Οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ηλιακών μονάδων SenCon Basic / Premium

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ηλιακών μονάδων SenCon Basic / Premium"

Transcript

1 PAW GmbH & Co. KG Böcklerstr. 11, D Hameln Τηλ.: , Φαξ: Web: Οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ηλιακών μονάδων SenCon Basic / Premium

2 1 Γενικά Αρ. ειδ xx Έκδοση V02 Ημερομηνία 2010/06 Πρωτότυπες οδηγίες Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων! Printed in Germany Copyright by PAW GmbH & Co. KG PAW GmbH & Co. KG Böcklerstraße 11 D Hameln xx V /06

3 1 Γενικά Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικά Σχετικά με αυτές τις οδηγίες Σχετικά με αυτό το προϊόν Κατάλληλη χρήση Υποδείξεις ασφαλείας Τοποθέτηση και εγκατάσταση [ειδικός] Θέση σε λειτουργία [ειδικός] Πλύση και πλήρωση του ηλιακού κυκλώματος Προετοιμασία για πλύση Πλύση και πλήρωση Ρύθμιση της ηλιακής εγκατάστασης Συντήρηση [ειδικός] Εκκένωση της ηλιακής εγκατάστασης Αφαίρεση Ανταλλακτικά Τεχνικά χαρακτηριστικά Λειτουργία βαρυτικών φρένων Πρωτόκολλο θέσης σε λειτουργία / xx V02 3

4 1 Γενικά 1 Γενικά Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες κοντά στην εγκατάσταση για να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε αργότερα. 1.1 Σχετικά με αυτές τις οδηγίες Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται η λειτουργία, η εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία και ο χειρισμός των ηλιακών μονάδων SenCon Basic και Premium. Τα κεφάλαια που επισημαίνονται με [Ειδικός] απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό. Για άλλα μέρη της ηλιακής εγκατάστασης, όπως συλλέκτες, μπόιλερ, δοχεία διαστολής και ρυθμιστές, προσέξτε τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή. 1.2 Σχετικά με αυτό το προϊόν Η μονάδα είναι μια προσυναρμολογημένη και ελεγμένη ως προς τη στεγανότητα ομάδα εξαρτημάτων για την κυκλοφορία του υγρού μεταφοράς θερμότητας στο ηλιακό κύκλωμα. Είναι τοποθετημένη πάνω σε επίτοιχη βάση και συγκρατείται από ελατηριωτά κλιπ. Η μονάδα είναι προαιρετικά εξοπλισμένη με προτοποθετημένο ρυθμιστή με μόνωση. Περιέχει σημαντικά εξαρτήματα και διατάξεις ασφαλείας για τη λειτουργία της εγκατάστασης: Βάνες στην παροχή και στην επιστροφή με αντικαθιστώμενο άξονα Βαρυτικά φρένα στη βάνα παροχής και επιστροφής Θερμόμετρο στην παροχή και στην επιστροφή Μανόμετρο για ένδειξη της πίεσης της εγκατάστασης Ροόμετρο για ένδειξη της ογκομετρική ροής Βάνα για μείωση της ογκομετρικής ροής Ηλιακή βαλβίδα ασφαλείας Αεροπαγίδα για εύκολη εξαέρωση Συνδέσεις πλύσης και πλήρωσης xx V /06

5 1 Γενικά 1.3 Κατάλληλη χρήση Αυτή η ηλιακή μονάδα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις ως μονάδα άντλησης στο ηλιακό κύκλωμα λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές οριακές τιμές που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες. Λόγω του τρόπου κατασκευής επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί μόνο όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες! Η ακατάλληλη χρήση επιφέρει αποκλεισμό οποιωνδήποτε αξιώσεων ευθύνης. Οι συλλέκτες θερμαίνονται πάρα πολύ υπό ηλιακή ακτινοβολία. Το υγρό μεταφοράς θερμότητας στο ηλιακό κύκλωμα μπορεί να θερμανθεί σε θερμοκρασία άνω των 100 C. Πλένετε και γεμίζετε το ηλιακό κύκλωμα μόνο όταν οι θερμοκρασία των συλλεκτών είναι χαμηλότερη από 70 C. 2010/ xx V02 5

6 2 Υποδείξεις ασφαλείας 2 Υποδείξεις ασφαλείας Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία καθώς και η σύνδεση των ηλεκτρικών μερών προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις, που αντιστοιχούν σε αναγνωρισμένο επαγγελματικό πτυχίο ως μηχανικός υδραυλικών εγκαταστάσεων, τεχνολογίας θέρμανσης και κλιματισμού ή/και κάποιο επάγγελμα με συγκρίσιμο επίπεδο γνώσεων [ειδικός]. Κατά την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: ισχύοντες τοπικοί και εθνικοί κανονισμοί κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων του επαγγελματικού σωματείου οδηγίες και υποδείξεις ασφαλείας στις παρούσες οδηγίες ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος εγκαυμάτων από έξοδο ατμού! Στις βαλβίδες ασφαλείας υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων από έξοδο ατμού. Ελέγξτε κατά την εγκατάσταση τις τοπικές συνθήκες, εάν πρέπει να συνδεθεί ένας αγωγός εξαερισμού στην ομάδα ασφαλείας. Προσέξτε σχετικά τις οδηγίες για τη βαλβίδα ασφαλείας. ΠΡΟΣΟΧΗ Σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές από υπερπίεση! Κλείνοντας τις δύο βάνες στο κύριο κύκλωμα, απομονώνετε την ομάδα ασφαλείας από τον εναλλάκτη θερμότητας. Από τη θέρμανση του θερμοδοχείου μπορεί να παρουσιαστούν υψηλές πιέσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες! Κλείνετε τις βάνες μόνο για σέρβις xx V /06

7 2 Υποδείξεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Υλικές ζημιές από ορυκτέλαια! Τα προϊόντα από ορυκτέλαια προκαλούν μόνιμες ζημιές στα στεγανοποιητικά στοιχεία από EPDM, προκαλώντας απώλεια των ιδιοτήτων στεγανοποίησης. Για ζημιές που οφείλονται σε στεγανοποιητικά που έχουν υποστεί τέτοιου είδους ζημιές, ούτε αναλαμβάνουμε ευθύνη ούτε παρέχουμε αντικατάσταση στα πλαίσια της εγγύησης. Αποφύγετε οπωσδήποτε την επαφή EPDM με ουσίες που περιέχουν ορυκτέλαια. Χρησιμοποιείτε λιπαντικά χωρίς ορυκτέλαια με βάση τη σιλικόνη ή πολυαλκυλένια, όπως π.χ. Unisilikon L250L και Syntheso Glep 1 της εταιρείας Klüber ή σπρέι σιλικόνης. ΠΡΟΣΟΧΗ Υλικές ζημιές από υψηλές θερμοκρασίες! Δεδομένου ότι το υγρό μεταφοράς θερμότητας μπορεί να αναπτύξει πολύ υψηλές θερμοκρασίες κοντά στον συλλέκτη, πρέπει η ομάδα εξαρτημάτων να εγκαθίσταται σε επαρκή απόσταση από το πεδίο των συλλεκτών. Για την προστασία του δοχείου διαστολής ενδέχεται να είναι απαραίτητο ένα προσυνδεδεμένο δοχείο. 2010/ xx V02 7

8 3 Τοποθέτηση και εγκατάσταση [ειδικός] 3 Τοποθέτηση και εγκατάσταση [ειδικός] Αξεσουάρ: βιδωτός σύνδεσμος δακτυλίου διάτμησης 1. Περάστε το ρακόρ 2 και το δακτύλιο διάτμησης 3 στο χαλκοσωλήνα 1. Για τη διασφάλιση μιας ασφαλούς εφαρμογής δύναμης και στεγανοποίησης, ο σωλήνας πρέπει να προεξέχει τουλάχιστον 3 mm από το δακτύλιο διάτμησης. 2. Περάστε το χιτώνιο στήριξης 4 στο χαλκοσωλήνα. 3. Εισαγάγετε το χαλκοσωλήνα με τοποθετημένα τα επιμέρους εξαρτήματα (2, 3 και 4) όσο πιο πολύ γίνεται στο περίβλημα του βιδωτού συνδέσμου του δακτυλίου διάτμησης Βιδώστε αρχικά το ρακόρ 2 με το χέρι. Δεν περιλαμβάνεται στην παράδοση! 5. Σφίξτε το ρακόρ 2 με μία ολόκληρη περιστροφή. Για να μην προκληθεί ζημιά στο στεγανοποιητικό δαχτυλίδι, ασφαλίστε το περίβλημα του βιδωτού συνδέσμου του δακτυλίου διάτμησης 5 από περιστροφή. 1. Αφαιρέστε το μπροστινό κέλυφος μόνωσης. 2. Μεταφέρετε στην επιφάνεια τοποθέτησης τις οπές στερέωσης δίπλα από τα θερμόμετρα της ηλιακής μονάδας. 3. Ανοίξτε τις τρύπες και στερεώστε την ηλιακή μονάδα με τα συνημμένα αγκύρια και τις βίδες στον τοίχο xx V /06

9 3 Τοποθέτηση και εγκατάσταση [ειδικός] 4. Συνδέστε τους σωλήνες της ηλιακής μονάδας με την εγκατάσταση 5 Παροχή από πεδίο συλλεκτών 1 Επιστροφή προς πεδίο συλλεκτών 4 Παροχή προς θερμοδοχείο 3 Επιστροφή από θερμοδοχείο Όλοι οι βιδωτοί σύνδεσμοι είναι με εσωτερικό σπείρωμα ¾". 5. Συνδέστε τον αγωγό σύνδεσης για το δοχείο διαστολής κάτω από το μανόμετρο στο [1.5] και στερεώστε το στήριγμα για το δοχείο διαστολής. 6. Προσαρμόστε την αρχική πίεση του δοχείου διαστολής στην εγκατάσταση και συνδέστε το δοχείο διαστολής. Προσέξτε σχετικά τις ξεχωριστές οδηγίες για το δοχείο διαστολής! 7. Ελέγξτε όλους τους βιδωτούς συνδέσμους και σφίξτε τους ενδεχομένως ξανά. Η τοποθέτηση της ηλιακής μονάδας ολοκληρώθηκε και μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα. Διατίθεται προαιρετικά! 2010/ xx V02 9

10 4 Θέση σε λειτουργία [ειδικός] 4 Θέση σε λειτουργία [ειδικός] Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας για τη θέση της μονάδας σε λειτουργία: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στα εξαρτήματα μπορεί να αναπτυχθούν θερμοκρασίες άνω των 100 C. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η πλύση ή η πλήρωση της εγκατάστασης όταν οι συλλέκτες είναι πολύ ζεστοί (έντονη ηλιακή ακτινοβολία). Προσέξτε ότι σε περίπτωση πολύ υψηλής πίεσης της εγκατάστασης εξέρχεται καυτό υγρό μεταφοράς θερμότητας από τις βαλβίδες ασφαλείας! Κατά την εξαέρωση μπορεί το υγρό μεταφοράς θερμότητας να εξέλθει ως ατμός και να προκαλέσει εγκαύματα! Πλένετε και γεμίζετε την εγκατάσταση μόνο όταν η θερμοκρασία των συλλεκτών είναι χαμηλότερη από 70 C. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος παγετού! Συχνά δεν είναι δυνατή η πλήρη εκκένωση των ηλιακών εγκαταστάσεων μετά την πλύση. Στην πλύση με νερό υπάρχει επομένως ο κίνδυνος για μεταγενέστερες ζημιές από παγετό. Επομένως, πλένετε και γεμίζετε την ηλιακή εγκατάσταση μόνο με το υγρό μεταφοράς θερμότητας που θα χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια. Χρησιμοποιήστε ως υγρό μεταφοράς θερμότητας ένα μείγμα νερού-προπυλενογλυκόλης με 50 % μέγιστη περιεκτικότητα σε προπυλενογλυκόλης. ΠΡΟΣΟΧΗ Υπόδειξη για τη σειρά θέσης σε λειτουργία Γεμίζετε κατά τη θέση σε λειτουργία πρώτα το κύκλωμα θέρμανσης και στη συνέχεια το ηλιακό κύκλωμα. Έτσι εξασφαλίζετε ότι θα μπορεί να αποβληθεί η ενδεχομένη θερμότητα xx V /06

11 4 Θέση σε λειτουργία [ειδικός] 4.1 Πλύση και πλήρωση του ηλιακού κυκλώματος Οι συνδέσεις πλήρωσης και εκκένωσης που απαιτούνται για την πλύση και την πλήρωση είναι ενσωματωμένες στην ηλιακή μονάδα. Για να μην παρασυρθούν στο δοχείο διαστολής τα σωματίδια ρύπων που υπάρχουν στο ηλιακό σύστημα, ορισμένοι κατασκευαστές προτείνουν την αποσύνδεση του δοχείου διαστολής από το ηλιακό κύκλωμα κατά την πλύση και την πλήρωση. Προσέξτε σχετικά τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Για να ξεπλύνετε από την εγκατάσταση τα σωματίδια ρύπων που ενδεχομένως υπάρχουν ακόμη, χρησιμοποιείτε μονάδες πλύσης και πλήρωσης με αντίστοιχα μικροφίλτρα. Βάνα µε ενσωµατωµένο βαρυτικό φρένο (Κανονική κατεύθυνση ροής στην εικόνα: προς τα κάτω) Βαρυτικό φρένο σε λειτουργία, διέλευση μόνο προς την κατεύθυνση ροής. Βαρυτικό φρένο εκτός λειτουργίας, διέλευση και προς τις δύο κατευθύνσεις. Βάνα κλειστή, καμία διέλευση. 2010/ xx V02 11

12 4 Θέση σε λειτουργία [ειδικός] Αεροπαγίδα Η αεροπαγίδα με χειροκίνητο εξαεριστικό χρησιμεύει στην εξαέρωση της ηλιακής εγκατάστασης. Για τη διασφάλιση μιας απρόσκοπτης εξαέρωσης του ηλιακού κυκλώματος, πρέπει η ταχύτητα ροής στην παροχή να ανέρχεται σε τουλάχιστον 0,3 m/s. Διάμετρος σωλήνα [mm] Ογκομετρική ροή στα 0,3 m/s εξωτερική εσωτερική l/h l/min ~ 143 ~ 2, ~ 217 ~ 3, ~ 339 ~ 5,7 Ο αέρας που έχει αποβληθεί από το ηλιακό υγρό συγκεντρώνεται στην επάνω περιοχή της αεροπαγίδας και μπορεί να διαφύγει από την τάπα του εξαεριστικού [4.2]. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος εγκαυμάτων από έξοδο ατμού! Το εξερχόμενο μέσο μπορεί να έχει θερμοκρασίες άνω των 100 C και να προκαλέσει εγκαύματα. Εξαέρωση της ηλιακής εγκατάστασης μετά τη θέση σε λειτουργία Κάντε αρχικά καθημερινή εξαέρωση της εγκατάστασης και στη συνέχεια - ανάλογα με την αποβαλλόμενη ποσότητα αέρα - κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται την ιδανική λειτουργία της ηλιακής εγκατάστασης. Ελέγξτε μετά την εξαέρωση την πίεση της εγκατάστασης και αυξήστε την ενδεχομένως στην προβλεπόμενη πίεση λειτουργίας xx V /06

13 4 Θέση σε λειτουργία [ειδικός] 4.2 Προετοιμασία για πλύση Το ηλιακό κύκλωμα πλένεται προς την κατεύθυνση ροής. 1. Αποσυνδέστε ενδεχομένως το δοχείο διαστολής από την ηλιακή εγκατάσταση. Προσέξτε σχετικά τις υποδείξεις του κατασκευαστή! 2. Ρυθμίστε το βαρυτικό φρένο στη βάνα παροχής [5.2] σε λειτουργία (0, βλέπε σελίδα 11). 3. Κλείστε τη βάνα επιστροφής [1.2] (90, βλέπε σελίδα 11). 4. Η βάνα [3.1] πρέπει να είναι κλειστή. 5. Συνδέστε τη μονάδα πλήρωσης στην ηλιακή μονάδα: - Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης στη σύνδεση πλήρωσης [1.4] - Εύκαμπτος σωλήνας πλύσης στη σύνδεση εκκένωσης [3.2] 4.3 Πλύση και πλήρωση 1. Ανοίξτε τις βάνες πλήρωσης και εκκένωσης [ ]. 2. Θέστε σε λειτουργία τη μονάδα πλύσης και πλήρωσης και πλύνετε μέχρι να εξέλθει καθαρό μέσο. Κάντε πολλές φορές εξαέρωση στην ηλιακή εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της πλύσης από την τάπα του εξαεριστικού της αεροπαγίδας [4.2], μέχρι να εξέλθει καθαρό και χωρίς φυσαλίδες ηλιακό υγρό (βλέπε σελίδα 12). 2010/ xx V02 13

14 4 Θέση σε λειτουργία [ειδικός] 3. Για να κάνετε εξαέρωση στη διαδρομή της αντλίας, ανοίξτε σιγά-σιγά τη βάνα επιστροφής [1.2] (0, βλέπε σελίδα 11) και κλείστε την ξανά. 4. Κλείστε τη βάνα εκκένωσης [3.2] με την αντλία πλήρωσης σε λειτουργία και αυξήστε την πίεση της εγκατάστασης στα περ. 5 bar. Από το μανόμετρο μπορείτε να διαβάσετε την πίεση της εγκατάστασης. Κλείστε τη βάνα πλήρωσης [1.4] και απενεργοποιήστε την αντλία της μονάδας πλύσης και πλήρωσης. 5. Ελέγξτε στο μανόμετρο μήπως έχει μειωθεί η πίεση της εγκατάστασης και αποκαταστήστε πιθανές διαρροές. 6. Μειώστε την πίεση στη βάνα εκκένωσης [3.2] στην πίεση της εγκατάστασης. Προσέξτε τη βαλβίδα ασφαλείας (6 bar)! 7. Συνδέστε το δοχείο διαστολής στο ηλιακό κύκλωμα και ρυθμίστε με τη μονάδα πλύσης και πλήρωσης την πίεση λειτουργίας της ηλιακής εγκατάστασης (απαραίτητη πίεση λειτουργίας βλέπε οδηγίες για το δοχείο διαστολής). 8. Κλείστε τις βάνες πλήρωσης και εκκένωσης [ ]. 9. Θέστε τα βαρυτικά φρένα στις βάνες [ ] σε λειτουργία (0, βλέπε σελίδα 11) xx V /06

15 4 Θέση σε λειτουργία [ειδικός] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία! Πριν από ηλεκτρικές εργασίες στο ρυθμιστή, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα! Συνδέστε το φις τροφοδοσίας του ρυθμιστή σε μια πρίζα μόνο αφού ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες εγκατάστασης. Έτσι αποφεύγετε την ακούσια εκκίνηση των κινητήρων. 10. Συνδέστε τον προαιρετικό ρυθμιστή στο ηλεκτρικό δίκτυο και με τη βοήθεια των οδηγιών για το ρυθμιστή θέστε την αντλία ηλιακού κυκλώματος στη χειροκίνητη λειτουργία στο ΟΝ. Αφήστε την αντλία ηλιακού κυκλώματος να λειτουργήσει στο μέγιστο επίπεδο στροφών για τουλάχιστον 15 λεπτά. προαιρετικά Κατά τη διάρκεια αυτή, κάντε εξαέρωση της ηλιακής εγκατάστασης από την τάπα εξαέρωσης της αεροπαγίδας, μέχρι να εξέρχεται το ηλιακό υγρό χωρίς φυσαλίδες (βλέπε σελίδα 12). Αυξήστε ενδεχομένως την πίεση της εγκατάστασης ξανά στην πίεση λειτουργίας. 11. Αποσυνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες της μονάδας πλύσης και πλήρωσης και βιδώστε τη βιδωτή τάπα στις βάνες πλήρωσης και εκκένωσης. Οι βιδωτές τάπες χρησιμεύουν μόνο στην προστασία από ακαθαρσίες. Δεν είναι σχεδιασμένες για υψηλές πιέσεις συστήματος. Η στεγανότητα διασφαλίζεται από τις κλειστές βάνες. 2010/ xx V02 15

16 4 Θέση σε λειτουργία [ειδικός] 4.4 Ρύθμιση της ηλιακής εγκατάστασης Για τη σωστή ρύθμιση της ογκομετρικής ροής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του κατασκευαστή των συλλεκτών. Κλίμακα: 0,5-15 l/min Ακμή ανάγνωσης = Άνω ακμή του αιωρούμενου σώματος Παράδειγμα: περ. 4 l/min Βασική ηλιακή αντλία (3 επιπέδων) Υψηλής απόδοσης αντλία (PWM) Wilo-Stratos TEC ST 15/7 Wilo-Stratos TEC ST 15/ Grundfos Solar PM Ρυθμίστε την επιθυμητή μεγ. ογκομετρική ροή με το επίπεδο αριθμού στροφών της ηλιακής αντλίας. Ο ρυθμιστής ρυθμίζει ανάλογα τον αριθμό στροφών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορείτε να μειώσετε την ογκομετρική ροή με τη βάνα [3.1]. 1. Ρυθμίστε την επιθυμητή μεγ. ογκομετρική ροή στο ρυθμιστή. 2. Τοποθετήστε το μπροστινό κέλυφος μόνωσης της ηλιακής μονάδας. 3. Επιλέξτε στο ρυθμιστή την αυτόματη λειτουργία (βλέπε οδηγίες ρυθμιστή) xx V /06

17 5 Συντήρηση [ειδικός] 5 Συντήρηση [ειδικός] 5.1 Εκκένωση της ηλιακής εγκατάστασης 1. Απενεργοποιήστε τον ρυθμιστή και ασφαλίστε τον από εκ νέου ενεργοποίηση. 2. Ανοίξτε τα βαρυτικά φρένα στη βάνα παροχής και επιστροφής [ ], περιστρέφοντάς στη θέση 45 (45, βλέπε σελίδα 11). 3. Συνδέστε ένα ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες εύκαμπτο σωλήνα στην πιο χαμηλή βάνα εκκένωσης της ηλιακής εγκατάστασης (ενδεχ. τη βάνα εκκένωσης [3.2]). Φροντίστε ώστε το ηλιακό υγρό να συλλέγεται σε κάποιο ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες δοχείο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος εγκαύματος από καυτό υγρό μεταφοράς θερμότητας! Το υγρό μεταφοράς θερμότητας που εξέρχεται μπορεί να καίει πάρα πολύ. Τοποθετήστε και ασφαλίστε το ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες δοχείο συλλογής έτσι ώστε κατά την εκκένωση της ηλιακής εγκατάστασης να μην υπάρχει κίνδυνος για όσους βρίσκονται κοντά. 4. Ανοίξτε τη χαμηλότερη βάνα εκκένωσης της ηλιακής εγκατάστασης. 5. Ανοίξτε μια διάταξη εξαέρωσης, που ενδεχομένως υπάρχει, στο υψηλότερο σημείο της ηλιακής εγκατάστασης. 6. Πετάξτε το ηλιακό υγρό λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές διατάξεις. 5.2 Αφαίρεση Για να αφαιρέσετε την ηλιακή μονάδα από το στήριγμα, πιέστε και αφαιρέστε προς το πλάι τα ελατηριωτά κλιπ με ένα κατσαβίδι. Μπορείτε να αφαιρέσετε προς τα εμπρός τη μονάδα (προσοχή στις σωληνώσεις!). 2010/ xx V02 17

18 6 Ανταλλακτικά 6 Ανταλλακτικά Σε περίπτωση παραπόνου, συμπληρώστε πλήρως το πρωτόκολλο θέσης σε λειτουργία στη σελίδα 25 και επιστρέψτε το στην εταιρεία μας. Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε αριθμούς είδους του εναλλακτικού εξοπλισμού xx V /06

19 6 Ανταλλακτικά Εναλλακτικός εξοπλισμός Ονομασία Ρυθμιστής SC2.8 Αριθμός είδους E Ρυθμιστής Ρυθμιστής SC4.16 E Σύνδεση πλύσης και πλήρωσης Βάνα KFE Κωνική βάνα (σύνδεση για σύνδεσμο Gardena) G2260 G22650 Airstop E Τάπα εξαέρωσης: E Airstop Airstop με αισθητήρα πίεσης E Τάπα εξαέρωσης: E Αισθητήρας: E Κλιπ για αισθητήρα: E / xx V02 19

20 6 Ανταλλακτικά Εναλλακτικός εξοπλισμός Ονομασία Ροόμετρο Κλίμακα μέτρησης 0,5-15 l/min Αριθμός είδους B Μετρητής παροχής FlowRotor με αισθητήρα Hall και παραθυράκι ελέγχου Κλίμακα μέτρησης 0,5-15 l/min FlowRotor B /2002 με αισθητήρα Hall Κλίμακα μέτρησης 0,5-15 l/min Wilo Star-ST 15/4 ECO-3 Wilo Star-ST 15/6 ECO-3 Wilo Star-ST 15/7 ECO-3 Wilo Star-ST 15/8 ECO-3 E12318MO E12319MO E12320MO E123201MO Αντλίες Wilo-Stratos PARA ST 15/7 Wilo-Stratos TEC ST 15/7 PWM Wilo-Stratos TEC ST 15/11.5 PWM E E E Σύνδεση των αντλιών Grundfos UPS Solar Grundfos UPS Solar Grundfos UPS Solar Grundfos Solar PM E E E E Wilo-Stratos TEC ST15/1-7 PWM Wilo-Str Stratos TEC ST15/ PWM Grundfos PM PWM GND Καφέ Μπλε xx V /06

21 7 Τεχνικά χαρακτηριστικά 7 Τεχνικά χαρακτηριστικά Διαστάσεις: Ύψος συνολικά (χωρίς ρυθμιστή) 380 mm Ύψος συνολικά (με ρυθμιστή) 564 mm Πλάτος συνολικά 293 mm Βάθος 150 mm Απόσταση αξόνων, ΕΑ/ΔΑ 100 mm Συνδέσεις σωλήνων Εσωτερικό σπείρωμα ¾" Σύνδεση για δοχείο διαστολής Εξωτερικό σπείρωμα ¾", επίπεδης στεγανότητας Σωλήνας βαλβίδας ασφαλείας Εσωτερικό σπείρωμα ¾" Στοιχεία λειτουργίας: Μεγ. επιτρεπόμενη πίεση PN 10 Μεγ. θερμοκρασία λειτουργίας 120 C Παροδική επιβάρυνση 160 C, < 15 λεπτά Μεγ. περιεκτικότητα προπυλενογλυκόλης 50 % Εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας 6 bar Μανόμετρο 0 6 bar Βαρυτικά φρένα 2 x 200 mmws, ανοιγόμενα Υλικό: Εξαρτήματα Ορείχαλκος Στεγανοποιητικά EPDM Βαρυτικά φρένα Ορείχαλκος Μόνωση EPP, ( = 0,041 W/(m K) 2010/ xx V02 21

22 7 Τεχνικά χαρακτηριστικά Αντλίες Wilo Πίεση [mws] Πίεση [kpa] Ογκομετρική ροή [l/h] Αντλίες Grundfos Πίεση [mws] Πίεση [kpa] Ογκομετρική ροή [l/h] xx V /06

23 8 Λειτουργία βαρυτικών φρένων 8 Λειτουργία βαρυτικών φρένων Τα βαρυτικά φρένα σε αυτή τη μονάδα αποτρέπουν εντός της περιοχής χρήσης μία ανεπιθύμητη κυκλοφορία βαρύτητας. Η ικανότητα λειτουργίας των βαρυτικών φρένων εξαρτάται: από το ύψος της εγκατάστασης από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ θερμοδοχείου και συλλέκτη από το υγρό μεταφοράς θερμότητας που χρησιμοποιείται Στο παρακάτω διάγραμμα μπορείτε να διαβάσετε εάν τα ενσωματωμένα βαρυτικά φρένα της μονάδας επαρκούν για την εγκατάστασή σας. Εάν τα βαρυτικά φρένα δεν επαρκούν, πρέπει να λάβετε πρόσθετα κατασκευαστικά μέτρα, ώστε να αποτρέψετε την κυκλοφορία βαρύτητας. Μπορείτε π.χ. να εγκαταστήσετε σιφόνια ("παγίδες θερμότητας"), δίοδες βαλβίδες (βαλβίδες ζώνης) ή πρόσθετα βαρυτικά φρένα. Παράδειγμα: Η μονάδα διαθέτει δύο βαρυτικά φρένα (2 x 200 mmws = 400 mmws). Χρησιμοποιείτε ως ηλιακό υγρό ένα μείγμα από νερό και 40 % προπυλενογλυκόλη. Το ύψος της εγκατάστασης μεταξύ συλλέκτη και θερμοδοχείου ανέρχεται στα 10 m. Ύψος εγκατάστασης σε m Αποτέλεσμα: Διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη/θερμοδοχείου σε Κ Τα βαρυτικά φρένα αποτρέπουν την κυκλοφορία βαρύτητας έως μία διαφορά θερμοκρασίας περ. 62 K. K Σε περίπτωση υψηλότερης διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη και θερμοδοχείου, η διαφορά πυκνότητας του ηλιακού υγρού είναι τόσο μεγάλη, ώστε να πιέζονται τα βαρυτικά φρένα. 2010/ xx V02 23

24 8 Λειτουργία βαρυτικών φρένων Θέλετε να μάθετε με ακρίβεια; Η πυκνότητα του ηλιακού υγρού μειώνεται σημαντικά όσο αυξάνεται η θερμοκρασία. Σε υψηλές εγκαταστάσεις και σε μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας προκαλείται κυκλοφορία βαρύτητας λόγω της διαφοράς πυκνότητας. Αυτή η κυκλοφορία μπορεί να προκαλέσει ψύξη του θερμοδοχείου. Ενδεικτικός υπολογισμός: Δp = Δρ * g * h Θερμοκρασία συλλέκτη: 5 C Πυκνότητα ηλιακού υγρού ρ 1 = 1042 kg/m³ Θερμοκρασία θερμοδοχείου: 67 C Πυκνότητα ηλιακού υγρού ρ 2 = 1002,5 kg/m³ Δρ = ρ 1 - ρ 2 = 39,5 kg/m³ g = 9,81 m/s² Ύψος εγκατάστασης h = 10 m Δp = 3875 Pa = 395 mmws Σε μια εγκατάσταση ύψους 10 m και με διαφορά θερμοκρασίας 62 Κ μεταξύ συλλέκτη και θερμοδοχείου, επαρκούν τα δύο βαρυτικά φρένα στη μονάδα (2 x 200 mmws) xx V /06

25 9 Πρωτόκολλο θέσης σε λειτουργία 9 Πρωτόκολλο θέσης σε λειτουργία Ιδιοκτήτης εγκατάστασης Τοποθεσία εγκατάστασης Συλλέκτες (ποσότητα / τύπος) Επιφάνεια συλλεκτών m² Ύψος εγκατάστασης m (Διαφορά ύψους μεταξύ μονάδας και πεδίου συλλεκτών) Σωλήνωση = mm l = m Εξαέρωση (πεδίο συλλεκτών) Χειροκίνητη διάταξη εξαέρωσης Αυτόματη διάταξη εξαέρωσης Όχι Έγινε εξαέρωση Αεροπαγίδα (μονάδα) Έγινε εξαέρωση Υγρό μεταφοράς θερμότητας (τύπος) Προστασία από παγετό (ελεγμένη έως): C % γλυκόλη Αριθμοί σειράς Ογκομετρική ροή Αντλία (τύπος) Επίπεδο αντλίας (I, II, III) l/m Μονάδα Ρυθμιστής Πίεση εγκατάστασης mbar Έκδοση Δοχείο διαστολής (τύπος) Αρχική πίεση Βαλβίδα ασφαλείας Ελεγμένο Βαρυτικά φρένα Ελεγμένα mbar λογισμικού Θέση στραγγαλιστικής βαλβίδας: Εταιρεία εγκατάστασης Ημερομηνία, υπογραφή 2010/ xx V02 25

26 9 Πρωτόκολλο θέσης σε λειτουργία xx V /06

27 9 Πρωτόκολλο θέσης σε λειτουργία 2010/ xx V02 27

28 PAW GmbH & Co. KG Böcklerstraße 11 D Hameln Τηλέφωνο: +49 (0) Φαξ: +49 (0) xx V /06

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Βελτιστοποιημένοι για υψηλές αποδόσεις Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από Ηλιακά συστήματα και Κουφώματα 2 Schüco Ηλιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

S003 SOLAR MODULE WITH DELIVERY AND RETURN CONNECTIONS

S003 SOLAR MODULE WITH DELIVERY AND RETURN CONNECTIONS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το υδραυλικό κιτ S003 εφαρμόζεται σε συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας και περιλαμβάνει όλα τα βασικά υδραυλικά εξαρτήματα που απαιτούνται για τη σύνδεση των ηλιακών συλλεκτών με το μπόίλερ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 Συστήματα μποϊλερ Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP σελίδα 2 BSP-SL σελίδα 3 BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 BSP-W-SL για αντλία θερμότητας σελίδα 5 Εξαρτήματα σελίδα 6 Μποϊλερ αποθήκευσης BSH σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Εγκατάσταση Χειρισμός Εκκίνηση *48001950* 48001950 FlowCon B Ευχαριστούμε που προτιμήσατε αυτή τη συσκευή RESOL. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SOLAR KIT Ηλιακός σταθμός κυκλοφορίας ηλιακού ρευστού ( γκυκόλης ) για τον αυτοματισμό και έλεγχο του ζεστού νερού μεταξύ ηλιακών συλλεκτών και boiler αποθήκευσης νερού χρήσης σε κεντρικά ηλιακά συστήματα.

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Reflex- Απαερωτές - Διαχωριστές σωματιδίων

Reflex- Απαερωτές - Διαχωριστές σωματιδίων Reflex- Απαερωτές - Διαχωριστές σωματιδίων Reflex εμπειρία και αξιοπιστία Η εταιρεία Reflex είναι γνωστή σε πολλές χώρες του κόσμου για τα συστήματα διατήρησης πίεσης που προσφέρει, στον τομέα των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS για δεξαμενή αερίου. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

MonoControl CS για δεξαμενή αερίου. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! MonoControl CS για δεξαμενή αερίου Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! MonoControl CS για δεξαμενή αερίου Σύμβολα που χρησιμοποιούνται Το σύμβολο αυτό επισημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα SIMPLEX Μάιος 2009. Σύνδεση Κωδικός Αξία ιακόπτης αρθρωτός µονοσωληνιου ½ 10026 21,00 ½ ¾

Προϊόντα SIMPLEX Μάιος 2009. Σύνδεση Κωδικός Αξία ιακόπτης αρθρωτός µονοσωληνιου ½ 10026 21,00 ½ ¾ ½ ¾ Προϊόντα SIMPLEX Σύνδεση Κωδικός Αξία ιακόπτης αρθρωτός µονοσωληνιου ½ 10026 21,00 ¾ 10027 23,62 ιακόπτης αρθρωτός δισωληνίου ½ 12001 16,19 ¾ 12002 18,43 ιακόπτης ίσιος µονοσωληνιου ½ 10001 18,47 ¾

Διαβάστε περισσότερα

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32 DE FR IT NL SK CZ GR Montageanleitung Frischwassermodul BSP - FWL Zirkulationsmodul BSP - ZP Seite 1-8 Instructions de montage Module d eau fraîche BSP - FWL Module de circulation BSP - ZP pages 9-16 Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα EMV 110 603 Σύνδεση σωλήνα: αρσενική ένωση/θηλυκό σπείρωμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 Διακόπτουν,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την παροχή ενός σωλήνα q Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε θερμαντικά σώματα.. q 2 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπουν την κίνηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 50m 3 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η πλειονότητα των κολυμβητικών δεξαμενών στην Ελλάδα αποτελείται από εξωτερικές, μη

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Οδηγίες εγκατάστασης TempsensorAmb-IGR110610 98-0042510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Hλιακά συστήματα MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Oδηγίες εγκατάστασης Έκδοση 04 Οδηγίες εγκατάστασης: Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn. Κωδ. Πρ. : 256431. 02.2012 Εκτυπώθηκε στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης ηλιακοί συλλέκτες TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-Q σελίδα 2. Σετ συναρμολόγησης για πάνω σε στέγη με κλασσικά κεραμίδια CRK σελίδα 6

Υψηλής απόδοσης ηλιακοί συλλέκτες TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-Q σελίδα 2. Σετ συναρμολόγησης για πάνω σε στέγη με κλασσικά κεραμίδια CRK σελίδα 6 Ηλιοθερμία / μποϊλερ Υψηλής απόδοσης ηλιακοί συλλέκτες TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-Q σελίδα 2 Σετ σύνδεσης TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-Q σελίδα 2 Σετ συναρμολόγησης για πάνω σε στέγη με κλασσικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες

Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες GRP24.7 GRP18.7 GRP15.7 GRP12.7 GRP09.7 ebloc Σειρά 7 DOCID 0603EBL7GR Αναθεώρηση 1.0 Οκτωβρίου 2010 2010 EKOPAN D.M. d.o.o. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ.: 3507111. Κωδ.: 3507110. Κωδ.: 3507112. Κωδ. 3024206. Κωδ. 3024166. Πλαίσιο εδάφους για 200-2 HF CNA 300 HF ELETTROSOL

Κωδ.: 3507111. Κωδ.: 3507110. Κωδ.: 3507112. Κωδ. 3024206. Κωδ. 3024166. Πλαίσιο εδάφους για 200-2 HF CNA 300 HF ELETTROSOL Λίστα εξαρτημάτων Συλλέκτης Kairos VN 2.2 Κωδ. 3020041 Δοχείο CNA 150 HF ARISTON Κωδ. 3507104 Δοχείο CNA 200 HF ARISTON Κωδ. 3507105 Δοχείο CNA 300 HF ARISTON Κωδ. 3507106 Δοχείο CNA 150 HF ELETOSOL Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα.

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα. Theros Sphere Ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού Τα συστήματα Sphere προορίζονται για την παραγωγή ζεστού νερού για κατοικίες και κτήρια. Είναι ο εύκολος και οικονομικός τρόπος για να αξιοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Κεντρική μονάδα επίτοιχου λέβητα συμπύκνωσης αερίου με ηλιακό μποϊλερ CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Solar Keymark Solar Keymark Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Ένα ηλιακό σύστημα ζεστού νερού, το οποίο χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-BAC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 2 Εικόνα 3 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Πληροφορίες για το προϊόν 5 1.2.1 Κωδικοποίηση ονομασίας τύπου 5 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου από 25...36 kw 25-36 kw PS 500-2000 οχεία αδρανείας Flamco 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου 25-36 kw Λέβητας αεριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

A B C ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΙΚΤΟΣ NIAGARA C 30 KW NIAGARA C 25 KW ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ PIGMA 30 KW PIGMA 25 KW ALIXIA 24 KW ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

A B C ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΙΚΤΟΣ NIAGARA C 30 KW NIAGARA C 25 KW ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ PIGMA 30 KW PIGMA 25 KW ALIXIA 24 KW ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΤ 1500 W ΓΙΑ CNA1R ΚΑΙ CNA2R 107069 ΚΑΝΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΙΚΤΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA 24 KW TALIA 25 KW PIGMA 25 KW NIAGARA C 25 KW TALIA 30 KW PIGMA 30

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Montageanleitung Solarspeicher SEM-2 Seite 2-8. Assembly Instructions Solar tank SEM-2 Page 10-16

Montageanleitung Solarspeicher SEM-2 Seite 2-8. Assembly Instructions Solar tank SEM-2 Page 10-16 D GB IT ES FR BE NL BE DK PL HU SK CZ Montageanleitung Solarspeicher Seite 2-8 Assembly Instructions Solar tank Page 10-16 Istruzioni di montaggio Bollitore solare Pagina 18-24 Instrucciones de montaje

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Installation and Operating Instructions Version 08.2004

Installation and Operating Instructions Version 08.2004 Ρυθμιστής χαμηλής 1.5 kg/h τύπος CN 61-DS/-DS.2 Ρυθμιστής με ενσωματωμένη διάταξη ασφαλείας έναντι υπερβολικής για εγκαταστάσεις υγραερίου ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ο χαμηλής τύπος CN 61-DS διατηρεί σταθερή την πίεση

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 WS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 87 575 (205/06) GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1

Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 1.5 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για εγκαταστάτες. Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos, Wilo-Yonos MAXO.

Πληροφορίες για εγκαταστάτες. Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos, Wilo-Yonos MAXO. Pioneering for You Πληροφορίες για εγκαταστάτες. Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos, Wilo-Yonos MAXO. 2 Οδηγία ErP 3 Η Οδηγία ErP για υδρολίπαντους

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων.... EL...1 Γενικές υποδείξεις....... EL...1 Υποδείξεις ασφαλείας..... EL...2 Ενεργοποίηση.......... EL...3 Λειτουργία............. EL...3 Τερματισμός λειτουργίας..

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδοι συλλέκτες FKA. Επίπεδοι συλλέκτες υψηλής απόδοσης. Visual_Flat solar collectors_fka_0.1

Επίπεδοι συλλέκτες FKA. Επίπεδοι συλλέκτες υψηλής απόδοσης. Visual_Flat solar collectors_fka_0.1 Επίπεδοι συλλέκτες FKA Επίπεδοι συλλέκτες υψηλής απόδοσης Visual_Flat solar collectors_fka_0.1 Ηλιακοί συλλέκτες FKA Πεδία εφαρμογών: Ζεστό νερό χρήσης Θέρμανση Θέρμανση πισίνας Χρήσεις: διαμερίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Τομή της αντλίας με αριθμούς θέσης Εικόνα 2 Συναρμολόγηση και σωληνώσεις της αντλίας 2 Εικόνα 3 Διαστάσεις Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Θερµιδοµετρητές Κάψας -tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Καραολή & ηµητρίου 1 175 62 Π. Φάληρο Αθήνα Τηλ.:+30 210 97 67

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Jet WJ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-HMC / HMP / HMHI. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-HMC / HMP / HMHI. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-HMC / HMP / HMHI GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα ηλιακής ενέργειας SM1 ΝΕΟ "Ηλιακή διακοπή λέβητα" Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα