ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η «Πυρογνώση Ελληνικό Ινστιτούτο Πυρασφάλειας» διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νομοθεσίας πυρασφάλειας και πυροπροστασίας» για Διπλωματούχους Μηχανικούς απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. που ασχολούνται με την ενεργητική και παθητική πυρασφάλεια κτιρίων, επιβλέποντες μηχανικούς, μελετητές, εγκαταστάτες μηχανικούς, πραγματογνώμονες και εκτιμητές κινδύνων ασφαλιστικών εταιρειών, κλπ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 32 ωρών (τεσσάρων (4) ημερών από 8 ώρες) και έχει ως σκοπό την επιμόρφωσή όλων των ανωτέρω σε θέματα νομοθεσίας πυροπροστασίας και συγκεκριμένα: Π.Δ. 71/1988 Πυροσβεστικές Διατάξεις: 3, 6, 8γ, 12α, 13 Τεχνικές Προδιαγραφές Μόνιμων Συστημάτων (Μ.Υ.Π.Δ., Sprnklers, Συστήματα Ολικής Κατάκλυσης, Πυρανίχνευση, Φωτισμός Ασφαλείας, Συστήματα Τοπικής Εφαρμογής) Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα επιμορφωθούν σε θέματα σύνταξης μελέτης ή προμελέτης και θα κληθούν να δώσουν λύσεις σε σενάρια κτιρίων (Μελέτη Περίπτωσης) που απαιτούν σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις για την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι 29 και 30 Μαΐου και οι 5 και 6 Ιουνίου 2009 (Ώρες: 9:00 17:00). Τόπος υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι το εκπαιδευτικό κέντρο «AMACON» στην οδό Χανδρή 3 & Κύπρου στο Μοσχάτο, διακόσια μέτρα από τον σταθμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου «Καλλιθέα». Weebb--ss ttee:: wwwwww..ppyyrrooggnnooss..ccoomm,, EE--mmaa l ll::

2 Το κόστος συμμετοχής ανά εκπαιδευόμενο είναι 540 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Στο ανωτέρω κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται η Νομοθεσία Πυροπροστασίας, οι εισηγήσεις των εκπαιδευτών καθώς και σχολιασμοί και επεξηγήσεις αυτής. Σε περίπτωση που κάποια μελετητική εταιρία ή γραφείο επιθυμεί να επιμορφώσει μεγαλύτερο αριθμό μηχανικών του ενός, τότε παρέχεται έκπτωση 15% σε κάθε επιπλέον συμμετοχή. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,45%. Τρόπος πληρωμής: Κατάθεση στην Εμπορική Τράπεζα (Υποκατάστημα Κουκακίου) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος. Αρ.Λογ/σμού : IBAN : GR Δικαιούχος : ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ Παρακαλούμε δηλώστε το όνομα σας όταν προβείτε στην κατάθεση και αποστείλετε το απόκομμα του καταθετηρίου με φαξ στο Τα έξοδα κατάθεσης βαρύνουν τον καταθέτη. Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι 22 Μαΐου Ακυρώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές εγγράφως μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία αλλιώς θα επιβαρύνονται με το 50% της τιμής. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εισηγούνται οι κάτωθι εκπαιδευτές: Μάριος Δασόπουλος Ο κ. Δασόπουλος είναι Αξιωματικός του Π.Σ. φέρει τον βαθμό του Επιπυραγού και είναι Χημικός Μηχανικός. Υπηρετεί στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος στην Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας και είναι Τμηματάρχης του 1 ου Τμήματος «Πυροσβεστικών Κανονισμών & Διατάξεων». Διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση της κείμενης νομοθεσίας που αφορά τον τρόπο σύνταξης και έγκρισης μελετών πυροπροστασίας. Διατελεί: Τακτικός Καθηγητής στην Πυροσβεστική Ακαδημία στο αντικείμενο «Νομοθεσία Πυροπροστασίας» Πρόεδρος ή μέλος επιτροπών του Πυροσβεστικού Σώματος για έγκριση νέων κατασβεστικών υλικών και συστημάτων παθητικής ή ενεργητικής πυροπροστασίας Εκπρόσωπος Π.Σ. στην αναθεώρηση του Π.Δ. 71/1988 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» Εξεταστής στην Επιτροπή για τα Αρμόδια Άτομα (συντηρητές πυροσβεστήρων) Weebb--ss ttee:: wwwwww..ppyyrrooggnnooss..ccoomm,, EE--mmaa l ll::

3 Ευστράτιος Αναστασόπουλος Ο κ. Αναστασόπουλος είναι Αξιωματικός του Π.Σ. φέρει τον βαθμό του Υποπυραγού και υπηρετεί στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος στην Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας. Έχει φοιτήσει στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Πυροσβεστικού Σώματος και αποφοίτησε από το σχολείο Εκπαιδευτών με την αντίστοιχη ειδίκευση. Επιπλέον έχει μετεκπαιδευτεί στο εξωτερικό (Πολωνία) στην Ευρωπαϊκή Εικονική Ακαδημία (EVA European Vrtual Academy) ως εκπαιδευτής και συγκεκριμένα ως εκπαιδευτής εκπαιδευτών για τις φυσικές καταστροφές. Έχει διατελέσει εκπαιδευτής και καθηγητής στην Σχολή Πυροσβεστών και Σχολή Αρχιπυροσβεστών σε θέματα «Νομοθεσίας Πυροπροστασίας» και παράλληλα έχει οριστεί από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος σε πληθώρα ειδικών εκπαιδεύσεων, ως Εκπαιδευτής - Εισηγητής. Από το έτος 2005 έως σήμερα (σύμφωνα με την νέα νομοθεσία περί της συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων) συμμετέχει ως ειδικός εκπαιδευτής - εισηγητής στην εκπαίδευση όλων των υπό πιστοποίηση αρμοδίων ατόμων, ορισμένος από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Τέλος είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής του Ε.Κε.Πις. (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης) για τα αντικείμενα της Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας. Διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στην εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας καθώς και στην οργάνωση και εκτέλεση εκπαίδευσης σε ειδικές ομάδες πυρασφάλειας. Χαράλαμπος Μανώλαρος Ο κ. Μανώλαρος είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών και ιδιοκτήτης μιας εκ των παλαιοτέρων εταιρειών παραγωγής και εμπορίας πυροσβεστικών ειδών. Δραστηριοποιείται και ειδικεύεται στη σχεδίαση και κατασκευή πυροσβεστικών μέσων και εγκαταστάσεων, συντήρηση πυροσβεστήρων και συστημάτων πυρόσβεσης, επανέλεγχο δοχείων πίεσης, εγκαταστάσεις αντιεκρηκτικού τύπου, κλπ. Με τη συσσωρευμένη εμπειρία του και την επιστημονική του κατάρτιση, συμμετέχει σε πλήθος μεγάλων έργων υποδομής στον τομέα της ενεργητικής πυροπροστασίας. Από το 1996 συμμετέχει ως εισηγητής στην διαδικασία αξιολόγισης των Αρμοδίων Ατόμων στους Κοινοποιημένους Φορείς Bureau Vertas και ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ενώ από το 2008 κατέχει πιστοποίηση Συμβούλου Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για τις κλάσεις 1(εκρηκτικά) και 2 (αέρια). Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε e-mal στο: ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: Weebb--ss ttee:: wwwwww..ppyyrrooggnnooss..ccoomm,, EE--mmaa l ll::

4 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1 η Ημέρα 09:00 10:30 Π.Δ. 71/ :00 12:30 Π.Δ. 71/ :00 14:30 Π.Δ. 71/ :00 15: Π.Δ. 71/ : 16:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15 16:00 16: Π.Δ. 71/ : 17:00 Αποτίμηση 1 ης ημέρας 15 2 η Ημέρα 09:00 10:30 Πυροσβεστικές Διατάξεις 12 α & 13 11:00 12:30 Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Πυροσβεστήρων 13:00 14:30 Πυροσβεστικές Διατάξεις 15:00 15: Πυροσβεστικές Διατάξεις 15: 16:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15 16:00 16: Πυροσβεστικές Διατάξεις 16: 17:00 Αποτίμηση 2 ης ημέρας 15 Weebb--ss ttee:: wwwwww..ppyyrrooggnnooss..ccoomm,, EE--mmaa l ll::

5 3 η Ημέρα 09:00 10:30 Κανονισμός Υφισταμένων Ξενοδοχείων 11:00 12:30 Κανονισμός Υφισταμένων Ξενοδοχείων 13:00 14:30 15:00 15: 15: 16:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15 16:00 16: 16: 17:00 Αποτίμηση 3 ης ημέρας 15 09:00 10:30 4 η Ημέρα 11:00 12:30 13:00 13: Case studes 13: 14:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 30 14:15 15:00 Case studes 15:00 15:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15 15:15 16: Case studes 16: 17:00 Αποτίμηση 4 ης ημέρας 15 17:00 17:30 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος 30 ΛΛ.. ΣΣυυγγγγρροούύ ,, ΑΑθθήήνναα,, ΤΤηηλλ:: ,, ΦΦααξξ:: Weebb--ss ttee:: wwwwww..ppyyrrooggnnooss..ccoomm,, EE--mmaa l ll::

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ)

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ) Α.Π.: 3180 Σκοπός του Σεμιναρίου είναι : Οι ανάγκες σχετικά με υπηρεσίες αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτές καθορίζονται και απαιτούνται αφενός από τη συνθετότητα της λειτουργίας των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 618/43/05 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΥΑ-004 (13/06/2012) Παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σκοπός του Προγράμματος: Οι σύγχρονες και συνεχείς αλλαγές στο οικονομικό-ασφαλιστικό-επιχειρηματικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια καθιστούν τον Εσωτερικό Έλεγχο μια βασική λειτουργία για την ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... - 2-2. Προϋποθέσεις... - 2-3. Σκοπός... - 2-4. Εργασιακοί χώροι... - 3-5. Πρόγραμμα... - 4-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕ 502.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-γενικά

ΟΕ 502.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-γενικά Σελ.: 1 / 8 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 1. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν,

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική επιτροπή συμφώνησε για το κατεπείγον του θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

Η οικονομική επιτροπή συμφώνησε για το κατεπείγον του θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 149/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 14/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας - Προγράμματα 2015.

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας - Προγράμματα 2015. ΦΕΚ 45/B /24--2015 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓENIKH Δ/NΣH ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 16085/Φ.700.1/09 ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 770Β Αριθμ. οικ. 16085 Φ.700.1/09 (ΦΕΚ 770 Β/28-4-2009) : Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.618/43 Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων,διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης.

Αριθ.618/43 Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων,διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης. Αριθ.618/43 Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων,διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης. Η διάθεση και πώληση των πυροσβεστήρων θα γίνεται μόνο από αναγνωρισμένες εταιρείες η από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 1. Ποιά είναι τα βασικά νομοθετήματα που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ) «Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» 29-30 Ιουνίου 2015, Διάρκειας 14 ωρών, Αίθουσα Διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» Διάρκεια 14 ώρες 6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δ. Αναγνωστοπούλου

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δ. Αναγνωστοπούλου ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δ. Αναγνωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1. Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος Εξειδίκευσης Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ιδρύσετε την εταιρεία του 1 ευρώ

Πώς να ιδρύσετε την εταιρεία του 1 ευρώ ΤΕΥΧΟΣ. 11 27 06 2012 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πώς να ιδρύσετε την εταιρεία του 1 ευρώ ΑΥΣΤΡΙΑ: Έξι θέσεις για διπλωματούχους

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Υγεία στα Εργοτάξια

Ασφάλεια & Υγεία στα Εργοτάξια Η Κυπριακή Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ.: 19200 ΤΗΛ:210 5565606-609 Eλευσίνα : 13-05-2015 ΦΑΞ: 210 5565606 Aρ. Πρωτ.: 151 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ. 114 17-10-2012 ΑΔΑ: Β43ΦΦ-ΜΤ3 Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη Τηλ.: 2710372111, 2710372134 - Fax: 2710372108 Πληροφορίες: Τσώκου Βασιλική, Καρβέλας Κωνσταντίνος ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Financial Accounting (FA)

Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Financial Accounting (FA) Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Financial Accounting (FA) 1. Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κ.Ε.Κ. του Ε.Κ.Π.Α.), παρουσιάζει το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση μια ευκαιρία για αναβάθμιση!

Εκπαίδευση μια ευκαιρία για αναβάθμιση! Εκπαίδευση μια ευκαιρία για αναβάθμιση! Από το 2010 όταν εκδόθηκε η πρώτη Κ.Υ.Α. (4892/1/76-γ /17.05.2010) που α- φορούσε στους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης για το προσωπικό που εργάζεται στις ΙΕΠΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500095-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500095-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 15/11/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 103540 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1982

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1982 J ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1982 ΠΡΟΥΣΣΗΣ 6 ΑΙΓΑΛΕΩ 12242 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 5312 428 FAX 210 53 12 489 κινητό: 6948501525 e-mail: info@saregr.gr www.saregr.gr ΑΘΗΝΑ 5-11-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 445 7 Δεκεμβρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέμα τα άσκησης καθηκόντων τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα