Ταξινόµηση αποδοτικότητας έργων εκµετάλλευσης επιφανειακών υδάτων: Εφαρµογή στη Θεσσαλία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταξινόµηση αποδοτικότητας έργων εκµετάλλευσης επιφανειακών υδάτων: Εφαρµογή στη Θεσσαλία"

Transcript

1 Ταξινόµηση αποδοτικότητας έργων εκµετάλλευσης επιφανειακών υδάτων: Εφαρµογή στη Θεσσαλία Ι. Θανόπουλος ρ. Μηχανικός, ΕΗ/ ΥΗΠ/ΚΕΨΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κ. Γκούµας Γεωπόνος, Ν.Α Λάρισας Π. ούβλης Γεωλόγος, ΕΗ/ ΥΗΠ/ΚΕΨΕ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην εργασία γίνεται µια προσπάθεια συγκριτικής αξιολόγησης µιας σειράς έργων ταµίευσης, φραγµάτων, που θα µπορούσαν να κατασκευασθούν στην Θεσσαλία για να ανακουφίσουν την επείγουσα ανάγκη για νερό. Όπως φαίνεται, η αξιολόγηση των έργων που θα προωθηθούν πρέπει να γίνει µε αντικειµενικά κριτήρια{4} τα οποία θα λαµβάνουν υπόψη την πολλαπλή σκοπιµότητα του έργου. Τέτοια κριτήρια θα µπορούσαν να είναι τα παρακάτω : Η οικονοµικότητα της επένδυσης δηλαδή το ανοιγµένο κόστος ανά κυβικό ταµιευµένου ύδατος Η στρατηγική θέση του ταµιευτήρα σε σχέση µε τις ανάγκες σε νερό της περιοχής και η συµβολή του στο υδατικό ισοζύγιο. Η συµβολή του ταµιευτήρα στον έλεγχο πληµµυρών (διαθέσιµος όγκος για απόσβεση πληµµύρας). Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου (Κατάκλυση εκτάσεων, ανάπτυξη δραστηριοτήτων, συµβολή στην καταπολέµηση πυρκαγιών κλπ). Η ενεργειακή συνιστώσα (παραγωγή ενέργειας). Είναι τέλος σαφές ότι η επιλογή εύστοχων, µεγαλύτερων έργων είναι οικονοµοτεχνικά συµφέρουσα σε σχέση µε τα µικρά έργα ταµίευσης. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έλλειψη νερού και οι συνθήκες ανοµβρίας, έχουν αναδείξει µε δραµατικό τρόπο το έλλειµµα του υδατικού ισοζυγίου της Θεσσαλικής λεκάνης. Ταυτόχρονα, η ανόρυξη χιλιάδων γεωτρήσεων και κυρίως η επέκταση των αρδεύσεων, είχαν δυσµενείς επιπτώσεις στα υπόγεια αλλά και στα επιφανειακά νερά. Η ρύπανση του Πηνειού ποταµού σε συνδυασµό µε την µείωση της παροχής του, η σηµαντική πτώση της στάθµης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, η υποβάθµιση της ποιότητας (νιτρικά κ.α.) και η υφαλµύρωση των υπόγειων νερών, αποτελούν σοβαρά και πιθανόν µη αναστρέψιµα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Το πρόβληµα επηρεάζει τοµείς της οικονοµικής, κοινωνικής & πολιτικής λειτουργίας της Θεσσαλίας και δεν αφορά αποκλειστικά και µόνο την αγροτική παραγωγή. Η πρόκληση για την Θεσσαλία κατά την νέα προγραµµατική περίοδο , είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων για όλες τις χρήσεις (ύδρευση-άρδευση-βιοµηχανία) ποσοτήτων ύδατος από ανανεώσιµες πηγές δηλαδή µε αποθήκευση των επιφανειακών απορροών. Ο σχεδιασµός των δράσεων στην διαχείριση & αξιοποίηση των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ανάγκες της επόµενης εικοσαετίας στους παραπάνω τοµείς, την ανάγκη

2 αντιµετώπισης της ληστρικής εκµετάλλευσης των υπόγειων υδάτων και της αντιπληµµυρικής προστασίας, ταυτόχρονα µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 2000/60 της Ε.Ε. Η προσπάθεια αυτή για να έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα πρέπει προφανώς να συνδυασθεί µε παράλληλες βελτιωτικές παρεµβάσεις όπως η µείωση της κατανάλωσης νερού µε εκσυγχρονισµό των αρδευτικών δικτύων, αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και γενικά βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υδατικών πόρων. 2. ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ Το υδατικό πρόβληµα της Θεσσαλίας κάνει κάθε µέρα πιο επιτακτική την ανάγκη εκµετάλλευσης του συνόλου των επιφανειακών νερών µε την κατασκευή ταµιευτήρων για την συνέχιση της ανάπτυξης και την ανακούφιση όσο αυτό είναι δυνατό, του υπόγειου υδροφορέα µε την κατάργηση γεωτρήσεων. 2.1 Υπάρχοντα έργα ταµίευσης Στην περιοχή έχουν κατασκευασθεί µέχρι σήµερα 13 εξωποτάµιες λιµνοδεξαµενές, 85 φράγµατα και 60 πρόχειρα φράγµατα σε συλλεκτήρες ή ποταµούς {5},{3}. Αποθηκεύουν κάθε χρόνο περίπου 320x10 6 m 3 νερού, που χρησιµοποιούνται για άρδευση καλλιεργειών, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για αντιπληµµυρική προστασία, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος (ενίσχυση παροχής ποταµών υπόγειων υδροφορέων), για ύδρευση και για κτηνοτροφικούς σκοπούς. Στα έργα αυτά συµπεριλαµβάνονται ο Ταυρωπός και το Σµόκοβο, φράγµατα µε συνολικό ωφέλιµο όγκο ταµίευσης περίπου 500x10 6 m 3 στα οποία όµως οι ετήσιες εισροές είναι σηµαντικά µικρότερες. Η ποσότητα αυτή θα αυξηθεί σηµαντικά µε έργα που ήδη κατασκευάζονται (κυρίως µε τον ταµιευτήρα Κάρλας). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο ρυθµός ολοκλήρωσης των ταµιευτήρων ανά 10ετία µέχρι το 2008, µε σηµαντικότερους αυτούς του Ταυρωπού και του Σµοκόβου που ολοκληρώθηκαν το 1962 και 2002 αντίστοιχα. Μία σειρά µικρότερων έργων µε συνολικό όγκο ταµίευσης 25x10 6 m 3 επίσης κατασκευάσθηκε κατά την αντίστοιχη περίοδο. 200 ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΚΥΒΙΚΑ Ταυρωπός 3 Ταµιευτήρες 11 Ταµιευτήρες Σµόκοβο 14 Ταµιευτήρες ΧΡΟΝΟΣ Σχήµα 1: Ταµιευτήρες Θεσσαλίας ανά 10ετία (Κατασκευασθέντα έργα)

3 2.2 Νέα φράγµατα προς υλοποίηση Εκτός από τα παραπάνω έργα, υπάρχουν αρκετές µελέτες (µε καλό βαθµό ωριµότητας) για έργα ταµίευσης νερού που µπορούν σχετικά εύκολα να υλοποιηθούν και να αµβλύνουν το πρόβληµα για την επόµενη 10ετία. Σ αυτά συµπεριλαµβάνονται ο ταµιευτήρας Κάρλας, τα φράγµατα Αγιονεριου, Παλαιοδερλί στον Ενιπέα, Πύλης, Μουζακίου, Νεοχωρίτη, Παλαιοµονάστηρου στον Ελασσονίτικο, και µια σειρά µικρότερων έργων. Όγκος ταµίευσης 10 6 m 3 Κάρλα 135 Μουζάκι 130 Παλαιοδερλί Ενιπέα 90 Πύλη 44 Νεοχωρίτη 36 Παλαιοµονάστηρο Ελασσόνας 35 Κεφαλόβρυσο 25 Αγιονέρι 15 ελέρια 4 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ~500x10 6 m 3 Πίνακας 1. Ταµιευτήρες Θεσσαλίας (Προτεινόµενα έργα) Στον Πίνακα εµφανίζονται οι ωφέλιµοι όγκοι ταµίευσης των έργων όπως προσδιορίζονται στις µέχρι σήµερα υπάρχουσες προκαταρκτικές µελέτες η προµελέτες που έχουν συνταχθεί από διάφορους φορείς. Σε κάποια έργα έχει γίνει µια προσπάθεια προσέγγισης των ποσοτήτων νερού προς ταµίευση προσαρµοσµένη σε εξορθολογισµένα, σύγχρονα στοιχεία απορροών. Όπως φαίνεται, η µέγιστη συνολική ποσότητα ταµίευσης, εάν κατασκευασθούν όλα τα νέα έργα, θα ανέλθει σε 900 έως 1000 x10 6 m 3. Αυτή η ποσότητα είναι απαραίτητη για την αντικατάσταση των λήψεων από γεωτρήσεις, ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου {5},{6}. 3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Η µελέτη και κατασκευή ενός Φράγµατος και Ταµιευτήρα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο έργο αφού εκτός των τεχνικών ζητηµάτων της κατασκευής των έργων ανακύπτουν και περιβαλλοντικά προβλήµατα τα οποία πρέπει να αντιµετωπισθούν. Εξίσου πολυδιάστατο όµως είναι και το προκύπτον όφελος της επένδυσης, αφού αφορά άµεσα ή έµµεσα πολλούς τοµείς της οικονοµίας της περιοχής αλλά παρέχει και πλήθος αναπτυξιακών δυνατοτήτων. Οι παράµετροι που είναι απαραίτητοι για την αξιολόγηση ενός ταµιευτήρα είναι : 1) Το Συνολικό Κόστος Κ. του έργου 2) Η οξύτητα του προβλήµατος στην συγκεκριµένη περιοχή 3) Ο ωφέλιµος όγκος του ταµιευτήρα Vωφ καθώς και ο µέσος ετήσιος όγκος απορροών Vετ. 4) Η ενεργειακή συνιστώσα 5) Η συµβολή του έργου στον έλεγχο πληµµυρών 6) Η περιβαλλοντική διάσταση συνυφασµένη µε την ανάπτυξη της περιοχής

4 3.1 Ανοιγµένο κόστος Όταν προγραµµατίζονται νέα φράγµατα προς υλοποίηση, είναι προφανές ότι πρέπει να επιλέγονται έργα µε καλύτερα χαρακτηριστικά, µικρότερου κόστους ανά µονάδα αποθηκευµένου ύδατος, µε τον µεγαλύτερο δυνατό όγκο ταµιευτήρα. Το Κόστος Έργου συµπεριλαµβάνει τις παρακάτω δαπάνες : των απαραίτητων Μελετών κατασκευής του Φράγµατος και του Εκχειλιστή µε τα συναφή έργα (υδροληψίες, εκτροπή, κλπ) των απαραίτητων δικτύων έως τον χρήστη απαλλοτριώσεις και αποκαταστάσεις οδικών δικτύων γενικά κάθε απαραίτητη δαπάνη για την ολοκλήρωση του έργου Για να προσδιορισθεί η πραγµατική ωφελιµότητα του έργου, είναι απαραίτητο να υπολογισθεί το Μοναδιαίο Κόστος ανά m 3 αποταµιευµένου ύδατος Κ µ = Vωφ. Λαµβάνοντας υπόψη το µοναδιαίο κόστος των έργων, όπως αυτό εκτιµήθηκε από τις υπάρχουσες προµελέτες-προκαταρκτικές εκθέσεις για τα νέα έργα και από στοιχεία των υπηρεσιών για τα ήδη κατασκευασµένα, µπορεί να γίνει κατ αρχήν µία κατάταξη µε την οποία θα ξεχωρίζουν τα πιο οικονοµικά έργα (µεγάλου όγκου ταµίευσης για µικρό σχετικό κόστος). Έτσι οδηγούµαστε στο Σχήµα 1 στο οποίο είναι δυνατόν να προσδιορισθούν για τα σηµαντικότερα Θεσσαλικά έργα τρείς γενικές κατηγορίες : Αυτών που το µοναδιαίο κόστος τους είναι µεταξύ 1 και 2 Ευρώ ανά κυβ. µέτρο ταµιευµένου ύδατος. Στα έργα αυτά συµπεριλαµβάνονται τα µεγάλα-µεσαία φράγµατα στους κύριους παραπόταµους του Πηνειού που θα µπορούσαν να κατασκευασθούν στους κλάδους: Ενιπέα, Πορταικού, Πάµισου, Νεοχωρίτικου, Ελασσονίτικου. Πρόκειται για τα πλέον οικονοµικά έργα. Από τα φράγµατα αυτά έχει υλοποιηθεί το Σµόκοβο. Αυτών που το µοναδιαίο κόστος τους είναι µεταξύ 5 και 10 Ευρώ ανά κυβ. µέτρο ταµιευµένου ύδατος. Στα έργα αυτά συµπεριλαµβάνονται τα µεσαία-µικρά φράγµατα που έχουν κατασκευασθεί στο Λιβάδι Ελασσόνας, στο Παναγιώτικο Αφετών και το υπό κατασκευή Μαυροµάτι στην περιοχή Σούρπης. Πρόκειται για λιγότερο οικονοµικά έργα που στην αξιολόγησή τους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η χρήση του νερού για ύδρευση στις περιοχές του Πηλίου και της Σούρπης. Των έργων που το µοναδιαίο κόστος τους είναι µεταξύ 10 και 20 Ευρώ ανά κυβ. µέτρο ταµιευµένου ύδατος. Στα έργα αυτά συµπεριλαµβάνονται τα µικρά αλλά και µεσαία φράγµατα που υλοποιούνται περιφερειακά, για συγκεκριµένες τοπικές ανάγκες, µε όγκους ταµίευσης κάτω από 1.5 x 10 6 m 3

5 Σχήµα 2. Μοναδιαίο κόστος νερού ταµιευτήρων Θεσσαλίας Όπως φαίνεται στο σχήµα 2, είναι σαφώς οικονοµικότερη λύση η επιλογή µεγαλύτερων ταµιευτήρων, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα έργα αναβάθµισης και εµπλουτισµού των υπαρχουσών υποδοµών όπως είναι το φράγµα Νικ. Πλαστήρα: Πράγµατι, το έργο εµπλουτισµού του ταµιευτήρα Ταυρωπού µε εκτροπή του ρέµατος Κερασιώτη πρόσθεσε στη λίµνη 7,5 x10 6 m 3 µε µοναδιαίο κόστος της τάξεως του 0,7Ευρώ/κυβικό ενώ το προγραµµατιζόµενο έργο εκτροπής µέρους του Άσπρου στον ταµιευτήρα Ταυρωπού θα έχει κόστος της τάξεως του 1,5Ευρώ/κυβικό{1} 3.2 Συµβολή του έργου στην αντιµετώπιση πληµµυρών Η κατασκευή ταµιευτήρων συνδέεται άµεσα και µε την αντιπληµµυρική προστασία, αφού συγκρατούνται και αποθηκεύονται οι επιφανειακές απορροές, κυρίως οι πληµµυρικές. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουµε ότι οι µεγάλοι ταµιευτήρες (πχ Σµόκοβο) ουσιαστικά µηδενίζουν την πιθανότητα πληµµύρας στα κατάντη, κάτι που δεν ισχύει για τα µικρότερα έργα. Επιχειρείται παρακάτω µια κατάταξη των έργων ανάλογα µε τον ωφέλιµο όγκο του ταµιευτήρα, υποθέτοντας ότι ο διατιθέµενος όγκος για απόσβεση πληµµύρας είναι γενικά ανάλογος του µεγέθους της λίµνης. Στην κατάταξη που έχει γίνει σε µια σχετική κλίµακα από το 0 έως το 5, έχει ληφθεί υπόψη η ύπαρξη, η µη, κατοικηµένων περιοχών κατάντη. Εικόνα 1: Φράγµα Σµοκόβου Εικόνα 2: Φράγµα Παναγιώτικο

6 Σχήµα 3 Ποιοτική κατάταξη αντιπληµµυρικής συµβολής των ταµιευτήρων 3.3 Η ενεργειακή συνιστώσα Τα νερά που συγκρατούνται στους ταµιευτήρες αποτελούν πηγή παραγωγής ενέργειας η οποία γίνεται σηµαντική και οικονοµικά εκµεταλλεύσιµη στα µεγάλα φράγµατα. Παρότι οι σηµερινές ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης συχνά επισκιάζουν την σηµασία της παραγωγής ενέργειας, στην πραγµατικότητα η αξία της αυξάνεται γιατί προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσιµες πηγές χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση και το όποιο όφελος προστίθεται σε αυτό της ύδρευσης και άρδευσης. Ο παρακάτω πίνακας µας δίνει µια εκτίµηση της ενέργειας κατ έτος που µπορούν να µας δώσουν µερικά από τα φράγµατα. Φαίνεται ότι εκτός από την µεγάλη παραγωγή του Ταυρωπού, µπορεί να παραχθεί ενέργεια και από άλλα έργα µε σηµαντικότερη την συνεισφορά του Σµοκόβου. Σχήµα 4 : Μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας νέων ταµιευτήρων Θεσσαλίας

7 3.5 Περιβάλλον Η περιβαλλοντική διάσταση και η κοινωνική αποδοχή κάθε έργου είναι πολύ σηµαντικές παράµετροι που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και να κοστολογούνται από τα αρχικά σταδία του σχεδιασµού. Πράγµατι η εµπειρία έχει δείξει ότι πολλά είναι τα εµπόδια που συναντώνται κατά την υλοποίηση αλλά και την λειτουργία του φράγµατος και του ταµιευτήρα εάν δεν υπάρχει ευρεία κοινωνική αποδοχή. Για την κατάταξη των έργων από πλευράς επιπτώσεων στο περιβάλλον έγινε προσπάθεια να προσεγγισθούν οι επιπτώσεις του έργου στους τοµείς: Κατάκλυση υπαρχουσών υποδοµών, κατοικιών, οδικών δικτύων, αγροτικής γης υψηλής αξίας. Απώλεια εκτάσεων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας (πχ Natura 2000) Αναβάθµιση του περιβάλλοντος µε την δηµιουργία νέου βιοτόπου Ευκαιρίες για αναπτυξιακές δραστηριότητες Ο συγκεκριµένος παράγοντας είναι ίσως ο πιο δύσκολα υπολογίσιµος αφού οι αλλαγές που προκαλούνται από την κατασκευή ενός µεγάλου ταµιευτήρα είναι σύνθετες. Στην κατάταξη πρέπει να ληφθούν υπ όψη τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές επιπτώσεις ενός έργου. Το πρόβληµα γίνεται δυσκολότερο γιατί ενώ οι αρνητικές επιπτώσεις είναι άµεσες, οι θετικές έπονται. Εδώ πρέπει να τονίσουµε ότι ακόµη και οι άµεσα ορατές επιπτώσεις συνήθως γίνονται αντιληπτές σε άλλες περιοχές και όχι στις παραλίµνιες ενώ ένας παράγοντας θετικός για έναν επηρεαζόµενο από το έργο µπορεί να είναι την ίδια στιγµή αρνητικός για κάποιον άλλο. Στην κατάταξη που επιχειρούµε θεωρούµε αρνητικές παραµέτρους την κατάκλιση κατοικιών, υποδοµών και τις τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον (οικοσυστήµατα, κλπ), σαν δε θετικές συνέπειες την αναβάθµιση του περιβάλλοντος και τις δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής λόγω της επέµβασης και πέραν των άµεσων αποδόσεων. Η βαθµολόγηση σε κάθε περίπτωση γίνεται από 0 έως 5. Αρνητικές επιπτώσεις Θετικές επιπτώσεις Ταµιευτήρες Στους κατοίκους Στις υποδοµές Στο Οικοσύστηµα Στο περιβάλλον Στην ανάπτυξη Τελικός Συντελεστής Σµόκοβο Πύλη Μουζάκι Νεοχωρίτης Ενιππέας Παλαιοµ/στηρο Αγιονέρι Λιβάδι ελέρια Λογγά Παναγιώτικο Πίνακας 2. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ταµιευτήρων Θεσσαλίας Στον πίνακα φαίνεται ότι έργα σε ηµιορεινές, υποβαθµισµένες περιοχές όπως του Ενιπέα, Παλαιοµονάστηρου, Νεοχωρίτικου κλπ αναβαθµίζουν ουσιαστικά το περιβάλλον, ενώ πιο προσεκτικά

8 πρέπει να εκτιµηθούν οι συνέπειες των έργων Πύλης, Μουζακίου που θα κατασκευασθούν σε περιοχές µε δόµηση και υψηλότερη περιβαλλοντική αξία. 4. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Με τις επιµέρους κατατάξεις που επιχειρήθηκαν παραπάνω έγινε µια προσπάθεια να προσεγγισθούν οι αποδόσεις των σχεδιαζόµενων νέων έργων, απαραίτητων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος λειψυδρίας στη Θεσσαλία. Επιχειρήθηκε επίσης µια σύνθεση των παραµέτρων για τα διάφορα έργα έτσι ώστε να αποτυπωθεί σε ένα συντελεστή (λ συν ) η πολλαπλή ωφελιµότητα των. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε µια µεταβλητή που απεικονίζει το άθροισµα των επιµέρους επιρροών των διαφόρων παραγόντων. Για κάθε µία παράµετρο χρησιµοποιήθηκε ένας όρος που απεικονίζει την ανοιγµένη στη µονάδα τιµή της παραµέτρου. Το πλέον αποδοτικό έργο, σε κάποια επιµέρους παράµετρο, µε τον τρόπο αυτό βαθµολογήθηκε µε 1. Η συνολική κατάταξη έγινε αθροίζοντας τις επιµέρους παραµέτρους, πολλαπλασιασµένες µε ένα συντελεστή σχετικής επιρροής της καθεµίας (0,3 ή 0,2) έτσι ώστε το συνολικό αποτέλεσµα να είναι ίσο µε την µονάδα για το «ιδανικό» έργο, αυτό δηλαδή που έχει τα βέλτιστα αποτελέσµατα σε όλους τους τοµείς. Η παράµετρος του µοναδιαίου κόστους επιλέχθηκε να έχει την µεγαλύτερη σχετική βαρύτητα. Με τον τρόπο αυτό ορίζεται η συνολική, συνδυασµένη κατάταξη για κάθε έργο, σύµφωνα µε τον τύπο: λ συν =0.3*1/µ+0.2*λ ενεργ. +0.2*λ αντ. +0.2*λ περ. Σχήµα 5 : Συνολική αξιολόγηση µερικών Θεσσαλικών έργων Όπως φαίνεται, µεγαλύτερη είναι η αποδοτικότητα των µεγάλων-µεσαίων φραγµάτων που σχεδιάζονται σε περιοχές µε οξυµένο πρόβληµα (Ενιπέας, Νεοχωρίτικο, Ελασσονίτικος) για τα οποία δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές ενστάσεις. Σηµαντική επίσης παράµετρος κατά την επιλογή των αποδοτικότερων έργων είναι και η εκτίµηση της διάρκειας ζωής ενός ταµιευτήρα, που στην περίπτωση των µικρών φραγµάτων καθιστά την επένδυση αντιοικονοµική λόγω περιορισµένου βάθους χρόνου χρήσης (προσχώσεις ταµιευτήρων).

9 5.ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Χαρακτηριστικό παράδειγµα µεγάλου Έργου πολλαπλού σκοπού, που ήδη µετράει πενήντα χρόνια ζωής αποτελεί το Φράγµα του Ταυρωπού µε την λίµνη Πλαστήρα, το οποίο µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε σαν οδηγό για την µέση ετήσια συνολική απόδοση. Λόγω της εµπλοκής πολλών φορέων στην διαχείριση του έργου τα στοιχεία είναι προσεγγιστικά (πιο σωστά αφορούν διαφορετικές χρονιές) και λαµβάνουµε σαν µέσο ετήσιο όγκο νερού τα m 3. H µέση ετήσια ωφελιµότητα του έργου µπορεί να προσδιορισθεί (προσεγγιστικά) σαν άθροισµα των παρακάτω παραγόντων : Ενέργεια Με όγκο νερού m 3 και ύψος πτώσης 575m το Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο παράγει περίπου Kwh το χρόνο που αποδίδουν περίπου Ύδρευση Παρέχει περίπου m 3 ετησίως για ύδρευση αστικών και ηµιαστικών περιoχών Άρδευση Αρδεύονται πάνω από στρέµµατα Συµβολή στην οικονοµική κοινωνική ανάπτυξη της παραλίµνιας περιοχής. Η µετατροπή µιας φτωχής ορεινής περιοχής σε σύγχρονο παραθεριστικό ορεινό θέρετρο έγινε µε καταλύτη τη λίµνη Πλαστήρα και σηµαντικές επενδύσεις στον τουριστικό τοµέα. Σήµερα στην περιοχή της λίµνης Πλαστήρα λειτουργούν πολλά καταλύµατα µε πάνω από 5000 κλίνες και τα έσοδα που έρχονται στην περιοχή ξεπερνούν τα Συνοψίζοντας µπορούµε, χωρίς να αυθαιρετούµε, να κατανείµουµε σε ποσοστά το όφελος του συγκεκριµένου ταµιευτήρα ως εξής : Ύδρευση... 15% Άρδευση... 35% Ενέργεια αντιπληµµυρική προστασία... 20% Συνεισφορά από την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής... 30% Λόγω της αξίας του έργου που ενώ σχεδιάστηκε ως υδροηλεκτρικό, λειτουργεί ως πολλαπλής σκοπιµότητας, οι λύσεις αναβάθµισής του µε εµπλουτισµό της λίµνης (ήδη λειτουργεί το έργο Κερασιώτη) είναι πολύ δελεαστικές και επιτυγχάνουν καλές αποδόσεις. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η άποψη ότι µπορεί να αντιµετωπισθεί το υδατικό έλλειµµα της Θεσσαλίας µε µικρά «φθηνά» φράγµατα δεν είναι ακριβής. Τα µικρά φράγµατα γίνονται σε ορεινές ή ηµιορεινές περιοχές, δεν συγκεντρώνουν µεγάλες ποσότητες νερού και δεν αποτελούν συνήθως την οικονοµικότερη επιλογή. Στην πραγµατικότητα οι σηµερινές ανάγκες σε νερό της Θεσσαλίας δεν καλύπτονται πλήρως ούτε και µε τους σχετικά µεγάλους ταµιευτήρες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των αρµόδιων υπηρεσιών και από υπάρχουσες προκαταρκτικές εκθέσεις, το επικαιροποιηµένο κόστος ανά m 3 νερού (στο οποίο περιλαµβάνεται µόνο η δαπάνη για το φράγµα & τον υπερχειλιστή), δεν ξεπερνά τα 2 /m 3 για τα µεγάλα έργα (Σµόκοβο, Παλαιοδερλί, Αγιονέρι, κ.α.), ενώ για µικρά φράγµατα (Παναγιώτικο, Λιβάδι) φθάνει τα 6,0 8,0 /m 3. Στο άρθρο επιχειρήθηκε µια συνθετική κατάταξη της απόδοσης µερικών σχεδιαζόµενων έργων πολλαπλής ωφελιµότητας. Είναι σαφές ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα µεγάλα η και µεσαία φράγµατα που θα κατασκευαστούν σε προβληµατικές περιοχές και µπορούν να

10 λειτουργήσουν αναβαθµιστικά ως προς το περιβάλλον ενώ θα συµβάλλουν σηµαντικά και στην αντιπληµµυρική προστασία των περιοχών. Τέτοια έργα είναι το Παλαιοδερλι, το Νεοχωρίτικο, τα έργα στον Ελασσονίτικο, ενώ ιδιαίτερη αξία έχουν οι λύσεις που αναβαθµίζουν τα υπάρχοντα έργα υψηλής απόδοσης (Εµπλουτισµός Ταυρωπού). Για τα έργα στην υτική Θεσσαλία, Φράγµατα Πύλης και Μουζακίου, θα πρέπει να γίνει σοβαρή προσπάθεια εκτίµησης των περιβαλλοντικών συνεπειών από τα πρώτα στάδια της µελέτης ώστε να ληφθούν υπόψη και έγκαιρα να κοστολογηθούν. Τέλος, είναι ανάγκη να δηµιουργηθεί φορέας (κεντρικού ή και περιφερειακού χαρακτήρα, σε περιοχές όπου υπάρχει αντικείµενο όπως η Θεσσαλία) παρακολούθησης & συντήρησης των φραγµάτων που παραδίδονται για χρήση σε φορείς που δεν έχουν την τεχνογνωσία ούτε και τις δυνατότητες. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Y. Thanopoulos (2007): Upgrading multipurpose use hydroelectric schemes; Enhancing the assets of Tavropos HEP, Hydro 2007, October 15-17, Granada, Spain, Inter. Journal on Hydropower & Dams. 2. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, (2005). Συµπεράσµατα διηµερίδας «Αχελώος : Η βέλτιστη διαχείριση», Ενηµερωτικό ελτίο ΤΕΕ, Τεύχος 2372 / Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, (2005). Μελέτη «Οργάνωση της Παρακολούθησης σε Βάση εδοµένων των Μετρήσεων Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων και της Αξιολόγησης των Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Θεσσαλίας», Καραµόσχος Π & Συνεργάτες Μυλόπουλος Ι.,Α.Π.Θ, Μυλόπουλος Ν., Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. 4. A.T. de Almeida, P.M.S. Moura, A.S. Marques and J.L. de Almeida (2004): Multidisciplinary ranking for new medium and large hydro plants Portugal s central region, Hydro 2004, October 18-21, Porto, Portugal, Inter. Journal on Hydropower & Dams. 5. Γκούµας Κ., (1996). Η διαχείριση των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία και η λειτουργία του θεσµικού πλαισίου (Ν. 1739/87). Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Εγγειοβελτιωτικά Έργα- ιαχείριση Υδατικών Πόρων-Εκµηχάνιση Γεωργίας», Λάρισα, Α : Λαζαρίδης Λ., Καλαούζης Γ., Κουτσογιάννης., Μαρίνος Π. (1996). Βασικά τεχνικά και οικονοµικά µεγέθη σχετικά µε την διαχείριση των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία. Πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ «ιαχείριση Υδατικών πόρων», Λάρισα, Τόµος Ι. 7. Μαρίνος Π., Θάνος Μ., Περλέρος Β., Καββαδάς Μ. (1996). Το δυναµικό των υπόγειων υδάτων της θεσσαλικής πεδιάδας και η υπερεκµετάλλευσή του. Πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ «ιαχείριση Υδατικών Πόρων», Λάρισα, Τόµος Ι. 8. ΕΥ Ε Αχελώου, (1995). ENVECO A.Ε., Βαβίζος Γ., Βακάκης Φ., Υδροεξυγιαντική. Εκτροπή Αχελώου - Συνολική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Αθήνα.

11 Multidisciplinary ranking for new Dam projects in Thessaly, central Greece Y. Thanopoulos, PPC/DHP K.Goumas, Dpt.of Thessalia P.Douvlis, PPC/DHP ABSTRACT A method for comparative evaluation of new dam projects planned in order to mitigate the water shortage in Thessaly, area of central Greece, is presented in the paper. For this, it is important to take into account the multipurpose operation of the dams. A number of criteria is used for the ranking such as: The cost of the investment per m 3 of stored volume The consequence of the reservoir in the fields of flood control and energy production Environmental issues. It is finally advisable to give priority in larger projects planned in areas of lesser environmental value.

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας»

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» «Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» ΤΕΕ/ΚΔΘ Δεκέμβριος 2012 1 Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 08 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm. Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Διημερίδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας 26-27 Ιανουαρίου 21 Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ταµιευτήρες είναι υδραυλικά έργα που κατασκευάζονται µε σκοπό τον έλεγχο και την ρύθµιση της παροχής των υδατορρευµάτων. Ανάλογα µε το µέγεθός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου ηµήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Δρ. Γιάννης Α. Μυλόπουλος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. 1. Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πικρές Αλήθειες για τον Αχελώο» από τον ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας

Πικρές Αλήθειες για τον Αχελώο» από τον ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας Πηγή: http://www.onlarissa.gr/2016/02/12/pikres-alithies-gia-tonacheloo-apo-ton-siriza-larisas/ Πικρές Αλήθειες για τον Αχελώο» από τον ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας 12 Φεβρουαρίου 2016, 14:43 Μακροσκελή ανακοίνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Α. ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΩΝΗ ΥΔΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) Ανατολικής Θεσσαλίας Πεδινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ Κ.Δ.Θεσσαλίας ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος Εταιρία Θεσσαλικών Μελετών (Ε.ΘΕ.Μ.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ Κ.Δ.Θεσσαλίας ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος Εταιρία Θεσσαλικών Μελετών (Ε.ΘΕ.Μ.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ Κ.Δ.Θεσσαλίας ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος Εταιρία Θεσσαλικών Μελετών (Ε.ΘΕ.Μ.) Για μια ακόμη χρονιά γιορτάστηκε η παγκόσμια ημέρα νερού (22 Μαρτίου) με τις συνήθεις ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ & ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ & ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Λάρισα 9-06 - 2003 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ & ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ( ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗΝ Α.Ε ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 9-06-2003) I. Οι επανειλημμένες περίοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας - Σημαντικά Θέματα Διαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της Διαβούλευσης Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΕΝΙΠΕΑ ΣΚΟΠΙΑΣ

ΦΡΑΓΜΑ ΕΝΙΠΕΑ ΣΚΟΠΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑ ΕΝΙΠΕΑ ΣΚΟΠΙΑΣ 1. Ιστορικό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η αξιοποίηση των νερών του Ενιπέα μέσω ενός φράγματος στην ορεινή περιοχή της διαδρομής του, εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια αξιοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τεχνικά και οικονομικά μεγέθη σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία

Βασικά τεχνικά και οικονομικά μεγέθη σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία Βασικά τεχνικά και οικονομικά μεγέθη σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία Λ. Λαζαρίδης (1), Γ. Καλαούζης (2), Δ. Κουτσογιάννης (3) και Π. Μαρίνος (3) (1) Υδροεξυγιαντική - Λ. Λαζαρίδης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πεδίον

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση δέκα σημείων σχετικά με την μέχρι τώρα πορεία τους,

Συνοπτική παρουσίαση δέκα σημείων σχετικά με την μέχρι τώρα πορεία τους, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος Εταιρία Θεσσαλικών Μελετών (Ε.ΘΕ.Μ.) ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Συνοπτική παρουσίαση δέκα σημείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 2.1 Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 2.1 Περίληψη ΜΠΕ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΑΧΕΛΩΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2.1 Περίληψη Η εκτροπή του Αχελώου ποταµού είναι ένα µεγάλο και πολύπλοκο τεχνικό εγχείρηµα, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα i adapt

Το πρόγραμμα i adapt Ένα πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το πρόγραμμα i adapt Πιλοτικό πρόγραμμα νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Χρήστος Μακρόπουλος Ημερίδα: «i

Διαβάστε περισσότερα

Νερό και ενέργεια τον 21 ο αιώνα Πτυχές της υδροηλεκτρικής παραγωγής

Νερό και ενέργεια τον 21 ο αιώνα Πτυχές της υδροηλεκτρικής παραγωγής Ημερίδα Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού 21 Μαρτίου 2016, Περισσός Νερό και ενέργεια τον 21 ο αιώνα Πτυχές της υδροηλεκτρικής παραγωγής Νίκος Μαμάσης και Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15: Οικονομικά στοιχεία για υδρευτικά έργα

Κεφάλαιο 15: Οικονομικά στοιχεία για υδρευτικά έργα Κεφάλαιο 15: Οικονομικά στοιχεία για υδρευτικά έργα Επιμερισμός κόστους έργων Αρχικό κατασκευαστικό κόστος Δαπάνες κατασκευής (υλικά, προσωπικό, μηχανήματα, ασφάλιση) Δαπάνες εξοπλισμού Δαπάνες μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία

Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία Βασίλειος Κ. Καλέρης Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών e-mail: kaleris@upatras.gr (1) Γενικές αρχές αντιπληµµυρικής και αντιδιαβρωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ & Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ YΠΟΕΡΓΟ 04 ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ Υ ΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Επιστηµονική υπεύθυνη: ρ Αιµιλία Κονδύλη Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

γιατί όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή!

γιατί όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή! γιατί όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή! Όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή! Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας! Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στα Βαλκάνια, υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Λίμνη Κάρλα.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Δρ. Σπύρος Μίχας Αλέξανδρος Γκιόκας Υ ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λ.Σ. Λαζαρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκμετάλλευση των Υδροηλεκτρικών Σταθμών ως Έργων Πολλαπλού Σκοπού

Εκμετάλλευση των Υδροηλεκτρικών Σταθμών ως Έργων Πολλαπλού Σκοπού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ & Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Εκμετάλλευση των Υδροηλεκτρικών Σταθμών ως Έργων Πολλαπλού Σκοπού

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

«Βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων: Εναλλακτικές

«Βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων: Εναλλακτικές «Βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων: Εναλλακτικές δυνατότητες για την Θεσσαλία» Παπαγρηγορίου ρ Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,, Μηχανικός Περιβάλλοντος Dipl, M.Sc., M.Litt. Αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 6ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Ελληνική πιλοτική δράση στο πλαίσιο του έργου EU.WATER: Εφαρμογή ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Διαμαντής Ιωάννης Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού»

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 19 Νοεμβρίου 2010 Ε. Βαρδουλάκη O.A.ΔY.K. «Διαχείριση και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» Ο.Α.ΔΥ.Κ. Ο ΟΑΔΥΚ ιδρύθηκε το 1979. Είναι ο παλαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση Α: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση Α: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας.

Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας. Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας. Ι. Γ. Αργυράκης Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Βοηθός /ντής Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: : Ι.Ε. Κουμαντάκη,, Καθηγητή Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Προβλήματα υπεραντλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων

Έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων Έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων Σηµειώσεις για το µάθηµα ιαχείριση Υδατικών Πόρων ηµήτρης Κουτσογιάννης Τοµέας Υδατικών Πόρων, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο http://www.itia.ntua.gr/dk

Διαβάστε περισσότερα

1G MED Διαχείριση νερού στις πιλοτικές μεσογειακές λεκάνες απορροής ποταμών του έργου MED WATERinCORE

1G MED Διαχείριση νερού στις πιλοτικές μεσογειακές λεκάνες απορροής ποταμών του έργου MED WATERinCORE 1G MED08-515 Διαχείριση νερού στις πιλοτικές μεσογειακές λεκάνες απορροής ποταμών του έργου MED WATERinCORE Ελισάβετ Παυλίδου, Χημικός Μηχανικός, Msc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια Αναρρυθμιστικού Έργου Αγίας Βαρβάρας Σάββατο, 28 Μαρτίου Χαιρετισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. κ. Τάκη Αθανασόπουλου

Εγκαίνια Αναρρυθμιστικού Έργου Αγίας Βαρβάρας Σάββατο, 28 Μαρτίου Χαιρετισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. κ. Τάκη Αθανασόπουλου 1 Εγκαίνια Αναρρυθμιστικού Έργου Αγίας Βαρβάρας Σάββατο, 28 Μαρτίου 2009 Χαιρετισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. κ. Τάκη Αθανασόπουλου Σεβασμιότατε, Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι εκπρόσωποι

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην προσοµοίωση συστηµάτων ταµιευτήρων

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην προσοµοίωση συστηµάτων ταµιευτήρων Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην προσοµοίωση συστηµάτων ταµιευτήρων 4ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής για τη ιαχείριση Υδατικών Πόρων (Ε.Ε..Υ.Π.) «ιαχείριση Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Ημερίδα της ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού Αθήνα, 22 Μαρτίου 2001 Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα;

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; Ορόλοςτουςστοενεργειακό σύστηµα τηςχώρας Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός µηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Ιωάννινα, 2009 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΕ, 20-21 Μαρτίου 1 Ιωάννινα,

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη έργων και παρεμβάσεων στη Θεσσαλία για την αντιμετώπιση των υδατικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής

Η εξέλιξη έργων και παρεμβάσεων στη Θεσσαλία για την αντιμετώπιση των υδατικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής Η εξέλιξη έργων και παρεμβάσεων στη Θεσσαλία για την αντιμετώπιση των υδατικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής Με την έναρξη λειτουργίας του ιστοτόπου «Υδάτινοι Πόροι και Περιβάλλον Θεσσαλίας»

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας- Πλαίσιο περί Υδάτων Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού

Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας- Πλαίσιο περί Υδάτων Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας- Πλαίσιο περί Υδάτων Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού Αγάθη Χατζηπαντελή Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ρβ Το νερό είναι ζωή Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η. Κατσαβού 1, Σ. Μπακοπούλου 1, Σ. Πολύζος 1, Κ. Αραβώσης 2, Α. Κούγκολος 1 1 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Θεσσαλίας ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛΕΞ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Νήσος Κύπρος. Κλίµα Ηµίξηρο Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ. 9251 km. Πιο έντονα τοπογραφικά χαρακτηριστικά

Νήσος Κύπρος. Κλίµα Ηµίξηρο Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ. 9251 km. Πιο έντονα τοπογραφικά χαρακτηριστικά Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ρ.κυριάκος Κύρου Ανώτερος Υδραυλικός Μηχανικός Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων Νήσος Κύπρος 3 ο µεγαλύτερο νησί της Μεσογείου έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Α.Μιµίκου Καθηγήτρια ΕΜΠ

Μ.Α.Μιµίκου Καθηγήτρια ΕΜΠ ΠΜΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α µέρος Μ.Α.Μιµίκου Καθηγήτρια ΕΜΠ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ I ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Έννοια και συνιστώσες της ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση πληµµυρών στα φράγµατα της ΕΗ Α.Ε. στους ποταµούς Αχελώο, Άραχθο και Νέστο.

Αντιµετώπιση πληµµυρών στα φράγµατα της ΕΗ Α.Ε. στους ποταµούς Αχελώο, Άραχθο και Νέστο. 1 Αντιµετώπιση πληµµυρών στα φράγµατα της ΕΗ Α.Ε. στους ποταµούς Αχελώο, Άραχθο και Νέστο. Γ. Λ. Γεώργιος Λέρης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής ιεύθυνσης Εκµετάλλευσης Υδροηλεκτρικών Σταθµών Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Πραγµατικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληµατισµοί ή αφορµές για καθολική αντίθεση στα µεγάλα φράγµατα;

Πραγµατικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληµατισµοί ή αφορµές για καθολική αντίθεση στα µεγάλα φράγµατα; Πραγµατικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληµατισµοί ή αφορµές για καθολική αντίθεση στα µεγάλα φράγµατα; Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Α ΙΥΛΙΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Α ΙΥΛΙΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Υπουργείο Μεταφορών Υποδοµών και ικτύων /νση 6/Γ.Γ..Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Α ΙΥΛΙΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Επιστηµονικός υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Ένας σημαντικός ανανεώσιμος αναξιοποίητος ενεργειακός πόρος

Ένας σημαντικός ανανεώσιμος αναξιοποίητος ενεργειακός πόρος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟ Ένας σημαντικός ανανεώσιμος αναξιοποίητος ενεργειακός πόρος Γιώργος Ανδριώτης Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ:ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Διαπίστωση:Απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  Λάρισα ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ gioremma@mou.gr katesofo@mou.gr Λάρισα 13 12 2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΤΡΌΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλησιοταμιεύσεις: Έργα με

Αντλησιοταμιεύσεις: Έργα με Αντλησιοταμιεύσεις: Έργα με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία Ο ρόλος των Αντλησιοταμιεύσεων & των Μεγάλων Υδροηλεκτρικών Έργων στο ενεργειακό σύστημα της χώρας Ι.Π. Στεφανάκος Δρ. Πολ. Μηχανικός, τ. Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Είναι υδραυλικά συστήµατα που µεταφέρουν νερό από το σηµείο υδροληψίας Φυσική ή τεχνητή λίµνη Εκτροπή ποταµού Γεώτρηση ή οµάδα γεωτρήσεων στην αρδευτική περίµετρο και το διανέµουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απάντηση Μ. Χρυσοχοϊδη στο ΤΕΕ Μαγνησίας για τα έργα της Κάρλας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απάντηση Μ. Χρυσοχοϊδη στο ΤΕΕ Μαγνησίας για τα έργα της Κάρλας ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 9/12/2013 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απάντηση Μ. Χρυσοχοϊδη στο ΤΕΕ Μαγνησίας για τα έργα της Κάρλας Απάντηση στη επιστολή του ΤΕΕ Μαγνησίας για τα έργα της Κάρλας απέστελλε ο Υπουργός Υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποίηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο αρδευτικό φράγµα Νεστορίου Καστοριάς

Μεγιστοποίηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο αρδευτικό φράγµα Νεστορίου Καστοριάς Μεγιστοποίηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο αρδευτικό φράγµα Νεστορίου Καστοριάς Ε.Ε. Ράµπιας Πολιτικός µηχανικός, Υποψήφιος διδάκτορας ΕΜΠ Σ.Κ. Κωτσάκος Πολιτικός µηχανικός Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ Εισαγωγή Το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας βρίσκεται στον άνω ρου του ποταμού Αχελώου, κοντά στο χωριό Μεσοχώρα, και αποτελεί την πρώτη βαθμίδα αξιοποιήσεώς του. Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει 60 οικισµούς µε πληθυσµόαιχµήςµεγαλύτεροαπό 2.000 ι.κ. (οικισµοί Α, Β και Γ προτεραιότητας), οι οποίοι θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ ΣΕ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΖΗΜΑΤΑ ΣΕ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΣΕ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Π5-6 Ιούλιος 2006 κορωνίδα Κορωνίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα

Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα Εγγειοβελτιωτικά Έργα Εγγειοβελτιωτικά έργα Συμβαδίζουν με την εξέλιξη του πολιτισμού π.χ. Μεσοποταμία, Αίγυπτος, Ινδία, Κίνα, Περσία Εγγειοβελτιωτικά έργα Εμπειρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Παπαγρηγορίου, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Dipl, MSc, Οικονομικά Περιβάλλοντος MLitt. Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκµετάλλευση των Υδροηλεκτρικών Σταθµών της ΕΗ Α.Ε. ως Έργα Πολλαπλού Σκοπού.

Η Εκµετάλλευση των Υδροηλεκτρικών Σταθµών της ΕΗ Α.Ε. ως Έργα Πολλαπλού Σκοπού. Η Εκµετάλλευση των Υδροηλεκτρικών Σταθµών της ΕΗ Α.Ε. ως Έργα Πολλαπλού Σκοπού. Γ. Λ. Γεώργιος Λέρης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής ιεύθυνσης Εκµετάλλευσης Υδροηλεκτρικών Σταθµών Λέξεις κλειδιά: υδροηλεκτρικοί

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Έργο 62/2423

Ερευνητικό Έργο 62/2423 Ερευνητικό Έργο 62/2423 «Διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής έργων αποταμίευσης ενέργειας μέσω άντλησης σε περιοχές τουελληνικούδιασυνδεδεμένου Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας» Χρηματοδότης: Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ Τσιφτής Ευάγγελος Υδρογεωλόγος Υπ. Αιγαίου

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ Τσιφτής Ευάγγελος Υδρογεωλόγος Υπ. Αιγαίου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δρ Τσιφτής Ευάγγελος Υδρογεωλόγος Υπ. Αιγαίου 1. Το πρόβλημα της έλλειψης νερού στα νησιά του Αιγαίου είναι υπαρκτό και μεγάλο. Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (EL04)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (EL04) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (EL04) 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Διδάσκων : Ν. Ι. Μουτάφης Λέσβος-Σκαμνιά-Παναγιά Γοργόνα Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π - Πλημμύρες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα :... 1 Φράγµατα Ταµιευτήρες Φυσικό φαινόµενο : κατολισθήσεις, εκλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Το ΥΔ Θεσσαλίας περιλαμβάνει δύο κύριες υδρολογικές λεκάνες. του Πηνειού, και των ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου. Κύριες λεκάνες του ΥΔ Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Θεματική Ενότητα: «Οικονομική αξιολόγηση των φυσικών πόρων, πολυλειτουργική γεωργία

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Θεματική Ενότητα: «Οικονομική αξιολόγηση των φυσικών πόρων, πολυλειτουργική γεωργία 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας Θεματική Ενότητα: «Οικονομική αξιολόγηση των φυσικών πόρων, πολυλειτουργική γεωργία και αειφορική ανάπτυξη» Συντονιστές: Γ. Αραμπατζής, Α. Καμπάς & Κ. Μέλφου

Διαβάστε περισσότερα