Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ"

Transcript

1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ Θεόδωρος Γούπος 1, Κωνσταντίνος Βρυώνης 2 1. Προϊστάµενος Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής ιεύθυνσης Αττικής, Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 28ης Περιφέρειας Νοµαρχίας Αθηνών, ρ. Παιδαγωγικών, 2. άσκαλος, 12ο ηµ. Σχ. Ηράκλειου Αττικής, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η όξυνση των περιβαλλοντικών προβληµάτων οδήγησε τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην αναζήτηση ενός µοντέλου ανάπτυξης που θα αντιµετωπίζει ολιστικά τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Καλλιεργήθηκε έτσι η ιδέα µιας Αειφόρου Βιώσιµης Ανάπτυξης, που αντιλαµβάνεται τον άνθρωπο ως µέρος των οικοσυστηµάτων και τους φυσικούς πόρους ως µη ανεξάντλητους. Η επίλυση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων µέσα από την ιδέα της Αειφόρου Ανάπτυξης απαιτεί αλλαγή σε αξίες και στάσεις ζωής. Τέτοιες αλλαγές δεν µπορεί παρά να έχουν ως βασικό µοχλό την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.), που εξελίσσεται εξ ορισµού σε µια «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία - (ΕΠΑ)». Στη χώρα µας, η εξέλιξη της Π.Ε. µέχρι σήµερα παρά τα θετικά στοιχεία της αντιµετώπισε και πολλές δυσκολίες µε αποτέλεσµα να βρίσκεται σε µια στασιµότητα. Επειδή όµως συνεχίζει να αποτελεί σήµερα το βασικό πυλώνα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ), οφείλει να εξοικειωθεί µε το καινούριο πλαίσιο που φέρνει η φιλοσοφία της αειφορίας. Απαραίτητο για µια τέτοια αλλαγή είναι να αναδειχθεί ο σηµαντικός ρόλος των Υπεύθυνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αφού είναι οι άµεσοι εµψυχωτές και διευκολυντές της εκπαιδευτικής προσπάθειας για µια Βιώσιµη και Αειφόρο Ανάπτυξη µέσα από αλλαγές σε αξίες και στάσεις ζωής. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε µια πρόταση για την αναβάθµιση και τη µετεξέλιξη του ρόλου των Υπεύθυνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µέσα από ένα αναπροσαρµοσµένο πλαίσιο σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες της εποχής µας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Αειφόρος Ανάπτυξη, Υπεύθυνοι Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αύξηση του ανθρώπινου πληθυσµού οδήγησε σε αντίστοιχη αύξηση των αναγκών του, που σαν αποτέλεσµα είχε την αλόγιστη χρήση του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας. Οι δραστηριότητες του ανθρώπου άρχισαν να δηµιουργούν περιβαλλοντικά προβλήµατα τα οποία µετά τη βιοµηχανική επανάσταση παρουσίασαν µια σταδιακή αλλά συνεχή αύξηση και µετά το Β Παγκόσµιο Πόλεµο επιδεινώθηκαν ραγδαία. Προβλήµατα όπως ο υπερπληθυσµός, η ρύπανση, το όζον, η λειψυδρία, το φαινόµενο θερµοκηπίου, η διαχείριση των απορριµµάτων και πολλά άλλα οδήγησαν σε µια οικολογική κρίση, που άρχισε να δηµιουργεί όλο και µεγαλύτερη ανησυχία και γενικευµένες κινητοποιήσεις για την αντιµετώπισή της.

2 Το οικολογικό κίνηµα άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη δυναµική που στηρίχτηκε από τη δηµιουργία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.). Μαζί άρχισαν να πιέζουν τις κυβερνήσεις πολλών κρατών για καλύτερη διαχείριση του Περιβάλλοντος. Η νοµοθεσία για το περιβάλλον όµως δεν επαρκεί για βιώσιµες λύσεις (Αθανασάκης Α.) αν δεν συνοδεύεται από την απόκτηση περιβαλλοντικής αγωγής και συνείδησης από όλους τους πολίτες που µπορεί να επιτευχθεί µε αντίστοιχη εκπαίδευση. Έτσι στη δεκαετία του 60 εµφανίστηκε η «περιβαλλοντική εκπαίδευση» ως ένα καινοτόµο εκπαιδευτικό κίνηµα στο πλαίσιο της προβληµατικής που έθεσε και ανάπτυξε το σύγχρονο περιβαλλοντικό κίνηµα (Φλογαΐτη, 2007). Στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρκετές χώρες της Ευρώπης εισάγουν στο εκπαιδευτικό τους σύστηµα προγράµµατα Π.Ε. Ο όρος «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» καθιερώνεται διεθνώς στην πρώτη διεθνή συνάντηση µε θέµα την Π.Ε. στη Νεβάδα των Η.Π.Α (1970). Στο Παγκόσµιο Συνέδριο της Στοκχόλµης (1972) θεσµοθετήθηκε το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον (U.N.E.P) και στη συνέχεια η U.N.E.S.C.O σε συνεργασία µε το U.N.E.P οργάνωσε το ιεθνές Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (.Π.Π.Ε-Ι.Ε.Ε.P) του οποίου οι δραστηριότητες συνέβαλαν τα µέγιστα στην ανάπτυξη και εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µέχρι σήµερα (Κούσουλας Γ., 2000). Στο συνέδριο Βελιγραδίου (.Π.Π.Ε I.E.EP, 1975) στην περίφηµη «Χάρτα του Βελιγραδίου» καθορίζεται ως βασικός σκοπός της Π.Ε «η διάπλαση ενός παγκόσµιου πληθυσµού µε συνείδηση και ενδιαφέρον για το συνολικό περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, ενός πληθυσµού µε γνώσεις, ικανότητες και διάθεση να αγωνισθεί προσωπικά και συλλογικά για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων και να εµποδίσει την εκδήλωση νέων στο µέλλον». Ακολούθησε η ιακυβερνητική ιάσκεψη της Τιφλίδας (.Π.Π.Ε I.E.EP, 1977) όπου καθορίστηκαν: το περιεχόµενο, οι σκοποί, οι στόχοι, τα χαρακτηριστικά της Π.Ε και οι βασικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις για την επίτευξη των στόχων. Πρέπει να επισηµάνουµε το γεγονός ότι, στο συνέδριο της Μόσχας (.Π.Π.Ε I.E.EP, 1987), διαπιστώθηκε πως παρά την αυξηµένη ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων η Π.Ε. δε µπορεί να είναι αποτελεσµατική όσο αντιµετωπίζει την επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων µόνο τεχνοκρατικά. Θα είναι αποτελεσµατική εφ όσον παράλληλα, αποσκοπεί και στη διαµόρφωση ενός νέου παγκόσµιου περιβαλλοντικού ήθους µε τη διαµόρφωση νέων στάσεων, συµπεριφορών, αξιών, γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών και των κοινωνικών οµάδων(κούσουλας Γ., 2000). Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Στη χώρα µας, η εισαγωγή της Π.Ε. στην Πρωτοβάθµια και στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση καθυστέρησε σηµαντικά σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τις Η.Π.Α. Η καθυστέρηση αυτή αποδίδεται τόσο σε µια σειρά από ιστορικούς λόγους (κυπριακό, δικτατορία), όσο κυρίως στα προβλήµατα του περιβάλλοντος, τα οποία στη χώρα µας, σε σύγκριση πάντα µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάστηκαν σχετικά αργότερα, συνεπώς και το ενδιαφέρον στο ευρύ κοινό και στους αρµόδιους φορείς άρχισε να αναπτύσσεται αργότερα (Σπυρόπουλος, 1986). Η ίδια καθυστέρηση και για τους ίδιους σχεδόν λόγους παρατηρείται και στην ανάπτυξη του οικολογικού κινήµατος (Καλογεράτος, 1986). Η Ελλάδα κινήθηκε για τα θέµατα Π.Ε. προς την κατεύθυνση της ιακήρυξης της Στοκχόλµης (1972). Σύµφωνα µε το πρόγραµµα αυτό, η Π.Ε. έπρεπε να προωθηθεί

3 στα πλαίσια των αναλυτικών και ωρολογίων προγραµµάτων που ίσχυαν στα εκπαιδευτικά συστήµατα της κάθε χώρας και σε δεύτερη φάση να ενσωµατωθεί στα εκπαιδευτικά συστήµατα. Η απαρχή της Π.Ε. στην Ελλάδα τοποθετείται αµέσως µετά την πραγµατοποίηση της ιεθνούς Συνδιάσκεψης της Τυφλίδας το 1977 (Σπυρόπουλος, 1977). Την προώθηση του θεσµού της Π.Ε. στην Ελλάδα ανέλαβε το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιµόρφωσης (Κ.Ε.Μ.Ε.), σηµερινό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), που υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) είχε και έχει την ευθύνη προώθησης νέων εκπαιδευτικών θεσµών και καινοτοµιών. Με βάση τις δραστηριότητες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στα θέµατα Π.Ε., η Π.Ε. στην Ελλάδα µπορεί να χωριστεί σε τρεις φάσεις (Flogaitis Alexopoulou, 1991 & Φλογαΐτη Βασάλα, 2001): Πρώτη φάση ( ) εύτερη φάση ( ) και Τρίτη φάση (1990 µέχρι σήµερα). Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η Τρίτη φάση αρχίζει τον Ιούλιο του 1990 µε τη θέσπιση του Ν.1892/ (ΦΕΚ 101, τευχ. Α ), ο οποίος αποτελεί σταθµό για την ανάπτυξη του θεσµού της Π.Ε. στη χώρα µας. Συγκεκριµένα µε τη διάταξη της παραγράφου 13, του άρθρου 111 (Π.Ε. στην /θµια Εκπ/ση και Κ.Π.Ε.) «αναγνωρίζεται η Π.Ε. ως τµήµα των προγραµµάτων των σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης». Όσον αφορά την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, η επίσηµη εισαγωγή της εφαρµογής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γίνεται έναν χρόνο αργότερα µε την υπ αριθµ. Γ1/308/ Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 223, τευχ. Β ), παρόλο που διεθνώς αναγνωρίζεται η καταλληλότητα αυτής της ηλικίας των παιδιών για την υιοθέτηση στάσεων και συµπεριφορών. Σύµφωνα µε το Ν.1892 «Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα που συνδέονται µε αυτό και να δραστηριοποιηθούν, µε ειδικά προγράµµατα, ώστε να συµβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιµετώπισής τους». Με τον ίδιο νόµο προβλέπεται: α. Ο θεσµός των υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και στις δύο βαθµίδες της εκπαίδευσης, κατά νοµό, µε σκοπό την προώθηση και το συντονισµό δραστηριοτήτων Π.Ε. στα σχολεία της ευθύνης τους, καθώς και την παροχή κάθε είδους βοήθειας στους εκπαιδευτικούς που αναλαµβάνουν τη διεξαγωγή προγραµµάτων. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθορίστηκαν µε το υπ αριθµ. Γ2/3026/ έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., έχουν τριετή θητεία και απαλλάσσονται πλήρως από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Αναφέρουµε ότι αντίστοιχη προσπάθεια ορισµού υπευθύνων είχε γίνει το 1987 και είχαν ονοµαστεί τότε υπεύθυνοι περιβαλλοντικής και δασικής εκπαίδευσης χωρίς να απαλλαγούν καθόλου από τα διδακτικά τους καθήκοντα. β. Η ίδρυση Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.). Το πρώτο ιδρύεται στην Κλειτορία Ν. Αχαΐας (ΦΕΚ 175/ ΤΒ και ΦΕΚ 306/ ΤΒ). Από τότε µέχρι σήµερα ιδρύθηκαν ΚΠΕ σε διάφορα µέρη της Ελλάδας µε στόχο να δηµιουργηθούν τόσα ώστε να καλύψουν όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Παράλληλα για την προώθηση της Π.Ε. και την εφαρµογή προγραµµάτων, το ΥΠ.Ε.Π.Θ. βρίσκεται σε συνεργασία µε άλλα υπουργεία (π.χ. µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, πρόγραµµα ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ, κ.λ.π.) και την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και µε µη

4 κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες, πέρα από την ενηµέρωση για το ευρύ κοινό, απευθύνονται και στα σχολεία. Μεταξύ αυτών των µη κυβερνητικών οργανώσεων αναφέρουµε: το Σύλλογο για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας, την Εταιρεία για τη µελέτη και προστασία της Μεσογειακής φώκιας, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, το ελληνικό τµήµα του παγκόσµιου Ταµείου για τη φύση (W.W.F.), την Ελληνική Εταιρεία προστασίας της φύσης και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η Π.Ε. εντάσσεται στις «Σχολικές ραστηριότητες» (Γούπος, 2006), τις οποίες εκτός από την Π.Ε. απαρτίζουν η Αγωγή Υγείας και τα Πολιτιστικά Θέµατα (ΦΕΚ 629/ ). Το 1994 καθιερώνεται και η µερική χρηµατοδότηση των προγραµµάτων Π.Ε. Σ αυτή τη φάση που διανύουµε, εκτός από τα προγράµµατα που εφαρµόζονται στα σχολεία, παράλληλα µε το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα, πραγµατοποιούνται και προγράµµατα Π.Ε. από µαθητές µε αποµάκρυνση από το οικογενειακό και σχολικό τους περιβάλλον, σε διάφορα µέρη της Ελλάδας. Πρόκειται για τη µελέτη ενός άλλου τρόπου προσέγγισης του περιβάλλοντος, για µια άλλη µορφή προγραµµάτων Π.Ε.. Αναµφισβήτητα η ένταξη του θεσµού της Π.Ε. στη σχολική πραγµατικότητα µε την ψήφιση του Ν.1892/90 διαµορφώνει νέες προοπτικές για περισσότερο οργανωµένη προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη χώρα µας, παρόλα τα προβλήµατα και τις δυσκολίες που προκύπτουν και έχουν σχέση µε το γενικότερο στατικό εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Ήδη, έχουν πραγµατοποιηθεί πάνω από προγράµµατα Π.Ε. σε δηµοτικά, γυµνάσια και λύκεια. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σύµφωνα µε την Γ2/3026/ του ΥΠΕΠΘ που προαναφέραµε στα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες του υπεύθυνου Π.Ε. περιλαµβάνονται: η προώθηση και ο συντονισµός δραστηριοτήτων Π.Ε. στα σχολεία της ιεύθυνσης ευθύνης τους, καθώς και η παροχή κάθε είδους βοήθειας στους εκπαιδευτικούς που αναλαµβάνουν τη διεξαγωγή προγραµµάτων. Επίσης η παρακολούθηση των προγραµµάτων Π.Ε, η παροχή πληροφοριακού υλικού στα σχολεία, η παρότρυνση και η δηµιουργία προϋποθέσεων για την εφαρµογή περισσοτέρων προγραµµάτων, η οργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων για θέµατα Π.Ε. Η πορεία βεβαίως έως σήµερα ανάδειξε και ελλείψεις και δυσκολίες στην επιτέλεση του έργου των υπεύθυνων Π.Ε. και βεβαίως στην Π.Ε. στο σύνολό της. Οι Υπεύθυνοι ΠΕ των &/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης δεν υποστηρίζονται υλικοτεχνικά και γραµµατειακά. Επίσης δεν λείπουν οι δυσλειτουργίες ανάµεσα στην επικοινωνία Σχολικών Συµβούλων και Υπεύθυνων Π.Ε ή µεταξύ Υπευθύνων ΠΕ, /νσεων Εκπαίδευσης και ΚΠΕ (Φαραγγιτάκης 2007). Πολλοί ιευθυντές Εκπαίδευσης δεν έχουν κατανοήσει τη λειτουργία του θεσµού των υπεύθυνων, αφού πρόκειται για καθοδηγητικό θεσµό και όχι διοικητικό. Προβλήµατα ανακύπτουν και µεταξύ των Υπευθύνων διαφορετικών Καινοτόµων ράσεων της ίδιας ιεύθυνσης, οι οποίοι αντλούν εκπαιδευτικούς από την ίδια δεξαµενή και συχνά προσπαθούν να πιέσουν τα σχολειά ευθύνης τους να επιλέξουν πρόγραµµα της αρµοδιότητάς τους αντί για κάποιας άλλης Καινοτόµου ράσης. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) είναι ανισοµερώς κατανεµηµένα ανά την επικράτεια, ενώ προβλήµατα παρουσιάζονται και στον τρόπο στελέχωσής τους. Επίσης δεν προβλέπεται διασύνδεση και επικοινωνία µεταξύ Υπεύθυνων Π.Ε. και ΚΠΕ.

5 υσκολίες στο έργο των Υπεύθυνων Π.Ε., τουλάχιστον στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, δηµιουργεί και το γεγονός ότι τα προγράµµατα Π.Ε. δεν εντάσσονται στο ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθητών, ενώ αρκετές φορές παίρνουν χαρακτήρα καθαρά εκδροµικό, που προφανώς αποτελεί σηµαντικό κίνητρο για τους µαθητές. Σηµαντικά καλύτερα είναι τα πράγµατα στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση που τα προγράµµατα Π.Ε. έχουν ενταχθεί στο ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθητών µε την Ευέλικτη Ζώνη (Γούπος, 2006) στα πλαίσια της ιαθεµατικής ιεπιστηµονικής προσέγγισης της γνώσης. Βεβαίως η Π.Ε. στην Ελληνική πραγµατικότητα έχει και τις θετικές πλευρές της, µε χιλιάδες µαθητές και εκπαιδευτικούς να συµµετέχουν κάθε χρόνο σε διάφορα προγράµµατα, που µας κάνουν αισιόδοξους για το µέλλον ότι αυτό το ποσοστό του 10-15% του µαθητικού δυναµικού θα πολλαπλασιαστεί πολύ γρήγορα και θα αποκτήσει τη δυναµική που επιτάσσουν οι ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Το 2 ο µισό του εικοστού αιώνα κυριαρχήθηκε από την ιδεολογία της ανάπτυξης θέτοντας ως βασικές αξίες τον ανταγωνισµό και το κέρδος. Θεωρήθηκε ότι αυτή η χωρίς όρια οικονοµική ανάπτυξη ήταν ο δρόµος για την κοινωνική πρόοδο και ευηµερία και σίγουρα επέδρασε θετικά σε εκατοµµύρια ανθρώπους στο σύγχρονο κόσµο. Παράλληλα όµως διατάραξε τα όρια της οικολογικής και κοινωνικής ισορροπίας (Φλογαϊτη, 2007), δηµιούργησε περιβαλλοντικές καταστροφές και κοινωνικές ανισότητες και κρίνεται ως βασική αιτία για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήµατα. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες αναζητήθηκε ένα µοντέλο ανάπτυξης που θα αντιµετωπίζει ολιστικά τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και θα φέρει σε συνύπαρξη την οικολογική ισορροπία µε την κοινωνική ευηµερία για τις τωρινές και µελλοντικές γενιές. Καλλιεργήθηκε έτσι η ιδέα µιας Αειφόρου Βιώσιµης Ανάπτυξης, που αντιλαµβάνεται τον άνθρωπο ως µέρος των οικοσυστηµάτων και τους φυσικούς πόρους ως µη ανεξάντλητους. Μέρος της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί η αναγκαιότητα της ενίσχυσης του κράτους δικαίου και προνοίας, της άµβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων, της παγίωσης της δηµοκρατίας, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της προώθησης της αρχής της αλληλεγγύης στις σχέσεις των ανθρώπων και των λαών, της έµφασης στην πολιτιστική ανάπτυξη και της προώθησης ειρηνικών λύσεων στα διεθνή προβλήµατα. Η επίλυση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων µέσα από την ιδέα της Αειφόρου Ανάπτυξης απαιτεί αλλαγή σε αξίες και στάσεις ζωής. Απαιτεί αλλαγή στον τρόπο µε τον οποίο στις σύγχρονες κοινωνίες αντιλαµβανόµαστε την σχέση άνθρωπος - κοινωνία - φύση. Τέτοιες αλλαγές δεν µπορεί παρά να έχουν ως βασικό µοχλό την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Μια περιβαλλοντική εκπαίδευση που εξελίσσεται εξ ορισµού σε µια «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία - (ΕΠΑ)» (Φλογαϊτη, 2007). Από το Συνέδριο της Μόσχας (1987), που άρχισε η συσχέτιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε την Αειφόρο ή Βιώσιµη Ανάπτυξη και στη συνέχεια, η νέα ιδέα βρίσκει ανταπόκριση, παρά τις δικαιολογηµένες ενστάσεις και αντιρρήσεις που κατά καιρούς αναπτύχθηκαν και έφτασε στην τελική αναγνώριση από την παγκόσµια κοινότητα στην Παγκόσµια Συνδιάσκεψη του Rio de Janeiro(1992) για «το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη» και στη ιεθνή ιάσκεψη της Θεσσαλονίκης(1997).

6 H Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), αλλά και τη κωδικοποίηση των κοινωνικών και οικονοµικών διαστάσεων του περιβάλλοντος (Σκούλλος,2007, 2004). Είναι σαφές ότι δεν ταυτίζεται πλήρως µε την ΠΕ αλλά την ενσωµατώνει. Σηµαντική τους διαφορά είναι ότι στην ΠΕ αντικειµενικός τελικός στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος µέσω της οποίας ελπίζεται ότι θα επιτευχθεί η κοινωνική πρόοδος και η οικονοµική ανάπτυξη, ενώ στην ΕΑΑ η προστασία του περιβάλλοντος είναι αναγκαία προϋπόθεση και µέσο, παράλληλο προς την επίτευξη κοινωνικής συνοχής και οικονοµικής ευηµερίας (Σκούλλος, 2004). Ουσιαστικά στην ΕΑΑ ως τελικός στόχος προσεγγίζεται η αειφόρος ανάπτυξη µέσα από µια ολιστική θεώρηση. Στην ΕΑΑ η δράση δεν είναι πλέον στο επίπεδο της ενηµέρωσης για τα αίτια ή έστω τις πολιτικές προστασίας περιβάλλοντος, αλλά της ανάληψης ευθύνης σε επίπεδο τεχνολογικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό, ως προς την άρση των γενεσιουργών αιτιών του φαινοµένου. Για να κατανοήσουµε καλύτερα τη διαφοροποίηση µπορούµε να αναφερθούµε στη θεµατολογία της Π.Ε. (ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι.) που ακολουθώντας τη διατύπωση της Agenda 21, Rio De Janeiro (1992) προτείνει µέσα στους βασικούς άξονες τις «Ανθρώπινες σχέσεις» (κοινωνικές και οικονοµικές διαστάσεις του αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού προβλήµατος, ισότητα των φύλων, ανθρώπινες αξίες, προβλήµατα µειονοτήτων, ρατσισµός κτλ), που είχαµε συνηθίσει να θεωρούµε αντικείµενο της θεµατολογίας της Αγωγής Υγείας. Τούτο συµβαίνει γιατί η Αγωγή Υγείας εξ αρχής στράφηκε στην ολιστική αντιµετώπιση της υγείας και του ανθρώπου (Βρυώνης Κ, 2006), ενώ η Π.Ε. στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιµένοντας λίγο στην αναγκαιότητα της ολιστικής αντιµετώπισης του ανθρώπου για την επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης θα θυµίσουµε ότι η ελληνική λέξη «υγεία» σηµαίνει την κατάσταση της πληρότητας, όπως αναφέρει ο Πλάτωνας (Πλάτ., Επιστ.7 η 330d, στο «Βάδιζε υγιαίνων»,φάρος Φ, 1996, σελ.58): «Εκείνος που συµβουλεύει έναν άρρωστο άνθρωπο του οποίου ο τρόπος ζωής είναι επιβλαβής στην υγεία πρέπει πρώτα να αλλάξει τον τρόπο ζωής του ασθενούς και αν αυτός είναι διατεθειµένος να υπακούσει να προχωρήσει και να του δώσει άλλες συµβουλές. Αλλά αν δε θέλει, θα θεωρούσα εκείνον που αρνείται να του δώσει οποιαδήποτε συµβουλή και γενναίο άνδρα και πραγµατικό ιατρό, εκείνον δε που ενδίδει και άνανδρο και κακό επιστήµονα.»(πλάτωνας, Επιστ.7η 330d). Ο ολισµός ήταν πάντοτε ζωτικός στην ίαση. Για τον Ιπποκράτη ο άνθρωπος είναι µέρος ενός συνόλου που το αποτελεί το σύµπαν από το οποίο επηρεάζεται και το επηρεάζει. Αυτό υπαινίσσεται και η έµφαση που δίνει ο Ιπποκράτης (Ιππ., Περί Αρχαίης Ιατρικής 622,14, στο «Βάδιζε υγιαίνων»,φάρος Φ, 1996, σελ.55) στην επέµβαση στον τρόπο ζωής του αρρώστου, που τον θεωρεί ως τη βασική αιτία της νόσου τονίζοντας ότι όποιος ζει σωστά δεν αρρωσταίνει και δίνει έµφαση επίσης στις περιβαλλοντολογικές αιτίες και στη σηµασία των συναισθηµατικών παραγόντων και της δίαιτας, για την υγεία και τη νόσο. Η ΕΑΑ εκτός από το περιεχόµενο ενσωµατώνει, ενισχύει και επεκτείνει πολλές αρετές της ΠΕ και βεβαίως της Αγωγής Υγείας. Είναι διεπιστηµονική και ολιστική, στοχεύει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων είναι µαθητοκεντρική, χρησιµοποιεί ευρύ φάσµα µεθοδολογιών και εργαλείων και προωθεί συµµετοχικές διαδικασίες και πρακτικές λύσεις και προσεγγίσεις που αγγίζουν τα καθηµερινά προβλήµατα, χωρίς να παραβλέπει τις πνευµατικές ανησυχίες του ατόµου (Σκούλλος, 2004). Έτσι, ασχολείται µεταξύ πολλών άλλων και µε δύσκολα προβλήµατα όπως τη φτώχεια, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την ειρήνη και προσδοκά να βοηθήσει τα άτοµα µέσα από σχήµατα

7 τυπικής, µη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης να αντεπεξέλθουν σε σειρά από αντικρουόµενες προτεραιότητες, διλήµµατα και προκλήσεις που προβάλλουν µέσα από τη σκληρή πραγµατικότητα του 21ου αιώνα. Η ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως από το 1982 και µετά, που δηµιουργείται µια κρίσιµη µάζα εκπαιδευτικών ευαισθητοποιηµένων στην Π.Ε., παρ όλες τις προσπάθειες δεν έχει αποκτήσει ακόµα τη δυναµική εκείνη που θα επιθυµούσαµε. Αν και το ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε εγκυκλίους του ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να αναλαµβάνουν προγράµµατα Π.Ε., το ίδιο το εκπαιδευτικό µας σύστηµα µε το κεντρικά σχεδιασµένο αναλυτικό πρόγραµµα, δεν ευνοεί στην ουσία την ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών. Έτσι, µολονότι παρατηρούµε µια αυξητική τάση προγραµµάτων Π.Ε. (κυρίως ποσοτικά και σε απόλυτους αριθµούς), εντούτοις όµως οι ίδιοι οι αριθµοί, ως ποσοστά των αντίστοιχων συνολικών δεικτών, δείχνουν ότι η Π.Ε. αποτελεί ακόµη µια περιθωριακή δραστηριότητα στα σχολεία µας. Ο αριθµός των µαθητών και των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν σε προγράµµατα Π.Ε. είναι ιδιαίτερα περιορισµένος σε ποσοστά που κυµαίνονται από 2,5 µέχρι 10% (Γεωργόπουλος, 1999) ή 5% (Περδίκης) ή 13,4% (Γούπος, 2004). Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η Π.Ε., τριάντα ολόκληρα χρόνια µετά την πρώτη εµφάνιση της στα εκπαιδευτικά δρώµενα της χώρας µας, βρίσκεται σε µια στασιµότητα που µας οδηγεί στη διαπίστωση πως κρίνεται απαραίτητη η επανεκτίµηση της ένταξης ή µη της Π.Ε. στο σχολικό πρόγραµµα (Γούπος 2005), όχι βεβαίως ως ένα νέο µάθηµα, αλλά ως µιας «εστίας» µέσα σε όλα τα µαθήµατα που από µόνη της θα αποτελεί διεπιστηµονικό τοµέα, που περικλείει και ενσωµατώνει έννοιες και τρόπους ολιστικής αντιµετώπισης των σύγχρονων προβληµάτων και της διαµόρφωσης στάσεων και αξιών για µια Αειφόρο Ανάπτυξη. Θεωρούµε πως σήµερα η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση βρίσκεται «ασφαλής» µαζί µε άλλες εκπαιδευτικές καινοτοµίες, όπως η πολυπολιτισµική εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας, η εκπαίδευση για την ανάπτυξη του Τρίτου Κόσµου, η εκπαίδευση για την ειρήνη, η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, κάτω από τη σκέπη της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, η οποία αποτελεί, από εννοιολογική και διεπιστηµονική άποψη, το ευρύτερο πλαίσιο για την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη του ανθρώπου, χωρίς βεβαίως η κάθε δράση να απολέσει τη χαρακτηριστική της ταυτότητα. Ειδικότερα στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα η ΠΕ συνεχίζει να αποτελεί σήµερα το βασικό πυλώνα της ΕΑΑ, γιατί η θεµατολογία, η εφαρµογή των αρχών της διεπιστηµονικότητας, της βιωµατικής προσέγγισης, του ανοίγµατος του σχολείου στην κοινωνία, της οµαδικής εργασίας, της καλλιέργειας του δηµοκρατικού διαλόγου, της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και του περάσµατος από τα λόγια στην πράξη, οι συνεργασίες µε την τοπική κοινωνία και η συλλειτουργία των εµπλεκοµένων φορέων, υπηρετούν τον τελικό στόχο της Αειφορίας. Θα πρέπει βεβαίως και οι εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν µε το καινούριο πλαίσιο της Π.Ε. που φέρνει η φιλοσοφία της αειφορίας. ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Μέσα από το πλαίσιο που αναπτύχθηκε πιστεύουµε πως αναδεικνύεται το πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος των Υπεύθυνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αφού είναι

8 οι άµεσοι εµψυχωτές και διευκολυντές της εκπαιδευτικής προσπάθειας για µια Βιώσιµη και Αειφόρο Ανάπτυξη µέσα από αλλαγές σε αξίες και στάσεις ζωής. Με την επίλυση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων να έχει την πρώτη θέση στις ατζέντες σχεδόν του συνόλου των κυβερνήσεων, στην ουσία µιλάµε για µια προσπάθεια όχι επέκτασης της Π.Ε. στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα, αλλά το ίδιο το εκπαιδευτικό µας σύστηµα στο σύνολό του να αποκτήσει περιβαλλοντική συνείδηση. Και τούτο, γιατί «Το σχολείο για να παραµείνει ένας ζωντανός και δηµιουργικός θεσµός της Κοινωνίας, η οποία διαρκώς µεταβάλλεται, πρέπει να µετασχηµατίζει κάθε φορά τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και τις δηµιουργούµενες ανάγκες και απαιτήσεις της Κοινωνίας σε διδακτικές προσεγγίσεις» (Ματσαγγούρας, 1998). Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα πρέπει για να µπορέσουν να αναλάβουν το έργο αυτό να απαγκιστρωθούν από αδυναµίες και στρεβλώσεις του παρελθόντος που είχαν ως αποτέλεσµα την αποδυνάµωση του θεσµού και παράλληλα να στηριχθούν από την Πολιτεία µέσα από ένα αναπροσαρµοσµένο πλαίσιο σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες της εποχής µας. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ α. Να δηµιουργηθεί σε κάθε ιεύθυνση Εκπαίδευσης, Γραφείο Καινοτόµων ράσεων, το οποίο θα συντονίζεται και θα εποπτεύεται από το Συντονιστή Σχολικό Σύµβουλο. Το Γραφείο Καινοτόµων ράσεων θα στελεχώνεται από τους αντίστοιχους Υπεύθυνους Καινοτόµων ράσεων. Η διάρθρωση που προτείνουµε έχει ως εξής: β. Να µετονοµασθεί ο θεσµός σε: «Υπεύθυνος για την Αειφορία και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», ώστε να ενσωµατώνει το νέο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφόρο Ανάπτυξη. γ. Να ενισχυθεί και να ενδυναµωθεί ο ρόλος των Υπεύθυνων για την Αειφορία και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ως ακολούθως: γ1. ιοργανώνουν σε συνεργασία µε τους Σχολικούς Συµβούλους των Περιφερειών τους επιµορφώσεις των εκπαιδευτικών για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Πρέπει εδώ να τονίσουµε πως η ελλιπής επιµόρφωση συγκαταλέγεται ανάµεσα στις σηµαντικότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί υλοποιώντας περιβαλλοντικά προγράµµατα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί µέχρι σήµερα δηλώνουν ελλιπή επιµόρφωση σε θέµατα

9 καινοτόµων δράσεων και η επιµόρφωσή τους περιορίζεται κυρίως στην παρακολούθηση ηµερίδων, χωρίς κάποιος φορέας επιµόρφωσης να ξεχωρίζει ιδιαίτερα. Λίγοι είναι αυτοί που έχουν δεχθεί µια σηµαντική εκπαίδευση έστω και ενός τριήµερου ή πενθήµερου σεµιναρίου σε θέµατα Π.Ε. ή Α.Υ. ή εµψύχωσης οµάδας, στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για µια ολιστική αντιµετώπιση της εκπαίδευσης. γ2. Στοχεύουν και ενισχύουν συνεργασίες των σχολείων και των τµηµάτων για την από κοινού υλοποίηση προγραµµάτων. Η διαµόρφωση αξιών και στάσεων ζωής ενισχύεται από τη συνεργασία στην ανάληψη ευθυνών σε κοινωνικό επίπεδο και τη συλλειτουργία των εµπλεκοµένων φορέων. γ3. Ενηµερώνουν και καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία ευθύνης τους σχετικά µε την υλοποίηση προγραµµάτων. Είναι οι εµψυχωτές και διευκολυντές της όλης προσπάθειας, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να νιώθουν ότι µπορούν να βασιστούν στη βοήθειά τους. γ4. Παρακολουθούν και συντονίζουν τα προγράµµατα στα σχολεία ευθύνης τους και οργανώνουν ηµερίδες παρουσίασής τους. γ5. Φροντίζουν για τη διασύνδεση τους µε τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ώστε µε τη συνεργασία τους να διευκολύνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους από τα σχολεία ευθύνης τους. δ. Μετεξελίσσονται οι Υπεύθυνοι Καινοτόµων ράσεων σε Στελέχη της Εκπαίδευσης και δικαιούνται επιδόµατα θέσης ευθύνης. Η καταβολή του επιδόµατος γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 1, εδ. (Β ή Γ ) στοιχ. III. του άρθρου 13 του Ν.3205/2003 (αντίστοιχη των /ντών Σχολικών Μονάδων). ε. Συνυπολογίζεται η θητεία των Υπεύθυνων Καινοτόµων ράσεων για την κατάληψη άλλης θέσης Στελέχους της Εκπαίδευσης. στ. Να προβλεφθεί η συµµετοχή των Υπεύθυνων για την Αειφορία και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Παιδαγωγική Οµάδα (Π.Ο.) για τη λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της αντίστοιχης ιεύθυνσης. ζ. Να προβλεφθεί Ειδικός Κωδικός µε χρηµατικό ποσό, τόσο για τη λειτουργία του Γραφείου Καινοτόµων ράσεων όσο και για την στήριξη επιµορφωτικών δράσεων του και διάχυσης των αποτελεσµάτων του. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Έχουµε φτάσει σ ένα σηµείο που ο καθένας θα πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες του, να απαντήσει ενώπιος ενωπίω µε τη συνείδησή του και να αναλάβει και την ευθύνη που του αναλογεί. Βρισκόµαστε µπροστά σε µια εκστατική πρόκληση για όλες τις ηλικίες και όλες τις κοινωνίες. Έχουµε να αντιµετωπίσουµε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις ανθρώπινες δραστηριότητες ως φαινόµενα του όλου ανθρώπου και του τρόπου της ζωής του και να οδηγήσουµε τη σύγχρονη εκπαίδευση στο να περιλαµβάνει και την πνευµατική διάσταση του ανθρώπου. Για να µπορέσουµε να γίνουµε κοινωνοί µιας εκπαίδευσης βασισµένης στη βιωµατική συµµετοχική µάθηση, που αντιµετωπίζει ολιστικά τον άνθρωπο και οδηγεί στην Αειφόρο Βιώσιµη Ανάπτυξη, πέρα από την οποιαδήποτε επιµόρφωση ή όποια άλλα κίνητρα, χρειάζεται αλλαγή στάσεων και απόψεων για τη ζωή στην προσωπική µας ζωή πρώτα. Μέσα από µια τέτοια προοπτική, ευελπιστούµε για την αναγνώριση της αναγκαιότητας θεσµοθέτησης όλου εκείνου του πλαισίου που θα οδηγήσει στην επιτυχία του βασικού στόχου της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία, που είναι η διάπλαση αυτόνοµων και ενεργών πολιτών οι οποίοι είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένοι, κατέχουν τη σχετική γνώση και συνειδητοποιούν τη

10 σοβαρότητα των ζητηµάτων αλλά κυρίως διαθέτουν τις απαιτούµενες ικανότητες και τη θέληση προκειµένου να γίνουν παράγοντες αλλαγών στην κατεύθυνση της επίλυσης τους. Έχουν οράµατα και αξίες που τους βοηθούν να διαπραγµατεύονται και να σχεδιάζουν ατοµικά και συλλογικά τους κοινωνικούς όρους της αειφορίας προσδιορίζοντας αυτόνοµα το παρόν τους και επαγρυπνώντας για το µέλλον των γενεών που θα έρθουν. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Flogaitis Ε. & Αlexopoulou Ι., (1991), Environmental Education in Greece, European Journal of Education, Vol, 26, no 4, Αθανασάκης Α., (2004), Η Περιβαλλοντική Αγωγή σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, εκ. αρδανός, Αθήνα. 3. Βρυώνης Κωνσταντίνος, (2006), Η Αγωγή Υγείας ως εκπαιδευτική διαδικασία, Ανοιχτό Σχολείο, τχ Γεωργόπουλος, Α., (1999). Η προβληµατική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στο Μ. Μοδινός, & Η. Ευθυµιόπουλος (επιµ.), Οικολογία και Επιστήµες του Περιβάλλοντος. Αθήνα: Στοχαστής/.Ι.Π.Ε. 5. Γούπος Θ., (2006), Η Ευέλικτη Ζώνη ως οµπρέλα ανάπτυξης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 2 ο Συνέδριο ΣΠΠΕ. 6. Γούπος Θ., (2005), Τα είδη Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που εκπονούν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 1 ο Συνέδριο ΣΠΠΕ. 7. Καλογεράτος Π., (1986), Σύγχρονα Κοινωνικοπολιτικά Κινήµατα, Αθήνα. 8. Κούσουλας Γ., (2000), Μικρός περίπλους στην ιστορία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Φυσικός Κόσµος, τχ Ματσαγγούρας Η., (1998), Στρατηγικές διδασκαλίας, εκδ. Gutenberg: Αθήνα. 10. Περδίκης Γ., (1994), Τα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Γυµνάσιο Λύκειο, Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, τ.7, 1994, σελ Σκούλλος Μ., (2004), Εξελίξεις εννοιών και ιεθνείς Πρωτοβουλίες στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφόρο Ανάπτυξη, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ. 12. Σκούλλος Μ., (2007), Μετεξέλιξη της Π. Ε. προς Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Οµοιότητες και διαφορές, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ. 13. Σπυρόπουλος Η., (1986), Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, ένας πρώτος απολογισµός. - Αθήνα, Νεοελληνική Παιδεία 14. Φαραγγιτάκης Γ., (2007), Η σηµερινή πραγµατικότητα και η σχέση της Π.Ε. µε την εκπαίδευση για την αειφορία, 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ Φάρος Φ., (1996), Βάδιζε υγιαίνων, Το νόηµα της υγείας και της νόσου, Εκδ. Καστανιώτη. 16. Φλογαΐτη Β., Βασάλα Π., (2001), Περιβαλλοντική εκπαίδευση και Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. 17. Φλογαΐτη Ε., (2007), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ. 18. ΥΠ.Ε.Π.Θ, Σεπ ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι., Σεπ Σεπ.2008.

1.1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

1.1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για την οικολογική κρίση και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πλανήτης µας. Το περιβάλλον ζωτικός χώρος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Έφη Δαρείου Εκπαιδευτικός, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Ίδρυση Δικτύου «Τουρισμός και περιβάλλον» Με την απόφαση 3927/17/17-4-2006

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑ ΙΟΥ

Η ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑ ΙΟΥ Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑ ΙΟΥ Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 1 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1977-2007

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1977-2007 e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 19 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1977-2007 Φιλία-Ανδρομάχη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Τι είναι περιβάλλον; Το περιβάλλον προσεγγίζεται... ως «πρόβλημα»... ως φυσικός πόρος... ως φύση... ως ο χώρος της καθημερινής μας ζωής... ως ο χώρος της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Πύλο σεμινάριο με θέμα «Αειφόρο Σχολείο-Βιωματικές Δράσεις» το οποίο οργάνωσε η Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

«Η µετάβαση των νηπίων στο ηµοτικό Σχολείο. ράσεις εκπαιδευτικής παρέµβασης και ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης».

«Η µετάβαση των νηπίων στο ηµοτικό Σχολείο. ράσεις εκπαιδευτικής παρέµβασης και ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ Π.Ε. &.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 49 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρ. ΑΝ ΡΕΑΣ Ν. ΖΕΡΓΙΩΤΗΣ Ταχ. /νση : Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Συντάκτες του φυλλαδίου Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και θα δοθούν κάποιες προτάσεις. 5.1 Συζήτηση Αντιµετωπίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Έχοντας υπόψη:

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση : Ανδρέα ----- Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 580

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21885/21-12-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21885/21-12-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Π.Ι. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 9 Μαΐου 2013 Δομή της παρουσίασης Ρόλος και Δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) Εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη & Υπαίθριες δραστηριότητες

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη & Υπαίθριες δραστηριότητες Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Έρευνας, Μελέτης και Εφαρμογών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη & Υπαίθριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης H ActionAid είναι ένας διεθνής αναπτυξιακός οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Eίναι μη κερδοσκοπική μη Κυβερνητική Ένωση εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Eίναι μη κερδοσκοπική μη Κυβερνητική Ένωση εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992) www.peekpe.gr H Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση(ΠΕΕΚΠΕ) ιδρύθηκετο1992μεέδρατηναθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-9 -2011 Αριθ. Πρωτ. :101837 /Γ2 Βαθµός Προτερ.: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

Μετά από μία δεκαπενταετία υλοποίησης Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Λέσβου: Συνθετική ανασκόπηση

Μετά από μία δεκαπενταετία υλοποίησης Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Λέσβου: Συνθετική ανασκόπηση Μετά από μία δεκαπενταετία υλοποίησης Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Λέσβου: Συνθετική ανασκόπηση Βασιλική Βασίλαρου 1, Μαρία Τζουρά 2, Μαρία Καμμένου 3 1 Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη www.kpe-thess.gr www.facebook.com/kpethess Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Χ. Αθανασίου - Ε. Παπαδημητρίου - Ν. Ριφάκη - Γ. Σλαυκίδης Π. Τσολακίδου - Γ. Υφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύντριες- ιευθυντές ηµ. Σχολείων και Προϊσταµένες Νηπιαγωγείων αρµοδιότητας νσης Β Αθήνας 3. κ. Προϊσταµένη 3ου Γρ. Π.Ε.

ιευθύντριες- ιευθυντές ηµ. Σχολείων και Προϊσταµένες Νηπιαγωγείων αρµοδιότητας νσης Β Αθήνας 3. κ. Προϊσταµένη 3ου Γρ. Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π. &. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 448 Τ.Κ. - Πόλη: 153 42 Αγία Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τελευταία εικοσαετία Δράσεις Κεντρικού σχεδιασμού και προώθησης Ξεκομμένες αποσπασματικές δράσεις κυρίως ευρωπαϊκής χρηματοδότησης Υπερίσχυση κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Ο ρόλος της δια βίου μάθησης στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού και κοινωνικού μοντέλου: ΜιαπρότασηγιατοΝομόΚοζάνης Εισηγητής: Χριστόφορος Κορυφίδης ΔΙΑΒΙΟΥΜΑΘΗΣΗ(ΔβΜ):

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η σύγχρονη εποχή παρά την πρόοδο που τη χαρακτηρίζει στον τοµέα της τεχνολογίας και της επιστήµης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα