Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%)"

Transcript

1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Οι συνολικές χορηγήσεις μας αυξήθηκαν κατά 24,8% σε Ευρώ 40,3 δισ. - Οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 76,4% και αντιστοιχούν πλέον σε 16% του συνόλου των χορηγήσεων. - Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των πελατών μας αυξήθηκαν κατά 12,1% σε Ευρώ 44,8 δισ. - Το καθαρό έσοδο τόκων μετά από ζημίες απομειώσεως αυξήθηκε κατά 16,5%. - Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 16%. - Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 38% σε Ευρώ 1,65 από Ευρώ 1,20 πέρυσι. - Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 30,4% έναντι 28,6% πέρυσι. - Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε σε 45,4%, λαμβανομένων υπ όψιν και των μεγάλων επενδύσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. - Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρείται υψηλή με τον δείκτη κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως στο 9,8%. Τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν ότι το επιχειρησιακό μας σχέδιο Agenda 2010 εφαρμόζεται με επιτυχία, καθώς οι εργασίες μας αναπτύσσονται ταχύτατα στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το όνομα της Alpha Bank στην περιοχή, η εργατικότητα του Προσωπικού μας και η ραγδαία επέκταση του Δικτύου μας, το οποίο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ωριμάζει με ταχύ ρυθμό, δημιουργούν την πεποίθηση ότι το όραμά μας για μία μεγάλη τράπεζα στην ευρύτερη περιοχή θα πραγματοποιηθεί ενωρίτερα από ό,τι αναμέναμε. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2007 συνεχίσαμε την κερδοφόρο αναπτυξιακή πορεία μας, χωρίς ουσιαστικές επιδράσεις από την πρόσφατη αναταραχή στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η διαρκώς επιταχυνόμενη επέκταση των εργασιών μας πιστοποιείται από την εξαιρετική αύξηση των μεγεθών μας στη λιανική τραπεζική στην Ελλάδα και από την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας για το 2007 στη Νοτιοανατολική Ευρώπη πριν από το τέλος του έτους. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι επιδόσεις μας θα υπερκαλύψουν τους στόχους και στη βάση αυτής της αισιοδοξίας σκοπεύουμε να αυξήσουμε τους στόχους για τη μελλοντική κερδοφορία μας στο υπό κατάρτιση επιχειρησιακό μας σχέδιο. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος 1

2 ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - Η δυναμική ανάπτυξη των εργασιών μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη υποστηρίζεται από την ταχεία επέκταση του Δικτύου. Η παρουσία μας στην περιοχή ενισχύθηκε το τρίτο τρίμηνο με 33 Καταστήματα, αριθμώντας 338 Καταστήματα στο τέλος Σεπτεμβρίου και είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με το στόχο των 402 Καταστημάτων έως το τέλος του Ο ρυθμός αυξήσεως των χορηγήσεων στα Βαλκάνια και την Κύπρο ανέρχεται σε 115% και 42% αντιστοίχως, αυξάνοντας τα μερίδιά μας στην αγορά, καθώς αυξήσαμε τις χορηγήσεις μας κατά Ευρώ 832 εκατ. εντός του τριμήνου. Αξιοποιούμε δυναμικά τις προοπτικές αναπτύξεως στην περιοχή μέσα από τη σημαντική αναβάθμιση των δυνατοτήτων που προκύπτουν από τον διπλασιασμό του αριθμού των Καταστημάτων μέχρι το 2010, στοιχείο που ισοδυναμεί με τον τριπλασιασμό των λειτουργικά ώριμων Καταστημάτων την ίδια περίοδο. - Ισχυρή επέκταση των εργασιών λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα. Η επέκταση στη λιανική τραπεζική συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 34,1%, τα στεγαστικά δάνεια κατά 18,7% και τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά 19,2%. Η θετική πορεία των νέων εκταμιεύσεων, όπου ιδιαίτερα στον τομέα των καταναλωτικών δανείων η αύξηση ανέρχεται σε 45%, επιβεβαιώνει την απήχηση της εμπλουτισμένης βάσεως προϊόντων στους καταναλωτές. - Συνεχίζεται η βελτίωση των πιστωτικών συνθηκών. Η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στην Ελλάδα και την Κύπρο, σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση των διαδικασιών αξιολογήσεως κινδύνου και των μηχανισμών εισπράξεως οφειλών, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για σταθερή βελτίωση των πιστωτικών συνθηκών. - Η πραγματοποίηση του αναπτυξιακού μας προγράμματος συνεχίζεται αδιάλειπτα παρά την πρόσφατη αναταραχή στις χρηματαγορές. Η ολοκλήρωση του ετησίου προγράμματος αντλήσεως κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές ήδη από το πρώτο εξάμηνο του έτους, σε συνδυασμό με τη σημαντική ευχέρεια αντλήσεως περαιτέρω καταθέσεων μέσω του εκτενούς Δικτύου μας, μάς παρέχει ευελιξία στην πραγματοποίηση του αναπτυξιακού μας σχεδίου για το 2008 χωρίς άμεση προσφυγή στις διεθνείς αγορές. Επιπλέον, η Alpha Bank δεν έχει επενδύσει άμεσα ή έμμεσα σε στεγαστικά δάνεια υψηλού πιστωτικού κινδύνου ή σε παράγωγα αυτών και επιπλέον δεν έχει δάνεια σε σχήματα ειδικού σκοπού που σχετίζονται με τέτοια προϊόντα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε Ευρώ εκατ. ) % μεταβολή Έσοδα * 1.473, ,9 17,8% Ελλάδα 1.234, ,1 14,9% Νοτιοανατολική Ευρώπη 223,8 162,3 37,9% Έξοδα 740,0 647,4 14,3% Ελλάδα 589,9 531,2 11,0% Νοτιοανατολική Ευρώπη 140,9 107,1 31,6% Κέρδη προ φόρων 733,7 603,5 21,6% Ελλάδα 644,3 542,9 18,7% Νοτιοανατολική Ευρώπη 82,9 55,2 50,3% Καθαρά Κέρδη 669,7 473,4 41,5% * Συμπεριλαμβανομένων ζημιών απομειώσεως 2

3 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ % μεταβολή Ενεργητικό ,9% Ίδια Κεφάλαια ,5% Χορηγήσεις ,8% Ελλάδα Νοτιοανατολική Ευρώπη ,8% 76,4% Κεφάλαια Πελατείας ,1% Καταθέσεις ,6% εκ των οποίων Ελλάδα Νοτιοανατολική Ευρώπη ,2% 34,4% Private Banking ,5% Αμοιβαία Κεφάλαια ,0% Πληροφορίες: Μαρίνος Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής και C.F.O. Τηλ.: Μιχάλης Μασουράκης, Διευθυντής Οικονομικών Μελετών Ομίλου Τηλ.: Βασίλης Ψάλτης, Διευθυντής Διευθύνσεων Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές και Εταιρικής Αναπτύξεως Τηλ.: Αθήναι, 30 Οκτωβρίου

4 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ENNEAMHNOY 2007 Στo εννεάμηνο του 2007, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 41,5% σε Ευρώ 669,7 εκατ. συνεπεία της σταθερά υψηλής αποδόσεως των τραπεζικών εργασιών μας στην Ελλάδα και του ταχέως επεκτεινόμενου Δικτύου μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. To καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 10,7%, σε Ευρώ εκατ., το οποίο μετά από ζημίες απομειώσεως ανέρχεται σε 2,6% ως ποσοστό του μέσου ενεργητικού. Κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτή την εξέλιξη αποτελούν η συνεχιζόμενη ισχυρή αύξηση των χορηγήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η βελτίωση των πιστωτικών συνθηκών και η διεύρυνση των περιθωρίων στις καταθέσεις. Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 16% ενισχυμένα από τη συνεχιζόμενη επέκταση των εργασιών λιανικής τραπεζικής και ειδικότερα από την αύξηση των εσόδων χορηγήσεων (+26,7%) και των εσόδων από πιστωτικές κάρτες (+33,3%). Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 58,8 εκατ., ενώ τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 63 εκατ. Το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 14,3% και ανήλθε σε Ευρώ 740 εκατ., ως αποτέλεσμα αφενός της αυξήσεως των αμοιβών προσωπικού κατά 11,4% και αφετέρου των γενικών εξόδων κατά 17,3%. Η αύξηση του κόστους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 31,6% αντανακλά στην στρατηγική μας για οργανική ανάπτυξη, καθώς προσθέσαμε στο Δίκτυό μας 114 νέα Καταστήματα και αυξήσαμε το Προσωπικό μας κατά 981 άτομα τους τελευταίους 12 μήνες. Η αύξηση του κόστους στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 11,0%, επηρεαζόμενη κυρίως από τις σχετιζόμενες με την παραγωγή δαπάνες. Παρά τις σημαντικές επενδύσεις μας, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώνεται σε 45,4%, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης διαμορφώνεται σε 43%, επίπεδα ιδιαίτερα χαμηλά για τον κλάδο. Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων αυξήθηκαν σημαντικά κατά 24,8% και ανήλθαν σε Ευρώ 40,3 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου. Η βελτίωση στον ρυθμό αυξήσεως του χαρτοφυλακίου μας είναι αποτέλεσμα της δυναμικής πιστωτικής επεκτάσεως στην Ελλάδα κατά 17,8%, καθώς αυξήσαμε τα υπόλοιπα των χορηγήσεών μας κατά Ευρώ εκατ. το τρίτο τρίμηνο, και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 76,4%, όπου αυξήσαμε τις χορηγήσεις μας κατά Ευρώ 832 εκατ. το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι απομειώσεις δανείων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 922 εκατ., ήτοι ποσοστό 2,3% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Οι προβλέψεις απομειώσεως, ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, διαμορφώθηκαν στις 57 μονάδες βάσεως το τρίτο τρίμηνο του 2007, επιβεβαιώνοντας την τάση προς το μεσοπρόθεσμο στόχο των 60 μονάδων βάσεως, καθώς ενισχύονται οι προοπτικές των εταιρικών πελατών μας στην Ελλάδα και την Κύπρο και ολοκληρώνεται η αναδιάρθρωση των διαδικασιών ελέγχου πίστεως. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των πελατών μας αυξήθηκαν κατά 12,1% και ανήλθαν σε Ευρώ 44,8 δισ. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων εκδόσεως Alpha Bank που διατίθενται στην πελατεία, ανήλθαν σε Ευρώ 27,2 δισ.(+5,2%), ενώ οι καταθέσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αυξήθηκαν σημαντικά σε Ευρώ 4,5 δισ. (+34,4%), καθώς η επέκταση του Δικτύου διευρύνει συνεχώς την πελατειακή μας βάση. Το υπό διαχείριση ενεργητικό σε private banking και αμοιβαία κεφάλαια αυξήθηκε κατά 25,5% και 38% αντιστοίχως, αντανακλώντας την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών διαχειρίσεως κεφαλαίων. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 862,2 777,2 10,9% Λειτουργικά Έξοδα 405,3 366,3 10,6% Ζημίες Απομειώσεως 77,9 126,8 (38,6%) Κέρδη προ Φόρων 379,0 284,1 33,4% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 47,9% 43,1% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,1% Έξοδα / Έσοδα 47,0% 47,1% Χρηματοδοτήσεις ,4% 4

5 Τα κέρδη προ φόρων από τη λιανική τραπεζική, στο εννεάμηνο του 2007, ανήλθαν σε Ευρώ 379 εκατ., αυξημένα κατά 33,4%. Τα υπόλοιπα στεγαστικών δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 9,4 δισ., αυξημένα κατά 18,7%. Τα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 2,8 δισ., αuξημένα κατά 34,1%, διευρύνοντας το μερίδιό μας, καθώς οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε Ευρώ 1,3 δισ., αυξημένες κατά 44,6%. Τα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών ανήλθαν σε Ευρώ 1,1 δισ., αυξημένα κατά 13,4%, συνεπεία της επιτυχίας του προγράμματος επιβραβεύσεως Bonus, στο οποίο έχουν ήδη συμβληθεί επιχειρήσεις λιανικών πωλήσεων. Τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω των Ευρώ 2,5 εκατ., ή πιστωτικό όριο έως Ευρώ 1 εκατ., αυξήθηκαν κατά 18,1%, ενώ τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις (με πιστωτικό όριο κάτω των Ευρώ 90 χιλ.) αυξήθηκαν κατά 19,2%. Από την αρχή του έτους γίνονται συστηματικές ενέργειες για την περαιτέρω διείσδυσή μας στη συγκεκριμένη πελατειακή κατηγορία, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η σύσταση εξειδικευμένης μονάδας συμβούλων πελατείας. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 242,1 179,4 35,0% Λειτουργικά Έξοδα 140,9 107,1 31,6% Ζημίες Απομειώσεως 18,2 17,1 6,7% Κέρδη προ Φόρων 82,9 55,2 50,3% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 31,7% 27,9% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,6% Έξοδα / Έσοδα 58,2% 59,7%. Χρηματοδοτήσεις ,4% Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 50,3% σε Ευρώ 82,9 εκατ. καθώς διευρύναμε την παρουσία μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με 33 νέα Καταστήματα στο τρίτο τρίμηνο. Το Δίκτυό μας στην περιοχή αριθμεί πλέον 338 Καταστήματα, εκ των οποίων 96 στη Ρουμανία, 66 στη Βουλγαρία, 118 στη Σερβία, 17 στην Αλβανία, 12 στην Π.Γ.Δ.Μ. και 29 στην Κύπρο. Επιπλέον, 64 ακόμη Καταστήματα θα λειτουργήσουν μέχρι το τέλος του έτους. Στη Ρουμανία, το μερίδιό μας στις χορηγήσεις ανήλθε σε 6% τον Σεπτέμβριο του 2007, αυξημένο κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες από τον Σεπτέμβριο του 2006, καθώς αυξήσαμε τα υπόλοιπα των χορηγήσεών μας κατά Ευρώ 392 εκατ. το τρίτο τρίμηνο. Τον Σεπτέμβριο εγκαινιάσαμε το Alpha Point, έναν νέο τύπο Καταστήματος, το οποίο θα απευθύνεται σε πελατεία κυρίως σε εμπορικά κέντρα. Οι πρώτες αντιδράσεις των πελατών είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, καθώς εκτιμούν θετικά την ευελιξία και την ταχύτητα στην εξυπηρέτηση. Στη Βουλγαρία, ο διπλασιασμός του Δικτύου μας τους τελευταίους δώδεκα μήνες (66 Καταστήματα το 2007 έναντι 34 το 2006) είχε ως αποτέλεσμα την κατάταξή μας μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας σε διάστημα μόλις δύο ετών από την έναρξη της εντατικής αναπτύξεώς μας. Πρόσφατα διευρύναμε τη διοικητική μας ομάδα στη χώρα, ενώ ολοκληρώσαμε με επιτυχία ένα σημαντικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ενέργειες που συνέβαλαν στην αύξηση των καταθετικών λογαριασμών κατά 24% και των στεγαστικών δανείων κατά 49% το τρίτο τρίμηνο. Στη Σερβία, οι χορηγήσεις μας ανήλθαν σε Ευρώ 537 εκατ., αυξημένες κατά 61%, με το μερίδιό μας στην αγορά να πλησιάζει το 6%. Οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 59% και προς ιδιώτες κατά 71%, ενώ το Δίκτυό μας αναμένεται να αριθμεί 130 Καταστήματα στο τέλος του έτους. Στην Αλβανία, οι χορηγήσεις σε ιδιώτες αποτελούν ήδη το 47% του συνόλου των χορηγήσεων, καθώς τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 134,4%, ανερχόμενα σε Ευρώ 93 εκατ. Καθώς οι προοπτικές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος διαγράφονται θετικές, επεκτείνουμε το Δίκτυό μας με τρία επιπλέον Καταστήματα, ώστε να φθάσουμε τα 20 στο τέλος του έτους. Στην Π.Γ.Δ.Μ., όπου το Δίκτυό μας θα αριθμεί στο τέλος τους έτους 15 Καταστήματα, προβάλλουμε την αξιοπιστία μας, στοιχείο που αναγνωρίζεται θετικώς και από τους ιδιώτες πελάτες. Στο πλαίσιο αυτό προωθούμε, ως αποκλειστικός συνεργάτης, τις κάρτες American Express στην Π.Γ.Δ.Μ. και στην Αλβανία. 5

6 Τέλος, στην Κύπρο το μερίδιό μας αυξήθηκε σε 11,1%, καθώς οι χορηγήσεις μας αυξήθηκαν στο τρίτο τρίμηνο κατά Ευρώ 292 εκατ., με τις συνολικές χορηγήσεις να ανέρχονται σε Ευρώ 2,8 δισ., αυξημένες κατά 42%. Τα προ φόρων κέρδη μας στο εννεάμηνο ανήλθαν σε Ευρώ 58,8 εκατ, σχεδόν διπλάσια έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Ιδιαιτέρως θετική ήταν η πορεία μας στη στεγαστική πίστη, όπου τα υπόλοιπα υπερέβησαν τα Ευρώ 900 εκατ., υπερδιπλασιασμένα έναντι του ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 300,8 271,8 10,7% Λειτουργικά Έξοδα 82,8 73,0 13,4% Ζημίες Απομειώσεως 61,0 43,9 39,0% Κέρδη προ Φόρων 157,0 154,9 1,4% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 20,7% 22,2% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,7% Έξοδα / Έσοδα 27,5% 26,9% Χρηματοδοτήσεις ,9% Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 157 εκατ. με τα λειτουργικά έξοδα να αυξάνονται κατά 13,4%, καθώς ενσωματώνουν δαπάνες που σχετίζονται με τα Επιχειρηματικά Κέντρα. Η πραγματοποίηση της νέας αυτής διαδικασίας εξυπηρετήσεως των μεσαίου μεγέθους εταιρικών πελατών μας αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθειά μας να διεκδικήσουμε διεύρυνση του μεριδίου μας στις εργασίες αυτών των πελατών. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 86,6 74,6 16,1% Λειτουργικά Έξοδα 44,0 38,5 14,2% Κέρδη προ Φόρων 42,6 35,9 18,7% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 117,2% 118,7% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,5% Έξοδα / Έσοδα 50,8% 51,6% Κεφάλαια Πελατείας ,3% Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 42,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 18,7%. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση στα αμοιβαία κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 5,8 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007, αυξημένα κατά 38%, με το μερίδιό μας στην αγορά να ανέρχεται σε 22,3%. Τα κεφάλαια private banking ανήλθαν σε Ευρώ 5,6 δισ., αυξημένα κατά 25,5%, αντανακλώντας την υψηλή ποιότητα και την εξειδίκευση των παρεχομένων υπηρεσιών. Στον τομέα του bancassurance, σε συνεργασία με την AXA, ξεκινήσαμε πρόσφατα τη διάθεση ενός νέου αποταμιευτικού/συνταξιοδοτικού προγράμματος ( Alpha Άνω ), το οποίο προσφέρει προστασία κεφαλαίου και υψηλές αποδόσεις. 6

7 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Επενδυτική Τραπεζική και Εργασίες Διαχειρίσεως Διαθεσίμων % μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 83,7 85,5 (2,2%) Λειτουργικά Έξοδα 26,9 24,7 8,8% Κέρδη προ Φόρων 56,7 60,8 (6,7%) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 22,9% 29,5% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,2% Έξοδα / Έσοδα 32,2% 28,9%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 56,7 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 17,4 εκατ. αφορούν τον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής και κυρίως τις χρηματιστηριακές εργασίες. 7

8 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ σε εκατ.ευρώ %Σεπ / 30/9/ /6/ /3/ /12/ /9/2006 Σεπ Ενεργητικό ,9% Χορηγήσεις (μετά από συσωρευμένες απομειώσεις) ,5% Χρεόγραφα (60,1%) Καταθέσεις ,6% Private Banking ,5% Αμοιβαία Κεφάλαια ,0% Μακροπρόθεσμος Δανεισμός ,2% Δάνεια Μειωμένης Εξασφαλίσεως ,5% Υβριδικά Κεφάλαια ,7% Ίδια Κεφάλαια ,5% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ σε εκατ.ευρώ 9μηνο μηνο 2006 % μεταβολή Γ' Τριμ.2007 Β' Τριμ.2007 Α' Τριμ.2007 Λειτουργικά Έσοδα 1.631, ,9 13,4% 574,8 536,9 519,7 Καθαρό Έσοδο Τόκων 1.168, ,5 10,7% 415,7 390,3 362,1 Ζημίες Απομειώσεως (157,7) (188,0) (16,1%) (55,1) (40,2) (62,4) Καθαρό Έσοδο Τόκων (μετά από ζημίες απομειώσεως) 1.010,5 867,5 16,5% 360,6 350,1 299,8 Προμήθειες 341,3 294,2 16,0% 119,6 114,2 107,5 Αποτελέσματα Χρημ/κων Πράξεων 58,8 38,4 53,2% 18,2 10,7 29,9 Λοιπά Έσοδα 63,0 50,9 23,9% 21,2 21,7 20,1 Λειτουργικά Έξοδα (740,0) (647,4) 14,3% (254,8) (251,7) (233,5) Δαπάνες Προσωπικού (390,7) (350,7) 11,4% (132,0) (131,4) (127,3) Γενικά Έξοδα (294,3) (250,8) 17,3% (102,8) (102,1) (89,3) Αποσβέσεις (55,0) (45,9) 19,8% (19,9) (18,2) (16,9) Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 733,7 603,5 21,6% 264,9 244,9 223,8 Φόροι (143,4) (129,7) 10,5% (48,7) (45,4) (49,2) Καθαρά Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 590,3 473,8 24,6% 216,2 199,5 174,6 Κέρδη από διακοπτόμενες δραστηριότητες 80,4 1,3 0,0 (1,4) 81,8 Καθαρά Κέρδη 669,7 473,4 41,5% 215,7 197,8 256,1 Καθαρό Έσοδο Τόκων (μετά από ζημίες απομειώσεως) / Μέσο Ενεργητικό (MARGIN) ΔΕΙΚΤΕΣ 9μηνο μηνο 2006 Γ' Τριμ.2007 Β' Τριμ.2007 Α' Τριμ ,6% 2,5% 2,8% 2,7% 2,4% Έξοδα / Έσοδα 45,4% 45,0% 44,3% 46,9% 44,9% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων - ROΕ 30,4% 28,6% 28,7% 26,7% 35,6% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Σύνολο Κεφαλαίων) 12,8% 11,8% 12,8% 13,2% 13,6% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Κεφάλαια Α Διαβαθμίσεως) 9,8% 9,2% 9,8% 10,1% 10,3% ΟΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σε εκατ.ευρώ Σεπ Σεπ %μεταβολή Δεκ Χρηματοδοτήσεις Πελατών ,8% Ελλάδα ,8% Στεγαστικά ,7% Καταναλωτικά ,1% Πιστωτικές Κάρτες ,4% Μικρές Επιχειρήσεις ,1% < πιστωτικό όριο ,2% 963 Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις ,9% Νοτιοανατολική Ευρώπη ,4% Στεγαστικά ,1% 733 Καταναλωτική Πίστη ,7% 392 Επιχειρηματικά Δάνεια ,7% Yπό Διαχείριση Κεφάλαια Πελατών ,1% Καταθέσεις ,6% Ελλάδα ,2% Όψεως και Ταμιευτηρίου ,4% Προθεσμίας και ομόλογα Alpha Bank ,0% Νοτιοανατολική Ευρώπη ,4% Πωλήσεις Ομολόγων (10,7%) Αμοιβαία Κεφάλαια ,0% Διαχείριση Κεφαλαίων ,3% Private Banking ,5%

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%)

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Το 2007 αποτελεί έτος ορόσημο για την Alpha Bank, καθώς δημιουργούμε μία σταθερή λειτουργική βάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου το Δίκτυό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%)

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) Η Alpha Bank ξεκινά το 2007 ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναπτύξεως με στόχο να διαθέτει 1.300 Καταστήματα στο τέλος της δεκαετίας, εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 2 Περαιτέρω Απομόχλευση του Ισολογισμού - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τοv δείκτη Κύριων Βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά Ενισχυμένη Συμβολή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα Αποτελέσματα

Σημαντικά Ενισχυμένη Συμβολή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα Αποτελέσματα Αποτελέσματα Έτους 2007 Aύξηση Καθαρών Κερδών 54% σε Ευρώ 850 εκατ. Αύξηση Μερίσματος 20% σε Ευρώ 0,90 ανά μετοχή Σε πορεία επιτεύξεως των νέων στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου Σημαντική Αύξηση Κερδοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 568 εκατ. λόγω προληπτικής εφαρμογής υψηλοτέρων προβλέψεων Η Alpha Bank αναλαμβάνει πρωτοβουλία εντάξεως στο Πρόγραμμα Ενισχύσεως της Ρευστότητας της Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 147,8 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 885 εκατ. Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4%)

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4%) Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4) «Τα αποτελέσµατά µας είναι για άλλη µία φορά πολύ καλά. Προτεραιότητα της Alpha Bank, που διαθέτει το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς στα επιχειρηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική επίδοση

Αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική επίδοση Αποτελέσματα A Εξαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 214,7 εκατ. ενισχύουν τον Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 7 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Ευρώ 1,4 δισ. σωρευτικές προβλέψεις και Δείκτη Καλύψεως Καθυστερήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού έναντι των επιδεινούμενων οικονομικών συνθηκών

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού έναντι των επιδεινούμενων οικονομικών συνθηκών Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Αποτελέσματα Ευρώ 137,7 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 644 εκατ. Ενδυνάμωση του Ισολογισμού, με τον Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σχεδόν στο 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

H διάρθρωση του Ισολογισμού αντισταθμίζει τις επιπτώσεις του PSI+

H διάρθρωση του Ισολογισμού αντισταθμίζει τις επιπτώσεις του PSI+ Αποτελέσματα Έτους Πρόσθετη απομείωση Ευρώ 3,2 δισ. από τη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Κρατικών Ομολόγων του Ιδιωτικού Τομέα (PSI+) Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 1,3 δισ. 1 H διάρθρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση καθαρών κερδών 18% σε Ευρώ 205 εκατ. 1 Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25%, μεσούσης της πιστωτικής κρίσεως Σημαντική Αύξηση Κερδοφορίας - Τα κέρδη ανά μετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυμένα Στοιχεία Ισολογισμού

Ενισχυμένα Στοιχεία Ισολογισμού Αποτελέσματα Έτους 2008 Σημαντική ενδυνάμωση του Ισολογισμού με αύξηση των Κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως σε Ευρώ 5 δισ. 1 και προληπτική εφαρμογή προβλέψεων Ευρώ 542 εκατ. Καθαρά κέρδη Ευρώ 512 εκατ. Ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ετους 2009 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 392 εκατ. 1 Ενδυνάμωση του Iσολογισμού με δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 9%

Αποτελέσματα Ετους 2009 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 392 εκατ. 1 Ενδυνάμωση του Iσολογισμού με δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 9% Αποτελέσματα Ετους Καθαρά Κέρδη Ευρώ 392 εκατ. 1 Ενδυνάμωση του Iσολογισμού με δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού - Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια (tangible equity)

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού Αποτελέσματα Α Εξαμήνου Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 1 μετά από απομείωση περίπου 21 στο χαρτοφυλάκιο Oμολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 14 εκατ. 2 Περαιτέρω Ενδυνάμωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 200 εκατ. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 4,2 δισ, χωρίς αρνητικές συνέπειες από τις δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Ενίσχυση του Ισολογισμού

Περαιτέρω Ενίσχυση του Ισολογισμού Αποτελέσματα A Τριμήνου 2009 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 86 εκατ. με αύξηση των προβλέψεων Ευρώ 157 εκατ. Συνεχιζόμενη έμφαση στην ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως 10% και Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 Στρατηγικές Προτεραιότητες Κερδοφορία και Αποτελεσµατικότητα Έµφαση στην χρηµατοδότηση Έξοδα / Έσοδα 2003 ιδιωτών και µικρών επιχειρήσεων Σύνολο Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ο Όµιλος Alpha Bank Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του Οµίλου και αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική επίδοση γ τριμήνου

Αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική επίδοση γ τριμήνου ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ, ΟΥΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Τραπέζης. Κάθε αναφορά στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια βασίζεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ). 3

Τραπέζης. Κάθε αναφορά στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια βασίζεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ). 3 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Ζημίες Ευρώ -500,1 εκατ. 1 μετά από Προβλέψεις Ευρώ 1,2 δισ. Με την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης ενισχύεται η κεφαλαιακή θέση του ενιαίου σχήματος Περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάμωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

2112/1920), απομείωση υπεραξίας της Alpha Bank Serbia ύψους Ευρώ 40,5 εκατ. καθώς και απομείωση στην αξία παγίων προς πώληση ύψους Ευρώ 10 εκατ.

2112/1920), απομείωση υπεραξίας της Alpha Bank Serbia ύψους Ευρώ 40,5 εκατ. καθώς και απομείωση στην αξία παγίων προς πώληση ύψους Ευρώ 10 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2012 Ζημίες Ευρώ -747,1 εκατ. 1 μετά από Προβλέψεις Ευρώ 1,7 δισ. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης οδηγεί σε pro-forma Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ύψους Ευρώ 2,1 δισ. 2 Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2003

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2003 Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 23 Αθήνα 7 Νοεμβρίου 23 1 Οικονομικό Περιβάλλον Συνεχιζόμενη με υψηλούς ρυθμούς οικονομική ανάπτυξη Ανάκαμψη κεφαλαιαγορών ενισχύει περαιτέρω την κερδοφορία του χρηματοοικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 9μηνο 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 9μηνο 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 9μηνο 2010 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2010 στα 259 εκατ. Eπιτοκιακό αποτέλεσμα 3.108 εκατ., +7% σε σχέση με το 9μηνο του 2009 Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σταθερά στα επίπεδα του 4% Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα A Eξαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 267,4 εκατ.

Αποτελέσματα A Eξαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 267,4 εκατ. Αποτελέσματα A Eξαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 267,4 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 16,3%, σύμφωνα με τη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α 3μηνο 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α 3μηνο 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α 3μηνο 2011 Ενίσχυση κερδοφορίας: Καθαρά κέρδη στα 157 εκατ. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,7% Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 1% έναντι του α τριμήνου του 2010 και 9% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του Τα υψηλότερα τριμηνιαία Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016 Οικονομικά Στοιχεία Έτους Καθαρά Κέρδη 230εκ. το έναντι ζημιών 1,2δισ. το Αύξηση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 26,8% 1 το και κατά 5,0% το Δ τρίμηνο του έτους Καθαρά έσοδα από τόκους αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ 9μηνο 2009 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2009 στα 1 010 εκατ. ( 17%) Αύξηση των προ προβλέψεων κερδών 9μήνου σε 2 129 εκατ. (+15%) Καθαρά κέρδη 3 ου τριμήνου 301 εκατ. 5 δισ. καθαρή αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονοµικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Καθαρά κέρδη µετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 16/3/2007 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006. Το 2006, και ιδιαίτερα κατά το β εξάμηνο, η Attica Bank μπήκε σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 Αύξηση Οργανικών Κερδών 5% - Ενίσχυση Κεφαλαίων Αθήνα - 26 Νοεµβρίου 2010 ηλώσεις ιοίκησης Παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, η σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται για σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα