ΤΟΜΕΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΜΕΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΟΜΕΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΘΕ1: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ: ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕ2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕ3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕ4: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε πρωτόγνωρες προκλήσεις. Η οικονομική κρίση ανέδειξε με οδυνηρό τρόπο τις συσσωρευμένες παθογένειες του κράτους της μεταπολίτευσης και ακολούθως του πολιτικο- κοινωνικού και παραγωγικού συστήματος της χώρας. Σχεδόν όλες οι κρατικές λειτουργίες έχουν καταρρεύσει και αδυνατούν να υποστηρίξουν τις στοιχειώδης ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Η ανέργια βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλημάτων αλλά και των λύσεων της οικονομικής κρίσης! Η κοινωνική συνοχή, η δημοκρατία και βέβαια η οικονομία και τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης εξαρτώντονται καίρια από την άμεση και διατηρήσιμα επιτυχή αντιμετώπιση της. Το εύρος των προβλημάτων και οι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτά επιβάλλει άμεσες συντεταγμένες και δημιουργικές λύσεις με πρόδηλο τον μακροπρόθεσμο στόχο. Όλες οι επιμέρους επιλογές είναι σήμερα αναγκαίο περισσότερο από ποτέ να συγκλίνουν προς μία βασική στρατηγική ενός νέου πρότυπου ανάπτυξης. Καθίσταται απολύτως επιτακτικός ο ανασχεδιασμός τόσο του πλαισίου, όσο και του περιβάλλοντος, που αφορά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων όπως είναι η υγεία, το περιβάλλον, η καταπολέμηση της ανεργίας, κυρίως της νεανικής και της αυξανόμενης «φυγής» των πιο δυναμικών ομάδων πληθυσμού προς το εξωτερικό. Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο οφείλει να προσαρμοστεί στο διεθνή ανταγωνισμό και ως εκ τούτου πρέπει να στηριχθεί σε δύο ισότιμους βασικούς πυλώνες: 1) Σε μορφωμένους, άρτια και σύγχρονα εκπαιδευμένους και κριτικά ενημερωμένους πολίτες, και 2) Στην αξιοποίηση της Έρευνας και Τεχνολογίας με συνεχή προώθηση της καινοτομίας. Αυτονόητα λοιπόν προβάλλεται η ανάγκη σήμερα περισσότερο από ποτέ για νομοθετικές ρυθμίσεις σε δυο άξονες εκείνο της Παιδείας και εκείνο της Έρευνας και Τεχνολογίας. Η αναδιάρθρωση και η ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μοχλό στην αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, βελτιώνοντας τους παραδοσιακούς τρόπους άσκησης της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας. Στις ημέρες μας, η στρατηγική στροφή της ΕΕ, όπως τουλάχιστον εμφανίζεται στο HORIZON 2020, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της «κοινωνίας της γνώσης», στο πρίσμα των εκρηκτικών τεχνολογικών και επιστημονικών επαναστάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία ενός διαφορετικού μοντέλου ανάπτυξης, προϋποθέτει την (ι) αναζωογόνηση (ιι) ώθηση- αναδιάρθρωση της οικονομικής και κοινωνικής υποδομής με τα εξής ζωτικής σημασίας χαρακτηριστικά: - Δημιουργικό ρόλο του κράτους, κατεξοχήν επιτελικό σε σχέση με την οικονομία και την ανάπτυξη. - Βασική Στρατηγική η έρευνα και καινοτομία, προσανατολισμένη σε τομείς στους οποίους θα πρέπει να επενδύσουμε με ριζοσπαστικές πολιτικές. - Μια συνολική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με ορίζοντα για το 2050 με σαφείς και μετρήσιμους στόχους, ικανή να παράγει πολύπλευρα καταρτισμένους, με στέρεες βάσεις, ανεξάρτητους και ευαισθητοποιημένους ανθρώπους, ικανούς να παράγουν πρωτοτυπία και καινοτομία σε οποιοδήποτε κλάδο. - Την ουσιαστική όσμωση του ακαδημαικού- ερευνητικού δυναμικού της χώρας και της Διασποράς με τις επιχειρήσεις και τον παραγωγικό ιστό. 2

3 Ο σχεδιασμός για την αναδιάρθρωση & αναζωογόνηση του αναπτυξιακού μοντέλου της πατρίδας μας, με έμφαση στην (ι) Παιδεία (ιι) Έρευνα και (ιιι) Καινοτομία, που θα προσβλέπει στην ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγικής της δομής, θα πρέπει να αποτελεί τον κυρίαρχο στόχος μας. Είναι σήμερα περισσότερο από αναγκαία η σχεδιασμένη, ουσιαστική και αμφίδρομη αλληλεπίδραση μεταξύ των δημόσιων φορέων Ε&Τ (ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα) με τις επιχειρήσεις, τις μονάδες παραγωγής, την πραγματική οικονομία. Το Ποτάμι προτάσσει την Παιδεία και την Έρευνα/Καινοτομία σε εθνική προτεραιότητα. Οι υλικές και άυλες επενδύσεις, σε παιδεία, επιστήμη- έρευνα, τεχνολογική /καινοτομική ανάπτυξη και στην καινοτομία, αποτελούν κεντρικό εργαλείο για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα είναι «βιώσιμο», που θα είναι «έξυπνο» και θα στηρίζεται στην καινοτομία και στην υψηλή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό εξ άλλου αποτελούσε πάντα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της ελληνικής πραγματικότητας Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περίοδο Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερά προσανατολισμένη στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που βασίζεται στη γνώση, στο ανθρώπινο δυναμικό, στην έρευνα και στην καινοτομία. Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία υιοθετήθηκε το 2010 από τα 27 κράτη- μέλη της Ε.Ε., το όραμα για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς στην Ευρώπη κατά την επόμενη δεκαετία βασίζεται σε τρεις αλληλένδετους τομείς προτεραιότητας/στόχους: 1. Έξυπνη εξειδίκευση της ανάπτυξης, με τη θεμελίωση της οικονομίας στη γνώση και την καινοτομία, στοχεύοντας στους τους τομείς και στο ανθρώπινο δυναμικό, που η κάθε χώρα μέλος και η κάθε περιφέρεια, παρουσιάζει τις καλύτερες επιδόσεις. 2. Βιώσιμη ανάπτυξη, με την προώθηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους που διαθέτει και θα περιορίζει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 3. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα προάγει μια οικονομία υψηλής απασχόλησης και θα οδηγεί σε κοινωνική και γεωγραφική συνοχή. Αίτια της Χαμηλή Απόδοσης της Ερευνητικής Δραστηριότητας H χαμηλή επιχορήγηση δεν είναι η μόνη αιτία για τη χαμηλή απόδοση της έρευνας στη χώρα μας. Χωρίς να παραγνωρίζεται η ιδιαίτερα σημαντική αυτή αιτία υπάρχουν και άλλες παθογένειες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι παρακάτω: Έλλειψη Εθνικής Στρατηγικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι καμιά κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν ψήφισε ή υιοθέτησε κάποια εθνική στρατηγική για την έρευνα. Παρά τις προβλέψεις του ν.1514 για χάραξη 5ετούς εθνικής στρατηγικής με σταθερή χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων, το σημείο αυτό του νόμου έμεινε κενό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η κάθε Κυβέρνηση ακόμα και με αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία να μην ασκεί σταθερή ερευνητική πολιτική, μεταβάλλοντάς την ανάλογα με τον κάθε Υπουργό ή Γενικό Γραμματέα. Η συνήθης πρακτική εστίαζε σε διορθωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις γύρω από το νομοθετικό πλαίσιο της έρευνας, χωρίς να προχωρά σε ουσιαστικές αναδιαρθρώσεις. Η πολύ σημαντική και τεκμηριωμένη εισήγηση- πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου για την Έρευνα και Τεχνολογία 1 επί Προεδρίας του Καθηγητή Σ. Κριμιζή για το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογία έχει ουσιαστικά πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων. 1 National Strategic Framework for Research and Innovation, National Council for Research and Technology (NCRT), GSRT, August

4 Ο κατακερματισμός των Ερευνητικών Φορέων σε διάφορα υπουργεία και υπηρεσίες και με διαφορετικά θεσμικά καθεστώτα, οδηγεί στον κατακερματισμό των χρημάτων που διατίθενται στην Έρευνα χωρίς κανένα συντονισμό και όχι πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Παρ όλο που το πρόβλημα έχει επισημανθεί εδώ και αρκετά χρόνια, εξακολουθεί και σήμερα να ισχύει η ίδια κατάσταση. Τα διάφορα Υπουργεία όπως π.χ το Υγείας το Αγροτικής Ανάπτυξης όχι μόνο δεν αξιοποιούν τα χρήματα που προορίζονται για έρευνα, ούτε ενισχύουν ερευνητικά προγράμματα αλλά εξακολουθούν να επιχορηγούν Ινστιτούτα τα οποία χαρακτηρίζονται ως Ερευνητικά. Ακόμη χειρότερα η αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων και η επιχορήγηση τους γίνεται με διαδικασίες που διαφοροποιούνται ουσιαστικά από το πρότυπο αξιολόγησης μέσω ομότιμων κριτών ενώ ελλείπει πλήρως η αποτίμηση των αποτελεσμάτων μιας δράσης, που θα συμβάλει στο σχεδιασμό της επόμενης. Ο παραγωγικός τομέας της Ελλάδος ελάχιστα επενδύει στην καινούργια γνώση. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που κατά καιρούς έχουν γίνει με προκήρυξη δράσεων με στόχο την σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα, τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα πενιχρά. Μεγάλα ποσά κατευθύνθηκαν ουσιαστικά στην ενίσχυση της κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας, υπονομεύοντας τις υγιείς και ανταγωνιστικές προσπάθειες, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει καν γίνει αποτίμηση των αντίστοιχων δράσεων και προσπαθειών. Χαρακτηριστικό της ανεπάρκειας του πολιτικού συστήματος είναι ότι ακόμη έως σήμερα δεν έχει διαμορφωθεί κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την δημιουργία επωαστήρων τεχνολογικών πάρκων και εταιρειών τεχνοβλαστών. Παντελής έλλειψη διοικητικής αλλά και ερευνητικής συνέχειας. Η αξιοποίηση της εμπειρίας που απεκόμισαν τα διάφορα στελέχη που θήτευσαν σε επιτελικές διοικητικές θέσεις δεν κεφαλαιοποιείται. Νέα γνώση που αποκτήθηκε τόσο στη διοίοκηση όσο και από τα αποτελέσματα ερευνητικών προσπαθειών δεν αξιοποιείται και ακόμη χειρότερα σπαταλούνται εκ νέου χρήματα για απόκτηση της. Τόσο στους Ερευνητικούς Φορείς όσο και στα Πανεπιστήμια υπάρχει μία πολυδιάσπαση των Ερευνητικών δραστηριοτήτων χωρίς τον αναγκαίο συντονισμό και δικτύωση ακόμη και σε επίπεδο βασικών ακαδημαϊκών μονάδων. Παντελής έλλειψη αξιοποίησης των Ελλήνων της Διασποράς και ιδιαίτερα των νέων επιστημόνων που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων στην χώρα. Προγράμματα για τον επαναπατρισμό νέων επιστημόνων που εφαρμόσθηκαν με επιτυχία σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, στη χώρα μας έμειναν ουσιαστικά αναξιοποίητα. Η πρόσφατη αμφισβήτηση από τον Υπουργό Παιδείας κ. Μπαλτά των Συμβουλίων Ιδρύματος των ΑΕΙ, στα οποία δραστηριοποιούνται κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες της Διασποράς επιβεβαιώνει τα ανωτέρω. Προπτυχιακές Μεταπτυχιακές Σπουδές Τα τελευταία τριάντα χρόνια μια σειρά νομοθετήματα στον χώρο της Παιδείας και της Έρευνας δημιουργήθηκαν με πρωταρχικό σκοπό την αναβάθμιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και την διασύνδεση της Έρευνας με την παραγωγή. Το σύνθημα Σύνδεση Έρευνας Παιδείας Καινοτομίας προβλήθηκε από όλες τις πολιτικές πτέρυγες και κατά κύριο λόγο εστιαζόταν στις διαδικασίες διασύνδεσης Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις. Τα βασικά νομοθετήματα των 1977,1982, 2001, 2008, 2011 απέβλεπαν στην ορθολογική οργάνωση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και του Δημοσίου - ερευνητικού συστήματος και είχαν πάντα, στα λόγια τουλάχιστον, μια 4

5 μεγαλύτερη ή μικρότερη φροντίδα για την σύνδεση της Έρευνας με την παραγωγή. Ο νόμος του 1977 υπό την πίεση που υπήρχε για την προετοιμασία της Ελλάδος για ένταξη της στην ΕΟΚ δημιούργησε στην ουσία τις οργανωτικές προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της Ερευνητικής πολιτικής. Ο νόμος 1268/82 αναμόρφωσε την δομή των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και απελευθέρωσε επιστημονικές δυνάμεις που υπήρχαν μέσα στα Πανεπιστήμια και καταδυναστευόταν από το παλαιότερο, φεουδαρχικό σύστημα Διοίκησης Πανεπιστημίων (έδρες). Ο νόμος 1564/85 ίδρυσε στην ουσία ένα δημόσιο σύστημα Ερευνητικών κέντρων και καθιέρωσε τρόπους λειτουργίας τους. Ο νόμος του 2001 έκανε μια προσπάθεια θέσπιση διαδικασιών για την εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ενώ ο Ν. 3563/2008 επανέφερε ορισμένα στοιχεία του Ν και επεχείρησε να αναδιοργανώσει το σύστημα διαχείρισης της δημόσιας Έρευνας με την δημιουργία νέων οργάνων και δίδοντας έμφαση στην χρηματοδότηση της βασικής Έρευνας. Τέλος με το νόμο 2009/11 επιχειρείται για μια ακόμη φορά αναδιοργάνωση του πλαισίου λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εισάγοντας στην διοίκηση των ΑΕΙ νέα όργανα όπως τα Συμβούλια Ιδρύματος νέους τρόπους εκλογής ΔΕΠ κλπ. Μολονότι στο νέο νομοσχέδιο πλαίσιο υπήρχαν αξιόλογες μεταρρυθμιστικές ιδέες, οι συντηρητικές πολιτικές και συντεχνιακές αντιδράσεις δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή του που οδήγησαν σε δυσλειτουργίες το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Χρηματοδότηση της Έρευνας Μακροχρόνιος Προγραμματισμός Η χρηματοδότηση της Έρευνας στην Ελλάδα ήταν πάντα ιδιαίτερα χαμηλή. Είναι περίπου στην 23 η θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπροστά μόνο από την Βουλγαρία την Ρουμανία την Κύπρο και την Σλοβακία. Το ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται για Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη είναι της τάξης του 0.5% όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γύρω στα 2%. Το ποσοστό αυτό είναι απογοητευτικό εάν κανείς συνυπολογίσει την πτώση του ΑΕΠ την τελευταία πενταετία. Ο εθνικός στόχος στα τέλη της δεκαετίας του 70, όταν οι δαπάνες για την έρευνα προσδιοριζόταν στο 0.2% του ΑΕΠ, ήταν ότι οι δαπάνες για Έρευνα και Τεχνολογία θα έπρεπε να προσεγγίσουν τα επόμενα χρόνια το 1% του ΑΕΠ, ως ελάχιστο ποσοστό προκειμένου να αποτελέσει η έρευνα μια ορατή και αξιόπιστη δραστηριότητα για την οικονομία. Δυστυχώς τα χρόνια που ακολούθησαν δεν παρατηρήθηκαν αξιόλογες μεταβολές. Λαμβάνοντας υπ όψη την στρατηγική που αναπτύχθηκε στην Λισσαβόνα το 2000 και τον στόχο που τέθηκε στην Βαρκελώνη το 2001, η Κυβέρνηση Σημίτη, το 2002 υιοθέτησε ως στόχο να διαθέσει το 1,5% του ΑΕΠ για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη με την επισήμανση ότι το 40% αυτού του ποσού θα έπρεπε να προέρχεται από τις επιχειρήσεις. Την απόφαση αυτή η Ελληνική Κυβέρνηση την ενέταξε στα πλαίσια του συντονισμού των πολιτικών για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και την ανακοίνωσε τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στο Συμβούλιο. Η Κυβέρνηση Καραμανλή το 2004 υιοθέτησε τον στόχο χωρίς όμως να υλοποιήσει τις επιπλέον υποχρεώσεις που προέκυπταν, ότι δηλαδή η δαπάνη του Δημοσίου θα έπρεπε να ανέβει από το 0.4% του ΑΕΠ το 2003 στο 0.9% του ΑΕΠ το 2010 και αυτή των επιχειρήσεων από το 0,2% στο 0.6%. Στην κατάρτιση των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για την χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία την περίοδο επισημάνθηκε τελικά ότι ο στόχος του 1.5% ήταν ανέφικτος για το 2010 και γι αυτό μετατέθηκε για το 2013 ή ακόμη και για το 2015 οπότε είναι και η λήξη των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ. Προκύπτει αβίαστα ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει κατορθώθεί ούτε η ελάχιστη προσέγγιση στον παραπάνω στόχο. Είναι σήμερα περισσότερο από αναγκαία η τεκμηριωμένη πρόταση προς τους Ευρωπαίους εταίρους για την εξαίρεση από τις περικοπές των προυπολογισμών του Υπουργείου Παιδείας καθώς και αυτού του Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας. Η ευρωπαική, 5

6 διεθνώς ανταγωνιστική Ελλάδα του μέλλοντος έχει σήμερα παρά ποτέ την ανάγκη σοβαρών επενδύσεων στους δύο αυτούς τομείς. Διαθέτει εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό μέσα και έξω από την χώρα που με αξιοκρατική, σοβαρή και συνεχή χρηματοδότηση μπορούν να αλλάξουν την παραγωγική της βάση. Σχεδιασμός διάθεσης των πόρων για την Έρευνα: Δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι Η υστέρηση της χρηματοδότησης από εθνικές πηγές και κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα έχει επανειλημμένα επισημανθεί. Από το 1989 που η έρευνα υποστηρίζεται μέσω διαρθρωτικών προγραμμάτων, δημιουργήθηκε μια σειρά από ερευνητικές εγκαταστάσεις με την λογική να αποτελέσει η Ελλάδα μητροπολιτικό κέντρο στα Βαλκάνια αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια περίοδο η ενεργός συμμετοχή μεμονομένων ερευνητών και ερευνητικών ομάδων σε ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα, εξασφάλισε πρόσθετους πόρους για έρευνα προσδίδοντάς της έναν εξωστρεφή προσανατολισμό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, να έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά ενός εξαγώγιμου προϊόντος για την χώρα μας, κατακτώντας σημαντικό ρόλο στον Ευρωπαϊκό καταμερισμό της παραγωγής νέα γνώσης. Όπως και προηγούμενα αναφέρθηκε, τα τελευταία χρόνια η δαπάνη για έρευνα αυξήθηκε από το 0,2 στο 0.6%. Η αύξηση αυτή παρά το ότι είναι σημαντική, παραμένει εντελώς ανεπαρκής, για την ενίσχυση της πραγματικής προστιθέμενης αξίας που έχει για την χώρα μας η έρευνα, αλλά και για την προσέγγιση του στόχου που έχει επιτευχθεί στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, λόγω του ότι δυστυχώς οι διαθέσιμοι εθνικοί πόροι δεσμεύονται ως ελληνική συμμετοχή στα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα ή στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα (π.χ. ΕΣΠΑ), η χρηματοδότηση της έρευνας στη χώρα μας είναι κυρίως ευρωπαϊκή, κάτι που συμπαρασύρε υποχρεωτικά και όχι ως στρατηγική επιλογή την εθνική χρηματοδότηση. Το γεγονός αυτό παρουσιάζει σειρά από πλεονεκτήματα, όπως η μεγάλη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις διεθνής ανάγκες, με δεδομένο ότι η παραγωγή έρευνας ανταποκρίνεται ταχύτατα στις μεταβολές της «ζήτησης», στις προτεραιότητες δηλαδή της ΕΕ για την έρευνα. Παρουσιάζει όμως και το μειονέκτημα ότι δεν υπήρξε και δεν υπάρχει κάποιος ειδικός σχεδιασμός της έρευνας για τις ελληνικές ανάγκες (π.χ πρωτογενής τομέας, τουρισμός), όπως στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη όπου συνήθως ομάδες ή σχολές ερευνητών καθορίζουν τελικά την κρατική ερευνητική πολιτική. Η ελληνική «πολιτική» για την έρευνα συνήθως περιορίζεται στη μεταφορά των επιλογών της ΕΕ. Συντονισμός της Έρευνας Εκτός των προβλημάτων χρηματοδότησης της Έρευνας που αναφέρθηκαν παραπάνω, ένα κύριο πρόβλημα είναι αυτό της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων. Μόλις μερικά χρόνια πριν, η ΓΓΕΤ ήταν ο κύριος φορέας διαχείρησης των δημόσιων πόρων για την έρευνας ενώ οι άλλες πηγές χρηματοδότησης ήταν πολύ περιορισμένες. Μετά το 2000 άρχισε και το Υπουργείο Παιδείας με τα προγράμματα Πυθαγόρας Ηράκλειτος Αρχιμήδης Θαλής να επιχορηγεί ερευνητικές προτάσεις ενώ και αλλά Υπουργεία όπως το Υγείας, Γεωργίας και Μεταφορών σε περιορισμένο βαθμό επιχορηγούσαν επίσης κάποιες ερευνητικές δραστηριότητες. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει όμως για τον συντονισμό των διαφόρων φορέων ώστε να περιορίζεται η διασπάθιση και η σπατάλη πόρων, ήταν υποτυπώδεις και αναποτελεσματικές. Χαρακτηρισικό είναι ότι η πρόβλεψη στον Ν 706/77 για διυπουργική επιτροπή συντονισμού της έρευνας, καταργήθηκε με τον Ν 1514/85 λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Ο Ν 3653/08 προβέβλεπε συντονισμό της έρευνας από επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό που όμως για μια ακόμη φορά δεν λειτούργησε. Την τελευταία δεκαετία υπάρχει μια μεταστροφή στην ερευνητική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασική επιλογή μεγάλα χρηματοδοτικά κονδύλια, να μην διατίθενται με 6

7 κεντρικές Ευρωπαϊκές προκηρύξεις, αλλά να περνάνε μέσα από τα κράτη μέλη. Αυτό γίνεται μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως είναι το ERANET, καθώς και άμεσα μέσω ευρωπαϊκών κανονισμών (π.χ. οδηγία για τα νερά, DCF, MSFD, κ.ο.κ). Σε εμβάθυνση αυτής της πολιτικής σχεδιάζεται και έχει ήδη αποφασιστεί, η μεταφορά σημαντικών τμημάτων της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την έρευνα, μέσω των περιφερειών στα πλαίσια της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης (smart specialization). Η δομή της ελληνικής ερευνητικής πολιτικής, που ουσιαστικά στηριζόταν στην άμεση διεκδίκηση ανταγωνιστικών κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την μεταστροφή. Η εφαρμογή της νέας αυτής πολιτικής σε συνδυασμό με την αδιαφορία της ελληνικής πολιτείας για την έρευνα καθώς την απουσία ερευνητικής πολιτικής, οδηγεί ήδη σε αυξανόμενη απώλεια ευρωπαϊκών ερευνητικών πόρων, που κατά το παρελθόν επιτυγχάνονταν από ανταγωνιστικά ευρωπαικά προγράμματα, στα οποία οι Ελληνες ερευνητές ήταν εξαιρετικά επιτυχείς. Η ανάγκη προσαρμογής στις νέες συνθήκες θα πρέπει να συνοδευτεί με μια ειλικρινή επιλογή της ελληνικής πολιτείας για μια ουσιαστική στροφή προς την έρευνα και τον ουσιαστικό στρατηγικό σχεδιασμό της. Η επιλογή αυτή είναι πιο αναγκαία παρά ποτέ, δεδομένου ότι αποτελεί ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας για την έξοδο από την σημερινή κρίση. Προυπόθεση αποτελεί η βιώσιμη χρηματοδότησή της έρευνας σε βάθος χρόνου, η διαχρονική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η διαρκής αναπροσαρμογή της με στόχο την προαγωγή της καινοτομίας. Η υλοποίησή της πρέπει να αντανακλάται στη διαμόρφωση εύρωστων θεματικών ερευνητικών κατευθύνσεων, με δημιουργία αντίστοιχων υποδομών και με στελεχικό δυναμικό υψηλής ποιότητας (που συμπεριλαμβάνει και τεχνικούς επιστήμονες). Ερευνητικά Ινστιτούτα και διασύνδεση τους με τα ΑΕΙ H έρευνα και ο ερευνητικός χώρος στην Ελλάδα παρουσιάζει ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες που συνδέονται με τις διαχρονικές αναπτυξιακές στρεβλώσεις της χώρας. Η δομή του ερευνητικού χώρου αποτελείται από δύο διακριτούς πυλώνες (τριτοβάθμια εκπαίδευση και Ερευνητικοί φορείς) που αναπτύχθηκαν χωρίς να επικοινωνούν μεταξύ τους, ενώ μόλις τα τελευταία χρόνια αναζητούνται θεσμικοί τρόποι αποκατάστασης αυτής της επικοινωνίας. Συχνά οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται, στηρίζονται στη μεταφορά προτύπων χωρίς να λαμβάνονται υπ όψη τα πραγματικά δεδομένα, απαξιώνοντας ή εξωραΐζοντας την πραγματικότητα. Ο πυλώνας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει μία τριπλή διαφοροποίηση σε σχέση με τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης, που αποτελούν και τη βάση με την οποία κρίνονται και κατατάσσονται διεθνώς: α) μεταδίδει και δεν διδάσκει τη γνώση (πρόσβαση στη γνώση), παράγει τη γνώση που μεταδίδει και γ) αναπαράγει τον εαυτό της (παραγωγή επιστημόνων/ερευνητών). ΟΙ ερευνητικοί φορείς (δεύτερος πυλώνας) έχουν αντικείμενο κυρίως την παραγωγή γνώσης και άρα είναι δομές εντατικής και στοχευμένης έρευνας, συγκέντρωσης, διατήρησης, οργάνωσης και αναπαραγωγής της πληροφορίας και ερευνητικών «γραμμών παραγωγής». Είναι, συνεπώς, δομές που μπορούν να συγκεντρώσουν την αναγκαία κρίσιμη μάζα επιστημόνων γύρω από ένα αντικείμενο (π.χ. μεσαιωνική ιστορία, αστροφυσική κ.λπ), σε αντίθεση με τις δομές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που από τη φύση τους οφείλουν να είναι πολυ- επιστημονικές. Οι ερευνητικοί φορείς συνήθως συσσωρεύσουν και διαχειρίζονται μεγάλο και ακριβό εξοπλισμό η/και βάσεις δεδομένων, αναγκαίων για έρευνα έντασης και αιχμής, που συνήθως οι δομές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν 7

8 μπορούν να υποστηρίξουν. Είναι δομές με ικανό αριθμό έμπειρων μεσαίων και κατώτερων στελεχών, αναγκαίων για την υποστήριξη έρευνα έντασης. Ως εκ τούτου, η έρευνα που πραγματοποιείται στους ΕΦ αποτελεί δραστηριότητα με μονιμότερο χαρακτήρα από ό,τι στους φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ- ΤΕΙ), με μεγάλη ένταση σε επίπεδο επενδύσεων κεφαλαίου και ανθρώπινου δυναμικού, η οποία ανταποκρίνεται σε πλειάδα κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών προτεραιοτήτων. Η λειτουργία των δύο πυλώνων είναι και θα έπρεπε να είναι συμπληρωματική. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ο κατ εξοχήν χώρος μετάδοσης της νέας γνώσης που παράγεται στο σύνολο της έρευνας. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα υπάρχει διαχωρισμός της παραγωγής από τη μετάδοση της νέας γνώσης. Αντίθετα με το Ευρωπαικό κεκτημένο αλλά και τη διεθνή πρακτική, στην Ελλάδα απουσιάζει ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο, αλλά και παράδοση σύνδεσης ΑΕΙ- ΤΕΙ και ΕΦ, ιστορικό απότοκο της ανεξάρτητης ανάπτυξης των δύο θεσμών (ενδιαφέρουσες είναι οι εξαιρέσεις κυρίως στα περιφερειακά ΑΕΙ, που επιβεβαιώνουν τον κανόνα). Με τον τρόπο όμως αυτό ακυρώνεται η θεμελιώδης αρχή ότι η παραγωγή γνώσης δεν νοείται χωρίς τη μετάδοσή της. Οι δομές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν πλεονέκτημα ενός διαρκώς ανανεούμενου πληθυσμού νέων επιστημόνων (φοιτητών), με νέες ιδέες, όρεξη, φαντασία, πρωτοβουλία. Ως εκ τούτου, η σύνθεση αυτών των δύο χώρων σε έναν ενιαίο χώρο έρευνας και παιδείας, όπως συμβαίνει σχεδόν παντού στον ανεπτυγμένο κόσμο, είναι άμεση προτεραιότητα για την Ελλάδα. Ο φυσιολογικός στόχος και για τους δύο πυλώνες θα έπρεπε να είναι μια ενιαία εθνική στρατηγική που πρέπει να αποκρυσταλλώνεται σε πολιτικές μακράς πνοής, ενταγμένες σε ένα ευρύτερο εθνικό ορίζοντα. Η δημοσίου συμφέροντος έρευνα στην Ελλάδα συντελείται κυρίως με κορμό τα Ερευνητικά Κέντρα που είναι ενταγμένα στην Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Πέραν αυτών υπάρχει μια πανσπερμία Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων σε διάφορες κρατικές δομές, υπουργεία και οργανισμούς. Τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ αποτελούν τον μόνο ίσως θεσμό στην Ελλάδα που αξιολογείται σταθερά ανά 5ετία από Διεθνείς Επιτροπές. Αντίθετα οι υπόλοιποι φορείς είναι διαχυμένοι ασυντόνιστα στον κρατικό κορμό και δεν διέπονται από ενιαίους κανόνες και θεσμικό πλαίσιο. Προφανές θεμελιώδες πρόβλημα της ελληνικής έρευνας δημοσίου συμφέροντος αποτελεί η πολυδιάσπαση και ο κατακερματισμός της και μάλιστα σε φορείς με διαφορετικό νομικό καθεστώς (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ κλπ), θέτοντας επί τάπητος την αναγκαιότητα ενός «Ερευνητικού Καλλικράτη» στο χώρο της έρευνας. Συνήθως, μιλώντας για έρευνα στην Ελλάδα εννοούμε, πέρα από τα ΑΕΙ- ΤΕΙ, τα Ερευνητικά Κέντρα που βρίσκονται υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Ωστόσο, υπάρχουν πολυάριθμοι ερευνητικοί φορείς, διεσπαρμένοι σε 7 τουλάχιστον διαφορετικά υπουργεία, οργανισμούς ή υπηρεσίες. Οι φορείς αυτοί δεν διέπονται από ενιαίο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, εκλογής ερευνητών, διεθνών κρίσεων κ.λπ. Τέλος, η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα στην ελληνική έρευνα είναι ανιχνεύσιμη με μικροσκόπιο, ενώ όλες οι προσπάθειες και πιέσεις για συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα κατέληξαν (κατά τα ελληνικά ειωθότα) σε συγκυριακές χρηματοδοτήσεις και κοινοπραξίες (βλ. τα προγράμματα ΕΠΑΝ ). Στήριξη στη διαφορετικότητα/ατομικότητα Ο αποκλεισμός που αντιμετωπίζουν συχνά οι γυναίκες στην επιστήμη ισχύει ακόμη περισσότερο για ερευνητές σε ιδρύματα που δεν θεωρούνται ως εξαιρετικά (Centers of excellence), και κυρίως σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ή με μικρή ιστορία στην έρευνα όπως η Ελλάδα. Ωστόσο, μεμονωμένα εργαστήρια σε μέτρια Πανεπιστήμια ή κέντρα παράγουν εξαιρετική επιστήμη και εκπαιδεύουν άριστους νέους ερευνητές. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που θα λαμβάνει υπόψη του την ατομική δημιουργικότητα, επιβραβεύοντας 8

9 τη ποιότητα της επιστήμης που παράγεται σε μη προνομιούχες θέσεις. Υπάρχει συχνά η αίσθηση ότι οι υποτροφίες- χρηματοδοτήσεις είναι προκατειλημμένες υπέρ Ερευνητικών Κέντρων υψηλού προφίλ. Το έλλειμμα στην στήριξη της έρευνας στις κοινωνικές/ανθρωπιστικές επιστήμες Η οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση των τελευταίων πολλών ετών έχει δημιουργήσει εξαιρετικά προβλήματα στην κοινωνική συνοχή, τα κοινωνικά δίκτυα υποστήριξης των πολιτών σε ανέχεια, των ανέργων και των ακραίων ηλικιών, με αρνητικές επιπτώσεις, εκτός των άλλων, στην εργατική και παραγωγική βάση της χώρας και στην οικονομία της. Η πολιτεία θα πρέπει να επενδύσει στην μελέτη των ανωτέρω κοινωνικών και ανθρωπιστικών προβλήματων, υποστηρίζοντας αποτελεσματικά και τεκμηριωμένα πολιτικές παρέμβασης και επίλυσης τους. 9

10 ΘΕΣΕΙΣ Οι θέσεις μας για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της χώρας αναπτύσσονται σε τέσσερεις διακριτές αλλά επικαλυπτόμενες θεματικές ενότητες (ΘΕ) οι οποίες περιγράφουν όλο το φάσμα των ενεργειών και δραστηριοτήτων που προτείνονται από το ΠΟΤΑΜΙ για τον επανασχεδιασμό της Έρευνας και Καινοτομίας ως εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Αυτές είναι οι ακόλουθες: 1. Επιστημονική Έρευνα: Πρωτοπορία της Γνώσης και Εκπαίδευση 2. Τεχνολογική Έρευνα: Καινοτομία- Επιχειρηματικότητα- Βιομηχανία 3. Οργάνωση Έρευνας και Κράτος: Διοίκηση - Χρηματοδότηση- Αξιολόγηση 4. Ερευνητικά Ινστιτούτα και διασύνδεση με τα Πανεπιστήμια Ως επιστημονική (πρωτογενή, βασική) έρευνα (ΘΕ1) ορίζονται οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην δημιουργία νέας γνώσης, ς Ως τεχνολογική (εφαρμοσμένη) έρευνα (ΘΕ2) ορίζονται οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην δημιουργία συνθηκών για την καινοτομία. Και τα δύο είδη έρευνας και οι συνεπαγόμενες ερευνητικές δραστηριότητες τους συμβάλλουν καθοριστικά στην σύγχρονη εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και στην μελλοντική όσμωση των αποτελεσμάτων τους στην παραγωγική διαδικασία με την ανάπτυξη εντελώς νέων, καινοτόμων, διεθνώς ανταγωνιστικών προιόντων και υπηρεσίων και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας καθώς και την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων της κοινωνίας. Όσον αφορά στη βασική Έρευνα, το κράτος οφείλει να τη χρηματοδοτεί με βάση την αριστεία σε ευρείς θεματικούς τομείς (κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες ζωής, φυσικές επιστήμες και επιστήμες μηχανικού) και να δρα στο πρότυπο του European Research Council (ERC), σε συμπληρωματική αλλά και μόνιμη βάση ως προς τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό σχεδιασμό, με κύριο σκοπό την βοήθεια σε νέους αλλά και έμπειρους ερευνητές να δημιουργήσουν τα προαπαιτούμενα αποτελέσματα για να προσελκύσουν με ανταγωνιστικό τρόπο Ευρωπαϊκή αλλά και διεθνή χρηματοδότηση. Όσον αφορά στην Τεχνολογική Έρευνα, το κράτος οφείλει να δημιουργεί τις συνθήκες αριστείας, να συν- χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες, να διευκολύνει την συμμετοχή καινοτόμων εταιριών στα ερευνητικά προγράμματα, και να παρέχει την νομοτεχνική υποστήριξη για την δημιουργία νέων εταιριών καινοτομίας (spin off) και την προστασία και εκμετάλλευση της δημιουργούμενης πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι θεματικοί τομείς πρέπει να είναι συγκριμένοι με βάση εθνικές προτεραιότητες (π.χ ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αγροτική παραγωγή, θαλάσσια βιολογία) αλλά και στοχευόμενοι, σε δημιουργική συνύπαρξη με Ευρωπαϊκές προτεραιότητες χαλαρή αντιστοίχηση με τα Ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. θέματα του Horizon2020 όπως τεχνολογίες πληροφορικής, βιοιατρική, νανοτεχνολογία, επιστήμες μηχανικού κλπ). Κύριος σκοπός πρέπει να είναι συγκριμένα παραδοτέα (άυλα και υλικά) αλλά και η βοήθεια σε νέους αλλά και έμπειρους ερευνητές να δημιουργήσουν τα προαπαιτούμενα αποτελέσματα για να προσελκύσουν με ανταγωνιστικό τρόπο Ευρωπαϊκή αλλά και Διεθνή χρηματοδότηση. Σε αυτόν τον τύπο 10

11 δραστηριοτήτων η άμεση σύνδεση με την επιχειρηματικότητα πρέπει να είναι το ζητούμενο. Η βασική αρχή του Ποταμιού είναι ότι τα κόμματα και οι πολιτικοί θα πρέπει να απαγκιστρωθούν ΠΛΗΡΩΣ από την έρευνα και την Παιδεία. Κατά συνέπεια ο κύριος άξονας της Διοίκησης και Χρηματοδότησης της Έρευνας (ΘΕ3) πρέπει να περιστρέφεται γύρω από την δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής (πχ Κεντρικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας). Το επιτελικό αυτό όργανο ψηφίζεται από τη Βουλή με ευρεία πλειοψηφία, είναι πενταετούς θητείας και συγκροτείται από κορυφαίους Έλληνες και ξένους επιστήμονες, καινοτόμους επιχειρηματίες και εμπειρογνώμονες διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι έχουν τεκμηριωμένη εμπειρία στην διαμόρφωση Ερευνητικής πολιτικής και έχει την ευθύνη της διοίκησης, χρηματοδότησης, αξιολόγησης της έρευνας, και είναι υπό την άμεση εποπτεία ειδικής διακομματικής επιτροπής, σε στενή συνεργασία με Διεθνή Επιστημονική Επιτροπή που πρέπει να ασκεί εποπτικό και συμβουλευτικό ρόλο. Μία από τις αντιλήψεις που συζητά το Ποτάμι είναι οτι η Πολιτεία να χρηματοδοτεί την έρευνα με αντικειμενικούς δείκτες διεθνούς επιρροής της δημοσιευμένης έρευνας και από αξιολογητές που λειτουργούν εκτός του ελληνικού συστήματος, είναι κορυφαίοι επιστήμονες, ερευνητές ή/και καινοτόμοι επιχειρηματίες της Διασποράς. Η μικρή ελληνική επιστημονική κοινότητα δεν διασφαλίζει την αντικειμενικότητα του συστήματος αξιολόγησης, ενώ έχουν καταγραφεί περίπου από τους Έλληνες επιστήμονες της Διασποράς που η ποιότητα της επιστήμης τους τους περιλαμβάνει στο κορυφαίο διαθνώς 1% των επιστημόνων Κεντρικό στοιχείο είναι η αριστεία, η εξωστρέφεια, η σταθερή χρηματοδότηση της έρευνας από τον κρατικό προϋπολογισμό, η εξεύρεση και προσέλκυση Ευρωπαϊκών πόρων αλλά και ιδιωτικής συμμετοχής (π.χ. μέσω κληροδοτημάτων), και η αξιολόγηση της έρευνας σε στενή συνεργασία με την αξιολόγηση των ΑΕΙ/ΤΕΙ. Τέλος, τα Ερευνητικά κέντρα- Ινστιτούτα (ΘΕ4) θα πρέπει να διασυνδεθούν οργανικά με τα ΑΕΙ/ΤΕΙ, με σκοπό τον συντονισμό και την αλληλοσυμπλήρωση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε έναν ενιαίο χώρο Εκπαίδευσης και Έρευνας. Προς μια μεταρρύθμιση του χώρου της έρευνας. Ουσιαστικά δεν υφίσταται ούτε μπορεί να υπάρξει, στο εγγύς μέλλον, με την υφιστάμενη δομή της οικονομίας, άλλη, ουσιαστική, πηγή χρηματοδότησης εκτός της δημόσιας και της κοινοτικής. Εξ αιτίας της χρόνιας έλλειψης ενδιαφέροντος καθώς και της σημερινής δημοσιονομικής ασφυξίας, το κράτος αναζητά ευκαιρίες απόσυρσης από την έρευνα. Παράλληλα δεν υπάρχει ισχυρή παράδοση ενός ενιαίου χώρου εκπαίδευσης και έρευνας και η πέραν των ΑΕΙ- ΤΕΙ έρευνα παραμένει κατακερματισμένη και πολύ διασκορπισμένη. Κάθε σχέδιο μεταρρύθμισης, προσαρμογής και εκσυγχρονισμού στο χώρο της έρευνας θα πρέπει να λαμβάνει υπ όψη τις παραπάνω διαπιστώσες και κατά συνέπεια πρέπει να στοχεύει σε τέσσερις βασικούς τομείς: α) Το πλαίσιο στο οποίο θα διεξάγεται, β) Τη σύνδεση της παραγωγής και της μετάδοσης της νέας γνώσης, γ) Την αναδιοργάνωση της δομής του ερευνητικού χώρου και δ) Τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου. Σε ότι αφορά στο πλαίσιο στο οποίο θα διεξάγεται η έρευνα, η διεθνής πρακτική σε όλες τις χώρες (των ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένων) είναι η ύπαρξη ενός κορμού δημόσιας έρευνας, με δημόσια χρηματοδότηση (ανεξαρτήτως του θεσμικού της χαρακτήρα). Η δημόσια χρηματοδότηση γίνεται είτε μέσω κάλυψης λειτουργικών εξόδων είτε μέσω σταθερών και 11

12 μόνιμων εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία απουσιάζουν από την Ελλάδα. Έτσι οι ανταγωνιστές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τον βασικό κορμό της έρευνάς τους χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους και ταυτόχρονα αξιόλογη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό παράγοντα, στοιχεία που απουσιάζουν από την Ελλάδα και είναι προφανές ότι θα απουσιάζουν και στο άμεσο μέλλον. Η περικοπή των κονδυλίων μας κάνει πιο ακριβούς και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα, ιδίως όσους διαθέτουν ακριβές υποδομές. Το πλαίσιο στο οποίο θα διεξάγεται η έρευνα επηρεάζει και τη σύνδεση παραγωγής και μετάδοσης της νέας γνώσης. Η πολιτική επιλογή της δημιουργίας ενός Ενιαίου Χώρου Έρευνας και Εκπαίδευσης, υπονομεύεται αν τα δύο συστατικά του ΑΕΙ- ΤΕΙ και ΕΦ διέπονται από διαφορετικό θεσμικό καθεστώς. Ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα αποτελούν ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο δραστηριοτήτων, το οποίο αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη στρατηγική σημασία. Ο ενιαίος χώρος ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας δεν πρέπει να κατανοηθεί ως σύστημα ισοπεδωτικής ομοιογένειας, αλλά αντίθετα ως δυναμικό σύστημα πολλών κατευθύνσεων και ταχυτήτων. Πρέπει να οικοδομηθεί ένας νέος, μεγάλος χώρος ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, αξιοποιώντας αυτό τον πλούτο της διαφοροποίησης και εξασφαλίζοντας την ποιότητα. Για το σκοπό αυτό πρέπει να διαμορφωθεί ένα ισχυρό πλαίσιο, όπου οι υπάρχουσες δυνάμεις στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας θα απελευθερώσουν τη δυναμική τους, επιδιώκοντας την αριστεία και αναπτύσσοντας όλες τις δυνατές θετικές συνέργειες. Απαραίτητο γι αυτό είναι να διαμορφωθεί ένα εννιαίο, απλό, σταθερό και μακροπρόθεσμο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των επιμέρους φορέων. Ένα μεγάλο τμήμα της παραγωγής νέας γνώσης αλλά και της παραγωγής των στελεχών συντελείται στους ερευνητικούς φορείς (ΕΦ), που παραμένουν όμως εν πολλοίς αποκομμένοι από την εκπαιδευτική διαδικασία. Η θεσμοθέτηση της επιλεκτικής συμμετοχής των ΕΦ στη μετάδοση γνώσης (προπτυχιακά, διπλωματικές, μεταπτυχιακά και διδακτορικά), με σχέσεις ισοτιμίας και συνεργασίας με τα ΑΕΙ, καθώς και η πρόσβαση των ΑΕΙ- ΤΕΙ στις υποδομές των Ινστιτούτων, είναι επιτακτική. Είναι προφανές ότι η μεγιστοποίηση του ερευνητικού αποτελέσματος αλλά και της μετάδοσης της παραγόμενης γνώσης απαιτεί την απρόσκοπτη κινητικότητα του επιστημονικού δυναμικού στον ενιαίο χώρο τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας, με ενοποίηση του κανονιστικού πλαισίου, επιβάλλοντας διαφάνεια και αντιμετωπίζοντας τον κατακερματισμό του χώρου. Η αμφίδρομη κινητικότητα αποτελεί συστατικό στοιχείο για το σχεδιασμό των μεταπτυχιακών σπουδών, εντός ενός συνεργατικού θεσμικού πλαισίου που προάγει την αριστεία. Η σημερινή χαλαρή διασύνδεση των Ε.Φ. και ΑΕΙ- ΤΕΙ είναι ουσιαστικά απαγορευτική για τη μεταφορά στην εκπαίδευση της νέας γνώσης που παράγεται. Η προώθηση αυτής της πολιτικής (για την ελληνική ακαδημαική πραγματικότητα) αλλά και η διασύνδεση των φορέων έρευνας με την οικονομία και την παραγωγική βάση προϋποθέτει την ισχυρή ενίσχυση του νεοσυστθέντος Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας με ανεξάρτητες, καταρτισμένες στο αντικείμενο της έρευνας και καινοτομίας διοικητικές υποδομές και χρηματοδότηση από την γενική Κυβέρνηση. Ο χώρος των ερευνητικών κέντρων πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ενιαίο σύνολο σε συντονισμό, ανεξάρτητα του προιστάμενου Υπουργείου, με συνολικό σχέδιο, με στόχο την κατάργηση των περιττών, των αλληλοεπικαλύψεων και των αντιφάσεων του συστήματος. Οι κατά καιρούς πιέσεις για συρρίκνωση του κράτους, συνήθως, επιμερίζονται σε κάθε 12

13 Υπουργείο χωριστά, αγνοώντας τη συνολική εικόνα. Η τακτική αυτή έχει οδηγήσει σε μια ανούσια, διεκπεραιωτική, συγχώνευση των συγχωνευμένων, που προσθέτει δυσλειτουργίες και γραφειοκρατία, σχηματίζοντας μεγάλες μονάδες, με μείωση της ευελιξίας και εξοικονόμηση πόρων. Αντίθετα, αναδιατάξεις, αναδιαρθρώσεις και συγχωνεύσεις, με ένα συνολικό και ενιαίο σχέδιο που θα περιλαμβάνει το σύνολο της κρατικής δομής, θα σήμαινε εξοικονόμηση πόρων σε μεγάλη κλίμακα. Κυρίως όμως θα σημάνει δημιουργία καινούργιων, σύγχρονων και ανταγωνιστικών ερευνητικών μονάδων. Η επιλογή αυτή θα σημάνει, εκτός από την οικονομία κλίμακας, καινοτομία, και με την αύξηση της εισροής χρημάτων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα που ήδη διεκδικούνται με μεγάλη επιτυχία. Τα κύρια εμπόδια σε μια τέτοια μεταρρύθμιση είναι ο ίδιος ο συντεχνιασμός του κράτους, των υπουργείων και των υπουργών του, καθώς και τα συμφέροντα που προστατεύουν. Μια μεταρρύθμιση πρέπει να κάνει την επιλογή ρήξης με αυτά. Ο ερευνητικός ιστός είναι σήμερα ιδιαίτερα αποδοτικός και, για το λόγο αυτό, οι οποιεσδήποτε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνονται προσεκτικά, σταδιακά και με συναίνεση της ερευνητικής και καινοτόμου επιχειρηματικής κοινότητας ώστε να προστατεύεται η εύρυθμη λειτουργία του. Είναι σημαντικό να προχωρούν πάντα οι αναγκαίες και ώριμες αλλαγές, αποφεύγοντας τους οριζόντιους ακρωτηριασμούς και τις ισοπεδωτικές λύσεις, που υπονόμευσαν κάθε ιδέα μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού τα τελευταία χρόνια. Οι στόχοι και ο σχεδιασμός πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τα αποτελέσματα κάθε βήματος των αλλαγών. Ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου για την έρευνα και τεχνολογία θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί στη στρατηγική επιλογή της δημιουργίας ενός ενιαίου χώρου εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειτηματικότητας, να εξασφαλίσει το πλαίσιο για τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής για την έρευνα, να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό του ερευνητικού ιστού και της ερευνητικής πολιτικής και να είναι ευέλικτος στην αντιμετώπιση των νέων ερευνητικών προκλήσεων, της πολυθεματικής σύνθεσης ερευνητικών πεδίων και της διοικητικής ευελιξίας για την αντιμετώπιση του σημερινού συνεχώς μεταβαλλόμενου πεδίου της έρευνας. Επιπλέον, η Ελλάδα πρέπει να προσπαθήσει να προσελκύσει σημαντικούς από τη διεθνή δεξαμενή επιστημόνων και καινοτόμων επιχειρηματιών, είτε είναι Έλληνες είτε άλλης καταγωγής. Αυτό θα συμπαρασύρει προς την αριστεία και την ποιότητα και τους τοπικούς Έλληνες επιστήμονες. Θα πρέπει να δωθεί η ευκαιρία με χρηματοδοτικά, ακαδημαικά και φορολογικά κίνητρα σε "ξένους" κορυφαίους επιστήμονες και καινοτόμους επιχειρηματίες να δράσουν και να υπάρξουν στην Ελλάδα. Ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου θα πρέπει τελικά να στοχεύει στα εξής: Τη συνένωση των δυνάμεων στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας και τη απελευθέρωση των θετικών συνεργειών Τη διαμόρφωση ενός απλού, σταθερού και μακροπρόθεσμου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των επιμέρους φορέων 13

14 Τη διασφάλιση της αυτοτέλειας και της οικονομικής στήριξης του ερευνητικού, καινοτόμου οικοσυστήματος, αλλά και των κανόνων διαφάνειας και λογοδοσίας των μονάδων του, Το επαναπροσδιορισμό των κανόνων δεοντολογίας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, που εγγυώνται την αξιοκρατία, την αξιολόγηση και την αποτελεσματικότητα, Τη διασφάλιση της ελάχιστης αποδεκτής ποιότητας για το σύνολο του συστήματος και τους κανόνες αξιολόγησης του επιτελούμενου έργου, Την απελευθέρωση των μηχανισμών άμιλλας και ανέλιξης, σε όσους φορείς (η μονάδες τους) έχουν τη δυναμική που τους επιτρέπει να επιδιώξουν την αριστεία (αυτοτελώς ή/και με συμμαχίες). Την ισότιμη και ανοικτή συμμετοχή στο ερευνητικό οικοσύστημα των ιδιωτικών φορέων έρευνας και καινοτομίας (επιχειρήσεις), με μόνο κριτήριο την αριστεία και την διεθνή ανταγωνιστικότητα των ερευνητικών δράσεων τους. 14

15 ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΘΕ1: Επιστημονική Έρευνα: Πρωτοπορία της Γνώσης και Εκπαίδευση 1. Διαχωρισμός θεματικών τομέων σε Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες, Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες Ζωής, με εξειδικευμένους προϋπολογισμούς και κανόνες ανά τομέα. 2. Τακτικές προκηρύξεις βασικής έρευνας κάθε χρόνο στις παραπάνω κατηγορίες με ταχεία (<6μήνες) κρίση. 3. Σύσταση του Greek Research Fund (GRF) με Πρόεδρο τον εκάστοτε Πρωθυπουργό και μέλη κορυφαίους επιστήμονες και καινοτόμους επιχειρηματίες από την Ελλάδα και την ελληνική Διασπορά με στόχο την συγκέντρωση χρηματοδότησης της έρευνας και καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Η αξιολογηση των ερευνητικών προτάσεων θα φίνεται με τα κριτηρια του ERC (η αριστεία και το κύριο αι βασικό) από διεθνή επιτροπή κορυφαίων επιστημόνων και καινοτόμων επιχειρηματιών. 4. Προγράμματα Αναγνωρισμένων ερευνητών - Νέων ερευνητών (στα πρότυπα του ERC, European Research Council) 5. Επιχορηγήσεις βασικής έρευνας με ελευθερία προϋπολογισμού (π.χ σπονδυλωτοί προϋπολογισμούς πολλαπλάσιοι του 25,000). Χρηματοδότηση σε σταθερή βάση διδακτορικών διατριβών. 6. Αντιμετώπιση της μισθολογικής υποβάθμισης των ερευνητών μέσω επιμίσθιων από τακτικές επιχορηγήσεις βασικής έρευνας χωρίς πλαφόν προκειμένου να προσελκύονται και ερευνητές από το εξωτερικό. Σταδιακή κατάργηση αυτού του προνομίου με την βαθμιαία μισθολογική αποκατάσταση των ερευνητών. 7. Δυνατότητα υποβολής ερευνητικής πρότασης από μεταδιδακτορικούς ερευνητές που υποστηρίζονται από κάποιο ίδρυμα που τους δίνει χώρο χωρίς να υπάρχει οργανική θέση και χρησιμοποίηση της επιχορήγησης για προσωπικό μισθό μια φορά για μάξιμουμ τρία χρόνια από αυτή την κατηγορία. 8. Διοικητική Υποστήριξη Ερευνητών και Ερευνητικών Ομάδων με στόχο την πλήρη απαλλαγή των ερευνητών από διοικητικές και γραφειοκρατικές υποχρεώσεις και αφοσίωση τους στο ερευνητικό τους έργο. 9. Υλικά από προγράμματα βασικής έρευνας εκτός διαγωνισμών, ελευθερία προϋπολογισμού, ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας. 10. Αξιολόγηση της παραγωγικότητας στη βασικής έρευνας με κριτήριο τις σοβαρές δημοσιεύεις και τίποτα άλλο. 11. Διδακτορικές διατριβές στα Αγγλικά σε Θετικές και Επιστήμες ζωής, και υποχρεωτική θέσπιση κριτήριων από τα Τμήματα για ελάχιστο αριθμό δημοσιεύσεων. 12. Εκσυγχρονισμός βιβλιοθηκών- άμεση αποκατάσταση πρόσβασης σε διεθνή περιοδικά. 13. Εκσυγχρονισμός προγραμμάτων σπουδών με την επικαιροποίηση των αξιολογήσειων ( ΑΔΙΠ για τα ΑΕΙ και Επιτροπες Αξιολογησης για τα Ερευντητικά Κέντρα). 14. Καθιέρωση ανταγωνιστικών ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με δίδακτρα για την προσέλκυση αξιόλογων ξένων φοιτητών. 15. Αυτονομία ΑΕΙ- - Νέες προκηρύξεις με βάση στόχους και προγραμματισμό 4ετίας από τις αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα. 16. «Επιθετική» προσέλκυση κορυφαίων ελλήνων επιστημόνων, επισκεπτών καθηγητών και μεταδιδακτορικών ερευνητών του εξωτερικού με μισθολογικά και άλλα κίνητρα, σύμφωνα με τις υπαρχουσες διατάξεις του υπάρχοντος Νόμου για τα ΑΕΙ. 15

16 17. Υποχρεωτική εμπιστευτική αξιολόγηση από ειδικούς ανά ερευνητικό αντικείμενο στις διαδικασίες κρίσης Ερευνητών ΔΕΠ. 18. Ουσιαστική και διαρκής αξιολόγηση των ΑΕΙ και των ΕΚ από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ): σύνδεση της αξιολόγησης με την χρηματοδότηση των ΑΕΙ/ΕΚ. Στελέχωση της ΑΔΙΠ με υψηλού επιπέδου μόνιμο επιστημονικό προσωπικό (σήμερα λειτουργεί αποσπασματικά με ολιγάριθμους αποσπασμένους υπαλλήλους). Ιδρυση του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ερευνας της ΑΔΙΠ για την αναπτυξη ερευνητικής και εκπαιδευτικής πολιτικής βασιζόμενη στα δεδομένα της αξιολογησης. 19. Κατάργηση των θεσμοθετημένων εργαστηρίων που λειτουργούν σε πολλές περιπτώσεις ως διοικητικές και όχι ερευνητικές μονάδες και σύσταση νέων με καθαρά επιστημονικά κριτήρια. ΘΕ2: Τεχνολογική Έρευνα: Καινοτομία- Επιχειρηματικότητα- Βιομηχανία 1. Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Καινοτομίας και Διασύνδεσης (ΓΚΔ) σε ΑΕΙ/ΕΚ 2. Σύνδεση ΓΚΔ μεταξύ τους, πληροφορίες και τεχνογνωσία και στο ευρύτερο κοινό. 3. Διασύνδεση των ΓΚΔ τους με τα αντίστοιχα διεθνή. 4. Θερινά σχολεία κατά το πρότυπο των industry week (http://www.ecmiαndmath.org/?page_id=102)) για να έρχονται σε επαφή φοιτητές με επιχειρήσεις: 5. Απλοποίηση διαδικασιών και ενθάρρυνση ίδρυσης εταιριών τεχνοβλαστών. 6. Ενθάρρυνση ερευνητών να μετέχουν ως εταίροι σε τεχνολογικές εταιρίες (ακόμα και αν δεν είναι επίσημα spin offs του Φορέα όπου εργάζονται). Να επιτρέπεται η μερική απασχόληση (σε ΕΦ και επιχείρηση παράλληλα) και η «επιχειρηματική άδεια» μέχρι τρία χρόνια σε νέους επιστήμονες και καθηγητές ΑΕΙ και Ερευνητές ΕΚ. 7. Θερμοκοιτίδες και γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας μέσα στα ΑΕΙ/ΕΚ με ανοικτή χρηαμτοδότηση από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Τα ΑΕΙ/ΕΚ συμμετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 5% στην νεοσυσταθείσα επιχείρηση και με τουλάχιστον ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 8. Σεμινάρια και ημερίδες σε ΑΕΙ ώστε να αναπτυχθεί συνείδηση των δυνατοτήτων καθώς και η επιχειρηματική τεχνογνωσία. 9. Χρηματοδότηση στοχευμένων ενεργειών που θα φέρνουν σε επαφή φοιτητές με επιχειρήσεις. 10. Μεταπτυχιακά προγράμματα για σύνδεση επιχειρηματικότητας και έρευνας 11. Ενσωμάτωση της έννοιας της καινοτόμου επιχειρηματικότητας νωρίς στην Α /Β εκπαίδευση. 12. Υποστήριξη της δημιουργίας κοινών δικτύων έντασης γνώσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ των άυλων επενδυτικών δαπανών μεταφοράς και διάχυσης τεχνογνωσίας. 13. Προώθηση κοινών start- up καινοτόμων εταιρειών και υποδομών διασύνδεσης και προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας από καθηγητές, ερευνητές και ιδιώτες. 14. Υποστήριξη στην διεθνή παρουσία των ΑΕΙ στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό του διεθνούς ιδιωτικού τομέα (out- sourcing). 15. Οικονομική (ΕΣΠΑ, ΕΚΤ) και διοικητική υποστήριξη (ΓΓΕΤ, ΑΕΙ- ΕΚ- ΣΕΒ) της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020, και στα δίκτυα ερευνητικών υποδομών μέσω συνεργασιών τους με τα ΑΕΙ και ΕΚ, για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού τους εξοπλισμού. 16

17 16. Προώθηση των εταιρικών συνεργασιών καινοτομίας (clusters) για τον περιορισμό του επενδυτικού ρίσκου (risk sharing). 17. Υποστήριξη της διαδικασίας για «πατέντες» μετά από ανάλυση ρίσκου επένδυσης και αναμενόμενων εσόδων (business plan): να επιχορηγούνται όλες αυτές οι πατέντες, εφόσον υποβάλλονται είτε στο EPO είτε στο US IPO. Η χρηματοδότηση να αφορά και τον ιδιωτικό τόμεα (συνεργαζόμενες εταιρείες, spin off εταιρείες, διεθνείς ιδιωτικοί οργανισμοί χρηματοδότησης καινοτομίας, venture capitals, κλπ) ΘΕ3: Οργάνωση Έρευνας και Κράτος: Διοίκηση - Χρηματοδότηση- Αξιολόγηση 1. Θέσπιση Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής με συμβουλευτικό και ελεγκτικό ρολό 2. Εξέλιξη της ΓΓΕΤ σε ανεξάρτητη αρχή διοίκησης και χρηματοδότησης της έρευνας. 3. Νέα δομή με Διεύθυνση Βασικής Έρευνας Επιστημών Ζωής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Μηχανικού, Τεχνολογικής Έρευνας. Διασύνδεση της δομής με Πανεπιστημια, ΑΔΙΠ, ΙΚΥ, Horizon, HSFP κλπ και στελέχωση της με επιστήμονες επίπεδου PhD. 4. Αναβάθμιση της ΑΔΙΠ και επέκταση του ρόλου της στην αξιολόγηση και της έρευνας, εκτός του εκπαιδευτικού έργου. 5. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του ΙΚΥ 6. Τρεις άξονες χρηματοδότησης a. Τακτική χρηματοδότηση από τακτικό προϋπολογισμό, στόχος 1.5% b. Διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων c. Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων (εγχώριες και διεθνείς χορηγίες από τον ιδιωτικό τομέα). 7. Αυτονομία και ευελιξία στη λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων καθώς και των ΕΛΚΕ ΑΕΙ- ΤΕΙ με την μετατροπή όλων σε ΝΠΙΔ 8. Πρόσθετα κίνητρα και µέριµνα για νέους ερευνητές (οικονοµικά, πρόσβαση σε υλικοτεχνικές υποδοµές, βιβλιοθήκες και περιοδικά, ταξίδια στο εξωτερικό, ευκαιρίες καριέρας) 9. Κίνητρα συνεργασίας με επιστήμονες εξωτερικού (άμισθες θέσεις σε ελληνικά, με δυνατότητα επιμίσθιου μόνο από ερευνητικά προγράμματα) 10. Κίνητρα επιστροφής (διαγωνισμοί για return grants σε 2-3 νέους και 1-2 καθιερωμένου τον χρόνο) 11. Πλήρης απαλλαγή από την φορολογητέα ύλη των δαπανών για αγορά εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, Αφαίρεση από την φορολογητέα ύλη των επενδύσεων Ε&Τ σε ιδιώτες και στο δημόσιο. 12. Απλοποίηση, ελάττωση της παραλυτικής γραφειοκρατίας της διαχείρισης των ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και της πρόσληψης νέων ερευνητών 13. Διοικητική Υποστήριξη των Ερευνητών και Ερευνητικών Οµάδων στην αναζήτηση κονδυλίων στην σύνταξη ερευνητικών προτάσεων 14. Θεσμοθέτηση της θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 15. Εξαίρεση από τις περικοπές στον δημόσιο τομέα της χρηματοδότησης των ΑΕΙ ΕΚ και της Ε&Τ και αύξηση της χρηματοδότησης Ε&Τ ως το 2020 στο 1,5% του ΑΕΠ (σύμφωνα με την πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ). 16. Εφαρμογή του προγράμματος ΕΣΠΕΚ που πρότεινε το προηγούμενο ΕΣΕΤ (Πρόεδρος Καθηγητής Σ. Κριμιζής) για στοχευόμενες επενδύσεις σε Ε&Τ σε επιλεγμένους τομείς στους οποίους η χώρα έχει τεκμηριωμένα πλεονεκτήματα και κρίσιμη μάζα άριστων επιστημόνων. 17

18 ΘΕ4: Ερευνητικά Ινστιτούτα και διασύνδεση με τα Πανεπιστήμια 1. Θέσπιση άμισθων θέσεων στα ΑΕΙ για «Επίτιμους Καθηγητές Έρευνας» για Ερευνητές Α βαθμίδας στα Ινστιτούτα που εργάζονται, της Ελλάδας ή και του Εξωτερικού, με δυνατότητα απευθείας επίβλεψης διδακτορικών αλλά και μεταπτυχιακών εργασιών και υποχρεωτική παρουσίας τους σε τριμελείς επιτροπές των διδακτορικών των ΑΕΙ, και δυνατότητα συμμετοχής στα ερευνητικά προγράμματα των ΑΕΙ (με δικαίωμα επιμισθίου). 2. Θεσμοθέτηση κέντρων Αριστείας, μετά από διεθνή αξιολογηση των σχετικών προτάσεων, με συνεργασίες ΕΚ και ΑΕΙ με πρόσθετα χρηματοδοτικά κίνητρα 3. Να θεσμοποιηθεί η διασύνδεση ΕΦ και ΑΕΙ στη βάση της αυτονομίας και αυτοτέλειας και ισονομίας των διαφορετικών χώρων, στα πλαίσια μιας δικτυακής οργάνωσης, με ελεγκτικούς μηχανισμούς σε όλα τα επίπεδα, αποφεύγοντας υδροκέφαλους σχηματισμούς 4. Η θεσμοθέτηση της δυνατότητας διδασκαλίας στα ΑΕΙ από ερευνητές των ΕΦ (δημοσίων και ιδιωτικών), σε προπτυχιακό και κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο (αντεπιστέλλων Καθηγητής). Η θεσμοθέτηση αυτή θα πρέπει να προβλέπει και την ισότιμη συμμετοχή των Ερευνητών στα αντίστοιχα όργανα διοίκησης στο επίπεδο και για το διάστημα που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό έργο. Αντίστοιχα, θεσμοθέτηση της δυνατότητας για τα μέλη ΔΕΠ να είναι συνεργαζόμενοι ερευνητές στους ΕΦ και να υποβάλουν προγράμματα μέσω αυτών, με δικαιώματα και καθήκοντα αντίστοιχα με αυτά των εκλεγμένων ερευνητών του ΕΦ. Αντιστοιχία στις οικονομικές αποζημιώσεις για κάθε δραστηριότητα. 5. Η θεσμοθέτηση της δυνατότητας για τους ΕΦ να μπορούν από κοινού και σε ισότιμη βάση με τα ΑΕΙ, να οργανώνουν δι- ιδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς επίσης και κύκλους προπτυχιακών μαθημάτων και μεταπτυχιακά προγράμματα, που θα εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου ΑΕΙ- ΤΕΙ μετά από έγκρισή του. 6. Η ενίσχυση και διεύρυνση της (πρόσφατα θεσμοθετημένης) δυνατότητας των ΕΦ και των ερευνητών να εποπτεύουν διπλωματικές διατριβές καθώς και πρακτικές ασκήσεις (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές), καθώς και να εποπτεύουν και να είναι κύριοι επιβλέποντες σε διδακτορικά σε μεταπτυχιακές διατριβές. 7. Η θεσμοθέτηση και ενίσχυση της δι- ιδρυματικής κινητικότητας μεταξύ Ερευνητών και μελών ΔΕΠ στα πλαίσια ερευνητικών και εκπαιδευτικών αδειών, αποσπάσεων κ.λ.π., θέσπιση κινήτρων προς αυτή την κατεύθυνση (ενισχυτικά της αξιολόγησης των ιδρυμάτων αλλά και ένταξη στα προσόντα των προσώπων) 8. Οι προκηρύξεις ερευνητικών προγραμμάτων, να απευθύνονται από κοινού στους ΕΦ και στα ΑΕΙ με ισότιμη δυνατότητα ανάληψης της επιστημονικής ευθύνης της υλοποίησης ανεξάρτητα από την προέλευση. η ισότιμη συμμετοχή των ερευνητών, ΕΦ, μελών ΔΕΠ και ΑΕΙ- ΤΕΙ. 9. Στα πλαίσια των παραπάνω είναι ανάγκη να διερευνηθεί η θεσμοθέτηση συνεργασιών τόσο με μεμονωμένους ερευνητές όσο και μεταξύ Ερευνητικών Ιδρυμάτων και ΑΕΙ μέσω πρωτοκόλλων συνεργασίας. 10. Δυνατότητα συμμετοχής των ερευνητών των Ε.Κ. στις επιτροπές κρίσης των μελών ΔΕΠ και αντιστρόφως 11. Κοινή διαδικασία τακτικής αξιολόγησης των δομών των ΕΦ και των ΑΕΙ, από την νέα ΑΔΙΠ Δέσμευση της Πολιτείας στην κάλυψη των πάγιων αναγκών των Ερευνητικών φορέων που αφορούν στην μισθοδοσία του τακτικού ερευνητικού και διοικητικού 18

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. ΤΕΙ Κρήτης. (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας

Στρατηγική έρευνας. ΤΕΙ Κρήτης. (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας ΤΕΙ Κρήτης Στρατηγική έρευνας (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας Η ερευνητική στρατηγική του ΤΕΙ Κρήτης, εκτός από την αναγνώριση της ανάγκης για να ενθαρρύνει την έρευνα που βασίζεται στην επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΠ 2014 2020)»

«Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΠ 2014 2020)» ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης «Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΠ 2014 2020)» 12 Μαρτίου 2012 ΣΗΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστου Βασιλάκου Crazy Business Ideas ΙST College Tετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστου Βασιλάκου Crazy Business Ideas ΙST College Tετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014 Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστου Βασιλάκου Crazy Business Ideas ΙST College Tετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014 Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα κατ αρχάς να σας ευχαριστήσω για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014 Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες Αθήνα, Οκτώβριος 14 Αξιολόγηση δομών και αναδιοργάνωση Κεντρικής Διοίκησης (1/) Βασικές Επιτροπές Με την ψήφιση του Νόμου 44/11 ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 22/12/2010 Αρ. Πρωτ.: Εξ./382/2010 Προς : Υπουργό Παιδείας, ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, diavoulefsiaei@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Έδεσσα, 25-10-2014 I. Γενικές διαπιστώσεις από την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER II. III. IV. Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και της

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Τα Clusters ως Καταλύτης Καινοτομίας Συνεργατικοί Σχηματισμοί / Συμπλέγματα Φορέων Καινοτομίας /Cl Clusters:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής»

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» ελτίο Τύπου Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη για ενοποίηση και εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου

Η ανάγκη για ενοποίηση και εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου Η ανάγκη για ενοποίηση και εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Ημερίδα για το Νόμο-Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός

Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός Πυλώνες και Προγράμματα RESTART 2016-2020 Αντιστοιχία Προγραμμάτων ΠΥΛΩΝΑΣ Ι ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΚ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ κ. π. 2.1.3.δ ΑΡΧΙΚΟΣ 58.700.000 ευρώ ΤΡΕΧΩΝ 86.500.000 ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Μέχρι 30/11/06 ανέρχεται σε ποσοστό 60% ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ηµερίδα : Τρίτη 7 Μαρτίου 2006

ΕΘΝΙΚΟΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ηµερίδα : Τρίτη 7 Μαρτίου 2006 ΕΘΝΙΚΟΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Σ.Ε.Β.Ε.).) Ηµερίδα : Ανάπτυξη της Βασικής Έρευνας στην Ελλάδα : Εθνική Στρατηγική και Ευρωπαϊκή Προοπτική Τρίτη 7 Μαρτίου 2006 Αίθουσα Τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς'

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Συνέδριο ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ-Θ *-* Νοεμβρίου 2012 Grand Hotel Θεσσαλονίκη Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Παναγιώτης Τζιώνας Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙ-Θ Συμπεράσματα Τα Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. "Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη

Ημερίδα. Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη Ημερίδα "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ)" Αθήνα, Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Για το Σ της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ Γενικό κείμενο Στρατηγικής

ΕΠΑνΕΚ Γενικό κείμενο Στρατηγικής ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Γενικό κείμενο Στρατηγικής Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ) Εκδήλωση ΣΕΒ Παραγωγική Ανασυγκρότηση & Τεχνολογικές Προτεραιότητες Επιχειρηματικότητα και Έρευνα μια νέα εταιρική σχέση για μια ανταγωνιστική οικονομία 6 Νοεμβρίου 2012 Σταμάτιος Κριμιζής (Πρόεδρος),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση μιας συνεχούς προσπάθειας που ξεκινήσαμε από το 2004 για την προετοιμασία της Περιφέρειάς μας ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Εισαγωγή-χαιρετισμός Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Το 2015 ήταν μια ιστορική και εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας, για τον λαό μας, για όλους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας Η θεωρία VoC, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάλυση των δύο βασικών μοντέλων καπιταλισμού των φιλελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα OΜΙΛΙΑ του Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής των ιεθνών ράσεων του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών κ. Θανάση Λαβίδα στο Συνέδριο του Υπουργείου Εξωτερικών «Ο Ρόλος των Υπουργείων Εξωτερικών στην Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΑ Στρατηγικοί στόχοι του νέου Προγράμματος είναι: η μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παρέµβαση σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κώστας Τσεκούρας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστηµονικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό ρόλο στη συνολική αυτή προσπάθεια έχει η επιτάχυνση των διαδικασιών µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης. Η πολιτική αυτή έχει τρεις

Κεντρικό ρόλο στη συνολική αυτή προσπάθεια έχει η επιτάχυνση των διαδικασιών µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης. Η πολιτική αυτή έχει τρεις Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας, απηύθυνε οµιλία στην εκδήλωση µε θέµα «Έρευνα, Καινοτοµία & Ανάπτυξη στη Θεσσαλία» που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας και το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα