TRADUC110NS D'ETUDES LIΠERAIRES Α LA PRESSE D'ENTRE DEUX GUERRES RESUME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TRADUC110NS D'ETUDES LIΠERAIRES Α LA PRESSE D'ENTRE DEUX GUERRES RESUME"

Transcript

1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΗΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΟ ΤΥΠΟ Αικ. Μπρέγιαννη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ε αν δεχθούμε ότι η κοινωνική ιστορία αποτελεί το σημείο όπου συναντώνται τόσο ο μηχανισμός της οικονομίας όσο και η ιστορία των ιδεών (ή αλλιώς οι νοοτροπίες). η παραδοχή εγγράφεται στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης μεταξύ του οικονομικού και κοινωνικού χώρου. Ξεκινώντας από τη συγκεκριμένη υπόθεση εργασίας, η ανάλυση του επιστημονικού και δή του οικονομικού λόγου, ειδωμένου ως ένα κοινωνικό σύμβολο, εγκολπώνεται στη διαπραγμάτευση της συγκυρίας: στην υπό εξέταση μεσοπολεμική περίοδο, η διεθνής οικονομική κρίση του 1929 λειτούργησε ως εφαλτήριο για την εξέλιξη της οικονομικής θεωρίας αλλά και για την ανογγένεση του νεωτερικού προβληματισμού στις κοινωνικές επιστήμες. Η σχεδόν συγχρονική μετάφραση ή παρουσίαση της ευρωπαϊκής θεωρητικής παραγωγής στο μεσοπολεμικό ελληνικό κοινό, καταγράφει την ενεργητική στάση των ελλήνων διανοουμένων απέναντι στα προβλήματα της εποχής και προσδιορίζει τους ορίζοντες της ιδεολογικής όσμωσης που συντελείται την ίδια περίοδο στην ελληνική κοινωνία. TRADUC110NS D'ETUDES LIΠERAIRES Α LA PRESSE D'ENTRE DEUX GUERRES Ek. Bregianni RESUME Vu qu'une approche dιchotomique de l'actiνite economique et celle intellectuelle n'est pas legitime au sein de l'hιstoire sociale, cette confirmation apostrophe ι aspect de lϊnteraction existante entre le mecanisme economique et l'espace sociale. Or, une hyphotese de recherche concernant l'analyse du discours en sciences sociales, apercu comme une representation sociale, aurait dυ englober l'elaboration integrale de la conjoncture; pendant la periode examinee, la depression economique de 1929 a joue le role de catalyseυr νis a vis de l'eνolutιon de la pensee economique et celle des sciences sociales. Ainsi, l'entre deux guerres a modele le laboratoire de notre modernite. L'osmose ideologique au sein de la societe grecque peut etre decrιte, alors, a traνers la diffusion de cette transformation intellectuelle; les traductions des ouνrages economιques. sociologiques ου juridiques ont approche la Grece au milieu scientifique europeen. etant qu un pont de communication. 221

2 1. Η διεθνής συγκυρία: Η κρίση ταυ 29 ως εφαλτήρια ιδεολογικών εξελίξεων Στην Ελλάδα του μεσοπολέμου συντελείται εκτεταμένη ιδεολογική όσμωση. η οποία συνάδει με τον επιστημονικό προβληματισμό της εποχής. Η σύμπλευση της σκέψης των ελλήνων διανοητών με τις παράλληλες αναζητήσεις του ευρωπα"ίκού πνεύματος εντοπίζεται κυρίως στο χώρο της οικονομικής και πολιτικής επιστήμης, καθώς και της κοινωνιολογίας. Είναι ευνόητο, ότι τα επιστημονικά αιτούμενα της εποχής πολλαπλασιάζονται, με αφορμή την οικονομική κρίση που χειμάζει τόσο την παγκόσμια όσο και την ελληνική οικονομία. Η πτώχευση του ελληνικού κράτους το 1932, προοίμιο της οποίας στάθηκαν οι περιορισμοί στην εξαγωγή συναλλάγματος κια η απαγόρευση πληρωμής χρεών εξωτερικού σε ξένο νόμισμα. σημασιοδοτείται κυρίως από την άρση του χρυσού κανόνα αφού πλέον και η αγγλική οικονομία είχε εκ των πραγμάτων οδηγηθεί στην εγκαταλειψή του'. Η ανασφάλεια και οι λοιπές παρεμφερείς ψυχολογικές αντιδράσεις μπροστά στο φάσμα της κρίσηςό αποτέλεσαν σε παγκόσμια κλίμακα εφαλτήριο τόσο ιδεολογικών μεταμορφώσεων όσο και αναπροσαρμογών στην οικονομική πολιτική των κρατών. Σχηματικά, ως κεντρική εξέλιξη κατά τη δεκαετία του τριάντα καταγράφεται η σταδιακή κατίσχυση του οικονομικού εθνικισμού που πλέον διέπει τις διεθνείς σχέσεις με αποτέλεσμα την απομόνωση και την εσωστρέφεια των κρατών. Η ελληνική περίmωση, σε συναρμογή με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, εγγράφεται στην ολοένα αυξανόμενη -ήδη από το 1931 κρατική παρέμβαση (ως θεραπευτικό της κρίσεως μέτρο), η οποία και τελικώς εκφράζεται με τη μορφή ισχυρού κρατικού προστατευτισμού 3. Ωστόσο, πέρα από τις αντιστοιχίες ανάμεσα στη διεθνή και την εγχώρια συγκυρία, θα πρέπει εδώ να σημειωθεί η ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης: ήδη από τις aπαρχές της κρίσης οι οικονομολόγοι της εποχής είχαν διαγνώσει ότι aυτή θα μεταφερθεί στον ελληνικό χώρο εποχούμενη της εμπορικής κρίσης των αγροτικών προϊόντων'. Πράγματι, οι δυσχέρειες σχετικά με τη διάθεση των γεωργικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές είχαν προσθετικές συνέπειες στο σώμα της Γιο τη σχετική συγκυρία, καθώς και για τα ληφθέντα μέτρα από την πλευρά του ελληνικού κράτοιjς κατά την nεριαδο της ιφiσης cf. Μ Ψαλιδόπουλος, Η κρι'ση του 1929 και οι έλληνες οικονομολόγοι. Συμβολή στην ιστορiα rης οικοvομικής σκέψης στηv Ελλάδα του μεσοπολέμου, Αθήνα: Ίδρυμα Έρευvας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1989, σ & CΙ1arles Ρ. Kindleberger. Manias. panics and crashes_ Α history ot financial crιses. New York: Basic Books, 1978, σ 'Για τηv πορειό της ελληvικής οικονομίας και τα οικονομικό μεγέθη της περιόδου. αξιόπιστη πηγή ει'ναι οι ετήσιες εκθέσεις του Ανώτατου Οικονομικού ΣυμβουλιΌυ. Ενδεικτικό αναφέρουμε ανάμεσα σε άλλα: ΑΟΣ. Οι δεiκται της οικονομικής δραστηριότητας της Ελλάδος κατά τα έτη Αθήvα: Εθvικό Τυπογραφείο. 1935/ ΑΟΣ, Η ελληνική οικονομιό κατά το έτος 1935, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 'Βλέπε για παράδειγμα τις σχετικες διαπιστώσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Εμ. Τσουδερού, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου η-ις 4ης ΝοεμβριΌυ Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις επ{ του Ισολογισμού του έτους 1931, σ. νi-νιι. 222

3 ελληνικής οικονομίας. Σε συναρμογή με την πτώση των τιμων της αγροτικής παραγωγής σε διεθνές επίπεδο', η γεωργική κρίση έπληξε σε μεγάλο βαθμό τόσο το βιωτικό επίπεδο των ελλήνων αγροτών όσο και το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας'. Με άξονα την στήριξη του αγροτικού τομέα -μέσω τόσο των μέτρων για την αύξηση της εγχωρίου σιτοπαραγωγής όσο και των προσπαθειών για τη διάχυση της αγροτικής πίστης-, θα εκδηλωθεί η προστατευτική παρέμβαση του ελληνικού κράτους. Η στροφή της ελληνικής οικονομικής πολιτικής επικεντρώνεται στην μερική ποσόστωση των εισαγωγών ήδη από το 1935: τα σχετικά μέτρα επέβαλαν την διεξαγωγή του εξωτερικού εμπορίου με τις βαλκανικές χώρες και τη Γερμανία βάσει συμψηφισμών και μέσω κρατικών ρυθμίσεων. Το σύστημα θα γενικευτεί το 1937, καθώς η μεταξική δικτατορία διεύρυνε το μηχανισμό των εμπορικών ανταλλαγών και παγίωσε το σύστημα των ποσοστώσεων όσον αφορά τις εισαγωγές. Το όλο σύστημα λειτούργησε προστατευτικά για την εγχώρια βιομηχανική παραγωγή, ενώ συνέβαλε πολυειδώς και μεγεθών της ελληνικής οικονομίας μετα το στην άνοδο των 2. Υποθέσεις εργασίας: η μετάφραση ως γέφυρα ιδεών Η παραπάνω ανάγνωση της κρίσης εντάσσεται ίσως σε μια περίσσότερο οικονομική οπτική. Ωστόσο, το εγχείρημα διερεύνησης της ιδεολογικής εξέλιξης που εντοπίζεται σε μια συγκεκριμένη κοινωνία και σε ένα δεδομένο χρόνο δεν μπορεί παρά να εγκολπώνεται τόσο πυρήνων οικονομικής ιστορίας όσο και θραύσματα της ιστορίας των vοοτροπιών 7 Συνεπώς. η αποδοχή της αναγκαιότητας του κρατικού παρεμβατισμού από τους έλληνες οικονομολόγους -τόσο εκείνων του ακαδημa ίκού χώρου όσο και των άμεσα συνδεόμενων με την κρατική διοίκηση- και η συνεπαγόμενη εδραίωση του οικονομικού ρόλου του κράτους. είτε δια μέσου νεοκλασσικών υποδειγμάτων είτε δια μέσου της υ ίοθέτησης μιας διευρυμένης προστατευτικής πολιτικής, δεν μπορεί παρά να &ιδωθεί υπό το πρίσμα της κρίσης που εμφιλοχωρεί στον ελληνικό χώρο. Το κοινότοπο της διαπίστωσης συνδέεται, ωστόσο, με τη διαμόρφωση ενός λόγου -πολιτικού ή οικονομικού- του οποίου τα όρια στα δεξιά ή τα αριστερά του πολιτικού φάσματος είναι συχνά δυσδιάκριτα. Το ιδεολογικό αμάλγαμα του ελληνικού μεσοπολέμου μπορεί να αναγνωσθεί, συνεπώς, ως αναζήτηση νέων δρόμων προς ένα πρότυπο κοινωνικής,, Για τα σχετικό στοιχεία ανατρέχουμε στο: lnstιfuf lnternational dάgriculture, Les conditions de l'agriculture en Commentaire economique a l"annuaire ιnternational de statistique agrίcole , Ρώμη. 1932, σ " Ειδικό για την αγροτική κρiση της δεκαετίας του '30 εξαιρετική είναι η σημααιό της μελέτης: Χρ. Εuελπιδης, Η γεωργική κρίσις ιδίως εν Ελλάδι, Αθήνα: εκδ. ο Λόγος, 'Emmanuef Le Aoy-Ladurie, <<Ouefques orientatιόns de la Nouvel/e Histoire>>, ιn: G. Gadoffre, Certitudes et inceritudes de /a Nouve/fe Histoire, Παρiσι: PUF, 1987, α

4 εξέλιξης, το οποίο άλλοτε ταυτίζεται με την κοινωνική δικαιοσύνη και την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου κι άλλοτε με την προάσπιση της αρχής του έθνους": ούτως ή άλλως, το πρότυπο έρχεται από τη δυτική σκέψη, η οποία και κατευθύνει, πότε εμπνέοντας και πότε διχάζοντας τους έλληνες διανοούμενους της εποχής. Ως αντίστιξη, αναπτύσσεται ο πολιτικός και ιδεολογικός λόγος, στην εκφορά του οποίου κατά τη μεσοπολεμική περίοδο αναπαράγεται -όπως ήδη υπαινιχθήκαμε- η ίδια η εξέλιξη της κρατικής μηχανής. Η ανάλυση του λόγου -και εδώ του ιδεολογικά φορτισμένου λόγουδεν αποτελεί αυτοσκοπό, καθώς οι λέξεις δεν είναι παρά ο καθρέπτης όπου αντανακλώνται οι κοινωνικές πεποιθήσεις. Ο λόγος αποτελεί, άλλωστε, ένα συγκεκριμένο παράγωγο ενός πολλαπλού ιστού κοινωνικών, ιδεολογικών και ψυχολογικών παραμέτρων". Βρισκόμαστε στο πλαίσιο των νέων αναζητήσεων της ιστορίας: αν κατά τις περασμένες δεκαετίες η κυριαρχία της ποσοτικής ιστορίας ήταν περίπου απόλυτη, στα τέλη της χιλιετίας η ανάλυση του λόγου, στις πιο πολυσχιδείς μορφές του, ανάγεται πλέον σε μόνιμη αναφορά για τις ιστορικές πρακτικές'". Όσον αφορά τη μεθοδολογική ικανότητα των ιστορικών να καταπιαστούν σε ένα τέτοιας φύσεως έργο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση του λόγου -θεωρώντας δεδομένον τον υπερκερασμό της γραμματολογικής ανάλυσης της φράσης- έχει πολλαπλές ρίζες, εις τρόπον ώστε η χρήση του από επιστημονικά πεδία ανεξάρτητα μεταξύ τους να είναι γενικά αποδεκτή'~. Οπωσδήποτε το παιχνίδι των λέξεων μοιάζει να είναι πλέον για τους ιστορικούς ένα πολύ πιο ουσιαστικό έρεισμα απ'ότι η, συχνά στερούμενη φαντασίας, διαπραγμάτευση των αριθμών. Από τα παραπάνω καταδεικνύεται ότι η μεσοπολεμική ελληνική κοινωνία, και δή η πνευματική της ελίτ, ήταν πρόσφορη στη δεξίωση του επιστημονικού προβληματισμού που αναπτύχθηκε την ίδια περίοδο στον ευρωπα'ίκό χώρο: οπωσδήποτε όμως μια τέτοια γενίκευση δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη λανθασμένη εκτίμηση μιας άκριτης και μιμητικής αποδοχής από μέρους των ελλήνων διανοουμένων. Η όσμωση των ιδεών προϋποθέτει την ύπαρξη σε μια κοινωνία των υποδοχών εκείνων που είναι ικανές να δυίλίσουν και να προσαρμόσουν στα εντόπια δεδομένα τα νεόφερτα στοιχεία. Εξ άλλου τη δεκτικότητα των ελλήνων επιστημόνων του μεσοπολέμου προσδιορίζει και η θήτευση του μεγαλύτερου μέρους εξ αυτών σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (κυρίως γαλλικά και ' Οσοv αφορά την εξέλιξη της οικονομικής σκέψης στην Ελλάδα του μεσοπολέμου cf. Μ. Ψαλιδόπουλος, Η κρίση του 29.. op. cit., σ. 171 και εξής. Ειδικά για τη Θεωρητική δεξίωση του προστατευτισμού cf. ibid, σ Ν. Doron. Fr_ Parot (επιμ.), Dictionnaire de psycho/ogie. ΠαριΌι: PUF. 1991, σ Jean-Yves Grenier. <<Explίquer et comprendre. La constructιon du temps de l'hιstoire economique>>. in: Bernard Lepetit (επιμ.). Les formes de /'experieιιce. Une autre histoire socia/e, Παρίσι: Albin Michel, 1992, σ. 231 ''Η. Bloch, R. Chemama, Α. Ga/lo et al/ii (διεύθ.), Grand dιctιonnaιre de la psychologie, Παρz.'σι: Larousse, 1992, σ

5 γερμανικά). Γενικά, πρόκειται για μια κοινωνία της οποίας τα ανώτερα στρώματα προσανατολίζονται προς τη Δύση, όντας ανοικτά στα εκείθεν ερχόμενα ερεθίσματα. Είναι ευνόητο ότι η τάση αυτή αρχίζει να αντιστρέφεται στα τέλη της περιόδου, με την αvάmuξη του οικονομικού εθνικισμού και τον απομονωτισμό που διέπει στο εξής την οικονομία, και άρα και την κοινωνία, των κρατών 2 Η ευρεία παραγωγή επιστημονικού έργου στην Ελλάδα κατά την περίοδο που εξετάζουμε θα διαχυθεί σε ευρύτερο κοινό μέσω του γόνιμου διαλόγου οικονομολόγων, νομικών και πολιτικών προσώπων, που διεξάγεται στις σελίδες του επιστημονικού και οικονομικού περιοδικού τύπου της εποχής. Τ ο κεvrρικό ερώτημα για τον επιστημονικό και πολιτικό κόσμο είναι η ανάmυξη και ο εκσυγχρονισμός της χώρας, καθώς και η διερεύνηση των μέσων για την επίτευξη των στόχων αυτών. Σ'αυτό το πλαίσιο εvrάσσεται και ο λόγος για τη θέση που το κράτος οφείλει να κατέχει στην οικονομική ζωή του τόπου, καθώς και το ερώτημα εαν και κατά πόσο πρέπει να παρεμβαίνει ρυθμίζοντας την οικονομία. Τις ανάγκες αυτής της επιστημονικής κοινότητας για συνεχή ενημέρωση αλλά και το ψυχολογικό αιτούμενο για ένταξη σ' ένα κοινό θεωρητικό υπόβαθρο, έρχεται να καλύψει η μετάφραση εργασιών ευρωπαίων οικονομολόγων, κοινωνιολόγων και γενικά διανοητών από το χώρο των κοινωνικών επιστημών. Καθώς η ανάλυση της μετάφρασης μπορεί να ειδωθεί μέσα από μια προοmική τελείως διαφορετική από εκείνη που υπαγορεύει μια αποκλειστικά γλωσσολογική προσέγγιση"', η ειδολογική διαπραγμάτευση και η θεματολογία αυτών των δημοσιεύσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεθοδολογικό εργαλείο για την κατανόηση της ιδεολογικής όσμωσης από την οποία διέπεται η ελληνική κοινωνία τη στιγμή του μεσοπολέμου. Εξ άλλου, η μετάφραση ειδωμένη ως επαφή ανάμεσα σε δυό γλώσσες οικοδομεί τις απαραίτητες γέφυρες για τη μετεκένωση ιδεών και την εν γένει επικοινωνία διαφορετικών πολιτισμικών μορφωμάτων. Είναι ευνόητο ότι τόσο ο πομπός όσο και ο αποδέκτης μετέχουν σ'αυτή τη διαδικασία, πρόκειται δηλαδή για μια σχέση αμφίδρομη. Εξυπακούεται ότι η μετάφραση έρχεται να υπηρετήσει συγκεκριμένα αιτήματα, ότι απαντά στη ζήτηση πνευματικού έργου. Άρα, και ποσοτικά εκλαμβανόμενη αποτελεί δείκτη εγρήγορσης μιας κοινωνίας: καθώς η γλώσσα είναι ένα σύστημα σημείων στο οποίο όλα τα άλλα κοινωνικά σύμβολα μπορούν να αποδοθούν' 4, η aποκωδικοποιημένη, με ενδιάμεσο τη μετάφραση, χρήση της παραπέμπει στην εγνωσμένη αναγκη για επαφή και επικοινωνία. ' Το ερώτημα εαν και κατά πόσο υπήρξε αλλαγή στην οικονομική σκέψη στην Ελλάδα κατά την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας καθώς και ποιές εiναι τελικά οι επιδράσεις που δέχονται οι έλληνες οικονομολόγοι και πολιτικοi από τα ολοκληρωτικά υποδεiγματα της Γερμανίας και της Ιταλίας, διερευνάται στη μελέτη: Μ. Ψαλιδόπουλος, <<Μορφές οικονομικής σκέψης στην Ελλάδα, >>, in: Ν. Σβορώνος, Χ. Φλάϋσερ (επιμ.). Πρακτικα του Διεθνούς Συνεδρίου: Η Ελλάδα Αθήvα: ΜΙΑ ΤΕ, 1989, σ Georges Μουnιπ, Les ρrob/emes theoretιques de /a traduction, Παρiσι: Gaf/imard, 1963, σ Ν. Doron, Fr. Parot (επιμ.). Dιctionnaire de psychologίe op. cit., σ

6 3. Η ανανέωση του επιστημονικού προβληματισμού μέσα από τις σελίδες του Αρχείου Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Από τα επιστημονικά έντυπα της μεσοπολεμικής περιόδου επιλέγουμε την αναφορά στο Αρχείον των Οικονομικών και Κοινωνικών επιστημών. ως παράδειγμα μελέτης αυτού που συνηθίζεται να καταγράφεται ως επιστημονική αναζήτηση της νεωτερικότητας. Η επιλεκτική αναφορά προσδιορίστηκε από την ευρεία θεματολογία του συγκεκριμένου περιοδικού. που πράγματι υπερκαλύmει το χώρο των κοινωνικών επιστημών. Άλλωστε. το Αρχείον. υπό τη διεύθυνση του σοσιαλιστή Δ. Καλιτσουνάκη. φιλοδόξησε να προάγει τον επιστημονικό διάλογο και να βοηθήσει στη δημιουργία μιας επιστημονικής κοινότητας στο χώρο των κοινωνικών επιστημώv s. Συσπείρωσε, επομένως, έναν κύκλο διανοουμένων, οικονομολόγων και πολιτικών που εύλογα θα λέγαμε ότι αντιπροσωπεύει την άρχουσα πνευματική τάξη τάξη της μεσοπολεμικής νεοελληνικής κοινωνίας, μ'ότι προσθετικές συνέπειες έχει η διαπίστωση για την ανάλυση της ιδεολογικής διάχυσης που συντελείται στο πλαίσιο της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Η οπτική του περιοδικού είναι κάθε άλλο παρά στενά οικονομική. ιδιαίτερη δε αναφορά αξίζει να γίνει στα θέματα που επανέρχονται στις σελίδες του: διερεύνηση της φύσεως και των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. διαπραγμάτευση των ορίων της κρατικής παρέμβασης. αναζήτηση μέσων προαγωγής της αγροτικής παραγωγής και ανάλυση των αιτιών υπανάπτυξης του αγροτικού τομέα. Ωστόσο, τόσο οι συντάκτες όσο και η ύλη του περιοδικού δεν είναι εσωστρεφής. δεν περιορίζονται, δηλαδή, στα εντός του ελληνικού χώρου τεκμαινόμενα. Μια συνοπτική επισκόπιση των ξενόγλωσσων μελετών, που είτε με τη μορφή παρουσίασης είτε με τη μορφή μεταφράσεως, δημοσιεύονται στις σελίδες του Αρχείου κατά την περίοδο ", καταδεικνύει τη δεκτικότητα του ελληνικού κοινού στη σύγχρονη του επιστημονική παραγωγή. Μια κάθετη ανάγνωση της θεματολογίας των κειμένων αυτών καταγράφει το ενδιαφέρον για τις εντελώς πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο των κοινωνικών επιστημών: κοινωνιολογική σκέψη με έμφαση στους πρωτεργάτες της επιστήμης Em. Dυrkheim και Μaχ Weber, ιδιαίτερη επιμονή στα ερωτήματα γύρω από την εξέλιξη του κοινωνικού συστήματος, ενδιαφέρον για τις τομές που επέφερε στην οικονομική σκέψη το γερμανικό υπόδειγμα. Και βέβαια, παρουσίαση της κεϋνσιανής θεωρίας, που συνοδεύεται από δημοσίευση άρθρων του ιδίου του Keynes. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι ο διευθυντής του περιοδικού Δ. Καλιτσουνάκης, Καθηγητής άλλωστε στην έδρα της Πολιτικής Οικονομίας στην Ανώτατη Σχολή Εμπορικών Σπουδών (μετέπειτα ΑΣΟΕΕ), δεν υπήρξε υποστηρικτής της 1 ~ Μ. Ψαι\ιδ6ποuλος, Η κρίση τοu 29.. op. cίt., σ 'b Βλέπε τον σχετικό κατάλογο των σελίδων

7 κεϋνσιανής θεωρίας, ασκώντας μάλιστα σ'αυτήν κριτική "από τα αριστερά". Είναι ενδεικτικό άλλωστε το ενδιαφέρον του περιοδικού για τις aπαρχές της οικονομικής σκέψης, προβληματισμός που καταγράφεται μέσω της μετάφρασης και κριτικής παρουσίασης των θεμελιωτών της κλασσικής σχολής, Malthoυs, Ricardo kai Stυart Mill. Συνοmικά παρατηρούμε ότι στις σελίδες του Αρχείου καταγράφεται ολόκληρο το φάσμα της οικονομικής σκέψης, ξεκινώντας από τους κλασσικούς για να περάσει στο νεοκλασσικό πρότυπο, περιλαμβάνοντας και αναφορές στη μαρξιστική θεωρία. Έμφαση δίνεται στο δόγμα της διευθυνόμενης οικονομίας, καθώς τούτο συνιστά μια από τις προτάσεις για την οργάνωση της κοινωνίας, μετά το βαρύ πλήγμα της διεθνούς οικονομικής κρίσεως. Τέλος, ιδιαίτερα δεξιώνονται οι μελέτες σχετικά με την απήχηση του νεοελληνικού πολιτισμού στις ευρωπαϊκές κοινωνίες: τούτο μοιάζει να κρυσταλλώνει το συναίσθημα, που με κάποια ίσως υπερβολή, θα ονομάζαμε υπαρξιακό άγχος των ελλήνων διανοουμένων κατά πόσο, δηλαδή, ο νεοελληνικός πολιτισμός μπορεί να βρεί τη θέση του ανάμεσα στους αδελφούς του ευρωπa ίκούς. Το εύρος της θεματολογίας παραπέμπει στα αιτήματα της πνευματικής ελίτ της εποχής για σύμπνοια και συνεχή ενημέρωση, όσον αφορά τις εξελίξεις στις κοινωνικές επιστήμες. Απ' την άλλη πλευρά, ανταποκρίνεται στην αναζήτηση, από μέρους των θεμελιωτών νέων σχολών, αποδεκτών και συνομιλητών σε κοινωνίες άλλες απ 'αυτές που τις γέννησαν' 7. Η διάχυση της επιστημονικής σκέψης μέσω των πρακτικών μετάφρασης και της εν γένει παρουσίασης ξενόγλωσσων μελετών είναι αδιαμφισβήτητη. Μια σημειολογική'" προσέγγιση της σχετικής θεματολογίας θα μπορούσε -πιστεύουμε- να συνεισφέρει στη μελέτη της εξέλιξης του επιστημονικού προβληματισμού στην Ελλάδα. Τον ίδιο στόχο θα υπηρετούσε ακόμη η ποσοτική επεξεργασία των βιβλιοκρισιών ξενόγλωσσων μελετών που δημοσιεύονται σε κάθε τεύχος του Αρχείου. Η πολυσυλλεκτικότητα στην καταγραφή απόψεων (για παράδειγμα αναφορές εξ' ίσου εκτενείς τόσο στην κεϋνσιανή θεωρία όσο και στο γερμανικό υπόδειγμα) ενσαρκώνει την έγνοια των πνευματικών ανθρώπων της εποχής για την μορφή που θα έπρεπε να πάρει η εξέλιξη του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος αλλά και καταγράφει τις διάφορες εναλλακτικές που προσέφερε η επιστημονική έρευνα. Αποδεικνύεται κατ 'αυτόν τον τρόπο η διαπίστωση του lmmanuel Wallerstein ότι ο κοινωνικός χρόνος δεν είναι ποτέ γραμμικός 19, αποκλείοντας κάθε 01 Αναφέρουμε το παράδειγμα του Em. Durkheim, του οποίου οι σχετικές αναζητήσεις καταyράφονrαι στην αλληλογραφία με το στενό συνεργάτη και σuγyενή Marcef Mauss. cf. Em. Durkheim, Lettres a Marce/ Mauss, Παρίσι: PUF, 1998, passίm Η Χρησιμοποιούμε τον όρο με τη σκέψη ότι η σημειολογία μπορεί να ορισθε{ ως το σύνολο των μεθόδων, εφαρμόσιμων στην ανάλυση του αvrικειμένοu, υπό τη μορφή του σημαίνοvrος. cf. Α. Greimus, Ε. Landowski et a/ιιϊ (διευθ.), lntroduction a l'ana/yse du discours en sciences sociales, Παρίσι: Hachette, 1979, σ. 5. "Im. Wal/erstein, < <L 'aνenir n'est pas ecrit> >, Le Monde de Oebats, Ιούλιος-Αύγουστος

8 ντετερμινισμό στο κοινωνικό γίγνεσθαι καθώς τα άτομα καλούνται κάθε φορά να επιλέξουν ανάμεσα σε περισσότερες από μιά απόψεις. Παράλληλα, η έντονη πνευματική διεργασία που συνολικά καταγράφεται στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, του μεσοπολέμου παραπέμπει στο πρότυπο του διανοουμένου που δεν παρακολουθεί αμέτοχος τις πολιτικές διεργασίες, αλλά ενεργά συμμετέχει στη διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας. Στο κοινωνικό αυτό φαινόμενο εντάσσεται, πιστεύουμε, η διεύρυνση κατά την υπό εξέταση περίοδο, των επιστημονικών αντικειμένων αλλά και η πρωταρχικής σημασίς ενασχόληση με τη φύση του κρατικού μηχανισμού. Σημειώνουμε, τέλος, ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τη μορφή των μεταφράσεων που δημοσιεύονται στις σελίδες του Αρχείου. Στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων αναφέρεται το όνομα του μεταφραστή, καθώς αυτός είναι μέλος της επιστημονικής κοινότητας αλλά και με επιστημονικά ενδιαφέροντα στενά συνδεδεμένα με το κείμενο που μεταφράζει. Η πνευματική αυτή συγγένεια αφ'ενός προσδίδει εγκυρότητα στη μετάφραση και αφ'ετέρου καταδεικνύει τη συνεχή εγρήγορση των ελλήνων διανοητών, που επιδίδονται και στο μεταφραστικό έργο, προκειμένου να διευρύνουν τον προβληματισμό τους. Η γλώσσα στην οποία μεταφράζουν είναι η απλή καθαρεύουσα, η γλώσσα που τελικά είναι κοινός τόπος τόσο στον πνευματικό χώρο όσο και στη διοικητική μηχανή της εποχής". Τέλος, παρατηρείται η απόδοση των ξένων όρων μέσω της χρήσης εδραιωμένης επιστημονικής ορολογίας, πρακτική που τελικά συνεισέφερε στη συγκρότηση λεκτικού οργάνου προς χρήσιν των κοινωνικών επιστημών. 4. Επιλογική παρατήρηση Ε αν ο λόγος είναι ιδεολογία, εαν είναι εξ ίσου και μια μορφή εξουσίας", η ανανέωση του επιστημονικού προβληματισμού και η διαχυσή του σε ευρύτερα κοινωνικά σύνολα παραπέμπει στην αναζήτηση εξελικτικών υποδειγμάτων αναφορικά με την οργάνωση του κοινωνικού χώρου, συμπεριλαμβανομένου επομένως και του κρατικού μηχανισμού. Ο λόγος εν προκειμένω είναι για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού κράτους, αναζήτηση που εκφράστηκε τόσο σε πολιτικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Ο διάλογος με τα επιτεύγματα των κοινωνικών επιστημών στις ευρωπα'ίκές χώρες καταδεικνύει ότι ο πνευματικός κόσμος της εποχής αποδεχόταν για τη χώρα ένα καθαρά δυτικό προσανατολισμό, σταθερά στρεφόμενος προς τοι δυτικό υπόδειγμα ανάmυξης. 2( Για τη χρήση εvός κοινού υποδείγματος στο λόyο των κυρίαρχων ομάδων εξουσίας cf. Ρ. Burdieu, Questions de sociologie, Παρίσι: Ed. de minuit, 1980, σ " Melanges offerts a Georges Burdeu. Le pouνoir, Παρίσι: Librairie genera/e de droit et de jurisprudence. 1977, σ

9 Από τα όσα παραπάνω λέχθηκαν καθίσταται φανερό ότι για τη γραmή μορφή της συμμετοχής μας στο Συνέδριο, επιλέξαμε τη διατύπωση ενός γενικού περιγράμματος. Συγκεκριμένες αναφορές σε μεταφράσεις καθώς και γλωσσολογικού τύπου παρατηρήσεις, θα προσκομισθούν κατά την προφορική ανακοίνωση. ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΠΙΗΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟΝ 0/ΚΟΝΟΜ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟ/ΝΩΝ/ΚΩΝ fπ/ηημων [Παρουσιάσεις και μεταφράσεις] ' Τόμος Α (1921) Τεύχος Α: Γεωργιος Χαριτάκης, Αι περί εξελiξεως των κοινωνιών, του πολιτισμού και της καλλιέργειας (Kultur) ιδέαι του Α. Weber και ο νεοελληνικός πολιτισμός. Τεύχος Β-Δ: I. Λαμπρίδης, Αιμ. Durkheim και η Κοινωνιολογική γαλλική Σχολή. Τόμος Β (1922) Τεύχος Γ: Urlich Wilamowiz. Ο ελληνισμός ως ζωσα δύναμις. Μaχ Sering, Η Γερμανική πολεμική οικονομία. Τεύχος Δ: Αιμ. Deckert, Παλλατινισμός, Παvαλαuϊσμός και Παντευτονισμός. Τόμος Δ (1924) Τεύχος Α: Θ. Χαριτάκης, Η εν τη βιομηχανiα διοίκησις και οι γενικότεροι αυτής εφαρμοyαi κατά τον Η. Fayol. Τεύχος Γ. Δ. Καλιτσουvάκις, Hugo Stinnes. Τόμος Ε (1925) Τεύχος Α. Δ. Καλιτσουvάκις, Branting, Brentano, Berstein. Θ. Χαριτάκης, Αι ιδέαι του Η. Ford περί διοργανώσεως της βιομηχανίας. Τεύχος Β. Αγγ. Τσιτσκλής, Αι Θεωρίαι του L. Duguit. Τεύχος Γ. C. Gide. Αι οικονομικοί εnιστήμαι. Τόμος Στ (1926) Τεύχος Β. Ap. Σιδέρις, Η αναθεώρησις των οικονομικών Θεωριών του ΚάρΑ Μάρξ. Τεύχος Γ. Π. Ζήσης, Η ηθική ως επιστήμη. Τεύχος Δ. Π. Κανελλόπουλος, Ο Φερδινάρδος Tonnies και η Κοινωνιολογία. * διατηρήθηκε τόσο η ορθογραφία όσο και ο τρόπος αρι"θμησης των τευχών που χρησιμοποιούν οι συντάκτες του Αρχεiου. Για τεχνικούς λόγους δεν στάθηκε δυνατή η χρήση πολυτονικού. 229

10 Τόμος z (1927) Τεύχος Β. Em. Durkheim, Π είναι κοινωvικόν φαινόμενον. Τόμος Η (1928) Τεύχος Β. Π. Ζήσης, Η συμβολή του Ferdinand Tonnies εις την Κοινωvιολοyίαν Τεύχος Γ. J. Μ. Keynes, Το τέλος του /aissez-faire. Ιδέαι προς σuνύφανσιv της ιδιωτικής και της Κοινωνικής Οικονομίας. Τόμος I (1930) Τεύχος Β. Σπ. Καλιάφας, Ο Hans Driesch ως βιολόγος και φιλόσοφος. Henri Pirenne, Αι περίοδοι της κοινωνικής ιστορίας του καπιταλισμού. Τεύχος Γ. Δ. Καλιτσουνάκις, Ο Werner Sompart και η συστηματικοποίησις της Πολιτικής Οικονομίας. Μεθοδολογική ανάλυσις. Τόμος 11 (1931) Δ. Καλιτσουνάκις, L. Brentano. Π. Κανελλόπουλος, Ο Alfred Weber και η ιδέα της προόδου. Τόμος 12 (1932) I. Συκουρτής (μετ.), Η πολιτική ως επάγγελμα υπό Max Weber. Τόμος 13 (1933) Ν. Κωνσταντινίδης (μετ.), Το μέλλον του κεφαλαιοκρατισμου υπό W. Sombart. Π. Ρεδιάδης, Αι βιωτικαί συνθήκαι των εργατικών τάξεων εν Ελλάδι και ο νόμος του Enge/. I. Συκουρτής (μετ.), Η πολιτική ως επάγγελμα υπό Max Weber. Τόμος 14 (1934) Δ. Βεζαvής, Η περί Κράτους και Δικαίου θεωρία του Fefix Somp/o. Τόμος 15 (1935) Αν. Ταβουλάρης, Φιλοσοφικός και Ιστορικός Υλισμός. Χέγκελ-Φούερμπαχ-Μάpξ. Τόμος 17 (1937) Γ. Χαλκιόπουλου, Η Κοινωνική Οικονομική ως Επιστήμη υπό Br. Molf. Εισαγωγή και μετάφρασις. 230

11 Τόμος 18 (1938) Γ. Δημητριάδης (μετ.). Διατί πάντες εvδιαφερόμεθα σήμερον δια προβλήματα της Οικοvομικης και Κοινωνικης πολιηκης, υπό Sombart Werner. Δ. Κούσης (μετ.), Το επιχεφηματικόv και συyκυριακόν κέρδος υπό Καρόλου Diehl. Δ. Καλιτσουvάκις. David Ricardo. Ο ιδρυτής της θεωρητικής Οικονομικης και η θέσις του εις την εξέλιξιv της Αγγλικης κλασσικης σχολης. Μ. Χαριτάκις, Μετάφρασις εκ του Δ βιβλiου των Principes του John Stuart Mill. Τόμος 20 (1940) Δ. Καλιτσουvάκις. Η τωρινή εκτiμησις της nεpi πληθυσμου θεωρίας του Μάλ.θου. Π. Χριστοδουλόπουλος, Ανεργία και aποταμίευσις. Κριτικόν δοκίμιον επί της περί ανεργίας θεωρίας του Keynes. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ i. Οικονομία Ανώτατον Οικσνομικόν Συμβούλιον. Οι δείκται της οικονομικής δραστηριότητος της Ελλάδος κατά τα έτη Αθήνα: Εθνικόν Τυπογραφείον Τράπεζα της Ελλάδος. Έκθεσις του Διοικητου Εμ. Τσουδεροu επί του Ισολογισμου της 31ης Δεκεμβρίου 1931, σ. ί-χίί. Ψαλιδόπουλος, Μ. Η κρίση του 1929 και οι Έλληνες οικονομολόγοι. Συμβολή στην ιστορία της οικονομικής σκέψης στην Ελλάδα του μεσοπολέμου. Αθήνα: ΙΕΠΕΤ "Μορφές οικονομικής σκέψης στην Ελλάδα ", σ , in: Ν. Σβορώνος, Χ. Φλάϋσερ (επιμ.). Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου. Η Ελλάδα Δικτατορία.Κατοχή. Αντίσταση. Αθήνα: MIATE, Einchengreen, Β. Golden fetters. The gold standard and the Great Depression, New York/Oχford: Oχford University Press lnstitut lnternational d'agriculture. Les conditions de l'agriculture en Commentaire economique a l'annuaire international de statistique agricole Ρώμη: Treνes/τreccani/τumminelli, Kindleberger, C. Ρ. Manias, panics and crashes. Α history of financial crises. New York: Basic Books, ίί. Επιστήμες της κοινωνίας Bloch, Η. - Chemmama, R. et allii (διεύθ.), Grand dictionnaire de la psychologie. Παρίσι: Larousse,

12 Boudon, R. -Bourricauld Fr. (διεύθ.), Dictionnaire critique de la soclologie. Παρίσι: PUF, Bourdieu. Ρ. Questions de soclologle. Παρίσι: Ed. de minuit, La noblesse d'etat.grandes ecoles et esprit de corps. Παρίσι: Ed. de minuit, Doron, Ν.- Parot. Fr. (επιμ.), Dlctionnalre de psychologie. Παρίσι: PUF, Durkheim, Em. Lettres a Marcel Mauss. Παρίσι: PUF, Eco, Ub. "La semiotique est un drole d'oiseau", Le Monde de Debats, ν. 5, Ιούλιος- Αύγουστος Greimus, A.-Landowski, Ε. et allii {διεύθ.). lntroduction a l'analyse du discours en sciences soclales. Παρίσι: Hachette, Lepetit. Β. (διεύθ.). Les formes de l'experience. Une autre histolre soclale. Παρίσι: Albin Mιchel, Moscovici, S. Psychologle sociale. Παρίσι: PUF, Mounin, G. Les problemes theoretlques de la traduction. Παρίσι: Gallimard, Wallerstein, lmm. "L 'avenίr n'est pas ecrίt", Le Monde de Debats, ν. 5, Ιούλιος- Αύγουστος Αικατερίνη Μπρέyιανvη Ιστορικός Στρατηγού Λέκκα Μαρούσι 232

Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία. Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής

Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία. Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής Σε τι αναφέρεται το μάθημα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία Σωτήρης Χτούρης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ 1ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Οργάνωση Εργασία - Τεχνολογία. Εισαγωγή του συγγραφέα... 21

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ 1ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Οργάνωση Εργασία - Τεχνολογία. Εισαγωγή του συγγραφέα... 21 Βιομηχανική Κοινωνιολογία και Βιομηχανικές Σχέσεις 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Οργάνωση Εργασία - Τεχνολογία Πρόλογος Καθηγητή Βασίλη Φίλια... 17 Εισαγωγή του συγγραφέα... 21 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 1: Θεωρητική συγκρότηση της Αγροτικής Κοινωνιολογίας 1/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1) Τα Annales. Μια «μικρή διανοητική επανάσταση» στο πεδίο της Ιστοριογραφίας Ρίκα Μπενβενίστε

Διαβάστε περισσότερα

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι (1886-1964) Καρλ Πολάνυι Ούγγρος διανοητής νομάδας εβραϊκής καταγωγής με έντονη πνευματική και πολιτική δράση, θεμελιωτής του κλάδου της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή ακριβώς η μεταλλαγή είναι το θέμα του παρόντος βιβλίου. Προκειμένου να την προσδιορίσουμε μέσα σε όλο αυτό το ομιχλώδες τοπίο της

Αυτή ακριβώς η μεταλλαγή είναι το θέμα του παρόντος βιβλίου. Προκειμένου να την προσδιορίσουμε μέσα σε όλο αυτό το ομιχλώδες τοπίο της Εισαγωγή Tο βιβλίο αυτό θα μπορούσε να τιτλοφορείται διαφορετικά. Αν θέλαμε να ακολουθήσουμε το ρεύμα των αλλαγών στο χώρο των διεθνών οργανισμών, ο τίτλος του θα ήταν «Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη».

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες)

ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες) ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες) Αξίες αδιαµφισβήτητες από γενιά σε γενιά Οι σχέσεις καθορισµένες από ήθη και έθιµα Εξωτερική ηθική Κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε. ΕΠΟ 11: Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 4 η εργασία ακαδημαϊκού έτους 2012-13 Θέμα: «Συγκρίνετε τις οικονομικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη) ΠΡΟΣ: Α.Π. :20 ΑΘΗΝΑ 12/02/2016 τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Καθηγητή κ. Κ. Γαβρόγλου ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η εκπαιδευτική έρευνα και ο σχεδιασμός της Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιογλωσσολογία: Γενικά

Κοινωνιογλωσσολογία: Γενικά ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Μ. ΚΑΚΡΙ Η Κοινωνιογλωσσολογία: Γενικά Ορισµός και περιεχόµενο της κοινωνιογλωσσολογίας Κοινωνιογλωσσολογία ονοµάζεται η γλωσσολογική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΜΠΟΥΡΝΤΙΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΡΙ ΜΠΕΡΓΚΣΟΝ. ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΜΠΟΥΡΝΤΙΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΡΙ ΜΠΕΡΓΚΣΟΝ. ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΜΠΟΥΡΝΤΙΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΡΙ ΜΠΕΡΓΚΣΟΝ. ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Περιεχόμενα 1.Εισαγωγή 2.Η έννοια του χρόνου στον Πιέρ Μπουρντιέ 3.Η έννοια του χρόνου στον Ανρί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος

Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Πόσο νεωτερικό είναι το ελληνικό κράτος; H αντιφατική πορεία από τον βαλκανικό περίγυρο στο ευρωπαϊκό περιβάλλον * Greece: a modern state? Trajectories from the Balkan milieu to the European

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο της έννοιας «πολιτισμός» Γνωρίσματα Λειτουργικός ορισμός Πολιτισμικός σχετικισμός

Περιεχόμενο της έννοιας «πολιτισμός» Γνωρίσματα Λειτουργικός ορισμός Πολιτισμικός σχετικισμός Περιεχόμενο της έννοιας «πολιτισμός» Γνωρίσματα Λειτουργικός ορισμός Πολιτισμικός σχετικισμός Ορισμοί για τον πολιτισμό Περιγραφικοί. Έμφαση στην καθημερινή ζωή. Ιστορικοί. Έμφαση στην παράδοση. Γενετικοί.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο δεύτερο: << Η επιστήμη της διοίκησης των επιχειρήσεων>>. Μάθημα 8 0

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο δεύτερο: << Η επιστήμη της διοίκησης των επιχειρήσεων>>. Μάθημα 8 0 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο δεύτερο: >. Μάθημα 8 0 2.1. Εισαγωγικές έννοιες. Ερ.1. Από πότε εμφανίζεται η ανάγκη της διοίκησης των

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 8: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομολόγοι μελετούν...

Οι οικονομολόγοι μελετούν... Οι οικονομολόγοι μελετούν... Πώς αποφασίζουν οι άνθρωποι. Πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Ποιες δυνάμεις επηρεάζουν την οικονομία συνολικά. Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής; Μακροοικονομική:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση. Γλώσσες και Πολιτισμοί σε (Διά)Δραση

Υπενθύμιση. Γλώσσες και Πολιτισμοί σε (Διά)Δραση Υπενθύμιση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το συνέδριο του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος, από 25 έως 28 Μαΐου 2011, με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57 Για την πληρέστερη κατανόηση της μεθοδολογίας, με την οποία γίνεται από το μαρξισμό ο διαχωρισμός της αστικής κοινωνίας στο σύνολό της σε τάξεις, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τον κλασικό ορισμό που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής:

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Έντυπο Συµµόρφωσης προς το Υπόδειγµα Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης µε Κύρια ιάγνωση ιαταραχή Προσωπικότητας Σηµειώστε: Τίτλος Έναρξη µε "Περιγραφή ατοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας 1. Ορισµός και αντικείµενο της Κοινωνιολογίας 1.1. Κοινωνιολογία και κοινωνία Ερωτήσεις του τύπου «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ ΓΙΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 2.3 Η γένεση της οικονομικής σκέψης (Ξενοφών, Αριστοτέλης) 2.3 Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPMH. κοντά στο µαθητή!

OPMH. κοντά στο µαθητή! ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ANNA ΤΖΟΤλΙΛ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Το λογοτεχνικό προϊόν, co; επικοινωνιακό γεγονός, (ος παράγωγο δηλαδή των συνθηκών που το πλαισιώνουν και του επιβάλλουν τους κώδικες της αληθοφάνειας του, εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κώστας Ν. Τσιαντής Πρόβλημα που τέθηκε από τους διοργανωτές της διημερίδας Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Αντικείµενο του βιβλίου αυτού είναι οι ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις οι οποίες αναλύονται τόσο στο θεωρητικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των συνθηκών του πραγµατικού κόσµου µε έµφαση στο σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

«Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα της Ελλάδας, η Ευρώπη δεν έχει μέλλον»

«Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα της Ελλάδας, η Ευρώπη δεν έχει μέλλον» «Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα της Ελλάδας, η Ευρώπη δεν έχει μέλλον» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΟΥ 21/05/2016 Η οικονομολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «Το Επιχειρηματικό Κράτος», Mariana Mazzucato, μιλά για

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) Ενότητα 2: Ιστορική-ερμηνευτική μέθοδος Βασίλειος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Ο θεμελιωτής της θεωρίας χωροθέτησης της βιομηχανίας ήταν ο Alfred Weber, την οποία αρχικά παρουσίασε ο μαθηματικός Laundhart (1885). Ο A. Weber (1868-1958)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς]

Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς] 41 Διαγώνισµα 111 Τέχνη Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς] Η σχέση µεταξύ τέχνης και χρήµατος είναι αµφιλεγόµενη. Κάθε άλλο παρά σαφές είναι ότι τα κυριότερα επιτεύγµατα που πραγµατοποιήθηκαν και αφορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Αλέξης Καρπούζος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η περιπέτεια της ανθρώπινης χειραφέτησης Εγχειρίδιο έρευνας και διδασκαλίας Εργαστήριο Σκέψης - Αθήνα 2011 Τίτλος: Εισαγωγή στην κατανοητική φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Η ΟΡΙΣΜΟΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Τ Ε Χ Ν Η ΟΡΙΣΜΟΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Η ΟΡΙΣΜΟΣ Τέχνη είναι η συνειδητή ενέργεια αλλά και η ιδιαίτερη ικανότητα του ανθρώπου για δημιουργία έργων που προκαλούν αισθητική συγκίνηση και αναπτύσσουν προβληματισμό. Μέσω της τέχνης δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Η επιστήμη της Διοίκησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Η επιστήμη της Διοίκησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Η επιστήμη της Διοίκησης 1 Η ανάγκη για Διοίκηση υπάρχει από τότε που οι άνθρωποι σχημάτισαν ομάδες, για να πετύχουν αυτά που δεν μπορούσαν να πετύχουν μόνοι τους. Η σημασία της Διοίκησης αναγνωρίζεται:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 1. Περίληψη του έργου 2. Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 110398 2015-2016 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : ανέπτυξε τη θεωρία περί «άνισης ανταλλαγής». Η θεωρία του αποτελεί μέρος μιας πιο λεπτομερούς ερμηνείας της μεταπολεμικής

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κεφ. Ιο Η Συνεισφορά της Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης Εισαγωγή 17 1.1. Η Σύγχρονη Κάμψη της Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης..

Διαβάστε περισσότερα

«Λευτέρης Παπαγιαννάκης: Ένας διακριτικός και επίμονος σκαπανέας για μια βιώσιμη

«Λευτέρης Παπαγιαννάκης: Ένας διακριτικός και επίμονος σκαπανέας για μια βιώσιμη «Λευτέρης Παπαγιαννάκης: Ένας διακριτικός και επίμονος σκαπανέας για μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία της γνώσης» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση και ψυχική υγεία:

Μετανάστευση και ψυχική υγεία: Μετανάστευση και ψυχική υγεία: από τους «μύθους» στην πραγματικότητα ή από τη θεωρία στην πράξη Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Πανεπιστήμιο Αθηνών Συζήτηση στο συμπόσιο Όψεις της

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία είναι η περίοδος της μετάβασης από την παιδική στην ώριμη ηλικία κι έχει για κέντρο της την ήβη.

Εφηβεία είναι η περίοδος της μετάβασης από την παιδική στην ώριμη ηλικία κι έχει για κέντρο της την ήβη. Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: ΟΡΙΣΜΟΣ Έκφραση Έκθεση Α Λυκείου Θέμα: «Εφηβεία» Εφηβεία είναι η περίοδος της μετάβασης από την παιδική στην ώριμη ηλικία κι έχει για κέντρο της την ήβη. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος

«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος EIΣΑΓΩΓΗ «Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος Η ηγεσία και η άσκησή της η έννοιά της και το σύνολο των συμπεριφορών που τη συνθέτουν,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Το Φύλο στην Επιστήμη και Τεχνολογία. Μαρία Ρεντετζή. δικαιώματα μ αυτά των ανδρών συναδέλφων τους στην ακαδημαϊκή ιεραρχία. Οι

Το Φύλο στην Επιστήμη και Τεχνολογία. Μαρία Ρεντετζή. δικαιώματα μ αυτά των ανδρών συναδέλφων τους στην ακαδημαϊκή ιεραρχία. Οι Το Φύλο στην Επιστήμη και Τεχνολογία Μαρία Ρεντετζή Συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στις αρχές της δεκαετίας του 1970 παρακίνησαν φεμινίστριες σε πολλά από τα πανεπιστήμια των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινότητες πρακτικής. Θανάσης Καραλής. πρακτικής.

Κοινότητες πρακτικής. Θανάσης Καραλής. πρακτικής. Κοινότητες πρακτικής Θανάσης Καραλής Μια κοινότητα πρακτικής είναι µια οµάδα ανθρώπων η οποία µοιράζεται ένα κοινό ενδιαφέρον σε ένα πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας και δεσµεύεται σε µια διαδικασία συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 1 Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Η ποιοτική έρευνα έχει επιχειρηθεί να ορισθεί με αρκετούς και διαφορετικούς τρόπους εξαιτίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β

Θεωρίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 4: Κοινωνικές Τάξεις & Κοινωνικές Ανισότητες στην Ύπαιθρο (1/2) 2ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο [Η ανεργία οδηγεί σε απώλεια του εαυτού]

Κείµενο [Η ανεργία οδηγεί σε απώλεια του εαυτού] 41 Διαγώνισµα 81 Ανεργία Κείµενο [Η ανεργία οδηγεί σε απώλεια του εαυτού] Πώς αντιδρούν τα περισσότερα άτοµα αν, από τη µια µέρα στην άλλη, βρεθούν χωρίς εργασία; Όταν µάλιστα, για λόγους εντελώς άσχετους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Σηµείωµα για τις µεθόδους εργασίας Το επισυναπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα