ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1

2 ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πρακτικά Σεµιναρίων ΤΟΜΟΣ Ι Επιµέλεια: Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Σύµβουλος Επικρατείας Ιωάννα Κουφάκη,.Ν., ικηγόρος Πρόλογος ηµήτρη Χ. Παξινού - Γιάννη. Αδαµόπουλου

3

4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος ηµήτρη Παξινού... 2 Πρόλογος Γιάννη Αδαµόπουλου... 3 Εισαγωγικό σηµείωµα... 4 Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωάννης Καράκωστας, Ιδιωτικό ίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος... 8 Γιώργος Κρεµλής, Κοινοτικό ίκαιο Περιβάλλοντος: πρόσφατες εξελίξεις ΙΙ. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, άση και δασικές εκτάσεις: από τον εννοιολογικό προσδιορισµό στην προστασία τους. Η στάση της νοµολογίας ΙΙΙ. ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Νικόλαος Ρόζος, Θέµατα αποζηµίωσης, συνεπεία χωροταξικού σχεδιασµού Γεωργία Γιαννακούρου, Το νοµικό πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασµού στην Ελλάδα: θεωρία και πράξη ηµήτρης Μέλισσας, Η σφράγιση χρήσης γης ΙV. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ηµήτρης Μέλισσας, Το έννοµο συµφέρον και η προθεσµία στις χωροταξικές, πολεοδοµικές και περιβαλλοντικές διαφορές V. ΕΙ ΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πολυχρόνης Τσιρίδης, Η προστασία του περιβάλλοντος µέσω του ποινικού δικαίου στην Ευρώπη και η επικείµενη προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας Ιωάννα Κουφάκη, Νοµιµότητα εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας και αρχή της προφύλαξης Χάρης Συνοδινός, ίκτυα ενεργειακών ιδίως ηλεκτρικών υποδοµών και προστασία του περιβάλλοντος Ιωάννα Χατζοπούλου, Η προστασία των υδάτινων πόρων στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, Το νοµικό καθεστώς του Aιγιαλού και της Παραλίας

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ To δικαίωµα στο υγιές περιβάλλον αποτελεί το βασικότερο ανθρώπινο δικαίωµα γιατί είναι άµεσα συνυφασµένο µε το δικαίωµα στη ζωή. Οι παραβιάσεις του Συντάγµατος και των νόµων απ αυτούς που είναι εντεταλµένοι να προστατεύουν το περιβάλλον φυσικό, οικιστικό και πολιτιστικό αποτελούν κλυδωνισµό του κράτους δικαίου µε συνέπεια την αµφισβήτηση της εµπιστοσύνης των πολιτών της χώρας προς τους θεσµούς. Ο ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ολοµέλεια των Προέδρων των ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, έχουν αναπτύξει συστηµατική δράση τα τελευταία χρόνια στα θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, παρεµβαίνοντας σε θέµατα επικαιρότητας και µείζονος ενδιαφέροντος σε συνεργασία και µε άλλους επιστηµονικούς φορείς και προσφεύγοντας στο Συµβούλιο της Επικρατείας για πράξεις της ιοίκησης που προσβάλλουν το περιβάλλον, ιδίως σε περιπτώσεις µείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος (προστασία Λίµνης Καϊάφα, αλλαγή χρήσης ολυµπιακών εγκαταστάσεων, παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας). Στο πλαίσιο ενηµέρωσης των συναδέλφων δικηγόρων για το δίκαιο περιβάλλοντος ο ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών πραγµατοποίησε µεταξύ των ετών 2008 και 2009 σεµινάρια σε συνεργασία µε την Ένωση ικαστικών Λειτουργών του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε επιµέλεια και υπό το συντονισµό της ικηγόρου και Υπεύθυνης της Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΣΑ κας Ιωάννας Κουφάκη και της Συµβούλου Επικρατείας κας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου. Τα σεµινάρια ήταν εβδοµαδιαία, διήρκησαν οκτώ µήνες και διεξήχθησαν µε επιτυχία, κρίνοντας από το µεγάλο αριθµό των συναδέλφων που τα παρακολούθησαν. Η παρούσα έκδοση, που περιλαµβάνει ορισµένες από τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στα σεµινάρια αυτά, ευελπιστώ να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για τους συναδέλφους δικηγόρους µε σκοπό να υπερασπίζουν το δικαίωµα του καθενός στο περιβάλλον. ηµήτρης Χ. Παξινός πρώην Πρόεδρος του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 2

6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ως εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας και την καλή ποιότητα ζωής, αποτελεί συνταγµατική υποχρέωση του κράτους και δικαίωµα του καθενός. Επιπλέον, η χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, η διαµόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόµηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικά γενικά περιοχών πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισµών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί τρόποι διαβίωσης. Ο ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ολοµέλεια των Προέδρων των ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας έχουν αναπτύξει συστηµατικές δράσεις σε θέµατα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Με στόχο την ενηµέρωση και την επιµόρφωση των συναδέλφων, ο ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία µε την Ένωση ικαστικών Λειτουργών του Συµβουλίου της Επικρατείας διοργάνωσε την περίοδο , επί Προεδρίας ηµητρίου Παξινού, σεµινάρια δικαίου περιβάλλοντος, µε επιµέλεια της ικηγόρου και Υπεύθυνης της Επιτροπής Περιβάλλοντος του.σ.α., κας Ιωάννας Κουφάκη και της Συµβούλου Επικρατείας, κας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, τους οποίους ευχαριστούµε θερµά. Ευελπιστούµε ότι η ανά χείρας έκδοση, η οποία περιλαµβάνει εισηγήσεις των ως άνω σεµιναρίων, θα αποτελέσει ένα πρακτικό και χρήσιµο βοήθηµα για τους συναδέλφους δικηγόρους κατά το χειρισµό υποθέσεων φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος καθώς και ζητηµάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού. Αθήνα, Ιούνιος 2011 Γιάννης. Αδαµόπουλος, Πρόεδρος του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 3

7 Εισαγωγικό Σηµείωµα Μεταξύ των µηνών Οκτωβρίου 2008 και Ιουνίου 2009, ο ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία µε την Ένωση ικαστικών Λειτουργών του Συµβουλίου της Επικρατείας διοργάνωσε εβδοµαδιαία Σεµινάρια ικαίου Περιβάλλοντος, µε σκοπό την εξοικείωση των δικηγόρων µε τον κρίσιµο αυτό τοµέα του δικαίου καθώς και την ενηµέρωσή τους για επίκαιρα θέµατα σχετικής νο- µοθεσίας και νοµολογίας. Στο πλαίσιο των σεµιναρίων αυτών παρουσιάστηκαν γενικές εισηγήσεις σχετικά µε την προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος καθώς και εισηγήσεις που εστίασαν σε επιµέρους θεµατικές κατηγορίες. Το αναλυτικό πρόγραµµα των σεµιναρίων ήταν το εξής: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Τετάρτη , «Προστασία του περιβάλλοντος: το θεσµικό πλαίσιο και ρόλος του δικαστή», Κώστας Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος Συµβουλίου Επικρατείας, Πρόεδρος Ε Τµήµατος. Τετάρτη , «Η αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης», Γλυκερία Σιούτη, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, ικηγόρος. Τετάρτη , «Η προστασία του περιβάλλοντος µε τα µέσα του ιδιωτικού δικαίου», Γιάννης Καράκωστας, Αντιπρύτανης, Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, ικηγόρος. Τετάρτη , «Πρόσφατες εξελίξεις στο κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος», Γιώργος Κρεµλής, Προϊστάµενος ιοικητικής Μονάδας Πολιτική Συνοχής και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Γ Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τετάρτη , «Θέµατα αποζηµίωσης από αλλαγή χρήσης ακινήτου», Νίκος Ρόζος, Σύµβουλος Επικρατείας. Τετάρτη , «Το κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος και ο δικαστικός έλεγχος του», Αθανάσιος Ράντος, Σύµβουλος Επικρατείας. 4

8 Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τετάρτη , «Οι διαφορές που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Συµβουλίου της Επικρατείας», Χρήστος Ντουχάνης, Πάρεδρος Συµβουλίου Επικρατείας. Τετάρτη , «άση και δασικές εκτάσεις. Από τον εννοιολογικό τους προσδιορισµό στην προστασία τους: η στάση της νοµολογίας», Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ικηγόρος. Τετάρτη , «Έργα και δραστηριότητες σε περιοχές του δικτύου Natura 2000», Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Σύµβουλος Επικρατείας, Ιωάννα Κουφάκη, ικηγόρος. Β ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ Ο- ΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Τετάρτη , «Ο χωροταξικός σχεδιασµός στην Ελλάδα: νοµοθεσία, νοµολογία, εφαρµογή», Γεωργία Γιαννακούρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ικηγόρος. Τετάρτη , «Σφράγιση χρήσεων γης», ηµήτρης Μέλισσας, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ικηγόρος. Τετάρτη , «Γενικός Πολεοδοµικός Σχεδιασµός, Πολεοδοµικές Μελέτες, Πράξεις Εφαρµογής», Όλγα Παπαδοπούλου, Πάρεδρος Συµβουλίου Επικρατείας. Τετάρτη , «Το καθεστώς της εκτός σχεδίου δόµησης στην Ελλάδα», Βασίλης Παπαδηµητρίου, ικηγόρος. Τετάρτη , «Οικοδοµική άδεια, νοµιµοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, εξαίρεση από την κατεδάφιση», ηµήτρης Βασιλειάδης, Πάρεδρος Συµβουλίου Επικρατείας. Γ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τετάρτη , «ιατηρητέα Κτίσµατα», Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Σύµβουλος Επικρατείας. 5

9 Τετάρτη , «Παραδοσιακοί Οικισµοί», Θεόδωρος Αραβάνης, Πάρεδρος Συµβουλίου Επικρατείας. ΕΙ ΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Τετάρτη , «Το έννοµο συµφέρον και η δικαστική προθεσµία στη χωροταξικές, περιβαλλοντικές και πολεοδοµικές διαφορές», ηµήτρης Μέλισσας, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ικηγόρος. Παρέµβαση: «Έννοµο συµφέρον και προθεσµία: προκλήσεις και προοπτικές», Βασίλης Παπαδηµητρίου, ικηγόρος. Β ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Τετάρτη , «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος», Πολυχρόνης Τσιρίδης, ικηγόρος.ν, Ιωάννα Κουφάκη, ικηγόρος, Επιτροπή Περιβάλλοντος ΣΑ Τετάρτη , «Η κοινοτική οδηγία για την Περιβαλλοντική Ευθύνη και η ενσωµάτωσή της στην εθνική έννοµη τάξη», Ευγενία ακορώνια, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, ικηγόρος. Τετάρτη , «Αστική Ευθύνη ηµοσίου από Περιβαλλοντική Ζηµία», Θεόδωρος Λύτρας, Λέκτορας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, ικηγόρος. Γ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τετάρτη , «Το νοµικό καθεστώς της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων», Ιωάννα Κουφάκη, ικηγόρος, Επιτροπή Περιβάλλοντος ΣΑ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Τετάρτη , «Νοµιµότητα εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας και αρχή της προφύλαξης», Ιωάννα Κουφάκη, ικηγόρος, Επιτροπή Περιβάλλοντος ΣΑ. 6

10 Ε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Τετάρτη , «ίκτυα ενεργειακών υποδοµών και προστασία του περιβάλλοντος», Χάρης Συνοδινός, Προϊστάµενος Νοµικής Υπηρεσίας ΕΗ, ικηγόρος.ν. ΣΤ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΩΝ Τετάρτη , «Η προστασία των υδάτινων πόρων στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος», Ιωάννα Χατζοπούλου, ικηγόρος.ν Ζ ΑΙΓΙΑΛΟΣ & ΠΑΡΑΛΙΑ Τετάρτη , «Το νοµικό καθεστώς προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας», Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, ικαστικός Αντιπρόσωπος ΝΣΚ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΘΕ- ΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τετάρτη , Κώστας Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος Συµβουλίου Επικρατείας, Πρόεδρος Ε Τµήµατος, ηµήτρης Παξινός, Πρόεδρος ΣΑ, Γιώργος Κασιµάτης, ιευθυντής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ηµήτρης Χριστοφιλόπουλος, Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, ικηγόρος, Μέλος ΣΕΠΟΧ Ο πρώτος τόµος φιλοξενεί µόνο ένα µέρος των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν στα Σεµινάρια, ενώ θα ακολουθήσει η έκδοση του δεύτερου τόµου, στον οποίο θα συµπεριληφθούν οι υπόλοιπες εισηγήσεις, µε σκοπό τη δηµιουργία ενός χρήσιµου εργαλείου για τον µάχιµο δικηγόρο και το νοµικό κόσµο συνολικά. Ιωάννα Κουφάκη,.Ν., ικηγόρος Yπεύθυνη Επιτροπής Περιβάλλοντος ΣΑ 7

11 Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωάννη Καράκωστα Καθηγητή Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών I. Βασικές αρχές προστασίας Σε τέσσερις κυρίως βασικές αρχές του Αστικού δικαίου στηρίζεται η προστασία του περιβάλλοντος στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου διαχείρισης και προστασίας των περιβαλλοντικών αγαθών. Πρώτον: Στην αρχή προστασίας της προσωπικότητας εύτερον: Στην αρχή προστασίας της κυριότητας, ως έκφραση της αξίας του ανθρώπου και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας Τρίτον: Στην αρχή neminem laedere (ουδένα ζηµιούν παρανόµως και υπαιτίως) Τέταρτον: Στην αρχή της απαγόρευσης καταχρηστικής άσκησης του δικαιώµατος. Οι τέσσερις πιο πάνω αρχές αποτελούν σε µεγάλο βαθµό και το θεµέλιο του νοµικού µας πολιτισµού. Φωτίζονται στο σύγχρονο δίκαιο από τη Συνταγµατική επιταγή του άρθρου 24 Σ περί προστασίας του περιβάλλοντος, το οποίο µετά την τελευταία Συνταγ- µατική µεταρρύθµιση εισήγαγε το δικαίωµα στο περιβάλλον ως ρητώς κατοχυρωµένο δικαίωµα και την αρχή της αειφορίας ως αρχή αυξηµένης τυπικής ισχύος. Η αρχή της αειφορίας αναβαθ- µίζει το άρθρο 24 (ως προς το περιβάλλον) σε πρωταρχικής ση- µασίας και αξίας έννοµο αγαθό, που υπερτερεί και υπερισχύει όλων των άλλων και από τη φύση του πράγµατος προέχει σε περίπτωση σύγκρουσης και υποχωρεί µόνον όταν αντιφάσκει στην αξία του ανθρώπου. Οι τέσσερις πιο πάνω αρχές, όπως εµπλουτίζονται και από 8

12 τις κοινοτικού δικαίου αρχές και αντίστοιχες ρυθµίσεις, όπως π.χ. η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει, η αρχή της αειφορίας κ.ο.κ., εκφράζουν την δικαιική αλλά και ηθικοκοινωνική εντολή προς όλες τις συντεταγµένες εξουσίες (µέσω του Συντάγµατος) αλλά και προς όλους τους πολίτες (µέσω των κανόνων του κοινού δικαίου) για συµπαράταξη και σε προληπτικό αλλά και κατασταλτικό στάδιο στην διηνεκή και διαχρονική αποστολή -της έννοµης τάξηςπροστασίας των περιβαλλοντικών αγαθών. Η αρχή προστασίας της προσωπικότητας στο πεδίο του δικαίου περιβάλλοντος εκφράζεται µέσω του δικαιώµατος χρήσεως, ωφελείας και απολαύσεως των κοινών σε όλους κοινοχρήστων και ιδιοχρήστων αγαθών, δηλαδή των αγαθών του ζωτικού χώρου και των πολιτιστικών αγαθών. Το δικαίωµα χρήσεως αποτελεί έκφραση του δικαιώµατος στην προσωπικότητα και προστατεύεται υπό την έννοια αυτή µε τις αντίστοιχες αξιώσεις. Η αρχή προστασίας της κυριότητας, αποβλέπει στην προστασία της κυριότητας ως αγαθού εντεταγµένου στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και ως εκ τούτου αγαθού προεχόντως εκφράζοντος την αρχή της αειφορίας. Οδηγεί στην ανάπτυξη εννόµου µέσου και βοηθήµατος για την καλλίτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων κυρίων και την µακροπρόθεσµη προστασία των οικολογικών συµφερόντων χάριν της µακρόπνοης αειφορικής οικονο- µικής ανάπτυξης του κοινωνικού συνόλου, που επωφελείται από αυτήν. Η αρχή του µη ζηµιούν (neminem laedere) εκφράζεται στο ιδιωτικό δίκαιο περιβάλλοντος ως αρχή της προφύλαξης, πρόληψης και αειφορίας µέσω των αξιώσεων της προληπτικής αγωγής και αποκατάστασης που αποβλέπει στη διατήρηση και επαναφορά του οικολογικού status quo. Η αρχή της απαγόρευσης κατάχρησης δικαιώµατος αποτελεί την ιδιωτικού δικαίου έκφραση της αειφορίας. Μέσω της ΑΚ 281 εισάγεται στο πεδίο του αστικού δικαίου περιβάλλοντος η κοινοτικού δικαίου αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης. Η άσκηση του δικαιώµατος χρήσεως των περιβαλλοντικών αγα- 9

13 θών οριοθετείται από τον κοινωνικό σκοπό του δικαιώµατος, ο οποίος συνίσταται στην κοινοχρησία και στην κοινή ωφέλεια, και από την αρχή της καλής πίστεως, η οποία προσδιορίζεται από την φύση και τον προορισµό του πράγµατος επί του οποίου ασκείται το δικαίωµα. Η κοινοχρησία και η κοινή ωφέλεια, συνδεόµενες µε την κατά προορισµό χρήση του πράγµατος, αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση των κοινωνών του δικαίου στην µακρά του χρόνου προοπτική. II. Ειδικότερα, οι νοµικές βάσεις προστασίας του περιβάλλοντος στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου Το ιδιωτικό δίκαιο αποτελεί βασικό εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς από αυτό αντλούµε τις περισσότερες διατάξεις, βάσει των οποίων καθίσταται εφικτή η αποτελεσµατική προστασία του ζωτικού µας χώρου στις ιδιωτικού δικαίου διαφορές. Στο παραπάνω πλαίσιο την «πρωτοκαθεδρία» στον τοµέα προστασίας του περιβάλλοντος διεκδικούν οι διατάξεις περί προστασίας της προσωπικότητας σε συνδυασµό µε τις διατάξεις που αφορούν τη χρήση και διαχείριση των κοινών σε όλους, κοινοχρήστων και ιδιοχρήστων πραγµάτων, που συναπαρτίζουν το ζωτικό χώρο του ανθρώπου. 1. Η προστασία µε βάση το άρθρο 57 ΑΚ Τα περιβαλλοντικά αγαθά δεν συγκαταλέγονται µεταξύ των ρητώς αναγνωριζοµένων και προστατευοµένων από τις διατάξεις του ΑΚ εννόµων αγαθών. Ωστόσο, από τους παράγοντες που συγκαθορίζουν την προσωπικότητα και αποτελούν προϋπόθεση για την ελεύθερη ανάπτυξή της είναι ο αποτελούµενος από περιβαλλοντικά αγαθά χώρος µέσα στον οποίο ο άνθρωπος ζει κι αναπτύσσει τις δραστηριότητές του ο ατµοσφαιρικός αέρας, η θάλασσα, ο αιγιαλός, οι λίµνες, οι ποταµοί, τα υπόγεια ύδατα, τα δάση κλπ. συγκροτούν το υλικό πλαίσιο που είναι αναγκαίο για την επιβίωση και την ποιοτική διαβίωση του ανθρώπου. Από τα µέσα της δεκαετίας του 80 διατυπώθηκε από την επιστήµη η θεωρία του ζωτικού χώρου. Σύµφωνα µε την εν λόγω θε- 10

14 ωρία, το δικαίωµα χρήσης των κοινών σε όλους και των κοινοχρήστων πραγµάτων των ΑΚ 966 επ. θα πρέπει να οριοθετείται υπό το πρίσµα των άρθρων 2 1, 5 1 και 24 1 Σ. Συγκεκρι- µένα, υποστηρίχθηκε ότι τα κοινά σε όλους και τα κοινόχρηστα πράγµατα, στον βαθµό που ταυτίζονται µε οικολογικά αγαθά, αποτελούν το φυσικό χώρο όπου πραγµατοποιείται η συµµετοχή των προσώπων στην κοινωνική ζωή συνακόλουθα, το δικαίωµα χρήσης των εν λόγω αντικειµένων αποτελεί έκφανση του δικαιώ- µατος στην προσωπικότητα και θα πρέπει να διαµορφώνεται κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών αγαθών σύµφωνα µε το φυσικό προορισµό τους. Με το εν λόγω σκεπτικό διαµορφώνεται, κατ ουσίαν, ιδιωτικό δικαίωµα στην προστασία των περιβαλλοντικών αγαθών. Θεµέλιο του εν λόγω δικαιώµατος αποτελεί το δικαίωµα στην προσωπικότητα της ΑΚ 57, εµπλουτισµένο µε τις συνταγµατικές αξιολογήσεις των άρθρων 2, 5 και 24 Σ. Η θεωρία του ζωτικού χώρου έχει υιοθετηθεί πλέον πλήρως από τη θεωρία και φαίνεται ότι έχει παγιωθεί στη συνείδηση του έλληνα δικαστή. Συγκεκριµένα, τα πολιτικά µας δικαστήρια είχαν την ευκαιρία τα τελευταία χρόνια ν αξιοποιήσουν την εν λόγω θεωρητική προσέγγιση, εντάσσοντας παράλληλα σηµαντικές πτυχές της προστασίας της φύσης στο προστατευτικό πεδίο της ΑΚ 57: Χαρακτηριστικά µε την 2449/2008 πρόσφατη απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (διαδικασία: ασφαλιστικά µέτρα) 1 κρίθηκε αίτηση του ήµου Σικυωνίων για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων σε βάρος ιδιοκτήτριας ακινήτου για προσωρινή ρύθµιση της κατάστασης που είχε δηµιουργηθεί από την επικαλούµενη παράνοµη συµπεριφορά της τελευταίας και ειδικότερα ζητείτο να απαγορευθεί προσωρινά στην καθ ης ο ψεκασµός του αµπελώνα της µε φυτοφάρµακα λόγω επικείµενου µη αναστρέψιµου κινδύνου βλάβης του περιβάλλοντος και της υγείας των 1 ΧρΙ 2009,

15 όµορων δηµοτών του και των µαθητών του 3 ου ηµοτικού Σχολείου Κιάτου, το οποίο γειτνιάζει µε τον αµπελώνα. Σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση και σε συνέχεια προηγού- µενων αποφάσεων των πολιτικών µας δικαστηρίων (βλ. ενδεικτικά ΠΠρΛαρ 100/ ΜΠρΛαρ 3687/ ΜΠρΡεθ 186/ ΜΠρΘεσ 16242/ ΜΠρΒολ 1531/ ), η προσωπικότητα υπό την έννοια της ΑΚ 57 1 έλκει το περιεχόµενό της, κατά βάση, από το συνδυασµό των άρθ. 2 1, 5 1, 2 και 5 Σ., από τον οποίο συνάγεται ότι ως προσωπικότητα νοείται το σύνολο των επιµέρους στοιχείων που χαρακτηρίζουν ένα πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό. Σύµφωνα µάλιστα µε τη συγκεκριµένη απόφαση, ενόψει του άρθ. 24 παρ. 1 Σ., τα χαρακτηριστικά ενός προσώπου δεν διαµορφώνονται κατά τρόπο απόλυτο, αλλά συναρτώνται, µεταξύ άλλων, από το φυσικό χώρο µέσα στον οποίο το πρόσωπο υπάρχει κι αναπτύσσεται. Συγκεκριµένα, το δικαστήριο δέχθηκε ότι η χρήση των κοινών σε όλους και των κοινοχρήστων πραγµάτων (ΑΚ 966 επ.), τα οποία ταυτίζονται σε µεγάλο βαθµό µε τα οικολογικά αγαθά, αποτελεί ειδική έκφανση της προσωπικότητας υπό την έννοια της ΑΚ Κατά συνέπεια, µέσω της εν λόγω διάταξης του ΑΚ δεν προστατεύεται εν τέλει µόνο η δυνατότητα χρήσης των κοινών σε όλους και των κοινοχρήστων πραγµάτων αυτή καθαυτή, αλλά και η δυνατότητα κάρπωσης των ωφελειών που απορρέουν από τη χρήση. Η εν λόγω απόφαση δέχεται σαφώς ότι η αναγνώριση δικαιώµατος απόλαυσης των περιβαλλοντικών αγαθών, ως διάσταση του δικαιώµατος της προσωπικότητας, αποτελεί την ιδιωτικού δικαίου έκφανση του θεµελιώδους δικαιώµατος προστασίας του περιβάλλοντος που κατοχυρώνει το άρθρο 24 Συντ. 2 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ 3 Αδηµοσίευτη 4 DE LEGE 2005, 84 5 Αρµ 2005, Ελλ νη 2002,

16 Η επίκληση του θεσπιζόµενου στο άρθρο 24 Συντ. δικαιώµατος στις έννοµες σχέσεις ιδιωτικού δικαίου δικαιολογείται από το δικαστήριο µε την σκέψη ότι αυτό «τριτενεργεί στις ιδιωτικές έννο- µες σχέσεις µέσω των διατάξεων των άρθρων 57 και 967 επ. ΑΚ». Το δικαστήριο, έχοντας προδήλως υπ όψιν και τον κανόνα του άρθρου 25 παρ. 1 εδ. β Συντ. («Τα δικαιώµατα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν») προσανατολίζεται στην ερµηνευτική προσέγγιση που έχει περιγραφεί από την επιστήµη ως «έµµεση τριτενέργεια» των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Ορθώς η εν λόγω απόφαση άγεται στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στο πεδίο του αστικού δικαίου µέσω συνταγ- µατικών διατάξεων. Η ελληνική έννοµη τάξη οικοδοµήθηκε από τις πρώτες δεκαετίες της συγκρότησής της πάνω στην αρχή του αυστηρού Συντάγµατος. Το Σύνταγµα αποτελεί κείµενο µε νοµικές επιταγές, που υποχρεώνει όλα τα κρατικά όργανα και αξιώνει σεβασµό και τήρησή του και από τους πολίτες. Η τήρησή του συνιστά υπέρτατο καθήκον όλων των κρατικών οργάνων αλλά και του κάθε πολίτη ατοµικώς. Ειδικότερα, τόσο η νοµοθετική, όσο και η εκτελεστική εξουσία, αλλά ιδίως η δικαστική οφείλουν να εγγυώνται το σεβασµό και την τήρηση του Συντάγµατος και να προστατεύουν τις αρχές και τα δικαιώµατα που κατοχυρώνονται συνταγ- µατικά έναντι πάντων. Η απόλυτη ισχύς των συνταγµατικών δικαιωµάτων αποτελεί αναγκαία λογική συνέπεια του δεσµευτικού και επιτακτικού τους χαρακτήρα και της θεώρησης του Συντάγµατος ως υπέρτατου νόµου του Κράτους, θεµέλιου ολόκληρης της έννοµης τάξης. Το Σύνταγµα λειτουργεί εποµένως ως γενική παράµετρος αξιολόγησης όλων των κανόνων δικαίου. Το Σύνταγµα του 1975 περιέλαβε, για πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνικών συνταγµάτων, ρητές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθ. 24 παρ. 1 εδ. α Σ., η προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Η εν λόγω υποχρέωση εξειδικεύεται µε το εδ. β της παραγράφου 1 του άρθ

17 Σ., που υποχρεώνει το Κράτος να λαµβάνει ιδιαίτερα προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα για τη διαφύλαξή του. Η προστασία του περιβάλλοντος ενισχύθηκε µάλιστα µε την αναθεώρηση του Συντάγµατος το Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθ. 24, η προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί και δικαίωµα του καθενός. Τα µέτρα που υποχρεούται να λαµβάνει το Κράτος πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Κάθε ρύθµιση του ιδιωτικού δικαίου πρέπει συνεπώς να ερµηνεύεται µε βάση τις παραπάνω αρχές που καθιερώνονται στο Σύνταγµα. Περαιτέρω, εφόσον γίνεται δεκτή η υπεροχή του κοινοτικού έναντι του εθνικού δικαίου σε κάθε περίπτωση, επιβεβληµένη θα ήταν η επίκληση διατάξεων του κοινοτικού δικαίου για το σκοπό του κανονιστικού εµπλουτισµού της ΑΚ 57 προς την κατεύθυνση της προστασίας της χρήσης των περιβαλλοντικών αγαθών σύµφωνα µε το φυσικό τους προορισµό. Συγκεκριµένα, το ζήτηµα της επίδρασης του κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος στην ΑΚ 57 - όπως και στο ιδιωτικό δίκαιο γενικότερα- οριοθετείται, κατά βάση, από την επιρροή που ασκούν τα άρθ. 2, 6 και 174 ΣυνθΕΚ στο εν λόγω δικαιικό πεδίο. Από τα συγκεκριµένα άρθρα της ΣυνθΕΚ συνάγονται οι αρχές της αειφορίας, της προφύλαξης και της πρόληψης καθώς και η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπως έχουν διαµορφωθεί από τη νοµολογία του ΕΚ. Οι διατάξεις των εν λόγω άρθρων απευθύνονται στα όργανα της Κοινότητας και τους παρέχουν την αρµοδιότητα να θεσπίσουν µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Ο καθορισµός των ως άνω γενικών αρχών και στόχων της περιβαλλοντικής πολιτικής δεν αναιρεί την ευρεία διακριτική ευχέρεια που παρέχεται στα όργανα της Κοινότητας κατά την πραγµάτωσή της. Τα άρθ. 2, 6 και 174 ΣυνθΕΚ, αλλά και το παράγωγο δίκαιο της ΕΚ (ιδίως κανονισµοί και Οδηγίες που αφορούν τη διαχείριση και προστασία των περιβαλλοντικών αγαθών) επιδρούν εµµέσως στο ιδιωτικό δίκαιο και συνεπώς και στην ΑΚ 57. Συγκεκριµένα, από τις εν λόγω διατάξεις της ΣυνθΕΚ, το κανονιστικό πλαίσιο 14

18 που έχει διαµορφωθεί για την πραγµάτωση των επιταγών τους και τη νοµολογία του ΕΚ, συνάγεται η γενική αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος. Η εν λόγω αρχή διατρέχει την υποδεέστερη ιεραρχικά ελληνική έννοµη τάξη, συµβάλλοντας, µεταξύ άλλων, στη διαµόρφωση των ερµηνευτικών κριτηρίων που συ- µπροσδιορίζουν κι εξειδικεύουν τις νοµικές έννοιες του ΑΚ, επο- µένως και την έννοια της προσωπικότητας της ΑΚ 57. Με την 3064/2008 απόφαση του ΜΠρΗρακλείου (διαδικασία: ασφαλιστικά µέτρα) 7 κρίθηκε αίτηση µε την οποία οι αιτούντες ισχυρίσθηκαν ότι η καθ ης είχε εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία από το έτος 1994 στο δώµα τετραώροφης γειτονικής οικοδο- µής της πόλεως του Ηρακλείου, παράνοµα, κατά τα αναλυτικά αναφερόµενα στο δικόγραφο της αίτησης, σταθµό βάσης (κεραία) κινητής τηλεφωνίας, για την εξυπηρέτηση των συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας, σε πολύ µικρή απόσταση από τις δικές τους κατοικίες αλλά και τα σχολεία (δηµοτικό και νηπιαγωγείο) της περιοχής. Ότι από τη λειτουργία της κεραίας εκπέµπεται ηλεκτρο- µαγνητική ακτινοβολία, εξ αιτίας της οποίας υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης του περιβάλλοντος και ανεπανόρθωτης βλάβης της υγείας των ιδίων και των µελών των οικογενειών τους, των οποίων οι κατοικίες βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από το τοπικό σηµείο εγκατάστασης και λειτουργίας της κεραίας, καθώς και των τέκνων των µελών του εξηκοστού πρώτου των αιτούντων, συλλόγου γονέων και κηδεµόνων του ηµοτικού Σχολείου Ηρακλείου, τα οποία καθηµερινά παρακολουθούν µαθήµατα στο άνω σχολείο. Συνεπεία δε της προσβολής των ως άνω αγαθών που είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένα µε την προσωπικότητά τους προσβάλλεται και η τελευταία. Η απόφαση δέχθηκε ότι το γεγονός ότι η επιστήµη δεν έχει καταλήξει σε οριστικά συµπεράσµατα σχετικά µε την επικινδυνότητα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας για την υγεία δικαιολογεί 7 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ 15

19 µεγαλύτερη επιφυλακτικότητα ως προς την εγκατάσταση σταθ- µών πλησίον κατοικιών και χώρων όπου συχνάζουν ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, αφού έτσι πιθανολογείται ότι η έκθεση των ατόµων αυτών στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία θα θέσει σε κίνδυνο την υγεία τους. Σύµφωνα µε την ίδια απόφαση, η ως άνω επιστηµονική αβεβαιότητα δηµιουργεί τεκµήριο υπέρ της υγείας και του περιβάλλοντος µε βάση την αρχή της προφύλαξης, η οποία συνιστά γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου, έχει θεσπισθεί µε το άρθρο 174 παρ. 2 ΣυνθΕΚ και θεωρείται δεσµευτικός κανόνας από το ΕΚ. Ενόψει των ανωτέρω, το δικαστήριο απαγόρευσε προσωρινά τη λειτουργία της κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο δώµα της οικοδοµής στο Ηράκλειο Κρήτης. Σχετική µε την προστασία του δικαιώµατος της προσωπικότητας είναι και η 1764/2005 απόφαση του ΜΠρΚερκύρας (διαδικασία: ασφαλιστικά µέτρα) 8, η οποία αναφέρεται στην επικινδυνότητα των ακτινοβολιών από εγκαταστάσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην υγεία. Σύµφωνα µε την 473/2006 απόφαση του Ά Τµ. του Α.Π. 9 προσβολή της προσωπικότητας δηµιουργείται και όταν παρακωλυθεί η χρήση κοινόχρηστης οδού. Από το συνδυασµό του άρθρου 57 του ΑΚ και των άρθρων 966, 967 και 59 ΑΚ προκύπτει ότι, µε την καθιέρωση κάποιου πράγµατος ως κοινοχρήστου, το άτοµο αποκτά εξουσία χρήσεως αυτού, η οποία δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ως άµεση εξουσία επί του πράγµατος, είναι, όµως, απόρροια του επί της ιδίας προσωπικότητας ιδιωτικού δικαιώµατος, η οποία (εξουσία χρήσεως) προσβάλλεται εξωτερικώς σε περίπτωση παρακωλύσεως της κοινής χρήσεως και η οποία, ως έκφανση της προσωπικότητας του πολίτη, περικλείει την ικανότητα για ακώλυτη ανάπτυξη της ανθρώπινης ενέργειας και προστατεύεται από το άρθρο 57 ΑΚ. 8 Περ ικ 1/2007, Ελλ νη 2008,

20 Σύµφωνα µε την 1731/2006 απόφαση του Γ Τµ του Α.Π. 10, η παράνοµη παραβίαση του δικαιώµατος απόλαυσης των περιβαλλοντικών αγαθών συνιστά παράνοµη προσβολή της προσωπικότητας του παρεµποδιζοµένου, η οποία παρέχει σ αυτόν τις προβλεπόµενες από τα άρθρα 57 και 59 του ΑΚ αξιώσεις για άρση της προσβολής και παύση αυτής στο µέλλον. Επίσης, σύµφωνα µε την 29/2007 απόφαση του ΠΠρΑθηνών 11 η προσωπικότητα του ανθρώπου γεννάται και αναπτύσσεται ακώλυτα µέσα σε ένα ζωτικό χώρο που αποτελείται κατ αρχήν από τα εκτός συναλλαγής πράγµατα, δηλαδή κατά τα άρθρα 966 και 967 ΑΚ και τα κοινόχρηστα, όπως είναι οι αιγιαλοί. Στην έννοια του αναγκαίου στην ανθρώπινη προσωπικότητα ζωτικού χώρου εντάσσονται και άλλα περιβαλλοντικά αγαθά, όπως είναι η αισθητική του τοπίου, η προσήκουσα πολεοδοµική ανάπτυξη µε σεβασµό στο φωτισµό, τον αερισµό και την παραδοσιακή αισθητική των οικισµών κλπ. Mε την 2786/2008 απόφαση του ΜΠρΒόλου (διαδικασία: ασφαλιστικά µέτρα) 12 κρίθηκε αίτηση που αφορούσε σε αστική εταιρία, η οποία επικαλέστηκε επείγουσα περίπτωση και δη το συµφέρον των µελών της από επικείµενη προσβολή του περιβάλλοντος, που αφορά και την αισθητική του τοπίου, µε την κατασκευή, µετά από παραχώρηση από τον Οργανισµό Λιµένος Βόλου, αλλά χωρίς τήρηση της διαδικασίας εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, από την καθ ης η αίτηση, προβλήτας, διαφηµιστικής χρήσης, εντός της θαλάσσιας ζώνης του λιµένος Βόλου και πλησίον του µνηµειακού Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου, καθ υπέρβαση του κοινωνικού σκοπού της επιχειρούµενης δράσης. Ζήτησε δε την προσωρινή ρύθµιση της κατάστασης µε την προσωρινή απαγόρευση και παύση κάθε εργασίας κατασκευής του περιγραφοµένου έργου µε την απειλή χρηµατικής ποινής ποσού 10 Ελλ νη 2007, ΧρΙ 2007, 886, ΝΒ 2007, Περ ικ 3/2008,

21 5.000 ευρώ για κάθε διατάραξη ή παραβίαση των όρων της εκδοθησοµένης απόφασης. Η συγκεκριµένη απόφαση δέχθηκε ότι στοιχείο της προσωπικότητας, που αποτελεί εκδήλωση του σχετικού δικαιώµατος, αποτελεί µεταξύ άλλων και η απόλαυση κοινόχρηστων πραγµάτων. Τα κοινά σε όλους και τα κοινής χρήσης πράγµατα αποτελούν όχι απλώς το περιβάλλον αλλά και τον απαραίτητο για την επιβίωση και υγιή διαβίωση του ανθρώπου ζωτικό χώρο. Κοινόχρηστα δηµόσια κτήµατα είναι και οι χώροι και όλα εν γένει τα κτή- µατα που περιλαµβάνονται στη ζώνη λιµένα, τα οποία ανήκουν στο ηµόσιο κατά κυριότητα, ανεξάρτητα αν η χρήση και εκµετάλλευσή τους ανήκει στον οικείο φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα. Τα αγαθά αυτά αποτελούν το πλαίσιο, µέσα στο οποίο αναπτύσσεται η προσωπικότητα και είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση ποιότητας ζωής. Η µη ρύπανση, η διατήρηση, η προστασία και η ακώλυτη χρήση του περιβάλλοντος αποτελούν αγαθά που εντάσσονται στο δικαίωµα της προσωπικότητας. Για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων της Α κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν 1650/1986 απαιτείται υποβολή µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κατά την άσκηση της σχετικής αρµοδιότητας η ιοίκηση πρέπει να σταθµίζει και άλλους παράγοντες δηµοσίου συµφέροντος, όπως η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου και η εξασφάλιση βιώσιµης ανάπτυξης. Μέρος του φυσικού περιβάλλοντος και δη ευπαθές, είναι τα οικοσυστήµατα των ακτών, τα οποία πρέπει να τελούν υπό ιδιαίτερο καθεστώς ήπιας διαχείρισης και ανάπτυξης. Αντικείµενο προστασίας του Ν 1650/1986 είναι και το τοπίο, ώστε να διασφαλίζεται η ποικιλοµορφία, η ιδιαιτερότητα και η µοναδικότητά του καθώς και η διατήρησή του λόγω αισθητικής σηµασίας. εν είναι ανεκτή η ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχειρηµατικής δράσης, ακόµα και αφιλοκερδούς, όταν δύναται να έχει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και δεν λαµβάνεται πρόνοια για την εξέταση τέτοιων συνεπειών. Ενόψει των ανωτέρω, το δικαστήριο απαγό- 18

22 ρευσε προσωρινά την κατασκευή υδάτινης οθόνης διαφηµιστικής χρήσης εντός της θαλάσσιας ζώνης λιµένος Βόλου, από την εγκατάσταση και λειτουργία της οποίας, χωρίς προηγούµενη εξέταση αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, πιθανολογείται προσβολή του δικαιώµατος της προσωπικότητας, υπό την έννοια της διακινδύνευσης του εννόµου αγαθού του περιβάλλοντος και δη του οικοσυστήµατος της ακτής της περιοχής του Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου παραλίας Βόλου, που καταλαµβάνει έκταση του κοινόχρηστου πράγµατος της θαλάσσιας ζώνης λιµένος Βόλου. 2. Λοιπές βάσεις προστασίας του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου Βεβαίως, το ιδιωτικό δίκαιο µας παρέχει και άλλες νοµοθετικές επιλογές διαχείρισης και προστασίας των περιβαλλοντικών αγαθών, τόσο σε επίπεδο προφύλαξης και πρόληψης, όσο και σε επίπεδο καταστολής και αποκατάστασης των περιβαλλοντικών ζηµιών. A. Αδικοπρακτική ευθύνη Με την προσβολή του ζωτικού χώρου είναι δυνατό να εφαρ- µοστούν οι διατάξεις περί αδικοπραξιών. Εφ όσον συντρέχουν οι γενικές προϋποθέσεις της αδικοπρακτικής ευθύνης, η προσβολή του δικαιώµατος χρήσεως κοινών σε όλους ή κοινοχρήστων πραγµάτων δηµιουργεί αξίωση για αποζηµίωση είτε αυτοτελώς είτε σε συνάρτηση µε την παράλληλη προσβολή άλλου εννόµου αγαθού (π.χ. ζωής, υγείας, κυριότητας). Η ζηµία, όµως, που αποκαθίσταται δεν περιλαµβάνει όλες τις βλάβες που υπέστη ο ζωτικός χώρος, αλλά µόνον όσες προσβάλλουν ιδιωτικά έννοµα αγαθά. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση οικολογικής ζηµίας, η αποκαταστατική λειτουργία της αποζηµιώσεως περιορίζεται: 1 ον Από το γεγονός ότι, από τις συνέπειες µιας ευρύτερης οικολογικής προσβολής, αποκαθίστανται µόνον όσες ζηµιώνουν (αντανακλαστικά) ιδιωτικά έννοµα αγαθά. 2 ον Από το ότι η επαναφορά των φυσικών τουλάχιστον αγαθών στην κατάσταση που ήσαν προτού επέλθει 19

23 η ζηµία, δεν είναι πολλές φορές εκ των πραγµάτων δυνατή. Η «προηγούµενη κατάσταση» ενός φυσικού αγαθού είναι δηµιούργηµα µακρόχρονης εξελικτικής πορείας, µε συνέπεια την αδυνα- µία αποκαταστάσεως της ζηµίας που υπέστη µε µόνη την επιβολή υποχρεώσεως για αποζηµίωση. Αποκαθίσταται µόνον ό,τι στο συγκεκριµένο τόπο και χρόνο είναι επιστηµονικά και οικονοµικά δυνατό να αποκατασταθεί. Το υπόλοιπο, και ενδεχοµένως µεγαλύτερο µέρος της οικολογικής ζηµίας, βαρύνει το κοινωνικό σύνολο που είτε θα πρέπει να συµβιώσει µε την οικολογική ζηµία είτε θα πρέπει να υποστεί τις δαπάνες της προσπάθειας αποκαταστάσεως της οικολογικής ζηµίας, να υποστεί, εποµένως, τις συνέπειες της κοινωνικοποιήσεως του κινδύνου. Στις περιπτώσεις αδικοπρακτικής προσβολής προσβολής του ζωτικού χώρου επιβάλλεται η αναστροφή του βάρους της αποδείξεως. Η µετακύλιση του βάρους της αποδείξεως στο ζηµιώσαντα θεµελιώνεται στη θεωρία των σφαιρών επιρροής και είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της ΑΚ 925. B. ιατάξεις γειτονικού δικαίου Αρνητική αγωγή Αγωγές προστασίας της νοµής Ο Αστικός Κώδικας αποτυπώνει στις διατάξεις του γειτονικού δικαίου (ΑΚ ) την επιδίωξη του νοµοθέτη να ρυθµίσει τα αντικρουόµενα συµφέροντα των κυρίων γειτονικών ακινήτων µε τρόπο που να εξυπηρετεί την καλύτερη οικονοµική εκµετάλλευση αυτών, προς όφελος της οικονοµίας εν γένει. Από τις πιο πάνω διατάξεις οι πιο ενδιαφέρουσες σε σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος είναι οι διατάξεις των που αφορούν στις εκποµπές. Η βασική διάταξη του άρθρου 1003 ΑΚ θεσπίζει περιορισµό του δικαιώµατος της κυριότητας, στο µέτρο που υποχρεώνει τον κύριο του βλαπτοµένου ακινήτου να ανέχεται εκπο- µπές από γειτονικά ακίνητα, εφ όσον αυτές δεν παραβλάπτουν ουσιωδώς την χρήση του δικού του ακινήτου ή είναι εκποµπές που προέρχονται από χρήση του βλάπτοντος ακινήτου συνηθισµένη στην περιοχή που βρίσκεται το τελευταίο. 20

24 Εκποµπές ή άλλες επενέργειες οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 1003 ΑΚ γεννούν αξίωση για άρση της προσβολής και παράλειψη στο µέλλον κατά τα άρθρα 1000 και 1108 ΑΚ και είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείµενο και αγωγής διατάραξης ή αποβολής από τη νοµή (άρθρα 984, 987, 989 ΑΚ). Ανεξάρτητα από το εάν προέρχονται από χρήση συνήθη για την περιοχή του βλάπτοντος, επενέργειες που προσβάλλουν περιβαλλοντικό στοιχείο του ζωτικού χώρου ευρισκόµενο σε δεσµό µε την κυριότητα και θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση ή την υγιή διαβίωση του κυρίου του γειτονικού ακινήτου δηµιουργούν αξίωση για άρση της προσβολής και παράλειψή της στο µέλλον (άρθρα 1000, 1108 ΑΚ) σε συνδυασµό µε τα άρθρα 57, 281 ΑΚ, µε σύµφωνη προς το άρθρο 24 Σ. ερµηνεία. Η αρνητική αγωγή έχει ως αντικείµενο την προστασία της κυριότητας, την οποία όµως θα πρέπει να θεωρήσουµε ως προστατευόµενο έννοµο αγαθό συνδεόµενο άµεσα µε τα αναγκαία για τη λειτουργία της περιβαλλοντικά αγαθά και ενταγµένη στο ζωτικό χώρο του ανθρώπου. Κατ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται παράλληλα µε την προστασία της κυριότητας και η προστασία των περιβαλλοντικών αγαθών. Η γραµµατική διατύπωση του άρθρου 1003 ΑΚ, η οποία θεωρεί «θεµιτές» τις εκποµπές που δεν παραβλάπτουν σηµαντικά ή προέρχονται από συνήθη χρήση, οδηγεί στον περιορισµό των αγωγών που προστατεύουν την κυριότητα και τη νοµή, ακόµα και σε περιπτώσεις που οι εκποµπές αυτές αλλοιώνουν περιβαλλοντικά αγαθά. Επιβάλλεται, εποµένως, η χάραξη νέων περιβαλλοντικών ορίων του άρθρου 1003 ΑΚ. Η χάραξη νέων ορίων καθίσταται δυνατή µε την επέµβαση των συνταγµατικών διατάξεων των άρθρων 24, 17, 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 και µε τη σύµφωνη προς τις παραπάνω διατάξεις ερµηνεία των άρθρων 1003, 1004, 1005 και 1000, 1108 ΑΚ. Επίσης, στην καθιέρωση νέων αυστηρών περιβαλλοντικών ορίων του άρθρου 1003 ΑΚ οδηγεί και η αποδοχή της «τριτενέργειας» των παραπάνω συνταγµατικών διατάξεων ιδίως µέσω του άρθρου 281 ΑΚ, το οποίο καθορίζει τα όρια ασκήσεως του δικαιώµατος του «εκπέµπειν» (άρθρο

25 ΑΚ), ώστε να µην οδηγούν οι εκποµπές στην αλλοίωση περιβαλλοντικών αγαθών ή και σε αφαίρεση του δικαιώµατος της κυριότητας. Χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την απόφαση ΑΠ 718/2001 (Α Τµήµα) 13, από τη διάταξη 1003 ΑΚ, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 1 και 3 του ΑΝ 2520/1940, το άρθ. 417 ΠΚ και την υπ αριθµ. 1023/2/37-ια/1966 αστυνοµική διάταξη (µέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας), συνάγεται ότι όποιος σε αστική περιοχή διατηρεί εγκαταστάσεις (που παράγουν θόρυβο) ή χρησιµοποιεί ηχητικά όργανα (µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι κα- µπάνες των κωδωνοστασίων των εκκλησιών), εφόσον από τις εγκαταστάσεις αυτές ή τα ηχητικά όργανα δηµιουργούνται θόρυβοι που προκαλούν ενόχληση σε ένοικο γειτονικού ακινήτου ή παράγονται δηµόσια θόρυβοι που διαταράσσουν την ησυχία των γειτόνων στις ώρες κοινής ησυχίας, ενεργεί παράνοµα. Η απόφαση δέχθηκε ότι εν προκειµένω δεν έχει ισχύ η υποχρέωση ανοχής που προβλέπει η ΑΚ Συναφής µε τα παραπάνω είναι και η 1214/2003 απόφαση ασφαλιστικών µέτρων του ΜΠρΒόλου 14, σχετικά µε το θόρυβο που παράγεται από το κωδωνοστάσιο του ιερού ναού που βρίσκεται σε οικισµό του Νοµού Μαγνησίας. Οι αιτούντες, οι οποίοι ήταν κύριοι γειτονικών ακινήτων (ξενώνα και ξενοδοχείου αντίστοιχα), ισχυρίσθηκαν ότι εξ αιτίας των εκποµπών ήχου του κωδωνοστασίου, έχει υποστεί βλάβη η ψυχική τους υγεία, µε αποτέλεσµα να προσβάλλεται η προσωπικότητά τους. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ωστόσο, από το ικαστήριο κρίθηκε ότι ο ήχος που παράγεται από τις κωδωνοκρουσίες των καθ ων η αίτηση δεν ήταν ικανός να προκαλέσει αντικειµενικά βλάβη της υγείας ή διαταραχή της ψυχικής καταστάσεως των αι- 13 Ελλ νη 2001, 942, Ε Πολ 2003, Ελλ νη 2004,

26 τούντων, ως προς τους οποίους και µόνον ερευνήθηκε το ζήτηµα αυτό, και έτσι υφίσταται υποχρέωση ανοχής δυνάµει της ΑΚ 1003 και δεν συντελέσθηκε προσβολή της προσωπικότητας των αιτούντων. Γ. Νόµος-πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος (άρθρο 29 του ν. 1650/1986). Η εφαρµογή των ΑΚ 914 επ. Στις περιβαλλοντικές ζηµίες προσκρούει, πολλές φορές, στην αδυναµία του ζηµιωθέντος να αποδείξει, αφενός, την υπαιτιότητα του ζηµιώσαντος και, αφετέρου, τον αιτιώδη σύνδεσµο µεταξύ παράνοµης και υπαίτιας συµπεριφοράς και περιβαλλοντικής ζηµίας. Η δυσχέρεια του ζηµιωθέντος να αποδείξει την υπαιτιότητα του ζηµιώσαντος και την συνδροµή του αιτιώδους συνδέσµου µπορεί να αντιµετωπισθεί µέσω της διάπλασης ειδικών συναλλακτικών υποχρεώσεων προνοίας και ασφαλείας των φορέων πηγών κινδύνου για το περιβάλλον, σε συνδυασµό µε την αντιστροφή του βάρους αποδείξεως του στοιχείου της υπαιτιότητας µε βάση την θεωρία των σφαιρών επιρροής. Ενόψει των παραπάνω δυσχερειών προτείνεται, τόσο στο διεθνές και κοινοτικό δίκαιο, όσο και στις εθνικές έννοµες τάξεις, η καθιέρωση ευθύνης από διακινδύνευση του φορέα δραστηριοτήτων που συνεπάγονται αυξηµένους κινδύνους πρόκλησης περιβαλλοντικών ζηµιών. Ο έλληνας νοµοθέτης ανταποκρίθηκε στην τάση αυτή µε το άρθ. 29 ν. 1650/1986, σύµφωνα µε το οποίο «οποιοσδήποτε, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος ευθύνεται σε αποζη- µίωση, εκτός αν αποδείξει ότι η ζηµία οφείλεται σε ανώτερη βία ή ότι προήλθε από υπαίτια ενέργεια τρίτου που ενήργησε δολίως». Η διάταξη αυτή δεν έχει αξιοποιηθεί από τη νοµολογία, καθώς, στα δεκατρία χρόνια της ισχύος της, δεν έχει δηµοσιευθεί στον νοµικό περιοδικό τύπο καµία δικαστική απόφαση που να την εφαρµόζει. Η µη εφαρµογή της διατάξεως οφείλεται σε πολλούς λόγους. Πρώτον, στην αόριστη διατύπωσή της, η οποία και καθι- 23

27 στά δυσχερή την εξειδίκευση των προϋποθέσεων εφαρµογής της και την πρακτική αξιοποίησή της. εύτερον, στο ότι τα δικαστήρια αντιµετωπίζουν περιβαλλοντικά ζητήµατα σπανίως επ ευκαιρία αγωγών αποζηµιώσεως, καθώς οι περιβαλλοντικές διαφορές αποτελούν κατά κανόνα αντικείµενο αγωγών ή, συνηθέστερα, αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων που ερείδονται στις διατάξεις για την προστασία της προσωπικότητας. Οι ιδιώτες που προσφεύγουν στα πολιτικά δικαστήρια αποβλέπουν κυρίως στην πρόληψη ή την άρση της προσβολής του περιβάλλοντος και λιγότερο στην αποκατάσταση της ζηµίας που έχουν υποστεί, την οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι σε θέση να αποτιµήσουν ή ακόµα και να αντιληφθούν. Τρίτον, η µη εφαρµογή του άρθ. 29 οφείλεται επίσης στην έλλειψη επαρκούς επιστηµονικής επεξεργασίας της διάταξης, µε συνέπεια την ασάφεια ως προς το βεληνεκές του προστατευτικού της πεδίου. Η ρήτρα του άρθ. 29 έχει γενικό χαρακτήρα, µε την έννοια ότι περιλαµβάνει τόσο τη ρύπανση και τη µόλυνση του περιβάλλοντος όσο και την υποβάθµισή του, δηλαδή την «πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες ρύπανσης ή οποιασδήποτε άλλης µεταβολής του περιβάλλοντος, η οποία είναι πιθανόν να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά ή στις αισθητικές αξίες» (άρθρο 2, παρ. 4). Η γενικότητα της ρήτρας συνίσταται, αφενός, στο ότι περιλαµβάνει τόσο το φυσικό όσο και το πολιτιστικό περιβάλλον και τις αισθητικές αξίες, και αφετέρου, στο ότι στις προσβολές του φυσικού περιβάλλοντος περικλείονται και αντιµετωπίζονται µε ενιαίο τρόπο ενέργειες που ξεκινούν από την ήπια και σχετικά ανώδυνη προσβολή ενός φυσικού αγαθού και φτάνουν µέχρι την οριστική κατάλυση των οικολογικών ισορροπιών. Η ρύπανση της ατµόσφαιρας από τις εκποµπές ενός αρτοποιείου, λ.χ. αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζεται η οικολογική καταστροφή που προέρχεται από έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. Αν στις αρχές της βιοµηχανικής επαναστάσεως, οι κίνδυνοι που εγκυµονούσε για το περιβάλλον η λειτουργία των διαφόρων βιοµηχανικών εγκα- 24

28 ταστάσεων είχαν σχετική οµοιογένεια, σήµερα ποικίλουν και ως προς τη δυνατότητα επεκτάσεώς τους. Επιπλέον, η ένταση και η έκταση των κινδύνων τελεί κατά κανόνα σε συνάρτηση µε την οικονοµική ευρωστία της δραστηριότητας που συνδέεται µε την πηγή οικολογικού κινδύνου. Η εκµετάλλευση µιας πηγής αυξηµένου κινδύνου συνδέεται, συνήθως, µε ευρείας εκτάσεως οικονο- µικές δραστηριότητες, οι οποίες και επιτρέπουν τη λήψη οικονοµικών προληπτικών µέτρων, µε την υποχρέωση ασφαλιστικής καλύψεως για την αποκατάσταση ενδεχόµενης οικολογικής ζηµίας και τεχνικών µέτρων ασφαλείας και προνοίας για την αποτροπή επελεύσεώς της. Η οικονοµική και τεχνική πρόβλεψη της ζηµίας στις πηγές ήσσονος κινδύνου και περιορισµένης οικονοµικής εκτάσεως είναι δυνατό να µην υπάρχει καν ή να είναι περιορισµένη, µε την έννοια ότι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη λήψη µέτρων ασφάλειας και πρόνοιας, η υποχρέωση αυτή δεν είναι συνυφασµένη µε τη λειτουργία της εγκαταστάσεως όπως συµβαίνει µε τις πηγές αυξηµένης ρυπάνσεως, αλλά ενδέχεται να έχει χαρακτήρα παρεπόµενο. Ακόµα, θα πρέπει να τονιστεί ότι η διακινδύνευση ως κριτήριο καταλογισµού στη διάταξη του άρθρου 29 (βλέπε και εισηγητική έκθεση), έτσι όπως διατυπώνεται γενικά και αόριστα, δεν είναι δικαιολογηµένη ούτε απαραίτητη, δεδοµένου ότι η αρχή της διακινδυνεύσεως προϋποθέτει ιδιαίτερους ή αυξη- µένους κινδύνους, οι οποίοι δεν συντρέχουν σε όλες τουλάχιστον τις περιπτώσεις που καλύπτει η διάταξη. Κριτική θα µπορούσε να ασκηθεί στη διάταξη του άρθρου 29 και από την αντίθετη σκοπιά, υπό την έννοια ότι η καθιέρωση απαλλακτικών ρητρών ανωτέρας βίας και δόλιας ενέργειας τρίτου κρίνονται στις περιπτώσεις πηγών αυξηµένης ρυπάνσεως ανεπιεικείς για το κοινωνικό σύνολο που θα υποστεί τη ζηµία. Ενόψει του βαθµού επικινδυνότητας των πηγών αυξηµένου κινδύνου για το περιβάλλον, επιβάλλεται η λήψη προληπτικών µέτρων που, από τεχνικής πλευράς, να αποκλείουν την πιθανότητα επελεύσεως ζηµίας ακόµα και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή δόλιας ενέργειας τρίτου, από δε οικονοµικής πλευράς να έχει αντιµετω- 25

29 πιστεί η κάλυψη της ζηµίας ακόµα και όταν η αιτία της βρίσκεται έξω από τον κύκλο δραστηριότητας του φορέα της πηγής αυξη- µένου κινδύνου για το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η διάταξη του άρθρου 29 κρίνεται ιδιαίτερα αυστηρή όσον αφορά τους «µικρο- µεσαίους», ενώ αντίθετα είναι επιεικής απέναντι σε δραστηριότητες µεγάλης επικινδυνότητας για το περιβάλλον και για το κοινωνικό σύνολο. Τέλος, σοβαρές αµφιβολίες έχουν διατυπωθεί ως προς το εάν είναι δόκιµη από πλευράς συστηµατικής και δογµατικής, η αναγόρευση του περιβάλλοντος σε προστατευτέο ενιαίο έννοµο αγαθό του ιδιωτικού δικαίου η οποία και δεν είναι δυνατή χωρίς «να διασπασθεί το σύστηµα του ισχύοντος αστικού δικαίου». Όπως προκύπτει από το γράµµα του άρθ. 29 ν. 1650/1986, το πεδίο εφαρµογής της διατάξεως είναι τόσο ευρύ και αόριστο ώστε δεν συνάδει ούτε µε το σκοπό ούτε µε το σύστηµα της ευθύνης από διακινδύνευση στο οποίο και εντάσσεται σύµφωνα µε τη βούληση του νοµοθέτη. Επιβάλλεται, εποµένως, η τελολογική συστολή του πεδίου εφαρµογής του άρθ. 29 υπό το πρίσµα και στο πλαίσιο της δικαιοπολιτικής λειτουργίας της αρχής της ευθύνης από διακινδύνευση. Η νοµική φύση της ευθύνης ως ευθύνης από διακινδύνευση που συνίσταται στην προστασία του περιβάλλοντος από πραγµατικούς κινδύνους οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το πεδίο εφαρµογής της διατάξεως περιορίζεται ερµηνευτικά στις ζηµίες που προκαλούνται αιτιωδώς από την εκµετάλλευση τυπικών πηγών αυξηµένου κινδύνου, καθώς, µόνο όταν η πραγµάτωση του κινδύνου που προκαλεί κανείς µε τη δραστηριότητά του είναι αναµενοµένη, δικαιολογείται η καθιέρωση ευθύνης από διακινδύνευση.. Άρθρα 6 και 8 ν. 2251/1994 Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 2251/94 Στη ζηµία της παρ. 1 περιλαµβάνεται:..β) η βλάβη ή η καταστροφή, εξαιτίας του ελαττωµατικού προϊόντος, κάθε περιουσιακού στοιχείου του καταναλωτή, εκτός από το ίδιο το ελαττωµατικό προϊόν, συµπερι- 26

30 λαµβανοµένου και του δικαιώµατος χρήσης των περιβαλλοντικών αγαθών,. Η ευθύνη του παραγωγού στο ελληνικό δίκαιο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα θεσµού που διαπλάστηκε από τα ελληνικά δικαστήρια µε πρότυπο την αδικοπρακτική ευθύνη του ΑΚ ως αυτόνοµη ρύθµιση µε βάση την αρχή των συναλλακτικών υποχρεώσεων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των νοµοθετικών ρυθµίσεων που έλκουν την καταγωγή τους από το κοινοτικό δίκαιο, όπως αυτές του ν. 2251/1994 που αφορούν στην ευθύνη του παραγωγού ελαττωµατικών προϊόντων και οι οποίες συνιστούν ένα ιδιαίτερο δείγµα ευρωπαϊκού αδικοπρακτικού δικαίου, η αρχή της προστασίας του καταναλωτή πρέπει να αντιµετωπίζεται ως βασικός νοµοθετικός σκοπός αλλά και ως κριτήριο ή οριοθετική γραµµή που εκφράζει την τάση του ευρωπαίου και του εθνικού νοµοθέτη για αυξηµένη και συνολική προστασία αποτυπώνοντας µια σύγχρονη νοµοθετική αρχή προστατευτικής παρέµβασης του δικαστή. Αυτήν την αρχή της προστατευτικής παρέµβασης µπορεί να επεκτείνει ο δικαστής και στο δίκαιο του περιβάλλοντος. Ο νόµος για την προστασία του καταναλωτή είναι δυνατόν να ερµηνευτεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να εµπίπτει στο προστατευτικό πεδίο το δικαίωµα αποκαταστάσεως ζηµιών στο περιβάλλον και τα παρεπόµενα ή σχετικά µε αυτό δικαιώµατα, όπως το δικαίωµα χρήσεως του ζωτικού χώρου και γενικότερα το δικαίωµα στην προσωπικότητα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το αρθ. 6 παρ. 1 του ν. 2251/1994 «ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζηµία που οφείλεται σε ελάττωµα του προϊόντος του». Είναι πιθανό η ζηµία που προξενείται από το ελαττωµατικό προϊόν να είναι περιβαλλοντική, πράγµα που σηµαίνει ότι ο καταναλωτής έχει τις εξής δυνατότητες: Πρώτον, να ζητήσει την ανόρθωση της ζηµίας µε τις διατάξεις του ΑΚ και του ν. 1650/1986 (άρθρο 29) που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. εύτερον, να στραφεί κατά του παραγωγού του ελαττωµατικού προϊόντος προϊόντος µε βάση τις διατάξεις του ν. 2252/1994, που αφορούν στην ευθύνη του παραγωγού, εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσ- 27

31 σει ο νόµος, έτσι όπως αυτές καθορίζονται από τον ιδρυτικό της ευθύνης κανόνα του άρθρου 6 παρ. 1. Καταρχάς η έννοια του παραγωγού ορίζεται ευρύτατα. Η ευθύνη του είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το παραγόµενο προϊόν, το οποίο προκαλεί ζηµία στο περιβάλλον. Ειδικότερα, για τη δυνατότητα αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζηµίας, εµπίπτουν στην έννοια του προϊόντος και συνακόλουθα στο πεδίο εφαρµογής του νόµου και τα απόβλητα που αποτελούν κατάλοιπα βιοµηχανικής παραγωγής και προορίζονται για ανακύλωση ή περαιτέρω χρήση ως πρώτη ύλη. Ως προς την έννοια του ελαττώ- µατος, κρίσιµη για τον προσδιορισµό της είναι η ασφάλεια που παρέχει το προϊόν, η οποία πρέπει να συνδέεται και να σχετίζεται µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων και όσον αφορά την παραγωγή και όσον αφορά τη χρήση του προϊόντος µε τις ενδεχόµενες επιπτώσεις του προϊόντος στο περιβάλλον Ασφαλές π.χ. είναι ένα φυτοφάρµακο όχι µόνο όταν δεν προκαλεί ζηµιές στα φυτά και στην υγεία των καταναλωτών, αλλά και όταν είναι προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον. Επίσης, υπό ορισµένες προϋποθέσεις είναι δυνατόν και η αποτελεσµατικότητα του προϊόντος να θεωρηθεί ως ελάττωµα και κατά αυτόν τον τρόπο πληρούται και η δεύτερη προϋπόθεση που εισήχθη µε τον ν. 3587/2007 για τη θε- µελίωση της έννοιας του ελαττωµατικού προϊόντος, δηλαδή η µη παροχή της προβλεποµένης απόδοσης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του -, όταν από τη χρήση ενός προϊόντος π.χ. βαφή τοίχων παιδικών δωµατίων που χαρακτηρίζεται από τον παραγωγό ως «οικολογικό και περιβαλλοντικά αβλαβές» προκαλούνται ζη- µιογόνες επιπτώσεις. Τέλος, σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζη- µίας πληρούται και η προϋπόθεση της ζηµίας που θέτει ο κανόνας του άρθρου 6 παρ. 1 του νόµου, καθώς η ως άνω διάταξη έχει ως σκοπό, εκτός από τα περιουσιακά αγαθά, να προστατεύσει και τα προσωπικά αγαθά του καταναλωτή τα οποία έχουν υποστεί ζηµία εξαιτίας του ελαττωµατικού προϊόντος. Η υποχρέωση προστασίας του προσώπου έχει δύο εκφάνσεις, την προστασία της ζωής και των αγαθών που την απαρτίζουν, και την κατοχύρωση της προ- 28

32 σωπικότητας εν γένει των κοινωνών του δικαίου. Η προσβολή του περιβάλλοντος αποτελεί προσβολή της προσωπικότητας του κοινωνού του δικαίου, η οποία προστατεύεται µε τη διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ. Βάσει των παραπάνω, η προσβολή του περιβάλλοντος η οποία προήλθε εξαιτίας του ελαττώµατος του προϊόντος που κατασκεύασε ή διέθεσε ο παραγωγός αποτελεί ζηµία των αγαθών της προσωπικότητας του καταναλωτή, δηλαδή προσωπική ζηµία που αποτελεί στοιχείο του πραγµατικού για την εφαρ- µογή των προστατευτικών διατάξεων του ν. 2251/1994. Έτσι, ο καταναλωτής του ελαττωµατικού προϊόντος δικαιούται να ζητήσει από τον παραγωγό την ανόρθωση της ζηµίας του που επήλθε λόγω της προσβολής στο περιβάλλον, εφόσον και αυτό το είδος ζηµίας εµπίπτει στην έννοια της προσωπικής ζηµίας και εφόσον βέβαια υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της προκληθείσας περιβαλλοντικής ζηµίας και του ελαττώµατος του προϊόντος. Στο πλαίσιο των όσων εκτέθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι µε βάση την ερµηνεία του άρθρου 6 του ν. 2251/1994, το δικαίωµα αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζηµίας ενέπιπτε στο πεδίο εφαρµογής του, τόσο πριν από την τελευταία τροποποίηση όσο και µετά βάσει του νέου κριτηρίου της ελαττωµατικότητας που εισήγαγε ο ν. 3587/2007, δίχως να απαιτείται ειδικότερη αναφορά στην περίπτωση της περιβαλλοντικής ζηµίας. Ωστόσο, µετά την τελευταία τροποποίηση του ν. 2251/1994, προβλέπεται ρητώς το δικαίωµα αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζηµίας βάσει των διατάξεων του νόµου, καθώς και στην έννοια της ζηµίας που υποχρεούται να αποκαταστήσει ο παραγωγός εντάσσεται πλέον και η ζηµία στα περιβαλλοντικά αγαθά. Έτσι, στο άρθρο 6 παρ. 6 του νόµου, όπου εξειδικεύεται η ζηµία που καλύπτεται από την ευθύνη του παραγωγού ελαττωµατικών προϊόντων, προστέθηκε η φράση «συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος χρήσης των περιβαλλοντικών αγαθών», η οποία εξυπηρετεί τις αρχές «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της βιώσιµης κατανάλωσης. Η ζηµία λοιπόν που µπορεί να προκληθεί από ελαττωµατικό προϊόν ενδέχεται να περιλαµβάνει, εκτός της ζηµίας λόγω θανάτου ή σωµατικής βλάβης, 29

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωµα στο νερό: Νοµικό Πλαίσιο Προστασίας Ευγενία ακορώνια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών

Το δικαίωµα στο νερό: Νοµικό Πλαίσιο Προστασίας Ευγενία ακορώνια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών AQUA 2010, Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ: Το Νερό και τα Ανθρώπινα ικαιώµατα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την Αειφόρα Ανάπτυξη Το δικαίωµα στο νερό: Νοµικό Πλαίσιο Προστασίας Ευγενία ακορώνια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Για το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές και τους αιγιαλούς.

Για το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές και τους αιγιαλούς. Ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος. Για να παραμείνει πράγματι ελεύθερος, οφείλει να συνειδητοποήσει ότι αποτελεί μέλος μιας κοινωνίας, με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ότι είναι ένας συνειδητός πολίτης και

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ * Θεόδωρος Σ. Λύτρας Λέκτορας Νοµικής Παν/µίου Αθηνών - ικηγόρος

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ * Θεόδωρος Σ. Λύτρας Λέκτορας Νοµικής Παν/µίου Αθηνών - ικηγόρος ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ * Θεόδωρος Σ. Λύτρας Λέκτορας Νοµικής Παν/µίου Αθηνών - ικηγόρος 1. Εισαγωγή Το φυσικό περιβάλλον ήταν πάντα εκτεθειµένο στις φυσικές καταστροφές, ό- πως µεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ο διάλογος πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Ημερίδα ΕΕΤΤ,, 30-1-2007 Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα, το οποίο ουδέποτε έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομική αξιολόγηση των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τις προτεινόμενες «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 ν. 2773/1999 και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕ ) «ΤΟ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕ ) «ΤΟ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕ ) www.dimosiodikaio.gr «ΤΟ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕ ) Αίθουσα Εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ. : 3009 ΘΕΜΑ: «Αναφορές καταναλωτών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγων θεραπείας η Ιδιωτική Ασφάλιση

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγων θεραπείας η Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγων θεραπείας η Ιδιωτική Ασφάλιση Του Γιώργου Κουτίνα (*) Είναι γεγονός πως η εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και οι ευρύτερες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΠΟΡΙΣΜΑ Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 26.4.13 ΕΠΕΙΓΟΝ ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 26.4.13 ΕΠΕΙΓΟΝ ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 26.4.13 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ Διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος Όνομα: για να προστατευτεί πρέπει να έχει διακριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 03 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ε) 10-11 11-12 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (ε) Β Μαθηµατικών ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (ε) Β Μαθηµατικών 12-13 ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ε) 13-14 14-15 ΑΣΤΙΚΟΥ Αµφ.Π.Χηµείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Προς:Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν:1. Ε.Μ..Y..A.Σ 2. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε..Υ. ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Κεραίες: "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας" Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου

Κεραίες: Κεραίες κινητής τηλεφωνίας Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου Κεραίες: "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας" Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου Το πρόβληµα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας έχει διογκωθεί ανησυχητικά µε επικίνδυνες προεκτάσεις για τη δηµόσια υγεία. Οι εταιρίες κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Λάµπρος Χρ. Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες- ικηγορική Εταιρεία, Βουκουρεστίου 20, Αθήνα, ΤΚ 10671,Τηλ. 210-3606950 Email: lambros.georgakopoulos@gslaw.gr ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.) ΓΝΩΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο «αστική ευθύνη του Δημοσίου»

Με τον όρο «αστική ευθύνη του Δημοσίου» Β ΜΕΛΕΤΕΣ Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στην περίπτωση αστικής ευθύνης του Δημοσίου * Σκοπός της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης - Το στοιχείο της υπαιτιότητας ως προϋπόθεση της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 10488/21-10-1999] Θέµα: Προστασία ψυχικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012 Αριθ. Πρωτ.:8259/ΓΠ1933 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στη

Διαβάστε περισσότερα