ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Χηµικός, ρ. Χηµικών Μηχανικών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007

2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 3 Α. Ατοµικά Στοιχεία 5 Β. Σπουδές Ερευνητικές ραστηριότητες 5 Γ. Στρατιωτικές Υποχρεώσεις 5. Τίτλοι 6 Ε. Υποτροφίες 6 ΣΤ. Μέλος Επιστηµονικών Εταιρειών 6 Ζ. Συµµετοχή σε Ερευνητικά Προγράµµατα 7 Η. Κριτής Επιστηµονικών Περιοδικών 10 Θ. ιακρίσεις 10 ΙΙ. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 11 Α. ιδακτικό Έργο 13 Β. Συγγραφή Ασκήσεων, Σηµειώσεων και Βιβλίων 17 Γ. Συµβολή στην Έκδοση Βιβλίων και Σηµειώσεων 18 ΙΙΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 19 A. Citation Index 21 B. ηµοσιεύσεις σε ιεθνή Περιοδικά µε Κριτές 21 Γ. Άλλες ηµοσιεύσεις Εργασίες Εκθέσεις 31. Συνέδρια Σεµινάρια ιαλέξεις 33 Ε. Παρακολούθηση Συνεδρίων & Σεµιναρίων 47 ΣΤ. Άλλες Επιστηµονικές ραστηριότητες 47 Ζ. Αναφορές στον Ηµερήσιο Τύπο 48 Η. Επισκέψεις σε Ερευνητικά Κέντρα και Εργαστήρια 48 Σελ. 1

3 2

4 I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 3

5 4

6 I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα : Συµεών Επώνυµο : Αγαθόπουλος Όν. Πατρός : Αντώνιος Όν. Μητρός : Ελένη Χρον. Γεννήσεως : 31 Ιανουαρίου 1966 Τόπος Γεννήσεως : Αθήνα Οικ. Κατάσταση : Άγαµος /νση Εργασίας νέο : Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ Β. ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ : ηµοτικό Σχολείο, Ιδιωτικό Σχολείο, Αθήνα : Γυµνάσιο, Β Γυµνάσιο Καλλιθέας, Αθήνα : Λύκειο, Β Λύκειο Καλλιθέας, Αθήνα : Πανεπιστηµιακές, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα : Μεταπτυχιακές, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών (Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, και Κεραµικών και Σύνθετων Υλικών), Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα : Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, European Commission, Joint Research Center, Institute for Advanced Materials (IAM/JRC), Petten, Ολλανδία : Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τµήµα Μηχανικών Κεραµικών Υλικών και Υάλων, Πανεπιστήµιο Aveiro, Πορτογαλία : Επίκουρος Καθηγητής (Π.. 407/1980), νέο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων σήµερα : Μετακαλλούµενος ιαπρεπής Ερευνητής του Εξωτερικού από το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος ENTER. νέο Γ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (έχουν εκπληρωθεί) : Στρατεύσιµος Κελευστής στο Γραφείο Κυβερνήτου Ν/Θ ΑΚΤΙΟΝ, εξουσιοδοτηµένος για χειρισµό διαβαθµησµένου υλικού έως και ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ. 5

7 . ΤΙΤΛΟΙ 1. Πτυχιούχος Χηµείας Πανεπιστηµίου Πατρών, 1988 ("Λίαν Καλώς"). 2. ιδάκτωρ Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών, 1994 ("Άριστα"). Τίτλος ιδακτορικής ιατριβής: Χαρακτηρισµός και ιεπιφανειακές Ιδιότητες Βιοκεραµικών Οξειδίων σε Επαφή µε Βιολογικά Υγρά και Τηγµένες Μεταλλικές Φάσεις. Εξεταστική Επιτροπή: Καθηγητές κ.κ. Π.Νικολόπουλος, Π.Κουτσούκος, Σ.Λαδάς, Ι.Μισιρλής,.Παπαµαντέλλος, Σ.Παύλου, Κ.Πολίτης. Ε. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ : Μεταπτυχιακός Υπότροφος του Ινστιτούτου Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών ιεργασιών Υψηλών Θερµοκρασιών (ΕΙΧΗΜΥΘ/ΙΤΕ), Πάτρα. Το αντικείµενο της ενασχόλησης κατά τη διάρκεια της υποτροφίας περιγράφεται στις παραγράφους Ζ-1 έως Ζ : Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Human Capital and Mobility, στο Joint Reaserach Centre, Institute for Advanced Materials, Petten, Ολλανδία, (Ζ-4) : Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Τµήµατος Κεραµικών Υλικών, Πανεπιστήµιο Aveiro, Πορτογαλία (Z-5-α) : Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Ιδρύµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας (FCT) της Πορτογαλίας (Z-6) : Μετακαλούµενος Ερευνητής του Εξωτερικού στο Πρόγραµµα Ένταξης στο Ελληνικό Σύστηµα Ε&Τ Ερευνητών από το Εξωτερικό (ΕΝΤΕΡ) της ΕΕ και της ΓΓΕΤ (Z-7). νέο ΣΤ. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1. Ένωση Ελλήνων Χηµικών. 2. Ελληνική Κεραµική Εταιρεία European Ceramic Society. 3. American Ceramic Society. 4. European Society for Biomaterials. 5. International Society for Ceramics in Medicine (ISCM). 6. Ελληνική Εταιρία Εµβιοµηχανικής (ΕΛΕMΒIΟ). Νέο 7. Ελληνική Εταιρία Βιοϋλικών (ΕΕΒ) Νέο 8. Marie Curie Fellowship Association (Ένωση Υποτρόφων Ευρωπαϊκής Ένωσης) Ελληνικό Παράρτηµα της M.C.F.A. Πορτογαλικό Παράρτηµα της M.C.F.A. 6

8 Ζ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. EUREKA EU-294 : Biomaterials, medical materials (συµµετοχή στο Πρόγραµµα ως Κύριος Ερευνητής). Συνεργασία Ερευνητικών Ινστιτούτων και Εργαστηρίων από Ελλάδα (ΕΙΧΗΜΥΘ - Εργ. Μεταλλογνωσίας, Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής Μηχ. Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών, ΕΚΕΠΥ ΑΕ), Γερµανία, Ιταλία και Γιουγκοσλαβία, (προϋπολογισµός 9,76 MECU). Το πρόγραµµα αυτό ήταν το πρώτο πρόγραµµα διευρωπαϊκής συνεργασίας στα Βιοϋλικά που χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραµµα αποσκοπούσε στην κατασκευή µε παραδοσιακές (κονιοµεταλλουργικές) και σύγχρονες για την εποχή εκείνη τεχνικές (Sol-Gel, Slip Casting, Hot Isostatic Pressing) µικτών οξειδίων αδρανών βιοκεραµικών που θα προτείνονταν ως οδοντικά και εµφυτεύµατα σκληρών ιστών και το χαρακτηρισµό αυτών (µηχανική αντοχή, ηλεκτρικές και θερµικές ιδιότητες, βιοσυµβατότητα, δυνατότητα κατασκευής σύνθετων υλικών κεραµικού µετάλλου). 2. SCIENCE SCI-0384-C : The influence of oxygen on the interfaces formed between metals and oxide ceramics. Συνεργασία Ερευνητικών Ινστιτούτων και Εργαστηρίων από Ελλάδα (ΕΙΧΗΜΥΘ), Ιταλία και Γαλλία. Στο πρόγραµµα αυτό έγινε για πρώτη φορά η συστηµατική µελέτη της επίδρασης της µερικής πίεσης του οξυγόνου στη συνάφεια που αναπτύσσεται στις διεπιφάνειες σε σύνθετα υλικά κεραµικού-µετάλλου. 3. JOULE JOU2-CT : New SOFC materials and technology. Συνεργασία Ερευνητικών Ινστιτούτων και Εργαστηρίων από Ελλάδα (ΕΙΧΗΜΥΘ), Γερµανία και Νορβηγία. Το Πρόγραµµα αυτό αφορούσε την κατασκευή κελιών καυσίµου από ζιρκόνια σε επαφή µε ευγενή µέταλλα. 4. HUMAN CAPITAL AND MOBILITY No (Training and Mobility for Researchers): The kinetics of active metal braze spreading of ceramics materials. (Συµµετοχή στο Πρόγραµµα ως Κύριος Ερευνητής). Το πρόγραµµα αφορούσε τη µελέτη των διεπιφανειών (από άποψη χηµική και µηχανική) που σχηµατίζονται στις συγκολλήσεις υλικών (µετάλλων και κεραµικών) σε µέσες και υψηλές θερµοκρασίες κυρίως µε τις µεθόδους "Active Metal Brazing", "Diffusion Bonding" και "Partial Transient Liquid Phase Bonding" (PTLPB). Το πρόγραµµα περιελάµβανε ταυτόχρονη εκπαίδευση και εξοικείωση µε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες χαρακτηρισµού υλικών όπως ακτίνες-x, SEM και EPMA. Τα υλικά που εξετάστηκαν ήταν οξείδια του αλουµινίου και του ζιρκονίου καθώς και SiC και Si 3 N 4. Η µελέτη µε ζιρκόνια αφορούσε ερευνητικό πρόγραµµα κατασκευής σύνθετων βιοϋλικών µε βάση τη ζιρκόνια και το µεταλλικό τιτάνιο ή τα κράµατά του (Ti6Al4V). 5. UNIVERSITY OF AVEIRO: (α) Biosensors made of zirconia and Ti-alloys (συµµετοχή στο Πρόγραµµα ως Κύριος Ερευνητής). Οι βιο-αισθητήρες είναι ένα από τα πλέον µοντέρνα πεδία εφαρµογών της βιοϊατρικής και της ηλεκτρονικής. Στους βιο-αισθητήρες, το ηλεκτρονικό κύκλωµα περικλείεται από µία κεραµική κάψουλα, που δρα ως παράθυρο συχνοτήτων και εξασφαλίζει τη µακροβιότητα της προστασίας του αισθητήρα στο σώµα. Το ηλεκτρικό σήµα περνάει από το εξωτερικό στο εσωτερικό της κάψουλας µε ένα µέταλλο που πρέπει να είναι βιοσυµβατό και διαπερνάει το κέλυφος της κάψουλας µέσω υδατοστεγών και ανθεκτικών συγκολλήσεων κεραµικού/µετάλλου. Η ζιρκόνια και το τιτάνιο και τα κράµατά του συγκεντρώνουν όλα τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά βιοαποδεκτικότητας ενώ το συγκεκριµένο ζεύγος εµφανίζει πολύ κοντινούς συντελεστές θερµικής διαστολής, γεγονός που προεξοφλεί πολύ µικρές εναποµένουσες τάσεις, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την καταστροφή µίας διεπιφάνειας κεραµικού/µετάλλου κυρίως υπό συνθήκες χρόνιας µηχανικής κόπωσης. 7

9 Στο πρόγραµµα αυτό, ερευνήθηκαν πειραµατικά οι δυνατότητες συγκόλλησης των δύο αυτών υλικών είτε απευθείας είτε χρησιµοποιώντας για την προαγωγή της τήξης µη τοξικά µέταλλα, όπως Au, Pt ή Ag. (β) Composite scaffolds for bone tissue engineering (Institute for Investigation, I & DT Projects for Health Science and Technology 2002, , 36 µήνες). Το πρόγραµµα σκοπεύει στην κατασκευή βιοαποικοδοµούµενων σκελετών-οδηγών σύνθετων υλικών πολυµερών-βιοδραστικών κεραµικών που η αρχιτεκτονική τους θα εξασφαλίζει κυτταρική in vitro προσκόλληση, αγγειοποίηση και οστεογένεση για εφαρµογές αναγέννησης οστών σε περιπτώσεις απώλειας λόγω τραυµατισµού. Παράλληλα θα πρέπει να ικανοποιούνται και οι ελαστικές και γενικώς µηχανικές ιδιότητες του οστού που θα αντικατασταθεί. Η βιοδραστικότητα θα εξασφαλιστεί από τη χρήση βιοϋάλων, υδροξυαπατίτη και τριφωσφορικού ασβεστίου που θα είναι και η διασπαρµένη φάση για την ενίσχυση του σύνθετου υλικού. Η µήτρα θα είναι από βιοσυµβατό πολυµερές, όπως αυτά που χρησιµοποιούνται ήδη στη βιοϊατρική ως εµφυτεύµατα (π.χ. chitosan, dextran, alginate, polyurethane, poly-hydroxyalkanoates), κατάλληλα τροποποιηµένο ώστε να ικανοποιεί την βιοαποδόµηση και τις µηχανικές ιδιότητες. 6. PORTUGUESE FOUNDATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (FCT Υπουργείο Επιστήµης και Τεχνολογίας Πορτογαλίας) SFRH/1619/2000 : (α) Determination of Interfacial Interactions between Ceramic Oxides and Other Phases, with relevance to Biomedical Applications (συµµετοχή στο Πρόγραµµα ως Κύριος Ερευνητής). Το πρόγραµµα αυτό αποτελούσε µία σύνθετη µελέτη που τελικό σκοπό είχε να συµπληρώσει το κενό που υπάρχει είτε από έλλειψη δεδοµένων ή συστηµατικής έρευνας στις διεπιφανειακές αλληλεπιδράσεις που λαµβάνουν χώρα στις επιφάνειες των κεραµικών βιοϋλικών. Περιληπτικά τα µέρη του προγράµµατος περιελάµβαναν (i) µελέτη της κινητικής προσρόφησης πρωτεϊνών σε επιφάνειες βιοαδρανών κεραµικών (Al 2 O 3 or ZrO 2 ), (ii) επέκταση της µελέτης σε επιφανειοδραστικά βιοκεραµικά και βιοϋάλους διαφόρων χηµικών συστάσεων, (iii) µελέτη προσκόλλησης κυττάρων και ιστών σε επιφάνειες βιοϋλικών και µελέτη της επίδρασης της χηµικής σύστασης, επιφανειακής τραχύτητας και χρόνου προσκόλλησης, έλεγχος ενεργοποίησης αιµοπεταλίων για χαρακτηρισµό θροµβογεννετικών χαρακτηριστικών επιφανειών υποψηφίων βιοϋλικών, (iv) προσρόφηση πρωτεϊνών και προσκόλληση κυττάρων σε επιφάνειες απορροφουµένων βιοκεραµικών και επίδραση του φαινοµένου της ολικής ή της µερικής διάλυσης στην εκτίµηση των φαινοµένων αυτών και της βιοσυµβατότητας, (v) διαβροχή υψηλών θερµοκρασιών σε µη αντιδρώντα συστήµατα, (vi) µελέτη της διαβροχής και του σχηµατισµού προϊόντων αντίδρασης σε τεχνικές κατασκευής σύνθετων βιοϋλικών κεραµικού-µετάλλου. Πολλές πειραµατικές και αναλυτικές τεχνικές χρησιµοποιήθηκαν τόσο στην κατασκευή των υλικών, συµπαγών και επικαλύψεων, όσο και στο χαρακτηρισµό τους όπως, XRD, SEM, EDS, TEM, AFM, Sputtering, Laser Ablasion ενώ µερικές από τις συνεργασίες ήταν µε τα Εργαστήρια του INEB, IST, INESC. (β) Fabrication of short mullite fibres from kaolin to reinforce CMC bioceramic materials (συµµετοχή στο Πρόγραµµα ως Κύριος Ερευνητής). Το πρόγραµµα αυτό σκόπευε να διερευνήσει τις πιο σηµαντικές πειραµατικές παραµέτρους οι οποίες καθορίζουν την κινητική της πυρηνοποίησης και της κρυσταλλικής ανάπτυξης µικρών ινών µουλίτη, (π.χ. είδος και ποσότητα του αντιδραστηρίου που προάγει την τήξη, θερµοκρασία και χρόνος της διεργασίας κλπ.) µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της διεργασίας και την εφαρµογή της για µαζική βιοµηχανική παρασκευή. Οι ίνες του µουλίτη έχουν στόχο να χρησιµεύσουν ως διασπαρµένη φάση ενίσχυσης σύνθετων υλικών µε µήτρα από 8

10 κεραµικό ή κεραµικές-υάλους, συµπεριλαµβανοµένων και του υδροξυαπατίτη και των βιοϋάλων για χρήσεις στη βιοϊατρική. (γ) Production and characterization of novel materials which involve ceramics and glasses for advanced applications with relevance to biomedicine and environmentally friendly aims (συµµετοχή στο Πρόγραµµα ως Κύριος Ερευνητής). Ο διευρυµένος τίτλος του προγράµµατος αυτού στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των επιµέρους δραστηριοτήτων και της εξειδίκευσης που έχει αποκτηθεί τα προηγούµενα χρόνια καθώς και τη µεγιστοποίηση της αξιοποίησης της υλικοτεχνικής υποδοµής και του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος Μηχανικών Κεραµικών Υλικών και Υάλων. Κύρια έµφαση δίνεται στο σχεδιασµό, παρασκευή και χαρακτηρισµό νέων κεραµικών και υάλων που να έχουν πρακτική εφαρµογή στις γενικές κατευθύνσεις της βιοϊατρικής (βιοϋλικά) και του περιβάλλοντος (ανακύκλωση βιοµηχανικών καταλοίπων). Η επιστηµονική-θεωρητική µελέτη σε όλα τα τρία στάδια (σχεδιασµός, παρασκευή και χαρακτηρισµός) είναι σαφώς ο κύριος άξονας του προγράµµατος. Επίσης, ο διευρυµένος τίτλος έχει δώσει σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης νέων συνεργασιών µε άλλα Εργαστήρια σε διεθνές επίπεδο. 7. ENTEΡ νέο Πρόγραµµα Ένταξης στο Ελληνικό Σύστηµα Ε&Τ Ερευνητών από το Εξωτερικό : Ανάπτυξη νέων κεραµικών υλικών και υάλων για οδοντιατρικές εφαρµογές (συµµετοχή στο Πρόγραµµα ως Μετακαλούµενος Ερευνητής του Εξωτερικού). Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται (90% του συνολικού προϋπολογισµού) από την Ευρωπαïκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και το Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης (ΓΓΕΤ) και συνχρηµατοδοτείται (10%) από την εταιρία οδοντιατρικών υλικών Μαυροειδόπουλος ηµήτριος. Ανάδοχος φορέας του προγράµµατος είναι το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, ο συνολικός προϋπολογισµός είναι και η συνολική διάρκεια είναι 24 µήνες. Σκοπός του προγράµµατος είναι η ανάπτυξη νέων υάλων και υαλοκεραµικών υλικών για βιοϊατρικές εφαρµογές µε έµφαση στην οδοντιατρική. Τα υλικά αυτά βρίσκονται στην τεχνολογική αιχµή της ιατρικής και οδοντιατρικής προσθετικής, και αφορούν εµφανή οδοντικά εµφυτεύµατα, και συγκεκριµένα υλικά µε βάση το τριµερές σύστηµα τετρα-πυριτικής µίκας, φθοριοαπατίτη και διοψίτη και υλικά µε βάση το σύστηµα λευκίτη και διπυριτικού λιθίου, καθώς και βιοενεργά εµφυτεύµατα που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην οδοντιατρική χειρουργική και συγκεκριµένα βιοενεργών υάλων στο σύστηµα CaO-MgO-SiO 2 µε προσθήκες B 2 O 3, P 2 O 5, Na 2 O και CaF 2. Η τελική φάση του προγράµµατος θα εστιαστεί στα σύνθετα υλικά που µπορεί να προκύψουν από συνδυασµούς των υλικών των προηγούµενων τριών κατηγοριών, είτε µεταξύ τους, είτε µε άλλα γνωστά βιοϋλικά, όπως Ti, υδροξυαπατίτη κ.α. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει το σχεδιασµό της σύστασης των νέων υλικών, την κατασκευή υάλων και της κρυστάλλωσής τους σε υαλοκεραµικά υλικά και το χαρακτηρισµό των φυσικών, χηµικών και µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών που θα κατασκευαστούν µε τις πλέον γνωστές µεθόδους χαρακτηρισµού κεραµικών υλικών και υάλων. Επειδή πρόκειται για βιοϋλικά, θα γίνει και αξιολόγηση της αντίδρασης των νέων υλικών σε προσοµοιωµένα βιολογικά υγρά µε σκοπό τον προσδιορισµό της βιοενεργότητά τους και την εν γένει πρόβλεψη της συµπεριφοράς τους σε πραγµατικές βιολογικές συνθήκες και περιβάλλον. Επίσης, θα καταβληθούν προσπάθειες ώστε να αναπτυχθούν συνεργασίες µε εν δυνάµει νέους εταίρους στα πεδία του in vitro ελέγχου µε ιστοκαλλιέργειες οστεοβλαστών, των in vivo εµφυτεύσεων σε πειραµατόζωα µε ακόλουθη ιστολογική εξέταση, του ελέγχου των νέων υλικών σε βιοαντιδραστήρες για ανάπτυξη µοσχευµάτων µε τη µέθοδο της ιστοµηχανικής (tissue engineering) και ακόµα και κάποιων πρώτων κλινικών δοκιµών. 9

11 Η. ΚΡΙΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ 1. Biomaterials 2. Ceramics Transactions 3. Interface Science 4. Journal of Biomedical Materials Research: Part A 5. Journal of Materials Science 6. Physics and Chemistry of Glasses 7. Vacuum 8. Materials Science Forum 9. Journal of Non-Crystalline Solids 10. Acta Biomaterialia 11. Materials Research Bulletin νέο 12. Journal of the American Ceramics Society νέο 13. Journal of Solid State Chemistry νέο 14. Materials Letters νέο 15. Microscopy Research and Technique νέο 16. Journal of Physics and Chemistry of Solids νέο 17. Materials Chemistry and Physics (Including Materials Science Communication) νέο 18. Journal of Alloys and Compounds νέο Θ. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 1996 : Εξαίρετος επιστήµονας (από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας) : Πρόεδρος Συνεδρίας Synthesis and Manufacturing στο Συµπόσιο S11- Bioceramics: Materials and Applications του 107 th Annual Meeting & Exposition of the American Ceramic Society, Baltimore, MD, ΗΠΑ, Απρίλιος 10-13, : Μέλος της ιεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής του Fifth Chinese International Conference on High-Performance Ceramics (CICC-5). νέο 10

12 II. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 11

13 12

14 II. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ A. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Ι. Επικουρικό διδακτικό έργο στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Παν. Πατρών 1. Ακαδηµαϊκό έτος : Εργαστήρια µαθήµατος Φυσικοχηµεία και Υλικά ΙΙ ιπλωµατικές Εργασίες: Χουλιαράς Θωµάς Καρούντζος Γιώργος 2. Ακαδηµαϊκό έτος : Φροντιστήρια µαθήµατος Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υλικών Εργαστήρια µαθήµατος Φυσικοχηµεία και Υλικά Ι Εργαστήρια µαθήµατος Φυσικοχηµεία και Υλικά ΙΙ ιπλωµατικές Εργασίες: Χούνδρης Γιώργος Γαρµπή Ελένη & Τσίτσα Αλεξία Ζαχαράκη Τασούλα & Ξύδη Ευγενία Γκιντζίρης Γιώργος & Κασιµιώτης Παναγιώτης 3. Ακαδηµαϊκό έτος : Φροντιστήρια µαθήµατος Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υλικών Εργαστήρια µαθήµατος Φυσικοχηµεία και Υλικά Ι Εργαστήρια µαθήµατος Φυσικοχηµεία και Υλικά ΙΙ ιπλωµατικές Εργασίες: εδεµάδης Νίκος & Καλτσώνης Παναγιώτης Mansour Marwan & Mohamed Salahad Κατεβάτης Γιάννης & Χρυσικόπουλος Κώστας Φιλιπποπούλου Σταυρούλα Χατζηιωάννου Χαράλαµπος 4. Ακαδηµαϊκό έτος : Φροντιστήρια µαθήµατος Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υλικών Φροντιστήρια µαθήµατος Κεραµικά και Ανόργανα Συνδετικά Υλικά Εργαστήρια µαθήµατος Φυσικοχηµεία και Υλικά Ι Σπουδαστικές Εργασίες: Γεωργαντζάς Κώστας, Καρατζάς Θόδωρος & Νικολόπουλος Πέτρος Χρυσικοπούλου Αγγελική 13

15 5. Ακαδηµαϊκό έτος : Φροντιστήρια µαθήµατος Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υλικών Φροντιστήρια µαθήµατος Κεραµικά και Ανόργανα Συνδετικά Υλικά Εργαστήρια µαθήµατος Φυσικοχηµεία και Υλικά Ι ιπλωµατικές Εργασίες: Γεωργαντζάς Κώστας, Καρατζάς Θόδωρος & Νικολόπουλος Πέτρος Χρυσικοπούλου Αγγελική Καλογεράκης Ηλίας Σταυροθανασοπούλου Παναγιώτα 6. Ακαδηµαϊκό έτος : Φροντιστήρια µαθήµατος Κεραµικά και Ανόργανα Συνδετικά Υλικά Φροντιστήρια µαθήµατος Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών Εργαστήρια µαθήµατος Μεταλλογνωσία και Υλικά Σπουδαστική Εργασία: Σκαρµούτσος ιονύσης Συνολικά ( ) : 16 εξάµηνα 1. Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υλικών, Φροντιστήρια : 4 εξάµηνα 2. Κεραµικά και Ανόργανα Συνδετικά Υλικά, Φροντιστήρια : 3 εξάµηνα 3. Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών, Φροντιστήρια : 1 εξάµηνο 4. Φυσικοχηµεία και Υλικά Ι, Εργαστήρια : 4 εξάµηνα 5. Φυσικοχηµεία και Υλικά ΙΙ, Εργαστήρια : 3 εξάµηνα 6. Μεταλλογνωσία και Υλικά, Εργαστήρια : 1 εξάµηνο 7. ιπλωµατικές εργασίες 24 φοιτητών 14

16 ΙΙ. Επικουρικό διδακτικό έργο στο Τµήµα Μηχανικών Κεραµικών και Υάλων, Παν.Aveiro 1. Ακαδηµαϊκό έτος : Συνένωση Υλικών: ιαβροχή, ιάχυση σε στερεά κατάσταση, Brazing. Συνδιδασκαλία µε την Καθ. Helena Guveia, κύκλος µαθηµάτων Μηχανικών Υλικών, 4 ου έτους. ιπλωµατική Εργασία: Ricardo Jorge da Costa Dias Τίτλος εργασίας: Προσκόλληση ερυθρών αιµοσφαιρίων, λευκών κυττάρων και αιµοπεταλίων ολικού αίµατος σε επιφάνειες ζιρκονίας διαφορετικής επιφανειακής τραχύτητας. 2. Ακαδηµαϊκό έτος : Προηγµένα Κεραµικά: Επιφάνειες και διεπιφάνειες κεραµικών υλικών σε πρακτικές εφαρµογές. Συνδιδασκαλία µε τον Καθηγητή R.N.Correia, κύκλος µαθηµάτων Μηχανικών Κεραµικών Υλικών, 5 ου έτους. ιάλεξη µε τίτλο Interfacial interactions between bioceramics and body substances, στα πλαίσια των µεταπτυχιακών µαθηµάτων για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές σε επίπεδο M.Sc. και Ph.D. στην Εµβιοµηχανική (Biomedical Engineering) που διοργανώνεται από το Πανεπιστήµιο του Πόρτο. 3. Ακαδηµαϊκό έτος : ιατριβή Master: Sandra Cristina de Almeida Pina Τίτλος διατριβής: Preparation of glass and glass-ceramics to use in implants. 15

17 ΙΙΙ. ιδακτικό έργο στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών, Παν.Ιωαννίνων νέο 1. Ακαδηµαϊκό έτος : ιδασκαλία µαθήµατος Τεχνικές Χαρακτηρισµού Υλικών ιδασκαλία µαθήµατος Βιοκεραµικά ιδασκαλία µαθήµατος Ειδικά Κεφάλαια Κεραµικών Υλικών ιδασκαλία µαθήµατος Κεραµικά Υλικά Εργαστήρια µαθήµατος Υλικά Ι ιπλωµατικές Εργασίες: Αναστάσης Κώστας Λαγός ηµήτρης (µέλος Εξεταστικής Επιτροπής) 2. Ακαδηµαϊκό έτος : ιδασκαλία µαθήµατος Μεταπτυχιακού (Master) Βιοκεραµικά και Βιούαλοι ιπλωµατικές Εργασίες: Τσεκούρας Μιχάλης Γιανναράκης Γιάννης & Μαργαρίτης Μελέτης ιπλωµατική Εργασία Master: ιαµαντή Εντέλα 16

18 B. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ 1. Θερµική Ανάλυση Μετάλλων και Κραµάτων και Μέθοδοι Μέτρησης Θερµοκρασίας Σ. Αγαθόπουλος, Γ. Αγγελόπουλος. Εργαστηριακή Άσκηση Μεταλλογνωσίας (Νο 3), σελίδες 39. Η Άσκηση αυτή συγγράφτηκε εξ υπ'αρχής και αφορούσε τα φοιτητικά Εργαστήρια Μεταλλογνωσίας ("Φυσικοχηµείας και Υλικών") του Β ου και Γ ου έτους Χηµικών Μηχανικών. Στην άσκηση αυτή ο φοιτητής, εκτός από τις πληροφορίες που αντλεί για την κλασσική πειραµατική κατασκευή των διαγραµµάτων φάσεων (µε έµφαση στα µέταλλα), µαθαίνει και το θερµοδυναµικό υπόβαθρο των διαγραµµάτων φάσεων µε απώτερο σκοπό να ενηµερωθεί για τα σύγχρονα προγράµµατα Η/Υ που βοηθούν στην πρόβλεψη διµερών ή πολυφασικών διαγραµµάτων φάσεων χρησιµοποιώντας βάσεις θερµοδυναµικών δεδοµένων και θερµοδυναµικούς υπολογισµούς. Σηµείωση: Στο ίδιο βιβλίο, υπάρχει και οκτασέλιδο Γενικών Οδηγιών (υπό Σ.Αγαθόπουλου) περί «παρουσίασης έκθεσης εργαστηριακής άσκησης», «παρουσίασης εξισώσεων, πινάκων και διαγραµµάτων» και «προσαρµογής ευθείας σε πειραµατικά σηµεία µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων». 2. Παρασκευή κόνεων µε τη µέθοδο Sol-Gel Σ. Αγαθόπουλος. Σηµειώσεις (14 σελίδες) ως εισαγωγή για την κατασκευή κόνεων µε τη µέθοδο Sol-Gel. 3. Προγραµµατισµός και έλεγχος Φούρνοι υψηλής θερµοκρασίας Σ. Αγαθόπουλος. Πληροφοριακό Παράρτηµα Εργαστηριακών Ασκήσεων Μεταλλογνωσίας, σελίδες 14. Το άρθρο αυτό αποτελεί µια εισαγωγή στον προγραµµατισµό και τον έλεγχο. Οι αρχές που περιγράφονται αφορούν όλα τα συστήµατα και τις οργανολογίες της Χηµικής Μηχανικής αλλά, δεδοµένου ότι το κείµενο εντάσσεται στις Ασκήσεις Μεταλλογνωσίας, η ανάπτυξη γίνεται υπό το πρίσµα του προγραµµατισµού των φούρνων υψηλής θερµοκρασίας. 4. Σηµειώσεις Βιοϋλικών Σ. Αγαθόπουλος. Το εγχειρίδιο αυτό αφορά σηµειώσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διδασκαλία σε φοιτητές του Πανεπιστηµίου (µέρος τους έχει ήδη αποτελέσει τµήµα µερικών διαλέξεων για τα Βιοϋλικά στους φοιτητές στα πλαίσια Φροντιστηρίων κατά το διάστηµα ) και οι οποίες συνεχώς εµπλουτίζονται (αυτή τη στιγµή 300 δακτυλογραφηµένες σελίδες). Το υλικό για τις σηµειώσεις αυτές αντλείται από πηγές (συγγράµµατα και δηµοσιεύσεις) της βιβλιογραφίας. Σε µερικά µόνο σηµεία υπάρχουν και αναφορές από την προσωπική εµπειρία-εργασία του συγγραφέα. Οι σηµειώσεις περιλαµβάνουν τα εξής κεφάλαια: Εισαγωγή, Υλικά των Βιοϋλικών (αναφορά σε διάφορα είδη βιοϋλικών µε τα χαρακτηριστικά τους, τις ιδιότητες, τις εφαρµογές κλπ.), Επιφάνειες και ιεπιφάνειες στα Βιοϋλικά, Μηχανικές ιδιότητες, Βιοσυµβατότητα, Βιολογικός Έλεγχος Εµφυτευµάτων, Αντιδράσεις Ιστών στη Παρουσία Βιοϋλικών, Εφαρµογές, Κανόνες για τη χρήση των βιοϋλικών, Προοπτικές Πειράµατα Χηµείας Σ. Αγαθόπουλος. Αποτελεί την περιγραφή 81 πειραµάτων απλής Ανόργανης Χηµείας τα οποία µπορούν να διεξαχθούν στο σπίτι µε χηµικά αντιδραστήρια που πωλούνται στο εµπόριο. Το σύγγραµµα αποτελείται από 104 σελίδες. Περιλαµβάνει όλα τα είδη των αντιδράσεων όπως απλής και διπλής αντικατάστασης, οξειδοαναγωγής, ιζήµατα, αέρια, δείκτες, σύµπλοκα. Στην αρχή παρουσιάζεται µία συνοπτική περιγραφή της σχετικής θεωρίας. 17

19 6. ιάχυση φάσεων σε διµερή και τριµερή συστήµατα επαφής σε στερεή κατάσταση Σ. Αγαθόπουλος. Το εγχειρίδιο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αναφορά για διδασκαλία φοιτητών Πανεπιστηµίου, προπτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου, και παρουσιάζει τη στερεά διάχυση, σε ποιοτικό και ηµιποσοτικό επίπεδο, στερεών σωµάτων σε επαφή, στην αρχή δυαδικών και µετά τριαδικών συστηµάτων. Επίσης γίνονται αρκετές αναφορές στις πειραµατικές λεπτοµέρειες, µε έµφαση στην τεχνολογία των υλικών, όπως είναι ο γαλβανισµός, οι επιφανειακές κατεργασίες, επικαλύψεις, οξείδωση, κατασκευή σύνθετων υλικών κλπ. Σελίδες Ancient Greek Ceramics Σηµειώσεις για τους φοιτητές του Τµήµατος Μηχανικών Κεραµικών Υλικών και Υάλων του Πανεπιστήµιου του Aveiro οι οποίες προβάλουν την Ελληνική προέλευση του όρου «Κεραµικός» και περιγράφουν µέσα από ιστορικά γεγονότα και γεωγραφικά και πολιτισµικά δεδοµένα την εξέλιξη της κεραµικής και αγγειοπλαστικής από την εποχή της προϊστορίας και µέχρι το τέλος της Κλασσικής Αρχαιότητας στην Ελλάδα (σελίδες 47, στα Αγγλικά και µεταφρασµένο στα Πορτογαλικά). 8. Εργαστηριακές ασκήσεις Βιοϋλικών (υπό συγγραφή) Σ. Αγαθόπουλος. Το σύγγραµµα αποτελεί ολοκληρωµένη σειρά ασκήσεων Βιοϋλικών δύο εξαµήνων. Περιλαµβάνει την κατασκευή του υλικού, το χαρακτηρισµό του υπό το πρίσµα της επιστήµης των υλικών και προχωρά στον in vitro έλεγχο της βιοσυµβατότητας πρώτα µε την καθαρή χηµεία χρησιµοποιώντας προσοµοιωµένο διάλυµα πλάσµατος και µετά µε βιολογικές µεθόδους χρησιµοποιώντας κυτταρικές καλλιέργειες οστεοβλαστών. Γ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 1..Κ. Παπαµαντέλλου, Ειδικά Κεφάλαια Μεταλλουργίας, Πάτρα 1990 (σελίδες 343). 2. Οδηγός Σπουδών Χηµικών Μηχανικών Παν/µίου Πατρών, (σελίδες 149). 3. Γ.Χ. Σαραντόγλου, Μηχανολογικό Σχέδιο µε Στοιχεία Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Σχεδίου, Πάτρα 1994 (σελίδες 215). 18

20 ΙΙΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 19

21 20

22 ΙΙΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Citation Index Νοέµβριος 2006: 158 Β. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ *: Περιοδικά που δεν καταγράφονται στο ISI 1. Wettability and Interfacial Energies in SiC-Liquid Metal Systems. P.Nikolopoulos, S.Agathopoulos, G.N.Angelopoulos, A.Naoumidis, H.Grubmeier. J.Mater.Sci. 27 (1992) Interfacial Phenomena in Al 2 O 3 -Liquid Metal and Al 2 O 3 -Liquid Alloy Systems. P.Nikolopoulos, J.Eur.Ceram.Soc., 10 (1992) A Method for Estimation of Interfacial Energies in Ceramic-Liquid Metal and Alloy Systems. S.Agathopoulos, A.Tsoga, P.Nikolopoulos. Materials Science Forum, (1993) A Method for the Calculation of Interfacial Energies in Al 2 O 3 and ZrO 2 /Liquid-Metal and Liquid-Alloy Systems. P.Nikolopoulos, S.Agathopoulos, A.Tsoga. J.Mater.Sci. 29 (1994) Wettability and Interfacial Interactions in Bioceramic-Body-Liquid Systems. S.Agathopoulos, P.Nikolopoulos. Journal of Biomedical Materials Research, 29 (1995) Preparation and Properties of Binary Oxide Bioceramics. S.Agathopoulos, P.Nikolopoulos, A.Salomoni, A.Tucci, I.Stamenkovic. J.Mater.Sci.:Mater.Med., 7 (1996) Work of Adhesion in Ceramic Oxide/Liquid Metal Systems. D.Sotiropoulou, S.Agathopoulos, P.Nikolopoulos. J.Adhesion Sci.Technol., 10 [10] (1996) Brazing of Zirconia to Ti and Ti6Al4V. S.Agathopoulos, P.Moretto, S.D.Peteves, J.V.Emiliano, R.N.Correia. Ceramic Transactions, 77 (1997) * Biomaterials and Advanced Technology (in Chinese Main Article). Xu Jiayue, Feature Article in KeXue (Science - Chinese Journal), 53 [3] (2001) * Biomaterials: A review of the market (in Russian Main Article). S.Dorozhkin, Feature Article in "Khimia i zhizn" (Chemistry and Life XXI Century, Russian Journal), February 2002, p

23 11. Interactions at Zirconia-Au-Ti Interfaces at High Temperatures. S.Agathopoulos, R.N.Correia, E.Joanni, J.R.A. Fernandes. Key Engineering Materials, (2002) The Influence of BaO on the Reaction of Oxide Ceramics by Molten Aluminium Alloys. M.I.L.L.Oliveira, S.Agathopoulos, J.M.F.Ferreira. Key Engineering Materials, (2002) The Influence of BaO Additives on the Reaction of Al 2 O 3 -SiO 2 Ceramics with Molten Al and Al-Si Alloy. M.Oliveira, S.Agathopoulos, J.M.F.Ferreira. Acta Materialia, 50 [6] (2002) Reactions at the Interface between Al 2 Ο 3 -SiO 2 Ceramics with Additives of Alkaline Earth Oxides and Liquid Al-Si Alloy. M.Oliveira, S.Agathopoulos, J.M.F.Ferreira. J.Mater.Res., 17 [3] (2002) The Influence of MgO, CaO and BaO Additives on the Microstructure and Mechanical Behaviour of Aluminosilicate Ceramics. M.Oliveira, S.Agathopoulos, J.M.F.Ferreira. Key Engineering Materials, (2002), Interfaces in Bioceramics: Surface Energetics and Interfacial Interactions. Key Engineering Materials, (2002), Refractoriness of Oxide Ceramics to Molten Aluminium Alloy: The Influence of BaO, Temperature and Holding Time. M.I.L.L.Oliveira, S.Agathopoulos, J.M.F.Ferreira. Key Engineering Materials, (2002), * A Review of Recent Investigations on Zirconia Joining for Biomedical Applications. S.Agathopoulos, S.Pina, R.N.Correia. Ceramic Transactions, 138 (2003) Structural Interpretation of the In Vitro Reactivity of SiO 2 -MgO-Na 2 O Glasses. S.Agathopoulos, M.C.Ferro, J.Y.Xu, J.M.Oliveira, P.A.A.P.Marques, R.N.Correia, M.H.V.Fernandes. Key Eng.Mater., (2003) Interactions at the Surface of Oxide Bioceramics with Biological Liquids and Blood Cells. S.Agathopoulos, A.J.Calado, J.Y.Xu, M.C.Ferro, M.H.V.Fernandes, M.Nedea, P.Nikolopoulos, R.N.Correia. Key Eng.Mater., (2003) The Fluorapatite-Anorthite System in Biomedicine. S.Agathopoulos, D.U.Tulyaganov, P.A.A.P.Marques, M.C.Ferro, M.H.V.Fernandes, R.N.Correia. Biomaterials, 24 [7] (2003) Glass-ceramics in the former Soviet Union: A review on industry-oriented developments. D.U.Tulyaganov, S.Agathopoulos, V.V.Kharton, F.M.B.Marques. Ind.Ceram., 23 [2] (2003)

24 23. * Utilization of solid wastes from granite cutting processing in porcelain industry. H.R.Fernandes, P.Torres, S.Agathopoulos, D.Tulyaganov, J.M.F.Ferreira. Al-Azhar Bull. Sci., Special Edition, March 2003, * Ceramics and Glasses in Medicine: A Chemical and Structural Approach. S.Agathopoulos, D.U.Tulyaganov, J.M.F.Ferreira. Al-Azhar Bull. Sci., Special Edition, March 2003, * The phase diagram of the ternary fluorapatite-anorthite-diopside system and its application for producing glasses and glass-ceramics. D.Tulyaganov, S.Agathopoulos, J.M.F.Ferreira Al-Azhar Bull. Sci., Special Edition, March 2003, The influence of glucose and bovine serum albumin on the crystallization of a bone-like apatite from revised simulated body fluid. S.V.Dorozhkin, E.I.Dorozhkina, S.Agathopoulos, J.M.F.Ferreira. Key Eng.Mater., (2004) Interfacial Reactions between Aluminosilicate Ceramics Doped with BaO and Molten Aluminium Alloys. M.Oliveira, S.Agathopoulos, J.M.F.Ferreira. Silicates Industriels, 69 [1-2] (2004) Network Connectivity and Bio-Mineralization of 0.45SiO 2 (0.45-x)MgO xk 2 O 0.1(3CaO P 2 O 5 ) Glasses. C.M.Queiroz, S.Agathopoulos, J.R.Frade, M.H.V.Fernandes Materials Science Forum, (2004) Interfacial reactions, thermodynamics and kinetics in doped aluminosilicate ceramics/ liquid Al-alloy contacting systems. M.Oliveira, S.Agathopoulos, J.Lino, J.M.F.Ferreira. Materials Science Forum, (2004) Preparation of Mullite Whiskers from Kaolinite using CuSO 4 as Fluxing Agent. S.Agathopoulos, H.R.Fernandes, D.Tulyaganov, J.M.F.Ferreira. Materials Science Forum, (2004) Synthesis of lithium aluminosilacate glass and glass-ceramics from spodumene material. D.U.Tulyaganov, S.Agathopoulos, H.R.Fernandes, J.M.F.Ferreira. Ceram.Int. 30 (2004) Incorporation of granite cutting sludge in industrial porcelain tile formulations. P.Torres, H.R.Fernandes, S.Agathopoulos, D.U.Tulyaganov, J.M.F.Ferreira. J.Eur.Ceram.Soc., 24 [10-11] (2004) Preparation and crystallization of glasses in the system tetrasilicic mica-fluorapatitediopside. D.U.Tulyaganov, S.Agathopoulos, H.R.Fernandes, J.M.Ventura, J.M.F.Ferreira. J.Eur.Ceram.Soc., 24 [13] (2004) Synthesis and characterization of synthetic F-mica containing glass-ceramics in the system SiO 2 Al 2 O 3 B 2 O 3 CaO MgO Li 2 O (K,Na) 2O F. D.U.Tulyaganov, S.Agathopoulos, H.R.Fernandes, J.M.F.Ferreira. J.Mater.Res., 19 [4] (2004)

25 35. The influence of Y 2 O 3 -containing sintering additives on the oxidation of Si 3 N 4 -based ceramics and the interfacial interactions with liquid Al-alloys. M.Oliveira, S.Agathopoulos, J.M.F.Ferreira. J.Eur.Ceram.Soc., 25 (2005) * Effect of isomorphic substitutions on crystallization of mica and amphibole phases in glasses of the system SiO 2 -Al 2 O 3 -B 2 O 3 -CaO-MgO-Li 2 O-(K,Na) 2 O-F. S.Pina, H.R.Fernandes, S.Agathopoulos, D.U.Tulyaganov, J.M.F.Ferreira. Ceramic Transactions, 170 (2005) Migration of liquid phase in low temperature sintering of AlN. R.Fu, K.Chen, S.Agathopoulos, M.C. Ferro, D.U. Tulyaganov, J.M.F.Ferreira. J.Mater.Sci., 40 (2005) A New Model Formulation of the SiO 2 -Al 2 O 3 -B 2 O 3 -MgO-CaO-Na 2 O-F glass-ceramics. S.Agathopoulos, D.U.Tulyaganov, P.Valerio, J.M.F.Ferreira. Biomaterials, 26 (2005) Stages of Reactive Wetting. S.Agathopoulos, D.U.Tulyaganov, J.M.F.Ferreira Key Eng.Mater., (2005) The Ιnfluence of Sintering Temperature on Mechanical and Microstructural Properties of Bovine Hydroxyapatite. G.Goller, F.N.Oktar, S.Agathopoulos, D.U.Tulyaganov, J.M.F.Ferreira, E.S.Kayali, I.Peker. Key Eng.Mater., (2005) Attachment of Blood Cells onto ZrO 2 and SiO 2 -Containing Glass. P.Valerio, S.Agathopoulos, A.J. Calado, M.F.Leite, A.M.Goes Key Eng.Mater., (2005) The Influence of Sintering Temperature on the Properties of Composites of Biologic Hydroxyapatite and Zirconia. F.N.Oktar, Y.Genc, G.Goller, S.Agathopoulos, D.U.Tulyaganov, J.M.F.Fereira, E.S.Kayali, S.Salman. Key Eng.Mater., (2005) Interfacial interactions between liquid new biocompatible model glasses and solid metallic and ceramic substrates used in biomedicine. I.A.Key, S.Pina, S.Agathopoulos, D.U.Tulyaganov, J.M.F.Ferreira. Key Eng.Mater., (2005), Surface Energies Acting at the Interfaces of Ceramics and Glasses while in Contact with Organic and Biological Liquids. S.Agathopoulos, M.Nedea, B.Ghiban, J.M.F.Ferreira, P.Nikolopoulos Key Eng.Mater., (2005), Direct nitridation of molten Al (Mg, Si) alloy to AlN. J.Haibo, K.Chen, Z.Heping, S.Agathopoulos, O.Fabrichnaya, J.M.F. Ferreira. Journal of Crystal Growth, 281 (2005), ex Hydroxyapatite scaffolds hydrothermally grown from aragonitic cuttlefish bones. J.H.G.Rocha, A.F.Lemos, S.Kannan, S.Agathopoulos, J.M.F.Ferreira. J.Mater.Chem., 15 [47] (2005) ex-57, ex-status: submitted 24

26 47. Scaffolds for bone restoration from cuttlefish. J.H.G.Rocha, A.F.Lemos, S.Agathopoulos, P.Valerio, S.Kannan, F.N.Oktar, J.M.F.Ferreira. Bone, 37 (2005) ex-52, ex-status: in press 48. Aqueous tape casting processing of low dielectric constant cordierite based glassceramics - Selection of binder. S.Mei, J.Yang, X.Xu, S.Quaresma, S.Agathopoulos, J.M.F.Ferreira. J.Eur.Ceram.Soc., 26 (2006) ex-46, ex-status: in press 49. Influence of lithium oxide as auxiliary flux on the properties of triaxial porcelain bodies. D.U.Tulyaganov, S.Agathopoulos, H.R.Fernandes, J.M.F.Ferreira. J.Eur.Ceram.Soc., 26 (2006) ex-45, ex-status: in press 50. Synthesis of glass-ceramics in the CaO-MgO-SiO 2 system with B 2 O 3, P 2 O 5, Na 2 O and CaF 2 additives. D.U.Tulyaganov, S.Agathopoulos, J.M.Ventura, M.A.Karakassides, O.Fabrichnaya, J.M.F.Ferreira. J.Eur.Ceram.Soc., 26 (2006) ex-48, ex-status: in press 51. Low temperature synthesis of anorthite based glass-ceramics via sintering and crystallization of glass-powder compacts. V.M.F.Marques, D.U.Tulyaganov, S.Agathopoulos, V.Kh.Gataullin, G.P. Kothiyal, J.M.F.Ferreira. J.Eur.Ceram.Soc., 26 (2006) ex-51, ex-status: in press 52. Processing of glass-ceramics in the SiO 2 -Al 2 O 3 -B 2 O 3 -MgO-CaO-Na 2 O-(P 2 O 5 )-F system via sintering and crystallization of glass powder compacts. D.U.Tulyaganov, S.Agathopoulos, H.R.Fernandes, J.M.F.Ferreira. Ceram.Int., 32 (2006) ex-47, ex-status: in press 53. Influence of Li 2 O-doping on non-isothermal evolution of phases in K-Na containing aluminosilicate matrix. D.U.Tulyaganov, S.Agathopoulos, H.R.Fernandes, O.Fabrichnaya, J.M.F.Ferreira. J.Am.Ceram.Soc., 89 [1] (2006) ex-53, ex-status: in press 54. Hydrothermal growth of hydroxyapatite scaffolds from aragonitic cuttlefish bones. J.H.G.Rocha, A.F.Lemos, S.Agathopoulos, S.Kannan, P.Valerio, J.M.F.Ferreira. J.Biomed.Mater.Res., 77A (2006) ex-54, ex-status: accepted 55. Effect of sintering of temperature on mechanical and microstructural properties of bovine hydroxyapatite (BHA). G.Goller, F.N.Oktar, S.Agathopoulos, D.U.Tulyaganov, J.M.F.Ferreira, E.S.Kayali, I.Peker. J.Sol-Gel Sci.Techn., 37 (2006) ex-50, ex-status: accepted 56. Preparation and characterization of high compressive strength foams from sheet glass. D.U.Tulyaganov, H.R.Fernandes, S.Agathopoulos, J.M.F.Ferreira. J.Porous Mater., 13 (2006) ex-59, ex-status: submitted 57. Influence of sintering temperature on mechanical properties of biologically derived hydroxyapatite bodies. F.N. Oktar, H.Aydin, G.Göller, S.Agathopoulos, G.Rocha, B.Sennaroglu, S.Kayali. Key Eng.Mater., (2006) ex-65, ex-status: submitted 25

27 58. Sintering effect on mechanical properties of composites of bovine hydroxyapatite (BHA) and Li 2 O. F.N.Oktar, M.R.Demirer, O.Gunduz, Y.Genc, S.Agathopoulos, I.Peker, L.S.Ozyegin, S.Salman. Key Eng.Mater., (2006) ex-67, ex-status: submitted 59. Sintering effect on mechanical properties of composites of hydroxyapatite lanthanum oxide (HA-La 2 O 3 ). F.N.Oktar, L.S.Ozyegin, O.Meydanoglu, H.Aydin, S.Agathopoulos, G.Rocha, B.Sennaroglu, S.Kayali. Key Eng.Mater., (2006) ex-68, ex-status: submitted 60. Sintering effects on mechanical properties of hydroxyapatite-titanium dioxide (HA-TiO 2 ) composites. F.N.Oktar, O.Meydanoglu, G.Göller, S.Agathopoulos, G.Rocha, S.Ozyegin, N.Eruslu, I.Peker, S.Kayali. Key Eng.Mater., (2006) ex-66, ex-status: submitted 61. Sintering effect on mechanical properties of composites of bovine derived hydroxyapatite (BHA) with titanium. L.S.Ozyegin, O.Gunduz, F.N.Oktar, B.Oz, S.Agathopoulos, S.Salman, L.Ovecoglu. Key Eng.Mater., (2006) ex-63, ex-status: submitted 62. Biocompatibility of the outer prismatic and the inner nacreous layers of four different molluscs. F.N.Oktar, P.Valério, G.Göller, S.Agathopoulos, A.M.Goes, M.F.Leite. Key Eng.Mater., (2006) ex-69, ex-status: submitted 63. Sintering effect on mechanical properties of composites of enamel derived hydroxyapatite (EHA) and titanium. O.Gunduz, F.N.Oktar, B.Oz, H.Altundal, S.Agathopoulos, S.Salman, L.Ovecoglu. Key Eng.Mater., (2006) ex-64, ex-status: submitted 64. Formation of hydroxyapatite onto glasses from the CaO-MgO-SiO 2 system with B 2 O 3, Na 2 O, CaF 2 and P 2 O 5 additives. S.Agathopoulos, D.U.Tulyaganov, J.M.G.Ventura, S.Kannan, M.A.Karakassides, J.M.F.Ferreira. Biomaterials, 27 (2006) ex-55, ex-status: submitted 65. Structural analysis and devitrification of glasses based on the CaO-MgO-SiO 2 system with B 2 O 3, Na 2 O, CaF 2 and P 2 O 5 additives. S.Agathopoulos, D.U.Tulyaganov, J.M.Ventura, S. Kannan, A. Saranti, M.A.Karakassides, J.M.F.Ferreira. J. Non-Cryst. Solids, 352 [4] (2006) ex-56, ex-status: submitted 66. Low-temperature processing of akermanite based glass-ceramics via sintering and crystallization of SiO 2 -Al 2 O 3 -B 2 O 3 -MgO-CaO-Na 2 O-F glass powder compacts. J.M.Ventura, D.U.Tulyaganov, S.Agathopoulos, J.M.F.Ferreira. Mater.Lett., 60 [12] (2006) ex-70, ex-status: to be submitted 67. Bond-coating in plasma-sprayed calcium-phosphate coatings. F.N.Oktar, M.Yetmez, S.Agathopoulos, T.M.Lopez Goerne, G.Goller, I.Ipeker, J.M.F.Ferreira. J.Mater.Sci.:Mater.Med., 17 (2006) ex-62, ex-status: submitted 26

28 68. Hydroxyapatite nano-powders produced hydrothermally from nacreous material. A.F.Lemos, J.H.G.Rocha, S.S.F.Quaresma, S.Kannan, F.N.Oktar, S.Agathopoulos, J.M.F.Ferreira. J.Eur.Ceram.Soc., 26 (2006) ex-58, ex-status: submitted 69. Combustion oxidization synthesis and optical properties of cage-like nano-tetrapod ZnO. Y.N.Zhao, M.S.Cao, H.B.Jin, X.L.Shi, X.Li, J.Nanosci.Nanotechnol., 6 [8] (2006) new paper 70. Ultrasonically treated multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) as PtRu catalyst supports for methanol electrooxidation. C.Yang, X.Hu, D.Wang, C.Dai, H.B. Jin, J. Power Sources, 160 [1] (2006) new paper 71. Factors which affect the morphology of AlN particles made by self-propagating hightemperature synthesis (SHS). R.Fu, K.Chen, S.Agathopoulos, J.M.F.Ferreira. Journal of Crystal Growth, 296 (2006) new paper 72. * Mechanical properties of bioceramic reinforced bone cement. S.Daglilar, M.E.Erkan, O.Gunduz, S.Ozyegin, S.Salman, S.Agathopoulos, F.N. Oktar. J.Aust.Ceram.Soc. (2006, accepted). new paper 73. The influence of incorporation of ZnO-containing glazes on the properties of hard porcelains. D.U.Tulyaganov, S.Agathopoulos, H.R.Fernandes, J.M.F.Ferreira. J.Eur.Ceram.Soc., 27 (2007) ex-60, ex-status: submitted 74. Synthesis and characterization of MgSiO 3 -containing glass-ceramics. A.Goel, D.U.Tulyaganov, S.Agathopoulos, M.J.Ribeiro, J.M.F.Ferreira. Ceram.Int., (2006, in press). new paper 75. Diopside - Ca-Tschermak clinopyroxene based glass-ceramics processed via sintering and crystallization of glass powder compacts. A.Goel, D.U.Tulyaganov, S.Agathopoulos, M.J.Ribeiro, R.N. Basu, J.M.F.Ferreira. J.Eur.Ceram.Soc., 27 (2007) new paper 76. Water resistance of bone-cements reinforced with bioceramics. S.Daglilar, M.E.Erkan, O.Gunduz, L.S.Ozyegin, S.Salman, S.Agathopoulos, F.N.Oktar. Mater.Lett. (2006, in press). new paper 77. Fluorine substituted hydroxyapatite scaffolds hydrothermally grown from aragonitic cuttlefish bones. S. Kannan, J.H.G.Rocha, S.Agathopoulos, J.M.F.Ferreira. Acta Biomaterialia (2006, in press). new paper 78. Improvement of microstructure of bovine hydroxyapatite (BHA) by doping with calcium fluoride. L.S.Ozyegin, F.N.Oktar, S.Agathopoulos, S.Salman, Y.Bozkurt, N.Eruslu. Key Eng. Mater., (2007) new paper 79. Improvement of microstructure of bovine hydroxyapatite with yttria. L.S.Ozyegin, S.Salman, F.N.Oktar, S.Agathopoulos, O.Meydanoglu, S.Akesi, I.Yukler. Key Eng. Mater (2007) new paper 80. Sintering effect on mechanical properties of composites made of bovine hydroxyapatite (BHA) and commercial inert glass (CIG). S.Salman, F.N.Oktar, O.Gunduz, S.Agathopoulos, M.L.Öveçoğlu, E.S.Kayalı. 27

29 Key Eng. Mater (2007) new paper 81. Highly bioactive porous composite scaffolds of bovine hydroxyapatite (BHA-Ti, BHA- TiO 2, BHA-Li 2 O). F.N.Oktar, S.Agathopoulos, G.Goller, H.Gökçe, E.S. Kayali, S.Salman. Key Eng. Mater. (2006) (2007) new paper 82. The effect of Al 2 O 3 on sintering and crystallization of MgSiO 3 -based glass-powder compacts. A.Goel, D.U.Tulyaganov, S.Agathopoulos, J.M.F.Ferreira. Ceram. Int., (2006, in press). new paper 83. Crystallization behaviour, structure and properties of sintered glasses in the diopside Ca-Tschermak system. A.Goel, D.U.Tulyaganov, S.Agathopoulos, M.J. Ribeiro, J.M.F.Ferreira. J.Eur.Ceram.Soc., (2006, acceeptped). new paper 84. Tailoring of phase assemblage and grain morphology of (Nd,Dy)-containing SiAlON powders prepared by combustion synthesis. G.Liu, K.Chen, H.Zhou, H.Jin, C.Pereira, S.Agathopoulos, J.M.F.Ferreira. Mater.Sci.Eng.A-Struct. (2007, in press). new paper 85. The effect of BaO addition on crystallization, microstructure, and properties of diopside Ca-Tschermak clinopyroxen based glass-ceramics. A.Goel, D.U.Tulyaganov, V.Kharton, A.Yaremchenko, S.Agathopoulos, J.M.F.Ferreira. J.Am.Ceram.Soc., (2006, acceeptped). new paper 86. The influence of mechanochemical activation on combustion synthesis of Si 3 N 4. H.B.Jin, M.S.Cao, Y.X.Chen, J.T.Li, Ceram.Int., (2006, acceeptped). new paper 87. Low temperature synthesis of glass-ceramics in the anorthite-diopside system via sintering and crystallization of glass-powder compacts. V.M.F.Marques, D.U.Tulyaganov, S.Agathopoulos, J.M.F.Ferreira. Ceram.Int., (2006, submitted). new paper 88. Structure of PtRuCe catalysts supported on multi-walled carbon nanotubes and their performance in methanol electrooxidation. C.Yang, X.Hu, D.Wang, C.Dai, L.Zhang, H.B. Jin, Appl. Catal. B-Environ., (2006, submitted). new paper 89. The effect of ultrasonic frequency on the surface functionalization of MWCNTs. C.Yang, X.Hu, D.Wang, C.Dai, L.Zhang, H.B. Jin, Journal of Power Sources, (2006, submitted). new paper 90. Damping associated with porosity in ceramics. S.D.Panteliou, K.Zonios, I.T.Chondrou, H.R.Fernandes, S.Agathopoulos, J.M.F.Ferreira. International Journal of Mechanics and Materials in Design, (2006, submitted). ex-61 28

30 Σεπτέµβριος 2005 Ιανουάριος 2007 ηµοσιευµένα & αποδεκτά προς δηµοσίευση (+32, +60%) Αποδεκτά από τα υποβληθέντα του Σεπ Αποδεκτά που συγγράφτηκαν µετά Σεπ

31 Συνολικός είκτης Απήχησης (Total Impact Factor TIF) Περιοδικό Impact factor 2006 Αριθµός άρθρων TIF Biomaterials J.Biomed.Mater.Res Acta Biomaterialia Bone J.Mater.Chem Acta Mater J. Power Sources J.Mater.Res J. Nanosci. Nanotechnol J.Cryst.Growth J.Am.Ceram.Soc J.Eur.Ceram.Soc Mater.Sci.Eng.A Mater.Lett JNCS J.Mater.Sci.:Mater.Med J.Sol-Gel Sci.Techn J.Adh.Sci.Technol J.Mater.Sci Ceram.Int J.Porous Mater Mater.Sci.Forum Ind.Ceram Key Eng.Mater J.Aust.Ceram.Soc Silicates Industriels Ceram.Trans Al-Azhar Bull. Sci KeXue Khimia i zhizn ΣΥΝΟΛΟ

32 Γ. ΑΛΛΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ) 1. Μελέτη Μεγέθους Ολιγοσακχαριτών και Ετεροπολυσακχαριτών των Πρωτεογλυκανών από το Χόνδρο Στέρνου Κοτόπουλου. Σ.Αγαθόπουλος. ιπλωµατική Εργασία, Εργ. Βιοχηµείας, Τµήµα Χηµείας Παν. Πατρών, Πάτρα Υλικά της Ιατρικής (Βιοϋλικά): Ανάπτυξη Βιοσυµβατών Σύνθετων Υλικών µε Ιδιότητες που να Ανταποκρίνονται στις Απαιτήσεις της Ιατρικής. Σ.Αγαθόπουλος. Έκθεση Προόδου κατατεθειµένη στο ΕΙΧΗΜΥΘ, Πάτρα, Μάιος 1990, σελίδες Χηµική Αντίδραση: Ο Καταλυτικός Ρόλος της Ορθής ιδασκαλίας της στην Εκπαίδευση της Χηµείας στο Σχολείο. Σ.Αγαθόπουλος, Π.Σταυροθανασοπούλου. Χηµικά Χρονικά, Γενική Έκδοση, Τόµος 53, Τεύχος 6, Ιούνιος 1991, Βιοϋλικά - Μία Τεχνολογία Αιχµής. Σ.Αγαθόπουλος. Κύριο άρθρο (και εξώφυλλο) στο Περισκόπιο της Επιστήµης, 148, Φεβρουάριος 1992, & Βιοϋλικά. Π.Νικολόπουλος, Σ.Αγαθόπουλος,.Σωτηροπούλου, Α.Τσόγκα. Έκθεση Προόδου Ερευνητικού Προγράµµατος EU-294, Πάτρα, Σεπτέµβριος 1992, σελίδες Βιοϋλικά - Κεραµικά Εµφυτεύµατα και η Έρευνά τους στην Ελλάδα Σ.Αγαθόπουλος. Χηµικά Χρονικά, Γενική Έκδοση, Τόµος 55, Τεύχος 3-4, Μάρτιος-Απρίλιος 1993, Χαρακτηρισµός και ιεπιφανειακές Ιδιότητες Βιοκεραµικών Οξειδίων σε Επαφή µε Βιολογικά Υγρά και Τηγµένες Μεταλλικές Φάσεις. Σ.Αγαθόπουλος. ιδακτορική ιατριβή, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Παν. Πατρών, Πάτρα Κεραµικά Υλικά στη Σύγχρονη Τεχνολογία. Σ.Αγαθόπουλος. Χηµικά Χρονικά, Γενική Έκδοση, Τόµος 56, Τεύχος 8, Αύγουστος 1994, The Kinetics of Active Metal Braze Spreading on Ceramics. First Periodic Progress Report, JRC-Petten, August 1995, pages The Kinetics of Active Metal Braze Spreading on Ceramics (in English). Final Report, JRC-Petten, August Το Φαινόµενο της ιαβροχής. Σ.Αγαθόπουλος. Χηµικά Χρονικά, Γενική Έκδοση, Τόµος 63, Τεύχος 3, Μάρτιος 2001, Το Τµήµα Μηχανικών Κεραµικών Υλικών και Υάλων του Πανεπιστηµίου του Aveiro. Σ.Αγαθόπουλος. Κεραµικά Νέα, Τεύχος 10, Νοέµβριος 2001,

33 13. Parthenon of Athens and Human Body: Two similar and perfect constructions. Poster in the Department of Ceramics and Glass Engineering, University of Aveiro. 14. Determination of interfacial interactions between ceramic oxides and other phases, with relevance to biomedical applications and fabrication of short mullite fibres from kaolin to reinforce CMC bioceramic materials. S. Agathopoulos. Periodic Progress Report to FCT-Portugal, May 2003, pages Εµφυτεύµατα και παράταση ζωής: Μία φιλοσοφική προσέγγιση. Σ.Αγαθόπουλος. Χηµικά Χρονικά, Γενική Έκδοση, Τόµος 66, Τεύχος 5-6, Μάιος-Ιούνιος (2004), Κεραµική Τέχνη. Ένα µεγάλο επίτευγµα του ανθρώπινου πολιτισµού. Σ.Αγαθόπουλος. Περισκόπιο της Επιστήµης, 288, Νοέµβριος 2004,

34 . ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΙΑΛΕΞΕΙΣ 1. Temperature Dependence of the Interfacial Energies in Al 2 O 3 -Liquid Metal Systems. G.Angelopoulos, S.Agathopoulos, P.Nikolopoulos. Proc. of Meeting on Material Sciences and Development, in "Emerging Materials by Advanced Processing", Ed. W.A.Kaysser, J.Weber-Bock. KFA-Julich, (1989), , Bad Hirsaw, W.Germany, April Κεραµικά Βιοϋλικά. ιαβροχή Βιοκεραµικών από Μέταλλα και Κράµατα Μετάλλων. Σ.Αγαθόπουλος. ιάλεξη στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Παν. Πατρών, Πάτρα, 2 Ιουλίου Wettability of SiC with Various Liquid Metals. P.Nikolopoulos, S.Agathopoulos, G.N.Angelopoulos, A.Naoumidis, H.Grubmeier. Third International Symposium in "Advanced Composites in Emerging Technologies", University of Patras, Greece, August Amatec Publications (Ed. S.A.Paipetis, T.P.Philippidis), Athens, Greece 1991, p Wettability, Ιnterfacial Εnergies and Reaction Products in SiC-Liquid Metal Systems. A.Naoumidis, P.Nikolopoulos, Proc. Third Greek-German Workshop on "Materials Research for Information Technology", Thessaloniki, September Πειραµατικός και Θεωρητικός Προσδιορισµός του Έργου Συνάφειας Συστηµάτων ZrO 2 - Ρευστών Μετάλλων..Σωτηροπούλου, Σ.Αγαθόπουλος, Π.Νικολόπουλος. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας Βασική και Εφαρµοσµένη Έρευνα, Αθήνα, Οκτωβρίου 1991, Πρακτικά Συνεδρίου Τόµος Α, σελ Σύνθετα Βιοϋλικά Κεραµικού-Μετάλλου. Σ.Αγαθόπουλος, Π.Νικολόπουλος,.Σωτηροπούλου, Κ.Στουρνάρας, Α.Γαλάνη, Θ.Ζαµπετάκης. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας Βασική και Εφαρµοσµένη Έρευνα, Αθήνα, Οκτωβρίου 1991, Πρακτικά Συνεδρίου Τόµος Α, σελ Παρασκευή και Χαρακτηρισµός Μουλίτη µε Τεχνική Sol-Gel. Α.Γαλάνη, Κ.Στουρνάρας, Θ.Ζαµπετάκης, Π.Νικολόπουλος, Σ.Αγαθόπουλος,.Σωτηροπούλου. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας Βασική και Εφαρµοσµένη Έρευνα, Αθήνα, Οκτωβρίου 1991, Πρακτικά Συνεδρίου Τόµος Β, σελ Surface Diffusion Coefficients and Ratio of Grain Boundary Energy to Surface Energy in Polycrystalline Al 2 O 3. S.Agathopoulos, P.Nikolopoulos. Proc. 2nd European Colloquium on "Designing Ceramic Interfaces", November 11-13, 1993, Petten, Netherlands. 9. A Method for Estimation of Interfacial Energies in Ceramic-Liquid Metal and Alloy Systems. S.Agathopoulos, A.Tsoga, P.Nikolopoulos. 6th International Conference on Intergranular and Interface Boundaries in Materials, June 21-26, 1992, Thessaloniki, Greece. 33

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Χημικός, Δρ. Χημικών Μηχανικών Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Εργαστήριο προηγµένων Κεραµικών Υλικών ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ρ Γεώργιος Βεκίνης ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 1. Ανταπόκριση

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973795985 e- mail: klentzar@cc.uoi.gr / klentzar@gmail.com 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό στην Μηχανολογία

τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973795985 e- mail: klentzar@cc.uoi.gr / klentzar@gmail.com 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό στην Μηχανολογία Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Λ έ ν τ ζ α ρ η ς, PhD, MSc τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973795985 e- mail: klentzar@cc.uoi.gr / klentzar@gmail.com 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Ημερομηνία γέννησης: Τόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΌΝΟΜΑ: ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της επίδοσης και Θέματα για το Μάθημα «Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών» 7ου εξαμήνου

Αξιολόγηση της επίδοσης και Θέματα για το Μάθημα «Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών» 7ου εξαμήνου Αξιολόγηση της επίδοσης και Θέματα για το Μάθημα «Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών» 7ου εξαμήνου Θέματα για το μάθημα Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών 7 ου εξαμήνου. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα Όνοµα/Επίθετο: Αναστάσιος (Τάσος) Ραγκούσης Γέννηση: 2 Δεκεµβρίου 1945, Αθήνα, Ελλάδα Στρ. Θητεία: Ναύτης διαχειριστής Π.Ν. 1969-1970 Οικ. Κατάσταση: Διαζευγµένος µε ένα γιό Αρχιτέκτονα Διεύθυνση: Κόνωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έτος ίδρυσης: 2000 Το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Προώθηση του τρίπτυχου Έρευνα-Ανάπτυξη-Καινοτομία ιεξαγωγή Επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Ιφιγένεια Μεταξά Γ. Παπανδρέου 31, 54645, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 6944 831485 Fax: 2310 569996 e-mail imetaxa@aqs.gr Περίληψη προσόντων Συµβουλευτική δραστηριότητα σε θέµατα Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 03/03/1977 Τόπος γέννησης: Σέρρες Ιδιότητα: Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.4709)-(THUNDER)» - «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη.

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΣΕΓΙΑΝ ΟΝΟΜΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΚΑΡΑΜΠΕΤ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας. Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016

Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας. Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016 Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016 18.09.2015 1 ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθημάτων που προσφέρει το τμήμα Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015

Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 31-03-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για το έργο «New Medicines for Trypanosomatidic Infections (NMTrypI)» Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύµβασης Έργου που δηµοσιεύθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com Μπουλούσης Γεώργιος Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ημ. και Τόπος Γέννησης : 18 Νοεμβρίου 1977, Werl Γερμανίας Στρατιωτικές Υποχρεώσεις :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ρ.-μηχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α) Γενικά Στοιχεία ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας Ι ΑΚΤΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ Ιωάννης Θανόπουλος Οπτικές λαβίδες: Θεωρία και εφαρμογές με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Αριστείδης Επίθετο: Χανδρινός Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα E-Mail: achand@teiath.gr, chandria@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ I. ΣΠΟΥ ΕΣ

MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ I. ΣΠΟΥ ΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 1 MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµη Ηµεροµηνία Γέννησης: 24/05/1980 Τόπος Γέννησης : Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα : 6937-771301 ιεύθυνση : Π. Μαυροµιχάλη

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (TETY) Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 Παρουσίαση Τμήματος Παρουσίαση συμβουλευτικού κέντρου φοιτητών Παρουσίαση ΟΦΕΑΚ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Γ.Κ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακών Σπουδών: Τµήµα Γεωλογίας Α.Π.Θ».

Προπτυχιακών Σπουδών: Τµήµα Γεωλογίας Α.Π.Θ». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΠΕΡΑ K. ΚΥΡΙΑΚΗ MSc Γεωλόγος Ηµερ. και τόπος γεννήσεως: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail): 15/04/1983, Θεσσαλονίκη heraia@geo.auth.gr, piperakyr@gmail.com ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2008- Σήµερα Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υάλου (Glass Technology)

Τεχνολογία Υάλου (Glass Technology) Τεχνολογία Υάλου (Glass Technology) Η παραγωγή υάλου ξεκινά με την ανάμειξη των αρχικών υλικών που αποτελούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από φυσικά ορυκτά ( άμμος ασβεστόλιθος) και σε μικρότερες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Γιατί να σπουδάσετε στο Ηνωμένο Βασίλειο; ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ - Undergraduate Bachelor Degrees Το Ηνωμένο Βασίλειο με την άριστη

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ Ημερ/νία Γέννησης : 18 Φεβρουαρίου 1979 Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμη Διεύθυνση Κατοικίας : Οδός Φοινικούντας,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΏΝΥΜΟ: ΝΤΙΛΟΥΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Πενταπλάτανος Τ.Κ. 58100, Γιαννιτσά. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει εκτεταμένες σπουδές στη Μηχανική συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες περιοχές που σχετίζονται με σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/01/1977

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για την σύσταση και λειτουργία

Εισήγηση για την σύσταση και λειτουργία EEKX-KB Πρόεδρος: Δ. ΡΙΖΟΣ Αντιπρόεδρος: Χ. ΝΙΚΟΛΟΥ Ταμίας: Α. ΨΑΡΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Γενικός Γραμματέας: Ο. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Φ. ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ Μέλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δεκέμβιος 2013 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Χολόγκιτας Ημερομηνία γέννησης: 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα 2014 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30/06/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΑΘΗΝΑ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΘΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση του Μηχανολόγου Μηχανικού, µοχλός για τη διαµόρφωση του τεχνολογικού και επιστηµονικού γίγνεσθαι

Η εκπαίδευση του Μηχανολόγου Μηχανικού, µοχλός για τη διαµόρφωση του τεχνολογικού και επιστηµονικού γίγνεσθαι Η εκπαίδευση του Μηχανολόγου Μηχανικού, µοχλός για τη διαµόρφωση του τεχνολογικού και επιστηµονικού γίγνεσθαι Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης Ε.Μ.Π. ΤΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ. Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ. Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005 Τρίπολη, 21 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 3716 Προς: 1. ΙΤΣ Α.Ε. Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΤΣΟΥΚΑ. Μεσολογγίου και Αγίας Λαύρας, Χανιά, Κρήτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΤΣΟΥΚΑ. Μεσολογγίου και Αγίας Λαύρας, Χανιά, Κρήτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙA Ονοματεπώνυμο Όνομα πατρός Όνομα μητρός Οικογενειακή κατάσταση Βασιλική Ματσούκα Κωνσταντίνος Αικατερίνη Άγαμη Ημερομηνία γέννησης 18 Ιουνίου 1979

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών www.materials.uoc.gr Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του 21 ου αιώνα με προηγμένα υλικά Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (TETY) Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Από το διδακτικό βιβλίο των Αντωνίου Ν., ηµητριάδη Π. κ.ά. θα διδαχθούν: Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1.1. Οι φυσικές επιστήµες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ν. Κεφαλά, Α. Βασιλάκης, Λ. Ζουμπουλάκης Εργαστηριακή Μονάδα Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΑΙΘΑΛΗΣ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΑΙΘΑΛΗΣ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χηµικής Μηχανικής, σελ.325 (1999) ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΑΙΘΑΛΗΣ Ε.. Παπαϊωάννου,.Θ. Ζάρβαλης και Α.Γ. Κωνσταντόπουλος Ίδρυµα Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας 1 απόυδραυλικές εγκαταστάσεις εσωτερικών δικτύων οικιών. 2 από ψυκτικές συσκευές Φροντίσαµενα να πάρουµε από τον κάθε κρουνό δειγµατοληψίας τα πρώτα 500 ml, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ελπινίκη Παπαγεωργίου Σημειώσεις Παρουσίαση : Μελέτη της απαγωγής βιοϊατρικού σήματος, εφαρμογή σε θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα