Οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ηλιακών μονάδων SenCon Basic / Premium

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ηλιακών μονάδων SenCon Basic / Premium"

Transcript

1 PAW GmbH & Co. KG Böcklerstr. 11, D Hameln Τηλ.: , Φαξ: Web: Οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ηλιακών μονάδων SenCon Basic / Premium

2 1 Γενικά Αρ. ειδ xx Έκδοση V02 Ημερομηνία 2010/06 Πρωτότυπες οδηγίες Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων! Printed in Germany Copyright by PAW GmbH & Co. KG PAW GmbH & Co. KG Böcklerstraße 11 D Hameln xx V /06

3 1 Γενικά Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικά Σχετικά με αυτές τις οδηγίες Σχετικά με αυτό το προϊόν Κατάλληλη χρήση Υποδείξεις ασφαλείας Τοποθέτηση και εγκατάσταση [ειδικός] Θέση σε λειτουργία [ειδικός] Πλύση και πλήρωση του ηλιακού κυκλώματος Προετοιμασία για πλύση Πλύση και πλήρωση Ρύθμιση της ηλιακής εγκατάστασης Συντήρηση [ειδικός] Εκκένωση της ηλιακής εγκατάστασης Αφαίρεση Ανταλλακτικά Τεχνικά χαρακτηριστικά Λειτουργία βαρυτικών φρένων Πρωτόκολλο θέσης σε λειτουργία / xx V02 3

4 1 Γενικά 1 Γενικά Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες κοντά στην εγκατάσταση για να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε αργότερα. 1.1 Σχετικά με αυτές τις οδηγίες Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται η λειτουργία, η εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία και ο χειρισμός των ηλιακών μονάδων SenCon Basic και Premium. Τα κεφάλαια που επισημαίνονται με [Ειδικός] απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό. Για άλλα μέρη της ηλιακής εγκατάστασης, όπως συλλέκτες, μπόιλερ, δοχεία διαστολής και ρυθμιστές, προσέξτε τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή. 1.2 Σχετικά με αυτό το προϊόν Η μονάδα είναι μια προσυναρμολογημένη και ελεγμένη ως προς τη στεγανότητα ομάδα εξαρτημάτων για την κυκλοφορία του υγρού μεταφοράς θερμότητας στο ηλιακό κύκλωμα. Είναι τοποθετημένη πάνω σε επίτοιχη βάση και συγκρατείται από ελατηριωτά κλιπ. Η μονάδα είναι προαιρετικά εξοπλισμένη με προτοποθετημένο ρυθμιστή με μόνωση. Περιέχει σημαντικά εξαρτήματα και διατάξεις ασφαλείας για τη λειτουργία της εγκατάστασης: Βάνες στην παροχή και στην επιστροφή με αντικαθιστώμενο άξονα Βαρυτικά φρένα στη βάνα παροχής και επιστροφής Θερμόμετρο στην παροχή και στην επιστροφή Μανόμετρο για ένδειξη της πίεσης της εγκατάστασης Ροόμετρο για ένδειξη της ογκομετρική ροής Βάνα για μείωση της ογκομετρικής ροής Ηλιακή βαλβίδα ασφαλείας Αεροπαγίδα για εύκολη εξαέρωση Συνδέσεις πλύσης και πλήρωσης xx V /06

5 1 Γενικά 1.3 Κατάλληλη χρήση Αυτή η ηλιακή μονάδα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις ως μονάδα άντλησης στο ηλιακό κύκλωμα λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές οριακές τιμές που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες. Λόγω του τρόπου κατασκευής επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί μόνο όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες! Η ακατάλληλη χρήση επιφέρει αποκλεισμό οποιωνδήποτε αξιώσεων ευθύνης. Οι συλλέκτες θερμαίνονται πάρα πολύ υπό ηλιακή ακτινοβολία. Το υγρό μεταφοράς θερμότητας στο ηλιακό κύκλωμα μπορεί να θερμανθεί σε θερμοκρασία άνω των 100 C. Πλένετε και γεμίζετε το ηλιακό κύκλωμα μόνο όταν οι θερμοκρασία των συλλεκτών είναι χαμηλότερη από 70 C. 2010/ xx V02 5

6 2 Υποδείξεις ασφαλείας 2 Υποδείξεις ασφαλείας Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία καθώς και η σύνδεση των ηλεκτρικών μερών προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις, που αντιστοιχούν σε αναγνωρισμένο επαγγελματικό πτυχίο ως μηχανικός υδραυλικών εγκαταστάσεων, τεχνολογίας θέρμανσης και κλιματισμού ή/και κάποιο επάγγελμα με συγκρίσιμο επίπεδο γνώσεων [ειδικός]. Κατά την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: ισχύοντες τοπικοί και εθνικοί κανονισμοί κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων του επαγγελματικού σωματείου οδηγίες και υποδείξεις ασφαλείας στις παρούσες οδηγίες ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος εγκαυμάτων από έξοδο ατμού! Στις βαλβίδες ασφαλείας υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων από έξοδο ατμού. Ελέγξτε κατά την εγκατάσταση τις τοπικές συνθήκες, εάν πρέπει να συνδεθεί ένας αγωγός εξαερισμού στην ομάδα ασφαλείας. Προσέξτε σχετικά τις οδηγίες για τη βαλβίδα ασφαλείας. ΠΡΟΣΟΧΗ Σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές από υπερπίεση! Κλείνοντας τις δύο βάνες στο κύριο κύκλωμα, απομονώνετε την ομάδα ασφαλείας από τον εναλλάκτη θερμότητας. Από τη θέρμανση του θερμοδοχείου μπορεί να παρουσιαστούν υψηλές πιέσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες! Κλείνετε τις βάνες μόνο για σέρβις xx V /06

7 2 Υποδείξεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Υλικές ζημιές από ορυκτέλαια! Τα προϊόντα από ορυκτέλαια προκαλούν μόνιμες ζημιές στα στεγανοποιητικά στοιχεία από EPDM, προκαλώντας απώλεια των ιδιοτήτων στεγανοποίησης. Για ζημιές που οφείλονται σε στεγανοποιητικά που έχουν υποστεί τέτοιου είδους ζημιές, ούτε αναλαμβάνουμε ευθύνη ούτε παρέχουμε αντικατάσταση στα πλαίσια της εγγύησης. Αποφύγετε οπωσδήποτε την επαφή EPDM με ουσίες που περιέχουν ορυκτέλαια. Χρησιμοποιείτε λιπαντικά χωρίς ορυκτέλαια με βάση τη σιλικόνη ή πολυαλκυλένια, όπως π.χ. Unisilikon L250L και Syntheso Glep 1 της εταιρείας Klüber ή σπρέι σιλικόνης. ΠΡΟΣΟΧΗ Υλικές ζημιές από υψηλές θερμοκρασίες! Δεδομένου ότι το υγρό μεταφοράς θερμότητας μπορεί να αναπτύξει πολύ υψηλές θερμοκρασίες κοντά στον συλλέκτη, πρέπει η ομάδα εξαρτημάτων να εγκαθίσταται σε επαρκή απόσταση από το πεδίο των συλλεκτών. Για την προστασία του δοχείου διαστολής ενδέχεται να είναι απαραίτητο ένα προσυνδεδεμένο δοχείο. 2010/ xx V02 7

8 3 Τοποθέτηση και εγκατάσταση [ειδικός] 3 Τοποθέτηση και εγκατάσταση [ειδικός] Αξεσουάρ: βιδωτός σύνδεσμος δακτυλίου διάτμησης 1. Περάστε το ρακόρ 2 και το δακτύλιο διάτμησης 3 στο χαλκοσωλήνα 1. Για τη διασφάλιση μιας ασφαλούς εφαρμογής δύναμης και στεγανοποίησης, ο σωλήνας πρέπει να προεξέχει τουλάχιστον 3 mm από το δακτύλιο διάτμησης. 2. Περάστε το χιτώνιο στήριξης 4 στο χαλκοσωλήνα. 3. Εισαγάγετε το χαλκοσωλήνα με τοποθετημένα τα επιμέρους εξαρτήματα (2, 3 και 4) όσο πιο πολύ γίνεται στο περίβλημα του βιδωτού συνδέσμου του δακτυλίου διάτμησης Βιδώστε αρχικά το ρακόρ 2 με το χέρι. Δεν περιλαμβάνεται στην παράδοση! 5. Σφίξτε το ρακόρ 2 με μία ολόκληρη περιστροφή. Για να μην προκληθεί ζημιά στο στεγανοποιητικό δαχτυλίδι, ασφαλίστε το περίβλημα του βιδωτού συνδέσμου του δακτυλίου διάτμησης 5 από περιστροφή. 1. Αφαιρέστε το μπροστινό κέλυφος μόνωσης. 2. Μεταφέρετε στην επιφάνεια τοποθέτησης τις οπές στερέωσης δίπλα από τα θερμόμετρα της ηλιακής μονάδας. 3. Ανοίξτε τις τρύπες και στερεώστε την ηλιακή μονάδα με τα συνημμένα αγκύρια και τις βίδες στον τοίχο xx V /06

9 3 Τοποθέτηση και εγκατάσταση [ειδικός] 4. Συνδέστε τους σωλήνες της ηλιακής μονάδας με την εγκατάσταση 5 Παροχή από πεδίο συλλεκτών 1 Επιστροφή προς πεδίο συλλεκτών 4 Παροχή προς θερμοδοχείο 3 Επιστροφή από θερμοδοχείο Όλοι οι βιδωτοί σύνδεσμοι είναι με εσωτερικό σπείρωμα ¾". 5. Συνδέστε τον αγωγό σύνδεσης για το δοχείο διαστολής κάτω από το μανόμετρο στο [1.5] και στερεώστε το στήριγμα για το δοχείο διαστολής. 6. Προσαρμόστε την αρχική πίεση του δοχείου διαστολής στην εγκατάσταση και συνδέστε το δοχείο διαστολής. Προσέξτε σχετικά τις ξεχωριστές οδηγίες για το δοχείο διαστολής! 7. Ελέγξτε όλους τους βιδωτούς συνδέσμους και σφίξτε τους ενδεχομένως ξανά. Η τοποθέτηση της ηλιακής μονάδας ολοκληρώθηκε και μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα. Διατίθεται προαιρετικά! 2010/ xx V02 9

10 4 Θέση σε λειτουργία [ειδικός] 4 Θέση σε λειτουργία [ειδικός] Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας για τη θέση της μονάδας σε λειτουργία: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στα εξαρτήματα μπορεί να αναπτυχθούν θερμοκρασίες άνω των 100 C. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η πλύση ή η πλήρωση της εγκατάστασης όταν οι συλλέκτες είναι πολύ ζεστοί (έντονη ηλιακή ακτινοβολία). Προσέξτε ότι σε περίπτωση πολύ υψηλής πίεσης της εγκατάστασης εξέρχεται καυτό υγρό μεταφοράς θερμότητας από τις βαλβίδες ασφαλείας! Κατά την εξαέρωση μπορεί το υγρό μεταφοράς θερμότητας να εξέλθει ως ατμός και να προκαλέσει εγκαύματα! Πλένετε και γεμίζετε την εγκατάσταση μόνο όταν η θερμοκρασία των συλλεκτών είναι χαμηλότερη από 70 C. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος παγετού! Συχνά δεν είναι δυνατή η πλήρη εκκένωση των ηλιακών εγκαταστάσεων μετά την πλύση. Στην πλύση με νερό υπάρχει επομένως ο κίνδυνος για μεταγενέστερες ζημιές από παγετό. Επομένως, πλένετε και γεμίζετε την ηλιακή εγκατάσταση μόνο με το υγρό μεταφοράς θερμότητας που θα χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια. Χρησιμοποιήστε ως υγρό μεταφοράς θερμότητας ένα μείγμα νερού-προπυλενογλυκόλης με 50 % μέγιστη περιεκτικότητα σε προπυλενογλυκόλης. ΠΡΟΣΟΧΗ Υπόδειξη για τη σειρά θέσης σε λειτουργία Γεμίζετε κατά τη θέση σε λειτουργία πρώτα το κύκλωμα θέρμανσης και στη συνέχεια το ηλιακό κύκλωμα. Έτσι εξασφαλίζετε ότι θα μπορεί να αποβληθεί η ενδεχομένη θερμότητα xx V /06

11 4 Θέση σε λειτουργία [ειδικός] 4.1 Πλύση και πλήρωση του ηλιακού κυκλώματος Οι συνδέσεις πλήρωσης και εκκένωσης που απαιτούνται για την πλύση και την πλήρωση είναι ενσωματωμένες στην ηλιακή μονάδα. Για να μην παρασυρθούν στο δοχείο διαστολής τα σωματίδια ρύπων που υπάρχουν στο ηλιακό σύστημα, ορισμένοι κατασκευαστές προτείνουν την αποσύνδεση του δοχείου διαστολής από το ηλιακό κύκλωμα κατά την πλύση και την πλήρωση. Προσέξτε σχετικά τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Για να ξεπλύνετε από την εγκατάσταση τα σωματίδια ρύπων που ενδεχομένως υπάρχουν ακόμη, χρησιμοποιείτε μονάδες πλύσης και πλήρωσης με αντίστοιχα μικροφίλτρα. Βάνα µε ενσωµατωµένο βαρυτικό φρένο (Κανονική κατεύθυνση ροής στην εικόνα: προς τα κάτω) Βαρυτικό φρένο σε λειτουργία, διέλευση μόνο προς την κατεύθυνση ροής. Βαρυτικό φρένο εκτός λειτουργίας, διέλευση και προς τις δύο κατευθύνσεις. Βάνα κλειστή, καμία διέλευση. 2010/ xx V02 11

12 4 Θέση σε λειτουργία [ειδικός] Αεροπαγίδα Η αεροπαγίδα με χειροκίνητο εξαεριστικό χρησιμεύει στην εξαέρωση της ηλιακής εγκατάστασης. Για τη διασφάλιση μιας απρόσκοπτης εξαέρωσης του ηλιακού κυκλώματος, πρέπει η ταχύτητα ροής στην παροχή να ανέρχεται σε τουλάχιστον 0,3 m/s. Διάμετρος σωλήνα [mm] Ογκομετρική ροή στα 0,3 m/s εξωτερική εσωτερική l/h l/min ~ 143 ~ 2, ~ 217 ~ 3, ~ 339 ~ 5,7 Ο αέρας που έχει αποβληθεί από το ηλιακό υγρό συγκεντρώνεται στην επάνω περιοχή της αεροπαγίδας και μπορεί να διαφύγει από την τάπα του εξαεριστικού [4.2]. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος εγκαυμάτων από έξοδο ατμού! Το εξερχόμενο μέσο μπορεί να έχει θερμοκρασίες άνω των 100 C και να προκαλέσει εγκαύματα. Εξαέρωση της ηλιακής εγκατάστασης μετά τη θέση σε λειτουργία Κάντε αρχικά καθημερινή εξαέρωση της εγκατάστασης και στη συνέχεια - ανάλογα με την αποβαλλόμενη ποσότητα αέρα - κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται την ιδανική λειτουργία της ηλιακής εγκατάστασης. Ελέγξτε μετά την εξαέρωση την πίεση της εγκατάστασης και αυξήστε την ενδεχομένως στην προβλεπόμενη πίεση λειτουργίας xx V /06

13 4 Θέση σε λειτουργία [ειδικός] 4.2 Προετοιμασία για πλύση Το ηλιακό κύκλωμα πλένεται προς την κατεύθυνση ροής. 1. Αποσυνδέστε ενδεχομένως το δοχείο διαστολής από την ηλιακή εγκατάσταση. Προσέξτε σχετικά τις υποδείξεις του κατασκευαστή! 2. Ρυθμίστε το βαρυτικό φρένο στη βάνα παροχής [5.2] σε λειτουργία (0, βλέπε σελίδα 11). 3. Κλείστε τη βάνα επιστροφής [1.2] (90, βλέπε σελίδα 11). 4. Η βάνα [3.1] πρέπει να είναι κλειστή. 5. Συνδέστε τη μονάδα πλήρωσης στην ηλιακή μονάδα: - Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης στη σύνδεση πλήρωσης [1.4] - Εύκαμπτος σωλήνας πλύσης στη σύνδεση εκκένωσης [3.2] 4.3 Πλύση και πλήρωση 1. Ανοίξτε τις βάνες πλήρωσης και εκκένωσης [ ]. 2. Θέστε σε λειτουργία τη μονάδα πλύσης και πλήρωσης και πλύνετε μέχρι να εξέλθει καθαρό μέσο. Κάντε πολλές φορές εξαέρωση στην ηλιακή εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της πλύσης από την τάπα του εξαεριστικού της αεροπαγίδας [4.2], μέχρι να εξέλθει καθαρό και χωρίς φυσαλίδες ηλιακό υγρό (βλέπε σελίδα 12). 2010/ xx V02 13

14 4 Θέση σε λειτουργία [ειδικός] 3. Για να κάνετε εξαέρωση στη διαδρομή της αντλίας, ανοίξτε σιγά-σιγά τη βάνα επιστροφής [1.2] (0, βλέπε σελίδα 11) και κλείστε την ξανά. 4. Κλείστε τη βάνα εκκένωσης [3.2] με την αντλία πλήρωσης σε λειτουργία και αυξήστε την πίεση της εγκατάστασης στα περ. 5 bar. Από το μανόμετρο μπορείτε να διαβάσετε την πίεση της εγκατάστασης. Κλείστε τη βάνα πλήρωσης [1.4] και απενεργοποιήστε την αντλία της μονάδας πλύσης και πλήρωσης. 5. Ελέγξτε στο μανόμετρο μήπως έχει μειωθεί η πίεση της εγκατάστασης και αποκαταστήστε πιθανές διαρροές. 6. Μειώστε την πίεση στη βάνα εκκένωσης [3.2] στην πίεση της εγκατάστασης. Προσέξτε τη βαλβίδα ασφαλείας (6 bar)! 7. Συνδέστε το δοχείο διαστολής στο ηλιακό κύκλωμα και ρυθμίστε με τη μονάδα πλύσης και πλήρωσης την πίεση λειτουργίας της ηλιακής εγκατάστασης (απαραίτητη πίεση λειτουργίας βλέπε οδηγίες για το δοχείο διαστολής). 8. Κλείστε τις βάνες πλήρωσης και εκκένωσης [ ]. 9. Θέστε τα βαρυτικά φρένα στις βάνες [ ] σε λειτουργία (0, βλέπε σελίδα 11) xx V /06

15 4 Θέση σε λειτουργία [ειδικός] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία! Πριν από ηλεκτρικές εργασίες στο ρυθμιστή, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα! Συνδέστε το φις τροφοδοσίας του ρυθμιστή σε μια πρίζα μόνο αφού ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες εγκατάστασης. Έτσι αποφεύγετε την ακούσια εκκίνηση των κινητήρων. 10. Συνδέστε τον προαιρετικό ρυθμιστή στο ηλεκτρικό δίκτυο και με τη βοήθεια των οδηγιών για το ρυθμιστή θέστε την αντλία ηλιακού κυκλώματος στη χειροκίνητη λειτουργία στο ΟΝ. Αφήστε την αντλία ηλιακού κυκλώματος να λειτουργήσει στο μέγιστο επίπεδο στροφών για τουλάχιστον 15 λεπτά. προαιρετικά Κατά τη διάρκεια αυτή, κάντε εξαέρωση της ηλιακής εγκατάστασης από την τάπα εξαέρωσης της αεροπαγίδας, μέχρι να εξέρχεται το ηλιακό υγρό χωρίς φυσαλίδες (βλέπε σελίδα 12). Αυξήστε ενδεχομένως την πίεση της εγκατάστασης ξανά στην πίεση λειτουργίας. 11. Αποσυνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες της μονάδας πλύσης και πλήρωσης και βιδώστε τη βιδωτή τάπα στις βάνες πλήρωσης και εκκένωσης. Οι βιδωτές τάπες χρησιμεύουν μόνο στην προστασία από ακαθαρσίες. Δεν είναι σχεδιασμένες για υψηλές πιέσεις συστήματος. Η στεγανότητα διασφαλίζεται από τις κλειστές βάνες. 2010/ xx V02 15

16 4 Θέση σε λειτουργία [ειδικός] 4.4 Ρύθμιση της ηλιακής εγκατάστασης Για τη σωστή ρύθμιση της ογκομετρικής ροής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του κατασκευαστή των συλλεκτών. Κλίμακα: 0,5-15 l/min Ακμή ανάγνωσης = Άνω ακμή του αιωρούμενου σώματος Παράδειγμα: περ. 4 l/min Βασική ηλιακή αντλία (3 επιπέδων) Υψηλής απόδοσης αντλία (PWM) Wilo-Stratos TEC ST 15/7 Wilo-Stratos TEC ST 15/ Grundfos Solar PM Ρυθμίστε την επιθυμητή μεγ. ογκομετρική ροή με το επίπεδο αριθμού στροφών της ηλιακής αντλίας. Ο ρυθμιστής ρυθμίζει ανάλογα τον αριθμό στροφών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορείτε να μειώσετε την ογκομετρική ροή με τη βάνα [3.1]. 1. Ρυθμίστε την επιθυμητή μεγ. ογκομετρική ροή στο ρυθμιστή. 2. Τοποθετήστε το μπροστινό κέλυφος μόνωσης της ηλιακής μονάδας. 3. Επιλέξτε στο ρυθμιστή την αυτόματη λειτουργία (βλέπε οδηγίες ρυθμιστή) xx V /06

17 5 Συντήρηση [ειδικός] 5 Συντήρηση [ειδικός] 5.1 Εκκένωση της ηλιακής εγκατάστασης 1. Απενεργοποιήστε τον ρυθμιστή και ασφαλίστε τον από εκ νέου ενεργοποίηση. 2. Ανοίξτε τα βαρυτικά φρένα στη βάνα παροχής και επιστροφής [ ], περιστρέφοντάς στη θέση 45 (45, βλέπε σελίδα 11). 3. Συνδέστε ένα ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες εύκαμπτο σωλήνα στην πιο χαμηλή βάνα εκκένωσης της ηλιακής εγκατάστασης (ενδεχ. τη βάνα εκκένωσης [3.2]). Φροντίστε ώστε το ηλιακό υγρό να συλλέγεται σε κάποιο ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες δοχείο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος εγκαύματος από καυτό υγρό μεταφοράς θερμότητας! Το υγρό μεταφοράς θερμότητας που εξέρχεται μπορεί να καίει πάρα πολύ. Τοποθετήστε και ασφαλίστε το ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες δοχείο συλλογής έτσι ώστε κατά την εκκένωση της ηλιακής εγκατάστασης να μην υπάρχει κίνδυνος για όσους βρίσκονται κοντά. 4. Ανοίξτε τη χαμηλότερη βάνα εκκένωσης της ηλιακής εγκατάστασης. 5. Ανοίξτε μια διάταξη εξαέρωσης, που ενδεχομένως υπάρχει, στο υψηλότερο σημείο της ηλιακής εγκατάστασης. 6. Πετάξτε το ηλιακό υγρό λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές διατάξεις. 5.2 Αφαίρεση Για να αφαιρέσετε την ηλιακή μονάδα από το στήριγμα, πιέστε και αφαιρέστε προς το πλάι τα ελατηριωτά κλιπ με ένα κατσαβίδι. Μπορείτε να αφαιρέσετε προς τα εμπρός τη μονάδα (προσοχή στις σωληνώσεις!). 2010/ xx V02 17

18 6 Ανταλλακτικά 6 Ανταλλακτικά Σε περίπτωση παραπόνου, συμπληρώστε πλήρως το πρωτόκολλο θέσης σε λειτουργία στη σελίδα 25 και επιστρέψτε το στην εταιρεία μας. Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε αριθμούς είδους του εναλλακτικού εξοπλισμού xx V /06

19 6 Ανταλλακτικά Εναλλακτικός εξοπλισμός Ονομασία Ρυθμιστής SC2.8 Αριθμός είδους E Ρυθμιστής Ρυθμιστής SC4.16 E Σύνδεση πλύσης και πλήρωσης Βάνα KFE Κωνική βάνα (σύνδεση για σύνδεσμο Gardena) G2260 G22650 Airstop E Τάπα εξαέρωσης: E Airstop Airstop με αισθητήρα πίεσης E Τάπα εξαέρωσης: E Αισθητήρας: E Κλιπ για αισθητήρα: E / xx V02 19

20 6 Ανταλλακτικά Εναλλακτικός εξοπλισμός Ονομασία Ροόμετρο Κλίμακα μέτρησης 0,5-15 l/min Αριθμός είδους B Μετρητής παροχής FlowRotor με αισθητήρα Hall και παραθυράκι ελέγχου Κλίμακα μέτρησης 0,5-15 l/min FlowRotor B /2002 με αισθητήρα Hall Κλίμακα μέτρησης 0,5-15 l/min Wilo Star-ST 15/4 ECO-3 Wilo Star-ST 15/6 ECO-3 Wilo Star-ST 15/7 ECO-3 Wilo Star-ST 15/8 ECO-3 E12318MO E12319MO E12320MO E123201MO Αντλίες Wilo-Stratos PARA ST 15/7 Wilo-Stratos TEC ST 15/7 PWM Wilo-Stratos TEC ST 15/11.5 PWM E E E Σύνδεση των αντλιών Grundfos UPS Solar Grundfos UPS Solar Grundfos UPS Solar Grundfos Solar PM E E E E Wilo-Stratos TEC ST15/1-7 PWM Wilo-Str Stratos TEC ST15/ PWM Grundfos PM PWM GND Καφέ Μπλε xx V /06

21 7 Τεχνικά χαρακτηριστικά 7 Τεχνικά χαρακτηριστικά Διαστάσεις: Ύψος συνολικά (χωρίς ρυθμιστή) 380 mm Ύψος συνολικά (με ρυθμιστή) 564 mm Πλάτος συνολικά 293 mm Βάθος 150 mm Απόσταση αξόνων, ΕΑ/ΔΑ 100 mm Συνδέσεις σωλήνων Εσωτερικό σπείρωμα ¾" Σύνδεση για δοχείο διαστολής Εξωτερικό σπείρωμα ¾", επίπεδης στεγανότητας Σωλήνας βαλβίδας ασφαλείας Εσωτερικό σπείρωμα ¾" Στοιχεία λειτουργίας: Μεγ. επιτρεπόμενη πίεση PN 10 Μεγ. θερμοκρασία λειτουργίας 120 C Παροδική επιβάρυνση 160 C, < 15 λεπτά Μεγ. περιεκτικότητα προπυλενογλυκόλης 50 % Εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας 6 bar Μανόμετρο 0 6 bar Βαρυτικά φρένα 2 x 200 mmws, ανοιγόμενα Υλικό: Εξαρτήματα Ορείχαλκος Στεγανοποιητικά EPDM Βαρυτικά φρένα Ορείχαλκος Μόνωση EPP, ( = 0,041 W/(m K) 2010/ xx V02 21

22 7 Τεχνικά χαρακτηριστικά Αντλίες Wilo Πίεση [mws] Πίεση [kpa] Ογκομετρική ροή [l/h] Αντλίες Grundfos Πίεση [mws] Πίεση [kpa] Ογκομετρική ροή [l/h] xx V /06

23 8 Λειτουργία βαρυτικών φρένων 8 Λειτουργία βαρυτικών φρένων Τα βαρυτικά φρένα σε αυτή τη μονάδα αποτρέπουν εντός της περιοχής χρήσης μία ανεπιθύμητη κυκλοφορία βαρύτητας. Η ικανότητα λειτουργίας των βαρυτικών φρένων εξαρτάται: από το ύψος της εγκατάστασης από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ θερμοδοχείου και συλλέκτη από το υγρό μεταφοράς θερμότητας που χρησιμοποιείται Στο παρακάτω διάγραμμα μπορείτε να διαβάσετε εάν τα ενσωματωμένα βαρυτικά φρένα της μονάδας επαρκούν για την εγκατάστασή σας. Εάν τα βαρυτικά φρένα δεν επαρκούν, πρέπει να λάβετε πρόσθετα κατασκευαστικά μέτρα, ώστε να αποτρέψετε την κυκλοφορία βαρύτητας. Μπορείτε π.χ. να εγκαταστήσετε σιφόνια ("παγίδες θερμότητας"), δίοδες βαλβίδες (βαλβίδες ζώνης) ή πρόσθετα βαρυτικά φρένα. Παράδειγμα: Η μονάδα διαθέτει δύο βαρυτικά φρένα (2 x 200 mmws = 400 mmws). Χρησιμοποιείτε ως ηλιακό υγρό ένα μείγμα από νερό και 40 % προπυλενογλυκόλη. Το ύψος της εγκατάστασης μεταξύ συλλέκτη και θερμοδοχείου ανέρχεται στα 10 m. Ύψος εγκατάστασης σε m Αποτέλεσμα: Διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη/θερμοδοχείου σε Κ Τα βαρυτικά φρένα αποτρέπουν την κυκλοφορία βαρύτητας έως μία διαφορά θερμοκρασίας περ. 62 K. K Σε περίπτωση υψηλότερης διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη και θερμοδοχείου, η διαφορά πυκνότητας του ηλιακού υγρού είναι τόσο μεγάλη, ώστε να πιέζονται τα βαρυτικά φρένα. 2010/ xx V02 23

24 8 Λειτουργία βαρυτικών φρένων Θέλετε να μάθετε με ακρίβεια; Η πυκνότητα του ηλιακού υγρού μειώνεται σημαντικά όσο αυξάνεται η θερμοκρασία. Σε υψηλές εγκαταστάσεις και σε μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας προκαλείται κυκλοφορία βαρύτητας λόγω της διαφοράς πυκνότητας. Αυτή η κυκλοφορία μπορεί να προκαλέσει ψύξη του θερμοδοχείου. Ενδεικτικός υπολογισμός: Δp = Δρ * g * h Θερμοκρασία συλλέκτη: 5 C Πυκνότητα ηλιακού υγρού ρ 1 = 1042 kg/m³ Θερμοκρασία θερμοδοχείου: 67 C Πυκνότητα ηλιακού υγρού ρ 2 = 1002,5 kg/m³ Δρ = ρ 1 - ρ 2 = 39,5 kg/m³ g = 9,81 m/s² Ύψος εγκατάστασης h = 10 m Δp = 3875 Pa = 395 mmws Σε μια εγκατάσταση ύψους 10 m και με διαφορά θερμοκρασίας 62 Κ μεταξύ συλλέκτη και θερμοδοχείου, επαρκούν τα δύο βαρυτικά φρένα στη μονάδα (2 x 200 mmws) xx V /06

25 9 Πρωτόκολλο θέσης σε λειτουργία 9 Πρωτόκολλο θέσης σε λειτουργία Ιδιοκτήτης εγκατάστασης Τοποθεσία εγκατάστασης Συλλέκτες (ποσότητα / τύπος) Επιφάνεια συλλεκτών m² Ύψος εγκατάστασης m (Διαφορά ύψους μεταξύ μονάδας και πεδίου συλλεκτών) Σωλήνωση = mm l = m Εξαέρωση (πεδίο συλλεκτών) Χειροκίνητη διάταξη εξαέρωσης Αυτόματη διάταξη εξαέρωσης Όχι Έγινε εξαέρωση Αεροπαγίδα (μονάδα) Έγινε εξαέρωση Υγρό μεταφοράς θερμότητας (τύπος) Προστασία από παγετό (ελεγμένη έως): C % γλυκόλη Αριθμοί σειράς Ογκομετρική ροή Αντλία (τύπος) Επίπεδο αντλίας (I, II, III) l/m Μονάδα Ρυθμιστής Πίεση εγκατάστασης mbar Έκδοση Δοχείο διαστολής (τύπος) Αρχική πίεση Βαλβίδα ασφαλείας Ελεγμένο Βαρυτικά φρένα Ελεγμένα mbar λογισμικού Θέση στραγγαλιστικής βαλβίδας: Εταιρεία εγκατάστασης Ημερομηνία, υπογραφή 2010/ xx V02 25

26 9 Πρωτόκολλο θέσης σε λειτουργία xx V /06

27 9 Πρωτόκολλο θέσης σε λειτουργία 2010/ xx V02 27

28 PAW GmbH & Co. KG Böcklerstraße 11 D Hameln Τηλέφωνο: +49 (0) Φαξ: +49 (0) xx V /06

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 ECO και Logano G25 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης 7746800094 12/2006 GR (el) Για τους εγκαταστάτες Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Εγκατάσταση Χειρισμός Εκκίνηση *48001950* 48001950 FlowCon B Ευχαριστούμε που προτιμήσατε αυτή τη συσκευή RESOL. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Ελληνικά Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνολογία συμπύκνωσης για επιδαπέδιους λέβητες καυστήρων αερίου ή πετρελαίου με ισχύ έως 28 W Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την πληρότητα των οδηγιών εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

LA 35TUR+ Αρ. παραγγελίας FD 8902

LA 35TUR+ Αρ. παραγγελίας FD 8902 LA 35TUR+ Αρ. παραγγελίας FD 890 Πίνακας περιεχομένων 1 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα τα εξής... 1.1 Σημαντικές υποδείξεις... 1. Κατάλληλη χρήση... 1.3 Νομικές διατάξεις και οδηγίες/κανονισμοί... 1. Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Οδηγίες εγκατάστασης Ξυλόσομπα blueline 4W Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...........................

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Συναρμολόγηση επί στέγης με σύστημα συναρμολόγησης AluPlus συναρμολόγηση εντός της στέγης Συναρμολόγηση σε επίπεδη στέγη με σύστημα συναρμολόγησης AluPlus

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού Split COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS /E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS /E -S Οδηγίες εγκατάστασης Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Πλυντήρια με ιμάντα ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Πλυντήρια με ιμάντα ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ Πλυντήρια με ιμάντα Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας (Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης) EL DSN: FTN-14-01 Από το σειριακό αριθμό: 86 77

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001 *D1170386-1001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση RinNOVA Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση Συγχαρητήρια για την επιλογή σας. WARNING Ο λέβητάς σας είναι αρθρωτός με ηλεκτρονική ρύθμιση και άναμμα. υψηλής απόδοσης με

Διαβάστε περισσότερα

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 670680458-00.Av Επίπεδοι συλλέκτες Solar 000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης GR Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό GR 2 Πίνακας περιεχομένων el Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μπόιλερ Βεβιασμένης Κυκλοφορίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μπόιλερ Βεβιασμένης Κυκλοφορίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μπόιλερ Βεβιασμένης Κυκλοφορίας Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΜΠΟΙΛΕΡ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης για καύση με πιεστικό καυστήρα αερίου Logano plus SB65 Για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Τομή της αντλίας με αριθμούς θέσης Εικόνα 2 Συναρμολόγηση και σωληνώσεις της αντλίας 2 Εικόνα 3 Διαστάσεις Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALPHA2/ALPHA3. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALPHA2/ALPHA3. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALPHA2/ALPHA3 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31 el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύμβολα.... 3 1.1 Ερμηνεία συμβόλων..................

Διαβάστε περισσότερα