ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/ Γ / ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/ Γ /15-4-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/ Γ / ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΟΚΕΝΤΡΩΗ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΗ Με την αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι υπάλληλοι ΧΡΛΜΠ ΧΤΖΗ ΤΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝ και ΕΥΓΓΕΛ ΤΙΝΤΡΛΗ ΤΟΥ ΛΕΞΝΔΡΟΥ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ αντιστοίχως, μεταφέρονται από τον Ε.Ε. και ΤΡΙΝΕ.Ε. στο Δήμο Θεσσαλονίκης με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188). προσωπικού, ήτοι μια (1) ΠΕ11 Πληροφορικής και μια (1) 38 Προσωπικού Η/Υ, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις. Ειδικό Φορέα του Υπουργείου Ε..Η.Δ. για το 2011 και την κάλυψη της Με την αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών 1

2 και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέρεται ο υπάλληλος ΒΙΛΕΙ ΤΥΡΟΠΟΥΛ ΤΟΥ ΚΩΝΤΝΤΙΝΟΥ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτης () από τον Ε.Ε. στο Δήμο ικυωνιών, με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188). Η μεταφορά του ανωτέρω υπαλλήλου γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση η οποία καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία του υπαλλήλου που την κατέχει, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, ήτοι μια (1) Ηλεκτροτεχνίτη, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Ο μεταφερόμενος κατατάσσεται σε μισθολογικό κλιμάκιο, σύμφωνα με τα Ειδικό Φορέα του Υπουργείου Ε..Η.Δ. για το 2011 και την κάλυψη της Με την αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι κάτωθι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ε.Ε. και ΤΡΙΝΕ.Ε.: / ΟΝΟΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΡΩ ΝΥΜΟ ΕΚΠΙ Υ ΤΙΚΗ ΒΘ ΜΙΔ 1 ΤΕΛΛ ΤΥΡΛΗ ΠΧΛΗ 2 ΧΡΛΜΠ ΜΠΤΖΙΔΗ ΝΤΩΝΙ ΤΕ ΜΗΧΝΙΚΩΝ 3 ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΙΩΝΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙ 4 ΓΕΩΡΓΙ ΠΕΝΤ ΔΗΜΗΤΡΙ 5 ΕΥΘΥΜΙ ΚΩΝΤΝΤΙΝΙΔΗ ΙΩΝΝΗ 6 ΧΡΗΤ ΤΟΥΙΔΗ ΙΩΝΝΗ 7 ΝΙΚΟΛ ΝΙΚΟΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙ ΚΛΔ/ ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤ 2

3 8 ΓΕΩΡΓΙ ΕΡΜΕΙΔΗ ΙΩΝΝΗ 9 ΔΗΜΗΤΡΙ ΚΥΡΙΚΙΔΗ ΒΙΛΕΙ ΕΡΓΤΩΝ 10 ΒΙΛΕΙ ΤΥΛΙΝΙΔΗ ΤΕΛΙ ΕΡΓΤΩΝ 11 ΔΗΜΗΤΡΙ ΘΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛ ΕΡΓΤΩΝ 12 ΧΡΗΤ ΓΚΡΝΕΛΗ ΠΕΤΡ ΕΡΓΤΩΝ- ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 13 ΙΩΝΝΗ ΜΥΡΗ ΜΡΚ ΕΡΓΤΩΝ- ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, μεταφέρονται στη Περιφέρεια νατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188). προσωπικού, ήτοι μια (1) ΤΕ ΜΗΧΝΙΚΩΝ, πέντε (5), ΔΥΟ (2), τρεις (3) ΕΡΓΤΩΝ και δυο (2) ΕΡΓΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις. οριζόμενα στην παρ. 9 του όρθρου 16 του ν.3891/2010 και στην παρ. 22 του όρθρου 2 του ν. 3899/2010. Ειδικό Φορέα του Υπουργείου Ε..Η.Δ. για το 2011 και την κάλυψη της Με την αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέρεται ο υπάλληλος ΙΡΗ ΜΙΜΡ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΔΗ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Τεχνικού Μηχανοτεχνίτης () από τον Ε.Ε. στο Δήμο Δοξάτου, με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188). Η μεταφορά του ανωτέρω υπαλλήλου γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση η οποία καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο 3

4 αποχώρηση από την υπηρεσία του υπαλλήλου που την κατέχει, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, ήτοι μια (1) Τεχνιτών, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Ο μεταφερόμενος κατατάσσεται σε μισθολογικό κλιμάκιο, σύμφωνα με τα Ειδικό Φορέα του Υπουργείου Ε..Η.Δ. για το 2011 και την κάλυψη της Με την αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέρεται η υπάλληλος ΠΙ ΒΗΤΤ ΤΟΥ ΡΙΤΕΙΔΗ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Διοικητικού () από την ΤΡΙΝΕ.Ε. στο Δήμο Ι.Π. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΥ, με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188). Η μεταφορά της ανωτέρω υπαλλήλου γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση η οποία καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία της υπαλλήλου που την κατέχει, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, ήτοι μια (1) Διοικητικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Ο μεταφερόμενος κατατάσσεται σε μισθολογικό κλιμάκιο, σύμφωνα με τα Ειδικό Φορέα του Υπουργείου Ε..Η.Δ. για το 2011 και την κάλυψη της 4

5 Με την αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι κάτωθι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ε.Ε. και ΤΡΙΝΕ.Ε.: / ΟΝΟΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΡΩ ΝΥΜΟ ΕΚΠΙ Υ ΤΙΚΗ ΒΘ ΜΙΔ ΚΛΔ/ ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤ 1 ΠΡΚΕΥΗ ΞΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙ ΠΕ ΝΟΜΙΚ 2 ΝΙΚΟΛ ΕΡΜΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡ ΦΥΛΚΩΝ 3 ΓΕΩΡΓΙ ΜΠΟΓΔΝΙΔΗ ΧΧΙΛΕΥ ΦΥΛΚΩΝ 4 ΚΥΡΙΚ ΦΡΟΝΙΜΚΗ ΝΙΚΟΛ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, μεταφέρονται στο Δήμο Καλλιθέας, με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188). προσωπικού, ήτοι μία (1) ΠΕ Νομικών, δύο (2) Φυλάκων και μία (1) ΤΕ Πληροφορικής, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις. Ειδικό Φορέα του Υπουργείου Ε..Η.Δ. για το 2011 και την κάλυψη της 5

6 Με την αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι κάτωθι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ε.Ε. και ΤΡΙΝΕ.Ε.: / ΟΝΟΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΡΩ ΝΥΜΟ ΕΚΠΙ Υ ΤΙΚΗ ΒΘ ΜΙΔ 1 ΔΗΜΗΤΡΙ ΗΜΚΟΠΟΥΛ ΠΥΛ 2 ΧΡΛΜΠ ΒΡΜΗ ΖΧΡΙ 3 ΒΙΛΕΙ ΚΟΤΡΕΤ ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΚΛΔ/ ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤ ΕΡΓΤΕ ΚΘΡΙΟΤΗΤ ΕΡΓΤΕ ΚΘΡΙΟΤΗΤ ΕΡΓΤΕ ΚΘΡΙΟΤΗΤ μεταφέρονται στο Δήμο Πύργου, με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188). προσωπικού, ήτοι τρεις (3) 16 Εργατών Καθαριότητας, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις. Ειδικό Φορέα του Υπουργείου Ε..Η.Δ. για το 2011 και τηνκάλυψη της Με την αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο κάτωθι υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ε.Ε.: 6

7 / ΟΝΟΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΡΩ ΝΥΜΟ ΕΚΠΙ Υ ΤΙΚΗ ΒΘ ΜΙΔ 1 ΔΗΜΗΤΡΙ ΒΙΛΟΠΟΥΛ ΘΝΙ ΚΛΔ/ ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤ ΕΡΓΤΩΝ ΥΔΡΕΥΗ ΠΟΧΕΤΕΥΗ,μεταφέρεται στο Δήμο Μεγαλόπολης, με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188). Η μεταφορά του ανωτέρω γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, η οποία καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία του υπαλλήλου που την κατέχει, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, ήτοι μία (1) 16 Εργατών Ύδρευσης ποχέτευσης, η οποία δεν πληρείται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Ο μεταφερόμενος κατατάσσεται σε μισθολογικό κλιμάκιο, σύμφωνα με τα Ειδικό Φορέα του Υπουργείου Ε..Η.Δ. για το 2011 και την κάλυψη της Με την αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι υπάλληλοι ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΛΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΡΙΤΟΔΗΜ ΗΛΙΚΟΠΟΥΛ ΤΟΥ ΘΝΙΟΥ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ/ΜΗΧΝΙΚ και ΚΛΗΤΗΡΕ αντιστοίχως, μεταφέρονται από τον Ε.Ε. και ΤΡΙΝΕ.Ε. στο Δήμο Χαλανδρίου με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188). 7

8 προσωπικού, ήτοι μια (1) ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΝΙΚΟΥ και μια (1) ΚΛΗΤΗΡ, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις. Ειδικό Φορέα του Υπουργείου Ε..Η.Δ. για το 2011 και την κάλυψη της Με την αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι κάτωθι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ε.Ε. και ΤΡΙΝΕ.Ε.: / ΟΝΟΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΡΩ ΝΥΜΟ ΕΚΠΙ Υ ΤΙΚΗ ΒΘ ΜΙΔ ΚΛΔ/ ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤ 1 ΙΩΝΝΗ ΤΙΓΓΝ ΓΓΕΛ 2 ΗΛΙ ΥΦΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙ 3 ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΓΕΡΟΛΥΜΤ ΚΥΡΙΚ 4 ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΚΤΜΚΗ ΓΕΩΡΓΙ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 5 ΠΕΤΡ ΜΙΧΗΛ ΧΡΗΤ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ/ΕΡΓΤΗ, μεταφέρονται στο Δήμο Θέρμης, με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188). προσωπικού, ήτοι τρεις (3) Δενδροανθοκηπουρών και δύο (2) Εργατών, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις. 8

9 Ειδικό Φορέα του Υπουργείου Ε..Η.Δ. για το 2011 και την κάλυψη της Με την αριθμ. πρωτ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι υπάλληλοι ΔΗΜΗΤΡ ΚΟΝΤΕΚΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΒΙΛΕΙ ΒΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΤΝΤΙΝΟΥ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΤΕ ΜΗΧΝΟΛΟΓ και ΠΕ ΜΗΧΝΟΛΟΓ/ΜΗΧΝΙΚ αντιστοίχως, μεταφέρονται από τον Ε.Ε. και ΤΡΙΝΕ.Ε. στο Δήμο Ιλίου με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188). προσωπικού, ήτοι μια (1) ΤΕ ΜΗΧΝΟΛΟΓ και μια (1) ΠΕ ΜΗΧΝΟΛΟΓ/ΜΗΧΝΙΚ, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις. Ειδικό Φορέα του Υπουργείου Ε..Η.Δ. για το 2011 και την κάλυψη της 9

10 Με την αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι κάτωθι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ε.Ε. και ΤΡΙΝΕ.Ε.: / ΟΝΟΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΡΩ ΝΥΜΟ ΕΚΠΙ Υ ΤΙΚΗ ΒΘ ΜΙΔ ΚΛΔ/ ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤ 1 ΠΟΥΛΙΚ ΚΩΤΡΚ ΙΩΝΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 ΚΥΡΙΚ ΞΥΜΗΤΗΡΗ ΝΙΚΟΛ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΗΛΙ ΚΟΥΡΚ ΚΟΥΡΗ ΟΔΗΓΩΝ, μεταφέρονται στο Δήμο Πειραιά, με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188). προσωπικού, ήτοι δύο (2) θέσεις ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ και μια (1) ΟΔΗΓΩΝ, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις. Ειδικό Φορέα του Υπουργείου Ε..Η.Δ. για το 2011 και την κάλυψη της Με την αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέρεται ο υπάλληλος ΧΡΗΤ ΠΡΤΛΙΔΗ ΤΟΥ ΧΡΛΜΠΟΥ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Διοικητικού () από τον Ε 10

11 .Ε. στο Δήμο Παρανεστίου, με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188). Η μεταφορά του ανωτέρω υπαλλήλου γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση η οποία καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία του υπαλλήλου που την κατέχει, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, ήτοι μια (1) Διοικητικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Ο μεταφερόμενος κατατάσσεται σε μισθολογικό κλιμάκιο, σύμφωνα με τα Ειδικό Φορέα του Υπουργείου Ε..Η.Δ. για το 2011 και την κάλυψη της Με την αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέρεται ο υπάλληλος ΔΗΜΗΤΡΙ ΚΥΡΙΚΙΔΗ ΤΟΥ ΧΡΛΜΠΟΥ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ () από τον Ε.Ε. στο Δήμο Προσοτσάνης, με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188). Η μεταφορά του ανωτέρω υπαλλήλου γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση η οποία καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία του υπαλλήλου που την κατέχει, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, ήτοι μια ΤΕΧΝΙΚ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. 11

12 Ο μεταφερόμενος κατατάσσεται σε μισθολογικό κλιμάκιο, σύμφωνα με τα Ειδικό Φορέα του Υπουργείου Ε..Η.Δ. για το 2011 και την κάλυψη της Με την αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο υπάλληλος ΘΝΙ ΚΟΤΕΛ ΤΟΥ ΚΩΝΤΝΤΙΝΟΥ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΕΡΓΤΩΝ (), μεταφέρεται από τον Ε.Ε. και ΤΡΙΝΕ.Ε. στη Υ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188). Η μεταφορά του ανωτέρω υπαλλήλου γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση η οποία καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία του υπαλλήλου που τη κατέχει, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, ήτοι μια ΕΡΓΤΩΝ, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγή θέση. Ο μεταφερόμενος κατατάσσεται σε μισθολογικό κλιμάκιο, σύμφωνα με τα Ειδικό Φορέα του Υπουργείου Ε..Η.Δ. για το 2011 και την κάλυψη της Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών 12

13 και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι κάτωθι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ε.Ε. και ΤΡΙΝΕ.Ε.: / 1 ΟΝΟΜ ΘΕΟΔΩΡΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΡΩ ΝΥΜΟ ΠΙΠΕΡΚ ΧΡΗΤ ΠΕ 2 ΩΤΗΡΙ ΚΡΥΔΟΠΟΥΛ ΓΕΩΡΓΙ 3 ΔΗΜΗΤΡΙ ΠΥΛΙΔΗ 4 ΧΡΗΤ ΓΚΕΡΜΝ 5 6 ΚΩΝΤΝΤΙ Ν ΚΩΝΤΝΤΙ Ν ΤΥΦΕΚΕ 7 ΒΙΛΕΙ ΒΜΒΚΙΝ 8 ΘΕΟΔΩΡΟ 9 ΝΤΩΝΙ ΤΠΙΚΟΥΝΗ ΠΝΓΙΩ ΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙ ΕΥΓΓΕΛ ΕΚΠ/ΚΗ ΒΘΜΙΔ ΚΛΔ/ ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΝΟΜΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓ, ΓΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΦΥΛΚΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΟΔΗΓΩΝ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΟΔΗΓΩΝ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΦΥΛΚΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ ΤΜΕΛ ΓΕΩΡΓΙ ΟΔΗΓΩΝ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΩΝΤΝ ΤΙΝ -(ΔΙΟΙΚ- ΟΙΚΟΝ.ΥΠΛΛ) ΜΠΚΛΡ ΜΙΧΗΛ ΔΙΟΙΚ.(ΠΡ.ΠΟΘ.ΤΘΜΩΝ) ΚΩΝΤΝ ΤΙΝ ΟΔΗΓΩΝ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤ Δ. 10 ΠΟΛΥΖΩΗ ΜΠΡΔΚΗ ΙΩΝΝΗ ΟΔΗΓΩΝ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 11 ΓΕΩΡΓΙ ΒΟΥΡΤΗ 12 ΧΡΛΜ Π ΚΩΝΤΝ ΤΙΝ ΔΙΟΙΚ. (ΠΡΩΠ.ΜΞ) ΚΙΤΚΗ ΦΙΛΙΠΠ ΦΥΛΚΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ 13 ΓΕΩΡΓΙ ΓΙΝΝΟΠΟΥΛ ΩΤΗΡΙ ΦΥΛΚΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ ΦΟΡΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΚΕΔΟΝΙ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΓΙΟΥ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΌΤΗΤ ΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΔ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΧΪ ΜΕΥΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΝΙΚΩΝ ΘΕΕΩΝ ΠΕ Δ/ΚΟΥ- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΝΟΜΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΦΥΛΚΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩ Ν ΟΔΗΓΩΝ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΟΔΗΓΩΝ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΟΔΗΓΩΝ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΦΥΛΚΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩ Ν ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΠΙΚΟΥ - (ΔΙΟΙΚ- ΟΙΚΟΝ.ΥΠΛΛ ) ΔΙΟΙΚ. (ΠΡ.ΠΟΘ. ΤΘΜΩΝ) ΟΔΗΓΩΝ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤ Δ ΟΔΗΓΩΝ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚ. (ΠΡΩΠ.Μ Ξ) ΦΥΛΚΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩ Ν ΦΥΛΚΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩ Ν 13

14 14 ΘΩΜ ΚΤΝΤ 15 ΒΙΛΕΙ ΓΚΕΚ 16 ΙΩΝΝΗ ΧΟΥΝΤΗ 17 ΚΩΝΤΝ ΤΙΝ 18 ΙΩΝΝΗ ΤΕΓ 19 ΚΩΝΤΝ ΤΙΝ ΗΓΟΥΜΕΝ ΤΖΝΗ 20 ΓΕΩΡΓΙ ΡΠΤΗ 21 ΧΡΗΤ ΚΤΙΜΡΔ 22 ΝΔΡΕ ΙΩΝΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙ ΕΥΘΥΜΙΟ ΧΡΙΤΟΦΟΡΤ ΜΠΙΛΙ 25 ΟΦΙ ΜΝΔΥΛΗ 26 ΛΖΡ ΚΩΝΤΝΤΙΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙ ΘΕΟΔΩΡ ΝΙΚΟΛΟ ΚΡΝΗ ΡΝΤΖΚΛΗ ΠΟΥΡΝΡ 30 ΓΕΩΡΓΙ ΝΤΗ-ΖΜΠΝΙ 31 ΔΗΜΗΤΡ ΒΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 32 ΠΝΓΙΩΤ Η ΚΟΥΤΡ 33 ΙΩΝΝΗ ΓΡΙΔΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙ 36 ΧΡΗΤ ΒΟΥΤ ΠΝΓΙΩΤΚΟΠΟΥΛ ΛΕΞΟΠΟΥΛ- ΓΙΝΝΟΠΟΥΛ 37 ΟΔΥΕΥ ΦΟΥΝΤ 38 ΓΕΩΡΓΙ ΖΧΡΟΠΟΥΛ 39 ΓΕΩΡΓΙ ΠΠΔΟΠΟΥΛ 40 ΧΡΗΤ ΓΙΝΝΟΠΟΥΛ 41 ΧΡΗΤ ΤΥΡΟΠΟΥΛ 42 ΔΙΟΝΥΙΟ ΜΚΡΥΔΗΜ 43 ΓΓΕΛΙΚΗ ΛΛΙΩΤΗ ΔΙΟΝΥΙΟ ΚΩΝΤΝ ΤΙΝ ΠΟΤΜΙΝ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛ 46 ΓΕΩΡΓΙ ΝΤΟΠΟΥΛ ΓΕΩΡΓΙ ΧΡΛ ΜΠΟ ΠΝΓ ΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩΡΓΙ ΘΕΟΔ ΩΡ ΠΝΓ ΙΩΤΗ ΧΡΛ ΜΠΟ ΠΥΡΙΔ ΩΝ ΔΙΟΝΥ Ι ΚΩΝΤ ΝΤΙΝ ΓΕΩΡΓΙ ΘΩΜ ΚΩΝΤ ΝΤΙΝ ΔΙΟΝΥ Ι ΚΩΝΤ ΝΤΙΝ ΧΡΗΤ ΔΗΜΗΤ ΡΙ ΚΩΝΤ ΝΤΙΝ ΠΝΓ ΙΩΤΗ ΠΥΡΙΔ ΩΝ ΦΩΤΙΟ ΠΝΓ ΙΩΤΗ ΙΩΝΝ Η ΝΙΚΟΛ ΧΡΗΤ ΚΩΝΤ ΝΤΙΝ ΔΗΜΗΤ ΡΙ ΝΔΡΕ ΧΡΗΤ ΝΙΚΟΛ ΕΥΓΓΕ Λ ΔΗΜΗΤ ΡΙ ΤΕ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ -ΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚ ΜΗΧΝΟΛΟΓΙ -ΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -ΛΟΓΙΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚ ΟΔΗΓΩΝ ΦΥΛΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ - ΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΔ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΙΤ/ΝΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ Ν. ΜΚΕΔΟΝΙ ΘΡΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΚΒΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΔ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΗΛΕΙ 14 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ - ΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚ ΜΗΧΝΟΛΟΓΙ - ΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΛΟΓΙΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚ ΟΔΗΓΩΝ ΦΥΛΚΩΝ- ΝΥΧΤΟΦΥΛΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ - ΛΟΓΙΤΙΚΟΥ

15 47 ΙΩΝΝ ΠΕΤΗ ΝΙΚΟΛ ΠΕ, με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188). προσωπικού, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις. Ειδικό Φορέα του Υπουργείου Ε..Η.Δ. για το 2011 και την κάλυψη της ΜΗΧΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΝΟΛΟΓ ΜΗΧΝΙΚ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΡΗΤΗ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΌΤΗΤ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΚΟΡΙΝΘΙ ΠΕ ΜΗΧΝΙΚΩΝ 48 ΒΙΛΙΚΗ ΝΓΝΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΤ 49 ΔΗΜΗΤΡΙ ΚΟΥΓΙ ΘΝΙ 50 ΔΗΜΗΤΡΙ ΚΝΕΛΛΟΠΟΥΛ ΠΥΡ 51 ΧΡΗΤ ΝΓΝΩΤΟΠΟΥΛ ΕΥΓΓΕΛ Προσωπικού Καθαριότητας 52 ΒΙΛΕΙ ΒΟΥΡΛΚΗ ΓΕΩΡΓΙ ΟΔΗΓΩΝ 53 ΛΕΞΝΔΡ ΚΡΥΤΜΤΗ ΙΟΡΔΝΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 54 ΤΥΡ ΤΥΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 55 ΔΗΜΗΤΡΙ ΜΙΧΛΤΗ ΤΥΡ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 56 ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΗ ΛΕΞΝΔΡ ΕΠΙΤΤΩΝ (ΓΕΝΙΚ) 57 ΓΕΩΡΓΙ ΜΙΧΛΤΗ ΜΨΩΝ ΦΥΛΚΩΝ-ΝΥΚΤΟΦΥΛΚΩΝ 58 ΠΥΛ ΤΟΥΡΙΝΝΗ ΠΕΤΡ ΦΥΛΚΩΝ-ΝΥΚΤΟΦΥΛΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΤΕΡΕ ΕΛΛΔ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΦΘΙΩΤΙΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΚΕΔΟΝΙ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΦΛΩΡΙΝ Προσωπικού Καθαριότητα ς ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩ Ν ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩ Ν ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩ Ν ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΤΤΩΝ ΦΥΛΚΩΝ- ΝΥΧΤΟΦΥΛ ΚΩΝ ΦΥΛΚΩΝ- ΝΥΧΤΟΦΥΛ ΚΩΝ 15

16 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΟΚΕΝΤΡΩΗ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝ ΚΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΩΡΓΙ ΝΤΟΛΙ ΦΙΛΙΠΠ ΧΙΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠ 16

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Λαμία, 20 / 7 / 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ Aρ. Πρωτ : (οικ.)50098/2028 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 3 - Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10-09-2015. Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.α2γ/γπ οικ.55879/23-05-2015 προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών

Αθήνα 10-09-2015. Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.α2γ/γπ οικ.55879/23-05-2015 προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 7η επτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης.

Θέμα: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους Ταχ. Κώδικας : θήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΤΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου 2381 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΠΟΦΣΕΙΣ Διαπίστωση της αυτοδίκαιης μετάταξης στην Περι φέρεια ττικής του προσωπικού που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011»

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΝΡΤΗΤΕ Τ ΔΙΔΙΚΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ & ΤΥΡΙΜΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ (.Τ.Ε.Κ) / (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΙΙΚΗΤΙΚ ΥΜΒΥΛΙ ρ. Πρωτ. :68/24-02-2011 υνεδρ. :7 η /2011 ριθμ. πόφ. :68/24-02-2011 ΘΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ 86.907/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ 86.907/1/2012 ΜΚΡΟΧΡΟΝΙ ΝΕΡΓΟ (> ΜΗΝΩΝ) ΝΕΟ ΝΕΡΓΟ ΕΩ ΕΤΩΝ ΒΡΧΥΧΡΟΝΙ ΝΕΡΓΟ ΧΩΡΙ ΕΠΙΔΟΜ ΝΕΡΓΙ ΓΡΟΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΕΓΓΜΟ/-Η ΜΕ ΥΖΥΓΟ ΝΕΡΓΟ ΠΡΟΤΤΕΥΟΜΕΝ ΜΕΛΗ, -.,., -.,., -.,., -.,., και άνω ΝΠΗΡΙ % - % ΝΠΗΡΙ % ΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2641 9 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 1 Σύσταση θέσης στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1560 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγεί ας (Ε.Σ.Δ.Υ.).... 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................... 1 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2000

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2000 ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2000 A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΟΝ. ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ ΠΤΕΡ 1 ΘΝΚΗ ΠΝΓΙΩΤ ΠΕΤΡΟ ΜΟΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙ & ΛΕΞΝΔΡΟΥΠΟ ΛΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΡΚΗ 2 ΝΓΝΩΤΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΡΙΤΕΙΔΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΩΝ 3 ΝΓΝΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1128 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ατ τικής.... 1 Σύσταση θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟΤΗΤ & ΝΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.Ν..Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Ε) Ξενίας 24, 11528 θήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους υνημμένου

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1128 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1129 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...........1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2261 11 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση κόστους και πιστο ποίηση της έναρξης της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Π. ΤΕΙΡΟΥ ΤΗΛ.210 3332961/stirou@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΠΛΤΕΙ ΥΝΤΓΜΤΟ, ΘΗΝ ΠΡΟΓΡΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας: 0- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 329 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1» Πολιτισμού και Τουρισμού...............

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Δ: 43ΟΩΨ8-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, χαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1222 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού στα Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΘΗΝ 23-07 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ριθ,. Πρωτ. 2γ/Γ.Π. οικ.55885 ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1254 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΩΤΤΗ ΧΟΛΗ ΠΙΔΓΩΓΙΚΗ ΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ..ΠΙ.Τ.Ε ΕΔΡ: ΜΡΟΥΙΟ (ΤΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΠ) ΤΧ. Δ/ΝΗ: ΗΡΚΛ ΤΤΙΚΗ Τ.Κ. 141 21 πόσπασμα Πρακτικού της υνεδρίασης της ιοικούσας Επιτροπής της..πι.τ.ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2290 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στην «ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΥ ΕΛΕ ΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ημ. Απόφασης: 21-11-2014 Α.Π.: 207616. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημ. Απόφασης: 21-11-2014 Α.Π.: 207616. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟΤΗΤ & ΝΠΤΞΗ (Ε.Τ.Ε.Ν..Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Ε) Ξενίας 24, 11528 θήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους υνημμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1142 30 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα