3.3. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ- ΑΥΤΟΕ- ΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.3. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ- ΑΥΤΟΕ- ΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ"

Transcript

1 3.3. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ- ΑΥΤΟΕ- ΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Αναγκαιότητα απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων στο χώρο του Σχολείου Αποτελεί πλέον γεγονός αναµφισβήτητο, όπως προκύπτει από τα ευρήµατα διαφόρων ψυχολογικών, κοινωνιολογικών και παιδαγωγικών ερευνών, ότι οι κοινωνικές δεξιότητες που αποκτά το άτοµο κατά την αναπτυξιακή του περίοδο καθορίζουν σε σηµαντικό βαθµό το είδος των σχέσεων του µε τους άλλους, καθώς και την ποιότητα συνολικά της ζωής του ως ενήλικα. Το άτοµο όµως µε βαριά νοητική καθυστέρηση, καθώς παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες κατά τις γνωστικές διαδικασίες (όπως παραδείγµατος χάριν αδυναµίες αντιληπτικότητας, συσχέτισης, γενίκευσης, µνήµης, προσοχής, κλπ.) αδυνατεί, εφόσον δεν του παρασχεθεί εξειδικευµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης, να κατακτήσει κοινωνικές δεξιότητες, να διαχειριστεί κοινωνικές καταστάσεις, να αποτυπώσει κοινωνικές συµπεριφορές από το περιβάλλον και εντέλει να προσαρµοστεί σε αυτό. Παράλληλα, το στενό οικογενειακό και ευρύτερο συγγενικό του περιβάλλον, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν του παρέχει τις κατάλληλες ευκαιρίες (ποιοτικά και ποσοτικά) για κοινωνική προσαρµογή και ένταξη. Έτσι, το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση παρουσιάζει αυξηµένα προβλήµατα όσον αφορά τη φροντίδα και προστασία του εαυτού του, την αυτονοµία του, την οργάνωση του ελεύθερου χρόνου του, την αποδεκτή κοινωνική του συµπεριφορά, τη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων και τη συµµετοχή του στην κοινότητα. Για τους λόγους αυτούς, το Σχολείο οφείλει πρωτίστως να το τροφοδοτεί µε οργανωµένες εµπειρίες κοινωνικού περιεχοµένου και να του παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσει δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. Η απόκτηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης αποτελούν βασική προϋπόθεση προκειµένου το άτοµο µε βαριά νοητική καθυστέρηση να κατακτήσει κοινωνικές δεξιότητες. Καλείται δηλαδή ο εκπαιδευτικός αφενός να το ασκήσει σε δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και αφετέρου να το εκπαιδεύσει σε δεξιότητες κοινωνικής επάρκειας. ιαµορφώνοντας τις κατάλληλες συνθήκες, σκόπιµα και µεθοδευµένα, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται συστηµατικά να διευκολύνει την πρόσκτηση από το παιδί κοινωνικών δεξιοτήτων και τη συµµετοχή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Για το άτοµο µε βαριά νοητική καθυστέρηση, δηλαδή, η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων διαµορφώνει τις αναγκαίες προϋποθέσεις προκειµένου να επιτύχει αφενός την αυτονοµία του, (στο βαθµό που του επιτρέπει η κατάστασή του), και αφετέρου την ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο. Όσο µεγαλύτερος δηλαδή είναι ο βαθµός κοινωνικής ετοιµότητας και επάρκειας που παρουσιάζει το άτοµο µε βαριά νοητική καθυστέρηση, τόσο περισσότερο γίνεται αποδεκτό από τον περίγυρό του και διασφαλίζει την κοινωνική και επαγγελµατική του ένταξη, την προσωπική του ύπαρξη. Στα πλαίσια των προαναφεροµένων, καθίσταται σαφές ότι η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων οφείλει να αποτελεί κεντρική θεµατική της εκπαίδευσης των παιδιών µε βαριά νοητική καθυστέρηση. 90

2 Γενική ενότητα Ι: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Αποδεκτή Επικοινωνία/ Εκφραστική Γλώσσα Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Το παιδί να µάθει να επικεντρώνει το βλέµµα του σε ένα ερέθισµα. Το παιδί να αντιδρά όταν φωνάζουν το όνοµά του. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ζητούµε από το παιδί, µε τη βοήθεια µιας φωτεινής δέσµης που εκπέµπεται από ένα φακό, να επικεντρώνει το βλέµµα του σε συγκεκριµένα σηµεία του χώρου. Παίζουµε το παιχνίδι της τυφλόµυγας και αυτός που έχει δεµένα τα µάτια, όταν πιάσει ένα παιδί, πρέπει να το αναγνωρίσει και να πει το όνοµά του. Σε περίπτωση που κάνει λάθος το όνοµα η υπόλοιπη ο- µάδα προσφωνεί το παιδί. Να ανταποκρίνεται στην οδηγία σταµάτα ή όχι. Στα πλαίσια ενός παιχνιδιού «τα αγάλ- µατα», λέµε στο παιδί να σταµατήσει να κάνει µία κίνηση ή µία ενέργεια όταν στα- µατήσει να παίζει η µουσική από το κασετόφωνο. 2. Χρήση λειτουργικού, κοινωνικού λεξιλογίου Να γνωρίζει το όνοµα του εκπαιδευτικού και των συµµαθητών του. Να παρακολουθεί και να κατανοεί συζητήσεις. Να γνωρίζει χώρους και αντικεί- µενα που καθηµερινά χρησιµοποιεί ( σχολείο, τάξη, τουαλέτα, θρανίο, χαρτί κ.α.). Να αναγνωρίζει τα µέλη της οικογένειάς του. Να αναγνωρίζει λέξεις σύµβολα όπως: Κίνδυνος Φωτιά Ζεστό Κρύο Τουαλέτα γυναικών Τουαλέτα ανδρών ηλητήριο Ηλεκτρικό Ρεύµα OFF ON SOS STOP Καθισµένοι σε κύκλο µαθητές και εκπαιδευτικός φωνάζουν δυνατά το όνοµα του παιδιού που κρατά ένα µαντίλι. Το παιχνίδι επαναλαµβάνεται µέχρις ότου όλα τα παιδιά κρατήσουν το µαντίλι και ακουστεί το όνοµά τους. Επισκεπτόµαστε τους χώρους και τα παιδιά τους ονοµάζουν. είχνουµε οικογενειακές φωτογραφίες και το παιδί αναγνωρίζει τα πρόσωπα και τους ρόλους τους. είχνουµε καρτέλες µε τις ανάλογες λέξεις ή µε σύµβολα από το λειτουργικό λεξιλόγιο και ζητούµε από το παιδί να τις αναγνωρίσει. 91

3 Χρήση λειτουργικού, κοινωνικού λεξιλογίου (συνέχεια) Να αναγνωρίζει λέξεις σύµβολα που συναντώνται στην κοινότητα όπως: Είσοδος Έξοδος Μέσα Έξω Ωθήσατε Έλξατε Ταµείο Ηµεροµηνία Λήξεως Τηλέφωνο Απαγορεύεται η είσοδος Μην σκύβετε ιάβαση πεζών Προσοχή ο σκύλος δαγκώνει. Σουπερµάρκετ Γαλακτοµικά-Τυριά Φρούτα-Λαχανικά Αρτοποιείο-Φούρνος Κρεοπωλείο Ταχυδροµείο Τράπεζα Φαρµακείο Αφετηρία Αποβάθρα Ασανσέρ Μετρό ίνοντας καρτέλες, στις οποίες αναγράφονται λέξεις ή σύµβολα από το κοινωνικό λεξιλόγιο ζητούµε από το παιδί να τις αντιστοιχίσει µε εικόνες που παρουσιάζουν ανάλογους χώρους. Τα παιδιά µιµούνται καταστάσεις στις οποίες χρειάζεται να χρησιµοποιήσουν το κοινωνικό λεξιλόγιο Γενική ενότητα ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Κατάκτηση δεξιοτήτων µαγειρικής. Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να αναγνωρίζει τα µαγειρικά σκεύη. Ετοιµάζει ένα σάντουιτς Χρησιµοποιεί την ηλεκτρική κουζίνα Μπορεί να ετοιµάσει ένα ζεστό ρόφηµα (τσάι) Ετοιµάζει το πρωινό του Φτιάχνει καφέ σε µπρίκι Χρησιµοποιεί καφετιέρα Φτιάχνει τοστ σε τοστιέρα Τρίβει τυρί Καθαρίζει πατάτες Υπολογίζει ποσότητες υλικών σε υγρή και στέρεα µορφή Ανοίγει κονσέρβα µε διάφορα α- νοιχτήρια ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ είχνοντάς του τα µαγειρικά σκεύη τα ονοµάζει. Παρουσιάζονται τα διάφορα στάδια της κάθε εργασίας µε εικόνες ανακατεµένες και καλείται το παιδί να τις βάλει σε χρονική αλληλουχία. Η τάξη µετατρέπεται σε κουζίνα, όπου ο εκπαιδευτικός υποδύεται τον σεφ και οι µαθητές τους βοηθούς. Όλοι µαζί ετοιµάζουν το πρωινό που στη συνέχεια θα γευτούν. Όλοι µαζί οι µαθητές µε τη βοήθεια του 92

4 2. Συµµετοχή σε µαστορέµατα στο σπίτι. Να κλείνει το γενικό διακόπτη παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Να κλείνει το γενικό διακόπτη νερού. Να χρησιµοποιεί σωστά: το σφυρί το κατσαβίδι το πριόνι την τανάλια. Να βιδώνει µε το κατσαβίδι. Να κόβει συγκεκριµένα µήκη ξύλου. Να λειαίνει ξύλα µε γυαλόχαρτο Να καρφώνει µε ασφάλεια ένα καρφί. Να τηρεί κανόνες ασφαλείας εκπαιδευτικού γράφουν ένα βιβλίο συνταγών. Οι µαθητές υποδυόµενοι τους ξυλουργούς, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους µαθαίνουν να χρησιµοποιούν τα αντίστοιχα εργαλεία. Ο εκπαιδευτικός διοργανώνει διάφορους διαγωνισµούς βιδώµατος, καρφώµατος, κοψίµατος. Οι µαθητές, µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, γράφουν µε σύµβολα τους κανόνες ασφαλείας Γενική ενότητα ΙΙΙ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1.Απόκτηση Μετακίνησης Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να διασχίζει µονόδροµο δρόµο διπλής κατεύθυνσης διασταύρωση διάβαση πεζών ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι µαθητές ασκούνται συστηµατικά σε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Οι µαθητές υποδύονται τον τροχονόµο και παρατηρούν τον εκπαιδευτικό που υποδύεται τον απρόσεκτο διαβάτη. 2. Απόκτηση Συµπεριφορών Μετακίνησης Να κυκλοφορεί στη πόλη µε α- σφάλεια Να µετακινείται ανεξάρτητα µε το λεωφορείο, χωρίς να τηρεί αποκλειστικά το αναγραφόµενο ωράριο των δροµολογίων στις στάσεις. Να έχει κατάλληλη συµπεριφορά στα µέσα συγκοινωνίας (δε σπρώχνει, κρατιέται από τις χειρολαβές, δε µιλά υπερβολικά στους συνεπιβάτες, δε φωνάζει κ.α.) Να έχει ευγενική συµπεριφορά σε δηµόσιο περιβάλλον (δεν µπαίνει στη στάση µπροστά από τους άλλους, δεν πέφτει επάνω τους κ.α.) Να προµηθεύεται και να ακυρώνει το εισιτήριό του στα µηχανήµατα εισόδου στο τραίνο, στο µετρό, Οι µαθητές ασκούνται στις πραγµατικές συνθήκες καθηµερινά. Oι µαθητές µετακινούνται µε το λεωφορείο, ενώ ο εκπαιδευτικός έχει διακριτική παρουσία. Παίζοντας σχετικά παιχνίδια, τα παιδιά µαθαίνουν να ρυθµίζουν την ένταση της φωνής τους, να περιµένουν τη σειρά τους, να µη σπρώχνονται, να αγοράζουν εισιτήριο και να το ακυρώνουν, κλπ. Παίζοντας το παιχνίδι των ερωτοαποκρίσεων, όλα τα παιδιά (εναλλάσσοντας τους ρόλους του επιβάτη, του οδηγού, του συνεπιβάτη) θέτουν ερωτήσεις ή δίνουν απαντήσεις σχετικά µε το πώς µπορεί να µετα- 93

5 Απόκτηση Συ- µπεριφορών Μετακίνησης (συνέχεια) 3. Απόκτηση που συνδέονται µε τα ψώνια. στο λεωφορείο. Να ζητά βοήθεια στα µέσα συγκοινωνίας, όταν είναι απαραίτητο (χάνεται, µπερδεύεται κ.α) Να κυκλοφορεί µε ασφάλεια κάνοντας χρήση των µέσων συγκοινωνίας (δε χάνεται). Να βρίσκει το κατάλληλο µαγαζί, ανάλογα µε το προϊόν που θέλει να προµηθευτεί. Να βρίσκει τα πράγµατα που θέλει να αγοράσει. Να χρησιµοποιεί γραπτή λίστα ή λίστα µε εικόνες αγορών. Να ζητά βοήθεια όταν δε βρίσκει κάτι κινηθούν από µια περιοχή σε κάποια άλλη. Τα παιδιά αναλαµβάνουν να γράψουν (υπαγορεύουν στον εκπαιδευτικό) ή να έ- ναν οδηγό µετακίνησης στην περιοχή ή στην πόλη. Η τάξη επιλέγει να µετακινείται µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς και χρησιµοποιώντας συνδυασµό διάφορων µέσων µετακίνησης (π.χ. λεωφορείο και µετρό). Ζωγραφίζουν πινακίδες ασφαλούς µετακίνησης ή πινακίδες διαδροµής. Τα παιδιά κάνει αντιστοιχίες προϊόντων µε εικόνες που παρουσιάζουν καταστήµατα (π.χ. κουτί γάλα σε σουπερµάρκετ, πορτοκάλι σε µανάβικο κ.λπ.). Η τάξη επισκέπτεται τα καταστήµατα Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, χρησιµοποιώντας ετικέτες από τα προϊόντα, οι µαθητές φτιάχνουν λίστες αγορών. Επισκεπτόµενοι τα παιδιά τους φυσικούς χώρους, ζητούν πληροφορίες για προϊόντα από τους πωλητές. Να πληρώνει µε βοήθεια Να αγοράζει ένα αντικείµενο. Να αγοράζει πράγµατα φθηνότερα από 5 ευρώ. Να αγοράζει πράγµατα ακριβότερα από 5 ευρώ. Να αναµένει ρέστα, όταν δίνει παραπάνω χρήµατα. Να αναγνωρίζει που αναγράφονται οι τιµές των προϊόντων. Να αναγνωρίζει την ηµεροµηνία λήξης ενός προϊόντος. Στη τάξη οργανώνεται και λειτουργεί µικρό κυλικείο προκειµένου τα παιδιά να κατακτήσουν έννοιες όπως ρέστα, τιµές, αξία προϊόντων κλπ. Να καταλήγει στην πιο συµφέρουσα αγορά (συγκρίνει τις τιµές των προϊόντων ) Τα παιδιά επισκέπτονται διαφορετικά σουπερµάρκετ και διαπιστώνουν ότι για τα ίδια προϊόντα υπάρχουν διαφορετικές τιµές. Με µαρκαδόρο, µαρκάρουν τα παιδιά τις τιµές και την ηµεροµηνία λήξης ενός προϊόντος. 4. Απόκτηση που συνδέονται µε τη χρήση του τηλεφώνου Να συγκρίνει τις τιµές διαφορετικών µαγαζιών Να µιλάει καθαρά στο τηλέφωνο. Να απαντάει στο τηλέφωνο και να µπορεί να δώσει ένα µήνυµα. Να µπορεί να χρησιµοποιήσει συ- Ρωτούν την τιµή µιας σοκολάτας ή ενός πακέτου πατατάκια σε ένα περίπτερο και σε ένα σουπερµάρκετ. Επαναλαµβάνοντας φράσεις κλισέ του εκπαιδευτικού (όπως π.χ. ορίστε, παρακαλώ, Με λένε, Ο πατέρας µου δεν είναι εδώ, Πάρτε αργότερα.) µαθαίνουν να δίνουν ή να παίρνουν ένα τηλεφωνικό µήνυ- µα. 94

6 5. Απόκτηση χρήσης Κοινοτικών Μέσων 6. Απόκτηση που συνδέονται µε την παρουσία του σε Καφετέρια ή Εστιατόριο Η τάξη επισκέπτεται χώρους σελφσέρβις. 7. Απόκτηση κοινωνικά α- ποδεκτής σεξουαλικής συ- µπεριφοράς σκευή τηλεφώνου σε περίπτερο. Να µπορεί να χειριστεί καρτοτηλέφωνο. Να ξεχωρίζει τους διάφορους ή- χους του τηλεφώνου (απασχολη- µένο, βλάβη ) Να καλεί νούµερα πρώτων βοηθειών και να γνωρίζει τη λειτουργία τους (100, 199, 166, κ.α.) Να χρησιµοποιεί κυλιόµενες σκάλες. Να χρησιµοποιεί ασανσέρ µε α- σφάλεια. Να κρατάει τη πόρτα για τον ε- πόµενο. Να χρησιµοποιεί περιστρεφόµενη πόρτα Να µπορεί να ζητά βοήθεια από αστυνοµικό Να βρίσκει µέρος να καθίσει ή περιµένει να του υποδείξουν. Να διαλέγει φαγητό και ποτό σε σύντοµο χρόνο. Να δίνει παραγγελία µε ευκρίνεια Να φωνάζει διακριτικά το σερβιτόρο. Να τρώει και να πίνει µε ευπρέπεια. Να πληρώνει (σωστά) τον λογαριασµό. Αν το µαγαζί είναι σελφ-σέρβις να παίρνει δίσκο, µαχαιροπήρουνα, χαρτοπετσέτες. Να µη µιλά ανάρµοστα για το σεξ/ να µη λέει σόκιν ανέκδοτα Να µη χρησιµοποιεί ανάρµοστη γλώσσα, να µη βωµολοχεί στο σχολείο, στο δρόµο ή στο σπίτι. Να µην αγγίζει τους άλλους α- νάρµοστα Να µη στυλώνει άπρεπα το βλέµ- µα του. Να µην εµπλέκεται σε ανάρµοστη σεξουαλική συµπεριφορά. Να µην παραµένει πολύ ώρα στη τουαλέτα Τα παιδιά, αρχικά, σε παιχνίδι συσκευή τηλεφώνου µαθαίνουν τη χρήση του. Στη συνέχεια, σε πραγµατικές συνθήκες, πραγµατοποιούν τηλεφωνήµατα Σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, τα παιδιά τις καλούν από το Σχολείο, ενώ ο εκπαιδευτικός διορθώνει λανθασµένους χειρισµούς. Τα παιδιά επισκέπτονται χώρους, όπου διαθέτουν κυλιόµενες σκάλες, ασανσέρ, περιστρεφόµενες πόρτες κλπ, και ασκούνται στη χρήση τους. Τα παιδιά επισκέπτονται το αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής. Με παιχνίδια ρόλων, όπου η τάξη µετατρέπεται σε χώρο εστιατορίου, τα παιδιά άλλοτε υποδύονται τους σερβιτόρους και άλλοτε τους πελάτες. Κάνοντας κολλάζ φτιάχνουν έναν κατάλογο φαγητών- τιµών (µενού). Κάθε πρωί όλοι οι µαθητές µαζί παίρνουν πρωινό, ώστε τα παιδιά να ασκηθούν κατάλληλα στις αντίστοιχες δεξιότητες. Οι µαθητές ασκούνται να χρησιµοποιούν λέξεις κλισέ αντί βωµολοχιών. Με παιχνίδια σωµατογνωσίας τα παιδιά εκπαιδεύονται σε κατάλληλες σεξουαλικές συµπεριφορές. Τα παιδιά παρακολουθούν ταινίες video αγωγής υγείας (σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης). 95

7 Γενική ενότητα ΙV: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Απόκτηση θετικού αυτοσυναισθήµατος Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να γνωρίζει, να αποδέχεται και να αντιµετωπίζει το πρόβληµά του. Να παρουσιάζει τον εαυτό του µε επιτυχία στους άλλους. Να αποδέχεται και να συνεργάζεται µε τους άλλους. Να κατανοεί τις αποτυχίες του. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Παρουσιάζονται οι οµοιότητες και οι διαφορές ανάµεσα στους ανθρώπους (ατοµικές διαφορές) και σχολιάζεται η αξία του κάθε ανθρώπου. Μαζί µε τον εκπαιδευτικό σηµειώνει κάθε παιδί τι καταφέρνει και τι δεν µπορεί να καταφέρει. ιαρκώς επιβραβεύονται οι επιτυχίες. Όταν αποτυγχάνει σε κάτι το παιδί, δη- µιουργούνται από τον εκπαιδευτικό οι κατάλληλες συνθήκες προκειµένου αυτό να επιτύχει σε κάτι άλλο. 2. Απόκτηση Αυτοπεποίθησης- Ωριµότητας 3. Απόκτηση που διευκολύνουν τη Ζωή µε τους Άλλους ( εξιότητες ιαβίωσης) Να χαίρεται µε τις επιτυχίες του. Να σέβεται τους άλλους και την περιουσία τους. Να θέτει ρεαλιστικούς στόχους. Να µη φοβίζει τους άλλους. Να µην καβγαδίζει. Να ελέγχει το θυµό και τα νεύρα του. Να εκφράζει τα συναισθήµατά του µε κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Να έχει καλή συµπεριφορά και εκτός σχολείου. Να τηρεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του. Να συνεργάζεται για την επίτευξη ενός στόχου. Να είναι πρόθυµος να βοηθά. Να έχει υποµονή να αναµένει κάτι. Να προσπαθεί να κάνει το σωστό. Να είναι πρόσχαρος και να µην πληγώνει τους άλλους. Να έχει κάποιον να εµπιστεύεται. Παρέχονται οι ευκαιρίες στο παιδί να ο- λοκληρώσει κάποιο έργο προκειµένου να αισθανθεί την επιτυχία. Γίνεται κατάλογος ιδιοκτησίας µε τα α- ντικείµενα του κάθε παιδιού. Κάθε πρωί, σηµειώνονται σε καρτέλα για το κάθε παιδί ξεχωριστά οι στόχοι της σχολικής ηµέρας. Ενισχύοντας θετικά εναλλακτικούς τρόπους αποδεκτής συµπεριφοράς, το παιδί τους υιοθετεί. Γίνεται κατάλογος υποχρεώσεων του παιδιού και σε κάθε επιτυχή ανταπόκρισή του, δέχεται ενισχυτή (κονκάρδα κλπ) ίνονται οι δυνατότητες στο παιδί να συµµετέχει σε οµαδική εργασία (π.χ. συµ- µετοχή σε θεατρικό δρώµενο) Παρουσιάζονται µέσω θεατρικού παιχνιδιού, στάσεις που οφείλει το παιδί να αποκτήσει. (π.χ. µπορούν να αξιοποιηθούν οι µύθοι του Αισώπου κλπ) Να χρησιµοποιεί την τεχνολογία 96

8 προκειµένου να διευκολύνει την επικοινωνία µε τους άλλους. Να διαχειρίζεται επιτυχώς καταστάσεις και να επιλύει προβλήµατα. Επιδιώκεται η συνεχής επαφή του παιδιού µε την τεχνολογία, προκειµένου να κατακτήσει το παιδί, τη λειτουργική της χρήση. Παρουσιάζονται διάφορα προβλήµατα τα οποία καλείται το παιδί να διαχειριστεί (π.χ. κλειδώνεσαι έξω από το σπίτι σου τι θα κάνεις, κλπ). Παρατηρήσεις: Στο σηµείο, αυτό, χρειάζεται να επισηµανθεί, ότι αρκετές από τις προτεινόµενες κοινωνικές δεξιότητες και τις προεπαγγελµατικές δεξιότητες που παρουσιάστηκαν, παραπέµπουν στο γνωστικό αντικείµενο Επικοινωνιακές εξιότητες -Γλώσσα. Για αυτό ο ειδικός Παιδαγωγός καλείται, να εντάσσει τις προτεινόµενες δεξιότητες, ανάλογα µε το επίπεδο των µαθητών του και τους στόχους που επιδιώκει να επιτύχει. Με τον όρο λειτουργικό, κοινωνικό λεξιλόγιο περιγράφεται η οµάδα εκείνων των λέξεων ώστε το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση να µπορεί να εκφράζει τις βιολογικές και κοινωνικές του ανάγκες και να επιτυγχάνει ένα µίνιµουµ επικοινωνίας µε το κοινωνικό του περιβάλλον. Σε αυτό ανήκουν παραδείγµατος χάριν λέξεις ή φράσεις όπως: Κίνδυνος, Φωτιά, Ζεστό, Κρύο, Τουαλέτα γυναικών, Τουαλέτα ανδρών, ηλητήριο, Ηλεκτρικό Ρεύµα, OFF, ON, SOS, STOP, Είσοδος, Έξοδος, Μέσα, Έξω, Ταµείο, Ηµεροµηνία Λήξεως, Τηλέφωνο, Απαγορεύεται η είσοδος, Μη σκύβετε, ιάβαση πεζών, Προσοχή ο σκύλος δαγκώνει, Φαρµακείο, Ασανσέρ, κλπ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Αναγκαιότητα απόκτησης προεπαγγελµατικών δεξιοτήτων και στοιχείων επαγγελµατικής κατάρτισης στο χώρο του σχολείου Η αυτόνοµη διαβίωση του ατόµου µε νοητική καθυστέρηση είναι συνυφασµένη µε την οικονοµική ανεξαρτησία του. Η απόκτηση όµως οικονοµικής αυτοτέλειας προϋποθέτει την επαγγελµατική κατάρτιση. Ιδιαίτερα για τα άτοµα µε βαριά νοητική καθυστέρηση, τα οποία λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους, ουδέποτε θα καταφέρουν στον επαγγελµατικό τοµέα να δραστηριοποιηθούν αυτόνοµα, η απόκτηση προεπαγγελµατικών δεξιοτήτων και στοιχείων επαγγελµατικής κατάρτισης στο χώρο του σχολείου, δρα παιδαγωγικά, συµβάλλοντας στην εν γένει προαγωγή του ατόµου. Το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση, δηλαδή, κατακτώντας προεπαγγελµατική και επαγγελµατική ετοιµότητα, όσο αυτό είναι δυνατό, θα οδηγηθεί στην αυτοπραγµάτωση, καθώς βιώνει µία από τις ουσιαστικότερες διαστάσεις του ανθρώπινου, τη διάσταση του εργάζεσθαι. 97

9 Γενική ενότητα Ι: ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙ- ΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1.Απόκτηση Υγιεινής- Υγείας απαραίτητων στον επαγγελ- µατικό χώρο 2. Απόκτηση Επικοινωνίας απαραίτητων στον επαγγελ- µατικό χώρο Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να έχει καθαρά µαλλιά. Να έχει καθαρή αναπνοή Να κάνει συχνά µπάνιο Να φοράει καθαρά ρούχα Να φοράει τα κατάλληλα ρούχα για τη δουλειά Να φορά κατάλληλα για την εποχή ρούχα Να µένει σπίτι όταν είναι άρρωστος Να επισκέπτεται τον γιατρό όταν είναι απαραίτητο Να ακολουθεί την κατάλληλη ιατρική αγωγή όταν χρειάζεται. Να µιλά καθαρά. Να έχει καλή επαφή µε τα µάτια. Να ακούει, ενώ µιλάνε οι άλλοι Να καταλαβαίνει το τέλος µιας συζήτησης Να µην αγγίζει συνεχώς τους άλλους όσο συνεργάζεται µαζί τους ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Καθηµερινά, τα παιδιά µε τον εκπαιδευτικό εφαρµόζουν κανόνες υγιεινής. Φτιάχνουν κατάλογο µε τα είδη υγιεινής και πώς πρέπει να τα χρησιµοποιούν. Αντιστοιχούν φωτογραφίες ρούχων µε χώρους εργασίας, καθώς και µε τις εποχές. Συγκρίνουν τα ρούχα δουλειάς µε τα ρούχα της βόλτας. Παίζουν παιχνίδια προσήλωσης της προσοχής. Καθισµένα σε έναν κύκλο τα παιδιά ακούνε τον εκπαιδευτικό να διηγείται. Όταν αυτός τελειώνει τις σκέψεις του, τα παιδιά σηκώνονται όρθια. Το παιχνίδι ε- παναλαµβάνεται και το ρόλο του εκπαιδευτικού παίρνουν µε τη σειρά τα παιδιά. 3. Απόκτηση που αναφέρονται στην προεπαγγελ- µατική και ε- παγγελµατική ετοιµότητα Να µην κάνει προφανείς ή αδιάκριτες ερωτήσεις. Να εκτελεί οδηγίες Να τηρεί το ωράριο εργασίας Να τηρεί κανόνες ασφαλείας Να χρησιµοποιεί απλά εργαλεία Να συνεργάζεται µε τους άλλους κατά την εργασία. Να γνωρίζει ότι η εργασία αµείβεται. Τα παιδιά θέτουν ερωτήσεις. Για κάθε εύστοχη ερώτηση επιβραβεύονται, ενώ στις άστοχες ερωτήσεις κάτι χάνουν ίνοντας κλιµακωτής δυσκολίας οδηγίες ο εκπαιδευτικός, τα παιδιά προσπαθούν να τις εκτελέσουν. Σηµειώνουν µε κολλάζ το ωράριο λειτουργίας του σχολείου. Χρησιµοποιούν σε πραγµατικές συνθήκες διάφορα εργαλεία. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει µία οµαδική εργασία όπου κάθε παιδί πρέπει να συµµετέχει (να κάνει κάτι), ώστε να βγει το τελικό αποτέλεσµα. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει διάφορες εργασίες, και αµείβει τα παιδιά που τις εκτελούν. Οι µαθητές επισκέπτονται διάφορους χώρους εργασίας. 98

10 3.5. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ Φιλοσοφία, σκοποί και στόχοι Η αισθητική αγωγή για τα παιδιά µε βαριά νοητική καθυστέρηση αποσκοπεί στην παροχή ερεθισµάτων και εµπειριών που θα ενισχύσουν την αντιληπτική και εκφραστική του ικανότητα. Το παιδί µαθαίνει να αντιλαµβάνεται το περιβάλλον του µε µια διαφορετική διάσταση, καθώς γίνεται συν-δηµιουργός και συν-εκφραστής του «κόσµου των αισθήσεων». Άλλωστε η διατύπωση του γνωστικού αντικειµένου ως «ηµιουργία και Έκφραση» δεν προάγει µια «θεωρία του ωραίου» αλλά µια παιδαγωγική προοπτική υποστήριξης του παιδιού µε βαριά νοητική καθυστέρηση στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Η δηµιουργικότητα αποβλέπει στην ενίσχυση της σκέψης µέσα από τις προσωπικές επιλογές και προτιµήσεις. Η ιδιαιτερότητα της κατάστασης των παιδιών µε βαριά νοητική καθυστέρηση καθιστά αναγκαία την οργάνωση δραστηριοτήτων αισθητικής αγωγής, καθώς για παράδειγµα οι µουσικές και ρυθµικές δραστηριότητες δίνουν την ευκαιρία στο παιδί να βιώσει τον εαυτό του µέσα από ατοµικές και οµαδικές δραστηριότητες. Απώτερος σκοπός είναι το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση να γνωρίσει και να προσανατολίζεται στο άµεσο και ευρύ περιβάλλον, να αποκτήσει την αίσθηση του ελεύθερου χρόνου και να µπορέσει να τον οργανώσει επιτυγχάνοντας έτσι τη δια- µόρφωση της προσωπικότητάς του. Προκειµένου να υπάρχει µια συνοχή µε το αντίστοιχο γνωστικό αντικείµενο της προσχολικής ηλικίας κατά µεγάλο ποσοστό τηρούνται οι θεµατικές ενότητες, ενώ παράλληλα προστίθενται κάποιες άλλες αποβλέποντας στη διεύρυνση των ο- ρίων ανάπτυξης του παιδιού. Λειτουργικές καταστάσεις στην καθηµερινή ζωή: Η µάθηση συνδέεται άµεσα µε καταστάσεις των οποίων χαρακτηριστικά είναι το παιχνίδι, η χαρά, το βίωµα και η ελευθερία των επιλογών. Το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση έχει ανάγκη όπως κάθε άλλο παιδί να αφήσει το «σηµάδι» του µέσα από απλά έργα. Οι δραστηριότητες προσανατολίζονται στα ενδιαφέροντα, στις ιδιαιτερότητες και στις εµπειρίες των παιδιών, ώστε να διευρυνθεί το ήδη γνωστό του πλαίσιο δράσης του παιδιού σε καθηµερινή βάση. Κατ αυτόν τον τρόπο διαφυλάττεται το δυναµικό αντίληψης και έκφρασης του παιδιού µέσα από την αποκωδικοποίηση και αναγνώριση της πραγµατικότητας (προσώπων, αντικειµένων, καταστάσεων) µε εργαλείο τον τοµέα της αισθητικής αγωγής υπό µια ευρεία έννοια. Επειδή το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση µπορεί µόνο επιφανειακά να αντιληφθεί αντικείµενα, καταστάσεις και χώρους, µέσα από αισθητικές δραστηριότητες δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να ενισχυθεί στην παρατήρηση και στη διαφοροποίηση µέσα από καταστάσεις που ζει και από εικόνες που παρατηρεί. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Βίωση του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος µέσα από τις αισθήσεις ΣΤΟΧΟΙ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Να αποκτήσει εµπειρίες µε υλικά και αντικείµενα του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, µέσα από παρατήρηση, συλλογή, περιπλάνηση στο φυσικό περιβάλλον και επίσκεψη σε χώρους αντίστοιχους, δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσει ε- µπειρίες µε φυσικό υλικό (νερό, άµµο, πηλό, ξύλο, πέτρες, χαρτί). Τα υλικά αυτά είναι κατάλληλα λόγω της ποιότητάς τους, της µορφής και των ιδιοτήτων τους προκειµένου να προσφέρουν βασικές εµπειρίες στο παιδί. Το παιδί καλείται να ανακαλύψει τι µπορεί να κάνει µε το νερό την άµµο. Πού µπορεί να βρει πέτρες, ξύλο. 99

11 Να αποκτήσει εµπειρίες για τις ιδιότητες και τη χρήση αντικειµένων (τεχνητό περιβάλλον). Τα αντικείµενα είναι καθηµερινής χρήσης. Το παιδί καλείται να ανακαλύψει πού και πώς µπορεί να τα χρησιµοποιήσει. Για παράδειγµα διπλώνει πετσέτα Να αποκτήσει εµπειρίες από καθηµερινές καταστάσεις Να γνωρίσει τη χρήση των αντικει- µένων σε καθηµερινές καταστάσεις: 1) Χρήση του µαχαιριού, του πιρουνιού κ.λπ. 2) Να αντιληφθεί τη διαφορά α- νάµεσα στον ήχο του κουδουνιού για διάλειµµα και τον ήχο του τηλεφώνου Να αντιλαµβάνεται τη λειτουργία των αντικειµένων στο χώρο: 1) Το παιδί παρατηρεί τι συµβαίνει στο δρόµο 2) Το παιδί αναγνωρίζει τα αντικείµενα από εικόνες π.χ. διαφορές ανάµεσα στο λεωφορείο και το ταξί Βίωση του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος µέσα από τις αισθήσεις (συνέχεια) Να αποκτήσει εµπειρίες µε τα αντικείµενα σε σχέση µε τον εαυτό του στο χώρο Να αναγνωρίζει και να δηµιουργεί ί- χνη Να βιώσει τη λειτουργικότητα των αντικειµένων στο χώρο: τι κρέµεται στους τοίχους, σε ποιο θρανίο κάθεται. Να συµµετάσχει στη διαµόρφωση του χώρου: αλλάζει τη θέση των αντικειµένων σύµφωνα µε τις ανάγκες του, τοποθέτηση στο χώρο ενός καθρέφτη προκειµένου να βιώσει τη διαφορά της πραγµατικής υπόστασης του αντικειµένου και της εικονικής υπόστασης µέσα από τον καθρέφτη κ. λ.π. Ασκήσεις ιχνογραφήµατος µε διάφορα υλικά: δαχτυλοµπογιές, πινέλα, µαρκαδόρους, πάνω σε επιφάνεια µε άµµο µε το δάχτυλο κ. λ.π. Να δηµιουργεί τυπώµατα: µε διάφορα είδη σφραγίδας, µε χαρτί καρµπόν κ. λπ. Να αναγνωρίζει και να ξεχωρίζει τα χρώµατα Να αναγνωρίζει ότι τα αντικείµενα είναι χρωµατιστά: προσωπικά αντικεί- µενα (ρούχα, ποτήρι) Να γνωρίζει ότι µπορεί να χρωµατίσει αντικείµενα: βάφει άχρηστα αντικείµενα, πάνω σε χαρτί χρησιµοποιεί διάφορα χρώµατα Να διαχωρίζει και να ταξινοµεί τα βασικά χρώµατα: οµαδοποιεί φρούτα σύµφωνα µε το χρώµα τους (αρχικά ένα χρώµα, κατόπιν δύο κ. λ.π.), Να πειραµατιστεί µε τη µείξη χρω- µάτων: αναµειγνύει µέσα σε ένα κύπελλο/ κουτί δύο χρώµατα από τέµπερες, βουτά το χέρι του σε ένα χρώµα δαχτυλοµπογιάς και αφήνει τύπωµα 100

12 πάνω σε χαρτί και κατόπιν βουτά το χέρι του σε άλλο χρώµα και το φέρνει σε επαφή µε το αρχικό τύπωµα παρατηρώντας την αλλαγή του χρωµατισµού. Βίωση του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος µέσα από τις αισθήσεις (συνέχεα) 2. Χειροτεχνικές δραστηριότητες Να παρατηρεί εικόνες Να γνωρίσει τα µέσα και τα υλικά της χειροτεχνίας Να αποκτήσει εµπειρίες από τη χρήση διάφορων τεχνικών επεξεργασίας Να παρατηρήσει εικόνες/ φωτογραφίες/ σχήµατα που συνδέονται µε το περιβάλλον: παρατηρεί φωτογραφίες από οικεία πρόσωπα, παρατηρεί τις εικόνες από ένα παραµύθι κ. λ.π. (η εξέλιξη ανάλογων δραστηριοτήτων εξαρτάται άµεσα από το επίπεδο του παιδιού) Το παιδί γνωρίζει τα υλικά και µέσα χειροτεχνίας: πινέλο (διάφορα µεγέθη), µαρκαδόροι, ψαλίδι, κηροµπογιές, δαχτυλοµπογιές, διάφορα είδη χαρτιού, υφάσµατα, νήµατα, πηλός, πλαστελίνη, κόλλα. ίνεται χρόνος στο παιδί να α- σχοληθεί και να πειραµατιστεί µε ή χωρίς βοήθεια µε τα υλικά προκειµένου να βιώσει τις διαφορές και τις ιδιότητες τους. Το παιδί αποκτά εµπειρίες από τις διάφορες τεχνικές επεξεργασίας, από τις πιο απλές βασικές µέχρι πιο σύνθετες, ανάλογα µε τις δυνατότητες του παιδιού: ζωγραφική ιχνογραφία (ελεύθερο σχέδιο, πειραµατισµοί µε χρώ- µατα), πλαστική (πλαστελίνη, ζυµάρι, πηλό), κολλάζ (χρήση κόλλας και ά- χρηστων υλικών από εφηµερίδες, περιοδικά, όσπρια), χαρτοκοπτική (κόψιµο ή σκίσιµο χαρτιού), τυπώµατα κ. λπ. Να αποκτήσει εµπειρίες µέσα από τη χρήση των χρωµάτων Να κατασκευάσουν µε διάφορα υλικά Αρχικά γίνεται χρήση χρωµάτων (τέ- µπερες, δαχτυλοµπογιές) που προάγουν την αδρή κίνηση και σταδιακά ε- νισχύεται η λεπτή κίνηση φτάνοντας στη χρήση υλικών όπως το πινέλο. Με τη συνοδεία µουσικής το παιδί παροτρύνεται να µεταφέρει την κίνηση στο χαρτί. Η/ Ο εκπαιδευτικός απλώνει χαρτί στο πάτωµα και τα παιδιά ξυπόλυτα, αφού βουτήξουν τα πόδια τους σε χρώµα χορεύουν. Κατασκευές µε τουβλάκια (ξύλινα, πλαστικά) διάφορα (σπίτια, πύργους, γέφυρες) Κατασκευές µε φυσικό υλικό (πέτρες, άµµο, χιόνι κ. λ.π.) Κατασκευές µε άχρηστο υλικό (εφη- µερίδες, κουτιά, τενεκεδάκια κ. λ.π.) 101

13 3. Μουσική και Ρυθµική Αγωγή Να βιώσει τις χειροτεχνικές δραστηριότητες ως µια µορφή επικοινωνίας και έκφρασης Να αποκτήσει µουσικές εµπειρίες Το παιδί συνδέει τις δραστηριότητες µε καταστάσεις της ζωής: χριστουγεννιάτικη γιορτή, γενέθλια, απόκριες κ. λ.π. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες έχει το παιδί τη δυνατότητα να συµµετάσχει στο στολισµό και διαµόρφωση του χώρου της τάξης ή του σχολείου και να αποκτήσει εµπειρίες έκφρασης και επικοινωνίας (οµαδικές δραστηριότητες) Να συµµετάσχει σε µουσικά βιώµατα: χτυπά παλαµάκια στη µουσική Να αναγνωρίσει µουσικές δοµές: σταµατά να χορεύει µόλις σταµατήσει η µουσική (παύση stop) Να νιώσει την ασφάλεια του µουσικού βιώµατος: µουσικός χαιρετισµός καλωσορίσµατος ή αποχαιρετισµού Να αντιδρά σε µουσικά ερεθίσµατα: µε λάλισµα ή µε κάποιον άλλο φθόγγο/ ήχο συνοδεύει ένα τραγούδι Να ακούει συνειδητά µουσική Να ηρεµεί προκειµένου να ακούσει µουσική: το παιδί κάθεται στην αγαπη- µένη του θέση, χαµηλώνει ο φωτισµός στο χώρο ή κάθεται κοντά στην/ στον εκπαιδευτικό επιζητώντας τη σωµατική επαφή προκειµένου να ακούσει µουσική είτε ζωντανά (η/ ο εκπαιδευτικός παίζει στη φλογέρα ένα τραγούδι) είτε ηχογραφηµένη Να αναγνωρίζει και να διαχωρίζει ακουστικά ερεθίσµατα: ακούει φωνές ζώων και τις µιµείται ή δείχνει την εικόνα του ζώου κ.λπ. Να αποκτήσει µουσικές επιθυµίες και να κάνει µουσικές επιλογές: αντιδρά σε µουσική που δεν του αρέσει ή χαλαρώνει µε κάποια συγκεκριµένη. Να γνωρίσει τα βασικά στοιχεία της µουσικής Να αποκτήσει εµπειρίες της µελωδίας: ανάλογα µε τη µελωδία να προσαρ- µόζει τη φωνή του Να αποκτήσει εµπειρίες του ρυθµικού µοτίβου: ανάλογα µε το τραγούδι να παράγει κινήσεις µε ή χωρίς µουσικά Να αποκτήσει εµπειρίες από διαφορετικά τέµπο: γρήγορα/ αργά, να α- κούσει και να κινηθεί σε διαφορετικούς χορευτικούς ρυθµούς Να αντιληφθεί την έννοια της διάρκειας και της παύσης: παράγει µε τη φωνή του έναν κοφτό (αααααα) ή διαρκή ήχο (α α α α α) Να αποκτήσει εµπειρίες έντασης: αλλάζει την ένταση της φωνής του α- 102

14 Μουσική και Ρυθµική Αγωγή (συνέχεια) Να γνωρίσει τα µουσικά όργανα Να βιώσει τη µουσική ως µέσο έκφρασης νάλογα µε το πόσο δυνατά ή σιγά α- κούει ένα τραγούδι Να πειραµατιστεί µε το σώµα ως όργανο του «κόσµου των ήχων»: µέσα από τραγουδοπαιχνίδια (Το Παζάρι, Χαρωπά τα δύο µου χέρια) Να πειραµατιστεί µε τα µουσικά ρυθµικά όργανα (Σύστηµα Orff): διαφορετική χρήση των οργάνων π.χ. µε ή χωρίς µπαγκέτα Να κάνει χρήση κάποιου µουσικού οργάνου: χτυπά ρυθµικά το ταµπουρίνο ως συνοδεία σε κάποιο τραγούδι Η µουσική ως µέσο ενεργοποίησης και χαλάρωσης: το παιδί ενεργοποιείται στην κίνηση και στη χαλάρωση Να εκφράζεται µέσα από κινήσεις: µιµείται χορευτικές ή αυτοσχέδιες κινήσεις π.χ. µουσικά κοµµάτια µε απλές ρυθµικές δοµές δίνουν τη δυνατότητα για εκµάθηση απλών κινήσεων (π.χ. ένα βήµα µπροστά ένα πίσω, παλινδροµική κίνηση του σώµατος) Να συνοδεύει ηχητικά κάποιο τραγούδι: Ανάλογα µε τους ήχους, συλλαβές που παράγει το παιδί µαθαίνει να συνοδεύει ηχητικά ένα αγαπηµένο τραγούδι, αλλάζοντας το χρώµα ή την έ- νταση ή τη διάρκεια της φωνής του ιαθεµατική σύνδεση µε: Γλώσσα (να εξασκήσει τα όργανα οµιλίας) Αυτοεξυπηρέτηση (πλένω τα δόντια µου), κ.λπ. 4. Μορφές θεατρικής έκφρασης Να αποκτήσει κοινωνικές εµπειρίες µέσα από µουσικές ρυθµικές δραστηριότητες Να αποκτήσει εµπειρίες µε αντικείµενα, πρόσωπα και καταστάσεις µέσα από το παιχνίδι (µιµητικό, ρόλων) Οµαδικές µουσικές δραστηριότητες προκειµένου τα παιδιά να συµµετάσχουν σε ένα µουσικό δρώµενο, συνοδεύοντας για παράδειγµα ρυθµικά ένα τραγούδι. Στα πλαίσια διαφόρων εορτών (σχολικών, θρησκευτικών, εθνικών) και πολιτιστικών εκδηλώσεων οργανώνονται διάφορες µουσικές δραστηριότητες ή η µουσική πλαισιώνει ένα µέρος των εκδηλώσεων αυτών Να χρησιµοποιεί διάφορα µέσα/ υλικά ως µια µορφή έκφρασης: γυαλιά, καπέλα, ρουχισµός πάνω στο σώµα του και παρατηρεί τον εαυτό του στον καθρέφτη Να µιµείται κινήσεις µε ή άνευ προτύπου Να µιµείται ήχους και φωνές ζώων 103

15 Να γνωρίσει το κουκλοθέατρο και το παιχνίδι µε τις κούκλες ως µέσο έκφρασης Να χρησιµοποιεί τις διάφορες κούκλες του κουκλοθέατρου Να παρακολουθεί µια παράσταση κουκλοθέατρου Να γνωρίσει το θέατρο σκιών και τις αλλαγές στις διάφορες µορφές Να πειραµατιστεί µε τα φώτα: 1) Να αποκτήσει εµπειρίες της σκιάς του σώ- µατός του και άλλων αντικειµένων 2) Να αντιληφθεί κινήσεις και χρωµατισµούς των φώτων Να παρακολουθήσει και να συµµετάσχει σε µια παράσταση θεάτρου σκιών Να βιώσει τις διάφορες µορφές θεατρικής έκφρασης ως κοινωνικό γεγονός Στα πλαίσια διαφόρων εορτών (σχολικών, θρησκευτικών, εθνικών) και πολιτιστικών εκδηλώσεων οργανώνονται διάφορες δραστηριότητες θεατρικής έκφρασης κατά τις οποίες δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να συµµετάσχει µε οποιοδήποτε τρόπο. 104

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Οπτική αντίληψη Ακουστική αντίληψη Γνωστικός - εκτελεστικός τοµέας Γνωστικός - εκφραστικός τοµέας Μίµηση Οπτική µνήµη Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Το σπίτι και το σχολείο μου Κατηγορία αναπηρίας: Βαριά Νοητική Αναπηρία Μάθημα: Γλώσσα

Λογισμικό: Το σπίτι και το σχολείο μου Κατηγορία αναπηρίας: Βαριά Νοητική Αναπηρία Μάθημα: Γλώσσα Λογισμικό: Το σπίτι και το σχολείο μου Κατηγορία αναπηρίας: Βαριά Νοητική Αναπηρία Μάθημα: Γλώσσα Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Καστανιώτης Προσβασιμότητα: Τα προγράμματα του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή.

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή. Προσέλευση μαθητών. Κολύμβηση Φυσική Αγωγή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και κάνουν ασκήσεις για την καλύτερη φυσική κατάστασή τους και παιχνίδια ομαδικότητας, συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 1 λίγα λόγια για τις δραστηριότητες Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσική Παιδαγωγική Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής Μουσικοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε με τις εξής ομάδες τροφίμων:

Συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε με τις εξής ομάδες τροφίμων: Μεταβρεφικό, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΤΡΩΜΕ Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ηλικίας των 2-3 ετών είναι η έμφυτη τάση των παιδιών για αυτονομία. Αντιλαμβάνονται για πρώτη φορά τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής. Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα

Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής. Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα Το παιδί µου δεν µιλάει καθαρά... Έως 2 ετών πρέπει να... Καταλαβαίνει σύνθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες

ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες Μαρία Καραβελάκη Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων ΙΝΤΕ*LEARN Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη, 4

Διαβάστε περισσότερα

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260 TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. 25 ης Μαρτίου 12-177 78 Ταύρος Τηλ. 210 48 11 260 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μ ΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Μ ΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Πολιτιστικό πρόγραμμα στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης 6/θ Δ.Σ. ΚΟΝΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ 2009 2010 ΤΑΞΗ Ε Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Κουρίτα Αγγελική ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ομάδα εργασίας: Γάβανου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα.

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα. Ιδέες για Γενέθλια παιδιών Πόσες φορές σπάσατε το κεφάλι σας, που να κάνετε το πάρτι γενεθλίων των παιδιών σας; Στο σπίτι, στον κήπο ή τελικά σε κάποιον παιδότοπο; Εάν επιλέξετε έναν παιδότοπο, τα πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΙΔΕΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ. Από την Catherine Faherty. Μετάφραση: Ματίνα Παπαγεωργίου

ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΙΔΕΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ. Από την Catherine Faherty. Μετάφραση: Ματίνα Παπαγεωργίου ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΙΔΕΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Από την Catherine Faherty Μετάφραση: Ματίνα Παπαγεωργίου Ιδέες για ομάδες στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό που συμπεριλαμβάνουν μαθητές με αυτισμό: οργανώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπω και Μαθαίνω. Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 1. Κατάλογος Ελέγχου Πρώτου Λεξιλογίου

Βλέπω και Μαθαίνω. Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 1. Κατάλογος Ελέγχου Πρώτου Λεξιλογίου Ενδεικτικά εργαλεία αξιολόγησης γλωσσικής ετοιμότητας για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Βλέπω και Μαθαίνω Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Εργαλεία Αξιολόγησης: 1. Κατάλογος Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Χαλάνδρι 02/05/2010 Αριστοτέλους 42 Χαλάνδρι Τ.Κ. 15234 Τηλ./210-6800823 e-mail: papdimit@yahoo.gr ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ανάπτυξη της γλώσσας αποτελεί µια πολύχρονη, πολύπλοκη και προοδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα: 5 Ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες λέξεις 6 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν 7 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που έχουν τελικό σίγµα (-ς) 8 ο στάδιο: γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Για παιδιά 5-8 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.

Για παιδιά 5-8 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης Δολιανών 1,Τ.Κ. 22100 2710-224238 Δευτέρα - Παρασκευή 7:00-15:00 28 εκδηλώσεις 16 Ιουνίου, 6:00-8:00, το απόγευμα Η μέρα της γνώσης και όχι της αμάθειας. Το κουτί των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Α. Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1. Γιάννα Κυριαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική.

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική. ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ από το 2000 µέχρι σήµερα ένα εργαστήρι σκηνικής έκφρασης και δηµιουργίας, ή µια πρόταση ασκήσεων δηµιουργικής φαντασίας -------------------------------------------- (α) αντικείµενο και ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Κωστή Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή

Φωτεινή Κωστή Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Φωτεινή Κωστή Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Παιχνίδια «Μαντεύω» Η δασκάλα ή ένα παιδί περιγράφει με 1-2 προτάσεις το αντικείμενο της κρυμμένης εικόνας ή ένα πρόσωπο και τα παιδιά προσπαθούν να μαντέψουν

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

2.8. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)

2.8. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) 2.8. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) Ο κόσµος γίνεται αντιληπτός εν µέρει µέσα από µαθηµατικές έννοιες και σχέσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους γίνονται κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. Κυριάκος Ιωάννου (σύμβουλος Σχ.Τ.)

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. Κυριάκος Ιωάννου (σύμβουλος Σχ.Τ.) ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Κυριάκος Ιωάννου (σύμβουλος Σχ.Τ.) 1 Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ: «Αρχίζει να γερνά κανείς από τη στιγμή που σταματάει να παίζει». Tι εννοεί ο Πλάτωνας με τα πιο πάνω λόγια; Συμφωνείτε; Μήπως το παιχνίδι είναι

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προφορικού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) - Διάρκεια 12 λεπτά Πρώτο μέρος Πώς σε λένε; Πόσων χρονών είσαι; Από πού είσαι; Πού μένεις; Σε ποια τάξη πηγαίνεις; Έχεις αδέλφια; Πόσα; Δεύτερο μέρος Ερωτήσεις: 1. Τι τρως για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ. Αγγελική Γενά & Πέτρος Γαλάνης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ. Αγγελική Γενά & Πέτρος Γαλάνης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά & Πέτρος Γαλάνης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προγράμματα Αυτοαπασχόλησης Ως προγράμματα αυτοαπασχόλησης ορίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ Δημοτικό- Νηπιαγωγείο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο Πρασίνου Λόφου 49-51, 14122 Ηράκλειο Αττικής. Τηλ. 2102816222, 2102810630. Fax 2102830780 Internet

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15 Κυκλοφοριακή Αγωγή «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη Σκοπός του προγράμματος είναι: Σχολικό έτος 2014-15 α) Ο εμπλουτισμός της γνώσης και η κατανόηση των βασικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Σάββα Β.Διευθύντρια

Γεωργία Σάββα Β.Διευθύντρια Γεωργία Σάββα Β.Διευθύντρια Φάση 1: Διάγνωση Φάση 2: Οργάνωση Ετοιμασία Φάση 3: Εφαρμογή Ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος ώστε να διαγνώσει τα διαφορετικά επίπεδα της τάξης του Μικρές, συντρέχουσες αξιολογήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ανατροφή των παιδιών, οι αξίες, τα κίνητρα που δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα.

Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα. Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα. ΠAIΔIKOΣ ΣTAΘMOΣ συννεφούλα Σ' ένα όμορφο καταπράσινο κήπο 2 στρεμμάτων με δένδρα, λουλούδια, παιχνίδια και πολλή αγάπη, δημιουργήσαμε τον χώρο που θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Ένας από τους σημαντικούς στόχους του Νηπιαγωγείου είναι και η ανάπτυξη του προφορικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των απόψεων σχετικά µε το µάθηµα της φυσικής αγωγής σε δηµοτικά σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 1 ΥΕΨ(Δημ) 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 Nέα Διαδικασία Παρέμβασης στο Σχολείο για Χειρισμό Παιδιού με Πιθανές Μαθησιακές, Συναισθηματικές ή άλλες Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ)

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) Κυκλώστε ή επιλέξτε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά σας. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματόγραφος, φαρμακείο, ταχυδρομείο, μανάβικο, τράπεζα, βιλιοπωλείο, μουσείο, περίπτερο, φούρνος

Κινηματόγραφος, φαρμακείο, ταχυδρομείο, μανάβικο, τράπεζα, βιλιοπωλείο, μουσείο, περίπτερο, φούρνος 1. Πού πρέπει να πάς; a. Αν θέλεις να αγοράσεις φρούτα; b. Αν θέλεις να στείλεις ένα γράμμα; c. Αν θέλεις να αγοράσεις μια εφημερίδα; d. Αν θέλεις να αγοράσεις ψωμί; e. Αν πρέπει να αγοράσεις φάρμακα;

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips

Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips Το scratch διαθέτει αρκετά μεγάλη ποικιλία έτοιμων ενσωματωμένων ηχητικών clips τα οποία θα βρείτε πολύ ενδιαφέροντα και θα σας βάλουν σε πειρασμό να πειραματιστείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Γ. Μπάρμπας Ε. Γκιργκινούδη θεωρητικό πλαίσιο βασικός πυρήνας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 1-4. Κατασκευάστε γράµµατα του αλφαβήτου.

Κεφ. 1-4. Κατασκευάστε γράµµατα του αλφαβήτου. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αρχική δραστηριότητα. Σε κάθε παιδί της οµάδας να δοθεί ο µεγεθυµένος ο χάρτης που υπάρχει στη αρχή του βιβλίου (βρίσκεται σε µορφή Α3 στο φάκελο pictures, στο υλικό που σας έχει δοθεί).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Επιµέλεια: Καλαντζής Παναγιώτης, ηµ. Σχ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Γνωστικό αντικείµενο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Μονάδες µέτρησης επιφανείας

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια για βελτίωση ικανοτήτων

Παιχνίδια για βελτίωση ικανοτήτων Παιχνίδια για βελτίωση ικανοτήτων Διασκεδαστικά παιχνίδια για να βελτιωθούν οι ικανότητες του παιδιού σας Βελτίωση της κριτικής σκέψης του παιδιού σας Όμορφο ανακάτεμα. Οι ικανότητες της κριτικής σκέψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Διδακτικοί στόχοι: Ευαισθητοποίηση της όρασης των παιδιών. Επαφή με τις έννοιες βασικά και συμπληρωματικά χρώματα. Να προβληματιστούν να πειραματιστούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τμήμα Νηπίων 4 έως 5 χρονών Υπεύθυνη Νηπιαγωγός Αριστέα Κατσάρη & Αθηνά Λιώτη από 10/11/2014 έως 14/11/2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τμήμα Νηπίων 4 έως 5 χρονών Υπεύθυνη Νηπιαγωγός Αριστέα Κατσάρη & Αθηνά Λιώτη από 10/11/2014 έως 14/11/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τμήμα Νηπίων 4 έως 5 χρονών Υπεύθυνη Νηπιαγωγός Αριστέα Κατσάρη & Αθηνά Λιώτη από 10/11/2014 έως 14/11/2014 Θέμα- Φωτοσύνθεση Συγκρίνοντας τις δύο εποχές παρατηρήσαμε ότι το φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Αγαθοπούλου Θεωρία: Στόχος δραστηριότητας: Περίσταση: Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό:

Ελένη Αγαθοπούλου Θεωρία: Στόχος δραστηριότητας: Περίσταση: Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό: Ελένη Αγαθοπούλου Θεωρία: Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι επικοινωνιακή, καθώς χρησιμοποιεί την τεχνική των «κενών πληροφορίας» (π.χ. Richards 2006: 17). Συγκεκριμένα, οι μαθητές/ήτριες πρέπει να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

305. οκιµάζει µε τον αγκώνα τη θερµοκρασία του νερού. 304. Η µαµά βγάζει τα ρούχα από το µωρό. 306. Βάζει το µωρό µέσα στο µπάνιο. από το µπάνιο.

305. οκιµάζει µε τον αγκώνα τη θερµοκρασία του νερού. 304. Η µαµά βγάζει τα ρούχα από το µωρό. 306. Βάζει το µωρό µέσα στο µπάνιο. από το µπάνιο. NOHTIKES_KARTES_E6:Layout 1 12/16/08 9:00 AM Page 2 NOHTIKES_KARTES_E6:Layout 1 12/16/08 9:00 AM Page 3 305. οκιµάζει µε τον αγκώνα τη θερµοκρασία του νερού. 304. Η µαµά βγάζει τα ρούχα από το µωρό. 307.

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Δόντια Γερά Χαρούμενα Παιδιά. 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης Σχολικό έτος : 2014-2015

Δόντια Γερά Χαρούμενα Παιδιά. 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης Σχολικό έτος : 2014-2015 Δόντια Γερά Χαρούμενα Παιδιά 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης Σχολικό έτος : 2014-2015 Δόντια Γερά Χαρούμενα Παιδιά Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Μαριγώ Βιδάλη, Χριστίνα Φλώρου Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς:

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 3.2. Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Σχέσεων ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Συνέντευξη στο δρόμο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΧΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

«ΟΧΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» «ΟΧΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για παιδιά του Νηπιαγωγείου, με στόχο την Πρόληψη των Ατυχημάτων στο Σπίτι και σε άλλους εσωτερικούς χώρους. Γιατί Πρόληψη Ατυχημάτων; Τα Ατυχήματα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 200Χ Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε. Ζαλόγγου 11, 106 78 Αθήνα Τηλ.: 210-3301208, Fax: 210-3822530 info@kastaniotis.com www.kastaniotis.

Copyright 200Χ Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε. Ζαλόγγου 11, 106 78 Αθήνα Τηλ.: 210-3301208, Fax: 210-3822530 info@kastaniotis.com www.kastaniotis. Copyright 200Χ Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε. Ζαλόγγου 11, 106 78 Αθήνα Τηλ.: 210-3301208, Fax: 210-3822530 info@kastaniotis.com www.kastaniotis.com Εγκατάσταση του λογισµικού Εισάγετε το CD στη µονάδα του CD-ROM

Διαβάστε περισσότερα

Click to add text. Ζωή Διονυσίου Επίκ. Καθηγήτρια Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιόνιο Πανεπιστήμιο dionyssiou@gmail.com

Click to add text. Ζωή Διονυσίου Επίκ. Καθηγήτρια Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιόνιο Πανεπιστήμιο dionyssiou@gmail.com 27ο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής 9-10 Οκτωβρίου 2015, Σπάρτη - Μονεμβασιά Μουσική επικοινωνία στην οικογένεια: στόχοι και πρακτικές του προγράμματος μουσικής αγωγής για βρέφη και νήπια του Ιονίου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Φορέας Υποδοχής και Εκπαίδευσης : 9 ος Παιδικός Σταθμός Δ.Βύρωνα Διεύθυνση : Βορείου Ηπείρου 7 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2107665016 Ονοματεπώνυμο: Xhafa Rovena ΑΜ: 20845 9

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑ γέννηση ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Αναγνωρίζει και προτιμά τη φωνή της μητέρας καθώς και ήχους της γλώσσας. Μιμείται ήχους της γλώσσας. 2 μηνών Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα