Ο ξένος, ο άλλος, ο διαφορετικός: Μήπως είµαι εγώ; ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ξένος, ο άλλος, ο διαφορετικός: Μήπως είµαι εγώ; ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1

2 Ο ξένος, ο άλλος, ο διαφορετικός: Μήπως είµαι εγώ; ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τον Καιάδα της αρχαίας Σπάρτης έως τις γενοκτονίες που σηµάδεψαν τη σύγχρονη ιστορία, κι από τη βαναυσότητα έως τον αποκλεισµό και την αδιαφορία, γκρίζοι είναι οι τόνοι που αποτυπώνουν την στάση των ανθρώπινων κοινωνιών απέναντι στον ξένο, στον άλλο, στον διαφορετικό. Εκτός από τα φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά (εµφάνιση), οι διαφορές µεταξύ των ανθρώπων, οι οποίες βέβαια συµβάλλουν στην µοναδικότητα κάθε ατόµου, είναι πολλές: διαφορές ως προς την ηλικία κι ως προς το φύλο, διαφορές φυλετικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, γλωσσικές και πολιτισµικές, διαφορές ικανοτήτων και διαφορές των ατόµων µε αναπηρίες. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε τίτλο Ο ξένος, ο άλλος, ο διαφορετικός: Μήπως είµαι εγώ; στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέµατα φυλετικών/πολιτισµικών διαφορών (µετανάστες, πρόσφυγες, τσιγγάνοι) και σε θέµατα ατόµων µε αναπηρίες. Φυλετικές/Πολιτισµικές διαφορές Οι σύγχρονες κοινωνίες, αν και είναι πολυπολιτισµικές, χαρακτηρίζονται από έντονες διαφοροποιήσεις: ταξικές, εθνικές και πολιτισµικές. Οι πόλεµοι, εθνικοί και εµφύλιοι, οι διωγµοί λόγω της καταγωγής, της θρησκείας ή των πολιτικών πεποιθήσεων, οι λιµοί, τα οικονοµικοκοινωνικά προβλήµατα, η αναζήτηση εργασίας κι άλλες αιτίες αναγκάζουν πλήθος ανθρώπων να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και δηµιουργούν στρατιές προσφύγων και µεταναστών. Πλήθος είναι και τα προβλήµατά τους στις χώρες υποδοχής. Ανάµεσα σ αυτά και η παρεχόµενη εκπαίδευση. Στην Ευρώπη τα προβλήµατα αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών των µεταναστών, στις δεκαετίες του 60 και 70, αντιµετωπίστηκαν στη λογική της υπόθεσης του ελλείµµατος σύµφωνα µε την οποία η διαφορετικότητα του µορφωτικού κεφαλαίου των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών, συγκρινόµενο µε εκείνο της κυρίαρχης οµάδας, κρίνεται ως ένα είδος ελλείµµατος. Η εκπαιδευτική πολιτική σε αυτήν την περίοδο ήταν αντισταθµιστική και συγχρόνως αφοµοιωτική. Στη δεκαετία του 80 επιχειρήθηκε µια µεταστροφή από την υπόθεση του ελλείµµατος στην υπόθεση της διαφοράς. ηλαδή, το µορφωτικό κεφάλαιο των µαθητών αυτών δεν θεωρούνταν πλέον ως ελλειπτικό αλλά ως διαφορετικό και αυτή η διαφορετικότητα θα έπρεπε να τύχει σεβασµού και αποδοχής από τα µέλη της πλειονότητας. Η νέα προσέγγιση του θέµατος οδήγησε στη γέννηση της διαπολιτισµικής αγωγής, η οποία απευθύνεται σε όλα τα άτοµα και σε όλες τις διαφορετικές πολιτισµικές οµάδες που ζουν σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία και ζητά από αυτά να αποδεσµευτούν από τις µονοπολιτισµικές και εθνοκεντρικές αντιλήψεις τους και να αποκαταστήσουν µεταξύ τους µια επικοινωνία στη βάση της ισοτιµίας, της αµοιβαίας κατανόησης και της αλληλοαποδοχής. Η πολυπολιτισµική ιδέα δεν εξαντλείται σ έναν πολιτιστικό πλουραλισµό, όπου απλά συνυπάρχουν οι διάφοροι πολιτισµοί και όπου ο κυρίαρχος πολιτισµός ανέχεται τους άλλους. Αντίθετα, προϋποθέτει την αναγνώριση της ισοτιµίας των πολιτισµών, τόσο στα εκπαιδευτικά προγράµµατα όσο και στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή. εν απευθύνεται µόνο στα µέλη των µειονοτήτων, αλλά απευθύνεται εξίσου στα µέλη της πλειονότητας, έτσι ώστε να ανοίγει ο δρόµος για την αλληλεπίδραση των πολιτισµών. Η πολιτιστική όσµωση επιτυγχάνεται µόνο και εφόσον αυτοί αφοµοιώνουν στοιχεία από περισσότερους πολιτισµούς. Στο ελληνικό σχολείο η κατεύθυνση είναι µονοπολιτισµική. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η µονοµέρεια στο περιεχόµενο των διδακτικών βιβλίων, στα οποία διαιωνίζονται απόψεις για το έθνος και την εθνική συνέχεια, στηριγµένες στους µύθους και στις αντιφάσεις ενός εθνικισµού του 19ου

3 αιώνα. Η αρχή της ισοτιµίας του µορφωτικού κεφαλαίου ατόµων διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, δηλαδή ότι οι µετανάστες διαθέτουν έναν πολιτισµό, ο οποίος είναι γι αυτούς τόσο σηµαντικός, όσο είναι και ο πολιτισµός της κοινωνίας υποδοχής για τα µέλη της, δεν γίνεται αποδεκτή. Στο παιδί του παλιννοστούντος ή του αλλοδαπού, το οποίο έρχεται στο ελληνικό σχολείο µε βιώµατα, εµπειρίες και παραστάσεις από δύο ή και περισσότερα πολιτισµικά συστήµατα, δεν του δίνεται η ευκαιρία να τα αναπτύξει όλα απρόσκοπτα. Η αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών εξαντλείται στη δηµιουργία τάξεων υποδοχής και σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, όπου κατά κύριο λόγο διδάσκεται η ελληνική γλώσσα και κουλτούρα κι είναι ανύπαρκτη η αναγνώριση του πολιτισµικού κεφαλαίου των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών αφού δεν προωθείται η γλώσσα και ο πολιτισµός τους. Η αναζωπύρωση του εθνικιστικού φανατισµού, η οποία εκδηλώνεται είτε νοµιµοποιηµένα διαµέσου πολιτικών χώρων (κόµµατα, πολιτικές οµάδες κ.ά.) είτε στην καθηµερινότητα, η συχνή εµφάνιση φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας, ακόµα και στα σχολεία, οδηγούν στην αναγκαιότητα σχεδιασµού και υλοποίησης δραστηριοτήτων πολυπολιτισµικής αγωγής, αντιρατσιστικής εκπαίδευσης και αποδοχής του διαφορετικού. Κύριες επιδιώξεις τέτοιων δραστηριοτήτων είναι: Η διεύρυνση του πολιτισµικού ορίζοντα των παιδιών και η συνειδητοποίηση της ύπαρξης της πολυπολιτισµικότητας πάνω στη γη. Η επίγνωση και η αποδοχή των οµοιοτήτων και των διαφορών µεταξύ των ανθρώπων (διαφορές φύλου, ηλικίας, φυλής, πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονοµικές, θρησκευτικές κ.ά.) Το ξεπέρασµα των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, η απόκτηση θετικής ιδέας και σεβασµού για τους άλλους, η αµερόληπτη συµπεριφορά απέναντι σε όλους, η ενθάρρυνση της συνεργασίας και της οµαδικότητας. Η προώθηση της αυτοεκτίµησης κάθε παιδιού και της εµπιστοσύνης στον εαυτό του. Άτοµα µε αναπηρίες Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από την όλο και µεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στα άτοµα µε αναπηρίες, σωµατικές, νοητικές και ψυχικές. Όλο και σπανιότερα εµφανίζονται φαινόµενα απάνθρωπης συµπεριφοράς, ακραίου αποµονωτισµού και στιγµατισµού. Ωστόσο, δεν εκλείπουν οι διακρίσεις, που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισµό. Τα καθηµερινά πρακτικά προβλήµατα στερούν από τα άτοµα µε αναπηρίες τις χαρές της ζωής. Οι στάσεις και οι αντιλήψεις που διαµορφώνουµε, προκαταλήψεις και στερεότυπα, οδηγούν τα άτοµα µε αναπηρίες στον αποκλεισµό από δραστηριότητες και στη στέρηση δικαιωµάτων, όπως η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία ή η εργασία, είτε γιατί εµείς πιστεύουµε ότι έχουν αποκρουστικά χαρακτηριστικά, είτε γιατί νιώθουµε ότι οι επιδόσεις τους θα είναι ιδιαίτερα χαµηλές. Απλά, δρούµε, όχι µε βάση ό,τι ξέρουµε για τα άτοµα µε αναπηρίες (αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους), αλλά µε βάση αυτά που πιστεύουµε ότι ξέρουµε. Μορφές αναπηρίας εµφανίζουν τα άτοµα µε δυσκολίες στην κινητικότητα (στήριξη σε µπαστούνι ή χρήση αµαξιδίου), τα άτοµα µε προβλήµατα ακοής, όρασης και οµιλίας, τα άτοµα µε νοητική υστέρηση και τα άτοµα µε χρόνιες ασθένειες και παραµορφώσεις. Η στοχοθεσία ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος µε θέµα τα άτοµα µε αναπηρία περιλαµβάνει την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέµατα ασθένειας, αναπηρίας και διαφορετικότητας. Επιµέρους επιδιώξεις είναι: Η ενηµέρωση για τις επιπτώσεις που έχει µια ασθένεια ή αναπηρία στη ζωή του ατόµου. Η ανάπτυξη της ικανότητας ενσυναίσθησης των παιδιών σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρίες (σεβασµός, φιλική διάθεση, συνεργασία και βοήθεια όταν αυτό ζητηθεί, χρήση κατάλληλου λεξιλογίου). Η αναγνώριση και το ξεπέρασµα των προκαταλήψεων, η αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων.

4 Η ενίσχυση της αυτοεκτίµησης κάθε παιδιού. Η ενθάρρυνση της συνεργασίας και της οµαδικότητας. Στη σχολική καθηµερινότητα ο ξένος και ο διαφορετικός είναι δίπλα µας. Το µεταναστόπουλο, το προσφυγόπουλο, ο τσιγγάνος, το παιδί µε αναπηρία κάθεται στο διπλανό θρανίο. Γιατί όχι στο δικό µας; Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα απευθύνεται σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας, προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας (µαθητές/τριες που φοιτούν στο δηµοτικό σχολείο και το γυµνάσιο). Με τις κατάλληλες προσαρµογές µπορεί να εφαρµοσθεί και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Είναι δοµηµένο µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά, είτε να εργασθούν βιωµατικά συµµετέχοντας σε σχέδια εργασίας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είτε να εφαρµόσουν µεµονωµένες δραστηριότητες τις οποίες θα επιλέξει ο εκπαιδευτικός, ο γονιός ή ο εµψυχωτής. Το εκπαιδευτικό υλικό της διαφορετικότητας, που κρατάς στα χέρια σου, περιέχει τα παρακάτω: Τρία σχέδια εργασίας και ανάλυση δραστηριοτήτων µε θέµατα: α. ιαφορετικότητα (για µικρότερα παιδιά) β. ιαφορετικότητα, φυλετικές/πολιτισµικές διαφορές (για µεγαλύτερα παιδιά) γ. ιαφορετικότητα, άτοµα µε αναπηρία (για µεγαλύτερα παιδιά) Σύντοµο εισαγωγικό σηµείωµα (φιλοσοφία και στοχοθεσία του εκπαιδευτικού υλικού, οδηγίες εφαρµογής, χρήσιµες διευθύνσεις επικοινωνίας και ηµερολόγιο). ύο προτάσεις προσέγγισης λογοτεχνικών βιβλίων µε θέµα τη διαφορετικότητα και σχολιασµένος κατάλογος λογοτεχνικών βιβλίων για µικρότερα και µεγαλύτερα παιδιά. Χρήσιµα κείµενα (Οικουµενική ιακήρυξη για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου, Σύµβαση της Γενεύης σχετική µε το Καθεστώς των Προσφύγων, ιακήρυξη του Ο.Η.Ε. για τα ικαιώµατα του Παιδιού, Άρθρα του Ελληνικού Συντάγµατος, Οδηγός του Μετανάστη - ικαιώµατα και υποχρεώσεις, Τα δικαιώµατα των ανθρώπων µε αναπηρίες, Νόµος 2817/2000 για την Εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Οδηγός χρήσης σωστής ορολογίας για τους αθλητές µε αναπηρία, Πώς µπορώ να επικοινωνήσω καλύτερα µε ένα παιδί µε προβλήµατα ακοής, Θα πρέπει να βοηθήσω ένα τυφλό άτοµο να διασχίσει το δρόµο; Ή να του παραχωρήσω το κάθισµα/θέση µου; Θα πρέπει να βοηθήσω ένα άτοµο µε κινητική αναπηρία όταν συναντάει δυσκολίες; Θα παραχωρήσω τη θέση µου στο λεωφορείο;). ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες Ταχυδροµική Θυρίδα (Case Postale) Γενεύη 2, Ελβετία Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Ταϋγέτου Π. Ψυχικό τηλ , , Fax Εmail: Ιστοσελίδα: Unicef (Αθήνα)

5 Ξενίας 1, Αθήνα τηλ , fax Εmail: Unicef (Θεσσαλονίκη) Ι. έλλιου, Πλ. Συντριβανίου, Θεσσαλονίκη τηλ Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για τους πρόσφυγες και τους εξόριστους Γενική ιεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέµηση των διακρίσεων (φυλετικής/εθνικής καταγωγής, θρησκείας και πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας) Ιστοσελίδες µε θέµα: Πρόσφυγες-µετανάστες Οδηγός για διοικητικές διαδικασίες που αφορούν αλλοδαπούς και πρόσφυγες Νοµοθεσία των χωρών υποδοχής που αφορά τους Έλληνες της ιασποράς Γραφείο πληροφόρησης µεταναστών Πληροφόρηση για εκπαίδευση και προγράµµατα που εξασφαλίζουν την προστασία και τα δικαιώµατα των προσφύγων ίκτυο κοινωνικής υποστήριξης προσφύγων και µεταναστών Φόρουµ µεταναστών. Τα νέα των κοινοτήτων των µεταναστών στην Ελλάδα. Φωτογραφίες µεταναστών του περασµένου αιώνα Πανευρωπαϊκή επιτροπή κατά του ρατσισµού και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων Ευρωπαϊκό δίκτυο κατά του ρατσισµού (αναζήτηση στη λέξη µετανάστης )

6 Ιστοσελίδες µε θέµα: Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες Ευρωπαϊκό φόρουµ για άτοµα µε ειδικές ανάγκες Εκπαίδευση και άτοµα µε ειδικές ανάγκες ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ, Μη Κερδοσκοπική Υποστηρικτική Εταιρεία και ηλεκτρονικό περιοδικό για τα άτοµα µε αναπηρίες τηλ , fax Προσέγγιση στη δυσκολία και στην αναπηρία Αυτισµός (στην αγγλική γλώσσα) Σελίδες για τη νοηµατική γλώσσα και τα προβλήµατα των ατόµων µε κώφωση ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 21 Μαρτίου Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Ρατσισµού 20 Ιουνίου Παγκόσµια Ηµέρα Προσφύγων 17 Οκτωβρίου Παγκόσµια Ηµέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας 20 Νοεµβρίου Επέτειος της Υιοθέτησης της Σύµβασης για τα ικαιώµατα του Παιδιού 2 εκεµβρίου ιεθνής Ηµέρα για την Κατάργηση της ουλείας 3 εκεµβρίου Ηµέρα των ατόµων µε αναπηρίες 10 εκεµβρίου Ηµέρα Ανθρωπίνων ικαιωµάτων 11 εκεµβρίου Ηµέρα του Παιδιού

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ζωή Αλβανούδη, Γιώργος Λαµπριανίδης, ιαπολιτισµική εκπαίδευση στην Ελλάδα, περ. Στο περιθώριο της σελίδας, τ. 2/2002, σελ Β. Αποστολίδου, Β. Καπλάνη, Ε. Χοντολίδου (επιµ.), ιαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο, εκδ. Τυπωθήτω Γιώργος αρδάνος. Σταύρος Γρόσδος, ηµιουργικά Χρωµατιστά Παιχνίδια, εκδ. Τυποφιλία Σταύρος Γρόσδος, Ευγενία Ντάγιου, Γλώσσα και Τέχνη, Γλωσσικές δραστηριότητες για το δηµοτικό σχολείο σύµφωνα µε τη λειτουργική χρήση της γλώσσας, εκδ. Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Μένης Θεοδωρίδης, Πάµε σινεµά; Πρόγραµµα γνωριµίας µε τον Κινηµατογράφο, εκδ. Υπουργείο Πολιτισµού, ΥΠ.Ε.Π.Θ., Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. 18. Κωνσταντίνος Κόµπος, Το δικαίωµα στη διαφορά, περ. Ανοιχτό Σχολείο, τ. 68/1998, σελ. 7- Μαρία Μπιρµπίλη, Ένα Αλβανάκι στην τάξη µας, περ. Ανοιχτό Σχολείο, τ. 48/1994, σελ Νεαροί Αφρικανοί Πρόσφυγες: χτίζοντας το µέλλον, εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εκδ. Τµήµα ηµοσίων Σχέσεων της Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες Ελένη Ντολιοπούλου, Σύγχρονα θέµατα Προσχολικής Αγωγής, Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών-Α.Π.Θ. Όταν αναγκάζεσαι να εγκαταλείψεις (εκπαιδευτικό πρόγραµµα), Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες Αιµιλία Ιατράκη, Πρόγραµµα πρόληψης των προκαταλήψεων για τη ιαφορετικότητα και την Αναπηρία, Φορέας υλοποίησης: Γραφείο Αγωγής Υγείας Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 2004 Ger Storms, 100 µουσικά παιχνίδια, µτφρ. Μιχάλης Τόµπλερ, εκδ. Σ. & Μ. Νικολαίδης.

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ / ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 29.01.2009 ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΛΟΙΦΟΙΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόγραμμα Φιλία ΙΙ σελ.3

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η Συµβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής στα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες

Πτυχιακή Εργασία. Η Συµβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής στα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Πτυχιακή Εργασία Η Συµβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής στα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες Σπουδάστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΚΟΥΛΗ-ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό πρώτα-πρώτα θα παρουσιαστεί η εποχή που ζούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός της διαφορετικής καταγωγής στο ελληνικό σχολείο σήμερα. Της Χρύσας Τσελίκα.

Ο σεβασμός της διαφορετικής καταγωγής στο ελληνικό σχολείο σήμερα. Της Χρύσας Τσελίκα. Ο σεβασμός της διαφορετικής καταγωγής στο ελληνικό σχολείο σήμερα. Της Χρύσας Τσελίκα. Εισαγωγή Δεν θα μιλήσω για τον πολιτισμό με την ιδιότητα της γλωσσολόγου ή της δασκάλας ενός γλωσσικού μαθήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Εκπαιδευτικό Υλικό θεματικού εργαστηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Άσυλο και Διεθνής Προστασία. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ και ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ του σύγχρονου φαινομένου των προσφύγων στην Ευρώπη και την Κύπρο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Άσυλο και Διεθνής Προστασία. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ και ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ του σύγχρονου φαινομένου των προσφύγων στην Ευρώπη και την Κύπρο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Άσυλο και Διεθνής Προστασία ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ και ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ του σύγχρονου φαινομένου των προσφύγων στην Ευρώπη και την Κύπρο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Άσυλο και Διεθνής Προστασία ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η συμβολή των Παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Υποχρεωτικό μάθημα β εξαμήνου) Διδάσκουσα: Λήδα Στεργίου ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Οι σημειώσεις που κρατάτε είναι συμπληρωματικές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαπολιτισμική Αντιρατσιστική εκπαίδευση

Μάθημα: Διαπολιτισμική Αντιρατσιστική εκπαίδευση 1 Μάθημα: Διαπολιτισμική Αντιρατσιστική εκπαίδευση Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Τμήμα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τομέας Όνομα διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον. Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον. Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Κάθε άτοµο που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να ζητά άσυλο και να του. Άρθρο 14, Οικουµενική ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα των Ηνωµένων Εθνών

«Κάθε άτοµο που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να ζητά άσυλο και να του. Άρθρο 14, Οικουµενική ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα των Ηνωµένων Εθνών Οδηγός για δάσκαλους ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Κάθε άτοµο που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να ζητά άσυλο και να του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες.» Άρθρο 14, Οικουµενική ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα των Ηνωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο ΕΣΠΑ 2007-13 \ Ε.Π. Ε& ΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων Η παρούσα Εκθεση συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ Μαρία Τζωρτζοπούλου-Αγγελική Κοτζαμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one-stop shop ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ Υλικό Εργαστηρίου Forum για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές Διονύσης Μπαλούρδος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Μια Συγκριτική ανάλυση των πρακτικών στους χώρους εργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης σε 10 Ευρωπαϊκές χώρες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... i Ευχαριστίες...

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο.

Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο. Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο. Εισαγωγή Josef Huber, Επικεφαλής του προγράμματος Pestalozzi Το περιεχόμενο και η καθημερινή πραγματικότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑ - ΣΥΝΟ ΟΣ Β Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΗΣ ΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑ - ΣΥΝΟ ΟΣ Β Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΗΣ ΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑ - ΣΥΝΟ ΟΣ Β Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΗΣ ΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΩΔΗΣ ΕΚΘΕΣΗ (SHADOW REPORT) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΚΙΩΔΗΣ ΕΚΘΕΣΗ (SHADOW REPORT) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΗΜΕΡΑ ΑΘΗΝΑ 2008 H μελέτη αυτή συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα