HP Notebook PC. Εγχειρίδιο Χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HP Notebook PC. Εγχειρίδιο Χρήσης"

Transcript

1 HP Notebook PC Εγχειρίδιο Χρήσης

2 Σηµείωση Αυτό το εγχειρίδιο και κάθε παράδειγµα που περιέχεται σε αυτό παρέχεται "όπως είναι" και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Hewlett-Packard δεν παρέχει καµία εγγύηση αναφορικά µε αυτότοεγχειρίδιο, συµπεριλαµβάνοντας, αλλά χωρίς περιορισµό, τις έµµεσες εγγυήσεις εµπορευσιµότητας και καταλληλότητας για συγκεκριµένο σκοπό. Η Hewlett-Packard Co. δεν θα θεωρείται υπαίτια για οποιαδήποτε σφάλµατα ή για τυχαίες ή επακόλουθες ζηµίες αναφορικά µε τηνπαροχή, τηνεκτέλεσηήτηχρήσηαυτού του εγχειριδίου ή των παραδειγµάτων που περιέχονται σε αυτό. Συναλλαγές καταναλωτών στην Αυστραλία και το Ηνωµένο Βασίλειο: Οι ως άνω δηλώσεις και περιορισµοί δεν θα εφαρµόζονται στις συναλλαγές καταναλωτών στην Αυστραλία και το Ηνωµένο Βασίλειο και δεν θα έχουν συνέπειες στα συνταγµατικά δικαιώµατα του Καταναλωτή. ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας της Hewlett-Packard Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, ηπροσαρµογή, ήηµετάφραση αυτού του εγχειριδίου, χωρίς προηγούµενηέγγραφηάδειααπότηhewlett-packard, εκτός από τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται σύµφωνα µε τηνοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Τα προγράµµατα που ελέγχουν το προϊόν είναι πνευµατικά κατοχυρωµένα και µε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται επίσης η αναπαραγωγή, η αναπαραγωγή, ήηµετάφραση αυτών των προγραµµάτων χωρίς την προηγούµενηέγγραφηάδειααπότη Hewlett-Packard. Τµήµατα από τα προγράµµατα που ελέγχουν το προϊόν µπορεί επίσης να είναι πνευµατικά κατοχυρωµένα από τις εταιρίες Microsoft Corporation, Phoenix Technologies, Ltd., ATI Technologies Inc., S3 Graphics Incorporated, Intel Corporation και Adobe Systems Incorporated. είτε τα ξεχωριστά προγράµµατα για πρόσθετες σηµειώσεις για τα πνευµατικά δικαιώµατα. Αυτό το προϊόν ενσωµατώνει πνευµατικά κατοχυρωµένη τεχνολογία που προστατεύεται µε απαιτήσειςσχετικάµε τιςµεθόδους ευρεσιτεχνιών στις ΗΠΑ και άλλων δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που κατέχει η Macrovision Corporation καιάλλοικάτοχοι δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας µε προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων πρέπει να εξουσιοδοτείται από τη Macrovision Corporation και προορίζεται για οικιακή και άλλη χρήση µε περιορισµένη θέαση εκτός εάν έχει διαφορετική εξουσιοδότηση από τη Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η αντίστροφη τεχνολογία και η αποσυναρµολόγηση. Τα σήµατα Microsoft, MS-DOS, και Windows είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation. Τα σήµατα Pentium και Intel Inside είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα στις ΗΠΑ και τα Celeron και SpeedStep είναι εµπορικά σήµατα στις ΗΠΑ της Intel Corporation. Τα Adobe και Acrobat είναι εµπορικά σήµατα της Adobe Systems Incorporated. Hewlett-Packard Company HP Notebook Customer Care 1000 NE Circle Blvd., MS 425E Corvallis, OR 97330, USA. 2 Εγχειρίδιο Χρήσης

3 Σηµαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, χρησιµοποιείτε µόνο καλώδιο τηλεπικοινωνιών No. 26 AWG ή µεγαλύτερο για να συνδέσετε ένα µόντεµ στην υποδοχή τηλεφώνου του τοίχου. Στην Αυστραλία, ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεµένος µετο ίκτυοτηλεπικοινωνιώνµέσω σειριακού καλωδίου το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του Τεχνικού Προτύπου TS008 του ACA. Όταν χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας µε τηλεφωνικήσύνδεση, πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά προληπτικά µέτρα ασφαλείας για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυµατισµού: Μη χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν µε τηλεφωνικήσύνδεσηκοντάσενερό(για παράδειγµα, σε µπανιέρα, νεροχύτη, πισίνα ή σε υπόγειο µε νερά). Αποφύγετε τη χρήση τηλεφωνικής σύνδεσης (διαφορετικής από την ασύρµατη σύνδεση) κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής «καταιγίδας». Μπορεί να υπάρχει µικρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνό. Μη χρησιµοποιείτε τηλεφωνική σύνδεση οποιουδήποτε τύπου για να αναφέρετε διαρροή αερίου κοντά στη διαρροή. Χρησιµοποιείτε µόνο το καλώδιο τροφοδοσίας και τις µπαταρίες που υποδεικνύονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μην πετάτε τις µπαταρίες στη φωτιά. Μπορεί να εκραγούν. Κοιτάξτε τους τοπικούς κωδικούς για πιθανές οδηγίες απόρριψης. Συµφωνητικό Αδείας Λογισµικού HP Ο φορητός υπολογιστής HP περιέχει προγράµµατα λογισµικού ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Α ΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΟΤΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Α ΕΙΑΣ. Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΑΝ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Α ΕΙΑΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΑΣ ΙΣΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΙΣΚΕΤΕΣ, Ή ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ HP ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ. Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Α ΕΙΑΣ. ΕΚΤΟΣ ΕΆΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Α ΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ HP ΘΑ ΙΕΠΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης 3

4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΑΣ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ HP ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΟΠΟΙΑΣ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ HP Η ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ONLINE. Το λογισµικό Λειτουργικού Συστήµατος από τη Microsoft σας χορηγεί άδεια χρήσης σύµφωνα µε τοσυµφωνητικό Αδείας της Microsoft που περιέχεται στην τεκµηρίωση της Microsoft ήεµφανίζεται στην οθόνη σας όταν ξεκινούν τα Microsoft Software Products. Για υπολογιστές που παρέχονται µε λειτουργικό σύστηµατηςmicrosoft: Όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή και αποδέχεστε το συµφωνητικό αδείας τελικού χρήστη της Microsoft («EULA»), τα δικαιώµατα αδείας ισχύουν µόνο εάν περιέχεται µε τον υπολογιστή ένδειξη πιστοποιητικού γνησιότητας («COA») που αντιστοιχεί στο λειτουργικό σύστηµα της Microsoft. ΗένδειξηCOA συνήθως µπορεί να βρεθεί στο κάτω µέρος του υπολογιστή. Εάν η ένδειξη COA δεν ανταποκρίνεται στο λειτουργικό σύστηµατης Microsoft ήεάνδενυπάρχει, επικοινωνήστε µε τονµεταπωλητή της HP για λεπτοµέρειες. Άλλο λογισµικό και λειτουργικά προγράµµατα της HP καλύπτονται από την κατάλληλη άδεια πώλησης. Οι ακόλουθοι Όροι Αδείας διέπουν τη χρήση του Λογισµικού: ΧΡΗΣΗ. ΟΠελάτηςµπορεί να χρησιµοποιεί το λογισµικό σε οποιοδήποτε προϊόν υπολογιστή της HP. ΟΠελάτηςδενµπορεί να δικτυώσει το λογισµικό η διαφορετικά να το χρησιµοποιεί σε περισσότερα από ένα προϊόντα υπολογιστών της HP. ΟΠελάτηςδεν µπορεί να αποσυναρµολογήσει ή να αποκωδικοποιήσει το λογισµικό εκτός εάν έχει εξουσιοδότηση από το νόµο. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ. ΟΠελάτηςµπορεί να δηµιουργεί αντίγραφα ή προσαρµογές στο λογισµικό (α) για λόγους αρχειοθέτησης ή (β) ότανηαντιγραφήήη προσαρµογή θεωρείται απαραίτητο βήµα της χρήσης του λογισµικού σε ένα προϊόν υπολογιστή της HP εφόσον τα αντίγραφα και οι προσαρµογές δεν χρησιµοποιούνται µε άλλο τρόπο. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ. ΟΠελάτηςσυµφωνεί ότι αυτός/αυτή δεν έχει οποιοδήποτε τίτλο κυριότητας στο λογισµικό, διαφορετικό από την κατοχή των φυσικών µέσων. ΟΠελάτης αναγνωρίζει και συµφωνεί ότι το Λογισµικό είναι κατοχυρωµένο και προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συµφωνεί ότι το λογισµικό µπορείναέχειαναπτυχθείαπόέναντρίτοπροµηθευτή λογισµικού, που αναφέρεται στις ειδοποιήσεις πνευµατικής ιδιοκτησίας που περιλαµβάνονται µε το λογισµικό, ο οποίος έχει την εξουσιοδότηση να καταστήσει υπεύθυνο τον Πελάτη για οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή για παραβίαση αυτού του Συµφωνητικού. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CD-ROM ή DVD. Εάν ο υπολογιστής σας HP παραδίδεται µε ένα προϊόν recovery CD-ROM ή DVD: (i)το προϊόν CD-ROM ανάκτησης και/ήτο βοηθητικό πρόγραµµα υποστήριξης (Support Utility) µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για την ανάκτηση του σκληρού δίσκου του συστήµατος υπολογιστή της HP στο οποίο έχει δοθεί αρχικά το CD-ROM ανάκτησης ή το DVD. (ii) Η χρήση οποιουδήποτε λογισµικού λειτουργικού συστήµατος από τη Microsoft που περιέχεται σε οποιοδήποτε τέτοιο προϊόν CD-ROM ανάκτησης, θα διέπεται από το Συµφωνητικό Αδείας της Microsoft. 4 Εγχειρίδιο Χρήσης

5 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΟΠελάτηςµπορεί να µεταβιβάσει τα δικαιώµατα στο λογισµικό σε έναν τρίτο µόνο σαν µέρος της µεταφοράς όλων των δικαιωµάτων και µόνοεάνοπελάτηςλάβειτοπροηγούµενο συµφωνητικό του τρίτου να δεσµευτεί από τους όρους αυτού του Συµφωνητικού Αδείας. Σε περίπτωση µεταβίβασης, οπελάτηςσυµφωνεί ότι τα δικαιώµατα του στο λογισµικό τερµατίζονται και ότι αυτός/αυτή θα καταστρέψει τα αντίγραφα και τις προσαρµογές ή θα τα παραδώσει στον τρίτο. ΥΠΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ. ΟΠελάτηςδενµπορεί να µισθώσει, να υπεκχωρήσει το λογισµικό ή να διανείµει αντίγραφα και προσαρµογές του λογισµικού στο κοινό σε φυσικά µέσα ή µέσω τηλεπικοινωνιών χωρίς την προηγούµενηέγγραφησυναίνεσητης Hewlett-Packard. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Η Hewlett-Packard µπορεί να καταγγείλει την άδεια λογισµικού για µη συµµόρφωση µε οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, εφόσον η Hewlett-Packard έχει ζητήσει από τον Πελάτη να προβεί σε επανόρθωση και ο Πελάτης δεν προέβη σε αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών από την εν λόγω ειδοποίηση. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ. ΟΠελάτηςσυµφωνεί ότι το λογισµικό δεν περιλαµβάνει ενηµερώσεις και αναβαθµίσεις οι οποίες µπορεί να είναι διαθέσιµες από την Hewlett-Packard σύµφωνα µε ξεχωριστόσυµφωνητικό υποστήριξης. ΟΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ. ΟΠελάτηςσυµφωνεί να µην εξάγει ή να επανεξάγει το λογισµικό ή οποιοδήποτε αντίγραφο ή προσαρµογή αυτού σε παραβίαση των κανονισµών του U.S. Export Administration ή άλλου ισχύοντα κανονισµού. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ. Ηχρήση, η αναπαραγωγήήηγνωστοποίησηυπόκειταιστουςπρότυπουςεµπορικούς όρους αδείας της HP και για τα Υπουργεία και τις Υπηρεσίες non-dod τηςκυβέρνησηςτωνηπα, οι περιορισµοί που αναφέρονται στο FAR (c)(1-2) (Ιούνιος 1987) Hewlett- Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA U.S.A. ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (c) 2000 Hewlett-Packard Company. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος Επιπλέον ο πελάτης συµφωνεί ότι το λογισµικό παρέχεται και χορηγείται η άδεια χρήσης του ως «Εµπορικό λογισµικό» όπως ορίζεται στο DFARS (Ιούνιος 1995) ήως «εµπορικό είδος» όπως ορίζεται στο FAR 2.101(a), ήως «Απαγορευµένο λογισµικό υπολογιστή» όπως ορίζεται στο FAR (ήκάθε ισοδύναµο κανονισµό υπηρεσίας ή ρήτρα σύµβασης), όποιο από τα δύο κι αν ισχύει. Ο πελάτης συµφωνεί ότι διαθέτει µόνο εκείνα τα δικαιώµατα που προβλέπονται από το εν λόγω λογισµικό από την ισχύουσα ρήτρα FAR ή DFARS ή από το πρότυπο συµφωνητικό αδείας λογισµικού της HP για το σχετικό προϊόν. Κανόνες Υποστήριξης για Πακέτο Υπηρεσιών Λειτουργικών Συστηµάτων Microsoft. Η HP παρέχει υποστήριξη τελικού χρήστη για υπολογιστές της HP που χρησιµοποιούν τα λειτουργικά συστήµατα της Microsoft, συµπεριλαµβάνοντας τα τελευταία πακέτα υπηρεσιών της. Αυτήηυποστήριξηθαείναιδιαθέσιµηγια30 ηµέρες έπειτα από την έκδοση του πακέτου υπηρεσιών από τη Microsoft. Ιστορικό Έκδοσης Έκδοση 1 (KD)...Μάιος 2002 Αυτό το εγχειρίδιο είναι τυπωµένο σε ανακυκλωµένο χαρτί. Εγχειρίδιο Χρήσης 5

6

7 Περιεχόµενα Ξεκινώντας µε τοφορητόυπολογιστήτηςhp...9 Καταγραφή...10 Τι περιέχει η συσκευασία;...10 Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες...11 Προσδιορισµός των Εξαρτηµάτων του Υπολογιστή...12 Μπροστινή όψη...12 Πίσω όψη...13 Κάτω όψη...14 Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης...15 Εγκατάσταση του υπολογιστή...17 Βήµα 1: Εγκατάσταση της µπαταρίας...18 Βήµα 2: Σύνδεση τροφοδοτικού...19 Βήµα 3: Σύνδεση τηλεφωνικής γραµµής...20 Βήµα 4: Άνοιγµα του υπολογιστή...21 Βήµα 5: Εγκατάσταση των Windows...22 Βήµα 6: ήλωση του υπολογιστή...22 Σύνδεση στο Internet...23 Επόµενο βήµα...23 Βασική Λειτουργία...25 Θέση του Υπολογιστή σε Λειτουργία...26 Άνοιγµακαικλείσιµο του υπολογιστή...27 Επαναφορά του υπολογιστή...28 Αλλαγή συσκευής εκκίνησης...29 Γιαναχρησιµοποιήσετε το touch pad...30 Χρήση των κουµπιών άµεσης λειτουργίας Fn...32 Αναπαραγωγή ταινιών DVD...33 Εργασία µε Άνεσηµε έναnotebook PC...34 Μπαταρίες και ιαχείριση Ενέργειας...37 Χρήση της Ενέργειας της Μπαταρίας...38 Έλεγχος της κατάστασης της µπαταρίας...38 Αντίδραση στην προειδοποίηση για χαµηλά επίπεδα µπαταρίας...39 Επαναφόρτιση της µπαταρίας...40 Πρόσθετες Συσκευές...41 Εγκατάσταση Πρόσθετης Μνήµης RAM...42 Εγκατάσταση µονάδας επέκτασης µνήµης RAM...42 Αντικατάσταση Μονάδας Σκληρού ίσκου...44 Για να αντικαταστήσετε τη µονάδα σκληρού δίσκου...44 Εγχειρίδιο Χρήσης 7

8 Επίλυση Προβληµάτων και Συντήρηση...45 Επίλυση Προβληµάτων του Υπολογιστή...46 Προβλήµατα Οθόνης...47 Προβλήµατα Σκληρού ίσκου...47 Προβλήµατα µε το Πληκτρολόγιο και τις Συσκευές Κατάδειξης...48 Προβλήµατα Απόδοσης...48 Προβλήµατα Ενέργειας και Μπαταρίας...49 Προβλήµατα Εκκίνησης...50 Έλεγχος του Εξοπλισµού...51 Για να εκτελέσετε το διαγνωστικό έλεγχο e-diagtools...51 ιαµόρφωση του υπολογιστή...53 Γιαναεκτελέσετετοβοηθητικόπρόγραµµα BIOS Setup...53 Επανεγκατάσταση και Αναβάθµιση Λογισµικού...54 Ανάκτηση των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων του σκληρού δίσκου...54 Υπηρεσίες και Υποστήριξη HP...57 Λήψη Βοήθειας για τον Υπολογιστή...58 Λήψη βοήθειας από το Web...58 Γιαναεπικοινωνήσετεµε τηνυποστήριξητηςhp ή για επισκευή...58 Λήψη βοήθειας επισκευής...61 Προετοιµασία του υπολογιστή για µεταφορά...62 ήλωση Περιορισµένης Ευθύνης της Hewlett-Packard...64 Πληροφορίες Αναφοράς...67 Προδιαγραφές Εξοπλισµού...68 Πληροφορίες Ασφαλείας...71 Καλώδια τροφοδοσίας...71 Εργονοµία...72 Ασφάλεια µπαταρίας...72 Ασφάλεια Laser...73 Ασφάλεια LED...73 Ασφάλεια Υδράργυρου...74 Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων...74 Πληροφορίες Κανονισµών...75 Ευρωπαϊκή Ένωση...75 ιεθνείς...75 Ευρετήριο Εγχειρίδιο Χρήσης

9 Ξεκινώντας µε τοφορητόυπολογιστήτηςhp Εγχειρίδιο Χρήσης 9

10 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Καταγραφή Καταγραφή Συγχαρητήρια! Ο φορητός σας υπολογιστής HP θεωρείται νέο πρότυπο στους προσωπικούς υπολογιστές. Παρόλο που είναι συµπαγήςκαιεύκολοςστηµεταφορά, ο φορητός υπολογιστής σας κατασκευάζεται µε την ποιότητα και µε προσοχή στη λεπτοµέρεια που αποτελούν τη σφραγίδα της Hewlett-Packard. Αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζει πώς να εγκαθιστάτε και να χειρίζεστε το φορητό υπολογιστή σας, καθώς επίσης και τι να κάνετε εάν αντιµετωπίσετε πρόβληµα. Τι περιέχει η συσκευασία; HP Notebook PC. Μπαταρία (εγκατεστηµένη). Τροφοδοτικό και καλώδιο τροφοδοσίας. Φυλλάδιο Γρήγορο Ξεκίνηµα. Εγχειρίδιο Χρήσης. Recovery CD ή DVD, για επαναφορά των Windows και όλου του λογισµικού που περιλαµβάνεται µε τον υπολογιστή. Εγχειρίδιο Microsoft Windows. Επιπλέον, το HP notebook περιλαµβάνει προ-εγκατεστηµένο λογισµικό. (Το ακριβές λογισµικό που έχει εγκατασταθεί εξαρτάται από το συγκεκριµένο µοντέλο του υπολογιστή notebook.) 10 Εγχειρίδιο Χρήσης

11 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Καταγραφή Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει άλλες πηγές πληροφορίας σχετικά µε τον υπολογιστή σας και σχετικά προϊόντα. Πηγή Εγχειρίδιο Χρήσης Online Εγχειρίδιο Αναφοράς Online Σηµειώσεις HP Εγχειρίδιο Microsoft Windows Τοποθεσία web HP Notebook τοποθεσία web υποστήριξης HP Business Εγχειρίδιο Εταιρικής Αξιολόγησης Περιγραφή και θέση Το έντυπο αυτό εγχειρίδιο παρουσιάζει τον υπολογιστή σας. Περιέχει επίσης οδηγίες εγκατάστασης, βασικές οδηγίες λειτουργίας, πληροφορίες για την επίλυση προβληµάτων και πληροφορίες εγγύησης. Το Εγχειρίδιο Αναφοράς περιέχεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και παρέχει πλήρη πηγή για τη λειτουργία και τη συντήρηση του υπολογιστή. είτε στο online HP Library, (Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη HP), στο Recovery CD ή DVD στο \hp\library. Για τα Windows XP, το HP Library βρίσκεται στο Help and Support Center. Για πληροφορίες που διατίθενται µετά από την ολοκλήρωση των εγχειριδίων, δείτε το HP Notes στο online HP Library, ήστοrecovery CD ή DVD στο \hp\library. Αυτό παρέχεται µε τον υπολογιστή σας και περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση της έκδοσης των Microsoft Windows που παρέχονται µε τον υπολογιστή σας. (Ευρωπαϊκό αντίγραφο). Για να επιλέξετε άλλη γλώσσα, δείτε το Αυτός ο οδηγός παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση εναλλακτικών λειτουργικών συστηµάτων, καθώς και µε τον τρόπο διαµόρφωσης του notebook σε επιχειρησιακό, δικτυακό περιβάλλον. Βρίσκεται στην τοποθεσία web υποστήριξης HP Business. Εγχειρίδιο Χρήσης 11

12 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Προσδιορισµός των Εξαρτηµάτων του Υπολογιστή Προσδιορισµός των Εξαρτηµάτων του Υπολογιστή Μπροστινή όψη 1. Μοχλός ανοίγµατος/κλεισίµατος. 2. Κουµπιά One-Touch. 3. Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης πληκτρολογίου. 4. Κουµπί λειτουργίας. Ανοίγει και κλείνει τον υπολογιστή. 5. Touch pad, scroll pad, κουµπιά κλικ και κουµπί on-off. 6. Βασικέςφωτεινέςενδείξειςκατάστασης(από αριστερά προς τα δεξιά): λειτουργία τροφοδοσίας, µπαταρία, δραστηριότητα σκληρού δίσκου. 7. Θύρα υπέρυθρων. 8. Κουµπί ενεργοποίησης-απενεργοποίησης ασύρµατης επικοινωνίας και φωτεινή ένδειξη (σε ορισµένα µοντέλα). 9. Μπαταρία. 10. Κουµπί σιγής ήχου, φωτεινή ένδειξη σιγής ήχου και ρυθµιστικό έντασης ήχου. 11. Υποδοχές ήχου (από αριστερά προς τα δεξιά): έξοδος ήχου (ακουστικά), εξωτερικό µικρόφωνο. 12. CD-ROM, DVD, ή άλλη µονάδα. 13. Θύρα universal serial bus (USB). 12 Εγχειρίδιο Χρήσης

13 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Προσδιορισµός των Εξαρτηµάτων του Υπολογιστή Πίσω όψη 14. Υποδοχή τροφοδοτικού AC. 15. ύο θύρες USB. 16. Θύρα LAN. 17. θύρα πληκτρολογίου PS/2 ή θύρα ποντικιού PS/2 (υποστηρίζει τροφοδοτικό Y). 18. Παράλληλη θύρα (LPT1). Χρησιµοποιήστε αυτή τη θύρα για παράλληλο εκτυπωτή ή άλλη παράλληλη συσκευή. 19. Θύρα εξωτερικής οθόνης. 20. Θύρα S-video. 21. Υποδοχή κλειδαριάς Kensington (σύνδεση ασφαλείας). 22. Θύρα µόντεµ. 23. Θύρα IEEE 1394 (σε επιλεγµένα µοντέλα). 24. Υποδοχή κάρτας PC και CardBus και κουµπιά. 25. Μονάδα δισκέτας (σε επιλεγµένα µοντέλα). Εγχειρίδιο Χρήσης 13

14 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Προσδιορισµός των Εξαρτηµάτων του Υπολογιστή Κάτω όψη 26. Μονάδα σκληρού δίσκου. 27. Μοχλός µπαταρίας. 28. Κάλυµµα Mini-PCI (δεν υπάρχουν εξαρτήµατα χρήσης στο εσωτερικό). 29. Κάλυµµα RAM. 30. Θύρα βάσης επέκτασης. 31. κουµπί Reset (Επαναφορά). 14 Εγχειρίδιο Χρήσης

15 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Προσδιορισµός των Εξαρτηµάτων του Υπολογιστή Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης Ο υπολογιστής περιλαµβάνει πολλές φωτεινές ενδείξεις κατάστασης που αναφέρουν την κατάσταση της µπαταρίας και της λειτουργίας, δραστηριότητα µονάδας και λειτουργίες πληκτρολογίου όπως το Caps Lock και το Num Lock. Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει τις κύριες φωτεινές ενδείξεις κατάστασης στο µπροστινό µέρος του υπολογιστή. 1. Λειτουργία power. On: ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος (ακόµηκαιανηοθόνηείναικλειστή). Αναβοσβήνει: ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία αναµονής. Off: ο υπολογιστής είναι κλειστός ή σε λειτουργία αδράνειας. 2. ραστηριότητα µονάδας σκληρού δίσκου. On: ο υπολογιστής προσπελαύνει τη µονάδα σκληρού δίσκου. 3. Κατάσταση µπαταρίας. Πράσινο: Το τροφοδοτικό AC είναι συνδεδεµένο και η µπαταρία είναι πλήρως φορτισµένη. Εγχειρίδιο Χρήσης 15

16 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Προσδιορισµός των Εξαρτηµάτων του Υπολογιστή Πορτοκαλί: Το τροφοδοτικό AC είναι συνδεδεµένο και η µπαταρία φορτίζεται. Αναβοσβήνει: το τροφοδοτικό AC είναι συνδεδεµένο και η µπαταρία παρουσιάζει βλάβη. Off: το τροφοδοτικό AC δεν είναι συνδεδεµένο. Οι φωτεινές ενδείξεις κατάστασης, που βρίσκονται επάνω από το πληκτρολόγιο, δείχνουν την κατάσταση των πλήκτρων lock του πληκτρολογίου. 1. Caps Lock. Το Caps Lock είναι ενεργό. 2. Num Lock. Το Num Lock είναι ενεργό. (Το Keypad Lock πρέπει να είναι επίσης ενεργοποιηµένο για να χρησιµοποιήσετε το ενσωµατωµένο αριθµητικό πληκτρολόγιο.) 3. Keypad Lock. Το ενσωµατωµένο αριθµητικό πληκτρολόγιο είναι ενεργό (Fn+F8). Το Num Lock πρέπει να είναι ενεργοποιηµένοκαιγιατααριθµητικά πλήκτρα διαφορετικά, το κουµπί ελέγχου του κέρσορα είναι ενεργό (όπως φαίνεται σε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο). 16 Εγχειρίδιο Χρήσης

17 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Εγκατάσταση του υπολογιστή Εγκατάσταση του υπολογιστή ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Η ακατάλληλη χρήση των πληκτρολογίων καθώς και άλλων συσκευών εισόδου έχει συνδεθεί µεεργονοµικές βλάβες. Για πληροφορίες σχετικά µε τον περιορισµό της πιθανότητας κινδύνου, δείτε την ενότητα «Εργασία µεάνεση» στην online Βιβλιοθήκη HP, ή επισκεφθείτε την τοποθεσία web σχετικά µετηνεργονοµία στη διεύθυνση, Για µια περίληψη σχετικά µε την εργασία σε φορητό υπολογιστή, δείτε την ενότητα «Εργασία µεάνεσηµεέναnotebook PC» στη σελίδα 34. Εάν χρησιµοποιείτε το φορητό υπολογιστή ως κύριο υπολογιστή, ήαντον χρησιµοποιείτε για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, πρέπει να τον χρησιµοποιείτε µε ένα πληκτρολόγιο πλήρους µεγέθους, οθόνη και ποντίκι. Ο πρόσθετος εξοπλισµός της HP σας παρέχει γρήγορη και εύκολη σύνδεση µε αυτές τις συσκευές. Αυτό µπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο εργονοµικής βλάβης. είτε την ενότητα «Εργασία µεάνεση» στην online Βιβλιοθήκη της HP. Όταν εγκαθιστάτε τον υπολογιστή σας για πρώτη φορά, θα εγκαταστήσετε και θα φορτίσετε τη µπαταρία, θα συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, θα ανοίξετε τον υπολογιστή και θα τρέξετε το πρόγραµµα εγκατάστασης των Windows. Εγχειρίδιο Χρήσης 17

18 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Εγκατάσταση του υπολογιστή Βήµα 1: Εγκατάσταση της µπαταρίας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μηνκόβετεήτρυπάτετιςµπαταρίες. Μην πετάτε τις µπαταρίες στη φωτιά, καθώς µπορεί να σκάσουν ή να εκραγούν, απελευθερώνοντας επικίνδυνες χηµικές ουσίες. Οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται µε σωστό τρόπο. Ο υπολογιστής σας αποστέλλεται µε τηµπαταρία εγκατεστηµένη. Εάν η µπαταρία έχει αφαιρεθεί, εγκαταστήστε τη ως ακολούθως. 1. Γυρίστε τον υπολογιστή από την ανάποδη πλευρά. 2. Εισάγετε το άκρο του καλωδίου σύνδεσης της µπαταρίαςστηθήκητηςµπαταρίας και σπρώξτε το έως ότου ασφαλίσει. Γιανααφαιρέσετετηµπαταρία 1. Πριν αφαιρέσετε τη µπαταρία, κάνετε ένα από τα παρακάτω: Κλείστε τον υπολογιστή ή θέστε τον σε κατάσταση αδράνειας, ή Συνδέστε το τροφοδοτικό. 2. Σπρώξτε το µοχλό απελευθέρωσης της µπαταρίας και µετά βγάλτε τη µπαταρία από τη θήκη της. 18 Εγχειρίδιο Χρήσης

19 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Εγκατάσταση του υπολογιστή Βήµα 2: Σύνδεση τροφοδοτικού ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιµοποιείτε µόνοτοτροφοδοτικόhp AC που περιέχεται µε τον υπολογιστή σας (ή άλλο εγκεκριµένο τροφοδοτικό που πληροί τις προδιαγραφές λειτουργίας του υπολογιστή). Εάν το 90W εκτυπώνεται κάτω από την υποδοχή του τροφοδοτικού AC στον υπολογιστή, µη χρησιµοποιείτε τροφοδοτικό 60- ή 75 watt, όπως το HP F1454A ή το F1781A, το F4600, ήτοf4814 και µη χρησιµοποιείτε πρόσθετο εξοπλισµό γιατα τροφοδοτικά DC F1455A και F2297A. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου τροφοδοτικού µπορεί να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή και µπορεί να ακυρώσει την εγγύησή σας (δείτε την ενότητα «ήλωση Περιορισµένης Ευθύνης της Hewlett-Packard» στη σελίδα 64). Συνδέστε το τροφοδοτικό AC στον υπολογιστή και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό AC, έπειτα συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα στον τοίχο. Η µπαταρία του φορητού υπολογιστή αρχίζει να φορτίζεται. Σηµαντικό Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας, αποσυνδέστε το από τη πρίζα πριν το αποσυνδέσετεαπότοτροφοδοτικόac. Όσο φορτίζεται η µπαταρία, µπορείτε να προχωρήσετε στο βήµα 3. Εγχειρίδιο Χρήσης 19

20 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Εγκατάσταση του υπολογιστή Βήµα 3: Σύνδεση τηλεφωνικής γραµµής Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ενσωµατωµένο µόντεµ, ή, αν προτιµάτε, µπορείτε να το συνδέσετε σε µόντεµ κάρτας PC ήσεεξωτερικόµόντεµ. 1. Ελέγξτε ότι η τηλεφωνική γραµµή είναι αναλογική, µερικές φορές καλείται γραµµή δεδοµένων. ( εν πρέπει να χρησιµοποιήσετε ψηφιακή γραµµή). 2. Συνδέστε το καλώδιο του τηλεφώνου σε υποδοχή τηλεφώνου. Εάν το βύσµαστο καλώδιο του τηλεφώνου δεν ταιριάζει στη σύνδεση του µόντεµ, µπορεί να χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε ένα µετατροπέα. 3. Συνδέστε το άλλο άκρο της τηλεφωνικής γραµµής σε ενσωµατωµένο µόντεµ. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τηχρήσητουµόντεµ, µαζί µε τιςεντολέςat, δείτε το online Εγχειρίδιο Αναφοράς. 20 Εγχειρίδιο Χρήσης

21 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Εγκατάσταση του υπολογιστή Βήµα 4: Άνοιγµα του υπολογιστή Πατήστε το κουµπί λειτουργίας power επάνω από την αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου. Ο υπολογιστής πραγµατοποιεί εκκίνηση και ξεκινούν αυτόµατα τα Windows.. Υπόδειξη Εάν ο υπολογιστής δεν ενεργοποιείται όταν λειτουργεί µε ενέργειααπότηµπαταρία, µπορεί να είναι πεσµένη η µπαταρία. Συνδέσετε το τροφοδοτικό και πατήστε ξανά το κουµπί λειτουργίας. Αφήστε συνδεδεµένοτοτροφοδοτικόac για µία ώρα τουλάχιστον ήγια3-4 ώρες ώστε να φορτιστεί πλήρως η µπαταρία. Εγχειρίδιο Χρήσης 21

22 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Εγκατάσταση του υπολογιστή Βήµα 5: Εγκατάσταση των Windows Ο φορητός υπολογιστής σας έχει προεγκατεστηµένα τα Microsoft Windows στο σκληρό δίσκο. Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε τον υπολογιστή, ξεκινά αυτόµατα το πρόγραµµα «Windows Setup», έτσι ώστε να µπορέσετε να προσαρµόσετε την εγκατάσταση του υπολογιστή στις δικές σας απαιτήσεις. 1. Ακολουθήστε τις οδηγίες του προγράµµατος εγκατάστασης όπως εµφανίζονται στην οθόνη. Εάν το πρόγραµµα σας ζητήσει να καταχωρήσετε τον κωδικό ID του προϊόντος, θα βρείτε αυτό τον κωδικό στην κάτω πλευρά του υπολογιστή. 2. Εάν συνδέσατε το µόντεµ, ελέγξτε τις ρυθµίσεις για τη χώρα ή την περιοχή σας: Windows XP: κάνετε κλικ στα Start (Έναρξη), Control Panel (Πίνακας Ελέγχου), Printers and Other Hardware (Εκτυπωτές και Άλλος Εξοπλισµός), Phone and Modem Options (Επιλογές Τηλεφώνου και Μόντεµ) και έπειτα κάνετε κλικ στο Edit (Επεξεργασία) στην καρτέλα Dialing Rules (Κανόνες Κλήσης). Windows 2000: κάνετε κλικ στα Start (Έναρξη), Settings (Ρυθµίσεις), Control Panel (Πίνακας Ελέγχου), κάνετε διπλό κλικ στα Phone and Modem Options (Επιλογές Τηλεφώνου και Μόντεµ)και έπειτα κάνετε κλικ στο Edit (Επεξεργασία) στην καρτέλα Dialing Rules (Κανόνες Κλήσης). Βήµα 6: ήλωση του υπολογιστή Βεβαιωθείτε ότι έχετε δηλώσει τον υπολογιστή σας. Η δήλωση είναι δωρεάν και γρήγορη και εξασφαλίζει ότι θα λαµβάνετε γρηγορότερη και πιο εξειδικευµένη υποστήριξη. Οι πληροφορίες που δίνετε κατά τη δήλωση µας επιτρέπουν να σας παρέχουµεκαλύτεραπροϊόντακαιυπηρεσίες. Με τη δήλωση του υπολογιστή σας γίνονται τα παρακάτω: Καταχωρείτε την κυριότητά σας για τον υπολογιστή στη Hewlett-Packard και σας παρέχεται πρόσβαση στις υπηρεσίες, την υποστήριξη και τις πληροφορίες. Καταχωρεί την κυριότητά σας στο λειτουργικό σύστηµα Windows XP στη Microsoft. Εάν έχετε Windows 2000, επικοινωνήστε ξεχωριστά µε τηmicrosoft για να δηλώσετε το λειτουργικό σύστηµα. Εάν αποφασίσετε να µην κάνετε δήλωση κατά την εγκατάσταση των Windows, επιλέξετε να εκτυπώνετε τη φόρµα δήλωσης και µετά αποστείλετέ τη µε φαξστηνhp στον αριθµό φαξστηφόρµα. Ή µπορείτε να κάνετε δήλωση καλώντας την Εξυπηρέτηση Πελατών της HP δείτε την ενότητα «Γιαναεπικοινωνήσετεµε την υποστήριξη της HP ή για επισκευή» στη σελίδα 58 γιαναβρείτετοναριθµό. 22 Εγχειρίδιο Χρήσης

23 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Εγκατάσταση του υπολογιστή Σύνδεση στο Internet Εάν είστε συνδεδεµένοι σε τοπικό δίκτυο LAN ενσύρµατης ή ασύρµατης επικοινωνίας µε πρόσβασηinternet ή εάν ο υπολογιστής σας έχει µόντεµ (ενσωµατωµένο, µόντεµ κάρτας PC, ήεξωτερικό), µπορείτε να συνδεθείτε στο Internet. Για λεπτοµέρειες, δείτε το online Εγχειρίδιο Αναφοράς κάνετε κλικ στα Start (Έναρξη), Help and Support (Βοήθεια και Υποστήριξη), HP Library (Βιβλιοθήκη HP) (Windows XP) ήσταstart (Έναρξη), Programs (Προγράµµατα), Hewlett-Packard, Notebook (Φορητός υπολογιστής), HP Library (Βιβλιοθήκη HP) (Windows 2000). Επόµενο βήµα Εάν δεν είστε εξοικειωµένοι µε τηνέκδοσητωνwindows που είναι εγκατεστηµένη στον υπολογιστή σας, κάνετε κλικ στα Start (Έναρξη), Tour Windows XP (Περιήγηση στα Windows XP) ήστοstart (Έναρξη), Help (Βοήθεια) (Windows 2000), ήεπιλέξτετοεγχειρίδιοτωνwindows γιαναανακαλύψετετακαινούρια στοιχεία. είτε το online Εγχειρίδιο Αναφοράς για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε τηχρήση και τη συντήρηση του υπολογιστή σας κάνετε κλικ στα Help and Support (Βοήθεια και Υποστήριξη), HP Library (βιβλιοθήκη HP) (Windows XP) ήσταstart (Έναρξη), Programs (Προγράµµατα), Hewlett-Packard, Notebook (Φορητός υπολογιστής), HP Library (Βιβλιοθήκη HP) (Windows 2000). Εγχειρίδιο Χρήσης 23

24

25 Βασική Λειτουργία Εγχειρίδιο Χρήσης 25

26 Βασική Λειτουργία Θέση του Υπολογιστή σε Λειτουργία Θέση του Υπολογιστή σε Λειτουργία Μπορείτε να ξεκινήσετε και να σταµατήσετε τον υπολογιστή σας χρησιµοποιώντας το κουµπί λειτουργίας «power». Ωστόσο, µερικές φορές, µπορεί να χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε άλλες µεθόδους για να ξεκινήσετε και να σταµατήσετε τον υπολογιστή ανάλογα µε τις συνθήκες ενέργειας, τους τύπους των ενεργών συνδέσεων και το χρόνο λειτουργίας. Για πληροφορίες αναφορικά µε τη φροντίδα και την προστασία του υπολογιστή σας, δείτε την ενότητα «Θέση του Υπολογιστή σε Λειτουργία» στο online Εγχειρίδιο Αναφοράς. Για πληροφορίες αναφορικά µε τησύνδεσητουµόντεµ ή του τοπικού δικτύου LAN ή αναφορικά µε τησύνδεσηκάρταςpc ή εξωτερικών συσκευών, δείτε το online Εγχειρίδιο Αναφοράς. είτε το ίδιο online εγχειρίδιο για εντολές AT για µόντεµ. 26 Εγχειρίδιο Χρήσης

27 Βασική Λειτουργία Θέση του Υπολογιστή σε Λειτουργία Άνοιγµακαικλείσιµο του υπολογιστή Κατάσταση λειτουργίας Λειτουργία On Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας είναι αναµµένη. Λειτουργία αναµονής Εξοικονοµεί σηµαντική ποσότητα ενέργεια. Απενεργοποιεί την οθόνη και άλλα εξαρτήµατα. ιατηρεί την τρέχουσα περίοδο εργασίας στη RAM. Πραγµατοποιεί γρήγορη επανεκκίνηση. Επαναφέρει τις συνδέσεις δικτύου. Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας είναι αναβοσβήνει. Λειτουργία αδράνειας Εξοικονοµεί τη µεγαλύτερη δυνατή ποσότητα ενέργειας. Αποθηκεύει την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας στο δίσκο, µετά τερµατίζει τη λειτουργία. Επαναφέρει τις συνδέσεις δικτύου. Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας είναι απενεργοποιηµένη.. Τερµατισµός λειτουργίας (off) Εξοικονοµεί τη µεγαλύτερη δυνατή ποσότητα ενέργειας. Ο υπολογιστής κλείνει χωρίς να αποθηκεύσει την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας. Κατά την εκκίνηση, επανεκκινεί τα πάντα, ξεκινά µια νέα περίοδο λειτουργίας και αποκαθιστά τις συνδέσεις δικτύου. Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας είναι απενεργοποιηµένη. Για να εισέλθετε σε αυτήν τη λειτουργία Πατήστε το κουµπί λειτουργίας. Πατήστε το κουµπί λειτουργίας power ή κάνετε κλικ στα Start (Έναρξη), Turn Off Computer (Απενεργοποίηση υπολογιστή), Stand By (Αναµονή) (Windows XP) ή κάνετε κλικ στα Start (Έναρξη), Shut Down (Τερµατισµός λειτουργίας), Standby (Αναµονή) (Windows 2000) ή αφήστε κάποιο χρονικό περιθώριο. Πατήστε το Fn+F12 ή κάνετε κλικ στο Start (Έναρξη), Shut Down (Τερµατισµός λειτουργίας), Hibernate (Αδράνεια) (Windows 2000) ή αφήστε χρονικό περιθώριο. Κάνετε κλικ στα Start (Έναρξη), Turn Off Computer (Τερµατισµός λειτουργίας υπολογιστή), Turn Off (Απενεργοποίηση) (Windows XP) ή κάνετε κλικ στα Start (Έναρξη), Shut Down (Τερµατισµός λειτουργίας), Shut down (Τερµατισµός λειτουργίας) (Windows 2000) ή πατήστε το κουµπί λειτουργίας power (µόνο εάν η διαδικασία µε το µενού «Έναρξη» δε λειτουργεί). Για να ανοίξετε τον υπολογιστή: Πατήστε το κουµπί λειτουργίας power για να κάνετε επανεκκίνηση ή για να επαναφέρετε την περίοδο λειτουργίας από τη λειτουργία αναµονής ή αδράνειας. Μπορείτε να προσαρµόσετε τον τρόπο χρήσης αυτών των λειτουργιών ισχύος στις δικές σας προτιµήσεις. είτε την ενότητα µε τίτλο«μπαταρίες και ιαχείριση Ενέργειας» στο online Εγχειρίδιο Αναφοράς. Εγχειρίδιο Χρήσης 27

28 Βασική Λειτουργία Θέση του Υπολογιστή σε Λειτουργία Επαναφορά του υπολογιστή Περιστασιακά, µπορεί να διαπιστώσετε ότι τα Windows ή ο υπολογιστής δεν ανταποκρίνονται και δεν σας επιτρέπουν να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή. Εάν συµβεί αυτό, δοκιµάστε τα παρακάτω µε τησειράπουαναγράφονται. Εάν είναι δυνατόν, τερµατίστε τη λειτουργία των Windows: Windows XP: πατήστε τα CTRL+ALT+DEL και µετά κάνετε κλικ στο Shut Down (Τερµατισµός λειτουργίας) Restart(Επανεκκίνηση). Windows 2000: πατήστε τα CTRL+ALT+DEL, κάνετε κλικ στο Shut Down (τερµατισµός λειτουργίας) και πατήστε το κουµπί λειτουργίας power γιανακάνετε επανεκκίνηση. ή, εάν αυτό αποτύχει Πατήστε για 4 δευτερόλεπτα το κουµπί λειτουργίας power, έως ότου σβήσει η οθόνη και έπειτα πατήστε το κουµπί λειτουργίας power γιανακάνετεεπανεκκίνηση. ή, εάν αυτό αποτύχει Εισάγετε τη µύτη στυλό στο κουµπί reset (επαναφορά) στο κάτω µέρος του υπολογιστή και έπειτα πατήστε το κουµπί λειτουργίας power για επανεκκίνηση. 28 Εγχειρίδιο Χρήσης

29 Βασική Λειτουργία Θέση του Υπολογιστή σε Λειτουργία Αλλαγή συσκευής εκκίνησης Ο υπολογιστής κανονικά πραγµατοποιεί εκκίνηση από τον εσωτερικό σκληρό δίσκο. Μπορείτε επίσης να πραγµατοποιήσετε εκκίνηση του υπολογιστή από µονάδα δισκέτας, από µονάδα CD-ROM, ή από εσωτερική κάρτα διασύνδεσης δικτύου. 1. Κάνετε κλικ στο Start (Έναρξη), Turn Off Computer (Απενεργοποίηση υπολογιστή) (ήστοshut Down (Τερµατισµός λειτουργίας)), Restart (Επανεκκίνηση). 2. Όταν εµφανιστεί το λογότυπο της HP, πατήστε Esc γιαναεµφανίσετε το µενού Boot (Εκκίνηση). 3. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα µε τα βέλη για να επιλέξετε τη συσκευή εκκίνησης και πατήστε Enter. Εάν θέλετε να πραγµατοποιείται εκκίνηση από συγκεκριµένη συσκευή όποτε υπάρχει, αλλάξτε τη σειρά εκκίνησης µε τη χρήση του βοηθητικού προγράµµατος BIOS Setup δείτε την ενότητα «Για να εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραµµα BIOS Setup» στη σελίδα 53. Εγχειρίδιο Χρήσης 29

30 Βασική Λειτουργία Θέση του Υπολογιστή σε Λειτουργία Γιαναχρησιµοποιήσετε το touch pad Το touch pad περιλαµβάνει ένα κουµπί «on-off», ώστε να µπορείτε να απενεργοποιήσετε το touch pad γιανααποφύγετεναµετακινήσετε το δείκτη κατά λάθος, όπως µε το άγγιγµα του πληκτρολογίου ενώ πληκτρολογείτε. Η φωτεινή ένδειξη σβήνει όταν απενεργοποιείτε το touch pad. 1. Κουµπιά κλικ. Τα κουµπιά κλικ λειτουργούν όπως το αριστερό και το δεξιό κουµπί σε τυποποιηµένο ποντίκι. 2. Touch pad (συσκευή κατάδειξης ευαίσθητη στην πίεση). 3. Κουµπί on-off του touch pad και φωτεινή ένδειξη. 4. Scroll pad. Το κουµπί scroll (κύλιση) διερευνά τα περιεχόµενα του ενεργού παραθύρου. Μετακίνηση και επιλογή 1. Τοποθετήστε τα χέρια σας σε κανονική θέση πληκτρολόγησης. 2. Κινείστε το touch pad µε τοναντίχειραήµε το δάκτυλο στην κατεύθυνση προς την οποία θέλετε να µετακινηθεί ο δείκτης. 30 Εγχειρίδιο Χρήσης

31 Βασική Λειτουργία Θέση του Υπολογιστή σε Λειτουργία 3. Χρησιµοποιήστε το αριστερό και το δεξί κουµπί κλικ, τα οποία λειτουργούν όπως το αριστερόκαιτοδεξίκουµπί ενός ποντικιού, για να κάνετε τις επιλογές σας: Γιαναανοίξετεµια εφαρµογή, µετακινήστε το δείκτη στο εικονίδιο και κάνετε διπλό κλικ µε τοαριστερόκουµπί. Γιανακάνετεεπιλογέςµενού, µετακινήστε το δείκτη στο στοιχείο µενού και κάνετε κλικ στο αριστερό κουµπί. Γιαναανοίξετετοµενού συντόµευσης για ένα στοιχείο, µετακινήστε το δείκτη επάνω στο στοιχείο και κάνετε κλικ µε τοδεξιόκουµπί. Για να µεταφέρετε ένα στοιχείο, µετακινήστε το δείκτη στο στοιχείο. Έπειτα πατήστε και κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί όσο µετακινείτε το δείκτη στη νέα θέση και αφήστε το κουµπί. Επίσης µπορείτεναπατήσετετοtouch pad ώστε να επιλέξετε τα στοιχεία και να χρησιµοποιήσετε άλλες λειτουργίες του touch pad για προχωρηµένους. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο του touch pad στη γραµµή εργασιών και έπειτα κάνετε κλικ στο Help (Βοήθεια) στην καρτέλα για µια συγκεκριµένη λειτουργία. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το Mouse (Ποντίκι) στο Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) ή το εικονίδιο touch pad στη γραµµή εργασιών ώστε να προσαρµόσετε τη λειτουργία των συσκευών κατάδειξης του υπολογιστή σας (touch pad και εξωτερικό ποντίκι): µπορείτε να αλλάξετε τις ενέργειες του αριστερού και του δεξιού κουµπιού καθώς και του κουµπιού scroll (κύλιση), την ταχύτητα του διπλού κλικ, την ταχύτητα του δείκτη και πολλά ακόµα. Κύλιση µετοκουµπί scroll (κύλιση) Μετακινήστε το δάκτυλό σας προς τα κάτω στο scroll pad για να δείτε προς τα κάτω τα περιεχόµενα παραθύρου. Μετακινήστε το δάκτυλό σας προς τα επάνω στο scroll pad για µετακίνηση προς τα επάνω. Εγχειρίδιο Χρήσης 31

32 Βασική Λειτουργία Θέση του Υπολογιστή σε Λειτουργία Χρήση των κουµπιών άµεσης λειτουργίας Fn Οσυνδυασµός του κουµπιού Fn µε ένα άλλο κουµπί δηµιουργεί ένα κουµπί άµεσης λειτουργίας (hot key) µια ακολουθία πλήκτρων συντόµευσης για διάφορους ελέγχους του συστήµατος. Γιαναχρησιµοποιήσετε ένα κουµπί άµεσης λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το Fn, πατήστετοανάλογοδεύτεροκουµπί και έπειτα απελευθερώστε και τα δύο κουµπιά. Αυτό το κουµπί άµεσης λειτουργίας Fn+F1 Fn+F2 Fn+F5 Fn+F8 Fn+F12 Fn+NumLock Fn+Page Up Fn+Page Down Fn+Backspace Κάνει αυτό Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης. Αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης. Αλλάζει ανάµεσα στην ενσωµατωµένη, εξωτερική και ταυτόχρονη λειτουργία οθονών. Αλλάζει το ενσωµατωµένο αριθµητικό πληκτρολόγιο σε ανοικτό και κλειστό. εν επιδρά σε εξωτερικό πληκτρολόγιο. Εάν το Num Lock είναι ενεργοποιηµένο, τότε είναι ενεργές οι αριθµητικές λειτουργίες, διαφορετικά είναι ενεργό το ρυθµιστικό του δείκτη (όπως µαρκάρεται σε εξωτερικό πληκτρολόγιο). Ο υπολογιστής τίθεται σε λειτουργία αδράνειας. Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το Scroll Lock. Αυξάνει την ένταση του ήχου και ακυρώνει τη ρύθµιση σιγής. Μειώνει την ένταση του ήχου. Θέτει σε σιγή τον ήχο. 32 Εγχειρίδιο Χρήσης

33 Βασική Λειτουργία Θέση του Υπολογιστή σε Λειτουργία Αναπαραγωγή ταινιών DVD Σηµαντικό Εάν ο υπολογιστής σας περιλαµβάνει µονάδα DVD, περιλαµβάνει επίσης λογισµικό για DVD player που σας επιτρέπει να παίζετε ταινίες DVD. Κάνετε κλικ στο Start (Έναρξη), All Programs (Όλαταπρογράµµατα) (ήστο Programs (Προγράµµατα)), Multimedia (Πολυµέσα), DVD Player, InterVideo WinDVD. Για τα Windows XP, µπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το Windows Media Player για την αναπαραγωγή ταινιών DVD. Τα DVD µπορεί να περιέχουν κωδικούς περιοχής ενσωµατωµένους στα δεδοµένα του δίσκου. Αυτοίοικωδικοίεµποδίζουν την αναπαραγωγή DVD έξω από την περιοχή για την οποία πουλήθηκαν. Εάν δείτε σφάλµα κωδικού περιοχής, προσπαθείτε να αναπαράγετε ένα DVD που προορίζεται για άλλη περιοχή. Οι περισσότερες µονάδες DVD σας επιτρέπουν να αλλάζετε τον κωδικό της περιοχής µόνο για λίγες φορές (συνήθως όχι περισσότερες από τέσσερις). Όταν φτάνετε σε αυτό το όριο, η τελευταία αλλαγή στον κωδικό περιοχής θα πραγµατοποιείται στη µονάδα DVD και θα είναι µόνιµη. Η εγγύηση HP δεν καλύπτει τις δαπάνες για την επανόρθωση αυτής της κατάστασης. Ανατρέξτε στη βοήθεια για το λογισµικό του DVD player για λεπτοµέρειες σχετικά µε τους κωδικούς περιοχής. Εγχειρίδιο Χρήσης 33

34 Βασική Λειτουργία Εργασία µε Άνεση µε ένα Notebook PC Εργασία µε Άνεσηµε έναnotebook PC ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σηµείωση Η ακατάλληλη χρήση των πληκτρολογίων καθώς και άλλων συσκευών εισόδου έχει συνδεθεί µεεργονοµικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µετη µείωση έκθεσης σε κίνδυνο, επισκεφτείτε την τοποθεσία web αναφορικά µετην εργονοµία στη διεύθυνση ή δείτε την ενότητα «Εργασία µε Άνεση» στην online Βιβλιοθήκη HP. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε το φορητό υπολογιστή HP παντού, πάντα. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να εργάζεστε πιο άνετα. Εάν χρησιµοποιείτε το φορητό υπολογιστή ως κύριο υπολογιστή, ήεάντον χρησιµοποιείτε για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, πρέπει να τον χρησιµοποιείτε µε ένα πληκτρολόγιο πλήρους µεγέθους, οθόνη και ποντίκι. Αυτό παρέχει στο φορητό υπολογιστή τη δυνατότητα ρύθµισης και τα χαρακτηριστικά άνεσης ενός υπολογιστή γραφείου. Ο πρόσθετος εξοπλισµός επέκτασης της HP σας παρέχει γρήγορη και εύκολη σύνδεση µε αυτές τις συσκευές. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε την προετοιµασία του χώρου εργασίας και την εγκατάσταση του εξοπλισµού υπάρχουν στο Εργασία µε Άνεση(Working in Comfort) τοοποίουπάρχειστοσκληρόδίσκοστη Βιβλιοθήκη HP (HP Library) και είναι διαθέσιµο στοrecovery CD των Windows 2000 στο \hp\library καθώςεπίσηςκαιστοwww.hp.com/ergo. Το Φορητό Περιβάλλον Εργασίας Χρησιµοποιήστε µια καρέκλα που προσφέρει καλή υποστήριξη στο κάτω µέρος της πλάτης. Εάν δεν είναι διαθέσιµη µία καρέκλα µε δυνατότηταπροσαρµογής, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα µαξιλάρι ή µια τυλιγµένη πετσέτα που θα προσφέρει υποστήριξη στην πλάτη σας. Προσπαθήστε να κρατάτε τους µηρούς σας παράλληλα µε τοπάτωµακαιταπέλµατα σας επίπεδα στο πάτωµα. Σε ένα φορητό περιβάλλον, µπορείτε να το επιτύχετε χρησιµοποιώντας έναν τηλεφωνικό κατάλογο που θα στηρίζει τα πόδια σας. Προσαρµόστε το ύψος είτε της επιφάνειας εργασίας, είτε της καρέκλας σας έτσι ώστε να κρατάτε τα χέρια σας σε µια ουδέτερη θέση. Τα χέρια σας θα πρέπει να είναι χαλαρά, τα µπράτσα στο πλάι µε τους βραχίονες και τους καρπούς παράλληλα µε το πάτωµα. Τοποθετήστε την οθόνη του φορητού υπολογιστή σας έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ηλάµψη και η αντανάκλαση. Για παράδειγµα, σε ένα αεροπλάνο, κάτω από τη σκιά ενός παραθύρου, ήσεέναδωµάτιο ξενοδοχείου τραβήξτε τις κουρτίνες. Θα πρέπει επίσης να διατηρείτε µια άνετη απόσταση - περίπου 40 µε 60 cm (16 µε 24 inches). 34 Εγχειρίδιο Χρήσης

35 Βασική Λειτουργία Εργασία µε Άνεση µε ένα Notebook PC Προσαρµόστε τη γωνία της οθόνης σας έτσι ώστε να σας βοηθάει να κρατάτε το κεφάλι σας µε ελαφρά κλίση προς τα κάτω σε άνετη θέση. Χρησιµοποιώντας το φορητό υπολογιστή Τοποθετήστε τον υπολογιστή έτσι ώστε οι καρποί και τα χέρια να είναι σε ουδέτερη θέση. Οικαρποίσαςθαπρέπειναείναισεευθείακαιδεθαπρέπειναέχουνκλίση στο πλάι πάνω από 10 βαθµούςπροςτακάτωήπροςταπάνω. Εάν ο φορητός υπολογιστής δεν έχει ένα ενσωµατωµένο στήριγµαπαλάµης, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια τυλιγµένη πετσέτα. Προσπαθήστε να πληκτρολογείτε όσο πιο ελαφρά γίνεται. Το πληκτρολόγιο του φορητού υπολογιστή δεν απαιτεί µεγάλη δύναµη για να ενεργοποιηθεί. Θα πρέπει να κάνετε συχνά µικρά διαλείµµατα - αυτό είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό σε ένα περιβάλλον φορητού υπολογιστή. Οι φορητοί υπολογιστές ζυγίζουν περίπου 1,4 έως 3,7 κιλά (3 και 8 pounds). Όταν ταξιδεύετε, βεβαιωθείτε ότι µεταφέρετε τον υπολογιστή σας µε σωστό τρόπο ώστε να ελαχιστοποιήσετε τα τεντώµατα στο σώµασας. Μετακινείτε συχνά την τσάντα που περιέχει τον υπολογιστή µεταξύτουαριστερούκαιτουδεξιούχεριούκαιώµου. Εγχειρίδιο Χρήσης 35

36

37 Μπαταρίες και ιαχείριση Ενέργειας Εγχειρίδιο Χρήσης 37

38 Μπαταρίες και ιαχείριση Ενέργειας Χρήση της Ενέργειας της Μπαταρίας Χρήση της Ενέργειας της Μπαταρίας Για πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο ρύθµισης της κατανάλωσης ενέργειας από τον υπολογιστή και τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε χειροκίνητα να περιορίσετε την κατανάλωση ενέργειας και να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας του υπολογιστή, δείτε το κεφάλαιο µε τίτλο Μπαταρίες και ιαχείριση Ενέργειας στο online Εγχειρίδιο Αναφοράς. Έλεγχος της κατάστασης της µπαταρίας Από τη φωτεινή ένδειξη κατάστασης της µπαταρίας Ο υπολογιστής σας έχει φωτεινή ένδειξη κατάστασης µπαταρίας δείτε την ενότητα «Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης» στη σελίδα 15. Από τη γραµµή εργασιώντωνwindows ΗγραµµήεργασιώντωνWindows µπορεί να εµφανίσει ένα εικονίδιο ισχύος που παρέχει λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση της µπαταρίας (δείτε τη Βοήθεια των Windows για λεπτοµέρειες). Το εικονίδιο µοιάζει µε µπαταρία όταν δεν είναι συνδεδεµένοτοτροφοδοτικό. Τοποθετήστε το δείκτη πάνω στο εικονίδιο λειτουργίας για να εµφανιστεί η υπόλοιπη φόρτιση µπαταρίας. Αυτήητιµήεµφανίζεται είτε σαν ποσοστό του φορτίου που αποµένει, είτε σαν χρόνος που αποµένει. Κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο ενέργειας για να ανοίξετε το παράθυρο του Battery Meter ( είκτης φόρτισης). Από τον Πίνακα Ελέγχου των Windows Windows XP: κάνετε κλικ στο Start (Έναρξη), Control Panel (Πίνακας ελέγχου), Performance and Maintenance (Απόδοση και συντήρηση), Power Options (Επιλογές ισχύος) και έπειτα κάνετε κλικ στην καρτέλα Power Meter ( είκτης φόρτισης) για να δείτε την κατάσταση της µπαταρίας. Οι καρτέλες Alarms (Προειδοποιήσεις) και Advanced (Για προχωρηµένους) παρέχουν επιπλέον επιλογές για πληροφορίες ενέργειας των Windows. Windows 2000: κάνετε κλικ στα Start (Έναρξη), Settings (Ρυθµίσεις), Control Panel (Πίνακας ελέγχου) και έπειτα κάνετε διπλό κλικ στο Power Options (Επιλογές 38 Εγχειρίδιο Χρήσης

39 Μπαταρίες και ιαχείριση Ενέργειας Χρήση της Ενέργειας της Μπαταρίας ισχύος). Αυτό παρέχει πρόσβαση σε όλες τις επιλογές για πληροφορίες ισχύος των Windows. Στη µπαταρία 1. Αφαιρέστε τη µπαταρία από τον υπολογιστή δείτε την ενότητα «Βήµα 1: Εγκατάσταση της µπαταρίας» στη σελίδα Πατήστε το contact pad στο πλάι της µπαταρίας. Οαριθµόςτωνφωτεινώνενδείξεων που ανάβουν δείχνει το επίπεδο µπαταρίας που αποµένει (κάθε φωτεινή ένδειξη αντιπροσωπεύει το 20% µιας πλήρους φόρτισης. Αντίδραση στην προειδοποίηση για χαµηλά επίπεδα µπαταρίας Σηµείωση Ο υπολογιστής σας προειδοποιεί αυτόµατα όταν η ενέργεια της µπαταρίας πέσει σε επικίνδυνο σηµείο. Ο υπολογιστής εκπέµπει πρώτα ένα δυνατό ήχο µπιπ ή εµφανίζει ένα προειδοποιητικό µήνυµα.. Εάν δεν επαναφέρετε την ενέργεια σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, το σύστηµαθαµεταβεί σε λειτουργία αδράνειας. Εάν ο υπολογιστής τεθεί σε λειτουργία αδράνειας µε αυτό τον τρόπο, δεν θα µπορείτε να τον ανοίξετε ξανά µέχρι να αποκαταστήσετε την τροφοδοσία ακολουθώντας ένα από τα παρακάτω βήµατα: Αντικαταστήστε τη µπαταρία µε µια φορτισµένη. είτε την ενότητα «Βήµα 1: Εγκατάσταση της µπαταρίας» στη σελίδα 18. Συνδέστε το τροφοδοτικό. είτε την ενότητα «Βήµα 2: Σύνδεση τροφοδοτικού» στη σελίδα 19. Εάν συνδέσετε το τροφοδοτικό, µπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε όσο επαναφορτίζεται η µπαταρία. Εγχειρίδιο Χρήσης 39

40 Μπαταρίες και ιαχείριση Ενέργειας Χρήση της Ενέργειας της Μπαταρίας Επαναφόρτιση της µπαταρίας ΠΡΟΣΟΧΗ Το τροφοδοτικό βρίσκεται σε κανονική θερµοκρασία όποτε είναι συνδεδεµένο σε πρίζα. Ο υπολογιστής έχει κανονική θερµοκρασία κατά την επαναφόρτιση. Μην επαναφορτίζετε τον υπολογιστή µέσασεβαλίτσαήσεάλλοπεριορισµένο χώρο, διότι η µπαταρία µπορεί να υπερθερµανθεί. Συνδέστε το τροφοδοτικό στον υπολογιστή. Γιαναέχετετοµεγαλύτερο δυνατό χρόνο λειτουργίας, περιµένετε έως ότου το φορτίο της µπαταρίας πέσει κάτω από το 50% πριν την επαναφορτίσετε πλήρως (100%). Η φόρτιση µπορεί να διαρκέσει περίπου 3 ώρες. Εάν συνεχίσετε να εργάζεστε ενώ φορτίζεται η µπαταρία, οχρόνοςφόρτισηςµπορεί να αυξηθεί έως 4 ώρες. Με µια πλήρως φορτισµένη µπαταρία ο υπολογιστής µπορείναλειτουργείγια3 ώρες, ανάλογα µε τοµοντέλο του υπολογιστή, τις ρυθµίσεις διαχείρισης ενέργειας και το επίπεδο χρήσης. 40 Εγχειρίδιο Χρήσης

41 Πρόσθετες Συσκευές Εγχειρίδιο Χρήσης 41

42 Πρόσθετες Συσκευές Εγκατάσταση Πρόσθετης Μνήµης RAM Εγκατάσταση Πρόσθετης Μνήµης RAM Ο υπολογιστής σας δεν έχει ενσωµατωµένη µνήµη (RAM), διαθέτει όµως δύο υποδοχές που περιέχουν δύο µονάδες µνήµης RAM. Τουλάχιστον µία υποδοχή περιέχει µία µονάδα µνήµης RAM που είναι εγκατεστηµένη από το εργοστάσιο. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε και τις δύο υποδοχές για την επέκταση της µνήµης RAM. Εγκατάσταση µονάδας επέκτασης µνήµης RAM ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιµοποιήσετε µόνο µνήµη RAM HP PC2100 DDR-266 ή µεγαλύτερη. Θα χρειαστείτε ένα µικρό κατσαβίδι Phillips γιααυτάταβήµατα. Τα chip του υπολογιστή είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στο στατικό ηλεκτρισµό και µπορεί να πάθουν µόνιµη βλάβηαπόαυτό. Να χειρίζεστε τα εξαρτήµατα RAM µόνο από τις άκρες τους. Για να εγκαταστήσετε το εξάρτηµα µνήµης, αποφορτίστε το στατικό ηλεκτρισµό απότοσώµα σας ακουµπώντας τη µεταλλική θωράκιση γύρω από τις συνδέσεις στο πίσω µέρος του υπολογιστή. 1. Κάνετε κλικ στα Start (Έναρξη), Turn Off Computer (Απενεργοποίηση υπολογιστή), Turn Off (Απενεργοποίηση) (Windows XP) ήσταstart (Έναρξη), Shut Down (Τερµατισµός λειτουργίας), Shut down (Τερµατισµός λειτουργίας) (Windows 2000). 2. Σηµαντικό: Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό, εάν υπάρχει και αφαιρέστε τη µπαταρία. 3. Αναποδογυρίστε τη µονάδα, χαλαρώστε τις βίδες που συγκρατούν το κάλυµµατης µνήµης RAM και αφαιρέστε το κάλυµµα. 42 Εγχειρίδιο Χρήσης

43 Πρόσθετες Συσκευές Εγκατάσταση Πρόσθετης Μνήµης RAM 4. Εισάγετε την πλακέτα µε τηµνήµη RAM στη σύνδεση σε γωνία 30 περίπου έως ότου τοποθετηθεί εντελώς. Μετά πατήστε προς τα κάτω και στις δύο πλευρές έως ότου ασφαλίσει. 5. Τοποθετήστε ξανά το κάλυµµα. 6. Τοποθετήστε τη µπαταρία. Γιανααφαιρέσετετοεξάρτηµατηςµνήµης RAM, απελευθερώστε τους δύο µοχλούς στις άκρες του εξαρτήµατος. Εγχειρίδιο Χρήσης 43

44 Πρόσθετες Συσκευές Αντικατάσταση Μονάδας Σκληρού ίσκου Αντικατάσταση Μονάδας Σκληρού ίσκου Για να αντικαταστήσετε τη µονάδα σκληρού δίσκου Θα χρειαστείτε ένα µικρό κατσαβίδι Phillips για αυτήν τη διαδικασία. 1. Εάν χρησιµοποιείτε τροφοδοτικό, αποσυνδέστε το και αφαιρέστε τη µπαταρία. 2. Ανοίξτε τη µονάδα από κάτω προς τα επάνω. 3. Χρησιµοποιήστε ένα αιχµηρό εργαλείο για να αφαιρέσετε το βύσµα από την κεντρική οπή της βίδας και έπειτα αφαιρέστε τις τρεις βίδες. 4. Τραβήξτε απαλά το σκληρό δίσκο από τον υπολογιστή. Σηµαντικό 5. Σπρώξτε απαλά τη νέα µονάδα στο χώρο του σκληρού δίσκου. Πιέστε σταθερά για να βεβαιωθείτε ότι σύνδεση τοποθετείται σωστά. 6. Τοποθετήστε ξανά τις βίδες και τα βύσµατα του σκληρού δίσκου. Εάν εγκαταστήσετε µια καινούρια µονάδα σκληρού δίσκου, θα χρειαστεί να δηµιουργήσετε διαµοιρασµό Utility στη µονάδα πριν φορτώσετε το λογισµικό. είτε την ενότητα «Ανάκτηση των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων του σκληρού δίσκου» στη σελίδα 54. Για να εγκαταστήσετε στο στήριγµασενέαµονάδα σκληρού δίσκου ή για να ετοιµάσετε ένα νέο σκληρό δίσκο για χρήση, δείτε την ενότητα «Αντικατάσταση Μονάδας Σκληρού ίσκου» στο online Εγχειρίδιο Αναφοράς. 44 Εγχειρίδιο Χρήσης

45 Επίλυση Προβληµάτων και Συντήρηση Εγχειρίδιο Χρήσης 45

46 Επίλυση Προβληµάτων και Συντήρηση Επίλυση Προβληµάτων του Υπολογιστή Επίλυση Προβληµάτων του Υπολογιστή Αυτή η ενότητα περιέχει λύσεις σε µερικά βασικά προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίσετε ενώ χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας. οκιµάστε τις λύσεις µια κάθε φορά, µε τησειράπουεµφανίζονται. Μερικές άλλες πηγές πληροφοριών για επίλυση προβληµάτων: είτε το κεφάλαιο επίλυσης προβληµάτων στο online Εγχειρίδιο Αναφοράς για ένα πληρέστερο κατάλογο µε προτάσεις επίλυσης προβληµάτων. Ανοίξτετοεργαλείοεπίλυσηςπροβληµάτων της HP µε βάσητοweb: κάνετε κλικ στο Start (Έναρξη), All Programs (Όλαταπρογράµµατα), HP Instant Support (Άµεση υποστήριξη HP) (Windows XP), ή κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο HP Instant Support (Άµεση υποστήριξη HP) στην επιφάνεια εργασίας των Windows (Windows 2000). Για πληροφορίες σχετικά µε τοπρόβληµάσας, ψάξτε ή ερευνήστε τη βάση δεδοµένων επίλυσης προβληµάτων. Κάνετε κλικ στα Start (Έναρξη), Help and Support (Βοήθεια και υποστήριξη), Fixing a Problem (Επίλυση προβλήµατος) (Windows XP) ήσταstart (Έναρξη), Help (Βοήθεια) (Windows 2000) και χρησιµοποιήστε τα εργαλεία επίλυσης προβληµάτων των Windows. είτετοεγχειρίδιοτωνmicrosoft Windows που παρέχεται µε τον υπολογιστή σας. Για τελευταίες πληροφορίες, δείτε το HP Notes στην online HP Library. Βρείτε τεχνικές συµβουλές και αναβαθµίσεις λογισµικού για τον υπολογιστή σας στην τοποθεσία web επιχειρησιακής υποστήριξης HP (www.hp.com/go/bizsupport). οκιµάστε τον υπολογιστή σας εκτελώντας το δοκιµαστικό πρόγραµµα e-diagtools. είτε την ενότητα «Έλεγχος του Εξοπλισµού» στη σελίδα 51. Επικοινωνήστε µε τοµεταπωλητή σας ή µε τηhewlett-packard δείτε την ενότητα «Γιαναεπικοινωνήσετεµε την υποστήριξη της HP ή για επισκευή» στη σελίδα 58. Έχετε µαζί σας τον υπολογιστή όταν πραγµατοποιείτε µια κλήση. 46 Εγχειρίδιο Χρήσης

HP Notebook PC. Εγχειρίδιο Αναφοράς

HP Notebook PC. Εγχειρίδιο Αναφοράς HP Notebook PC Εγχειρίδιο Αναφοράς Σηµείωση Αυτό το εγχειρίδιο και κάθε παράδειγµα που περιέχεται σε αυτό παρέχεται "όπως είναι" και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Hewlett-Packard δεν παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Σημαντικό Φροντίστε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης όταν ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος για χρήση, επειδή δεν παρέχονται δίσκοι ανάκτησης μαζί με τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 3 Περιεχόμενα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 06 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Κάντε click στο πλήκτρο "Εκκίνηση". Εισαγωγή Το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τις λειτουργίες εκτύπωσης του ψηφιακού πολυµηχανήµατος e-studio6. Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Pen Tablet. Windows 2000 / XP / Vista

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Pen Tablet. Windows 2000 / XP / Vista Pen Tablet Εγχειρίδιο Χρήσης Windows 2000 / XP / Vista 1 1. Περίληψη I. Γενικές Πληροφορίες Καλωσήρθατε στον κόσµο της ηλεκτρονικής γραφίδας! Μπορείτε να ανακαλύψετε πόσο εύκολο είναι να ελέγξετε τον προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή ZWCAD 2010 Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Αξιόπιστη λύση CAD για Σχεδίαση 2D & 3D! Εισαγωγή Ευχαριστούµε που επιλέξατε το ZWCAD! Ο οδηγός αυτός περιγράφει την διαδικασία σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207 Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κατά τη διάρκεια της χρόνιας 2002-2003, τα σχολεία εξοπλίστηκαν µε υπολογιστές µάρκας ARROW

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-110, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ACER n35

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ACER n35 Για όποιον αρχίζει τώρα Προειδοποίηση: για την αρχική χρήση θα πρέπει να φορτίσετε την φορητή συσκευή χειρός για περίπου 4 ώρες. Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιµοποιήσετε την συσκευή, διαβάστε και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για φορητούς υπολογιστές HP

Οδηγός χρήσης για φορητούς υπολογιστές HP Οδηγός χρήσης για φορητούς υπολογιστές HP Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Bluetooth είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχο αυτού και χρησιµοποιείται από την Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 5 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 4 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα