Κηφισιά Αρ. Πρωτ.: 27909

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κηφισιά 24.06.2015. Αρ. Πρωτ.: 27909"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: Αρ. Μελέτης: 2/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά Αρ. Πρωτ.: Προϋπ/σμός (χωρίς Φ.Π.Α.): ,46 Προϋπ/σμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.): ,99 Τρόπος Εκτέλεσης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (Προϊόντα καθαρισμού) (Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων) (Εξαρτήματα επαγγελματικού ρουχισμού) (Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο) (Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες) (Προϊόντα ατομικής περιποίησης) (Προϊόντα για την περιποίηση των χεριών) (Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 15PROC ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) 11389/ (ΦΕΚ 185Β / ) (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και ειδικότερα του άρθρου 23 παρ. 4 & 5 (σχετικά με τους πρόχειρους διαγωνισμούς), Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19Α / ) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 12 εδάφιο γ (σχετικά με τους πρόχειρους διαγωνισμούς), Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α / ), Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α / ), Τις διατάξεις του άρθρου 157 Εγγυήσεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α / ), Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση ύψους ,00 υπό Κ.Α για : «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Την υπ αριθμ. 660/2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, Την υπ αριθμ. 346/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διετέθη η απαιτούμενη πίστωση για αυτήν, Την υπ αριθμ. 2/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Την υπ αριθμ. 1068/2015 Απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αριθμ. 2/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την κατωτέρω προμήθεια, προκηρύσσει διαγωνισμό, για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας, για την κάλυψη των αναγκών του ενιαίου Δήμου Κηφισιάς (Δημ. Ενότητες Κηφισιάς Ν. Ερυθραίας Εκάλης), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ αριθμ. 2/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

2 Η προμήθεια θα διενεργηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.4 & 5 του ΕΚΠΟΤΑ, με τους ακόλουθους όρους: ΑΡΘΡΟ 1 ο Συμβατικά στοιχεία Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η παρούσα διακήρυξη β) Η υπ αριθμ. 2/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με τις σχετικές προδιαγραφές, και ενδεικτικό προϋπολογισμό γ) Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική) ΑΡΘΡΟ 2 ο Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση προμήθειας Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (34.998,99 ) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου και θα καλυφθεί από την με Κ.Α εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς του έτους ΑΡΘΡΟ 3 ο Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κηφισιάς (οδός Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, την 02/07/2015, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00-10:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών). Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα είναι αυτή που συστάθηκε με την υπ αριθμ. 13/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ αριθμ. 34/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 4 ο Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κηφισιάς, στα τηλ και , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί για 5 τουλάχιστον ημέρες πριν την διενέργειά του (αρθ.23 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ), άπαξ σε δύο τοπικές εφημερίδες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες και θα αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Μεγάρου. Το σύνολο των τευχών του παρόντος διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού αρχικού και ενδεχόμενα του επαναληπτικού βαρύνουν τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 5 ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 2 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (στο Δημαρχείο Κηφισιάς δ/νση Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Ισόγειο Αίθουσα Συνεδριάσεων). Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή δι άλλου τρόπου μέχρι και της προηγούμενης του διαγωνισμού εργασίμου ημέρας (προς το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κηφισιάς, με την ένδειξη: «υπόψη αρμοδίας του διαγωνισμού Επιτροπής»). Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 6 ο Δεκτοί στον διαγωνισμό 6.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, που να μπορούν, γενικά, να ανταποκριθούν πλήρως στη ζητούμενη προμήθεια. 6.2 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οφείλουν να υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 6.3 Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρεία, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό. 2

3 ΑΡΘΡΟ 7 ο Προσόντα και Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό Οι συμμετέχοντες οφείλουν γενικά να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια, την φερεγγυότητά τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία και τις τεχνικές τους δυνατότητες. 7.1 Ειδικότερα, κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού, σε δύο (2) αντίγραφα (1 πρωτότυπο και 1 φωτοαντίγραφο) τα παρακάτω έγγραφα: (1) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, κατά την ημέρα του διαγωνισμού. (2) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. (3) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και των σχετικών με αυτή τεχνικών προδιαγραφών, διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιους όρους δεν αποδέχεται. Η τελευταία αυτή δήλωση (μη αποδοχής όρου ή όρων) δεν δεσμεύει σε τίποτε την αναθέτουσα αρχή. (4) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού (βλ. άρθρο 11). 7.2 Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, κάθε συμμετέχων οφείλει να προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού και τα ακόλουθα: (5) Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ αριθμ. 2/2015 μελέτης ή σε περίπτωση που υπάρχουν μικρές αποκλίσεις να αναφέρει ακριβώς ποιες είναι αυτές, ώστε να αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού. (6) Υπεύθυνη δήλωση ότι στην περίπτωση που ανακηρυχθεί μειοδότης, η τιμολόγηση των ειδών του, όσον αφορά στις μονάδες μέτρησης και στις συσκευασίες, δεν θα διαφέρει από την οικονομική του προσφορά. ΑΡΘΡΟ 8 ο Προδιαγραφές προσφορών Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευομένων ειδών. Γι αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη και στις ποσότητες που ορίζονται από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον τα έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά της προσφοράς δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις, αλλά πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, εκτός από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια της εταιρείας. Σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014, δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων. Ειδικότερα, για τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες ή τους φορείς του Δημοσίου που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, οι ενδιαφερόμενοι αρκεί να προσκομίσουν ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους αυτής. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. Προκειμένου για ενώσεις προμηθευτών, η προσφορά θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. ΑΡΘΡΟ 9 ο Σύνταξη και υποβολή προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο (άρθρο 12 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 3

4 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ευκρινώς: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. β) Το αντικείμενο της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» γ) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας/φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό: «προς το ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα. Μέσα στον κυρίως (εξωτερικό) φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 1) Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (βλ. άρθρο 7), καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της υπ αρ. 2/2015 Μελέτης). 2) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται μέσα σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, που θα φέρει με κεφαλαία γράμματα την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και θα περιλαμβάνει υπό μορφή πίνακα α) τα είδη, β) την προσφερόμενη τιμή μονάδος για κάθε ένα διαφορετικό είδος (χωρίς Φ.Π.Α.), γ ) τη δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) που προκύπτει με βάση τις ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, δ) το ποσοστό Φ.Π.Α. και ε) τη συνολική δαπάνη (με Φ.Π.Α.). 3) Σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, το οποίο και θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του. 4) Ειδικά για κάποια από τα είδη των Ομάδων 1, 6, 7 και 8 του ενδεικτικού προϋπολογισμό της μελέτης, για τα οποία δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη συσκευασία, ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να δηλώνει στην προσφορά του, τη συσκευασία που διαθέτει και στην οποία προτίθεται να προμηθεύσει το συγκεκριμένο είδος. 5) Για τα υπόλοιπα είδη που η συσκευασία τους έχει καθοριστεί στην μελέτη, στην περίπτωση που ο υποψήφιος για κάποια είδη δεν διαθέτει τη συγκεκριμένη συσκευασία, θα πρέπει να το αναφέρει στην προσφορά του, δίνοντας αντιπρόταση, αρκεί η προκύπτουσα συνολική προσφερόμενη ποσότητα να μην αλλάζει, ώστε να είναι εύκολα συγκρίσιμη και να μπορεί να αξιολογηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 6) Γενικά η οικονομικές προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να συμφωνούν ακριβώς (ως προς τις μονάδες μέτρησης) με τα τιμολόγια που θα προσκομίσουν εφόσον ανακηρυχθούν ανάδοχοι. ΑΡΘΡΟ 10 ο Τιμές προσφορών Επιβαρύνσεις μειοδοτών (φόροι τέλη κρατήσεις) 1. Γενικά, οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ευρώ ( ). Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2. Η τιμή κάθε προϊόντος θα δίδεται σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 9, με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται εύκολα συγκρίσιμη. 3. Η προσφερόμενη τιμή μονάδος θα είναι σταθερή καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 4. Οικονομική προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 5. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες. 6. Στην προσφερόμενη τιμή, περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Περιλαμβάνονται επίσης τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου, το όφελός του, καθώς και τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων. ΑΡΘΡΟ 11 ο Χρόνος ισχύος των προσφορών Η ισχύς των προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το φορέα, πριν από την λήξη της. ΑΡΘΡΟ 12 ο Παραλαβή Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των προσφορών (με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή) και ανακοίνωση τιμών Σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 13 Ο Αξιολόγηση προσφορών Ανακήρυξη μειοδότη 1. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη συνολικά τιμή. 4

5 2. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς προσφερόμενη τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε αυτή την περίπτωση, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των διαγωνιζομένων. ΑΡΘΡΟ 14 ο Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ. ΆΡΘΡΟ 15 ο Έγκριση Αποτελέσματος / Ανακοίνωση κατακύρωσης / Υπογραφή σύμβασης Α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 289/2014), μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. Β. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ. Γ. Ο ανάδοχος της προμήθειας, υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης να προσέλθει στο Δήμο Κηφισιάς για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. Εάν o προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα σ αυτή την προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης, ή δεν προσκομίσει την εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι αυτόν οι προβλεπόμενες από τον ΕΚΠΟΤΑ κυρώσεις. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού. ΑΡΘΡΟ 16 ο Σύμβαση Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Συντάσσεται με βάση τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται, για το Δήμο Κηφισιάς, από το Δήμαρχο. Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεση της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης (άρθρο 25, παρ. 4 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού. ΆΡΘΡΟ 17 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς τον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. Β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον δέκα τέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (2 μήνες πλέον της λήξης της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 2δ. του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ). ΑΡΘΡΟ 18 ο Χρόνος & Τόπος παράδοσης υλικών / Ποινικές ρήτρες 1. Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά, σε διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 2. Η παράδοση/παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και μετά από σχετική εντολή/παραγγελία του Τμήματος Προμηθειών, καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή σε χώρο θα υποδεικνύεται από το Τμήμα Προμηθειών, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εκάστοτε παραγγελία. 3. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα είδη ή σε περίπτωση που παρατηρηθούν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των ειδών, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τις από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις (όπως π.χ. να διαλύσει τη σύμβαση), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 4. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για το Δήμο και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, παράδοση των προς προμήθεια ειδών. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης, μεταφοράς και παράδοσης των ειδών στον υποδεικνυόμενο χώρο και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στα είδη και μέχρι την παράδοση αυτών. 5

6 ΑΡΘΡΟ 19 ο Παραλαβή υλικών / Πλημμελής εκτέλεση 1. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από αρμόδια τριμελή Επιτροπή παραλαβής, η οποία θα έχει οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα πραγματοποιεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του EKΠOTA. 2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγκαίρως την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά. 3. Εάν κατά την παραλαβή των προς προμήθεια υλικών, διαπιστωθεί ότι αυτά παρουσιάζουν απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, ή εμφανίζουν ποιοτικά ελαττώματα, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανομένων υλικών και την άμεση αντικατάσταση τους. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από της ίδιας προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. ΆΡΘΡΟ 20 ο Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, για τα είδη που θα παραδίδονται, με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου και την προσκόμιση και ενταλματοποίηση του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την πληρωμή υπηρεσία. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και προμηθευτή θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ΕΚΠΟΤΑ. ΆΡΘΡΟ 21 ο Φόροι / Τέλη / Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Κηφισιάς. ΑΡΘΡΟ 22 ο Διαφορές διακήρυξης - νόμων Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Επίσης, όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο ΕΚΠΟΤΑ. Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που κάποιες διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 23 ο Λοιποί Όροι 1. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ αριθμ. 2/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 2. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 3. Ο Δήμος Κηφισιάς διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι αυτόν. 4. Κατά την εκτέλεση της προμήθειας, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της υπ αριθμ. 2/2015 Μελέτης, κατά τρόπον ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες του, με την προϋπόθεση το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν να μην υπερβεί το ποσό του συμβατικού προϋπολογισμού. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV: (Προϊόντα καθαρισμού) CPV: (Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων) CPV: (Εξαρτήματα επαγγελματικού ρουχισμού) CPV: (Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο) CPV: (Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες) CPV: (Προϊόντα ατομικής περιποίησης) CPV: (Προϊόντα για την περιποίηση των χεριών) CPV: (Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου ο ενιαίος Δήμος Κηφισιάς (Δημ. Ενότητες Κηφισιάς Ν. Ερυθραίας Εκάλης) να προβεί στην προμήθεια διαφόρων ειδών υγιεινής και καθαριότητας, για την κάλυψη των σχετικών αναγκών όλων των υπηρεσιών του. Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (34.998,99 ) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Κηφισιάς και θα καλυφθεί από το με Κ.Α κεφάλαιο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 του Δήμου. Οι τιμές μονάδος των ειδών διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη. Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου θα διατηρηθούν σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της προμήθειας και δεν επιτρέπεται καμιά αναθεώρηση, για οποιαδήποτε αιτία. Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Κηφισιά, Η συντάξασα Γεωργία Κοπανιά Πολιτικός Μηχανικός 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV: (Προϊόντα καθαρισμού) CPV: (Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων) CPV: (Εξαρτήματα επαγγελματικού ρουχισμού) CPV: (Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο) CPV: (Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες) CPV: (Προϊόντα ατομικής περιποίησης) CPV: (Προϊόντα για την περιποίηση των χεριών) CPV: (Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας) Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Α/Α Eίδος Μον. Μέτρησης Ποσότητα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ Μονάδος (ευρώ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ) ΟΜΑΔΑ 1: Προϊόντα καθαρισμού (CPV: ) Απορρυπαντικό γενικής χρήσης και υψηλής απόδοσης, για τον καθαρισμό διαφόρων 1 επιφανειών, με άρωμα θαλάσσια αύρα, σε συσκευασία έως 4 lt Υγρό καθαριστικό απολυμαντικό 2 αρωματικό λεκάνης τουαλέτας και ουρητηρίων ("παπί"), σε συσκευασία έως 1 lt lt , ,00 lt 130 1,60 208, Υγρό καθαρισμού τζαμιών, σε συσκευασία έως 4 lt Παχύρρευστο υποχλωριώδες νάτριο (χλωρίνη) γενικής χρήσης, με άρωμα λεμόνι, σε συσκευασία έως 4 lt Αποφρακτικό υγρό με δυνατότητα στιγμιαίας απόφραξης, σε συσκευασία έως 1lt Σκόνη πλυντηρίου πιάτων, σε συσκευασία έως 10 kg Γυαλιστικό (λαμπριντικό) υγρό πλυντηρίου πιάτων, σε συσκευασία έως 4 lt Αλάτι για πλυντήριο πιάτων, σε συσκευασία έως 2 kg Ταμπλέτες οικιακού πλυντηρίου πιάτων, σε συσκευασία έως 56 τεμαχίων Υγρό σαπούνι πιάτων (λάντζας) σε συσκευασία έως 5 lt Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, υγρό, σε συσκευασία έως 3 lt Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, σε σκόνη, σε συσκευασία έως 10 kg lt 300 1,45 435,00 lt , ,00 lt 7 4,30 30,10 kg 800 2, ,00 lt 300 2,00 600,00 kg 160 1,40 224, ,15 420,00 lt ,62 657,20 lt 666 1,20 799,20 kg 800 1,00 800,00 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων, 13 lt 666 0,91 606,06 συμπυκνωμένο, σε συσκευασία έως 3 lt ΟΜΑΔΑ 2: Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων (CPV: ) 8

9 14 Σκούπα οικιακής χρήσης (χωρίς κοντάρι), πλαστική, τύπου "Φαραώ" 80 1,05 84,00 15 Κοντάρι για σκούπες και σφουγγαρίστρες, μήκους 130cm, βιδωτό, αλουμινίου 100 1,30 130,00 16 Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 400gr, με λευκό νήμα 1 2,90 2,90 17 Συνδετήρας (κλιπ) 14cm για επαγγελματική σφουγγαρίστρα 1 2,00 2,00 18 Σφουγγαρίστρα τύπου Wettex, χρώματος κίτρινου, βιδωτή 100 1,90 190,00 19 Κοντάρι επαγγελματικής σφουγγαρίστρας με σφιγκτήρα 1 4,80 4,80 20 Πλαστικός κουβάς με στίφτη, 14 λίτρων 45 2,90 130,50 21 Παρκετέζα κομπλέ (πανί & πλαίσιο), 60 cm (με κοντάρι) 1 11,00 11,00 22 Ανταλλακτικό παρκετέζας, 60 cm, χρώματος κόκκινου 3 6,00 18,00 23 Πλαστικό φαράσι με λάστιχο 20 1,00 20,00 24 Πλαστικό φαράσι με κοντάρι (ορθοστατικό) 45 2,00 90, Σφουγγάρι πιάτων δύο χρήσεων, πάχους 3cm, με κίτρινο χρώμα για τους εύκολους λεκέδες και πράσινη φίμπρα για τους πιο απαιτητικούς λεκέδες, διαστάσεων 14x7 cm Σύρμα καθαρισμού σκευών, 40gr, χρώματος ασημί, κατάλληλο για την αφαίρεση ιδιαίτερα απαιτητικών επικαθήσεων 200 0,30 60, ,40 26,00 27 Σπογγοπετσέτα σε ρολό, τύπου Wettex, χρώματος κίτρινου, διαστάσεων 14m x 32cm 130 9, ,00 28 Πιγκάλ τουαλέτας, πλαστικό, απλό 13 2,00 26,00 29 Τρόλεϊ-καρότσι καμαριέρας, μεταλλικό, με 2 σάκους 1 195,00 195,00 ΟΜΑΔΑ 3: Εξαρτήματα επαγγελματικού ρουχισμού (CPV: ) 30 Γάντια LATEX, μιας χρήσης, σε μεγέθη medium και large, σε συσκευασία (κουτί) των ,50 360,00 31 Γάντια κουζίνας, σε μεγέθη medium και large (ζεύγος) 40 1,30 52, (ζεύγος) Μάσκες προστασίας «χειρουργικές», χρώματος πράσινου, σε συσκευασία (πακέτο) των 50 Ποδιές μιας χρήσεως από νάιλον, σε συσκευασία (πακέτο) των 100 Ποδιά λάντζας πολλαπλών χρήσεων, από PVC Σκουφιά μιας χρήσεως, σε συσκευασία (πακέτο) των ,18 11, ,00 50, ,00 70, ,20 32,00 36 Ποδονάρια μιας χρήσεως, πλαστικά, μπλε, με λάστιχο, σε συσκευασία (πακέτο) των ,20 28,60 ΟΜΑΔΑ 4: Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο (CPV: ) Σακούλες απορριμμάτων μαύρες, extra ενισχυμένες, διαστάσεων περίπου 80x110 (70-80 micro), σε δέμα των 20 kg Σακούλες απορριμμάτων, λευκές ή μαύρες, διαστάσεων 65x90, σε συσκευασία (δέμα) των 20 kg Σακούλες σκουπιδιών για καλαθάκια γραφείου ή WC, διαστάσεων περίπου 45x50 cm, σε ρολό (πακέτο) των 30 σακουλών kg 80 1,60 128,00 kg 520 1,40 728,00 (πακέτο) 40 1,10 44,00 9

10 ΟΜΑΔΑ 5: Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες (CPV: ) Χαρτί υγείας σε ρολό 450gr, A ποιότητας, επαγγελματικό, υδατοδιαλυτό, καπιτονέ, 2ply, από 90% λευκασμένο χαρτοπολτό, σε συσκευασία (πακέτο) των 12 Χαρτί υγείας σε ρολό 130gr, 2ply, γκοφρέ, λευκό, υδατοδιαλυτό, σε συσκευασία (πακέτο) των 40, κατάλληλο για οικιακή χρήση Χειροπετσέτες σε ρολό, λευκή, 500 gr, δίφυλλη, γκοφρέ, με διάτρηση, χωρίς μαδρέν, για συσκευή, σε συσκευασία (πακέτο) των 12 ρολών Χαρτομάντηλα (αυτοκινήτου) Α ποιότητας, 4 φυλλα, σε συσκευασία (χάρτινο κουτί) των 80 τεμαχίων Χαρτοπετσέτες εστιατορίου, λευκές, διαστάσεως 24x24cm, σε συσκευασία (πακέτο) των χαρτοπετσέτων Χαρτοπετσέτες πολυτελείας, λευκές, διαστάσεως 33x33cm, 2φυλλες, σε συσκευασία (πακέτο) των , , , , , , ,65 214, ,30 669, ,25 81,25 46 Θήκη-συσκευή (τοίχου) για χειροπετσέτα σε ρολό, πλαστική με φιμέ κάλυμμα 7 19,50 136,50 47 Θήκη-συσκευή πλαστική για ρολό χαρτιού υγείας 450 gr (χρώμα γκρι ανοιχτό) 7 17,00 119,00 48 Ιατρικό-εξεταστικό ρολό πλαστικοποιημένο (με διάτρηση) πλάτους 60cm x 50m 13 3,00 39,00 ΟΜΑΔΑ 6: Προϊόντα ατομικής περιποίησης (CPV: ) 49 Μωρομάντηλα, σε συσκευασία (πακέτο) των ,85 195,50 50 Αφρόλουτρο για μωρά σε συσκευασία έως 2 lt lt 80 7,50 600,00 51 Σφουγγάρι βρεφικό 65 1,60 104,00 ΟΜΑΔΑ 7: Προϊόντα για την περιποίηση των χεριών (CPV: ) Υγρό σαπούνι πολυτελείας (κρεμοσάπουνο) 52 για τα χέρια, σε διάφορα αρώματα, σε lt 660 0,90 594,00 συσκευασία έως 4 lt 53 Κρεμοσάπουνο για τα χέρια, με αντισηπτική & αντιβακτηριδιακή δράση, σε συσκευασία έως lt 260 1,70 442,00 4 lt 54 Διανεμητής κρεμοσάπουνου, επιτοίχιος, 650 ml, πλαστικός & διαφανής 7 6,50 45,50 ΟΜΑΔΑ 8: Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας (CPV: ) Σκεύος σαλάτας πλαστικό, στρογγυλό, ml, με καπάκι, σε συσκευασία έως ,16 2,40 σκευών 56 Πιάτο μεγάλο (φαγητού) στρογγυλό, περίπου Φ23cm, από λεπτό πλαστικό ,05 65,00 57 Πιάτο μικρό (φρούτου ή γλυκού) στρογγυλό, περίπου Φ17cm, από λεπτό πλαστικό ,04 52, Ποτήρια foam (φελιζόλ) 12oz, λευκά, σε συσκευασία (πακέτο) των 20 ποτηριών Ποτήρια πλαστικά νερού, 250 ml, διάφανα, σε συσκευασία (πακέτο) των 50 τεμαχίων Πιρούνι πλαστικό μιας χρήσης, μεγάλο (περί τα 17cm) Κουτάλι πλαστικό μιας χρήσης, μεγάλο (περί τα 17cm) Τραπεζομάντηλα χάρτινα 100x100cm, 3φυλλα, λευκά, σε ρολό των 100 μέτρων 130 0,80 104, ,85 110, ,03 39, ,02 26,00 (ρολό) 5 12,65 63,25 10

11 63 Μεμβράνη διαφανής, 45 cm x 250 m, συσκευασμένη σε κουτί με "πριονάκι" 100 5,50 550,00 64 Αλουμινόχαρτο, σε ρολό 45cm x 45m 80 5,10 408, Αντικολλητικό χαρτί φούρνου (λαδόκολα), σε ρολό πλάτους 38 cm και μήκους 8 m Σακούλες φύλαξης τροφίμων μεγάλου μεγέθους (Νο. 3), σε συσκευασία (πακέτο) των 50 Σακούλες φύλαξης τροφίμων μεσαίου μεγέθους (Νο. 2), σε συσκευασία (πακέτο) των 50 Κάδος - καλάθι απορριμμάτων WC, πλαστικός με πεντάλ, 12 λίτρων 100 1,30 130, ,15 46, ,90 58, ,00 160,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ,46 Φ.Π.Α. 23% 6.544,53 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,99 Σημ.: Καθόσον δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια, εκ των προτέρων, οι απαιτούμενες ποσότητες, οι ποσότητες που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα είναι ενδεικτικές. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να τις μεταβάλλει, ανάλογα με τις ανάγκες του, εντός των πλαισίων του συμβατικού προϋπολογισμού. Κηφισιά, Η συντάξασα Κηφισιά, Ελέγχθηκε Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών Κηφισιά, Θεωρήθηκε H Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Γεωργία Κοπανιά Πολιτικός Μηχανικός Γεώργιος ΧΑΪΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Ελένη ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών / Β 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV: (Προϊόντα καθαρισμού) CPV: (Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων) CPV: (Εξαρτήματα επαγγελματικού ρουχισμού) CPV: (Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο) CPV: (Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες) CPV: (Προϊόντα ατομικής περιποίησης) CPV: (Προϊόντα για την περιποίηση των χεριών) CPV: (Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) Άρθρο 1 ο Αντικείμενο προμήθειας Αυτές οι Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια διαφόρων ειδών υγιεινής και καθαριότητας, για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του ενιαίου Δήμου Κηφισιάς (Κηφισιά Ν. Ερυθραία Εκάλη). Άρθρο 2 ο Ισχύουσες διατάξεις 1. Οι διατάξεις της Υ.Α / (ΦΕΚ 185Β / ) (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 2. Οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19 Α / ) 3. Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α / ) 4. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 5. Οι διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ ), όπως ισχύει σήμερα Άρθρο 3 ο Γενικά χαρακτηριστικά Τεχνικές Προδιαγραφές Γενικά Χαρακτηριστικά Τα προς προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, με χαρακτηριστικά αυτά που αναφέρονται στον Πίνακα Προϋπολογισμού της παρούσης μελέτης. Όλα τα προϊόντα θα έχουν άριστη συμπεριφορά για τη χρήση που προορίζονται και θα τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Θα είναι πιστοποιημένα κατά C.E. και σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές και θα έχουν τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές. 12

13 Όλα τα καθαριστικά θα είναι κατάλληλα για χρήση σε χώρους παρασκευής, συσκευασίας και διάθεσης τροφίμων (π.χ. κουζίνες και πάγκοι παιδικών σταθμών, τραπεζαρίες παιδιών). Όλα τα προϊόντα καθαρισμού θα διαλύονται ή να αναμιγνύονται εύκολα με το νερό. Δεν θα αναδύουν δυσάρεστες οσμές και δεν θα προκαλούν φθορές, βραχυχρόνια ή μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό του Δήμου. Θα έχουν αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Χημείο του Κράτους, σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 1233/91/ (ΦΕΚ 277 Β ) και 172/92/ (ΦΕΚ 277 Β ). Όσα από τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως απολυμαντικά, θα έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). Τα απορρυπαντικά πρέπει να είναι ελεγχόμενου αφρισμού και να έχουν επαρκή καθαριστική και πλυστική δράση. Μετά το πλύσιμο δεν πρέπει να μένουν κηλίδες επί των σκευών ή των επιφανειών που εφαρμόζονται. Τα συστατικά που περιέχουν να μην είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. Να μην περιέχουν βλαπτικές ουσίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, κατά το μέτρο του δυνατού. Τα χαρτικά είδη θα είναι πρωτογενή, όχι ανακυκλωμένα, Α ποιότητας, υψηλής λευκότητας, πυκνότητας και συνεκτικότητας και θα είναι απαλά και απορροφητικά. Όλα τα είδη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (π.χ. πιάτα, ποτήρια, σακουλάκια κ.λ.π.) θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (άρθρα 21-28). Όλα τα είδη θα παραδίδονται σε κατάλληλες συσκευασίες σφραγισμένες. Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλείας. Τα ειδικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές των βασικών ειδών φαίνονται παρακάτω: 1. Απορρυπαντικό γενικής χρήσης Να είναι κατάλληλο για διάφορες επιφάνειες (ξύλο, πλακάκι, μάρμαρο κ.α.). Να είναι κατάλληλης σύνθεσης ώστε να καθαρίζει χωρίς να δημιουργεί κηλίδες και χωρίς να επηρεάζει τις επιφάνειες (των δαπέδων κ.λ.π.) Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Υγρό λεκάνης τουαλέτας Να καθαρίζει τέλεια, να απολυμαίνει και να αρωματίζει τη λεκάνη της τουαλέτας. Να σκοτώνει τα μικρόβια και τα βακτηρίδια, να διαλύει τα άλατα της λεκάνης και να αφαιρεί τις κιτρινίλες. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Υγρό τζαμιών Να είναι κατάλληλο για τζάμια, καθρέπτες, τραπέζια, πάγκους, πόρτες και άλλες παρόμοιες (λείες) επιφάνειες, με ικανότητα αφαίρεσης ευρείας κλίμακας ακαθαρσιών. Να έχει ειδική σύνθεση για εξαιρετικό γυάλισμα και ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Να αφήνει τις επιφάνειες καθαρές, χωρίς θαμπάδες ή στίγματα, μετά το στέγνωμα. Να στεγνώνει γρήγορα. Να μην επηρεάζει τα ελαστικά μόνωσης και στήριξης των τζαμιών. Να έχει ευχάριστο άρωμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. Χλωρίνη Διάλυμα που θα περιέχει υποχλωριώδες νάτριο (ως απολυμαντικό παράγοντα). Να είναι σε συμπυκνωμένη παχύρρευστη μορφή, κατάλληλο για απολύμανση και λεύκανση. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. Αποφρακτικό υγρό Ισχυρό αποφρακτικό υγρό άμεσης δράσης για όλο το αποχετευτικό δίκτυο και τους σωλήνες αποχέτευσης κουζίνας ή μπάνιου. Να έχει την ικανότητα να ξεβουλώνει σε ελάχιστα λεπτά σωληνώσεις, νιπτήρες, λεκάνες, μπανιέρες, νεροχύτες κ.λ.π., διαλύοντας συσσωρευμένα λίπη απορρυπαντικών, αποφάγια, πουρί, τρίχες, χαρτιά, κ.α. Να αποσυνθέτει όλες τις οργανικές ουσίες και τα συσσωρευμένα λίπη, χωρίς να απαιτείται η χρήση μηχανικών μέσων (ατσαλίνες). Να μην προκαλεί αναθυμιάσεις και να μην σχηματίζει στερεά υπολείμματα σαπουνιού όταν έρχεται σε επαφή με λίπη. 13

14 6. Σκόνη πλυντηρίου πιάτων Κατάλληλη για πιάτα, ποτήρια και άλλα σκεύη. Να διαλύει εύκολα τα λίπη, να απομακρύνει δυσοσμίες, να μην αφρίζει και να διαλύεται αμέσως. Να είναι κατάλληλη για επαγγελματικά και οικιακά πλυντήρια πιάτων. 7. Λαμπριντικό πλυντηρίου πιάτων Να είναι κατάλληλο για μαλακά, αλλά και για σκληρά νερά. Να βοηθά τα σκεύη να στεγνώνουν στο πλυντήριο και να παραμένουν χωρίς ασπρίσματα και θαμπάδες. Να είναι βιοδιασπώμενο και φιλικό προς το περιβάλλον. 8. Αλάτι πλυντηρίου πιάτων Να αποτρέπει το σχηματισμό αλάτων και να καθαρίζει τους σωλήνες. 10. Υγρό σαπούνι πιάτων Συμπυκνωμένο υγρό, κατάλληλο για πλύσιμο των πιάτων στο χέρι. Να αφαιρεί αποτελεσματικά υπολείμματα από λίπη, καφέ, τσάι κ.λ.π. Να είναι κατάλληλης σύνθεσης ώστε να μην επηρεάζει το δέρμα των χρηστών. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 13. Μαλακτικό ρούχων Να είναι συμπυκνωμένο. Να μαλακώνει και να αρωματίζει τα ρούχα, με ευχάριστο άρωμα που να διαρκεί. 14. Σκούπα Να διαθέτει πυκνή και πολύ ανθεκτική βούρτσα από νάιλον. 16. & 18. Σφουγγαρίστρες Να έχουν μεγάλη απορροφητική ικανότητα. Να έχουν αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνουν χνούδι κατά τη χρήση τους. 21. Παρκετέζα κομπλέ Να αποτελείται από πλαστική βάση και ανταλλακτικό από βαμβακερό νήμα. Να διαθέτει πλαστική άρθρωση στο σημείο επαφής με το κοντάρι, που να εξασφαλίζει ευελιξία και εύκολη πρόσβαση στα δύσκολα σημεία κάτω από τα έπιπλα. Σε κόκκινο χρώμα. Διάσταση: 60 cm. 22. Ανταλλακτικό παρκετέζας Να είναι από βαμβακερό υλικό. Να συγκρατεί αποτελεσματικά τη σκόνη και την υγρασία από το δάπεδο. 27. Σπογγοπετσέτα σε ρολό Να είναι κατασκευασμένη από φυσικές πρώτες ύλες, ιδανική για όλες τις επιφάνειες. Να πλένεται μέχρι τους 90 C. Να χρησιμοποιείται στεγνή ή βρεγμένη για όλες τις επιφάνειες και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. 28. Πιγκάλ Από πλαστικό ανθεκτικό υλικό. 29. Τρόλεϊ καρότσι καμαριέρας Θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό και θα περιλαμβάνει 2 σάκους αφαιρούμενους από συνθετικό ύφασμα μεγάλης αντοχής. Θα διαθέτει 3 ράφια και θήκες μικροαντικειμένων. Θα κυλίεται σε 4 ροδάκια βαρέως τύπου (τα 2 περιστρεφόμενα για προστασία των τοίχων από χτυπήματα). Ενδεικτικές διαστάσεις: 140 x 48 x 110 cm (ύψος). 30. Γάντια LATEX μιας χρήσης Γάντια για προστασία από χημικές ουσίες ή μικροοργανισμούς. Χωρίς πούδρα. Να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 374 και ΕΝ Γάντια κουζίνας Να είναι γενικής οικιακής χρήσης, από πλαστικό υλικό, ενισχυμένο, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Να είναι αντιαλλεργικά και μη τοξικά. Να διαθέτουν αντοχή στις τριβές και βαμβακερή εσωτερική επιφάνεια. 32. Μάσκες προστασίας Να είναι κατασκευασμένες από υποαλλεργικό υλικό. Να διαθέτουν ειδικό μικροφίλτρο αποστείρωσης από οργανικές μικροϊνες. Να επιτρέπουν φυσιολογική αναπνοή και παράλληλα να παρέχουν φιλτράρισμα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 99%. 34. Ποδιά λάντζας από PVC Να είναι ελαφριά και πολύ μαλακή. Να είναι πολλαπλών χρήσεων. Να έχει αντοχή σε λίπη, λάδια, χημικά, πετρέλαιο, οξέα. Να δένει με ανθεκτικά υφασμάτινα κορδόνια. Ενδεικτικές διαστάσεις: 115 x 90 cm. 35. Σκουφιά μιας χρήσεως Να διαθέτουν λάστιχο περιμετρικά. Να είναι από υλικό μη εύφλεκτο και αντιαλλεργικό non woven για αποφυγή αλλεργιών. Να έχουν καλή εφαρμογή. Να είναι αεροδιαπερατές (διάτρητες) για τον αερισμό της κεφαλής, χωρίς ρινίσματα υαλοβάμβακα Σακούλες απορριμμάτων 14

15 Από πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής 39. Σακούλες 45x50cm για καλαθάκια Από πρωτογενές πολυαιθυλένιο εξαιρετικής αντοχής. Σε ρολό, με διάτρηση ανά σακούλα. Για καλαθάκι μπάνιου, κουζίνας ή γραφείου. Σε λευκό χρώμα. Ενδεικτικές διαστάσεις 45x50 cm (πλάτος x ύψος) Χαρτί υγείας Να αποτελείται από % λευκασμένο χαρτοπολτό Α ποιότητας. 42. Χειροπετσέτες σε ρολό Να είναι κατάλληλες για γραφεία, επιχειρήσεις με πολλούς επισκέπτες, καφετέριες, εστιατόρια κλπ. Να προέρχεται από λευκασμένο χημικό πολτό και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα και αντοχή για πολλές χρήσεις. Να μην λιώνουν στο νερό. Να είναι μαλακές. Να μην αφήνουν χνούδι. Εκτός του νερού, θα είναι εξίσου απορροφητικές σε λάδι, λίπος και απορρυπαντικά. Το χαρτί να ξετυλίγεται και από το εσωτερικό του ρολού, με τη χρήση κατάλληλης συσκευής (αφού δεν έχει μαδρέν). Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκτός συσκευής σαν επαγγελματικό ρολό κουζίνας. 46. Θήκη συσκευή τοίχου για χειροπετσέτα Να είναι πλαστική με φιμέ κάλυμμα. Να είναι κατάλληλη για ρολό εσωτερικής εκτύλιξης, μεγέθους 500 gr. Να τοποθετείται στον τοίχο. Να είναι κατάλληλη για χώρους υγιεινής και κουζίνες. 48. Ιατρικό εξεταστικό ρολό Θα αποτελείται από ένα φύλο νάιλον (πλαστικό PE), το οποίο θα βρίσκεται στο κάτω μέρος του ρολού και ένα φύλο χαρτί εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής το οποίο θα βρίσκεται στο επάνω μέρος του ρολού. Το πλαστικό φύλο μέσω της υψηλής του πυκνότητας και δομής, θα εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και αδιαβροχοποίηση του ρολού προκειμένου τα υγρά που πιθανόν να προκύψουν κατά την ιατρική εξέταση να μην λερώσουν την ιατρική κλίνη. Το χάρτινο φύλο θα εξασφαλίζει αφενός την ικανή απορροφητικότητα των υγρών και αφετέρου θα προσφέρει ένα αίσθημα άνεσης και καθαριότητας στον εξεταζόμενο ασθενή. Τα δύο φύλα θα έχουν συγκολληθεί ομοιόμορφα μεταξύ τους με ειδική τεχνοτροπία θερμοσυγκόλλησης προκειμένου να διασφαλίσουν την ακεραιότητα του προϊόντος (ότι δεν θα αποκολληθούν) ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης ή ιδιαίτερης χρήσης. Θα έχει διάτρηση ανά 40 cm. 49. Μωρομάντηλα Να είναι κατάλληλα για βρεφικό δέρμα, υποαλλεργικά, μικροβιολογικά ελεγμένα, να έχουν ουδέτερο PH, να παρέχουν προστασία από ερεθισμούς και να μην περιέχουν οινόπνευμα. 51. Σφουγγάρι βρεφικό Παιδικό σφουγγάρι μπάνιου με υποδοχή για το χέρι. Να είναι κατασκευασμένο από 100% φυσικές πρώτες ύλες, για εξαιρετική απαλότητα. Να είναι κατάλληλο ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, με μεγάλη απορροφητική ικανότητα και ευκολία στο ξέβγαλμα ώστε να εγγυάται απόλυτη υγιεινή και καθαριότητα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 15 x 10 cm. 52. Κρεμοσάπουνο χεριών Να προσφέρει ενυδάτωση και προστασία. Να είναι μικροβιολογικά ελεγμένο. Να έχει ph Πιάτα πλαστικά Από πλαστικό υλικό κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. 59. Ποτήρια πλαστικά νερού Να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. 62. Τραπεζομάντηλα Να είναι χάρτινα με πλαστική επένδυση. 63. Μεμβράνη διαφανής Ναι είναι κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα. Το κουτί της να διαθέτει «πριόνι» για το εύκολο κόψιμο της μεμβράνης. 64. Αλουμινόχαρτο Να είναι ασφαλές για επαφή με όλα τα τρόφιμα. 65. Λαδόκολλα Να είναι κατάλληλη για ψήσιμο στο φούρνο και ασφαλής για επαφή με όλα τα τρόφιμα Σακούλες φύλαξης τροφίμων Να είναι διαφανείς, ενδεικτικού τύπου polybag, από υλικό κατάλληλο για αποθήκευση τροφίμων. 68. Κάδος καλάθι απορριμμάτων WC Να είναι υψηλής ποιότητας κατασκευής. Να διαθέτει πεντάλ και καπάκι. Ενδεικτικές διαστάσεις: 30 x 25 x 35 cm. Να περιλαμβάνει εσωτερικό πλαστικό κάδο. 15

16 Κηφισιά, Η συντάξασα Κηφισιά, Ελέγχθηκε Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών Κηφισιά, Θεωρήθηκε H Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Γεωργία ΚΟΠΑΝΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Γεώργιος ΧΑΪΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Ελένη ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών / Β 16

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV: (Προϊόντα καθαρισμού) CPV: (Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων) CPV: (Εξαρτήματα επαγγελματικού ρουχισμού) CPV: (Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο) CPV: (Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες) CPV: (Προϊόντα ατομικής περιποίησης) CPV: (Προϊόντα για την περιποίηση των χεριών) CPV: (Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας) Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Α/Α Eίδος Μον. Μέτρησης Ποσότητα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ Μονάδος (ευρώ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ) ΟΜΑΔΑ 1: Προϊόντα καθαρισμού (CPV: ) Απορρυπαντικό γενικής χρήσης και υψηλής απόδοσης, για τον καθαρισμό διαφόρων 1 επιφανειών, με άρωμα θαλάσσια αύρα, σε συσκευασία έως 4 lt Υγρό καθαριστικό απολυμαντικό 2 αρωματικό λεκάνης τουαλέτας και ουρητηρίων ("παπί"), σε συσκευασία έως 1 lt lt lt Υγρό καθαρισμού τζαμιών, σε συσκευασία έως 4 lt Παχύρρευστο υποχλωριώδες νάτριο (χλωρίνη) γενικής χρήσης, με άρωμα λεμόνι, σε συσκευασία έως 4 lt Αποφρακτικό υγρό με δυνατότητα στιγμιαίας απόφραξης, σε συσκευασία έως 1lt Σκόνη πλυντηρίου πιάτων, σε συσκευασία έως 10 kg Γυαλιστικό (λαμπριντικό) υγρό πλυντηρίου πιάτων, σε συσκευασία έως 4 lt Αλάτι για πλυντήριο πιάτων, σε συσκευασία έως 2 kg Ταμπλέτες οικιακού πλυντηρίου πιάτων, σε συσκευασία έως 56 τεμαχίων Υγρό σαπούνι πιάτων (λάντζας) σε συσκευασία έως 5 lt Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, υγρό, σε συσκευασία έως 3 lt Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, σε σκόνη, σε συσκευασία έως 10 kg lt 300 lt lt 7 kg 800 lt 300 kg lt lt 666 kg

18 13 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων, συμπυκνωμένο, σε συσκευασία έως 3 lt lt 666 ΟΜΑΔΑ 2: Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων (CPV: ) 14 Σκούπα οικιακής χρήσης (χωρίς κοντάρι), πλαστική, τύπου "Φαραώ" Κοντάρι για σκούπες και σφουγγαρίστρες, μήκους 130cm, βιδωτό, αλουμινίου Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 400gr, με λευκό νήμα 1 17 Συνδετήρας (κλιπ) 14cm για επαγγελματική σφουγγαρίστρα 1 18 Σφουγγαρίστρα τύπου Wettex, χρώματος κίτρινου, βιδωτή Κοντάρι επαγγελματικής σφουγγαρίστρας με σφιγκτήρα 1 20 Πλαστικός κουβάς με στίφτη, 14 λίτρων Παρκετέζα κομπλέ (πανί & πλαίσιο), 60 cm (με κοντάρι) 1 22 Ανταλλακτικό παρκετέζας, 60 cm, χρώματος κόκκινου 3 23 Πλαστικό φαράσι με λάστιχο Πλαστικό φαράσι με κοντάρι (ορθοστατικό) Σφουγγάρι πιάτων δύο χρήσεων, πάχους 3cm, με κίτρινο χρώμα για τους εύκολους λεκέδες και πράσινη φίμπρα για τους πιο απαιτητικούς λεκέδες, διαστάσεων 14x7 cm Σύρμα καθαρισμού σκευών, 40gr, χρώματος ασημί, κατάλληλο για την αφαίρεση ιδιαίτερα απαιτητικών επικαθήσεων Σπογγοπετσέτα σε ρολό, τύπου Wettex, χρώματος κίτρινου, διαστάσεων 14m x 32cm Πιγκάλ τουαλέτας, πλαστικό, απλό Τρόλεϊ-καρότσι καμαριέρας, μεταλλικό, με 2 σάκους 1 ΟΜΑΔΑ 3: Εξαρτήματα επαγγελματικού ρουχισμού (CPV: ) 30 Γάντια LATEX, μιας χρήσης, σε μεγέθη medium και large, σε συσκευασία (κουτί) των Γάντια κουζίνας, σε μεγέθη medium και large (ζεύγος) (ζεύγος) Μάσκες προστασίας «χειρουργικές», χρώματος πράσινου, σε συσκευασία (πακέτο) των 50 Ποδιές μιας χρήσεως από νάιλον, σε συσκευασία (πακέτο) των 100 Ποδιά λάντζας πολλαπλών χρήσεων, από PVC Σκουφιά μιας χρήσεως, σε συσκευασία (πακέτο) των Ποδονάρια μιας χρήσεως, πλαστικά, μπλε, με λάστιχο, σε συσκευασία (πακέτο) των ΟΜΑΔΑ 4: Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο (CPV: ) Σακούλες απορριμμάτων μαύρες, extra ενισχυμένες, διαστάσεων περίπου 80x110 (70-80 micro), σε δέμα των 20 kg Σακούλες απορριμμάτων, λευκές ή μαύρες, διαστάσεων 65x90, σε συσκευασία (δέμα) των 20 kg kg 80 kg

19 39 Σακούλες σκουπιδιών για καλαθάκια γραφείου ή WC, διαστάσεων περίπου 45x50 cm, σε ρολό (πακέτο) των 30 σακουλών (πακέτο) 40 ΟΜΑΔΑ 5: Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες (CPV: ) Χαρτί υγείας σε ρολό 450gr, A ποιότητας, επαγγελματικό, υδατοδιαλυτό, καπιτονέ, 2ply, από 90% λευκασμένο χαρτοπολτό, σε συσκευασία (πακέτο) των 12 Χαρτί υγείας σε ρολό 130gr, 2ply, γκοφρέ, λευκό, υδατοδιαλυτό, σε συσκευασία (πακέτο) των 40, κατάλληλο για οικιακή χρήση Χειροπετσέτες σε ρολό, λευκή, 500 gr, δίφυλλη, γκοφρέ, με διάτρηση, χωρίς μαδρέν, για συσκευή, σε συσκευασία (πακέτο) των 12 ρολών Χαρτομάντηλα (αυτοκινήτου) Α ποιότητας, 4 φυλλα, σε συσκευασία (χάρτινο κουτί) των 80 τεμαχίων Χαρτοπετσέτες εστιατορίου, λευκές, διαστάσεως 24x24cm, σε συσκευασία (πακέτο) των χαρτοπετσέτων Χαρτοπετσέτες πολυτελείας, λευκές, διαστάσεως 33x33cm, 2φυλλες, σε συσκευασία (πακέτο) των Θήκη-συσκευή (τοίχου) για χειροπετσέτα σε ρολό, πλαστική με φιμέ κάλυμμα 7 47 Θήκη-συσκευή πλαστική για ρολό χαρτιού υγείας 450 gr (χρώμα γκρι ανοιχτό) 7 48 Ιατρικό-εξεταστικό ρολό πλαστικοποιημένο (με διάτρηση) πλάτους 60cm x 50m 13 ΟΜΑΔΑ 6: Προϊόντα ατομικής περιποίησης (CPV: ) 49 Μωρομάντηλα, σε συσκευασία (πακέτο) των Αφρόλουτρο για μωρά σε συσκευασία έως 2 lt lt Σφουγγάρι βρεφικό 65 ΟΜΑΔΑ 7: Προϊόντα για την περιποίηση των χεριών (CPV: ) Υγρό σαπούνι πολυτελείας (κρεμοσάπουνο) 52 για τα χέρια, σε διάφορα αρώματα, σε lt 660 συσκευασία έως 4 lt 53 Κρεμοσάπουνο για τα χέρια, με αντισηπτική & αντιβακτηριδιακή δράση, σε συσκευασία έως lt lt 54 Διανεμητής κρεμοσάπουνου, επιτοίχιος, 650 ml, πλαστικός & διαφανής 7 ΟΜΑΔΑ 8: Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας (CPV: ) Σκεύος σαλάτας πλαστικό, στρογγυλό, ml, με καπάκι, σε συσκευασία έως σκευών 56 Πιάτο μεγάλο (φαγητού) στρογγυλό, περίπου Φ23cm, από λεπτό πλαστικό Πιάτο μικρό (φρούτου ή γλυκού) στρογγυλό, περίπου Φ17cm, από λεπτό πλαστικό Ποτήρια foam (φελιζόλ) 12oz, λευκά, σε συσκευασία (πακέτο) των 20 ποτηριών Ποτήρια πλαστικά νερού, 250 ml, διάφανα, σε συσκευασία (πακέτο) των 50 τεμαχίων Πιρούνι πλαστικό μιας χρήσης, μεγάλο (περί τα 17cm) Κουτάλι πλαστικό μιας χρήσης, μεγάλο (περί τα 17cm)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 30192700-8 (Γραφική ύλη) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 30192700-8 (Γραφική ύλη) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 06/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά, 07-04-2015 Αρ. Πρωτ.: 14604

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Αρ. Μελέτης: 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λάρισα 02/06/2014 Αρ. Πρωτ:51885. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λάρισα 02/06/2014 Αρ. Πρωτ:51885. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κωδικός: Έκδοση: Ε-03-01.11 1η ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ίωνος ραγούµη 1 Ταχ. Κώδικας: 41222 Τηλέφωνο : 2410-531965 FAX : 2410-250372 E-mail : prom@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΚΤΟΚ67-Ψ6Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια - Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 21/2015 Τίτλος Μελέτης Παροχής Υπηρεσιών: CPV: Κηφισιά, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 12-9-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 1492 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001871247 2014-02-14

14PROC001871247 2014-02-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π...«ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» Κηφισιά :12-02-2014 Αρ. Πρωτ.:167 Αριθ. Μελέτης: 6/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ 14PROC001871247

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 Αρ.Πρωτ. 46808/27-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263 Τηλ. Fax: 2221024444

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... -Ν.Π.Ι.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 37

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αποφ. Δημαρχ.: 27 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1754 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-2-2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 52.099,60 συμπεριλαμβανομένου

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 52.099,60 συμπεριλαμβανομένου ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα