ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΕΝΗ ΦΟΪΡΝΑΡΑΚΗ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΤΤΧΕΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΙ1Σ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΦΤΑΩΧ Η σύγχρονη ιστορία των γυναικών ακολούθησε πολλαπλές διαδρομές, από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 όταν άρχισε να διαμορφώνεται σε στενή συνάρτηση προς την ανάπτυξη του «δεύτερου κύματος» τον; οργανωμένοι γυναικείων κινημάτων στη Δ. Ευρώπη και στις Η.Π.Α. ώς τις μέρες μας. Ακολουθώντας μια πορεία που κάθε άλλο παρά ευθύγραμμη μπορεί να χαρακτηριστεί, γνώρισε πρόσφατα, μέσα στη δεκαετία του '80, μια βασική μετατόπιση: από μια ιστορία που επικεντρωνόταν στις γυναίκες και στα ιδιαίτερα πεδία όπου κυρίως διαμορφώθηκαν ιστορικά οι εμπειρίες τους, προς μια ιστορία του φύλου, του κοινωνικού φύλου. Η ενσωμάτωση των πολλαπλών και διαφοροποιημένων μεταξύ τους γυναικείων εμπειριών στο ιστορικό γίγνεσθαι, εφόσον παραμένει επίκαιρο αιτούμενο, εξακολουθεί να περνά πάντοτε μέσα από τα ιδιαίτερα πεδία, μεθόδους, αντικείμενα και ερωτήματα μιας ιστορίας των γυναικών, που και η ίδια αποτελεί με μια έννοια ειδικό πεδίο ιστορικής έρευνας. Συγχρόνως όμως στόχοι επαναπροσδιορίστηκαν και άξονες μετατοπίστηκαν προς την κατεύθυνση μιας νέας ιστορικής σύνθεσης, η οποία θα επανατοποθετεί με νέους όρους πλέον και τις ανδρικές εμπειρίες στην ιστορία" μια ιστορική σύνθεση που θα χρησιμοποιεί ως βασική αναλυτική κατηγορία τις σχέσεις φύλου: το φύλο νοείται εδώ ως πολιτισμική κατασκευή με ιεραρχικό βεβαίως περιεχόμενο, που επηρεάζεται από και ταυτόχρονα παρεμβαίνει στους υλικούς όρους δόμησης των σχέσεων κυριαρχίας των ανδρών επί των γυναικών, μετατρεπόμενο σε κοινωνική εμπειρία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Για τις διαφορετικές θεωρητικές σημάνσεις του φύλου στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας και, ιδιαίτερα, για τη συνεισφορά της συμβολικής ανθρωπολογίας στην εννοιολόγησή του ως πολιτισμικής κατασκευής, βλ. την εισήγηση του Ε. Παπαταξιάρχη στον παρόντα τόμο - βλ. επίσης του ίδιου, «Εισαγωγή: Από τη σκοπιά του φύλου: ανθρωπολογικές θεωρήσεις της σύγχρονης Ελλάδας», στο Ευθύμιος Παπαταξιάρχης και Θεόδωρος Παραδέλλης (επιμ.), Ταυτότητες και ψνλο στη σύγχρονη Ελλάδα. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, Καστανιώτης, Αθήνα 1992,11-98.

2 Το σύγχρονο εγχείρημα της ιστορίας των γυναικών 187 Τόσο η ανάπτυξη της ιστορίας των γυναικών όσο και η στροφή προς μια ιστορία της σχέσης των φύλων διαθέτουν τη δική τους ιστορία, που σφραγίζεται, όπως είναι γνωστό, από πλήθος προβληματισμών, έντονων συζητήσεων και διαφορετικών προσεγγίσεων, στενά δεμένων άλλωστε με τις φεμινιστικές πολιτικο-θεωρητικές αναζητήσεις. Η δική μου παρέμβαση στην αποψινή συζήτηση δεν έχει καμιά πρόθεση να ανασυνθέσει, ούτε καν σχηματικά, το ιστορικό αυτο^ν των διαδρομών 2. Με αφορμή τις διαδρομές αυτές, θα επιχειρήσω απλώς να επισημάνω ορισμένα ζητήματα, όσα ίσως μου είναι πιο οικεία μέσα από την ιστοριογραφική μου εμπειρία, ελπίζοντας να αναδείξω κάποιες από τις «στάσεις» που μου φαίνονται καθοριστικές στην πορεία προς το νέο ιστοριογραφικό εγχείρημα. Από τα πρώτα της βήματα, η ιστορία των γυναικών, είτε διεκδίκησε και υιοθέτησε ρητά στις προσεγγίσεις της βασικές αρχές της φεμινιστικής θεωρίας είτε όχι, έθεσε ως βασικό της έργο να κάνει τις γυναίκες ορατές στην ιστορία, να τις αναδείξει ως υποκείμενα ιστορίας εκεί όπου έμεναν ώς τότε κρυμμένες 2. Στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία το ιστορικό αυτό είναι, άλλωστε γνωστό από έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό κειμένων, που ωστόσο όλα μαζί σκιαγραφούν μια βασική εικόνα προσεγγίσεων και ζητημάτων (εμπλουτισμένη με ξενόγλωσση βιβλιογραφική ενημέρωση, στόχο που δεν μπορεί να υπηρετήσει, παρά μόνο ενδεικτικά, το παρόν κείμενο): από το αφιέρωμα «Ιστορία, γυναίκες, φύλο», στον 6ο τόμο του περ. Δίνη, Φεμινιστικό Περιοαικό, βλ.: Έφη Αβδελά, «Ιστορία τ<ον γραικών, ιστορία του φύλου, φεμινιστική ιστορία: Μεθοδολογικές διεργασίες και θεωρητικά ζητήματα μιας εικοσαετίας», J 2-30 Αγγελικά Ψαρρά, «Φεμινισμός: II λέξη, ο χρόνος, οι σημασίες», 31-54* Gisela Bock, «Πέρα από τις διχοτομίες: Προοπτικές στην ιστορία των γυναικών», 55-83" Ελένη Φουρναράκη, «Μια συλλογική απόπειρα γενικής ιστορίας των γυναικών. Το εκδοτικό εγχείρημα: βασικές μεθοδολογικές αφετηρίες» [βιβλιοκρισία στην έκδοση: Georges Duby - Michelle Perrot (υπό τη διεύθυνση των), Histoire des femmes en Occident, τ. 1-5, Pion, Παρίσι , και ιδιαίτερα στον 4ο τόμο: Geneviève Fraisse - Michelle Perrot (υπό τη διεύθυνση των), Le XIXème siècle, Pion, Παρίσι 1991], * Μαρία Ρεπούση, «"Ιστορία και γυναίκες": μια συνάντηση που οργανώθηκε στο Παρίσι με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της έκδοσης της Ιστορίας των γυναικών στη Λύση», Βλ. επίσης: Ελένη Φουρναράκη, [Βιβλιοκρισία στην έκδοση: Michelle Perrot (επιμ.), Une histoire des femmes est-elle possible?, Rivages, Μασσαλία 1984], Μνήμων 11 (1987), Για την πλέον εξονυχιστική παρουσίαση των επεξεργασιών και τάσεων που σημάδεψαν τη μετάβαση προς μια ιστορία του φύλου, αλλά και τη σύγχρονη συζήτηση βλ. Έφη Αβδελά και Αγγελικά Ταρρά, «Εισαγωγή: Ξαναγράφοντας το παρελθόν. Σύγχρονες διαδρομές της ιστορίας των γυναικών», στο Έφη Αβδελά και Αγγελικά Ψαρρά (επιμ.), Σιωπηρές ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, Αλεξάνδρεια, Αθήνα Για την παλαιότερη σχετική αρθρογραφία της Δίνης βλ. Αβδελά, «Ιστορία των γυναικών...», ό.π., 26. Για την ελληνική παραγωγή της ιστορίας των γυναικών και της σχέσης των φύλων, που δεν μας απασχολεί εδώ ειδικά, βλ. Έφη Αβδελά, «Η "ιστορία των γυναικών" στην Ελλάδα», Σύγχρονα Θέματα (1988),

3 188 Ελένη Φουρναράκη ή σιωπηλές: σε ένα παρελθόν διπλά διαμεσολαβημένο από την ανδροκεντρική οπτική, τόσο ως προς τα ίδια τα ίχνη που παράγει και διατηρεί όσο και ως προς την επιστήμη που επιλέγει και χειρίζεται τα ίχνη αυτά" παρελθόν διπλά διαμεσολαβημένο όπως διευκρίνιζε η φεμινιστική κριτική από την ηγεμονική οπτική, εκείνη του κυρίαρχου φύλου που, είτε ως ιστορικό υποκείμενο είτε ως υποκείμενο της ιστορικής έρευνας, διαχειρίζεται τη μνήμη της κοινωνίας. Η ηγεμονική αυτή οπτική ορίζει τί μπορεί να χρισθεί ιστορική πηγή και ιστορικό γεγονός με βάση την ανδρική εμπειρία, η οποία και εμφανίζεται ως καθολική, δηλαδή ως περιλαμβάνουσα και την εμπειρία των γυναικών, και συνεπώς ως ουδέτερη. Απέναντι σ' αυτές τις βεβαιότητες, και μάλιστα απέναντι στη μείζονα αυτή πλάνη περί ουδετερότητας της επιστήμης (εν προκείμενο) της ιστορίας) οριοθετήθηκε σαφώς το ιστοριογραφικό εγχείρημα ανάδειξης του παρελθόντος των γυναικών ένα εγχείρημα που, ας μην ξεχνάμε, εκκινεί σε μια ευνοϊκή συγκυρία από επιστημολογική άποψη, όταν δηλαδή είχαν ευρύτερα αμφισβητηθεί βεβαιότητες της θετικιστικής ιστοριογραφικής παράδοσης (π.χ. περί ύπαρξης μιας «αντικειμενικής αλήθειας» στην ιστορία), ενώ είχε αρχίσει να διαμορφώνεται μια κοινωνική ιστορία, που σε όσμωση με το γενικότερο τότε κλίμα πολιτικής και κοινωνικής αμφισβήτησης αναδείκνυε τους «ηττημένους» της ιστορίας. Όπως είναι γνωστό, μια εξαιρετικά σημαντική διαδρομή του νέου ιστοριογραφικού εγχειρήματος στάθηκε η τοποθέτηση στο επίκεντρο της ιστορικής έρευνας των ιδιαίτερων εκείνων πεδίων όπου συγκροτήθηκε ή τουλάχιστον θεωρήθηκε ότι κατά κύριο λόγο είχε συγκροτηθεί η ιστορική εμπειρία των γυναικών (οι επιλογές και οι προτεραιότητες που δόθηκαν κατά καιρούς και σ' αυτό το ζήτημα ορισμού των ιδιαίτερων πεδίων ή υποπεδίων δεν ήταν άμοιρες ευρύτερων και διαφορετικών ιδεολογικο-πολιτικών εκτιμήσεων). Η συγγένεια, η οικογένεια, η αναπαραγωγή και ο έλεγχος των γεννήσεων, η μητρότητα, η σεξουαλικότητα, οι γυναικείες συναναστροφές, η μετάδοση ιδιαίτερων γνοίσεων και δεξιοτήτων από μητέρα σε κόρη, ή γενικά μεταξύ γυναικοόν, στους κόλπους του ιδιωτικού (ή της κοινότητας, προκειμένου για την παραδοσιακή κοινωνία) απετέλεσαν προνομιακά πεδία της ιστορίας των γυναικών. Η συγκρότηση τους σε πεδία της ιστορικής έρευνας οφείλεται, βέβαια, και στην παράλληλη όσμωση της ιστορίας με άλλες κοινωνικές επιστήμες (την κοινωνική ανθρωπολογία, ιδιαίτερα) ή κλάδους (π.χ. την ιστορική δημογραφία). Όψεις της νέας κοινωνικής ιστορίας (η ιστορία των νοοτροπιών ή η δημογραφική ιστορία) «νομιμοποιούσαν» μέσα από άλλους δρόμους ορισμένα από τα παραπάνω πεδία. Ωστόσο, η κριτική των εκπροσώπων της ιστορίας των γυναικών ανέδειξε τον μεροληπτικό (βλέπε ανδροκεντρικό) χαρακτήρα με τον οποίο η ιστορία αυτή των μέσων όρων και των ποσοτικών μεθόδων όριζε τις διάφορες κανονικότητες με βάση, δηλαδή, την άρρ^τ-η παραδοχή ότι η ανδρική εμπειρία

4 Το σύγχρονο εγχείρημα της ιατορία; των γυναικών 189 περιλαμβάνει και τις γυναίκες, αφήνοντας ουσιαστικά εκτός πεδίου οτιδήποτε δεν ενέπιπτε στον «κανόνα», προσδιορισμένον με βάση το ανδρικό 3. Η ενασχόληση με τα παραπάνω ιδιαίτερα πεδία συγκρότησης της ιστορικής εμπειρίας των γυναικών είχε πολλαπλή σημασία, τόσο από επιστημολογική όσο και από πολιτική άποψη. Καταρχήν, συνιστούσε καίρια μεθοδολογική επιλογή ώστε να γίνουν ορατές οι γυναίκες στο παρελθόν, αναδεικνύοντας νέα αντικείμενα ιστορικής ανάλυσης, «ανακαλύπτοντας» ιστορικές πηγές που ώς τότε παρέμεναν υποβαθμισμένες ή και αγνοημένες, συγκροτώντας τους «τόπους της μνήμης» των γυναικο')ν ως συλλογικών υποκειμένων. Συνακόλουθα, υπογράμμιζε μια βασική κοινότητα εμπειριών που ιστορικά μοιράζονταν οι γυναίκες, συντελώντας έτσι βασικό πρόταγμα αυτό του φεμινιστικού κινήματος στην ενότητα και συνοχή του πολιτικού υποκειμένου "γυναίκες" και τούτο, είτε η ανάλυση εστιαζόταν στους μηχανισμούς καταπίεσης (εντασσόμενη συχνά στην ευρύτερη προοπτική ανάδειξης της οικουμενικότητας της γυναικείας υποτέλειας ή του διαχρονικού, αν και διαφοροποιημένου ιστορικά, περιεχομένου της πατριαρχίας)* είτε, αντίθετα, επικεντρωνόταν στις μορφές εξέγερσης, συνεπούς και 3. Βλ. ενδεικτικά την κριτική που ασκεί η μεσαιωνολόγος Christiane Klapisch-Zuber: «Le médiéviste, la femme et le sériel», στο Perrot (επιμ.), Une histoire des femmes est-elle possible?, ό.π., H συζήτηση στους κόλπους των διαφορετικών τάσεων του φεμινισμού γύρω από το περιεχόμενο της «πατριαρχίας» και σχετικά με την οικουμενικότητα ή μη της γυναικείας υποτέλειας, εκφράστηκε έντονα στο πεδίο των ακαδημαϊκών φεμινιστικών προβληματισμών, ιδιαίτερα μάλιστα στο πλαίσιο των διαφορετικών προσεγγίσεων της «ανθρωπολογίας των γυναικών». Όπως όμως επισημαίνει η Α. Μπακαλάκη, τόσο οι εκπρόσωποι της δομιστικής-πολιτισμικής ανθρωπολογίας που υποστήριζαν την οικουμενικότητα της υποτέλειας των γυναικών (συνδέοντας την με τον κοινωνικό προσδιορισμό των γυναικών ως μητέρων και τροφο^ν, ορίζοντας την όμως κυρίως στο επίπεδο των συμβολικών σημασιών που αποδίδονται στις γυναίκες και στις δραστηριότητες τους), όσο και οι εκπρόσωποι της νεοεξελικτικής μαρξιστικής προσέγγισης που, αντίθετα, την απέρριπταν (θεωρώντας ότι η «καταπίεση», οριζόμενη με βάση τη θέση των γυναικών στα μέσα παραγωγής, συνδέεται ιστορικά με την εμφάνιση και άλλων σχέσεων ανισότητας και εκμετάλλευσης στις ταξικές κοινωνίες), συγκλίνουν χαρακτηριστικά στην αποδοχή ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μια οικουμενική κοινωνική κατηγορία (Α. Μπακαλάκη, «Από την ανθρωπολογία των γυναικών στην ανθρωπολογία των φύλων», στο Α. Μπακαλάκη (επιμ.), Ανθρωπολογία, γυναίκες και φύλο, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1994, 31-32) η αποδοχή αυτή, που αργότερα αμφισβητήθηκε έντονα από την ((ανθρωπολογία των φύλων» (βλ. και Α. Μπακαλάκη, στον παρόντα τόμο), είχε προφανή πολιτική σημασία την περίοδο άνθησης των γυναικείων κινημάτων και επηρέασε βαθύτατα θειορητικές και μεθοδολογικές επιλογές και της (φεμινιστικής) ιστορίας των γυναικών: για ανάλογα ζητήματα και αμφισβητήσεις της οικουμενικότητας στους κόλπους της ιστορίας των γυναικών και του φύλου, καθώς και για τη συζήτηση γύρω από την ιστορικότητα της πατριαρχίας, βλ. Αβδελά και Ταρρά, «(Εισαγωγή: Ξαναγράφοντας το παρελθόν...», ό.π. (ευχαριστώ και από αυτή τη θέση τις συναδέλφους που έθεσαν στη διάθεση μου το κείμενο της εισαγωγής τους πριν εκδοθεί).

5 190 Ελένη Φουρναράκη σε δρόμους ανάπτυξης της συνείδησης 5. II ενασχόληση με τα παραπάνω ιδιαίτερα πεδία συνέβαλε καθοριστικά και σ' αυτό θα ήθελα να σταθώ με έμφαση στην «ιστορικοποίηση» δραστηριοτήτων που ώς τότε εθεωρείτο ότι δεν είναι της κοινωνίας και του πολιτισμού, αλλά της φύσης (μητρότητα, σεξουαλικότητα) και συνεπώς ότι δεν υπόκεινται στην ιστορική εξέλιξη* αντίληψη στην οποία κατά κύριο λόγο οφειλόταν ο αποκλεισμός από την ιστορική έρευνα μεγάλου τμήματος της εμπειρίας των γυναικών. Η δυσκολία του εγχειρήματος να αποδοθεί η ιστορία στις γυναίκες δεν σκόνταφτε, λοιπόν, μόνο στη διπλή διαμεσολάβηση του παρελθόντος από την κυρίαρχη ανδροκεντρική οπτική που αναφέραμε προηγουμένως" σκόνταφτε, πάνω από όλα, σε βαθειά εδραιωμένες αντιλήψεις (της κοινωνίας και της επιστήμης) της δυτικής νεωτερικότητας για το τί είναι φύλο, τί είναι διαφορά των φύλων: ο λόγος εδώ, βέβαια, για τον βιολογικό ντετερμινισμό και τις ουσιοκρατικές θεωρίες που έχουν την τάση να ανάγουν τον ψυχισμό, την κοινωνική συμπεριφορά και την υποκειμενικότητα ανδρών και γυναικών στη φυσιολογία του φύλου, νοητού ως αναλλοίωτης φυσικής «ουσίας», αναγορεύοντας την ανατομία σε ηθικό κανόνα και «προορισμό» 6. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα να αναδειχθεί σε υποκείμενο ιστορίας, σε δρων υποκείμενο, ένα φύλο που του αποδίδονται κοινωνικοί ρόλοι και πολιτισμικές σημασίες με βάση τις ιδιαίτερες βιολογικές του λειτουργίες, την αναπαραγωγή και τη μητρότητα* που η κοινωνική κατασκευή της ταυτότητας του επίμονα παραπέμπει σε εξω-πολιτισμικές, μη ιστορικές αλλά «φυσικές» καταστάσεις, οι οποίες έμοιαζε να είναι σταθερές και δεδομένες σε όλους τους πολιτισμούς και τις εποχές 7 : εγκλωβι- 5. Η ανάπτυξη μιας ιστοριογραφίας με ειδικό αντικείμενο τις μορφές, ατομικές και συλλογικές, γυναικείας αμφισβήτησης και διαμαρτυρίας στάθηκε, όπως ήταν φυσικό, ένα από τα κεντρικά εγχειρήματα ανάδειξης των γυναικών ως υποκειμένων ιστορίας και συγχρόνως αναζήτησης της ιστορικότητας των σύγχρονων φεμινιστικών κινημάτων. Για προσεγγίσεις του ιδιαίτερου αυτού τομέα της ιστορίας του φεμινισμού και των κινημάτων, που δεν θα μας απασχολήσει εδώ, βλ. ειδικότερα: Ταρρά, «Φεμινισμός: Η λέξη, ο χρόνος, οι σημασίες», ό.π., Βλ. Παπαταξιάρχης στον παρόντα τόμο και του ίδιου, «Εισαγωγή: Από τη σκοπιά του φύλου...», ό.π., Τπό μια έννοια, η έμφαση από την πλευρά μιας ορισμένης φεμινιστικής ανθρωπολογικής προσέγγισης στην οικουμενικότητα της συμβολικής κατηγοριοποίησης των γυναικών σε συζύγους, μητέρες και τροφούς (βλ. σημ. 4), την ίδια στιγμή που κατέθετε έναν θεμελιακό θεωρητικό προβληματισμό για (πολλαπλούς) πολιτισμικούς όρους δόμησης της υποτέλειας των γυναικών, δυσχέραινε ταυτόχρονα την τοποθέτηση της σχέσης των φύλων σε μια ιστορική προοπτική. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά η Μισέλ Περρό, αναφερόμενη στις πρώτες συζητήσεις γαλλίδων ιστορικών γύρω από την ιστορία των γυναικών στις αρχές του '70, «οι σταθερές μιας "ακίνητης ιστορίας" μάς εντυπωσίαζαν... αναρωτιόμασταν αν η σχέση των φύλων είχε κατά βάθος αλλάξει ριζικά»: βλ. Μισέλ Περρό (συνέντευξη), ((Η

6 Το σύγχρονο εγχείρημα τη; ιστορία; των γυναικών liti σμένες λοιπόν οι γυναίκες στη βιολογία και στον «φυλετικό τους ρόλο», ταυτισμένες με την οικογένεια και το ιδιωτικό, μέσω της άρρητης αναπαραγωγής αυτής της αντίληψης, γίνονται αντιληπτές μέσα από τον εξαρτημένο και παθητικό ρόλο της ύπαρξης τους. Ο ίδιος ο επιστημονικός λόγος έμοιαζε να ενσωματώνει άδηλα ακριβώς αυτή την αντίληψη. Στους αντίποδες αυτής της στάσης, η τοποθέτηση στο επίκεντρο της ανάλυσης, ανθρωπολογικής ή ιστορικής, της εμπειρίας των γυναικών που εθεωρείτο ότι ήταν της φύσης και όχι του πολιτισμού, αποκτούσε μια ανατρεπτική δυναμική: γινόταν αγωγός κριτικής της βιολογίζουσας ερμηνείας του φύλου, αποκαλύπτοντας συγχρόνως τον κοινωνικά και πολιτισμικά κατασκευασμένο και εδραιωμένο χαρακτήρα της διαφοράς των φύλων. Και κάτι ακόμα: στο αναπόφευκτο ερώτημα πώς παρεμβαίνει η ιστορία (η ιστορική αλλαγή) στον τρόπο που δομείται συμβολικά και υλικά η υποτέλεια των γυναικών αναδεικνυόταν ολοένα και καθαρότερα ότι η διχοτομική αυτή πρόσληψη του κόσμου, που ταυτίζει τη γυναίκα με τη φύση (και το ιδιωτικό) και τον άνδρα με τον πολιτισμό (και το δημόσιο), παρεμβαίνοντας στην υλική πραγματικότητα, δηλαδή στον τρόπο που δομείται κοινωνικά η ιεραρχία ανάμεσα στα φύλα, χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τη δυτική νεωτερικότητα, και ότι συνεπώς συνιστά επικίνδυνο αναχρονισμό και «δυτικοκεντρισμό» η ποοβολή του σε άλλες κοινο^νίες 8. Η ιστορική μελέτη των ιδιαίτερων πεδίο^ν όπου διαμορφο^νεται ιστορικά η εμπειρία των γυναικών αφορούσε τόσο τις παραδοσιακές όσο και τις νεωτερικές κοινωνίες, με τη χρήση βέβαια διαφορετικών αναλυτικών κατηγοριών και μεθοδολογικοί εργαλείων, αλλά και με κάποιους κοινούς βασικούς προβληματισμούς, που ώθησαν την ιστορική γνώση προς σημαντικές προόδους, οδηγώντας και σε νέα ερο^τήματα. Δανειζόμενες εργαλεία ανάλυσης από την κοινωνική ανθρίοπολογία, μελετώντας θέματα όπως ο γάμος, η προίκα, η τιμή, τα δίκτυα σχέσεων μεταξύ γυναικών (δίκτυα πατρωνείας ή αλληλεγγύης), οι γυναίκες ιστορικοί που μελέτησαν προβιομηχανικές ή γενικότερα παραδοσιακές κοινωνίες έθεσαν ως στόχο τους όχι μόνον τη διερεύνηση των διαφόρων δομών και μηχανισμών της υποτέλειας, αλλά και τη μελέτη μορφών αντίστασης και στρατηγικών επιβίωσης που οι ίδιες οι γυναίκες διαμορφο'^νουν και επεξεργάζονται στο πλαίσιο τοον πατριαρχικών δομών. Έννοιες όπως εκείνες των άτυπων ή ενδιάμεσων μορφών εξουσίας, της αλληλεγγύης των γυναικών ή του «γυιστορία των γυναικών είναι η ιστορία της σχέσης των φύλων», Δίνη, φεμινιστικό περιοδικό 1 (1986), Η ανάδειξη της ιστορικότητας των αντιστίξεων φύση/πολιτισμός, ιδιωτικό/δημόσιο, γυναίκα/άνδρας προήλθε βέβαια και από τον χώρο της ((ανθρωπολογίας των γυναικών», ενώ η μετεξέλιξη σε μια ανθρωπολογία των φύλων ανέδειξε την πολυσημία των όρων «φύση» και «πολιτισμός» στο εσωτερικό και της ίδιας της δυτικής σκέψης: Μπακαλάκη, «Από την ανθρωπολογία των γυναικών στην ανθρωπολογία των φύλων», ό.π., και

7 I 92 Ελένη Φουρναράκη ναικείου πολιτισμού» (women's culture) είναι σημαντικά «κλειδιά» ανάλυσης αυτής της ιστορίας, φανερά επηρεασμένης από την κοινωνική ανθρωπολογία 9. Στην ιστορία των γυναικών που διερεύνησε τα ιδιαίτερα πεδία της μητρότητας, της σεξουαλικότητας, των γυναικείων συναναστροφών κλπ. στη νεωτερική κοινωνία, στον αστικό χώρο, οφείλει πολλά η συγκρότηση της ιστορίας του ιδιωτικού βίου και των πηγών που τον αφορούν σε αυτόνομο πεδίο ιστορικής έρευνας. Η διερεύνηση της «ιδιαίτερης γυναικείας σφαίρας» στους κόλπους της οικογένειας και του ιδιωτικού επιχειρείται εδώ στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο μιας εποχής (κυρίως από τον 18ο αιώνα και εξής) που κατεξοχήν επεξεργάζεται ιδεολογικά και θεσμοθετεί τον αποχωρισμό της δημόσιας από την ιδιωτική «σφαίρα», του κράτους από την κοινωνία των πολιτών, επαναπροσδιορίζοντας τις σχέσεις των φύλων: στο πλαίσιο δηλαδή μιας εποχής που κατεξοχήν επεξεργάζεται ιδεολογικά, θεωρητικοποιεί, κανονικοποιεί τη διαφορά των φύλων με όρους βιολογικού ντετερμινισμού, νομιμοποιώντας έτσι την ταύτιση των γυναικοον με την οικογένεια και το ιδιωτικό και των ανδρών με το δημόσιο και την πολιτική. Αναδεικνύοντας ακριβώς την ιστορικότητα της διχοτομικής πρόσληψης του κόσμου που συνοδεύει τη μετάβαση στη νεωτερικότητα, η ιστορική διερεύνηση των εμπειριών των γυναικών στους κόλπους της «γυναικείας σφαίρας» υιοθέτησε προσεγγίσεις, οι οποίες, εστιάζοντας την προσοχή τους περισσότερο στο τι έπρατταν οι γυναίκες παρά στο πώς ορίζονταν, βασίστηκαν συχνά σε μια υπόθεση: ότι ο διαχωρισμός των σφαιρών, παρά την αυστηρότητα της βικτωριανής ηθικής που τον συγκρότησε ιδεολογικά εν μέρει ίσως και ακριβώς γι' αυτό, με την έμφαση που έδινε στο «οικειακό ιδεώδες» (ideal of domesticity) και στις «εκπολιτιστικές» και «ηθικοποιητικές» αξίες των γυναικών, στην πραγματικότητα τους πρόσφερε τόσες τουλάχιστον ευκαιρίες όσες και υποταγές: τους επέτρεψε να αποκτήσουν κύρος, επιρροή αν όχι και εξουσία στους κόλπους της οικογένειας αλλά και ενός ιδιαίτερου «γυναικείου κόσμου», συνετέλεσε στο να αποκτήσουν θετική εικόνα του εαυτού τους, ως άτομα αλλά και ως ομάδα, θέτοντας τις βάσεις για τη διαμόρφωση μιας συνείδησης φύλου (ίσως και φεμινιστικής συνείδησης) εξάλλου, καθώς οι αξίες που ιστορικά αποδίδονταν στις γυναίκες μπορούσαν να επεκτείνονται και στον δημόσιο χώρο, ενισχύοντας την έννοια της διαφοράς αλλά και διασαλεύον- 9. Μεταξύ άλλων, η τάση αυτή εκπροσωπήθηκε ιδιαίτερα (αν και με διαφορετικούς τρόπους) από ιταλίδες ιστορικούς, που έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους κυρίως στις παραδοσιακές κοινωνίες. Βλ. σχετικά: Anna Bellavitis, «ΓΙ ιστορία των γυναικών στην Ιταλία: Ισολογισμός συζητήσεων μιας δεκαπενταετίας», Δίνη, φεμινιστικό περιοδικό 5 (1990), Ας σημειωθεί με αυτή την ευκαιρία ότι στην Ιταλία (όπως και αλλού, βέβαια), το ενδιαφέρον της ιστορίας των γυναικών επικεντρώθηκε επίσης στην «προφορική ιστορία», ακόμα ένα βασικό ιστοριογραφικό εγχείρημα για να ((βγουν» οι γυναίκες, όπως και άλλες κοινωνικές κατηγορίες, από τη σιωπή και τη λήθη.

8 Το σύγχρονο εγχείρημα της ιστορίας των γυναικών 193 τας ισορροπίες, τομείς δημόσιας εμπειρίας και δράσης προσφέρονταν ταυτόχρονα στις γυναίκες, «εναλλακτικές» μορφές ύπαρξης αν όχι και αναζήτησης μιας ορισμένης αυτονομίας: οι ιδιαίτεροι αυτοί τομείς επιλέχτηκαν ως αντικείμενα ανάλυσης: τα γυναικεία επαγγέλματα, η φιλανθρωπία, το θρησκευτικό κοινωνικό έργο, τα ιδρύματα της γυναικείας εκπαίδευσης αναδείχθηκαν ως ακόμα μια κατηγορία ιδιαίτερων πεδίων όπου μορφώθηκε, όχι χωρίς αξιοπρόσεκτες αντιφάσεις, μέρος της γυναικείας υποκειμενικότητας κατά τη νεωτερική εποχή. Είναι βέβαια και εδώ φανερή η επίδραση εννοιών, όπως των «αποκεντρωμένων» μορφών εξουσίας, του «γυναικείου πολιτισμού» (η τελευταία αυτή μετασχηματισμένη στη νεωτερική της εκδοχή των «γυναικείων αξιών»), της γυναικείας αλληλεγγύης 10. Είναι ίσως εξίσου φανερό ότι η «αναθεωρητική» αυτή διερεύνηση του «γυναικείου κόσμου», αν και συνετέλεσε στην υπέρβαση της οπτικής που αντιλαμβανόταν τις γυναίκες ως παθητικά ή εξεγερμένα θύματα μιας ανδροκρατικής κοινωνίας, στάθηκε από πολλές απόψεις περιοριστική: μελέτησε κυρίως τις (λευκές) γυναίκες των μεσαίων και ανώτερων αστικών στρωμάτων, χωρίς να παίρνει επαρκώς υπόψη την πολιτική ή τον παράγοντα τάξη και φυλή στη διαμόρφωση των κοινωνικών εμπειριών των γυναικών τα κενά αυτά θα επιχειρούσαν να καλύψουν άλλες τάσεις της ιστορίας των γυναικών, όπως, για παράδειγμα, η (πολιτική) ιστορία του φεμινισμού ή 10. Στους κόλπους της αμερικανικής ιστοριογραφικής παραγωγής γύρω από τις γυναίκες, η οποία κατά κύριο λόγο ανέπτυξε αυτές τις ((αναθεωρητικές» τάσεις, άσκησε μεγάλη επίδραση η εντυπωσιακή μελέτη της Κάρολ Σμιθ-Ρόζενμπεργκ για τον «γυναικείο κόσμο» έντονοι συναισθηματικών σχέσεων και «τελετουργιών», κόσμο «οικιακότητας», όπου οι άνδρες εμφανίζονται να παίζουν ελάχιστο ρόλο: Carroll Smith-Rosenberg, «The Female World of Love and Ritual: Relations between Women in Nineteenth-Century America», Signs, Journal of Women in Culture and Society 1/1 (1975), To ιδιαίτερο ενδιαφέρον της μελέτης αυτής εκτός από την πρωτότυπη αξιοποίηση ενός πλούσιου αρχειακού υλικού τεκμηρίων της ιδιο^τικής ζωής συνίσταται σε τρεις βασικές «αναθεωρήσεις» που δίνουν τον τόνο σ' αυτή την κατηγορία προσεγγίσεων: α) ότι ο διαχωρισμός των γυναικών από τους άνδρες δεν σήμαινε αναγκαστικά και την υποταγή τους ή τη συμπεριφορά τους ως απομονωμένης και καταπιεσμένης υπο-κατηγορίας στην ανδρική κοινωνία* β) ότι η πυρηνική οικογένεια δεν ήταν το κυρίαρχο σύμπαν διαμόρφωσης συναισθηματικών σχέσεων των γυναικών του 19ου αιώνα, αλλά ότι τα δίκτυα φιλίας έπαιζαν εξίσου σημαντικό ρόλο με τα δίκτυα της συγγένειας' και γ) ότι η βικτωριανή ηθική, επιτρέποντας συναισθηματικές και αισθησιακές ακόμα σχέσεις ανάμεσα στις γυναίκες (σχέσεις που αργότερα θα ορίζονταν ως συμπεριφορές ((παρέκκλισης»), ήταν λιγότερο περιοριστική από ό,τι είχε θεωρηθεί' βλ. χαρακτηριστικά μια κριτική αποτίμηση της πρώτης παραγωγής ερευνών για την ιστορία των γυναικών στην Αμερική (αποτίμηση σύγχρονη με τις έρευνες αυτές): Barbara Sicherman, «Review Essay: American History», Signs 1/2 (1975), ' ανάλογες προσεγγίσεις διαπιστώνονται, βέβαια, την ίδια περίοδο και στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία: βλ. σχετικά: Carolyn C. Loogee, «Review Essay. Modern European History», Signs 2/3 (1977),

9 194 Ελένη Φουρναράκη η τάση που εμπνεύστηκε από «την ιστορία από τα κάτω», ιδιαίτερα από τη βρετανική παράδοση της μαρξιστικής κοινωνικής ιστορίας 11. Μέσα από όλα αυτά τα εγχειρήματα όχι μόνο αρχίζουν να γίνονται οι γυναίκες ορατές στην ιστοριογραφία, αλλά αρχίζει να αποκτά πλέον ιστορικότητα όλο το φάσμα των εμπειριών των γυναικών. Αρχίζει να γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτό ότι αν οι γυναίκες ταυτίστηκαν με την αναπαραγωγή και τη μητρότητα και με τον ιδιωτικό χώρο, και αν αυτό πράγματι μπορεί να αποτέλεσε βασικό παράγοντα υποτέλειας, οι εμπειρίες που πηγάζουν από αυτό, οι δραστηριότητες που τις συνοδεύουν δεν ανήκουν στον τομέα της βιολογίας ούτε μένουν αναλλοίωτες μέσα στον χρόνο' αρχίζει να γίνεται εξίσου αντιληπτό ότι αν η διαφορά των φύλων αποτελεί ένα ιδεολογικό οικοδόμημα που επικαλείται τη βιολογία για να νομιμοποιήσει την ανδρική κυριαρχία, η κυριαρχία αυτή αλλάζει επίσης όψεις μέσα στον χρόνο' και φυσικά, ότι η υποτέλεια των γυναικών δεν είναι ένα απόλυτο φαινόμενο, χωρίς ρωγμές, αντιστάσεις και ρήξεις. Γίνεται συνείδηση λοιπόν ότι οι σχέσεις ανάμεσα στα φύλα δεν είναι στατικό φαινόμενο αλλά δυναμικό, δεν είναι μονοσήμαντο αλλά σύνθετο. Η τοποθέτηση της εμπειρίας τιον γυναικών στο επίκεντρο της ιστορικής ανάλυσης συνεπαγόταν ανάδειξη νέων πηγών, επανεξέταση πηγών με νέα ερωτήματα, ανάδειξη νέων πεδίων έρευνας. Συνεπαγόταν όμίος και επανεξέταση του ιστορικού γεγονότος, επανεξέταση του ιστορικού χρόνου, της έννοιας της αλλαγής, της τομής στην ιστορία, αλλά και της σχέσης της τελευταίας με τη μακρά διάρκεια. Πληθώρα ερευνών κατέθετε διαπιστώσεις και ερωτήματα, τα οποία αναδείκνυαν την αναγκαιότητα επανεκτίμησης μεγάλων πολιτικών τομών ή διαδικασιών κοινωνικής αλλαγής ευρείας κλίμακας (εκβιομηχάνιση, καπιταλισμός, εκσυγχρονισμός, αστικοποίηση, οικοδόμηση εθνικών κρατών), και τα οποία αμφισβητούσαν καθιερο^μένες (βλέπε ανδροκεντρικές) ερμηνείες για την έννοια της «προόδου» στην ιστορία, θέτοντας συνακόλουθα και το μείζον ζήτημα της περιοδολόγησης. Αναφέρω ενδεικτικά κάποια από αυτά τα ερωτήματα: κατά πόσο μπορούμε πλέον να μιλάμε για «εξάπλωση του ατομικισμού» την περίοδο της Αναγέννησης, όταν στο ερο')τημα «αν είχαν οι γυναίκες Αναγέννηση» 12 η ιστορική έρευνα αποδείκνυε το αντίθετο; Όταν η «εποχή των δημοκρατικών επαναστάσεων)) αποκλείει τις γυναίκες από την πολιτική συμμετοχή, ποια είναι τα όρια της αλλαγής, τί «γκρεμίζεται» τελικά από τα πα- 11. Σχετικά με την έντονη συχνά κριτική που ασκήθηκε στις προσεγγίσεις του «γυναικείου πολιτισμού» από άλλες τάσεις της ιστορίας των γυναικών βλ. Αβδελά και Ψαρρά, «Εισαγωγή: Ξαναγράφοντας το παρελθόν...», ό.π. 12. Από την ομώνυμη γν(οστή μελέτη της Τζόαν Κέλι: Joan Kelly-Gadol, «Did Women Have a Renaissance?», στο Renate Bridenthal - Claudia Koonz (επιμ.), Becoming Visible, Women in, European History, Houghton Mifflin Company, Βοστώνη 1977,

10 Το σύγχρονο εγχείρημα τη; ιστορία; των γυναικών 195 λαιά καθεστώτα και τι «κτίζεται» στη θέση τους, αν μιλάμε από τη σκοπιά των συνεπειών για τη ζωή το^ν γυναικών, από τη σκοπιά της σχέσης των φύλων και του επαναπροσδιορισμού της σχέσης αυτής, η οποία συχνά συνοδεύει μεγάλες κοινωνικο-πολιτικές αλλαγές; Τί σημαίνει για τις γυναίκες βιομηχανική επανάσταση; Η λεγόμενη είσοδος τους στην αγορά εργασίας σημαίνει ένα σημαντικό βήμα προς τη χειραφέτηση τους από τους παραδοσιακούς ρόλους ή, χωρίς να θίγει ριζικά τις πατριαρχικές δομές της οικογένειας, δηλώνει εντατικοποίηση και διεύρυνση της οικονομικής και κοινωνικής τους εκμετάλλευσης, καθώς η παραγωγική εργασία των γυναικών υπόκειται σε υποβαθμίσεις και περιχαρακώσεις, οδηγώντας σε ένα καθεστώς εργασίας με χαμηλότερους μισθούς, ασταθή απασχόληση και χωρίς δυνατότητες εξέλιξης 13 ; Μέσα από τέτοιου τύπου ερωτήματα και ανεξάρτητα από το πώς τα απαντούσαν οι εκπρόσωποι της ιστορίας των γυναικών προσπαθούσαν να δείξουν ακριβώς ότι τόσο το ιστορικό γεγονός όσο και οι έννοιες της εξέλιξης, της «προόδου» ή της «οπισθοδρόμησης» δεν μπορούσαν να γίνουν πλήρως κατανοητές, να αναδειχθούν οι πολλαπλές και αντιφατικές ακόμα όψεις τους, αν δεν ενσωμάτωναν οι άνδρες και γυναίκες ιστορικοί στην έρευνα τους την κοινωνική εμπειρία των γυναικών. Μάλιστα υποστηριζόταν ότι οι παραπάνω έννοιες θα έπρεπε να αντικατασταθούν από άλλες που μπορούν καλύτερα να εκφράσουν τη σύνθετη εμπειρία των γυναικών ή επισημαινόταν η ανάγκη νέων περιοδολογήσεων που θα έπαιρναν υπόψη και αυτή την εμπειρία 14. Εξάλλου, αποδεικνυόταν πλέον σαφώς ότι η εμπειρία αυτή μπορούσε να διαφέρει ριζικά από εκείνη των ανδρών που ανήκαν στην ίδια κοινωνική ομάδα ή τάξη. Η ενσωμάτίοση όμως της ιστορίας των γυναικών στον κεντρικό κορμό της ιστορικής αφήγησης, την ίδια στιγμή που αναδεικνυόταν ως αναγκαία, έμοιαζε να αναστέλλεται από το γεγονός ότι η ιστορία αυτή παρέμενε παγιδευμένη στο ίδιο της το αντικείμενο. Ρίχνοντας το βάρος της στη μελέτη των ιδιαίτερων τομέων ή χώρων των γυναικείων δραστηριοτήτων συνετέλεσε εν μέρει στο να συγκροτηθεί ένα χωριστό και «κλειστό» πεδίο γνώσης που διαμορφώνεται παράλληλα ή αντιπαρατίθεται στην κυρίαρχη ανδροκεντρική οπτική 13. Για την ανάδειξη τέτοιου τύπου ερωτημάτων μέσα από μια παρουσίαση και κριτική συγχρόνως αποτίμηση της γνώσης και των προσεγγίσεων που κατέθετε τα πρώτα χρόνια η ιστορία των γυναικών για τη δυτική νεωτερικότητα, βλ. ενδεικτικά: Natalie Zemon- Davis, «"Women's History in Transition": The European Case», Feminist Studies 3/3-4 (1976), Olwen Hufton, «Women in History: Early Modern Europe», Past and Present 101 (1983), ' Joan W. Scott, «Women in History: the Modern Period», ό.π., Για το ζήτημα της περιοδολόγησης βλ. ιδιαίτερα: Joan Kelly-Gadol, «Did Women Have a Renaissance?», ό.π. και Natalie Zemon-Davis, «"Women's History in Transition"...», ό.π.,

11 I Oli Ελένη Φουρναράκη της ιστορίας: η ιστορία των ανδρών από τη μια που βαφτίζεται ουδέτερα «ιστορία» η ιστορία των γυναικών από την άλλη. Η αντίληψη αυτή συνέτεινε στην περαιτέρω περιθωριοποίηση της τελευταίας, περιθωριοποίηση που οφειλόταν και σε άλλους λόγους (π.χ. μειωμένο επιστημονικό κύρος, καθώς εθεωρείτο είτε ως φορέας «υπόπτων» πολιτικών σχέσεων είτε απλώς ως «γυναικεία ενασχόληση») 15 : έτσι, κάθε άλλο παρά διευκολυνόταν η επικοινωνία και ο διάλογος με την ευρύτερη κοινότητα των ιστορικών και περιορίζονταν κατά συνέπεια οι δυνατότητες επανεξέτασης συνολικά της ιστορίας με βάση τα νέα ερωτήματα που κατέθετε η ιστορία των γυναικών. Η αναγκαιότητα να βγει πλέον η ιστορία των γυναικών από το περιθώριο της ιστορικής έρευνας άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο αισθητή από τις (και τους) εκπροσώπους της, που άρχισαν να αντιμετωπίζουν με έντονα κριτική και αυτο-κριτική ματιά ενδεχόμενες αδυναμίες, μεθοδολογικά και θεωρητικά αδιέξοδα 16. Ώς τις αρχές της περασμένης δεκαετίας είχε πλέον γίνει συνείδηση ότι η ιστορία των γυναικών, εγκλωβισμένη εν πολλοίς στα των γυναικών, εκτός των άλλων, έτεινε σε μεγάλο βαθμό να αναπαράγει άρρητα την παραδοσιακή αντίληψη για τον χωρισμό των φύλων, στη βάση του χωρισμού δημόσιου-ιδιωτικού. Ωστόσο, η ίδια η έρευνα αποδείκνυε ότι κάθε δημόσιο δεν ήταν αρσενικό και κάθε ιδιωτικό δεν ήταν θηλυκό. Πέρα από τους κανονιστικούς λόγους που, ιδιαίτερα στις δυτικές νεωτερικές κοινωνίες, επεξεργάζονταν την αντίστιξη αυτή και την εμφάνιζαν ως συμπαγή και αδιαπέραστη, υπήρχαν οι πρακτικές και οι λόγοι μιας καθημερινής ζωής: οι γυναίκες, όπως εξάλλου και οι άντρες, στο σπίτι τους ή μέσα στην πόλη, στη συγγένεια ή μέσα στην κοινωνία, είναι ταυτόχρονα «δημόσιες» και «ιδιωτικές))" όπως άλλωστε στην πραγματικότητα ο διαχωρισμός του ιδιωτικού από το δημόσιο δεν είναι απόλυτος* τα όρια συγχέονται, οι ζώνες τέμνονται' «από τις υπερβολικά σαφείς διαχωριστικές γραμμές», έγραφε στα 1984 η Μισέλ Περρό, «να προτιμάμε τις ζώνες εκείνες όπου τα πράγματα συγχέονται, οι επιδράσεις αλληλοσυγκρούονται, όπου επικρατεί το αδιαφοροποίητο, η αντιστροφή" και από τις υπερβολικά αρμονικές παραπληρωματικότητες, τις συγκρούσεις και τις αντιφάσεις' να δεχτούμε τον αμφίσημο χαρακτήρα των πραγμάτων» Για την υποδοχή της ιστορίας των γυναικών από την ευρύτερη κοινότητα των ιστορικών (και για το ζήτημα της περιθωριοποίησης) βλ. Περρό, «Η ιστορία των γυναικών είναι η ιστορία της σχέσης των φύλων», ό.π., και Αβδελά, ((Ιστορία των γυναικών, ιστορία του φύλου, φεμινιστική ιστορία...», ό.π., 16-17" βλ. επίσης και τις εισηγήσεις της Α. Μπακαλάκη και της Ε. Αβδελά στον παρόντα τόμο. 16. Βλ. σχετικά, Αβδελά, «Ιστορία των γυναικών, ιστορία του φύλου, φεμινιστική ιστορία...», ό.π., Από τον πρόλογο στο Perrot (επιμ.), Une histoire des femmes est-elle possible?, ό.π., 15.

12 Το σύγχρονο εγχείρημα της ιστορίας των γυναικών 197 Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου μια μικρή παρέκβαση, εν είδει παραδείγματος: τοποθετημένη στο μεταίχμιο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού, η γυναικεία εκπαίδευση (ως δημόσιες πρακτικές και λόγοι εκμάθησης του «οικιακού ρόλου» και της «θηλυκότητας», αλλά και, ταυτόχρονα, ως η σημαντικότερη ρωγμή στους αποκλεισμούς, ιδιαίτερα προκειμένου για τον 19ο αιώνα) αποτελεί, πιστεύω, ένα προνομιακό πεδίο για την ανίχνευση ακριβούς των αμφισημιών, των αντιφάσεων, των συγκρούσεων. Αποτελεί ένα από τα πεδία έρευνας που συνέβαλαν ώστε η ιστορία των γυναικών να υπερβεί διπολικά απλουστευτικά σχήματα του τύπου υποταγή-εξέγερση, ενσωμάτωση-ρήξη, γυναίκες αποκλεισμένες-γυναίκες ελεύθερες, και να αναζητήσει «περιφερειακές» μορφές εξουσίας των γυναικών ή όψεις διεκδίκησης εξουσίας-γνώσης, με αποσταθεροποιητικές αλλά και αμφίσημες δυναμικές (π.χ. διεκδίκηση εγχειρημάτων δημόσιου χαρακτήρα που παραδοσιακά ανήκαν στους άνδρες, όπως η γραφή, το «ιεραποστολικό» παιδαγωγικό έργο ή η καριέρα σε ορισμένες επιστήμες, με ταυτόχρονη όμως επίκληση των «εξανθρωπιστικών» αξιών της «γυναικείας φύσης» ως κύριο νομιμοποιητικό νοητικό εργαλείο). Επεκτείνοντας λίγο τον συλλογισμό μας, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι η ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης συνέβαλε και στον απεγκλωβισμό της ιστορίας των γυναικών από την ιδεολογικοποιημένη (σε τελευταία ανάλυση) προβολή σε μια πολύ πιο σύνθετη πραγματικότητα της κατασκευασμένης αντίστιξης άνδρας-δημόσιο/γυναίκα-ιδιωτικό' αντίστιξη, που συνοδεύεται από αυτονόητες συνδηλώσεις, οι οποίες ταυτίζουν το πρώτο σκέλος με την Εξουσία και το δεύτερο με τον Αποκλεισμό, απλουστεύοντας έτσι υπερβολικά το ιεραρχικό περιεχόμενο της σχέσης άνδρας-γυναίκα και περιορίζοντας συνακόλουθα τις δυνατότητες αποδόμησής του. Η μετάθεση του κέντρου βάρους της ανάλυσης από τους θεσμούς στις αναπαραστάσεις, που σφράγισε ευρύτερα την ιστορία των γυναικών την περασμένη δεκαετία και επηρέασε την ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης πρόσφερε εξάλλου νέες δυνατότητες προσέγγισης της σχέσης των φύλων, συντελώντας και σε άλλες «υπερβάσεις)): έτσι, για παράδειγμα, ο κανονιστικός λόγος περί γυναικείας εκπαίδευσης αναδυόταν ουσιαστικά ως ένας λόγος περί γυναικών και περί ανδρών: λόγος που κανονικοποιεί την έμφυλη διαφορά, που ορίζει τί είναι άνδρας και τί γυναίκα. Πρόκειται για έναν λόγο ο οποίος επιτρέπει να διερευνηθεί η σταδιακή διαμόρφωση ενός συμπαγούς συστήματος δεξιοτήτων, γνώσεων, αξιών που κάθε φύλο εκπροσωπεί, ενός σύμπαντος επιθυμητών ταυτοτήτων φύλου' λόγο, που αντανακλά και συγχρόνως κατασκευάζει συστηματικά (και με χαρακτηριστική πολυσημία) την έννοια του κοινωνικού φύλου. Η στροφή ακριβώς προς την ανάλυση των έμφνλων λόγων στάθηκε καθοριστικής σημασίας για τη μετατόπιση προς μια ιστορία του φύλου - μετατόπιση, η οποία συνιστά ένα πολύπλευρο εγχείρημα υπέρβασης «στεγανών» της ιστορίας των γυναικών.

13 198 Ελένη Φουρναράκη Προς την κατεύθυνση υπέρβασης, λοιπόν, των «στεγανών» αυτών προβάλλονται νέα ζητήματα και επισημαίνεται η αναγκαιότητα μιας νέας ιστορικής σύνθεσης. Υποστηρίζεται ρητά ότι το φύλο, όπως και η τάξη, συνιστά έναν από τους μείζονες κοινωνικούς προσδιορισμούς που διαφοροποιεί τα άτομα ως προς τις εμπειρίες της ζωής τους και ότι, συνεπώς, «οι κοινωνικές σχέσεις των φύλων», που ποικίλλουν ως προς την κοινωνική οργάνωση και αλλάζουν μέσα στον χρόνο, πρέπει να τοποθετηθούν στο επίκεντρο της ανάλυσης, και μάλιστα στη διαπλοκή πρακτικών και σημασιών: η πολυσημία που περιβάλλει την έμφυλη διαφορά σε δεδομένες κοινωνίες και εποχές, οι διακυμάνσεις, διαχρονικές και συγχρονικές, στο εσωτερικό των συμβολισμών του φύλου αλλά και στους ίδιους τους έμφυλους ρόλους, καθώς επίσης και ο τρόπος που αυτά παρεμβαίνουν ευρύτερα στη διατήρηση της κοινωνικής τάξης ή, αντίθετα, της κοινωνικής αλλαγής, στην οργάνωση της κοινωνικής δομής και στην κατανομή της εξουσίας, όλα αυτά αναδεικνύονταν συγχρόνως ως ζητήματα που θα επέτρεπαν ανανεωμένες προσεγγίσεις με πολλαπλούς «συσχετικούς» όρους 18. Αυτοί δεν συνίστανται μόνο στο να μελετηθούν συστηματικά οι κοινωνικές εμπειρίες το^ν γυναικών σε σχέση με εκείνες των ανδρών (στο εσωτερικό της ίδιας τάξης, για παράδειγμα) ή ακόμα στο να διερευνηθεί πώς δεδομένες ιστορικές καταστάσεις και θεσμοί που αφορούν καταρχήν στο ένα φύλο μπορεί να επηρεάζουν και το άλλο" αλλά και περαιτέρω, εκτός από τη διερεύνηση των μηχανισμών που συγκροτούν, μεταδίδουν και αναπαράγουν την έμφυλη διαφορά, να αναζητηθεί πώς οι αναπαραστάσεις της διαφοράς αυτής νοηματοδοτούν ιστορικά γεγονότα, θεσμούς, άλλες ταυτότητες (τάξης, έθνους, φυλής), τί μας αποκαλύπτουν για τις δομές της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής κυριαρχίας: οι διαπιστώσεις αυτές εύλογα δημιουργούσαν νέα ερωτήματα, τα οποία, όπως επεσήμαινε η Τζόαν Σκοτ, «ήταν αδύνατον να απαντηθούν χωρίς πληροφόρηση για τις γυ- 18. Από τις κριτικές αποτιμήσεις της πορείας της ιστορίας των γυναικών έχει επανειλημμένα επισημανθεί η πρώιμη συνεισφορά δύο κειμένων, της Νάταλι Ζίμον-Ντέιβις και της Τζόαν Κέλι, προς την κατεύθυνση των νέων αυτών ζητημάτο^ν και προς τη «συσχετική» προσέγγιση: Natalie Zemon-Davis, «"Women's History in Transition"...», ό.π., και Τζ. Κέλι, «Οι κοινωνικές σχέσεις των φύλοον: μεθοδολογικές επιπτώσεις στην ιστορία των γυναικών», μτφρ. Κωστούλα Σκλαβενίτη, στο Αβδελά και Ψαρρά (επιμ.), Σιωπηρέ; ιστορίες..., ό.π. (πρώτη δημοσίευση, στο Signs 1/4 (1976)). Η Τζ. Κέλι είναι από τις πρώτες ερευνήτριες που διατύπωσαν θεωρητικά τη θέση ότι η μελέτη των γυναικών δεν μπορεί παρά να περνά από τη μελέτη της σχέσης των φύλων, εμμένοντας με έμφαση στην ανάγκη διερεύνησης της διαπλοκής φύλου και τάξης, κάτι που τη συνέδεε με την παράδοση της βρετανικής φεμινιστικής ιστοριογραφίας και την κριτική που η τελευταία ασκούσε σε έναν βασικό συνομιλητή της, στη μαρξιστική εργατική ιστορία, η οποία δεν έπαιρνε υπόψη την εμπειρία των γυναικών στις αναλύσεις της ή αδυνατούσε να εντάξει το φύλο ως παράγοντα που επηρεάζει την τάξη: βλ. σχετικά, Αβδελά και Ψαρρά, ((Εισαγωγή: Ξαναγράφοντας το παρελθόν...», ό.π.

14 Το σύγχρονο εγχείρημα τη; ιστορίας των γυναικών 199 ναίκες, αλλά δεν περιορίζονται στη γυναίκα ως υποκείμενο και φορέα» 19. Η ιστορία των γυναικών λοιπόν δεν μπορεί παρά να είναι και ιστορία των ανδρών. Με μια έννοια, η τοποθέτηση στο κέντρο της ιστορικής ανάλυσης της εμπειρίας των γυναικών ως φύλου ευνοούσε την επανατοποθέτηση της ανδρικής εμπειρίας με νέους όρους" όχι πλέον δηλαδή ως μια εμπειρία «ουδέτερη» η οποία έμοιαζε να περιλαμβάνει και τις γυναίκες, εξουδετερώνοντας ουσιαστικά τη δική τους εμπειρία. Έγινε δηλαδή συνειδητό ότι το φύλο όχι πια ως βιολογική κατηγορία ή ως μια βαθύτερη «ουσία)), αλλά ως κοινωνική και πολιτισμική κατασκευή, και ως δυναμικό ιστορικά φαινόμενο, καθορίζει την ανθρώπινη εμπειρία στην ιστορία. Όπως την καθορίζουν άλλοι βασικοί παράγοντες, η τάξη, η φυλή, η εθνότητα. Κατηγορίες που αφορούν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες. Οι διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό του γυναικείου φύλου ανομοιότητες, ανισότητες έγιναν εξίσου ορατές μέσα από την ιστορική ανάλυση: όπως οι άνδρες δεν μοιράζονται όλοι την ίδια ιστορική εμπειρία, κι αυτό εθεωρείτο δεδομένο, άλλο τόσο και οι γυναίκες έχουν διαφορετικές ιστορίες αυτή η διαπίστωση συντελεί στο να αποδοθεί η ιστορία στις γυναίκες, αποδεσμεύοντας τες από την «αποκλειστικότητα» και την «οικουμενικότητα» των ρόλων που έχουν σχέση με την αναπαραγωγή, εντάσσοντας τες μέσα στην πολυπλοκότητα των διαφόρων κοινωνικών σχέσεων, αναγνωρίζοντας τους παράλληλα το δικαίωμα στην ατομικότητα. Αν, τέλος, έγινε φανερό ότι οι επιδράσεις των ιστορικών γεγονότων στάθηκαν διαφορετικές για τους άνδρες και για τις γυναίκες ανεξάρτητα από το είδος της συμμετοχής τους σε αυτά, έγινε εξίσου φανερό ότι υπάρχουν και ομοιότητες, που αξίζει να διερευνηθούν συστηματικότερα. Η ιστορία των γυναικών λοιπόν δεν μπορεί παρά να είναι η ιστορία του φύλου. Στην έννοια αυτή όμως αποδίδεται πλέον ένα νέο περιεχόμενο ή. ορθότερα, τίθενται οι βάσεις για μια (νέα) θεωρητικοποίησή της. 19. Scott, «Women in History...», ό.π., 155, όπου διατυπώνει, επίσης πρώιμα, εξαιρετικά σύγχρονα ερωτήματα.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Φύλο στην Επιστήμη και Τεχνολογία. Μαρία Ρεντετζή. δικαιώματα μ αυτά των ανδρών συναδέλφων τους στην ακαδημαϊκή ιεραρχία. Οι

Το Φύλο στην Επιστήμη και Τεχνολογία. Μαρία Ρεντετζή. δικαιώματα μ αυτά των ανδρών συναδέλφων τους στην ακαδημαϊκή ιεραρχία. Οι Το Φύλο στην Επιστήμη και Τεχνολογία Μαρία Ρεντετζή Συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στις αρχές της δεκαετίας του 1970 παρακίνησαν φεμινίστριες σε πολλά από τα πανεπιστήμια των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2) Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πολυμέρης Βόγλης Παραδοσιακή ιστοριογραφία Εδραιώνεται τον 19 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΕΤΟ

ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΕΤΟ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΕΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το φύλο δεν είναι ένα απλό γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές θεωρήσεις για την εκπαίδευση και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού

Εναλλακτικές θεωρήσεις για την εκπαίδευση και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού Εναλλακτικές θεωρήσεις για την εκπαίδευση και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού Η εκπαίδευση ως θεσμός κοινωνικοπολιτισμικής μεταβίβασης δομολειτουργισμός και ως θεσμός κοινωνικού μετασχηματισμού κριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Βάος: Ζητήματα διδακτικής των εικαστικών τεχνών

Αντώνης Βάος: Ζητήματα διδακτικής των εικαστικών τεχνών Εισαγωγή Βασική αντίληψη που διαποτίζει αυτή την εργασία είναι ότι η βαθύτερη παιδαγωγική διάσταση της εικαστικής εκπαίδευσης αναδύεται μέσα από τη συμμετοχή σε μια διεργασία στην οποία συνδέονται άρρηκτα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή ακριβώς η μεταλλαγή είναι το θέμα του παρόντος βιβλίου. Προκειμένου να την προσδιορίσουμε μέσα σε όλο αυτό το ομιχλώδες τοπίο της

Αυτή ακριβώς η μεταλλαγή είναι το θέμα του παρόντος βιβλίου. Προκειμένου να την προσδιορίσουμε μέσα σε όλο αυτό το ομιχλώδες τοπίο της Εισαγωγή Tο βιβλίο αυτό θα μπορούσε να τιτλοφορείται διαφορετικά. Αν θέλαμε να ακολουθήσουμε το ρεύμα των αλλαγών στο χώρο των διεθνών οργανισμών, ο τίτλος του θα ήταν «Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη».

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 2: Η μελέτη του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος αυτής της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση της μορφής του εγχειρήματος του 'Μουσείου', ως προνομιακού πεδίου για την

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ημερίδα με θέμα «Η αγορά εργασίας σε κρίση». Συνεδρία: Οι συνέπειες της κρίσης σε διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Λογοτεχνίας

Διδακτική της Λογοτεχνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Λογοτεχνίας Ενότητα 1: Σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας l Βενετία Αποστολίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

II29 Θεωρία της Ιστορίας

II29 Θεωρία της Ιστορίας II29 Θεωρία της Ιστορίας Ενότητα 5: Αντώνης Λιάκος Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας 1. O μετρήσιμος χρόνος Η έννοια του χρόνου, αποτέλεσμα κοινωνικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένος και αφηρημένος

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση)

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) 18 Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο John Turner και οι συνεργάτες του (Turner, 1985, Turner et al. 1987), θεωρητικοί και ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 8: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3η: Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας και ο ρόλος του λόγου Γιάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και Ιστορία. Ενότητα 1: Εισαγωγή: μελετώντας την ιστορία των γυναικών και του φύλου στην πρώιμη νεότερη Ευρώπη (15ος-18ος αι.

Φύλο και Ιστορία. Ενότητα 1: Εισαγωγή: μελετώντας την ιστορία των γυναικών και του φύλου στην πρώιμη νεότερη Ευρώπη (15ος-18ος αι. Φύλο και Ιστορία Ενότητα 1: Εισαγωγή: μελετώντας την ιστορία των γυναικών και του φύλου στην πρώιμη νεότερη Ευρώπη (15ος-18ος αι.) Ανδρονίκη Διαλέτη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies)

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) Social Media World 26/6/2014 Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) 1.Τι είναι τα STS; Σπουδές Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS) προσεγγίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας Ηγεσία και Διοικηση Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας 1. Η έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως η έννοια της ηγεσίας δεν είναι ταυτόσημη με τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες)

ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες) ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες) Αξίες αδιαµφισβήτητες από γενιά σε γενιά Οι σχέσεις καθορισµένες από ήθη και έθιµα Εξωτερική ηθική Κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η κοινωνία μας περνά ένα στάδιο ταχύτατων μεταλλαγών και ανακατατάξεων, όπου αμφισβητούνται αξίες και θεσμοί. Σήμερα οι θεσμοί έχουν γίνει πολύμορφοι και σύνθετοι, ενώ ταυτόχρονα όσοι άντεξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις

Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: Πολεοδομία και Χωροταξία Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Η Συνδυαστική προσέγγιση του Basil Bernstein Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 13ο (σελ. 282 302) 2 Η συνδυαστική Προσέγγιση του Bernstein

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

II29 Θεωρία της Ιστορίας

II29 Θεωρία της Ιστορίας II29 Θεωρία της Ιστορίας Ενότητα 15: Αντώνης Λιάκος Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Τί κοινό έχουν; 2 Το παρόν στο παρελθόν 1 Raphael Samuel, Theatres of memory. Past and Present in contemporary

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εθνομεθοδολογία Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 9ο (σελ. 197 207) 2 Η Εθνομεθοδολογία Βασικές Θέσεις Η εθνομεθοδολογία, αποτελεί έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα

Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα Επ. fcoiv. Ερ., Gr. R. So. Re. 1983 Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη* Το πρώτο διεθνές συνέδριο για την «Έρευνα και εκπαίδευση γύρω από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9η: Ο λόγος της Πολιτικής Οικολογίας 2 Γιάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Kantzara, V. (2006) Patriarchy στο Fitzpatrick T., et al. (eds.) International Encyclopedia of Social Policy, London: Routledge (σελ.

Kantzara, V. (2006) Patriarchy στο Fitzpatrick T., et al. (eds.) International Encyclopedia of Social Policy, London: Routledge (σελ. Kantzara, V. (2006) Patriarchy στο Fitzpatrick T., et al. (eds.) International Encyclopedia of Social Policy, London: Routledge (σελ. 6) Πατριαρχία 1 Η λέξη πατριαρχία, προέρχεται από την ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρώτη λέξη του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός µετασχηµατισµός:...

Κοινωνικός µετασχηµατισµός:... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ ΟΟ Κοινωνικός Μετασχηµατισµός 1. Ο κοινωνικός µετασχηµατισµός 1.1. Γενικά Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης Να προσδιορίσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των παρακάτω όρων. Κοινωνικός σχηµατισµός:......

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΠΕ Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 Η έμφυλη εμπειρία των γυναικών στην πολιτική

ΕΝΠΕ Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 Η έμφυλη εμπειρία των γυναικών στην πολιτική ΕΝΠΕ Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 Η έμφυλη εμπειρία των γυναικών στην πολιτική Κυρίες και κύριοι, Καταρχήν να συγχαρώ την Ένωση Περιφερειών για την πρωτοβουλία της οργάνωσης της σημερινής εκδήλωσης ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : ανέπτυξε τη θεωρία περί «άνισης ανταλλαγής». Η θεωρία του αποτελεί μέρος μιας πιο λεπτομερούς ερμηνείας της μεταπολεμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 Kεφάλαιο Πρώτο Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ 1.1. Η Σύγκριση. Έννοια και περιεχόμενο... 14 1.2. Η Συγκριτική Εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Tο πολιτικό σε αναθεώρηση

Tο πολιτικό σε αναθεώρηση Tο πολιτικό σε αναθεώρηση Για τα βιβλία: Ροζάκου, Κ. και Γκαρά, Ε. (επιμ.) (2013). Ελληνικά παράδοξα: Πατρωνία, κοινωνία πολιτών και βία. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 496 σελ., και Παπαταξιάρχης, Ε. (επιμ.) (2014).

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Κοινωνικού Αποκλεισμού στο σύγχρονο αστικό ιστό. Η Ελληνική εμπειρία

Διαδικασίες Κοινωνικού Αποκλεισμού στο σύγχρονο αστικό ιστό. Η Ελληνική εμπειρία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2007-2008 Μάθημα : Χωρικές, Κοινωνικές, Οικονομικές και Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος

«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος EIΣΑΓΩΓΗ «Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος Η ηγεσία και η άσκησή της η έννοιά της και το σύνολο των συμπεριφορών που τη συνθέτουν,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας Μυλωνά Ιφιγένεια Έρευνες για την απόκτηση πληροφοριών η γνωμών από τους χρήστες Χρησιμοποιήθηκαν από τις κοινωνικές επιστήμες για τη χρήση κοινωνικών φαινομένων Ο όρος «ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ. Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ. Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποθητή Χαντζαρούλα. «Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις του φύλου»

Ποθητή Χαντζαρούλα. «Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις του φύλου» Ποθητή Χαντζαρούλα «Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις του φύλου» 1 Sue Williams: Είναι μεγάλη ανακούφιση. Αισθάνομαι σχεδόν σαν άνθρωπος. Ακόμα έχω προκατάληψη απέναντι στις γυναίκες. Εννοώ, γιατί να θέλω να

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014

Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014 Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014 Η διεθνής βιβλιογραφία διαπιστώνει την αντιπαράθεση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 1: Θεωρία και Mέθοδος στη Mελέτη της Aγροτικής Kοινωνίας (4/4) 1ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η εκπαιδευτική έρευνα και ο σχεδιασμός της Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση: Aλλαγές στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη

Οικονομική κρίση: Aλλαγές στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη Οικονομική κρίση: Aλλαγές στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη Οικονομική ύφεση και οικονομική κρίση Η οικονομική ύφεση, η οικονομική κρίση είναι μια κατάσταση σε

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιστημολογία κοινωνικής έρευνας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Νικόλαος Ναγόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιστημολογία κοινωνικής έρευνας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Νικόλαος Ναγόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιστημολογία κοινωνικής έρευνας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Νικόλαος Ναγόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Η κοινωνική έρευνα επιχειρεί να ανταποκριθεί και να ανιχνεύσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2 Επάγγελμα και κοινωνιολογική θεωρία Το επάγγελμα κατέχει κεντρική θέση στην κοινωνιολογική θεωρία από το 19 ο αιώνα, όταν συγκροτούνται

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ±ÁǹĵºÄ ½¹º Ä Â þÿãà Å Â Ä Â ±ÁǹĵºÄ ½¹º  Xenopoulos, Solon Neapolis University

þÿ ±ÁǹĵºÄ ½¹º Ä Â þÿãà Å Â Ä Â ±ÁǹĵºÄ ½¹º  Xenopoulos, Solon Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Architecture, Land and Environmental Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Informative material 2005 þÿ ±ÁǹĵºÄ ½¹º Ä Â þÿ¼µä±»»±ãì¼µ½  µ¹ºì½±â º±¹

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ Ανέστης Στάθης Αναπληρωτής Γ. Γραµµατέας & Γραµµατέας Τύπου ΓΣΕΕ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011 Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Ο ρόλος της δια βίου μάθησης στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού και κοινωνικού μοντέλου: ΜιαπρότασηγιατοΝομόΚοζάνης Εισηγητής: Χριστόφορος Κορυφίδης ΔΙΑΒΙΟΥΜΑΘΗΣΗ(ΔβΜ):

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες και φύλα: Ανθρωπολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις

Γυναίκες και φύλα: Ανθρωπολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις Ποθητή Χαντζαρούλα Γυναίκες και φύλα: Ανθρωπολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις του φύλου Εισαγωγή Η ιστορία των γυναικών/φύλου χαρακτηρίζεται πλέον ως ένα αυτόνοµο ιστοριογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δρ Εύης Σαχίνη, Διευθύντριας Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στη Δημόσια Παρουσίαση Ψηφιακού Αποθετηρίου Ιδρύματος Κ. Σημίτη, ΕΙΕ, 6 Μαΐου 2015

Ομιλία Δρ Εύης Σαχίνη, Διευθύντριας Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στη Δημόσια Παρουσίαση Ψηφιακού Αποθετηρίου Ιδρύματος Κ. Σημίτη, ΕΙΕ, 6 Μαΐου 2015 H συνεργασία Ομιλία Δρ Εύης Σαχίνη, Διευθύντριας Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στη Δημόσια Παρουσίαση Ψηφιακού Αποθετηρίου Ιδρύματος Κ. Σημίτη, ΕΙΕ, 6 Μαΐου 2015 Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη 1. Κοινωνική ιάρθρωση, διαστρωµάτωση, ταξική σύνθεση Ερώτηση ανάπτυξης Nα προσδιορίσετε τους λόγους για τους οποίους οι συγγραφείς

Διαβάστε περισσότερα

Security Project. Μετασχηματισμοί αστικού χώρου-απειλές-κρίσεις Δρ. Εμμανουήλ Σκουλάς

Security Project. Μετασχηματισμοί αστικού χώρου-απειλές-κρίσεις Δρ. Εμμανουήλ Σκουλάς Security Project Μετασχηματισμοί αστικού χώρου-απειλές-κρίσεις Δρ. Εμμανουήλ Σκουλάς «Η εικόνα της πρωτεύουσας έχει υποβαθμιστεί την τελευταία πενταετία λόγω της ανύπαρκτης οικοδόμησης», σχολιάζει ο αρχιτέκτονας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Επίλογος. Προς μια ανατρεπτική κοινωνική ψυχολογία

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Επίλογος. Προς μια ανατρεπτική κοινωνική ψυχολογία Επίλογος Προς μια ανατρεπτική κοινωνική ψυχολογία Στο τέλος της εισαγωγής αυτού του βιβλίου παραθέσαμε, χωρίς να συζητήσουμε ιδιαίτερα, μία φράση του Serge Moscovici σύμφωνα με την οποία «η κοινωνική ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣOΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Ισότητα των δύο φύλων ονομάζουμε την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα, ώστε νομικά και ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση

Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Τα σημαντικότερα ζητήματα Γιώργος Κομίνης 2010 Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα σημαίνει. 1) Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Δημήτρης Πλάντζος ΙΑ119: Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Το μάθημα προφέρει μια συστηματική και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο. Εφηβεία (4596)

Κείμενο. Εφηβεία (4596) Κείμενο Εφηβεία (4596) Η εφηβεία αποτελεί μία μεταβατική περίοδο στη ζωή του ανθρώπου, η οποία αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Κατά τη διάρκειά της, συντελούνται βιολογικές,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ70/ Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ70/ Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ70/ Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ70

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές του αντι θετικιστικού κινήματος. Τα άτομα έχουν πρόθεση και δημιουργικότητα στη δράση τους, δρουν εσκεμμένα και κατασκευάζουν νοήματα.

Βασικές αρχές του αντι θετικιστικού κινήματος. Τα άτομα έχουν πρόθεση και δημιουργικότητα στη δράση τους, δρουν εσκεμμένα και κατασκευάζουν νοήματα. Βασικές αρχές του αντι θετικιστικού κινήματος. Τα άτομα έχουν πρόθεση και δημιουργικότητα στη δράση τους, δρουν εσκεμμένα και κατασκευάζουν νοήματα. Τα άτομα κατασκευάζουν με ενεργό τρόπο τον κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Οργανώσεις Ιωάννης Σαλμόν Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. "Λόγος" και "Εμπειρία" στην Νέα Κοινωνική Ιστορία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Λόγος και Εμπειρία στην Νέα Κοινωνική Ιστορία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας "Λόγος" και "Εμπειρία" στην Νέα Κοινωνική Ιστορία Τρίγκα Χριστίνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Κεφάλαιο 1: Η ανάδυση της νέας κοινωνικής ιστορίας...4

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Mea culpa (?) Γιώργος Η. Οικονομάκης

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Mea culpa (?) Γιώργος Η. Οικονομάκης MEA CULPA (?) του Γιώργου Η. Οικονομάκη Κύριε Διευθυντή. Μέχρι τη στιγμή που γράφω το σημείωμα τούτο γνωρίζω ότι για μια, τουλάχιστο, διατύπωση - θέση του τελευταίου άρθρου μου στο περιοδικό έγινα αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονοµία ως µια αποτυχία της καπιταλιστικής πατριαρχίας & η επιλογή της δυστοπίας

Η ελληνική οικονοµία ως µια αποτυχία της καπιταλιστικής πατριαρχίας & η επιλογή της δυστοπίας 3ο Συνέδριο Επιστηµονικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονοµίας «Η Ελληνική οικονοµία &ι ι η πολιτική των Μνηµονίων: κατάσταση & προοπτικές» Πάτρα, 14-15 15 Ιανουαρίου 2014 Η ελληνική οικονοµία ως µια αποτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπεράσπιση του Λειτουργικού Πανεπιστημίου της Ιφιγένειας Καμτσίδου*

Η Υπεράσπιση του Λειτουργικού Πανεπιστημίου της Ιφιγένειας Καμτσίδου* Η Υπεράσπιση του Λειτουργικού Πανεπιστημίου της Ιφιγένειας Καμτσίδου* Το λειτουργικό πρότυπο του πανεπιστημίου, το οποίο είναι προσανατολισμένο ως εκπαιδευτική δομή στην εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα