ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π."

Transcript

1

2 B1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

3 Π.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Π.0.1 Αντικείµενο της Μελέτης... 2 Π.0.2 Υποβολή Α Σταδίου Εντολή Έναρξης Β1 Σταδίου... 3 Π.0.3 Στόχοι της Μελέτης... 3 Π.0.4 Περιοχή Μελέτης... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0- Σελ. 1/4

4 Π.0.1 Αντικείµενο της Μελέτης Με σύµβαση που υπογράφηκε στις µεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των συµπραττόντων γραφείων µελετών: ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (ΑΜ ΥΠΕΧΩ Ε/ΓΕΜ 521) (ΑΜ ΥΠΕΧΩ Ε/ΓΕΜ 20813) Χ. (ΑΜ ΥΠΕΧΩ Ε/ΓΕΜ 6191) ανατέθηκε η εκπόνηση της µελέτης: «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ήµου Αργιθέας Νοµού Καρδίτσας». Το αντικείµενο της σύµβασης είναι η εκπόνηση της µελέτης για την Σύνταξη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης του τέως ήµου Αργιθέας που ορίζεται από τα διοικητικά του όρια, όπως καθορίστηκαν µε το Ν. 2539/97. Η µελέτη εκπονείται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ειδικότερα: το άρθρο 4 του Ν. 2508/97 για την βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη, το Ν. 2742/1999 για τον Χωροταξικό Σχεδιασµό και την Αειφόρο Ανάπτυξη τις προδιαγραφές των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων που έχουν εγκριθεί µε την 9572/1845/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ Ε, τα σταθερότυπα που καθορίζονται µε την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 285/ / ), «Έγκριση Πολεοδοµικών Σταθεροτύπων (Standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρµόζονται κατά την εκπόνηση των Γ.Π.Σ., των ΣΧΟΟΑΠ και των Πολεοδοµικών Μελετών», καθώς και τις κατευθύνσεις της ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της Αναθέτουσας Αρχής που δίνονται κατά τη διάρκεια εκπόνησης της. Η µελέτη του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. οφείλει να εναρµονίζεται επίσης µε τις διατάξεις της Εθνικής Νοµοθεσίας και της Νοµοθεσίας της Ε.Ε. Το παρόν τεύχος και οι χάρτες που το συνοδεύουν αποτελούν τo Β1 Στάδιο της µελέτης. Η µελέτη της φάσης αυτής περιλαµβάνει τη λεπτοµερή επεξεργασία του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. µε βάση την τελική πρόταση, η οποία προκρίθηκε από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία µεταξύ των προκαταρκτικών προτάσεων που διαµορφώθηκαν στο Α Στάδιο. Η πρόταση εναρµονίζεται µε τις σχετικές επιλογές του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφερείας Θεσσαλίας, του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0- Σελ. 2/4

5 Π.0.2 Υποβολή Α Σταδίου Εντολή Έναρξης Β1 Σταδίου Το Α Στάδιο της µελέτης συντάχθηκε και υποβλήθηκε εµπρόθεσµα σύµφωνα µε τη σύµβαση κατά τον Ιανουάριο του Στο Α Στάδιο περιλαµβάνονται η Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, η ιάγνωση, οι Προοπτικές καθώς και η διαµόρφωση της Προκαταρκτικής Πρότασης. Το Α Στάδιο εγκρίθηκε µε την 33072/944/ απόφαση της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας, κατόπιν της υπ αριθµ. 91/ θετικής γνωµοδότησης του ηµοτικού Συµβουλίου Αργιθέας. Ακολούθησε η εντολή έναρξης του Β1 Σταδίου µε τo υπ αριθµό 4702/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας. Σύµφωνα µε την υπ αριθµό 9572/1845/6/ (ΦΕΚ 209 /2000) Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές µελετών Γ.Π.Σ., την υπ αριθµό (ΦΕΚ 285 / ) Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. που αφορά την έγκριση πολεοδοµικών σταθεροτύπων (standards) και τα ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρµόζονται κατά την εκπόνηση Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., και Πολεοδοµικών µελετών και τη σύµβαση που υπογράφηκε στις µεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των συµπραττόντων γραφείων µελετών: ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε., Κ. και. Χ., το Β1 Στάδιο της µελέτης αποτελείται από το παρόν Τεύχος και τα Σχέδια που απαιτούνται και περιλαµβάνει τις εξής Ενότητες: Π.1. οµικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης.Ε.Αργιθέας Π.2. Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος.Ε. Αργιθέας Π.3. Πολεοδοµική Οργάνωση και Ρύθµιση Οικιστικών Υποδοχέων Π.4. Πρόγραµµα Ενεργοποίησης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Οι προτάσεις της µελέτης θα λάβουν την τελική τους µορφή µε την ολοκλήρωση του σταδίου Β2, όπου και θα ενσωµατωθούν οι κατευθύνσεις και τυχόν παρατηρήσεις του Εργοδότη, καθώς και οι απόψεις των εµπλεκόµενων φορέων για το Στάδιο Β1. Π.0.3 Στόχοι της Μελέτης Τελικός σκοπός της µελέτης είναι η οριστική σύνταξη του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης.Ε. Αργιθέας που θα αποτελέσει το πλαίσιο της µελλοντικής ανάπτυξής της, καθώς και το εργαλείο στεγαστικής πολιτικής και πολιτικής χρήσεων γης. Οι γενικότεροι στόχοι της µελέτης είναι: - Να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν οι ενδεχόµενες επιπτώσεις στο φυσικό και κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον που θα προκύψουν από τη χωροθέτηση των διαφόρων δραστηριοτήτων και πολεοδοµικών παρεµβάσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0- Σελ. 3/4

6 - Να διερευνηθεί η καταλληλότητα της έκτασης της περιοχής µελέτης, µε στόχο την επισήµανση των κατ αρχήν κατάλληλων περιοχών για ανάπτυξη και των αντίστοιχων χωρο-αναπτυξιακών επιλογών που προτείνονται. - Να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν ζητήµατα που άπτονται της υπάρχουσας πολεοδοµικής οργάνωσης των οικισµών της ηµοτικής Ενότητας καθώς και να οριοθετηθούν και να διευθετηθούν οι προς πολεοδόµηση περιοχές και οι περιοχές καθορισµού ειδικών χρήσεων και παραγωγικών δραστηριοτήτων. Τελικό στόχο αποτελεί ο καθορισµός των χρήσεων γης και των διαφόρων γενικευµένων αναπτυξιακών ζωνών όπως επίσης των όρων και περιορισµών δόµησης, εντός και εκτός οικισµών, µε στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων, σε ένα πλαίσιο αρµονικής αειφορικής ανάπτυξης. Π.0.4 Περιοχή Μελέτης Η περιοχή µελέτης είναι η ηµοτική Ενότητα Αργιθέας η οποία καταλαµβάνει έκταση στρεµµάτων και σύµφωνα µε την Απογραφή του 2011 είχε µόνιµο πληθυσµό κατοίκους. Την περιοχή µελέτης συγκροτούν οι συνολικές εκτάσεις των παρακάτω Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Τοπική Κοινότητα Ανθηρού 2. Τοπική Κοινότητα Αργιθέας 3. Τοπική Κοινότητα Ελληνικών 4. Τοπική Κοινότητα Θερινού 5. Τοπική Κοινότητα Καλής Κώµης 6. Τοπική Κοινότητα Καρυάς 7. Τοπική Κοινότητα Μεσοβουνίου 8. Τοπική Κοινότητα Πετρωτού Βρίσκεται στο δυτικό άκρο του Νοµού Καρδίτσας, στα σύνορα µε τους Νοµούς Άρτας και Τρικάλων, στην οροσειρά των Θεσσαλικών Αγράφων που αποτελεί τη νότια απόληξη της Πίνδου. Συνορεύει στα βόρεια µε το ήµο Πύλης υτικά µε τους. Κ. Τζουµέρκων και Γ. Καραϊσκάκη του Ν. Άρτας, ανατολικά µε το ήµο Μουζακίου, νότια µε τις.ε. Ανατ. Αργιθέας και Αχελώου. Η ηµοτική Ενότητα Αργιθέας και οι ηµοτικές Ενότητες Ανατολικής Αργιθέας και Αχελώου συγκροτούν τον ορεινό Καλλικρατικό ήµο Αργιθέας. Το Ανθηρό, είναι η έδρα του Καποδιστριακού ήµου και η έδρα του νέου Καλλικρατικού ήµου. Η ευρύτερη περιοχή µελέτης είναι κατ επέκταση όλος ο νοµός Καρδίτσας, ενώ σε ορισµένους τοµείς αναφορά γίνεται και σε ευρύτερο πλαίσιο που περιλαµβάνει και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Νοµός Καρδίτσας συνορεύει ως γνωστό, µε τους Νοµούς Τρικάλων, Λαρίσης, Φθιώτιδος, Ευρυτανίας, Αιτωλοακαρνανίας και Άρτης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0- Σελ. 4/4

7 Π.1. ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.E. ΑΡΓΙΘΕΑΣ Π.1. ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 1.E. ΑΡΓΙΘΕΑΣ... 1 Π.1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ... 2 Π.1.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 Π Βασικά προγραµµατικά µεγέθη... 3 Π Πολιτική γης χωρητικότητες - ανάγκες σε γη για κατοικία... 8 Π.1.3 ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π Βασικές Αρχές για τη χωρική οργάνωση της.ε. Αργιθέας Π Σχέσεις µε ευρύτερους άξονες ανάπτυξης Π Οικιστικό δίκτυο ρόλοι και ιεραρχήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1- Σελ. 1/18

8 Π.1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η τελική πρόταση για το πρότυπο χωρικής και οικιστικής ανάπτυξης της ηµοτικής Ενότητας Αργιθέας συµβάλλει στην υλοποίηση του αναπτυξιακού οράµατος για την ευρύτερη περιοχή των Θεσσαλικών Αγράφων όπως διατυπώθηκε στο «Σχέδιο Ανάπτυξης Ορεινής Φθίνουσας περιοχής µε έµφαση στην επιχειρηµατικότητα, η περίπτωση της Αργιθέας και των Αγράφων». Το αναπτυξιακό όραµα για την περιοχή των Θεσσαλικών Αγράφων είναι η µετατροπή της περιοχής σε ορεινό συγκοινωνιακό κόµβο της Νότιας Πίνδου και η ανάπτυξη στο «εσωτερικό της περιοχής µελέτης οικονοµικών δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που παρέχει το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, µε απώτερο σκοπό τη διαµόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την αντιστροφή της εσωτερικής µετανάστευσης, απαντώντας αποτελεσµατικά στα φαινόµενα ερήµωσης και εγκατάλειψης που παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες. Η τελική πρόταση δοµείται στη βάση του Ρεαλιστικού Σεναρίου Ανάπτυξης, το οποίο επιλέχθηκε µεταξύ των τριών εναλλακτικών σεναρίων που διαµορφώθηκαν στο Α Στάδιο της Μελέτης. Στο ρεαλιστικό σενάριο, οι δυνατότητες υλοποίησης των χωρικών παρεµβάσεων που απαιτούνται για την αξιοποίηση των ευκαιριών και την αποφυγή των κινδύνων που διαγνώστηκαν για την περιοχή µελέτης εντός του χρονικού ορίζοντα της µελέτης ΣΧΟΟΑΠ, καθορίζονται από τις ιδιεταιρότητες του ορεινού, δυσπρόσιτου χαρακτήρα της περιοχής µελέτης αλλά και από τα δεδοµένα του ευρύτερου κοινωνικοοικονοµικού πλαισίου και ιδίως από τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα της χώρας. Θέτοντας τις βάσεις για την αποφυγή των διεγνωσµένων κινδύνων και τη σταδιακή αξιοποίηση των διεγνωσµένων ευκαιριών, σύµφωνα µε την ανάλυση που προηγήθηκε, λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση τοπικών και ευρύτερων περιοριστικών παραγόντων στην υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου χωρικών παρεµβάσεων. Οι κύριοι άξονες παρέµβασης της Προκαταρκτικής πρότασης είναι: - Οργανώνεται πολεοδοµικά το σύνολο των υφιστάµενων οικιστικών υποδοχέων. Καθορίζονται οι αναγκαίες προς πολεοδόµηση εκτάσεις για την κάλυψη των αναγκών σε γή βάσει των προγραµµατικών µεγεθών και οι προτεραιότητες πολεοδόµησης αυτών, στην κατεύθυνση της ενδυνάµωσης/συγκρότησης ορεινών κέντρων παροχής εξυπηρετήσεων. - Καθορίζονται χρήσεις γης στο σύνολο των εκτάσεων που δεν προορίζονται για πολεοδόµηση µε τρόπο που να διευθετούνται ή να αποτρέπονται συγκρούσεις χρήσεων, και να ευνοείται η ανάπτυξη επιλεγµένων δραστηριοτήτων σε περιοχές που παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα ή καταλληλότητες, στο πλαίσιο της προώθησης ενός πολυλειτουργικού µοντέλου ανάπτυξης του ορεινού χώρου. Οι γεωργικές εκτάσεις και οι βοσκότοποι διαφυλάσσονται από χρήσεις και δραστηριότητες που αποτελούν ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1- Σελ. 2/18

9 παράγοντες υποβάθµισης, αξιοποιούνται οι δυνατότητες που παρουσιάζουν για διασύνδεση των παραδοσιακών αγροτικών δραστηριοτήτων µε ήπιες µορφές αγροτουρισµού ή ορεινού τουρισµού, λαµβάνοντας υπόψη και τις προοπτικές καθετοποίησης της παραγωγής τοπικών προϊόντων ποιότητας στο εσωτερικό της περιοχής µελέτης. - Προτείνονται µέτρα προστασίας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, στην κατεύθυνση της διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας και της πολιτιστικής κληρονοµιάς σε συνδυασµό µε µέτρα ανάδειξης και ένταξης των πόρων αυτών σε ευρύτερα δίκτυα ανάπτυξης ορεινού τουρισµού. - Καθορίζονται λεπτοµερώς οι χρήσεις γης, και οι περιορισµοί σε περιοχές που υπόκεινται σε ειδικά καθεστώτα (Καταφύγια Άγριας Ζωής, άση και δασικές εκτάσεις, βοσκότοποι, ρέµατα, γεωλογικά ακατάλληλες για δόµηση, ζώνες γραµµών υψηλής τάσης) λαµβάνοντας υπόψη τις δεσµεύσεις που απορρέουν από ειδικότερα θεσµικά ή από υπερκείµενα χωροταξικά πλαίσια. - Προβλέπονται κατάλληλες ρυθµίσεις για την χωρική οργάνωση της τουριστικής και παραθεριστικής δραστηριότητας στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ και του ΕΠΧΣΑΑ τουρισµού. - Προβλέπεται η ανάπτυξη των βασικών υποδοµών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Π.1.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Αντικείµενο αυτού του κεφαλαίου αποτελεί η εκτίµηση των βασικών προγραµµατικών µεγεθών της ηµοτικής Ενότητας Αργιθέας. Η εκτίµηση των προγραµµατικών µεγεθών βασίζεται στα δεδοµένα του προγραµµατικού πλαισίου, στις ενδογενείς δυνατότητες που απορρέουν από τους διαθέσιµους πόρους και την παραγωγική βάση της περιοχής, το ρόλο των οικισµών στο οικιστικό δίκτυο, και τις βασικές αρχές οργάνωσης του χώρου. Κύριο προγραµµατικό µέγεθος αποτελεί η εξέλιξη του πληθυσµού για το έτος 2031, που αποτελεί το χρονικό ορίζοντα του Σ.Χ.Ο.Ο.ΑΠ. Π Βασικά προγραµµατικά µεγέθη Πληθυσµός Οι εκτιµήσεις για την πληθυσµιακή εξέλιξη της ηµοτικής Ενότητας Αργιθέας αποτελούν καθοριστικές παραµέτρους σχεδιασµού στο επίπεδο του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Με βάση το προγραµµατικό πληθυσµιακό µέγεθος το έτος στόχο (2031), καθορίζονται οι ανάγκες σε γη για κατοικία, υποδοµές, λειτουργίες, χώρους ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, αναψυχής, πρασίνου κ.λπ. βάσει των οποίων θα καταρτιστούν στη συνέχεια οι προτάσεις πολεοδοµικής και χωροταξικής οργάνωσης. Με σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την πιθανή εξέλιξη του µόνιµου πληθυσµού της περιοχής την επόµενη εικοσαετία, εξετάστηκε η σχέση µιας σειράς παραµέτρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1- Σελ. 3/18

10 µε την πληθυσµιακή εξέλιξη, σε µία προσπάθεια κατανόησης της δυναµικής αυτής της εξέλιξης και ποσοτικοποίησης των βασικών µεγεθών της. Η µεθοδολογία και τα συµπεράσµατα που ακολουθούν στις επόµενες παραγράφους στοχεύουν στην εξαγωγή συµπερασµάτων µε βάση τις τάσεις πληθυσµιακής εξέλιξης που παρατηρούµε τις τελευταίες δεκαετίες. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της ΕΣΥΕ, η πληθυσµιακή εξέλιξη του µόνιµου πληθυσµού της περιοχής µελέτης κατά τις προηγούµενες δεκαετίες, σε σύγκριση µε τα υπερκείµενα επίπεδα παρουσιάζεται στον πίνακα Α Πίνακας Α : Πληθυσµιακή εξέλιξη και µέση ετήσια µεταβολή Χωρική Ενότητα Μέση ετήσια Μεταβολή (%) Μόνιµος Πληθυσµός ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 0,28 0,68-0, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0,02 0,14-0, ΠΕ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ -0,41-0,24-0, ΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 1,47-0,36 3, Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ 0,68-1,16 2, Τοπική Κοινότητα Ανθηρού -1,12-1,50-0, Τοπική Κοινότητα Αργιθέας 3,17-8,32 16, Τοπική Κοινότητα Ελληνικών 2,66 4,38 0, Τοπική Κοινότητα Θερινού 0,46-1,02 1, Τοπική Κοινότητα Καλής Κώµης 0,68 1,94-0, Τοπική Κοινότητα Καρυάς 3,96-0,32 8, Τοπική Κοινότητα Μεσοβουνίου 0,58-5,38 6, Τοπική Κοινότητα Πετρωτού 1,34-1,77 4, Οι µεταβολές του πληθυσµού εξετάστηκαν εκτιµώντας τη µέση ετήσια αύξηση, η οποία εξάγεται βάσει του τύπου: Π = ν ν α 100 * 1 Π όπου: α: η µέση ετήσια µεταβολή του πληθυσµού σε ποσοστό % Πν: ο πληθυσµός µετά από ν έτη Π: ο πληθυσµός πριν από ν έτη ν: ο αριθµός των ετών για τον οποίο υπολογίζεται η µεταβολή Παρά τη γενικότερη τάση συγκέντρωσης του πληθυσµού στα µητροπολιτικά κέντρα της χώρας, ο ήµος όχι µόνο συγκράτησε αλλά αύξησε τον πληθυσµό του. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής κυµαίνεται σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα σε σύγκριση µε τα υπερκείµενα χωρικά επίπεδα. Η εξέλιξη του πληθυσµού της περιοχής µελέτης και του Καλλικρατικού ήµου παρουσιάζει αντίθετες τάσεις σε σχέση µε τα υπερκείµενα εξεταζόµενα επίπεδα. Ενώ κατά µεταξύ των δεκαετιών η χώρα παρουσίαζε θετικούς ρυθµούς µεταβολής, στην Π.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1- Σελ. 4/18

11 Καρδίτσας, τη.ε. και τον ήµο Αργιθέας οι ρυθµοί µεταβολής ήταν αρνητικοί. Αντίθετα, µεταξύ των δεκαετιών οι ρυθµοί µεταβολής στη χώρα και στην περιφέρεια ήταν αρνητικοί, και στην Π.Ε. Καρδίτσας ακόµη περισσότερο, στο ήµο και στη.ε. Αργιθέας παρουσιάζονται θετικές µεταβολές και µάλιστα ιδιαίτερα έντονες. Στο εσωτερικό της περιοχής µελέτης διαπιστώνεται ότι η αύξηση του πληθυσµού δεν οφείλεται στην έδρα του ήµου αλλά κυρίως στις Τ.Κ. Αργιθέας, Ελληνικών, Καρυάς. Με βάση την εξέλιξη της προηγούµενης εικοσαετίας, διαµορφώθηκαν τρία σενάρια για την πληθυσµιακή εξέλιξη (απαισιόδοξο, βάσης, αισιόδοξο), υποθέτοντας και για τα τρία σενάρια συνέχιση της αύξησης του πληθυσµού µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής (Μ.Ε.Ρ.Μ.): 1,5% για το απαισιόδοξο σενάριο, 1,5% την 1η δεκαετία και 2% για τη δεύτερη για το σενάριο βάσης και 2,5% για την 1η δεκαετία, και 3% για τη δεύτερη για το αισιόδοξο σενάριο. Πίνακας Α : Σενάρια πληθυσµιακής εξέλιξης ηµοτικής Ενότητας Αργιθέας Σενάρια Προβλέψεις ΜΕΡΜ Απογραφές Πληθυσµού Προβλέψεις Πληθυσµού Απαισιόδοξο 1,5% 1,5% Βάσης 1,5% 2,0% Αισιόδοξο 2,0% 3,0% Η εξέλιξη του πληθυσµού στο εσωτερικό της περιοχής µελέτης στηρίζεται α) στην ισχυροποίηση του ρόλου Ανθηρού ως έδρα του Καλλικρατικού ήµου, β) στην εκτίµηση ότι παρά τις δυσµενείς κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, η περιοχή έχει δυνατότητες να βελτιώσει την ελκυστικότητά της ως τόπο επενδύσεων σε παραγωγικές δραστηριότητες συνδεδεµένες µε τον τουρισµό και γ) στην συνέχιση της τάσης επιστροφής του πληθυσµού στον τόπο καταγωγής τους από µεγάλα αστικά κέντρα κυρίως µετά τη συνταξιοδότηση του. Στη συνέχεια παρουσιάζονται πίνακες µε προβλέψεις της πληθυσµιακής εξέλιξης του ήµου ανά ηµοτικό ιαµέρισµα σε τρία σενάρια (βασικό, υψηλό, χαµηλό). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1- Σελ. 5/18

12 Πίνακας Α : Προβλέψεις πληθυσµιακής εξέλιξης βασικό σενάριο.ε., Τ.Κ. Προβλέψεις Μ.Ε.Ρ.Μ. Προβλέψεις εξέλιξης πληθυσµού ΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 1,5% 2,0% Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ 1,6% 2,2% Τοπική Κοινότητα Ανθηρού 1,50% 1,80% Τοπική Κοινότητα Αργιθέας 2,50% 3,20% Τοπική Κοινότητα Ελληνικών 2,50% 3,20% Τοπική Κοινότητα Θερινού 0,50% 1,00% Τοπική Κοινότητα Καλής Κώµης 0,50% 1,00% Τοπική Κοινότητα Καρυάς 2,70% 3,20% Τοπική Κοινότητα Μεσοβουνίου 0,50% 1,25% Πίνακας Α : Προβλέψεις πληθυσµιακής εξέλιξης υψηλό σενάριο.ε., Τ.Κ. Προβλέψεις Μ.Ε.Ρ.Μ. Προβλέψεις εξέλιξης πληθυσµού ΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 2,0% 2,5% Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ 2,6% 3,2% Τοπική Κοινότητα Ανθηρού 2,00% 2,50% Τοπική Κοινότητα Αργιθέας 4,00% 4,50% Τοπική Κοινότητα Ελληνικών 3,70% 4,20% Τοπική Κοινότητα Θερινού 1,75% 2,10% Τοπική Κοινότητα Καλής Κώµης 1,75% 2,25% Τοπική Κοινότητα Καρυάς 3,50% 4,20% Τοπική Κοινότητα Μεσοβουνίου 1,77% 2,30% Πίνακας Α : Προβλέψεις πληθυσµιακής εξέλιξης χαµηλό σενάριο.ε., Τ.Κ. Προβλέψεις Μ.Ε.Ρ.Μ. Προβλέψεις εξέλιξης πληθυσµού ΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 1,5% 1,5% Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ 1,0% 1,0% Τοπική Κοινότητα Ανθηρού 0,25% 0,10% Τοπική Κοινότητα Αργιθέας 2,50% 2,50% Τοπική Κοινότητα Ελληνικών 2,00% 2,00% Τοπική Κοινότητα Θερινού 0,50% 0,50% Τοπική Κοινότητα Καλής Κώµης -0,20% -0,80% Τοπική Κοινότητα Καρυάς 2,00% 2,00% Τοπική Κοινότητα Μεσοβουνίου 0,50% 0,50% ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1- Σελ. 6/18

13 ιάγραµµα Α : Σενάρια πληθυσµιακής εξέλιξης.ε. Αργιθέας. Πληθυσµός Αιχµής Πρόκειται για το µέγιστο πληθυσµό που εν δυνάµει µπορεί να συγκεντρωθεί προκαλώντας κορεσµό σε συγκεκριµένους τόπους, λειτουργίες και υποδοµές του ήµου. Σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Α2 εκτιµάται ότι ο εποχικός πληθυσµός του ήµου αντιστοιχεί στο 20% του πληθυσµού. Εκτιµάται ότι η συµµετοχή του εποχικού ως ποσοστό του µόνιµου πληθυσµού δεν θα σηµειώσει ιδιαίτερη µεταβολή στο µέλλον. Ανάγκες σε γη για κατοικία Με βάση τις εκτιµήσεις για την εξέλιξη του µεγέθους του πληθυσµού, εκτιµάται ότι στη ηµοτική Ενότητα Αργιθέας θα πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες µόνιµων και 400 εποχικών κατοίκων (βασικό σενάριο) το Σηµειώνεται ότι το Ανθηρό ως έδρα του Καλλικρατικού ήµου θα πρέπει να διαθέτει την αναγκαία γη για κοινωνικές υποδοµές, διοικητικές εξυπηρετήσεις, εµπόριο κλπ επιπέδου ήµου, για την εξυπηρέτηση του συνόλου του εκτιµώµενου πληθυσµού του Καλλικρατικού ήµου (4.848 κάτοικοι σύµφωνα µε το βασικό σενάριο). Λαµβάνοντας υπόψη ότι σήµερα στο δήµο α) δεν διατίθεται πολεοδοµηµένη γη, β) κανένας από τους οικισµούς δεν είναι οριοθετηµένος και γ) εκτός του Ανθηρού όλοι οι υπόλοιποι οικισµοί έχουν χαρακτηριστεί στάσιµοι και έχουν αναπτυχθεί µε την ακτίνα των 800µ., εκτιµάται ότι για την κάλυψη των αναγκών σε γή για κατοικία δεν θα απαιτηθεί η µετατροπή άλλων εκτάσεων (π.χ. γεωργικών, δασικών κ.λπ.) σε οικιστικές, αλλά η πολεοδόµηση των υφιστάµενων οικιστικών υποδοχέων, µε προτεραιότητα στο Ανθηρό και στις έδρες των Τοπικών Κοινοτήτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1- Σελ. 7/18

14 Ανάγκες σε γη για παραγωγικές δραστηριότητες Όσον αφορά τις ανάγκες σε γη για παραγωγικές δραστηριότητες, σύµφωνα µε την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης (Α.3.3.), αλλά και τις τάσεις και τις προοπτικές που προδιαγράφονται ως προς την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή µελέτης (βλ. εκτενέστερα στα Κεφ Α.2 και Α.5), κρίνεται αναγκαία η εξεύρεση κατάλληλων χώρων κυρίως ως υποδοχέων για την οργάνωση της κτηνοτροφίας και του τουρισµού. Ειδικότερα όσον αφορά τις δραστηριότητες τουρισµού-αναψυχής, αν και ως σήµερα δεν διαπιστώνονται τάσεις τουριστικής ανάπτυξης εντός του ήµου, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις των υπερκείµενων χωροταξικών πλαισίων για την οργάνωση των χρήσεων γης, θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες ρυθµίσεις τόσο στους υφιστάµενους οικισµούς όσο και στον υπόλοιπο ορεινό χώρο για την αποφυγή συγκρούσεων µε άλλες χρήσεις, λαµβάνοντας υπόψη το ενδεχόµενο ολοκλήρωσης των έργων µεταφοράς νερού από τον Αχελώο και ειδικότερα τη δηµιουργία τεχνητής λίµνης και φράγµατος στη Συκιά. Π Πολιτική γης χωρητικότητες - ανάγκες σε γη για κατοικία Οι ανάγκες σε γη για Α κατοικία θα καλυφθούν κυρίως από τον ιδιωτικό τοµέα είτε ιδιώτες είτε οικοδοµικές επιχειρήσεις για τη διασφάλιση της απαιτούµενης γης. Οι κατοικίες θα είναι στην πλειοψηφία τους µονοκατοικίες διπλοκατοικίες, όπως άλλωστε έχει διαµορφωθεί η κατάσταση σε όλους τους οικισµούς του ήµου, σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους δόµησης στους οικισµούς προ του 1923 αλλά και στους υπόλοιπους οικισµούς µε πληθυσµό κάτω από κατοίκους. Όσον αφορά τις ανάγκες για παραθεριστικές κατοικίες και τουριστικά καταλύµατα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα Π , οι εκτάσεις των θεσµοθετηµένων οικισµών είναι υπερεπαρκείς. Μάλιστα το µοντέλο χωρικής οργάνωσης και οικιστικής ανάπτυξης ενθαρρύνει την ενσωµάτωση στο χαλαρό οικιστικό ιστό των ορεινών οικισµών, δραστηριοτήτων τουρισµού αναψυχής, συµβατών µε τη φυσιογνωµία και την κλίµακά τους. Η εκτίµηση της χωρητικότητας των οικιστικών υποδοχέων και των αναγκαίων επεκτάσεων του Πίνακα Π έγινε βάσει της Απόφασης 10788/2004 περί Πολεοδοµικών Σταθεροτύπων (standards) ΦΕΚ 285 /04. Ειδικότερα, έγιναν οι εξής παραδοχές: - K: τ.µ. κτιρίου ανά κάτοικο : 45 - U: τ.µ. επιφάνειας για κοινωνική, τεχνική υποδοµή και ελ. χώρους 40 τ.µ. ανά κάτοικο. - λ: βαθµός κορεσµού 0,4 για το Ανθηρό και 0,3 για όλους τους υπόλοιπους οικισµούς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1- Σελ. 8/18

15 Πίνακας Π : Εκτίµηση οικιστικών ανακγών ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Πληθυσµός 2031 e: Έκταση οριοθετηµένων οικισµών e': Πραγµατική έκταση οικισµών Πυκνότητα σ: µέσος Σ.. k: ωφέλιµη επιφάνειας κατοικίας u: γη για κοινωνικές και τεχνικές υποδοµές λ: συντελεστής κορεσµού d: Θωρητική Πυκνότητα c: χωρητικότητα Αποµένουσα χωρητικότητα Μόνιµος Εποχικός Ha κάτ. / Ηα τ.µ./κάτοικο τ.µ./κάτοικο κάτοικοι/ha κάτοικοι κάτοικοι Ha (8)=(4)*10 4 /(5)+(6)* 1a 1b 2α 2b (4) (9)=(2b)*(7)*(8) (10)=(9)-(1) Αναγκαίες επεκτάσεις ΠΕ2 ΠΕ1 ΠΕ3 ΠΕ4 ΠΕ5 ΠΕ6 ΠΕ7 ΠΕ8 ΠΕ9 ΠΕ10 ΠΕ11 ΠΕ12 ΠΕ13 ΠΕ14 ΠΕ15 ΠΕ16 ΠΕ17 ΠΕ18 ΠΕ19 ΠΕ20 ΠΕ21 ΠΕ22 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ26 ΠΕ27 ΠΕ28 ΠΕ29. Ανθηρού ,578 - Άγιοι Απόστολοι Ανθηρό ,327 Κούκος Λαγκάδι ,438 Κριτσάρι Μεταµόρφωση Ποταµιά Σπηλιά Αργιθέας ,147 - Αργιθέας ,829 Παλιόρογκα ,314 Ελληνικών Βαρκά Ελληνικά Φτέρη Θερινού Θερινό ,110 Λεύκα Ξηρόκαµπος Καλής Κώµης ,383 - Γραβιά Καλή Κώµη ,221 Περιβόλι Καρυάς Καρυά Παλαιοχωράκι Πτελέα Ρόγκια Μεσοβουνίου Ζερβό Μεσοβούνι Πετρωτού ,245 - Παλαιόδενδρος Πετρωτό Συκέα Τρίλοφο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1- Σελ. 9/18

16 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Π.1.3 Π ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Βασικές Αρχές για τη χωρική οργάνωση της.ε. Αργιθέας Οι βασικές αρχές για τη χωρική ανάπτυξη της ηµοτικής Ενότητας Αργιθέας προσδιορίζονται από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και των τάσεων της περιοχής, από τις υπάρχουσες τάσεις και κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης των υπερκείµενων χωρικών επιπέδων και εναρµονίζονται µε το αναπτυξιακό όραµα για την ορεινή περιοχή των Θεσσαλικών Αγράφων. Ο σχεδιασµός εναρµονίζεται επίσης µε τις διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης και δίδει τις κατευθύνσεις πολεοδοµικής οργάνωσης των οικισµών και των προς πολεοδόµηση περιοχών και τη διαµόρφωση του χώρου σύµφωνα µε την βέλτιστη εναλλακτική λύση. Σύµφωνα µε την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, η ανθρώπινη επέµβαση στο περιβάλλον πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να διασφαλίζει την ισόρροπη σχέση µεταξύ της εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων και της εξέλιξης των οικοσυστηµάτων και προς χάρη των επόµενων γενεών. Εποµένως, το προτεινόµενο µοντέλο χωρικής ανάπτυξης της ηµοτικής Ενότητας θα πρέπει να εξασφαλίζει την ισορροπία στο χώρο των παραγωγικών, οικιστικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραµέτρων και να διασφαλίζει την επάρκεια στο χρόνο των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων. Οι βασικές αρχές σύµφωνα µε τις οποίες διαµορφώνεται η προκαταρκτική πρόταση αφορούν στην οργάνωση του οικιστικού δικτύου (ιεράρχηση, ρόλοι, εξαρτήσεις), των παραγωγικών δραστηριοτήτων, στην προστασία - ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, στη ρύθµιση ειδικών πολεοδοµικών και στην ανάπτυξη των υποδοµών. Στη συνέχεια εξειδικεύονται οι παραπάνω βασικές αρχές µε την παρουσίαση καθενός από τους παραπάνω τοµείς ξεχωριστά. Αναλυτικότερα: Οργάνωση του οικιστικού δικτύου Όσον αφορά την οργάνωση του οικιστικού δικτύου, βασική αρχή αποτελεί το πλαίσιο των κατευθύνσεων που καθορίστηκαν στο ΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνδυασµό µε τις κατευθύνσεις του Πιλοτικού Σχεδίου Ανάπτυξης της ορεινής φθίνουσας περιοχής, Αργιθέας/Αγράφων για τη συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης και του αναθεωρηµένου ΕΠΧΣΑΑ τουρισµού για τους εγκαταλελειµµένους οικισµούς. Λαµβάνονται επίσης υπόψη οι διοικητικές εξαρτήσεις όπως προέκυψαν από τον Καλλικράτη. Σύµφωνα µε το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατά το σχεδιασµό σε επίπεδο Γενικού Πολεοδοµικού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κατευθύνσεις του που αφορούν στην οργάνωση-ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου, τον καθορισµό των προγραµµατικών πληθυσµιακών µεγεθών, τη χρησιµοποίηση συγκεντρωτικών χωρικά πολεοδοµικών µηχανισµών και τον καθορισµό των χρήσεων γης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1- Σελ. 10/18

17 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Το αναπτυξιακό πρότυπο όπως καθορίζεται στο ΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας εντάσσει την περιοχή µελέτης στην περιοχή επιρροής της πόλης του Μουζακίου η οποία λειτουργεί ως κέντρο παροχής εξυπηρετήσεων της ευρύτερης αναπτυξιακής ενότητας της Αργιθέας, µε κύριο ρόλο την ανάσχεση της τάσης συγκέντρωσης του πληθυσµού στα µεγάλα αστικά κέντρα. Οι οικισµοί της περιοχής µελέτης εξαρτώνται από το αστικό κέντρο του Μουζακίου ως προς την παροχή των απαραίτητων οικονοµικών, διοικητικών, εµπορικών λειτουργιών επιπέδου πόλης, που απουσιάζουν και δεν αναµένεται να αναπτυχθούν εντός του χρονικού ορίζοντα της µελέτης στον ορεινό χώρο. Το Ανθηρό, ως έδρα του Καλλικρατικού ήµου Αργιθέας, οργανώνεται ως το πρωτεύον οικιστικό κέντρο της περιοχής µελέτης αλλά και ως σηµείο αναφοράς για τις λειτουργίες διοίκησης, πρόνοιας, εκπαίδευσης, εµπορίου κ.λπ. επιπέδου ήµου οι οποίες εκτιµάται ότι θα απαιτηθεί να αναπτυχθούν για την εξυπηρέτηση των κατοίκων εντός του χρονικού ορίζοντα της µελέτης. Όσον αφορά στο υπόλοιπο οικιστικό δίκτυο, στο ΠΧΣΑΑ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην λεπτοµερή οργάνωση των χρήσεων γης στους οικισµούς οι οποίοι λόγω ιδιαίτερων συγκριτικών πλεονεκτηµάτων έχουν δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. Όπως προέκυψε από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, στο ήµο η προοπτική ήπιας τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του προτύπου πολύ-απασχόλησης του ορεινού πληθυσµού, όπως προδιαγράφεται και στο Πιλοτικό Σχέδιο για την ανασυγκρότηση του ορεινού χώρου της Αργιθέας είναι υπαρκτή, αν και µέχρι σήµερα δεν έχει εκδηλωθεί. Ωστόσο τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα τα οποία διαθέτει ο ήµος για τουριστική ανάπτυξη είναι σηµαντικά, λόγω: 1. Tης κεντρικής θέσης της περιοχής ως προς ανεπτυγµένους ορεινούς τουριστικούς προορισµούς της ευρύτερης περιοχής (Λ. Πλαστήρα, Ελάτη, Περτούλι). 2. Των υλοποιηµένων παρεµβάσεων στην Επ. Ο. Καρδίτσας- Άρτας, η οποία έχει βελτιώσει την προσβασιµότητα και το επίπεδο οδικής ασφάλειας στην περιοχή µελέτης. 3. Των αξιόλογων πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων (Βυζαντινές Μονές και Εκκλησίες, αρχαιολογικοί χώροι, µουσείο Ανθηρού) και των χαρακτηριστικών του ορεινού τοπίου που ευνοούν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων (πεζοπορία, κυνήγι, ποδηλασία βουνού, κατάβαση φαραγγιού, κ.λπ.) τα οποία µπορούν να αποτελέσουν πόλους έλξης ειδικών µορφών τουρισµού (πολιτιστικού, θρησκευτικού, αθλητικού και ιστορικού τουρισµού). 4. Του αγροτικού χαρακτήρα του ήµου, ο οποίος αποτελεί πλεονέκτηµα για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού. 5. Της ποιότητας του ορεινού φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο δεν έχει αλλοιωθεί κατά κύριο λόγο εξαιτίας της µέχρι σήµερα περιορισµένης οικιστικής ή άλλης ανάπτυξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1- Σελ. 11/18

18 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Στην προκαταρκτική πρόταση προβλέπεται η ενίσχυση του ρόλου των οικισµών που συνδυάζουν την ύπαρξη αξιόλογων φυσικών, πολιτιστικών κ.λπ. στοιχείων και παράλληλα έχουν ιδιαίτερο πλεονέκτηµα λόγω της θέσης τους σε σχέση µε τους κύριους οδικούς άξονες και τις καθιερωµένες τουριστικές διαδροµές, είτε αναµένεται να ωφεληθούν από την ενδεχόµενη δηµιουργία του ταµιευτήρα Συκιάς. Η ενίσχυση του ρόλου τους επιτυγχάνεται µέσω της υποστήριξης των δυνατοτήτων ανάπτυξης τουριστικών υποδοµών κατάλληλης κλίµακας, προσαρµοσµένων στην φυσιογνωµία τους, παράλληλα µε την ανάδειξη, προστασία και προβολή των ιδιαίτερων πλεονεκτηµάτων τους. Όσον αφορά τη χωροθέτηση των παραπάνω υπηρεσιών και υποδοµών, είναι επιθυµητή η συγκέντρωση της ανάπτυξης µικρής κλίµακας τουριστικών καταλυµάτων εντός των υφιστάµενων οικιστικών υποδοχέων, καθώς και η αξιοποίηση των τοπικών ακαταλληλοτήτων για ανάπτυξη οργανωµένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων ή σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων ήπιας ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται ταυτόχρονα : 1. Η αναβάθµιση των οικισµών µε τη συγκέντρωση, οργάνωση και βελτίωση υποδοµών και υπηρεσιών τουριστικής εξυπηρετήσεων και 2. Η προστασία της υπαίθρου και κυρίως των δασικών εκτάσεων από την διάχυτη ανοικοδόµηση, που υποβαθµίζει το φυσικό περιβάλλον αναιρώντας το βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα της περιοχής για τουριστική ανάπτυξη. Όσον αφορά στους υπόλοιπους οικισµούς του ήµου, προβλέπεται η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησής από την Αργιθέα, και την πόλη του Μουζακίου, µέσω της πρόβλεψης των απαραίτητων υποδοµών στα κέντρα αυτά και της βελτίωσης των µεταφορικών συνδέσεων και υπηρεσιών. Οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων Η πρόταση χωρικής οργάνωσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων έχει ως στόχο την αναζοωγώνιση της παραγωγικής βάσης της περιοχής µελέτης, µε συνεργιστική ανάπτυξη των παραγωγικών τοµέων, και έµφαση α) στην υποστήριξη πολύ-δραστηριοτήτων όπως ο αγροτουρισµός ή η τοπική παραγωγή/µεταποίηση ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και β) στον περιορισµό των συγκρούσεων µεταξύ ασύµβατων χρήσεων. Όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, η οικονοµία του ήµου στηρίζεται κυρίως στον πρωτογενή τοµέα, ενώ οι δραστηριότητες του τριτογενή τοµέα και του δευτερογενή είναι πολύ περιορισµένες σε σύγκριση µε τα υπερκείµενα χωρικά επίπεδα. Όσον αφορά ειδικότερα την τουριστική δραστηριότητα, αν και κατά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες επενδύσεις που αφορούν τουριστικά καταλύµατα και χώρους εστίασης, σε γενικές γραµµές είναι επίσης περιορισµένη. Ωστόσο εκτιµάται ότι η στοχευµένη ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων εντός της περιοχής µελέτης και η διασύνδεση αυτών (χωρική και θεµατική) µε τους καταξιωµένους τουριστικούς προορισµούς της ευρύτερης περιοχής, µπορεί να λειτουργήσει συµπληρωµατικά και υποστηρικτικά µε τις λοιπές παραγωγικές δραστηριότητες, ιδίως του πρωτογενή τοµέα, στην κατεύθυνση της παραγωγικής αναζωογόνησης της περιοχής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1- Σελ. 12/18

19 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Α γενής τοµέας Οι αρνητικές εξελίξεις στον πρωτογενή τοµέα (µείωση της απασχόλησης και της συµµετοχής στο ΑΕΠ) τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε περιφερειακό και εθνικό, επιβάλλουν τον προσανατολισµό σε ένα πολυλειτουργικό µοντέλο ανάπτυξης, µε έµφαση στη διασύνδεση της κτηνοτροφικής και της γεωργικής δραστηριότητας αφενός µε τη µεταποίηση και τον αγροτουρισµό και αφετέρου µε τη δασοκοµία. Οι γεωργικές εκτάσεις της περιοχής µελέτης λόγω του κατακερµατισµού και του αναγλύφου της δεν χαρακτηρίζονται ως ιδιαιτέρως αποδοτικές, ενώ σε σηµαντικό ποσοστό εµφανίζονται ως εγκαταλειµµένες, σύµφωνα µε τις διαχειριστικές µελέτες των δασών της περιοχής. Όσον αφορά την κτηνοτροφική δραστηριότητα, η οποία αποτελεί σηµαντικό οικονοµικό παράγοντα της περιοχής, είναι απαραίτητη η λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των αναµενόµενων συγκρούσεων µε άλλες δραστηριότητες (οικιστική, τουριστική) και των πιέσεων στο περιβάλλον, µέσω της οργάνωσης των χρήσεων γης στους οικισµούς και τον περιβάλλοντα αυτών χώρο. Στην κατεύθυνση της ολοκληρωµένου πολυτοµεακού προτύπου ανάπτυξης, ως κύριοι στόχοι της χωρικής οργάνωσης του πρωτογενή τοµέα είναι ο προσδιορισµός και η διαφύλαξη του χαρακτήρα των αγροτικών εκτάσεων (γεωργική γη, βοσκότοποι), η αναζήτηση περιοχών κατάλληλων για ανάπτυξη διασυνδεδεµένων παραγωγικών δραστηριοτήτων (αγροτουριστικών, δασοκοµικών, βιοτεχνικών κ.λπ.) µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία και η αναζήτηση κατάλληλων περιοχών για ανάπτυξη ΠΟΑΠ κτηνοτροφίας σε χώρους όπου δεν προκαλούνται συγκρούσεις µε άλλες χρήσεις. Β γενής τοµέας Όσον αφορά στο δευτερογενή τοµέα, µε βάση την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης η περιοχή µελέτης παρουσιάζει στοιχειώδη ανάπτυξη. Βασική αρχή για την χωρική οργάνωση των δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τοµέα είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης µεταποιητικών δραστηριοτήτων διασυνδεδεµένων µε τον πρωτογενή τοµέα και τον αγροτουρισµό, ιδίως στην κατεύθυνση της καθετοποίησης της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για την αποφυγή συγκρούσεων µε άλλες χρήσεις. Γ γενής τοµέας Όσον αφορά τον τριτογενή τοµέα, ιδιαίτερη βαρύτητα για την περιοχή µελέτης έχει η ενίσχυση του τουρισµού. Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ΠΧΣΑΑ υιοθετείται το µοντέλο ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, µε πόλους τους οικισµούς του δήµου που εµφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα για την ανάπτυξη του τοµέα (ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος, αξιόλογοι πολιτιστικά µνηµεία κ.ο.κ.) και µε άξονα την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν-αναδεικνύουν και υποστηρίζουν τον αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής και τα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα των οικισµών. Βασικές αρχές για την χωρική οργάνωση είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης παραδοσιακών τουριστικών καταλυµάτων στους οικισµούς, καθώς και η ανάπτυξη οργανωµένων υποδοχέων και σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων διασυνδεδεµένων µε τον πρωτογενή τοµέα και τα δασικά οικοσυστήµατα της περιοχής. Προστασία ανάδειξη - αξιοποίηση Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1- Σελ. 13/18

20 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Η προστασία ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος έχει καθοριστική σηµασία για τη µελλοντική ανάπτυξη της περιοχής µελέτης, καθώς αφενός συµβάλλει στην αειφορική ανάπτυξη και αφετέρου µεγιστοποιεί τις δυνατότητες ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας. Βασικές αρχές της προκαταρκτικής πρότασης αποτελούν αφενός η αποσαφήνιση των ορίων των περιοχών που διέπονται από ειδικά καθεστώτα προστασίας και των όρων που τις διέπουν (δάση και δασικές εκτάσεις, γεωργική γη, υδρογραφικό δίκτυο και παραρεµάτιες περιοχές, αξιόλογα οικοσυστήµατα, βυζαντινά και νεώτερα µνηµεία, αρχαιολογικοί χώροι) µέσω της ένταξή τους σε Π.Ε.Π., µε έµφαση στις δυνατότητες ανάπτυξης ήπιων δραστηριοτήτων και υποδοµών που είναι συµβατές µε το χαρακτήρα τους και αφετέρου η υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών ανάδειξης και προβολής αυτών (αναπλάσεις, ένταξη σε ευρύτερα δίκτυα και διαδροµές φυσικών και πολιτικών πόρων). Ρύθµιση ειδικών πολεοδοµικών θεµάτων Βασικές αρχές για το σύνολο των οικισµών αποτελούν α) η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης µέσω της ελαχιστοποίησης των οχλήσεων από άλλες χρήσεις και της εξυπηρέτησης κατασκευής των απαραίτητων τεχνικών υποδοµών και β) η µετατροπή τους σε ελκυστικούς τόπους ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων µέσω ειδικών παρεµβάσεων, διατηρώντας παράλληλα την φυσιογνωµία τους. Για το Ανθηρό, βασικό στόχο αποτελεί η ανάδειξή του σε σύγχρονο ορεινό κέντρο που αφενός θα εξασφαλίζει ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης στους κατοίκους του, αφετέρου θα αποτελεί κέντρο εξυπηρετήσεων µε κοινωνικές και τεχνικές υποδοµές του πληθυσµού της ευρύτερης περιοχής της Αργιθέας. Αυτό επιτυγχάνεται µε την εξασφάλιση επαρκούς πολεοδοµηµένης γης για την κάλυψη των αναγκών σε πολεοδοµικές λειτουργίες επιπέδου οικισµού, καθώς και επιπέδου ήµου. Παράλληλα, θα πραγµατοποιηθεί έλεγχος σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία δόµησης για τυχόν ανάγκες θεσµοθέτησης ειδικών ζωνών εξισορρόπησης των πολεοδοµικών και εν γένει περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν από την εφαρµογή του Ν 4178/13 ώστε να αποκατασταθεί το πολεοδοµικό ισοζύγιο του ήµου. Ανάπτυξη υποδοµών Οι βασικές αρχές µε τις οποίες διαµορφώνεται η προκαταρκτική πρόταση για την ανάπτυξη των τεχνικών-κοινωνικών υποδοµών στη ηµοτική Ενότητα Αργιθέας είναι: - H άρση της αποµόνωσης των σχετικά δυσπρόσιτων-αποµονωµένων οικισµών της αλλά και ολόκληρου του Καλλικρατικού ήµου µε την βελτίωση της προσπελασιµότητάς τους από το οδικό και συγκοινωνιακό δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση σε µεγαλύτερους οικισµούς (Μουζάκι, Πύλη) και στην έδρα του ήµου, που διαθέτουν υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1- Σελ. 14/18

21 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ - Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων µέσω της υλοποίησης των αναγκαίων έργων υποδοµής στους οικισµούς (τηλεπικοινωνίες, βελτίωση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπληµµυρική προστασία). - Η διαµόρφωση ενός περισσότερο ελκυστικού περιβάλλοντος προς τους επισκέπτες (διαµορφώσεις κοινόχρηστων χώρων, αναπλάσεις κ.λπ.). Π Σχέσεις µε ευρύτερους άξονες ανάπτυξης Σύµφωνα µε το θεσµοθετηµένο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) 1, για την προώθηση της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής στο σύνολο του εθνικού χώρου και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του στο διεθνές περιβάλλον, επιδιώκεται η πολυκεντρική οργάνωσή του, µε το µετασχηµατισµό του διπολικού µοντέλου σε πολυκεντρικό και τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πλέγµατος αστικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης. Η περιοχή µελέτης δεν εντάσσεται στους κύριους αναπτυξιακούς άξονες που καθορίστηκαν στο προαναφερθέν πλαίσιο. Πλησιέστερος αναπτυξιακός πόλος είναι η Καρδίτσα, η οποία κατατάσσεται στο κατώτερο εθνικό επίπεδο (λοιποί πόλοι). Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης του ΓΠΧΣΑΑ οι ορεινές περιοχές κατατάσσονται στις ειδικές κατηγορίες του χώρου για τις οποίες απαιτείται ο προσδιορισµός και η εφαρµογή εξειδικευµένης αναπτυξιακής και χωροταξικής πολιτικής. Παρά τις δις διαπιστώσεις του ΓΠΧΣΑΑ για το ειδικό βάρος των ορεινών περιοχών και την πρόβλεψή του για συγκρότηση Ειδικού Πλαισίου, δεν έχει µέχρι σήµερα θεσµοθετηθεί ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης το ορεινού χώρου. Σύµφωνα µε το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης που προδιαγράφεται στο θεσµοθετηµένο Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Θεσσαλίας 2, οι πρωτεύοντες αναπτυξιακοί άξονες της Περιφέρειας είναι οι εξής: Ο ανατολικός άξονας Λάρισας-Βόλου, διαπεριφερειακής και εθνικής λειτουργίας, ο οποίος αποτελεί κεντρικό τµήµα του ανατολικού χερσαίου άξονα (ΠΑΘΕ). Ο δυτικός άξονας Τρικάλων-Καρδίτσας, ο οποίος αποτελεί τµήµα του άξονα της κεντρικής ενδοχώρας. Μεσο-µακροπρόθεσµα, εξαρτώµενα από την υλοποίηση του αυτοκινητοδρόµου Ε65 και του «διαγώνιου άξονα» ο άξονας Τρικάλων - Καρδίτσας θα εξελιχθεί σε συνδετήριο άξονα πρόσβασης προς τη βόρεια Ελλάδα µέσω Εγνατίας Οδού, τη δυτική Ελλάδα µέσω Ιόνιας Οδού και τη νότια, νοτιοδυτική Ελλάδα µέσω διαγώνιου άξονα. 1 ΦΕΚ 128 Α / ΦΕΚ 1484Β/ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1- Σελ. 15/18

22 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Σύµφωνα µε το ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας οι παραπάνω οδικοί άξονες αποτελούν τους διαδρόµους ανάπτυξης της Περιφέρειας, ενισχύοντας την ανάπτυξη του δυτικού τµήµατός της και την εξισορρόπηση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων µεταξύ ανατολικού (Ν. Λάρισας Μαγνησίας) και δυτικού τµήµατος (Ν. Τρικάλων Καρδίτσας). Η περιοχή µελέτης περιλαµβάνεται στις ορεινές ηµιορεινές περιοχές της Περιφέρειας µε προβλήµατα ανάπτυξης, για τις οποίες δίνονται κατευθύνσεις δραστηριοτήτων τουρισµού και β κατοικίας. Το πλησιέστερο σηµείο άρθρωσης της περιοχής µελέτης στο πλέγµα των αξόνων και πόλων ανάπτυξης της Περιφέρειας είναι η πόλη του Μουζακίου. Το Μουζάκι κατατάσσεται στα οικιστικά κέντρα 3 ου επιπέδου µε ενισχυµένο ρόλο ως προς την παροχή εξυπηρετήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Αργιθέας. Ιδιαίτερη σηµασία για την περιοχή της Αργιθέας έχει η αναφορά στην µακροπρόθεσµη προοπτική ανάδυσης νέου αναπτυξιακού άξονα διασύνδεσης του δυτικού τµήµατος της Περιφέρειας µε τον υτικό Άξονα της Χώρας (σύνδεση µε Άρτα). Η επιδίωξη της έναρξης µιας διαδικασίας ολοκλήρωσης προς τα υτικά θεωρείται σηµαντική, παρόλο που αναγνωρίζεται ότι δεν µπορεί να αποδοθεί µεσοπρόθεσµα πρωτεύουσα σηµασία στον εν λόγω συνδετήριο άξονα λόγω των υφιστάµενων φραγµών και ιδίως του ορεινού όγκου της Πίνδου. Σύµφωνα µε Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό 3, η περιοχή «Βόρειας Πίνδου Ζαγορίου Τζουµέρκων Ορεινός χώρος υτικής Θεσσαλίας» αναγνωρίζεται ως περιοχή µε περιθώρια ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Η θεµατική διασύνδεση της περιοχής µελέτης στο παραπάνω τουριστικό κύκλωµα, µπορεί να επηρεάσει θετικά την αναπτυξιακή της προοπτική, ακόµα και χωρίς βελτίωση της µεταφορικής διασύνδεσής της µε τους κύριους άξονες και πόλους ανάπτυξης. Είναι ωστόσο αναγκαία η ολοκλήρωση των µεταφορικών υποδοµών που θα καθιστούν εφικτή την απρόσκοπτη και ασφαλή διασύνδεση της περιοχής µε τους πλησιέστερους ενταγµένους τουριστικούς προορισµούς όπως η Λ. Πλαστήρα, η Ελάτη και το Περτούλι. Σύµφωνα µε µελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας 4, προτείνεται η δηµιουργία δικτυώσεων και συνεργασιών µεταξύ των κύριων τουριστικών πόλων και των λοιπών τουριστικών προορισµών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ειδικότερα η δηµιουργία των παρακάτω δικτύων θεµατικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού: 3 ΦΕΚ 3155Β/ Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1- Σελ. 16/18

23 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Θαλάσσιου, Οικοτουρισµού-Αγροτουρισµού, Πολιτιστικού, Θρησκευτικού, Περιπέτειας, Αθλητικού, Συνεδριακού. Tα ιδιαίτερα φυσικά, πολιτιστικά χαρακτηριστικά της.ε. Αργιθέας, δηµιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ένταξή της στα περισσότερα από τα παραπάνω δίκτυα. Π Οικιστικό δίκτυο ρόλοι και ιεραρχήσεις Η πρόταση οργάνωσης του οικιστικού δικτύου του ήµου βασίζεται κατ αρχήν στο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης του εγκεκριµένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η γνώση της υφιστάµενης κατάστασης, η οποία αναλύθηκε διεξοδικά στο Α Στάδιο της µελέτης, αποτελεί τη βάση για την κριτική θεώρηση των κατευθύνσεων του ΠΧΣΑΑ, την συµπλήρωσή τους όπου απαιτείται και την εξειδίκευση της οικιστικής οργάνωσης στο επίπεδο του ήµου. Σύµφωνα µε το ΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας, η Περιφέρεια διαιρείται σε δύο αναπτυξιακές ζώνες, την ανατολική και τη δυτική. Στη δυτική ζώνη, στην οποία ανήκει και η περιοχή της Αργιθέας, η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα έχουν πρωτεύοντα ρόλο, ενώ το Μουζάκι µαζί µε την Καλαµπάκα, την Πύλη και τις Σοφάδες αποτελούν δευτερεύοντες πόλους. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι εξαρτήσεις των δευτερευόντων πόλων προσδιορίζονται από τη νοµαρχιακή διαίρεση της περιφέρειας. Έτσι, η πόλη του Μουζακίου εµφανίζεται εξαρτώµενη από την Καρδίτσα, ενώ δε γίνεται αναφορά στην εξάρτησή της από την πόλη των Τρικάλων, η οποία είναι υπαρκτή τόσο όσον αφορά τις καθηµερινές µετακινήσεις για εργασία, όσο και για την παροχή υπηρεσιών, το εµπόριο την αναψυχή κ.ά., λόγω της εγγύτητας της µε το Μουζάκι. Αντίστοιχα, δεν γίνεται αναφορά στην εξάρτηση οικισµών της.ε. Αργιθέας από την Πύλη του Ν. Τρικάλων. Το Ανθηρό αλλά και οι τ. έδρες των.ε. Αχελώου και Αν. Αργιθέας δηλαδή τα Βραγκιανά και το Πετρίλο, είναι εξαρτηµένα από το Μουζάκι και ανήκουν στο 4 ο επίπεδο. Ο ρόλος της πόλης του Μουζακίου σε σχέση µε την αναπτυξιακή ενότητα της Αργιθέας είναι πολλαπλός, καθώς αποτελεί κέντρο: - παροχής διοικητικών υπηρεσιών (.Ο.Υ., ασαρχείο, Ειρηνοδικείο,.Ε.Κ.Ο. κ.λπ.) - παροχής δευτεροβάθµιας περίθαλψης - εµπορικής δραστηριότητας - µεταποίησης τοπικά παραγόµενων αγροτικών προϊόντων - παροχής υπηρεσιών υγείας (Κέντρο Υγείας) - παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης (Λύκειο, ΤΕΕ, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1- Σελ. 17/18

24 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ - παροχής υπηρεσιών (τεχνικά, δικηγορικά κ.λπ. γραφεία, ασφάλειες, τράπεζες, αναψυχή) Οι υπόλοιποι οικισµοί της.ε. Αργιθέας κατατάσσονται σύµφωνα µε το ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας στο 5 ο επίπεδο. Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, εξειδικεύοντας την πρόταση του ΠΠΧΣΑΑ, Θεσσαλίας στο επίπεδο του ήµου, προτείνεται η ιεράρχηση των οικισµών του ήµου µε βάση το πληθυσµιακό τους µέγεθος, τις λειτουργικές και διοικητικές εξαρτήσεις που αναλύθηκαν στο Α Στάδιο, αλλά και τις ιδιαίτερες αναπτυξιακές προοπτικές τους οι οποίες προκύπτουν κυρίως από τη δυνατότητα συµµετοχής σε δίκτυα ήπιων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Στο πρώτο επίπεδο κατατάσσεται το Ανθηρό. Αποτελεί διοικητικό κέντρο από το οποίο παρουσιάζουν εξαρτήσεις όλοι οι υπόλοιποι οικισµοί της.ε. αλλά και οι οικισµοί των.ε. Αχελώου και Ανατολικής Αργιθέας. Ο κύριος ρόλος του είναι η παροχή διοικητικών κυρίως εξυπηρετήσεων προς τους κατοίκους του ήµου, και στοιχειωδών εξυπηρετήσεων (εκπαίδευση, καθηµερινό εµπόριο, πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, πρόνοια) στην κατεύθυνση του περιορισµού της πληθυσµιακής διαρροής. Έχει δυνατότητες συµµετοχής σε δίκτυα εναλλακτικού τουρισµού καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν καταλύµατα, χώροι εστίασης και αξιοθέατα (Μονή Κατουσίου, Νερόµυλος). Στο δεύτερο επίπεδο κατατάσσονται οι έδρες των Τοπικών Κοινοτήτων: Αργιθέα, Καλή Κώµη, Ελληνικά, Πετρωτό, Καρυά, Θερινό και Μεσοβούνι. Οι οικισµοί αυτοί παρέχουν ορισµένες στοιχειώδεις εξυπηρετήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Τοπικής Κοινότητας (καφενείο, παντοπωλείο). Οι οικισµοί αυτοί µπορούν να λειτουργήσουν ως τόποι παραθερισµού και δυνητικά ως τουριστικοί προορισµοί εναλλακτικού τουρισµού, στο βαθµό που θα συνδεθούν µε εναλλακτικές δραστηριότητες (περιηγήσεις φύσης, ιστορικές πολιτιστικές διαδροµές κ.λπ.). Στο δεύτερο επίπεδο δυνητικά µπορεί να ενταχθούν και ορισµένοι µικροί οικισµοί που γειτνιάζουν µε τη λεκάνη κατάκλυσης του Φράγµατος Συκιάς (Τρίλοφον Παλαιόδενδρος, Πτελέα Ρόγκια), λόγω των µακροπρόθεσµων προοπτικών ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή γύρω από την τεχνητή λίµνη. Στο τρίτο επίπεδο κατατάσσονται οι λοιποί µικροί οικισµοί της ηµοτικής Ενότητας, οι οποίοι έχουν πολύ λίγους µόνιµους κατοίκους και είναι πλήρως εξαρτηµένοι από τα ανώτερου επιπέδου οικιστικά κέντρα. Κύρια προτεραιότητα για τους οικισµούς αυτούς αποτελεί η εξασφάλιση απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης προς την έδρα του ήµου και τους πλησιέστερους οικισµούς 3 ου επιπέδου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1- Σελ. 18/18

25 Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ... 1 Π.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ... 2 Π.2.2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 4 Π.2.3 ΖΩΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ... 6 Π Ζώνες γεωργικών ραστηριοτήτων Π Ζώνες Οικοτουρισµού αναψυχής υπαίθρου Π Ευρείες Ζώνες Αναζήτησης για Οργανωµένη Ανάπτυξη Κτηνοτροφίας Π.2.4 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Π.Ε.Π.) Π.2.5 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΗΣΗΣ (ΠΕΠ ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΟΜΗΣΗΣ (ΠΑ ) Π.2.6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2- Σελ. 1/22

26 Π.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Αντικείµενο του παρόντος κεφαλαίου αποτελούν οι προτάσεις για τη ρύθµιση των χρήσεων γης και την προστασία του περιβάλλοντος στη ηµοτική Ενότητα Αργιθέας. Οι προτάσεις εναρµονίζονται µε το επιλεγµένο σενάριο ανάπτυξης και ουσιαστικά αποτελούν το µέσο για την εφαρµογή και την εξειδίκευσή του στο χώρο. Το επίπεδο αναφοράς των προτάσεων είναι το σύνολο της ηµοτικής Ενότητας Αργιθέας, έκτασης στρεµµάτων στο οποίο περιλαµβάνονται τόσο οι εκτός όσο και οι εντός οικισµών περιοχές. Σύµφωνα µε το Νόµο 2508/1997 (ΦΕΚ 124Α/1997) «Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών της χώρας και άλλες διατάξεις» και την Υπουργική Απόφαση 9572/1845/ (ΦΕΚ 209 /2000) «Τεχνικές προδιαγραφές µελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και αµοιβές µηχανικών για την εκπόνηση µελετών», στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνεται ο προσδιορισµός των εξής κατηγοριών περιοχών: - Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης - Ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων - Περιοχές ειδικής προστασίας - Περιοχές ελέγχου και περιορισµού δόµησης O προσδιορισµός των παραπάνω κατηγοριών εντός των ορίων της ηµοτικής Ενότητας Αργιθέας στηρίζεται στις εξής γενικές αρχές: Λαµβάνονται υπόψη οι παράµετροι που συνέτειναν στη διαµόρφωση της υφιστάµενης κατάστασης (γεωµορφολογία, φυσικά και πολιτιστικά στοιχεία, τεχνικές υποδοµές, εγκαταστάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων, κ.λπ.), οι οποίες αναλύθηκαν διεξοδικά στο Α Στάδιο της µελέτης. Εκτιµώνται οι ανάγκες της περιοχής µελέτης σε πολεοδοµηµένη γη µε βάση τα προγραµµατικά µεγέθη Λαµβάνονται υπόψη περιορισµοί που τίθενται λόγω του ειδικού θεσµικού πλαισίου που διέπει συγκεκριµένες περιοχές στο ήµο (π.χ. Καταφύγια Άγριας Ζωής), αλλά και του θεσµικού πλαισίου προστασίας που διέπει ζώνες µε κοινά χαρακτηριστικά (δάση, ρέµατα και παραρεµάτιες περιοχές, βοσκότοποι). Εφαρµόζονται οι δεσµεύσεις και οι περιορισµοί που ισχύουν για τη χωροθέτηση νέων ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων, και την οικιστική ανάπτυξη (αποστάσεις από όρια οικισµών, κοιµητήρια, οδικό δίκτυο, γραµµές υψηλής τάσης της.ε.η. κ.λπ.). Λαµβάνεται υπόψη το ενδεχόµενο συνέχισης των εργασιών για την ολοκλήρωση του Φράγµατος Συκιάς και τη δηµιουργία τεχνητής λίµνης, ώστε να αποφευχθεί κατά το δυνατό και µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, η χωροθέτηση έργων και οργανωµένων υποδοχέων εντός της λεκάνης κατάκλυσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2- Σελ. 2/22

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Παρουσίαση και Αξιολόγηση Κριτική Περιφερειακού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

«Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Τ Η Β Ο Ρ Ε Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν Ι Α»

«Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Τ Η Β Ο Ρ Ε Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν Ι Α» «Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Τ Η Β Ο Ρ Ε Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν Ι Α» Ανδρέας Λουκάτος, Χηµικός Περιβαλλοντολόγος, DEA Γεράσιµος Αντζουλάτος, Γεωπόνος, ρ. Γεωργοοικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης

Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης Α.3.3.1 Χωροταξική διάρθρωση Οικιστική δομή Ο Δήμος Τρικκαίων είναι ενταγμένος στα νότια του Νομού Τρικάλων, εγγύς των ορίων με το Νομό Καρδίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης Αικατερίνη Τσουκαλά Γενική ιευθύντρια Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Συντονίστρια του προγράµµατος OSDDT για την Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Βόλου ανέθεσε με Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 15 Οκτωβρίου 2008, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε, την εκπόνηση της μελέτης «Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΣΤ.Κυβέλου Κυβέλου, Επ.καθηγήτρια Υπεύθυνη Ασκήσεων : Ν.Μαραβά, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ακολουθώντας κατά γράµµα τις προδιαγραφές της µελέτης περιοριστήκαµε στα δύο πρώτα κεφάλαια σε απλή καταγραφή των κατευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 1 Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΘΑΝΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ «ΠΡΟΤΑΣΗ»

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ «ΠΡΟΤΑΣΗ» ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ «ΠΡΟΤΑΣΗ» Προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής Ο ήµοςβρίσκεται σε µία πλεονεκτική τοποθεσία µε πλούσια ιστορία, τοπία, µνήµες

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣΤΟΥΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΝΑΗ ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑ (σε ώρες) ΠΡΑΚΤΙΚΗ (σε ώρες) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 1 η Ελληνική Γεωργία στην Ε.Ε. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Παγκοσμιοποίηση αγοράς. Δυνατότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσέγγιση προβληµάτων που αντιµετωπίζονται κατά την εκπόνηση των µελετών ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ Οµάδα Εργασίας: Ηράκλειο Φεβρουάριος 2008 Κική Κοιλάδη αρχ. µηχ. Κατερίνα Κουρουπάκη αρχ.

Διαβάστε περισσότερα

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Διδάσκοντες: Σ. Αυγερινού, Ε. Κλαμπατσέα, Ε. Χανιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π1: Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου). Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 10 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 10 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 10 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΤΟΥ Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Η λίµνη Ν. Πλαστήρα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αχελώου Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αχελώου Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Π.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 5 Π.1.1. Ιστορικό του Α Σταδίου της μελέτης... 5 Π.1.2. Συνοπτική περιγραφή της περιοχής μελέτης... 6 Π.1.2.1. Γεωγραφικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών )

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ... 9 Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 11 Π.1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ...4 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ...6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ...7 Π.1 - ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 8 Π.1.1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6.1. Γενικά Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται η προκαταρκτική πρόταση και παρατίθενται τα βασικά στοιχεία των σεναρίων σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε.Τ.Π.Α. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Γ.Π.Σ.) Β 2 ΣΤΑ ΙΟ " ΠΡΟΤΑΣΗ" ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Σ.Αυγερινού-Κολώνια, Ρ.Κλαπατσέα, Ν. Μπελαβίλας Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης»

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» «Χωροταξικός Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» ΔΕΘ 3 ο Διεθνές Συνέδριο Real Estate Προοπτικές χωρίς όρια 11 13 Σεπτ 2008 Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη Πρόεδρος Ε.Ε. ΟΡΘΕ Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 9/10/11. Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ.Ε. Π.Κ.

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 9/10/11. Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ.Ε. Π.Κ. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 9/10/11 Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ.Ε. Π.Κ. Ποιός είναι ο Αγίος Βασιλείος; Πολύ καλούς και μοναδικούς φυσικούς πόρους!

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Παύλος Λουκάκης (Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου)

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Παύλος Λουκάκης (Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου) ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Παύλος Λουκάκης (Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται να διατυπωθεί µια προσέγγιση του αναγκαίου σχεδιασµού του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. Γενικά... 4 1.1 Στόχοι και περιεχόμενο του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.... 4 1.2 Ιστορικό της μελέτης... 4 1.3 Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ»

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ» Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ» Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι

Διαβάστε περισσότερα

.2.1. / (Ha) 81-01 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2

.2.1. / (Ha) 81-01 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2 Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ κλ. 1:25.000 Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.gr

Διαβάστε περισσότερα