AMOIBAIA KEΦΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AMOIBAIA KEΦΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 AMOIBAIA KEΦΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Θεματοφύλακας: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

2 Ι. ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Στοιχεία Εταιρίας Διαχειρίσεως: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Η εταιρεία ιδρύθηκε με την Κ / απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 8835/ χρόνια από τη σύσταση ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KAI ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: Δήμος Αθηναίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αμερικής 9, Αθήνα, Τ.Κ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: , ΦΑΞ: Ε-MAIL: ΑΡΜΑΕ: 47023/006/Β/2000/92 ΓΕ.ΜΗ.: ΜΕΤΟΧΟΙ : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: 20% Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.): 40% Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.): 20% Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.): 20% ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Ελεγκτές Εταιρίας: ΕΝΕΛ. ΑΕΟΕΛ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 1

3 Τακτικός: Βρουστούρης Παναγιώτης Α.Μ.ΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: Δρόσος Δημήτριος Α.Μ.ΣΟΕΛ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: Κων/νος Παπαθανασίου ΠΡΟΕΔΡΟΣ Υποδιοικητής ΙΚΑ Θεμιστοκλής Χαντζαρίδης Δ/νων Σύμβουλος Ξενοφών Βεργίνης Αντιπρόεδρος Α Διοικητής ΟΓΑ Γεωργία Κωτίδου Αντιπρόεδρος Β Διοικητής ΟΑΕΕ Πέτρος Χριστοδούλου Αν. Διευθ. Σύμβ. ΕΤΕ Ματθούλα Τριανταφύλλου Γεν. Δ/ντρια Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεώργιος Καλλίας Εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομικών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Νεγκάκης Χρήστος Πρόεδρος Θέμης Χαντζαρίδης Νούνης Χρήστος Σέγκος Νικόλαος Γιαννόπουλος Πάνος Καλλίας Γεώργιος ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Νεγκάκης Χρήστος Θέμης Χαντζαρίδης Κατοστάρης Γεώργιος Ζαρολιάγκης Ιωάννης Σκιαδάς Χριστόφορος Γεωργίου Χάρης Πρόεδρος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 2

4 Θέμης Χαντζαρίδης Παναγιώτης Δουφεξής Παναγιώτης Βανός Δ/νων Σύμβουλος Οικονομικός Διευθυντής Διευθυντής Λογιστηρίου Εσωτερικός Έλεγχος: Κανονιστική Συμμόρφωση: Διαχείριση Κινδύνου: ΙΙ. Παυλίδης Παύλος Γιωτάκη Φανή Γιαννόπουλος Παναγιώτης ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α. Συνοπτικά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 1. Στοιχεία σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει συσταθεί στην Ελλάδα με αριθμό αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/381/ (ΦΕΚ 1446/Β/ ) 2. Διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι αορίστου διάρκειας 3. Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Ανώνυμος Εταιρία με έδρα το Δήμο Αθηναίων, και κεντρικά γραφεία Αιόλου 86, Αθήνα 4. Ορκωτοί Ελεγκτές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Χρήση 2013: Τακτικός: MAZARS ΑΕΟΕΛ Τσουκαλάς Γεώργιος Α.Μ.ΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: Μακρής Κωνσταντίνος Α.Μ.ΣΟΕΛ Διαχειριστές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει ανατεθεί με συμβάσεις στους παρακάτω διαχειριστές, η αμοιβή των οποίων βαρύνει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. α. ΕΘΝΙΚΗ Αsset Management ΑΕΔΑΚ. β. EFG Eurobank Αsset Management Α.Ε.Π.ΕΥ. Β. Επενδυτικές Πληροφορίες 1. Επενδυτικός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο επιδιωκόμενος επενδυτικός σκοπός αποβλέπει: α) στην επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για τους μεριδιούχους με την ανάληψη του ελάχιστου δυνατού επενδυτικού κινδύνου μέσω ενός χαρτοφυλακίου επαρκούς διασποράς, σε κινητές αξίες. Η διαχείριση του Αμοιβαίου 3

5 Κεφαλαίου θα είναι ενεργητική και δεν θα προσαρμόζεται επάνω σε ένα δείκτη. Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδύεται κυρίως στην Ελληνική αγορά και δευτερευόντως σε Ευρωπαϊκές αγορές, σε μετοχικούς τίτλους, σε μακροχρόνιους και βραχυχρόνιους τίτλους σταθερού εισοδήματος καθώς και προϊόντα (μέσα και τίτλους) χρηματαγοράς. β) στην εξυπηρέτηση των αναγκών κάλυψης των εκροών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που συμμετέχουν στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Δεν παρέχεται εγγύηση από πιστωτικό ίδρυμα για το σύνολο ή μέρος του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν συναρτάται άμεσα με ορισμένους δείκτες. 2. Επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου α) Το ενεργητικό επενδύεται μέχρι 50% στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά μετοχών και το υπόλοιπο σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και μέσων της χρηματαγοράς. Συνεπώς ο επενδυτικός κίνδυνος επιμερίζεται στα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού των μετοχικών αξιών που επιλέγουμε κυρίως υψηλής κεφαλαιοποιήσεως και στα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αλλά και την Ελληνική Χρηματαγορά. β) Η κατανομή των τοποθετήσεων σε ομόλογα γίνεται σε χρονικές διάρκειες που καλύπτουν βραχυχρόνιες, μέσο και μακροπρόθεσμες λήξεις ανάλογα με τα δεδομένα της αγοράς, με γνώμονα πάντα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. γ) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα επιτρέπονται μόνο για αντιστάθμιση του κινδύνου και σε αυτή την κατηγορία θα γίνουν τοποθετήσεις εάν αυτό κριθεί από τα αρμόδια όργανα της εταιρίας αναγκαίο. δ) Η επενδυτική πολιτική αλλά και η ακολουθούμενη στρατηγική είναι να αποφεύγονται οι εναλλαγές των στοιχείων του ενεργητικού όταν δεν είναι απολύτως επιβεβλημένες για την εξυπηρέτηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 3. Κίνδυνοι του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Οπως είναι γνωστό τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν σε πτωτικές περιόδους των μετοχικών αξιών και των άλλων στοιχείων του ενεργητικού να υπάρχουν υποαποδόσεις για τους μεριδιούχους. Η αποφυγή ή μη αρνητικών αποδόσεων συναρτάται με την πραγματοποίηση εξαγορών από τους μεριδιούχους σε περιόδους πτώσης των στοιχείων του ενεργητικού. Με βάση πάντως τον σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την επενδυτική του πολιτική, λόγω και της μορφής του ως μικτού, ο κίνδυνος είναι ισορροπημένος και κατά βάση χαμηλός. Ειδικότερα θα μπορούσαμε να κάνουμε τις παρακάτω αναφορές σχετικά με τους κινδύνους ενός χαρτοφυλακίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου. α. Κίνδυνος Αγοράς Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στο ενδεχόμενο υποχώρησης τιμών κάποιων αξιών του χαρτοφυλακίου και την αντίστοιχη μείωση της τιμής του μεριδίου ανάλογα με την συμμετοχή του χαρτοφυλακίου στις αξίες που υποχωρούν και για όσο διάστημα διαρκεί η πτώση (Υψηλός). 4

6 β. Πιστωτικός κίνδυνος Αν κάποιος εκδότης κινητών αξιών στις οποίες έχει επενδύσει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του, τότε ενδεχομένως να προκύψει θέμα για τις συγκεκριμένες αξίες αλλά το θέμα θα αντιμετωπισθεί μέσα στα πλαίσια των κανόνων που ακολουθεί η χρηματιστηριακή και γενικά η νομοθεσία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς (Μεσαίος). γ. Κίνδυνος διακανονισμού Ο κίνδυνος στις συναλλαγές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διασφαλίζεται από την θεσμοθετημένη διαδικασία εκκαθάρισης την οποία ακολουθεί ο Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεσμεύεται για την τήρησή της βάσει της σύμβασης που έχει συναφθεί κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, καθώς και από τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία (ασήμαντος). δ. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος αυτός συνίσταται στην αδυναμία ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού σε τιμές συμφέρουσες αλλά και σε χρόνο που μπορεί να είναι πιεστικός Ο κίνδυνος αυτός αποφεύγεται αφενός από το πρόγραμμα διαχείρισης που πρέπει να προβλέπει σχετική ύπαρξη ρευστότητας αλλά και από τον έγκαιρο προγραμματισμό των αναγκών των μεριδιούχων έτσι ώστε να μην γίνονται ρευστοποιήσεις υπό πίεση και σε περιόδους που δεν συμφέρουν από πλευράς αποδόσεων (μικρός). ε. Συναλλαγματικός κίνδυνος Σύμφωνα με τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου οι επενδύσεις γίνονται μόνο σε ΕΥΡΩ οπότε δεν υφίσταται θέμα συναλλαγματικού κινδύνου (μικρός). στ. Κίνδυνος Θεματοφυλακής Ο κίνδυνος απώλειας στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, λόγω πράξεων ή παραλήψεων του θεματοφύλακα ή ακόμα λόγω απάτης σε περίπτωση που ο θεματοφύλακας ή κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη επί μέρους στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, καταστεί αφερέγγυος. Θεματοφύλακας των αμοιβαίων κεφαλαίων της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, γεγονός που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο Θεματοφυλακής (ασήμαντος). ζ. Κίνδυνος διασποράς Τόσο στον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και από την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής από τα αρμόδια όργανα λαμβάνεται μέριμνα να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου από την καλύτερη διασπορά που πραγματοποιείται (ασήμαντος). η. Κίνδυνος απόδοσης Στον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν υπάρχει δέσμευση για παροχή εγγύησης επί του συνόλου ή μέρους του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από πιστωτικό ίδρυμα. 5

7 Ο κίνδυνος που υπάρχει αναφέρεται μόνο στην διακύμανση της τιμής του μεριδίου λόγω διακύμανσης των τιμών των αξιών στις οποίες είναι επενδυμένο το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (υψηλός). θ. Κίνδυνος μείωσης του ενεργητικού Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αυξομειώνεται από δύο αιτίες: - Από τις εισροές ή εκροές κεφαλαίων λόγω συμμετοχών ή εξαγορών και - Από την αύξηση ή μείωση των τιμών των αξιών στις οποίες είναι επενδυμένο το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου (μικρός). ι. Κίνδυνος πληθωρισμού Ο κίνδυνος δηλαδή από τις πληθωριστικές διακυμάνσεις που πιθανόν θα έχει επίπτωση στις πραγματοποιούμενες αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ένας γενικός κίνδυνος που έχει επίπτωση σε οποιαδήποτε κατηγορία απόδοσης από οπουδήποτε και αν προέρχεται (ασήμαντος). ια. Κίνδυνος κράτους Όπως προαναφέρθηκε οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου γίνονται μόνο στην εσωτερική αγορά. Κατά συνέπεια το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις του Α/Κ είναι πλήρες και επαρκές και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (πολύ υψηλός). Για τη μέτρηση του συνολικού κινδύνου των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του Α/Κ, εφαρμόζει τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει του Commitment Approach, λόγω της μη χρήσης παραγώγων. Επιπρόσθετα χρησιμοποιούνται εργαλεία μέτρησης κινδύνου όπως ο συντελεστής βήτα (beta) για τα μετοχικά χαρτοφυλάκια και η διάρκεια (duration) για τα ομόλογα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, υπολογίζει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο των στοιχείων του Χαρτοφυλακίου και με βάσει την δυνητική ζημία (VaR) σε δεδομένο διάστημα εμπιστοσύνης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 4. Απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου α. Ορισμός δείκτη αναφοράς (benchmark) Η εταιρεία αφού έλαβε υπ όψη το χαρακτήρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, την επενδυτική πολιτική και τους ιδιαίτερους περιορισμούς στα ποσοστά επενδύσεων ανά κατηγορία αξιών και τίτλο, όρισε το παρακάτω δείκτη αναφοράς (benchmark), προκειμένου να ελέγχει την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Δείκτης Σύγκρισης % Μετοχές Γενικός Δείκτης ΧΑ 35% Ομόλογα* Merrill Lynch Greek Government Bond Index 50% Μετρητά Euribor 3mo-0,125% 15% 6

8 β. Διάγραμμα απόδοσης Α/Κ Έναντι δείκτη αναφοράς *Ο δείκτης αναφοράς για τα ομόλογα μέχρι το 2012 ήταν ο JP Morgan Greek Government Bond Index γ. Διάγραμμα Ετήσιων Αποδόσεων Για το 2002 η έναρξη του Α/Κ είναι στις 18/11/2002. Γ. Οικονομικές πληροφορίες 7

9 1. Αμοιβές, Προμήθειες και λοιπά έξοδα που βαρύνουν το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τους μεριδιούχους. α. Προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα που βαρύνουν τους μεριδιούχους. 1. Προμήθεια διάθεσης μεριδίων Για την πώληση μεριδίων η ΑΕΔΑΚ δεν εισπράττει προμήθεια 2. Προμήθεια εξαγοράς μεριδίων. Για την εξαγορά μεριδίων η ΑΕΔΑΚ δεν εισπράττει προμήθεια. β. Προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα που βαρύνουν το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 1. Προμήθεια διαχείρισης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνεται με προμήθεια διαχείρισης μέχρι 0,20% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που αναλύεται σε: ι. Προμήθεια ΑΕΔΑΚ μέχρι 0,15% ετησίως επί του μέσου όρου των ημερήσιων αποτιμήσεων και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα ii. Προμήθεια εξωτερικών διαχειριστών 0,05% ετησίως επί του μέσου όρου των ημερήσιων αποτιμήσεων και καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριμήνου. 2. Προμήθεια Θεματοφύλακα Ο θεματοφύλακας δικαιούται αμοιβή 0,05% ετησίως, στην οποία περιλαμβάνεται και η αμοιβή κάθε τρίτου προσώπου που έχει στη φύλαξή του το σύνολο ή μέρος των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αμοιβή υπολογίζεται επί της αξίας του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και καταβάλλεται ανά τρίμηνο. 3. Αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών οι οποίοι ελέγχουν τις εκθέσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4099/ Εξοδα και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 5. Εξοδα των προβλεπομένων δημοσιεύσεων από το ν.4099/2012 που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. 6. Εξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου. 2. Φορολογικό καθεστώς Το φορολογικό καθεστώς του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής: Η πράξη σύστασης Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η διάθεση και η εξαγορά των μεριδίων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων. Η ΑΕΔΑΚ υποχρεούται σε καταβολή φόρου, του οποίου ο συντελεστής ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου ως ακολούθως, αναλόγως της κατηγορίας κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου βάσει της υπ αριθ. 1/317/ αποφάσεως του Διοικητικού 8

10 Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1746 Β / ), όπως εκάστοτε ισχύει: α) για ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, κατά είκοσι πέντε εκατοστά της μονάδας (0,25) β) για μικτά αμοιβαία κεφάλαια, κατά πέντε δέκατα της μονάδας (0,5) Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, λογίζεται καθημερινά και αποδίδεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό του. Η καταβολή του φόρου γίνεται στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Σε περίπτωση μεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς ή κατάταξης του αμοιβαίου κεφαλαίου, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου της μεταβολής μήνα. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αμοιβαίου κεφαλαίου και των μεριδιούχων του. Οι διατάξεις των άρθρων 113 και 116 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εφαρμόζονται ανάλογα και για το φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. Τα εισοδήματα από κινητές αξίες που αποκτούν τα αμοιβαία κεφάλαια από την ημεδαπή ή αλλοδαπή απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Η παρακράτηση φόρου 10% στην είσπραξη μερισμάτων συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει προς απόδοση για το Α ή Β εξάμηνο. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται για συμψηφισμό με τις επόμενες δηλώσεις. Ειδικά για τους τόκους ομολογιακών δανείων, η απαλλαγή ισχύει με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι αυτοί έχουν αποκτηθεί τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από το χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκομεριδίων. Σε αντίθετη περίπτωση, ενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 54 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α ) και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αμοιβαίου κεφαλαίου και των μεριδιούχων για τα εισοδήματα αυτά. Η πρόσθετη αξία που προκύπτει επ ωφελεία των μεριδιούχων από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσεως, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα, ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων. Πλήρης φορολογική απαλλαγή για την ανταλλαγή κινητών αξιών με μερίδια των διαχειριζόμενων από την ΑΕΔΑΚ Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 3. Δείκτης Τρεχουσών Επιβαρύνσεων: Δ.Τ.Ε. = 0,41% 9

11 Δ. Εμπορικές Πληροφορίες 1.Τρόπος διάθεσης και εξαγοράς μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων α. Διάθεση Οι πράξεις διαθέσεως μεριδίων διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Για τη διάθεση μεριδίων απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης συμμετοχής προς την Α.Ε. Διαχειρίσεως (Αμερικής 9, Αθήνα) και η καταβολή του ποσού επενδύσεως στο λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. β. Εξαγορά Οι πράξεις εξαγοράς μεριδίων διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 9 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Για την εξαγορά μεριδίων απαιτείται η υποβολή, από τον μεριδιούχο, σχετικής αίτησης εξαγοράς προς την Α.Ε. Διαχειρίσεως (Αμερικής 9, Αθήνα) και ταυτόχρονη κατάθεση του τίτλου ονομαστικών μεριδίων της βεβαίωσης συμμετοχής προς ακύρωση. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να αναστείλει την εξαγορά μεριδίων. γ. Μεταφορά Η μεταφορά της επένδυσης μεταξύ των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Α.Ε. Διαχειρίσεως πραγματοποιείται με την εξαγορά των κατεχομένων μεριδίων και στη συνέχεια επένδυση του προϊόντος της εξαγοράς στο νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 8 και 9 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 2.Ενημέρωση Καθημερινά δημοσιεύονται στον ημερήσιο Τύπο το καθαρό ενεργητικό, ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων και οι τιμές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στο τέλος κάθε χρήσεως δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα των Αθηνών συνοπτική κατάσταση του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και η διάθεση κερδών. Στις 31 Δεκεμβρίου και στις 30 Ιουνίου κάθε έτους συντάσσονται, αντίστοιχα, οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όπως προβλέπονται από το Ν.4099/2012, οι οποίες και αποστέλλονται στους μεριδιούχους. Κάθε ημερολογιακό τρίμηνο τίθενται στην διάθεση των μεριδιούχων οι τριμηνιαίες καταστάσεις χαρτοφυλακίου. Η ΑΕΔΑΚ ενημερώνει τους μεριδιούχους των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων για την επένδυσή τους σε τακτική βάση, τουλάχιστον ανά ημερολογιακό τρίμηνο, αποστέλλοντάς τους σχετικά ενημερωτικά έντυπα στα οποία αναφέρονται κατ ελάχιστον, τα παρακάτω: 10

12 α. Ο αριθμός μεριδίων που έχει ο μεριδιούχος, ανά αμοιβαίο κεφάλαιο, η αξία κτήσης τους καθώς και η τρέχουσα καθαρή αξία τους την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου, β Η ποσοστιαία απόδοση των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου από την αρχή του ημερολογιακού έτους μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου ημερολογιακού τριμήνου υπολογιζόμενη επί της καθαρής τιμής του, γ. Η ποσοστιαία σωρευτική απόδοση των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου για την περίοδο των τριών (3) τελευταίων ετών με ημερομηνία λήξης την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου ημερολογιακού τριμήνου υπολογιζόμενη επί της καθαρής τιμής τους, δ. Το ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης και της προμήθειας θεματοφυλακής που επιβάρυναν το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου ημερολογιακού τριμήνου. Ε. Λοιπές πληροφορίες 1. Οι μεριδιούχοι καθώς επίσης και οι υποψήφιοι μεριδιούχοι μπορούν να λαμβάνουν, δωρεάν, κατόπιν αιτήματός τους το πλήρες ενημερωτικό δελτίο και τις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου από τα γραφεία της εταιρίας, Αμερικής 9, 5 ος όροφος, Αθήνα, καθώς επίσης και οποιαδήποτε πληροφορία στο τηλέφωνο καθόλες τις εργάσιμες ημέρες από 9.00 έως και από την Ιστοσελίδα της εταιρίας 2. Εποπτική αρχή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Κολοκοτρώνη 1, Αθήνα, Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου

13 ΙΙΙ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Α. Συνοπτικά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 1. Στοιχεία σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει συσταθεί στην Ελλάδα με αριθμό αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 20/435/ (ΦΕΚ 1089/Β/ ). Τροποποίηση Κανονισμού: Αρ. Απόφασης Ε.Κ. 156/16/7/ Διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι αορίστου διάρκειας 3. Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Ανώνυμος Εταιρία με έδρα το Δήμο Αθηναίων, και κεντρικά γραφεία Αιόλου 86, Τ.Κ , Αθήνα και ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ Ορκωτοί Ελεγκτές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Χρήση 2013: Τακτικός: MAZARS ΑΕΟΕΛ Τσουκαλάς Γεώργιος Α.Μ.ΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: Μακρής Κωνσταντίνος Α.Μ.ΣΟΕΛ Διαχειριστές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει ανατεθεί με συμβάσεις στους παρακάτω διαχειριστές, η αμοιβή των οποίων βαρύνει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. α. Amundi Ελλάς ΑΕΔΑΚ β. ΑLPHA Asset Management ΑΕΔΑΚ Β. Επενδυτικές Πληροφορίες 1. Επενδυτικός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο επιδιωκόμενος επενδυτικός σκοπός αποβλέπει: α) Βασικός σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία αξίας για τους μεριδιούχους με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο, μέσω ενός χαρτοφυλακίου επαρκούς διασποράς κυρίως σε μακροχρόνιους ομολογιακούς τίτλους Ευρωπαϊκών Κρατών και δευτερευόντως σε βραχυπρόθεσμους και 12

14 μεσοπρόθεσμους, σε ποσοστό τουλάχιστον 65% του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. β) στην εξυπηρέτηση των αναγκών κάλυψης των εκροών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που συμμετέχουν στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Δεν παρέχεται εγγύηση από πιστωτικό ίδρυμα για το σύνολο ή μέρος του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν συναρτάται άμεσα με ορισμένους δείκτες. 2. Επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου α) Η κατανομή των τοποθετήσεων σε ομόλογα από χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και άλλων υπερεθνικών οντοτήτων Ευρωζώνης, γίνεται σε χρονικές διάρκειες που καλύπτουν βραχυχρόνιες, μέσες και μακροπρόθεσμες λήξεις ανάλογα με τα δεδομένα της αγοράς, με γνώμονα πάντα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. β) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα επιτρέπονται μόνο για αντιστάθμιση του κινδύνου και σε αυτή την κατηγορία θα γίνουν τοποθετήσεις εάν αυτό κριθεί από τα αρμόδια όργανα της εταιρίας αναγκαίο. γ) Η επενδυτική πολιτική αλλά και η ακολουθούμενη στρατηγική είναι να αποφεύγονται οι εναλλαγές των στοιχείων του ενεργητικού όταν δεν είναι απολύτως επιβεβλημένες για την εξυπηρέτηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 3. Κίνδυνοι του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Οι κίνδυνοι του χαρτοφυλακίου είναι όμοιοι με τους κινδύνους του Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου (βλέπε παράγραφο ΙΙ Β3). Ο βαθμός κινδύνου του χαρακτηρίζεται μεσαίος. 4. Απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου α. Ορισμός δείκτη αναφοράς (benchmark) H εταιρεία στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων όρισε τον παρακάτω δείκτη αναφοράς (benchmark) προκειμένου να ελέγχει την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Δείκτης Σύγκρισης % Ομόλογα Merrill Lynch European Government Bond Index 80% Ομόλογα Merrill Lynch European 20% Government Bond Index 13

15 β. Διάγραμμα απόδοσης Α/Κ έναντι δείκτη αναφοράς (μέχρι το 2012 ο δείκτης αναφοράς ήταν ο JP Morgan Greek Government Bond Index) 14

16 Γ. διάγραμμα ετησίων Αποδόσεων Το 2003 αφορά περίοδο από 8/8/2003 (ημερομηνία έναρξης του Α/Κ) μέχρι 31/12/2003 Γ. Οικονομικές πληροφορίες 1. Αμοιβές, Προμήθειες και λοιπά έξοδα που βαρύνουν το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τους μεριδιούχους. α. Προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα που βαρύνουν τους μεριδιούχους. 1. Προμήθεια διάθεσης μεριδίων Για την πώληση μεριδίων η ΑΕΔΑΚ δεν εισπράττει προμήθεια 2. Προμήθεια εξαγοράς μεριδίων. Για την εξαγορά μεριδίων η ΑΕΔΑΚ δεν εισπράττει προμήθεια. β. Προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα που βαρύνουν το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 1. Προμήθεια διαχείρισης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνεται με προμήθεια διαχείρισης μέχρι 0,13% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που αναλύεται σε: ι. Προμήθεια ΑΕΔΑΚ μέχρι 0,10% ετησίως επί του μέσου όρου των ημερήσιων αποτιμήσεων και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα ii. Προμήθεια εξωτερικών διαχειριστών 0,03% ετησίως επί του μέσου όρου των ημερήσιων αποτιμήσεων και καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριμήνου. 2. Προμήθεια Θεματοφύλακα Ο θεματοφύλακας δικαιούται αμοιβή 0,03% ετησίως, στην οποία περιλαμβάνεται και η αμοιβή κάθε τρίτου προσώπου που έχει στη φύλαξή του το σύνολο ή μέρος των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου 15

17 Κεφαλαίου. Η αμοιβή υπολογίζεται επί του μέσου όρου των ημερησίων αποτιμήσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται ανά τρίμηνο. 3. Αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών οι οποίοι ελέγχουν τις εκθέσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.3283/ Εξοδα και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 5. Εξοδα των προβλεπομένων δημοσιεύσεων από το ν.3283/2004 που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. 6. Εξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου. 2. Φορολογικό καθεστώς Το φορολογικό καθεστώς είναι όμοιο με το φορολογικό καθεστώς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μικτό Εσωτερικού Βλέπε παράγραφο ΙΙ Γ2. 3. Δείκτης Τρεχουσών Επιβαρύνσεων: Δ.Τ.Ε. = 0,28% Δ. Εμπορικές Πληροφορίες Οι Εμπορικές Πληροφορίες είναι όμοιες με του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μικτό Εσωτερικού (Βλέπε παράγραφο ΙΙ Δ). Ε. Λοιπές πληροφορίες Όμοιες με του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μικτό Εσωτερικού (Βλέπε παράγραφο ΙΙ Ε). Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ING Αµοιβαία Κεφάλαια

ING Αµοιβαία Κεφάλαια ING Αµοιβαία Κεφάλαια ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ING Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Αρ.ΜΑΕ. 22671/06/Β/90/27, Αποφ. ΥΠΕΘΟ 38476/Β 1288/13.09.1990) Καρνεάδου 25, 27

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φεβρουάριος 2007 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Οι κ.κ Ευάγγελος Σοφός, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα Στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού

Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Ιούνιος 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 512/23.8.2007 Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο EUROBANK NTT Αµοιβαίων Κεφαλαίων

Ενηµερωτικό ελτίο EUROBANK NTT Αµοιβαίων Κεφαλαίων Ενηµερωτικό ελτίο EUROBANK NTT Αµοιβαίων Κεφαλαίων ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Ιούλιος 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 58 η 31.10.1995/6A, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995 Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού Μικτό Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού Μικτό Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού Μικτό Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια

3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια 3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2015 3Κ Investment Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Αρ.ΓΕΜΗ 1003501000, Απ. ΥΠΕΘΟ Κ2-7642/15.10.1990) Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds Balanced Άδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 191/9.12.2013 Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. Αύγουστος 2012

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. Αύγουστος 2012 Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αύγουστος 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ενημερωτικό Δελτίο 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2015 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. εκέµβριος 2013

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. εκέµβριος 2013 Ενηµερωτικό ελτίο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα εκέµβριος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr, www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

7. EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 32 8. EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO 34

7. EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 32 8. EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO 34 Ενηµερωτικό ελτίο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Mάρτιος 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα