Μεταλλαγές στη σχέση Δημόσιου Ιδιωτικού Χώρου στο Μαρούσι ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταλλαγές στη σχέση Δημόσιου Ιδιωτικού Χώρου στο Μαρούσι (1950-2010)"

Transcript

1 Μεταλλαγές στη σχέση Δημόσιου Ιδιωτικού Χώρου στο Μαρούσι ( ) Τσάδαρη Σοφία Περίληψη Το Μαρούσι είναι μία από τις προαστιακές περιοχές της Αθήνας που από τη δεκαετία του 1970 μέσω της αστικοποίησης έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές. Πρόσφατα, ο μετασχηματισμός του είναι γοργός με βασικούς συντελεστές τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, την ολοκλήρωση των έργων υποδομής της Αττικής Οδού και του Αεροδρομίου στα Σπάτα, που συνέβαλαν κεντρικά στη διαμόρφωση του υπερτοπικού κέντρου του. Οι σφαίρες του δημόσιου και του ιδιωτικού και το μοίρασμα ανάμεσά τους είναι ό,τι εν πολλοίς χαρακτηρίζει τον αστικό τρόπο ζωής. Εξετάζοντας το Μαρούσι και τη μεταλλαγή αυτών των σχέσεων εγείρονται ερωτήματα με ιδιαίτερη σημασία για τον μετασχηματισμό της πόλης. Από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ελλείπει το πλέγμα των ρυθμίσεων που θα υλοποιούν μια σφαιρική πολιτική στοχοθεσία για τον δημόσιο χώρο. Αυτός ο τρόπος σχεδιασμού σε συνδυασμό με τα δεδομένα της ιδιώτευσης των κοινωνικών σχέσεων, της κρίσης του συλλογικού και ένα πρότυπο ζωής στηριγμένης κατά έναν μεγάλο βαθμό στην κατανάλωση επιδρούν στη σχέση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου. Δείχνουμε αυτές τις διαδικασίες υπό το πρίσμα της ιστορικής διαδρομής και των κοινωνικών δεδομένων. Τα δεδομένα συστηματοποιούνται μέσα από την τυπολόγηση των καταστάσεων της πρωτογενούς (παρατήρηση, βιωματική εμπειρία, επαφή με στοχευμένους πληροφορητές) και της δευτερογενούς έρευνας (βιβλιογραφία, συλλογή, αποδελτίωση, σύνθεση και επεξεργασία άρθρων). 1. Εισαγωγή Το παρόν άρθρο στηρίχθηκε στα δεδομένα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας στο ΔΠΜΣ του ΕΜΠ το Η εργασία με τίτλο «ΑΘΗΝΑ 2009: αστικός μετασχηματισμός και τάσεις χωροθέτησης των χρήσεων: Το Μαρούσι ως μελέτη περίπτωσης» πραγματοποιήθηκε από την ίδια συγγραφέα υπό την επίβλεψη της κ. Μ. Μαντουβάλου. Αξιοποιώντας τα δεδομένα και τη γνώση της περιοχής, σε αυτήν τη δημοσίευση εστιάζουμε στη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού χώρου και τις μεταλλαγές της. Τα ιστορικά δεδομένα (ενδεικτικά: Ζαγκλής 1976, Μενασέ 2005, Πολιτόπουλος 1995, Σαρηγιάννης 2001, Σερράος, 2001, Τσαγκαράτος 2001) και οι θεωρητικές αναφορές (ενδεικτικά: Βαΐου 2000, Βαΐου-Μαντουβάλου-Μαυρίδου χ.χ.έ, Castells , Lefebvre 1977, Rossi 1991, Σταυρίδης 1990) συντίθενται με βάση τη μελέτη περίπτωσης και την οπτική πρόσληψής τους από τη γράφουσα σε ένα νέο επίπεδο. 2. Μεθοδολογία Η προσέγγιση της σχέσης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού χώρου και των μεταλλαγών της πραγματοποιείται μέσα από τη μελέτη περίπτωσης. Η πρωτογενής έρευνα στηρίχθηκε στη βιωματική εμπειρία και την παρατήρηση, στην αναζήτηση ιστορικών πηγών και σε συναντήσεις και συζητήσεις με στοχευμένους πληροφορητές. Τα δεδομένα συστηματοποιήθηκαν με τη διαδικασία της τυπολόγησης. Η δευτερογενής έρευνα περιέλαβε τη μελέτη της βιβλιογραφίας, τη συλλογή, αποδελτίωση, σύνθεση και επεξεργασία δεδομένων από τοπικά και άλλα έντυπα. Η πρωτογενής και η δευτερογενής έρευνα με κριτήρια τις παραμέτρους «ιστορία» και 1

2 «κοινωνία» διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία σύγκρισης αποτίμησης - διεξαγωγής συμπερασμάτων. 3. Θεωρητικές αναφορές Πολλές απόψεις θεωρητικές και πρακτικές θεωρούν τον εμπειρικά ορισμένο χώρο ως αντανάκλαση των κοινωνικών σχέσεων στις οποίες παρέχει πεδίο. Αναζητώντας κανείς στον χώρο τις ενδείξεις κοινωνικών σχέσεων, διαβάζοντας την πόλη σαν ένα κείμενο που μιλάει για την κοινωνία που τη χρησιμοποιεί οδηγείται άμεσα στην προέκταση κάποιων κοινωνικών μεταβλητών που χαρακτηρίζουν τις κοινωνικές σχέσεις στην τυπολόγηση και αξιολόγηση των αντίστοιχων χώρων. Πρόκειται κύρια για τις μεταβλητές του ιδιωτικού και του δημόσιου και για όποιες άλλες τις συγκεκριμενοποιούν, τις μεταγράφουν ή τις εξεικονίζουν (Σταυρίδης 1990: σ. 106). Έχει σημασία να καταλάβουμε ότι αυτές οι μεταβλητές δεν αποτελούν μόνο θεωρητικά εργαλεία, δεν ονομάζουν απλώς κάποιες διακρίσεις. Έχουν κατοχυρωμένη κοινωνική χρήση και δρουν καθημερινά. Η αντίθεση ιδιωτικό-δημόσιο κάθε άλλο παρά περιγραφική και ουδέτερη είναι. Στο κέντρο μιας κοινωνίας που έχει κάνει σημαία της το ιδιωτικό (ιδιωτική πρωτοβουλία, ιδιωτικές ανάγκες, ιδιοκτησία) και που έχει φτάσει σχεδόν να ταυτίσει το δημόσιο με το κρατικό, οι έννοιες αυτές αποκρυσταλλώνουν κοινωνικές πρακτικές, προβάλλουν, μεσολαβούν και ταυτόχρονα διαθλούν μια πραγματικότητα κοινωνικών σχέσεων. Μοιάζει στις σύγχρονες κοινωνίες οι έννοιες του ιδιωτικού και του δημόσιου, όταν αναφέρονται στο καθεστώς του χώρου, να ορίζουν αυστηρά οριοθετημένες επικράτειες που συνεπάγονται συγκεκριμένες νομικές σχέσεις. Το ιδιωτικό και το δημόσιο περιλαμβάνουν ένα πλήθος σχέσεων των ατόμων μιας κοινωνίας με τον χώρο στον οποίο βρίσκονται και δρουν. Οι σχέσεις αυτές δεν είναι απλή αντανάκλαση θεσμοποιημένων κοινωνικών σχέσεων (όπως π.χ. σχέσεων ιδιοκτησίας) αλλά υπόκεινται στη δυναμική των κοινωνικών διαδικασιών και την ιδιαίτερη θέση κάποιου ατόμου στο εσωτερικό τους. 4. Παρουσίαση της έρευνας 4.1. Ιστορική Διαδρομή Αν σήμερα το άκουσμα της λέξης «Μαρούσι» συνοδεύεται συνειρμικά από τις πρόσφατες εικόνες των Ολυμπιακών Αγώνων, της Αττικής Οδού, του Mall και της «ελληνικής εκδοχής της Defence» έχει αξία να σταθούμε στην ιστορική διαδρομή του μετασχηματισμού του. Το Μαρούσι στη δεκαετία του 50 είχε τη δική του αυτοτελή ζωή και το κέντρο του ήταν κυρίως στους άξονες των οδών Μητροπόλεως και Ερμού, περιλάμβανε την κεντρική πλατεία Κασταλίας και κατέληγε στην πλατεία του Σταθμού. Μέχρι τη δεκαετία του 1960 το Μαρούσι είχε μετεξελιχθεί σε προάστιο. Διέθετε οργανωμένο, μικρής κλίμακας κέντρο με εξυπηρετήσεις λιανικού εμπορίου και αναψυχής περιορισμένης εμβέλειας, ενώ η παραδοσιακή βιοτεχνία πήλινων σκευών εξέφραζε την «υπερτοπική δραστηριότητα» της εποχής. Το 1962 παραδίδεται η κυκλοφοριακή μελέτη «Σμιθ», σχέδιο που δίνει απόλυτη προτεραιότητα στο οδικό δίκτυο και στα ΙΧ. Το 1968 ακολουθεί ο νόμος 395, ο οποίος αυξάνει τους ΣΔ κατά 30% περίπου σε όλη τη χώρα (Σαρηγιάννης, 2000: σ ). Το προάστιο από τα μέσα της δεκαετίας του 60 εισέρχεται σε μια διαφορετική φάση. Από τα μέσα της δεκαετίας του 70 ο χαρακτήρας της περιοχής μεταβάλλεται σε σχέση με τον τρόπο και τις διαδικασίες διαμόρφωσης του δομημένου περιβάλλοντος. Ωστόσο, η «πολυκατοικιοποίηση» - και του Αμαρουσίου - που μέχρι και τα τέλη της 2

3 δεκαετίας του 1970 ανατέμνει την εικόνα του κέντρου και των προαστίων δεν ανυψώνει απλώς το κτισμένο περιβάλλον. Τα θεμέλια της αλλαγής βρίσκονται στην ποσοτική αλλά και την ποιοτική αλλαγή των κοινωνικών δεδομένων από τη μαζική εισροή μικροαστικών και εργατικών στρωμάτων και την ιδεολογία της κοινωνικής ανέλιξης. Στη δεκαετία του 80 ολοκληρώνεται σε ένα πρώτο επίπεδο η μεταλλαγή του χαρακτήρα της περιοχής. Το κέντρο βάρους του Λεκανοπεδίου, από το κέντρο της Αθήνας μετατοπίζεται βόρεια, γραμμικά κατά μήκος της Λεωφόρου Κηφισίας. Έχουμε μια γενική άνοδο των εισοδημάτων και ευρύτερους μετασχηματισμούς της οικονομίας. Η Ελλάδα έχει μπει στην ΕΟΚ και μέσω τεθλασμένων οπτικών η διεθνής συζήτηση σε οικονομικό και όχι μόνον επίπεδο χρωματίζει την αλλαγή των θεσμών, φέρει ένα νέο ιδεολογικό φορτίο. Όσο πλησιάζουμε προς το 1990 γύρω από τα βόρεια και όχι μόνον αθηναϊκά προάστια έχει διαμορφωθεί ένα ολόκληρο πρότυπο πρότυπο ζωής και πρότυπο ανάπτυξης. Η ζωή έξω από τη φασαρία του κέντρου, μακριά από το «νέφος», το αυτοκίνητο, έχουν κάτι από ένα μικρό ελληνικό «αμερικάνικο όνειρο». Η για πολλούς αδυσώπητα αμερικάνικη παράμετρος της κατανάλωσης εισβάλει με πολύ εμφατικό τρόπο. Η περίοδος των Ολυμπιακών Αγώνων έρχεται ως καταλύτης σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η περιοχή ετοιμάζεται να υποδεχτεί τεράστια μεγέθη οικονομικής και οικοδομικής δραστηριότητας και μαζί με τους χιλιάδες ολυμπιακούς επισκέπτες να συγκεντρώσει τα βλέμματα σε διεθνές επίπεδο. Η πρωτοκαθεδρία της αγοράς επισφραγίζεται από ad hoc επιλογές σε ένα πλαίσιο market-lead πολεοδόμησης Τυπολογίες Αστικής Ανάπτυξης στο Μαρούσι Η μελέτη περίπτωσης και συγκεκριμένα το Μαρούσι λειτουργεί ως αφαίρεση και είναι το συγκεκριμένο πεδίο για τη διερεύνηση των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στην πόλη ως το όλον που συντίθεται όμως από τα επιμέρους. Η τυπολόγηση αποτελεί μια μέθοδο που μέσα από τη μελέτη των συντελεστών του αστικού χώρου διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο για την ανάλυση και την ανάπτυξη του αστικού χώρου. Για τη μελέτη περίπτωσης του Αμαρουσίου θεωρούμε βασικά συστατικά για τις τυπολογίες αστικής ανάπτυξης τις περιοχές κατοικίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ζώνης με βάση και την ιστορική εξέλιξή τους. Η επιλογή των δύο αυτών βασικών συντελεστών παραμέτρων έχει απολήξεις στη διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού. Το συλλογικό και το ιδιωτικό, η κοινωνία και το άτομο, συγχέονται και συγκρούονται μέσα στην πόλη. Οι περιοχές κατοικίας είναι περιοχές διαπλοκής της δημόσιας, της ημιδημόσιας και της ιδιωτικής σφαίρας. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται αναλυτικά οι τύποι της αστικής ανάπτυξης και επισημαίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Στο σχέδιο 1 φαίνεται η χωρική τους θέση, ενώ οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι χαρακτηριστικές των τύπων Τ1: παραδοσιακό κέντρο (εικόνα 1), Τ2: υπερτοπικό κέντρο (εικόνα 2), Τ3: Περιοχές Αμιγούς Κατοικίας (εικόνα 3), Τ4: Περιοχές που αλλάζουν χρήση και χαρακτήρα (εικόνα 4). 5. Συμπεράσματα : Μεταλλαγές στη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού χώρου Σε σχέση με τον σχεδιασμένο χώρο της ελληνικής πόλης υπάρχουν δύο παράμετροι με καθοριστικό ρόλο. Είναι η ασθενής παρουσία του κτηματικού κεφαλαίου στη διαδικασία της παραγωγής του κτισμένου χώρου και μια προωθημένη εξατομίκευση έναντι μιας λανθάνουσας συλλογικότητας, σε μια υπεροχή του ιδιωτικού επί του δημόσιου, στοιχεία που θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την ελληνική κοινωνία (Καρύδης Δ., στο ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ 2002, σ: ). Αυτό ο τρόπος σχεδιασμού σε συνδυασμό με τα δεδομένα 3

4 της ιδιώτευσης των κοινωνικών σχέσεων, της κρίσης του συλλογικού και ένα πρότυπο ζωής στηριγμένης κατά έναν μεγάλο βαθμό στην κατανάλωση και τη μετακίνηση με το αυτοκίνητο είναι εμφανείς σε περιοχές όπως το Μαρούσι. Το υπερτοπικό κέντρο, και ιδιαίτερα τα πιο πρόσφατα τμήματά του στη δυτική πλευρά της Κηφισίας, προέκυψε ως αποτέλεσμα αθροιστικής παράθεσης τεράστιων όγκων σε επιμέρους οικόπεδα. Οι χώροι του ολυμπιακού σταδίου και του ολυμπιακού χωριού τύπου, που πλέον έχει μετατραπεί σε κατοικίες, είναι περίφρακτοι. Αυτή η αντιμετώπιση της πόλης ως άθροισμα οικοπέδων έχει δημιουργήσει μια κατάσταση κάθετων διαχωρισμών και συνόρων, μια εικόνα που προσομοιάζει στις αμερικάνικες edge cities. Τελικά συντίθεται ένας χώρος άβατος για τον πεζό αφενός και αφετέρου εντελώς αποσπασματικός. Η αμιγής κατοικία σε συνδυασμό με τις υπερτοπικές χρήσεις έχει δημιουργήσει στο Μαρούσι μια ιδιότυπη κατάσταση σύγχρονου ελληνικού zoning. Η γειτονιά και ο δρόμος ως δημόσιος χώρος υποχωρούν και στη θέση τους επικρατεί η παράθεση πολυκατοικιών όπου λαμβάνουν χώρα παράλληλοι ιδιωτικοί βίοι. Ιδιαίτερα για τα μεσαία και ανώτερα στρώματα η κοινωνική ζωή δεν εξελίσσεται στη γειτονιά, αλλά πραγματώνεται με επισκέψεις σε φιλικά σπίτια που βρίσκονται διάσπαρτα στην Αθήνα και τα επισκέπτεται κανείς επιλεκτικά με το αυτοκίνητό του. Η αμιγής κατοικία ενισχύει ως έναν βαθμό αυτό το πρότυπο. Προστατεύοντας την κατοικία από την επέκταση των κεντρικών χρήσεων σε όλη την περιοχή ταυτόχρονα υποβαθμίζεται η πολυλειτουργικότητα και η μίξη των χρήσεων ως βασικό χαρακτηριστικό και της ελληνικής γειτονιάς και πόλης, αλλά και της ίδιας της κοινωνικής ζωής στη γειτονιά. Τα μικρομάγαζα των ισογείων της Αθήνας είναι συνθήκη συνάντησης και κοινωνικής συνεύρεσης. Στο Μαρούσι είναι μια κατάσταση που έχει επιβιώσει κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του «παραδοσιακού κέντρου», ενώ στις πολεοδομικές ενότητες Αγ. Θωμά και Παραδείσου που βρίσκονται στη σκιά του υπερτοπικού κέντρου έχει εξαλειφθεί. Υπάρχουν βέβαια και οι ενδιάμεσες καταστάσεις, όπου όλο και περισσότερο επικρατεί σταδιακά το πρότυπο της ιδιώτευσης στην κατοικία και της ικανοποίησης των καταναλωτικών αναγκών στα μεγάλα κέντρα αναψυχής, εμπορίου και εξυπηρετήσεων. Στο Μαρούσι, πλάι στις εξόφθαλμες μεταλλαγές του υπερτοπικού κέντρου επέρχονται και αλλαγές στις περιοχές κατοικίας και στο παλιό παραδοσιακό κέντρο. Οι σφαίρες του δημόσιου και του ιδιωτικού, πολύ δε περισσότερο το μοίρασμα ανάμεσά τους είναι ό,τι εν πολλοίς χαρακτηρίζει τον αστικό τρόπο ζωής (Siebel, 2003: σ.87-97). Η επέκταση των ιδιωτικοποιημένων χώρων, αλλά και των λειτουργιών του δημόσιου χώρου θολώνουν αυτήν ακριβώς τη διάκριση. Μέσω αυτής της διαδικασίας, αλλά και με την αναβάθμιση του ρόλου της «ασφάλειας» που ενισχύει τη διάκριση ασφαλούς και επικίνδυνου χώρου ως βασική, τροποποιείται η κοινωνική δομή της πόλης. Τα ανώτερα και μεσαία στρώματα θα μπορούσε κανείς σε μια ακραία διατύπωση να πει πως αυτονομούνται σταδιακά σε μια δικιά τους σφαίρα ιδιωτικοποιημένων δημόσιων και ημιδημόσιων χώρων. Τέτοιοι σε μια πιο ακραία έκφραση είναι οι gated communities όπου ιδιωτικοποιείται και ο ημιδημόσιος χώρος ως η μετάβαση από την κατοικία, στη γειτονιά και τελικά στην πόλη. Τέτοιοι χώροι είναι πολύ περισσότερο τα τεράστιας κλίμακας εμπορικά κέντρα και κέντρα αναψυχής. Οι μεταβλητές του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου και όσες μπορεί να δηλώνουν ενδιάμεσες περιπτώσεις παρέχουν μια άρθρωση που εξοπλίζει με περιεχόμενο αξιών τις μορφές του χώρου. Ανεξάρτητα από τον τρόπο διαπιστώνουν και ταυτόχρονα εισάγουν στο χώρο ένα πλέγμα από κονωνικές αξιολογήσεις, μέσω του οποίου μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς χώρους, να τους κατατάσσουμε και να διαμορφώνουμε κριτήρια σχεδιασμού. Το νόημα του χώρου, με άλλα λόγια το συμβολικό του περιεχόμενο, προκύπτει σε αυτήν την 4

5 περίπτωση από τη συνάντηση μιας άρθρωσης εκείνης που εισάγει η κλίμακα του ιδιωτικού και του δημόσιου-με ένα αξιολογικό πλέγμα. Και είναι η προτεραιότητα που δίνεται σε κάποιες περιοχές αυτής της κλίμακας που επιτρέπει να προσδιοριστούν οι σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα σκαλοπάτια της. Είναι πρόδηλο το γεγονός ότι το περιεχόμενο της χρήσης κατοικία, αλλά και του δημόσιου χώρου έχει διαφορετικό περιεχόμενο από περιοχή σε περιοχή. Ακόμη περισσότερο υπόκειται σε εξαιρετικά σημαντικές μεταβολές από εποχή σε εποχή. Ειδικότερα στο Μαρούσι, είναι εντελώς διαφορετικό το νόημα του δημόσιου χώρου στις γειτονιές του 1950, στις πολυκατοικίες του 70 και στις σημερινές «γειτονιές». Για τις νέες γενιές ειδικότερα το Mall διαδραματίζει έναν ρόλο δημόσιου χώρου αντίστοιχο με αυτόν της πλατείας των παλιότερων εποχών. Δεν είναι τόσο εύκολο να απαντήσουμε στο ερώτημα αν το εν λόγω συγκρότημα έχει το χαρακτήρα δημόσιου ή ιδιωτικού χώρου. Είναι ένα νέο καθεστώς, ενδιάμεσο, ενός ιδιωτικοποιημένου δημόσιου χώρου. Αυτό γιατί ό,τι χαρακτηρίζει το δημόσιο χώρο και τη δημόσια σφαίρα είναι κάτι πολύ περισσότερο από την ιδιοκτησία. Στις διάφορες καταγραφές οι δρόμοι και το Ολυμπιακό Στάδιο καταγράφονται στους κοινόχρηστους (δημόσιους;) χώρους. Υπηρετούν, όμως μια τέτοια λειτουργία; Και από την άλλη πλευρά επέρχεται μεταβολή της ποιότητας και των δημόσιων χώρων που υπήρχαν από πάντοτε. Τέτοιοι είναι π.χ. ο δρόμος και η πλατεία. Ο χαρακτήρας της βόλτας στην πλατεία του Σταθμού ή στην Κασταλίας, που είναι ιστορικές πλατείες της περιοχής είναι διαφορετικός σε σχέση με άλλες εποχές. Η πλατεία του Σταθμού υποστηρίζεται από πολύ μικρότερη γκάμα χρήσεων, αφού πλέον δεν είναι το μοναδικό κέντρο της περιοχής. Κυρίως, όμως, η διαφορά έγκειται - σε σχέση με το παρελθόν - και στις ίδιες τις χρήσεις και άρα στους χρήστες της πλατείας. Σήμερα τη διασχίζουν όσοι πάνε στο τρένο και αυτοί που θα απολαύσουν τον καφέ τους σε κάποιο από τα καταστήματα. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το κέντρο ενός προαστίου του παρελθόντος με αρκετά μεγάλη αυτάρκεια εξυπηρετήσεων (αγορά, τράπεζα, ταχυδρομείο, θερινοί κινηματογράφοι, καφενεία, ξενοδοχεία). Ο ρόλος π.χ. του κλειστού κινηματογράφου ΔΙΑΝΑ είναι εντελώς υποβαθμισμένος σε σχέση με άλλες εποχές. Το πώς διαμορφώνονται τα κέντρα πόλης, ως εξ ορισμού τόπων άτυπης συνάντησης και πολλαπλής, έμμεσης επικοινωνίας τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της. Η δημιουργία του υπερτοπικού κέντρου στο Μαρούσι μοιάζει περισσότερο με κολλάζ κτιρίων σε παράθεση. Το κέντρο αυτό απέχει παρασάγγας από την ιστορική έννοια του κέντρου. Δεν αποτελεί έναν τόπο συμπύκνωσης των χώρων και των χρόνων όπου όλοι αυτοί συγκεντρώνονται και προωθείται μια αίσθηση συμμετοχής τους σε ευρύτερες συλλογικότητες. Η φυσική συνεύρεση, η θέαση τρόπων ζωής και συμπεριφορών, η όσμωση κοινωνικών, ηλικιακών και πολιτισμικών ετεροτήτων που συγκροτούν την πόλη, στο νέο «κέντρο» στο Μαρούσι δεν είναι δυνατή. Είναι κέντρο πόλης ένα πεδίο - ευνοϊκό αλήθεια - για την ανέγερση συμβόλων ευημερίας, εφήμερης εικονολατρίας, σχεδιαστικής και κατασκευαστικής δεξιοτεχνίας και επίδειξης; 6. Βιβλιογραφία Βαΐου, Ντ., Μαντουβάλου, Μ. & Μαυρίδου, Μ. (χ.χ.έ), Κοινωνικές δυναμικές και ανάπτυξη του αστικού χώρου Αναγνώσεις στην ελληνική πολεοδομία, Αθήνα: ΕΜΠ Castells, M. ( ), στο Λαζαρίδης, Π. (χ.χ.ε)[επιμ.], Πόλη και κοινωνία- Ιδεολογία κοινωνιολογική θεωρία και σχεδιασμός-τέσσερα κείμενα του Manuel Castells, Αθήνα: νέα σύνορα-α. Λιβάνης 5

6 Ζαγκλής, Χρ. (1976), Αμαρούσιον (το αρχαίον Άθμονον): Ιστορική και Λαογραφική μελέτη, Μαρούσι: εκδόσεις Αμαρυσίας Lefebvre, H. (1977), Δικαίωμα στην πόλη, Αθήνα: Παπαζήση Μενασέ, Α. (2005), Μαρούσι 2005, Ανάλυση στις κρατικές επιλογές και στις χωρικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις, Αθήνα: διπλωματική εργασία στο ΔΠΜΣ Πολεοδομίας-Χωροταξίας του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ Πολιτόπουλος, Τ.Ε. (1995), Μαρουσιώτικα: Αθμονον-Αμαρύσιον-Μαρούσι, Μαρούσι Rossi, A. (1991), Η αρχιτεκτονική της πόλης, Θεσσαλονίκη: University Studio Press Λέφας, Π., Siebel, W. & Binde, J. (2003), Αύριο, οι πόλεις, Αθήνα: Πλέθρον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, (2002), 10 Ο Πανελλήνιο συνέδριο αρχιτεκτονικό συνέδριο: η αρχιτεκτονική και η ελληνική πόλη στον 21 ο αιώνα, Αθήνα: ΤΕΕ Σαρηγιάννης, Γ. (2001), «Το Μαρούσι και το εμπορικό του κέντρο στη δεκαετία του 50», στο Πρακτικά 8 ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής Μαΐου 1999, Μαρούσι: έκδοση του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δήμου Αμαρουσίου, σσ Σερράος, Κ. (2001), «Επιπτώσεις από τη σημερινή αστική ανάπτυξη στη Λ. Κηφισίας», στο Πρακτικά 8 ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής Μαΐου 1999, Μαρούσι: έκδοση του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δήμου Αμαρουσίου, σσ Σταυρίδης, Στ. (1990), Η συμβολική σχέση με τον χώρο, Αθήνα: Κάλβος, Τσαγκαράτος, Σ. (2001), Πολεοδομικά Τετράδια, Αθήνα: Νεφέλη Τσάδαρη Σοφία Αρxιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ - ΔΠΜΣ Πολεοδομίας Χωροταξίας ΕΜΠ Υπ. Δρ. ΕΜΠ Συνεργάτης Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας Ξενίας 6 Χαλάνδρι, TK 15233, Αθήνα Αττική, , , 6

7 Extended Summary Transmutation of the relation between public and private space in Maroussi ( ) Sofia Tsadari This paper approaches the transmutation of the relation between public and private space. As a case study the municipality of Maroussi in Athens is being chosen. The introduction refers to relevant studies and defines the contribution of our approach. Sections 2 and 3 present the theoretical framework and methodology. In section 4 the main parts of the research are being displayed, while section 5 is conclusive. In section number 4.1 the historical context shows that Maroussi is one of the suburban areas of Athens which has undergone significant change through urbanization since the 1970s. Especially in recent time, its transformation has been rapid while the Olympic Games, infrastructure projects such as Attiki Odos, the Suburban Railway and the airport at Spata have played a key role in the formation of a supra-local centre. The transformation, however, takes place in many ways and regions of Maroussi, affecting housing, the traditional centre, the standard of life of its own residents as well as the relation between public and private space. Typology method is being used to systematize the research results. In section number 4.2. table 1 displays a typology of urban changes which adopts 4 main types. Drawing 1 defines their location and pictures 1-4 show characteristic aspects from these areas. The process and data mentioned above support the conduct of conclusions in the last section. Social relationships change, they retire into their shells in a way, while at the same time more shiny happy people consume a spread variety of products. New built, multifunctional private spaces partly substitute the old-fashioned but more original public spaces, squares and neighbourhood streets. Security emerges as a basic value of our new society and the emergence of questions follows, concerning the complicated issue of the urban change and the ways these took place in Maroussi, a suburb of Athens that became a supra-local centre of the new Athens City. Sofia Tsadari Arch. Engineer NTUA Msc Urban Planning NTUA PHD candidate NTUA Co-operator of the Organization for the Master Plan and Environmental Protection of Athens 6 Xenias Str. Chalandri, TK 15233, Athens, Attica, Greece (0030) , (0030) , 7

Από τον αστικό δρόμο στο δρόμο στην περιφέρεια:

Από τον αστικό δρόμο στο δρόμο στην περιφέρεια: ΕΜΠ- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ Από τον αστικό δρόμο στο δρόμο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ- ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΧΩΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ- ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥΣΗ 55 ΧΩΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ- ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ Ευγενία Τούση 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αφορμή για την παρούσα εργασία αποτέλεσε παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΜ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: Μεταλλαγές των ιδεών για την πόλη στον 20 ο αιώνα

ΔΠΣΜ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: Μεταλλαγές των ιδεών για την πόλη στον 20 ο αιώνα ΔΠΣΜ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: Μεταλλαγές των ιδεών για την πόλη στον 20 ο αιώνα Θέμα: «Πρελούδιο στην «παγκόσμια πόλη» Πλαίσιο μιας θεωρητικής συζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Τοπικές Πολιτικές του Δήμου Αμαρουσίου

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Τοπικές Πολιτικές του Δήμου Αμαρουσίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Τοπικές Πολιτικές του Δήμου Αμαρουσίου Επιβλέπων Ν. Χλέπας Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

«Ουδέν (;) νεώτερον από το θαλάσσιο µέτωπο»: Μια διεθνής συζήτηση και η Θεσσαλονίκη ως «ιδιαίτερο παράδειγµα».

«Ουδέν (;) νεώτερον από το θαλάσσιο µέτωπο»: Μια διεθνής συζήτηση και η Θεσσαλονίκη ως «ιδιαίτερο παράδειγµα». ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Κατεύθυνση: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ διπλωµατική εργασία Πασχάλης Σαµαρίνης. Επιβλέπουσα: Ντίνα Βαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ Μπακογιάννης, Ευθύμιος 1, Βάσση, Αυγή 2, Σιόλας, Άγγελος 3 1 Δρ Μηχανικός ΕΜΠ, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικότητα και κατοίκιση. Tα μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα.

Συλλογικότητα και κατοίκιση. Tα μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα. Πανεπιστήμιο Πατρών _ Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών _ Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 Ερευνητική Εργασία _ Συλλογικότητα και κατοίκιση. Tα μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα. Παρασκευή Μπουλάκου _ΑΜ1005 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ CITY BRANDING ΣΤΟ ΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

επεµβάσεων και αναπλάσεων, τα οποία είναι διδακτικά ως τη φιλοσοφία, τον τρόπο υλοποίησής τους ( οργανωτικά σχήµατα, χρηµατοδότηση κλπ), αλλά και το

επεµβάσεων και αναπλάσεων, τα οποία είναι διδακτικά ως τη φιλοσοφία, τον τρόπο υλοποίησής τους ( οργανωτικά σχήµατα, χρηµατοδότηση κλπ), αλλά και το Εισαγωγή Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται θέµατα σχετικά µε τις επεµβάσεις µεγάλης κλίµακας και τις αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, καθώς και τις επιδράσεις τους µέσα στα πλαίσια των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

δημόσιου χώρου χρήστες αναζητούνται

δημόσιου χώρου χρήστες αναζητούνται δημόσιου χώρου χρήστες αναζητούνται εθνικό μετσόβιο πολυτεχνείο τμήμα αρχιτεκτόνων Μάρτιος 2012 Επιβλέποντες Βοζάνη Αριάδνη Κούρκουλας Ανδρέας Φοιτήτρια Μπίστη Μαριάνα 5 Ευχαριστώ τους Ανδρέα και Αριάδνη,

Διαβάστε περισσότερα

Σο πλαίσιο εξέλιξης των μικρών οικισμών στην Ελλάδα

Σο πλαίσιο εξέλιξης των μικρών οικισμών στην Ελλάδα Σο πλαίσιο εξέλιξης των μικρών οικισμών στην Ελλάδα Αναστάσιος Γιώτης Τοπογράφος, Υποψ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου-Τμήμα Γεωγραφίας, MSc Διαχείριση Πληροφοριών Γης & Χαρτογράφηση Περίληψη Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΟΣ 6 VOLUME 6 ΤΕΥΧΟΣ 1 ISSUE 1 ΜΑΪΟΣ 2007 MAY 2007 ΣυντακτικH ΕπιτροπH ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«REMAP: Όταν η πλατφόρμα σύγχρονης τέχνης, γίνεται πλατφόρμα εκτοπισμού και «εξευγενισμού».

«REMAP: Όταν η πλατφόρμα σύγχρονης τέχνης, γίνεται πλατφόρμα εκτοπισμού και «εξευγενισμού». ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑЇΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «REMAP: Όταν η πλατφόρμα σύγχρονης τέχνης, γίνεται πλατφόρμα εκτοπισμού και «εξευγενισμού». ΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Παράρτημα Δράμας Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λειτουργικός χαρακτηρας του πρωτεύοντος οδικού δικτύου του ΠΣΑ το 1988

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λειτουργικός χαρακτηρας του πρωτεύοντος οδικού δικτύου του ΠΣΑ το 1988 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λειτουργικός χαρακτηρας του πρωτεύοντος οδικού δικτύου του ΠΣΑ το 1988 Υπεύθυνοι Διδάσκοντες : Ι. Τσουδερός, Δ. Διμέλλη Φοιτήτρια : Βασιλική Παπαϊωάννου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Αφετηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΤΟΠΙΕΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΤΟΠΙΕΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΠ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ μέτρο 4.2.1 ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΤΟΠΙΕΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Μαντουβάλου* ΑΣΤΙΚΗ ΓΑΙΟΠΡΟΣΟΔΟΣ, ΤΙΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ II. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**

Μαρία Μαντουβάλου* ΑΣΤΙΚΗ ΓΑΙΟΠΡΟΣΟΔΟΣ, ΤΙΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ II. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ** Επιθ. Κοιν. Ερευνών, 89-90, 1996, 53-80 Μαρία Μαντουβάλου* ΑΣΤΙΚΗ ΓΑΙΟΠΡΟΣΟΔΟΣ, ΤΙΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ II. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ** ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΜΠ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙ ΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ανδρουλακάκη Ελευθερία, Χαρμαλιά Κωνσταντίνα Ακαδ. Έτος: 2007 2008 Εισαγωγή Σκοπός της εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής

2. Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής 2. Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής 2.1. Το αστικό φαινόµενο και η αργή εξέλιξη του σχεδιασµού των πόλεων Στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21 ου αιώνα, οι πόλεις αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 70 ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, Ν ο 21, 2013, 70-84 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αλεξάνδρα Ζαμάνη, 1 Γεώργιος Καραβοκύρος, 2 Βύρων Κοτζαμάνης, 3 Κωνσταντίνος Λαλένης

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και διεκδίκηση δημόσιων χώρων: Ένα κίνημα της πόλης στην Αθήνα του 21 ου αιώνα 1

Προστασία και διεκδίκηση δημόσιων χώρων: Ένα κίνημα της πόλης στην Αθήνα του 21 ου αιώνα 1 Προστασία και διεκδίκηση δημόσιων χώρων: Ένα κίνημα της πόλης στην Αθήνα του 21 ου αιώνα 1 Κάρολος Ιωσήφ Καβουλάκος Εισαγωγή H θεωρητική συζήτηση και η εμπειρική έρευνα γύρω από τα κοινωνικά κινήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Η Οργάνωση του Χώρου και ο Προγραμματισμός.

Η Οργάνωση του Χώρου και ο Προγραμματισμός. Η Οργάνωση του Χώρου και ο Προγραμματισμός. Μια εισαγωγή Χρήστος Θ. Κουσιδώνης ΑΜ, Δρ Πολεοδομίας-Χωροταξίας τηλ.: 2310542446 e-mail: kousidon@otenet.gr Δεκέμβριος 2007 1. Εισαγωγή Οι όροι πολεοδομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1. ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1.2 ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΓΗΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ ΟΙΚΙΣΤΕΣ 1.3 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1. ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1.2 ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΓΗΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ ΟΙΚΙΣΤΕΣ 1.3 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1. ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1.2 ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΓΗΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ ΟΙΚΙΣΤΕΣ 1.3 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Π.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.1 ΤΑ ΠΡΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικές Πόλεις. Όροι Δόμησης και Φυσιογνωμία. Το Παράδειγμα της Ερμούπολης

Ιστορικές Πόλεις. Όροι Δόμησης και Φυσιογνωμία. Το Παράδειγμα της Ερμούπολης Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ. 1-2 2004, Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No 1-2 9 Ιστορικές Πόλεις. Όροι Δόμησης και Φυσιογνωμία. Το Παράδειγμα της Ερμούπολης ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΘΕΟΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινόχρηστοι Χώροι του Οικισμού: Η Όσμωση των Χρήσεων και η Ευελιξία στο Σχεδιασμό

Κοινόχρηστοι Χώροι του Οικισμού: Η Όσμωση των Χρήσεων και η Ευελιξία στο Σχεδιασμό Τεχν. Χρον. Επιστ. Εκδ. ΤΕΕ, ΙI, τεύχ. 1-2 2002, Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No 1-2 35 Κοινόχρηστοι Χώροι του Οικισμού: Η Όσμωση των Χρήσεων και η Ευελιξία στο Σχεδιασμό ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΚΟΥΣΙΔΩΝΗΣ Πολεοδόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. Πολιτική ολοκληρωµένου σχεδιασµού και διαχείρισης του παράκτιου µητροπολιτικού χώρου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. Πολιτική ολοκληρωµένου σχεδιασµού και διαχείρισης του παράκτιου µητροπολιτικού χώρου ΕΜΠ-ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Πολιτική ολοκληρωµένου σχεδιασµού και διαχείρισης του παράκτιου µητροπολιτικού χώρου

Διαβάστε περισσότερα