ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 1710 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείµενο: Κτιριακά Οικοδοµική) Σάββατο Να απαντήσετε σε όλες τις ισοδύναµες ερωτήσεις του επόµενου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Για τις απαντήσεις σας να χρησιµοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Στα µη βατά δώµατα µε συµβατική µόνωση: α) απαιτείται στεγάνωση. β) δεν κατασκευάζονται ποτέ ρύσεις. γ) απαιτείται η τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώµατος. δ) δεν απαιτείται στεγάνωση. 2. Τα υαλοστάσια µε δυτικό προσανατολισµό: α) δε χρειάζονται ηλιοπροστασία. β) χρειάζονται ηλιοπροστασία µε οριζόντιες περσίδες εξωτερικά. γ) χρειάζονται ηλιοπροστασία µε κατακόρυφες περσίδες εξωτερικά. δ) χρειάζονται ηλιοπροστασία µε οριζόντιες περσίδες εσωτερικά. 3. Μία από τις βασικές ιδιότητες των ξύλινων δαπέδων είναι: α) η ολισθηρότητα. β) η στεγανοποίηση. γ) η αντοχή σε επιφανειακές φθορές. δ) η πυρασφάλεια. 4. Το πάχος των πλακών µαρµάρου µικρού µεγέθους που χρησιµοποιούνται για διάστρωση των δαπέδων µιας κατοικίας είναι: α) λίγο περισσότερο από 1 εκατοστό. β) 2 εκατοστά. γ) οπωσδήποτε περισσότερο από 4 εκατοστά. δ) τουλάχιστον 6 εκατοστά. 5. Σε ένα χώρο αµφιθεάτρου, τα θυρόφυλλα: α) πρέπει να ανοίγουν πάντα προς το εσωτερικό του χώρου. β) είναι αδιάφορο προς ποια πλευρά θα ανοίγουν. γ) πρέπει να ανοίγουν πάντα προς το εξωτερικό του χώρου. δ) δεν απαιτούνται. 6. Οι δύο πλευρές µιας πρεσαριστής πόρτας καλύπτονται από δύο φύλλα κόντρα πλακέ, που τοποθετούνται πάνω στον εσωτερικό σκελετό της πόρτας και: α) καρφώνονται. β) βιδώνονται. γ) στηρίζονται µε πριτσίνια. δ) πρεσάρονται και επικολλούνται. Γ-Τ-ΚΤΙΡΙΑΚΑ Σελίδα 1 από 9

2 7. Το πάχος των πλακών µαρµάρου εξωτερικής ορθοµαρµάρωσης κτιρίου πρέπει να είναι: α) λίγο περισσότερο από 1 εκατοστό. β) τουλάχιστον 2 εκατοστά. γ) 3 εκατοστά. δ) οπωσδήποτε περισσότερο από 4 εκατοστά. 8. Οι επενδύσεις των εξωτερικών τοίχων µε τυποποιηµένα στοιχεία καλύπτουν την εξωτερική επιφάνεια των κτιρίων και: α) δεν έχουν αρµούς, δίνοντας µια ενιαία επιδερµίδα όπως τα επιχρίσµατα. β) έχουν αρµούς που πρέπει να µελετηθούν. γ) δεν έχουν αρµούς, αν είναι ειδικά µεταλλικά φύλλα. δ) δεν έχουν αρµούς, αν είναι πλάκες µαρµάρου τοποθετηµένες εν ξηρώ. 9. Κατασκευές συναφείς µε τις σκάλες θεωρούνται: α) τα κιγκλιδώµατα και οι χειρολισθήρες. β) τα δάπεδα των ενδιάµεσων επιπέδων. γ) οι χρωµατισµοί. δ) τα φωτιστικά σώµατα. 10. Οι σκάλες διακρίνονται ανάλογα µε τη µορφή τους: α) σε ευθύγραµµες, καµπύλες και µεικτές. β) σε κύριες και βοηθητικές. γ) σε ξύλινες, µεταλλικές και από σκυρόδεµα. δ) σε αµφιέριστες και αναρτηµένες. 11. Σε υπόγειο χώρο που βρίσκεται εντός υγρού εδάφους, οι εξωτερικοί του τοίχοι είναι σωστότερο να κατασκευάζονται από: α) τούβλα. β) τσιµεντόλιθους. γ) πέτρες. δ) οπλισµένο σκυρόδεµα. 12. Για την αποτελεσµατική προστασία των υπόγειων χώρων από υπόγεια ύδατα, όταν ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ψηλά, θα πρέπει να: α) κατασκευάζεται µόνιµη στεγανή λεκάνη µε διπλά τοιχώµατα. β) στεγανοποιούνται µε απλή επάλειψη οι τοίχοι των υπογείων από την εξωτερική τους πλευρά. γ) χρησιµοποιείται στεγανωτικό µάζης στο οπλισµένο σκυρόδεµα των τοίχων των υπογείων. δ) στεγανοποιούνται οι τοίχοι των υπογείων από την εσωτερική τους πλευρά. 13. Τα θεµέλια αποτελούν τµήµα του φέροντα οργανισµού µε προορισµό την παραλαβή των φορτίων της κατασκευής και τη µεταφορά τους στο έδαφος. Τα θεµέλια φέροντος οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα: α) κατασκευάζονται και από λιθοδοµή. β) είναι πάντα του ιδίου µεγέθους, ανεξάρτητα από το είδος και την αντοχή του εδάφους. γ) κατασκευάζονται αποκλειστικά από οπλισµένο σκυρόδεµα. δ) έχουν πάντοτε την ίδια µορφή, ανεξάρτητα από τη µορφολογία του εδάφους (π.χ., έντονη κλίση). 14. Οι αρµοί διαστολής του φέροντα οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα επεκτείνονται σε όλο το ύψος του κτιρίου και: α) διακόπτουν την κατασκευή της επικάλυψης-µόνωσης του δώµατος. β) δε διακόπτουν τα στοιχεία πλήρωσης (τοιχοποιίες) που πιθανόν να συναντούν. γ) διακόπτουν την κατασκευή της µόνωσης του δώµατος, χωρίς να διακόπτουν ποτέ την τελική επικάλυψη (δάπεδο χρήσης). δ) δεν κατασκευάζονται ποτέ στα δώµατα, αν το κτίριο είναι ιδιαίτερα ψηλό (10 όροφοι). 15. Το σηµαντικότερο πρόβληµα κτιρίων µε µη προστατευόµενο µεταλλικό φέροντα οργανισµό είναι: α) οι καµπτικές καταπονήσεις. β) η πυρασφάλεια. γ) οι θλιπτικές καταπονήσεις. δ) η οξείδωση των επιµέρους στοιχείων. 16. Στη µελέτη ενός κτίριου µε φέροντα οργανισµό από χάλυβα, το σχέδιο που τον εµφανίζει λέγεται: α) κάτοψη ξυλοτύπου. β) κάτοψη σιδηροτύπου. γ) κάτοψη µεταλλικών στοιχείων. δ) κάτοψη φέροντα οργανισµού. Γ-Τ-ΚΤΙΡΙΑΚΑ Σελίδα 2 από 9

3 17. Σε φέροντα οργανισµό κτιρίου από αρθρωτό φέροντα οργανισµό µεταλλικών στοιχείων, το σηµαντικότερο θέµα είναι: α) η καλή κατασκευή των αρθρώσεων. β) η στήριξη των κατακόρυφων στοιχείων. γ) η ακαµπτοποίηση του συνολικού συστήµατος. δ) η ενίσχυση των οριζόντιων στοιχείων. 18. Στο σχέδιο ξυλοτύπου κτιρίου µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα σηµειώνονται: α) οι ρύσεις του δώµατος. β) η κατεύθυνση στήριξης των πλακών, οι δοκοί και τα υποστυλώµατα. γ) η χάραξη των εσωτερικών τοίχων. δ) οι εσωτερικές εγκαταστάσεις. 19. Κατά την αυτοψία ενός συµβατικού κτιρίου µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα διαπιστώνονται στους τοίχους πλήρωσης από οπτοπλινθοδοµή χιαστί διαµπερείς ρωγµές. Ο λόγος που προκλήθηκαν αποδίδεται σε: α) ελαφρά καθίζηση του εδάφους. β) ολίσθηση µέρους του κτιρίου. γ) αποδιοργάνωση του φέροντα οργανισµού λόγω κακής ποιότητας του σκυροδέµατος. δ) δυναµική καταπόνηση (π.χ., σεισµός). 20. Οι εξωτερικοί τοίχοι θεωρούνται σύνθετοι όταν: α) κατασκευάζονται από δύο ή περισσότερα υλικά. β) κατασκευάζονται από ένα υλικό και µε κενό ενδιάµεσα. γ) κατασκευάζονται συµπαγείς, από ένα υλικό. δ) κατασκευάζονται χυτοί από σκυρόδεµα. 21. Οι µη φέρουσες οπτοπλινθοδοµές σφηνώνονται στο επάνω µέρος. Το σφήνωµα γίνεται µεταξύ δοκού ή πλάκας οροφής από οπλισµένο σκυρόδεµα και της τελευταίας οριζόντιας σειράς από τούβλα: α) µε ξύλινα πηχάκια. β) µε προκατασκευασµένα τεµάχια από οπλισµένο σκυρόδεµα. γ) µε σειρά από λοξά τούβλα. δ) µε ισχυρή τσιµεντοκονία. 22. Για να είναι φέρουσες οι τοιχοποιίες από τούβλα, χρησιµοποιούνται συµπαγή τούβλα και κατασκευάζονται: α) µε κενό όπου τοποθετείται θερµοµονωτικό υλικό, δύο µπατικές (πάχους 20 εκατοστών), χωρίς ενδιάµεσους συνδέσµους. β) χωρίς κενό, υπερµπατικές (πάχους 30 εκατοστών), ενισχυµένες µε ζώνες από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα (σενάζ). γ) µε κενό, δύο δροµικές (πάχους 10 εκατοστών), µε ενδιάµεσους συνδέσµους για την καλύτερη συνοχή τους. δ) χωρίς κενό, δροµικές (πάχους 10 εκατοστών), ενισχυµένες µε ζώνες από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα (σενάζ). 23. Όταν αναφέρουµε «πλάτος κτίστη» σε τοίχο από οπτοπλινθοδοµή, εννοούµε το ελεύθερο πλάτος που: α) πρέπει να αφήσει ο κτίστης στον τοίχο για να τοποθετηθεί το κούφωµα. β) πρέπει να αφήσει ο τεχνίτης µετά την κατασκευή του επιχρίσµατος για να τοποθετηθεί το κούφωµα. γ) µας αφήνει το κούφωµα µετά την τοποθέτηση της κάσας. δ) πρέπει να αφήσει ο τεχνίτης µετά τους χρωµατισµούς για να τοποθετηθεί το κούφωµα. 24. Τα πρέκια των ανοιγµάτων στις τοιχοποιίες από τούβλα: α) κατασκευάζονται, στις περισσότερες των περιπτώσεων, από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα. β) δεν απαιτούνται αν τα κουφώµατα που θα τοποθετηθούν είναι από αλουµίνιο. γ) κατασκευάζονται από τούβλα, πάντοτε υπό τη µορφή τόξου. δ) κατασκευάζονται πάντοτε από µεταλλικές διατοµές. 25. Κατά το κτίσιµο των τοίχων από οπτόπλινθους τα τούβλα πρέπει να διαβρέχονται, ώστε να: α) καθαρίζονται από τις σκόνες. β) µπορούν οι κτίστες να τα τοποθετούν µε µεγαλύτερη ευχέρεια. γ) µην απορροφήσουν το νερό του συνδετικού κονιάµατος. δ) εξασφαλίζεται καλή επιφάνεια για τους χρωµατισµούς. Γ-Τ-ΚΤΙΡΙΑΚΑ Σελίδα 3 από 9

4 26. Η ενίσχυση της αντοχής των τοίχων πλήρωσης από οπτοπλινθοδοµή στη συµβατική κατασκευή µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα επιτυγχάνεται: α) µόνο µε το σφήνωµα των τούβλων στο ανώτατο σηµείο. β) µε την κατασκευή οριζόντιων ενισχύσεων, σενάζ, από σκυρόδεµα. γ) µε τη χρήση ισχυρού συνδετικού κονιάµατος. δ) µε το σωστό πλέξιµο των τούβλων. 27. Οι λιθοδοµές που δοµούνται χωρίς κονίαµα ονοµάζονται: α) αργολιθοδοµές. β) κροκαλολιθοδοµές. γ) πλακολιθοδοµές. δ) ξηρολιθιές. 28. Η σωστά δοµηµένη φέρουσα λιθοδοµή εµφανίζει στην όψη της: α) συνεχείς οριζόντιους και κατακόρυφους αρµούς σε όλη την επιφάνεια της όψης της. β) συνεχείς κατακόρυφους αρµούς επεκτεινόµενους σε αρκετές στρώσεις. γ) διασταυρούµενους αρµούς και απουσία όρθια τοποθετηµένων λίθων. δ) όρθια τοποθετηµένους λίθους σε ποσοστό πάνω από 65% της επιφάνειας της όψης της. 29. Τα εξωτερικά τοιχοπετάσµατα είναι ελαφριές κατασκευές που: α) αναρτώνται ή εδράζονται στο φέροντα οργανισµό του κτιρίου. β) µπορούν από µόνα τους να αποτελούν το φέροντα οργανισµό του κτιρίου. γ) επιβαρύνουν και φορτίζουν το φέροντα οργανισµό του κτιρίου περισσότερο από συµβατικές τοιχοποιίες µε τούβλα. δ) υπολογίζονται στατικά ώστε να ενισχύουν το φέροντα οργανισµό του κτιρίου. 30. Για την κατασκευή χυτών τοίχων από οπλισµένο σκυρόδεµα χρησιµοποιούνται καλούπια που αφαιρούνται µετά τη λιθοποίησή τους. Τα καλούπια αυτά κατασκευάζονται από: α) ξύλινες τάβλες. β) πλάκες από αντικολλητή ξυλεία. γ) µεταλλικά καλούπια µε νευρώσεις ενίσχυσης της ακαµψίας τους. δ) όλα τα προαναφερόµενα υλικά. 31. Πριν από τη σκυροδέτηση των πλακών από οπλισµένο σκυρόδεµα, ο ξυλότυπος διαβρέχεται έτσι ώστε να: α) εξασφαλίζεται η καλή πρόσφυση του οπλισµένου σκυροδέµατος. β) διασταλούν οι σανίδες και να µην απορροφήσουν το νερό του σκυροδέµατος. γ) διευκολύνεται η αποκόλληση του ξυλοτύπου από τις σκυροδετηµένες πλάκες. δ) εξασφαλίζεται η επιπεδότητα της κάτω πλευράς των πλακών. 32. Η ποιότητα και η αντοχή του σκυροδέµατος ελέγχεται από: α) την απόχρωσή του. β) την αδρότητα κατά την αφή. γ) τον οπτικό έλεγχο για την ύπαρξη τριχοειδών ρωγµών. δ) τον εργαστηριακό έλεγχο δοκιµίων. 33. Για να µην προκληθούν ζηµιές στην επιφάνεια του ανεπίχριστου σκυροδέµατος κατά τη φάση του ξεκαλουπώµατος, θα πρέπει: α) να έχουν επαλειφθεί οι εσωτερικές επιφάνειες των καλουπιών µε το κατάλληλο υλικό αποκόλλησης. β) να γίνεται πολύ προσεκτικά η αφαίρεση των καλουπιών από ειδικευµένους εργάτες. γ) να χρησιµοποιούνται µόνο µεταλλικά καλούπια. δ) να βρέχονται εξωτερικά τα καλούπια πριν αποµακρυνθούν από την επιφάνεια του σκυροδέµατος. 34. Για να µην εµφανιστεί στην επιφάνεια του ανεπίχριστου σκυροδέµατος ο οπλισµός, θα πρέπει: α) να µεγαλώσουµε τις διατοµές, ώστε ο οπλισµός να µη µετακινηθεί κατά τη σκυροδέτηση. β) να αποµακρύνουµε τον οπλισµό από την εσωτερική πλευρά των καλουπιών, χρησιµοποιώντας ειδικούς αποστάτες, όπως κύβους και ροδέλες από πλαστικό. γ) να µη δονηθεί το σκυρόδεµα κατά τη διάστρωση. δ) ο οπλισµός να αποµακρύνεται µε τα χέρια από την εσωτερική πλευρά των καλουπιών κατά τη διάρκεια της διάστρωσης. 35. Στις στέγες: α) όταν είναι βατές, απαιτείται η κατασκευή προστατευτικού κιγκλιδώµατος. β) τα υλικά τελικής επικάλυψης ορίζονται και επιλέγονται ανάλογα µε την κλίση των στεγών γ) όταν είναι βατές, καλύπτονται µε επίπεδες τσιµεντόπλακες. δ) τα υλικά τελικής επικάλυψης είναι πάντοτε βυζαντινά κεραµίδια. Γ-Τ-ΚΤΙΡΙΑΚΑ Σελίδα 4 από 9

5 36. Στις στέγες από οπλισµένο σκυρόδεµα: α) οι ρύσεις κατασκευάζονται από ελαφροµπετόν. β) η κατασκευή των ρύσεων ακολουθεί κλίση 1-2 %. γ) οι ρύσεις κατασκευάζονται κάτω από την τελική επικάλυψη (π.χ., κεραµίδια). δ) δεν απαιτείται η κατασκευή ρύσεων. 37. Η σειρά τοποθέτησης υλικών, από κάτω προς τα επάνω, για την κατασκευή µιας συµβατικής µόνωσης βατών και µη δωµάτων είναι η εξής: α) Φράγµα υδρατµών θερµοµόνωση στεγάνωση. β) Στεγάνωση θερµοµόνωση φράγµα υδρατµών. γ) Θερµοµόνωση φράγµα υδρατµών στεγάνωση. δ) Στεγάνωση φράγµα υδρατµών θερµοµόνωση. 38. Η σειρά τοποθέτησης υλικών, από κάτω προς τα επάνω, για την κατασκευή µιας ανεστραµµένης µόνωσης βατών δωµάτων είναι η εξής: α) Στεγάνωση δάπεδο κυκλοφορίας θερµοµόνωση. β) Στεγάνωση θερµοµόνωση δάπεδο κυκλοφορίας. γ) Θερµοµόνωση στεγάνωση δάπεδο κυκλοφορίας. δ) Θερµοµόνωση δάπεδο κυκλοφορίας στεγάνωση. 39. Στα βατά δώµατα µε συµβατική µόνωση: α) η κυκλοφορία γίνεται κατευθείαν πάνω στα ασφαλτόπανα της στεγάνωσης. β) δεν κατασκευάζονται ποτέ ρύσεις. γ) δεν απαιτείται δάπεδο χρήσης. δ) είναι απαραίτητη η κάλυψη και προστασία της στεγάνωσης. 40. Το στηθαίο εγκιβωτισµού της µόνωσης, µη βατών δωµάτων, πάνω σε πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα: α) είναι σωστότερο να κατασκευάζεται από σκυρόδεµα. β) κατασκευάζεται πάντοτε από τούβλα. γ) δεν απαιτείται να κατασκευαστεί. δ) κατασκευάζεται και από γυψοσανίδες. 41. Στην περίπτωση των φυτεµένων δωµάτων µε βάθος φύτευσης (χώµα, χαλίκι κτλ.) 60 εκατοστών: α) δεν απαιτείται στεγάνωση, διότι τα όµβρια και τα νερά του ποτίσµατος απορροφώνται από το χώµα. β) απαιτείται απαραίτητα η κατασκευή στεγάνωσης κάτω από τη φύτευση. γ) απαιτείται οπωσδήποτε η τοποθέτηση θερµοµόνωσης κάτω από τη φύτευση, λόγω ελλιπούς θερµικής προστασίας. δ) δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις από το φέροντα οργανισµό, λόγω αµελητέων φορτίων. 42. Σε ένα ψηλό κτίριο (πάνω από 6 ορόφους): α) είναι απαραίτητες οι υδρορροές, για να διοχετεύουν τα όµβρια στο έδαφος. β) δεν απαιτούνται υδρορροές, τα όµβρια µπορούν να απορρέουν ελεύθερα από το δώµα. γ) για να διοχετεύουν τα όµβρια στο έδαφος, χρησιµοποιούνται πάντοτε υδρορροές ορθογωνικής διατοµής. δ) απαιτούνται υδρορροές, που εντάσσονται πάντοτε µέσα στα δοµικά στοιχεία (π.χ., υποστυλώµατα). 43. Η βασικότερη προδιαγραφή απόδοσης ανηρτηµένης ψευδοροφής που καλύπτει φέροντα οργανισµό από µεταλλικά στοιχεία είναι: α) η ηχοαπορρόφηση. β) η πυρασφάλεια. γ) η αισθητική εµφάνιση. δ) η δυνατότητα ανάρτησης φορτίων. 44. Η ανηρτηµένη οροφή (ψευδοροφή) σε ένα µεγάλο ανοιχτό γραφειακό χώρο τοποθετείται: α) ως χώρος ενσωµάτωσης των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. β) για τη στεγανοποίηση από τις υγρασίες. γ) ως επιφάνεια ανάρτησης µόνο των υδραυλικών εγκαταστάσεων. δ) ως επιφάνεια ανάρτησης µόνο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Γ-Τ-ΚΤΙΡΙΑΚΑ Σελίδα 5 από 9

6 45. ιαχωρίζοντας δύο εργαστηριακούς χώρους, έχουµε πετύχει ικανοποιητική ηχοµόνωση και αντοχή στη φωτιά. Το χώρισµα είναι κατασκευασµένο από: α) κόντρα πλακέ σε ξύλινο σκελετό και µόνωση από διογκωµένη πολυστερίνη. β) αυτοφερόµενο µεταλλικό πανέλο µε πλαστικοποιηµένες επιφάνειες και µόνωση από πολυουρεθάνη. γ) νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης σε αλουµινένιο σκελετό χωρίς ενδιάµεση µόνωση. δ) διπλή γυψοσανίδα σε µεταλλικό σκελετό και µόνωση από πετροβάµβακα. 46. Για να πετύχουµε πλήρη ευελιξία και αναστρεψιµότητα στην εσωτερική διαµόρφωση ενός µεγάλου γραφειακού χώρου, χρησιµοποιούµε χωρίσµατα από: α) µπατική επιχρισµένη οπτοπλινθοδοµή. β) ανεπίχριστη δροµική οπτοπλινθοδοµή. γ) αυτοφερόµενα πανέλα µε σκελετό από αλουµίνιο. δ) ξύλινο σκελετό στηριγµένο µε βύσµατα και στριφόνια, µε επένδυση από πανέλα µελαµίνης. 47. Σε ένα µεγάλο κτίριο γραφείων, µε ύψος ορόφων 3,50 µέτρα, ποια από τις παρακάτω µορφές σκάλας θα επιλέγατε ως κλιµακοστάσιο διαφυγής; α) Σκάλα κυκλική µε διάµετρο 3,00 µέτρα. β) Σκάλα ευθύγραµµη χωρίς ενδιάµεσο πλατύσκαλο. γ) Σκάλα µε στροφή 180 µοιρών χωρίς ενδιάµεσο πλατύσκαλο. δ) Σκάλα µε στροφή 180 µοιρών και ενδιάµεσο πλατύσκαλο. 48. Σε πολυκατοικία ύψους έξι (6) ορόφων, το ελάχιστο πλάτος κάθε σκέλους του κεντρικού κλιµακοστασίου πρέπει να είναι: α) 1,20 µέτρα. β) 1,50 µέτρα. γ) 0,90 µέτρα. δ) 0,60 µέτρα. 49. Οι επενδύσεις των προσόψεων των κτιρίων µε φύλλα αλουµινίου µπορούν να γίνουν: α) πάνω σε µεταλλικό σκελετό µε ειδικά κουµπώµατα. β) πάνω σε ξύλινο σκελετό µε καρφιά και κόλλα. γ) χωρίς σκελετό, κατευθείαν πάνω στο επίχρισµα µε βύσµατα και στριφόνια. δ) πάνω σε µεταλλικό σκελετό µε ηλεκτροσυγκόλληση. 50. Στις ορθοµαρµαρώσεις εξωτερικών όψεων κτιρίων, τα µάρµαρα στηρίζονται: α) χωρίς σκελετό, µε ισχυρή τσιµεντοκονία. β) χωρίς σκελετό, µε ειδική κόλλα. γ) πάνω σε µεταλλικό σκελετό µε γαλβανισµένα ή ανοξείδωτα άγκιστρα. δ) χωρίς σκελετό, µε πλαστικά βύσµατα και σιδηρά στριφόνια. 51. Όταν αναφερόµαστε στα «τελειώµατα» µιας οικοδοµής, εννοούµε: α) την κατασκευή των τοίχων από οπτοπλινθοδοµή. β) τα δάπεδα, τις εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις. γ) τις µονώσεις των δωµάτων. δ) τα κουφώµατα. 52. Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών σε µια συµβατική οικοδοµή, µετά την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα και των εσωτερικών και εξωτερικών οπτοπλινθοδοµών, είναι η εξής: α) Επιχρίσµατα ψευτόκασες κουφωµάτων δάπεδα εγκαταστάσεις. β) Ψευτόκασες κουφωµάτων δάπεδα εγκαταστάσεις επιχρίσµατα. γ) Εγκαταστάσεις επιχρίσµατα δάπεδα ψευτόκασες κουφωµάτων. δ) Ψευτόκασες κουφωµάτων εγκαταστάσεις επιχρίσµατα δάπεδα. 53. Στην κατασκευή µιας συµβατικής οικοδοµής, µετά από το λάσπωµα των επιχρισµάτων ακολουθεί η εξής εργασία: α) Χρωµατισµοί. β) Τοποθέτηση ψευτοκασών. γ) Τοποθέτηση σωλήνων θέρµανσης. δ) ιάστρωση των δαπέδων. Γ-Τ-ΚΤΙΡΙΑΚΑ Σελίδα 6 από 9

7 54. Σε µια συµβατική οικοδοµή, η σειρά κατασκευής των επιχρισµάτων σε τοίχο από οπτοπλινθοδοµή είναι η εξής: α) Πεταχτό λάσπωµα µαρµαροκονία οδηγοί. β) Πεταχτό οδηγοί λάσπωµα µαρµαροκονία. γ) Λάσπωµα οδηγοί µαρµαροκονία πεταχτό. δ) Οδηγοί πεταχτό µαρµαροκονία λάσπωµα. 55. Σε δάπεδα από µάρµαρο το περιθώριο (σοβατεπί), για λόγους οµοιοµορφίας, είναι σωστότερο να είναι από: α) λωρίδα µαρµάρου. β) ελατή διατοµή αλουµινίου. γ) σιδηρά διατοµή µορφοσιδήρου. δ) κολλητή διατοµή από συνθετικό υλικό. 56. Ο λόγος που προκάλεσε την κύρτωση των σανίδων ξύλινου δαπέδου σε κατοικία αποδίδεται: α) σε έλλειψη αρµών διαστολής. β) σε µικρές θερµοκρασιακές µεταβολές. γ) σε κακή στήριξη των σανίδων. δ) σε απορρόφηση υγρασίας. 57. Όταν διαστρώνεται δάπεδο από µωσαϊκό σε επιφάνεια εσωτερικού χώρου πάνω από 100 τετραγωνικά µέτρα, για να µη ρηγµατωθεί, θα πρέπει: α) το πάχος του να υπερβαίνει τα 6 εκατοστά. β) να κατασκευαστούν αρµοί διαστολής ανά περίπου 15 τετραγωνικά µέτρα. γ) να λειανθεί µε επιµέλεια η τελική επιφάνειά του. δ) να ενσωµατωθούν βελτιωτικά στο µείγµα για καλύτερη πρόσφυση στο υπόστρωµα. 58. Το δάπεδο από ξύλινες λωρίδες µεγάλου µήκους διαστρώνεται µε τον εξής τρόπο: α) Κολλητό πάνω σε τσιµεντοκονία. β) Καρφωτό πάνω σε ξύλινα καδρόνια. γ) Κολλητό πάνω σε γαρµπιλοµωσαϊκό. δ) Καρφωτό πάνω σε ξύλινο ψευδοπάτωµα. 59. Σε µια νέα συµβατική οικοδοµή, οι µεταλλικές στραντζαριστές κάσες εσωτερικών κουφωµάτων δε χρειάζονται ψευτόκασα και τοποθετούνται: α) αφού κτισθούν οι τοίχοι από οπτοπλινθοδοµή. β) αφού κτισθούν και επιχριστούν οι τοίχοι από οπτοπλινθοδοµή. γ) αφού κτισθούν οι τοίχοι από οπτοπλινθοδοµή και διαστρωθούν τα δάπεδα. δ) µετά τη χάραξη των τοίχων και πριν κτισθούν. 60. Η στερέωση των ξύλινων ψευτοκασών, ξύλινων εξωτερικών κουφωµάτων, γίνεται: α) µε µεταλλικά γαλβανισµένα τζινέτια. β) µόνο µε αφρό πολυουρεθάνης. γ) µε σφήνωµα στο ήδη υπάρχον άνοιγµα της τοιχοποιίας. δ) µε πλαστικά βύσµατα και µεταλλικά στριφόνια. 61. Προκειµένου για την τοποθέτηση ξύλινων κουφωµάτων που θα ελαιοχρωµατισθούν, µετά το κτίσιµο των τοίχων ακολουθεί: α) η τοποθέτηση των ξύλινων κασών. β) η κατασκευή των επιχρισµάτων. γ) η διάστρωση των δαπέδων. δ) οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 62. Προκειµένου για την τοποθέτηση ξύλινων κουφωµάτων που θα παραµείνουν σε φυσική κατάσταση, µετά το κτίσιµο των τοίχων θα πρέπει να τοποθετηθούν: α) ξύλινες κάσες πριν από τα επιχρίσµατα. β) ξύλινες ψευτόκασες. γ) ξύλινες κάσες µετά τους χρωµατισµούς. δ) ξύλινες κάσες πριν από τα επιχρίσµατα, αφού βερνικωθούν. 63. Για να µη δηµιουργούνται συµπυκνώσεις στα εξωτερικά κουφώµατα από µεταλλικές διατοµές, θα πρέπει: α) να είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα. β) να είναι τα υαλοστάσια διπλά. γ) να προστατεύονται εξωτερικά από εξώφυλλα. δ) να διακόπτονται οι διατοµές προς αποφυγή θερµογέφυρας. Γ-Τ-ΚΤΙΡΙΑΚΑ Σελίδα 7 από 9

8 64. Η τοποθέτηση κουφωµάτων από διατοµές αλουµινίου σε νέα οικοδοµή γίνεται: α) χωρίς ψευτόκασα, κατευθείαν στην επιχρισµένη επιφάνεια των ανοιγµάτων. β) µέσω γαλβανισµένων ψευτοκασών, που τοποθετούνται πριν από τα επιχρίσµατα. γ) χωρίς ψευτόκασα, µετά το τέλος των ελαιοχρωµατισµών. δ) µέσω γαλβανισµένων ψευτοκασών, που τοποθετούνται µετά τα επιχρίσµατα. 65. Κατασκευαστικά οι ξύλινες πόρτες χωρίζονται στους εξής τύπους: α) Καρφωτές και ταµπλαδωτές. β) Καρφωτές και πρεσαριστές. γ) Ταµπλαδωτές και πρεσαριστές. δ) Ταµπλαδωτές, καρφωτές και πρεσαριστές. 66. Σε ταµπλαδωτή πόρτα, οι ταµπλάδες τοποθετούνται στις εγκοπές του ξύλινου πλαισίου: α) χωρίς συνδετικό υλικό. β) µε ισχυρή κόλλα. γ) µε σιλικόνη. δ) και καρφώνονται µε καρφιά χωρίς κεφαλή (βελονάκια). 67. Τα κουφώµατα στους εξωτερικούς τοίχους είναι: α) πάντοτε ανοιγόµενα. β) συµπληρωµατικές κατασκευές των ανοιγµάτων στην τοιχοποιία. γ) κατασκευασµένα αποκλειστικά από αλουµίνιο. δ) πάντοτε µε τζαµιλίκια και παντζούρια. 68. Η τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων σε εξωτερικά παράθυρα ή πόρτες γίνεται για να επιτύχουµε: α) θερµική και ηχητική µόνωση. β) υδατοστεγανότητα. γ) ηλιοπροστασία. δ) ανεµοστεγανότητα. 69. Τα εξωτερικά και εσωτερικά κουφώµατα: α) πρέπει να ικανοποιούν τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές. β) διαφέρουν ως προς τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν. γ) διαφέρουν πάντοτε ως προς το υλικό. δ) διαφέρουν µόνο ως προς τον τρόπο λειτουργίας. 70. Η υδατοστεγανότητα, µία από τις κυριότερες απαιτήσεις των εξωτερικών κουφωµάτων: α) πρέπει να απαιτείται και στα εσωτερικά κουφώµατα. β) δεν απαιτείται στα εσωτερικά κουφώµατα. γ) εξασφαλίζεται µε την ύπαρξη και µόνο των παντζουριών. δ) δεν εξασφαλίζεται από τα ξύλινα κουφώµατα µε διπλό τζάµι. 71. Τα προβλήµατα της υδατοπερατότητας σε ένα εξωτερικό κούφωµα: α) εντοπίζονται µόνο στις εγκοπές συναρµογής ανάµεσα στην κάσα και το φύλλο, ανοιγόµενο ή συρόµενο. β) αντιµετωπίζονται µε την τοποθέτηση στεγάστρου πάνω από το κούφωµα. γ) εντοπίζονται στις εγκοπές συναρµογής ανάµεσα στην κάσα και το φύλλο, και στους αρµούς ανάµεσα στην κάσα και τις παρειές του ανοίγµατος του τοίχου. δ) αντιµετωπίζονται µε την τοποθέτηση παντζουριού εξωτερικά. 72. Αν η υδατοστεγανότητα σε ένα εξωτερικό κούφωµα εξασφαλίζεται µε ελαστικά παρεµβύσµατα, αυτά: α) πρέπει να αντικαθίστανται έγκαιρα, λόγω της γρήγορης γήρανσής τους. β) δε χρειάζονται ποτέ αντικατάσταση. γ) πρέπει να βάφονται κάθε χρόνο, για συντήρηση. δ) πρέπει να αφαιρούνται και να τοποθετούνται τα ίδια µετά από συντήρηση. 73. Η ανεµοστεγανότητα των εξωτερικών κουφωµάτων: α) δεν εξασφαλίζεται στα ξύλινα κουφώµατα. β) εξασφαλίζεται µε την τοποθέτηση στεγάστρου πάνω από το κούφωµα. γ) εξασφαλίζεται µε τη χρήση ειδικών παρεµβυσµάτων στις εγκοπές συναρµογής ανάµεσα στην κάσα και το φύλλο. δ) δεν εξασφαλίζεται στα ανοιγόµενα κουφώµατα. Γ-Τ-ΚΤΙΡΙΑΚΑ Σελίδα 8 από 9

9 74. Η ηχοµόνωση στα εξωτερικά κουφώµατα βελτιώνεται µε την τοποθέτηση: α) στεγάστρου πάνω από το κούφωµα. β) παντζουριού εξωτερικά. γ) παντζουριού εσωτερικά. δ) διπλών υαλοπινάκων. 75. Για να πετύχουµε καλύτερο ελκυσµό από τον καπναγωγό στον εξωτερικό τοίχο, κατά την κατασκευή τζακιού απαιτείται: α) ορθογωνική διατοµή καπναγωγού. β) θερµικά µονωµένη από την εξωτερική πλευρά διατοµή καπναγωγού. γ) οπωσδήποτε κυκλική διατοµή καπναγωγού. δ) θερµικά µονωµένη από την εσωτερική πλευρά διατοµή καπναγωγού. Γ-Τ-ΚΤΙΡΙΑΚΑ Σελίδα 9 από 9

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 1210 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 17.01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc CF0000/4932/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1101.1 Ορισµοί Πεδίο εφαρµογής 1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην τοποθέτηση ή/και κατασκευή των θερµοµονώσεων δαπέδων, δωµάτων και κατακόρυφων επιφανειών κτιρίων, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών επισκευής όψεων και αντικατάσταση κουφωµάτων σε σχολικά κτίρια του.θ. στις ηµοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών επισκευής όψεων και αντικατάσταση κουφωµάτων σε σχολικά κτίρια Β, Γ,, Τριανδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1. Το Ξύλο 1.1 Γενικά Το ξύλο, ένα από τα παλαιότερα οικοδοµικά υλικά, ήταν το πρώτο που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή κουφωµάτων, δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ:Ανακατασκευή των σχολικών συγκροτηµάτων, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (χώρων υγιεινής, γυµναστήρια, αυλές), ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ του ήµου Θεσσαλονίκης. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελ. 1 από 95 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις υπόψη κατασκευές του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε: - Τους όρους, τα σχέδια, τα τεύχη και τις

Διαβάστε περισσότερα

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1101.1 Ορισμοί Πεδίο εφαρμογής 1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην τοποθέτηση ή/και κατασκευή των θερμομονώσεων δαπέδων, δωμάτων και κατακόρυφων επιφανειών κτιρίων, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚEΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚEΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚEΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 18, 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τ.Π.1 Οπτοπλινθοδομές. Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής μη φερόντων τοίχων με τεχνητά λιθοσώματα μικρού μεγέθους από ψημένη άργιλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΤΣΑΚΩΝΑ 6 ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC μέσω των προϊόντων της στην πορεία κατασκευής ενός κτιρίου από τα θεμέλια μέχρι και την οροφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 1. Υπόγειο 1 2. Στεγάνωση υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Στον όροφο θα κατασκευαστούν κερκίδες επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χωρητικότητας 490 περίπου θεατών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Στον όροφο θα κατασκευαστούν κερκίδες επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χωρητικότητας 490 περίπου θεατών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου Προϋπολογισµός: 2.200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Διεύθυνση Μελετών ΤΗΛ 210

Διαβάστε περισσότερα

1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 1041.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει εργασίες ψευδοροφών και ειδικότερα: - ψευδοροφές ασφαλείας από διάτρητη γαλβανισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1000.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΛΙΘΟ ΟΜΕΣ (ΒΛ. ΓΤΣΥ, ΑΡΘΡΟ 1001)

1000.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΛΙΘΟ ΟΜΕΣ (ΒΛ. ΓΤΣΥ, ΑΡΘΡΟ 1001) 1000.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΛΙΘΟ ΟΜΕΣ (ΒΛ. ΓΤΣΥ, ΑΡΘΡΟ 1001) 1000.1.1 Γενικά (1) Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει εργασίες τοιχοποιιών από οπτόπλινθους, τσιµεντόλιθους, υαλότουβλα, πυρότουβλα, εργασίες λιθοδοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ» ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α.Μ.:27665

Διαβάστε περισσότερα

T E X N I K O M E Ρ Ο Σ

T E X N I K O M E Ρ Ο Σ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : 40812 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΟΡΟΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α.Π.Χ. ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα