3.3. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ- ΑΥΤΟΕ- ΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.3. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ- ΑΥΤΟΕ- ΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ"

Transcript

1 3.3. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ- ΑΥΤΟΕ- ΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Αναγκαιότητα απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων στο χώρο του Σχολείου Αποτελεί πλέον γεγονός αναµφισβήτητο, όπως προκύπτει από τα ευρήµατα διαφόρων ψυχολογικών, κοινωνιολογικών και παιδαγωγικών ερευνών, ότι οι κοινωνικές δεξιότητες που αποκτά το άτοµο κατά την αναπτυξιακή του περίοδο καθορίζουν σε σηµαντικό βαθµό το είδος των σχέσεων του µε τους άλλους, καθώς και την ποιότητα συνολικά της ζωής του ως ενήλικα. Το άτοµο όµως µε βαριά νοητική καθυστέρηση, καθώς παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες κατά τις γνωστικές διαδικασίες (όπως παραδείγµατος χάριν αδυναµίες αντιληπτικότητας, συσχέτισης, γενίκευσης, µνήµης, προσοχής, κλπ.) αδυνατεί, εφόσον δεν του παρασχεθεί εξειδικευµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης, να κατακτήσει κοινωνικές δεξιότητες, να διαχειριστεί κοινωνικές καταστάσεις, να αποτυπώσει κοινωνικές συµπεριφορές από το περιβάλλον και εντέλει να προσαρµοστεί σε αυτό. Παράλληλα, το στενό οικογενειακό και ευρύτερο συγγενικό του περιβάλλον, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν του παρέχει τις κατάλληλες ευκαιρίες (ποιοτικά και ποσοτικά) για κοινωνική προσαρµογή και ένταξη. Έτσι, το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση παρουσιάζει αυξηµένα προβλήµατα όσον αφορά τη φροντίδα και προστασία του εαυτού του, την αυτονοµία του, την οργάνωση του ελεύθερου χρόνου του, την αποδεκτή κοινωνική του συµπεριφορά, τη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων και τη συµµετοχή του στην κοινότητα. Για τους λόγους αυτούς, το Σχολείο οφείλει πρωτίστως να το τροφοδοτεί µε οργανωµένες εµπειρίες κοινωνικού περιεχοµένου και να του παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσει δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. Η απόκτηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης αποτελούν βασική προϋπόθεση προκειµένου το άτοµο µε βαριά νοητική καθυστέρηση να κατακτήσει κοινωνικές δεξιότητες. Καλείται δηλαδή ο εκπαιδευτικός αφενός να το ασκήσει σε δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και αφετέρου να το εκπαιδεύσει σε δεξιότητες κοινωνικής επάρκειας. ιαµορφώνοντας τις κατάλληλες συνθήκες, σκόπιµα και µεθοδευµένα, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται συστηµατικά να διευκολύνει την πρόσκτηση από το παιδί κοινωνικών δεξιοτήτων και τη συµµετοχή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Για το άτοµο µε βαριά νοητική καθυστέρηση, δηλαδή, η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων διαµορφώνει τις αναγκαίες προϋποθέσεις προκειµένου να επιτύχει αφενός την αυτονοµία του, (στο βαθµό που του επιτρέπει η κατάστασή του), και αφετέρου την ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο. Όσο µεγαλύτερος δηλαδή είναι ο βαθµός κοινωνικής ετοιµότητας και επάρκειας που παρουσιάζει το άτοµο µε βαριά νοητική καθυστέρηση, τόσο περισσότερο γίνεται αποδεκτό από τον περίγυρό του και διασφαλίζει την κοινωνική και επαγγελµατική του ένταξη, την προσωπική του ύπαρξη. Στα πλαίσια των προαναφεροµένων, καθίσταται σαφές ότι η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων οφείλει να αποτελεί κεντρική θεµατική της εκπαίδευσης των παιδιών µε βαριά νοητική καθυστέρηση. 90

2 Γενική ενότητα Ι: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Αποδεκτή Επικοινωνία/ Εκφραστική Γλώσσα Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Το παιδί να µάθει να επικεντρώνει το βλέµµα του σε ένα ερέθισµα. Το παιδί να αντιδρά όταν φωνάζουν το όνοµά του. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ζητούµε από το παιδί, µε τη βοήθεια µιας φωτεινής δέσµης που εκπέµπεται από ένα φακό, να επικεντρώνει το βλέµµα του σε συγκεκριµένα σηµεία του χώρου. Παίζουµε το παιχνίδι της τυφλόµυγας και αυτός που έχει δεµένα τα µάτια, όταν πιάσει ένα παιδί, πρέπει να το αναγνωρίσει και να πει το όνοµά του. Σε περίπτωση που κάνει λάθος το όνοµα η υπόλοιπη ο- µάδα προσφωνεί το παιδί. Να ανταποκρίνεται στην οδηγία σταµάτα ή όχι. Στα πλαίσια ενός παιχνιδιού «τα αγάλ- µατα», λέµε στο παιδί να σταµατήσει να κάνει µία κίνηση ή µία ενέργεια όταν στα- µατήσει να παίζει η µουσική από το κασετόφωνο. 2. Χρήση λειτουργικού, κοινωνικού λεξιλογίου Να γνωρίζει το όνοµα του εκπαιδευτικού και των συµµαθητών του. Να παρακολουθεί και να κατανοεί συζητήσεις. Να γνωρίζει χώρους και αντικεί- µενα που καθηµερινά χρησιµοποιεί ( σχολείο, τάξη, τουαλέτα, θρανίο, χαρτί κ.α.). Να αναγνωρίζει τα µέλη της οικογένειάς του. Να αναγνωρίζει λέξεις σύµβολα όπως: Κίνδυνος Φωτιά Ζεστό Κρύο Τουαλέτα γυναικών Τουαλέτα ανδρών ηλητήριο Ηλεκτρικό Ρεύµα OFF ON SOS STOP Καθισµένοι σε κύκλο µαθητές και εκπαιδευτικός φωνάζουν δυνατά το όνοµα του παιδιού που κρατά ένα µαντίλι. Το παιχνίδι επαναλαµβάνεται µέχρις ότου όλα τα παιδιά κρατήσουν το µαντίλι και ακουστεί το όνοµά τους. Επισκεπτόµαστε τους χώρους και τα παιδιά τους ονοµάζουν. είχνουµε οικογενειακές φωτογραφίες και το παιδί αναγνωρίζει τα πρόσωπα και τους ρόλους τους. είχνουµε καρτέλες µε τις ανάλογες λέξεις ή µε σύµβολα από το λειτουργικό λεξιλόγιο και ζητούµε από το παιδί να τις αναγνωρίσει. 91

3 Χρήση λειτουργικού, κοινωνικού λεξιλογίου (συνέχεια) Να αναγνωρίζει λέξεις σύµβολα που συναντώνται στην κοινότητα όπως: Είσοδος Έξοδος Μέσα Έξω Ωθήσατε Έλξατε Ταµείο Ηµεροµηνία Λήξεως Τηλέφωνο Απαγορεύεται η είσοδος Μην σκύβετε ιάβαση πεζών Προσοχή ο σκύλος δαγκώνει. Σουπερµάρκετ Γαλακτοµικά-Τυριά Φρούτα-Λαχανικά Αρτοποιείο-Φούρνος Κρεοπωλείο Ταχυδροµείο Τράπεζα Φαρµακείο Αφετηρία Αποβάθρα Ασανσέρ Μετρό ίνοντας καρτέλες, στις οποίες αναγράφονται λέξεις ή σύµβολα από το κοινωνικό λεξιλόγιο ζητούµε από το παιδί να τις αντιστοιχίσει µε εικόνες που παρουσιάζουν ανάλογους χώρους. Τα παιδιά µιµούνται καταστάσεις στις οποίες χρειάζεται να χρησιµοποιήσουν το κοινωνικό λεξιλόγιο Γενική ενότητα ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Κατάκτηση δεξιοτήτων µαγειρικής. Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να αναγνωρίζει τα µαγειρικά σκεύη. Ετοιµάζει ένα σάντουιτς Χρησιµοποιεί την ηλεκτρική κουζίνα Μπορεί να ετοιµάσει ένα ζεστό ρόφηµα (τσάι) Ετοιµάζει το πρωινό του Φτιάχνει καφέ σε µπρίκι Χρησιµοποιεί καφετιέρα Φτιάχνει τοστ σε τοστιέρα Τρίβει τυρί Καθαρίζει πατάτες Υπολογίζει ποσότητες υλικών σε υγρή και στέρεα µορφή Ανοίγει κονσέρβα µε διάφορα α- νοιχτήρια ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ είχνοντάς του τα µαγειρικά σκεύη τα ονοµάζει. Παρουσιάζονται τα διάφορα στάδια της κάθε εργασίας µε εικόνες ανακατεµένες και καλείται το παιδί να τις βάλει σε χρονική αλληλουχία. Η τάξη µετατρέπεται σε κουζίνα, όπου ο εκπαιδευτικός υποδύεται τον σεφ και οι µαθητές τους βοηθούς. Όλοι µαζί ετοιµάζουν το πρωινό που στη συνέχεια θα γευτούν. Όλοι µαζί οι µαθητές µε τη βοήθεια του 92

4 2. Συµµετοχή σε µαστορέµατα στο σπίτι. Να κλείνει το γενικό διακόπτη παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Να κλείνει το γενικό διακόπτη νερού. Να χρησιµοποιεί σωστά: το σφυρί το κατσαβίδι το πριόνι την τανάλια. Να βιδώνει µε το κατσαβίδι. Να κόβει συγκεκριµένα µήκη ξύλου. Να λειαίνει ξύλα µε γυαλόχαρτο Να καρφώνει µε ασφάλεια ένα καρφί. Να τηρεί κανόνες ασφαλείας εκπαιδευτικού γράφουν ένα βιβλίο συνταγών. Οι µαθητές υποδυόµενοι τους ξυλουργούς, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους µαθαίνουν να χρησιµοποιούν τα αντίστοιχα εργαλεία. Ο εκπαιδευτικός διοργανώνει διάφορους διαγωνισµούς βιδώµατος, καρφώµατος, κοψίµατος. Οι µαθητές, µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, γράφουν µε σύµβολα τους κανόνες ασφαλείας Γενική ενότητα ΙΙΙ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1.Απόκτηση Μετακίνησης Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να διασχίζει µονόδροµο δρόµο διπλής κατεύθυνσης διασταύρωση διάβαση πεζών ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι µαθητές ασκούνται συστηµατικά σε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Οι µαθητές υποδύονται τον τροχονόµο και παρατηρούν τον εκπαιδευτικό που υποδύεται τον απρόσεκτο διαβάτη. 2. Απόκτηση Συµπεριφορών Μετακίνησης Να κυκλοφορεί στη πόλη µε α- σφάλεια Να µετακινείται ανεξάρτητα µε το λεωφορείο, χωρίς να τηρεί αποκλειστικά το αναγραφόµενο ωράριο των δροµολογίων στις στάσεις. Να έχει κατάλληλη συµπεριφορά στα µέσα συγκοινωνίας (δε σπρώχνει, κρατιέται από τις χειρολαβές, δε µιλά υπερβολικά στους συνεπιβάτες, δε φωνάζει κ.α.) Να έχει ευγενική συµπεριφορά σε δηµόσιο περιβάλλον (δεν µπαίνει στη στάση µπροστά από τους άλλους, δεν πέφτει επάνω τους κ.α.) Να προµηθεύεται και να ακυρώνει το εισιτήριό του στα µηχανήµατα εισόδου στο τραίνο, στο µετρό, Οι µαθητές ασκούνται στις πραγµατικές συνθήκες καθηµερινά. Oι µαθητές µετακινούνται µε το λεωφορείο, ενώ ο εκπαιδευτικός έχει διακριτική παρουσία. Παίζοντας σχετικά παιχνίδια, τα παιδιά µαθαίνουν να ρυθµίζουν την ένταση της φωνής τους, να περιµένουν τη σειρά τους, να µη σπρώχνονται, να αγοράζουν εισιτήριο και να το ακυρώνουν, κλπ. Παίζοντας το παιχνίδι των ερωτοαποκρίσεων, όλα τα παιδιά (εναλλάσσοντας τους ρόλους του επιβάτη, του οδηγού, του συνεπιβάτη) θέτουν ερωτήσεις ή δίνουν απαντήσεις σχετικά µε το πώς µπορεί να µετα- 93

5 Απόκτηση Συ- µπεριφορών Μετακίνησης (συνέχεια) 3. Απόκτηση που συνδέονται µε τα ψώνια. στο λεωφορείο. Να ζητά βοήθεια στα µέσα συγκοινωνίας, όταν είναι απαραίτητο (χάνεται, µπερδεύεται κ.α) Να κυκλοφορεί µε ασφάλεια κάνοντας χρήση των µέσων συγκοινωνίας (δε χάνεται). Να βρίσκει το κατάλληλο µαγαζί, ανάλογα µε το προϊόν που θέλει να προµηθευτεί. Να βρίσκει τα πράγµατα που θέλει να αγοράσει. Να χρησιµοποιεί γραπτή λίστα ή λίστα µε εικόνες αγορών. Να ζητά βοήθεια όταν δε βρίσκει κάτι κινηθούν από µια περιοχή σε κάποια άλλη. Τα παιδιά αναλαµβάνουν να γράψουν (υπαγορεύουν στον εκπαιδευτικό) ή να έ- ναν οδηγό µετακίνησης στην περιοχή ή στην πόλη. Η τάξη επιλέγει να µετακινείται µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς και χρησιµοποιώντας συνδυασµό διάφορων µέσων µετακίνησης (π.χ. λεωφορείο και µετρό). Ζωγραφίζουν πινακίδες ασφαλούς µετακίνησης ή πινακίδες διαδροµής. Τα παιδιά κάνει αντιστοιχίες προϊόντων µε εικόνες που παρουσιάζουν καταστήµατα (π.χ. κουτί γάλα σε σουπερµάρκετ, πορτοκάλι σε µανάβικο κ.λπ.). Η τάξη επισκέπτεται τα καταστήµατα Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, χρησιµοποιώντας ετικέτες από τα προϊόντα, οι µαθητές φτιάχνουν λίστες αγορών. Επισκεπτόµενοι τα παιδιά τους φυσικούς χώρους, ζητούν πληροφορίες για προϊόντα από τους πωλητές. Να πληρώνει µε βοήθεια Να αγοράζει ένα αντικείµενο. Να αγοράζει πράγµατα φθηνότερα από 5 ευρώ. Να αγοράζει πράγµατα ακριβότερα από 5 ευρώ. Να αναµένει ρέστα, όταν δίνει παραπάνω χρήµατα. Να αναγνωρίζει που αναγράφονται οι τιµές των προϊόντων. Να αναγνωρίζει την ηµεροµηνία λήξης ενός προϊόντος. Στη τάξη οργανώνεται και λειτουργεί µικρό κυλικείο προκειµένου τα παιδιά να κατακτήσουν έννοιες όπως ρέστα, τιµές, αξία προϊόντων κλπ. Να καταλήγει στην πιο συµφέρουσα αγορά (συγκρίνει τις τιµές των προϊόντων ) Τα παιδιά επισκέπτονται διαφορετικά σουπερµάρκετ και διαπιστώνουν ότι για τα ίδια προϊόντα υπάρχουν διαφορετικές τιµές. Με µαρκαδόρο, µαρκάρουν τα παιδιά τις τιµές και την ηµεροµηνία λήξης ενός προϊόντος. 4. Απόκτηση που συνδέονται µε τη χρήση του τηλεφώνου Να συγκρίνει τις τιµές διαφορετικών µαγαζιών Να µιλάει καθαρά στο τηλέφωνο. Να απαντάει στο τηλέφωνο και να µπορεί να δώσει ένα µήνυµα. Να µπορεί να χρησιµοποιήσει συ- Ρωτούν την τιµή µιας σοκολάτας ή ενός πακέτου πατατάκια σε ένα περίπτερο και σε ένα σουπερµάρκετ. Επαναλαµβάνοντας φράσεις κλισέ του εκπαιδευτικού (όπως π.χ. ορίστε, παρακαλώ, Με λένε, Ο πατέρας µου δεν είναι εδώ, Πάρτε αργότερα.) µαθαίνουν να δίνουν ή να παίρνουν ένα τηλεφωνικό µήνυ- µα. 94

6 5. Απόκτηση χρήσης Κοινοτικών Μέσων 6. Απόκτηση που συνδέονται µε την παρουσία του σε Καφετέρια ή Εστιατόριο Η τάξη επισκέπτεται χώρους σελφσέρβις. 7. Απόκτηση κοινωνικά α- ποδεκτής σεξουαλικής συ- µπεριφοράς σκευή τηλεφώνου σε περίπτερο. Να µπορεί να χειριστεί καρτοτηλέφωνο. Να ξεχωρίζει τους διάφορους ή- χους του τηλεφώνου (απασχολη- µένο, βλάβη ) Να καλεί νούµερα πρώτων βοηθειών και να γνωρίζει τη λειτουργία τους (100, 199, 166, κ.α.) Να χρησιµοποιεί κυλιόµενες σκάλες. Να χρησιµοποιεί ασανσέρ µε α- σφάλεια. Να κρατάει τη πόρτα για τον ε- πόµενο. Να χρησιµοποιεί περιστρεφόµενη πόρτα Να µπορεί να ζητά βοήθεια από αστυνοµικό Να βρίσκει µέρος να καθίσει ή περιµένει να του υποδείξουν. Να διαλέγει φαγητό και ποτό σε σύντοµο χρόνο. Να δίνει παραγγελία µε ευκρίνεια Να φωνάζει διακριτικά το σερβιτόρο. Να τρώει και να πίνει µε ευπρέπεια. Να πληρώνει (σωστά) τον λογαριασµό. Αν το µαγαζί είναι σελφ-σέρβις να παίρνει δίσκο, µαχαιροπήρουνα, χαρτοπετσέτες. Να µη µιλά ανάρµοστα για το σεξ/ να µη λέει σόκιν ανέκδοτα Να µη χρησιµοποιεί ανάρµοστη γλώσσα, να µη βωµολοχεί στο σχολείο, στο δρόµο ή στο σπίτι. Να µην αγγίζει τους άλλους α- νάρµοστα Να µη στυλώνει άπρεπα το βλέµ- µα του. Να µην εµπλέκεται σε ανάρµοστη σεξουαλική συµπεριφορά. Να µην παραµένει πολύ ώρα στη τουαλέτα Τα παιδιά, αρχικά, σε παιχνίδι συσκευή τηλεφώνου µαθαίνουν τη χρήση του. Στη συνέχεια, σε πραγµατικές συνθήκες, πραγµατοποιούν τηλεφωνήµατα Σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, τα παιδιά τις καλούν από το Σχολείο, ενώ ο εκπαιδευτικός διορθώνει λανθασµένους χειρισµούς. Τα παιδιά επισκέπτονται χώρους, όπου διαθέτουν κυλιόµενες σκάλες, ασανσέρ, περιστρεφόµενες πόρτες κλπ, και ασκούνται στη χρήση τους. Τα παιδιά επισκέπτονται το αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής. Με παιχνίδια ρόλων, όπου η τάξη µετατρέπεται σε χώρο εστιατορίου, τα παιδιά άλλοτε υποδύονται τους σερβιτόρους και άλλοτε τους πελάτες. Κάνοντας κολλάζ φτιάχνουν έναν κατάλογο φαγητών- τιµών (µενού). Κάθε πρωί όλοι οι µαθητές µαζί παίρνουν πρωινό, ώστε τα παιδιά να ασκηθούν κατάλληλα στις αντίστοιχες δεξιότητες. Οι µαθητές ασκούνται να χρησιµοποιούν λέξεις κλισέ αντί βωµολοχιών. Με παιχνίδια σωµατογνωσίας τα παιδιά εκπαιδεύονται σε κατάλληλες σεξουαλικές συµπεριφορές. Τα παιδιά παρακολουθούν ταινίες video αγωγής υγείας (σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης). 95

7 Γενική ενότητα ΙV: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Απόκτηση θετικού αυτοσυναισθήµατος Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να γνωρίζει, να αποδέχεται και να αντιµετωπίζει το πρόβληµά του. Να παρουσιάζει τον εαυτό του µε επιτυχία στους άλλους. Να αποδέχεται και να συνεργάζεται µε τους άλλους. Να κατανοεί τις αποτυχίες του. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Παρουσιάζονται οι οµοιότητες και οι διαφορές ανάµεσα στους ανθρώπους (ατοµικές διαφορές) και σχολιάζεται η αξία του κάθε ανθρώπου. Μαζί µε τον εκπαιδευτικό σηµειώνει κάθε παιδί τι καταφέρνει και τι δεν µπορεί να καταφέρει. ιαρκώς επιβραβεύονται οι επιτυχίες. Όταν αποτυγχάνει σε κάτι το παιδί, δη- µιουργούνται από τον εκπαιδευτικό οι κατάλληλες συνθήκες προκειµένου αυτό να επιτύχει σε κάτι άλλο. 2. Απόκτηση Αυτοπεποίθησης- Ωριµότητας 3. Απόκτηση που διευκολύνουν τη Ζωή µε τους Άλλους ( εξιότητες ιαβίωσης) Να χαίρεται µε τις επιτυχίες του. Να σέβεται τους άλλους και την περιουσία τους. Να θέτει ρεαλιστικούς στόχους. Να µη φοβίζει τους άλλους. Να µην καβγαδίζει. Να ελέγχει το θυµό και τα νεύρα του. Να εκφράζει τα συναισθήµατά του µε κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Να έχει καλή συµπεριφορά και εκτός σχολείου. Να τηρεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του. Να συνεργάζεται για την επίτευξη ενός στόχου. Να είναι πρόθυµος να βοηθά. Να έχει υποµονή να αναµένει κάτι. Να προσπαθεί να κάνει το σωστό. Να είναι πρόσχαρος και να µην πληγώνει τους άλλους. Να έχει κάποιον να εµπιστεύεται. Παρέχονται οι ευκαιρίες στο παιδί να ο- λοκληρώσει κάποιο έργο προκειµένου να αισθανθεί την επιτυχία. Γίνεται κατάλογος ιδιοκτησίας µε τα α- ντικείµενα του κάθε παιδιού. Κάθε πρωί, σηµειώνονται σε καρτέλα για το κάθε παιδί ξεχωριστά οι στόχοι της σχολικής ηµέρας. Ενισχύοντας θετικά εναλλακτικούς τρόπους αποδεκτής συµπεριφοράς, το παιδί τους υιοθετεί. Γίνεται κατάλογος υποχρεώσεων του παιδιού και σε κάθε επιτυχή ανταπόκρισή του, δέχεται ενισχυτή (κονκάρδα κλπ) ίνονται οι δυνατότητες στο παιδί να συµµετέχει σε οµαδική εργασία (π.χ. συµ- µετοχή σε θεατρικό δρώµενο) Παρουσιάζονται µέσω θεατρικού παιχνιδιού, στάσεις που οφείλει το παιδί να αποκτήσει. (π.χ. µπορούν να αξιοποιηθούν οι µύθοι του Αισώπου κλπ) Να χρησιµοποιεί την τεχνολογία 96

8 προκειµένου να διευκολύνει την επικοινωνία µε τους άλλους. Να διαχειρίζεται επιτυχώς καταστάσεις και να επιλύει προβλήµατα. Επιδιώκεται η συνεχής επαφή του παιδιού µε την τεχνολογία, προκειµένου να κατακτήσει το παιδί, τη λειτουργική της χρήση. Παρουσιάζονται διάφορα προβλήµατα τα οποία καλείται το παιδί να διαχειριστεί (π.χ. κλειδώνεσαι έξω από το σπίτι σου τι θα κάνεις, κλπ). Παρατηρήσεις: Στο σηµείο, αυτό, χρειάζεται να επισηµανθεί, ότι αρκετές από τις προτεινόµενες κοινωνικές δεξιότητες και τις προεπαγγελµατικές δεξιότητες που παρουσιάστηκαν, παραπέµπουν στο γνωστικό αντικείµενο Επικοινωνιακές εξιότητες -Γλώσσα. Για αυτό ο ειδικός Παιδαγωγός καλείται, να εντάσσει τις προτεινόµενες δεξιότητες, ανάλογα µε το επίπεδο των µαθητών του και τους στόχους που επιδιώκει να επιτύχει. Με τον όρο λειτουργικό, κοινωνικό λεξιλόγιο περιγράφεται η οµάδα εκείνων των λέξεων ώστε το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση να µπορεί να εκφράζει τις βιολογικές και κοινωνικές του ανάγκες και να επιτυγχάνει ένα µίνιµουµ επικοινωνίας µε το κοινωνικό του περιβάλλον. Σε αυτό ανήκουν παραδείγµατος χάριν λέξεις ή φράσεις όπως: Κίνδυνος, Φωτιά, Ζεστό, Κρύο, Τουαλέτα γυναικών, Τουαλέτα ανδρών, ηλητήριο, Ηλεκτρικό Ρεύµα, OFF, ON, SOS, STOP, Είσοδος, Έξοδος, Μέσα, Έξω, Ταµείο, Ηµεροµηνία Λήξεως, Τηλέφωνο, Απαγορεύεται η είσοδος, Μη σκύβετε, ιάβαση πεζών, Προσοχή ο σκύλος δαγκώνει, Φαρµακείο, Ασανσέρ, κλπ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Αναγκαιότητα απόκτησης προεπαγγελµατικών δεξιοτήτων και στοιχείων επαγγελµατικής κατάρτισης στο χώρο του σχολείου Η αυτόνοµη διαβίωση του ατόµου µε νοητική καθυστέρηση είναι συνυφασµένη µε την οικονοµική ανεξαρτησία του. Η απόκτηση όµως οικονοµικής αυτοτέλειας προϋποθέτει την επαγγελµατική κατάρτιση. Ιδιαίτερα για τα άτοµα µε βαριά νοητική καθυστέρηση, τα οποία λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους, ουδέποτε θα καταφέρουν στον επαγγελµατικό τοµέα να δραστηριοποιηθούν αυτόνοµα, η απόκτηση προεπαγγελµατικών δεξιοτήτων και στοιχείων επαγγελµατικής κατάρτισης στο χώρο του σχολείου, δρα παιδαγωγικά, συµβάλλοντας στην εν γένει προαγωγή του ατόµου. Το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση, δηλαδή, κατακτώντας προεπαγγελµατική και επαγγελµατική ετοιµότητα, όσο αυτό είναι δυνατό, θα οδηγηθεί στην αυτοπραγµάτωση, καθώς βιώνει µία από τις ουσιαστικότερες διαστάσεις του ανθρώπινου, τη διάσταση του εργάζεσθαι. 97

9 Γενική ενότητα Ι: ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙ- ΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1.Απόκτηση Υγιεινής- Υγείας απαραίτητων στον επαγγελ- µατικό χώρο 2. Απόκτηση Επικοινωνίας απαραίτητων στον επαγγελ- µατικό χώρο Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να έχει καθαρά µαλλιά. Να έχει καθαρή αναπνοή Να κάνει συχνά µπάνιο Να φοράει καθαρά ρούχα Να φοράει τα κατάλληλα ρούχα για τη δουλειά Να φορά κατάλληλα για την εποχή ρούχα Να µένει σπίτι όταν είναι άρρωστος Να επισκέπτεται τον γιατρό όταν είναι απαραίτητο Να ακολουθεί την κατάλληλη ιατρική αγωγή όταν χρειάζεται. Να µιλά καθαρά. Να έχει καλή επαφή µε τα µάτια. Να ακούει, ενώ µιλάνε οι άλλοι Να καταλαβαίνει το τέλος µιας συζήτησης Να µην αγγίζει συνεχώς τους άλλους όσο συνεργάζεται µαζί τους ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Καθηµερινά, τα παιδιά µε τον εκπαιδευτικό εφαρµόζουν κανόνες υγιεινής. Φτιάχνουν κατάλογο µε τα είδη υγιεινής και πώς πρέπει να τα χρησιµοποιούν. Αντιστοιχούν φωτογραφίες ρούχων µε χώρους εργασίας, καθώς και µε τις εποχές. Συγκρίνουν τα ρούχα δουλειάς µε τα ρούχα της βόλτας. Παίζουν παιχνίδια προσήλωσης της προσοχής. Καθισµένα σε έναν κύκλο τα παιδιά ακούνε τον εκπαιδευτικό να διηγείται. Όταν αυτός τελειώνει τις σκέψεις του, τα παιδιά σηκώνονται όρθια. Το παιχνίδι ε- παναλαµβάνεται και το ρόλο του εκπαιδευτικού παίρνουν µε τη σειρά τα παιδιά. 3. Απόκτηση που αναφέρονται στην προεπαγγελ- µατική και ε- παγγελµατική ετοιµότητα Να µην κάνει προφανείς ή αδιάκριτες ερωτήσεις. Να εκτελεί οδηγίες Να τηρεί το ωράριο εργασίας Να τηρεί κανόνες ασφαλείας Να χρησιµοποιεί απλά εργαλεία Να συνεργάζεται µε τους άλλους κατά την εργασία. Να γνωρίζει ότι η εργασία αµείβεται. Τα παιδιά θέτουν ερωτήσεις. Για κάθε εύστοχη ερώτηση επιβραβεύονται, ενώ στις άστοχες ερωτήσεις κάτι χάνουν ίνοντας κλιµακωτής δυσκολίας οδηγίες ο εκπαιδευτικός, τα παιδιά προσπαθούν να τις εκτελέσουν. Σηµειώνουν µε κολλάζ το ωράριο λειτουργίας του σχολείου. Χρησιµοποιούν σε πραγµατικές συνθήκες διάφορα εργαλεία. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει µία οµαδική εργασία όπου κάθε παιδί πρέπει να συµµετέχει (να κάνει κάτι), ώστε να βγει το τελικό αποτέλεσµα. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει διάφορες εργασίες, και αµείβει τα παιδιά που τις εκτελούν. Οι µαθητές επισκέπτονται διάφορους χώρους εργασίας. 98

10 3.5. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ Φιλοσοφία, σκοποί και στόχοι Η αισθητική αγωγή για τα παιδιά µε βαριά νοητική καθυστέρηση αποσκοπεί στην παροχή ερεθισµάτων και εµπειριών που θα ενισχύσουν την αντιληπτική και εκφραστική του ικανότητα. Το παιδί µαθαίνει να αντιλαµβάνεται το περιβάλλον του µε µια διαφορετική διάσταση, καθώς γίνεται συν-δηµιουργός και συν-εκφραστής του «κόσµου των αισθήσεων». Άλλωστε η διατύπωση του γνωστικού αντικειµένου ως «ηµιουργία και Έκφραση» δεν προάγει µια «θεωρία του ωραίου» αλλά µια παιδαγωγική προοπτική υποστήριξης του παιδιού µε βαριά νοητική καθυστέρηση στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Η δηµιουργικότητα αποβλέπει στην ενίσχυση της σκέψης µέσα από τις προσωπικές επιλογές και προτιµήσεις. Η ιδιαιτερότητα της κατάστασης των παιδιών µε βαριά νοητική καθυστέρηση καθιστά αναγκαία την οργάνωση δραστηριοτήτων αισθητικής αγωγής, καθώς για παράδειγµα οι µουσικές και ρυθµικές δραστηριότητες δίνουν την ευκαιρία στο παιδί να βιώσει τον εαυτό του µέσα από ατοµικές και οµαδικές δραστηριότητες. Απώτερος σκοπός είναι το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση να γνωρίσει και να προσανατολίζεται στο άµεσο και ευρύ περιβάλλον, να αποκτήσει την αίσθηση του ελεύθερου χρόνου και να µπορέσει να τον οργανώσει επιτυγχάνοντας έτσι τη δια- µόρφωση της προσωπικότητάς του. Προκειµένου να υπάρχει µια συνοχή µε το αντίστοιχο γνωστικό αντικείµενο της προσχολικής ηλικίας κατά µεγάλο ποσοστό τηρούνται οι θεµατικές ενότητες, ενώ παράλληλα προστίθενται κάποιες άλλες αποβλέποντας στη διεύρυνση των ο- ρίων ανάπτυξης του παιδιού. Λειτουργικές καταστάσεις στην καθηµερινή ζωή: Η µάθηση συνδέεται άµεσα µε καταστάσεις των οποίων χαρακτηριστικά είναι το παιχνίδι, η χαρά, το βίωµα και η ελευθερία των επιλογών. Το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση έχει ανάγκη όπως κάθε άλλο παιδί να αφήσει το «σηµάδι» του µέσα από απλά έργα. Οι δραστηριότητες προσανατολίζονται στα ενδιαφέροντα, στις ιδιαιτερότητες και στις εµπειρίες των παιδιών, ώστε να διευρυνθεί το ήδη γνωστό του πλαίσιο δράσης του παιδιού σε καθηµερινή βάση. Κατ αυτόν τον τρόπο διαφυλάττεται το δυναµικό αντίληψης και έκφρασης του παιδιού µέσα από την αποκωδικοποίηση και αναγνώριση της πραγµατικότητας (προσώπων, αντικειµένων, καταστάσεων) µε εργαλείο τον τοµέα της αισθητικής αγωγής υπό µια ευρεία έννοια. Επειδή το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση µπορεί µόνο επιφανειακά να αντιληφθεί αντικείµενα, καταστάσεις και χώρους, µέσα από αισθητικές δραστηριότητες δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να ενισχυθεί στην παρατήρηση και στη διαφοροποίηση µέσα από καταστάσεις που ζει και από εικόνες που παρατηρεί. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Βίωση του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος µέσα από τις αισθήσεις ΣΤΟΧΟΙ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Να αποκτήσει εµπειρίες µε υλικά και αντικείµενα του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, µέσα από παρατήρηση, συλλογή, περιπλάνηση στο φυσικό περιβάλλον και επίσκεψη σε χώρους αντίστοιχους, δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσει ε- µπειρίες µε φυσικό υλικό (νερό, άµµο, πηλό, ξύλο, πέτρες, χαρτί). Τα υλικά αυτά είναι κατάλληλα λόγω της ποιότητάς τους, της µορφής και των ιδιοτήτων τους προκειµένου να προσφέρουν βασικές εµπειρίες στο παιδί. Το παιδί καλείται να ανακαλύψει τι µπορεί να κάνει µε το νερό την άµµο. Πού µπορεί να βρει πέτρες, ξύλο. 99

11 Να αποκτήσει εµπειρίες για τις ιδιότητες και τη χρήση αντικειµένων (τεχνητό περιβάλλον). Τα αντικείµενα είναι καθηµερινής χρήσης. Το παιδί καλείται να ανακαλύψει πού και πώς µπορεί να τα χρησιµοποιήσει. Για παράδειγµα διπλώνει πετσέτα Να αποκτήσει εµπειρίες από καθηµερινές καταστάσεις Να γνωρίσει τη χρήση των αντικει- µένων σε καθηµερινές καταστάσεις: 1) Χρήση του µαχαιριού, του πιρουνιού κ.λπ. 2) Να αντιληφθεί τη διαφορά α- νάµεσα στον ήχο του κουδουνιού για διάλειµµα και τον ήχο του τηλεφώνου Να αντιλαµβάνεται τη λειτουργία των αντικειµένων στο χώρο: 1) Το παιδί παρατηρεί τι συµβαίνει στο δρόµο 2) Το παιδί αναγνωρίζει τα αντικείµενα από εικόνες π.χ. διαφορές ανάµεσα στο λεωφορείο και το ταξί Βίωση του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος µέσα από τις αισθήσεις (συνέχεια) Να αποκτήσει εµπειρίες µε τα αντικείµενα σε σχέση µε τον εαυτό του στο χώρο Να αναγνωρίζει και να δηµιουργεί ί- χνη Να βιώσει τη λειτουργικότητα των αντικειµένων στο χώρο: τι κρέµεται στους τοίχους, σε ποιο θρανίο κάθεται. Να συµµετάσχει στη διαµόρφωση του χώρου: αλλάζει τη θέση των αντικειµένων σύµφωνα µε τις ανάγκες του, τοποθέτηση στο χώρο ενός καθρέφτη προκειµένου να βιώσει τη διαφορά της πραγµατικής υπόστασης του αντικειµένου και της εικονικής υπόστασης µέσα από τον καθρέφτη κ. λ.π. Ασκήσεις ιχνογραφήµατος µε διάφορα υλικά: δαχτυλοµπογιές, πινέλα, µαρκαδόρους, πάνω σε επιφάνεια µε άµµο µε το δάχτυλο κ. λ.π. Να δηµιουργεί τυπώµατα: µε διάφορα είδη σφραγίδας, µε χαρτί καρµπόν κ. λπ. Να αναγνωρίζει και να ξεχωρίζει τα χρώµατα Να αναγνωρίζει ότι τα αντικείµενα είναι χρωµατιστά: προσωπικά αντικεί- µενα (ρούχα, ποτήρι) Να γνωρίζει ότι µπορεί να χρωµατίσει αντικείµενα: βάφει άχρηστα αντικείµενα, πάνω σε χαρτί χρησιµοποιεί διάφορα χρώµατα Να διαχωρίζει και να ταξινοµεί τα βασικά χρώµατα: οµαδοποιεί φρούτα σύµφωνα µε το χρώµα τους (αρχικά ένα χρώµα, κατόπιν δύο κ. λ.π.), Να πειραµατιστεί µε τη µείξη χρω- µάτων: αναµειγνύει µέσα σε ένα κύπελλο/ κουτί δύο χρώµατα από τέµπερες, βουτά το χέρι του σε ένα χρώµα δαχτυλοµπογιάς και αφήνει τύπωµα 100

12 πάνω σε χαρτί και κατόπιν βουτά το χέρι του σε άλλο χρώµα και το φέρνει σε επαφή µε το αρχικό τύπωµα παρατηρώντας την αλλαγή του χρωµατισµού. Βίωση του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος µέσα από τις αισθήσεις (συνέχεα) 2. Χειροτεχνικές δραστηριότητες Να παρατηρεί εικόνες Να γνωρίσει τα µέσα και τα υλικά της χειροτεχνίας Να αποκτήσει εµπειρίες από τη χρήση διάφορων τεχνικών επεξεργασίας Να παρατηρήσει εικόνες/ φωτογραφίες/ σχήµατα που συνδέονται µε το περιβάλλον: παρατηρεί φωτογραφίες από οικεία πρόσωπα, παρατηρεί τις εικόνες από ένα παραµύθι κ. λ.π. (η εξέλιξη ανάλογων δραστηριοτήτων εξαρτάται άµεσα από το επίπεδο του παιδιού) Το παιδί γνωρίζει τα υλικά και µέσα χειροτεχνίας: πινέλο (διάφορα µεγέθη), µαρκαδόροι, ψαλίδι, κηροµπογιές, δαχτυλοµπογιές, διάφορα είδη χαρτιού, υφάσµατα, νήµατα, πηλός, πλαστελίνη, κόλλα. ίνεται χρόνος στο παιδί να α- σχοληθεί και να πειραµατιστεί µε ή χωρίς βοήθεια µε τα υλικά προκειµένου να βιώσει τις διαφορές και τις ιδιότητες τους. Το παιδί αποκτά εµπειρίες από τις διάφορες τεχνικές επεξεργασίας, από τις πιο απλές βασικές µέχρι πιο σύνθετες, ανάλογα µε τις δυνατότητες του παιδιού: ζωγραφική ιχνογραφία (ελεύθερο σχέδιο, πειραµατισµοί µε χρώ- µατα), πλαστική (πλαστελίνη, ζυµάρι, πηλό), κολλάζ (χρήση κόλλας και ά- χρηστων υλικών από εφηµερίδες, περιοδικά, όσπρια), χαρτοκοπτική (κόψιµο ή σκίσιµο χαρτιού), τυπώµατα κ. λπ. Να αποκτήσει εµπειρίες µέσα από τη χρήση των χρωµάτων Να κατασκευάσουν µε διάφορα υλικά Αρχικά γίνεται χρήση χρωµάτων (τέ- µπερες, δαχτυλοµπογιές) που προάγουν την αδρή κίνηση και σταδιακά ε- νισχύεται η λεπτή κίνηση φτάνοντας στη χρήση υλικών όπως το πινέλο. Με τη συνοδεία µουσικής το παιδί παροτρύνεται να µεταφέρει την κίνηση στο χαρτί. Η/ Ο εκπαιδευτικός απλώνει χαρτί στο πάτωµα και τα παιδιά ξυπόλυτα, αφού βουτήξουν τα πόδια τους σε χρώµα χορεύουν. Κατασκευές µε τουβλάκια (ξύλινα, πλαστικά) διάφορα (σπίτια, πύργους, γέφυρες) Κατασκευές µε φυσικό υλικό (πέτρες, άµµο, χιόνι κ. λ.π.) Κατασκευές µε άχρηστο υλικό (εφη- µερίδες, κουτιά, τενεκεδάκια κ. λ.π.) 101

13 3. Μουσική και Ρυθµική Αγωγή Να βιώσει τις χειροτεχνικές δραστηριότητες ως µια µορφή επικοινωνίας και έκφρασης Να αποκτήσει µουσικές εµπειρίες Το παιδί συνδέει τις δραστηριότητες µε καταστάσεις της ζωής: χριστουγεννιάτικη γιορτή, γενέθλια, απόκριες κ. λ.π. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες έχει το παιδί τη δυνατότητα να συµµετάσχει στο στολισµό και διαµόρφωση του χώρου της τάξης ή του σχολείου και να αποκτήσει εµπειρίες έκφρασης και επικοινωνίας (οµαδικές δραστηριότητες) Να συµµετάσχει σε µουσικά βιώµατα: χτυπά παλαµάκια στη µουσική Να αναγνωρίσει µουσικές δοµές: σταµατά να χορεύει µόλις σταµατήσει η µουσική (παύση stop) Να νιώσει την ασφάλεια του µουσικού βιώµατος: µουσικός χαιρετισµός καλωσορίσµατος ή αποχαιρετισµού Να αντιδρά σε µουσικά ερεθίσµατα: µε λάλισµα ή µε κάποιον άλλο φθόγγο/ ήχο συνοδεύει ένα τραγούδι Να ακούει συνειδητά µουσική Να ηρεµεί προκειµένου να ακούσει µουσική: το παιδί κάθεται στην αγαπη- µένη του θέση, χαµηλώνει ο φωτισµός στο χώρο ή κάθεται κοντά στην/ στον εκπαιδευτικό επιζητώντας τη σωµατική επαφή προκειµένου να ακούσει µουσική είτε ζωντανά (η/ ο εκπαιδευτικός παίζει στη φλογέρα ένα τραγούδι) είτε ηχογραφηµένη Να αναγνωρίζει και να διαχωρίζει ακουστικά ερεθίσµατα: ακούει φωνές ζώων και τις µιµείται ή δείχνει την εικόνα του ζώου κ.λπ. Να αποκτήσει µουσικές επιθυµίες και να κάνει µουσικές επιλογές: αντιδρά σε µουσική που δεν του αρέσει ή χαλαρώνει µε κάποια συγκεκριµένη. Να γνωρίσει τα βασικά στοιχεία της µουσικής Να αποκτήσει εµπειρίες της µελωδίας: ανάλογα µε τη µελωδία να προσαρ- µόζει τη φωνή του Να αποκτήσει εµπειρίες του ρυθµικού µοτίβου: ανάλογα µε το τραγούδι να παράγει κινήσεις µε ή χωρίς µουσικά Να αποκτήσει εµπειρίες από διαφορετικά τέµπο: γρήγορα/ αργά, να α- κούσει και να κινηθεί σε διαφορετικούς χορευτικούς ρυθµούς Να αντιληφθεί την έννοια της διάρκειας και της παύσης: παράγει µε τη φωνή του έναν κοφτό (αααααα) ή διαρκή ήχο (α α α α α) Να αποκτήσει εµπειρίες έντασης: αλλάζει την ένταση της φωνής του α- 102

14 Μουσική και Ρυθµική Αγωγή (συνέχεια) Να γνωρίσει τα µουσικά όργανα Να βιώσει τη µουσική ως µέσο έκφρασης νάλογα µε το πόσο δυνατά ή σιγά α- κούει ένα τραγούδι Να πειραµατιστεί µε το σώµα ως όργανο του «κόσµου των ήχων»: µέσα από τραγουδοπαιχνίδια (Το Παζάρι, Χαρωπά τα δύο µου χέρια) Να πειραµατιστεί µε τα µουσικά ρυθµικά όργανα (Σύστηµα Orff): διαφορετική χρήση των οργάνων π.χ. µε ή χωρίς µπαγκέτα Να κάνει χρήση κάποιου µουσικού οργάνου: χτυπά ρυθµικά το ταµπουρίνο ως συνοδεία σε κάποιο τραγούδι Η µουσική ως µέσο ενεργοποίησης και χαλάρωσης: το παιδί ενεργοποιείται στην κίνηση και στη χαλάρωση Να εκφράζεται µέσα από κινήσεις: µιµείται χορευτικές ή αυτοσχέδιες κινήσεις π.χ. µουσικά κοµµάτια µε απλές ρυθµικές δοµές δίνουν τη δυνατότητα για εκµάθηση απλών κινήσεων (π.χ. ένα βήµα µπροστά ένα πίσω, παλινδροµική κίνηση του σώµατος) Να συνοδεύει ηχητικά κάποιο τραγούδι: Ανάλογα µε τους ήχους, συλλαβές που παράγει το παιδί µαθαίνει να συνοδεύει ηχητικά ένα αγαπηµένο τραγούδι, αλλάζοντας το χρώµα ή την έ- νταση ή τη διάρκεια της φωνής του ιαθεµατική σύνδεση µε: Γλώσσα (να εξασκήσει τα όργανα οµιλίας) Αυτοεξυπηρέτηση (πλένω τα δόντια µου), κ.λπ. 4. Μορφές θεατρικής έκφρασης Να αποκτήσει κοινωνικές εµπειρίες µέσα από µουσικές ρυθµικές δραστηριότητες Να αποκτήσει εµπειρίες µε αντικείµενα, πρόσωπα και καταστάσεις µέσα από το παιχνίδι (µιµητικό, ρόλων) Οµαδικές µουσικές δραστηριότητες προκειµένου τα παιδιά να συµµετάσχουν σε ένα µουσικό δρώµενο, συνοδεύοντας για παράδειγµα ρυθµικά ένα τραγούδι. Στα πλαίσια διαφόρων εορτών (σχολικών, θρησκευτικών, εθνικών) και πολιτιστικών εκδηλώσεων οργανώνονται διάφορες µουσικές δραστηριότητες ή η µουσική πλαισιώνει ένα µέρος των εκδηλώσεων αυτών Να χρησιµοποιεί διάφορα µέσα/ υλικά ως µια µορφή έκφρασης: γυαλιά, καπέλα, ρουχισµός πάνω στο σώµα του και παρατηρεί τον εαυτό του στον καθρέφτη Να µιµείται κινήσεις µε ή άνευ προτύπου Να µιµείται ήχους και φωνές ζώων 103

15 Να γνωρίσει το κουκλοθέατρο και το παιχνίδι µε τις κούκλες ως µέσο έκφρασης Να χρησιµοποιεί τις διάφορες κούκλες του κουκλοθέατρου Να παρακολουθεί µια παράσταση κουκλοθέατρου Να γνωρίσει το θέατρο σκιών και τις αλλαγές στις διάφορες µορφές Να πειραµατιστεί µε τα φώτα: 1) Να αποκτήσει εµπειρίες της σκιάς του σώ- µατός του και άλλων αντικειµένων 2) Να αντιληφθεί κινήσεις και χρωµατισµούς των φώτων Να παρακολουθήσει και να συµµετάσχει σε µια παράσταση θεάτρου σκιών Να βιώσει τις διάφορες µορφές θεατρικής έκφρασης ως κοινωνικό γεγονός Στα πλαίσια διαφόρων εορτών (σχολικών, θρησκευτικών, εθνικών) και πολιτιστικών εκδηλώσεων οργανώνονται διάφορες δραστηριότητες θεατρικής έκφρασης κατά τις οποίες δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να συµµετάσχει µε οποιοδήποτε τρόπο. 104

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Οπτική αντίληψη Ακουστική αντίληψη Γνωστικός - εκτελεστικός τοµέας Γνωστικός - εκφραστικός τοµέας Μίµηση Οπτική µνήµη Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής. Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα

Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής. Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα Το παιδί µου δεν µιλάει καθαρά... Έως 2 ετών πρέπει να... Καταλαβαίνει σύνθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

2.8. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)

2.8. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) 2.8. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) Ο κόσµος γίνεται αντιληπτός εν µέρει µέσα από µαθηµατικές έννοιες και σχέσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους γίνονται κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα.

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα. Ιδέες για Γενέθλια παιδιών Πόσες φορές σπάσατε το κεφάλι σας, που να κάνετε το πάρτι γενεθλίων των παιδιών σας; Στο σπίτι, στον κήπο ή τελικά σε κάποιον παιδότοπο; Εάν επιλέξετε έναν παιδότοπο, τα πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα.

Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα. Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα. ΠAIΔIKOΣ ΣTAΘMOΣ συννεφούλα Σ' ένα όμορφο καταπράσινο κήπο 2 στρεμμάτων με δένδρα, λουλούδια, παιχνίδια και πολλή αγάπη, δημιουργήσαμε τον χώρο που θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Επιµέλεια: Καλαντζής Παναγιώτης, ηµ. Σχ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Γνωστικό αντικείµενο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Μονάδες µέτρησης επιφανείας

Διαβάστε περισσότερα

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260 TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. 25 ης Μαρτίου 12-177 78 Ταύρος Τηλ. 210 48 11 260 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. Κυριάκος Ιωάννου (σύμβουλος Σχ.Τ.)

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. Κυριάκος Ιωάννου (σύμβουλος Σχ.Τ.) ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Κυριάκος Ιωάννου (σύμβουλος Σχ.Τ.) 1 Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ: «Αρχίζει να γερνά κανείς από τη στιγμή που σταματάει να παίζει». Tι εννοεί ο Πλάτωνας με τα πιο πάνω λόγια; Συμφωνείτε; Μήπως το παιχνίδι είναι

Διαβάστε περισσότερα

305. οκιµάζει µε τον αγκώνα τη θερµοκρασία του νερού. 304. Η µαµά βγάζει τα ρούχα από το µωρό. 306. Βάζει το µωρό µέσα στο µπάνιο. από το µπάνιο.

305. οκιµάζει µε τον αγκώνα τη θερµοκρασία του νερού. 304. Η µαµά βγάζει τα ρούχα από το µωρό. 306. Βάζει το µωρό µέσα στο µπάνιο. από το µπάνιο. NOHTIKES_KARTES_E6:Layout 1 12/16/08 9:00 AM Page 2 NOHTIKES_KARTES_E6:Layout 1 12/16/08 9:00 AM Page 3 305. οκιµάζει µε τον αγκώνα τη θερµοκρασία του νερού. 304. Η µαµά βγάζει τα ρούχα από το µωρό. 307.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ Δημοτικό- Νηπιαγωγείο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο Πρασίνου Λόφου 49-51, 14122 Ηράκλειο Αττικής. Τηλ. 2102816222, 2102810630. Fax 2102830780 Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των απόψεων σχετικά µε το µάθηµα της φυσικής αγωγής σε δηµοτικά σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Πώς γίνεται ένα παιδί να έχει ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, στη μουσική, στις ξένες γλώσσες, στη μετεωρολογία, να έχει ξεχωριστές ικανότητες και ενδιαφέροντα,

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ασκήσεις και δραστηριότητες παρέα µε τον KOK Ο µικρός µας φίλος Μιχάλης θέλει να περάσει απέναντι. Για να τον βοηθήσεις να διασχίσει σωστά το δρόµο, ένωσε µε πράσινο χρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΟΥ & ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑ 2-6 ΕΤΩΝ. Μια έκδοση των

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΟΥ & ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑ 2-6 ΕΤΩΝ. Μια έκδοση των ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΟΥ & ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑ 2-6 ΕΤΩΝ Μια έκδοση των Σύστημα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ikid Πρωταρχικός μας στόχος είναι να παρέμβουμε στην δυσκολία, και να χτίσουμε πάνω στις δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 Όνομα σχολείου: Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας Συντονιστική ομάδα: 1. Μερόπη Κυριάκου(Διευθύντρια) 2. Γιώτα Δημητρίου (Συντονίστρια) 3. Στάλω

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ. Αγγελική Γενά & Πέτρος Γαλάνης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ. Αγγελική Γενά & Πέτρος Γαλάνης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά & Πέτρος Γαλάνης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προγράμματα Αυτοαπασχόλησης Ως προγράμματα αυτοαπασχόλησης ορίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Φορέας Υποδοχής και Εκπαίδευσης : 9 ος Παιδικός Σταθμός Δ.Βύρωνα Διεύθυνση : Βορείου Ηπείρου 7 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2107665016 Ονοματεπώνυμο: Xhafa Rovena ΑΜ: 20845 9

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Σάββα Β.Διευθύντρια

Γεωργία Σάββα Β.Διευθύντρια Γεωργία Σάββα Β.Διευθύντρια Φάση 1: Διάγνωση Φάση 2: Οργάνωση Ετοιμασία Φάση 3: Εφαρμογή Ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος ώστε να διαγνώσει τα διαφορετικά επίπεδα της τάξης του Μικρές, συντρέχουσες αξιολογήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Πηγές πληροφόρησης : συνέντευξη γονέων, ανταλλαγή απόψεων με άλλους ειδικούς, που ασχολούνται με το παιδί, άτυπη παρατήρηση και καταγραφή στοιχείων συμπεριφοράς, αποτελέσματα παιδαγωγικής αξιολόγησης.

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Κεντρική Βιβλιοθήκη Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Δευτέρα 16 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί Πνευστά και κρουστά. Αντίθετοι κόσμοι κοινές μελωδίες Με τη συνοδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Νικητοπούλου Δήμητρα Δασκάλα 5 ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων Τάξη Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Κυκλοφοριακή Αγωγή» Σκοπός : Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να μυήσει το παιδί στους βασικούς κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διδακτική πρόταση Διδακτικό πλαίσιο Θέμα: Πάρτι γενεθλίων Σχολείο: Γυμνάσιο Φανερωμένης, Λάρνακα Επίπεδο ελληνομάθειας: Α2 - αρχάριοι (9 μαθητές) Διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Α Ρ Κ Ι Α Σ Τ Η Σ ΛΛΗΝΟΜΑΘΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ι Ρ Α Δ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μουσικοθεραπεία Ντόρα Ψαλτοπούλου Μουσικοθεραπεύτρια MA-CMT Master of Arts, New York University να τσιγγάνικο ρητό λέει ότι «όποιος πόνο έχει, μιλιά δεν έχει». Κι ένας Κινέζος ποιητής θα πει ότι «χτυπάμε

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Σε κατάστημα με έπιπλα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Σε κατάστημα με έπιπλα ΕΝΟΤΗΤΑ 14 - Σε κατάστημα με έπιπλα Α ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Α1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σε κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΧΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

«ΟΧΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» «ΟΧΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για παιδιά του Νηπιαγωγείου, με στόχο την Πρόληψη των Ατυχημάτων στο Σπίτι και σε άλλους εσωτερικούς χώρους. Γιατί Πρόληψη Ατυχημάτων; Τα Ατυχήματα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και να. εγκρίνει το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και ο

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και να. εγκρίνει το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όλοι μας ανήκουμε σε μια κοινωνική ομάδα και γι αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και να εφαρμόζουμε τους κανόνες συμπεριφοράς της ομάδας μας. Με τον Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς που έχει εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

Westin Kids Club - Tennis Academy. Αθλητισμός-Υγεία-Xαρά-Δημιουργία

Westin Kids Club - Tennis Academy. Αθλητισμός-Υγεία-Xαρά-Δημιουργία Westin Kids Club - Tennis Academy Αθλητισμός-Υγεία-Xαρά-Δημιουργία Για ακόμη μια φορά το παιδικό Club του ξενοδοχείου The Westin Athens θα παραμείνει ανοιχτό και τους χειμερινούς μήνες περιμένοντας να

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 2013-2014 Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Βαδίζοντας μαζί για δημιουργία και επικοινωνία Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης Νέος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, 2010 Λοΐζου, Ε. κ Παπαδημήτρη-Καχριμάνη, Χ. 1 ΔΟΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δεκέµβριος2012-Απρίλιος 2013 Υπεύθυνη Προγράµµατος Αθηνά Τρέλλη «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Με το ξεκίνηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 ΜAΘΗΣΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ Κατά τη φετινή χρονιά στο σχολείο φοιτούν 62 παιδιά, 29 αγόρια και 33 κορίτσια. 35 30 25 20 15 10 5 0 ΠΛΗΘΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0-4 ΧΡΟΝΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0-4 ΧΡΟΝΩΝ 1 ΟΣ ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΔΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Σε ύπτια θέση: το κεφάλι γυρίζει προς μία πλευρά Στην τοποθέτηση σε καθιστή θέση: το κεφάλι κρέμεται πίσω Όταν το κρατούν σε καθιστή θέση: το κεφάλι κρέμεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπεποίθηση & Άγχος στα Παιδιά. Άντιμετώπιση Άγχους ΕΞετάσεων. Αγγελική Αντωνακοπούλου, Μ.Α. Ψυχολόγος

Αυτοπεποίθηση & Άγχος στα Παιδιά. Άντιμετώπιση Άγχους ΕΞετάσεων. Αγγελική Αντωνακοπούλου, Μ.Α. Ψυχολόγος Αυτοπεποίθηση & Άγχος στα Παιδιά Άντιμετώπιση Άγχους ΕΞετάσεων Αγγελική Αντωνακοπούλου, Μ.Α. Ψυχολόγος Η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητη για την επιτυχία του παιδιού σε όλους τους τομείς της ζωής του!!!

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Το νέο σχολικό έτος ξεκινά, με τα «πρωτάκια» να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μετάβαση στην έως τώρα ζωή τους. Το παιδί αποχωρίζεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω να χρησιμοποιώ το ψαλίδι

Μαθαίνω να χρησιμοποιώ το ψαλίδι 2014 Μαθαίνω να χρησιμοποιώ το ψαλίδι Ειδικός Παιδαγωγός www.eidikospaidagogos.gr/ info@eidikospaidagogos.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκμάθηση κοψίματος με ψαλίδι ως δεξιότητα είναι πολύ σημαντική, αλλά ταυτοχρόνως

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο

Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο Στόχοι: Να εκφραστεί ο μαθητής μέσω των χρωμάτων, να γνωρίσει ότι υπάρχουν αγριοκάτσικα και να ενεργοποιηθεί συναισθηματικά προς αυτά. Παράλληλα να αναπτύξει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012 Εισηγήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σας - Μια μαγική λέξη που κάνει τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά να αισθάνονται άνετα, πολύ καλά με τον εαυτό τους και τους άλλους. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τα αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Το άρθρο αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας: www.theatroedu.gr Εκδότης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Για παραγγελίες σε έντυπη μορφή όλων των βιβλίων: info@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς

Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς Καλώς ήρθατε στο littlebridge.com HomeBook 1. Εναρμονισμένο με τα 12 κεφάλαια του online υλικού, αυτό το βιβλίο συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08

Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08 Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08 Τα νήπια ΟΙ ΜΗΛΙΤΣΕΣ Δάϊου Εμμανουέλα Παπαγεωργίου Αριάδνη Μπιτέρνα Ελένη Ιτσκάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα του TreeHouse Kindergarten

Τα Προγράμματα του TreeHouse Kindergarten Τα Προγράμματα του TreeHouse Kindergarten Η εκτέλεση του καθημερινού προγράμματος εμπεριέχει δραστηριότητες με απόλυτο σεβασμό στις δυνατότητες των παιδιών και με βαθμό δυσκολίας, ελάχιστης στα μικρότερα

Διαβάστε περισσότερα

Β' Μέρος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ

Β' Μέρος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ Β' Μέρος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ 58 Εκπαιδευτικά παιχνίδια Β Μέρος / Εκπαιδευτικά Φάκελοι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ Οι εκπαιδευτικοί φάκελοι που παρουσιάζονται στο Β μέρος αυτού του βιβλίου έχουν δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Στόχοι της γλωσσικής παρέμβασης Νηπιακή ηλικία : Η ανάπτυξη να παραλληλιστεί με την

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορµή το παραµύθι «Κόκκινη κλωστή δεµένη αρχή του παραµυθιού και υγεία στην αφεντιά σας». Το όνοµα του παραµυθιού: «ώσε την αγάπη όπως ένα µήλο». Με αφορµή το παραµύθι, 10 Μ. Οδηγοί και Ναυτοδηγοί

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Αγαπητοί μαθητές/μαθήτριες ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Κάνοντας την αποδελτίωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, διαβάσαμε όλες τις προσωπικές παρατηρήσεις σχόλια και πήραμε αρκετά μηνύματα.

Διαβάστε περισσότερα

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας!

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας! 1. Βρέστε την άσχετη λέξη 2. Μήλο/ κιμά/ αχλάδι/ σταφύλι/ καρπούζι 3. Μουσακάς/ γεμιστά/ τζατζίκι/ γάλα/ φασολάδα 4. Μοσχάρι/ χοιρινό/ ψάρι/ κοτόπουλο/ μπριζόλα 5. Αλάτι/ λάχανο/ μαρούλι/ κρεμμύδι/ σκόρδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΤΟΠΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι. Ηλικίες παιδιών & Ωράριο λειτουργίας Ο παιδικός σταθμός δέχεται παιδιά από το 2ο έως και το 4ο κλεισμένο έτος της ηλικίας τους, καλύπτει δηλαδή τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» Υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί: ΙΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2010-2011 ΑΦΟΡΜΗΣΗ: Αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2. http://autismanadomisi.uoa.gr Ι ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ Ι «H ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ (ΕΙ ΙΚΩΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ) N. MAΚΡΗ, ATTΙΚΗΣ TK 190 05

ΕΠΕΑΕΚ 2. http://autismanadomisi.uoa.gr Ι ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ Ι «H ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ (ΕΙ ΙΚΩΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ) N. MAΚΡΗ, ATTΙΚΗΣ TK 190 05 Αναβάθµιση του θεσµού της Εκπαίδευσης ατόµων µε αυτισµό στην Α/βάθµια και Β/βάθµια Εκπαίδευση. Μέτρο 1.1 Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστηµα Ατόµων Ειδικών Κατηγοριών Ενέργεια 1.1.4

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική χρονιά 2006-2007. Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση»

Σχολική χρονιά 2006-2007. Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση» Σχολική χρονιά 2006-2007 Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση» Η υγεία, η ασφάλεια και η διατροφή είναι έννοιες αλληλοσχετιζόμενες. Η σχέση της διατροφής με την υγεία είναι

Διαβάστε περισσότερα