.2.1. / (Ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ".2.1. / (Ha) 81-01 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2"

Transcript

1 Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ κλ. 1: Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά οι προτεινόµενες ρυθµίσεις του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ για τον εξωαστικό χώρο του ήµου Αµαλιάδας, καθώς και οι προτεινόµενες ρυθµίσεις για την πόλη της Αµαλιάδας, τους οικισµούς και τις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν εξέλιξη των προκαταρκτικών προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο Α Στάδιο της µελέτης. Ειδικότερα, βάσει των προδιαγραφών της νοµοθεσίας, η χωρική οργάνωση του ήµου προβλέπει την κατάταξη των περιοχών στις εξής κατηγορίες: Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) και Παραγωγικών ραστηριοτήτων (ΠΠ ) Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) Περιοχές Ελέγχου και Περιορισµού της όµησης (ΠΕΠ ) Περιοχές Ιδιαιτέρων Χρήσεων (ΠΙΧ) Η πρώτη κατηγορία αφορά τις περιοχές κατοικίας και παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι τρεις τελευταίες κατηγορίες συγκροτούν τον κατεξοχήν εξωαστικό χώρο του ήµου, που σήµερα διέπεται από τις ρυθµίσεις της εκτός σχεδίου δόµησης και από ειδικό θεσµικό καθεστώς (ΖΟΕ κλπ., βλ. Α Στάδιο, κεφ. Α «θεσµοθετηµένες χρήσεις γης και όροι δόµησης στον εξωαστικό χώρο»). Οι προτεινόµενες περιοχές ρυθµίσεων, µε τις αντίστοιχες χρήσεις και περιορισµούς δόµησης, παρουσιάζονται αναλυτικά στην συνέχεια της έκθεσης (κεφ. Π.2.2. Π.2.5). Οι ρυθµίσεις αυτές συµπληρώνονται: Με το κεφάλαιο για τις Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (κεφ. Π.2.6), και Με το κεφάλαιο για τις Γενικές και Μεταβατικές ιατάξεις (κεφ. Π.2.7.). Η προτεινόµενη οργάνωση των χρήσεων γης έχει τους εξής στόχους. Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων. Ισόρροπη και αλληλοστηριζόµενη ανάπτυξη του αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου. Λειτουργικότητα της χωρικής συσχέτισης παραγωγικών ζωνών και ζωνών κατοικίας µε βάση και τις ανάγκες καθηµερινής µετακίνησης, εργασίας και κατοικίας. ιατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής κληρονοµιάς. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και στην ύπαιθρο. Καθοδήγηση τόσο των δηµόσιων επενδύσεων όσο και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας προς όφελος της αειφορίας και της ποιότητας ζωής. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 1

2 Θα πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί το βέλτιστο µίγµα χρήσεων το οποίο θα παρέχει την ευχέρεια δυναµικής εξέλιξης µεµονωµένων ή συνδυασµένων δραστηριοτήτων (τοµείς) δηµιουργώντας θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα. Απόρροια των παραπάνω είναι το ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ να παίζει ρόλο αναπτυξιακού εργαλείου και όχι µόνο ρυθµιστικού σε επίπεδο φυσικού σχεδιασµού. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 2

3 Π.2.2 Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) Π Καθορισµός Επεκτάσεων και Νέων Οικιστικών Υποδοχέων Οι 41 οικισµοί του ήµου Αµαλιάδας κατατάσσονται σε σχέση µε το καθεστώς δόµησης στις παρακάτω γενικές κατηγορίες σύµφωνα µε τα στοιχεία που δόθηκαν από τις αρµόδιες Πολεοδοµίες: 1 οικισµός µε εγκεκριµένο ΓΠΣ (Αµαλιάδα). 1 οικισµός µε εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο (Χαβάριον). 13 οικισµοί οριοθετηµένοι µε το Π , χωρίς να είναι χαρακτηρισµένοι στάσιµοι (ο Αµπελόκαµπος, τα Σαβάλια, η Ροβιάτα, η Μαραθιά, ο Κουρούτας, τα ουναίικα, τα Κάτω Κερτεζαίικα, ο Καρδαµάς, το Αύγειο, το Σώστιο, το Πέρα Χάβαρι, ο Αγ. Γεώργιος και ο Αγ. Ιωάννης). 9 οικισµοί οριοθετηµένοι µε το Π και χαρακτηρισµένοι στάσιµοι (ο Άγιος Ηλίας, η Αρχαία Ηλιδα, το Γεράκιον, η Ανάληψη, τα Καλύβια, οι Πετρούλαι, το Κρυόνερον, το Περιστέριον, τα Αστερέικα). Στους οικισµούς αυτούς το όριο προσδιορίζεται µε κύκλο ακτίνας 800µ. 7 οικισµοί που δεν είναι οριοθετηµένοι και είναι χαρακτηρισµένοι στάσιµοι (ο Άγιος ηµήτριος, ο Κολοκυθάς, η άφνη, η ιαφνώτισσα, το Κέντρον, η Κεραµιδιά, η Παλαιολάνθη). Στους οικισµούς αυτούς το όριο προσδιορίζεται µε κύκλο ακτίνας 800µ. 1 οικισµός που υφίσταται πριν το Ν. 1337/83 και δοµείται µε την εκτός σχεδίου δόµηση (το Παλούκι). 7 οικιστικές συγκεντρώσεις στον εξωαστικό χώρο (εµφανίζονται στις απογραφές της ΕΣΥΕ µετά τον Ν. 1337/83), οι οποίες δοµούνται µε τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόµησης (τα Τσαφλέικα, τα Τσιχλέικα, η Αγ. Μαρίνα, τα ανικά, ο Κασιδιάρης, η Παραλία, τα Ρωµέικα). Ειδική κατηγορία αποτελούν οι οικισµοί η Παναγιά και ο Καλαθάς, που είναι µοναστήρι και εγκαταλελειµµένος (κατολισθαίνων) οικισµός, αντίστοιχα. Για το καθορισµό των επεκτάσεων και των νέων οικιστικών υποδοχέων εξετάστηκαν και συνεκτιµήθηκαν: Η χωρητικότητα των υφιστάµενων οικιστικών υποδοχέων σε σχέση µε την προβλεπόµενη πληθυσµιακή εξέλιξη για το έτος-στόχο 2030 (βλ. κεφ. Π «Εκτίµηση Χωρητικότητας Υφιστάµενων Οικιστικών Υποδοχέων»). Η δυναµική - ρόλος των οικισµών και της ευρύτερης περιοχής στην οποία αυτοί εντάσσονται τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε οικισµού (ποσοστό αδόµητων εκτάσεων, µεταβολή του πληθυσµού κατά την τελευταία 20ετία κ.λ.π.). Από την εξέταση αυτή προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: Μετά τις οριοθετήσεις των 7 στάσιµων οικισµών (ο Άγιος ηµήτριος, ο Κολοκυθάς, η άφνη, η ιαφνώτισσα, το Κέντρον, η Κεραµιδιά, η Παλαιολάνθη), Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 3

4 για το έτος-στόχο της µελέτης έλλειµµα χωρητικότητας των οικιστικών υποδοχέων υπάρχει µόνον στο. Αµαλιάδας. Σηµαντικός αριθµός οικοπέδων για χρήση κατοικίας έχει δοµηθεί σε περιοχές εκτός σχεδίου, κυρίως στην παραθαλάσσια περιοχή. Για την ανάπτυξη Α και Β κατοικίας, το ΠΠΧΣΑΑ-Π Ε δίνει τις εξής κατευθύνσεις (κεφ. Γ.3.7 : «Προγραµµατικά πλαίσια και χωρικές κατευθύνσεις της οικιστικής ανάπτυξης Α και Β κατοικίας») : «Κάλυψη των αναγκών Α κατοικίας κατά κύριο λόγο στις υφιστάµενες οικιστικές περιοχές και κατά δεύτερο λόγο µε λελογισµένες νέες οικιστικές αναπτύξεις, µε προτεραιότητα στις ευρύτερες περιοχές των οικισµών 1ου, 2ου και 3ου επιπέδου». «Κάλυψη των αναγκών της παραθεριστικής κατοικίας στους υφιστάµενους παραθεριστικούς οικισµούς (παράκτιους ή ορεινούς) όσο και σε νέους υποδοχείς στα πλαίσια του ολοκληρωµένου πολεοδοµικού σχεδιασµού. Με βάση τα παραπάνω, προτείνονται: Καθορισµός επέκτασης στην Αµαλιάδα. Καθορισµός επέκτασης στην Κουρούτα. Ένταξη στο σχέδιο παραλιακών περιοχών κατοικίας στο Παλούκι και στην Αγία Μαρίνα. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις προτεινόµενες επεκτάσεις / εντάξεις. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΕ 1 ΟΕ2 ΟΕ3 ΟΕ4 ΟΕ5 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Οικιστικοι Υποδοχείς (Ha) Ποσοστό Αδοµητης Περιοχής Μεταβολή πληθυσµού 20ετίας (%) Προοπτική Ανάπτυξης Α,Β Κατοικιας Επιφάνεια Προτεινόµενης Επέκτασης Ενταξης (Ηα) (1) (2) (3) (4) (5) ΠΕ1 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 74,3 ΝΑΙ ΠΕ2 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 72,4 ΝΑΙ ΠΕ3 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 52,1 ΝΑΙ ΠΕ4 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 91,8 ΝΑΙ ΠΕ5 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 58, ,24% ΝΑΙ 62,9 ΠΕ 7 Αγίου Ιωάννη Άγιος Ιωάννης,ο 19, ,07% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 8 Κουρούτας Κουρούτας,ο 43, ,17% ΝΑΙ 28,3 ΠΕ 9 Μαραθέα Μαραθέα,η 25, ,39% ΝΑΙ 0,0 ΠΕ 10 Γερακίου Γεράκιον,το 23, ,71% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 11 Περιστερίου Περιστέριον,το 15,0 50 0,22% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 12 Αστεραίικα Αστεραίικα,τα 2,0 90 5,77% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 13 Αναληψη Ανάληψις,η 8, ,86% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 14 Παλούκι Παλούκι,το* εκτος σχεδίου 202,78% ΝΑΙ 27,4 ΠΕ 15 Παλαιολάνθη Παλαιολάνθη,η κυκλος 800µ 32,00% ΌΧΙ 5,0 ΠΕ 16 Καρδαµά Καρδαµάς,ο 71, ,60% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 17 ουναίικων ουναίικα,τα 50,9 40-8,21% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 19 Κάτω Κερτεζαίικα Κάτω Κερτεζαίικα,τα 9, ,48% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 20 Αγία Μαρίνα Αγία Μαρίνα,η* εκτος σχεδίου 0,00% ΝΑΙ 31,4 ΠΕ 21 Πετρούλαι Πετρούλαι,αι 22, ,00% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 22 Σαβάλια Σαβάλια,τα 106,5 40 7,34% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 23 Αµπελόκαµπος Αµπελόκαµπος,ο 60, ,75% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 24 Ροβιάτα Ροβιάτα,η 26,4 50-2,74% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 25 Χαβάριον Χαβάριον,το 42,5 20-2,59% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 26 Άγιος Ηλία Άγιος Ηλίας,ο 16, ,83% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 27 άφνη άφνη,η κυκλος 800µ 12,82% ΌΧΙ 25,0 ΠΕ 28 Άγιος Γεώργιος Άγιος Γεώργιος,ο 22,5 70 0,00% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 29 Πέρα Χαβάρι Πέρα Χαβάρι,το 16,1 80 0,00% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 30 αφνιώτισσα αφνιώτισσα,η κυκλος 800µ 3,61% ΌΧΙ 18,1 ΠΕ 31 Κεραµιδιά Κεραµιδιά,η κυκλος 800µ 13,13% ΌΧΙ 25,0 ΠΕ 32 Κρυόνερον Κρυόνερον,το 15, ,58% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 33 Αρχαία Ήλιδα Αρχαία Ήλιδα,η (τ.ήλις,η) 11, ,28% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 34 Κολοκυθάς Κολοκυθάς,ο κυκλος 800µ -0,77% ΌΧΙ 7,0 ΠΕ 35 Καλύβια Καλύβια,τα 17, ,92% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 36 Αυγείον Αυγείον,το 24,9 30-3,81% ΌΧΙ 0,0 ΠΕ 37 Άγιος ηµήτριος Άγιος ηµήτριος,ο κυκλος 800µ 25,87% ΌΧΙ 20,0 ΠΕ 38 Κέντρον Κέντρον,το κυκλος 800µ 42,73% ΌΧΙ 17,7 ΠΕ 39 Σώστιον Σώστιον,το 17, ,48% ΌΧΙ 0,0 ΠΗΓΗ: ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 5

6 Χρήσεις Περιορισµοί όµησης Οι προτεινόµενες χρήσεις και περιορισµοί δόµησης στην Αµαλιάδα και τους οικισµούς παρουσιάζονται στο κεφάλαιο Π3. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση / τεκµηρίωση των προτάσεων επέκτασης και δηµιουργίας νέων οικιστικών υποδοχέων. Η οριοθέτηση των προτεινόµενων περιοχών επέκτασης και νέων οικιστικών υποδοχέων, έγινε µε γνώµονα τις παρακάτω γενικές αρχές: Να µην καταληφθεί επιπλέον παραγωγική γη (όσο το δυνατόν) ή ζώνη ΠΕΠ. Να µην υποβαθµίζεται η λειτουργία του κύριου οδικού δικτύου. Εναρµόνιση µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του Ν. 2508/97 (απόσταση από τα υφιστάµενα νεκροταφεία). Την µορφολογία του εδάφους (οµαλές κλίσεις). Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας από το δίκτυο υψηλής τάσης της ΕΗ. Βέλτιστη οργάνωση των οικισµών, ώστε να βελτιώνεται η λειτουργία τους και να καθίσταται οικονοµικότερη η υποδοµή (εξοικονόµηση ενέργειας, δρόµοι, δίκτυα). Γεωλογικά εδοµένα. Π Αµαλιάδα Οι κατάλληλες περιοχές για την επέκταση της Αµαλιάδας θα πρέπει αναζητηθούν µε βάση τα εξής ειδικότερα κριτήρια : Να βρίσκονται εντός του δακτυλίου της περιµετρικής οδού της πόλης. Να αποτελούν συνέχεια του υφιστάµενου οικιστικού ιστού και να συµβάλουν στη λειτουργική ολοκλήρωσή του (αρχή της συνεκτικής πόλης, πολεοδόµηση κατά πολεοδοµικές ενότητες). Με βάση τα κριτήρια αυτά, υπάρχουν τρεις τοµείς / περιοχές µεταξύ του εγκεκριµένου σχεδίου και της προγραµµατιζόµενης περιµετρικής οδού που µπορούν να εξετασθούν για την επέκταση της Αµαλιάδας. Οι τρεις περιοχές είναι πεδινές, βρίσκονται εκτός των αρδευόµενων γεωργικών εκτάσεων και έχουν παραπλήσια γεωλογικά χαρακτηριστικά. - Περιοχή α στο βόρειο άκρο της πόλης. Από την περιοχή αυτή διέρχονται οι οδικοί άξονες Αµαλιάδα - Σώστιο (ΕΠ-29, -64) και Αµαλιάδα - Αγ. Ιωάννης - Χάβαρι (ΕΠ-30). Από πλευράς γεωλογικής καταλληλότητας κατατάσσεται στην κατηγορία Κ.4.1 (σχηµατισµοί του πλειο-πλειστοκαίνου σε περιοχές ήπιων µορφολογικών κλίσεων <10%). Η περιοχή αυτή δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των απαιτούµενων επεκτάσεων της Αµαλιάδας. - Περιοχή β στο βορειοδυτικό άκρο της πόλης. Η περιοχή ορίζεται από τη σιδηροδροµική γραµµή (ανατολικά) και την οδό Αµαλιάδα - Μαραθιά ( -60). Από την περιοχή διέρχεται ο οδικός άξονας Αµαλιάδα - Σαβάλια (ΕΠ-28). Στην περιοχή έχει προσδιορισθεί από το ισχύον ΓΠΣ χώρος 65 στρ. για δευτερογενείς δραστηριότητες, που όµως δεν έχει υλοποιηθεί. Η δόµηση είναι περιορισµένη. Κατά µήκος της ΕΠ-28 προς τα Σαβάλια υπάρχουν εγκαταστάσεις του δευτερογενούς τοµέα (συνεργεία αυτοκινήτων κλπ.). Από πλευράς γεωλογικής Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 6

7 καταλληλότητας κατατάσσεται στην κατηγορία Κ.3.1 (περιοχές ήπιων κλίσεων <10%, που καλύπτονται από αλλουβιακές αποθέσεις). Η περιοχή β επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των απαιτούµενων επεκτάσεων της Αµαλιάδας. Εφόσον η επέκταση υλοποιηθεί στην περιοχή αυτή, θα δηµιουργηθεί µια ανεξάρτητη πολεοδοµική ενότητα, η οποία θα διαχωρίζεται από την πόλη µε τη σιδηροδροµική γραµµή. - Περιοχή γ στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης. Από την περιοχή διέρχεται ο οδικός άξονας Αµαλιάδα - Κουρούτα ( -59). Στην περιοχή αυτή υπάρχουν δύο περιοχές µε εγκεκριµένο ρυµοτοµικό, αποµονωµένες τόσο µεταξύ τους όσο και από την Αµαλιάδα. Κατά µήκος της -59 προς Κουρούτα λειτουργούν υπεραγορές και εγκαταστάσεις χονδρεµπορίου. Από πλευράς γεωλογικής καταλληλότητας κατατάσσεται στην κατηγορία Κ.3.1 (περιοχές ήπιων κλίσεων <10%, που καλύπτονται από αλλουβιακές αποθέσεις). Η περιοχή αυτή επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των απαιτούµενων επεκτάσεων της Αµαλιάδας. Εφόσον η επέκταση υλοποιηθεί στην περιοχή γ, θα δηµιουργηθεί µια πολεοδοµική ενότητα σε συνέχεια της υφιστάµενης ΠΕ ΙΙΙ, η οποία σήµερα διχοτοµείται από τη σιδηροδροµική γραµµή, και θα ενσωµατωθούν σε ένα ενιαίο σύνολο οι δυο µεµονωµένες περιοχές που διαθέτουν ρυµοτοµικό σχέδιο. Επισηµαίνεται επίσης ότι η περιοχή αυτή βρίσκεται στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της πόλης προς το θαλάσσιο µέτωπο, του οποίου η ελκυστικότητα θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω των έργων που έχουν δροµολογηθεί και ήδη υλοποιούνται (έργα εξωραϊσµού και οριοθέτηση Κουρούτας, παραλιακός δρόµος/ποδηλατόδροµος, κλπ). Από την παραπάνω αξιολόγηση προκύπτει ότι η περιοχή γ - προς Κουρούτα - συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήµατα και εποµένως προτείνεται ως η καταλληλότερη για την επέκταση της Αµαλιάδας (βλ. σχέδιο Π.2, περιοχή Ε1 = 62,9 Ηα). Για την υλοποίηση της επέκτασης απαιτείται τροποποίηση του ορίου της ΖΟΕ- 2. Π Κουρούτα Προτείνεται η επέκταση της Κουρούτας από το ισχύον όριο του οικισµού µέχρι την παραλιακή οδό (ανατολικά) και το ρέµα (νότια). Η προτεινόµενη επέκταση έχει έκταση Ε2 = 28,3 Ηα και είναι σήµερα πρακτικά αδόµητη. Για την υλοποίηση της επέκτασης απαιτείται τροποποίηση του ορίου της ΖΟΕ-Α1. Π Παραλιακοί Οικισµοί Στην περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου στο Παλούκι εντάσσεται στο σχέδιο παραλιακός οικισµός µε έκταση Ε3 = 27,4 Ηα. Η περιοχή οριοθετείται µεταξύ της ακτογραµµής (δυτικά) και της παραλιακής οδού, τµήµα της οποίας έχει ήδη υλοποιηθεί (ανατολικά). Η προς ένταξη περιοχή έχει ήδη δοµηθεί σε ποσοστό της τάξης του 50%. Στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας εντάσσεται στο σχέδιο παραλιακός οικισµός, µε έκταση Ε4 = 31,4 Ηα. Η περιοχή οριοθετείται µεταξύ της ακτογραµµής (δυτικά) και της προγραµµα- Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 7

8 τιζόµενης παραλιακής οδού (ανατολικά). Η προς ένταξη περιοχή έχει ήδη δοµηθεί σε ποσοστό της τάξης του 25%. Από το προτεινόµενο όριο έχουν εξαιρεθεί τα µέχρι σήµερα άθικτα τµήµατα των παραθαλάσσιων θινών. Από πλευράς γεωλογικής καταλληλότητας οι παραλιακές περιοχές του ήµου Αµαλιάδας κατατάσσονται στην κατηγορία Κ.3.1 (περιοχές ήπιων κλίσεων <10%, που καλύπτονται από αλλουβιακές αποθέσεις). Για την υλοποίηση της πρότασης απαιτείται τροποποίηση του ορίου της ΖΟΕ-Α1. Π Οριοθετήσεις Οικισµών µε Όριο 800µ. Μεγάλος αριθµός των οικισµών κάτω των κ. του ήµου Αµαλιάδας οριοθετείται µε κύκλο 800µ. (16 συνολικά οικισµοί, από τους οποίους 9 οικισµοί είχαν όριο µε ΑΠΝΜ, το οποίο, µετά τον καθορισµό του ορίου των 800µ., έχει παύσει να ισχύει). Στις περιπτώσεις αυτές, ο εν δυνάµει οικισµός περιλαµβάνει µεγάλες εκτάσεις (~ 200 Ha). Ορισµένοι από τους οικισµούς αυτούς ευρίσκονται σε κρίσιµες ζώνες του ήµου Αµαλιάδας, δηλαδή στην παραλιακή ζώνη και στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου Ηλιδας. ιαπιστώνεται επίσης ότι οι οικισµοί που βρίσκονται σε µικρή απόσταση µεταξύ τους έχουν όρια που εφάπτονται ή τέµνονται, µε αποτέλεσµα να προκύπτει µια συνεχόµενη περιοχή οικισµών. Σε περίπτωση αύξησης της δόµησης (που σήµερα είναι περιορισµένη) θα δηµιουργηθούν διάσπαρτοι µη συνεκτικοί οικισµοί µε τα γνωστά αρνητικά αποτελέσµατα στην οικονοµία των υποδοµών και στην αισθητική αλλοίωση του τοπίου. Τέλος, η ιδιαίτερα διευρυµένη έκταση των στάσιµων οικισµών περιορίζει τις δυνατότητες χωροθέτησης παραγωγικών δραστηριοτήτων µέσης ή υψηλής όχλησης, οι οποίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 500µ. από τα όρια των οικισµών. Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, και σε συνέχεια των εναλλακτικών προσεγγίσεων που διατυπώθηκαν κατά το Α Στάδιο της µελέτης, προτείνεται η αντικατάσταση του ορίου R = 800 µ. σε όλους τους στάσιµους οικισµούς µε ένα περισσότερο «λογικό» όριο, ως εξής: Στους στάσιµους / οριοθετηµένους οικισµούς: Άγιος Ηλίας, Αρχαία Ηλιδα, Γεράκιον, Ανάληψη, Καλύβια, Πετρούλαι, Κρυόνερον, Περιστέριον και Αστερέικα, προτείνεται να επανέλθει σε ισχύ το όριο που είχε καθορισθεί µε την ΑΠΝΜ 3918, ΦΕΚ 719/ /1990 σε εφαρµογή των διατάξεων του Π Στους στάσιµους / µη οριοθετηµένους οικισµούς: Άγιος ηµήτριος, Κολοκυθάς, άφνη, ιαφνώτισσα, Κέντρον, Κεραµιδιά και Παλαιοάνθη, η παρούσα µελέτη προτείνει ένα κατά προσέγγιση όριο 1, προκειµένου να γίνουν οι απαιτούµενοι υπολογισµοί χωρητικότητας. Η οριστικοποίηση του ορίου για κάθε οικισµό µπορεί να γίνει είτε σύµφωνα µε το Π , είτε µε πολεοδόµηση. Ο πίνακας Π.2.2 που ακολουθεί παρουσιάζει τις τελικές επιφάνειες των οικιστικών υποδοχέων, όπως αυτές διαµορφώνονται µετά τις παραπάνω προτάσεις επεκτάσεων, εντάξεων και οριοθετήσεων. 1 Βλ. κεφ. Π «Εκτίµηση Χωρητικότητας Υφιστάµενων Οικιστικών Υποδοχέων» Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΕ 1 ΟΕ2 ΟΕ3 ΟΕ4 ΟΕ5 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (Ηα) ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΟ ΧΕΙΣ (Ha) ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠΟ ΟΧΕΙΣ (Ηα) ΤΕΛΙΚΟΙ (Ηα) (1) (2) (3) (4) ΠΕ1 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 71,5 74,3 74,3 ΠΕ2 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 69,7 72,4 72,4 ΠΕ3 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 49,7 52,1 52,1 ΠΕ4 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 81,1 91,8 91,8 ΠΕ5 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 56,0 58,6 58,6 ΠΕ6 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 0,0 0,0 62,9 62,9 ΠΕ 7 Αγίου Ιωάννη Άγιος Ιωάννης,ο 19,2 0,0 19,2 ΠΕ 8 Κουρούτας Κουρούτας,ο 43,5 28,3 71,7 ΠΕ 9 Μαραθέα Μαραθέα,η 25,8 0,0 25,8 ΠΕ 10 Γερακίου Γεράκιον,το 23,2 0,0 23,2 ΠΕ 11 Περιστερίου Περιστέριον,το 15,0 0,0 15,0 ΠΕ 12 Αστεραίικα Αστεραίικα,τα 2,0 0,0 2,0 ΠΕ 13 Αναληψη Ανάληψις,η 8,5 0,0 8,5 ΠΕ 14 Παλούκι Παλούκι,το* εκτος σχεδίου 27,4 27,4 ΠΕ 15 Παλαιολάνθη Παλαιολάνθη,η κυκλος 800µ 5,0 5,0 ΠΕ 16 Καρδαµά Καρδαµάς,ο 71,3 0,0 71,3 ΠΕ 17 ουναίικων ουναίικα,τα 50,9 0,0 50,9 ΠΕ 19 Κάτω Κερτεζαίικα Κάτω Κερτεζαίικα,τα 9,9 0,0 9,9 ΠΕ 20 Αγία Μαρίνα Αγία Μαρίνα,η* εκτος σχεδίου 31,4 31,4 ΠΕ 21 Πετρούλαι Πετρούλαι,αι 22,9 0,0 22,9 ΠΕ 22 Σαβάλια Σαβάλια,τα 106,5 0,0 106,5 ΠΕ 23 Αµπελόκαµπος Αµπελόκαµπος,ο 60,5 0,0 60,5 ΠΕ 24 Ροβιάτα Ροβιάτα,η 26,4 0,0 26,4 ΠΕ 25 Χαβάριον Χαβάριον,το 42,5 42,5 0,0 42,5 ΠΕ 26 Άγιος Ηλία Άγιος Ηλίας,ο 16,2 0,0 16,2 ΠΕ 27 άφνη άφνη,η κυκλος 800µ 25,0 25,0 ΠΕ 28 Άγιος Γεώργιος Άγιος Γεώργιος,ο 22,5 0,0 22,5 ΠΕ 29 Πέρα Χαβάρι Πέρα Χαβάρι,το 16,1 0,0 16,1 ΠΕ 30 αφνιώτισσα αφνιώτισσα,η κυκλος 800µ 18,1 18,1 ΠΕ 31 Κεραµιδιά Κεραµιδιά,η κυκλος 800µ 25,0 25,0 ΠΕ 32 Κρυόνερον Κρυόνερον,το 15,1 0,0 15,1 ΠΕ 33 Αρχαία Ήλιδα Αρχαία Ήλιδα,η (τ.ήλις,η) 11,2 0,0 17,4 ΠΕ 34 Κολοκυθάς Κολοκυθάς,ο κυκλος 800µ 7,0 7,0 ΠΕ 35 Καλύβια Καλύβια,τα 17,4 0,0 11,2 ΠΕ 36 Αυγείον Αυγείον,το 24,9 0,0 24,9 ΠΕ 37 Άγιος ηµήτριος Άγιος ηµήτριος,ο κυκλος 800µ 20,0 20,0 ΠΕ 38 Κέντρον Κέντρον,το κυκλος 800µ 17,7 17,7 ΠΕ 39 Σώστιον Σώστιον,το 17,4 0,0 17,4 267,8 1285,5 ΠΗΓΗ: ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 9

10 Π.2.3 Περιοχές Παραγωγικών ραστηριοτήτων (ΠΠ ) Ζώνες βιοµηχανικών, βιοτεχνιών και χονδρεµπορικών εγκαταστάσεων χωροθετούνται µε σκοπό να ανταποκριθούν στην ανάγκη να συγκεντρωθούν οι χρήσεις αυτές σε επιλεγµένους χώρους, εκτός των οικισµών, όπου θα µπορούν να αντιµετωπίζονται συλλογικά οι τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να παρέχεται η απαιτούµενη υποδοµή για αποδοτικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η οριοθέτηση τέτοιων περιοχών κρίνεται αναγκαία για να σταµατήσει η απρογραµµάτιστη εγκατάσταση και επέκταση µονάδων σε βάρος άλλων χρήσεων (κατοικία, γεωργική γη κ.λπ.). H οργάνωση των περιοχών και η κατασκευή υποδοµής υποστήριξης των επιχειρήσεων, µπορεί να συµβάλει στην ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη του τοµέα και να δώσει κίνητρα στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Στις παραγωγικές δραστηριότητες εντάσσονται και οι τουριστικές εγκαταστάσεις. Οι παραγωγικές ζώνες στο ήµο Αµαλιάδας που είχαν προταθεί κατά το Α Στάδιο είναι οι εξής. Ζώνη Βιοτεχνίας και Επαγγελµατικών Εργαστηρίων (ΒΙΟΠΑ Αµαλιάδας) Ζώνη Βιοµηχανίας και Βιοτεχνίας (ΒΕΠΕ) Ζώνη Αστικών Λειτουργιών Αµαλιάδας (δυτική είσοδος Αµαλιάδας) Παραθαλάσσια Ζώνη Τουρισµού και Αναψυχής Προκειµένου να τεκµηριωθούν οι προτάσεις του ΣΧΟΟΑΠ / ΓΠΣ, καταγράφονται στη συνέχεια οι κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ-Π Ε, του ΓΠΧΣΑΑ, του ΕΠΧΣΑΑ Βιοµηχανίας και του ΕΠΧΣΑΑ Τουρισµού. Π Βιοµηχανία - Βιοτεχνία - Χονδρεµπόριο α. Κατευθύνσεις ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας υτικής Ελλάδας «Αναζήτηση ΒΕΠΕ οικιστικών κέντρων 2 ου και 3 ου επιπέδου κατά προτεραιότητα σε περιοχές µε δυνατότητες ανάπτυξης της µεταποίησης (ευρύτερη περιοχή Πύργου Αµαλιάδας κλπ.)». (κεφ. Γ.3.6 : «Προγραµµατικά Πλαίσια και Χωρική Εξειδίκευση Παραγωγικών ραστηριοτήτων»). β. Κατευθύνεις του ΓΠΧΣΑΑ β1 «Για της νέες µονάδες επιδιώκεται η συγκέντρωση σε οργανωµένους υποδοχείς σε κατάλληλες θέσεις, παράλληλα µε τον περιορισµό τους εντός σχεδίου δόµησης...». β2 «Για τις υφιστάµενες άτυπες συγκεντρώσεις απαιτούνται µέτρα εξυγίανσης των περιοχών µε αναβάθµιση των υποδοµών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των περιβαλλοντικών επιδόσεων των µονάδων...». (Άρθρο 7: Χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συµπληρωµατικότητα των παραγωγικών τοµέων). γ. Κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ Βιοµηχανίας Γενικός προσανατολισµός του ΕΠ Βιοµηχανίας είναι η αύξηση του µεριδίου της οργανωµένης χωροθέτησης και ο περιορισµός της διάσπαρτης χωροθέτησης. Για την Περιφέρεια υτικής Ελλάδας υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν οργανωµένοι υποδοχείς βιοµηχανίας περίπου στρ. (µέχρι το 2013). Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 10

11 Για το Νοµό Ηλείας καθορίζεται «χαµηλή» 2 προτεραιότητα χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση και «µέση» 3 ανάγκη απόλυτης στρεµµατικής αύξησης για οργανωµένους υποδοχείς. Η µεταποίηση στο Νοµό Ηλείας συγκεντρώνεται στη ζώνη Πύργος-Αµαλιάδα, που εντάσσεται στις «περιοχές επέκτασης», όπου διαµορφώνονται δυνατότητες εκκίνησης διαδικασιών ανάπτυξης της βιοµηχανίας. Πιθανότεροι κλάδοι προς ανάπτυξη είναι οι έντασης εργασίας και/ή µεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Ειδικότερες κατευθύνσεις οργάνωσης της µεταποίησης είναι: Αξιοποίηση των υφιστάµενων οργανωµένων υποδοχέων. Αποτροπή παρόδιας ανάπτυξης µονάδων µεταποίησης τους κλειστούς αυτοκινητόδροµους και το λοιπό βασικό οδικό δίκτυο. Μείωση του Σ.. για τις εκτός σχεδίου βιοµηχανικές εγκαταστάσεις σε 0,6 (από 1,2) και κατάργηση παρεκκλίσεων αρτιότητας. εν είναι αποδεκτή η χωροθέτηση νέων µονάδων στις περιαστικές ζώνες των µεγαλύτερων κέντρων µε βάση τις διατάξεις περί εκτός σχεδίου δόµησης. Αποθάρρυνση χωροθέτησης βιοµηχανικών µονάδων στην παραθαλάσσια ζώνη (200µ. από την γραµµή αιγιαλού ακτογραµµής), µε εξαίρεση αυτές που έχουν ανάγκη για άµεση επαφή µε θαλάσσιο µέτωπο. Το ελάχιστον εµβαδόν των υποδοχέων που δηµιουργούνται σε εκτός σχεδίου περιοχές ορίζεται σε 50 στρ. για υποδοχείς χαµηλής όχλησης, 100 στρ. για υποδοχείς µέσης όχλησης και 150 στρ. για υποδοχείς υψηλής όχλησης (άρθρο 6, παρ. 2) Συνεκτιµώντας τα παραπάνω δεδοµένα µε τα συµπεράσµατα από το Α Στάδιο της µελέτης (τάσεις - ανάγκες - συγκρούσεις κλπ.), προτείνεται θεσµοθέτηση νέων ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων ως εξής (βλ. σχέδιο Π.2). Π Ζώνη Βιοµηχανίας και Βιοτεχνίας χαµηλής όχλησης και Χονδρεµπορίου (ΒΙΟΠΑ Αµαλιάδας) Η ύπαρξη ενός οργανωµένου χώρου παραγωγικών δραστηριοτήτων χαµηλής όχλησης κοντά στην Αµαλιάδα αποτελεί απαραίτητη υποδοµή για την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Την ανάγκη αυτή επισηµαίνουν εξάλλου και οι τοπικοί φορείς στα πλαίσια της διαβούλευσης του Α Σταδίου. Με την ενεργοποίηση της ζώνης θα δηµιουργηθεί η 2 3 Συγκεκριµένα, η γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη µεταποίηση προσδιορίζεται από το ΕΠ Βιοµηχανίας ως «χαµηλή» (0,5) για το Ν. Ηλείας, «µέση» (1,0) για το Ν. Αιτωλοακαρνανίας και «µέση+» (1,5) για το Ν. Αχαΐας - κυρίως λόγω της παρουσίας της Πάτρας. Συγκεκριµένα, σε επίπεδο νοµού, η ανάγκη απόλυτης στρεµµατικής αύξησης για οργανωµένους υποδοχείς προσδιορίζεται από το ΕΠ Βιοµηχανίας ως «µέση» για τους Νοµούς Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας και ως «υψηλή» για το Ν. Αχαΐας, σε µία κλίµακα µε πέντε διαβαθµίσεις (πολύ υψηλή, υψηλή, µέση, σχετικά χαµηλή, χαµηλή). Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 11

12 δυνατότητα µετεγκατάστασης για επαγγελµατικά εργαστήρια που λειτουργούν σήµερα εντός της Αµαλιάδας. Από το ισχύον ΓΠΣ έχει προσδιορισθεί χώρος περί τα 65 στρ. δυτικά της Αµαλιάδας για δευτερογενείς δραστηριότητες. Ο χώρος αυτός παρουσιάζει το πλεονέκτηµα ότι βρίσκεται σε µικρή απόσταση από το Βιολογικό Καθαρισµό, αλλά δεν έχει θεσµοθετηθεί µέχρι σήµερα. Αντίθετα, έχουν δοθεί άδειες και έχουν κατασκευασθεί κατοικίες. Για τη νέα χωροθέτηση του ΒΙΟΠΑ Αµαλιάδας προτείνονται δύο εναλλακτικές περιοχές αναζήτησης ανατολικά της πόλης: Η περιοχή Β1α που βρίσκεται ανατολικά του Κόµβου Αµαλιάδας µε κατεύθυνση προς Γεράκι, νότια της ΕΠ-28. Η περιοχή αυτή έχει ήπιες κλίσεις σε µία ζώνη µ. από την ΕΠ-28 και είναι αδόµητη. Από πλευράς γεωλογικής καταλληλότητας κατατάσσεται στην κατηγορία Κ.3.1 (περιοχές ήπιων κλίσεων < 10%, που καλύπτονται από αλλουβιακές αποθέσεις). Η περιοχή Β1β που βρίσκεται δυτικά του Κόµβου Αµαλιάδας, βόρεια της ΕΠ-28, προς Αµαλιάδα (µεταξύ της ΕΠ-28 και του ρέµατος Σοχιάς ). Τα χαρακτηριστικά της περιοχής αυτής είναι ανάλογα µε τη περιοχή Β1α. Μεταξύ των δύο περιοχών επιλέγεται η Β1α, ώστε να µην επιβαρυνθεί κυκλοφοριακά και αισθητικά η νέα είσοδος της Αµαλιάδας από την Ολυµπία Οδό. Η έκταση του ΒΙΟΠΑ προτείνεται να είναι της τάξης των 100 στρ. ή 10,0 Ηα. Π Ζώνη Βιοµηχανίας, Βιοτεχνίας, Χονδρεµπορίου (Επιχειρηµατική Περιοχή Ηλείας) Από το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νοµού Ηλείας ( ) 4, έχει προταθεί η δηµιουργία Επιχειρηµατικής Περιοχής (Ε.Π) στο Νοµό Ηλείας, σε έκταση της τάξης των 600 στρ. (Α φάση 400 στρ., Β φάση 200 στρ.). Θα επιτρέπεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων χαµηλής και µέσης όχλησης σύµφωνα µε την Αποφ /724, ΦΕΚ1087/Β/ («Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα»). Η ανάπτυξη θα υλοποιηθεί κατά τα προβλεπόµενα περί ΒΕΠΕ. Από το ΣΣ δεν προτείνεται συγκεκριµένη θέση, αλλά αναφέρονται ορισµένα γενικά κριτήρια επιλογής (χωροθέτηση σε δηµόσια έκταση -τουλάχιστον κατά 60%, εγγύτητα σε πρωτεύοντες κυκλοφοριακούς άξονες κατά προτίµηση κοντά σε κόµβο, εγγύτητα σε σιδηροδροµικό σταθµό, δυνατότητα εξυπηρέτησης από υφιστάµενα δίκτυα υποδοµών, τήρηση αποστάσεων από περιοχές περιβαλλοντικού / πολιτιστικού αποθέµατος κ.λπ.). Με δεδοµένη την κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ Π Ε για ενίσχυση του διπόλου Πύργος- Αµαλιάδα, θεωρούµε ότι η θέση της υπό ίδρυση επιχειρηµατικής περιοχής θα πρέπει να αναζητηθεί στην περιοχή µεταξύ Πύργου και Αµαλιάδας, µε πρώτη προτεραιότητα την περιοχή του Πύργου που αποτελεί και την έδρα του Νοµού Ηλείας. 4 Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης ανατέθηκε από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας και την Ηλειακή Α.Ε. εν όψει της Προγραµµατικής Περιόδου , και λόγω της ανάγκης άµεσης αποκατάστασης από τις πυρκαγιές και τους σεισµούς που έπληξαν τον Νοµό Ηλείας. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 12

13 Για την περίπτωση της χωροθέτησης της Ε.Π. στο ήµο Αµαλιάδας, θα πρέπει να αναζητηθούν περιοχές κοντά στην Ολυµπία Οδό µε δυνατότητα πρόσβασης από τον Κόµβο Αµαλιάδας. Κατά το Α Στάδιο της µελέτης καταγράφηκαν δηµόσιες εκτάσεις της ΚΕ στην περιοχή µεταξύ Ολυµπίας Οδού, οικισµού Καρδαµά, και ρεµάτων Λατίφη και Χελµολαίικα, ανάµικτες µε ιδιωτικές εκτάσεις (βλ. σχέδιο Π.2, περιοχή Β2). Από µία αρχική εξέταση των περιοχών αυτών φαίνεται ότι προσφέρονται υπό όρους 5 για την κάλυψη µέρους τουλάχιστον της προγραµµατιζόµενης έκτασης του Ε.Π. Σηµειώνεται ότι οι περιοχές αυτές δεν βρίσκονται κοντά σε σιδηροδροµικό σταθµό, συνθήκη που θα παρήγαγε σηµαντική προστιθέµενη αξία στην επένδυση. υνατότητες ανάπτυξης περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων Για τις χωροθετούµενες κατά τα παραπάνω περιοχές, προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία οι παρακάτω εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης: Πολεοδόµηση µε σύνταξη Πολεοδοµικής Μελέτης - Πράξης Εφαρµογής και εισφορά σε γη και χρήµα. ηµιουργία ΠΟΑΠ, ΠΕΡΠΟ ή ΒΕΠΕ µε στήριξη στην ιδιωτική πρωτοβουλία. ιαµόρφωση της περιοχής σε υποδοχέα δραστηριοτήτων µε ενδιάµεσο βαθµό οργάνωσης σύµφωνα µε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιοµηχανία. Χρήσεις Περιορισµοί όµησης Οι επιτρεπόµενες χρήσεις, όροι και περιορισµοί δόµησης, αναφέρονται στο κεφάλαιο Π3. Π Ζώνη Αστικών Λειτουργιών Αµαλιάδας Η ζώνη προορίζεται για την εγκατάσταση και εµπορικών λειτουργιών και επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που λόγω µεγέθους ή είδους δεν έχουν θέση σε περιοχές κατοικίας (βλ. σχέδιο Π2, περιοχή «Α»). Τα όρια της ζώνης προς βορρά και προς νότο ταυτίζονται µε τα σηµερινά όρια της ΖΟΕ- 2, ενώ το ανατολικό και δυτικό όριο καθορίζονται, αντίστοιχα, από τη Περιµετρική της Αµαλιάδας / διώρυγα άρδευσης Πηνειού (προς την Αµαλιάδα) και την ΕΟ-9 (προς τη Κουρούτα). Η πρόσβαση στη ζώνη εξασφαλίζεται από την ΕΟ-9 και την Περιµετρική της Αµαλιάδας, που αποτελούν κλάδους του πρωτεύοντος οδικού δικτύου του δήµου. Εποµένως, η εξυπηρέτηση των τοπικών και υπερτοπικών συνδέσεων της περιοχής είναι εξασφαλισµένη. Με βάση την παραπάνω οριοθέτηση, η επιφάνεια της ζώνης «Α» ανέρχεται σε 138,0 Ηα. Το πρόσωπο της ζώνης επί της ΕΟ-9 είναι περίπου µ., που ισοδυναµεί µε 25 περίπου γήπεδα µε πρόσωπο 45µ. Η περιοχή είναι δοµηµένη σε ποσοστό 10-15%, µε τις περισσότερες επιχειρήσεις να καταγράφονται κατά µήκος της εισόδου προς Αµαλιάδα. Από τη περιοχή διέρχεται η γραµµή υψηλής τάσης της ΕΗ. 5 Εξαίρεση των εκτάσεων µε λοφώδες ανάγλυφο, εξαίρεση των εκτάσεων που βρίσκονται κάτω του 1,0 χλµ. από τα όρια του Καρδαµά, εξασφάλιση οδικής σύνδεσης µε το Κόµβο Αµαλιάδας που βρίσκεται σε απόσταση 2,5-3,0 χλµ. προς βορά. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 13

14 Χρήσεις Περιορισµοί όµησης ιατηρούνται όλες οι χρήσεις της ΖΟΕ- 2, στις οποίες προστίθενται ορισµένες χρήσεις πολεοδοµικού κέντρου, ώστε να τονωθεί ακόµη περισσότερο ο επιδιωκόµενος εµπορικός και επιχειρηµατικός χαρακτήρας της ζώνης. Οι επιτρεπόµενες χρήσεις, όροι και περιορισµοί δόµησης, παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο Π3. Π Τουρισµός α. Κατευθύνσεις ΠΠΧΣΑΑ-Π Ε α1 «Ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού σε συνδυασµό µε δίκτυα περιβαλλοντικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος» (κεφ. Γ.3.6.3). α2 «Προσδιορισµός Κατάκολου ως Ειδικού Τουριστικού Λιµένος, σε συνάρτηση µε τις διαπεριφερειακές τουριστικές-πολιτιστικές διαδροµές Ολυµπία Ηλιδα ελφοί» (κεφ. Γ γ). α3 «Αναβάθµιση αεροδροµίων Αράξου και Ανδραβίδας µε στόχο την υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης» (κεφ. Γ δ). α4 «Οργανωµένη ελεγχόµενη ανάπτυξη τουρισµού στη παράκτια ζώνη» (κεφ. Γ.3.6.3). α5 «Ανάπτυξη Β Κατοικίας και Τουρισµού στις. και Ν. Ακτές (παράκτια ζώνη Πύργου Αµαλιάδας... ) καθώς και στις ορεινές περιοχές» (κεφ. Γ.3.7). α6 «Επικαιροποίηση των ρυθµίσεων ΖΟΕ στα πλαίσια των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του νόµου 2508/97, µε βάση τον περιφερειακό σχεδιασµό και µε στόχο την ελεγχόµενη ανάπτυξη τουρισµού - παραθερισµού στις παράκτιες περιοχές µε παράλληλη προστασία των ευαίσθητων υποπεριοχών - οικοσυστηµάτων της» (κεφ. Γ.3.4.γ). β. Κατευθύνσεις ΕΠΧΣΑΑ Τουρισµού (ΦΕΚ 1138 / Β / ) 6 Το παραλιακό τµήµα του ήµου Αµαλιάδος χαρακτηρίζεται από το ΕΠ Τουρισµού ως «αναπτυσσόµενη τουριστικά περιοχή µε περιθώρια ανάπτυξης µαζικού τουρισµού» 6 Για τις ανάγκες του Ειδικού Πλαισίου Τουρισµού, ο εθνικός χώρος προσεγγίζεται βάσει της έντασης και του είδους της τουριστικής δραστηριότητας, της γεωµορφολογίας και της ευαισθησίας των πόρων του, και κατατάσσεται στις ακόλουθες κατηγορίες περιοχών (άρθρο 4). (Α) Αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές. (Β) Αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές. (Β1) Περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης µαζικού τουρισµού. (Β2) Περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού. (Β3) Αναπτυγµένοι πυρήνες µαζικού τουρισµού εντός ευρύτερων αναπτυσσόµενων περιοχών µε περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισµού. (Γ) Περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος µε µειονεκτικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισµό: Γ1 Ποµακοχώρια (Βόρεια Ξάνθης - Κοµοτηνής), Γ2 Ροδόπη (Ελατιά), Γ3 Άγραφα Ασπροπόταµος. ( ) Μητροπολιτικές περιοχές. (Ε) Παράκτιες περιοχές (χερσαία ζώνη πλάτους 350 µ. από την γραµµή αιγιαλού) και Νησιά (ΣΤ) Ορεινές περιοχές (υψόµετρο άνω των 600 µ.). (Ζ) Πεδινές και ηµιορεινές περιοχές. (Η) Περιοχές του ικτύου Φύση 2000 και λοιπές περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας (καταφύγια άγριας ζωής κλπ.). (Θ) Παραδοσιακοί οικισµοί. (Ι) Αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 14

15 (κατηγορία Β1). Οι κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης για τις περιοχές Β1 είναι οι εξής (άρθρο 5) 7 : α. Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιµότητας της περιοχής. β. Μέτρα βελτίωσης των εισόδων των πόλεων. γ. Μέτρα βελτίωσης της σήµανσης των πόλεων. δ. Ένταξη των αναξιοποίητων τουριστικά πόρων της ενδοχώρας στο προσφερόµενο προϊόν, µε παράλληλη προστασία και διαφύλαξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. ε. Μέτρα εξυγίανσης και βελτίωσης των περιοχών που συγκεντρώνουν σηµαντικό αριθµό σηµείων τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και των τουριστικών διαδροµών. ζ. Ανάληψη δράσεων αναβάθµισης του δοµηµένου χώρου, µε πολεοδοµικές παρεµβάσεις, όπως αναπλάσεις κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων µε αύξηση των ελεύθερων χώρων και του πρασίνου. η. Ανάληψη δράσεων οργάνωσης του άτυπα οικιστικά διαµορφωµένου εξωαστικού χώρου. θ. Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. ια. Κατασκευή νέων, συµπλήρωση και αναβάθµιση υφιστάµενων τεχνικών, κοινωνικών (περίθαλψης και αθλητισµού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδοµών (µουσεία, κλπ.). ιγ. Παροχή κινήτρων για ολοκληρωµένο εκσυγχρονισµό τουριστικών υποδοµών. ιδ. Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων. ιε. Παροχή κινήτρων για µερική ή ολική απόσυρση µη αξιόλογων και απαξιωµένων κτιρίων χρήσης τουρισµού συνδυαζόµενη µε τη διερεύνηση της σκοπιµότητας χορήγησης νέων αδειών. ιζ. Προσανατολισµός των ιδιωτικών επενδύσεων προς τη συµπλήρωση ελλείψεων σε τύπους και τάξεις καταλυµάτων και σε υποδοµές που εµπλουτίζουν, αναβαθµίζουν και διαφοροποιούν το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν. ιη. Προώθηση µέτρων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πεζών. ιθ. Ανάπτυξη τοπικών προγραµµάτων µε στόχο τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών µε παράλληλη παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής τους. - Λήψη µέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινοµένων υποβάθµισης της ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και συνδυασµένη προβολή τους. - Βελτίωση της προσβασιµότητας των δυσπρόσιτων τουριστικών πόρων. - Ενθάρρυνση χωροθετήσεων που αξιοποιούν τους εναλλακτικούς πόρους (εκτός ήλιου - θάλασσας) κάθε προορισµού. - Κατασκευή νέων καταλυµάτων 3, 4 και 5 αστέρων σε κατάλληλες θέσεις κατά προτεραιότητα εντός σχεδίων πόλεων, ορίων οικισµών και ζωνών χρήσεων γης που επιτρέπουν τη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων. 7 Οι κατευθύνσεις α έως ιθ είναι αυτές της κατηγορίας Α (αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές), οι οποίες ισχύουν και στην περίπτωση των περιοχών Β1. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 15

16 Στις παράκτιες περιοχές των αναπτυγµένων τουριστικά περιοχών (κατηγορία Α), των αναπτυσσόµενων περιοχών (Β1, Β2 και Β3) και των Μητροπολιτικών Περιοχών ( ), διακρίνεται ζώνη υψηλής ανταγωνιστικότητας διαφόρων οικονοµικών δραστηριοτήτων, η οποία εκτείνεται σε απόσταση 350 µ. από τον αιγιαλό και έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ανάπτυξη του τουρισµού. Για τη ζώνη αυτή δίδονται οι παρακάτω κατευθύνσεις: Περιορισµός της δηµιουργίας νέων εγκαταστάσεων µη συµβατών µε την τουριστική δραστηριότητα (ιδίως βιοµηχανικές / βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις χονδρικού εµπορίου, εµπορικών εκθέσεων, κτίρια και γήπεδα αποθήκευσης, γραφεία, κτίρια περίθαλψης, πρατήρια καυσίµων), ιδιαίτερα στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγµένες τουριστικά (κατηγορία Α). Στις υπόλοιπες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, η χωροθέτηση άλλων χρήσεων επιτρέπεται σε τµήµατα τους που δεν παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον είτε µεµονωµένα είτε σε οργανωµένους υποδοχείς. Κατά προτεραιότητα προώθηση δράσεων αποκατάστασης της αισθητικής του τοπίου και αναβάθµισης της λειτουργίας του χώρου. ιατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών της ζώνης υψηλής ανταγωνιστικότητας σε ορισµένα τµήµατα της ακτογραµµής. Αναφορικά µε κατηγορίες χώρου µε ειδικό καθεστώς, το ΕΠ Τουρισµού δίδει τις εξής κατευθύνσεις (άρθρο 8) Αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας: Επιβάλλεται η διατήρηση του υψηλού καθεστώτος προστασίας που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η δηµιουργία τουριστικών υποδοµών που σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, προσδιορίζονται ως έχουσες σηµαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση. Λοιπή γεωργική γη: Τα ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ και λοιπά σχέδια χρήσεων γης πρέπει να διερευνούν τη σκοπιµότητα για τον καθορισµό ζωνών τουριστικής ανάπτυξης µε στόχο τον περιορισµό της διάχυσης τουριστικών εγκαταστάσεων στο χώρο. Οι παραπάνω κατευθύνσεις πρέπει να εξετασθούν σε συνάρτηση µε το θεσµικό καθεστώς δόµησης τουριστικών εγκαταστάσεων στο ήµο Αµαλιάδας, το οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά στη συνέχεια. γ. Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο τουριστικών εγκαταστάσεων στο ήµο Αµαλιάδας Η ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων στο ήµο Αµαλιάδας ρυθµίζεται σήµερα από τις διατάξεις της ΖΟΕ, όπου αυτή ισχύει, και από τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόµησης για τις υπόλοιπες περιοχές. γ1. Τουριστική Ανάπτυξη στη ΖΟΕ Στις περιοχές της ΖΟΕ επιτρέπεται η ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων ως εξής: Στην περιοχή Α1 (Ζώνη Τουρισµού Αναψυχής στις περιοχές «Κουρούτας Παλούκι» και «ουναίικα Πυργί») επιτρέπονται τουριστικές εγκαταστάσεις Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 16

17 κατηγορίας ΑΑ, Α και Β, µε κατάτµηση / αρτιότητα 8 στρ. στη περιοχή «Κουρούτας Παλούκι» και 10 στρ. στην περιοχή «ουναίικα Πυργί». Στην περιοχή 2 (Είσοδος Αµαλιάδας) επιτρέπονται τουριστικές εγκαταστάσεις κατηγορίας ΑΑ, Α και Β (µε εξαίρεση τα camping), µε κατάτµηση / αρτιότητα 6 στρ. Στην περιοχή Ε (οδικοί άξονες Αµαλιάδα Αρχ. Ήλιδα και Γαστούνη Αρχ. Ήλιδα) επιτρέπονται τουριστικές εγκαταστάσεις µετά από προέγκριση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Επιπλέον, στις Γενικές ιατάξεις του κειµένου της ΖΟΕ, ορίζεται ότι: «10. Εντός των ορίων της ΖΟΕ (µε εξαίρεση τις περιοχές Β 8 ) και σε πλάτος µέχρι 1 χλµ. από την γραµµή αιγιαλού, είναι δυνατή η χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων µε την προϋπόθεση τήρησης της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που προβλέπονται από την ΚΥΑ 69269/5387/ (Β 678). Η χωροθέτηση τουριστικών µονάδων στην παραπάνω αναφερόµενη ζώνη είναι δυνατή, εφόσον δεν αντίκειται σε ίδια θεσµικά καθεστώτα απαγορευτικά (δάση, αρχαιολογικοί χώροι, βιότοποι, αµµοθίνες, κλπ.) και στη διαµορφωµένη κατάσταση». γ2. Τουριστική Ανάπτυξη στις Εκτός Σχεδίου περιοχές του ήµου Αµαλιάδας Για την εκτός σχεδίου δόµηση τουριστικών εγκαταστάσεων ισχύει το άρθρο 8 του Π 6/ (ΦΕΚ 538 ), όπως τροποποιήθηκε µε το Π 28/ (ΦΕΚ 61 ). Οι διατάξεις αυτές θα αναπροσαρµοσθούν σύµφωνα µε το ΕΠΧΣΑΑ Τουρισµού, το οποίο προβλέπει ότι «για όλες τις αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές (περιοχές «Β» του άρθρου 4), το όριο αρτιότητας για τη δόµηση κύριων τουριστικών καταλυµάτων, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών, αυξάνεται από τα τέσσερα (4) στρέµµατα που ισχύουν σήµερα στα οκτώ (8) στρέµµατα, ενώ η µέγιστη πυκνότητα περιορίζεται από τις 10,12 και 15 κλίνες / στρέµµα που ισχύουν σήµερα για ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων αντίστοιχα σε 8, 9 και 10 κλίνες / στρέµµα» 9. Συνεκτιµώντας τα παραπάνω δεδοµένα, προτείνεται η ανάπτυξη εγκαταστάσεων Τουρισµού και Αναψυχής σε τρεις περιοχές στην παραλιακή ζώνη του δήµου (βλ. σχέδιο Π2, περιοχές µε την ένδειξη «Τ»). Οι περιοχές αυτές αποτελούν τµήµατα της ΖΟΕ-Α1, τα όρια της οποίας τροποποιούνται ελαφρώς και καθορίζονται πλέον από τον παραλιακό δρόµο/ποδηλατόδροµο (µικρές εκτάσεις της ΖΟΕ-Α1, που βρίσκονται ανάντι του παραλιακού δρόµου, εντάσσονται στην ΠΕΠ -1). Από την έκταση αυτή αφαιρούνται δυο περιοχές της παραλιακής ζώνης που διατίθενται για την ένταξη στο σχέδιο της Αγ. Μαρίνας και του Παλουκίου. Μετά τα παραπάνω, το σύνολο των παραλιακών περιοχών που διατίθενται για ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων, ανέρχεται σε 115 Ha περίπου (1.150 στρ.). 8 9 Στο. Αµαλιάδας υπάρχει η Περιοχή Β4 «Παραθαλάσσια άση Θινών Χελωνίτη Κόλπου». Οι ρυθµίσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή για τον εκσυγχρονισµό υφισταµένων τουριστικών καταλυµάτων καθώς και στις περιπτώσεις που βρίσκεται σε ισχύ έγκριση καταλληλότητας από τον Ε.Ο.Τ. υπό την προϋπόθεση ότι η οικοδοµική άδεια θα εκδοθεί εντός τριετίας. Ρυθµίσεις σχεδιασµού του χώρου που σήµερα προβλέπουν µεγαλύτερα όρια αρτιότητας κατισχύουν των ανωτέρω ορίων (βλ. αρτιότητα 10 στρ. στην περιοχή ουναίικα - Πυργί). Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 17

18 Υπολογίζεται ότι ο αριθµός των κλινών που µπορούν να αναπτυχθούν στην έκταση αυτή ξεπερνά τις κλίνες. Η εκτίµηση αυτή βασίζεται στα παρακάτω δεδοµένα και παραδοχές. - Έκταση παραλιακής ζώνης : στρ. - Αφαιρούνται κοινόχρηστα : 30% x στρ. = 350 στρ. - Αποµένει έκταση : = 800 στρ. - Εκτίµηση έκτασης για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις : 75% x 800 = 600 στρ. (το υπόλοιπο ποσοστό διατίθεται για τις λοιπές επιτρεπόµενες χρήσεις στις περιοχές Τουρισµού και Αναψυχής: κατοικία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εµπορικά καταστήµατα κλπ.) - Με πυκνότητα 8 κλίνες ανά στρέµµα (για ξενοδοχεία 5*, σύµφωνα µε το ΕΧΠ Τουρισµού), προκύπτει αριθµός κλινών : 600 στρ. x 8 κλ./στρ. = κλίνες. - Με πυκνότητα 10 κλίνες ανά στρέµµα (για ξενοδοχεία 3*, σύµφωνα µε το ΕΧΠ Τουρισµού), προκύπτει αριθµός κλινών : 600 στρ. x 10 κλ./στρ. = κλίνες. Ο αριθµός των κλινών αποτελεί ήδη µια εξαιρετικά µεγάλη αύξηση σε σχέση µε την υπάρχουσα υποδοµή, που είναι µόλις 200 κλίνες σε ξενοδοχειακές µονάδες 2** (Γ κατηγορίας). Στην πράξη πρέπει να αναµένεται αριθµός κλινών µεγαλύτερος από αυτόν που εκτιµήθηκε παραπάνω, διότι : - Εκτός από τη παραλιακή ζώνη, υπάρχουν και άλλες περιοχές του εξωαστικού χώρου του δήµου όπου επιτρέπονται οι τουριστικές εγκαταστάσεις (στην ΠΕΠ - 1 σε πλάτος µέχρι 1 χλµ. από τη γραµµή αιγιαλού, στις ΠΕΠ -2 και ΠΕΠ -3, και στη Ζώνη Αστικών Λειτουργιών Αµαλιάδας). - Τουριστικές εγκαταστάσεις µπορούν να δηµιουργηθούν και µέσα στους παραλιακούς και λοιπούς οικισµούς (επισηµαίνεται ότι η χρήση «Γενική Κατοικία» που προτείνεται για όλους τους οικισµούς επιτρέπει ξενοδοχεία µέχρι 100 κλινών και ξενώνες). - Σε περίπτωση που η παραλιακή ζώνη πολεοδοµηθεί, θα προκύψει αύξηση της εκµετάλλευσης λόγω µεγαλύτερου συντελεστή δόµησης (κατά το Ν. 2508/1997, άρ.18: ανώτατα όρια συντελεστών δόµησης, ο µέγιστος σ.δ. για τουριστικές δραστηριότητες είναι 0,6 έναντι 0,2 στις εκτός σχεδίου περιοχές). - Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι 400 θέσεις ( άτοµα περίπου) στα τέσσερα camping που λειτουργούν στις ακτές του δήµου (στοιχεία 2006). Συµπερασµατικά, µε τις παραπάνω ρυθµίσεις καλύπτεται µε επάρκεια ο τουριστικός τοµέας στις παράκτιες περιοχές του δήµου που διαθέτουν τις µεγαλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές και εποµένως δέχονται τις µεγαλύτερες πιέσεις, ενώ παράλληλα διαφυλάσσεται το απόθεµα αγροτικής γης πρώτης προτεραιότητας, σύµφωνα και µε τις κατευθύνσεις του υπερκείµενου χωροταξικού σχεδιασµού. Κατά συνέπεια δεν κρίνεται σκόπιµο να επεκταθεί η ζώνη τουρισµού και αναψυχής ανατολικά προς τη περιοχή της γεωργικής γης Οι σχετικές προτάσεις φορέων, που κατατέθηκαν στα πλαίσια της διαβούλευσης που ακολούθησε το Α Στάδιο, παρουσιάζονται στο κεφ. Π.2.5 για τις ΠΕΠ. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 18

19 Χρήσεις Περιορισµοί όµησης Προτείνεται να διατηρηθούν όλες οι χρήσεις που προβλέπονται από το ισχύον καθεστώς της ΖΟΕ-Α1, µε ορισµένες συµπληρώσεις και τροποποιήσεις, ώστε να ενισχυθεί ο τουριστικός προσανατολισµός της ζώνης. Αναλυτικά, οι επιτρεπόµενες χρήσεις, όροι και περιορισµοί δόµησης, παρουσιάζονται στο κεφάλαιο Π3. Π Κτηνοτροφία α. Κατευθύνσεις ΠΠΧΣΑΑ-Π Ε Προβλέπεται «ενθάρρυνση της οργανωµένης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας σε κατάλληλες θέσεις (κτηνοτροφικά πάρκα) µε έµφαση στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας και σε επιλεγµένες θέσεις στους λοιπούς νοµούς» (κεφ. Γ.3.6 «Προγραµµατικά πλαίσια και χωρική εξειδίκευση παραγωγικών δραστηριοτήτων»). Κατά το Α Στάδιο δεν απογράφηκε σηµαντικός αριθµός κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα όρια του ήµου Αµαλιάδας. Κατά συνέπεια, δεν θεωρείται αναγκαίο να προταθεί δηµιουργία οργανωµένου υποδοχέα (κτηνοτροφικό πάρκο) σύµφωνα µε την παραπάνω κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ-Π Ε. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 19

20 Π.2.4 Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) Στην έκταση του ήµου καθορίζονται Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) σύµφωνα µε τα άρθρα 4 & 5 του Ν. 2508/97, που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Περιοχές Ειδικής Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΠΕΠ/ΦΠ) Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ/ΑΧ) Π Περιοχές Ειδικής Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΠΕΠ/ΦΠ) Οι προτεινόµενες Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) για το ήµο Αµαλιάδας διακρίνονται στις εξής υποκατηγορίες: ΠΕΠ ΚΦ: αφορά στην προστασία των εκτάσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως Καταφύγια Άγριας Ζωής. ΠΕΠ ΠΛ: αφορά στην προστασία της παραλίµνιας περιοχής της Τεχνητής Λίµνης του Πηνειού Ποταµού και συµβάλλει στην προστασία του υγρότοπου της λίµνης. ΠΕΠ ΠΠ: αφορά στην προστασία της περιοχής παρά τον Πηνειό Ποταµό (περιοχή σήµερα χαρακτηρισµένη ως ΖΟΕ-Β5). ΠΕΠ Θ: αφορά στην προστασία των δηµόσιων παραθαλάσσιων δασών θινών του Χελωνίτη Κόλπου (δύο περιοχές: η σήµερα χαρακτηρισµένη ως ΖΟΕ-Β4 βορείως της Κουρούτας, και η περιοχή µεταξύ Παλουκίου και Αγίας Μαρίνας). Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή κάθε ζώνης. Στο τέλος του παρόντος υποκεφαλαίου, ο Πίνακας Π.2.3, παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις προτεινόµενες ρυθµίσεις ανά ζώνη. α. Ζώνη ΠΕΠ ΚΦ Η ζώνη περιλαµβάνει το Καταφύγιο Άγριας Ζωής στις περιοχές Γερακίου και Περιστερίου (ΦΕΚ 959 / Β / ). Πρόκειται για µια ενιαία περιοχή, που οριοθετείται προς βορά από την οδό Γεράκι Αστεραίικα Παλαιολάνθη, ενώ το νότιο τµήµα του καταφυγίου βρίσκεται στα όρια του ήµου Ιαρδάνου. Λόγω της µορφής που έχουν τα δηµοτικά όρια στην περιοχή αυτή, το τµήµα του καταφυγίου που βρίσκεται εντός του ήµου Αµαλιάδας διασπάται σε δύο επιµέρους τµήµατα, εκ των οποίων το δυτικό βρίσκεται προς το Γεράκι Ανάληψη, ενώ το ανατολικό προς τα Αστεραίικα Παλαιολάνθη. Σκοπιµότητα χωροθέτησης της ζώνης Εξασφάλιση προϋποθέσεων για φωλεοποίηση, διαχείµαση, διατροφή, αναπαραγωγή και διαβίωση, µε σκοπό την επιβίωση ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας που απειλούνται µε εξαφάνιση και αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα βιοτόπου. Καθεστώς Προστασίας α. Υφιστάµενο Καθεστώς Προστασίας (Άρθρο 57 Ν.2637/98 ΦΕΚ 200/Α/98 και ΦΕΚ κήρυξης του καταφυγίου). Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 20

21 «Εντός των καταφύγιων άγριας ζωής απαγορεύεται η θήρα κάθε θηράµατος και κάθε είδους άγριας πανίδας, η σύλληψη κάθε είδους άγριας πανίδας για µη ερευνητικούς σκοπούς, η καταστροφή κάθε είδους ζώνης µε φυσική βλάστηση, η καταστροφή των ζωντανών φυτοφρακτών, η αµµοληψία, η αποστράγγιση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση υδατικών πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγίου άγριας ζωής σε πολεοδοµικό ή ρυµοτοµικό σχεδιασµό. Επίσης η εκτέλεση έργων ή εργασιών και ιδίως αλιευτικά έργα, έργα αναδασµού, τουριστικές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, λατοµεία, µεταλλεία και δρόµοι εκτελούνται αφού προηγουµένως έχει υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου Α και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η σύλληψη ειδών άγριας πανίδας και η µεταφορά προς εµπλουτισµό άλλων κατάλληλων περιοχών µόνο από τη ασική Υπηρεσία. Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας µπορεί να απαγορεύεται, ή, να τίθενται όροι ή περιορισµοί στην άσκηση της αλιείας, γεωργίας, βοσκής, υλοτοµίας, χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της συλλογής και κοπής αρωµατικών, βαφικών, αρτυµατικών, µελισσοκοµικών και ανθοκοµικών διακοσµητικών φυτών για εµπορικούς σκοπούς». β. Προτεινόµενο Καθεστώς Προστασίας. Εντός του καταφύγιου προτείνονται οι εξής χρήσεις και περιορισµοί όροι δόµησης. Επιτρεπόµενες Χρήσεις ΚΒΠΝ-163 Γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια υδατοκαλλιεργειών, στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαµενές, θερµοκήπια. ΚΒΠΝ-164 Αντλητικές εγκαταστάσεις-υδατοδεξαµενές, φρέατα. Κατάτµηση / Αρτιότητα - 4 στρέµµατα (δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις εκτός σχεδίου). όµηση - Για τους λοιπούς όρους και περιορισµούς δόµησης εφαρµόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από ( 270) πδ/τος, όπως ισχύουν. β. Ζώνη ΠΕΠ ΛΠ Η Τεχνητή Λίµνη του φράγµατος του Πηνειού Ποταµού έχει καταγραφεί από το Εθνικό Κέντρο Βιότοπων-Υγρότοπων ως Υγρότοπος, µε κωδικό GR Η δόµηση στην περιοχή αυτή ρυθµίζεται σήµερα από τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόµησης. Προτείνεται ο καθορισµός ζώνης προστασίας πλάτους τουλάχιστον 500 µ. από το όριο/ακτογραµµή της Τεχνητής Λίµνης του Πηνειού Ποταµού. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 21

22 Σκοπιµότητα χωροθέτησης της ζώνης ιαφύλαξη της παραλίµνιας περιοχής από το ενδεχόµενο ανάπτυξης οχλουσών χρήσεων, µε στόχο: την προστασία του υγρότοπου της Τεχνητής Λίµνης του Πηνειού Ποταµού και τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης προοπτικής τουριστικής αξιοποίησης της παραλίµνιας περιοχής µε ήπιες µορφές τουρισµού. Οι παρακάτω προβλέψεις προτείνεται να ισχύσουν µέχρι την εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης, από την οποία θα προκύψουν συγκεκριµένες προτάσεις για τη προστασία της λίµνης και των παράκτιων περιοχών της. Επιτρεπόµενες Χρήσεις ΚΒΠΝ-163 Γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια υδατοκαλλιεργειών, στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαµενές, θερµοκήπια. ΚΒΠΝ-164 Αντλητικές εγκαταστάσεις-υδατοδεξαµενές, φρέατα. ΚΒΠΝ-174 Αθλητικές εγκαταστάσεις. Κατάτµηση / Αρτιότητα 4 στρέµµατα (δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις εκτός σχεδίου). όµηση - Για τους λοιπούς όρους και περιορισµούς δόµησης εφαρµόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από ( 538) και ( 270) π.δ/των, όπως ισχύουν. γ. Ζώνη ΠΕΠ ΠΠ Πρόκειται για την περιοχή παρά τον Πηνειό Ποταµό, της οποίας η προστασία ρυθµίζεται σήµερα από τη ΖΟΕ Β5. Η περιοχή Β5 ορίζεται εκατέρωθεν της κοίτης του ποταµού Πηνειού από της εκβολής του έως την τεχνητή λίµνη (υδάτινος βιότοπος). Προτείνεται η διατήρηση των όρων / περιορισµών δόµησης της ΖΟΕ Β5, οι οποίες είναι οι εξής: Επιτρεπόµενες Χρήσεις - Γεωργική χρήση (µόνον µε την µορφή της παραδοσιακής καλλιέργειας). - Θερµοκήπια. - Κτηνοτροφική χρήση (µόνον µε τη µορφή της ελεύθερης βοσκής). - Αθλητικές εγκαταστάσεις. - Έργα υποδοµής και συντήρησης των φραγµάτων και έργα διευθέτησης των ποταµών. Κατάτµηση / Αρτιότητα - 4 στρέµµατα (δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις εκτός σχεδίου). όµηση - Για τους λοιπούς όρους και περιορισµούς δόµησης εφαρµόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από ( 538) και ( 270) π.δ/των, όπως ισχύουν. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.2 σελ. 22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6.1 Προβλέψεις Πληθυσμού, Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού, Ανεργίας και Απασχόλησης Α.6.1.1 Εκτίμηση Εξέλιξης Πραγματικού Πληθυσμού (2001 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣΒ, κλ. 1:25.000 Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες.

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες. 4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΦΕΚ 151/Τ.Α.Α.Π./2009) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Οι στόχοι 1 του ΕΠΧΣΑΑ για τη βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1.1. Μέσα στο παραπάνω περίγραµµα, προτείνεται η πολεοδοµική οργάνωση της πόλης σύµφωνα µε το σχέδιο Π.3.1, όπου συγκεκριµένα απεικονίζονται:

Π.3.1.1. Μέσα στο παραπάνω περίγραµµα, προτείνεται η πολεοδοµική οργάνωση της πόλης σύµφωνα µε το σχέδιο Π.3.1, όπου συγκεκριµένα απεικονίζονται: Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδοµικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ για την πολεοδοµική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611

ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611 ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611 Τέθηκε σε ισχύ: 11.06.2009 Αρμόδιος Φορέας: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚHΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜEΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟY ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦ Ημ.Υπογραφής: 04.06.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1. Σελ. 1/32 ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛ.-ΚΥΚΛ. ΣΧ/ΣΜΟΥ & ΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1. Σελ. 1/32 ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛ.-ΚΥΚΛ. ΣΧ/ΣΜΟΥ & ΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Π.1. ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ Π.1. ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...1 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ...2

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

! $ " #! % -. -.. 1 2 567 8 & ' ( ) * +* ), / *0 )3 / 4 9 :; < =>? @=AB C? DD E

! $  #! % -. -.. 1 2 567 8 & ' ( ) * +* ), / *0 )3 / 4 9 :; < =>? @=AB C? DD E &'()*+*),-. "#$!% /*012)3-./45678.! 9:;?@=ABC?DDE Η Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Α. Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης

3. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ Οι τάσεις ανάπτυξης και το πλαίσιο δράσης καθορίζονται από: 1. Το ΕΣΠΑ 2. Το ΠΕΠ 3. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης 4. Το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ B1 ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. Σελ. 1/59 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. Σελ. 1/59 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...1 Π.2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ...2 Π.2.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες Μάρτιος 2012

Γούρνες Μάρτιος 2012 Γούρνες Μάρτιος 2012 Σελίδα 2 από 97 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου 1. Περδικογιάννη Ειρήνη του Μηνά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2. Βαϊλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ήµου Λαµιέων

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ήµου Λαµιέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ήµου Λαµιέων Β1 Φάση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάδοχοι : ΕDP SA Γραφείο Μελετών ΥΨΙΛΟΝ ΕΠΕ Συντονιστής:Μάρθα Χουσιανάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. Γενικά... 4 1.1 Στόχοι και περιεχόμενο του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.... 4 1.2 Ιστορικό της μελέτης... 4 1.3 Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.

Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (νυν ηµοτικής Ενότητας Ευκαρπίας ήµου Παύλου Μελά)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (νυν ηµοτικής Ενότητας Ευκαρπίας ήµου Παύλου Μελά) ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΕΠΕ, Τεχνική Εταιρεία Μελετών ΛΕΠΕΣΗ ΘΕΟΦΑΝΩ, Αρχιτέκτων Μηχ. Πολεοδόµος ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχ., ρ. Χωροτάκτης Πολεοδόμος ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24208 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις του σχεδιασμού του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα

Όψεις του σχεδιασμού του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα Περίληψη Όψεις του σχεδιασμού του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα Ρένα Κλαμπατσέα Λέκτορας Ε.Μ.Π.. Ο αγροτικός χώρος στην Ελλάδα δεν αποτέλεσε έως σήμερα αντικείμενο εξειδικευμένου χωρικού σχεδιασμού. Πολύ

Διαβάστε περισσότερα