου Τόμος 20, Supplement 1, Νοέμβριος 2012 Volume 20, Supplement 1, November 2012 AIDS Ελληνικά Αρχεία Hellenic Archives Πρακτικά Συνεδρίου ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΖΘ-Λ1Β. ΠΡΟΣ: Για Ενέργειες Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΕΖΖΘ-Λ1Β. ΠΡΟΣ: Για Ενέργειες Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 20/6/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π : 60603 ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ MINISTRY OF HEALTH & SOCIAL SOLIDARITY

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ MINISTRY OF HEALTH & SOCIAL SOLIDARITY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ MINISTRY OF HEALTH & SOCIAL SOLIDARITY ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) HELLENIC CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION (H.C.D.C.P.) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Διδακτορική Διατριβή ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΑΝΔΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Β. ΠΥΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 18, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2010 Volume 18, Number 2, April - June 2010

Τόμος 18, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2010 Volume 18, Number 2, April - June 2010 Τόμος 18, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2010 Volume 18, Number 2, April - June 2010 Ελληνικά Αρχεία AIDS Hellenic Archives ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS EDITION OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Πύλλη Μαγδαληνή 1, Βασίλειος Ραφτόπουλος 2, Νίκος Μίντλετον 2, Αντρέας Χαραλάμπους 2

Πύλλη Μαγδαληνή 1, Βασίλειος Ραφτόπουλος 2, Νίκος Μίντλετον 2, Αντρέας Χαραλάμπους 2 Πύλλη Μαγδαληνή 1, Βασίλειος Ραφτόπουλος 2, Νίκος Μίντλετον 2, Αντρέας Χαραλάμπους 2 1.Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 2. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Νοσηλευτικής Η κύρια λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

KOINΩNIKO- HMOΓPAΦIKA XAPAKTHPIΣTIKA KAI ΣYNΘHKEΣ XPHΣHΣ TΩN ATOMΩN ΠOY AΠEYΘYNΘHKAN ΣTA ΣYMBOYΛEYTIKA KENTPA TOY KEΘEA TA ETH AΠO 2000 EΩΣ KAI 2006

KOINΩNIKO- HMOΓPAΦIKA XAPAKTHPIΣTIKA KAI ΣYNΘHKEΣ XPHΣHΣ TΩN ATOMΩN ΠOY AΠEYΘYNΘHKAN ΣTA ΣYMBOYΛEYTIKA KENTPA TOY KEΘEA TA ETH AΠO 2000 EΩΣ KAI 2006 KOINΩNIKO- HMOΓPAΦIKA XAPAKTHPIΣTIKA KAI ΣYNΘHKEΣ XPHΣHΣ TΩN ATOMΩN ΠOY AΠEYΘYNΘHKAN ΣTA ΣYMBOYΛEYTIKA KENTPA TOY KEΘEA TA ETH AΠO 00 EΩΣ KAI 06 IAXPONIKH MEΛETH - AΘHNA, IOYNIOΣ 07 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης σε κλινικά και μη κλινικά πλαίσια

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης σε κλινικά και μη κλινικά πλαίσια ΓΡΑΦΕΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης σε κλινικά και μη κλινικά πλαίσια Με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΟΚΑΝΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Πολιτική του ΟΚΑΝΑ στη Μείωση της Βλάβης ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

AIDS. 19 o Πανελλήνιο Συνέδριο. Τελικό Πρόγραμμα. Αθήνα, 23-25 Νοεμβρίου 2007, Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL www.aids2007.gr

AIDS. 19 o Πανελλήνιο Συνέδριο. Τελικό Πρόγραμμα. Αθήνα, 23-25 Νοεμβρίου 2007, Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL www.aids2007.gr 19 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθήνα, 23-25 Νοεμβρίου 2007, Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL www.aids2007.gr AIDS Τελικό Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS HELLENIC SOCIETY FOR THE STUDY

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 22, Supplement 1, Νοέμβριος 2014 Volume 22, Supplement 1, November 2014

Τόμος 22, Supplement 1, Νοέμβριος 2014 Volume 22, Supplement 1, November 2014 Τόμος 22, Supplement 1, Νοέμβριος 2014 Volume 22, Supplement 1, November 2014 Ελληνικά Αρχεία AIDS Hellenic Archives Πρακτικά Συνεδρίου ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ Ιανουάριος 2012-Ιούνιος 2012

ΔΡΑΣΕΙΣ Ιανουάριος 2012-Ιούνιος 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦEIO ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΡΑ... Three postpartum antiretroviral regimens to prevent intrapartum HIV Nielsen-Saines K, Watts DH, Veloso VG, et al.

ΣΗΜΕΡΑ... Three postpartum antiretroviral regimens to prevent intrapartum HIV Nielsen-Saines K, Watts DH, Veloso VG, et al. ΣΗΜΕΡΑ... Three postpartum antiretroviral regimens to prevent intrapartum HIV Nielsen-Saines K, Watts DH, Veloso VG, et al. ZDV 4.8% ZDV NEVIRAPINE 2.2% ZDV NELFINAVIRE LAMIVUDINE 2.4 % N Engl J Med. June

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 2013

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΥ&ΚΑ 1 2 Εισαγωγή Υπουργού Εισαγωγή Προέδρου ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Εισαγωγή Συντονιστή Μονάδας Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 18, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 Volume 18, Number 4, October - December 2010

Τόμος 18, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 Volume 18, Number 4, October - December 2010 Τόμος 18, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 Volume 18, Number 4, October - December 2010 Ελληνικά Αρχεία AIDS Hellenic Archives ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS EDITION

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ λ η ν ι κ ά Α ρ χ ε ί α

Ε λ λ η ν ι κ ά Α ρ χ ε ί α Τόμος 18, Supplement 1, Νοέμβριος 2010 Volume 18, Supplement 1, November 2010 Ε λ λ η ν ι κ ά Α ρ χ ε ί α AIDS H e l l e n i c A r c h i v e s 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ AIDS 2010 Αθήνα 26-28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

21 o πανελλήνιο συνέδριο AIDS

21 o πανελλήνιο συνέδριο AIDS 090701_01_AIDS2009_Poster_A2.indd 1 09/09/2009 5:51 ΜΜ Τόμος 17, Supplement 1, Νοέμβριος 2009 Volume 17, Supplement 1, November 2009 Ε λ λ η ν ι κ ά Α ρ χ ε ί α AIDS H e l l e n i c A r c h i v e s 2009

Διαβάστε περισσότερα

Η Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ελλάδα

Η Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ελλάδα Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ K ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ελλάδα Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών

Πρόληψη και έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ECDC ΚΑΙ ΤΟΥ EMCDDA Πρόληψη και έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών Συνοπτική Έκδοση Οδηγιών Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Οι παρούσες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 73ΒΙ46ΨΖ2Ν-ΑΧΧ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΔΑ : 73ΒΙ46ΨΖ2Ν-ΑΧΧ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 68054/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦEIO ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦEIO ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦEIO ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ Ιανουάριος 2012-Δεκέμβριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΣΤΕΛΕΧΗ Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα