Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου Μ. Σατρατζέµη Mέλη επταµελούς : Σ. Βέργη Α. Κάτος Α. Καψάλης Π. Ξωχέλλης Θεσσαλονίκη 2002

2 Ευχαριστίες Πρώτη θέλω να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κ. Κωνσταντοπούλου, για τη συνεχή επίβλεψη, διόρθωση και κυρίως συµπαράσταση και παρότρυνση, που µου πρόσφερε, σε όλη τη διάρκεια της αναζήτησης στοιχείων και συγγραφής της εργασίας, αλλά και πριν από αυτήν. Ιδιαίτερα ευχαριστώ και τις άλλες δύο καθηγήτριες, µέλη της τριµελούς επιτροπής, την κ. Μπούσιου και την κ. Σατρατζέµη, για τις παρατηρήσεις και τη βοήθειά τους. Ευχαριστώ, επίσης ιδιαίτερα, την κ. Βέργη, του τµήµατος γαλλικής φιλολογίας του Α.Π.Θ., για την ουσιαστική συµβολή της, στην επίβλεψη του σχετικού µε την «Οδύσσεια» Κεφαλαίου της εργασίας, καθώς και για τη συµµετοχή της στην επταµελή επιτροπή. Ακόµη, ευχαριστώ τους καθηγητές, κυρίους Κάτο, Καψάλη και Ξωχέλλη για την ιδιαίτερα τιµητική για µένα συµµετοχή τους στην επταµελή επιτροπή κρίσης της εργασίας. Τέλος, ευχαριστώ θερµά, τον κ. Χατζηλάκο, επιστηµονικό υπεύθυνο της «Οδύσσειας», για τη συνέντευξη που παραχώρησε, παρόλο το φόρτο εργασίας του, καθώς και τον κ. Ζαγούρα, ερευνητή στο Ι.Τ.Υ., από τους υπεύθυνους της «Οδύσσειας», για τη σύνδεση µε τον κ. Χατζηλάκο.

3 Περιεχόµενα Σελίδα Α. Εισαγωγή Μεθοδολογία Η επιλογή του θέµατος. Σκοπός της εργασίας Ο σχεδιασµός Οι υποθέσεις Η επιλογή µεθόδου εργασίας Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων Η δοµή της εργασίας Β. Οι γενικές συνθήκες Η εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας Επίπεδο φτώχειας και εκπαίδευσης στο σύγχρονο κόσµο Η θέση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), στο σύγχρονο κόσµο α. Παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία και Τ.Π.Ε β. Τ.Π.Ε. και εκπαίδευση σε Ε.Ε., Η.Π.Α. και Ιαπωνία Επιστήµες του Ανθρώπου, Τ.Π.Ε. και εκπαιδευτική πραγµατικότητα α. Η καλλιέργεια προσδοκιών µέσα από την εξάπλωση των Τ.Π.Ε. Η προβολή του θέµατος και οι ιδεολογικές προεκτάσεις του β. Άλλες επιδράσεις β1. Εργασιακές σχέσεις β2. Γλωσσικές επιδράσεις β3. Ταυτίσεις γ. Επιστήµη και πραγµατικότητα δ. Κοινωνιολογία και εκπαιδευτική πραγµατικότητα Ανακεφαλαίωση Γ. Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία και το εκπαιδευτικό της σύστηµα Η ελληνική κοινωνία στο σύγχρονο κόσµο. 1

4 Θέση και χαρακτηριστικά Η εκπαίδευση στην Ελλάδα α. Οι προσεγγίσεις του θέµατος β. Στατιστική της εκπαίδευσης Ανακεφαλαίωση Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο ελληνικό σχολείο Γενικά στοιχεία α. Οι γενικές κατευθυντήριες αρχές της εκπαίδευσης β Οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης β1.το Λευκό Βιβλίο για την Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση β2. Η Πράσινη Βίβλος για την Ευρωπαϊκή ιάσταση της Εκπαίδευσης β3. Το Λευκό Βιβλίο για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση β4. Συνολικά Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος Το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής Η Πληροφορική στα Προγράµµατα Σπουδών και στα Ωρολόγια Προγράµµατα της Ελληνικής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης α. Τα Προγράµµατα του Γυµνασίου β. Τα Προγράµµατα του Ενιαίου Λυκείου γ. Τα Προγράµµατα των Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων δ. Συνολικά Οι συνθήκες εφαρµογής α. Τα εγχειρίδια β. Ο εξοπλισµός και το προσωπικό γ. Οι οδηγίες

5 6. Συµπερασµατικά Ε. Η απόδοση λειτουργιών και προσδοκιών στις Τ.Π.Ε. σε επίσηµα κείµενα. Ανίχνευση των ιδεολογικών προεκτάσεων Ο τρόπος εργασίας α. Η µέθοδος προσέγγισης β. Το σώµα των κειµένων γ. Οι κατηγορίες δ. Η µονάδα ανάλυσης ε. Η καταµέτρηση Τα αποτελέσµατα α. Η εµφάνιση κατηγοριών και υποκατηγοριών β. Η συχνότητα εµφάνισης β1. Αναλυτικά β2. Συγκεντρωτικά Η ανάλυση των αποτελεσµάτων α. 1 η κατηγορία: Οι Τ.Π.Ε. ως παράγοντας διαµόρφωσης της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής στις γενικότερες εκφάνσεις της α1. Τ.Π.Ε. ανάπτυξη της παραγωγής και νέων κοινωνικών σχέσεων α2. Τ.Π.Ε. και απασχόληση α3. Τ.Π.Ε. και νέα ποιότητα εργασίας α4. Τ.Π.Ε. και θέµατα δηµοκρατίας και ασφάλειας δεδοµένων α5. Η πρώτη κατηγορία, συνολικά β. 2 η κατηγορία: Οι Τ.Π.Ε. ως παράγοντας διαµόρφωσης του πολιτισµικού πλέγµατος-κουλτούρας β1. Τ.Π.Ε. και επιστήµες β2. Τ.Π.Ε. και τέχνες-ψυχαγωγία β3. Τ.Π.Ε. και νέες µορφές επικοινωνίας β4. Τ.Π.Ε. και αλληλεπίδραση µε τον άνθρωπο β5. Η δεύτερη κατηγορία, συνολικά

6 γ. 3 η κατηγορία : Οι Τ.Π.Ε. ως παράγοντας διαµόρφωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας γ1. Τ.Π.Ε. και γενική εκπαιδευτική ανανέωση γ2. Τ.Π.Ε. και παιδαγωγική ανανέωση γ3. Τ.Π.Ε. και καταπολέµηση ανισοτήτων, µέσα από τη χρήση τους στην εκπαίδευση γ4. Η τρίτη κατηγορία, συνολικά δ. Συνολικά Παράρτηµα. Συνοπτική παρουσίαση έκδηλων και λανθανουσών αναφορών ΣΤ. Η «Οδύσσεια» Τα έργα και οι δράσεις της «Οδύσσειας» Οδύσσεια και ευρύτερη εκπαιδευτική πραγµατικότητα Η Ενέργεια Οδύσσεια και το Έπος Οδύσσεια α. Γενικά β. Τα έργα αναλυτικά γ. Τα έργα συνολικά δ. Οι δράσεις ε. Ιδεολογικές προεκτάσεις στ. Συνέντευξη µε τον υπεύθυνο της ενέργειας, κ. Χατζηλάκο Ζ. Η εισαγωγή της Πληροφορικής στη γαλλική και ελληνική εκπαίδευση. Στοιχεία σύγκρισης Η οργάνωση του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήµατος Η Πληροφορική στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα Η Πληροφορική στο γαλλικό και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα Το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα και οι κριτικές θεωρήσεις του Προσεγγίσεις της εισαγωγής και χρήσης της Πληροφορικής στο γαλλικό και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα

7 6. Συνολικά Ε.Ε.-Γαλλία-Ελλάδα Η. Συµπεράσµατα Η πρώτη υπόθεση Η δεύτερη υπόθεση Η τρίτη υπόθεση Η τέταρτη υπόθεση Συνολικά Επίλογος-Οι τάσεις Θ. Βιβλιογραφία Γενική α. Ξενόγλωσση β. Ελληνική Εκδόσεις Οργανισµών και Φορέων α. Ξενόγλωσσες β. Ελληνικές Ηλεκτρονικές ιευθύνσεις

8 6

9 Α. Εισαγωγή- Μεθοδολογία 1. Η επιλογή του θέµατος. Σκοπός της εργασίας Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο ελληνικό σχολείο είναι µια πρόσφατη διαδικασία (η µαζική εισαγωγή της πραγµατοποιείται τη σχολική χρονιά ), η οποία δεν έχει µελετηθεί ιδιαίτερα και ειδικά από κοινωνιολογική άποψη, δηλαδή, από την άποψη του πώς, οι ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες, που επικρατούν στην Ελλάδα και τον κόσµο, επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία εισαγωγής. Αυτός ήταν ένας βασικός λόγος, για τον οποίο επιλέχθηκε το συγκεκριµένο θέµα, καθώς, η έλλειψη κοινωνιολογικής µελέτης του θέµατος εξασφάλιζε το πρωτότυπο της εργασίας και άρα, την, σε όποιο βαθµό, συµβολή της στην ανάπτυξη της κοινωνιολογικής έρευνας και προβληµατικής, στον τοµέα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Βασικός, επίσης, λόγος, για την επιλογή του θέµατος, ήταν ότι, η υποψήφια εργάζεται στη Μέση Εκπαίδευση και έτσι, υπάρχει µια µεγαλύτερη εξοικείωση µε, αλλά και ένα αυξηµένο ενδιαφέρον για, τις διαδικασίες, που συντελούνται στο ελληνικό σχολείο. Βασικός σκοπός, εποµένως, της εργασίας είναι, µε βάση τα παραπάνω, η αναζήτηση της θέσης της Πληροφορικής στο σύγχρονο κόσµο, του οποίου είναι δηµιούργηµα αλλά και αναπόσπαστο τµήµα, που επιδρά µε τη σειρά του και ταυτόχρονα στη διαµόρφωση και εξέλιξη αυτού του κόσµου. Και ακόµη, αυτή η γενική της θέση επιδρά, αλλά και 7

10 διαµορφώνεται από την ειδικότερη θέση της στο εκπαιδευτικό σύστηµα και ακόµη πιο ειδικά στο ελληνικό. Η διερεύνηση, της θέσης αυτής της Πληροφορικής, στηρίχθηκε σε δύο βασικούς άξονες: 1. Έναν που αφορά τη σύγχρονη πραγµατικότητα, όπως αυτή καταγράφεται, διεθνώς και στην Ελλάδα, µε βάση στατιστικά στοιχεία και µελέτες και αναλύσεις, που στηρίζονται σε αυτά ή περιγράφουν και αναλύουν, γενικά, την πραγµατικότητα. 2. Έναν άλλο, που αφορά την ανάγνωση της πραγµατικότητας, µε βάση τα ιδεολογικά στοιχεία που την περιγράφουν, ανάµεσα στα οποία, η Πληροφορική, γενικότερα, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και οι έννοιες που σχετίζονται µε αυτές παίζουν έναν κυρίαρχο ρόλο. Η ανάλυση, µε βάση το δεύτερο αυτό άξονα, αναδεικνύεται ως σηµαντικότερη σε όγκο, στο σύνολο της εργασίας, καθώς, απαιτήθηκε µια πιο λεπτοµερής αναφορά σε στοιχεία, για να είναι δυνατή η τεκµηρίωση της παράλληλης αυτής λειτουργίας, των κειµένων που στηρίζουν την εισαγωγή και την προώθηση της διδασκαλίας της Πληροφορικής, στο ελληνικό σχολείο. Είναι, ίσως, η ανάλυση µε βάση το δεύτερο αυτό άξονα, εκείνη, η οποία εµπεριέχει, τα περισσότερα στοιχεία, που µπορούν να συµβάλλουν σε µια παραπέρα διερεύνηση του θέµατος, από διάφορες σκοπιές, καθώς, στο επίπεδο της ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων και της γενικής 8

11 πραγµατικότητας του ελληνικού σχολείου, αναφέρονται αρκετές µελέτες. Όµως, επειδή, πολλές από τις µελέτες αυτές, δεν είναι κοινωνιολογικές και σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης, στοιχεία της εργασίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για παραπέρα µελέτη και έρευνα του θέµατος. 2. Ο σχεδιασµός Καθώς ξεκίνησε και προχωρούσε η βιβλιογραφική έρευνα και η αναζήτηση στοιχείων στο ιαδίκτυο, άρχισαν να διαµορφώνονται κάποια από τα κεντρικά σηµεία, γύρω από τα οποία κινήθηκε, στη συνέχεια, η αναζήτηση, όπως, σε ένα γενικό επίπεδο, η θέση των τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο σύγχρονο κόσµο, η ιδεολογική χρήση τους, η σύνδεσή τους µε τις διαφόρων µορφών ανισότητες και ειδικά µε τον αναλφαβητισµό. Ειδικότερα για την Ελλάδα, πέρα από τη συγκέντρωση στοιχείων για τη γενική κατάσταση της χώρας, αλλά και για το εκπαιδευτικό της σύστηµα, η αναζήτηση στοιχείων, για την εισαγωγή της Πληροφορικής σε αυτό, οδήγησε στην επιβεβαίωση της σηµασίας των κατευθυντήριων γραµµών (και των χρηµατοδοτήσεων) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία αυτή. Ακόµη, η πρώτη επαφή µε τις παρουσιάσεις του προγράµµατος Οδύσσεια δηµιούργησε σκέψεις για τη σηµασία που είχε η σύνδεση παλιών και νέων ιδεολογικών σχηµάτων. Τέλος, καθώς ο κύριος όγκος της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας ήταν στα γαλλικά-η εξοικείωση µε τη γαλλική κοινωνιολογική σκέψη 9

12 οφείλεται στην πραγµατοποίηση των βασικών σπουδών κοινωνιολογίας της υποψήφιας στη Γαλλία - διαφάνηκε η δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί η σύγκριση στοιχείων για την εισαγωγή της Πληροφορικής στο γαλλικό και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Μέσα από αυτή την πρώτη συγκέντρωση στοιχείων και τους προβληµατισµούς, που η µελέτη τους δηµιουργούσε, διαµορφώθηκαν σταδιακά και οι βασικές υποθέσεις της εργασίας. 3. Οι υποθέσεις Οι υποθέσεις που διατυπώθηκαν ήταν τέσσερις, οι δύο µε γενικότερες αναφορές και πέρα από την ελληνική πραγµατικότητα, ενώ οι άλλες δύο αφορούν τις συνθήκες εισαγωγής της Πληροφορικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Πιο συγκεκριµένα: 1. Η πρώτη υπόθεση, που διαµορφώθηκε µέσα από τη µελέτη της ξενόγλωσσης κυρίως βιβλιογραφίας, είναι, ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας συνοδεύονται από συγκεκριµένη ιδεολογία, επικαλυπτική των ευρυτέρων κοινωνικών συνθηκών, που διαµορφώνουν τους όρους χρήσης τους, τόσο γενικά, όσο και ειδικά, στον τοµέα της εκπαίδευσης. 2. Η δεύτερη υπόθεση είναι, ότι δηµιουργήθηκε η ανάγκη στήριξης των νέων ιδεολογικών σχηµάτων (εισαγωγή Πληροφορικής στο σχολείο) σε παλιότερα, µυθολογικά 10

13 στοιχεία (Οδύσσεια), επειδή η αναφορά στα πρώτα δεν επαρκούσε, για να τους προσδώσει µία ισχυρή ιδεολογική λειτουργία. 3. Η τρίτη υπόθεση αφορά τις ιδιαίτερες συνθήκες εισαγωγής της Πληροφορικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και είναι, ότι η εισαγωγή αυτή δε γίνεται στο πλαίσιο µιας ευρύτερης αναµόρφωσης του, αλλά, περισσότερο, κάτω από την πίεση, των υπαρκτών σίγουρα ενδογενών αναγκών, αλλά και κάτω από την πίεση του συγχρονισµού µε τις κατευθυντήριες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και της απορρόφησης των σχετικών κονδυλίων). 4. Η τέταρτη υπόθεση, η οποία επίσης διαµορφώθηκε µέσα από τη µελέτη της ξενόγλωσσης κυρίως βιβλιογραφίας, είναι το αν υφίσταται ο κίνδυνος σύνδεσης βασικών γνωστικών ελλείψεων και λειτουργικού αναλφαβητισµού µε τον ψηφιακό αναλφαβητισµό, γενικά, αλλά και ειδικά, µε βάση και πάλι τις ιδιαίτερες συνθήκες εισαγωγής της Πληροφορικής στο ελληνικό σχολείο. Η ανάλυση των στοιχείων, που µπορούν να στηρίξουν ή όχι, την επαλήθευση των υποθέσεων, στην πορεία ανάπτυξης της εργασίας, θα οδηγήσει και στην ανάδειξη, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, της βασικής θέσης της εργασίας, η οποία είναι ότι: Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο ελληνικό σχολείο δεν µπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας ριζικής αλλαγής και αναµόρφωσής του, από µόνη της, πολύ περισσότερο, που η ιδεολογική χρήση, της πορείας εξάπλωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, λειτουργεί 11

14 µε τρόπο, που να καλύπτονται και οι ήδη υπάρχουσες ανισότητες, αλλά και η παραπέρα διεύρυνσή τους, που η ίδια η εξάπλωσή τους, συχνά, δηµιουργεί. 4. Η επιλογή µεθόδου εργασίας Καθώς το θέµα δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την ελληνική, κοινωνιολογική έρευνα, προτιµήθηκε µια µακροκοινωνιολογική κυρίως προσέγγισή του, δηλαδή, µία προσέγγιση µε βάση στοιχεία, που αναφέρονται στις γενικές παραµέτρους του θέµατος, αυτές που αφορούν µεγάλες κατηγορίες πληθυσµού, Τσαούσης (1984) Επιλέχθηκε, έτσι, η έρευνα τεκµηρίων ως µέθοδος συγκέντρωσης των στοιχείων της εργασίας. Όπου «σαν «τεκµήριο» (ντοκουµέντο) θεωρούµε κάθε γραπτό που χρησιµεύει για απόδειξη ή πληροφορία και κατ επέκταση κάθε σύστηµα επικοινωνίας που χρησιµεύει σαν απόδειξη ή µαρτυρία», Κωνσταντοπούλου (1989, σελ. 143), εννοείται, φυσικά, σε σχέση µε το θέµα που εξετάζεται. Αποφασίστηκε, ότι, εκτός από τη βιβλιογραφική αναζήτηση και την ενασχόληση µε όλα τα σχετικά στοιχεία (νόµους, εγκυκλίους, Προγράµµατα Σπουδών, εγχειρίδια), ιδιαίτερη έµφαση θα δινόταν στην αναζήτηση στοιχείων, που θα τεκµηρίωναν τις γενικές κατευθυντήριες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρουσίαση-ανάλυση στατιστικών στοιχείων και στοιχείων περιγραφικών της πραγµατικότητας, καθώς και η 12

15 παρουσίαση στοιχείων µελετών που στηρίζονται σε αυτά, είναι ένας τρόπος ανάλυσης, γνωστός σε διάφορους επιστηµονικούς κλάδους. Η ανάλυση στοιχείων, που µπορούν να ερµηνευθούν και µέσα σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο αναφοράς, είναι ένας τρόπος ανάλυσης, που χαρακτηρίζει τις Κοινωνικές Επιστήµες. Στα σηµεία της εργασίας, που ακολουθήθηκε παρόµοια ανάλυση, αυτή στηρίχθηκε, στην ανάλυση περιεχοµένου (βλ. παρακάτω Ε1α) και στη σηµειολογική ανάλυση (βλ. παρακάτω ΣΤ3α). 5. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων Η ενασχόληση µε το θέµα ξεκίνησε τον Απρίλιο του Μέχρι και το 2000 πραγµατοποιήθηκε το κύριο µέρος της συγκέντρωσης και µελέτης των στοιχείων και µορφοποιήθηκε το γενικό σχεδιάγραµµα της εργασίας. Στη συνέχεια, στη διάρκεια του έτους 2001, ξεκίνησε η τµηµατική συγγραφή της και η τροποποίηση σηµείων της, µε την καθοδήγηση της επιβλέπουσας καθηγήτριας. Τον Ιανουάριο του 2002, δόθηκε η πρώτη, συνολική γραφή της εργασίας και στις τρεις καθηγήτριες, µέλη της επιτροπής και στη συνέχεια έγιναν αλλαγές και προσθήκες µε βάση τις υποδείξεις τους. Η παρουσίαση των στοιχείων, βασικό σκοπό έχει, φυσικά, να ελέγξει την επαλήθευση ή µη των υποθέσεων και της βασικής θέσης, έτσι ώστε να αναδειχθούν στο τέλος, συνολικά, οι γενικοί παράγοντες, που καθορίζουν, γεγονός την εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο γενικά και 13

16 ειδικότερα στο ελληνικό σχολείο και να συζητηθούν οι ενδεχόµενες δυνατότητες βελτίωσης αυτής της διαδικασίας. 6. Η δοµή της εργασίας Αρχικά, γίνεται αναφορά στις γενικές συνθήκες, που επικρατούν στο σύγχρονο κόσµο και καθορίζουν τη θέση, που οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 1 κατέχουν γενικά σε αυτόν, αλλά και ειδικά, σε σχέση µε την εκπαίδευση και στο πώς, η θέση αυτή αναλύεται από τις Επιστήµες του Ανθρώπου (Κεφάλαιο Β). Ακολουθεί η αναφορά στις ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες, που επικρατούν στην Ελλάδα και καθορίζουν τους όρους λειτουργίας του εκπαιδευτικού της συστήµατος (Κεφάλαιο Γ) και κατ επέκταση τους όρους εισαγωγής της Πληροφορικής σε αυτό (Κεφάλαιο ). Μέσα από τα τρία αυτά κεφάλαια αναδεικνύονται και ειδικά (στα Κεφάλαια Γ και ), στοιχεία που αφορούν την τρίτη και τέταρτη υπόθεση. Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο Ε, εξετάζονται τα ιδεολογικά στοιχεία, τα οποία µπορούν να ανιχνευθούν σε επίσηµα κείµενα και αφορούν την απόδοση λειτουργιών και προσδοκιών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, στοιχεία που αφορούν την πρώτη υπόθεση. 1 Επισηµαίνεται ότι, στην εργασία, χρησιµοποιείται, κυρίως, ο όρος Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, καθώς, είναι ο όρος, που κυρίως χρησιµοποιείται στην ξενόγλωσση και στην ελληνική βιβλιογραφία. Όµως και περισσότερο στα Κεφάλαια, που αναφέρονται στο ελληνικό σχολείο, χρησιµοποιείται και ο όρος Πληροφορική, καθώς, µε τον όρο αυτό έχει γίνει η εισαγωγή των σχετικών µαθηµάτων. 14

17 Στο Κεφάλαιο ΣΤ, εξετάζεται το πρόγραµµα «Οδύσσεια» και µέσα από αυτό, τα στοιχεία που αφορούν τη δεύτερη υπόθεση. Τέλος, στο Κεφάλαιο Ζ, γίνεται µια σύγκριση, των συνθηκών εισαγωγής της Πληροφορικής, στη γαλλική και στην ελληνική εκπαίδευση, σε µια προσπάθεια διερεύνησης οµοιοτήτων και διαφορών, µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εντάσσονται και οι δύο χώρες. Η εργασία κλείνει µε τα Συµπεράσµατα (Κεφάλαιο Η) µε τον έλεγχο, δηλαδή, της επαλήθευσης των υποθέσεων και της βασικής θέσης, καθώς και µε την αναφορά σε πιθανές τροποποιήσεις των συνθηκών ένταξης της Πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 15

18 16

19 B. Οι γενικές συνθήκες 1. Η εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας ύο όροι χρησιµοποιούνται εκτεταµένα, τα τελευταία χρόνια, για να περιγραφεί η εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών: παγκοσµιοποίηση και κοινωνία της πληροφορίας. Η χρήση τους είναι πολλαπλή και διαφοροποιηµένη και συχνά συσκοτίζει, αντί να εξηγεί, τα χαρακτηριστικά αλλά και τις αλληλεξαρτήσεις των κοινωνιών, καθώς και το κατά πόσο υφίσταται και λειτουργεί πραγµατικά µια παγκόσµια κοινωνία, της οποίας αισθάνονται ότι είναι µέλη, όλοι οι άνθρωποι που ζουν στον πλανήτη. Οι δύο αυτοί όροι χρησιµοποιούνται, τόσο σε επιστηµονικές αναλύσεις, όσο και σε δηµοσιογραφικές παρουσιάσεις, από τις οποίες ευκολότερα ενσωµατώνονται στην καθηµερινή οµιλία και κατ επέκταση στον τρόπο σκέψης εκατοµµυρίων ανθρώπων, στις πιο αναπτυγµένες κυρίως χώρες. Παράλληλα, χρησιµοποιούνται και σε κείµενα φορέων και οργανισµών, δίνοντας µια ιδιαίτερη διάσταση στους επίσηµα διακηρυγµένους σκοπούς και στόχους τους. Η εκτεταµένη χρήση τους, είναι ιδιαίτερα έντονη την τελευταία δεκαετία και δεν είναι φυσικά άσχετη, ειδικά η χρήση του όρου παγκοσµιοποίηση, µε τις σηµαντικές αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές του 1990 στις ανατολικές χώρες. Η πτώση των πολιτειακών καθεστώτων των χωρών αυτών, οδήγησε στην 17

20 ευκολότερη και ταχύτερη πραγµατοποίηση κάθε είδους συναλλαγών και δραστηριοτήτων-νόµιµων και παράνοµων- σε παγκόσµιο επίπεδο. Έτσι, η οικονοµική ζωή παίρνει όλο και περισσότερο παγκόσµιες διαστάσεις, µε βασικό φυσικά αντίκτυπο στην κοινωνική, την πολιτική και την πολιτιστική ζωή κάθε χώρας. Στην ταχύτητα της εξάπλωσης των οικονοµικών συναλλαγών και δραστηριοτήτων, βασικό ρόλο παίζουν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) 2, καθώς επιτρέπουν τόσο την αυτοµατοποίηση της παραγωγής των µεγάλων µονάδων, όσο και την άµεση µετάδοση πληροφοριών, διευκολύνοντας ιδιαίτερα µεταξύ άλλων, την τραπεζική και χρηµατιστηριακή λειτουργία και κερδοσκοπία. Οι µεγάλες αυτές αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία, πραγµατοποιήθηκαν και επεκτάθηκαν σταδιακά, την τελευταία 50ετία, καθώς η πρώτη περίοδος ανάπτυξης της Πληροφορικής συµπίπτει µε το τέλος της δεκαετίας του Όποιες ερµηνείες και αν δοθούν στην ανάπτυξη αυτή: κάλυψη αρχικά στρατιωτικών αναγκών, απάντηση στις κρίσεις και αντιφάσεις της καπιταλιστικής, οικονοµικής οργάνωσης, συνδυασµός παραγόντων και ιστορικών συγκυριών, ως γεγονός, παραµένει η σύνδεση της Πληροφορικής - και γενικότερα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας - µε την οικονοµική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή, στις πιο αναπτυγµένες κυρίως χώρες. Η εξάπλωση της χρήσης 2 Τ.Π.Ε. : Τα αρχικά Τ.Π.Ε., όπου θα χρησιµοποιούνται στο εξής, θα σηµαίνουν Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας. 18

21 των Τεχνολογιών αυτών, προβάλλει ως ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό της εξέλιξης των σύγχρονων κοινωνιών και συχνά χρησιµοποιείται ο όρος, κοινωνία της πληροφορίας, για να τις περιγράψει. Η αναφορά όµως στον όρο γίνεται µε διάφορους τρόπους, οι οποίοι του προσδίδουν µια διαφορετική εννοιολογική σηµασία. Έτσι, διαφορετικά χρησιµοποιείται στα επίσηµα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οι θέσεις της έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εργασία αυτή και διαφορετικά στις κοινωνιολογικές αναλύσεις. Στην πρώτη περίπτωση, σηµαντική είναι η περιγραφή που δίνεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, το 1993, στο Λευκό βιβλίο 3, Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση (1993α). Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι (σελ.102), στην κοινωνία της πληροφορίας, οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τις Τ.Π.Ε. συνιστούν τη βάση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, καθώς, οι Τ.Π.Ε. µετασχηµατίζουν ριζικά πολλές πτυχές της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, όπως είναι, οι µέθοδοι και οι σχέσεις εργασίας, η οργάνωση εταιριών, οι στόχοι της εκπαίδευσης και κατάρτισης και ο τρόπος που επικοινωνούν µεταξύ τους τα άτοµα. Οι Τ.Π.Ε. έχουν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση της παραγωγικότητας της βιοµηχανίας, της ποιότητας 3 ιευκρινίζεται ότι, τα Πράσινα βιβλία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνουν ορισµένα πρώτα στοιχεία προς µελέτη, σε έναν ειδικό τοµέα, όπου µπορεί να προβλεφθεί κοινοτική δράση. Τα Λευκά βιβλία περιέχουν σαφέστερες κατευθύνσεις για την κοινοτική δράση. Αυτό σηµειώνεται σε ενηµερωτικό φυλλάδιο της Επιτροπής µε τίτλο «Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση; 19

22 και της απόδοσης των υπηρεσιών. Έτσι, η διαχείριση, η ποιότητα και η ταχύτητα της πληροφόρησης αναδεικνύεται σε βασική συνιστώσα της ανταγωνιστικότητας. Για τους λόγους αυτούς, η Ευρώπη πρέπει να διαµορφώσει τους όρους που θα της επιτρέψουν να ελέγχει επαρκώς την τεχνολογία και να διατηρεί µια καινοτόµα και ανταγωνιστική βιοµηχανία Τ.Π.Ε., σε ένα ανοιχτό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Βέβαια ο όρος ανταγωνιστικότητα, όσο και αν χρησιµοποιείται ουδέτερα και γενικόλογα, παραπέµπει σε µια βάση ανάλυσης, η οποία εµπεριέχεται στις διάφορες και αναδεικνύεται από τις διάφορες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις θα αναφερθούν δύο από τις πιο πρόσφατες. Συγκεκριµένα, ο Α. Τouraine, στον πρόλογό του (σελ.7-14), στο βιβλίο του M.Castells (1998), La société en réseaux, (= H κοινωνία σε δίκτυα), αναφέρεται στη διάκριση που πρέπει να γίνεται, ανάµεσα στην κοινωνία της πληροφορίας, ως τύπο κοινωνικής οργάνωσης, δηλαδή οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων και την παγκοσµιοποίηση, που θεωρεί ότι είναι µία νέα καπιταλιστική επανάσταση, η οποία δηµιουργεί νέες αντιθέσεις, νέες ανισότητες και νέους τρόπους αποκλεισµού. Ο ίδιος ο M. Castells (σελ.21-49), µιλά για την ανάγκη διατήρησης µιας αναλυτικής απόστασης και ταυτόχρονα µιας εµπειρικής συσχέτισης, µεταξύ τρόπου παραγωγής (καπιταλισµός) και τρόπου ανάπτυξης (βιοµηχανοποίηση, πληροφοριοποίηση industrialisation, informatisation), για να γίνει δυνατή η κατανόηση της κοινωνικής δυναµικής. Για 20

23 να κατανοηθεί η σηµερινή φάση της παγκόσµιας ανάπτυξης, δύο είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, όπως αναφέρει: 1. ότι οι πληροφοριακές κοινωνίες (οι κοινωνίες της πληροφορίας) είναι καπιταλιστικές και 2. ότι οι κοινωνίες αυτές παρουσιάζουν µια µεγάλη πολιτισµική και θεσµική διαφοροποίηση µεταξύ τους. Γενικεύοντας, αναφέρει, ότι όλες οι κοινωνίες του κόσµου κυριαρχούνται από καπιταλιστικά και πληροφοριακά στοιχεία και οι πιο σηµαντικές (από την άποψη ακριβώς της θέσης τους στο παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα), είναι ήδη αναπτυγµένες πληροφοριακές κοινωνίες, παρά τις πολιτισµικές και θεσµικές διαφορές τους. Συγκρίνοντας τους δύο τρόπους ανάλυσης, µπορεί να ειπωθεί, ότι η χρήση του όρου «κοινωνία της πληροφορίας», στην πρώτη περίπτωση, αυτή του Λευκού Βιβλίου της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γίνεται µε τρόπο που να καλύπτει το βασικό χαρακτήρα της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής: την καπιταλιστική οργάνωσή της, δηλαδή, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό καλύπτει το γενικό. Αντίθετα, οι κοινωνιολόγοι συγγραφείς επισηµαίνουν την καπιταλιστική βάση ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών και στη συνέχεια ορίζουν την έννοια της «κοινωνίας της πληροφορίας». εν επιχειρούν την επικάλυψη του γενικού µε το ειδικό, αντίθετα επιδιώκουν την αποσαφήνιση και το συσχετισµό των εννοιών. 21

24 Γενικότερα, η επιστηµονική κοινωνική ανάλυση, στο βαθµό που δεν υπόκειται σε διάφορες δεσµεύσεις, δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα στη χρήση των όρων, όπως συµβαίνει µε τις αναλύσεις πολιτικών φορέων, οι οποίοι αποφεύγουν τη χρήση όρων, οι οποίοι παραπέµπουν στις έννοιες του κέρδους και της εκµετάλλευσης. Γιατί, µε όποιο τρόπο και αν χρησιµοποιηθεί, ο όρος καπιταλιστική κοινωνία ή καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, παραπέµπει στην έννοια του ιδιωτικού κέρδους, καθώς και στις έννοιες της συσσώρευσης και της συγκέντρωσης του κεφαλαίου, µέσα από διαδικασίες, µικρότερης ή µεγαλύτερης εκµετάλλευσης, πολλών από λίγους ανθρώπους, παράλληλες µε τις διαδικασίες ανταγωνισµού των κεφαλαιούχων µεταξύ τους. Οι διαδικασίες αυτές δηµιουργούν αναγκαστικά άνισες κοινωνικές σχέσεις, που εκφράζονται µε άνισα επίπεδα ζωής τόσο στο εσωτερικό κάθε χώρας, όσο και -συγκριτικά- µεταξύ χωρών σε παγκόσµιο επίπεδο. 2. Επίπεδο φτώχειας και εκπαίδευσης στο σύγχρονο κόσµο Το εύρος των ανισοτήτων στο σύγχρονο κόσµο, παρουσιάζεται ιδιαίτερα, µέσα από τα σχετικά στοιχεία που περιέχονται στις δύο τελευταίες ετήσιες εκθέσεις του Ο.H.E. για την ανθρώπινη ανάπτυξη, ( P.N.U.D., 2000, 2001). Συγκεκριµένα, στην έκθεση του 2000, η οποία επιγράφεται Ανθρώπινα δικαιώµατα και ανθρώπινη ανάπτυξη, 22

25 αναφέρεται (σελ.1-13), ότι η περιουσία των 200 πλουσιότερων ανθρώπων του κόσµου, άγγιξε το 1 τρισεκατοµµύριο δολάρια, ενώ τα έσοδα των ανθρώπων που ζουν στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, ήταν 146 δισεκατοµµύρια δολάρια. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα, ο ρυθµός αύξησης των οικονοµικών ανισοτήτων σε παγκόσµιο επίπεδο, καθώς αναφέρεται ότι, το 1820 η οικονοµική απόσταση µεταξύ της πλουσιότερης και της φτωχότερης χώρας µετριόταν σε 3 προς 1, το 1973 σε 44 προς 1 και το 1992 σε 72 προς 1. Σύµφωνα µε την έκθεση του 2001 (σελ. 9-25), η οποία επιγράφεται Η τοποθέτηση των νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία της ανθρώπινης ανάπτυξης, 2,4 δισεκατοµµύρια άνθρωποι, περισσότερα από τα 2/3 του παγκόσµιου πληθυσµού, ζουν µε λιγότερο από 2 δολάρια την ηµέρα. Και από αυτούς το 1,2 δισεκατοµµύρια, περίπου το 1/5 του παγκόσµιου πληθυσµού, ζουν µε λιγότερο από 1 δολάριο την ηµέρα. Στην ίδια έκθεση δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία για την εξάπλωση του AIDS και αναφέρεται ότι έχουν µολυνθεί άνθρωποι, το 95% των οποίων βρίσκεται στις αναπτυσσόµενες χώρες και το 70%, πιο συγκεκριµένα, στην Υποσαχάρια Αφρική. Αλλά και στα πλαίσια των πλούσιων χωρών, οι ανισότητες είναι αυξηµένες. Αναφέρεται ότι οι Η.Π.Α. έχουν το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας από τις πλούσιες χώρες και ακολουθούν η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Σ αυτό 23

26 συντελεί σηµαντικά το γεγονός ότι, ο 1 στους 5 πολίτες αυτών των χωρών, αντιµετωπίζει πρόβληµα λειτουργικού αναλφαβητισµού 4. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΗΕ (σελ ) η κατάταξη των 17 από τις 19 5 χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. 6, µε υψηλό εισόδηµα, δηλαδή µε Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά κάτοικο µετρούµενο σε Ισοδύναµη Αγοραστική ύναµη µε εκείνη που έχει ένα δολάριο στις Η.Π.Α. µεγαλύτερο από δολάρια, είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη που δίνει ο γενικός είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (σελ ), αν χρησιµοποιηθεί ο είκτης Ανθρώπινης Φτώχειας 2, δηλαδή, ο δείκτης που µετρά τη φτώχεια στις πιο αναπτυγµένες χώρες, (βλ.πίνακα αµέσως παρακάτω). Σηµειώνεται ότι ο είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης υπολογίζεται µε βάση την προσδοκώµενη ζωή, το επίπεδο εκπαίδευσης και το εισόδηµα ανά κάτοικο, µετρούµενο όπως αναφέρεται παραπάνω. Ο είκτης Ανθρώπινης Φτώχειας 2 υπολογίζεται µε βάση τις πιθανότητες που έχουν οι κάτοικοι µιας χώρας να πεθάνουν πριν από τα 60, το ποσοστό του πληθυσµού που έχει 4 Λειτουργικός αναλφαβητισµός, θεωρείται το πρόβληµα των ανθρώπων εκείνων, που ενώ έχουν παρακολουθήσει κάποια χρόνια το σχολείο, αντιµετωπίζουν δυσκολίες σε ανάγνωση, γραφή και απλές αριθµητικές πράξεις. Στην έκθεση του ΟΗΕ καταγράφονται οι δυσκολίες στην κατανόηση ενός απλού κειµένου. 5 εν περιλαµβάνονται η Ελβετία και το Λουξεµβούργο, διότι δεν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, για την κατασκευή του είκτη Ανθρώπινης Φτώχειας 2. 6 Ο Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη θα αναφέρεται στο εξής µε τα αρχικά Ο.Ο.Σ.Α. 24

27 δυσκολίες να κατανοήσει ένα απλό κείµενο, το ποσοστό της ανεργίας µακράς διαρκείας και το ποσοστό του πληθυσµού που ζει κάτω από το όριο της φτώχιας, δηλαδή, µε λιγότερο από το 50% του µέσου εισοδήµατος, αλλά και µε ένα δολάριο την ηµέρα. Ενώ, ο είκτης Ανθρώπινης Φτώχιας 1, που αφορά τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, υπολογίζεται µε βάση τις πιθανότητες που έχουν οι κάτοικοι µιας χώρας να πεθάνουν πριν από τα 40, το ποσοστό αναλφαβητισµού, το ποσοστό του πληθυσµού που δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό, το ποσοστό των ελλιποβαρών παιδιών κάτω των 5 ετών και το ποσοστό του πληθυσµού που ζει µε ένα δολάριο την ηµέρα. Ο J.K.Galbraith,στο βιβλίο του-επιτοµή της οικονοµικής (και κοινωνικής) ιστορίας του 20 ου αιώνα - Ταξίδι στο χρόνο της οικονοµίας (1998, στην ελληνική βιβλιογραφία) χαρακτηρίζει την επικράτηση του καπιταλισµού σε παγκόσµιο επίπεδο ως ένα «αβέβαιο θαύµα» (σελ ) και αναφέρεται στις δυο βασικές αντιθέσεις ή στις δυο διαλεκτικές όπως τις χαρακτηρίζει, του σύγχρονου κόσµου (σελ ): την αντίθεση ανάµεσα στους ευκατάστατους και τη χαµηλή εισοδηµατική τάξη στις πλούσιες χώρες και την αντίθεση ανάµεσα στις πλούσιες και τις φτωχές χώρες. 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων

Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων H πιο διεξοδική και εκτενής διεθνής έρευνα μελέτης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

απάνες για την παιδεία

απάνες για την παιδεία Εκπαίδευση απάνες για την παιδεία Χώρα απάνη ανά µαθητή πρωτ. εκπ. (2004 ισοδύναµα δολάρια) απάνη ανά σπουδαστή δευτ. εκπ. (2004 ισοδύναµα δολάρια) Ελλάδα $4.595 $5.593 Η.Π.Α. $8.805 $22.476 Ην. Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή 1. ΤΠΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ (DIGITAL DIVIDE) Η ψηφιακή τεχνολογία πάνω στην οποία στηρίζονται οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές κατά της φτώχειας

Πολιτικές κατά της φτώχειας Πολιτικές κατά της φτώχειας Συντονισµός των πολιτικών κατά της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ίδρυση Παρατηρητηρίου Εθνικών Πολιτικών για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού (1991) Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Greek Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Μια µατιά στην εκπαίδευση» παρουσιάζει στους

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Το Παραπρόγραμμα ή κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Πληθυσµός, ΚΚΕισ., Προϋπολογισµός

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Πληθυσµός, ΚΚΕισ., Προϋπολογισµός Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Πληθυσµός, ΚΚΕισ., Προϋπολογισµός ΤΕΙ Αθήνας 2010 εδοµένα της ΕΕ: Πληθυσµός Bulgaria 7,576.8 1.51 110,912 2.5 68.5 Cyprus 801.9 0.16 9,250 0.2 86.6 Czech Republic 10,512.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ι. Πανάρετος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ι. Πανάρετος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ι. Πανάρετος ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1999 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 Α. ια Βίου Εκπαίδευση: Μια Πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 2: Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός. Mονογραφίες υπό έκδοση 2007-10 1. Ευθυμίου, Η., Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Φύλο και Νέες Τεχνολογίες: Εμπειρικές Προσεγγίσεις. Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι σε αριθμούς. Μαρίνος Σκολαρίκος Υπεύθυνος Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΕΕΤΑΑ

Οι Δήμοι σε αριθμούς. Μαρίνος Σκολαρίκος Υπεύθυνος Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΕΕΤΑΑ Οι Δήμοι σε αριθμούς Σύνταξη Μαρίνος Σκολαρίκος Υπεύθυνος Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΕΕΤΑΑ Επιμέλεια Ράλλης Γκέκας Δρ. Οικονομολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Γιάννης Γούπιος Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη 1. Κοινωνική ιάρθρωση, διαστρωµάτωση, ταξική σύνθεση Ερώτηση ανάπτυξης Nα προσδιορίσετε τους λόγους για τους οποίους οι συγγραφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ιδέα για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου ξεκίνησε με τη σκέψη ότι οι οποιεσδήποτε αλλαγές στη φορολογική διοίκηση πρέπει να είναι επιθυμητές, ώριμες, αποδεκτές από τον κόσμο που τον αφορούν (τον

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2003 ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 Από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ανακοινώνονται τα προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 21 Μαΐου 2013 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας πραγματεύεται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την είσοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης «Οι Καινοτομικές Δραστηριότητες στην Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο. Ενότητα Αγροτική κοινωνία. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο. Ενότητα Αγροτική κοινωνία. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο Ενότητα 2.1.1 Αγροτική κοινωνία 2.1.1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1/5 Αγροτικές κοινωνίες Αυτές που ζουν από την καλλιέργεια της γης 2 2.1.1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2/5 Μόνιμη εγκατάσταση Στοιχειώδες εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27 Gr Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11 10,5 UK 10,4 E 9,2 P 9,1 SK 7,9 F 7,0 EU 27 6,4 Euro area 6,0 SL 5,6 NL 5,4 CY 5,3 I 4,6 A 4,6 B 4,1 D 3,3 2,7 DK 2,5 FIN Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα