CPV : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου Τοµέα, υτικού ΤΜΗΜΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα και Νότιου Τοµέα Αθήνας. ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. Συγγρού Ταχ. Κώδικας: , Αθήνα ΤΗΛ: , ΦΑΞ: Τόπος : Προϋπολογισµός : Χρηµατοδότηση: Κωδικός: Υ Ρ14 (π.κ. 2012ΕΠ )» Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ,00 (µε Φ.Π.Α) ΣΑΕΠ585 του Π..Ε 2014ΕΠ CPV : Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ηλεκτρονικού Ανοικτού ηµόσιου ιαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού Τοµέα, Βόρειου Τοµέα, υτικού Τοµέα και Νότιου Τοµέα Αθήνας. Υ Ρ14 (π.κ. 2012ΕΠ )» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: 1. Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ "Σύναψη ηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήµατος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων και µε τον Κανονισµό 2083/2005 της 19ης εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων. 2. Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιηµένων εντύπων για τη δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1564/ Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεµβρίου 2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. 4. Ο Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10) «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665ΕΟΚ», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5. Το Π. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου

2 6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/ ) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.». 7. Το Π. 118/2007 Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου και ΝΠ του οποίου οι διατάξεις εφαρµόζονται, αναλογικά κατά το άρθρο 239 του Ν. 4072/ Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/ ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 10. Τις διατάξεις του N. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/ ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ) «Τροποποίηση του N. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων"». 11. Την εγκύκλιο 14873/395/ του ΥΠ. ΟΙΚ. «περί εφαρµογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις συµβάσεις υπηρεσιών». 12. Τον Κανονισµό της Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13/12/ Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 «Περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16/2/2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 14. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014). 15. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η. Η.Σ». 16. Τον Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/ Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργαντικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 17. Την εγκύκλιο 1/ του ΥΠΕΧΩ Ε «περί εφαρµογής της κοινής οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 18. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Τ Α). 19. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/ ). 20. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/ ). ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού Τοµέα, Βόρειου Τοµέα, υτικού Τοµέα και Νότιου Τοµέα Αθήνας. Υ Ρ14 (π.κ. 2012ΕΠ )», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστηµα δεκαοκτώ (18) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή προσφοράς σε ευρώ για το σύνολο των εργασιών, που θα προσφέρει ο διαγωνιζόµενος. Το αντικείµενο της εν θέµατι παροχής υπηρεσίας περιλαµβάνει τις εξής εργασίες: 1. Κοπή και αποµάκρυνση των µη υγιών δέντρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν σχετικής αδείας από το ασαρχείο, τα οποία βρίσκονται στα πρανή και την κοίτη των ρεµάτων. Τα δέντρα πρέπει να κοπούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να µη διαταραχθούν τα πρανή και η κοίτη των ρεµάτων για ευνόητους λόγους. Προς τούτο, τα δέντρα θα κόβονται σε ύψος 0,40µ από το φυσικό έδαφος και ο 2

3 κορµός θα αποµακρύνεται, η δε ρίζα θα παραµένει στη θέση του για να µη διαταραχθεί η συνοχή του εδάφους. Το ύψος κοπής των δέντρων είναι ανεξάρτητο από την περίµετρο του κορµού τους. 2. Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων σε ύψος 0,40µ από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους. Η χαµηλή κατεστραµµένη βλάστηση δεν θα αποµακρύνεται σε περίπτωση που κριθεί επικίνδυνο να διαταραχθεί η φυσική διαµόρφωση του εδάφους. 3. Αποµάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεµάτων απορριµµάτων, µπαζών ή βλάστησης. 4. Καθαρισµός οχετών (τεχνικά έργα, έργα συναρµογής) µόνον στο µήκος προσαρµογής µε κλειστούς αγωγούς, δηλαδή αποµάκρυνση φερτών υλικών και απορριµµάτων προκειµένου να απελευθερωθεί η διατοµή για την απρόσκοπτη ροή των οµβρίων. 5. Παρεµβάσεις στη διατοµή των ρεµάτων δεν θα γίνουν, πλην καθαρισµού κοίτης από απορρίµµατα, µπάζα ή βλάστηση, κατά τη διάρκεια όµως των εργασιών καθαρισµού θα επισηµανθούν τα σηµεία προστασίας 6. Θα πραγµατοποιηθούν εργασίες ανακατασκευής των συρµατοκιβωτίων σε τµήµατα που έχουν φθαρεί και υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης των πρανών και σε µήκος έως 50µ. µε προϋπόθεση ότι το ρέµα έχει διευθετηθεί και θα γίνει πλήρωση των συρµατοκιβωτίων µε θραυστό υλικό, λατοµικής προέλευσης. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των ,13 ενώ η τελική δαπάνη µε τον Φ.Π.Α 23% ( ,87 ) θα φθάσει το ,00. ΑΡΘΡΟ 1 - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», και στο Π. 60/07. ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07/08/ / 09 / 2015 ΩΡΑ 10:00 π.µ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07 /10 / 2015 ΩΡΑ 15:00 µ.µ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». 3

4 Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών) θα είναι αυτή που θα οριστεί µε ηλεκτρονική κλήρωση µε µόνιµους υπαλλήλους και ο ορισµός αυτών θα πραγµατοποιηθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι ανοικτή και ελεύθερη, χωρίς περιορισµό στον αριθµό των υποψηφίων αναδόχων και σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές, τεχνικές, ποιοτικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη ιακήρυξη και τη σχετική Νοµοθεσία. ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και της Συµφωνίας περί ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.2513/97 (ΦΕΚ139/Α), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων (Σ Σ), ή τρίτων χωρών που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την ΕΕ. ικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί βάσει της νοµοθεσίας κράτους - µέλους της ΕΕ, του ΕΟΧ, της Σ Σ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρων χωρών και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων της παρούσας διακήρυξης. 2. Κάθε ενδιαφερόµενος δεν µπορεί να συµµετέχει µε περισσότερες από µία προσφορές. Η συµµετοχή ενός υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισµό µε περισσότερες από µία προσφορές επιφέρει αυτοδίκαια αποκλεισµό όλων των υποβαλλόµενων προσφορών στις οποίες συµµετέχει ο συγκεκριµένος υποψήφιος ανάδοχος. 3. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε ως φυσικό πρόσωπο, είτε ως εκπρόσωπος νοµικού προσώπου (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.). Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υποβάλλεται κοινή προσφορά από τον εκπρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τα αντίστοιχα αρµόδια διοικητικά όργανα των φορέων που συµµετέχουν στην ένωση ή κοινοπραξία. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται: α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ) - ιαδικτυακή πύλη Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: 3.1 Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗ ΗΣ και ΚΗΜ Σ της ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗ ΗΣ της Γενικής ιεύθυνσης ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών. 4

5 Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗ ΗΣ και ΚΗΜ Σ της ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗ ΗΣ της Γενικής ιεύθυνσης ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π.. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 3.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή µέχρι τις 01/10/2015 και ώρα 11:00 π.µ., αυτές παρέχονται µέχρι τρεις (3) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, ήτοι µέχρι τις 03/10/2015 και ώρα 15:00 µ.µ. Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από όσους διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. ΑΡΘΡΟ 4 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και επί ποινή αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά προσκοµίζοντας τα κατά περίπτωση σε έντυπη µορφή (σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4155/2013 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13, του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 (Α 45) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν.4250/2014): α) Για τους Έλληνες πολίτες: 5

6 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης. 2. Αποδεικτικό εγγραφής στο αρµόδιο Επαγγελµατικό ή Εµπορικό µητρώο του Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι υπό τους όρους που προβλέπονται στο κράτος αυτό. Το αποδεικτικό εγγραφής θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 3. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου για φυσικό πρόσωπο και αποδεικτικά εκπροσώπησης για εταιρία ή κοινοπραξία, ως εξής: Για Ο.Ε., και Ε.Ε. θεωρηµένο αντίγραφο του εν ισχύ καταστατικού και φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου του τυχόν παριστάµενου νοµίµου εκπροσώπου, ενώ εάν δεν καταθέτει την προσφορά ο κατά το καταστατικό εκπρόσωπος, απαιτείται έγγραφη σχετική εξουσιοδότηση του καταθέτοντος από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής του και φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου του καταθέτοντος την προσφορά. Για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., αντίγραφο του εν ισχύ καταστατικού και (επί Α.Ε.) του ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευθεί το Πρακτικό για τη σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας του ιοικητικού Συµβουλίου, έγγραφη απόφαση του.σ. (επί Α.Ε.) ή του διαχειριστή (επί Ε.Π.Ε.) περί συµµετοχής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό σύµφωνα µε το καταστατικό του συµµετέχοντα, στην οποία θα γίνεται και ο ορισµός του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του για την εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισµό και την υπογραφή όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών (και σε περίπτωση µη ορισµού, θεωρείται ότι την εταιρεία εκπροσωπεί στο διαγωνισµό αυτοπρόσωπα ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτής). Η πιο πάνω πράξη θα συνοδεύεται επίσης από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 αποδοχής του οριζόµενου τυχόν τρίτου ως εκπροσώπου του ορισµού του αυτού, καθώς τέλος και από φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου του εν λόγω ορισθέντος ή του τυχόν παριστάµενου νοµίµου εκπροσώπου στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, πρέπει να υποβληθεί επιπλέον των ανωτέρω, ισχυόντων αναλόγως επί φυσικών νοµικών προσώπων που συµµετέχουν στην Κ/Ξ, συµβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της Κ/Ξ για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό αυτό, στο οποίο θα ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας, ο κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας στο διαγωνισµό που θα υπογράφει και την προσφορά (τεχνική και οικονοµική), ο οποίος θα δηλώνει είτε στο συµβολαιογραφικό αυτό έγγραφο (ή ξεχωριστά σε Υ.. Ν.1599/86 που θα επισυνάπτεται) ότι αποδέχεται τον διορισµό του αυτό, θα δηλώνεται το ποσοστό συµµετοχής εκάστου στην κοινοπραξία και θα δηλώνεται η αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη κάθε κοινοπρακτούντος έναντι της Περιφέρειας, ως Κυρίου του Έργου. Ειδικά σε περίπτωση εταιρείας ή κάθε µορφής Κ/Ξ, η εκπροσώπησή τους στο διαγωνισµό, επί ποινή αποκλεισµού δεν µπορεί να γίνει από άλλο πρόσωπο εκτός του νοµίµου καταστατικά εκπροσώπου ή του ειδικά ορισθέντα ως άνω από τα αρµόδια όργανα εκπροσώπησής τους. Εκτός από το φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου έκαστου εκπροσώπου διαγωνιζόµενου, απαιτείται, οµοίως επί ποινή αποκλεισµού, η προσκόµιση στο διαγωνισµό και επίδειξη και του πρωτοτύπου. 4. ικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος (και σε περίπτωση κοινοπραξίας, κάθε µέλος) πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. εν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από µία παρόµοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. β. εν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κηρύξεως πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. γ. εν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του παρέχοντος υπηρεσίες, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. δ. εν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις Αναθέτουσες Αρχές. ε. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία στην περίπτωση που έχουν αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα (πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας). 6

7 στ. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (Πιστοποιητικό Φορολογικής ενηµερότητας). 5. Προς απόδειξη των αµέσως παραπάνω θα υποβληθούν: Για τις περιπτώσεις α, β, γ και για προέλευση από χώρες που δεν εκδίδουν επίσηµους πίνακες παρεχόντων υπηρεσίες, έγγραφο εκδιδόµενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Για προέλευση από χώρες που εκδίδονται επίσηµοι πίνακες αρκεί το πιστοποιητικό που αναφέρεται παραπάνω. Ειδικότερα στην Ελλάδα τα ανωτέρω στοιχεία α, β αποδεικνύονται µε σχετικά πιστοποιητικά των οικείων Πρωτοδικείων, και το γ µε απόσπασµα ποινικού µητρώου. Για τις περιπτώσεις των υποπαραγράφων ε, στ, πιστοποιητικά εκδιδόµενα από τις αρµόδιες αρχές του ελληνικού κράτους ή του οικείου κράτους. Για τις περιπτώσεις δ, ζ, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραµµένη από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο. Εάν τα πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, αντικαθίστανται από ένορκη υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου, στην οποία θα δηλώνεται υπευθύνως η αδυναµία εκδόσεως αντίστοιχων δικαιολογητικών και το περιεχόµενο των αντίστοιχων προϋποθέσεων. 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (και για τους αλλοδαπούς ό,τι αντίστοιχα προκύπτει από τη νοµοθεσία τους, αξιολογούµενο αποκλειστικά από την Επιτροπή και την Αναθέτουσα Αρχή), στην οποία θα δηλώνεται από κάθε συµµετέχοντα α) ότι έλαβε γνώση των τευχών του διαγωνισµού και ότι τα περιεχόµενα στην προσφορά στοιχεία είναι αληθή, β) ότι δεν έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από διαγωνισµούς κάποιας άλλης δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π... γιατί δεν εκπλήρωσε προγενέστερες συµβατικές του υποχρεώσεις και γ) για την αποκλειστική διάθεση και παραµονή των απαιτούµενων µηχανηµάτων στις θέσεις εργασιών των ρεµάτων. 7. Υπεύθυνη δήλωση µε αναλυτικούς πίνακες του απαραίτητου ελάχιστου µηχανολογικού εξοπλισµού σε είδος /τύπο και ποσότητα (τα δε αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου εξοπλισµού θα περιέχονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και θα πρέπει να ταυτίζονται µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις των όρων της παρούσας). Με την ως άνω δήλωση ο διαγωνιζόµενος θα δεσµεύεται ότι κατά την υπογραφή της σύµβασης ως ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία των ελάχιστων απαιτούµενων µεταφορικών και µηχανικών µέσων και εξοπλισµού που έχει στην κυριότητά του & είναι ιδιοκτήτης. Ως αποδεικτικά στοιχεία νοούνται: επικυρωµένα αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας και βιβλιαρίων µεταβολών. Σε περίπτωση που ο ελάχιστος απαιτούµενος µηχανολογικός εξοπλισµός δεν είναι ιδιόκτητος, στην ως άνω δήλωση, ο προσφέρων θα δεσµεύεται να καταθέσει, τα µισθωτήρια συµβόλαια ενοικίασής του ή βεβαίωση πρόθεσης συνεργασίας για µίσθωση από τον ιδιοκτήτη του, για διάστηµα τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) µηνών, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να τεκµηριώνεται ότι, ο εκµισθωτής έχει κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης στην πλήρη κυριότητά του τον ελάχιστο απαιτούµενο µηχανολογικό εξοπλισµό. Τα αποδεικτικά στοιχεία και στην περίπτωση αυτή είναι τα αναγραφόµενα παραπάνω. 8. Όσον αφορά τις ελληνικές ανώνυµες εταιρίες που µετέχουν στο διαγωνισµό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξίες, στοιχεία ονοµαστικοποίησης µετοχών σύµφωνα µε το Ν. 3414/05. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τις αλλοδαπές εταιρίες εκτός της περίπτωσης που δεν επιβάλλεται από το εθνικό τους δίκαιο οπότε υποχρεούνται οι εταιρίες να υποβάλλουν έγκυρη, ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών ή δικαίωµα ψήφου. 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του, για οιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία υποστεί από την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που αφορά στον παρόντα διαγωνισµό, ιδίως δε για την αναβολή ή την ακύρωση του διαγωνισµού, ή την υπαναχώρηση της Αναθέτουσας Αρχής. 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας και ότι αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών και σύµφωνα µε την οικονοµική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν κατά περίπτωση ρητά αναφέρουν τα σηµεία εκείνα που δεν αποδέχονται. 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 σχετικά µε την ισχύ της προσφοράς τους. 7

8 β) Για τους αλλοδαπούς 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης. 2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου η ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 3µήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν i) σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση ii) υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, που θα έχει εκδοθεί το πολύ 3 µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικούς ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό και τους ίδιους. 5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 6. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι: i) δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης ii) δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ iii) ουδέποτε έχει αποφασισθεί έκπτωση σε βάρος τους από οιοδήποτε Ν.Π... ή άλλο νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα iv) η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού v) αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν κάθε στοιχείο και σχετικό δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει: i) τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στην εργασία ii) τις ηµέρες και ώρες εργασίας iii) τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι iv) το ύψος του προϋπολογιζόµενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων v) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 9. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν στην εκτέλεση της δηµοπρατούµενης εργασίας, ότι έχουν εκτιµήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήµατα και ότι αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της εργασίας αποδεχόµενοι πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών και σύµφωνα πάντοτε µε την οικονοµική τους προσφορά. 10. Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση βλάβης του απαιτούµενου τεχνικού εξοπλισµού θα διαθέσουν άµεσα εφεδρικά οχήµατα ιδίου τύπου και σε περίπτωση µη προσέλευσης του αρχικού προσωπικού για διάφορους λόγους (π.χ. κανονικής άδειας, ασθένειας κ.α.) θα αντικατασταθούν άµεσα από ανάλογο προσωπικό. Όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. γ) Κοινοπραξίες 1. Οι κοινοπραξίες θα πρέπει να καταθέσουν κατά περίπτωση (εκτός της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, η οποία θα κατατίθεται µία για κάθε συµµετέχουσα Κοινοπραξία) τα παραπάνω αναφερόµενα δικαιολογητικά για κάθε ένα µέλος τους. 8

9 2. ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος και Κύπρου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από νόµιµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας Apostile σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από νόµιµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο. Σε περίπτωση διαφωνίας στη µετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση. 3. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 των νοµικών προσώπων δια ποινής αποκλεισµού, θα πρέπει να υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το αρµόδιο όργανο διοίκησης του νοµικού προσώπου για το σκοπό αυτό και έχει έτσι τη δυνατότητα να δεσµεύσει µε την υπογραφή του το νοµικό πρόσωπο (την εταιρία ή την κοινοπραξία). Στην περίπτωση αυτή, το γνήσιο της υπογραφής των φυσικών προσώπων στις υπεύθυνες δηλώσεις που συνυποβάλλονται στον παρόντα διαγωνισµό, θα πρέπει δια ποινής αποκλεισµού να θεωρείται από δηµόσια αρχή, εφόσον δεν κατατίθενται αυτοπρόσωπα απ τον υπογράφοντα. Όλοι οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό θα υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής στοιχεία: Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο 4 και επί πλέον: 1. Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής του άρθρο 7 της παρούσας. 2. Ρητή αναλυτική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την συµµόρφωση των προσφερόµενων απ τον διαγωνιζόµενο υπηρεσιών και εξοπλισµού του µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και τις λοιπές απαιτήσεις των όρων της παρούσας. 3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι κατά την υπογραφή της σύµβασης: Α) θα προσκοµιστούν βεβαιώσεις ότι τα µεταφορικά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν έχουν περάσει από τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. Β) θα προσκοµιστούν φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων για τα οχήµατα δ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις του παραπάνω άρθρου 4, επί πλέον δε να διαθέτει και τεχνική ικανότητα κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 46 του Π 60/2007 (αντίστοιχο άρθρο 48 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και στην παρούσα παράγραφο 4.δ. Η παρακάτω εξειδίκευση νοείται παραλλήλως µε άλλες δραστηριότητες και όχι αποκλειστικά. Η τεχνική ικανότητα θα αποδεικνύεται εκ µέρους εκάστου διαγωνιζόµενου από την προσκόµιση, επί ποινή αποκλεισµού του από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού σε περίπτωση παράλειψης των παρακάτω αναφερόµενων (παρ. 1 έως 3) στοιχείων, µέσω των οποίων, εκτός των άλλων θα τεκµηριώνεται αφενός η από τούτον κατά το πρόσφατο παρελθόν παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή κατασκευής έργων παροµοίων µε τις υπό δηµοπράτηση και αφετέρου το δυναµικό σε επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και τα λοιπά µέσα τα οποία διαθέτει η Επιχείρηση, ώστε να διαπιστώνεται η επάρκεια των προσόντων του, σε σχέση προς τα ζητούµενα για την πλήρη και ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών, ως εξής: 1. Υπεύθυνη δήλωση συνοδευόµενη απαραιτήτως από πίνακα που θα περιλαµβάνει κατάλογο των κυριότερων συµβάσεων έργων ή παροχής υπηρεσιών που περιλαµβάνουν καθαρισµό ρεµάτων ή χωµατουργικές εργασίες σε υδραυλικά έργα (όπου θα αναφέρεται η δαπάνη κλπ. που αφορά στο υπόψιν έργο) οι οποίες εκτελεστήκαν την τελευταία τριετία από τον µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή σε περίπτωση κοινοπραξίας τουλάχιστον από ένα µέλος διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας. Στη δήλωση και στον πίνακα θα αναφέρονται λεπτοµερώς ο τίτλος και το ποσό των αντίστοιχων συµβάσεων που εκτελέσθηκαν, η χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας), 9

10 ο Ανάδοχος της σύµβασης (εφόσον πρόκειται περί Υπεργολαβίας). Η δήλωση αυτή οφείλει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά του εργοδότη δηµοσίου φορέα, είτε από βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, από τα οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσµατική παροχή της υπηρεσίας, είτε των σχετικών εργασιών. 2α. Υπεύθυνη ήλωση µε την οποία θα δηλώνεται ότι µπορεί να διαθέσει το κατάλληλο στελεχιακό επιστηµονικό προσωπικό (αποφοίτους ΑΕΙ ή Τ.Ε.Ι.) και συγκεκριµένα: Έναν (1) τουλάχιστον ιπλωµατούχο σε σχετικό αντικείµενο (Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα Ε.Μ.Π., ή άλλης ισότιµης σχολής ή Γεωπόνο της Γεωπονικής Σχολής ή αλλής ισότιµης σχολής ή ασολόγο Πτυχιούχο ΑΠΘ ή άλλης ισότιµης σχολής), ως Προϊστάµενο Εργοταξίου ( ιευθυντής Έργου), µε χρόνο από κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον 10 έτη και µε 5-ετή τουλάχιστον εµπειρία στο αντικείµενο των υδραυλικών έργων. Έναν (1) τουλάχιστον ιπλωµατούχο ή απόφοιτο Τ.Ε.Ι. σε σχετικό αντικείµενο Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα ή Γεωπόνο ή ασολόγο, ως Αντικαταστάτη Προϊσταµένου Εργοταξίου ( ιευθυντής Έργου), µε χρόνο από κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον 5 έτη. 2β. Οργανόγραµµα µε την στελέχωση της οµάδας παροχής των ζητούµενων υπηρεσιών που θα διαθέτει ο υποψήφιος Πάροχος (µε µόνιµα επιστηµονικά στελέχη και λοιπό τεχνικό προσωπικό), στο οποίο θα αναφέρονται τα καθήκοντα και η κατανοµή ευθυνών µεταξύ των µελών της υπόψη οµάδος, της οποίας η στελέχωση θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των αρθ. 4, παρ.δ. (2α). Το οργανόγραµµα θα συνοδεύεται από τα εξής υποβαλλόµενα στοιχεία: (i) Υπεύθυνη ήλωση υπογεγραµµένη από τον διαγωνιζόµενο, στην οποία θα αναφέρονται όλα τα µέλη του προσωπικού του διαγωνιζόµενου που προορίζονται να απαρτίζουν την Οµάδα παροχής των υπηρεσιών. Σε περίπτωση που το προσωπικό δεν αµοίβεται µε µισθολόγιο, θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση, ενός εκάστου εργαζόµενου, από την οποία θα προκύπτει η απασχόληση του ως συνεργάτη στην διαγωνιζόµενη Επιχείρηση. (ii) Για κάθε µέλος της οµάδας παροχής της υπηρεσίας (εκτός των ανειδίκευτων εργατών και των βοηθών οποιασδήποτε ειδικότητας) θα επισυνάπτεται πίνακας των προσόντων και της εµπειρίας τούτου, στον οποίο θα αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα, δηλαδή τα πτυχία που τούτος θα διαθέτει, οι επαγγελµατικές άδειες του, η διάρκεια της προϋπηρεσίας του µέλους στο συγκεκριµένο τεχνικό αντικείµενο, όπως το δηµοπρατούµενο καθώς και οποιοδήποτε άλλο υφιστάµενο στοιχείο που να αποδεικνύει την ικανότητα του, να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις των αρθ. 4, παρ. δ. (2α). Η ελάχιστη πραγµατική εµπειρία σε σχέση προς το δηµοπρατούµενο αντικείµενο, κάθε µέλους της οµάδας παροχής των ζητούµενων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σχετική µε τα καθήκοντα που ο διαγωνιζόµενος προτίθεται να του αναθέσει, τούτη δε θα πρέπει να τεκµηριώνεται είτε από επισυναπτόµενα στοιχεία προσόντων και εµπειρίας, είτε από το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης του στελέχους µε την οποία θα συµπληρώνονται τα τυχόν ελλείποντα στοιχεία. 3. Κατάλογο των ιδιόκτητων µεταφορικών και µηχανικών µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση των εργασιών (ερπυστριοφόρο εκσκαφέα, τροχοφόρο εκσκαφέα, τροχοφόρο φορτωτή τύπου Bobcat, εκσκαφέα- φορτωτή τύπου JCB, φορτηγό). Εναλλακτικά, εάν ο διαγωνιζόµενος δεν διαθέτει τα παραπάνω µέσα και εξοπλισµό, τούτος θα πρέπει να επισυνάψει στην προσφορά του υποσχετικές επιστολές κατόχων τούτου ότι θα θέτουν στην διάθεση του διαγωνιζόµενου τον εν λόγω ιδιόκτητο εξοπλισµό τους για τις ανάγκες εκτέλεσης της σύµβασης, οποτεδήποτε τούτο καθίσταται απαραίτητο. 4. Οι διαγωνιζόµενοι που δεν διαθέτουν τα ανωτέρω αναφερόµενα στις παραγρ. (1) έως (3) απαραίτητα στοιχεία, στο σύνολο τους ή για µέρος εξ αυτών, θα πρέπει σύµφωνα µε το άρθρο 46, παραγρ.3 του Π 60/2007 (αντίστοιχο άρθρο 48 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) να αποδείξουν ότι µπορούν να συνεργαστούν αποκλειστικά µε τρίτο οικονοµικό φορέα που διαθέτει την σύµφωνα µε τα προηγούµενα απαιτούµενη τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα. 10

11 Ο διαγωνιζόµενος που προτίθεται κατά τα ανωτέρω να δανεισθεί την ικανότητα τρίτου φορέα, θα πρέπει να συµπεριλάβει στα προς υποβολή δικαιολογητικά του για τον διαγωνισµό τα ακόλουθα στοιχεία: α) Υπεύθυνη ήλωση του, από την οποία να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος πρόκειται να χρησιµοποιήσει την ικανότητα και να συνεργασθεί µε τρίτο φορέα, τον οποίο να κατονοµάζει µε τα πλήρη στοιχεία του (επωνυµία, ΑΦΜ, έδρα, ιδιότητα, τηλέφωνα / Fax και/είτε επικοινωνίας) προκειµένου ο πρώτος να αποκτήσει την τεχνική ικανότητα που απαιτείται από το άρθρο 4, παραγρ. δ της παρούσας, καθώς και ότι δεσµεύεται να συνεργάζεται µαζί του και να τον χρησιµοποιεί για τον ανωτέρω σκοπό καθ' όλη την διάρκεια της σύµβασής της, εφόσον τούτος ανακηρυχθεί Πάροχος των υπό δηµοπράτηση υπηρεσιών, µη δικαιούµενος (έστω και αιτιολογηµένα) να τον αντικαταστήσει, χωρίς να προηγηθεί η χορήγηση ειδικής έγγραφης συναίνεσης προς τούτο από την Αναθέτουσα Αρχή. β) Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου αρµόδιου εξουσιοδοτηµένου οργάνου του τρίτου φορέα, εφόσον ο τελευταίος είναι Α.Ε. είτε απόφαση διαχειριστών, εφόσον είναι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε., οι οποίες σε αµφότερες τις περιπτώσεις οφείλουν να είναι πρωτότυπες και επικυρωµένες νόµιµα σε ό,τι αφορά το γνήσιο των υπογραφών, είτε τέλος εφόσον ο τρίτος φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση του ενώπιον Συµβολαιογράφου, για την υποχρεωτική διάθεση στον διαγωνιζόµενο των απαραίτητων µέσων µε σκοπό την εκτέλεση της σύµβασης, καθ όλη την διάρκεια αυτής µη επιτρεπόµενης της αντικατάστασης του χωρίς την προς τούτο έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. γ) Όλα τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία που προαναφέρονται στις περιπτώσεις 1-3 της παρούσας παραγράφου τα οποία θα αφορούν τον τρίτο Φορέα και από τα οποία θα τεκµαίρεται η τεχνική ικανότητα του. δ) Ιδιωτικό συµφωνητικό µε τον τρίτο φορέα, από το οποίο θα προκύπτουν αναλυτικά οι εργασίες που ο διαγωνιζόµενος θα αναθέσει σ' αυτόν. Αυτονόητο θεωρείται ότι εφόσον η υπόψη συνεργασία που θα εξασφαλίζει την κάλυψη της ζητούµενης τεχνικής ικανότητας θα είναι υποχρεωτική για τον διαγωνιζόµενο που τυχόν αναδειχθεί ως Πάροχος, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύµβασης, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης τούτου και απεµπόλησης των υποχρεώσεων του που θα απορρέουν απ' αυτήν την σχέση µε αποτέλεσµα την αναγκαστική λύση της, τούτος θα κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτος. ιευκρινίζεται ότι ο τρίτος οικονοµικός φορέας που ενδεχόµενα θα επιλέξουν ως συνεργάτη οι διαγωνιζόµενοι επιτρέπεται να είναι ο αυτός για περισσότερους του ενός εξ αυτών και τούτο δεν θα αποτελεί λόγο αποκλεισµού τους, σύµφωνα και µε την σχετική προς ανάλογο θέµα Γνωµοδ. Νοµ. Συµβ. Κράτους 488/97 (Νοµ. ελτ.1997). ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», στο Π.. 60/07 και συµπληρωµατικά στο Π.. 28/80 (ΦΕΚ Α 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 2. Περιεχόµενο προσφορών Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 11

12 (α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». [*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα] Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 2(α) Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: i) ικαιολογητικά συµµετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/ ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. ii) Τεχνική Προσφορά Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 12

13 Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης από την ηµεροµηνία της τελευταίας δηµοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισµού του συµµετέχοντος. 2(β) Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την 13

14 Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ιακήρυξη. Η τιµή αναφοράς της συγκριµένης παροχής Υπηρεσιών ανέρχεται σε ,00 (συµπεριλαµβανοµένου 23% Φ.Π.Α.). Παράδειγµα : Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς ζητείται από τη ιακήρυξη) 15%. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς ,00 - ( ,00 x 0,15)= ,00 Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς που θα παραλάβει από την Υπηρεσία µας, σε µορφή pdf. ΑΡΘΡΟ 6 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό, µε αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13 παραγρ. 1 του Π.. 118/2007. Ειδικότερα λόγω του προσυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εννέα (9) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που ορίζουν χρόνο µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θα παρουσιάσουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις. 3. Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η /νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής θα απευθύνει σχετικό ερώτηµα προς τους συµµετέχοντες. Αν οι διαγωνιζόµενοι αποδεχθούν την παράταση για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που θα ζητηθεί, παραµένουν υποψήφιοι, ενώ αν δεν την αποδεχθούν παύουν να συµµετέχουν στο διαγωνισµό. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν εντός τριών ηµερών και σε περίπτωση καταφατική να ανανεώσουν τις εγγυήσεις συµµετοχής τους για χρόνο που θα καλύπτει το χρονικό διάστηµα της παράτασης. Εάν επίσης δεν απαντήσουν εντός της ως άνω προθεσµίας, αυτοµάτως θεωρούνται εκτός διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 7 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 και έχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Εγγύηση συµµετοχής Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, µε εφαρµογή των όρων του άρθρου 157 παραγρ.1. α) του Ν. 4281/2014, εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας (εκτός του Φ.Π.Α.), ήτοι στο ποσό των ,16. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Τ.Π.. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του Ε.Τ.Α.Α- ΤΣΜΕ Ε ή βεβαίωσης του Τ.Π.. (για παρακατάθεση σ' αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή σε άλλον που ενεργεί για λογαριασµό του). Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από µη Ελληνική Τράπεζα τότε µπορεί να είναι συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. 14

15 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των δέκα (10) µηνών, από την εποµένη της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον µέχρι την 08/08/2016. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες στο διαγωνισµό, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή σύµβασης. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύηση καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόµενους εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης Ο ανάδοχος της παροχής των υπηρεσιών στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση (θα λέγεται πλέον Πάροχος) υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης (χωρίς τον Φ.Π.Α). Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 παραγρ.1. β) του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. ΑΡΘΡΟ 8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 13/10/2015 και ώρα 11:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. Αν η συνεδρίαση της αρµόδιας πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την κατά τα ανωτέρω καθοριζόµενη ηµεροµηνία για λόγους ανωτέρας βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις (3) ηµέρες µετά την αρχική ηµεροµηνία αποσφράγισης. Αν η ηµέρα αυτή είναι αργία, ο ιαγωνισµός αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει ηλεκτρονικά όλους τους ιαγωνιζοµένους για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά τη νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται. 15

16 ΑΡΘΡΟ 9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα η αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού: ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζοµένους την έγκυρη συµµετοχή του σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή την πληρότητα και ορθότητα του (υπο)φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», το δικαίωµα συµµετοχής του στη διαδικασία σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που θα προσκοµισθούν στην Περιφέρεια. συντάσσει Πρακτικό στο οποίο καταγράφονται όλα τα δικαιολογητικά του σχετικού (υπο)φακέλου, περιληπτικά µεν αλλά µε τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό τέλος καταγράφονται οι πληρούντες τα κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόµενοι από το διαγωνισµό καθώς και οι λόγοι αποκλεισµού εκάστου των αποκλειοµένων. Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστηµα από τον πρόεδρο της Επιτροπής ιαγωνισµού (Ε..), µε συνηµµένο το Πρακτικό, µε την οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ αυτού σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους, η Ε.. αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τους (υπο)φακέλους «Οικονοµική Προσφορά», σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Συγκεκριµένα η αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού: ελέγχει την ορθότητα συµπλήρωσης της Προσφερόµενης Τιµής στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος καθώς και του εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων. συντάσσει Πρακτικό ελέγχου Οικονοµικής Προσφοράς στο οποίο καταχωρούνται οι οικονοµικές προσφορές, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά). Αν υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Ε.., κατόπιν πρόσκλησης των διαγωνιζοµένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστηµα από τον πρόεδρο της Ε.., µε συνηµµένο το Πρακτικό ελέγχου οικονοµικής προσφοράς του διαγωνισµού, µε την οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ αυτού σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η Ε.. υποβάλλει τα πρακτικά για το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα και αναδεικνύει τον προσωρινό µειοδότη. Σε περίπτωση κατάθεσης ενστάσεων, καθ οιουδήποτε πρακτικού, η Ε.. συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλλων στα οποία στηρίζονται οι ενστάσεις, στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσµα. Οι οικονοµικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις ενηµερώνονται ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις κατά της διεξαγωγής του διαγωνισµού µπορούν να υποβάλλουν όσοι έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκαν από αυτόν. 16

17 Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A ) «ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ» όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ. 63 Ν 4055/12 (ΦΕΚ 51, Α 2012) µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς µε τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονοµικών. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου.pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/ ) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/ ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 11 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β 1317/ ) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013). ΑΡΘΡΟ 12 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου.pdf και σε φάκελο µε σήµανση «ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο άρθρο 6, παρ. 2 του Π.. 118/07. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Η οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Ε.. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόµενους των οποίων ανοίχτηκαν οι οικονοµικές προσφορές και στον µειοδότη, στον οποίο αποστέλλεται συνοδευτικά και πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης. Ο µειοδότης υποχρεούται να προσκοµίσει και την απαιτούµενη εγγυητική καλής εκτέλεσης. Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης» Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω 17

18 των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. ΑΡΘΡΟ 13 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο. Σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Π.. 118/07, ο ανακηρυχθείς ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών από την λήψη της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή της σύµβασης. Ο ανάδοχος οφείλει, προσερχόµενος για την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσει και την απαιτούµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν εµφανισθεί κατά τα ανωτέρω κηρύσσεται έκπτωτος κατόπιν απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. Ακόµη, µη εµφάνιση του µειοδότη συνιστά και η µη εµπρόθεσµη προσκόµιση της απαιτούµενης εγγύησης που απαιτείται για την υπογραφή της σύµβασης. Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παράβασης ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης, της µελέτης, της προσφοράς ή της σύµβασης. Σε αυτή την περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Αττικής λόγω ποινικής ρήτρας. Γενικά, η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο µε όλες τις σχετικές συνέπειες. Κατά την υπογραφή της σύµβασης, η κατατιθέµενη εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό αντικαθίσταται µε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης (χωρίς Φ.Π.Α.). Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η εργασία, της διακήρυξης και της σχετικής µελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από την Περιφερειάρχη Αττικής και για τον ανάδοχο από τον ίδιο ή τον νόµιµο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του. Μετά την υπογραφή της σύµβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείµενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη µε οποιονδήποτε τρόπο για την ερµηνεία των όρων αυτής. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από το συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα σύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµοδίων οργάνων αξιολόγησης. Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα η θα συνοδεύονται από νόµιµη ελληνική µετάφραση. Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικά ISO) οφείλουν να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τυχόν τεχνικά φυλλάδια. ΑΡΘΡΟ 14 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, να προβεί στην άµεση έναρξη εκτέλεσης της εργασίας µε τον ανάλογο εξοπλισµό και προσωπικό. Πιο συγκεκριµένα: 1. - Ο Πάροχος είναι υποχρεωµένος σε συνεργασία µε το Τµήµα ΥΕ ΛΕ ΕΒ και την επιτροπή ελέγχου να προβεί σε αυτοψία στα προς καθαρισµό ρέµατα, τα οποία χωροθετούνται από το ανατολικότερο άκρο της πρώην Νοµαρχίας Αθηνών που είναι οι ήµοι Πεντέλης και Ν. Πεντέλης, µέχρι το ήµο Γλυφάδας και από το ήµο Χαϊδαρίου µέχρι τους περιφερειακούς δήµους προς τον 18

19 Υµηττό. Από τις επιτόπου αυτοψίες και τα αιτήµατα από τους ήµους στους οποίους χωροθετούνται τα ρέµατα, ενδεχοµένως να προκύπτει άµεση ανάγκη καθαρισµού σε κάποια από αυτά οπότε δίνεται προτεραιότητα σε αυτά. Αν προκύψει ανάγκη να πραγµατοποιηθούν εργασίες παράλληλα σε περισσότερους από έναν δήµους ο πάροχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει δύο συνεργεία καθαρισµού. 2.- Εξοπλισµός/οδηγοί. Ο Πάροχος µε δική του ευθύνη και µέριµνα αναλαµβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν στη χρήση του συνόλου του απαιτούµενου εξοπλισµού για την εκτέλεση της σύµβασης, δηλαδή τα ασφάλιστρα (κάθε είδους), τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισµού, τα καύσιµα, τα λιπαντικά, το κόστος συντήρησης (service), Κ.Τ.Ε.Ο., τους φόρους και τα τέλη κυκλοφορίας των οχηµάτων. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισµού (µηχανήµατα ή οχήµατα) ή για οιονδήποτε λόγο προκύψει αδυναµία εκτέλεσης της εργασίας, ο Πάροχος υποχρεούται ρητά στην άµεση αντικατάσταση του µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα ή όχηµα, προκειµένου να ολοκληρωθεί το προβλεπόµενο πρόγραµµα εργασιών χωρίς διακοπή. Οι οδηγοί του Παρόχου θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελµατική άδεια οδήγησης. Ολόκληρος ο εξοπλισµός του Παρόχου που θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση της σύµβασης, εκτός από τα στοιχεία του Παρόχου, θα σηµανθεί και µε τα στοιχεία της Περιφέρειας Αττικής (σήµα κ.λπ.) σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Το κόστος θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Πάροχο. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός του Παρόχου πρέπει να είναι ασφαλισµένος για σωµατικές βλάβες και ζηµίες έναντι τρίτων Καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης µε µέριµνα δαπάνες και ευθύνη του παρόχου, θα τηρείται καθηµερινά ηµερολόγιο, ξεχωριστό για κάθε τοµέα, σε βιβλιοδετηµένα διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα, το οποίο θα συµπληρώνεται καθηµερινά. Στο ηµερολόγιο θα καταγράφονται στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, τις εκτελούµενες εργασίες, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων ελέγχου, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό µε τη σύµβαση παροχής σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. Το ηµερολόγιο υπογράφεται από την επιτροπή ελέγχου ή ενός εξ αυτών και τον εκπρόσωπο του Παρόχου. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στο Τµήµα ΥΕ ΛΕ - ΕΒ. Το Τµήµα ΥΕ ΛΕ - ΕΒ µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο συµπληρωµατικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στη συγκεκριµένη ή να ζητήσει από τον Πάροχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων Ο Πάροχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις διαταγές της Υπηρεσίας παρακολούθησης και ελέγχου.τ.ε.π.α (Τµήµα ΥΕ ΛΕ - ΕΒ) Ο Πάροχος υποχρεούται να συµµορφωθεί και προς τις προφορικές διαταγές της οµάδας ελέγχου της Υπηρεσίας. Η προφορική διαταγή ενός εκ των τριών της οµάδας ελέγχου, καταχωρείται στο Ηµερολόγιο, τούτος δε οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως την Υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου για την έκδοση κανονικής διαταγής µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την προφορική εντολή. Αν η έγγραφη διαταγή διαφοροποιείται ολικά ή µερικά από την προφορική διαταγή που δόθηκε, τότε οι εκτελεσθείσες εργασίες µε βάση τη συγκεκριµένη εντολή, µέχρι την µέρα κοινοποίησης της εγγράφου διαταγής της Υπηρεσίας στον Πάροχο, αναγνωρίζονται ως καλώς έχουσες πραγµατοποιηθεί και καταβάλλεται στον Πάροχο η αντίστοιχη αποζηµίωση Ο Πάροχος υποχρεούται να εφαρµόζει πιστά τα αναφερόµενα στα Συµβατικά Τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. ιευκρινίζεται για την ποιότητα των εκτελούµενων εργασιών, µόνος υπεύθυνος είναι ο Πάροχος, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσουν τον Πάροχο από την ευθύνη αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις Εάν κατά την διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του, ο Πάροχος αντιµετωπίσει συνθήκες ή εµπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Σύµβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως την.τ.ε.π.α (Τµήµα ΥΕ ΛΕ - ΕΒ) υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόµενες προτάσεις του για την αντιµετώπισή τους. 8.- Γλώσσα. Ο Πάροχος παρέχει τις υπηρεσίες του για όλο το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ισχύει η Σύµβαση του µε τον Εργοδότη. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική. Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία µεταξύ του Εργοδότη ή άλλων φορέων και Υπηρεσιών του 19

20 Ελληνικού ηµοσίου και του ΑΕ θα διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης του Παρόχου απαιτηθεί για τις ανάγκες επικοινωνίας του ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύµβαση ανάγκη διερµηνείας ή µετάφρασης από ή/και προς τα ελληνικά, αυτή θα εξασφαλίζεται από τον Πάροχο και µε κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. Η συµβατική διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας καθορίζεται για χρονικό διάστηµα δεκαοκτώ (18) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 15 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1.- Παραλαβή: Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά, ανά µήνα, µε βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεστεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος εργασιών ή των εντολών που έχει λάβει από την υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου. Η πραγµατοποίηση τόσο των τµηµατικών πληρωµών όσο και της οριστικής πληρωµής της αµοιβής του Παρόχου, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από την σύµβαση, γίνεται µε βάση τους λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις. Η παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών µπορεί να γίνεται, όπως καθορίζεται και στο άρθρο 27 του Π 118/07, µε µακροσκοπική εξέταση, µε πρακτική δοκιµασία και/είτε µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο που ενδείκνυται κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από την Σύµβαση. Η σύσταση, η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας της παραπάνω αναφερθείσας ειδικής µόνιµης Επιτροπής (οµάδα ελέγχου), της οποίας καθήκον είναι η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών που θα παρέχονται από τον Πάροχο, θα γίνει µε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Π 118/2007. Η σύνταξη και η υπογραφή Πρωτοκόλλων Τµηµατικής Παραλαβής Υπηρεσιών δεν περιορίζει τις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας και της Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής, για τον επιτόπιο ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των διαφόρων συµβατικών κονδυλίων που επιµετρήθηκαν. 2.- ιαδικασία: Μετά τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν ορίζει η σύµβαση για τις τµηµατικές πληρωµές, ο Πάροχος συντάσσει λογαριασµό των οφειλόµενων σε αυτόν όσων από τις εργασίες που εκτελέσθηκαν, συνοδευόµενη από την έκθεση της υπηρεσίας όπως αναφέρεται στο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις καταµετρήσεις των εργασιών και στα Π.Τ.Π.Υ. Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωµή συνοδεύονται µόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή της σύµβασης, το συνοπτικό πίνακα του υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Από κάθε νεότερο λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν µε τους προηγούµενους λογαριασµούς. Ο Πάροχος βαρύνεται µε τους ισχύοντες φόρους, τέλη και κρατήσεις πλην του ΦΠΑ που βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 3.- ικαιολογητικά: Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου (Τµήµα ΥΕ ΛΕ - ΕΒ) που τους ελέγχει και τους διορθώνει, αν είναι ανάγκη, µέσα σε έναν (1) µήνα. Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθµό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η υπηρεσία, µε διαταγή της προς τον πάροχο, επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο του λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον Πάροχο. Ο έλεγχος του λογαριασµού θα γίνει από την επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης. Η επιτροπή υπογράφει το λογαριασµό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα επιµετρητικά 20

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

CPV : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα: 28-01-2015 Αρ. Πρωτ: 1719 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. ιεθνή Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση.

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. 22.7 Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα : εν απαιτείται 22.8 Τεχνική Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή 0000158516 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εργασία: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εργασία: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Κων/να Μαρκουλάκη Ταχ. Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 εσωτ:3 Fax:.28213 41750 Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Aρ. Αναρτ. :PR_10765_20160624 Α.Μ. : 10765 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περαία, 07.02.2014 Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Επαναπροκυρησσει

Διαβάστε περισσότερα

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» Κ.Α. 35.6692.002, Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Αθήνα 5/ 3/2014 Α.Π./Β.4α/ΓΠ/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22 Τίτλος: «Προµήθεια ασφάλτου για αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών του.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ.: , (γραφεία διδακτικού, ερευνητικού προσωπικού) του ΟΠΑ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ.: ,  (γραφεία διδακτικού, ερευνητικού προσωπικού) του ΟΠΑ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ.: 210-8203911, http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 62/2009 ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Νεάπολη 09/03/2016 Αριθµ. Πρωτ: 764 Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προµήθεια, ηλεκτρολογικού υλικού και προβολέων Γηπέδων Ποδοσφαίρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ:«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 ου & 50 ου ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Παραλαβή και διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Παραλαβή και διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Κων/να Μαρκουλάκη Ταχ. Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 εσωτ:3 Fax:.28213 41750 Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Νεάπολη 10/11/2015 Αρ. Πρωτ: 3109 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια Βιβλίων για τις ανάγκες λειτουργίας των βιβλιοθηκών στις Δημοτικές Ενότητες Νεάπολης & Συκεών» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 14 / 12 /2016 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ. Πρωτ. : 66373 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 26613 62767 781 FAX: 26610 25555 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Γαλατάς, 5/01/2016 Αρ. Πρωτοκόλλου: 74 ΤΗΛ: , CPV: , , ΦΑΞ: ,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Γαλατάς, 5/01/2016 Αρ. Πρωτοκόλλου: 74 ΤΗΛ: , CPV: , , ΦΑΞ: , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ Αρ. Μελέτης: 105/2015 Γαλατάς, 5/01/2016 Αρ. Πρωτοκόλλου: 74 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A. 25.7135.002 Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 08/03/2016 Αρ. πρωτ. 4770

Ηγουμενίτσα, 08/03/2016 Αρ. πρωτ. 4770 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα Πληροφορίες: Γριβα Ειρήνη Τηλ.: 2665 3 61213 E-mail: irinigriva@1345.syzejxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεταφορά ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ»

«Μεταφορά ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ» ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Μεταφορά ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ» 1 Ταχ. Διεύθυνση : Ι. Ράλλη & Δημαρχείου Τ.Κ. : 14452 Πληροφορίες : E. Χριστόπουλος Τηλέφωνα : 213.2012900 FAX : 210 2853354. ΥΠΗΡΕΣΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΓΕ.ΜΗ. 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 05/12/2014 Αρ. πρωτ. : 2358 ΤΙΤΛΟΣ : Χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος πόσιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ),

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ), 0000117844 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Κως Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο. 02/10/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο. 02/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο. 02/10/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλειος, Μακαρώνας Εμμανουήλ Ταχ. Διευθυνση : Ανδρόγεω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002602267 2015-02-26

15PROC002602267 2015-02-26 Αριθ. Πρωτ.: Άρτα, 26/02/2015 Φ.23/774 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Βασιλική Φραγκάκη 26810 50005 26810 76404 vfragaki@teiep.gr www.teiep.gr Προς: Ενδιαφερόμενους Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ Ι Θ Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. /νση: ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 1 Ταχ. Κωδ.: 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πληροφορίες Μ. Μερέτη Τηλ.: 2531-023175 FAX: 2531-081983 Κοµοτηνή 22/10/2012 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ:25410 26355 Αριθμ. Πρωτ: 14949 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ο Δήμος Ξάνθης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα