ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 50 ΧΡΟΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 50 ΧΡΟΝΩΝ"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 50 ΧΡΟΝΩΝ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

2

3 Η πορεία της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μέσα στο χρόνο 50 χρόνια μοναδικότητας & αμφισβήτησης. Καλούρη Χ. Ουρανία Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ Στόχος μας, αν και πολύ φιλόδοξος, είναι να αποτυπώσουμε ή ακόμη απλά να σκιαγραφήσουμε την πορεία λειτουργίας της ΣΕΛΕΤΕ-ΑΣΠΑΙΤΕ, Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης στο ξεκίνημά της, και Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σήμερα. Η πορεία μιας σχολής που για 50 χρόνια ακολουθεί ταυτόχρονα μια πορεία μοναδική, ίσως και μοναχική θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί, και μια πορεία αμφισβήτησης, ενώ όμως παράλληλα έχει στελεχώσει και συνεχίζει να στελεχώνει αποτελεσματικά όλη την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Μιας σχολής η οποία δίκαια μπορεί να χαρακτηριστεί ως η μοναδική παιδαγωγική σχολή για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών... Η ιστορία της Σχολής συνδέεται με την συγκρότηση της επιτροπής παιδείας του 1957, «με ποικίλη σύνθεση 1 που συνέστησε ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής» (Δημαράς, Παπαγεωργίου, 2008, 147) προκειμένου να μελετήσει και να προτείνει λύσεις για το εκπαιδευτικό ζήτημα. Αποτέλεσμά της αποτελεί η Μεταρρύθμιση του 1959, με την οποία νέες προοπτικές ανοίγονται για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ), «για την κάλυψη της ανάγκης της ταχείας και έντονης τεχνολογικής προόδου» (εισηγητική έκθεση Ν.Δ. 3971/1959), η οποία όμως, θα πρέπει να σημειωθεί, μέχρι τότε όφειλε την παρουσία της κυρίως στην φιλανθρωπία των ιδιωτών ή της εκκλησίας (Αντωνόπουλος, Καλούρη, 2010). Όμως, «αν και ήταν ανάγκη να υπάρξουν παρεμβάσεις στη βάση αυτών των προτάσεων [της επιτροπής], δεν έγιναν παρά ελάχιστες και αποσπασματικές ρυθμίσεις στην τεχνική/επαγγελματική εκπαίδευση» (Δημαράς, Παπαγεωργίου, 2008, 147). Τα προβλήματα της τεχνικής εκπαίδευσης παραμένουν πολύ μεγάλα «η τεχνική παιδεία εις την Ελλάδα διέρχεται κρίσιμον ιστορικήν καμπήν. Η κρισιμότης αύτη προέρχεται κατά γενικήν ομολογίαν από την αδιαφορίαν των αρμοδίων αρχών να επιλύσουν ένα πλήθος οξυτάτων και ζωτικών προβλημάτων» (εφημ. Πανσπουδαστική στο Αντωνόπουλος κ.ά., 2008). Όπως υποστηρίζεται στη βουλή (από τον Ε. Κοθρή της προοδευτικής μειοψηφίας) «χωρίς την συμβολήν των εκπαιδευτικών λειτουργών δεν δύναται να πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική αναγέννησις [ ] διότι εάν θέλωμεν να έχωμεν Επαγγελματικά και Τεχνικά Σχολεία, πρέπει πρώτον να φροντίσωμεν δια την μόρφωσιν και προ πάντων την παιδαγωγικήν του διδακτικού προσωπικού [ ]», για να παρουσιαστεί στη συνέχεια (από τον εισηγητή της πλειοψηφίας Αποσκίτη) απαραίτητη η ίδρυση σχολής για την εκπαίδευσή του. «Η ΣΕΛΕΤΕ λειτούργησε για πρώτη φορά ως «έκτακτη πειραματική σχολή-σεμινάριο» με τη συνεργασία της Υπηρεσίας Μελετών και Συντονισμού και του Ελληνικού Κέ- 1 Την επιτροπή Παιδείας αποτελούσαν οι καθηγητές πανεπιστημίου Λ. Ζέρβας, Ι. Θεοδωρακόπουλος, Ν. Λούρος, Κ. Μπόνης, Α. Τσιριντάνης, Χ. Φραγκίστας, Δ. Πίππας, ο παιδαγωγός Ε. Παπανούτσος, ο βουλευτής Α. Λαιμός, ο Δ/ντής της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Γ. Παλαιολόγος, ο επίτιμος εκπαιδευτικός σύμβουλος Θ. Παρασκευόπουλος ( Παπανούτσος, Ε. Απομνημονεύματα, σ. 92)

4 42 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ντρου Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ). Το πρώτο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 1957 στεγάστηκε κ λειτούργησε στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία. Στις 21 Ιουλίου 1958 (ΕΛΚΕΠΑ, προς το ΥΠΕΠΘ 1 ) μελετάται και οργανώνεται «παρά του ΕΛΚΕΠΑ Φροντιστήριο-Διδασκαλείο δια καθηγητάς Επαγγελματικών Σχολών» και συστήνεται Έκτακτος Πειραματική Σχολή, Σεμινάριον, κυρίως προκειμένου να μη χαθεί η βοήθεια που είχε προσφερθεί από την αμερικανική UNRRA για τα υπάρχοντα τότε βραδυνά σχολεία. Το Σεπτέμβρη του 1959 ιδρύεται η Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και τεχνικής Εκπαίδευσης εις την οποίαν «θα επιμορφώνονται επιστημονικώς και θα προπαρασκευάζονται παιδαγωγικώς οι υποψήφιοι διδάσκαλοι των τεχνικών και λοιπών επαγγελματικών σχολών και των ειδικών μαθημάτων των νέων κατευθύνσεων των γυμνασίων» με τη συνδρομή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κυρίως για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων της σχολής (Καλούρη et al. 2002). «Επόπτης στην Προεδρία 2» της ΣΕΛΕ- ΤΕ ορίζεται η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας μελετών και Συντονισμού του Υπουργείου Παιδείας Νίκη Δενδρινού Αντωνακάκη. Οι στενές σχέσεις με την κυβερνητική παράταξη της εποχής, την ΕΡΕ, διευκολύνουν την ίδρυση και λειτουργία της ΣΕΛΕΤΕ. Όπως η ίδια η Αντωνακάκη σημειώνει 3 στην ίδρυση της Σχολής βοήθησαν πολύ οι «γνωριμίες» του συζύγου της, δημοσιογράφου Αντώνιου Αντωνακάκη, ενώ είχε την υποστήριξη του Υπουργού Προεδρίας Κ. Τσάτσου, του Π. Κανελλόπουλου καθώς και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στηρίζει την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής και τα Ενωμένα Έθνη συνεισφέρουν οικονομικά για την ανέγερση και στελέχωσή της. Άλλωστε, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικό εκπαιδευτικό δάνειο είχε συναφθεί την εποχή αυτή από τη Διεθνή Τράπεζα Επενδύσεων (Ζάχαρης, 203). Η σχολή δημιουργείται στα πρότυπα της γαλλικής Ecole Nationale d Enseignement Technologique, ENSET και του αμερικανικού παν/ου της Πενσυλβάνια, προσκαλούνται αμερικανοί εμπειρογνώμονες και καθηγητές, ενώ προσφέρονται υποτροφίες για μετεκπαίδευση στην Αμερική κυρίως στα «παιδαγωγικά της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως» και «τα τεχνικά μέσα διδασκαλίας». Το η ΣΕΛΕΤΕ λειτουργεί ως έκτακτη σχολή στο ΕΛΚΕΠΑ εξάμηνης αρχικά και ετήσιας στη συνέχεια. Παράλληλα λειτούργησε θερινό τμήμα στη Θεσσαλονίκη με εντατικό πρόγραμμα 2 καλοκαιριών που έδινε πτυχίο αντίστοιχο με το ετήσιο της Αθήνας. Το λειτούργησε ετήσιο τμήμα για όσους εργοδηγούς δίδασκαν ήδη σε σχολεία ΤΕΕ καθώς τμήματα διετούς διάρκειας για όσους εργοδηγούς είχαν επαγγελματική αλλά όχι διδακτική πείρα. Το πρόγραμμα σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ παρουσιάζεται ιδιαίτερα καινοτόμο για την εποχή Περιλαμβάνει δε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα μαθήματα: Ανάλυσις επαγγέλματος, Μέθοδοι διδασκαλίας Ι & ΙΙ, Οργάνωσις και διεύθυνσις εργαστηρίων, Οδηγητική και επαγγελματικός προσανατολισμός, Γενικαί αρχαί επαγγελματικής εκπαιδεύσεως Ι & ΙΙ, Τεχνικά μέσα διδασκαλίας Ι & ΙΙ, Ψυχολογία Ι & ΙΙ, Πρόληψις ατυχημάτων, Πρακτικές ασκήσεις Διδασκαλίας Ι & ΙΙ, Τεστ και μετρήσεις (ΝΔ 3971/1959). Αν μεταφερθούμε στην δεκαετία του 60, τότε μόνο μπορούμε να καταλάβουμε την πρωτοπορία της ΣΕΛΕΤΕ και την μοναδικότητά της, ως σχολής εκπαίδευσης των τεχνολόγων εκπαιδευτικών Από την ίδρυσή της συνδύαζε τις τεχνικές με τις ανθρωπιστικές σπουδές, είχε θεσμοθετήσει τις πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας (ΠΑΔ), σε εικονικές και πραγματικές τά-

5 ΕΠΕΤΕΙΟΣ 50 ΧΡΟΝΩΝ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ξεις, περιλάμβανε το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού έχοντας παράλληλα εξειδικευμένα εγχειρίδια, ψυχομετρικά εργαλεία και εργαστήρια. Αν σήμερα διαπιστώνεται η έλλειψη γενικότερων γνώσεων ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού στους φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων και των φιλοσοφικών σχολών (Κελπανίδης, 2003), η ΣΕΛΕΤΕ στο πρόγραμμα της περιλάμβανε την ιστορία του τεχνικού πολιτισμού, με στόχο την αληθινά αποδοτική σύνδεση της τεχνολογικής με την ανθρωπιστική γνώση. Το 1961, στην αναζήτηση στέγης απαλλοτριώνεται το κτήμα Μακρυκώστα έκτασης 235 στρεμμάτων και με οικονομική βοήθεια της αμερικανικής κυβέρνησης και του ΟΗΕ αρχίζει η κατασκευή των εγκαταστάσεων από αμερικανική εταιρεία. Όπως η ίδια η Δενδρινού-Αντωνακάκη αναφέρει οι γνωριμίες της ίδιας με τον σύμβουλο της αμερικανικής πρεσβείας και οι φιλικές πολιτικές σχέσεις του συζύγου της με την τότε κυβέρνηση εξασφαλίζουν την αγορά του οικοπέδου, έναντι δρχ, και την υπογραφή της σχετικής έκθεσης «δια νυκτός» 4. Πλήρες πρόγραμμα σπουδών, κτιριακές υποδομές, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια καθιστούν τη ΣΕΛΕΤΕ μοναδική, μοναδική παιδαγωγική σχολή για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, ενώ όμως δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται ότι ελέγχεται έντονα από τον ξένο παράγοντα και τις αντίστοιχες ιδεολογικές του προεκτάσεις στον ελληνικό χώρο, γεγονός που θα την οδηγήσει στην κατάργησή της με την αλλαγή στο πολιτικό πεδίο και τη μεταρρύθμιση του 1964 (Καλούρη κ.ά, 2002). Με το Ν. 4379/1964 «Περί Τεχνικής Εκπαιδεύσεως» καταργείται η μεταρρύθμιση του 1959 για την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση και τονίζεται ότι «η οικονομική πρόοδος της χώρας ευρίσκεται εις στενήν συνάρτησιν προς την ανάπτυξιν της επαγγελματικής, ιδία της τεχνικής εκπαιδεύσεως η οποία αποτελεί μιαν από τις βασικές της προϋποθέσεις» (εισηγητική έκθεση). Όπως σημειώνεται (Μπουζάκης, 1995, 23) «η πίστη στον οικονομικό-αναπτυξιακό ρόλο της εκπαίδευσης και η συνακόλουθη ανάγκη στροφής στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση, υπογραμμίζεται ιδιαίτερα στην εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου νόμου περί τεχνικής εκπαιδεύσεως: Η οικονομική πρόοδος της χώρας ευρίσκεται εις στενήν συνάρτησιν προς την ανάπτυξιν της επαγγελματικής, ιδία της τεχνικής Εκπαιδεύσεως, η οποία αποτελεί μίαν από τας βασικάς προϋποθέσεις της». Η Σχολή Εκπαίδευσης Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως (ΣΕΛΕΤΕ) συγχωνεύεται μαζί με το Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως, τη Σχολή Μετεκπαιδεύσεως Δημοδιδασκάλων, την Υπηρεσία Μελετών και το Τμήμα Λαϊκής Επιμόρφωσης του ΥΠΕΠΘ, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, προκειμένου να «αποτελέσουν ενιαίον και καλώς συντεταγμένον Οργανισμόν αυστηρώς επιστημονικού χαρακτήρος,» (Καλούρη et al., 2002). Η Αντωνακάκη τίθεται σε διαθεσιμότητα, λόγω έλλειψης συνεργασίας με τον Υπουργό και κατ εντολή του φίλου του, Παπανούτσου, όπως η ίδια αναφέρει 5. Το 1966 η ΣΕΛΕΤΕ, πάλι ακολουθώντας τις πολιτικές εξελίξεις, επανιδρύεται (4588/1966 «Περί επανιδρύσεως της ΣΕΛΕΤΕ») και στο πλαίσιό της ιδρύεται η Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) με τμήματα Δομικών, Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Κωτσίκης, Παιδαγωγική εγκυκλοπαίδεια, Ελληνικά Γράμματα, σ.4652). Θεσπίζεται ότι «πέραν των λοιπών προσόντων απαιτείται δια τον διορισμόν εις τας ως άνω θέσεις [διδακτικού και εποπτικού προσωπικού της ΤΕΕ] και πτυχίον ΣΕΛΕΤΕ ή αποδεικτικόν συναφών σπουδών εις την αλλοδαπήν» (Καλούρη et al., 2002). Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει για πρώτη φορά όχι μόνο η λειτουργία της ΣΕΛΕΤΕ στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, αλλά κυρίως η λειτουργία της τετραετούς Ανωτέρας σχολής Εκπαιδευτικών τεχνολόγων Μηχανικών

6 44 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΑΣΕΤΕΜ) με ειδικότητες και με υπολογισμό του χρόνου φοίτησης στη Σχολή ως χρόνου κανονικής μόνιμης δημόσιας υπηρεσίας (ΝΔ 580/70, ΦΕΚ 139/ ). Στη σχολή διορίζονται καθηγητές οι οποίοι στη συνέχεια στέλλονται στο εξωτερικό με δαπάνες του υπουργείου προκειμένου να αποκτήσουν τα απαιτούμενα προσόντα 6. Όμως, η δικτατορία αναστέλλει την λειτουργία της ΣΕΛΕΤΕ για να την επαναλειτουργήσει το Νοέμβριο 1968 με πρόεδρο στρατιωτικό επίτροπο, και στη συνέχεια, στην μεταπολίτευση, με πρόεδρο ξανά την Αντωνακάκη. Παραμένει όμως πάντοτε σε ένα ακαθόριστο θεσμικό πλαίσιο. Παραμένει πάντοτε «κάπως», «μάλλον», «περίπου» Η μεταρρύθμιση του 1977 αν και δημιούργησε, ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανώτερη τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, αφήνει απέξω την ΣΕΛΕΤΕ. Το ίδιο και η πολιτική αλλαγή του 1981 καθώς και οι θεσμικές αλλαγές της δεκαετίας του 90 και πάλι ξεχνούν την ΣΕΛΕΤΕ. Η πλειοψηφία του εκπαιδευτικού προσωπικού μέχρι και την δεκαετία του 90, έχει πτυχίο της σχολής, ΑΣΕΤΕΜ ή ΠΑΤΕΣ, προφανώς γιατί έτσι επιδιωκόταν η αναπαραγωγή μιας συγκεκριμένης τακτικής και ιδεολογίας και διασφαλιζόταν η συντήρηση των απόψεων και ιδεολογιών των αρχικώς διορισμένων. Αξίζει ίσως να αναφερθεί ότι το 1972 βρίσκει την ΠΑ- ΤΕΣ με το 80% των εκπαιδευτικών της να έχουν σπουδάσει στις ΗΠΑ και το υπόλοιπο 20% να μοιράζεται ανάμεσα στην Ιταλία, την Αγγλία και τη Γερμανία (Καλούρη, Φιλιός, 2005). Τον Ιούλιο του 2002 η ΣΕΛΕΤΕ καταργείται και ιδρύεται η Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) «Η αποστολή της σχολής συμπίπτει με αυτή των ΤΕΙ. όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 του Ν. 1404/1983 και περιλαμβάνει επιπλέον την παράλληλη παροχή παιδαγωγικής εκπαίδευσης στους σπουδαστές της, την προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας στην εκπαιδευτική τεχνολογία και την παιδαγωγική, και την παροχή κατάρτισης, επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης» (N.3027/2002) Όμως, αν και τονίζεται ότι η σχολή «περιλαμβάνει επιπλέον την παράλληλη παροχή παιδαγωγικής εκπαίδευσης στους σπουδαστές της», δεν αναφέρεται ότι παράλληλα απαιτείται πρόσθετο 5 ο έτος για τους σπουδαστές, για να έχουν την αντιστοιχία με τα ΤΕΙ. 5 ο έτος το οποίο δεν αποτελεί master, αλλά ένα ακόμη, πτυχίο; με 1 έτος σπουδών;; συμπληρωματικό; Αλλά είναι μια άλλη ιστορία που θα την ξαναδούμε με τα συμπεράσματα του συνεδρίου Παρά όμως την καινοτομία που έκφραζε για την εποχή η ΣΕΛΕΤΕ παρέμενε, ίσως και ακόμη ως ΑΣΠΑΙΤΕ παραμένει, ένα ίδρυμα χωρίς ακαδημαϊκή κουλτούρα. Παρόλο τον σπουδαίο και μοναδικό ρόλο της, ως μοναδική σχολή που συνδυάζει ή καλείται να συνδυάσει την τεχνολογική με την ανθρωπιστική παιδεία, που εκπαιδεύει τεχνολογικά και παιδαγωγικά τους σπουδαστές της, μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, η ΣΕΛΕΤΕ- ΑΣΠΑΙΤΕ έχει ακόμη μακρά πορεία να διανύσει Διορισμένες διοικήσεις, εξαρτήσεις από τις εκάστοτε πολιτικές εξελίξεις, παρεμβάσεις από τη γραφειοκρατία του ΥΠΕΠΘ, μεγάλος αριθμός ωρομισθίων καθηγητών, μη εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών και των εργαστηρίων, μετατοπίζουν την σχολή από την μοναδικότητά της στην αμφισβήτησή της. Σήμερα γιορτάζοντας τα 50της χρόνια η Σχολή συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από έλλειψη ακαδημαϊκού ύφους, κοινωνικού κύρους και επιστημονικής αναγνώρισης Παραμένει η μοναδική σχολή εκπαίδευσης τεχνολόγων εκπαιδευτικών, που αν και πρωτοπόρα, δεν αναδείχτηκε ποτέ, παρέμεινε επί σειρά ετών και παραμένει ακόμη, επί της ουσίας ανώτερη και υποβαθμισμένη Ελπίζουμε ο προβληματισμός που θα προκύψει από το συγκεκριμένο συνέδριο, το 1 ο στην 50χρονη ιστορία της σχολής, να συντελέσει στην προοπτική εξέλιξής της.

7 ΕΠΕΤΕΙΟΣ 50 ΧΡΟΝΩΝ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

8 46 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Βιβλιογραφία 1. Αντωνόπουλος Ι., Καλούρη Ρ. (2010), «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ελληνική Κοινωνία, 19 ος 20 ος αιώνας», (υπό έκδοση) 2. Αντωνόπουλος Ι., Τσακιράκις Ι., Καλούρη Ο. (2008), Φοιτητικές διεκδικήσεις στη δεκαετία μέσα από τις σελίδες της «Πανσπουδαστικής», πρακτικά, 5 ο

9 ΕΠΕΤΕΙΟΣ 50 ΧΡΟΝΩΝ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ», Πανεπιστήμιο Πατρών 3-5 Οκτωβρίου Δενδρινού-Αντωνακάκη, Νίκη (1971). Ιστορική εξέλιξις της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως. Αθήνα 4. Δημαράς Α., Παπαγεωργίου Β. (2008) Από το Κοντύλι στον Υπολογιστή Εκατόν εβδομήντα χρόνια ελληνική εκπαίδευση με λόγια και εικόνες (Αθήνα, Μεταίχμιο). 5. Δημητρόπουλος, Ε., Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ο. (2002). Η Συμβουλευτική και ο Προσανατολισμός στη ΣΕΛΕΤΕ : Η Εκπαίδευση και η Πράξη. Εμπειρίες, Παρούσα Κατάσταση, Προοπτικές. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ.62-63, σσ , Οκτώβριος & Δεκέμβριος 2002, ΕΛΕΣΥΠ-Ελληνικά Γράμματα. 6. Δημοσιογραφική Ομάδα «ΙΟΣ». (2006) Ψηφιοποιημένο αρχείο ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙ- ΚΗΣ» (Αθήνα, Κάλβος). 7. Καλούρη, O., Φιλιός, A., Λαγός, Δ., Μόσιαλος, Σ. (2005). «Συμβουλευτική Διάσταση του Ρόλου των Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών στην Εποχή της Πολυπολιτισμικότητας», Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 74-75, σ , Αθήνα, ΕΛΕΣΥΠ- Ελληνικά Γράμματα. 8. Καλούρη, Ο. (2006). Ο Θεσμός Συμβουλευτική-Προσανατολισμός στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και η ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.: Μια παράλληλη πορεία, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ.78-79, σ.32-40, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα 9. Καλούρη, Ο.Χ., Φιλιός Α.Ε., (2005), Οι επιστήμες της αγωγής στην Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή (ΠΑΤΕΣ) της ΣΕΛΕΤΕ, Πρακτικά (υπό έκδοση) Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση και κοινωνία στο σύγχρονο κόσμο-παιδαγωγικά Τμήματα: 20 χρόνια», Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών-Μελετών, Απριλίου, Ρέθυμνο-Κρήτη & Μάιος Καλούρη-Αντωνοπούλου Ο., Αθανασούλα-Ρέππα Α., Φιλιός, Α. (2003), Η Ιστορική εξέλιξη της ΣΕΛΕΤΕ: Εκπαιδευτική πολιτική και παιδαγωγική κατάρτιση, Αθήνα, εκδ. ΙΩΝ & Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ο., Αθανασούλα-Ρέππα Α., Φιλιός, Α. (2003), Η Ιστορική εξέλιξη της ΣΕΛΕΤΕ: Εκπαιδευτική πολιτική και παιδαγωγική κατάρτιση, Αθήνα, εκδ. ΙΩΝ & στα Πρακτικά του 21ου Διεθνούς Συνεδρίου «Η παιδεία στην αυγή του 21ου αιώνα. Ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις», Παν/ο Πατρών 11. Κελπανίδης, Μιχάλης (2003). «Η πορεία της Ακαδημαϊκής Παιδαγωγικής προς τη δόμηση ενός θεωρητικού παραδείγματος: πρόοδος και παλινδρόμηση», στο Χατζηδήμου, Δημήτρης κ.ά.(επιμελ.). Η εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης 12. Ξωχέλλης, Παναγιώτης (1983). Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης 13. Τσακιράκις Ι., Καλούρη Ο., (2009). Η πρακτική άσκηση των φοιτητών ως διευκολυντικός παράγοντας μετάβασης στην επαγγελματική ζωή, Πρακτικά (υπό δημοσίευση) Συνεδρίου Μετάβαση και συνέχεια στην εκπαίδευση: Αναζητώντας το πλαίσιο για τη συνεργασία παιδιών, νέων, οικογένειας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κοινωνικών υπηρεσιών, Παν/ο Κρήτης, Οκτωβρίου Ψαλτόπουλος, Ν., 1977, Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας, Αθήνα, ΣΕΛΕΤΕ

10

11 Η συμβολή της Νίκης Δενδρινού - Αντωνακάκη στην ίδρυση και λειτουργία της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Πλαγιαννάκος Στυλιανός Συνταξ. Καθηγητής ΣΕΛΕΤΕ Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι. Η οργανωτική Επιτροπή εορτασμού των πενήντα χρόνων από την ίδρυση της Σχολής μου ανέθεσε τη σκιαγράφηση της συμβολής της Νίκης Δενδρινού Αντωνακάκη στην ίδρυση και ανάπτυξη της ΣΕΛΕΤΕ. Δέχτηκα με χαρά και συγκίνηση την πρόσκληση και θα επιχειρήσω, στα πλαίσια του διαθέσιμου χρόνου και στο μέτρο του δυνατού, να ανταποκριθώ στην τιμή που μου έγινε, χρησιμοποιώντας κυρίως όσα η μνήμη μου έχει συγκρατήσει μετά από πενήντα χρόνια. Για να γίνει καταρχήν αντιληπτή η αναγκαιότητα ίδρυσης της ΣΕΛΕΤΕ, απαιτείται μία σύντομη αναδρομή στην κατάσταση που επικρατούσε στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης κατά τη δεκαετία του πενήντα. Δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση δεν υπήρχε κατουσίαν, με εξαίρεση ίσως ορισμένες διάσπαρτες εμπορικές σχολές. Σχολές Τεχνικών ειδικοτήτων, όπως ο «Ήφαιστος», ο «Αρχιμήδης», η «Σιβιτανίδειος» στην Αθήνα και ο «Ευκλείδης» στην Θεσσαλονίκη, λειτουργούσαν αυτόνομα συνήθως ως εσπερινές, χωρίς κανένα συντονισμό ως προς τα προγράμματά τους και με πλήρη απουσία του Υπουργείου Παιδείας. Βιβλία ή οποιαδήποτε σχολικά βοηθήματα για τα μαθήματα ειδικότητας δεν υπήρχαν. Οι διδάσκοντες στις διάφορες σχολές είχαν την διδασκαλία ως πάρεργο. Συγκεκριμένα προαπαιτούμενα προσόντα ως προς την ειδικότητα και την βαθμίδα του τίτλου σπουδών τους δεν υπήρχαν. Και βέβαια, ούτε κατά διάνοιαν δεν ετίθετο θέμα παιδαγωγικής τους κατάρτισης ή επιμόρφωσης. Και όλα αυτά, όταν διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Ο.Ο.Σ.Α. τόνιζαν την αναγκαιότητα στροφής του εκπαιδευτικού μας συστήματος προς την επαγγελματική εκπαίδευση, ώστε να υπάρξει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, τόσο απαραίτητο για τα άλματα που έπρεπε να κάνει κατά την εποχή εκείνη η τεχνοοικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αυτή η κατάσταση επικρατούσε, όταν η Αντωνακάκη ανέλαβε Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Μελετών και Συντονισμού του Υπουργείου Παιδείας, μιας Υπηρεσίας η οποία ιδρύθηκε με νόμο, που ψήφισαν ομόφωνα όλα τα κόμματα, για να προετοιμάσει την επιβαλλόμενη στροφή προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Η Αντωνακάκη, με λαμπρές φιλολογικές και παιδαγωγικές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με πλούσια διδακτική πείρα, χωρίς να παραγνωρίζει την αναγκαιότητα των υλικών μέσων, ήξερε καλά ότι η κινητήρια δύναμη οποιουδήποτε εκπαιδευτικού συστήματος είναι ο εκπαιδευτικός, που πρωταγωνιστεί ως δάσκαλος στη μάχιμη εκπαίδευση! Έτσι, με το Αρθρο 24 του Νόμου 3971/1959, που συνέταξε η Αντωνακάκη ως Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Μελετών και Συντονισμού, ιδρύθηκε η Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, η ΣΕΛΕΤΕ όπως έκτοτε επεκράτησε να λέγεται. Ο νόμος ήταν βέβαια το προαπαιτούμενο, αλλά η εφαρμογή του απαιτούσε, αφενός την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και αφετέρου το κατάλληλο προσωπικό. Όπως αντιλαμβάνεσθε ο νόμος, όπως και τόσοι άλλοι νόμοι, θα έμενε ανενεργός, αν η Αντωνακάκη δεν είχε έγκαιρα μεριμνήσει και για τα δύο.

12 50 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ως προς την υλικοτεχνική υποδομή, μερίμνησε για την απαλλοτρίωση του κτήματος Μακρυκώστα και ακόμη για την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και από διεθνείς οργανισμούς, τόσο για τη μελέτη και κατασκευή ή των απαιτούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, όσο και για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού. Ως προς το κατάλληλο προσωπικό, αρχικά μετακλήθηκαν ξένοι Καθηγητές, εξειδικευμένοι στην προετοιμασία διδακτικού προσωπικού της επαγγελματικής εκπαίδευσης, παράλληλα δε απεστάλησαν με υποτροφίες Έλληνες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού και αντικείμενο επίσης την εξειδίκευσή τους στην προετοιμασία διδακτικού προσωπικού της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Βέβαια η υλοποίηση όλων αυτών απαιτούσε συνεχή δραστηριοποίηση πολλών παραγόντων, ώστε να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία και να υπερπηδηθούν οι αναπόφευκτες γραφειοκρατικές δυσκολίες. Η Αντωνακάκη, παρακολουθούσε από κοντά την πορεία των όσων είχαν προγραμματιστεί και όπου χρειαζόταν παρενέβαινε, ενίοτε και με ανορθόδοξο τρόπο. Χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση της, όταν καθυστερούσε η ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης του κτήματος Μακρυκώστα, επειδή έπρεπε να μετρηθούν οι φυστικιές, που υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη στο κτήμα και οι οποίες έπρεπε επίσης να αποζημιωθούν. Η υπηρεσία του νομομηχανικού, που ήταν αρμόδια για την καταμέτρηση, καθυστερούσε, επικαλούμενη έλλειψη προσωπικού. Η Αντωνακάκη, ως προϊσταμένη της Υπηρεσίας Μελετών και Συντονισμού, ανέστειλε για μία ημέρα τη λειτουργία της Υπηρεσίας και έβαλε όλους τους υπαλλήλους να μετράνε τις φυστικιές, τους καθοδήγησε πως θα συμπληρώσουν τα αντίστοιχα έντυπα, τα πήγε έτοιμα στο νομομηχανικό και την ίδια ημέρα τα έστειλε υπογεγραμμένα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης. Εκτός όμως από τις εγγενής δυσκολίες, υπήρχαν και εξωγενείς δυσχέρειες, είτε από άγνοια, είτε από έλλειψη εμπιστοσύνης ως προς τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των όσων είχαν δρομολογηθεί. Μερικοί, έκαναν εναλλαγή του «έψιλον» με το «άλφα» και μιλούσαν ειρωνικά για τη «ΣΑΛΑΤΑ» που προετοίμαζε η Αντωνακάκη. Εκείνη όμως, με αυτοπεποίθηση, με σωστό προγραμματισμό και με ενεργοποίηση όλων των δυνατοτήτων που είχε στη διάθεσή της, δεν προσπαθούσε με λόγια να προβάλει τη ΣΕΛΕΤΕ, αλλά περίμενε με υπομονή να μιλήσει η ίδια με τα έργα της. Και πράγματι, αργά αλλά σταθερά γινόταν αντιληπτό ότι με τη λειτουργία της ΣΕ- ΛΕΤΕ κάτι σημαντικό και πρωτόγνωρο γεννιόταν στο χώρο προετοιμασίας διδακτικού προσωπικού. Η ένταξη στο πρόγραμμα σύγχρονών τεχνολογικών και παιδαγωγικών μαθημάτων, που κάλυπταν όλο το φάσμα θεωρητικής κατάρτισης, σε συνδυασμό με τις πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας και με την αξιοποίηση όλων των πρωτοποριακών για την εποχή εκείνη μέσων της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, είχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αποτυπώνονταν στην απόδοση του διδακτικού έργου των πρώτων αποφοίτων της ΣΕΛΕΤΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι συνάδελφοί τους των γενικών μαθημάτων πίεζαν να παρακολουθήσουν και αυτοί τα μαθήματα της ΣΕΛΕΤΕ και σε πολλές περιπτώσεις εκπαιδευτικοί γενικών μαθημάτων, μετά από ειδικές ρυθμίσεις, εντάσσονταν στα τμήματα που λειτουργούσαν, χωρίς να απαλλάσσονται από το διδακτικό τους ωράριο στα σχολεία που υπηρετούσαν. Παράλληλα διάφοροι οργανισμοί, όπως ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, ο ΕΟΤ, τα Νοσοκομεία, που είχαν παραγωγικές σχολές κατάρτισης του προσωπικού τους, ζητούσαν από τη ΣΕΛΕΤΕ οργάνωση ειδικών σεμιναρίων για τους διδάσκοντες στις σχολές αυτές. Τις αμφιβολίες και το σκεπτικισμό διαδέχτηκαν τα διθυραμβικά σχόλια. Η Αντωνακάκη, που είχε την ικανότητα να μεταδίδει στους συνεργάτες της τη δική της εργατικό-

13 ΕΠΕΤΕΙΟΣ 50 ΧΡΟΝΩΝ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε τητα και τους δικούς της οραματισμούς είχε επιτύχει τους στόχους της και η ΣΕΛΕΤΕ αναγνωριζόταν πλέον ως μία πρωτοποριακή σχολή προετοιμασίας διδακτικού προσωπικού. Οι συνεργάτες της στην προσπάθειά της ήταν πολλοί και αν επιχειρούσα να τους απαριθμήσω, αφενός θα χρειαζόταν σημαντικός χρόνος και αφετέρου θα διακινδύνευα να μην αναφέρω αρκετούς, που το πέρασμα του χρόνου δεν μου επέτρεψε να συγκρατήσω στη μνήμη μου. Θα ήταν όμως παράλειψη αν δεν μνημόνευα δύο ανθρώπους: Τον Νικόλαο Ψαλτόπουλο και τον Πέτρο Δέρα. Βρέθηκαν και οι δύο κοντά στην Αντωνακάκη από το ξεκίνημα της ΣΕΛΕΤΕ και με τη συνεχή προσφορά τους, τόσο σε διοικητικό όσο και σε διδακτικό έργο, εξασφάλισαν συνέχεια και συνέπεια στην υλοποίηση του προγραμματισμού που είχε γίνει. Βέβαια η πορεία της ΣΕΛΕΤΕ δεν ήταν ανέφελη. Υπήρξαν κατά καιρούς διάφορα ζητήματα, που δημιούργησαν δυσμενή σχόλια, άλλοτε δικαιολογημένα και άλλοτε με κάποια δόση υπερβολής. Όταν η Αντωνακάκη άκουγε αυτά τα δυσμενή σχόλια αισθανόταν εύλογη πικρία και, όπως συνήθιζε να λέει, είχε την αίσθηση ότι κατηγορούν και διασύρουν την κόρη της. Η ΣΕΛΕΤΕ πάντως είχε αποκτήσει πλέον γερά θεμέλια και τα οποιαδήποτε προβλήματα δεν ήταν ικανά να σκιάσουν το έργο της και να αναστείλουν την ανοδική της πορεία. Η Αντωνακάκη επανήλθε στη ΣΕΛΕΤΕ, ως Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου, μετά την μεταπολίτευση, όταν πλέον η ΣΕΛΕΤΕ είχε απόλυτα καταξιωθεί στη συνείδηση της Ελληνικής Κοινωνίας και προετοιμαζόταν για το επόμενο άλμα, που ήταν η ένταξή της στη βαθμίδα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η ένταξη της ΣΕΛΕΤΕ στην Ανώτατη βαθμίδα υπαγορευόταν καταρχήν από την αναγκαιότητα ισοτιμίας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ήταν όμως και απόλυτα δικαιολογημένη από το έργο που είχε συντελεσθεί και από τα αποτελέσματα της λειτουργίας της. Πρωτοπόροι σε αυτήν την προσπάθεια οι σπουδαστές της σχολής τετραετούς φοίτησης, της ΑΣΕΤΕΜ, και συμπαραστάτης τους η Αντωνακάκη, προωθώντας την ιδέα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, κατά το μέτρο των κατά την εποχή εκείνη περιορισμένων δυνατοτήτων της. Ήταν μία επώδυνη, αλλά δημιουργική και καρποφόρα περίοδος, που με αρκετή καθυστέρηση ολοκληρώθηκε με την ίδρυση και λειτουργία της ΑΣΠΑΙΤΕ. Αλλά η Αντωνακάκη δεν ζούσε πλέον, για να έχει την πλήρη ικανοποίηση, ότι πρωταγωνίστησε στη δημιουργία μιας σχολής, που με την προοδευτική αναβάθμισή της εξελίχθηκε και εντάχθηκε στη βαθμίδα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κυρίες και Κύριοι, Ο εορτασμός από την ΑΣΠΑΙΤΕ των πενήντα χρόνων ίδρυσης της ΣΕΛΕΤΕ, υπενθυμίζει σε όλους ότι η μία αποτελεί συνέχεια της άλλης. Είναι φυσικό λοιπόν, εμείς οι παλαιότεροι, που υπηρετήσαμε κατά καιρούς στη ΣΕΛΕΤΕ, να χαιρόμαστε όταν μαθαίνουμε για την ανοδική πορεία της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως θα χαιρόταν και η Αντωνακάκη, αν ζούσε σήμερα. Και θα είναι για μας ιδιαίτερη ικανοποίηση, αν έχομε την αίσθηση ότι όσοι εργάζονται στην ΑΣΠΑΙΤΕ, διδακτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό κα σπουδαστές, με το δημιουργικό τους έργο μας στέλνουν σιωπηρά το ίδιο μήνυμα που έστελναν οι νεότεροι στους παλαιότερους Σπαρτιάτες: «Αμμες δε γ εσσόμεθα πολλώ κάρρονες», «Εμείς θα γίνομε πολύ καλύτεροί σας».

14

15 Εκπαιδευτικός επαγγελματισμός ή ερασιτεχνισμός; Το όραμα της Ν. Αντωνακάκη, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και οι αυθαιρεσίες της ελληνικής πολιτείας. Μουστάκας Γιώργος Πρόεδρος της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (πτυχιούχων ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ) Εκ μέρους της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών, των πτυχιούχων της ΑΣΕΤΕΜ/ ΣΕΛΕΤΕ, σας καλωσορίζω «σπίτι μας», στους εορτασμούς των 50 χρόνων του. Ο ιδιοκτησιακός υπαινιγμός της προηγούμενης φράσης μου ίσως ενοχλήσει, λίγους ελπίζω, αλλά σκοπεύω να σας αποδείξω ότι δεν είναι απλά λογοτεχνική πρόζα αλλά έχει ισχυρά ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά. Ανήκοντας δε εγώ προσωπικά αλλά και εκατοντάδες άλλοι συνάδελφοί μου στις πρώτες γενιές αποφοίτων της Σχολής, της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, πριν τελικά η φοίτηση σ αυτήν ενταχθεί με έναν ισοπεδωτικό, ατεκμηρίωτο επιστημονικά και κυρίως ιδεολογικά δογματικό τρόπο στο γενικότερο σύστημα εισόδου στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα σταδιακά χάσει την «ιδιοσυγκρασία» της, ζητώ προκαταβολικά να συγχωρέσετε το πάθος μας γι αυτήν. Στο σύντομο χαιρετισμό μου, το τονίζω για να μην σας «τρομάξω», θα σταθώ σε δύο προϋποθέσεις που συγκροτούν τον εκπαιδευτικό και είναι ζητούμενες ακόμη και σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ. Το πάθος και τον επαγγελματισμό, δύο κύρια συστατικά της έννοιας του εκπαιδευτικού λειτουργού. Και ισχυρίζομαι ότι στην ΣΕΛΕΤΕ αυτά τα συστατικά τα βρήκαμε σε επάρκεια και τα «σπουδάσαμε». Το πάθος για το λειτούργημα του εκπαιδευτικού μάς το μετέδωσε η Αντωνακάκη και όταν αυτή έφυγε εμείς οι μαθητές της από χρονιά σε χρονιά μέσα στη σχολή και από παλιότερο σε νεότερο συνάδελφο στα σχολεία. Το βιώναμε σ όλο το περιβάλλον της Σχολής, στο πρότυπο - ακόμη και για τα παγκόσμια δεδομένα - campus και τις υποδομές του αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό της. Η σχολή είχε χαρακτηριστεί, από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της ως «πρότυπο και πρωτοποριακό» ίδρυμα (έκθεση ΟΟΣΑ, 1968) Όμως προπάντων το βλέπαμε διαρκώς στο αυστηρό πρόσωπο της Αντωνακάκη, στην αποφασιστικότητά της να έχει το «παιδί, η αγαπημένη της κόρη, όπως αποκαλούσε τη ΣΕΛΕΤΕ» ότι καλύτερο. Γιατί η Σχολή είναι όντως δημιουργία μιας γυναίκας με πάθος, ενός επιστήμονα με γνώσεις, ενός ηγέτη, του «αδύναμου» φύλου μάλιστα, με όραμα, σε δύσκολες, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά, στιγμές της χώρας. Και μόνον έτσι μπορεί να εξηγηθεί η ανταπόκριση των εκατοντάδων συναδέλφων μας, όταν πέρσι με αφορμή την επερχόμενη επέτειο των 50 χρόνων ζητήσαμε τον οβολό τους για την φιλοτέχνηση της προτομής της.

16 54 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γιατί δεν ήταν αυτή απλά συγκινητική, ήταν παθιασμένη. Απ όποιο πόστο και αν βρισκόταν ο καθένας, συνεισέφερε, όπως ο Γ.Βερναδάκης ως διοικητής του ΟΑΕΔ. Και σε αυτό το σημείο απευθύνω ένα δημόσιο ευχαριστώ σε δύο συναδέλφους που είχαν και την άμεση ευθύνη δημιουργίας του γλυπτού της, του αποφοίτου της Σχολής και επίκουρου καθηγητή σήμερα στη Σχολή Καλών Τεχνών, του γλύπτη Μάρκου Γεωργιλάκη, και του επίσης αποφοίτου της Σχολής Βασίλη Καπαρού, στο καλλιτεχνικό χυτήριο του οποίου έγινε η χύτευσή του. Επιτρέψτε μου να ισχυριστώ ότι αποτελεί και αυτό ακόμη το γεγονός μια συμβολική αποτύπωση του πάθους που προανέφερα. Όσον αφορά τον επαγγελματισμό, δεν αποφεύγω τον πειρασμό να κάνω ένα μονάχα σχόλιο σε προβληματισμούς που αποκόμισα διαβάζοντας «προτάσεις» στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας, ότι απλά επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα των προϋποθέσεων που ανέφερα, μια και δεν μπορούσε να διακρίνει κανείς σε πολλές από αυτές ούτε πάθος μα ούτε επαγγελματισμό! Γιατί οι εργασιακές συνθήκες, ο φόρτος εργασίας, τα ωράρια, η ασάφεια και οι συγκρούσεις των ρόλων, η επάρκεια της προετοιμασίας -αρχικής και συνεχιζόμενης- και το τονίζω ιδιαίτερα αυτό το στοιχείο, για την επιτέλεση του ρόλου, η επαγγελματική ανάπτυξη, δηλαδή η εξέλιξη, η οργανωτική δομή και το κλίμα, οι συνεχείς αλλαγές στο χώρο εργασίας μας, η ραγδαία αύξηση των πληροφοριών και η μεταβολή στον τρόπο διαχείρισής τους, αλλά και η δυσκολία επίλυσης προβλημάτων των μαθητών, η αίσθηση της μη επιτυχημένης παρέμβασής μας πολλές φορές, το έντονο αίσθημα ευθύνης για την κατάστασή τους η διάσταση προσδοκιών και απονεμόμενου κύρους, καθώς και η έλλειψη υποστήριξης και αμοιβών από την πλευρά της Πολιτείας επιβεβαιώνουν ότι εκπαιδευτικός μπορεί μεν να μη γεννιέσαι αλλά και δεν γίνεσαι ασκούμενος «στου κασίδη το κεφάλι», γιατί αυτό είναι και λυπάμαι που το λέω αλλά οι αλήθειες πρέπει να λέγονται- το κυρίαρχο μοντέλο προετοιμασίας εκπαιδευτικών σήμερα. Ερασιτεχνισμός! Η Ελληνική πολιτεία, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο, με διάφορες νομοθετικές παρεμβάσεις από το 2000 και μετά θεωρεί ότι ό,τι οι παιδαγωγικές σπουδές δεν είναι απαραίτητο προσόν για τους καθηγητές. Όποιος κατέχει οποιοδήποτε πτυχίο, ιδιαίτερα δε αν είναι πολύτεκνος, είναι εκπαιδευτικός!!! Σήμερα υπάρχουν περίπου 9000 «εκπαιδευτικοί» οι οποίοι, παρά την επιταγή του νόμου, δεν έχουν παιδαγωγικές σπουδές. Η λέξη αυθαιρεσία νομίζω ότι είναι η πιο ήπια, με την οποία μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτές τις ενέργειες. Για τον εκπαιδευτικό απαιτούνται ειδικές σπουδές για την απόκτηση: εκπαιδευτικής συνείδησης, παιδαγωγικής επάρκειας και λειτουργικών δεξιοτήτων. Θεωρούμε ότι το συγχρονικό μοντέλο εκπαίδευσης της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ όλα τα παραπάνω μας τα έδωσε σε υπερθετικό βαθμό. Συνεπώς εμείς το στηρίζουμε και πρέπει να το στηρίξει και η σχολή. Και δεν το υποστηρίζουμε μόνο εμείς. Μας το αναγνωρίζουν και όλοι οι συνάδελφοί μας, των άλλων ειδικοτήτων, στα σχολειά.

17 ΕΠΕΤΕΙΟΣ 50 ΧΡΟΝΩΝ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε «Θεωρώ ότι το θέμα της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ πρέπει να διατυπωθεί με τη λογική ότι ήταν μια όαση στο έλλειμμα που είχαμε της παιδαγωγικής κατάρτισης και πρέπει να κατοχυρώνουμε αυτή τη θετική διαδρομή. Πάνω στην κατοχύρωση αυτή πρέπει κάποιος να ασκήσει την κριτική του και να διατυπώσει τις καινούργιες απαιτήσεις. Ήταν πραγματικά μια όαση. (Ν. Τσούλιας, τ. πρόεδρος της ΟΛΜΕ στην ημερίδα «η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και ο ρόλος της ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ, 1999) Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών απαιτεί επιστημονική θεμελίωση Τα σημερινά ΑΕΙ εξακολουθούν να αδυνατούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στο πολυσύνθετο αυτό καθήκον, ιδιαίτερα στον τομέα της Β θμιας εκπαίδευσης και των λειτουργών της (απόδειξη η άρνηση, στην ουσία, αποδοχής των ρυθμίσεων του Ν2525/97 κ.α, σχεδόν πλήρης αδυναμία υποστήριξης της Διδακτικής ανά ειδικότητα- και επιμονή σε μοντέλα που έχουν προ πολλού εγκαταλειφθεί, μη οργανική ενσωμάτωση των παιδαγωγικών σπουδών στο πρόγραμμα σπουδών των επιμέρους τμημάτων, άναρχη πολυμορφία και αυθαιρεσία) Και ναι η ΣΕΛΕΤΕ πήγε ενάντια στο ρεύμα της μη-επαγγελματικότητας στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μας ανέπτυξε τον επαγγελματισμό μας και ίσως και τον εγωισμό μας, γιατί ναι, με πάθος και γνώση τα τελευταία τουλάχιστον δέκα χρόνια ζητάμε την ακαδημαϊκή της ολοκλήρωση και ταυτόχρονα δικαίωσή της. Γι αυτό και ανοίξαμε έναν τολμηρό διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα, με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κύρους, με την ΟΛΜΕ και το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και με κάποιους, αν και άμεσα ενδιαφερόμενους, δυστυχώς απόντες. Όμως μέρα που είναι σήμερα, ας αρκεστώ να κλείσω τον χαιρετισμό μου με δύο φράσεις: η μία να ευχαριστήσω και δημόσια την Διοικούσα Επιτροπή για την ανταπόκρισή της στις προτάσεις μας για τον εορτασμό των 50 χρόνων και ιδιαίτερα τον ομότιμο καθηγητή του ΕΜΠ και πρόεδρό της κ.ι. Στεφάνου,γιατί μοιράστηκε -αν όχι και μπολιάστηκε - το πάθος μας, και η άλλη, μια προτροπή προς την σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας: να μοιραστεί μαζί μας αυτό το πάθος για τη δημόσια εκπαίδευση και τους λειτουργούς της, γιατί εμείς τουλάχιστον θα συνεχίσουμε να το εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο. Θα θέλαμε να συγχαρούμε τον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ για την πρωτοβουλία διοργάνωσης αυτού του συνεδρίου, γιατί πιστεύουμε ότι για να αναδείξει το έργο της η σχολή πρέπει να ανοιχτεί στην κοινωνία. Και το συνέδριο συμβάλει σε αυτό. Τέλος, εύχομαι στο διήμερο του Συνεδρίου, να επικρατήσει χαμηλό βαρομετρικό με σφοδρές νοητικές θύελλες ώστε όλοι να αντιληφθούν ότι έχουν να κάνουν με μια 50χρονη έφηβη γεμάτη δίψα για επιστημονική γνώση και πάθος για προσφορά στη δημόσια εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ!

18

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Μαρούσι: 11/3/2013 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Ε ΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Κ ΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Αγγελή-Παπανδρέου Διεύθυνση: Αγίου Θωμά 7, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107794853, 2105153318, 6977946874 Tόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Στις 16 & 17 Οκτωβρίου διεξήχθη το 2 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Διδασκόντων στα Οικονομικά και στη Διοίκηση των Συστημάτων και Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους. Γιώργος Σούλτης

Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους. Γιώργος Σούλτης Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους Γιώργος Σούλτης Σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα διαχέεται και προάγεται η επιστήμη και παράγεται νέα γνώση Δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με τις θέσεις της για το σχέδιο «Αθηνά» η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι:

Αναφορικά με τις θέσεις της για το σχέδιο «Αθηνά» η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι: ΘΕΜΑ : Οι θέσεις του Τομέα Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ για το σχέδιο «Αθηνά» Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα ο Τομέας Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις του για

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη 1 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη Χρήστος Ηρ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Αναπλ. Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη. Ελλάδα antwniou@auth.gr 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Αλλάζουν όλα στο λύκειο από τον Σεπτέµβριο του 2013, καθώς το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόµου, που παρουσιάζει σήµερα αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αιτιολογική Έκθεση Εισαγωγικά Με το παρόν Προσχέδιο Π.Δ. για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγικά 2 2. Πρόγραμμα για την απόκτηση ή συμπλήρωση της παιδαγωγικής επάρκειας 2

1. Εισαγωγικά 2 2. Πρόγραμμα για την απόκτηση ή συμπλήρωση της παιδαγωγικής επάρκειας 2 Πρωτοβουλία Άμεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας Ελλάδας Τηλ. 2610969715, 6944346420 e-mail: padde@inpatra.gr Greek Initiative for Direct Interactive Democracy Tel. +30-2610969715, 6944346420 e-mail: padde@inpatra.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ Θέσεις για νέους εργαζομένους δεν υπάρχουν μόνο στις ελληνικές εταιρείες, αλλά και σε πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρά τις δυσκολίες, η νομική επιστήμη προσφέρει πολλαπλές εναλλακτικές για επαγγελματική αποκατάσταση και υλοποίηση στόχων στο νέο που γνωρίζει τις

Παρά τις δυσκολίες, η νομική επιστήμη προσφέρει πολλαπλές εναλλακτικές για επαγγελματική αποκατάσταση και υλοποίηση στόχων στο νέο που γνωρίζει τις ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ημερίδα του ΣΔΕΕ Μέγαρο Μουσικής 16.05.2012 Κοραλία Παυλάκη Ασκούμενη Δικηγόρος, ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Κυρίες και κύριοι καλησπέρα. Θεωρώ ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2013-14 Α εξάμηνο Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Υπεύθυνος καθηγητής: Μαυρικάκης Εμμανουήλ Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

Fraud Prevention Forum 2013 HCFF, EIEE, ISACA. Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013. Εισήγηση. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην πρόληψη της απάτης. Παναγιώτης Αλεξάκης

Fraud Prevention Forum 2013 HCFF, EIEE, ISACA. Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013. Εισήγηση. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην πρόληψη της απάτης. Παναγιώτης Αλεξάκης Fraud Prevention Forum 2013 HCFF, EIEE, ISACA Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013 Εισήγηση Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην πρόληψη της απάτης Παναγιώτης Αλεξάκης Καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» 1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» Τίτλος: «Η ΔΕΗ κινητήρια δύναμη της Ηλεκτροκίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης Εκπαιδευτικός Ερευνητής Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. Ο αριθμός των μαθητών στα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. καθώς και ο αριθμός των καταρτιζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, αγαπητοί απόφοιτοι, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι απόψε

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ημερομηνία: 30-7-2015 Αριθμ. πρωτ.: Δ/1933 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Ανακοίνωση της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε, για το σχέδιο Π.Δ για την Αξιολόγηση Κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας προς διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστήμη των Υπολογιστών, ηπληροφορική

Η Επιστήμη των Υπολογιστών, ηπληροφορική Η Επιστήμη των Υπολογιστών, ηπληροφορική και οι απαντήσεις στα ερωτήματα σας Παρασκευή Ραυτοπούλου, ΕΕ ΙΠ Τμ. Ε&ΤΥ, Παν. Πελοποννήσου Ποια είναι τώρα αυτή; Τι έχω σπουδάσει; Τι δουλειά κάνω; Γιατί είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμε κ. Υπουργέ, Αγαπητοί βουλευτές, Αγαπητοί εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, Αγαπητέ Δήμαρχε,

Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμε κ. Υπουργέ, Αγαπητοί βουλευτές, Αγαπητοί εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, Αγαπητέ Δήμαρχε, Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμε κ. Υπουργέ, Αγαπητοί βουλευτές, Αγαπητοί εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, Αγαπητέ Δήμαρχε, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Τ.Θ. 13801 ΤΚ 104310, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Επισπεύδον τμήμα: Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΜΕ ΘΕΜΑ «ΝΑΙ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΜΕ ΘΕΜΑ «ΝΑΙ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» ΑΘΗΝΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Α.Π.: 37 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΚΟΙΝ.: ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. κ. ΜΠΑΛΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Αν. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. κ. ΚΟΥΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

«Πάγος» στη συγγραφή νέων βιβλίων, ίδια αναλυτικά προγράμματα. πανελλαδικεσ με... μπαλαντερ

«Πάγος» στη συγγραφή νέων βιβλίων, ίδια αναλυτικά προγράμματα. πανελλαδικεσ με... μπαλαντερ σπουδαζω καθε τεταρτη ενθετο για την εκπαιδευση 8 σελιδεσ 17 MAΘΗΤΕΣ Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με εντολη του υπ. παιδειασ το προγραμμα Διδασκαλία με το παλιό, εξετάσεις με το νέο σύστημα «Πάγος» στη συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το προφίλ του Τμήματος και των Αποφοίτων σε 10 Ερωτήσεις 1. Τί είδους Μηχανικός είναι ο Μηχανικός Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» Εισηγητής: Νικόλαος Λινάρδος, Εκπαιδευτικός - συνεργάτης Ειδ. Γραμμ. ΠΟΔΕ Κύριε πρόεδρε της συνεδρίας, Κυρίες και κύριοι, Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Συμπεράσματα από συμμετοχή σε Ημερίδα ΑΔΙΠ 28-2-2014 Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη καθηγήτρια 2/4/2014 Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας ΑΤΕΙΘ Αλλαγές στο νομικό πλαίσιο (Ν.4009/2011)

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιογραφικό Ο Χρήστος Ηρ. Αντωνίου γεννήθηκε στη Ζούζουλη Καστοριάς. 1977: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1982: Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister

Διαβάστε περισσότερα