ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 50 ΧΡΟΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 50 ΧΡΟΝΩΝ"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 50 ΧΡΟΝΩΝ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

2

3 Η πορεία της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μέσα στο χρόνο 50 χρόνια μοναδικότητας & αμφισβήτησης. Καλούρη Χ. Ουρανία Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ Στόχος μας, αν και πολύ φιλόδοξος, είναι να αποτυπώσουμε ή ακόμη απλά να σκιαγραφήσουμε την πορεία λειτουργίας της ΣΕΛΕΤΕ-ΑΣΠΑΙΤΕ, Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης στο ξεκίνημά της, και Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σήμερα. Η πορεία μιας σχολής που για 50 χρόνια ακολουθεί ταυτόχρονα μια πορεία μοναδική, ίσως και μοναχική θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί, και μια πορεία αμφισβήτησης, ενώ όμως παράλληλα έχει στελεχώσει και συνεχίζει να στελεχώνει αποτελεσματικά όλη την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Μιας σχολής η οποία δίκαια μπορεί να χαρακτηριστεί ως η μοναδική παιδαγωγική σχολή για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών... Η ιστορία της Σχολής συνδέεται με την συγκρότηση της επιτροπής παιδείας του 1957, «με ποικίλη σύνθεση 1 που συνέστησε ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής» (Δημαράς, Παπαγεωργίου, 2008, 147) προκειμένου να μελετήσει και να προτείνει λύσεις για το εκπαιδευτικό ζήτημα. Αποτέλεσμά της αποτελεί η Μεταρρύθμιση του 1959, με την οποία νέες προοπτικές ανοίγονται για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ), «για την κάλυψη της ανάγκης της ταχείας και έντονης τεχνολογικής προόδου» (εισηγητική έκθεση Ν.Δ. 3971/1959), η οποία όμως, θα πρέπει να σημειωθεί, μέχρι τότε όφειλε την παρουσία της κυρίως στην φιλανθρωπία των ιδιωτών ή της εκκλησίας (Αντωνόπουλος, Καλούρη, 2010). Όμως, «αν και ήταν ανάγκη να υπάρξουν παρεμβάσεις στη βάση αυτών των προτάσεων [της επιτροπής], δεν έγιναν παρά ελάχιστες και αποσπασματικές ρυθμίσεις στην τεχνική/επαγγελματική εκπαίδευση» (Δημαράς, Παπαγεωργίου, 2008, 147). Τα προβλήματα της τεχνικής εκπαίδευσης παραμένουν πολύ μεγάλα «η τεχνική παιδεία εις την Ελλάδα διέρχεται κρίσιμον ιστορικήν καμπήν. Η κρισιμότης αύτη προέρχεται κατά γενικήν ομολογίαν από την αδιαφορίαν των αρμοδίων αρχών να επιλύσουν ένα πλήθος οξυτάτων και ζωτικών προβλημάτων» (εφημ. Πανσπουδαστική στο Αντωνόπουλος κ.ά., 2008). Όπως υποστηρίζεται στη βουλή (από τον Ε. Κοθρή της προοδευτικής μειοψηφίας) «χωρίς την συμβολήν των εκπαιδευτικών λειτουργών δεν δύναται να πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική αναγέννησις [ ] διότι εάν θέλωμεν να έχωμεν Επαγγελματικά και Τεχνικά Σχολεία, πρέπει πρώτον να φροντίσωμεν δια την μόρφωσιν και προ πάντων την παιδαγωγικήν του διδακτικού προσωπικού [ ]», για να παρουσιαστεί στη συνέχεια (από τον εισηγητή της πλειοψηφίας Αποσκίτη) απαραίτητη η ίδρυση σχολής για την εκπαίδευσή του. «Η ΣΕΛΕΤΕ λειτούργησε για πρώτη φορά ως «έκτακτη πειραματική σχολή-σεμινάριο» με τη συνεργασία της Υπηρεσίας Μελετών και Συντονισμού και του Ελληνικού Κέ- 1 Την επιτροπή Παιδείας αποτελούσαν οι καθηγητές πανεπιστημίου Λ. Ζέρβας, Ι. Θεοδωρακόπουλος, Ν. Λούρος, Κ. Μπόνης, Α. Τσιριντάνης, Χ. Φραγκίστας, Δ. Πίππας, ο παιδαγωγός Ε. Παπανούτσος, ο βουλευτής Α. Λαιμός, ο Δ/ντής της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Γ. Παλαιολόγος, ο επίτιμος εκπαιδευτικός σύμβουλος Θ. Παρασκευόπουλος ( Παπανούτσος, Ε. Απομνημονεύματα, σ. 92)

4 42 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ντρου Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ). Το πρώτο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 1957 στεγάστηκε κ λειτούργησε στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία. Στις 21 Ιουλίου 1958 (ΕΛΚΕΠΑ, προς το ΥΠΕΠΘ 1 ) μελετάται και οργανώνεται «παρά του ΕΛΚΕΠΑ Φροντιστήριο-Διδασκαλείο δια καθηγητάς Επαγγελματικών Σχολών» και συστήνεται Έκτακτος Πειραματική Σχολή, Σεμινάριον, κυρίως προκειμένου να μη χαθεί η βοήθεια που είχε προσφερθεί από την αμερικανική UNRRA για τα υπάρχοντα τότε βραδυνά σχολεία. Το Σεπτέμβρη του 1959 ιδρύεται η Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και τεχνικής Εκπαίδευσης εις την οποίαν «θα επιμορφώνονται επιστημονικώς και θα προπαρασκευάζονται παιδαγωγικώς οι υποψήφιοι διδάσκαλοι των τεχνικών και λοιπών επαγγελματικών σχολών και των ειδικών μαθημάτων των νέων κατευθύνσεων των γυμνασίων» με τη συνδρομή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κυρίως για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων της σχολής (Καλούρη et al. 2002). «Επόπτης στην Προεδρία 2» της ΣΕΛΕ- ΤΕ ορίζεται η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας μελετών και Συντονισμού του Υπουργείου Παιδείας Νίκη Δενδρινού Αντωνακάκη. Οι στενές σχέσεις με την κυβερνητική παράταξη της εποχής, την ΕΡΕ, διευκολύνουν την ίδρυση και λειτουργία της ΣΕΛΕΤΕ. Όπως η ίδια η Αντωνακάκη σημειώνει 3 στην ίδρυση της Σχολής βοήθησαν πολύ οι «γνωριμίες» του συζύγου της, δημοσιογράφου Αντώνιου Αντωνακάκη, ενώ είχε την υποστήριξη του Υπουργού Προεδρίας Κ. Τσάτσου, του Π. Κανελλόπουλου καθώς και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στηρίζει την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής και τα Ενωμένα Έθνη συνεισφέρουν οικονομικά για την ανέγερση και στελέχωσή της. Άλλωστε, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικό εκπαιδευτικό δάνειο είχε συναφθεί την εποχή αυτή από τη Διεθνή Τράπεζα Επενδύσεων (Ζάχαρης, 203). Η σχολή δημιουργείται στα πρότυπα της γαλλικής Ecole Nationale d Enseignement Technologique, ENSET και του αμερικανικού παν/ου της Πενσυλβάνια, προσκαλούνται αμερικανοί εμπειρογνώμονες και καθηγητές, ενώ προσφέρονται υποτροφίες για μετεκπαίδευση στην Αμερική κυρίως στα «παιδαγωγικά της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως» και «τα τεχνικά μέσα διδασκαλίας». Το η ΣΕΛΕΤΕ λειτουργεί ως έκτακτη σχολή στο ΕΛΚΕΠΑ εξάμηνης αρχικά και ετήσιας στη συνέχεια. Παράλληλα λειτούργησε θερινό τμήμα στη Θεσσαλονίκη με εντατικό πρόγραμμα 2 καλοκαιριών που έδινε πτυχίο αντίστοιχο με το ετήσιο της Αθήνας. Το λειτούργησε ετήσιο τμήμα για όσους εργοδηγούς δίδασκαν ήδη σε σχολεία ΤΕΕ καθώς τμήματα διετούς διάρκειας για όσους εργοδηγούς είχαν επαγγελματική αλλά όχι διδακτική πείρα. Το πρόγραμμα σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ παρουσιάζεται ιδιαίτερα καινοτόμο για την εποχή Περιλαμβάνει δε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα μαθήματα: Ανάλυσις επαγγέλματος, Μέθοδοι διδασκαλίας Ι & ΙΙ, Οργάνωσις και διεύθυνσις εργαστηρίων, Οδηγητική και επαγγελματικός προσανατολισμός, Γενικαί αρχαί επαγγελματικής εκπαιδεύσεως Ι & ΙΙ, Τεχνικά μέσα διδασκαλίας Ι & ΙΙ, Ψυχολογία Ι & ΙΙ, Πρόληψις ατυχημάτων, Πρακτικές ασκήσεις Διδασκαλίας Ι & ΙΙ, Τεστ και μετρήσεις (ΝΔ 3971/1959). Αν μεταφερθούμε στην δεκαετία του 60, τότε μόνο μπορούμε να καταλάβουμε την πρωτοπορία της ΣΕΛΕΤΕ και την μοναδικότητά της, ως σχολής εκπαίδευσης των τεχνολόγων εκπαιδευτικών Από την ίδρυσή της συνδύαζε τις τεχνικές με τις ανθρωπιστικές σπουδές, είχε θεσμοθετήσει τις πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας (ΠΑΔ), σε εικονικές και πραγματικές τά-

5 ΕΠΕΤΕΙΟΣ 50 ΧΡΟΝΩΝ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ξεις, περιλάμβανε το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού έχοντας παράλληλα εξειδικευμένα εγχειρίδια, ψυχομετρικά εργαλεία και εργαστήρια. Αν σήμερα διαπιστώνεται η έλλειψη γενικότερων γνώσεων ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού στους φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων και των φιλοσοφικών σχολών (Κελπανίδης, 2003), η ΣΕΛΕΤΕ στο πρόγραμμα της περιλάμβανε την ιστορία του τεχνικού πολιτισμού, με στόχο την αληθινά αποδοτική σύνδεση της τεχνολογικής με την ανθρωπιστική γνώση. Το 1961, στην αναζήτηση στέγης απαλλοτριώνεται το κτήμα Μακρυκώστα έκτασης 235 στρεμμάτων και με οικονομική βοήθεια της αμερικανικής κυβέρνησης και του ΟΗΕ αρχίζει η κατασκευή των εγκαταστάσεων από αμερικανική εταιρεία. Όπως η ίδια η Δενδρινού-Αντωνακάκη αναφέρει οι γνωριμίες της ίδιας με τον σύμβουλο της αμερικανικής πρεσβείας και οι φιλικές πολιτικές σχέσεις του συζύγου της με την τότε κυβέρνηση εξασφαλίζουν την αγορά του οικοπέδου, έναντι δρχ, και την υπογραφή της σχετικής έκθεσης «δια νυκτός» 4. Πλήρες πρόγραμμα σπουδών, κτιριακές υποδομές, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια καθιστούν τη ΣΕΛΕΤΕ μοναδική, μοναδική παιδαγωγική σχολή για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, ενώ όμως δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται ότι ελέγχεται έντονα από τον ξένο παράγοντα και τις αντίστοιχες ιδεολογικές του προεκτάσεις στον ελληνικό χώρο, γεγονός που θα την οδηγήσει στην κατάργησή της με την αλλαγή στο πολιτικό πεδίο και τη μεταρρύθμιση του 1964 (Καλούρη κ.ά, 2002). Με το Ν. 4379/1964 «Περί Τεχνικής Εκπαιδεύσεως» καταργείται η μεταρρύθμιση του 1959 για την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση και τονίζεται ότι «η οικονομική πρόοδος της χώρας ευρίσκεται εις στενήν συνάρτησιν προς την ανάπτυξιν της επαγγελματικής, ιδία της τεχνικής εκπαιδεύσεως η οποία αποτελεί μιαν από τις βασικές της προϋποθέσεις» (εισηγητική έκθεση). Όπως σημειώνεται (Μπουζάκης, 1995, 23) «η πίστη στον οικονομικό-αναπτυξιακό ρόλο της εκπαίδευσης και η συνακόλουθη ανάγκη στροφής στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση, υπογραμμίζεται ιδιαίτερα στην εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου νόμου περί τεχνικής εκπαιδεύσεως: Η οικονομική πρόοδος της χώρας ευρίσκεται εις στενήν συνάρτησιν προς την ανάπτυξιν της επαγγελματικής, ιδία της τεχνικής Εκπαιδεύσεως, η οποία αποτελεί μίαν από τας βασικάς προϋποθέσεις της». Η Σχολή Εκπαίδευσης Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως (ΣΕΛΕΤΕ) συγχωνεύεται μαζί με το Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως, τη Σχολή Μετεκπαιδεύσεως Δημοδιδασκάλων, την Υπηρεσία Μελετών και το Τμήμα Λαϊκής Επιμόρφωσης του ΥΠΕΠΘ, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, προκειμένου να «αποτελέσουν ενιαίον και καλώς συντεταγμένον Οργανισμόν αυστηρώς επιστημονικού χαρακτήρος,» (Καλούρη et al., 2002). Η Αντωνακάκη τίθεται σε διαθεσιμότητα, λόγω έλλειψης συνεργασίας με τον Υπουργό και κατ εντολή του φίλου του, Παπανούτσου, όπως η ίδια αναφέρει 5. Το 1966 η ΣΕΛΕΤΕ, πάλι ακολουθώντας τις πολιτικές εξελίξεις, επανιδρύεται (4588/1966 «Περί επανιδρύσεως της ΣΕΛΕΤΕ») και στο πλαίσιό της ιδρύεται η Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) με τμήματα Δομικών, Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Κωτσίκης, Παιδαγωγική εγκυκλοπαίδεια, Ελληνικά Γράμματα, σ.4652). Θεσπίζεται ότι «πέραν των λοιπών προσόντων απαιτείται δια τον διορισμόν εις τας ως άνω θέσεις [διδακτικού και εποπτικού προσωπικού της ΤΕΕ] και πτυχίον ΣΕΛΕΤΕ ή αποδεικτικόν συναφών σπουδών εις την αλλοδαπήν» (Καλούρη et al., 2002). Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει για πρώτη φορά όχι μόνο η λειτουργία της ΣΕΛΕΤΕ στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, αλλά κυρίως η λειτουργία της τετραετούς Ανωτέρας σχολής Εκπαιδευτικών τεχνολόγων Μηχανικών

6 44 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΑΣΕΤΕΜ) με ειδικότητες και με υπολογισμό του χρόνου φοίτησης στη Σχολή ως χρόνου κανονικής μόνιμης δημόσιας υπηρεσίας (ΝΔ 580/70, ΦΕΚ 139/ ). Στη σχολή διορίζονται καθηγητές οι οποίοι στη συνέχεια στέλλονται στο εξωτερικό με δαπάνες του υπουργείου προκειμένου να αποκτήσουν τα απαιτούμενα προσόντα 6. Όμως, η δικτατορία αναστέλλει την λειτουργία της ΣΕΛΕΤΕ για να την επαναλειτουργήσει το Νοέμβριο 1968 με πρόεδρο στρατιωτικό επίτροπο, και στη συνέχεια, στην μεταπολίτευση, με πρόεδρο ξανά την Αντωνακάκη. Παραμένει όμως πάντοτε σε ένα ακαθόριστο θεσμικό πλαίσιο. Παραμένει πάντοτε «κάπως», «μάλλον», «περίπου» Η μεταρρύθμιση του 1977 αν και δημιούργησε, ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανώτερη τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, αφήνει απέξω την ΣΕΛΕΤΕ. Το ίδιο και η πολιτική αλλαγή του 1981 καθώς και οι θεσμικές αλλαγές της δεκαετίας του 90 και πάλι ξεχνούν την ΣΕΛΕΤΕ. Η πλειοψηφία του εκπαιδευτικού προσωπικού μέχρι και την δεκαετία του 90, έχει πτυχίο της σχολής, ΑΣΕΤΕΜ ή ΠΑΤΕΣ, προφανώς γιατί έτσι επιδιωκόταν η αναπαραγωγή μιας συγκεκριμένης τακτικής και ιδεολογίας και διασφαλιζόταν η συντήρηση των απόψεων και ιδεολογιών των αρχικώς διορισμένων. Αξίζει ίσως να αναφερθεί ότι το 1972 βρίσκει την ΠΑ- ΤΕΣ με το 80% των εκπαιδευτικών της να έχουν σπουδάσει στις ΗΠΑ και το υπόλοιπο 20% να μοιράζεται ανάμεσα στην Ιταλία, την Αγγλία και τη Γερμανία (Καλούρη, Φιλιός, 2005). Τον Ιούλιο του 2002 η ΣΕΛΕΤΕ καταργείται και ιδρύεται η Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) «Η αποστολή της σχολής συμπίπτει με αυτή των ΤΕΙ. όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 του Ν. 1404/1983 και περιλαμβάνει επιπλέον την παράλληλη παροχή παιδαγωγικής εκπαίδευσης στους σπουδαστές της, την προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας στην εκπαιδευτική τεχνολογία και την παιδαγωγική, και την παροχή κατάρτισης, επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης» (N.3027/2002) Όμως, αν και τονίζεται ότι η σχολή «περιλαμβάνει επιπλέον την παράλληλη παροχή παιδαγωγικής εκπαίδευσης στους σπουδαστές της», δεν αναφέρεται ότι παράλληλα απαιτείται πρόσθετο 5 ο έτος για τους σπουδαστές, για να έχουν την αντιστοιχία με τα ΤΕΙ. 5 ο έτος το οποίο δεν αποτελεί master, αλλά ένα ακόμη, πτυχίο; με 1 έτος σπουδών;; συμπληρωματικό; Αλλά είναι μια άλλη ιστορία που θα την ξαναδούμε με τα συμπεράσματα του συνεδρίου Παρά όμως την καινοτομία που έκφραζε για την εποχή η ΣΕΛΕΤΕ παρέμενε, ίσως και ακόμη ως ΑΣΠΑΙΤΕ παραμένει, ένα ίδρυμα χωρίς ακαδημαϊκή κουλτούρα. Παρόλο τον σπουδαίο και μοναδικό ρόλο της, ως μοναδική σχολή που συνδυάζει ή καλείται να συνδυάσει την τεχνολογική με την ανθρωπιστική παιδεία, που εκπαιδεύει τεχνολογικά και παιδαγωγικά τους σπουδαστές της, μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, η ΣΕΛΕΤΕ- ΑΣΠΑΙΤΕ έχει ακόμη μακρά πορεία να διανύσει Διορισμένες διοικήσεις, εξαρτήσεις από τις εκάστοτε πολιτικές εξελίξεις, παρεμβάσεις από τη γραφειοκρατία του ΥΠΕΠΘ, μεγάλος αριθμός ωρομισθίων καθηγητών, μη εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών και των εργαστηρίων, μετατοπίζουν την σχολή από την μοναδικότητά της στην αμφισβήτησή της. Σήμερα γιορτάζοντας τα 50της χρόνια η Σχολή συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από έλλειψη ακαδημαϊκού ύφους, κοινωνικού κύρους και επιστημονικής αναγνώρισης Παραμένει η μοναδική σχολή εκπαίδευσης τεχνολόγων εκπαιδευτικών, που αν και πρωτοπόρα, δεν αναδείχτηκε ποτέ, παρέμεινε επί σειρά ετών και παραμένει ακόμη, επί της ουσίας ανώτερη και υποβαθμισμένη Ελπίζουμε ο προβληματισμός που θα προκύψει από το συγκεκριμένο συνέδριο, το 1 ο στην 50χρονη ιστορία της σχολής, να συντελέσει στην προοπτική εξέλιξής της.

7 ΕΠΕΤΕΙΟΣ 50 ΧΡΟΝΩΝ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

8 46 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Βιβλιογραφία 1. Αντωνόπουλος Ι., Καλούρη Ρ. (2010), «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ελληνική Κοινωνία, 19 ος 20 ος αιώνας», (υπό έκδοση) 2. Αντωνόπουλος Ι., Τσακιράκις Ι., Καλούρη Ο. (2008), Φοιτητικές διεκδικήσεις στη δεκαετία μέσα από τις σελίδες της «Πανσπουδαστικής», πρακτικά, 5 ο

9 ΕΠΕΤΕΙΟΣ 50 ΧΡΟΝΩΝ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ», Πανεπιστήμιο Πατρών 3-5 Οκτωβρίου Δενδρινού-Αντωνακάκη, Νίκη (1971). Ιστορική εξέλιξις της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως. Αθήνα 4. Δημαράς Α., Παπαγεωργίου Β. (2008) Από το Κοντύλι στον Υπολογιστή Εκατόν εβδομήντα χρόνια ελληνική εκπαίδευση με λόγια και εικόνες (Αθήνα, Μεταίχμιο). 5. Δημητρόπουλος, Ε., Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ο. (2002). Η Συμβουλευτική και ο Προσανατολισμός στη ΣΕΛΕΤΕ : Η Εκπαίδευση και η Πράξη. Εμπειρίες, Παρούσα Κατάσταση, Προοπτικές. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ.62-63, σσ , Οκτώβριος & Δεκέμβριος 2002, ΕΛΕΣΥΠ-Ελληνικά Γράμματα. 6. Δημοσιογραφική Ομάδα «ΙΟΣ». (2006) Ψηφιοποιημένο αρχείο ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙ- ΚΗΣ» (Αθήνα, Κάλβος). 7. Καλούρη, O., Φιλιός, A., Λαγός, Δ., Μόσιαλος, Σ. (2005). «Συμβουλευτική Διάσταση του Ρόλου των Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών στην Εποχή της Πολυπολιτισμικότητας», Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 74-75, σ , Αθήνα, ΕΛΕΣΥΠ- Ελληνικά Γράμματα. 8. Καλούρη, Ο. (2006). Ο Θεσμός Συμβουλευτική-Προσανατολισμός στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και η ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.: Μια παράλληλη πορεία, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ.78-79, σ.32-40, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα 9. Καλούρη, Ο.Χ., Φιλιός Α.Ε., (2005), Οι επιστήμες της αγωγής στην Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή (ΠΑΤΕΣ) της ΣΕΛΕΤΕ, Πρακτικά (υπό έκδοση) Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση και κοινωνία στο σύγχρονο κόσμο-παιδαγωγικά Τμήματα: 20 χρόνια», Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών-Μελετών, Απριλίου, Ρέθυμνο-Κρήτη & Μάιος Καλούρη-Αντωνοπούλου Ο., Αθανασούλα-Ρέππα Α., Φιλιός, Α. (2003), Η Ιστορική εξέλιξη της ΣΕΛΕΤΕ: Εκπαιδευτική πολιτική και παιδαγωγική κατάρτιση, Αθήνα, εκδ. ΙΩΝ & Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ο., Αθανασούλα-Ρέππα Α., Φιλιός, Α. (2003), Η Ιστορική εξέλιξη της ΣΕΛΕΤΕ: Εκπαιδευτική πολιτική και παιδαγωγική κατάρτιση, Αθήνα, εκδ. ΙΩΝ & στα Πρακτικά του 21ου Διεθνούς Συνεδρίου «Η παιδεία στην αυγή του 21ου αιώνα. Ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις», Παν/ο Πατρών 11. Κελπανίδης, Μιχάλης (2003). «Η πορεία της Ακαδημαϊκής Παιδαγωγικής προς τη δόμηση ενός θεωρητικού παραδείγματος: πρόοδος και παλινδρόμηση», στο Χατζηδήμου, Δημήτρης κ.ά.(επιμελ.). Η εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης 12. Ξωχέλλης, Παναγιώτης (1983). Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης 13. Τσακιράκις Ι., Καλούρη Ο., (2009). Η πρακτική άσκηση των φοιτητών ως διευκολυντικός παράγοντας μετάβασης στην επαγγελματική ζωή, Πρακτικά (υπό δημοσίευση) Συνεδρίου Μετάβαση και συνέχεια στην εκπαίδευση: Αναζητώντας το πλαίσιο για τη συνεργασία παιδιών, νέων, οικογένειας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κοινωνικών υπηρεσιών, Παν/ο Κρήτης, Οκτωβρίου Ψαλτόπουλος, Ν., 1977, Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας, Αθήνα, ΣΕΛΕΤΕ

10

11 Η συμβολή της Νίκης Δενδρινού - Αντωνακάκη στην ίδρυση και λειτουργία της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Πλαγιαννάκος Στυλιανός Συνταξ. Καθηγητής ΣΕΛΕΤΕ Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι. Η οργανωτική Επιτροπή εορτασμού των πενήντα χρόνων από την ίδρυση της Σχολής μου ανέθεσε τη σκιαγράφηση της συμβολής της Νίκης Δενδρινού Αντωνακάκη στην ίδρυση και ανάπτυξη της ΣΕΛΕΤΕ. Δέχτηκα με χαρά και συγκίνηση την πρόσκληση και θα επιχειρήσω, στα πλαίσια του διαθέσιμου χρόνου και στο μέτρο του δυνατού, να ανταποκριθώ στην τιμή που μου έγινε, χρησιμοποιώντας κυρίως όσα η μνήμη μου έχει συγκρατήσει μετά από πενήντα χρόνια. Για να γίνει καταρχήν αντιληπτή η αναγκαιότητα ίδρυσης της ΣΕΛΕΤΕ, απαιτείται μία σύντομη αναδρομή στην κατάσταση που επικρατούσε στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης κατά τη δεκαετία του πενήντα. Δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση δεν υπήρχε κατουσίαν, με εξαίρεση ίσως ορισμένες διάσπαρτες εμπορικές σχολές. Σχολές Τεχνικών ειδικοτήτων, όπως ο «Ήφαιστος», ο «Αρχιμήδης», η «Σιβιτανίδειος» στην Αθήνα και ο «Ευκλείδης» στην Θεσσαλονίκη, λειτουργούσαν αυτόνομα συνήθως ως εσπερινές, χωρίς κανένα συντονισμό ως προς τα προγράμματά τους και με πλήρη απουσία του Υπουργείου Παιδείας. Βιβλία ή οποιαδήποτε σχολικά βοηθήματα για τα μαθήματα ειδικότητας δεν υπήρχαν. Οι διδάσκοντες στις διάφορες σχολές είχαν την διδασκαλία ως πάρεργο. Συγκεκριμένα προαπαιτούμενα προσόντα ως προς την ειδικότητα και την βαθμίδα του τίτλου σπουδών τους δεν υπήρχαν. Και βέβαια, ούτε κατά διάνοιαν δεν ετίθετο θέμα παιδαγωγικής τους κατάρτισης ή επιμόρφωσης. Και όλα αυτά, όταν διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Ο.Ο.Σ.Α. τόνιζαν την αναγκαιότητα στροφής του εκπαιδευτικού μας συστήματος προς την επαγγελματική εκπαίδευση, ώστε να υπάρξει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, τόσο απαραίτητο για τα άλματα που έπρεπε να κάνει κατά την εποχή εκείνη η τεχνοοικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αυτή η κατάσταση επικρατούσε, όταν η Αντωνακάκη ανέλαβε Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Μελετών και Συντονισμού του Υπουργείου Παιδείας, μιας Υπηρεσίας η οποία ιδρύθηκε με νόμο, που ψήφισαν ομόφωνα όλα τα κόμματα, για να προετοιμάσει την επιβαλλόμενη στροφή προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Η Αντωνακάκη, με λαμπρές φιλολογικές και παιδαγωγικές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με πλούσια διδακτική πείρα, χωρίς να παραγνωρίζει την αναγκαιότητα των υλικών μέσων, ήξερε καλά ότι η κινητήρια δύναμη οποιουδήποτε εκπαιδευτικού συστήματος είναι ο εκπαιδευτικός, που πρωταγωνιστεί ως δάσκαλος στη μάχιμη εκπαίδευση! Έτσι, με το Αρθρο 24 του Νόμου 3971/1959, που συνέταξε η Αντωνακάκη ως Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Μελετών και Συντονισμού, ιδρύθηκε η Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, η ΣΕΛΕΤΕ όπως έκτοτε επεκράτησε να λέγεται. Ο νόμος ήταν βέβαια το προαπαιτούμενο, αλλά η εφαρμογή του απαιτούσε, αφενός την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και αφετέρου το κατάλληλο προσωπικό. Όπως αντιλαμβάνεσθε ο νόμος, όπως και τόσοι άλλοι νόμοι, θα έμενε ανενεργός, αν η Αντωνακάκη δεν είχε έγκαιρα μεριμνήσει και για τα δύο.

12 50 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ως προς την υλικοτεχνική υποδομή, μερίμνησε για την απαλλοτρίωση του κτήματος Μακρυκώστα και ακόμη για την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και από διεθνείς οργανισμούς, τόσο για τη μελέτη και κατασκευή ή των απαιτούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, όσο και για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού. Ως προς το κατάλληλο προσωπικό, αρχικά μετακλήθηκαν ξένοι Καθηγητές, εξειδικευμένοι στην προετοιμασία διδακτικού προσωπικού της επαγγελματικής εκπαίδευσης, παράλληλα δε απεστάλησαν με υποτροφίες Έλληνες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού και αντικείμενο επίσης την εξειδίκευσή τους στην προετοιμασία διδακτικού προσωπικού της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Βέβαια η υλοποίηση όλων αυτών απαιτούσε συνεχή δραστηριοποίηση πολλών παραγόντων, ώστε να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία και να υπερπηδηθούν οι αναπόφευκτες γραφειοκρατικές δυσκολίες. Η Αντωνακάκη, παρακολουθούσε από κοντά την πορεία των όσων είχαν προγραμματιστεί και όπου χρειαζόταν παρενέβαινε, ενίοτε και με ανορθόδοξο τρόπο. Χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση της, όταν καθυστερούσε η ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης του κτήματος Μακρυκώστα, επειδή έπρεπε να μετρηθούν οι φυστικιές, που υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη στο κτήμα και οι οποίες έπρεπε επίσης να αποζημιωθούν. Η υπηρεσία του νομομηχανικού, που ήταν αρμόδια για την καταμέτρηση, καθυστερούσε, επικαλούμενη έλλειψη προσωπικού. Η Αντωνακάκη, ως προϊσταμένη της Υπηρεσίας Μελετών και Συντονισμού, ανέστειλε για μία ημέρα τη λειτουργία της Υπηρεσίας και έβαλε όλους τους υπαλλήλους να μετράνε τις φυστικιές, τους καθοδήγησε πως θα συμπληρώσουν τα αντίστοιχα έντυπα, τα πήγε έτοιμα στο νομομηχανικό και την ίδια ημέρα τα έστειλε υπογεγραμμένα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης. Εκτός όμως από τις εγγενής δυσκολίες, υπήρχαν και εξωγενείς δυσχέρειες, είτε από άγνοια, είτε από έλλειψη εμπιστοσύνης ως προς τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των όσων είχαν δρομολογηθεί. Μερικοί, έκαναν εναλλαγή του «έψιλον» με το «άλφα» και μιλούσαν ειρωνικά για τη «ΣΑΛΑΤΑ» που προετοίμαζε η Αντωνακάκη. Εκείνη όμως, με αυτοπεποίθηση, με σωστό προγραμματισμό και με ενεργοποίηση όλων των δυνατοτήτων που είχε στη διάθεσή της, δεν προσπαθούσε με λόγια να προβάλει τη ΣΕΛΕΤΕ, αλλά περίμενε με υπομονή να μιλήσει η ίδια με τα έργα της. Και πράγματι, αργά αλλά σταθερά γινόταν αντιληπτό ότι με τη λειτουργία της ΣΕ- ΛΕΤΕ κάτι σημαντικό και πρωτόγνωρο γεννιόταν στο χώρο προετοιμασίας διδακτικού προσωπικού. Η ένταξη στο πρόγραμμα σύγχρονών τεχνολογικών και παιδαγωγικών μαθημάτων, που κάλυπταν όλο το φάσμα θεωρητικής κατάρτισης, σε συνδυασμό με τις πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας και με την αξιοποίηση όλων των πρωτοποριακών για την εποχή εκείνη μέσων της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, είχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αποτυπώνονταν στην απόδοση του διδακτικού έργου των πρώτων αποφοίτων της ΣΕΛΕΤΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι συνάδελφοί τους των γενικών μαθημάτων πίεζαν να παρακολουθήσουν και αυτοί τα μαθήματα της ΣΕΛΕΤΕ και σε πολλές περιπτώσεις εκπαιδευτικοί γενικών μαθημάτων, μετά από ειδικές ρυθμίσεις, εντάσσονταν στα τμήματα που λειτουργούσαν, χωρίς να απαλλάσσονται από το διδακτικό τους ωράριο στα σχολεία που υπηρετούσαν. Παράλληλα διάφοροι οργανισμοί, όπως ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, ο ΕΟΤ, τα Νοσοκομεία, που είχαν παραγωγικές σχολές κατάρτισης του προσωπικού τους, ζητούσαν από τη ΣΕΛΕΤΕ οργάνωση ειδικών σεμιναρίων για τους διδάσκοντες στις σχολές αυτές. Τις αμφιβολίες και το σκεπτικισμό διαδέχτηκαν τα διθυραμβικά σχόλια. Η Αντωνακάκη, που είχε την ικανότητα να μεταδίδει στους συνεργάτες της τη δική της εργατικό-

13 ΕΠΕΤΕΙΟΣ 50 ΧΡΟΝΩΝ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε τητα και τους δικούς της οραματισμούς είχε επιτύχει τους στόχους της και η ΣΕΛΕΤΕ αναγνωριζόταν πλέον ως μία πρωτοποριακή σχολή προετοιμασίας διδακτικού προσωπικού. Οι συνεργάτες της στην προσπάθειά της ήταν πολλοί και αν επιχειρούσα να τους απαριθμήσω, αφενός θα χρειαζόταν σημαντικός χρόνος και αφετέρου θα διακινδύνευα να μην αναφέρω αρκετούς, που το πέρασμα του χρόνου δεν μου επέτρεψε να συγκρατήσω στη μνήμη μου. Θα ήταν όμως παράλειψη αν δεν μνημόνευα δύο ανθρώπους: Τον Νικόλαο Ψαλτόπουλο και τον Πέτρο Δέρα. Βρέθηκαν και οι δύο κοντά στην Αντωνακάκη από το ξεκίνημα της ΣΕΛΕΤΕ και με τη συνεχή προσφορά τους, τόσο σε διοικητικό όσο και σε διδακτικό έργο, εξασφάλισαν συνέχεια και συνέπεια στην υλοποίηση του προγραμματισμού που είχε γίνει. Βέβαια η πορεία της ΣΕΛΕΤΕ δεν ήταν ανέφελη. Υπήρξαν κατά καιρούς διάφορα ζητήματα, που δημιούργησαν δυσμενή σχόλια, άλλοτε δικαιολογημένα και άλλοτε με κάποια δόση υπερβολής. Όταν η Αντωνακάκη άκουγε αυτά τα δυσμενή σχόλια αισθανόταν εύλογη πικρία και, όπως συνήθιζε να λέει, είχε την αίσθηση ότι κατηγορούν και διασύρουν την κόρη της. Η ΣΕΛΕΤΕ πάντως είχε αποκτήσει πλέον γερά θεμέλια και τα οποιαδήποτε προβλήματα δεν ήταν ικανά να σκιάσουν το έργο της και να αναστείλουν την ανοδική της πορεία. Η Αντωνακάκη επανήλθε στη ΣΕΛΕΤΕ, ως Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου, μετά την μεταπολίτευση, όταν πλέον η ΣΕΛΕΤΕ είχε απόλυτα καταξιωθεί στη συνείδηση της Ελληνικής Κοινωνίας και προετοιμαζόταν για το επόμενο άλμα, που ήταν η ένταξή της στη βαθμίδα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η ένταξη της ΣΕΛΕΤΕ στην Ανώτατη βαθμίδα υπαγορευόταν καταρχήν από την αναγκαιότητα ισοτιμίας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ήταν όμως και απόλυτα δικαιολογημένη από το έργο που είχε συντελεσθεί και από τα αποτελέσματα της λειτουργίας της. Πρωτοπόροι σε αυτήν την προσπάθεια οι σπουδαστές της σχολής τετραετούς φοίτησης, της ΑΣΕΤΕΜ, και συμπαραστάτης τους η Αντωνακάκη, προωθώντας την ιδέα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, κατά το μέτρο των κατά την εποχή εκείνη περιορισμένων δυνατοτήτων της. Ήταν μία επώδυνη, αλλά δημιουργική και καρποφόρα περίοδος, που με αρκετή καθυστέρηση ολοκληρώθηκε με την ίδρυση και λειτουργία της ΑΣΠΑΙΤΕ. Αλλά η Αντωνακάκη δεν ζούσε πλέον, για να έχει την πλήρη ικανοποίηση, ότι πρωταγωνίστησε στη δημιουργία μιας σχολής, που με την προοδευτική αναβάθμισή της εξελίχθηκε και εντάχθηκε στη βαθμίδα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κυρίες και Κύριοι, Ο εορτασμός από την ΑΣΠΑΙΤΕ των πενήντα χρόνων ίδρυσης της ΣΕΛΕΤΕ, υπενθυμίζει σε όλους ότι η μία αποτελεί συνέχεια της άλλης. Είναι φυσικό λοιπόν, εμείς οι παλαιότεροι, που υπηρετήσαμε κατά καιρούς στη ΣΕΛΕΤΕ, να χαιρόμαστε όταν μαθαίνουμε για την ανοδική πορεία της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως θα χαιρόταν και η Αντωνακάκη, αν ζούσε σήμερα. Και θα είναι για μας ιδιαίτερη ικανοποίηση, αν έχομε την αίσθηση ότι όσοι εργάζονται στην ΑΣΠΑΙΤΕ, διδακτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό κα σπουδαστές, με το δημιουργικό τους έργο μας στέλνουν σιωπηρά το ίδιο μήνυμα που έστελναν οι νεότεροι στους παλαιότερους Σπαρτιάτες: «Αμμες δε γ εσσόμεθα πολλώ κάρρονες», «Εμείς θα γίνομε πολύ καλύτεροί σας».

14

15 Εκπαιδευτικός επαγγελματισμός ή ερασιτεχνισμός; Το όραμα της Ν. Αντωνακάκη, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και οι αυθαιρεσίες της ελληνικής πολιτείας. Μουστάκας Γιώργος Πρόεδρος της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (πτυχιούχων ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ) Εκ μέρους της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών, των πτυχιούχων της ΑΣΕΤΕΜ/ ΣΕΛΕΤΕ, σας καλωσορίζω «σπίτι μας», στους εορτασμούς των 50 χρόνων του. Ο ιδιοκτησιακός υπαινιγμός της προηγούμενης φράσης μου ίσως ενοχλήσει, λίγους ελπίζω, αλλά σκοπεύω να σας αποδείξω ότι δεν είναι απλά λογοτεχνική πρόζα αλλά έχει ισχυρά ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά. Ανήκοντας δε εγώ προσωπικά αλλά και εκατοντάδες άλλοι συνάδελφοί μου στις πρώτες γενιές αποφοίτων της Σχολής, της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, πριν τελικά η φοίτηση σ αυτήν ενταχθεί με έναν ισοπεδωτικό, ατεκμηρίωτο επιστημονικά και κυρίως ιδεολογικά δογματικό τρόπο στο γενικότερο σύστημα εισόδου στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα σταδιακά χάσει την «ιδιοσυγκρασία» της, ζητώ προκαταβολικά να συγχωρέσετε το πάθος μας γι αυτήν. Στο σύντομο χαιρετισμό μου, το τονίζω για να μην σας «τρομάξω», θα σταθώ σε δύο προϋποθέσεις που συγκροτούν τον εκπαιδευτικό και είναι ζητούμενες ακόμη και σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ. Το πάθος και τον επαγγελματισμό, δύο κύρια συστατικά της έννοιας του εκπαιδευτικού λειτουργού. Και ισχυρίζομαι ότι στην ΣΕΛΕΤΕ αυτά τα συστατικά τα βρήκαμε σε επάρκεια και τα «σπουδάσαμε». Το πάθος για το λειτούργημα του εκπαιδευτικού μάς το μετέδωσε η Αντωνακάκη και όταν αυτή έφυγε εμείς οι μαθητές της από χρονιά σε χρονιά μέσα στη σχολή και από παλιότερο σε νεότερο συνάδελφο στα σχολεία. Το βιώναμε σ όλο το περιβάλλον της Σχολής, στο πρότυπο - ακόμη και για τα παγκόσμια δεδομένα - campus και τις υποδομές του αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό της. Η σχολή είχε χαρακτηριστεί, από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της ως «πρότυπο και πρωτοποριακό» ίδρυμα (έκθεση ΟΟΣΑ, 1968) Όμως προπάντων το βλέπαμε διαρκώς στο αυστηρό πρόσωπο της Αντωνακάκη, στην αποφασιστικότητά της να έχει το «παιδί, η αγαπημένη της κόρη, όπως αποκαλούσε τη ΣΕΛΕΤΕ» ότι καλύτερο. Γιατί η Σχολή είναι όντως δημιουργία μιας γυναίκας με πάθος, ενός επιστήμονα με γνώσεις, ενός ηγέτη, του «αδύναμου» φύλου μάλιστα, με όραμα, σε δύσκολες, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά, στιγμές της χώρας. Και μόνον έτσι μπορεί να εξηγηθεί η ανταπόκριση των εκατοντάδων συναδέλφων μας, όταν πέρσι με αφορμή την επερχόμενη επέτειο των 50 χρόνων ζητήσαμε τον οβολό τους για την φιλοτέχνηση της προτομής της.

16 54 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γιατί δεν ήταν αυτή απλά συγκινητική, ήταν παθιασμένη. Απ όποιο πόστο και αν βρισκόταν ο καθένας, συνεισέφερε, όπως ο Γ.Βερναδάκης ως διοικητής του ΟΑΕΔ. Και σε αυτό το σημείο απευθύνω ένα δημόσιο ευχαριστώ σε δύο συναδέλφους που είχαν και την άμεση ευθύνη δημιουργίας του γλυπτού της, του αποφοίτου της Σχολής και επίκουρου καθηγητή σήμερα στη Σχολή Καλών Τεχνών, του γλύπτη Μάρκου Γεωργιλάκη, και του επίσης αποφοίτου της Σχολής Βασίλη Καπαρού, στο καλλιτεχνικό χυτήριο του οποίου έγινε η χύτευσή του. Επιτρέψτε μου να ισχυριστώ ότι αποτελεί και αυτό ακόμη το γεγονός μια συμβολική αποτύπωση του πάθους που προανέφερα. Όσον αφορά τον επαγγελματισμό, δεν αποφεύγω τον πειρασμό να κάνω ένα μονάχα σχόλιο σε προβληματισμούς που αποκόμισα διαβάζοντας «προτάσεις» στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας, ότι απλά επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα των προϋποθέσεων που ανέφερα, μια και δεν μπορούσε να διακρίνει κανείς σε πολλές από αυτές ούτε πάθος μα ούτε επαγγελματισμό! Γιατί οι εργασιακές συνθήκες, ο φόρτος εργασίας, τα ωράρια, η ασάφεια και οι συγκρούσεις των ρόλων, η επάρκεια της προετοιμασίας -αρχικής και συνεχιζόμενης- και το τονίζω ιδιαίτερα αυτό το στοιχείο, για την επιτέλεση του ρόλου, η επαγγελματική ανάπτυξη, δηλαδή η εξέλιξη, η οργανωτική δομή και το κλίμα, οι συνεχείς αλλαγές στο χώρο εργασίας μας, η ραγδαία αύξηση των πληροφοριών και η μεταβολή στον τρόπο διαχείρισής τους, αλλά και η δυσκολία επίλυσης προβλημάτων των μαθητών, η αίσθηση της μη επιτυχημένης παρέμβασής μας πολλές φορές, το έντονο αίσθημα ευθύνης για την κατάστασή τους η διάσταση προσδοκιών και απονεμόμενου κύρους, καθώς και η έλλειψη υποστήριξης και αμοιβών από την πλευρά της Πολιτείας επιβεβαιώνουν ότι εκπαιδευτικός μπορεί μεν να μη γεννιέσαι αλλά και δεν γίνεσαι ασκούμενος «στου κασίδη το κεφάλι», γιατί αυτό είναι και λυπάμαι που το λέω αλλά οι αλήθειες πρέπει να λέγονται- το κυρίαρχο μοντέλο προετοιμασίας εκπαιδευτικών σήμερα. Ερασιτεχνισμός! Η Ελληνική πολιτεία, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο, με διάφορες νομοθετικές παρεμβάσεις από το 2000 και μετά θεωρεί ότι ό,τι οι παιδαγωγικές σπουδές δεν είναι απαραίτητο προσόν για τους καθηγητές. Όποιος κατέχει οποιοδήποτε πτυχίο, ιδιαίτερα δε αν είναι πολύτεκνος, είναι εκπαιδευτικός!!! Σήμερα υπάρχουν περίπου 9000 «εκπαιδευτικοί» οι οποίοι, παρά την επιταγή του νόμου, δεν έχουν παιδαγωγικές σπουδές. Η λέξη αυθαιρεσία νομίζω ότι είναι η πιο ήπια, με την οποία μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτές τις ενέργειες. Για τον εκπαιδευτικό απαιτούνται ειδικές σπουδές για την απόκτηση: εκπαιδευτικής συνείδησης, παιδαγωγικής επάρκειας και λειτουργικών δεξιοτήτων. Θεωρούμε ότι το συγχρονικό μοντέλο εκπαίδευσης της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ όλα τα παραπάνω μας τα έδωσε σε υπερθετικό βαθμό. Συνεπώς εμείς το στηρίζουμε και πρέπει να το στηρίξει και η σχολή. Και δεν το υποστηρίζουμε μόνο εμείς. Μας το αναγνωρίζουν και όλοι οι συνάδελφοί μας, των άλλων ειδικοτήτων, στα σχολειά.

17 ΕΠΕΤΕΙΟΣ 50 ΧΡΟΝΩΝ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε «Θεωρώ ότι το θέμα της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ πρέπει να διατυπωθεί με τη λογική ότι ήταν μια όαση στο έλλειμμα που είχαμε της παιδαγωγικής κατάρτισης και πρέπει να κατοχυρώνουμε αυτή τη θετική διαδρομή. Πάνω στην κατοχύρωση αυτή πρέπει κάποιος να ασκήσει την κριτική του και να διατυπώσει τις καινούργιες απαιτήσεις. Ήταν πραγματικά μια όαση. (Ν. Τσούλιας, τ. πρόεδρος της ΟΛΜΕ στην ημερίδα «η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και ο ρόλος της ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ, 1999) Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών απαιτεί επιστημονική θεμελίωση Τα σημερινά ΑΕΙ εξακολουθούν να αδυνατούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στο πολυσύνθετο αυτό καθήκον, ιδιαίτερα στον τομέα της Β θμιας εκπαίδευσης και των λειτουργών της (απόδειξη η άρνηση, στην ουσία, αποδοχής των ρυθμίσεων του Ν2525/97 κ.α, σχεδόν πλήρης αδυναμία υποστήριξης της Διδακτικής ανά ειδικότητα- και επιμονή σε μοντέλα που έχουν προ πολλού εγκαταλειφθεί, μη οργανική ενσωμάτωση των παιδαγωγικών σπουδών στο πρόγραμμα σπουδών των επιμέρους τμημάτων, άναρχη πολυμορφία και αυθαιρεσία) Και ναι η ΣΕΛΕΤΕ πήγε ενάντια στο ρεύμα της μη-επαγγελματικότητας στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μας ανέπτυξε τον επαγγελματισμό μας και ίσως και τον εγωισμό μας, γιατί ναι, με πάθος και γνώση τα τελευταία τουλάχιστον δέκα χρόνια ζητάμε την ακαδημαϊκή της ολοκλήρωση και ταυτόχρονα δικαίωσή της. Γι αυτό και ανοίξαμε έναν τολμηρό διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα, με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κύρους, με την ΟΛΜΕ και το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και με κάποιους, αν και άμεσα ενδιαφερόμενους, δυστυχώς απόντες. Όμως μέρα που είναι σήμερα, ας αρκεστώ να κλείσω τον χαιρετισμό μου με δύο φράσεις: η μία να ευχαριστήσω και δημόσια την Διοικούσα Επιτροπή για την ανταπόκρισή της στις προτάσεις μας για τον εορτασμό των 50 χρόνων και ιδιαίτερα τον ομότιμο καθηγητή του ΕΜΠ και πρόεδρό της κ.ι. Στεφάνου,γιατί μοιράστηκε -αν όχι και μπολιάστηκε - το πάθος μας, και η άλλη, μια προτροπή προς την σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας: να μοιραστεί μαζί μας αυτό το πάθος για τη δημόσια εκπαίδευση και τους λειτουργούς της, γιατί εμείς τουλάχιστον θα συνεχίσουμε να το εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο. Θα θέλαμε να συγχαρούμε τον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ για την πρωτοβουλία διοργάνωσης αυτού του συνεδρίου, γιατί πιστεύουμε ότι για να αναδείξει το έργο της η σχολή πρέπει να ανοιχτεί στην κοινωνία. Και το συνέδριο συμβάλει σε αυτό. Τέλος, εύχομαι στο διήμερο του Συνεδρίου, να επικρατήσει χαμηλό βαρομετρικό με σφοδρές νοητικές θύελλες ώστε όλοι να αντιληφθούν ότι έχουν να κάνουν με μια 50χρονη έφηβη γεμάτη δίψα για επιστημονική γνώση και πάθος για προσφορά στη δημόσια εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ!

18

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το πρόβλημα της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του μετά τη μεταπολίτευση 1 Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Πρακτικά Συνεδρίου 19 20 Ιουνίου 2008 ΒΟΛΟΣ ISBN 978 960 407 198 2 Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου: Βασιλική Περάκη Παναγιώτης Μαντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ Πρόταση για την αναβάθμιση των Λυκείων και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκαίδευση 1 Αδριανουπολίτης Κων/νος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ (Εισηγητής της Ν.Δ):

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ (Εισηγητής της Ν.Δ): ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ (Εισηγητής της Ν.Δ): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι Υφυπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Με το παρόν νομοσχέδιο, επιδιώκεται η συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΖΟΥ ΜΠΑΛΤΑ ΚΑΛΥΨΩ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΛΑΖΟΥ ΜΠΑΛΤΑ ΚΑΛΥΨΩ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΖΟΥ ΜΠΑΛΤΑ ΚΑΛΥΨΩ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Dr ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΩΤΣΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μηχανικοί - Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Προβλήματα και προοπτικές Ομάδα εργασίας Γιώργος Τσότσος, ΑΤΜ, Σχολικός Σύμβουλος ΑΜ-ΑΤΜ-ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2008 ΑΘΗΝΑ Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές 49 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές Μπάκας Θ., Λέκτορας, Π.Τ.Ν., Παν. Ιωαννίνων 1. Εισαγωγή Με το θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Υπεύθυνη καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μαθηματικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ηράκλειο Δεκέμβριος 2009 2 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. I. Εισαγωγή Αντικείμενο εργασιών της Υποεπιτροπής

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. I. Εισαγωγή Αντικείμενο εργασιών της Υποεπιτροπής ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ' ΣΥΝΟΔΟΣ Α' ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Δαμανάκη Προτάσεις για την Εκπαίδευση

Μαρία Δαμανάκη Προτάσεις για την Εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΝΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Η δωρεάν παιδεία και η εργασία στη νέα εποχή Α. Σχολείο ανοικτό στην τοπική κοινωνία Αποκέντρωση και αξιολόγηση Α1. Η αποκέντρωση και η

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη και προβληματισμοί από την αξιοποίηση των επιτευγμάτων των μοριακών βιοεπιστημών. Φεστιβάλ Επιδαύρου (μια σύντομη ιστορική αναδρομή)

Οφέλη και προβληματισμοί από την αξιοποίηση των επιτευγμάτων των μοριακών βιοεπιστημών. Φεστιβάλ Επιδαύρου (μια σύντομη ιστορική αναδρομή) Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Οφέλη και προβληματισμοί από την αξιοποίηση των επιτευγμάτων των μοριακών βιοεπιστημών Φεστιβάλ Επιδαύρου (μια σύντομη ιστορική αναδρομή) Aξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY A HNA ñ 2000 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Το υλικό αυτό έχει παραχθεί στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Οµάδα Εργασίας: (Ενηµερωτικό ελτίο 2243/14.4.2003) Νικόλαος Βλάχος ΜΗΜ - Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά.

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ... 3 3. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»...

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοθετημένες και νέες μορφές επιμόρφωσης

Θεσμοθετημένες και νέες μορφές επιμόρφωσης Θεσμοθετημένες και νέες μορφές επιμόρφωσης Προς αναζήτηση συνέργειας και καλών πρακτικών γιώργος Μπαγάκης Επιμέλεια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕισαγωγΗ 4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με την κυρία Νίκη Ζαχιώτ, Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην κυρία Εύα Σεμερτζάκη, συντάκτρια του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η προσωπικότητα που θεωρούμε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σταμάτης Παλαιοκρασάς, επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα, Πειραματικά ή Σχολεία Αριστείας;

Πρότυπα, Πειραματικά ή Σχολεία Αριστείας; Πρότυπα, Πειραματικά ή Σχολεία Αριστείας; Γουδήρας Β. Δημήτριος Καθηγητής Ψυχοπαιδαγωγικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, goudiras@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο ερώτημα αν ήταν αναγκαία η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Πληροφοριακό Σχέδιο Εκπαίδευση από Απόσταση στη Ρωσία μέσα στο Καινούργιο Πληροφοριακό Περιβάλλον (DESCOP) 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Πληροφοριακό Σχέδιο Εκπαίδευση από Απόσταση στη Ρωσία μέσα στο Καινούργιο Πληροφοριακό Περιβάλλον (DESCOP) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Πληροφοριακό Σχέδιο Εκπαίδευση από Απόσταση στη Ρωσία μέσα στο Καινούργιο Πληροφοριακό Περιβάλλον (DESCOP) 1 1. Εκπαίδευση από απόσταση βάση ανοιχτού εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης της Αγωγής στην Προσχολική. Ηλικία. Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης της Αγωγής στην Προσχολική. Ηλικία. Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Κατεύθυνση: Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση Διπλωματική Εργασία της Άννας Βήχα Θέμα: Νοσηλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα