Η αέναη αναζήτηση της ρωμιοσύνης. Διαπολιτισμικά στοιχεία στο Διπλό Βιβλίο του Χατζή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αέναη αναζήτηση της ρωμιοσύνης. Διαπολιτισμικά στοιχεία στο Διπλό Βιβλίο του Χατζή"

Transcript

1 Η ΑΕΝΑΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ Η αέναη αναζήτηση της ρωμιοσύνης. Διαπολιτισμικά στοιχεία στο Διπλό Βιβλίο του Χατζή Αγλαΐα Μπλιούμη Romiossini: Trans-culturalism in Dimitris Hadzis Double Book: The aim of this paper is to show the intercultural elements present in the novel Double Book written by Dimitris Chatzis. The starting point is the concept of the Greek Nation, which is a key objective in the work. Although this concept is central, other studies have hardly focused on it. Therefore, before searching for the intercultural elements of the work, the dimensions of the very concept of Greek Nation will be examined. My position is that, while the work promotes an essentialist concept of the Greek character, however, the inability of the narrator to present certain aspects of this concept refutes this essentialist mood. On the contrary, certain intercultural elements are promoted, which render the work making it a pioneer for its time. Ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της συνεχούς επικοινωνίας, των γρήγορων ρυθμών, της μετανάστευσης όχι μόνο από τις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου αλλά και από τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ με αποτέλεσμα την ενδογενή πολιτισμική όσμωση εντός των συνόρων ενός κράτους: παρατηρούμε σύντηξη των πολιτισμικών κωδίκων και βαίνουμε όλο και περισσότερο προς μια διαπολιτισμική ταυτότητα. Συνεπώς, η διαπολιτισμική ταυτότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το φαινόμενο της μετανάστευσης. Αυτή η σύνδεση διαπολιτισμού και μετανάστευσης δε θα ήταν δυνατόν να μην αντικατοπτρίζεται και σε επίπεδο λογοτεχνίας, διότι η τελευταία σε μεγάλο βαθμό αναπαριστά την πραγματικότητα. Ενδεικτικά, στη θεωρία της γερμανόφωνης λογοτεχνίας χαρακτηρίζεται ως Διαπολιτισμική λογοτεχνία η όψιμη μεταναστευτική λογοτεχνία που αναπαριστά διαπολιτισμικά στοιχεία. Όπως έχω τονίσει και σε άλλες μελέτες, ο τελευταίος όρος είναι αρκετά προβληματικός, αφού εξοβελίζει από τους κόλπους της Διαπολιτισμικής λογοτεχνίας τα έργα της πρώτης μεταναστευτικής φάσης που δεν άπτονται διαπολιτισμικών θεμάτων (Blioumi, 2001:117). Η δική μου θέση είναι ότι ο όρος Διαπολιτισμική λογοτεχνία είναι αρκετά στενός, αφού περιορίζεται μόνο στη σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή, 517 and G. Couvalis (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings

2 ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΛΙΟΥΜΗ παραγκωνίζοντας τα έργα προηγούμενων δεκαετιών που συχνά αναφέρονταν σε κλασικά μεταναστευτικά θέματα. Δε λείπουν όμως και έργα τα οποία παρόλο που δε συγκαταλέγονται στη σύγχρονη λογοτεχνία και κατ επέκταση δεν κινούνται στο σημερινό πνεύμα του διαπολιτισμού, εντούτοις μεταφέρουν μέσω του λογοτεχνικού τους μύθου υπερβαίνοντας τα όρια της εποχής τους διάσπαρτα λογοτεχνικά διαπολιτισμικά στοιχεία. Ένα πολύ καλό δείγμα τέτοιας λογοτεχνίας είναι το Διπλό Βιβλίο του Δημήτρη Χατζή που πραγματεύεται τη ζωή ενός Έλληνα μετανάστη πρώτης γενιάς στη Γερμανία. Στην παρούσα ανακοίνωση θα προσπαθήσω με τη βοήθεια ενός διαπολιτισμικού μοντέλου λογοτεχνικής ερμηνείας που ανέπτυξα σε άλλες μου μελέτες, (Blioumi, 2002:28 κ. εξ.) να καταδείξω διαπολιτισμικά στοιχεία στο έργο του Χατζή. Επιδιώκω με αυτόν τον τρόπο, αφενός να δείξω ότι πρόκειται για ένα έργο που πραγματεύεται ζητήματα που είναι μπροστά από την εποχή του, και αφετέρου να φωτίσω άγνωστες πτυχές του, αφού ο Διαπολιτισμός ως ερμηνευτικό εργαλείο στη λογοτεχνία μόλις τα τελευταία χρόνια αρχίζει να κερδίζει έδαφος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα επιχειρήσω να εντοπίσω εικόνες του ξένου και του οικείου, δηλαδή της Ελλάδας και της Γερμανίας, και εν συνεχεία να επεξηγήσω τη μέθοδο και τις ειδικές συνθήκες που αποδεικνύουν τη διαπολιτισμι κή τους διάρθρωση. Πρώτα, όμως, θα εστιαστεί το ενδιαφέρον μου στη λογοτεχνική αναπαράσταση της έννοιας της ρωμιοσύνης όπως αυτή εμφανίζεται στο έργο. Η αναζήτηση της ρωμιοσύνης ως μοχλός διερεύνησης πολιτισμικών στοιχείων Μολονότι η αναζήτηση της ρωμιοσύνης αποτελεί βασικό ζητούμενο στο έργο του Χατζή, είναι γεγονός ότι η έρευνα ελάχιστα στράφηκε προς αυτήν την κατεύθυνση. (πρβλ. Δήμος Ιωαννίνων, 1992) Κατά τη γνώμη μου, όμως, η αναζήτηση της ρωμιοσύνης μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη διερεύνηση πολιτισμικών στοιχείων, εφόσον υποδηλώνει την εικόνα του οικείου. Αξίζει κατ επέκταση να διερευνήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται στο έργο η εικόνα της ρωμιοσύνης με τις εικόνες του ξένου, διότι στο Διπλό Βιβλίο οι ελληνικές εικόνες είναι στενά συνυφασμένες με τις αντίστοιχες της Γερμανίας. Στην αρχή, λοιπόν, του βιβλίου ο πρωταγωνιστής Κώστας απευθυνόμενος στο συγγραφέα του βιβλίου αναφέρει: Και τι μπορείς, λοιπόν, να βγάλεις από μένα, κύριε συγγραφέα; Και τι συγγραφέας είσαι εσύ για να ρθεις σε μένα; [...] Το ρωμαΐικο ζητάς να βρεις από μένα; Από μένα; Τον άνθρωπο, λες, το σημερινό; (Χατζής, 1999:27). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παραπάνω δήλωση σε ένα από τα πρώτα κιόλας κεφά λαια επέχει θέση προγραμματικής δήλωσης όλου του έργου. Μέσα από το λογοτεχνικό μύθο αποδίδονται οι θεματικές ορίζουσες πάνω στις οποίες θα κινηθεί το 518and G. Couvalis (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings

3 Η ΑΕΝΑΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ έργο, και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο αφηγητής, κεντρικός άξονας θα είναι η αναζήτηση του ρωμαΐικου. Πράγματι, σε διάσπαρτα σημεία του έργου γίνεται λόγος γι αυτό. Χαρακτηριστικά, λοιπόν, πέρα από άμεσες ερωτήσεις του πρωταγωνιστή προς το φανταστικό συγγραφέα, όπως π.χ. Και, λοιπόν, πίσω τώρα στο ρωμαΐικο αυτά που ζητάς (σελ. 29), όπου υπενθυμίζεται ότι το κέντρο βάρος του έργου είναι να ταυτοποιηθεί η ρωμιοσύνη, αποδίδονται συχνά οι διάφορες εικόνες του οικείου ως ρωμαίικες. Ενδεικτικά, γίνεται λόγος για συλλογική δυστυχία, καθώς ο συγγραφέας απευθυνόμενος στον Κώστα αναφέρει: Γιατί ρωμαΐικο Κώστα, θα το μάθεις κάποτε, δεν είναι τόπος, δεν είναι κόσμος, εργοστάσια, ξυλάδικα, τίμιες δουλειές που θέλεις εσύ είναι καημός μονάχα. Αυτό το δάκρυ στα μάτια της αδερφής σου, μέρα του γάμου της... (σελ. 51). Αφού, λοιπόν, εκτυλίχθηκε η δράση και ο Κώστας εξιστόρησε τη ζωή του στην Ελλάδα και την απόφαση που πήρε να μεταναστεύσει, καταλήγει και ο ίδιος στο συμπέρασμα ότι η ζωή του εκφράζει έναν ξεριζωμό, χαρακτηριστικό όλου του γένους. Να την, λοιπόν, η ρωμαΐικη ιστορία μου. Η ρωμαΐικη ρίζα μου, που ζητάς. Ο ρωμαΐικος ξεριζωμός μου, που λέω. (σελ. 54) Επομένως, θα λέγαμε ότι μία έκφανση της ρωμιοσύνης είναι ο ξεριζωμός και άρα ο πόνος των Ελλήνων που προκλήθηκε στο διάβα του χρόνου από δυσμενείς ιστορικοκοινωνικές συνθήκες, όπως η προσφυγιά και η μετανάστευση. Τούτο φαίνεται με ιδιαίτερη γλαφυρότητα στο ακόλουθο απόσπασμα, όπου παρουσιάζονται με αντιπροσωπευτικό τρόπο οι γυναίκες της Ελλάδας:...Τις βλέπω μέσα, περνούνε γενιές ατελείωτες βασανισμένες Ρωμιές. Ακόμα... γυναίκες σφαγμένες, ατιμασμένες, στη Χίο, στα Ψαρά, γυναίκες Μεσολογγίτισσες, Μικρασιάτισ σες της καταστροφής, ομαδικές εκτελέσεις της κατοχής, ο εμφύλιος πόλεμος ο πατέ ρας της. [...] Και τις ακούω καμπάνες από νυχτερινές λιτανείες για τα καρά βια που κινδυνεύουν στο πέλαγο γυναίκες απάνω στο ξάγναντο άλλη μια θάλασσα μαύρα μαντίλια κ είναι μικρή και δεν της παν τα μαύρα... Αυτηνής της πάνε. Περισσότερο απ τα νυφιάτικα... (σελ. 51). 1 Δεν είναι, συνεπώς, τυχαίο που οι Ελληνίδες μέσα από το πρίσμα της Ιστορίας χαρακτηρίζονται ρωμιές : Η έννοια ρωμιός λειτουργεί στο έργο μετωνυμικά και εκφράζει τόσο την ιστορική συνέχεια όσο και την πολιτισμική ταυτότητα των Ελλήνων. Υπό το πρίσμα διαπολιτισμικών θεωριών, ωστόσο, θα λέγαμε ότι η ρωμιοσύνη παρουσιάζεται ως στατική, φαντασιακή έννοια που δεν αναγνωρίζει την ποικιλομορφία και την εξέλιξη του κοινωνικού συνόλου, ή για να το εκφράσουμε διαφορετικά επικεντρώνεται μόνο σε ομογενοποιητικά στοιχεία, όπως είναι εν προκειμένω συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Τα πολιτισμικά στοιχεία, λοιπόν, που απορρέουν από αυτήν τη σύντομη παρουσίαση της στενής έννοιας της ρωμιοσύνης είναι ότι ο συλλογικός πόνος του ξεριζωμού είναι το σήμα κατατεθέν της. 1 Πιστή απόδοση των πλάγιων γραμμάτων από το πρωτότυπο. 519 and G. Couvalis (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings

4 ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΛΙΟΥΜΗ Σύμφωνα με το Χριστόπουλο, ο ελληνισμός οριοθετείται ως όρος του γερμανικού ρομαντισμού και ιδεαλισμού των αρχών του 19ου αιώνα και παραπέμπει στην Ιστορία των ιδεών και τη σημασία της ελληνικής αρχαιότητας στη μοντέρνα Ιστορία. Όμως, στη συνέχεια, από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και ύστερα, ο όρος, μέσω της χρήσης του από τους Έλληνες ιστορικούς και διανοούμενους, από συλλογική ιστορική αναφορά της νεωτερικότητας γίνεται το γεωπολιτικό διακύβευμα του ελληνικού εθνικισμού. Για την ακρίβεια γίνεται η ίδια η εθνική υπόθεση της σύγχρονης Ελλάδας. (Χριστόπουλος 2002:152). Παρακάτω θα εξετάσουμε κατά πόσο το Διπλό Βιβλίο δύναται να αποτελέσει θεματοφύλακα μιας έστω μη συνειδητής ουσιοκρατικής έννοιας της ρωμιοσύνης που μετωνυμικά εκφράζει την έννοια του ελληνισμού ως πολιτισμικό σύνολο με σταθερά σημεία αναφοράς ανά τους αιώνες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι εθνικές ιδεολογίες εμφανίζουν τις θέσεις τους με το μανδύα του αυτονόητου. Ο ελληνικός εθνικός μύθος για παράδειγμα έχει δομηθεί στη βάση της παραδοχής της πολιτισμικής, εθνοτικής, θρησκευτικής, γλωσσικής ομοιογένειας και ομογένειας του πληθυσμού της χώρας (ό.π., 144). Στο Διπλό Βιβλίο δε φαίνεται, βέβαια, πουθενά η σύνδεση του ελληνισμού με τη θρησκευτική και γλωσσική ομοιογένεια, διαφαίνεται όμως υπό τη σκέπη της ρωμιοσύνης η παραδοχή εθνικών ταυτοποιήσιμων χαρακτηριστικών σε επίπεδο εθνοτικής και πολιτισμικής ομοιογένειας. Διαπολιτισμικά στοιχεία και ρωμιοσύνη Σύμφωνα με το μοντέλο 2 που ακολουθώ τα διαπολιτισμικά στοιχεία που συνθέτουν τη διαπολιτισμική δυναμική ενός λογοτεχνικού έργου είναι: 1) η δυναμική έννοια του πολιτισμού που ενυπάρχει στα λογοτεχνικά κείμενα, 2) η αυτοκριτική ως προς την εικόνα του οικείου, 3) η υβριδικότητα (hybridity) και 4) η αφηγηματική τεχνική της διπλής οπτικής. Τι σημαίνει, όμως, καταρχάς δυναμική έννοια του πολιτισμού ; Ο εννοιολογικός προσδιορισμός είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενασχόληση με ζητήματα Διαπολιτισμού, αφού η σύλληψη του Διαπολιτισμού εδράζεται στην έννοια του πολιτισμού. Ελλείψει χώρου περιορίζομαι εδώ στη συνοπτική περιγραφή της δυναμικής έννοιας του δευτέρου που αποτελεί απάντηση στις ουσιοκρατικές προσεγγίσεις του. Σύμφωνα με τη δυναμική έννοια, λοιπόν, ο πολιτισμός ως κοινωνικό δημιούργημα αποτελείται από ένα σύνολο κοινωνικών διαπραγματεύσεων και δεν αναφέρεται αποκλειστικά σε καλλιτεχνικές εκφάνσεις ή σε γενικά νοούμενες πολιτισμικές αξίες. Ο πολιτισμός είναι μια δυναμική κοινωνική διαδικασία. Το λεγόμενο χάσμα των γενεών είναι απτό παράδειγμα της δυναμικής του πολιτισμού ως κοινωνικού δημιουργήματος, επειδή αποδεικνύει ότι διάφορες αντιλήψεις και στάσεις ζωής διαφέρουν από γενιά σε γενιά και συνεπώς μετεξελίσσονται. Πολιτισμός, σύμφωνα με τη δυναμική έννοια, είναι ένα πεδίο ετερόκλητο και διαρκώς 2 Αναλυτικότερα βλ. Blioumi 2001, 98 κ. εξ. 520and G. Couvalis (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings

5 Η ΑΕΝΑΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ μετασχηματιζόμενο λόγω της πλατιάς ποικιλίας των κοινωνικών εμπειριών, ρόλων και σχέσεων που συνθέτουν την κοινωνική ζωή (πρβ. Πασχαλίδης, 1999: 321). Το ερώτημα που ανακύπτει, εδώ, είναι κατά πόσο αναπαρίσταται η δυναμική έννοια του πολιτισμού στο υπό διερεύνηση λογοτεχνικό έργο. Το Διπλό Βιβλίο ενδείκνυται για τη διερεύνηση της δυναμικής έννοιας του πολιτισμού, γιατί ο μύθος περιστρέφεται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, γύρω από την αναζήτηση όψεων της ελληνικότητας. Προς το τέλος του βιβλίου διαβάζουμε: Μ αυτή την ξαδέρφη και τη θεία μαζί σκέφτηκα κάτι να προσπαθήσω, λίγο περισσότερα να πω για τη σημερινή ελληνική επαρχία. Η μικρή της πόλη μεγαλώνει, ο κόσμος ανακατεύεται, αλλάζει, οι κοινοί παρονομαστές λιγοστεύουν. Οι δυνάμεις ωστόσο της αντοχής, της αναστολής, υπάρχουν ακόμα ένας πυρήνας συντήρησης μέσα στην αλλαγή και το σκόρπισμα των ανθρώπων. Αυτόν τον πυρήνα θέλω να κοιτάξω καλύτερα, το χαρακτήρα του, τα θετικά και τ αρνητικά του. Μου ξεφεύγει. Τους βλέπω πολύ καλά τους σπασμένους αρμούς του βιβλίου μου. Και βλέπω πίσω απ αυτούς την ουσιαστική του ανεπάρκεια. Η εικόνα που δεν τελειώνεται μέσα στη σημερινή ελληνική κοινωνία, η σημερινή ελληνική κοινωνία που δεν τελειώνεται μέσα σ αυτήν. Δε μπορώ να προχωρήσω, να τα δέσω πρόσωπα και καταστάσεις σε μιαν ενότητα [...] (σελ. 173). Ο αφηγητής, επομένως, εξομολογείται στο τέλος του έργου ότι δεν κατάφερε να προσδιορίσει μορφές και χαρακτηριστικά της ρωμιοσύνης. Όλο το έργο αναπαριστά ένα πανόραμα διαφορετικών ελληνικών χαρακτήρων, μη μπορώντας έτσι να προσδώσει σε Έλληνες κοινά, ταυτοποιήσιμα χαρακτηριστικά. Επίσης, πραγματεύεται το χάσμα των γενεών και τις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις από τη γενιά των γονιών του πρωταγωνιστή έως τη δική του. 3 Πρόκειται, συνεπώς, για μια μη στατική σύλληψη της Ελλάδας και του πολιτισμού της. Αυτός είναι και ο λόγος που ο αφηγητής δεν μπορεί να κάνει την ταυτοποίηση του ελληνικού πυρήνα και οι αρμοί του βιβλίου του σπάζουν. Το δεύτερο διαπολιτισμικό στοιχείο είναι η αυτοκριτική ως προς την εικόνα του οικείου. Έτσι τίθεται το ερώτημα, κατά πόσο διαπιστώνεται στο έργο ανάλογη αυτοκριτική. Με το διαπολιτισμικό στοιχείο της αυτοκριτικής αναθεωρούνται ή επανεξετάζονται οικείοι πολιτισμικοί κώδικες και αντιλήψεις: Τον περασμένο μήνα έπεσε η δικτατορία στην Ελλάδα. [...] Όλοι τους τα ξέραν όλα, όλοι τους τα χαν προβλέψει. [...] Εγώ κάθομαι στην άκρη μου, θαυμάζω πάλι τη μεγάλη βεβαιότητα, την ευκολία τους να ναι εντάξει με τον εαυτό τους. Όλοι τους κάναν αντίσταση, τώρα λένε πως όλοι τους είχανε σχέση με κάποια εξέγερση που θα γινόταν σε λίγο, όλοι τους οργάνωσαν την πτώση της δικτατορίας. [...] Ο Σαββίδης, ο Μπρουσάκης, οι άλλοι σοφοί και φιλόσοφοι φύγαν όλοι πατείς με πατώ σε, να γυρίσουν στην Ελλάδα, να προφτάσουν να εξαργυρώσουν τη μεγάλη τους αντίσταση. [...] Τους μισώ πολύ τους δημαγωγούς αυτούς. Τόσο πολύ, που λέω καμιά φορά δεν ξέκοψα, λοιπόν, ολότελα απ το ρωμαΐικο (σελ. 179). 3 Βλ. ενδεικτικά κεφ. Ρέκβιεμ για ένα μικρό ράφτη. 521 and G. Couvalis (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings

6 ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΛΙΟΥΜΗ Σε αυτό το σημείο του τελευταίου κεφαλαίου του βιβλίου ο πρωταγωνιστής επιχειρεί μια εκ βαθέων κριτική θεώρηση της ελληνικής κοινότητας στη Γερμανία, η οποία λειτουργεί αντιπροσωπευτικά ως προς την ελληνική φυλή, εφόσον την ταυτίζει με το ρωμαΐικο που όπως έχει διευκρινιστεί παραπάνω εκφράζει σε γενικές γραμμές τον ελληνισμό ως στατική έννοια. Αφού, λοιπόν, ο πρωταγωνιστής περιγράφει τις αντιδράσεις της ελληνικής κοινότητας τις πρώτες μέρες της αντιπολίτευσης, έπειτα αποστασιοποιείται από αυτήν, επειδή βλέπει ως βασικό χαρακτηριστικό της την έντονη υποκρισία και τη μειωμένη κοινωνική συνείδηση να αποτυπώνεται στα λόγια των Ελλήνων σοφών και φιλοσόφων. Με παρόμοιο τρόπο, όταν σε προηγούμενο κεφάλαιο με τίτλο Τα γουδοχέρια ο γερμανός συνδικαλιστής του αποκαλύπτει την εκμετάλλευσή του από τα αφεντικά και τον διαφωτίζει σχετικά με κινήσεις συλλογικής δράσης, εκείνος διαπιστώνει: Συλλογιέμαι το καφενείο των Ελλήνων. Τόσος κόσμος εκεί και κανένας τους, μωρέ παι δί μου, οι μικροί που παιδεύονται σαν εμένα, οι σοφοί κ οι πολιτικοί κ οι φιλόσοφοι, οι αυριανοί μας ηγέτες κανένας τους να μη το σκεφτεί πως μπορούσε να ναι κι αλλιώς, μπορούσε να ναι κι αυτό. Οι ιστορίες τους σαχλαμάρα και φλυαρία (σελ. 146). Αυτός είναι και ο λόγος που ο πρωταγωνιστής αποστασιοποιείται από την ελληνική κοινότητα σε τέτοιο βαθμό ώστε το μίσος που τρέφει ενάντια στους δημαγωγούς τελικά να τον συνδέει με αυτούς. Το διαπολιτισμικό κριτήριο επομένως της αυτοκριτικής ως προς την εικόνα του οικείου υπάρχει έντονα στο έργο του Χατζή και μάλιστα πηγάζει από την επαφή του με το ξένο. Συνεπώς, το ξένο μετατρέπεται σε πηγή γνώσης βοηθώντας τον πρωταγωνιστή σε μια εκ βαθέων κριτική, μία τακτική την οποία δε θα ήταν σε θέση να ακολουθήσει αν δεν είχε βιώσει εμπειρίες κατά την παραμονή του στο εξωτερικό. Η κριτική, όμως, του πρωταγωνιστή δεν αναφέρεται μόνο στην ελληνική κοινότητα στη Γερμανία αλλά αφορά και τη μητροπολιτική Ελλάδα. Δεν έχω τίποτα να φοβάμαι τι θα βρω στη Γερμανία τη δουλειά, το κρύο, τον ξένο τόπο ετούτος εδώ είναι πιο ξένος για μένα. Λευτερώνομαι απ την κλεψιά και την ατιμία, την αταξία, την αναρχία. Και τι μου τη σφίγγει, λοιπόν, την καρδιά; (σελ. 53). Η Ελλάδα, επομένως, εμφανίζεται ως μια άτιμη χώρα που αντίκειται στην ηθική του πρωταγωνιστή και γι αυτό αντιλαμβάνεται την μετανάστευσή του ως απελευθέρωση. Παρόλη τη λογική κρίση υπάρχει έντονο το συναισθηματικό δέσιμο με την πατρίδα αφού και μόνο η θύμησή της του σφίγγει την καρδιά και ίσως εκεί να οφείλεται η ανάγκη διερεύνησης της ρωμιοσύνης, που αποτελεί πρώτιστα συναισθηματική έννοια. Αυτή η υπόθεση, όμως, θα πρέπει να μείνει ανοιχτή, διότι σε κανένα άλλο σημείο του έργου δεν εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους γίνεται αυτή η διερεύνηση της ρωμιοσύνης. Πέρα από αυτήν τη διαπίστωση είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρωταγωνιστής ακόμη και στην αρχή του βιβλίου, απευθυνόμενος στο συγγραφέα, τονίζει: Το ρωμαΐικο ζητάς να βρεις από μένα; Από μένα; Τον άνθρωπο, λες, το σημερινό; (σελ. 27). Συνεπώς υποδηλώνεται ευθύς εξαρχής ο προβληματισμός ως προς τη 522and G. Couvalis (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings

7 Η ΑΕΝΑΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ σχετικότητα των αφηγήσεων, αφού πρόκειται για την προσωπική ιστορία ενός ανθρώπου, μολονότι ο φανταστικός συγγραφέας προσπαθεί να του προσδώσει χαρακτηριστικά αντιπροσωπευτικά του Έλληνα εκείνης της εποχής. Αυτή όμως, η προσωπική ιστορία έρχεται σε αντίθεση με την προγραμματική δήλωση του έργου να ταυτοποιήσει το ρωμαΐικο, αφού τελικά μόνο μια προσωπική ιστορία μπορεί να αποτυπωθεί. Η σχετικοποίηση της παραπάνω έννοιας φαίνεται εντονότερα στο τελευταίο κεφάλαιο του έργου, καθώς ο Κώστας αναφέρει: Έχω όμως και γω τα δικά μου τα ρωμαΐικα συμπληρώματα εδώ κάτι λίγα να τα βάλω και αυτά με δυό λόγια. (σελ. 178). Επομένως, και από αυτό ακόμη το σημείο φαίνεται ότι τελικά το έργο δεν καταφέρνει να ταυτοποιήσει το ρωμαίικο, αφού ο πρωταγωνιστής περιορίζεται σε ρωμαίικα συμπληρώματα, δηλαδή σε διάσπαρτους στοχασμούς, προβληματισμούς, αλλά και εμπειρίες. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, όπως και παραπάνω, ότι το έργο αδυνατεί να αποδώσει μια στατική σύλληψη της ρωμιοσύνης. Τα τρίτο διαπολιτισμικό στοιχείο είναι η υβριδικότητα και αναφέρεται τόσο στη συλλογική όσο και στην ατομική ταυτότητα, εκφράζοντας μορφές πολιτισμικής μείξης. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο πρωταγωνιστής Κώστας καταλαβαίνει το οικείο μέσω της επαφής του με το ξένο, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν παρέμεινε περιχαρακωμένος στο πρώτο, αλλά δέχτηκε και στοιχεία ξένου πολιτισμού. Παρόλα αυτά είναι πασιφανές ότι πρόκειται για μονομερή σχέση, εφόσον ο Κώστας απλώς υιοθετεί εξωγενή στοιχεία. Δεν υπάρχει, δηλαδή, μια αμοιβαία ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων τόσο στο εργασιακό περιβάλλον όσο και στο προσωπικό. Στο πρώτο για παράδειγμα, ο γερμανός συνδικαλιστής τον διαφωτίζει σχετικά με τα δικαιώματά του και ο ίδιος παραμένει ένας παθητικός δέκτης που απορροφά τις καινούριες γνώσεις. Σε προσωπικό επίπεδο, η Γερμανίδα φίλη του Έρρικα στο κεφάλαιο Από το φίφτυ-φίφτυ στον έρωτα του μαθαίνει τα μυστικά του σύγχρονου έρωτα. Δε διαπιστώνεται, λοιπόν, το κριτήριο της υβριδικότητας στο έργο, γεγονός αναμενόμενο για εκείνη την εποχή, καθώς δεν υπήρχε ακόμη διαμορφωμένη η αντίληψη της θετικής επίδρασης των αμοιβαίων πολιτισμικών ανταλλαγών στη σφυρηλάτηση της ταυτότητας του υποκειμένου. Τέλος, το τέταρτο διαπολιτισμικό στοιχείο αναφέρεται στην αφηγηματι κή τεχνική της διπλής οπτικής : κατά πόσο, δηλαδή, το ξένο και το οικείο παρουσιάζονται από διαφορετικές προοπτικές. Κυριαρχεί η οπτική του οικείου ή παρατηρείται και η προσπάθεια να παρουσιαστεί η οπτική γωνία του Άλλου; Η υπόθεση του έργου δε διαδραματίζεται σε έναν γραμμικά οριοθετημένο χωροχρόνο και υπό το πρίσμα μιας αφηγηματικής προοπτικής. Αντίθετα, εμφανίζεται η προοπτική του συγγραφέα και μαζί με αυτήν τα πεπραγμένα κατά το παρελθόν στην Ελλάδα, η προοπτική του σύγχρονου ανθρώπου αντανακλάται στο πρόσωπο του Κώστα, παρουσιάζονται οι συνθήκες διαβίωσης στη Γερμανία και την Ελλάδα, οι εργάτες και οι διανοούμενοι, το όνειρο και η πραγματικότητα. (πρβλ. Marcheselli, 1995:2) Υπάρχει με άλλα λόγια η έντονη διάθεση πολυπρισματικής αφήγησης τόσο σε επίπεδο αφηγηματικών δομών όσο και περιεχομένου. Εντούτοις δεν υπάρχει το διαπολιτισμικό κριτήριο της διπλής οπτικής, εφόσον το οικείο δεν 523 and G. Couvalis (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings

8 ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΛΙΟΥΜΗ παρουσιάζεται σε κανένα σημείο του έργου αντεστραμμένα δηλ. μέσω της προοπτικής του ξένου. Ο Κώστας περιγράφει την Έρρικα, πώς όμως τον βλέπει εκείνη; Ο Κώστας περιγράφει τις Γερμανίδες με τις οποίες έχει συνάψει ερωτικές σχέσεις, και μάλιστα με φαλλοκρατική διάθεση, αφού αναφέρει ότι είχαν ψυχικά νοσήματα και κάποιες τις γιάτρεψε ή τους έσωσε τη ζωή (σελ. 72). Πώς, όμως, έβλεπαν οι Γερμανίδες τον ηθικό κώδικα του γκασταρμπάιτερ Κώστα; Είναι πασιφανές ότι το κριτήριο της διπλής οπτικής είναι στενά συνυφασμένο με το κριτήριο της αυτοκριτικής, αφού η διπλή οπτική σχετίζεται άμεσα με την αυτοκριτική, συνθήκη απαραίτητη για το συσχετισμό διαφορετικών πολιτισμικών κωδίκων. Μολαταύτα, παρουσιάζεται διάχυτη η διάθεση του Κώστα να κατανοήσει και όχι μόνο να περιγράψει την Έρρικα. Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη περιγραφή: Ένα παιδί, γεννημένο κάπου εδώ γύρω, μεγαλωμένο στη μεγάλη τη λεωφόρο των ξένων, στην άσφαλτο που ψοφούν οι μικρές οι Σπανιόλες, με τη νόρμα του, το μιστό του, τη μικρή του την άδεια κάθε χρόνο, την μπανιέρα του κι αυτό, σαν τη μωρουδίστικη τη δική μου για την έξοδο του Σαββάτου χωρίς ελπίδα να φύγει ποτές απ αυτά και χωρίς απελπισιά. Ο δικός μας κόσμος ο σημερινός (σελ. 101). Ο μεσογειακός Κώστας κατανοεί ότι αυτή είναι η ζωή των σημερινών ανθρώπων στις δυτικές κοινωνίες, όπου έχει αποδεχθεί ότι ανήκει πλέον και ο ίδιος. Είναι ενδεικτικό, όμως, ότι η διάθεσή του να κατανοήσει την Έρρικα υιοθετεί το ιδεολογικό πρίσμα του αριστερού συγγραφέα, ο οποίος ερμηνεύει τον κόσμο με την οπτική της βιομηχανοποιημένης, καταναλωτικής κοινωνίας. Αυτός είναι και ο λόγος που το έργο δεν αποσκοπεί ουσιαστικά στη μετάδοση πολιτισμικών στοιχείων του ξένου, εφόσον ενδιαφέρεται κυρίως να παρουσιάσει τη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία και να ασκήσει έτσι κριτική στις επιφανειακές ανθρώπινες σχέσεις που αυτή διαμορφώνει. Συγκριτικά με τη Γερμανία, αφιερώνεται πολύ μεγαλύτερη έκταση στην περιγραφή της Ελλάδας και των ανθρώπων της. Η εξήγηση έγκειται στο γεγονός ότι στο Διπλό Βιβλίο καταβλήθηκε η προσπάθεια να ταυτοποιηθεί η ρωμιοσύνη. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει έντονη κοινωνική κριτική απέναντι σε ελληνικές καταστάσεις, ενώ οι συνεχείς χρονικές εναλλαγές έχουν σκοπό να παρουσιάσουν τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας, ώστε μέσα από το ιστορικό γίγνεσθαι να διαφανούν τα ειδοποιά στοιχεία της ρωμιοσύνης. Ωστόσο, το έργο καταφέρνει να δώσει μόνο ορισμένα χαρακτηριστικά που προήλθαν από το παρελθόν, όπως ο ρωμαΐικος ξεριζωμός ή ο ρωμαΐικος καημός. Αντ αυτών παρουσιάζεται με αρκετή ενάργεια η εικόνα της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας, η οποία ανεξαρτήτως εθνικοτήτων χαρακτηρίζεται από αλλοτρίωση σε όλα τα επίπεδα. Όταν ο πρωταγωνιστής επιστρέφει μετά την αντιπολίτευση στην Ελλάδα, διαπιστώνει και εδώ εξίσου μεγάλο βαθμό αλλοτρίωσης στις ανθρώπινες σχέσεις με εκείνον της Γερμανίας. Απ όλη, λοιπόν, τη λογοτεχνική περιδιάβαση στη Γερμανία και την Ελλάδα συνάγεται η αλλοτρίωση του σύγχρονου ανθρώπου, γεγονός που μαρτυρά το ιδεολογικό υπόβαθρο μέσα από το οποίο συντελείται 524and G. Couvalis (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings

9 Η ΑΕΝΑΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ η διπολιτισμική θέαση, τακτική που με τη σειρά της εξηγεί την έλλειψη πολλών διαπολιτισμικών στοιχείων, αφού η παρουσίαση αποτελεί προσπάθεια να κατανοηθούν εκφάνσεις του καπιταλιστικού συστήματος. Αν ανατρέξουμε, όμως, στα διαπολιτισμικά κριτήρια, μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι σε γενικές γραμμές τα συναντάμε, άλλα σε μεγαλύτερο και άλλα σε μικρότερο βαθμό. Για παράδειγμα, είναι έντονο το στοιχείο της αυτοκριτικής που αποτελεί βασικό διαπολιτισμικό κριτήριο. Οι λόγοι, τελικά, που εντοπίζουμε διάσπαρτα, μάλλον περιορισμένα διαπολιτισμικά στοιχεία στο Διπλό Βιβλίο είναι αφενός ο εγκλωβισμός στην ουσιοκρατική έννοια της ρωμιοσύνης, και αφετέρου η αποτύπωση της σύγχρονης καταναλωτικής κοινωνίας με πρόθεση κριτικής θεώρησής της. Η ρωμιοσύνη υπό την έννοια ταυτοποιήσιμων εθνικών χαρακτηριστικών που αναζητούνται στο βιβλίο συνιστά, όπως ειπώθηκε, μια στατική, ομογενοποιητική έννοια που ταυτίζει ένα έθνος με έναν λαό, αποκομίζοντας φαντασιακά συμπεράσματα για την ταυτότητά του. Σε αυτό οφείλεται και η διαπίστωση στο τέλος του έργου ότι οι αρμοί του βιβλίου είναι σπασμένοι και πίσω από αυτούς ο φανταστικός συγγραφέας διαβλέπει την ανεπάρκειά του. Η εικόνα που δεν τελειώνεται μέσα στην σημερινή ελληνική κοινωνία, η σημερινή ελληνική κοινωνία που δεν τελειώνεται μέσα σ αυτήν (σελ. 173). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ευρείας αποδοχής θέσεις των νεωτεριστών της σημερινής Κοινωνιολογίας (πρβλ. Anderson, 1998) σχετικά με την κατασκευή συλλογικών ταυτοτήτων και συνεπώς η αμφισβήτηση αναλλοίωτων στο πέρασμα του χρόνου στοιχείων ταυτότητας ενός λαού απέχουν πολύ από την εποχή του Χατζή. Γι αυτόν το λόγο είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι ο συγγραφέας τελικά δεν ορίζει τη ρωμιοσύνη, έστω με κάποια διάσπαρτα στοιχεία πολιτισμού που έχει εντοπίσει, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο να κατασκευάσει την εικόνα του Έλληνα ή την εικόνα κάποιας γενικά νοούμενης ρωμαΐικης συλλογικής ταυτότητας. Αυτό το στοιχείο σε συνδυασμό με τα διάσπαρτα διαπολιτισμικά στοιχεία, που κατά την εποχή του έργου ήταν ακόμη εντελώς άγνωστα, καθιστούν, κατά τη γνώμη μου, το Διπλό Βιβλίο πρωτοποριακό έργο διαπολιτισμικής γραφής, εφόσον ακόμη και σήμερα είναι ελάχιστα τα λογοτεχνικά έργα που πραγματώνουν με δημιουργικό τρόπο στοιχεία διαπολιτισμού. 525 and G. Couvalis (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings

10 ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΛΙΟΥΜΗ Βιβλιογραφία Anderson, 1998 Benedict Anderson: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines erfolgreichen Konzepts. [1983]. Berlin: Ullstein. Blioumi, 2001 Aglaia Blioumi: Interkulturalität als Dynamik Ein Beitrag zur deutsch-griechischen Migrationsliteratur seit den siebziger Jahren. Tübingen: Stauffenburg Verlag. Blioumi, 2002 Aglaia Blioumi, Interkulturalität und Literatur. Interkulturelle Elemente in Stan Nadolnys Selim oder Die Gabe der Rede. In Migration und Interkulturalität in neueren literarischen Texten 2002, ed. A. Blioumi: Μünchen: Iudicium Verlag. Δήμος Ιωαννίνων, 1999 Δήμος Ιωαννίνων, Παν/μιο Ιωαννίνων: Δημήτρης Χατζής. Μια συνείδηση της ρωμιοσύνης. Αρχαϊκές εκδόσεις: Patra. Marcheselli, 1995 Lukas Lukia Marcheselli, Ο Δημήτρης Χατζής από τη σιωπή στο Διπλό Βιβλίο, Γράμματα και Τέχνες 75, Οκτώβριος-Δεκέμβριος: 1 9. Πασχαλίδης, 1999 Γρηγόρης Πασχαλίδης, Γενικές αρχές ενός προγράμματος για την διδασκαλία της λογοτεχνίας In Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, ed. B. Αποστολίδου and E. Χοντολίδου: Athens: τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός. Χατζής, 1999 Δημήτρης Χατζής, Το Διπλό Βιβλίο. Athens: Το Ροδακιό. 526and G. Couvalis (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες.

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1 Σενάριο Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Σε αντίθεση με τα αφηγηματικά ή λογοτεχνικά είδη, το σενάριο περιγράφει αυτό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ" ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

«ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ «Ο Πολιτισμός ως εργαλείο Ανάπτυξης της Νησιωτικής Ελλάδας». «ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ" ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Χριστίνα Βέικου Ενδεικτικό παράδειγμα διδακτικής προσέγγισης ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θανάσης Βαλτινός «Η καλή μέρα απ το πρωί φαίνεται» Από το έργο Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη. Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) www.ucy.ac.cy

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) www.ucy.ac.cy ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ www.ucy.ac.cy SSH IN ERC Η ΑΝΑΒΑΘΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου Ηθική και Λογοτεχνία* Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων Σεπτέμβριος 2013 *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου 1 Λογοτεχνία σημαίνοναισθητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) Δρ. Μανόλης Αλεξάκης Συντονιστής Γραφείου Βρυξελλών Αθήνα 10-11 Οκτωβρίου 2014 Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελική εργασία ως επιστέγασμα της τετραετούς πορείας στην εκπαίδευση είναι μια σκέψη που μπαίνει στον πρώτο χρόνο. Είναι μια σκέψη που ζυμώνεται, προκαλεί απορία,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις αισθήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Τα µυστικά των ΜΟΝΑ ΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ στην Αφηγηµατική Θεραπεία

Τα µυστικά των ΜΟΝΑ ΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ στην Αφηγηµατική Θεραπεία 1 Αδάµ Χαρβάτης, Ψυχολόγος, MSc, Phd Τα µυστικά των ΜΟΝΑ ΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ στην Αφηγηµατική Θεραπεία Επεξεργασία των σχετικών ιδεών και πρακτικών της Αφηγηµατικής Θεραπείας, στηριγµένη και εµπνευσµένη από

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1 ΚΕΙΜΕΝΟ Η Δημοκρατία στην εποχή της παγκόσμιας ανομίας Θα αρχίσω από μιαν αναδρομή. Οι έννοιες του «Λαού» και της «Κοινωνίας» δεν είναι ούτε διϊστορικές ούτε αυτονόητες. Αποκρυσταλλώθηκαν από τη νεωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών Γ Οµάδα Διδάσκων: Αθ. Στογιαννίδης Λέκτορας 11ο Μάθηµα Διερεύνηση Προϋποθέσεων Διδασκαλίας - Α : Η θεωρία του Jean Piaget για τη νοητική ανάπτυξη του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ Στρεσσογόνος παράγοντας Οτιδήποτε κάνει τον άνθρωπο να βιώνει στρες Είναι μια αλλαγή στην ομοιόσταση του ατόμου Παράγοντες που προκαλούν στρες Ενδογενείς Εξωγενείς Ενδογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Θεόδωρος Μαριόλης και Κώστας Παπουλής * Στο παρόν άρθρο διερευνούμε τη μακροχρόνια μεταβολή ή, αλλιώς, «δυναμική» του ελληνικού δημοσίου χρέους

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά Πάνελ 1: Σύγχρονη μετάδοση της ιστορίας από νέους για νέους - Τι κάνει ένα μνημείο ελκυστικό για νέους? - Πως μπορεί να διαμορφωθεί η ιστορική-πολιτική παιδεία? - Τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για την ενθυμίση?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ αρχική εκδοχή: Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» Περιεχόμενα 6 Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 9 11 Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ, «Η Κοινωνική Ευθύνη Αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ www.romvos.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1) Ο συγγραφέας αναφέρεται στην απαράµιλλη οµορφιά της Ελλάδας, καθώς επίσης και στον κίνδυνο καταστροφής της εξαιτίας του τουρισµού. Επισηµαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα, 2009, Κοινωνιολογία της «Καθημερινότητας»: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήσης.

Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα, 2009, Κοινωνιολογία της «Καθημερινότητας»: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήσης. Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα, 2009, Κοινωνιολογία της «Καθημερινότητας»: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήσης. Το βιβλίο της Καθηγήτριας Κοινωνιολογίας, Χριστιάνας Κωνσταντοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση.

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Ιωάννης Αντ. Παναγιωτόπουλος Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης Κυρίες και κύριοι, Το 1970, ο μέσος όρος των αναλφάβητων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση του εαυτού μας

Γνώση του εαυτού μας Γνώση του εαυτού μας Self awareness Η αυτογνωσία αναφέρεται σε: Συναισθήματα Σκέψεις Ενδιαφέροντα Ισχυρά & αδύνατα σημεία Αξίες Ικανότητες Στόχους Δεξιότητες Προτιμητέο στιλ επικοινωνίας 1 Γνώση του εαυτού

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net ΝΟΟΖ.GR Political Map Lesvosnews.net Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο σημαντικές Εθνικές εκλογές στη Μεταπολίτευση. Έχοντας αυτό ως βάση, το Nooz.gr φιλοδοξεί να βοηθήσει τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιητικοί κανόνες (Considerations before judgment)

Προειδοποιητικοί κανόνες (Considerations before judgment) Προειδοποιητικοί κανόνες (Considerations before judgment) της έσποινας Γιαννακοπούλου Ένα ευαίσθητο κεφάλαιο, που φαίνεται ότι δεν έχει κατανοηθεί πλήρως από τους ασκούντες την Ωριαία, είναι οι προειδοποιητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία και η μνήμη του Ολοκαυτώματος. Από τη μαρτυρία στην παιδεία.

Η ιστορία και η μνήμη του Ολοκαυτώματος. Από τη μαρτυρία στην παιδεία. 02.02.2015 Εορτασμός της ημέρας μνήμης του Ολοκαυτώματος Χριστίνα Κουλούρη Καθηγήτρια Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας Πάντειο Πανεπιστήμιο Η ιστορία και η μνήμη του Ολοκαυτώματος. Από τη μαρτυρία στην παιδεία.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος;

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Σύντομη Περιγραφή Διερεύνησης Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Στόχος της διερεύνησης ήταν να διαφανεί το αν κάποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματός μας. Αρχικά, θελήσαμε να διερευνήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ RICHARD DAWKINS «ΤΗΕ GOD DELUSION» («Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΑΥΤΑΠΑΤΗ») Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/07/2007 00:00 Του Π. Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Η ανθρωπότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, !! Ἡ μήτηρμουἐκρέμασετὴνκεφαλήν,ὡςκατάδικος,ὅστιςἴσταται πληκτικῆςσιωπῆς. ἐνώπιοντοῦκριτοῦτουμὲτὴνσυναίσθησιντρομεροῦτινὸςἐγκλήματος. -Μάλιστα,μητέρα!Πῶςδὲντὸ'θυμοῦμαι!ἦτανἡμόνημαςἀδελφὴ, -Τὸ'θυμᾶσαιτὸἈννιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

www.laraguidedogs.gr

www.laraguidedogs.gr www.laraguidedogs.gr Γεια σας! Με λένε «Λάρα» και είμαι βετεράνος σκύλος-οδηγός τυφλών! Εμείς οι σκύλοι-οδηγοί, πάμε παντού κι όλοι μας θαυμάζουν! Η δουλειά μας είναι πολύ σημαντική διότι «δανείζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κύρια έννοια: Φιλία ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ «Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής των φίλων µας;» ευτερεύουσες έννοιες: Κριτήρια επιλογής Ζητούµενο: Το θέµα Φιλία αποκαλείται το κοινωνικό συναίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης

ΚΕΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού 1 η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού Το βιβλίο αυτό, του ψυχοθεραπευτή Gestalt Πέτρου Θεοδώρου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΦΟΡΟΣ και σε Ελληνική και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, αγαπητοί απόφοιτοι, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι απόψε

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Το γενεόγραμμα. Γιώργος Καλαρρύτης MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων

Το γενεόγραμμα. Γιώργος Καλαρρύτης MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων Το γενεόγραμμα MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων Γενεόγραμμα είναι ένα γενεαλογικό δένδρο τουλάχιστον 3 γενεών που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Θεόδωρος Μαριόλης * 1. Εισαγωγή Ο λεγόμενος Λόγος Οικονομικής Εξάρτησης (Economic Dependency Ratio),

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηγεσία Κάνει τη Διαφορά: Κρίση, Αυτογνωσία, Αναγέννηση

Η Ηγεσία Κάνει τη Διαφορά: Κρίση, Αυτογνωσία, Αναγέννηση Η Ηγεσία Κάνει τη Διαφορά: Κρίση, Αυτογνωσία, Αναγέννηση Χαρίδημος Τσούκας Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στην Έδρα Columbia Ship Management, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα.

Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα. Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα. Ηξερα οτι υπαρχουν επαγγελματιες παιχτες που κερδιζουν πολλα χρηματα απο το στοιχημα και εψαχνα να βρω τη "μυστικη formula" 'Ετσι κ εσυ. Πηρες μια απο τις

Διαβάστε περισσότερα

2012-2013 ΡΟ ΟΣ 20 ΜΑΪΟΥ. έχεις. κενών ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! τονίσεις όπου. χρειάζεται. ρόλους. 1994 βραβεύτηκε. 2. Προσπάθησε ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

2012-2013 ΡΟ ΟΣ 20 ΜΑΪΟΥ. έχεις. κενών ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! τονίσεις όπου. χρειάζεται. ρόλους. 1994 βραβεύτηκε. 2. Προσπάθησε ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 01-013 Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟ ΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 01-013 ΒΑΘΜΙ Α: ΗΜΟΤΙΚΟΟ ΤΑΞΗ: Ε ΡΟ ΟΣ 0 ΜΑΪΟΥ 01 ιάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα