Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ"

Transcript

1 Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 278 Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αίτηση ακυρώσεως... 1 Αίτηση αναιρέσεως Απαλλοτρίωση αναγκαστική... 4 Διοικ. Δικαστήρια - Διοικ. Δικονομία... 5 Εταιρείες Κοινωνική ασφάλιση... 8 Περιβάλλον... 9 Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - Οικοδομές Υπάλληλοι Σωμάτων Ασφαλείας Φορολογία εισοδήματος Φορολογία κληρονομιών Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων Φορολογικά Βιβλία και Στοιχεία

2 - 2 - Φόρος Προστιθεμένης Αξίας ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση αναιρέσεως...22 Αλλοδαποί...23 Ανταγωνισμός Απαλλοτρίωση αναγκαστική Αποκαταστατική νομοθεσία Αστική ευθύνη του Δημοσίου Αστικός Κώδικας Αυτοκίνητα Βιομηχανία Δάση Δήμοι - Κοινότητες Δικαστήρια - Δικαστικοί λειτουργοί Διοίκηση Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικές συμβάσεις Διοικητική πράξη Εκπαίδευση Εμπόριο Επαγγέλματα Επιμελητήρια Επιχειρήσεις Εταιρείες Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου Ιατροί - ιατρικά επαγγέλματα Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Ναυτιλία - πλοία Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Νόμος - νομοθετική εξουσία Νοσηλευτικά ιδρύματα - κλινικές... 96

3 - 3 - Οργανισμοί Περιβάλλον Προσφυγή Στρατολογία Συμβούλιον Επικρατείας Συνάλλαγμα Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - οικοδομές Τελωνεία - δασμοί Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι στρατιωτικοί Υπάλληλοι Σωμάτων Ασφαλείας Φάρμακα - καλλυντικά Φαρμακοποιοί - φαρμακεία Φορολογία εν γένει Φορολογία εισοδήματος Φορολογία κληρονομιών Φορολογία χαρτοσήμου Φορολογίες διάφορες Φορολογικά βιβλία και στοιχεία Φόρος Προστιθεμένης Αξίας ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Δ' 4696/ , 82 ΣΤ' 2362/ Ε' 2418/1999-7μ. επιλύει... 33, 62 Ε' 2419/1999-7μ. επιλύει... 26, 125, 130 Ε' 2422/ , 128 Ε' 2501/ Ε' 2656/ Β' 2921/1999-7μ Β' 2922/1999-7μ

4 - 4 - Β' 2928/1999-7μ Δ' 3121/ Δ' 3151/1999-7μ , 61, 73, 83, 84 Δ' 3248/ ΣΤ' 3384/ Ε' 3634/1999-7μ ΣΤ' 3730/ Β' 3846/ , 151 Β' 3853/ Β' 3955/1999-7μ , 158 ΣΤ' 4013/ , 70 ΣΤ' 4024/ Β' 4033/ , 162 Β' 4034/ Β' 4043/1999-7μ Ε' 4046/1999-7μ., επιλύει Α' 4104/ ΣΤ' 4113/ ΣΤ' 4166/ ΣΤ' 4167/1999-7μ , 111 Β' 4185/ Β' 4228/ Δ' 151/ Δ' 274/2000-7μ Δ' 276/2000-7μ , 77 Δ' 284/ Γ' 399/ , 135, 137 Γ' 412/ Δ' 745/ Γ' 781/ Δ' 810/ Δ' 813/ , 107 Β' 1425/ , 163 Β' 1426/ , 153

5 - 5 - Γ' 1525/ Γ' 1539/ ΣΤ' 1590/2000-7μ., επιλύει... 75, 76, 89 Α' 1975/ , 53 Γ' 2370/ , 108 Ε' 2613/ , 99, 120, 126 Δ' 3245/ ΣΤ' 3512/ , 67 Β' 3539/ , 145, 156 Β' 3546/ ΣΤ' 3938/ Β' 3989/ παρ. εις 7μ.... 4, 10, 16 Α' 4076/ παρ. εις 7μ.... 8, 12 Β' 4089/ Β' 4091/ , 155 Γ' 4108/ Δ' 4156/2000-7μ Δ' 4159/ Α' 4182/ Α' 4199/ , 48, 49, 50 Δ' 4237/ , 72 ΣΤ' 4259/ ΣΤ' 4269/ , 35, 45, 56, 104, 105 ΣΤ' 4280/2000-7μ., επιλύει... 87, 100 ΣΤ' 4332/ Α' 6/2001-7μ., επιλύει... 29, 93, 109 ΣΤ' 30/ , 144 Β' 62/2001-7μ , 95, 124, 160 Β' 73/2001-7μ, παρ. εις Ολομ.... 2, 19 Δ' 195/2001-7μ Β' 224/ παρ. εις 7μ Γ' 251/ , 116, 141 Β' 302/2001-7μ , 147, 168 Β' 307/2001-7μ , 43, 154

6 - 6 - Ε' 425/ παρ. εις 7μ.... 1, 9 Γ' 456/ παρ. εις 7μ Ε' 465/ , 110, 118 ΣΤ' 470/ παρ. εις 7μ....7 ΣΤ' 476/ , 79, 80, 94, 115, 121 Δ' 525/ παρ. εις 7μ , 13 Δ' 526/2001-7μ , 101, 112, 114 Β' 537/ παρ. εις 7μ Β' 543/ παρ. εις 7μ.... 5, 6 Β' 544/ παρ. εις 7μ.... 3, 18 Δ' 584/ , 81 Β' 617/ παρ. εις 7μ Γ' 623/2001-7μ., επιλύει Ολ. 714/ , 40 Ολ. 716/ επιλύει... 41, 55, 58 Δ' 784/ , 106

7 - 7-1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς περιβάλλον παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα του αν έχουν έννομο συμφέρον να προσβάλλουν πράξη εγκρίσεως χωροθετήσεως ιχθυοτροφείου οι καθολικοί διάδοχοι του αρχικώς εκμισθώσαντος την χερσαία έκταση ιδιοκτησίας του για τη δημιουργία του ιχθυοτροφείου... Ε' 425/2001 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Β. Καμπίτση 2 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Έκταση αναιρετικού ελέγχου βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Απόφαση συνέπειες βλ. κατωτ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Άρση βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. προσφυγή παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν εγκύρως ασκείται προσφυγή ομορρύθμου εταιρείας υπογραφόμενη από ένα εκ των από κοινού δρώντων συνεκκαθαριστών... Β' 543/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Σ. Μαρκάτης εις επταμ.) 6 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ομόρρυθμες εκκαθάριση βλ. ανωτ. 5

8 - 8-7 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Εταιρείες ανώνυμες ευθύνη διευθυνόντων συμβούλων παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της εκτάσεως της αλληλεγγύου ευθύνης των διευθυνόντων συμβούλων ανωνύμου εταιρείας για χρέη από αποκρυβέντα κέρδη... ΣΤ' 470/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Ν. Ντούβας εις επταμ.) 8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση γενικά παροχές συντάξεις ανώτατα όρια παραπέμπεται λόγω μείζονος σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της συμφωνίας προς το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 1405/83, διότι παραπέμπει στις αποδοχές ανωτάτου δικαστικού λειτουργού όπως ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, προκειμένου να προβεί στον καθορισμό του ανωτάτου ορίου των συντάξεων συνταξιούχων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών κυρίας και επικουρικής ασφαλίσεως αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που είναι άσχετα με την οργανική σύνθεση των δικαστηρίων... Α' 4076/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Π. Μπραΐμη εις επταμ.) 9 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιβάλλον προέγκριση χωροθετήσεως παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα του επαρκούς της αιτιολογήσεως πράξεως εγκρίσεως χωροθετή-

9 - 9 - σεως ιχθυοτροφείου εξ απόψεως εκτιμήσεως των στοιχείων του άρθρου 6 του Ν. 2242/94... Ε' 425/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Β. Καμπίτση εις επταμ.) 10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα φορολογική ισότης βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα οικιστικό περιβάλλον βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Δικαστικοί λειτουργοί αποδοχές βλ. ανωτ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Σχέδια πόλεων - οικοδομές όροι και περιορισμοί δομήσεως ποσοστά καλύψεως παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της συμφωνίας προς το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος του άρθρου 1 παρ. 5 περ. α' του Ν. 1772/88 το οποίο επιτρέπει ποσοστό καλύψεως 50% σε περιοχές που ίσχυαν προηγουμένως το πανταχόθεν ελεύθερο ή το ασυνεχές σύστημα δομήσεως, εφ' όσον πρόκειται περί χαμηλού κτιρίου... Δ' 525/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Θ. Αραβάνης εις επταμ.) 14 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Υπάλληλοι σωμάτων ασφαλείας αξιωματικοί ΕΛΑΣ κρίσεις παραπέμπεται λόγω μείζονος σπουδαιότητας στην

10 επταμελή σύνθεση το ζήτημα εάν κατ' άρθρ. 29 παρ. 1 του Π.Δ. 24/1997 συνεκτιμώνται κατά την κρίση των αστυνομικών υποδιευθυντών και στοιχεία των δύο προηγουμένων βαθμών, εφόσον δεν αναφέρονται σε χρόνο πέρα της δεκαετίας... Γ' 456/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Π. Καρλή εις επταμ.) 15 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φορολογία εισοδήματος Ζ' πηγή τεκμήριο παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν επιτρέπεται η συναγωγή δικαστικού τεκμηρίου από το γεγονός ότι ιατρός έλαβε πρόσθετη αμοιβή από ορισμένους ασθενείς προκειμένου το δικαστήριο να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτός έλαβε πρόσθετη αμοιβή από τους υπόλοιπους ασθενείς που χειρούργησε, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι οι αμοιβές που έλαβε από την κλινική συνίστανται σε μικροποσά... Β' 224/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Ε. Αναγνωστοπούλου εις επταμ.) 16 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ Φορολογία κληρονομιών προσδιορισμός αξίας παραπέμπεται λόγω μείζονας σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος η μη εφαρμογή μειωτικού συντελεστή σε ακίνητα στα οποία η πάροδος χρονικού διαστήματος οκτώ ετών δημιουργεί υποχρέωση της Διοικήσεως να άρει την επιβληθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση... Β' 3989/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Σ. Μαρκάτης εις επταμ.)

11 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα που ανέκυψε ως προς την έννοια των άρθρων 2 παρ. 2 και 5 παρ. 2 του Ν. 1587/50 και ειδικότερα ως προς την εφαρμογή τους στην περίπτωση που από τις συντρέχουσες συνθήκες προκύπτει ότι το οριστικό συμβόλαιο έχει συνταχθεί σε εκτέλεση του προσυμφώνου... Β' 617/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Σ. Χρυσικοπούλου εις επταμ.) 18 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων κατ' ιδίαν στοιχεία δελτίο παροχής υπηρεσιών παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν λόγοι αναιρέσεως αναφερόμενοι στην μη απάντηση σε ουσιώδεις ισχυρισμούς που αφορούσαν στην απόδειξη της δαπάνης (παροχή υπηρεσιών) από στοιχεία πέραν του δελτίου παροχής υπηρεσιών, έπρεπε να απορριφθούν ως αντικείμενοι στα κριθέντα με προηγούμενη αναιρετική απόφαση... Β' 544/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Σ. Χρυσικοπούλου εις επταμ.) 19 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κώδικας βιβλίων και Στοιχείων κυρώσεις παραπέμπεται λόγω μείζονος σπουδαιότητας στην Ολομέλεια το ζήτημα αν δύναται να ελεγχθεί το πρώτον κατ' αναίρεση η νομιμότητα της πράξεως επιβολής κυρώσεως του Κ.Β.Σ.... Β' 73/2001 επταμ. (παρ. Εισηγητής : Σ. Χρυσικοπούλου εις Ολομ.)

12 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Φόρος προστιθεμένης αξίας διαδικασία προσωρινή πράξη παραπέμπεται λόγω μείζονος σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν επιτρέπεται κατ' άρθρο 40 του Ν. 1642/86 η έκδοση προσωρινής πράξεως όταν η παράλειψη δηλώσεως της φορολογητέας αξίας ή η ανακρίβεια της δηλωθείσης αξίας δεν προκύπτουν από τα βιβλία ή τα στοιχεία του υποχρέου σε φόρο, αλλά από τιμολόγια ή άλλα στοιχεία που έχουν εκδοθεί από τρίτους... Β' 537/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Ε. Αναγνωστοπούλου εις επταμ.) 21 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη κυβερνητικές πράξεις πράξεις, με τις οποίες επετράπη η υποδοχή και διαμονή στη Θεσσαλονίκη νατοϊκών δυνάμεων καθώς και η διέλευσή τους από την Ελληνική επικράτεια, ως αναγόμενος στη διαχείριση των διεθνών σχέσεων της χώρας, είναι κυβερνητικές και επομένως δεν υπόκεινται στον ακυρωτικό έλεγχο... Δ' 4156/2000 επταμ. Εισηγητής : Π. Κοτσώνης 22 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως παραδεκτό γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. ν. 2298/95 εμπρόθεσμη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., εφ' όσον κατά την περιέλευσή της στο Διοικητικό Πρωτοδικείο δεν είχε παρέλθει η κατ' άρθρ. 12 του Ν. 2298/95 τρίμηνη προθεσμία, η οποία λόγω της αναστολής των προθεσμιών για το Δημόσιο κατά τις δικαστικές διακοπές και της περαιτέρω κατ' άρθρ. 18 παρ. 2 του Ν. 2743/1999 αναστολής των προθεσμιών για την ενέργεια διαδικαστικών πράξεων που αφορούν "κατοίκους" εν

13 γένει του Λεκανοπεδίου Αττικής, άρχισε να τρέχει στις Β' 62/2001 επταμ. Εισηγητής : Ι. Γράβαρης 23 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Αλλοδαποί νομίμως ανακαλείται άδεια παραμονής που είχε χορηγηθεί σε αλλοδαπή ενόψει της ιδιότητάς της ως συζύγου Έλληνα υπηκόου, εάν διαπιστωθεί αιτιολογημένα από την αρμόδια για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών διοικητική αρχή ότι δεν υπάρχει πραγματική συμβίωση των συζύγων / δεν απαιτείται δε στην περίπτωση αυτή απόφαση πολιτικού δικαστηρίου περί ακυρώσεως ή λύσεως του γάμου, ούτε η επίκληση άλλων λόγων δημοσίου συμφέροντος... Δ' 3248/1999 Εισηγητής : Η. Μάζος 24 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανταγωνισμός γνωστοποίηση συγκεντρώσεως η θεσπιζόμενη με το άρθρο 4 παρ. 1-4 του Ν. 703/1977 ρύθμιση είναι λεπτομερής και δύναται να εφαρμοσθεί αυτοτελώς και πριν από την έκδοση της κανονιστικής αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου περί καθορισμού του ειδικοτέρου περιεχομένου της γνωστοποιήσεως. Β' 2928/1999 επταμ. Εισηγητής : Σ. Καραλής 25 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Απαλλοτρίωση αναγκαστική προς διάνοιξη εθνικής οδού το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 653/1977 που αφορά τον καθορισμό της καταβλητέας αποζημιώσεως και τις σχετικές υποχρεώσεις

14 αυτοαποζημιώσεως των ωφελουμένων παροδίων απαλλάσσει απλώς ορισμένα υπό γεωργική εκμετάλλευση ακίνητα από τις επιβαρύνσεις αυτές και δεν έχει την έννοια ότι καθιστά τα ακίνητα αυτά αναπαλλοτρίωτα... Δ' 4159/2000 Εισηγητής : Θ. Αραβάνης 26 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Άρση βλ. κατωτ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ βλ. κατωτ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αποκατάσταση αστών προσφύγων η απόλυτη απαγόρευση μεταβιβάσεως και κατασχέσεως των ακινήτων που παρεχωρούντο προς αποκατάσταση των μέχρι προσφευγόντων στον ελλαδικό χώρο, η οποία απαγόρευση είχε επιβληθεί αρχικώς προς εξασφάλιση του σκοπού της σχετικής αποκαταστατικής νομοθεσίας, έπαυσε να ισχύει μεταγενεστέρως ώστε, κατ' εναρμόνιση προς τις ήδη επελθούσες μεταβολές των συνθηκών ζωής των παραχωρησιούχων, να διευρυνθεί το δικαίωμά τους προς διάθεση των ακινήτων τους κατά το προ της αποπληρωμής του τιμήματος χρονικό διάστημα / εν τέλει δε το Κράτος έκλεισε το θέμα της αποπληρωμής του τιμήματος με τη διαγραφή των μη εξοφληθέντων χρεών των αστών προσφύγων που προέρχονται από τη στεγαστική τους αποκατάσταση και την έκδοση οριστικών τίτλων κυριότητας των παραχωρηθέντων ακινήτων χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού. ΣΤ' 3384/1999 Εισηγητής : Ε. Νίκα

15 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αστική ευθύνη Δημοσίου από παράλειψη εκδόσεως κανονιστικής πράξεως συντρέχει παράλειψη νομοθετήσεως, και όταν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η θέσπιση κατ' ουσίαν κανόνων δικαίου έχει ανατεθεί, κατ' εξουσιοδότηση νόμου, σε διοικητικό όργανο που καθίσταται έτσι αρμόδιο για την έκδοση κανονιστικής πράξεως, η οποία περιλαμβάνει κανόνες του εξ αντικειμένου δικαίου / εν τούτοις, επί ασκήσεως τέτοιας δευτερογενούς νομοθετικής λειτουργίας, επικρατούν οι όροι και περιορισμοί που τυχόν θέτει η εξουσιοδοτική διάταξη, οι οποίοι και διέπουν δεσμευτικώς την κατ' εξουσιοδότηση κανονιστική ρύθμιση / εάν, ειδικότερα, πρόκειται για περίπτωση που αφορά την καθιέρωση ενός δικαιώματος προς παροχή, δεν εμποδίζεται ο εξουσιοδοτών νόμος να αναγνωρίσει εξ αρχής και αμέσως αυτό το δικαίωμα, με την έννοια ότι, το θεωρεί, από την έναρξη της ισχύος του νόμου, ως παρεχόμενο, καταλείπωντας απλώς στο εξουσιοδοτημένο όργανο την περιορισμένη εξουσία να θεσπίσει συμπληρωματικούς κανόνες δικαίου, αναγκαίους για την περαιτέρω ρύθμιση τεχνικών λεπτομερειών ή των όρων ασκήσεως του δικαιώματος / στην περίπτωση αυτή δεν συγχωρείται να καθίσταται το δικαίωμα ανενεργό, διά της παραλείψεως της επιτασσόμενης συμπληρωματικής κανονιστικής ρυθμίσεως αυτού, όταν η σχετική επιταγή της εξουσιοδοτήσεως δεν επιτρέπει μετάθεση του χρόνου ενάρξεως της ισχύος του δικαιώματος / συνεπώς, εάν ο εξουσιοδοτών νόμος δεν επιτρέπει τη μετάθεση του χρόνου ενάρξεως της ισχύος του δικαιώματος, το οποίο παρέχεται αμέσως από αυτόν, η άσκηση της αρμοδιότητας προς κανονιστική ρύθμιση καθίσταται δέσμια, η παράλειψη της Διοικήσεως να ασκήσει την κανονιστική αυτή αρμοδιότητα είναι αντίθετη προς το νόμο, από την παράλειψη δε αυτή δημιουργείται ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου προς αποζημίωση κατ' άρθρο 105 Εισ. ΝΑΚ / εφ' όσον δε, ο ίδιος ο

16 νομοθέτης καθιερώνει αμέσως και από την έναρξη ισχύος του νόμου, το δικαίωμα προς παροχή, η αναγνώριση με δικαστική απόφαση της υποχρεώσεως της Διοικήσεως ν' ασκήσει την κανονιστική της αρμοδιότητα θεσπίζοντας τους αναγκαίους για την εφαρμογή του νόμου, συμπληρωματικούς κανόνες, ούτε συνιστά επέμβαση της Δικαστικής Λειτουργίας στο έργο της Νομοθετικής ή εκτελεστικής ούτε έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της διακρίσεως των εξουσιών... Α' 6/2001 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής : Θ. Παπαευαγγέλου 978/2000 πεντ.) 30 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Σύμβαση εγγυήσεως βλ. κατωτ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Αυτοκίνητα επιβατηγά δημοσίας χρήσεως η αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου με άλλο πρέπει να γίνεται είτε συγχρόνως με τον αποχαρακτηρισμό του παλαιού αυτοκινήτου, είτε εντός ευλόγου χρόνου από αυτόν / σε εναντία περίπτωση, το δικαίωμα εκ της αδείας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου αποδυναμούται και απόλλυται, η δε αντίστοιχη θέση αυτοκινήτου πρέπει να θεωρηθεί κενή και να κινηθεί η διαδικασία πληρώσεώς της σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις / τούτο δε διότι η επί μακρόν διατήρηση κενής της αντίστοιχης θέσεως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου θα απέβαινε επί ζημία του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο επιβάλλει την ταχεία ικανοποίηση των μεταφορικών αναγκών της οικείας διοικητικής μονάδος αλλά και των δικαιωμάτων όσων έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και ενδιαφέρονται να καταλάβουν την κενή θέση. Δ' 195/2001 επταμ. Εισηγητής : Θ. Αραβάνης

17 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Βιομηχανία επενδύσεις η αίτηση περί υπαγωγής επενδύσεως στις διατάξεις του Ν. 1892/90 πρέπει να στηρίζεται σε ακριβή πραγματικά δεδομένα ως προς τους παράγοντες εκείνους από τους οποίους κρίνεται η ύπαρξη ή όχι προοπτικών κερδοφόρας δραστηριότητος της επιχειρήσεως και επομένως, η βιωσιμότης αυτής / εάν διαπιστωθεί ανακρίβεια στα πραγματικά αυτά δεδομένα, η αίτηση απορρίπτεται και η Διοίκηση δεν υποχρεούται να ερευνήσει τη βιωσιμότητα της επιχειρήσεως επί τη βάσει των ακριβών πραγματικών δεδομένων που η ίδια έχει ενδεχομένως διαπιστώσει / (μειοψ.)... Δ' 3121/1999 Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου 33 ΔΑΣΗ Δάση χαρακτηρισμός διαδικασία άρθρου 14 ν. 998/79 μετά την υπό της πρωτοβαθμίου ή Δευτεροβαθμίου Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων άσκηση της αρμοδιότητάς τους και την οριστική κρίση τους, επί αντιρρήσεων ή επί προσφυγής αντιστοίχως περί του δασικού ή μη χαρακτήρος συγκεκριμένης εκτάσεως, οι Επιτροπές αυτές, δεν δύνανται να επανέλθουν επί της αυτής υποθέσεως κατ' ανάκληση της οριστικώς εκδοθείσης αποφάσεώς τους, τούτο δε ακόμη και αν πρόκειται για τυπικούς λόγους νομιμότητας / (μειοψ.)... Ε' 2418/1999 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Μ. Ε. Κωνσταντινίδου παρ. 587/99 πενταμ.)

18 ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες εκλογές διαδικασία ψηφοδέλτια κατά κοινή πείρα, η ταυτότητα του εκλογέα δεν αποκαλύπτεται εκ μόνου του λόγου ότι αυτός χρησιμοποιεί ψηφοδέλτιο που έχει εκτυπωθεί για άλλο δημοτικό διαμέρισμα του ιδίου δήμου και όχι για αυτό, στο οποίο ο ίδιος ανήκει / ως εκ τούτου, η συνταγματική αρχή της μυστικότητας της ψήφου δεν επιβάλλει την τυπική ακυρότητα του ψηφοδελτίου αυτού και δεν καθιστά αντισυνταγματικό το άρθρο 5 παρ. 9 του Ν. 2539/97 με το οποίο, σκοπείται όπως είναι πρόδηλο, ο περιορισμός των ακυροτήτων που είναι δυνατόν να προκληθούν λόγω συγχύσεως κατά την ταυτόχρονη εκλογή όλων των δημοτικών αρχών... Γ' 2370/2000 Εισηγητής : Π. Καρλή 35 ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Περιουσία παραχώρηση βλ. κατωτ ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες παραχώρηση αλσών από το Δημόσιο από καμμία διάταξη της υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.44,1/21566/ κοινής αποφάσεως του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθώς και του Π.Δ. 49/1988 δεν προκύπτει η ανάθεση σε Υφυπουργό Εσωτερικών της αρμοδιότητας του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1644/86 του Υπουργού Εσωτερικών για τη μεταβίβαση της κυριότητας των αλσών του Δημοσίου στο Δήμο Αθηναίων (μειοψ.)... Ολομ. 714/2001 Εισηγητής : Θ. Χατζηπαύλου

19 ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες έσοδα ανταποδοτικά τέλη το οικονομικό βάρος που επιβλήθηκε με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κατ' επίκληση του άρθρου 25 παρ. 14 του Ν. 1828/89, υπό την ονομασία τέλος, δεν συνιστά αντάλλαγμα ιδιαίτερης υπηρεσίας παρεχομένης προς τα πρόσωπα που βαρύνονται με την καταβολή του, αλλά επιβάλλεται για τη δημιουργία εσόδων προκειμένου ο οικείος δήμος να οργανώσει, να εξοπλίσει με μηχανικά μέσα και να επανδρώσει με προσωπικό μια υπηρεσία που θα συνδράμει την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία στην προστασία των πευκοφύτων περιοχών του Δήμου / επιβάλλεται δηλαδή για τη δημιουργία υπηρεσίας που θα ωφελήσει εντελώς αόριστο κύκλο προσώπων και όχι ειδικώς τα πρόσωπα που βαρύνονται με αυτό / υπό τα δεδομένα αυτά η ως άνω οικονομική επιβάρυνση δεν έχει τον χαρακτήρα ανταποδοτικού τέλους... ΣΤ' 3938/2000 Εισηγητής : Ε. Νίκα 38 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Δικαστικοί λειτουργοί αποδοχές η προβλεφθείσα κατά δόσεις εξόφληση δεν συνιστά δυσμενή διάκριση σε βάρος των δικαστικών λειτουργών έναντι των ιατρών του ΕΣΥ, οι οποίοι εισέπραξαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα τις υψηλότερες αποδοχές τους μηνιαίως, διότι αφορά ειδική κατηγορία αποδοχών ήτοι αποδοχών παρελθόντος χρόνου που ανεγνωρίσθησαν ότι οφείλοντο αναδρομικώς κατά συνταγματική επιταγή. ΣΤ' 4167/1999 επταμ. Εισηγητής : Ε. Νίκα

20 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Συνταξιούχοι φορολόγηση βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρμοδιότητες μεταβίβαση βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ανυπόστατη απόφαση Νομάρχου περί μεταβιβάσεως δικαιώματος υπογραφής δημοσιευθείσας υπό τη μορφή ανακοινώσεως σε τοπική εφημερίδα, αφού η δημοσίευση αυτή δεν περιέχει τα κύρια στοιχεία της κανονιστικής πράξεως, αφού ούτε το όργανο στο οποίο μεταβιβάζεται το δικαίωμα της υπογραφής ή να φέρει, ούτε προσδιορίζει την αρμοδιότητα στην οποία αναφέρεται το δικαίωμα υπογραφής... Ολομ. 716/2001 (κατ. παρ. Εισηγητής : Σ. Ρίζος 3366/99 Ε' Τμ.) 42 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. προσφυγή δεν είναι τρίτος κατ' άρθρ. 74 παρ. 1 Κ.Φ.Δ. ο κατά νόμον αλληλεγγύως υπόχρεως, όταν η πράξη έχει εκδοθεί σε βάρος του και κατονομάζεται ο ίδιος ρητώς σε αυτή ως εις ολόκληρον υπόχρεως για την πληρωμή της φορολογικής υποχρεώσεως... ΣΤ' 4166/1999 Εισηγητής : Α. Συγγούνα 43 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. προσφυγή πρόσθετοι λόγοι κατ' άρθρα 81 και 84 Κ.Φ.Δ. το αντικείμενο της φορολογικής διαφοράς που άγεται ενώπιον του

21 πρωτοβαθμίου δικαστηρίου προσδιορίζεται από την πράξη ή τις πράξεις που προσβάλλονται με την προσφυγή / αποκλείεται πάντως η προβολή με το δικόγραφο προσθέτων λόγων αιτιάσεων που αφορούν όχι την πράξη που προσβλήθηκε με την προσφυγή, αλλά άλλη πράξη, έστω και συναφή... Β' 307/2001επταμ. Εισηγητής : Ν. Σκλίας 44 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. έφεση όρια ελέγχου ελεγκτή κατ' αναίρεση παράλειψη του διοικητικού εφετείου να λάβει αυτεπαγγέλτως υπόψη νομική πλημμέλεια της πράξεως της φορολογικής αρχής, συντρέχει είτε στην περίπτωση κατά την οποία τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν την πλημμέλεια προκύπτουν από την προσβαλλόμενη απόφαση, είτε στην περίπτωση που τα περιστατικά αυτά τέθηκαν υπόψη του διοικητικού εφετείου και με υπόμνημα... Β' 4089/2000 Εισηγητής : Ε. Γαλανού 45 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διαφορές άρθρου 7 ν. 702/1977 δικαιοδοσία βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διαφορές ν. 1406/1983 δημόσια έργα προσφυγή απαράδεκτο βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

22 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 αγωγή εφόσον με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου αναπέμφθηκε η υπόθεση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, η παραπεμπτική αυτή απόφαση του Διοικητικού Εφετείου εδέσμευε ως προς το ζήτημα αυτό το Διοικητικό Πρωτοδικείο προς το οποίο έγινε η παραπομπή / όταν δε επελήφθη της υποθέσεως το Διοικητικό Πρωτοδικείο είχε, εν τω μεταξύ δημοσιευθεί ο Ν. 1868/89 ο οποίος καθιέρωσε την αγωγή αποζημιώσεως ως αυτοτελές ένδικο βοήθημα σε σχέση με την προσφυγή / εφόσον δε ο νόμος αυτός κατέλαβε μετά την παραπομπή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου ολοκλήρου της υποθέσεως, δικονομικώς εκκρεμή την αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου έπαυσαν πλέον να ισχύουν οι συνέπειες του δεδικασμένου από την αρχική απόφαση του ιδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου και το τελευταίο μπορούσε να εκδικάσει αυτοτελώς το αγωγικό αίτημα / και τούτο ενόψει του ότι η εκ νέου εκκρεμοδικία του αγωγικού αιτήματος πρέπει να έχει τα αυτά τουλάχιστον αποτελέσματα με την έγερση νέας αγωγής / (μειοψ.)... Α' 4199/2000 Εισηγητής : Α. Καλογεροπούλου 48 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Γενικώς αυτοτέλεια αγωγής βλ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Γενικώς δεδικασμένο βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Δέσμευση δικαστηρίου αναπομπής βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

23 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 ΚΕΔΕ έφεση ενεργητική νομιμοποίηση κατ' άρθρ. 85 παρ. 1 ΚΕΔΕ, ως διάδικος καθ' ού στρέφεται το ένδικον μέσον της ανακοπής επί διαφορών του ΚΕΔΕ είναι αυτό τούτο το Ελληνικό Δημόσιο, η δε ως άνω διάταξη ετέθη όχι για να καταστήσει επί των διαφορών αυτών ως μοναδικό νόμιμο εκπρόσωπο του Δημοσίου τον κατά περίπτωση αρμόδιο Διευθυντή του Δημοσίου Ταμείου, αλλά για να καθορίσει επακριβώς την τήρηση της σχετικής προς τας επιδόσεις διαδικασίας κατά συνέπεια, νομίμως ασκείται έφεση από μόνο τον Υπουργό Εμπορίου (με απόφαση του οποίου είχε επιβληθεί πρόστιμο σε βάρος τραπέζης για παράβαση των διατάξεων περί εξαγωγικού εμπορίου) και όχι από τον αρμόδιο Διευθυντή της οικείας οικονομικής υπηρεσίας κατά πρωτοδίκου αποφάσεως, εκδοθείσης επί ανακοπής της οφειλετρίας κατά της αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου, στη σχετική δίκη επί της οποίας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου το Δημόσιο είχε εκπροσωπηθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Διευθυντή της Δ.Ο.Υ. και τον Υπουργό Εμπορίου... ΣΤ' 4013/1999 Εισηγητής : Ν. Ντούβας 52 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διοικητικές συμβάσεις δημόσια έργα διαδικασία κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 23/1993 και των άρθρων της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, οι αναθέτουσες αρχές εξακολουθούν να είναι αρμόδιες για τον καθορισμό του επιπέδου της οικονομικής και χρηματοδοτικής ικανότητας καθώς και των τεχνικών ικανοτήτων, που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε συγκεκριμένο διαγωνισμό για την ανάθεση δημοσίου έργου / όσον δε αφορά την απόδειξη των ικανοτήτων αυτών, η εγγραφή σε επίσημο κατάλογο ανεγνωρισμένων εργοληπτών

24 ενός κράτους μέλους, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας και μπορεί να αντικαταστήσει, ειδικώς ως προς την τεχνική ικανότητα, τον πίνακα εκτελεσθέντων κατά την τελευταία πενταετία έργων, μόνο στο μέτρο που η κατάταξη αυτή στηρίζεται σε κριτήρια ισοδύναμα προς τα οριζόμενα από την αναθέτουσα αρχή για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου, για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, επιπέδου τεχνικής ικανότητας... Δ' 4696/1998 Εισηγητής : Δ. Πετρούλιας 53 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διοικητικές συμβάσεις δημόσια έργα διαδικασία αίτηση θεραπείας όταν πρόκειται για έργα που εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή των ν.π.δ.δ. που εποπτεύονται από αυτό, η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία ή στην Προϊσταμένη Αρχή / δηλαδή, και στην περίπτωση αυτή ισχύει ο καθιερούμενος από την παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 1418/84 κανών της επιδόσεως της αιτήσεως θεραπείας με δικαστικό επιμελητή, δεδομένου άλλωστε ότι στη διάταξη αυτή παραπέμπουν τα άρθρα 6 παρ. 1 και 18 παρ. 1 του Π.Δ. 378/87 / ο τύπος αυτός, ως εκ του σκοπού που επιδιώκεται με αυτόν,είναι ουσιώδης και συνεπώς, η μη τήρησή του καθιστά την αίτηση θεραπείας απαράδεκτη και την επακολουθούσα προσφυγή ενώπιον του διοικητικού εφετείου απορριπτέα για το λόγο αυτό... Α' 1975/2000 Εισηγητής : Θ. Παπαευαγγέλου

25 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διοικητικές συμβάσεις δημόσια έργα παραλαβή εφ' όσον κατά την παραλαβή του έργου αποκαλύφθηκαν πλημμέλειες, η Υπηρεσία δεν υπεχρεούτο κατ' άρθρ. 41 παρ. 9 του Π.Δ. 475/76 να παραλάβει το έργο, αλλ' εδικαιούτο να αναβάλει, για εύλογο χρονικό διάστημα, την παραλαβή, προκειμένου να κρίνει σχετικά με το ουσιώδες ή μη των εν λόγω πλημμελειών, εν όψει και του συνολικού, υπό παράδοση, έργου και να ασκήσει τα δικαιώματα της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, δεν έτρεχε δε κατά το διάστημα αυτό, η προθεσμία αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου... (μειοψ.). Α' 4182/2000 Εισηγητής : Θ. Παπαευαγγέλου 55 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Κανονιστικές βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Κανονιστικές βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Διαδικασία τύποι μη ουσιώδεις βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Διαδικασία δημοσίευση βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Διαδικασία δημοσιότης βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Διοικητική πράξη ανάκληση γενικές αρχές κατά γενική αρχή του δικαίου των διοικητικών πράξεων, πράξη αναρμοδίως εκδοθείσα, νομίμως ανακαλείται από το εκδόν

26 αυτή διοικητικό όργανο, τούτο δε προκειμένου να αποκατασταθεί στο νομικό κόσμο ή νομιμότητα κατ' εξαφάνιση της αναρμοδίως εκδοθείσης πράξεως και να καταστεί εφεξής δυνατή η αδέσμευτη ρύθμιση του θέματος από το κατά νόμον αρμόδιο όργανο / τούτο ισχύει, ακόμη και αν το διοικητικό όργανο, για την ανάκληση της αναρμοδίως υπ' αυτού εκδοθείσης διοικητικής πράξεως, επικαλείται άλλη αιτιολογία και όχι την αναρμοδιότητά του / (μειοψ.)... Ε' 4046/1999 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής : Ν. Ρόζος 2657/99 πενταμ.) 61 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ανάκληση βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ανάκληση πράξεις αμετάκλητες βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ανωτάτη όργανα αρμοδιότητες βλ. κατωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ εκλογή διαδικασία δεν απαιτείται από το άρθρο 65 του Ν. 2083/1992 τα μέλη των εισηγητικών επιτροπών να κατέχουν τη γλώσσα, στην οποία έχει συνταχθεί το έργο των υποψηφίων, τους οποίους καλούνται να αξιολογήσουν / σε περίπτωση δε που σημαντικό τμήμα του έργου ενός ή περισσοτέρων εκ των υποψηφίων έχει συνταχθεί σε γλώσσα την οποία δεν γνωρίζουν τα μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, πρέπει απλώς να προκύπτει ότι τα τελευταία αυτά μέλη μπορούσαν να έχουν και είχαν τελικώς πρόσβαση στην ουσιαστική επιστημονική πλευρά του συγκεκριμένου αξιολογούμενου έργου από μετάφραση αυτού

27 είτε στα ελληνικά είτε σε άλλη τρίτη γλώσσα, την οποία κατέχουν (μειοψ.)... Γ' 1539/2000 Εισηγητής : Χ. Ράμμος 65 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ εκλογή διαδικασία από το άρθρο 6 του Ν. 2083/1992 συνάγεται ότι για τον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής απαιτείται απόφαση που λαμβάνεται από το εκλεκτορικό σώμα σε συνεδρίαση με τη φυσική παρουσία και ορισμένη απαρτία των μελών του και δεν αρκεί η λήψη αποφάσεως διά τηλεφωνικής συνεννοήσεως μεταξύ των μελών... Γ' 4108/2000 Εισηγητής : Γ. Παπαμεντζελόπουλος 66 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ανωτάτη αναγνώριση τίτλων εξωτερικού βλ. κατωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη φοιτητές μεταπτυχιακές σπουδές σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 και 2 του Ν. 2083/1992 η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, και για την συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, η δε επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ του οικείου Τμήματος, που συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. ΣΤ' 3512/2000 Εισηγητής : Δ. Κυριλλόπουλος

28 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτέρα Τ.Ε.Ι. στους σπουδαστές που ενεγράφησαν στα Τ.Ε.Ι. δυνάμει του εξαιρετικού νομοθετικού καθεστώτος του άρθρου 112 παρ. 12 του Ν. 1892/90, και αν αυτοί κατά το χρόνο δημοσίευσης του Ν. 2232/94 είχαν ήδη περαιώσει τις σπουδές τους και τους είχε ήδη απονεμηθεί κανονικός τίτλος σπουδών από τα Τ.Ε.Ι. με την αναδρομικής φύσεως διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2233/94 χορηγείται πλέον το αποκαλούμενο στο νόμο Ειδικό Πτυχίο το οποίο δεν αποτελεί τίτλο σπουδών, αλλά λογίζεται ως ισότιμο προς το πτυχίο Τ.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας μόνο για τις περιπτώσεις μισθολογικών μεταβολών στην Μέση Εκπαίδευση των κατόχων τους εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι στους ανωτέρω εκπαιδευτικούς είχε επιτραπεί, δυνάμει του Ν. 1892/90, η εγγραφή τους στο 3ο ή το 5ο εξάμηνο σπουδών στα Τ.Ε.Ι. με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων τους και όχι την κατά τα λοιπά εξίσωσή τους προς τους κανονικούς σπουδαστές και πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. και δη κατ' απόκλιση των παγίως οριζομένων για την κατάταξη πτυχιούχων στα Τ.Ε.Ι.... ΣΤ' 4113/1999 Εισηγητής : Ν. Ντούβας 69 ΕΜΠΟΡΙΟ Εμπόριο εξαγωγές ο εξαγωγέας, στον οποίο επιβάλλεται για λόγους προστασίας του εθνικού νομίσματος, η υποχρέωση εισπράξεως του αντιτίμου της συναλλαγής σε συνάλλαγμα και η δραχμοποίησή του μέσα σε ορισμένη προθεσμία, απαλλάσσεται της υποχρεώσεως αυτής μόνον επί ανωτέρας

29 βίας, σε περίπτωση δηλαδή που αν και έκανε ό,τι μπορούσε, η είσπραξη του συναλλάγματος κατέστη αδύνατη... Δ' 813/2000 Εισηγητής : Φ. Αρναούτογλου 70 ΕΜΠΟΡΙΟ Κυρώσεις βλ. ανωτ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Κανόνες οργανώσεως βλ. κατωτ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Επιμελητήρια Τεχνικό όταν το ΔΙΚΑΤΣΑ διαπιστώνοντας ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα στην Ελλάδα, αναγνωρίζει πτυχίο ανωτάτης σχολής της αλλοδαπής γενικώς ως ισότιμο των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό, τότε, επί υποβολής σχετικού αιτήματος ενδιαφερομένου, ανακύπτει κατά το άρθρο 2 παρ. 6 του Π.Δ. της 27-11/ , αρμοδιότητα της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. να κρίνει εάν και κατά πόσο πρόκειται περί πτυχίου μηχανικού και σε ποία από τις ειδικότητες που απαριθμούνται στην παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου πρέπει να ενταχθεί ως συγγενέστερη. Δ' 4237/2000 Εισηγητής : Φ. Αρναούτογλου 73 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιχειρήσεις προβληματικές κατά την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 1892/1990, η συμφωνία περιορισμού ή ρυθμίσεων των χρεών επιχειρήσεως δεσμεύει μεν, όταν συντρέχουν οι τασσόμενες από αυτό προϋποθέσεις, το Δημόσιο, αλλά μόνον υπό την ιδιότητά του ως πιστωτού της

30 επιχειρήσεως / κατά συνέπεια, η δέσμευση αυτή δεν κωλύει επί συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 5 παρ. 5 του Κανονισμού 2407/92, τη λήψη των προβλεπομένων μέτρων ασκήσεως διοικητικής εποπτείας επί επιχειρήσεως ασκήσεως αερομεταφορών, υπό τον όρο, βεβαίως, ότι κατά την έκδοση των σχετικών πράξεων, η Διοίκηση λαμβάνει υπ' όψη την κατάσταση των χρεών της επιχειρήσεως, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την επικύρωση από το αρμόδιο Εφετείο, της συμφωνίας περιορισμού ή ρυθμίσεως των εν λόγω χρεών. Δ' 3151/1999 επταμ. Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 74 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανώνυμες παροχές προς μέλη του Δ.Σ. βλ. κατωτ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Εταιρείες ανώνυμες ευθύνη μελών Δ.Σ. με τα άρθρα 10 του Ν. 542/77 και 45 του Ν. 1642/86 ορίζεται ως κρίσιμος χρόνος, μεταξύ άλλων, ο χρόνος της διαλύσεως της ανωνύμου εταιρείας, ως τοιαύτης νοουμένης και της κηρύξεως αυτής εις πτώχευσιν, προκειμένου να προσδιορισθούν τα συγκεκριμένα εκείνα πρόσωπα, τα οποία διοικούν, κατά το προαναφερθέν χρονικόν σημείον, το νομικόν πρόσωπον της ανωνύμου εταιρείας, τα οποία υπέχουν πρόσθετον υποχρέωσιν, διά την πληρωμήν των φόρων, οι οποίοι βαρύνουν το νομικόν πρόσωπον της ανωνύμου εταιρείας / εκ τούτων συνάγεται περαιτέρω, ότι το διοικητικό δικαστήριο προκειμένου να προσδιορίσει επακριβώς, τον κρίσιμο χρόνο διαλύσεως ανωνύμου εταιρείας εις περίπτωσιν λύσεως αυτής λόγω κηρύξεώς της εις πτώχευσιν στηρίζεται αναγκαίως εις την κηρύττουσαν την πτώσευσιν απόφασιν του πολιτικού δικαστηρίου και εν όψει του χρόνου πτωχεύσεως, τον οποίον αυτή καθορίζει οφείλει να προσδιορίσει εν συνεχεία, τα

31 συγκεκριμένα εκείνα πρόσωπα, τα οποία λόγω της προαναφερθείσης ιδιότητός των, διοικούν, κατά τον κρίσιμο αυτό χρόνο το νομικό πρόσωπο της εταιρείας και τα οποία και μόνο υπέχουν, τελικώς, την πρόσθετον υποχρέωσιν πληρωμής των φόρων / εκ τούτου δε παρέπεται, κατά λογικήν συνέπειαν ότι το αυτό διοικητικόν δικαστήριον οφείλει, το ίδιο, να ερευνά ποία υπήρξε η πορεία της πτωχευτικής διαδικασίας και ειδικότερα, κατά πόσον η κηρύξασα την πτώχευσιν α.ε. απόφασις των πολιτικών δικαστηρίων, εξακολουθεί να παράγει τα έννομα αυτής αποτελέσματα η έχει τυχόν ανατραπεί, κατόπιν ασκήσεως των προβλεπομένων από τον νόμο ενδίκων μέσων, διά της εκδόσεως νέας αποφάσεως πολιτικού δικαστηρίου και ότι συνεπώς ο καθορισθείς δι' αυτής χρόνος πτωχεύσεως έχει οριστικοποιηθεί... ΣΤ' 1590/2000 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής : Ν. Σακελλαρίου 3/2000 πενταμ.) 76 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανώνυμες πτώχευση βλ. ανωτ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Εταιρείες ανώνυμες χρηματιστηριακές ανάκληση αδείας λειτουργίας το άρθρο 4 π αρ. 5 του Ν. 1806/1988 δεν θεσπίζει ως ουσιώδη τύπο της διαδικασίας, πρόσθετη υποχρέωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να καλέσει σε κάθε περίπτωση τη χρηματιστηριακή εταιρεία, προτού ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της, να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία, τάσσοντάς της σχετική προθεσμία... Δ' 276/2000 επταμ. Εισηγητής : Γ. Ανεμογιάννης

32 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Σχέση κοινοτικού με εθνικό δίκαιο υπεροχή βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρχή της διαδικαστικής αυτονομίας των κρατών - μελών βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Οδηγίες μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Ένωση κοινή αγροτική πολιτική υπό το κράτος του Κανονισμού 1096/88, όπως ίσχυε αρχικά, για την ένταξη του ενδιαφερόμενου γεωργού στο σύστημα αποζημιώσεως του Κανονισμού, απαιτείτο, μεταξύ των άλλων, αφ' ενός μεν η παύση της γεωργικής δραστηριότητας του ενδιαφερομένου και αφ' ετέρου, είτε η εγκατάλειψη της γεωργικής παραγωγής στην έκταση της γεωργικής εκμεταλλεύσεως, είτε η παραχώρηση της γεωργικής εκμεταλλεύσεως σε τρίτον για γεωργικούς σκοπούς, προκειμένου ο τρίτος να επαυξήσει την γεωργική εκμετάλλευση που διέθετε ήδη και να συνεχίσει την αγροτική καλλιέργεια στην παραχωρούμενη έκταση από , για την ένταξη στο καθεστώς ενισχύσεως του Κανονισμού1096/88 απαιτείται, σωρευτικώς, η παύση της γεωργικής δραστηριότητας του παλαιού κατόχου και η εγκατάλειψη της γεωργικής παραγωγής στην έκταση της γεωργικής εκμεταλλεύσεως, δηλαδή είτε ο προορισμός της εκτάσεως για δάσωση ή για μη γεωργικούς σκοπούς, είτε η παύση της γεωργικής παραγωγής στην έκταση της εκμεταλλεύσεως / επομένως, από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού 3808/89 καταργήθηκε η δυνατότητα συνδυασμού της παύσεως της γεωργικής δραστηριότητας του παλαιού κατόχου με την

33 παραχώρηση της γεωργικής εκμεταλλεύσεως σε τρίτους για τη συνέχιση της γεωργικής παραγωγής το άρθρο 22 του Ν. 2040/92, καθ' ο μέρος επιτρέπει, μετά την , την παραχώρηση της γεωργικής εκμεταλλεύσεως του παλαιού κατόχου σε νέο κάτοχο προς το σκοπό συνεχίσεως της γεωργικής παραγωγής, αντίκειται στο άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισμού 3808/89 και είναι ανίσχυρη... Δ' 584/2001 Εισηγητής : Θ. Αραβάνης 82 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημόσια έργα βλ. ανωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Μεταφορές αεροπορικές βλ. ανωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφορές αεροπορικές ελλειπούσης οιασδήποτε περί του αντιθέτου ενδείξεως στο κείμενο του Κανονισμού 2407/92, η προβλεπόμενη στο άρθρο 13 παρ. 4 δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της πράξεως, με την οποία άδεια εκμεταλλεύσεως χορηγείται σε αερομεταφορέα ή ανακαλείται, δεν αποτελεί στοιχείο αναγκαίο για τη νόμιμη υπόσταση της πράξεως αυτής αλλά απλό μέσο γνωστοποιήσεως της πράξεως σε όλα τα κράτη μέλη και στον ευρύτερο δυνατό κύκλο προσώπων / (μειοψ.)... Δ' 3151/199 επταμ. Εισηγητής : Δ. Γρατσίας... προκειμένου να χορηγήσει την άδεια εκμεταλλεύσεως, η αρμόδια αρχή ελέγχει όχι μόνον εάν οι δραστηριότητες του

34 αερομεταφορέα θα ασκούνται υπό επαρκείς συνθήκες ασφαλείας, αλλά και αν οι υπηρεσίες του παρέχονται από υγιείς, από χρηματοοικονομικής απόψεως, συνθήκες / μεταγενέστερη μεταβολή των τελευταίων αυτών συνθηκών μπορεί, εξάλλου, να οδηγήσει στη λήψη των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 5 του Κανονισμού / μεταξύ των μέτρων αυτών περιλαμβάνεται και η ανάκληση της αδείας εκμεταλλεύσεως, εάν διαπιστωθεί αρμοδίως, κατά πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη κρίση, μετ' εκτίμηση του κατ' έτος υποβαλλομένου ισολογισμού ή των προς τούτο εκτάκτως ζητουμένων στοιχείων, ότι ο ελεγχόμενος αερομεταφορέας δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες και δυνητικές υποχρεώσεις του για περίοδο δώδεκα μηνών / εάν δε η κρίση αυτή της Διοικήσεως αιτιολογηθεί νομίμως και επαρκώς, μπορεί να παράσχει αυτοτελές έρεισμα στο μέτρο της ανακλήσεως της αδείας εκμεταλλεύσεως, ανεξαρτήτως της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων από τις οποίες εξαρτούν την ανάκληση της ανωτέρω αδείας άλλες διατάξεις του Κανονισμού... Δ' 3151/1999 επταμ. Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 85 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ελευθερία γνώμης βλ. κατωτ ΙΑΤΡΟΙ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ε.Σ.Υ. πειθαρχικό δίκαιο βλ. κατωτ. 100

35 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΔΕ κατάσχεση κατ' αρθρ. 41 παρ. 7 του ΚΕΔΕ και οι περί ανατροπής της κατασχέσεως διατάξεις του άρθρου 1019 Κ. Πολ. Δικ. δεν έχουν εφαρμογή κατά τη διαδικασία του ΚΕΔΕ... ΣΤ' 4332/2000 Εισηγητής : Α. Συγγούνα 89 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ευθύνη διοικούντων Α.Ε. βλ. ανωτ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΠΛΟΙΑ Ναυτιλία - πλοία κατ' άρθρ. 178 παρ. 3 του Ν.Δ. 187/1973 ειδική κατηγορία επιβατών αποτελούν και οι οδηγοί, οι οποίοι διακινούνται με τα οχήματά τους εντός ευρύτερης οικιστικής περιοχής... Δ' 254/2000 Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου 91 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρμοδιότητες βλ. κατωτ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Απαλλοτριώσεις βλ. κατωτ ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. ανωτ ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. κατωτ ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. κατωτ. 160

36 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΚΛΙΝΙΚΕΣ Νοσοκομεία ΕΣΥ εγκατάσταση πανεπιστημιακής κλινικής τόσο η εγκατάσταση πανεπιστημιακής κλινικής σε νοσοκομείο του ΕΣΥ όσο και η λήξη της εγκαταστάσεως αυτής γίνονται με την διαγραφόμενη στο άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 1397/83 διαδικασία, δεν είναι δε δυνατή η λήξη ή διακοπή της εγκαταστάσεως αυτής κατ' άλλο τρόπο / εξ άλλου, κατά τη διάρκεια της εγκαταστάσεως της πανεπιστημιακής κλινικής στο νοσοκομείο, αποφάσεις που επηρεάζουν την άσκηση του επιστημονικού ή εκπαιδευτικού της έργου πρέπει να λαμβάνονται κατόπιν συμπράξεως και των αρμοδίων πανεπιστημιακών οργάνων που έχουν την εποπτεία του έργου αυτού / δεν είναι, ως εκ τούτου, νόμιμη, η κατ' ενάσκηση της αρμοδιότητας εκτελέσεως έργων σχετικών με την κτιριακή υποδομή ή τους χώρους του νοσοκομείου, λήψη από το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου αποφάσεων που επηρεάζουν καθ' οιονδήποτε τρόπο την εγκατάσταση ή τη λειτουργία της πανεπιστημιακής κλινικής χωρίς την τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών. Ε' 2501/1999 Εισηγητής : Α. Ράντος 97 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οργανισμοί διάφοροι μετατροπή σε ΑΕ το κατ' εφαρμογήν του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2414/1996 εκδιδόμενο Π. Δ/γμα, με το οποίο δημόσιος οργανισμός που έχει τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου υπάγεται στις διατάξεις του νόμου τούτου, έχει ως μοναδική έννομη συνέπεια τη δημιουργία νόμιμης προϋποθέσεως για την, κατά την διαγραφόμενη στο άρθρο 2 του νόμου τούτου διαδικασία, έκδοση Π.Δ/τος για τη μετατροπή του σε ανώνυμη εταιρεία, διεπόμενη ως προς τη λειτουργία της από τα άρθρα 3 και

37 επομ. του νόμου τούτου / κατά συνέπεια, με τη δημοσίευση και θέση σε ισχύ νόμου που μετέτρεψε τον οργανισμό σε ανώνυμη εταιρεία και περαιτέρω, εθέσπισε ειδική εξ υπαρχής ρύθμιση για τη λειτουργία της, ματαιώθηκε πλέον εφεξής η δυνατότητα εκδόσεως Π. Δ/τος κατ' εφαρμογήν του άρθρου 2 του Ν. 2414/96 για μετατροπή του σε ανώνυμη εταιρεία... Δ' 274/2000 επταμ. Εισηγητής : Μ. Βροντάκης 98 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιβάλλον βιότοποι εις την έννοιαν του φυσικού περιβάλλοντος κατ' άρθρ. 24 παρ. 1 του Συντάγματος, εμπίπτουν και οι βιότοποι, οι οποίοι διά των φυσικών ιδιοτήτων των αποτελούν αναπόσπαστον στοιχείον του οικείου οικοσυστήματος μετά της πανίδος και χλωρίδος αυτών / εκ της ούτω επιτασσομένης προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος συνάγεται εξ άλλου και η θεμελιώδης αρχή της προστασίας της βιοποικιλότητος δυνάμει της οποίας τυγχάνουν ειδικής προστασίας είδη σπάνια ή απειλούμενα με εξαφάνισιν / εντεύθεν έπεται ότι εκ των αναγκών της προστασίας ταύτης αποκλείεται οιαδήποτε ανθρώπινη επέμβασις ή δραστηριότης επί βιοτόπων, δυναμένη να διαταράξει την ομαλήν λειτουργίαν αυτών ως οικοσυστημάτων... Ε' 465/2001 Εισηγητής : Ι. Καπελούζος 99 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιβάλλον καθορισμός ζωνών προστασίας απαιτείται για την έκδοση του κατ' άρθρ. 21 παρ. 1 και 2 του Ν. 1650/86 και άρθρ. 29 παρ. 1 και 2 του Ν. 1327/83 διατάγματος, που αποτελεί χωροταξική ρύθμιση, και η γνωμοδότηση του Κεντρικού ΣΧΟΠ σε κάθε περίπτωση, δηλαδή και προκειμένου

38 περί Ζ.Ο.Ε. σε άλλες εκτός Αττικής περιοχές, δεδομένου ότι κατά το άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος, η ρυθμιστική αρμοδιότητα για τη χωροταξία είναι κρατική αρμοδιότητα και επομένως, επί ρυθμίσεως με το περιεχόμενο αυτό, δεν αρκεί, η σύμπραξη, κατά τη διαδικασία θεσπίσεώς τους, συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων Ο.Τ.Α., όπως είναι το Νομαρχιακό ΣΧΟΠ, αλλ' απαιτείται η γνωμοδότηση του αντιστοίχου κρατικού συλλογικού οργάνου... Ε' 2613/2000 Εισηγητής : Α. Ράντος 100. ΠΡΟΣΦΥΓΗ Προσφυγή προθεσμία ειδικώς, επί θεμάτων επιβολής πειθαρχικών ποινών σε γιατρούς του ΕΣΥ, λόγω του ότι προβλέπονται δύο πειθαρχικά όργανα (διοικητικό συμβούλιο νοσοκομείου και κεντρικό πειθαρχικό συμβούλιο) καθώς και η δυνατότητα ασκήσεως εφέσεως καθ' ορισμένων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ενώπιον του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ανακύπτει υποχρέωση των αρμοδίων οργάνων, αφενός να κοινοποιούν πλήρη αντίγραφα των πειθαρχικών αποφάσεων στους τιμωρηθέντες και αφετέρου να τους γνωστοποιούν μαζί με την κοινοποίηση και ποίο ένδικο μέσο δύνανται να ασκήσουν κατά της αποφάσεως καθώς και την προθεσμία / η μη τήρηση δε των υποχρεώσεων αυτών καθιστά την προσφυγή εμπρόθεσμη, έστω και αν προκύπτει κατ' άλλο τρόπο γνώση από τον διωκόμενο της πειθαρχικής αποφάσεως / (μειοψ.) ΣΤ' 4280/2000 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος παρ. 2222/2000 πεντ.)

39 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Στρατολογία απαλλαγή αντιρρησιών συνειδήσεως παρεκκλίσεις από τη θεσπιζόμενη με το άρθρο 4 παρ. 6 του Συντάγματος καθολικότητα της προς στράτευση υποχρεώσεως των ικανών να φέρουν όπλα επιτρέπονται, εν όψει και της αρχής της ισότητας των Ελλήνων ενώπιον του νόμου, μόνο για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος που καθορίζονται από το νόμο επί τη βάσει γενικών και αντικειμενικών κριτηρίων, εφόσον, ενόψει και των εκάστοτε αμυντικών αναγκών της χώρας, δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του στρατεύματος / υπό τις προϋποθέσεις αυτές, είναι συνταγματικώς επιτρεπτές διαφοροποιήσεις ως προς την διάρκεια και τον χρόνο εκπληρώσεως της στρατιωτικής θητείας ή, ακόμη και η αναγνώριση περιπτώσεων απαλλαγής από την υποχρέωση προς στράτευση / εξ άλλου, δεν κατοχυρώνεται μεν, ούτε από το Σύνταγμα, ούτε από τα άρθρα 4 και 10 της Ε.Σ.Δ.Α., ατομικό δικαίωμα απαλλαγής των ικανών να φέρουν όπλα Ελλήνων, από την υποχρέωση προς στράτευση, για λόγους "αντίρρησης συνείδησης", είναι, όμως, συνταγματικώς ανεκτή, εφ' όσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και δεν θίγεται η εύρυθμη λειτουργία του στρατεύματος, η θέσπιση άσπιλης στρατιωτικής θητείας ή και άλλου είδους υποχρεωτικής υπηρεσίας για του αρνουμένους να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων / (μειοψ.) η θεσπιζόμενη με τις διατάξεις του Ν. 2510/1997 "εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία" των αντιρρησιών συνείδησης, αποτελεί καταρχήν συνταγματικώς ανεκτή παρέκκλιση από την υποχρέωση στρατεύσεως, εφόσον υπαγορεύεται από σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθοριζόμενους από το νόμο επί τη βάσει γενικών και αντικειμενικών κριτηρίων, δεν διαταρράσσει δε

40 την εύρυθμη λειτουργία του στρατεύματος, σύμφωνα με τη σχετική ανέλεγκτη καταρχήν δικαστικώς, κρίση του νομοθέτη (μειοψ.)... Δ' 526/2001 επταμ. Εισηγητής : Η. Μάζος 102 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Στρατολογία απαλλαγή κατ' άρθρ. 6 παρ. 7 της κανονιστικής υπουργικής αποφάσεως Φ 429.1/157/340105/ επί ψυχικών νοσημάτων, η Επιτροπή Απαλλαγών δύναται μεν να αποκλίνει από την γνωμάτευση του αρμοδίου ψυχιάτρου, μόνον, όμως, όταν αιτιολογεί επαρκώς τους λόγους της αποκλίσεως αυτής... Δ' 810/2000 Εισηγητής : Φ. Αρναούτογλου 103 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Στρατολογία εξαίρεση από πρόσκληση από την έναρξη της ισχύος των άρθρων 6 και 7 του Ν. 2510/1997, τα οποία ρυθμίζουν πλέον τα των αναβολών κατατάξεως στο στράτευμα για διαφόρους λόγους, δεν ισχύουν πλέον, οι προγενέστερες διατάξεις περί εξαιρέσεως από τις προσκλήσεις υπαλλήλων διεθνών οργανισμών / διέπονται αντιθέτως από τις εν λόγω διατάξεις όσοι στρατεύσιμοι είχαν ήδη υπαχθεί ή είχαν υποβάλλει σχετική αίτηση προ της ανωτέρω ημερομηνίας... Δ' 3245/2000 Εισηγητής : Α. Μ. Παπαδημητρίου

41 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Σχέση με διοικητικά δικαστήρια διάκριση ακυρωτικών προς διαφορές ουσίας βλ. κατωτ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητες Τμημάτων Α' Τμήμα οι διατάξεις του άρθρου 249 ΔΚΚ, οι οποίες αποσκοπούν προεχόντως στην εξασφάλιση στέγης σε αστέγους δημότες, έχουν αποκαταστατικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, οι πράξεις που εκδίδονται κατ' εφαρμογήν τους δεν ανάγονται στην διαχείριση της περιουσίας των Ο.Τ.Α., ώστε να δημιουργούν διαφορές ιδιωτικού δικαίου, αλλ' αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, οι οποίες εφ' όσον είναι ατομικές υπόκεινται σε προσφυγή ουσίας του άρθρου 7 παρ. 1 Ν. 702/77 στο διοικητικό πρωτοδικείο... λόγω όμως του ότι η προσβαλλόμενη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου έχει εν μέρει κανονιστικό χαρακτήρα, η αίτηση παραπέμπεται στο σύνολό της στο Α' Τμήμα... ΣΤ' 4269/2000 Εισηγητής : Σ. Χαραλάμπους 106 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητες Τμημάτων ΣΤ' Τμήμα υπάγεται στην αρμοδιότητα του ΣΤ' Τμήματος αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεως κηρύξεως απαλλοτριώσεως εκδοθείσης βάσει του άρθρου 102 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως, η οποία ανήκει στη νομοθεσία περί Ο.Τ.Α.... Δ' 784/2001 Εισηγητής : Δ. Γρατσίας

42 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Αρχή μυστικότητας ψήφου βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Αρχή διακρίσεως εξουσιών βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Γενικές αρχές προστασία βιοποικιλότητας βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότης βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότης βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότης βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα υποχρέωση στρατεύσεως βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα οικονομική ελευθερία βλ. κατωτ. 121

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 302 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 300 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 303 Έτη 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 306 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα)

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 14/4/2010 Σύµφωνα µε το 42/2010

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν δελτίο επιµελήθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Γεώργιος

Το παρόν δελτίο επιµελήθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Γεώργιος ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Τεύχος 12ο Νοέµβριος 2004 Αποφάσεις έτους 2002 σε φορολογικές υποθέσεις ΕΚ ΟΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 Το παρόν δελτίο επιµελήθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 Στις 26.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4174/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 170/2013) με τον οποίο θεσπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 1858 Ετος: 2015 Περίληψη Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών Ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων Αναστολή επιβολής κυρώσεων Οριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί)

ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί) ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί) Πρόεδρος: Γ. Σταυρόπουλος, αντιπρόεδρος Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος, πάρεδρος Δικηγόροι: Σπ. Δελλαπόρτας, Σύμβουλος ΝΣΚ, Μάρκος Παπαζήσης, Χρ. Βάρδακας [ΤΕΥΧΟΣ 4/2002]

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός αποφάσεως 778/2007

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός αποφάσεως 778/2007 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός αποφάσεως 778/2007 Περίληψη Υποχρέωση αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων - Είναι υποχρεωτική η αναγνώριση πτυχίου που πιστοποιεί επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-33 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-33 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-33 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ιάφορα φορολογικά θέµατα - Γενικά Αριθµός απόφασης: 3456 Έτος: 2009 Σύντοµη Περίληψη: - Επενδύσεις. Επιχορήγηση επενδύσεων.

Διαβάστε περισσότερα

N. 4174/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4330/2015. .Νένα Π.

N. 4174/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4330/2015. .Νένα Π. N. 4174/2013 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4330/2015 1.Νένα Π. Διονυσοπούλου ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Κρίσιμα ζητήματα θεσμικού πλαισίου Ο.Τ.Α. Διοικητικός χειρισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α 2 6 / 9 / 2 0 1 4

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Κρίσιμα ζητήματα θεσμικού πλαισίου Ο.Τ.Α. Διοικητικός χειρισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α 2 6 / 9 / 2 0 1 4 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Κρίσιμα ζητήματα θεσμικού πλαισίου Ο.Τ.Α. Διοικητικός χειρισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α 2 6 / 9 / 2 0 1 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. Δημοτικές αρχές....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 8 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14 Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Ρυθμιστικά Θέματα 29 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 41 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Φορολογική ευθύνη διοικητών εταιρειών για χρέη της εταιρείας προς το Δηµόσιο Ειδικότερα η περίπτωση των µέτρων για τη διασφάλιση των συµφερόντων του Δηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Κελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012. Μέλος των

Ενημερωτικό Δελτίο. Κελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012. Μέλος των Ενημερωτικό Δελτίο ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Κελεμένης & Συνεργάτες Μέλος των ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 6 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 13 Θέματα Εργατικού Δικαίου 18 Ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος. «Τακτοποίηση» αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων μεταβολών χρήσεων και διαδικασία υπαγωγής στο ν. 4014/2011. Οι αιτούντες

Διαβάστε περισσότερα