.2.1. / (Ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ".2.1. / (Ha) 81-01 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2"

Transcript

1 Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ κλ. 1: Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά οι προτεινόµενες ρυθµίσεις του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ για τον εξωαστικό χώρο του ήµου Αµαλιάδας, καθώς και οι προτεινόµενες ρυθµίσεις για την πόλη της Αµαλιάδας, τους οικισµούς και τις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν εξέλιξη των προκαταρκτικών προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο Α Στάδιο της µελέτης. Ειδικότερα, βάσει των προδιαγραφών της νοµοθεσίας, η χωρική οργάνωση του ήµου προβλέπει την κατάταξη των περιοχών στις εξής κατηγορίες: Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) και Παραγωγικών ραστηριοτήτων (ΠΠ ) Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) Περιοχές Ελέγχου και Περιορισµού της όµησης (ΠΕΠ ) Περιοχές Ιδιαιτέρων Χρήσεων (ΠΙΧ) Η πρώτη κατηγορία αφορά τις περιοχές κατοικίας και παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι τρεις τελευταίες κατηγορίες συγκροτούν τον κατεξοχήν εξωαστικό χώρο του ήµου, που σήµερα διέπεται από τις ρυθµίσεις της εκτός σχεδίου δόµησης και από ειδικό θεσµικό καθεστώς (ΖΟΕ κλπ., βλ. Α Στάδιο, κεφ. Α «θεσµοθετηµένες χρήσεις γης και όροι δόµησης στον εξωαστικό χώρο»). Οι προτεινόµενες περιοχές ρυθµίσεων, µε τις αντίστοιχες χρήσεις και περιορισµούς δόµησης, παρουσιάζονται αναλυτικά στην συνέχεια της έκθεσης (κεφ. Π.2.2. Π.2.5). Οι ρυθµίσεις αυτές συµπληρώνονται: Με το κεφάλαιο για τις Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (κεφ. Π.2.6), και Με το κεφάλαιο για τις Γενικές και Μεταβατικές ιατάξεις (κεφ. Π.2.7.). Η προτεινόµενη οργάνωση των χρήσεων γης έχει τους εξής στόχους. Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων. Ισόρροπη και αλληλοστηριζόµενη ανάπτυξη του αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου. Λειτουργικότητα της χωρικής συσχέτισης παραγωγικών ζωνών και ζωνών κατοικίας µε βάση και τις ανάγκες καθηµερινής µετακίνησης, εργασίας και κατοικίας. ιατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής κληρονοµιάς. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και στην ύπαιθρο. Καθοδήγηση τόσο των δηµόσιων επενδύσεων όσο και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας προς όφελος της αειφορίας και της ποιότητας ζωής. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 1

2 Θα πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί το βέλτιστο µίγµα χρήσεων το οποίο θα παρέχει την ευχέρεια δυναµικής εξέλιξης µεµονωµένων ή συνδυασµένων δραστηριοτήτων (τοµείς) δηµιουργώντας θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα. Απόρροια των παραπάνω είναι το ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ να παίζει ρόλο αναπτυξιακού εργαλείου και όχι µόνο ρυθµιστικού σε επίπεδο φυσικού σχεδιασµού. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 2

3 Π.2.2 Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) Π Καθορισµός Επεκτάσεων και Νέων Οικιστικών Υποδοχέων Οι 41 οικισµοί του ήµου Αµαλιάδας κατατάσσονται σε σχέση µε το καθεστώς δόµησης στις παρακάτω γενικές κατηγορίες σύµφωνα µε τα στοιχεία που δόθηκαν από τις αρµόδιες Πολεοδοµίες: 1 οικισµός µε εγκεκριµένο ΓΠΣ (Αµαλιάδα). 1 οικισµός µε εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο (Χαβάριον). 13 οικισµοί οριοθετηµένοι µε το Π , χωρίς να είναι χαρακτηρισµένοι στάσιµοι (ο Αµπελόκαµπος, τα Σαβάλια, η Ροβιάτα, η Μαραθιά, ο Κουρούτας, τα ουναίικα, τα Κάτω Κερτεζαίικα, ο Καρδαµάς, το Αύγειο, το Σώστιο, το Πέρα Χάβαρι, ο Αγ. Γεώργιος και ο Αγ. Ιωάννης). 9 οικισµοί οριοθετηµένοι µε το Π και χαρακτηρισµένοι στάσιµοι (ο Άγιος Ηλίας, η Αρχαία Ηλιδα, το Γεράκιον, η Ανάληψη, τα Καλύβια, οι Πετρούλαι, το Κρυόνερον, το Περιστέριον, τα Αστερέικα). Στους οικισµούς αυτούς το όριο προσδιορίζεται µε κύκλο ακτίνας 800µ. 7 οικισµοί που δεν είναι οριοθετηµένοι και είναι χαρακτηρισµένοι στάσιµοι (ο Άγιος ηµήτριος, ο Κολοκυθάς, η άφνη, η ιαφνώτισσα, το Κέντρον, η Κεραµιδιά, η Παλαιολάνθη). Στους οικισµούς αυτούς το όριο προσδιορίζεται µε κύκλο ακτίνας 800µ. 1 οικισµός που υφίσταται πριν το Ν. 1337/83 και δοµείται µε την εκτός σχεδίου δόµηση (το Παλούκι). 7 οικιστικές συγκεντρώσεις στον εξωαστικό χώρο (εµφανίζονται στις απογραφές της ΕΣΥΕ µετά τον Ν. 1337/83), οι οποίες δοµούνται µε τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόµησης (τα Τσαφλέικα, τα Τσιχλέικα, η Αγ. Μαρίνα, τα ανικά, ο Κασιδιάρης, η Παραλία, τα Ρωµέικα). Ειδική κατηγορία αποτελούν οι οικισµοί η Παναγιά και ο Καλαθάς, που είναι µοναστήρι και εγκαταλελειµµένος (κατολισθαίνων) οικισµός, αντίστοιχα. Για το καθορισµό των επεκτάσεων και των νέων οικιστικών υποδοχέων εξετάστηκαν και συνεκτιµήθηκαν: Η χωρητικότητα των υφιστάµενων οικιστικών υποδοχέων σε σχέση µε την προβλεπόµενη πληθυσµιακή εξέλιξη για το έτος-στόχο 2030 (βλ. κεφ. Π «Εκτίµηση Χωρητικότητας Υφιστάµενων Οικιστικών Υποδοχέων»). Η δυναµική - ρόλος των οικισµών και της ευρύτερης περιοχής στην οποία αυτοί εντάσσονται τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε οικισµού (ποσοστό αδόµητων εκτάσεων, µεταβολή του πληθυσµού κατά την τελευταία 20ετία κ.λ.π.). Από την εξέταση αυτή προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: Μετά τις οριοθετήσεις των 7 στάσιµων οικισµών (ο Άγιος ηµήτριος, ο Κολοκυθάς, η άφνη, η ιαφνώτισσα, το Κέντρον, η Κεραµιδιά, η Παλαιολάνθη), Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 3

4 για το έτος-στόχο της µελέτης έλλειµµα χωρητικότητας των οικιστικών υποδοχέων υπάρχει µόνον στο. Αµαλιάδας. Σηµαντικός αριθµός οικοπέδων για χρήση κατοικίας έχει δοµηθεί σε περιοχές εκτός σχεδίου, κυρίως στην παραθαλάσσια περιοχή. Για την ανάπτυξη Α και Β κατοικίας, το ΠΠΧΣΑΑ-Π Ε δίνει τις εξής κατευθύνσεις (κεφ. Γ.3.7 : «Προγραµµατικά πλαίσια και χωρικές κατευθύνσεις της οικιστικής ανάπτυξης Α και Β κατοικίας») : «Κάλυψη των αναγκών Α κατοικίας κατά κύριο λόγο στις υφιστάµενες οικιστικές περιοχές και κατά δεύτερο λόγο µε λελογισµένες νέες οικιστικές αναπτύξεις, µε προτεραιότητα στις ευρύτερες περιοχές των οικισµών 1ου, 2ου και 3ου επιπέδου». «Κάλυψη των αναγκών της παραθεριστικής κατοικίας στους υφιστάµενους παραθεριστικούς οικισµούς (παράκτιους ή ορεινούς) όσο και σε νέους υποδοχείς στα πλαίσια του ολοκληρωµένου πολεοδοµικού σχεδιασµού. Με βάση τα παραπάνω, προτείνονται: Καθορισµός επέκτασης στην Αµαλιάδα. Καθορισµός επέκτασης στην Κουρούτα. Ένταξη στο σχέδιο παραλιακών περιοχών κατοικίας στο Παλούκι και στην Αγία Μαρίνα. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις προτεινόµενες επεκτάσεις / εντάξεις. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΕ 1 ΟΕ2 ΟΕ3 ΟΕ4 ΟΕ5 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Οικιστικοι Υποδοχείς (Ha) Ποσοστό Αδοµητης Περιοχής Μεταβολή πληθυσµού 20ετίας (%) Προοπτική Ανάπτυξης Α,Β Κατοικιας Επιφάνεια Προτεινόµενης Επέκτασης Ενταξης (Ηα) (1) (2) (3) (4) (5) ΠΕ1 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 74,3 ΝΑΙ ΠΕ2 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 72,4 ΝΑΙ ΠΕ3 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 52,1 ΝΑΙ ΠΕ4 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 91,8 ΝΑΙ ΠΕ5 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 58, ,24% ΝΑΙ 62,9 ΠΕ 7 Αγίου Ιωάννη Άγιος Ιωάννης,ο 19, ,07% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 8 Κουρούτας Κουρούτας,ο 43, ,17% ΝΑΙ 28,3 ΠΕ 9 Μαραθέα Μαραθέα,η 25, ,39% ΝΑΙ 0,0 ΠΕ 10 Γερακίου Γεράκιον,το 23, ,71% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 11 Περιστερίου Περιστέριον,το 15,0 50 0,22% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 12 Αστεραίικα Αστεραίικα,τα 2,0 90 5,77% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 13 Αναληψη Ανάληψις,η 8, ,86% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 14 Παλούκι Παλούκι,το* εκτος σχεδίου 202,78% ΝΑΙ 27,4 ΠΕ 15 Παλαιολάνθη Παλαιολάνθη,η κυκλος 800µ 32,00% ΌΧΙ 5,0 ΠΕ 16 Καρδαµά Καρδαµάς,ο 71, ,60% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 17 ουναίικων ουναίικα,τα 50,9 40-8,21% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 19 Κάτω Κερτεζαίικα Κάτω Κερτεζαίικα,τα 9, ,48% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 20 Αγία Μαρίνα Αγία Μαρίνα,η* εκτος σχεδίου 0,00% ΝΑΙ 31,4 ΠΕ 21 Πετρούλαι Πετρούλαι,αι 22, ,00% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 22 Σαβάλια Σαβάλια,τα 106,5 40 7,34% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 23 Αµπελόκαµπος Αµπελόκαµπος,ο 60, ,75% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 24 Ροβιάτα Ροβιάτα,η 26,4 50-2,74% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 25 Χαβάριον Χαβάριον,το 42,5 20-2,59% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 26 Άγιος Ηλία Άγιος Ηλίας,ο 16, ,83% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 27 άφνη άφνη,η κυκλος 800µ 12,82% ΌΧΙ 25,0 ΠΕ 28 Άγιος Γεώργιος Άγιος Γεώργιος,ο 22,5 70 0,00% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 29 Πέρα Χαβάρι Πέρα Χαβάρι,το 16,1 80 0,00% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 30 αφνιώτισσα αφνιώτισσα,η κυκλος 800µ 3,61% ΌΧΙ 18,1 ΠΕ 31 Κεραµιδιά Κεραµιδιά,η κυκλος 800µ 13,13% ΌΧΙ 25,0 ΠΕ 32 Κρυόνερον Κρυόνερον,το 15, ,58% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 33 Αρχαία Ήλιδα Αρχαία Ήλιδα,η (τ.ήλις,η) 11, ,28% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 34 Κολοκυθάς Κολοκυθάς,ο κυκλος 800µ -0,77% ΌΧΙ 7,0 ΠΕ 35 Καλύβια Καλύβια,τα 17, ,92% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 36 Αυγείον Αυγείον,το 24,9 30-3,81% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 37 Άγιος ηµήτριος Άγιος ηµήτριος,ο κυκλος 800µ 25,87% ΌΧΙ 20,0 ΠΕ 38 Κέντρον Κέντρον,το κυκλος 800µ 42,73% ΌΧΙ 17,7 ΠΕ 39 Σώστιον Σώστιον,το 17, ,48% ΌΧΙ 0,0 ΠΗΓΗ: ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 5

6 Χρήσεις Περιορισµοί όµησης Οι προτεινόµενες χρήσεις και περιορισµοί δόµησης στην Αµαλιάδα και τους οικισµούς παρουσιάζονται στο κεφάλαιο Π3. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση / τεκµηρίωση των προτάσεων επέκτασης και δηµιουργίας νέων οικιστικών υποδοχέων. Η οριοθέτηση των προτεινόµενων περιοχών επέκτασης και νέων οικιστικών υποδοχέων, έγινε µε γνώµονα τις παρακάτω γενικές αρχές: Να µην καταληφθεί επιπλέον παραγωγική γη (όσο το δυνατόν) ή ζώνη ΠΕΠ. Να µην υποβαθµίζεται η λειτουργία του κύριου οδικού δικτύου. Εναρµόνιση µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του Ν. 2508/97 (απόσταση από τα υφιστάµενα νεκροταφεία). Την µορφολογία του εδάφους (οµαλές κλίσεις). Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας από το δίκτυο υψηλής τάσης της ΕΗ. Βέλτιστη οργάνωση των οικισµών, ώστε να βελτιώνεται η λειτουργία τους και να καθίσταται οικονοµικότερη η υποδοµή (εξοικονόµηση ενέργειας, δρόµοι, δίκτυα). Γεωλογικά εδοµένα. Π Αµαλιάδα Οι κατάλληλες περιοχές για την επέκταση της Αµαλιάδας θα πρέπει αναζητηθούν µε βάση τα εξής ειδικότερα κριτήρια : Να βρίσκονται εντός του δακτυλίου της περιµετρικής οδού της πόλης. Να αποτελούν συνέχεια του υφιστάµενου οικιστικού ιστού και να συµβάλουν στη λειτουργική ολοκλήρωσή του (αρχή της συνεκτικής πόλης, πολεοδόµηση κατά πολεοδοµικές ενότητες). Με βάση τα κριτήρια αυτά, υπάρχουν τρεις τοµείς / περιοχές µεταξύ του εγκεκριµένου σχεδίου και της προγραµµατιζόµενης περιµετρικής οδού που µπορούν να εξετασθούν για την επέκταση της Αµαλιάδας. Οι τρεις περιοχές είναι πεδινές, βρίσκονται εκτός των αρδευόµενων γεωργικών εκτάσεων και έχουν παραπλήσια γεωλογικά χαρακτηριστικά. - Περιοχή α στο βόρειο άκρο της πόλης. Από την περιοχή αυτή διέρχονται οι οδικοί άξονες Αµαλιάδα - Σώστιο (ΕΠ-29, -64) και Αµαλιάδα - Αγ. Ιωάννης - Χάβαρι (ΕΠ-30). Από πλευράς γεωλογικής καταλληλότητας κατατάσσεται στην κατηγορία Κ.4.1 (σχηµατισµοί του πλειο-πλειστοκαίνου σε περιοχές ήπιων µορφολογικών κλίσεων <10%). Η περιοχή αυτή δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των απαιτούµενων επεκτάσεων της Αµαλιάδας. - Περιοχή β στο βορειοδυτικό άκρο της πόλης. Η περιοχή ορίζεται από τη σιδηροδροµική γραµµή (ανατολικά) και την οδό Αµαλιάδα - Μαραθιά ( -60). Από την περιοχή διέρχεται ο οδικός άξονας Αµαλιάδα - Σαβάλια (ΕΠ-28). Στην περιοχή έχει προσδιορισθεί από το ισχύον ΓΠΣ χώρος 65 στρ. για δευτερογενείς δραστηριότητες, που όµως δεν έχει υλοποιηθεί. Η δόµηση είναι περιορισµένη. Κατά µήκος της ΕΠ-28 προς τα Σαβάλια υπάρχουν εγκαταστάσεις του δευτερογενούς τοµέα (συνεργεία αυτοκινήτων κλπ.). Από πλευράς γεωλογικής Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 6

7 καταλληλότητας κατατάσσεται στην κατηγορία Κ.3.1 (περιοχές ήπιων κλίσεων <10%, που καλύπτονται από αλλουβιακές αποθέσεις). Η περιοχή β επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των απαιτούµενων επεκτάσεων της Αµαλιάδας. Εφόσον η επέκταση υλοποιηθεί στην περιοχή αυτή, θα δηµιουργηθεί µια ανεξάρτητη πολεοδοµική ενότητα, η οποία θα διαχωρίζεται από την πόλη µε τη σιδηροδροµική γραµµή. - Περιοχή γ στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης. Από την περιοχή διέρχεται ο οδικός άξονας Αµαλιάδα - Κουρούτα ( -59). Στην περιοχή αυτή υπάρχουν δύο περιοχές µε εγκεκριµένο ρυµοτοµικό, αποµονωµένες τόσο µεταξύ τους όσο και από την Αµαλιάδα. Κατά µήκος της -59 προς Κουρούτα λειτουργούν υπεραγορές και εγκαταστάσεις χονδρεµπορίου. Από πλευράς γεωλογικής καταλληλότητας κατατάσσεται στην κατηγορία Κ.3.1 (περιοχές ήπιων κλίσεων <10%, που καλύπτονται από αλλουβιακές αποθέσεις). Η περιοχή αυτή επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των απαιτούµενων επεκτάσεων της Αµαλιάδας. Εφόσον η επέκταση υλοποιηθεί στην περιοχή γ, θα δηµιουργηθεί µια πολεοδοµική ενότητα σε συνέχεια της υφιστάµενης ΠΕ ΙΙΙ, η οποία σήµερα διχοτοµείται από τη σιδηροδροµική γραµµή, και θα ενσωµατωθούν σε ένα ενιαίο σύνολο οι δυο µεµονωµένες περιοχές που διαθέτουν ρυµοτοµικό σχέδιο. Επισηµαίνεται επίσης ότι η περιοχή αυτή βρίσκεται στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της πόλης προς το θαλάσσιο µέτωπο, του οποίου η ελκυστικότητα θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω των έργων που έχουν δροµολογηθεί και ήδη υλοποιούνται (έργα εξωραϊσµού και οριοθέτηση Κουρούτας, παραλιακός δρόµος/ποδηλατόδροµος, κλπ). Από την παραπάνω αξιολόγηση προκύπτει ότι η περιοχή γ - προς Κουρούτα - συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήµατα και εποµένως προτείνεται ως η καταλληλότερη για την επέκταση της Αµαλιάδας (βλ. σχέδιο Π.2, περιοχή Ε1 = 62,9 Ηα). Για την υλοποίηση της επέκτασης απαιτείται τροποποίηση του ορίου της ΖΟΕ- 2. Π Κουρούτα Προτείνεται η επέκταση της Κουρούτας από το ισχύον όριο του οικισµού µέχρι την παραλιακή οδό (ανατολικά) και το ρέµα (νότια). Η προτεινόµενη επέκταση έχει έκταση Ε2 = 28,3 Ηα και είναι σήµερα πρακτικά αδόµητη. Για την υλοποίηση της επέκτασης απαιτείται τροποποίηση του ορίου της ΖΟΕ-Α1. Π Παραλιακοί Οικισµοί Στην περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου στο Παλούκι εντάσσεται στο σχέδιο παραλιακός οικισµός µε έκταση Ε3 = 27,4 Ηα. Η περιοχή οριοθετείται µεταξύ της ακτογραµµής (δυτικά) και της παραλιακής οδού, τµήµα της οποίας έχει ήδη υλοποιηθεί (ανατολικά). Η προς ένταξη περιοχή έχει ήδη δοµηθεί σε ποσοστό της τάξης του 50%. Στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας εντάσσεται στο σχέδιο παραλιακός οικισµός, µε έκταση Ε4 = 31,4 Ηα. Η περιοχή οριοθετείται µεταξύ της ακτογραµµής (δυτικά) και της προγραµµα- Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 7

8 τιζόµενης παραλιακής οδού (ανατολικά). Η προς ένταξη περιοχή έχει ήδη δοµηθεί σε ποσοστό της τάξης του 25%. Από το προτεινόµενο όριο έχουν εξαιρεθεί τα µέχρι σήµερα άθικτα τµήµατα των παραθαλάσσιων θινών. Από πλευράς γεωλογικής καταλληλότητας οι παραλιακές περιοχές του ήµου Αµαλιάδας κατατάσσονται στην κατηγορία Κ.3.1 (περιοχές ήπιων κλίσεων <10%, που καλύπτονται από αλλουβιακές αποθέσεις). Για την υλοποίηση της πρότασης απαιτείται τροποποίηση του ορίου της ΖΟΕ-Α1. Π Οριοθετήσεις Οικισµών µε Όριο 800µ. Μεγάλος αριθµός των οικισµών κάτω των κ. του ήµου Αµαλιάδας οριοθετείται µε κύκλο 800µ. (16 συνολικά οικισµοί, από τους οποίους 9 οικισµοί είχαν όριο µε ΑΠΝΜ, το οποίο, µετά τον καθορισµό του ορίου των 800µ., έχει παύσει να ισχύει). Στις περιπτώσεις αυτές, ο εν δυνάµει οικισµός περιλαµβάνει µεγάλες εκτάσεις (~ 200 Ha). Ορισµένοι από τους οικισµούς αυτούς ευρίσκονται σε κρίσιµες ζώνες του ήµου Αµαλιάδας, δηλαδή στην παραλιακή ζώνη και στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου Ηλιδας. ιαπιστώνεται επίσης ότι οι οικισµοί που βρίσκονται σε µικρή απόσταση µεταξύ τους έχουν όρια που εφάπτονται ή τέµνονται, µε αποτέλεσµα να προκύπτει µια συνεχόµενη περιοχή οικισµών. Σε περίπτωση αύξησης της δόµησης (που σήµερα είναι περιορισµένη) θα δηµιουργηθούν διάσπαρτοι µη συνεκτικοί οικισµοί µε τα γνωστά αρνητικά αποτελέσµατα στην οικονοµία των υποδοµών και στην αισθητική αλλοίωση του τοπίου. Τέλος, η ιδιαίτερα διευρυµένη έκταση των στάσιµων οικισµών περιορίζει τις δυνατότητες χωροθέτησης παραγωγικών δραστηριοτήτων µέσης ή υψηλής όχλησης, οι οποίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 500µ. από τα όρια των οικισµών. Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, και σε συνέχεια των εναλλακτικών προσεγγίσεων που διατυπώθηκαν κατά το Α Στάδιο της µελέτης, προτείνεται η αντικατάσταση του ορίου R = 800 µ. σε όλους τους στάσιµους οικισµούς µε ένα περισσότερο «λογικό» όριο, ως εξής: Στους στάσιµους / οριοθετηµένους οικισµούς: Άγιος Ηλίας, Αρχαία Ηλιδα, Γεράκιον, Ανάληψη, Καλύβια, Πετρούλαι, Κρυόνερον, Περιστέριον και Αστερέικα, προτείνεται να επανέλθει σε ισχύ το όριο που είχε καθορισθεί µε την ΑΠΝΜ 3918, ΦΕΚ 719/ /1990 σε εφαρµογή των διατάξεων του Π Στους στάσιµους / µη οριοθετηµένους οικισµούς: Άγιος ηµήτριος, Κολοκυθάς, άφνη, ιαφνώτισσα, Κέντρον, Κεραµιδιά και Παλαιοάνθη, η παρούσα µελέτη προτείνει ένα κατά προσέγγιση όριο 1, προκειµένου να γίνουν οι απαιτούµενοι υπολογισµοί χωρητικότητας. Η οριστικοποίηση του ορίου για κάθε οικισµό µπορεί να γίνει είτε σύµφωνα µε το Π , είτε µε πολεοδόµηση. Ο πίνακας Π.2.2 που ακολουθεί παρουσιάζει τις τελικές επιφάνειες των οικιστικών υποδοχέων, όπως αυτές διαµορφώνονται µετά τις παραπάνω προτάσεις επεκτάσεων, εντάξεων και οριοθετήσεων. 1 Βλ. κεφ. Π «Εκτίµηση Χωρητικότητας Υφιστάµενων Οικιστικών Υποδοχέων» Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΕ 1 ΟΕ2 ΟΕ3 ΟΕ4 ΟΕ5 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (Ηα) ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΟ ΧΕΙΣ (Ha) ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠΟ ΟΧΕΙΣ (Ηα) ΤΕΛΙΚΟΙ (Ηα) (1) (2) (3) (4) ΠΕ1 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 71,5 74,3 74,3 ΠΕ2 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 69,7 72,4 72,4 ΠΕ3 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 49,7 52,1 52,1 ΠΕ4 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 81,1 91,8 91,8 ΠΕ5 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 56,0 58,6 58,6 ΠΕ6 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 0,0 0,0 62,9 62,9 ΠΕ 7 Αγίου Ιωάννη Άγιος Ιωάννης,ο 19,2 0,0 19,2 ΠΕ 8 Κουρούτας Κουρούτας,ο 43,5 28,3 71,7 ΠΕ 9 Μαραθέα Μαραθέα,η 25,8 0,0 25,8 ΠΕ 10 Γερακίου Γεράκιον,το 23,2 0,0 23,2 ΠΕ 11 Περιστερίου Περιστέριον,το 15,0 0,0 15,0 ΠΕ 12 Αστεραίικα Αστεραίικα,τα 2,0 0,0 2,0 ΠΕ 13 Αναληψη Ανάληψις,η 8,5 0,0 8,5 ΠΕ 14 Παλούκι Παλούκι,το* εκτος σχεδίου 27,4 27,4 ΠΕ 15 Παλαιολάνθη Παλαιολάνθη,η κυκλος 800µ 5,0 5,0 ΠΕ 16 Καρδαµά Καρδαµάς,ο 71,3 0,0 71,3 ΠΕ 17 ουναίικων ουναίικα,τα 50,9 0,0 50,9 ΠΕ 19 Κάτω Κερτεζαίικα Κάτω Κερτεζαίικα,τα 9,9 0,0 9,9 ΠΕ 20 Αγία Μαρίνα Αγία Μαρίνα,η* εκτος σχεδίου 31,4 31,4 ΠΕ 21 Πετρούλαι Πετρούλαι,αι 22,9 0,0 22,9 ΠΕ 22 Σαβάλια Σαβάλια,τα 106,5 0,0 106,5 ΠΕ 23 Αµπελόκαµπος Αµπελόκαµπος,ο 60,5 0,0 60,5 ΠΕ 24 Ροβιάτα Ροβιάτα,η 26,4 0,0 26,4 ΠΕ 25 Χαβάριον Χαβάριον,το 42,5 42,5 0,0 42,5 ΠΕ 26 Άγιος Ηλία Άγιος Ηλίας,ο 16,2 0,0 16,2 ΠΕ 27 άφνη άφνη,η κυκλος 800µ 25,0 25,0 ΠΕ 28 Άγιος Γεώργιος Άγιος Γεώργιος,ο 22,5 0,0 22,5 ΠΕ 29 Πέρα Χαβάρι Πέρα Χαβάρι,το 16,1 0,0 16,1 ΠΕ 30 αφνιώτισσα αφνιώτισσα,η κυκλος 800µ 18,1 18,1 ΠΕ 31 Κεραµιδιά Κεραµιδιά,η κυκλος 800µ 25,0 25,0 ΠΕ 32 Κρυόνερον Κρυόνερον,το 15,1 0,0 15,1 ΠΕ 33 Αρχαία Ήλιδα Αρχαία Ήλιδα,η (τ.ήλις,η) 11,2 0,0 17,4 ΠΕ 34 Κολοκυθάς Κολοκυθάς,ο κυκλος 800µ 7,0 7,0 ΠΕ 35 Καλύβια Καλύβια,τα 17,4 0,0 11,2 ΠΕ 36 Αυγείον Αυγείον,το 24,9 0,0 24,9 ΠΕ 37 Άγιος ηµήτριος Άγιος ηµήτριος,ο κυκλος 800µ 20,0 20,0 ΠΕ 38 Κέντρον Κέντρον,το κυκλος 800µ 17,7 17,7 ΠΕ 39 Σώστιον Σώστιον,το 17,4 0,0 17,4 267,8 1285,5 ΠΗΓΗ: ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 9

10 Π.2.3 Περιοχές Παραγωγικών ραστηριοτήτων (ΠΠ ) Ζώνες βιοµηχανικών, βιοτεχνιών και χονδρεµπορικών εγκαταστάσεων χωροθετούνται µε σκοπό να ανταποκριθούν στην ανάγκη να συγκεντρωθούν οι χρήσεις αυτές σε επιλεγµένους χώρους, εκτός των οικισµών, όπου θα µπορούν να αντιµετωπίζονται συλλογικά οι τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να παρέχεται η απαιτούµενη υποδοµή για αποδοτικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η οριοθέτηση τέτοιων περιοχών κρίνεται αναγκαία για να σταµατήσει η απρογραµµάτιστη εγκατάσταση και επέκταση µονάδων σε βάρος άλλων χρήσεων (κατοικία, γεωργική γη κ.λπ.). H οργάνωση των περιοχών και η κατασκευή υποδοµής υποστήριξης των επιχειρήσεων, µπορεί να συµβάλει στην ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη του τοµέα και να δώσει κίνητρα στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Στις παραγωγικές δραστηριότητες εντάσσονται και οι τουριστικές εγκαταστάσεις. Οι παραγωγικές ζώνες στο ήµο Αµαλιάδας που είχαν προταθεί κατά το Α Στάδιο είναι οι εξής. Ζώνη Βιοτεχνίας και Επαγγελµατικών Εργαστηρίων (ΒΙΟΠΑ Αµαλιάδας) Ζώνη Βιοµηχανίας και Βιοτεχνίας (ΒΕΠΕ) Ζώνη Αστικών Λειτουργιών Αµαλιάδας (δυτική είσοδος Αµαλιάδας) Παραθαλάσσια Ζώνη Τουρισµού και Αναψυχής Προκειµένου να τεκµηριωθούν οι προτάσεις του ΣΧΟΟΑΠ / ΓΠΣ, καταγράφονται στη συνέχεια οι κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ-Π Ε, του ΓΠΧΣΑΑ, του ΕΠΧΣΑΑ Βιοµηχανίας και του ΕΠΧΣΑΑ Τουρισµού. Π Βιοµηχανία - Βιοτεχνία - Χονδρεµπόριο α. Κατευθύνσεις ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας υτικής Ελλάδας «Αναζήτηση ΒΕΠΕ οικιστικών κέντρων 2 ου και 3 ου επιπέδου κατά προτεραιότητα σε περιοχές µε δυνατότητες ανάπτυξης της µεταποίησης (ευρύτερη περιοχή Πύργου Αµαλιάδας κλπ.)». (κεφ. Γ.3.6 : «Προγραµµατικά Πλαίσια και Χωρική Εξειδίκευση Παραγωγικών ραστηριοτήτων»). β. Κατευθύνεις του ΓΠΧΣΑΑ β1 «Για της νέες µονάδες επιδιώκεται η συγκέντρωση σε οργανωµένους υποδοχείς σε κατάλληλες θέσεις, παράλληλα µε τον περιορισµό τους εντός σχεδίου δόµησης...». β2 «Για τις υφιστάµενες άτυπες συγκεντρώσεις απαιτούνται µέτρα εξυγίανσης των περιοχών µε αναβάθµιση των υποδοµών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των περιβαλλοντικών επιδόσεων των µονάδων...». (Άρθρο 7: Χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συµπληρωµατικότητα των παραγωγικών τοµέων). γ. Κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ Βιοµηχανίας Γενικός προσανατολισµός του ΕΠ Βιοµηχανίας είναι η αύξηση του µεριδίου της οργανωµένης χωροθέτησης και ο περιορισµός της διάσπαρτης χωροθέτησης. Για την Περιφέρεια υτικής Ελλάδας υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν οργανωµένοι υποδοχείς βιοµηχανίας περίπου στρ. (µέχρι το 2013). Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 10

11 Για το Νοµό Ηλείας καθορίζεται «χαµηλή» 2 προτεραιότητα χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση και «µέση» 3 ανάγκη απόλυτης στρεµµατικής αύξησης για οργανωµένους υποδοχείς. Η µεταποίηση στο Νοµό Ηλείας συγκεντρώνεται στη ζώνη Πύργος-Αµαλιάδα, που εντάσσεται στις «περιοχές επέκτασης», όπου διαµορφώνονται δυνατότητες εκκίνησης διαδικασιών ανάπτυξης της βιοµηχανίας. Πιθανότεροι κλάδοι προς ανάπτυξη είναι οι έντασης εργασίας και/ή µεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Ειδικότερες κατευθύνσεις οργάνωσης της µεταποίησης είναι: Αξιοποίηση των υφιστάµενων οργανωµένων υποδοχέων. Αποτροπή παρόδιας ανάπτυξης µονάδων µεταποίησης τους κλειστούς αυτοκινητόδροµους και το λοιπό βασικό οδικό δίκτυο. Μείωση του Σ.. για τις εκτός σχεδίου βιοµηχανικές εγκαταστάσεις σε 0,6 (από 1,2) και κατάργηση παρεκκλίσεων αρτιότητας. εν είναι αποδεκτή η χωροθέτηση νέων µονάδων στις περιαστικές ζώνες των µεγαλύτερων κέντρων µε βάση τις διατάξεις περί εκτός σχεδίου δόµησης. Αποθάρρυνση χωροθέτησης βιοµηχανικών µονάδων στην παραθαλάσσια ζώνη (200µ. από την γραµµή αιγιαλού ακτογραµµής), µε εξαίρεση αυτές που έχουν ανάγκη για άµεση επαφή µε θαλάσσιο µέτωπο. Το ελάχιστον εµβαδόν των υποδοχέων που δηµιουργούνται σε εκτός σχεδίου περιοχές ορίζεται σε 50 στρ. για υποδοχείς χαµηλής όχλησης, 100 στρ. για υποδοχείς µέσης όχλησης και 150 στρ. για υποδοχείς υψηλής όχλησης (άρθρο 6, παρ. 2) Συνεκτιµώντας τα παραπάνω δεδοµένα µε τα συµπεράσµατα από το Α Στάδιο της µελέτης (τάσεις - ανάγκες - συγκρούσεις κλπ.), προτείνεται θεσµοθέτηση νέων ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων ως εξής (βλ. σχέδιο Π.2). Π Ζώνη Βιοµηχανίας και Βιοτεχνίας χαµηλής όχλησης και Χονδρεµπορίου (ΒΙΟΠΑ Αµαλιάδας) Η ύπαρξη ενός οργανωµένου χώρου παραγωγικών δραστηριοτήτων χαµηλής όχλησης κοντά στην Αµαλιάδα αποτελεί απαραίτητη υποδοµή για την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Την ανάγκη αυτή επισηµαίνουν εξάλλου και οι τοπικοί φορείς στα πλαίσια της διαβούλευσης του Α Σταδίου. Με την ενεργοποίηση της ζώνης θα δηµιουργηθεί η 2 3 Συγκεκριµένα, η γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση προσδιορίζεται από το ΕΠ Βιοµηχανίας ως «χαµηλή» (0,5) για το Ν. Ηλείας, «µέση» (1,0) για το Ν. Αιτωλοακαρνανίας και «µέση+» (1,5) για το Ν. Αχαΐας - κυρίως λόγω της παρουσίας της Πάτρας. Συγκεκριµένα, σε επίπεδο νοµού, η ανάγκη απόλυτης στρεµµατικής αύξησης για οργανωµένους υποδοχείς προσδιορίζεται από το ΕΠ Βιοµηχανίας ως «µέση» για τους Νοµούς Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας και ως «υψηλή» για το Ν. Αχαΐας, σε µία κλίµακα µε πέντε διαβαθµίσεις (πολύ υψηλή, υψηλή, µέση, σχετικά χαµηλή, χαµηλή). Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 11

12 δυνατότητα µετεγκατάστασης για επαγγελµατικά εργαστήρια που λειτουργούν σήµερα εντός της Αµαλιάδας. Από το ισχύον ΓΠΣ έχει προσδιορισθεί χώρος περί τα 65 στρ. δυτικά της Αµαλιάδας για δευτερογενείς δραστηριότητες. Ο χώρος αυτός παρουσιάζει το πλεονέκτηµα ότι βρίσκεται σε µικρή απόσταση από το Βιολογικό Καθαρισµό, αλλά δεν έχει θεσµοθετηθεί µέχρι σήµερα. Αντίθετα, έχουν δοθεί άδειες και έχουν κατασκευασθεί κατοικίες. Για τη νέα χωροθέτηση του ΒΙΟΠΑ Αµαλιάδας προτείνονται δύο εναλλακτικές περιοχές αναζήτησης ανατολικά της πόλης: Η περιοχή Β1α που βρίσκεται ανατολικά του Κόµβου Αµαλιάδας µε κατεύθυνση προς Γεράκι, νότια της ΕΠ-28. Η περιοχή αυτή έχει ήπιες κλίσεις σε µία ζώνη µ. από την ΕΠ-28 και είναι αδόµητη. Από πλευράς γεωλογικής καταλληλότητας κατατάσσεται στην κατηγορία Κ.3.1 (περιοχές ήπιων κλίσεων < 10%, που καλύπτονται από αλλουβιακές αποθέσεις). Η περιοχή Β1β που βρίσκεται δυτικά του Κόµβου Αµαλιάδας, βόρεια της ΕΠ-28, προς Αµαλιάδα (µεταξύ της ΕΠ-28 και του ρέµατος Σοχιάς ). Τα χαρακτηριστικά της περιοχής αυτής είναι ανάλογα µε τη περιοχή Β1α. Μεταξύ των δύο περιοχών επιλέγεται η Β1α, ώστε να µην επιβαρυνθεί κυκλοφοριακά και αισθητικά η νέα είσοδος της Αµαλιάδας από την Ολυµπία Οδό. Η έκταση του ΒΙΟΠΑ προτείνεται να είναι της τάξης των 100 στρ. ή 10,0 Ηα. Π Ζώνη Βιοµηχανίας, Βιοτεχνίας, Χονδρεµπορίου (Επιχειρηµατική Περιοχή Ηλείας) Από το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νοµού Ηλείας ( ) 4, έχει προταθεί η δηµιουργία Επιχειρηµατικής Περιοχής (Ε.Π) στο Νοµό Ηλείας, σε έκταση της τάξης των 600 στρ. (Α φάση 400 στρ., Β φάση 200 στρ.). Θα επιτρέπεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων χαµηλής και µέσης όχλησης σύµφωνα µε την Αποφ /724, ΦΕΚ1087/Β/ («Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα»). Η ανάπτυξη θα υλοποιηθεί κατά τα προβλεπόµενα περί ΒΕΠΕ. Από το ΣΣ δεν προτείνεται συγκεκριµένη θέση, αλλά αναφέρονται ορισµένα γενικά κριτήρια επιλογής (χωροθέτηση σε δηµόσια έκταση -τουλάχιστον κατά 60%, εγγύτητα σε πρωτεύοντες κυκλοφοριακούς άξονες κατά προτίµηση κοντά σε κόµβο, εγγύτητα σε σιδηροδροµικό σταθµό, δυνατότητα εξυπηρέτησης από υφιστάµενα δίκτυα υποδοµών, τήρηση αποστάσεων από περιοχές περιβαλλοντικού / πολιτιστικού αποθέµατος κ.λπ.). Με δεδοµένη την κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ Π Ε για ενίσχυση του διπόλου Πύργος- Αµαλιάδα, θεωρούµε ότι η θέση της υπό ίδρυση επιχειρηµατικής περιοχής θα πρέπει να αναζητηθεί στην περιοχή µεταξύ Πύργου και Αµαλιάδας, µε πρώτη προτεραιότητα την περιοχή του Πύργου που αποτελεί και την έδρα του Νοµού Ηλείας. 4 Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης ανατέθηκε από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας και την Ηλειακή Α.Ε. εν όψει της Προγραµµατικής Περιόδου , και λόγω της ανάγκης άµεσης αποκατάστασης από τις πυρκαγιές και τους σεισµούς που έπληξαν τον Νοµό Ηλείας. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 12

13 Για την περίπτωση της χωροθέτησης της Ε.Π. στο ήµο Αµαλιάδας, θα πρέπει να αναζητηθούν περιοχές κοντά στην Ολυµπία Οδό µε δυνατότητα πρόσβασης από τον Κόµβο Αµαλιάδας. Κατά το Α Στάδιο της µελέτης καταγράφηκαν δηµόσιες εκτάσεις της ΚΕ στην περιοχή µεταξύ Ολυµπίας Οδού, οικισµού Καρδαµά, και ρεµάτων Λατίφη και Χελµολαίικα, ανάµικτες µε ιδιωτικές εκτάσεις (βλ. σχέδιο Π.2, περιοχή Β2). Από µία αρχική εξέταση των περιοχών αυτών φαίνεται ότι προσφέρονται υπό όρους 5 για την κάλυψη µέρους τουλάχιστον της προγραµµατιζόµενης έκτασης του Ε.Π. Σηµειώνεται ότι οι περιοχές αυτές δεν βρίσκονται κοντά σε σιδηροδροµικό σταθµό, συνθήκη που θα παρήγαγε σηµαντική προστιθέµενη αξία στην επένδυση. υνατότητες ανάπτυξης περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων Για τις χωροθετούµενες κατά τα παραπάνω περιοχές, προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία οι παρακάτω εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης: Πολεοδόµηση µε σύνταξη Πολεοδοµικής Μελέτης - Πράξης Εφαρµογής και εισφορά σε γη και χρήµα. ηµιουργία ΠΟΑΠ, ΠΕΡΠΟ ή ΒΕΠΕ µε στήριξη στην ιδιωτική πρωτοβουλία. ιαµόρφωση της περιοχής σε υποδοχέα δραστηριοτήτων µε ενδιάµεσο βαθµό οργάνωσης σύµφωνα µε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιοµηχανία. Χρήσεις Περιορισµοί όµησης Οι επιτρεπόµενες χρήσεις, όροι και περιορισµοί δόµησης, αναφέρονται στο κεφάλαιο Π3. Π Ζώνη Αστικών Λειτουργιών Αµαλιάδας Η ζώνη προορίζεται για την εγκατάσταση και εµπορικών λειτουργιών και επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που λόγω µεγέθους ή είδους δεν έχουν θέση σε περιοχές κατοικίας (βλ. σχέδιο Π2, περιοχή «Α»). Τα όρια της ζώνης προς βορρά και προς νότο ταυτίζονται µε τα σηµερινά όρια της ΖΟΕ- 2, ενώ το ανατολικό και δυτικό όριο καθορίζονται, αντίστοιχα, από τη Περιµετρική της Αµαλιάδας / διώρυγα άρδευσης Πηνειού (προς την Αµαλιάδα) και την ΕΟ-9 (προς τη Κουρούτα). Η πρόσβαση στη ζώνη εξασφαλίζεται από την ΕΟ-9 και την Περιµετρική της Αµαλιάδας, που αποτελούν κλάδους του πρωτεύοντος οδικού δικτύου του δήµου. Εποµένως, η εξυπηρέτηση των τοπικών και υπερτοπικών συνδέσεων της περιοχής είναι εξασφαλισµένη. Με βάση την παραπάνω οριοθέτηση, η επιφάνεια της ζώνης «Α» ανέρχεται σε 138,0 Ηα. Το πρόσωπο της ζώνης επί της ΕΟ-9 είναι περίπου µ., που ισοδυναµεί µε 25 περίπου γήπεδα µε πρόσωπο 45µ. Η περιοχή είναι δοµηµένη σε ποσοστό 10-15%, µε τις περισσότερες επιχειρήσεις να καταγράφονται κατά µήκος της εισόδου προς Αµαλιάδα. Από τη περιοχή διέρχεται η γραµµή υψηλής τάσης της ΕΗ. 5 Εξαίρεση των εκτάσεων µε λοφώδες ανάγλυφο, εξαίρεση των εκτάσεων που βρίσκονται κάτω του 1,0 χλµ. από τα όρια του Καρδαµά, εξασφάλιση οδικής σύνδεσης µε το Κόµβο Αµαλιάδας που βρίσκεται σε απόσταση 2,5-3,0 χλµ. προς βορά. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 13

14 Χρήσεις Περιορισµοί όµησης ιατηρούνται όλες οι χρήσεις της ΖΟΕ- 2, στις οποίες προστίθενται ορισµένες χρήσεις πολεοδοµικού κέντρου, ώστε να τονωθεί ακόµη περισσότερο ο επιδιωκόµενος εµπορικός και επιχειρηµατικός χαρακτήρας της ζώνης. Οι επιτρεπόµενες χρήσεις, όροι και περιορισµοί δόµησης, παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο Π3. Π Τουρισµός α. Κατευθύνσεις ΠΠΧΣΑΑ-Π Ε α1 «Ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού σε συνδυασµό µε δίκτυα περιβαλλοντικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος» (κεφ. Γ.3.6.3). α2 «Προσδιορισµός Κατάκολου ως Ειδικού Τουριστικού Λιµένος, σε συνάρτηση µε τις διαπεριφερειακές τουριστικές-πολιτιστικές διαδροµές Ολυµπία Ηλιδα ελφοί» (κεφ. Γ γ). α3 «Αναβάθµιση αεροδροµίων Αράξου και Ανδραβίδας µε στόχο την υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης» (κεφ. Γ δ). α4 «Οργανωµένη ελεγχόµενη ανάπτυξη τουρισµού στη παράκτια ζώνη» (κεφ. Γ.3.6.3). α5 «Ανάπτυξη Β Κατοικίας και Τουρισµού στις. και Ν. Ακτές (παράκτια ζώνη Πύργου Αµαλιάδας... ) καθώς και στις ορεινές περιοχές» (κεφ. Γ.3.7). α6 «Επικαιροποίηση των ρυθµίσεων ΖΟΕ στα πλαίσια των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του νόµου 2508/97, µε βάση τον περιφερειακό σχεδιασµό και µε στόχο την ελεγχόµενη ανάπτυξη τουρισµού - παραθερισµού στις παράκτιες περιοχές µε παράλληλη προστασία των ευαίσθητων υποπεριοχών - οικοσυστηµάτων της» (κεφ. Γ.3.4.γ). β. Κατευθύνσεις ΕΠΧΣΑΑ Τουρισµού (ΦΕΚ 1138 / Β / ) 6 Το παραλιακό τµήµα του ήµου Αµαλιάδος χαρακτηρίζεται από το ΕΠ Τουρισµού ως «αναπτυσσόµενη τουριστικά περιοχή µε περιθώρια ανάπτυξης µαζικού τουρισµού» 6 Για τις ανάγκες του Ειδικού Πλαισίου Τουρισµού, ο εθνικός χώρος προσεγγίζεται βάσει της έντασης και του είδους της τουριστικής δραστηριότητας, της γεωµορφολογίας και της ευαισθησίας των πόρων του, και κατατάσσεται στις ακόλουθες κατηγορίες περιοχών (άρθρο 4). (Α) Αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές. (Β) Αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές. (Β1) Περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης µαζικού τουρισµού. (Β2) Περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού. (Β3) Αναπτυγµένοι πυρήνες µαζικού τουρισµού εντός ευρύτερων αναπτυσσόµενων περιοχών µε περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισµού. (Γ) Περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος µε µειονεκτικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισµό: Γ1 Ποµακοχώρια (Βόρεια Ξάνθης - Κοµοτηνής), Γ2 Ροδόπη (Ελατιά), Γ3 Άγραφα Ασπροπόταµος. ( ) Μητροπολιτικές περιοχές. (Ε) Παράκτιες περιοχές (χερσαία ζώνη πλάτους 350 µ. από την γραµµή αιγιαλού) και Νησιά (ΣΤ) Ορεινές περιοχές (υψόµετρο άνω των 600 µ.). (Ζ) Πεδινές και ηµιορεινές περιοχές. (Η) Περιοχές του ικτύου Φύση 2000 και λοιπές περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας (καταφύγια άγριας ζωής κλπ.). (Θ) Παραδοσιακοί οικισµοί. (Ι) Αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 14

15 (κατηγορία Β1). Οι κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης για τις περιοχές Β1 είναι οι εξής (άρθρο 5) 7 : α. Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιµότητας της περιοχής. β. Μέτρα βελτίωσης των εισόδων των πόλεων. γ. Μέτρα βελτίωσης της σήµανσης των πόλεων. δ. Ένταξη των αναξιοποίητων τουριστικά πόρων της ενδοχώρας στο προσφερόµενο προϊόν, µε παράλληλη προστασία και διαφύλαξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. ε. Μέτρα εξυγίανσης και βελτίωσης των περιοχών που συγκεντρώνουν σηµαντικό αριθµό σηµείων τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και των τουριστικών διαδροµών. ζ. Ανάληψη δράσεων αναβάθµισης του δοµηµένου χώρου, µε πολεοδοµικές παρεµβάσεις, όπως αναπλάσεις κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων µε αύξηση των ελεύθερων χώρων και του πρασίνου. η. Ανάληψη δράσεων οργάνωσης του άτυπα οικιστικά διαµορφωµένου εξωαστικού χώρου. θ. Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. ια. Κατασκευή νέων, συµπλήρωση και αναβάθµιση υφιστάµενων τεχνικών, κοινωνικών (περίθαλψης και αθλητισµού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδοµών (µουσεία, κλπ.). ιγ. Παροχή κινήτρων για ολοκληρωµένο εκσυγχρονισµό τουριστικών υποδοµών. ιδ. Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων. ιε. Παροχή κινήτρων για µερική ή ολική απόσυρση µη αξιόλογων και απαξιωµένων κτιρίων χρήσης τουρισµού συνδυαζόµενη µε τη διερεύνηση της σκοπιµότητας χορήγησης νέων αδειών. ιζ. Προσανατολισµός των ιδιωτικών επενδύσεων προς τη συµπλήρωση ελλείψεων σε τύπους και τάξεις καταλυµάτων και σε υποδοµές που εµπλουτίζουν, αναβαθµίζουν και διαφοροποιούν το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν. ιη. Προώθηση µέτρων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πεζών. ιθ. Ανάπτυξη τοπικών προγραµµάτων µε στόχο τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών µε παράλληλη παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής τους. - Λήψη µέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινοµένων υποβάθµισης της ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και συνδυασµένη προβολή τους. - Βελτίωση της προσβασιµότητας των δυσπρόσιτων τουριστικών πόρων. - Ενθάρρυνση χωροθετήσεων που αξιοποιούν τους εναλλακτικούς πόρους (εκτός ήλιου - θάλασσας) κάθε προορισµού. - Κατασκευή νέων καταλυµάτων 3, 4 και 5 αστέρων σε κατάλληλες θέσεις κατά προτεραιότητα εντός σχεδίων πόλεων, ορίων οικισµών και ζωνών χρήσεων γης που επιτρέπουν τη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων. 7 Οι κατευθύνσεις α έως ιθ είναι αυτές της κατηγορίας Α (αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές), οι οποίες ισχύουν και στην περίπτωση των περιοχών Β1. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 15

16 Στις παράκτιες περιοχές των αναπτυγµένων τουριστικά περιοχών (κατηγορία Α), των αναπτυσσόµενων περιοχών (Β1, Β2 και Β3) και των Μητροπολιτικών Περιοχών ( ), διακρίνεται ζώνη υψηλής ανταγωνιστικότητας διαφόρων οικονοµικών δραστηριοτήτων, η οποία εκτείνεται σε απόσταση 350 µ. από τον αιγιαλό και έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ανάπτυξη του τουρισµού. Για τη ζώνη αυτή δίδονται οι παρακάτω κατευθύνσεις: Περιορισµός της δηµιουργίας νέων εγκαταστάσεων µη συµβατών µε την τουριστική δραστηριότητα (ιδίως βιοµηχανικές / βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις χονδρικού εµπορίου, εµπορικών εκθέσεων, κτίρια και γήπεδα αποθήκευσης, γραφεία, κτίρια περίθαλψης, πρατήρια καυσίµων), ιδιαίτερα στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγµένες τουριστικά (κατηγορία Α). Στις υπόλοιπες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, η χωροθέτηση άλλων χρήσεων επιτρέπεται σε τµήµατα τους που δεν παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον είτε µεµονωµένα είτε σε οργανωµένους υποδοχείς. Κατά προτεραιότητα προώθηση δράσεων αποκατάστασης της αισθητικής του τοπίου και αναβάθµισης της λειτουργίας του χώρου. ιατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών της ζώνης υψηλής ανταγωνιστικότητας σε ορισµένα τµήµατα της ακτογραµµής. Αναφορικά µε κατηγορίες χώρου µε ειδικό καθεστώς, το ΕΠ Τουρισµού δίδει τις εξής κατευθύνσεις (άρθρο 8) Αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας: Επιβάλλεται η διατήρηση του υψηλού καθεστώτος προστασίας που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η δηµιουργία τουριστικών υποδοµών που σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, προσδιορίζονται ως έχουσες σηµαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση. Λοιπή γεωργική γη: Τα ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ και λοιπά σχέδια χρήσεων γης πρέπει να διερευνούν τη σκοπιµότητα για τον καθορισµό ζωνών τουριστικής ανάπτυξης µε στόχο τον περιορισµό της διάχυσης τουριστικών εγκαταστάσεων στο χώρο. Οι παραπάνω κατευθύνσεις πρέπει να εξετασθούν σε συνάρτηση µε το θεσµικό καθεστώς δόµησης τουριστικών εγκαταστάσεων στο ήµο Αµαλιάδας, το οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά στη συνέχεια. γ. Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο τουριστικών εγκαταστάσεων στο ήµο Αµαλιάδας Η ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων στο ήµο Αµαλιάδας ρυθµίζεται σήµερα από τις διατάξεις της ΖΟΕ, όπου αυτή ισχύει, και από τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόµησης για τις υπόλοιπες περιοχές. γ1. Τουριστική Ανάπτυξη στη ΖΟΕ Στις περιοχές της ΖΟΕ επιτρέπεται η ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων ως εξής: Στην περιοχή Α1 (Ζώνη Τουρισµού Αναψυχής στις περιοχές «Κουρούτας Παλούκι» και «ουναίικα Πυργί») επιτρέπονται τουριστικές εγκαταστάσεις Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 16

17 κατηγορίας ΑΑ, Α και Β, µε κατάτµηση / αρτιότητα 8 στρ. στη περιοχή «Κουρούτας Παλούκι» και 10 στρ. στην περιοχή «ουναίικα Πυργί». Στην περιοχή 2 (Είσοδος Αµαλιάδας) επιτρέπονται τουριστικές εγκαταστάσεις κατηγορίας ΑΑ, Α και Β (µε εξαίρεση τα camping), µε κατάτµηση / αρτιότητα 6 στρ. Στην περιοχή Ε (οδικοί άξονες Αµαλιάδα Αρχ. Ήλιδα και Γαστούνη Αρχ. Ήλιδα) επιτρέπονται τουριστικές εγκαταστάσεις µετά από προέγκριση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Επιπλέον, στις Γενικές ιατάξεις του κειµένου της ΖΟΕ, ορίζεται ότι: «10. Εντός των ορίων της ΖΟΕ (µε εξαίρεση τις περιοχές Β 8 ) και σε πλάτος µέχρι 1 χλµ. από την γραµµή αιγιαλού, είναι δυνατή η χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων µε την προϋπόθεση τήρησης της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που προβλέπονται από την ΚΥΑ 69269/5387/ (Β 678). Η χωροθέτηση τουριστικών µονάδων στην παραπάνω αναφερόµενη ζώνη είναι δυνατή, εφόσον δεν αντίκειται σε ίδια θεσµικά καθεστώτα απαγορευτικά (δάση, αρχαιολογικοί χώροι, βιότοποι, αµµοθίνες, κλπ.) και στη διαµορφωµένη κατάσταση». γ2. Τουριστική Ανάπτυξη στις Εκτός Σχεδίου περιοχές του ήµου Αµαλιάδας Για την εκτός σχεδίου δόµηση τουριστικών εγκαταστάσεων ισχύει το άρθρο 8 του Π 6/ (ΦΕΚ 538 ), όπως τροποποιήθηκε µε το Π 28/ (ΦΕΚ 61 ). Οι διατάξεις αυτές θα αναπροσαρµοσθούν σύµφωνα µε το ΕΠΧΣΑΑ Τουρισµού, το οποίο προβλέπει ότι «για όλες τις αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές (περιοχές «Β» του άρθρου 4), το όριο αρτιότητας για τη δόµηση κύριων τουριστικών καταλυµάτων, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών, αυξάνεται από τα τέσσερα (4) στρέµµατα που ισχύουν σήµερα στα οκτώ (8) στρέµµατα, ενώ η µέγιστη πυκνότητα περιορίζεται από τις 10,12 και 15 κλίνες / στρέµµα που ισχύουν σήµερα για ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων αντίστοιχα σε 8, 9 και 10 κλίνες / στρέµµα» 9. Συνεκτιµώντας τα παραπάνω δεδοµένα, προτείνεται η ανάπτυξη εγκαταστάσεων Τουρισµού και Αναψυχής σε τρεις περιοχές στην παραλιακή ζώνη του δήµου (βλ. σχέδιο Π2, περιοχές µε την ένδειξη «Τ»). Οι περιοχές αυτές αποτελούν τµήµατα της ΖΟΕ-Α1, τα όρια της οποίας τροποποιούνται ελαφρώς και καθορίζονται πλέον από τον παραλιακό δρόµο/ποδηλατόδροµο (µικρές εκτάσεις της ΖΟΕ-Α1, που βρίσκονται ανάντι του παραλιακού δρόµου, εντάσσονται στην ΠΕΠ -1). Από την έκταση αυτή αφαιρούνται δυο περιοχές της παραλιακής ζώνης που διατίθενται για την ένταξη στο σχέδιο της Αγ. Μαρίνας και του Παλουκίου. Μετά τα παραπάνω, το σύνολο των παραλιακών περιοχών που διατίθενται για ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων, ανέρχεται σε 115 Ha περίπου (1.150 στρ.). 8 9 Στο. Αµαλιάδας υπάρχει η Περιοχή Β4 «Παραθαλάσσια άση Θινών Χελωνίτη Κόλπου». Οι ρυθµίσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή για τον εκσυγχρονισµό υφισταµένων τουριστικών καταλυµάτων καθώς και στις περιπτώσεις που βρίσκεται σε ισχύ έγκριση καταλληλότητας από τον Ε.Ο.Τ. υπό την προϋπόθεση ότι η οικοδοµική άδεια θα εκδοθεί εντός τριετίας. Ρυθµίσεις σχεδιασµού του χώρου που σήµερα προβλέπουν µεγαλύτερα όρια αρτιότητας κατισχύουν των ανωτέρω ορίων (βλ. αρτιότητα 10 στρ. στην περιοχή ουναίικα - Πυργί). Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 17

18 Υπολογίζεται ότι ο αριθµός των κλινών που µπορούν να αναπτυχθούν στην έκταση αυτή ξεπερνά τις κλίνες. Η εκτίµηση αυτή βασίζεται στα παρακάτω δεδοµένα και παραδοχές. - Έκταση παραλιακής ζώνης : στρ. - Αφαιρούνται κοινόχρηστα : 30% x στρ. = 350 στρ. - Αποµένει έκταση : = 800 στρ. - Εκτίµηση έκτασης για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις : 75% x 800 = 600 στρ. (το υπόλοιπο ποσοστό διατίθεται για τις λοιπές επιτρεπόµενες χρήσεις στις περιοχές Τουρισµού και Αναψυχής: κατοικία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εµπορικά καταστήµατα κλπ.) - Με πυκνότητα 8 κλίνες ανά στρέµµα (για ξενοδοχεία 5*, σύµφωνα µε το ΕΧΠ Τουρισµού), προκύπτει αριθµός κλινών : 600 στρ. x 8 κλ./στρ. = κλίνες. - Με πυκνότητα 10 κλίνες ανά στρέµµα (για ξενοδοχεία 3*, σύµφωνα µε το ΕΧΠ Τουρισµού), προκύπτει αριθµός κλινών : 600 στρ. x 10 κλ./στρ. = κλίνες. Ο αριθµός των κλινών αποτελεί ήδη µια εξαιρετικά µεγάλη αύξηση σε σχέση µε την υπάρχουσα υποδοµή, που είναι µόλις 200 κλίνες σε ξενοδοχειακές µονάδες 2** (Γ κατηγορίας). Στην πράξη πρέπει να αναµένεται αριθµός κλινών µεγαλύτερος από αυτόν που εκτιµήθηκε παραπάνω, διότι : - Εκτός από τη παραλιακή ζώνη, υπάρχουν και άλλες περιοχές του εξωαστικού χώρου του δήµου όπου επιτρέπονται οι τουριστικές εγκαταστάσεις (στην ΠΕΠ - 1 σε πλάτος µέχρι 1 χλµ. από τη γραµµή αιγιαλού, στις ΠΕΠ -2 και ΠΕΠ -3, και στη Ζώνη Αστικών Λειτουργιών Αµαλιάδας). - Τουριστικές εγκαταστάσεις µπορούν να δηµιουργηθούν και µέσα στους παραλιακούς και λοιπούς οικισµούς (επισηµαίνεται ότι η χρήση «Γενική Κατοικία» που προτείνεται για όλους τους οικισµούς επιτρέπει ξενοδοχεία µέχρι 100 κλινών και ξενώνες). - Σε περίπτωση που η παραλιακή ζώνη πολεοδοµηθεί, θα προκύψει αύξηση της εκµετάλλευσης λόγω µεγαλύτερου συντελεστή δόµησης (κατά το Ν. 2508/1997, άρ.18: ανώτατα όρια συντελεστών δόµησης, ο µέγιστος σ.δ. για τουριστικές δραστηριότητες είναι 0,6 έναντι 0,2 στις εκτός σχεδίου περιοχές). - Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι 400 θέσεις ( άτοµα περίπου) στα τέσσερα camping που λειτουργούν στις ακτές του δήµου (στοιχεία 2006). Συµπερασµατικά, µε τις παραπάνω ρυθµίσεις καλύπτεται µε επάρκεια ο τουριστικός τοµέας στις παράκτιες περιοχές του δήµου που διαθέτουν τις µεγαλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές και εποµένως δέχονται τις µεγαλύτερες πιέσεις, ενώ παράλληλα διαφυλάσσεται το απόθεµα αγροτικής γης πρώτης προτεραιότητας, σύµφωνα και µε τις κατευθύνσεις του υπερκείµενου χωροταξικού σχεδιασµού. Κατά συνέπεια δεν κρίνεται σκόπιµο να επεκταθεί η ζώνη τουρισµού και αναψυχής ανατολικά προς τη περιοχή της γεωργικής γης Οι σχετικές προτάσεις φορέων, που κατατέθηκαν στα πλαίσια της διαβούλευσης που ακολούθησε το Α Στάδιο, παρουσιάζονται στο κεφ. Π.2.5 για τις ΠΕΠ. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 18

19 Χρήσεις Περιορισµοί όµησης Προτείνεται να διατηρηθούν όλες οι χρήσεις που προβλέπονται από το ισχύον καθεστώς της ΖΟΕ-Α1, µε ορισµένες συµπληρώσεις και τροποποιήσεις, ώστε να ενισχυθεί ο τουριστικός προσανατολισµός της ζώνης. Αναλυτικά, οι επιτρεπόµενες χρήσεις, όροι και περιορισµοί δόµησης, παρουσιάζονται στο κεφάλαιο Π3. Π Κτηνοτροφία α. Κατευθύνσεις ΠΠΧΣΑΑ-Π Ε Προβλέπεται «ενθάρρυνση της οργανωµένης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας σε κατάλληλες θέσεις (κτηνοτροφικά πάρκα) µε έµφαση στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας και σε επιλεγµένες θέσεις στους λοιπούς νοµούς» (κεφ. Γ.3.6 «Προγραµµατικά πλαίσια και χωρική εξειδίκευση παραγωγικών δραστηριοτήτων»). Κατά το Α Στάδιο δεν απογράφηκε σηµαντικός αριθµός κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα όρια του ήµου Αµαλιάδας. Κατά συνέπεια, δεν θεωρείται αναγκαίο να προταθεί δηµιουργία οργανωµένου υποδοχέα (κτηνοτροφικό πάρκο) σύµφωνα µε την παραπάνω κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ-Π Ε. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 19

20 Π.2.4 Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) Στην έκταση του ήµου καθορίζονται Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) σύµφωνα µε τα άρθρα 4 & 5 του Ν. 2508/97, που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Περιοχές Ειδικής Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΠΕΠ/ΦΠ) Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ/ΑΧ) Π Περιοχές Ειδικής Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΠΕΠ/ΦΠ) Οι προτεινόµενες Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) για το ήµο Αµαλιάδας διακρίνονται στις εξής υποκατηγορίες: ΠΕΠ ΚΦ: αφορά στην προστασία των εκτάσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως Καταφύγια Άγριας Ζωής. ΠΕΠ ΠΛ: αφορά στην προστασία της παραλίµνιας περιοχής της Τεχνητής Λίµνης του Πηνειού Ποταµού και συµβάλλει στην προστασία του υγρότοπου της λίµνης. ΠΕΠ ΠΠ: αφορά στην προστασία της περιοχής παρά τον Πηνειό Ποταµό (περιοχή σήµερα χαρακτηρισµένη ως ΖΟΕ-Β5). ΠΕΠ Θ: αφορά στην προστασία των δηµόσιων παραθαλάσσιων δασών θινών του Χελωνίτη Κόλπου (δύο περιοχές: η σήµερα χαρακτηρισµένη ως ΖΟΕ-Β4 βορείως της Κουρούτας, και η περιοχή µεταξύ Παλουκίου και Αγίας Μαρίνας). Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή κάθε ζώνης. Στο τέλος του παρόντος υποκεφαλαίου, ο Πίνακας Π.2.3, παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις προτεινόµενες ρυθµίσεις ανά ζώνη. α. Ζώνη ΠΕΠ ΚΦ Η ζώνη περιλαµβάνει το Καταφύγιο Άγριας Ζωής στις περιοχές Γερακίου και Περιστερίου (ΦΕΚ 959 / Β / ). Πρόκειται για µια ενιαία περιοχή, που οριοθετείται προς βορά από την οδό Γεράκι Αστεραίικα Παλαιολάνθη, ενώ το νότιο τµήµα του καταφυγίου βρίσκεται στα όρια του ήµου Ιαρδάνου. Λόγω της µορφής που έχουν τα δηµοτικά όρια στην περιοχή αυτή, το τµήµα του καταφυγίου που βρίσκεται εντός του ήµου Αµαλιάδας διασπάται σε δύο επιµέρους τµήµατα, εκ των οποίων το δυτικό βρίσκεται προς το Γεράκι Ανάληψη, ενώ το ανατολικό προς τα Αστεραίικα Παλαιολάνθη. Σκοπιµότητα χωροθέτησης της ζώνης Εξασφάλιση προϋποθέσεων για φωλεοποίηση, διαχείµαση, διατροφή, αναπαραγωγή και διαβίωση, µε σκοπό την επιβίωση ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας που απειλούνται µε εξαφάνιση και αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα βιοτόπου. Καθεστώς Προστασίας α. Υφιστάµενο Καθεστώς Προστασίας (Άρθρο 57 Ν.2637/98 ΦΕΚ 200/Α/98 και ΦΕΚ κήρυξης του καταφυγίου). Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 20

21 «Εντός των καταφύγιων άγριας ζωής απαγορεύεται η θήρα κάθε θηράµατος και κάθε είδους άγριας πανίδας, η σύλληψη κάθε είδους άγριας πανίδας για µη ερευνητικούς σκοπούς, η καταστροφή κάθε είδους ζώνης µε φυσική βλάστηση, η καταστροφή των ζωντανών φυτοφρακτών, η αµµοληψία, η αποστράγγιση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση υδατικών πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγίου άγριας ζωής σε πολεοδοµικό ή ρυµοτοµικό σχεδιασµό. Επίσης η εκτέλεση έργων ή εργασιών και ιδίως αλιευτικά έργα, έργα αναδασµού, τουριστικές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, λατοµεία, µεταλλεία και δρόµοι εκτελούνται αφού προηγουµένως έχει υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου Α και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η σύλληψη ειδών άγριας πανίδας και η µεταφορά προς εµπλουτισµό άλλων κατάλληλων περιοχών µόνο από τη ασική Υπηρεσία. Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας µπορεί να απαγορεύεται, ή, να τίθενται όροι ή περιορισµοί στην άσκηση της αλιείας, γεωργίας, βοσκής, υλοτοµίας, χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της συλλογής και κοπής αρωµατικών, βαφικών, αρτυµατικών, µελισσοκοµικών και ανθοκοµικών διακοσµητικών φυτών για εµπορικούς σκοπούς». β. Προτεινόµενο Καθεστώς Προστασίας. Εντός του καταφύγιου προτείνονται οι εξής χρήσεις και περιορισµοί όροι δόµησης. Επιτρεπόµενες Χρήσεις ΚΒΠΝ-163 Γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια υδατοκαλλιεργειών, στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαµενές, θερµοκήπια. ΚΒΠΝ-164 Αντλητικές εγκαταστάσεις-υδατοδεξαµενές, φρέατα. Κατάτµηση / Αρτιότητα - 4 στρέµµατα (δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις εκτός σχεδίου). όµηση - Για τους λοιπούς όρους και περιορισµούς δόµησης εφαρµόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από ( 270) πδ/τος, όπως ισχύουν. β. Ζώνη ΠΕΠ ΛΠ Η Τεχνητή Λίµνη του φράγµατος του Πηνειού Ποταµού έχει καταγραφεί από το Εθνικό Κέντρο Βιότοπων-Υγρότοπων ως Υγρότοπος, µε κωδικό GR Η δόµηση στην περιοχή αυτή ρυθµίζεται σήµερα από τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόµησης. Προτείνεται ο καθορισµός ζώνης προστασίας πλάτους τουλάχιστον 500 µ. από το όριο/ακτογραµµή της Τεχνητής Λίµνης του Πηνειού Ποταµού. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 21

22 Σκοπιµότητα χωροθέτησης της ζώνης ιαφύλαξη της παραλίµνιας περιοχής από το ενδεχόµενο ανάπτυξης οχλουσών χρήσεων, µε στόχο: την προστασία του υγρότοπου της Τεχνητής Λίµνης του Πηνειού Ποταµού και τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης προοπτικής τουριστικής αξιοποίησης της παραλίµνιας περιοχής µε ήπιες µορφές τουρισµού. Οι παρακάτω προβλέψεις προτείνεται να ισχύσουν µέχρι την εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης, από την οποία θα προκύψουν συγκεκριµένες προτάσεις για τη προστασία της λίµνης και των παράκτιων περιοχών της. Επιτρεπόµενες Χρήσεις ΚΒΠΝ-163 Γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια υδατοκαλλιεργειών, στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαµενές, θερµοκήπια. ΚΒΠΝ-164 Αντλητικές εγκαταστάσεις-υδατοδεξαµενές, φρέατα. ΚΒΠΝ-174 Αθλητικές εγκαταστάσεις. Κατάτµηση / Αρτιότητα 4 στρέµµατα (δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις εκτός σχεδίου). όµηση - Για τους λοιπούς όρους και περιορισµούς δόµησης εφαρµόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από ( 538) και ( 270) π.δ/των, όπως ισχύουν. γ. Ζώνη ΠΕΠ ΠΠ Πρόκειται για την περιοχή παρά τον Πηνειό Ποταµό, της οποίας η προστασία ρυθµίζεται σήµερα από τη ΖΟΕ Β5. Η περιοχή Β5 ορίζεται εκατέρωθεν της κοίτης του ποταµού Πηνειού από της εκβολής του έως την τεχνητή λίµνη (υδάτινος βιότοπος). Προτείνεται η διατήρηση των όρων / περιορισµών δόµησης της ΖΟΕ Β5, οι οποίες είναι οι εξής: Επιτρεπόµενες Χρήσεις - Γεωργική χρήση (µόνον µε την µορφή της παραδοσιακής καλλιέργειας). - Θερµοκήπια. - Κτηνοτροφική χρήση (µόνον µε τη µορφή της ελεύθερης βοσκής). - Αθλητικές εγκαταστάσεις. - Έργα υποδοµής και συντήρησης των φραγµάτων και έργα διευθέτησης των ποταµών. Κατάτµηση / Αρτιότητα - 4 στρέµµατα (δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις εκτός σχεδίου). όµηση - Για τους λοιπούς όρους και περιορισµούς δόµησης εφαρµόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από ( 538) και ( 270) π.δ/των, όπως ισχύουν. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 22

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1.1. Μέσα στο παραπάνω περίγραµµα, προτείνεται η πολεοδοµική οργάνωση της πόλης σύµφωνα µε το σχέδιο Π.3.1, όπου συγκεκριµένα απεικονίζονται:

Π.3.1.1. Μέσα στο παραπάνω περίγραµµα, προτείνεται η πολεοδοµική οργάνωση της πόλης σύµφωνα µε το σχέδιο Π.3.1, όπου συγκεκριµένα απεικονίζονται: Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδοµικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ για την πολεοδοµική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6.1 Προβλέψεις Πληθυσμού, Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού, Ανεργίας και Απασχόλησης Α.6.1.1 Εκτίμηση Εξέλιξης Πραγματικού Πληθυσμού (2001 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης Αικατερίνη Τσουκαλά Γενική ιευθύντρια Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Συντονίστρια του προγράµµατος OSDDT για την Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Παναγιώτης Πανταζής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμ. ΜΧΠΠΑ Ο χωροταξικός σχεδιασμός, ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΝΑΗ ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 1 Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΘΑΝΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Π.2.2-1: Περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ). Προτεινόµενες χρήσεις γης στο αναθεωρηµένο ΓΠΣ πρώην Καποδιστριακού ήµου Πατρέων

Πίνακας Π.2.2-1: Περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ). Προτεινόµενες χρήσεις γης στο αναθεωρηµένο ΓΠΣ πρώην Καποδιστριακού ήµου Πατρέων Πίνακας Π.2.2-1: Περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ). Προτεινόµενες χρήσεις γης στο αναθεωρηµένο ΓΠΣ πρώην Καποδιστριακού ήµου Πατρέων Ζώνες προστασίας εξωαστικού και περιαστικού πρασίνου Περιοχές προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό Ο νέος εθνικός τομεακός χωροταξικός σχεδιασμός για τον κλάδο του τουρισμού έχει διττή στρατηγική κατεύθυνση:

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό Ο νέος εθνικός τομεακός χωροταξικός σχεδιασμός για τον κλάδο του τουρισμού έχει διττή στρατηγική κατεύθυνση: Το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138 Β/11.6.2009) αποτέλεσε μέρος μιας σημαντικής προσπάθειας που έγινε για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού για τη χώρα. Σκοπός του υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Μάθηµα: Προσεγγίσεις του Σχεδιασµού στην Ελλάδα Κριτική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Περιβάλλον. Πολιτιστικό Περιβάλλον

Φυσικό Περιβάλλον. Πολιτιστικό Περιβάλλον Γ.Π.Σ. Δ Η Μ Ο Υ ΒΟΙΩΝ Η ανωτέρω μελέτη λαμβάνοντας υπόψη : 1. Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1485/ Β/2003), 2. Το παρεμβατικό προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Ανάλυση περιοχών Προστασίας και Ειδικής Διαχείρισης με βάση το ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Ιτάνου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Ανάλυση περιοχών Προστασίας και Ειδικής Διαχείρισης με βάση το ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Ιτάνου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Ανάλυση περιοχών Προστασίας και Ειδικής Διαχείρισης με βάση το ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Ιτάνου (ΦΕΚ 498/2 10 2009) Π. 1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) και Ειδική Ζώνη Ήπιας Βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ακολουθώντας κατά γράµµα τις προδιαγραφές της µελέτης περιοριστήκαµε στα δύο πρώτα κεφάλαια σε απλή καταγραφή των κατευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 1. Γενικά Υφιστάµενη κατάσταση Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήµατα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗ, αρχιτέκτων Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου ΝΙΚΟΛΑΣ BAΪΛΑΚΗΣ, αρχιτέκτων Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου ΜΗΝΑΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Παρουσίαση και Αξιολόγηση Κριτική Περιφερειακού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Γενικές αρχές.... 3 2. Γενική αντιστοίχηση χρήσεων γης στις Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (ΠΟΑ).... 3 3. Αντιστοίχηση χρήσεων γης ανά οικισµό.... 5 3.1. Νέα Αγχίαλος (Π.Ε.1-3)...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών )

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ... 9 Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 11 Π.1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣΒ, κλ. 1:25.000 Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Π.4.1 Ίδρυση Φορέα Εφαρμογής Π.4.1.1 Νομικό πλαίσιο Ρόλος και αρμοδιότητες Ο Ν. 2508/1997 προσδιορίζει στο άρθρο 6 τα όργανα εφαρμογής των Γενικών Πολεοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Βόλου ανέθεσε με Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 15 Οκτωβρίου 2008, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε, την εκπόνηση της μελέτης «Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης»

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» «Χωροταξικός Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» ΔΕΘ 3 ο Διεθνές Συνέδριο Real Estate Προοπτικές χωρίς όρια 11 13 Σεπτ 2008 Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη Πρόεδρος Ε.Ε. ΟΡΘΕ Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες.

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες. 4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΦΕΚ 151/Τ.Α.Α.Π./2009) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Οι στόχοι 1 του ΕΠΧΣΑΑ για τη βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιουλίου 2013 ζητήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. B1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: 10 η Αριθμός Απόφασης: 3/10/17.06.2014 Σήμερα, 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 160-162 & 25 ης Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ <ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ> ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ <ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ> ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Αφάντου Ρόδου (ΤΑΙΠΕΔ) Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Το Ξ.Ε.Ε. καταγράφει ως θετική την προσπάθεια του ΥΠΕΧΩΔΕ να αποκτήσει ο τουρισμός χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

«Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Τ Η Β Ο Ρ Ε Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν Ι Α»

«Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Τ Η Β Ο Ρ Ε Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν Ι Α» «Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Τ Η Β Ο Ρ Ε Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν Ι Α» Ανδρέας Λουκάτος, Χηµικός Περιβαλλοντολόγος, DEA Γεράσιµος Αντζουλάτος, Γεωπόνος, ρ. Γεωργοοικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟ Κ Ε Ν ΤΡ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΣΤ.Κυβέλου Κυβέλου, Επ.καθηγήτρια Υπεύθυνη Ασκήσεων : Ν.Μαραβά, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ «ΠΡΟΤΑΣΗ»

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ «ΠΡΟΤΑΣΗ» ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ «ΠΡΟΤΑΣΗ» Προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής Ο ήµοςβρίσκεται σε µία πλεονεκτική τοποθεσία µε πλούσια ιστορία, τοπία, µνήµες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1.1. Στρατηγικές Επενδύσεις Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) 2.1.1.1. Ο νόμος 3894/2010 Ο νόμος 3894/2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης

Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης Α.3.3.1 Χωροταξική διάρθρωση Οικιστική δομή Ο Δήμος Τρικκαίων είναι ενταγμένος στα νότια του Νομού Τρικάλων, εγγύς των ορίων με το Νομό Καρδίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΓΠΣ για την πολεοδομική οργάνωση του Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...8 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...9 3.1 Εισαγωγή...9 3.2 Σκοπιµότητα του Πλαισίου...9 3.3 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Εφαρμοσμένα ευρωπαϊκά παραδείγματα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΓΚΟΥ, Υπ/νη Περ. Εκπ. Δυτικής Αττικής Εργαστήριο: «Σχεδιασμός προγράμματος ΠΕ με τη μορφή εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611

ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611 ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611 Τέθηκε σε ισχύ: 11.06.2009 Αρμόδιος Φορέας: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚHΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜEΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟY ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦ Ημ.Υπογραφής: 04.06.2009

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6 Π.1.1. Γενικό πλαίσιο 6 Π.1.2. Χωροταξική θεώρηση Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 8 Π.1.3. Χωροταξική θεώρηση Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα