Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου Μ. Σατρατζέµη Mέλη επταµελούς : Σ. Βέργη Α. Κάτος Α. Καψάλης Π. Ξωχέλλης Θεσσαλονίκη 2002

2 Ευχαριστίες Πρώτη θέλω να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κ. Κωνσταντοπούλου, για τη συνεχή επίβλεψη, διόρθωση και κυρίως συµπαράσταση και παρότρυνση, που µου πρόσφερε, σε όλη τη διάρκεια της αναζήτησης στοιχείων και συγγραφής της εργασίας, αλλά και πριν από αυτήν. Ιδιαίτερα ευχαριστώ και τις άλλες δύο καθηγήτριες, µέλη της τριµελούς επιτροπής, την κ. Μπούσιου και την κ. Σατρατζέµη, για τις παρατηρήσεις και τη βοήθειά τους. Ευχαριστώ, επίσης ιδιαίτερα, την κ. Βέργη, του τµήµατος γαλλικής φιλολογίας του Α.Π.Θ., για την ουσιαστική συµβολή της, στην επίβλεψη του σχετικού µε την «Οδύσσεια» Κεφαλαίου της εργασίας, καθώς και για τη συµµετοχή της στην επταµελή επιτροπή. Ακόµη, ευχαριστώ τους καθηγητές, κυρίους Κάτο, Καψάλη και Ξωχέλλη για την ιδιαίτερα τιµητική για µένα συµµετοχή τους στην επταµελή επιτροπή κρίσης της εργασίας. Τέλος, ευχαριστώ θερµά, τον κ. Χατζηλάκο, επιστηµονικό υπεύθυνο της «Οδύσσειας», για τη συνέντευξη που παραχώρησε, παρόλο το φόρτο εργασίας του, καθώς και τον κ. Ζαγούρα, ερευνητή στο Ι.Τ.Υ., από τους υπεύθυνους της «Οδύσσειας», για τη σύνδεση µε τον κ. Χατζηλάκο.

3 Περιεχόµενα Σελίδα Α. Εισαγωγή Μεθοδολογία Η επιλογή του θέµατος. Σκοπός της εργασίας Ο σχεδιασµός Οι υποθέσεις Η επιλογή µεθόδου εργασίας Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων Η δοµή της εργασίας Β. Οι γενικές συνθήκες Η εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας Επίπεδο φτώχειας και εκπαίδευσης στο σύγχρονο κόσµο Η θέση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), στο σύγχρονο κόσµο α. Παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία και Τ.Π.Ε β. Τ.Π.Ε. και εκπαίδευση σε Ε.Ε., Η.Π.Α. και Ιαπωνία Επιστήµες του Ανθρώπου, Τ.Π.Ε. και εκπαιδευτική πραγµατικότητα α. Η καλλιέργεια προσδοκιών µέσα από την εξάπλωση των Τ.Π.Ε. Η προβολή του θέµατος και οι ιδεολογικές προεκτάσεις του β. Άλλες επιδράσεις β1. Εργασιακές σχέσεις β2. Γλωσσικές επιδράσεις β3. Ταυτίσεις γ. Επιστήµη και πραγµατικότητα δ. Κοινωνιολογία και εκπαιδευτική πραγµατικότητα Ανακεφαλαίωση Γ. Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία και το εκπαιδευτικό της σύστηµα Η ελληνική κοινωνία στο σύγχρονο κόσµο. 1

4 Θέση και χαρακτηριστικά Η εκπαίδευση στην Ελλάδα α. Οι προσεγγίσεις του θέµατος β. Στατιστική της εκπαίδευσης Ανακεφαλαίωση Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο ελληνικό σχολείο Γενικά στοιχεία α. Οι γενικές κατευθυντήριες αρχές της εκπαίδευσης β Οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης β1.το Λευκό Βιβλίο για την Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση β2. Η Πράσινη Βίβλος για την Ευρωπαϊκή ιάσταση της Εκπαίδευσης β3. Το Λευκό Βιβλίο για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση β4. Συνολικά Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος Το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής Η Πληροφορική στα Προγράµµατα Σπουδών και στα Ωρολόγια Προγράµµατα της Ελληνικής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης α. Τα Προγράµµατα του Γυµνασίου β. Τα Προγράµµατα του Ενιαίου Λυκείου γ. Τα Προγράµµατα των Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων δ. Συνολικά Οι συνθήκες εφαρµογής α. Τα εγχειρίδια β. Ο εξοπλισµός και το προσωπικό γ. Οι οδηγίες

5 6. Συµπερασµατικά Ε. Η απόδοση λειτουργιών και προσδοκιών στις Τ.Π.Ε. σε επίσηµα κείµενα. Ανίχνευση των ιδεολογικών προεκτάσεων Ο τρόπος εργασίας α. Η µέθοδος προσέγγισης β. Το σώµα των κειµένων γ. Οι κατηγορίες δ. Η µονάδα ανάλυσης ε. Η καταµέτρηση Τα αποτελέσµατα α. Η εµφάνιση κατηγοριών και υποκατηγοριών β. Η συχνότητα εµφάνισης β1. Αναλυτικά β2. Συγκεντρωτικά Η ανάλυση των αποτελεσµάτων α. 1 η κατηγορία: Οι Τ.Π.Ε. ως παράγοντας διαµόρφωσης της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής στις γενικότερες εκφάνσεις της α1. Τ.Π.Ε. ανάπτυξη της παραγωγής και νέων κοινωνικών σχέσεων α2. Τ.Π.Ε. και απασχόληση α3. Τ.Π.Ε. και νέα ποιότητα εργασίας α4. Τ.Π.Ε. και θέµατα δηµοκρατίας και ασφάλειας δεδοµένων α5. Η πρώτη κατηγορία, συνολικά β. 2 η κατηγορία: Οι Τ.Π.Ε. ως παράγοντας διαµόρφωσης του πολιτισµικού πλέγµατος-κουλτούρας β1. Τ.Π.Ε. και επιστήµες β2. Τ.Π.Ε. και τέχνες-ψυχαγωγία β3. Τ.Π.Ε. και νέες µορφές επικοινωνίας β4. Τ.Π.Ε. και αλληλεπίδραση µε τον άνθρωπο β5. Η δεύτερη κατηγορία, συνολικά

6 γ. 3 η κατηγορία : Οι Τ.Π.Ε. ως παράγοντας διαµόρφωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας γ1. Τ.Π.Ε. και γενική εκπαιδευτική ανανέωση γ2. Τ.Π.Ε. και παιδαγωγική ανανέωση γ3. Τ.Π.Ε. και καταπολέµηση ανισοτήτων, µέσα από τη χρήση τους στην εκπαίδευση γ4. Η τρίτη κατηγορία, συνολικά δ. Συνολικά Παράρτηµα. Συνοπτική παρουσίαση έκδηλων και λανθανουσών αναφορών ΣΤ. Η «Οδύσσεια» Τα έργα και οι δράσεις της «Οδύσσειας» Οδύσσεια και ευρύτερη εκπαιδευτική πραγµατικότητα Η Ενέργεια Οδύσσεια και το Έπος Οδύσσεια α. Γενικά β. Τα έργα αναλυτικά γ. Τα έργα συνολικά δ. Οι δράσεις ε. Ιδεολογικές προεκτάσεις στ. Συνέντευξη µε τον υπεύθυνο της ενέργειας, κ. Χατζηλάκο Ζ. Η εισαγωγή της Πληροφορικής στη γαλλική και ελληνική εκπαίδευση. Στοιχεία σύγκρισης Η οργάνωση του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήµατος Η Πληροφορική στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα Η Πληροφορική στο γαλλικό και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα Το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα και οι κριτικές θεωρήσεις του Προσεγγίσεις της εισαγωγής και χρήσης της Πληροφορικής στο γαλλικό και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα

7 6. Συνολικά Ε.Ε.-Γαλλία-Ελλάδα Η. Συµπεράσµατα Η πρώτη υπόθεση Η δεύτερη υπόθεση Η τρίτη υπόθεση Η τέταρτη υπόθεση Συνολικά Επίλογος-Οι τάσεις Θ. Βιβλιογραφία Γενική α. Ξενόγλωσση β. Ελληνική Εκδόσεις Οργανισµών και Φορέων α. Ξενόγλωσσες β. Ελληνικές Ηλεκτρονικές ιευθύνσεις

8 6

9 Α. Εισαγωγή- Μεθοδολογία 1. Η επιλογή του θέµατος. Σκοπός της εργασίας Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο ελληνικό σχολείο είναι µια πρόσφατη διαδικασία (η µαζική εισαγωγή της πραγµατοποιείται τη σχολική χρονιά ), η οποία δεν έχει µελετηθεί ιδιαίτερα και ειδικά από κοινωνιολογική άποψη, δηλαδή, από την άποψη του πώς, οι ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες, που επικρατούν στην Ελλάδα και τον κόσµο, επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία εισαγωγής. Αυτός ήταν ένας βασικός λόγος, για τον οποίο επιλέχθηκε το συγκεκριµένο θέµα, καθώς, η έλλειψη κοινωνιολογικής µελέτης του θέµατος εξασφάλιζε το πρωτότυπο της εργασίας και άρα, την, σε όποιο βαθµό, συµβολή της στην ανάπτυξη της κοινωνιολογικής έρευνας και προβληµατικής, στον τοµέα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Βασικός, επίσης, λόγος, για την επιλογή του θέµατος, ήταν ότι, η υποψήφια εργάζεται στη Μέση Εκπαίδευση και έτσι, υπάρχει µια µεγαλύτερη εξοικείωση µε, αλλά και ένα αυξηµένο ενδιαφέρον για, τις διαδικασίες, που συντελούνται στο ελληνικό σχολείο. Βασικός σκοπός, εποµένως, της εργασίας είναι, µε βάση τα παραπάνω, η αναζήτηση της θέσης της Πληροφορικής στο σύγχρονο κόσµο, του οποίου είναι δηµιούργηµα αλλά και αναπόσπαστο τµήµα, που επιδρά µε τη σειρά του και ταυτόχρονα στη διαµόρφωση και εξέλιξη αυτού του κόσµου. Και ακόµη, αυτή η γενική της θέση επιδρά, αλλά και 7

10 διαµορφώνεται από την ειδικότερη θέση της στο εκπαιδευτικό σύστηµα και ακόµη πιο ειδικά στο ελληνικό. Η διερεύνηση, της θέσης αυτής της Πληροφορικής, στηρίχθηκε σε δύο βασικούς άξονες: 1. Έναν που αφορά τη σύγχρονη πραγµατικότητα, όπως αυτή καταγράφεται, διεθνώς και στην Ελλάδα, µε βάση στατιστικά στοιχεία και µελέτες και αναλύσεις, που στηρίζονται σε αυτά ή περιγράφουν και αναλύουν, γενικά, την πραγµατικότητα. 2. Έναν άλλο, που αφορά την ανάγνωση της πραγµατικότητας, µε βάση τα ιδεολογικά στοιχεία που την περιγράφουν, ανάµεσα στα οποία, η Πληροφορική, γενικότερα, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και οι έννοιες που σχετίζονται µε αυτές παίζουν έναν κυρίαρχο ρόλο. Η ανάλυση, µε βάση το δεύτερο αυτό άξονα, αναδεικνύεται ως σηµαντικότερη σε όγκο, στο σύνολο της εργασίας, καθώς, απαιτήθηκε µια πιο λεπτοµερής αναφορά σε στοιχεία, για να είναι δυνατή η τεκµηρίωση της παράλληλης αυτής λειτουργίας, των κειµένων που στηρίζουν την εισαγωγή και την προώθηση της διδασκαλίας της Πληροφορικής, στο ελληνικό σχολείο. Είναι, ίσως, η ανάλυση µε βάση το δεύτερο αυτό άξονα, εκείνη, η οποία εµπεριέχει, τα περισσότερα στοιχεία, που µπορούν να συµβάλλουν σε µια παραπέρα διερεύνηση του θέµατος, από διάφορες σκοπιές, καθώς, στο επίπεδο της ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων και της γενικής 8

11 πραγµατικότητας του ελληνικού σχολείου, αναφέρονται αρκετές µελέτες. Όµως, επειδή, πολλές από τις µελέτες αυτές, δεν είναι κοινωνιολογικές και σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης, στοιχεία της εργασίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για παραπέρα µελέτη και έρευνα του θέµατος. 2. Ο σχεδιασµός Καθώς ξεκίνησε και προχωρούσε η βιβλιογραφική έρευνα και η αναζήτηση στοιχείων στο ιαδίκτυο, άρχισαν να διαµορφώνονται κάποια από τα κεντρικά σηµεία, γύρω από τα οποία κινήθηκε, στη συνέχεια, η αναζήτηση, όπως, σε ένα γενικό επίπεδο, η θέση των τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο σύγχρονο κόσµο, η ιδεολογική χρήση τους, η σύνδεσή τους µε τις διαφόρων µορφών ανισότητες και ειδικά µε τον αναλφαβητισµό. Ειδικότερα για την Ελλάδα, πέρα από τη συγκέντρωση στοιχείων για τη γενική κατάσταση της χώρας, αλλά και για το εκπαιδευτικό της σύστηµα, η αναζήτηση στοιχείων, για την εισαγωγή της Πληροφορικής σε αυτό, οδήγησε στην επιβεβαίωση της σηµασίας των κατευθυντήριων γραµµών (και των χρηµατοδοτήσεων) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία αυτή. Ακόµη, η πρώτη επαφή µε τις παρουσιάσεις του προγράµµατος Οδύσσεια δηµιούργησε σκέψεις για τη σηµασία που είχε η σύνδεση παλιών και νέων ιδεολογικών σχηµάτων. Τέλος, καθώς ο κύριος όγκος της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας ήταν στα γαλλικά-η εξοικείωση µε τη γαλλική κοινωνιολογική σκέψη 9

12 οφείλεται στην πραγµατοποίηση των βασικών σπουδών κοινωνιολογίας της υποψήφιας στη Γαλλία - διαφάνηκε η δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί η σύγκριση στοιχείων για την εισαγωγή της Πληροφορικής στο γαλλικό και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Μέσα από αυτή την πρώτη συγκέντρωση στοιχείων και τους προβληµατισµούς, που η µελέτη τους δηµιουργούσε, διαµορφώθηκαν σταδιακά και οι βασικές υποθέσεις της εργασίας. 3. Οι υποθέσεις Οι υποθέσεις που διατυπώθηκαν ήταν τέσσερις, οι δύο µε γενικότερες αναφορές και πέρα από την ελληνική πραγµατικότητα, ενώ οι άλλες δύο αφορούν τις συνθήκες εισαγωγής της Πληροφορικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Πιο συγκεκριµένα: 1. Η πρώτη υπόθεση, που διαµορφώθηκε µέσα από τη µελέτη της ξενόγλωσσης κυρίως βιβλιογραφίας, είναι, ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας συνοδεύονται από συγκεκριµένη ιδεολογία, επικαλυπτική των ευρυτέρων κοινωνικών συνθηκών, που διαµορφώνουν τους όρους χρήσης τους, τόσο γενικά, όσο και ειδικά, στον τοµέα της εκπαίδευσης. 2. Η δεύτερη υπόθεση είναι, ότι δηµιουργήθηκε η ανάγκη στήριξης των νέων ιδεολογικών σχηµάτων (εισαγωγή Πληροφορικής στο σχολείο) σε παλιότερα, µυθολογικά 10

13 στοιχεία (Οδύσσεια), επειδή η αναφορά στα πρώτα δεν επαρκούσε, για να τους προσδώσει µία ισχυρή ιδεολογική λειτουργία. 3. Η τρίτη υπόθεση αφορά τις ιδιαίτερες συνθήκες εισαγωγής της Πληροφορικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και είναι, ότι η εισαγωγή αυτή δε γίνεται στο πλαίσιο µιας ευρύτερης αναµόρφωσης του, αλλά, περισσότερο, κάτω από την πίεση, των υπαρκτών σίγουρα ενδογενών αναγκών, αλλά και κάτω από την πίεση του συγχρονισµού µε τις κατευθυντήριες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και της απορρόφησης των σχετικών κονδυλίων). 4. Η τέταρτη υπόθεση, η οποία επίσης διαµορφώθηκε µέσα από τη µελέτη της ξενόγλωσσης κυρίως βιβλιογραφίας, είναι το αν υφίσταται ο κίνδυνος σύνδεσης βασικών γνωστικών ελλείψεων και λειτουργικού αναλφαβητισµού µε τον ψηφιακό αναλφαβητισµό, γενικά, αλλά και ειδικά, µε βάση και πάλι τις ιδιαίτερες συνθήκες εισαγωγής της Πληροφορικής στο ελληνικό σχολείο. Η ανάλυση των στοιχείων, που µπορούν να στηρίξουν ή όχι, την επαλήθευση των υποθέσεων, στην πορεία ανάπτυξης της εργασίας, θα οδηγήσει και στην ανάδειξη, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, της βασικής θέσης της εργασίας, η οποία είναι ότι: Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο ελληνικό σχολείο δεν µπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας ριζικής αλλαγής και αναµόρφωσής του, από µόνη της, πολύ περισσότερο, που η ιδεολογική χρήση, της πορείας εξάπλωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, λειτουργεί 11

14 µε τρόπο, που να καλύπτονται και οι ήδη υπάρχουσες ανισότητες, αλλά και η παραπέρα διεύρυνσή τους, που η ίδια η εξάπλωσή τους, συχνά, δηµιουργεί. 4. Η επιλογή µεθόδου εργασίας Καθώς το θέµα δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την ελληνική, κοινωνιολογική έρευνα, προτιµήθηκε µια µακροκοινωνιολογική κυρίως προσέγγισή του, δηλαδή, µία προσέγγιση µε βάση στοιχεία, που αναφέρονται στις γενικές παραµέτρους του θέµατος, αυτές που αφορούν µεγάλες κατηγορίες πληθυσµού, Τσαούσης (1984) Επιλέχθηκε, έτσι, η έρευνα τεκµηρίων ως µέθοδος συγκέντρωσης των στοιχείων της εργασίας. Όπου «σαν «τεκµήριο» (ντοκουµέντο) θεωρούµε κάθε γραπτό που χρησιµεύει για απόδειξη ή πληροφορία και κατ επέκταση κάθε σύστηµα επικοινωνίας που χρησιµεύει σαν απόδειξη ή µαρτυρία», Κωνσταντοπούλου (1989, σελ. 143), εννοείται, φυσικά, σε σχέση µε το θέµα που εξετάζεται. Αποφασίστηκε, ότι, εκτός από τη βιβλιογραφική αναζήτηση και την ενασχόληση µε όλα τα σχετικά στοιχεία (νόµους, εγκυκλίους, Προγράµµατα Σπουδών, εγχειρίδια), ιδιαίτερη έµφαση θα δινόταν στην αναζήτηση στοιχείων, που θα τεκµηρίωναν τις γενικές κατευθυντήριες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρουσίαση-ανάλυση στατιστικών στοιχείων και στοιχείων περιγραφικών της πραγµατικότητας, καθώς και η 12

15 παρουσίαση στοιχείων µελετών που στηρίζονται σε αυτά, είναι ένας τρόπος ανάλυσης, γνωστός σε διάφορους επιστηµονικούς κλάδους. Η ανάλυση στοιχείων, που µπορούν να ερµηνευθούν και µέσα σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο αναφοράς, είναι ένας τρόπος ανάλυσης, που χαρακτηρίζει τις Κοινωνικές Επιστήµες. Στα σηµεία της εργασίας, που ακολουθήθηκε παρόµοια ανάλυση, αυτή στηρίχθηκε, στην ανάλυση περιεχοµένου (βλ. παρακάτω Ε1α) και στη σηµειολογική ανάλυση (βλ. παρακάτω ΣΤ3α). 5. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων Η ενασχόληση µε το θέµα ξεκίνησε τον Απρίλιο του Μέχρι και το 2000 πραγµατοποιήθηκε το κύριο µέρος της συγκέντρωσης και µελέτης των στοιχείων και µορφοποιήθηκε το γενικό σχεδιάγραµµα της εργασίας. Στη συνέχεια, στη διάρκεια του έτους 2001, ξεκίνησε η τµηµατική συγγραφή της και η τροποποίηση σηµείων της, µε την καθοδήγηση της επιβλέπουσας καθηγήτριας. Τον Ιανουάριο του 2002, δόθηκε η πρώτη, συνολική γραφή της εργασίας και στις τρεις καθηγήτριες, µέλη της επιτροπής και στη συνέχεια έγιναν αλλαγές και προσθήκες µε βάση τις υποδείξεις τους. Η παρουσίαση των στοιχείων, βασικό σκοπό έχει, φυσικά, να ελέγξει την επαλήθευση ή µη των υποθέσεων και της βασικής θέσης, έτσι ώστε να αναδειχθούν στο τέλος, συνολικά, οι γενικοί παράγοντες, που καθορίζουν, γεγονός την εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο γενικά και 13

16 ειδικότερα στο ελληνικό σχολείο και να συζητηθούν οι ενδεχόµενες δυνατότητες βελτίωσης αυτής της διαδικασίας. 6. Η δοµή της εργασίας Αρχικά, γίνεται αναφορά στις γενικές συνθήκες, που επικρατούν στο σύγχρονο κόσµο και καθορίζουν τη θέση, που οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 1 κατέχουν γενικά σε αυτόν, αλλά και ειδικά, σε σχέση µε την εκπαίδευση και στο πώς, η θέση αυτή αναλύεται από τις Επιστήµες του Ανθρώπου (Κεφάλαιο Β). Ακολουθεί η αναφορά στις ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες, που επικρατούν στην Ελλάδα και καθορίζουν τους όρους λειτουργίας του εκπαιδευτικού της συστήµατος (Κεφάλαιο Γ) και κατ επέκταση τους όρους εισαγωγής της Πληροφορικής σε αυτό (Κεφάλαιο ). Μέσα από τα τρία αυτά κεφάλαια αναδεικνύονται και ειδικά (στα Κεφάλαια Γ και ), στοιχεία που αφορούν την τρίτη και τέταρτη υπόθεση. Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο Ε, εξετάζονται τα ιδεολογικά στοιχεία, τα οποία µπορούν να ανιχνευθούν σε επίσηµα κείµενα και αφορούν την απόδοση λειτουργιών και προσδοκιών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, στοιχεία που αφορούν την πρώτη υπόθεση. 1 Επισηµαίνεται ότι, στην εργασία, χρησιµοποιείται, κυρίως, ο όρος Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, καθώς, είναι ο όρος, που κυρίως χρησιµοποιείται στην ξενόγλωσση και στην ελληνική βιβλιογραφία. Όµως και περισσότερο στα Κεφάλαια, που αναφέρονται στο ελληνικό σχολείο, χρησιµοποιείται και ο όρος Πληροφορική, καθώς, µε τον όρο αυτό έχει γίνει η εισαγωγή των σχετικών µαθηµάτων. 14

17 Στο Κεφάλαιο ΣΤ, εξετάζεται το πρόγραµµα «Οδύσσεια» και µέσα από αυτό, τα στοιχεία που αφορούν τη δεύτερη υπόθεση. Τέλος, στο Κεφάλαιο Ζ, γίνεται µια σύγκριση, των συνθηκών εισαγωγής της Πληροφορικής, στη γαλλική και στην ελληνική εκπαίδευση, σε µια προσπάθεια διερεύνησης οµοιοτήτων και διαφορών, µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εντάσσονται και οι δύο χώρες. Η εργασία κλείνει µε τα Συµπεράσµατα (Κεφάλαιο Η) µε τον έλεγχο, δηλαδή, της επαλήθευσης των υποθέσεων και της βασικής θέσης, καθώς και µε την αναφορά σε πιθανές τροποποιήσεις των συνθηκών ένταξης της Πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 15

18 16

19 B. Οι γενικές συνθήκες 1. Η εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας ύο όροι χρησιµοποιούνται εκτεταµένα, τα τελευταία χρόνια, για να περιγραφεί η εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών: παγκοσµιοποίηση και κοινωνία της πληροφορίας. Η χρήση τους είναι πολλαπλή και διαφοροποιηµένη και συχνά συσκοτίζει, αντί να εξηγεί, τα χαρακτηριστικά αλλά και τις αλληλεξαρτήσεις των κοινωνιών, καθώς και το κατά πόσο υφίσταται και λειτουργεί πραγµατικά µια παγκόσµια κοινωνία, της οποίας αισθάνονται ότι είναι µέλη, όλοι οι άνθρωποι που ζουν στον πλανήτη. Οι δύο αυτοί όροι χρησιµοποιούνται, τόσο σε επιστηµονικές αναλύσεις, όσο και σε δηµοσιογραφικές παρουσιάσεις, από τις οποίες ευκολότερα ενσωµατώνονται στην καθηµερινή οµιλία και κατ επέκταση στον τρόπο σκέψης εκατοµµυρίων ανθρώπων, στις πιο αναπτυγµένες κυρίως χώρες. Παράλληλα, χρησιµοποιούνται και σε κείµενα φορέων και οργανισµών, δίνοντας µια ιδιαίτερη διάσταση στους επίσηµα διακηρυγµένους σκοπούς και στόχους τους. Η εκτεταµένη χρήση τους, είναι ιδιαίτερα έντονη την τελευταία δεκαετία και δεν είναι φυσικά άσχετη, ειδικά η χρήση του όρου παγκοσµιοποίηση, µε τις σηµαντικές αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές του 1990 στις ανατολικές χώρες. Η πτώση των πολιτειακών καθεστώτων των χωρών αυτών, οδήγησε στην 17

20 ευκολότερη και ταχύτερη πραγµατοποίηση κάθε είδους συναλλαγών και δραστηριοτήτων-νόµιµων και παράνοµων- σε παγκόσµιο επίπεδο. Έτσι, η οικονοµική ζωή παίρνει όλο και περισσότερο παγκόσµιες διαστάσεις, µε βασικό φυσικά αντίκτυπο στην κοινωνική, την πολιτική και την πολιτιστική ζωή κάθε χώρας. Στην ταχύτητα της εξάπλωσης των οικονοµικών συναλλαγών και δραστηριοτήτων, βασικό ρόλο παίζουν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) 2, καθώς επιτρέπουν τόσο την αυτοµατοποίηση της παραγωγής των µεγάλων µονάδων, όσο και την άµεση µετάδοση πληροφοριών, διευκολύνοντας ιδιαίτερα µεταξύ άλλων, την τραπεζική και χρηµατιστηριακή λειτουργία και κερδοσκοπία. Οι µεγάλες αυτές αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία, πραγµατοποιήθηκαν και επεκτάθηκαν σταδιακά, την τελευταία 50ετία, καθώς η πρώτη περίοδος ανάπτυξης της Πληροφορικής συµπίπτει µε το τέλος της δεκαετίας του Όποιες ερµηνείες και αν δοθούν στην ανάπτυξη αυτή: κάλυψη αρχικά στρατιωτικών αναγκών, απάντηση στις κρίσεις και αντιφάσεις της καπιταλιστικής, οικονοµικής οργάνωσης, συνδυασµός παραγόντων και ιστορικών συγκυριών, ως γεγονός, παραµένει η σύνδεση της Πληροφορικής - και γενικότερα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας - µε την οικονοµική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή, στις πιο αναπτυγµένες κυρίως χώρες. Η εξάπλωση της χρήσης 2 Τ.Π.Ε. : Τα αρχικά Τ.Π.Ε., όπου θα χρησιµοποιούνται στο εξής, θα σηµαίνουν Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας. 18

21 των Τεχνολογιών αυτών, προβάλλει ως ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό της εξέλιξης των σύγχρονων κοινωνιών και συχνά χρησιµοποιείται ο όρος, κοινωνία της πληροφορίας, για να τις περιγράψει. Η αναφορά όµως στον όρο γίνεται µε διάφορους τρόπους, οι οποίοι του προσδίδουν µια διαφορετική εννοιολογική σηµασία. Έτσι, διαφορετικά χρησιµοποιείται στα επίσηµα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οι θέσεις της έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εργασία αυτή και διαφορετικά στις κοινωνιολογικές αναλύσεις. Στην πρώτη περίπτωση, σηµαντική είναι η περιγραφή που δίνεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, το 1993, στο Λευκό βιβλίο 3, Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση (1993α). Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι (σελ.102), στην κοινωνία της πληροφορίας, οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τις Τ.Π.Ε. συνιστούν τη βάση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, καθώς, οι Τ.Π.Ε. µετασχηµατίζουν ριζικά πολλές πτυχές της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, όπως είναι, οι µέθοδοι και οι σχέσεις εργασίας, η οργάνωση εταιριών, οι στόχοι της εκπαίδευσης και κατάρτισης και ο τρόπος που επικοινωνούν µεταξύ τους τα άτοµα. Οι Τ.Π.Ε. έχουν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση της παραγωγικότητας της βιοµηχανίας, της ποιότητας 3 ιευκρινίζεται ότι, τα Πράσινα βιβλία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνουν ορισµένα πρώτα στοιχεία προς µελέτη, σε έναν ειδικό τοµέα, όπου µπορεί να προβλεφθεί κοινοτική δράση. Τα Λευκά βιβλία περιέχουν σαφέστερες κατευθύνσεις για την κοινοτική δράση. Αυτό σηµειώνεται σε ενηµερωτικό φυλλάδιο της Επιτροπής µε τίτλο «Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση; 19

22 και της απόδοσης των υπηρεσιών. Έτσι, η διαχείριση, η ποιότητα και η ταχύτητα της πληροφόρησης αναδεικνύεται σε βασική συνιστώσα της ανταγωνιστικότητας. Για τους λόγους αυτούς, η Ευρώπη πρέπει να διαµορφώσει τους όρους που θα της επιτρέψουν να ελέγχει επαρκώς την τεχνολογία και να διατηρεί µια καινοτόµα και ανταγωνιστική βιοµηχανία Τ.Π.Ε., σε ένα ανοιχτό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Βέβαια ο όρος ανταγωνιστικότητα, όσο και αν χρησιµοποιείται ουδέτερα και γενικόλογα, παραπέµπει σε µια βάση ανάλυσης, η οποία εµπεριέχεται στις διάφορες και αναδεικνύεται από τις διάφορες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις θα αναφερθούν δύο από τις πιο πρόσφατες. Συγκεκριµένα, ο Α. Τouraine, στον πρόλογό του (σελ.7-14), στο βιβλίο του M.Castells (1998), La société en réseaux, (= H κοινωνία σε δίκτυα), αναφέρεται στη διάκριση που πρέπει να γίνεται, ανάµεσα στην κοινωνία της πληροφορίας, ως τύπο κοινωνικής οργάνωσης, δηλαδή οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων και την παγκοσµιοποίηση, που θεωρεί ότι είναι µία νέα καπιταλιστική επανάσταση, η οποία δηµιουργεί νέες αντιθέσεις, νέες ανισότητες και νέους τρόπους αποκλεισµού. Ο ίδιος ο M. Castells (σελ.21-49), µιλά για την ανάγκη διατήρησης µιας αναλυτικής απόστασης και ταυτόχρονα µιας εµπειρικής συσχέτισης, µεταξύ τρόπου παραγωγής (καπιταλισµός) και τρόπου ανάπτυξης (βιοµηχανοποίηση, πληροφοριοποίηση industrialisation, informatisation), για να γίνει δυνατή η κατανόηση της κοινωνικής δυναµικής. Για 20

23 να κατανοηθεί η σηµερινή φάση της παγκόσµιας ανάπτυξης, δύο είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, όπως αναφέρει: 1. ότι οι πληροφοριακές κοινωνίες (οι κοινωνίες της πληροφορίας) είναι καπιταλιστικές και 2. ότι οι κοινωνίες αυτές παρουσιάζουν µια µεγάλη πολιτισµική και θεσµική διαφοροποίηση µεταξύ τους. Γενικεύοντας, αναφέρει, ότι όλες οι κοινωνίες του κόσµου κυριαρχούνται από καπιταλιστικά και πληροφοριακά στοιχεία και οι πιο σηµαντικές (από την άποψη ακριβώς της θέσης τους στο παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα), είναι ήδη αναπτυγµένες πληροφοριακές κοινωνίες, παρά τις πολιτισµικές και θεσµικές διαφορές τους. Συγκρίνοντας τους δύο τρόπους ανάλυσης, µπορεί να ειπωθεί, ότι η χρήση του όρου «κοινωνία της πληροφορίας», στην πρώτη περίπτωση, αυτή του Λευκού Βιβλίου της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γίνεται µε τρόπο που να καλύπτει το βασικό χαρακτήρα της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής: την καπιταλιστική οργάνωσή της, δηλαδή, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό καλύπτει το γενικό. Αντίθετα, οι κοινωνιολόγοι συγγραφείς επισηµαίνουν την καπιταλιστική βάση ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών και στη συνέχεια ορίζουν την έννοια της «κοινωνίας της πληροφορίας». εν επιχειρούν την επικάλυψη του γενικού µε το ειδικό, αντίθετα επιδιώκουν την αποσαφήνιση και το συσχετισµό των εννοιών. 21

24 Γενικότερα, η επιστηµονική κοινωνική ανάλυση, στο βαθµό που δεν υπόκειται σε διάφορες δεσµεύσεις, δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα στη χρήση των όρων, όπως συµβαίνει µε τις αναλύσεις πολιτικών φορέων, οι οποίοι αποφεύγουν τη χρήση όρων, οι οποίοι παραπέµπουν στις έννοιες του κέρδους και της εκµετάλλευσης. Γιατί, µε όποιο τρόπο και αν χρησιµοποιηθεί, ο όρος καπιταλιστική κοινωνία ή καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, παραπέµπει στην έννοια του ιδιωτικού κέρδους, καθώς και στις έννοιες της συσσώρευσης και της συγκέντρωσης του κεφαλαίου, µέσα από διαδικασίες, µικρότερης ή µεγαλύτερης εκµετάλλευσης, πολλών από λίγους ανθρώπους, παράλληλες µε τις διαδικασίες ανταγωνισµού των κεφαλαιούχων µεταξύ τους. Οι διαδικασίες αυτές δηµιουργούν αναγκαστικά άνισες κοινωνικές σχέσεις, που εκφράζονται µε άνισα επίπεδα ζωής τόσο στο εσωτερικό κάθε χώρας, όσο και -συγκριτικά- µεταξύ χωρών σε παγκόσµιο επίπεδο. 2. Επίπεδο φτώχειας και εκπαίδευσης στο σύγχρονο κόσµο Το εύρος των ανισοτήτων στο σύγχρονο κόσµο, παρουσιάζεται ιδιαίτερα, µέσα από τα σχετικά στοιχεία που περιέχονται στις δύο τελευταίες ετήσιες εκθέσεις του Ο.H.E. για την ανθρώπινη ανάπτυξη, ( P.N.U.D., 2000, 2001). Συγκεκριµένα, στην έκθεση του 2000, η οποία επιγράφεται Ανθρώπινα δικαιώµατα και ανθρώπινη ανάπτυξη, 22

25 αναφέρεται (σελ.1-13), ότι η περιουσία των 200 πλουσιότερων ανθρώπων του κόσµου, άγγιξε το 1 τρισεκατοµµύριο δολάρια, ενώ τα έσοδα των ανθρώπων που ζουν στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, ήταν 146 δισεκατοµµύρια δολάρια. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα, ο ρυθµός αύξησης των οικονοµικών ανισοτήτων σε παγκόσµιο επίπεδο, καθώς αναφέρεται ότι, το 1820 η οικονοµική απόσταση µεταξύ της πλουσιότερης και της φτωχότερης χώρας µετριόταν σε 3 προς 1, το 1973 σε 44 προς 1 και το 1992 σε 72 προς 1. Σύµφωνα µε την έκθεση του 2001 (σελ. 9-25), η οποία επιγράφεται Η τοποθέτηση των νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία της ανθρώπινης ανάπτυξης, 2,4 δισεκατοµµύρια άνθρωποι, περισσότερα από τα 2/3 του παγκόσµιου πληθυσµού, ζουν µε λιγότερο από 2 δολάρια την ηµέρα. Και από αυτούς το 1,2 δισεκατοµµύρια, περίπου το 1/5 του παγκόσµιου πληθυσµού, ζουν µε λιγότερο από 1 δολάριο την ηµέρα. Στην ίδια έκθεση δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία για την εξάπλωση του AIDS και αναφέρεται ότι έχουν µολυνθεί άνθρωποι, το 95% των οποίων βρίσκεται στις αναπτυσσόµενες χώρες και το 70%, πιο συγκεκριµένα, στην Υποσαχάρια Αφρική. Αλλά και στα πλαίσια των πλούσιων χωρών, οι ανισότητες είναι αυξηµένες. Αναφέρεται ότι οι Η.Π.Α. έχουν το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας από τις πλούσιες χώρες και ακολουθούν η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Σ αυτό 23

26 συντελεί σηµαντικά το γεγονός ότι, ο 1 στους 5 πολίτες αυτών των χωρών, αντιµετωπίζει πρόβληµα λειτουργικού αναλφαβητισµού 4. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΗΕ (σελ ) η κατάταξη των 17 από τις 19 5 χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. 6, µε υψηλό εισόδηµα, δηλαδή µε Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά κάτοικο µετρούµενο σε Ισοδύναµη Αγοραστική ύναµη µε εκείνη που έχει ένα δολάριο στις Η.Π.Α. µεγαλύτερο από δολάρια, είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη που δίνει ο γενικός είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (σελ ), αν χρησιµοποιηθεί ο είκτης Ανθρώπινης Φτώχειας 2, δηλαδή, ο δείκτης που µετρά τη φτώχεια στις πιο αναπτυγµένες χώρες, (βλ.πίνακα αµέσως παρακάτω). Σηµειώνεται ότι ο είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης υπολογίζεται µε βάση την προσδοκώµενη ζωή, το επίπεδο εκπαίδευσης και το εισόδηµα ανά κάτοικο, µετρούµενο όπως αναφέρεται παραπάνω. Ο είκτης Ανθρώπινης Φτώχειας 2 υπολογίζεται µε βάση τις πιθανότητες που έχουν οι κάτοικοι µιας χώρας να πεθάνουν πριν από τα 60, το ποσοστό του πληθυσµού που έχει 4 Λειτουργικός αναλφαβητισµός, θεωρείται το πρόβληµα των ανθρώπων εκείνων, που ενώ έχουν παρακολουθήσει κάποια χρόνια το σχολείο, αντιµετωπίζουν δυσκολίες σε ανάγνωση, γραφή και απλές αριθµητικές πράξεις. Στην έκθεση του ΟΗΕ καταγράφονται οι δυσκολίες στην κατανόηση ενός απλού κειµένου. 5 εν περιλαµβάνονται η Ελβετία και το Λουξεµβούργο, διότι δεν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, για την κατασκευή του είκτη Ανθρώπινης Φτώχειας 2. 6 Ο Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη θα αναφέρεται στο εξής µε τα αρχικά Ο.Ο.Σ.Α. 24

27 δυσκολίες να κατανοήσει ένα απλό κείµενο, το ποσοστό της ανεργίας µακράς διαρκείας και το ποσοστό του πληθυσµού που ζει κάτω από το όριο της φτώχιας, δηλαδή, µε λιγότερο από το 50% του µέσου εισοδήµατος, αλλά και µε ένα δολάριο την ηµέρα. Ενώ, ο είκτης Ανθρώπινης Φτώχιας 1, που αφορά τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, υπολογίζεται µε βάση τις πιθανότητες που έχουν οι κάτοικοι µιας χώρας να πεθάνουν πριν από τα 40, το ποσοστό αναλφαβητισµού, το ποσοστό του πληθυσµού που δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό, το ποσοστό των ελλιποβαρών παιδιών κάτω των 5 ετών και το ποσοστό του πληθυσµού που ζει µε ένα δολάριο την ηµέρα. Ο J.K.Galbraith,στο βιβλίο του-επιτοµή της οικονοµικής (και κοινωνικής) ιστορίας του 20 ου αιώνα - Ταξίδι στο χρόνο της οικονοµίας (1998, στην ελληνική βιβλιογραφία) χαρακτηρίζει την επικράτηση του καπιταλισµού σε παγκόσµιο επίπεδο ως ένα «αβέβαιο θαύµα» (σελ ) και αναφέρεται στις δυο βασικές αντιθέσεις ή στις δυο διαλεκτικές όπως τις χαρακτηρίζει, του σύγχρονου κόσµου (σελ ): την αντίθεση ανάµεσα στους ευκατάστατους και τη χαµηλή εισοδηµατική τάξη στις πλούσιες χώρες και την αντίθεση ανάµεσα στις πλούσιες και τις φτωχές χώρες. 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή 1. ΤΠΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ (DIGITAL DIVIDE) Η ψηφιακή τεχνολογία πάνω στην οποία στηρίζονται οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Greek Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Μια µατιά στην εκπαίδευση» παρουσιάζει στους

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 2: Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2003 ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 Από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ανακοινώνονται τα προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ιδέα για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου ξεκίνησε με τη σκέψη ότι οι οποιεσδήποτε αλλαγές στη φορολογική διοίκηση πρέπει να είναι επιθυμητές, ώριμες, αποδεκτές από τον κόσμο που τον αφορούν (τον

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27 Gr Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11 10,5 UK 10,4 E 9,2 P 9,1 SK 7,9 F 7,0 EU 27 6,4 Euro area 6,0 SL 5,6 NL 5,4 CY 5,3 I 4,6 A 4,6 B 4,1 D 3,3 2,7 DK 2,5 FIN Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός. Mονογραφίες υπό έκδοση 2007-10 1. Ευθυμίου, Η., Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Φύλο και Νέες Τεχνολογίες: Εμπειρικές Προσεγγίσεις. Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξη της Ευρώπης 2005

Άνοιξη της Ευρώπης 2005 Άνοιξη της Ευρώπης Τα σχολεία κατανοούν την Ευρώπη Ηµέρα της Άνοιξης 17 Μαρτίου 2005 Άνοιξη της Ευρώπης ή πώς να φέρουµε µε επιτυχία την Ευρώπη µέσα στα σχολεία και να κάνουµε τη φωνή των νέων Ευρωπαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης H ActionAid είναι ένας διεθνής αναπτυξιακός οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, Φίλες και φίλοι,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, Φίλες και φίλοι, Χαιρετισμός του Digital Champion of Cyprus, Δρ Στέλιου Χειμώνα, στην ημερίδα για την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη Μαθησιακή Διαδικασία Ξενοδοχείο Crown Plaza, Λεμεσός, Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013 Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Μάριος Τσέζος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΤΟ ΝΕΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Μάριος Τσέζος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΤΟ ΝΕΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Μάριος Τσέζος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον Αν αναρωτηθεί κανείς

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα