FAX:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FAX: 2321350552 E-mail : aggelos@serres.gr"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Πληροφορίες: Αγγελος Παστουρµατζής Ταχ. /νση: Σέρρες Κ.Καραµανλή 36 τ.κ Τηλέφωνο: / FAX: Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 5 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠAΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Ν.4257/2014 αρθ.69 παρ 2 ) ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ [1/9]

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Πληροφορίες: Αγγελος Παστουρµατζής Ταχ. /νση: Σέρρες Κ.Καραµανλή 36 τ.κ Τηλέφωνο: / FAX: «Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου - Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος » ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια πλήρους µεσηµβρινού γεύµατος (σαλάτα, κυρίως πιάτο, επιδόρπιο) σύµφωνα µε το προτεινόµενο ενδεικτικό πρόγραµµα που αναφέρεται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, για τους µαθητές του Μουσικού Σχολείου Γυµνασίου Λυκείου ήµου Σερρών, σε καθηµερινή βάση (τις ηµέρες λειτουργίας του σχολείου), για χρονικό διάστηµα ενός διδακτικού έτους. Στην προµήθεια περιλαµβάνεται η συσκευασία, µεταφορά του φαγητού καθώς και η διανοµή του στους µαθητές του Σχολείου. Η δαπάνη της προµήθειας έχει προϋπολογιστεί σε (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), θα καλυφθεί από την επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών βάσει του Ν.4257/2014 άρθρο 69 παρ.2 και θα βαρύνει τον οικείο κωδικό του προϋπολογισµού K. Α.: του έτους 2015 και 2016 Σέρρες ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΕΤΟΥ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ [2/9]

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Πληροφορίες: Αγγελος Παστουρµατζής Ταχ. /νση: Σέρρες Κ.Καραµανλή 36 τ.κ Τηλέφωνο: / FAX: «Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου - Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (µε ΦΠΑ) K. Α.: CPV: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τη σίτιση των περίπου 350 (τριακοσίων πενήντα) µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου - Λυκείου Σερρών, αρµοδιότητας του ήµου Σερρών για το σχολικό έτος ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΥΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 2,85 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (βάσει της απόφασης ΥΠΕΠΘ Γ2/5382/ ) Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ανά πλήρες γεύµα και αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως. Προµηθευτής θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή. Α. Αρχικές προδιαγραφές Α.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή ηµερήσιων γευµάτων σε όλους τους φοιτούντες µαθητές του Μουσικού Σχολείου Σερρών. Ο ακριβής αριθµός των ηµερήσιων γευµάτων δηλώνεται µε έγγραφο του ιευθυντή του Σχολείου προς τον προµηθευτή κατά [3/9]

4 την έναρξη εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης. Οι τυχόν µεταβολές στις ποσότητες, όταν προκύπτουν, θα γνωστοποιούνται εγγράφως στον προµηθευτή. Α.2 Σε περίπτωση ηµερήσιας εκδροµής του σχολείου ή κάποιας εκδήλωσης την περίοδο των εορτών (Χριστούγεννα - Πάσχα) θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα το προγραµµατισµένο ηµερήσιο γεύµα να αντικαθίσταται από σάντουίτς και χυµό, πάντα σε συνεργασία του προµηθευτή µε τη ιεύθυνση του Σχολείου. Α.3. Η ιεύθυνση του Σχολείου διατηρεί το δικαίωµα της αναστολής της σίτισης σε ηµέρες αργιών, εορτών κ.τ.λ. ή όποτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των µαθητών λόγω µειωµένου ωραρίου (όπως σε περιόδους εξετάσεων, εκδροµών κλπ). Επίσης δύναται να απαιτήσει αλλαγή του τόπου σίτισης µερίδας µαθητών ή όλης της δύναµης των µαθητών λόγω µεταστέγασης του Σχολείου ή εκδηλώσεων, πάντα όµως σε συνεννόηση µε τον προµηθευτή. Α.4. Η ιεύθυνση του Σχολείου µπορεί να αναστείλει την εκτέλεση της προµήθειας για κάποιες ηµέρες που δεν θα λειτουργήσει το σχολείο, αφού όµως έχει ειδοποιηθεί εγκαίρως ο προµηθευτής. Το ίδιο ισχύει και για παρόµοια απόφαση του ηµάρχου Σερρών ή του Υπουργείου Παιδείας, που θα µεταδοθεί από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα. Α.5. Η µεταφορά των µερίδων, µε φροντίδα του προµηθευτή, θα πρέπει να πληροί τους όρους: - προφύλαξης - καθαριότητας - κατάλληλου χρόνου άφιξης στο σχολείο κάθε εργάσιµη ηµέρα, που θα καθοριστεί από τη ιεύθυνση του σχολείου. Α.6. Το καθηµερινό γεύµα θα παρασκευάζεται αυθηµερόν, θα τυποποιείται σε επιτρεπόµενες από τη σχετική νοµοθεσία συσκευασίες, θα συνοδεύεται δε από πλαστικά πιρούνια (χωρίς προεξοχές και ανωµαλίες), κουτάλια, ποτήρια, χαρτοπετσέτες και τραπεζοµάντιλα. Το ψωµάκι θα προσκοµίζετε συσκευασµένο. Α.7. Το κυρίως φαγητό θα προσφέρεται ζεστό και καλοψηµένο. Η µεταφορά του θα γίνεται µε ευθύνη του ανάδοχου προµηθευτή, ώστε να τηρούνται οι όροι προφύλαξης, καθαριότητας και κατάλληλου χρόνου άφιξης στο σχολείο Α.8. Η παράδοση των γευµάτων των µαθητών θα γίνεται στους µαθητές σε χώρους που θα υποδείξει η διεύθυνση του σχολείου µε φροντίδα, δαπάνες και µεταφορικά µέσα του προµηθευτή τα οποία θα είναι τελείως καθαρά και απολυµασµένα Α.9. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να είναι υγιές, γεγονός το οποίο θα προκύπτει από επίσηµα έγγραφα (βιβλιάρια υγείας θεωρηµένα από το αρµόδιο τµήµα της /νσης Υγείας από το οποίο να προκύπτει ότι τα εν λόγω άτοµα είναι εµβολιασµένα και έχουν κάνει τις αναγκαίες εξετάσεις για µεταδοτικά νοσήµατα, ηπατίτιδα, φυµατίωση κτλ) και άρα ικανά για την ως άνω εργασία. Όλα τα παραπάνω θα είναι ανά πάσα στιγµή στη διάθεση και των µελών των επιτροπών ελέγχου και σε περίπτωση ασθένειας ή ακαταλληλότητάς τους θα πρέπει άµεσα να αντικατασταθούν. Α.10. Η συµπεριφορά των ατόµων που θα έρχονται σε επαφή µε τους µαθητές, τους γονείς και το προσωπικό του σχολείου, θα πρέπει να είναι άψογη. Α.11. Απαγορεύεται η εκ µέρους του αναδόχου εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου και δεξαµενής υγραερίου στο χώρο που παραχωρείται από το σχολείο για την συντήρηση των φαγητών σε κατάλληλη θερµοκρασία. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση φιαλών υγραερίου για τη λειτουργία σχετικών συσκευών. Α.12. Η εποπτεία της λειτουργίας του εργαστηρίου παρασκευής του προς προµήθειας συσσιτίου, και ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας των χρησιµοποιουµένων υλικών, της ποσότητας και του βάρους των χορηγουµένων µερίδων φαγητού, καθώς και ο [4/9]

5 (αιφνιδιαστικός) έλεγχος της καθαριότητας του χώρου του εστιατορίου, διενεργείται από την Επιτροπή ελέγχου συµβάσεων, και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που διενεργείται από τις καθ' ύλην αρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες (Αγορανοµία, Υγειονοµική Υπηρεσία Υπουργείου ή τη /νση Εµπορίου, Κτηνιατρικής, ΕΦΕΤ κ.τ.λ.). Τα ανωτέρω όργανα παρακολουθούν την τήρηση όλων των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο, τα δε πορίσµατά τους θα υποβάλλονται στην εκάστοτε αρµόδια υπηρεσία προς ενηµέρωση και λήψη σχετικών αποφάσεων όπου τυχόν χρειάζεται. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν. Α.13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους που υπάγονται στο εργαστήριο, µε δικά του έξοδα. Α.14. Παρακάτω παρουσιάζεται ο ενδεικτικός πίνακας πλήρων γευµάτων για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας του προσφερόµενου εδεσµατολογίου από ευτέρα µέχρι και Παρασκευή. Το προαναφερόµενο ηµερήσιο εδεσµατολόγιο θα πρέπει απαραίτητα να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες υγιεινής διατροφής και τον παρακάτω πίνακα. Β. Προτεινόµενο ενδεικτικό εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο. α/α Ηµέρα Κύριο πιάτο Συνοδευτικά 1 ευτέρα Ζυµαρικά µε κιµά Ψωµί ολικής άλεσης ή λευκό, τριµµένο τυρί, νωπή σαλάτα (µε ελαιόλαδο) 2 Τρίτη Κοτόπουλο µε πιλάφι ή ψάρι (σχάρας ή βραστό δίχως ζωµό) 3 Τετάρτη Ψάρι (σαρδέλα, σκουµπρί, τόνος νωπός ή κατεψυγµένος, τσιπούρα ιχθυοτροφείου, λαβράκι ιχθυοτροφείου) 4 Πέµπτη Μοσχάρι µε πατάτες (πουρέ ή φούρνου ή τηγανιτές) Ψωµί, νωπή σαλάτα (µε ελαιόλαδο) ή Ψωµί, βραστή πατάτα, βραστά λαχανικά ψωµί ολικής άλεσης ή λευκό, πατάτες λεµονάτες ή πατατοσαλάτα, σαλάτα εποχής, φρούτο εποχής Ψωµί ολικής άλεσης ή λευκό, νωπή σαλάτα (µε ελαιόλαδο) 5 Παρασκευή Λαδερό λαχανικό ή όσπριο Ψωµί ολικής άλεσης ή λευκό (διπλή µερίδα), βραστό αυγό, 50γρ τυρί, νωπό φρούτο εποχής ή γλυκό Β.1. Το τελικό εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο καθορίζεται σε συνεργασία του προµηθευτή µε τη ιεύθυνση του Σχολείου κάθε Παρασκευή και ισχύει για την επόµενη εβδοµάδα. Η ιεύθυνση του Σχολείου αναρτά σε καθορισµένο µέρος το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα σίτισης για να λάβουν γνώση οι µαθητές του Σχολείου. Επίσης, ένα αντίγραφο στέλνεται στον Προϊστάµενο της αντίστοιχης ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και ένα στον ήµο Σερρών. [5/9]

6 Γ. Ποιότητα ειδών διατροφής Γ.1. Τα τρόφιµα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύµατα (κύριο πιάτο) και τα συνοδευτικά τους, θα είναι Α' ποιότητας και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις υγειονοµικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις. Γ.2. Επιπλέον δεν θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά (γαλακτοµατοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές, κ.τ.λ. (Ε) που χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία. Γ.3. Το βάρος της µερίδας θα είναι αυτό που προσδιορίζεται από την Αγορανοµική ιάταξη 14/1989 (άρθρο 212), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Γ.4. Τα κρέατα, ψάρια, πουλερικά µε τα οποία θα παρασκευάζεται το κυρίως φαγητό, θα είναι νωπά και κυρίως φρέσκα. Σε περίπτωση δυσκολίας ανεύρεσης φρέσκων ψαριών θα αντικαθίστανται µε καταψυγµένα (γλώσσα, µπακαλιάρο, σφυρίδα, τόνο) Γ.5. Τα γλυκά θα είναι σε ελαφριά µορφή π.χ. ζελέ φρούτων, κρέµα (βανίλια ή κακάο), ρυζόγαλο, κοµπόστα (ροδάκινο, βερίκοκο), κέικ, κλπ. Τα φρούτα θα έχουν ποικιλία π.χ. µπανάνα, µήλο, αχλάδι, πορτοκάλι και γενικά εποχής και σύµφωνα µε την ποιότητα των όρων της προκήρυξης. Γ.6. Όλα τα φαγητά και οι σαλάτες µαγειρεύονται και σερβίρονται µε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο µε οξύτητα µέχρι 1%. Γ.7. Επίσης, θα διανέµεται ζεστό και θα οµαδοποιείται ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών σε κάθε τάξη. Γ.8. Απαγορεύεται η προσθήκη σε ένα τρόφιµο, οποιασδήποτε ανόργανης ή οργανικής ύλης, έστω και αβλαβούς, ή η εφαρµογή φυσικής, χηµικής ή βιολογικής µεθόδου που δεν αναφέρεται ρητά στο πρότυπο του εν λόγου τροφίµου και καθορίζεται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Σε περίπτωση που µέρος των προσφεροµένων φαγητών δεν παρασκευάζεται από τον ίδιο τον προµηθευτή (γλυκά, κοµπόστες, κλπ), τότε αυτός οφείλει µε δική του ευθύνη να τηρήσει τον παρόντα όρο. Γ.9. Σε τακτικά χρονικά διαστήµατα, θα ασκείται υγειονοµικός έλεγχος στο χώρο που προετοιµάζονται και παρασκευάζονται τα γεύµατα και στο σχολείο.. Καταγωγή των προσφεροµένων υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος.1. Πριν και µετά τη σύναψη της σύµβασης, καταρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηµατικής µονάδας παρασκευής του προσφερόµενου προϊόντος που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ' εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ µετά τη σύναψη της σύµβασης, µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του προµηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρµόδιου αποφασίζοντος οργάνου, µετά από γνώση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Ε. Προσωρινή και οριστική παραλαβή των συσσιτίων Ε.1. Η παραλαβή των συσσιτίων, ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. [6/9]

7 Ε.2. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωµαλιών. Ε.3. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ήµος Σερρών δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. Ε.4. Η παραλαβή των παραπάνω συσσιτίων, ενεργείται βάσει των κείµενων διατάξεων ως την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγύησης. Ε.5. Η οριστική παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείµενων διατάξεων µε µακροσκοπικό έλεγχο. Ε.6. Η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Ε.7. Σε περίπτωση οµόφωνης απόρριψης των προσκοµιζοµένων ειδών µόνο για λόγους ποιότητας, ο προµηθευτής µπορεί να ζητήσει πραγµατογνωµοσύνη από τους αρµόδιους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής, Υγιεινής και Εµπορίου, των οποίων η γνώµη είναι δεσµευτική για την Επιτροπή παραλαβής του Σχολείου. Ε.8. Αν το πόρισµα των παραπάνω υπαλλήλων είναι υπέρ της απόρριψης των ειδών λόγω συµβατικών εκτροπών αναφορικά µε την ποιότητα, ο προµηθευτής, υποχρεούται στην αντικατάσταση των ειδών, διαφορετικά το σχολείο έχει το δικαίωµα να προµηθευτεί τα είδη από άλλους επιχειρηµατίες σε ίση ποσότητα υπολογίζοντας σε βάρος του προµηθευτή κάθε πρόσθετη επιβάρυνση από τη συµβατική τιµή. Κατά την παράδοση των γευµάτων πρέπει να παρίσταται ο προµηθευτής αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπό του ενήλικο και εγγράµµατο, του οποίου την ιδιότητα πρέπει να καταστήσει γνωστή στο σχολείο για να µπορεί να υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής, δειγµατοληψίας, απόρριψης ως και αυτά των παραβάσεων. ΣΤ. Επιτροπή Παραλαβής κατά την παράδοση ΣΤ.1.Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται καθηµερινά από τριµελές επιτροπή καθηγητών ή υπαλλήλων του σχολείου ή εκπροσώπου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων που θα συγκροτηθεί µε ευθύνη του διευθυντή του σχολείου, για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Παραλαβής του ήµου ΣΤ.2. Αντικείµενο της Επιτροπής παραλαβής είναι: Α. Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά και ποσοτικά προµήθειας των ειδών. Β. Ο έλεγχος καθαριότητας και τακτικής απολύµανσης (βάση βεβαιώσεων) του µεταφορικού µέσου του προµηθευτή Γ. Η σύνταξη για την καθηµερινή προσκόµιση των ειδών, πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης και διαπίστωσης παράβασης. ΣΤ.3. Εάν ο προµηθευτής ή ο αντιπρόσωπός του θα αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω πρωτόκολλα, θα πρέπει να γίνει ρητή µνεία σ' αυτά για την άρνησή του, θα σηµειώνονται δε εκτός από τα πραγµατικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της παράβασης, το είδος ή την ποσότητα ανάλογα µε την παράβαση, η ποιότητα, προέλευση ή κάθε άλλο διακριτικό γνώρισµα του προς προµήθεια είδους. [7/9]

8 Ζ. Μη εκτέλεση προµήθειας. Η µη εκτέλεση της προµήθειας δεν δικαιολογείται, παρά µόνο σε περίπτωση πανελλαδικής κλαδικής απεργίας, αλλά και σ' αυτή την περίπτωση θα γίνεται προσπάθεια από τον προµηθευτή για την εξυπηρέτηση των µαθητών µε άλλα µέσα. Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ.11389/93 (ΦΕΚ 185/1993 τ.β) του ΥΠ.ΕΣ...Α (ΕΚΠΟΤΑ) Η. Υπογραφή Σύµβασης. Η υπογραφή και έναρξη ισχύς της σύµβασης µεταξύ του ανάδοχου προµηθευτή και του ήµου Σερρών Θα πραγµατοποιηθεί µε την έγκριση χρηµατοδότησης του Υπ. Εσωτερικών βάσει του Ν.4257/2014 αρθ.69 παρ 2 Σέρρες ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΕΤΟΥ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ [8/9]

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Πληροφορίες: Αγγελος Παστουρµατζής Ταχ. /νση: Σέρρες Κ.Καραµανλή 36 τ.κ Τηλέφωνο: / FAX: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η ενδεικτική τιµή µονάδας για κάθε µαθητή, αντιστοιχεί στο µέγιστο ηµερήσιο κόστος χωρίς Φ. Π. Α. και αυτό υπολογίζεται, σύµφωνα µε ό,τι περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές για το σχολικό έτους Το σχολικό έτος αρχίζει τον Σεπτέµβριο και εκτιµάται ότι θα απαιτηθούν 150 ηµέρες σίτισης, πλην εκδροµών, εορτών και λοιπών αργιών. Περιγραφή Μαθητές Ηµέρες Τιµή Μονάδας Συνολική Τιµή ( ) ( ) Σίτιση µαθητών Μουσικού Γυµνασίου Λυκείου ΣΕΡΡΩΝ Σύνολο Φ. Π. Α. 23 % Γενικό Σύνολο Ο προϋπολογισµός είναι ενδεικτικός και η τελική δαπάνη θα εξαρτηθεί εκτός των ηµερών σίτισης και από τον ακριβή αριθµό των µαθητών. Σέρρες ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΕΤΟΥ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ [9/9]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Πλατεία Βιζυηνού 1 Ταχ. Κωδ. : 69100 Πληροφορίες : Μ.Γκιουλέ Τηλέφωνο : 2531352436 FAX : 2531082705 Αρ.µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002285721 2014-09-12

14REQ002285721 2014-09-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14REQ002285721 2014-09-12 Σίτιση µαθητών Μουσικού Γυµνασίου - Λυκείου Ιλίου Κ. Μ. : Π102/2014 ΠΡΟΫΠ.:. 189.662,03 µε το Φ.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002824383. Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου Κ. Μ. : Π72/2015. ΠΡΟΫΠ.: 274.454,40 με το Φ. Π. Α.

15REQ002824383. Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου Κ. Μ. : Π72/2015. ΠΡΟΫΠ.: 274.454,40 με το Φ. Π. Α. 15REQ002824383 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου Κ. Μ. : Π72/2015 ΠΡΟΫΠ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Μελέτης: 186 /2014 Προμήθεια γευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ΕΚ-2013)»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ΕΚ-2013)» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΠ: 22487/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ΕΚ-2013)» Ο ήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια : Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου- ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Λυκείου Καρδίτσας ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠ. : 45.460,80 χωρίς το Φ. Π. Α. Κα:15-6481.0000 CPV:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003000863 2015-08-28

15PROC003000863 2015-08-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΑΠ: 234/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πληρ.: Μαρμαριτσάκη Μαρία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ CPV 15894210-6 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 122.528,30 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ CPV 15894210-6 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 122.528,30 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγία Ταχ. Κώδικας: 33 100 Άμφισσα Προμήθεια: Σίτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016» Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 57.600,00 χωρίς ΦΠΑ CPV: 15894210-6

ΕΡΓΟ : «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016» Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 57.600,00 χωρίς ΦΠΑ CPV: 15894210-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΡΓΟ : «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016» Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 57.600,00 χωρίς ΦΠΑ CPV: 15894210-6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Πλατεία Βιζυηνού 1 Ταχ. Κωδ. : 69100 Πληροφορίες : Μ.Γκιουλέ Τηλέφωνο : 2531352436 FAX : 2531082705 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΣΗ : 12.389,38 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 24 / 2015

ΠΙΣΤΩΣΗ : 12.389,38 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 24 / 2015 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 24 / 2015 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1. Προμήθεια ειδών σίτισης με την μορφή CATERING 2. Προμήθεια Γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου 3. Προμήθεια καθαριστικών και λοιπών ειδών υγιεινής 4. Λοιπές δαπάνες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015. Προϋπολογισµού: 155.126,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015. Προϋπολογισµού: 155.126,40 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ//ΝΣΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΡΕΣΙΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:./2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 17ο Χλµ. Λ. Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

(προκηρύσσεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/07, άρθρο 25, περ. 1γ και την υπ' αριθμ. 9/25-11-2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου)

(προκηρύσσεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/07, άρθρο 25, περ. 1γ και την υπ' αριθμ. 9/25-11-2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 099727226 Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002314712 2014-09-30

14PROC002314712 2014-09-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 235.137,29 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1511) για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 235.137,29 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1511) για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βέροια 11-12-2009 Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Αριθμ.Πρωτ. :6264 Ταχ.Κώδικας : 59 100 Αριθ. Διακήρυξης 13 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4.

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 3 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΗΣ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

17/7/2015 & & 2.960 74 3,90 / 11.544,00 11.544,00 23% 2.655,12 14.199,12 & &

17/7/2015 & &    2.960  74 3,90 / 11.544,00 11.544,00 23% 2.655,12 14.199,12 & & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (επί ποινή αποκλεισµού) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρείας παρασκευής γευµάτων µε δυναµικότητα παραγωγής τουλάχιστον 1.000 µερίδων ηµερησίως. Άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 4/9/2014 Αρ. Πρωτ.: 3151 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 4/9/2014 Αρ. Πρωτ.: 3151 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 4/9/2014 Αρ. Πρωτ.: 3151 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληρ. Τηλέφωνο Fax E-mail : Ιωάννου Θεοτόκη 72 : 49100,

Διαβάστε περισσότερα

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013)

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 312.268 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω έγγραφα (στο φάκελο των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς), ως απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002888077 2015-07-02

15PROC002888077 2015-07-02 15PROC002888077 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 29/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 18190 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2013 «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για οκτώ μήνες, με σκοπό τη διανομή του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2013 «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για οκτώ μήνες, με σκοπό τη διανομή του ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2013 «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για οκτώ μήνες, με σκοπό τη διανομή του σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από την Αστική Μη Κερδοσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ1291Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ1291Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 11/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 6671 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 471 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 013/2013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Για την Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας πενήντα (50) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για ένα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 013/2013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Για την Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας πενήντα (50) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για ένα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 013/2013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Για την Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας πενήντα (50) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για ένα έτος στους ενοίκους του Ιδρύματος με την επωνυμία «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΘ46907Κ-Ξ5Ν. Ρόδος 12/06/2012 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΣΗ ΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖΘ46907Κ-Ξ5Ν. Ρόδος 12/06/2012 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. δ/νση: 85100 Ρόδος Τ.Θ. 138 - Ρόδος Πληροφορίες:... Τηλέφωνο: (22413) 60379/60158 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή

ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31-07-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 26534

Αθήνα, 31-07-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 26534 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 31-07-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 26534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα