ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ---- Κομοτηνή Αρ. Πρωτ.: Φ.16.1 /7548 Β Διεύθυνση : Τέρμα ισμάνογλου Α Π Ο Φ Α Η Πόλη Τ.Κ. : Κομοτηνή Πληροφορίες : Φράγκος ταύρος Τηλέφωνο : Fax : Ε - mail : ΘΕΜΑ: «Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις.μ.ε.α.ε. και τα ΚE.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, για το σχολικό έτος » χετ.: Η υπ αριθμ /Δ3/ εγκύκλιος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας Θράκης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2817/2000, (ΦΕΚ 78/ τ.α ), με θέμα: «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α ), με θέμα: «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» 3. Τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/ τ.α ), με θέμα «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 τ. Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών χολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟ» και λοιπές Διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ. Α /2003) «ύνθεση συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών υμβουλίων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2 6. Τη με αριθμ. πρωτ /Δ3/ (ΑΔΑ: 7Δ0Χ465ΦΘ3-Ζ4Ζ) πρόσκληση του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις.μ.ε.α.ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος ». 7. Το υπ αριθμ. Φ.16.1/7548/ με θέμα «Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ & ΕΒΠ για θέσεις σε Μ & της Α.Μ.Θ.» έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας Θράκης. 8. Τη με αριθμ. 5/ πράξη του Π.Υ..Ε.Ε.Π. Αν. Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία εξετάστηκαν οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων των υποψήφιων αναπληρωτών ωρομισθίων του ΕΕΠ και του ΕΒΠ σε Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και.μ.ε.α.ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης, για το σχολικό έτος ». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Κυρώνουμε τους συνημμένους Οριστικούς Αξιολογικούς Πίνακες κατάταξης (που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης) υποψηφίων για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και των προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις.μ.ε.α.ε. και τα ΚE.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας Θράκης, με ισχύ για το σχολικό έτος Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε. Αν. Μακεδονίας - Θράκης να αναρτήσουν τους κυρωμένους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα των Διευθύνσεών τους. υνημμένα: 10 σελίδες. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΑΜΑΡΗ Κοινοποίηση 1. Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης Α.Μ.Θ. 2. Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Α.Μ.Θ. 3. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Α.Μ.Θ. 2

3 ΥΠ. ΠΑΙΔ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΜΘ ΤΕΡΜΑ ΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΟΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ για & Μ Χ.ΕΤΟ ΩΡΟΜΙΘΙΟ ΟΡΙΚΟ ΟΡΙ ΚΟ ΤΑΠΤ ΥΧΙΑΚΟ Ε ΙΑ ΤΑΠ Ο ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥΤ ΤΡΙΤΕΚ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΚΝΙΑ ΝΙΑ ΜΟΡΙΑ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 3,00 11,20 1,36 15, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΑΝΤΙΔΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ 3,00 7,60 1,49 12, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΡΑΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 5,00 1,34 1 7, ΝΑΙ ΝΑΙ ΛΟΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 3,00 0,70 3, ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΕΜΙΝΑΡΙ Α 400 ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚ ΚΟΙΝΩΝΙΚ Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ Πιστοποίησ BRAILLE πιστοποίησ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Α.Μ.Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΑΜΑΡΗ

4 ΥΠ. ΠΑΙΔ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΜΘ ΤΕΡΜΑ ΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ για & Μ Χ.ΕΤΟ ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΥΜΒΟΥΛΩΝ ΩΡΟΜΙΘΙΟ ΟΡΙΚΟ ΔΙΔΑ ΚΤΟΡ ΙΚΟ ΤΙΤΛ Ο ΥΝΑ Φ ΤΑ ΠΤΥΧΙ ΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΚΛΑΔ Ο ΥΝΑ Φ ΤΑΠ Ο ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΕΜΙΝΑ ΡΙΑ 400 ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΒΑΘΜΟ Α ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗ ΡΙΑ ΠΟΛΥ ΤΕΚΝ ΙΑ ΤΡΙΤ ΕΚΝΙ Α Πιστοποίησ BRAI LLE πιστοποίησ ΜΟΡΙΑ 0,00 ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΟ ΠΟΥΔΩΝ 2 ΤΕΛΛΙΔΟΥ ΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΟ ΠΟΥΔΩΝ 3 ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΤΑΜΑΤΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΟ ΠΟΥΔΩΝ 4 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΟ ΠΟΥΔΩΝ 5 ΔΟΒΡΗ ΖΩΗ ΠΟΛΥΡΟ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΟ ΠΟΥΔΩΝ 6 ΠΑΤΙΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΟ ΠΟΥΔΩΝ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Α.Μ.Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΑΜΑΡΗ

5 ΥΠ. ΠΑΙΔ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΜΘ ΤΕΡΜΑ ΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΡΙΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ για & Μ Χ.ΕΤΟ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΤΑΠΟ ΤΗ ΧΟΛΙΚΗ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ Α ΩΡΟΜΙΘΙΟ ΟΡΙΚΟ ΟΡΙΚΟ ΤΑΠΟ BRAIL LE Πιστοποίηποίησ πιστο- ΜΟΡΙΑ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΤΡΩΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΕΥΤΡΑΤΙΟ 4 2,75 7,40 1,40 15, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΟΛΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΟΡΝΗΛΙΟ 4 5,00 1,36 10, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΥΤΙΚΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 4 4,00 1,06 9, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟ 4 3,20 1,42 8, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΕΛΕΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟ 4 1,25 0,92 ΝΑΙ 6, ΤΑΠΟ ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΕΜΙΝΑΡΙΑ 400 ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚ ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Α.Μ.Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΑΜΑΡΗ

6 ΥΠ. ΠΑΙΔ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΜΘ ΤΕΡΜΑ ΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ για & Μ Χ.ΕΤΟ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΧΩΡΙ ΤΑΠΟ ΧΟΛΙΚΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΜΙΘΙΟ ΟΡΙΚΟ ΟΡΙΚΟ ΤΑΠΟ ΤΑΠΟ ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΕΜΙΝΑΡΙΑ 400 ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚ ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ BRAIL LE Πιστοποίηποίησ πιστο- ΜΟΡΙΑ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΛΗΤΑΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 4 2,08 15,20 1,77 23, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΙΜΗΡΙΚΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 0,05 10,40 1,25 2 ΝΑΙ 13, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΑΤΑΛΜΠΑΙΔΟΥΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΗΤΟ 2,67 9,80 0,97 13, ΝΑΙ ΝΑΙ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΚΡΥΤΑΛΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1,25 10,60 1,29 ΝΑΙ 13, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΗΛΙΟ 8,20 0, , ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 2 3,00 3,60 1,62 10, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΧΡΥΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 3,00 6,80 0,35 10, ΝΑΙ ΝΑΙ ΥΡΜΟΥ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΒΥΡΩΝ 3,00 5,60 1,04 9, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 4 1,78 0,40 1,50 7, ΝΑΙ ΝΑΙ ΦΑΛΑΓΓΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑΝΙΚΟΛΑΟ 3,00 2,60 1,78 7, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΡΑΚΑΤΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 4 0,90 1,69 ΝΑΙ 6, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 4 0,83 0,40 1,30 ΝΑΙ 6, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΙΡΑΤΖΗ ΑΪΕ ΓΚΙΟΥΝΕΡ 3,00 1,80 1,35 6, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΥΓΕΡΙΔΟΥ ΝΕΞΙΑ ΩΤΗΡΙΟ 4 0,42 1,49 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΙΚΛΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΝΑ 4 0,33 1,30 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΟΥΤΖΙΑΡΗ ΙΟΡΔΑΝΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 1,50 2,20 1,33 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 3,00 0,50 1,50 ΝΑΙ 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΒΑΝΙΔΟΥ ΟΦΙΑ ΕΥΤΡΑΤΙΟ 3,00 1,88 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΩΜΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΦΑΝΟ 0,83 1,60 0,50 1,08 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΡΟΥΟΥΔΗ ΟΦΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ 3,00 0,97 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΟΥΕΙΝ ΧΑΝΙΦΕ ΝΟΥΡΕΤΗΝ 3,00 0,78 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΟΥΕΙΝ ΕΡΚΑΝ ΑΤ 3,00 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΟΥΡΓΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ 1,00 0,50 1,44 ΝΑΙ 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΑΠΟΤΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 1,36 0,74 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΑΝΟΥΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ 0,48 0,40 1,04 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΡΜΠΕΖΗ ΧΡΗΤΟ ΤΕΡΓΙΟ 1,60 0,29 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΑΒΑΝΛΗ ΧΡΥΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 0,83 1,03 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΑΝΑΤΑΙΟ 0,83 1,00 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΑΡΤΖΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 0,80 0,83 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΡΕΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΙΛΕΙΟ 0,42 0,20 0,99 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΟΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΙΛΕΙΟ 0,50 1,06 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΛΕΝΤΖΗ ΤΑΜΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 1,50 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟ 1,32 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΙΝΤΖΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 0,50 0,80 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ 0,33 0,40 0,56 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΥΡΓΚΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΩΤΙΟ 0,21 1,03 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΤΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΙΧΑΗΛ 1,19 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 1,18 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΖΟΥΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΦΟΚΛΗ 1,17 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΛΗΜΠΑΜΠΟΓΛΟΥΜΠΙΛΓΕ ΑΝΤΗ 0,48 0,59 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 1,05 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΜΝΗΝΑΚΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡΗΤΟ 0,42 0,48 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΙΚΟΥΔΗ ΑΜΑΛΙΑ ΧΡΗΤΟ 0,85 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΖΕΪΤΙΔΟΥ ΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 0,79 0, ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ

7 45 ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΕΛΛΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΠΥΡΟ 0,07 0,54 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΕΒΖΗΟΓΛΟΥ ΝΤΕΝΙΖ ΧΟΥΕΙΝ 0,54 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΧΤΗΚ ΠΕΛΗΝ ΧΑΜΔΗ 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΙΜΠΡΑΗΜΚΟ ΦΑΤΜΑ ΧΑΑΝ 0,00 0, Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΑ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Α.Μ.Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΑΜΑΡΗ

8 ΥΠ. ΠΑΙΔ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΜΘ ΤΕΡΜΑ ΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ για & Μ Χ.ΕΤΟ ΠΕ 25 ΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΘΕΤΑ ΠΡΟΟΝΤΑ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚ) ΩΡΟΜΙΘΙΟ ΟΡΙΚΟ ΟΡΙ ΚΟ ΤΑΠΤ ΥΧΙΑΚΟ Ε ΙΑ ΤΑΠ Ο ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥΤ ΤΡΙΤΕΚ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΚΝΙΑ ΝΙΑ ΜΟΡΙΑ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΛΑΜΑ 3,60 0,50 1,75 5, ΌΧΙ ΝΑΙ ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΡΑΝΤΟΥΛΑ ΑΝΕΤΗ 3,00 1,05 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΌΥΞΙΟΥ ΤΥΛΙΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 1,80 0,50 1,29 ΝΑΙ 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 2,15 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΟΥΚΙΑΡΗ ΕΛΠΙΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 0,53 0, ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΕΜΙΝΑ ΡΙΑ 400 ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚ Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ Πιστοποίησ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ ΠΕ 25 ΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΗΛΕΥΤΩΝ ΧΩΡΙ ΠΡΟΘΕΤΑ ΠΡΟΟΝΤΑ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚ) ΩΡΟΜΙΘΙΟ ΟΡΙΚΟ ΟΡΙ ΚΟ ΤΑΠΤ ΥΧΙΑΚΟ Ε ΙΑ ΤΑΠ Ο ΒΑΘΜΟ ΠΟΛΥΤ ΤΡΙΤΕΚ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΚΝΙΑ ΝΙΑ ΜΟΡΙΑ 1 ΝΑΙ OXI ΦΩΤΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΦΩΤΙΟ 4,20 0,85 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ 3,00 1,33 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗ 0,69 1,60 1,23 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΧΑΛΗ 1,02 1,17 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 1,76 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΕΦΑΝΟ 1,70 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΠΟΖΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 0,42 1,15 ΝΑΙ 1, ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΕΜΙΝΑ ΡΙΑ 400 ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚ Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ BRAILLE πιστοποίησ Πιστοποίησ BRAILLE πιστοποίησ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ

9 8 ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1,42 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΕΪΔΟΥ ΒΑΝΕΑ ΒΑΙΛΙΚΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1,24 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 1,18 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 1,03 1, ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Α.Μ.Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΑΜΑΡΗ

10 ΥΠ. ΠΑΙΔ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΜΘ ΤΕΡΜΑ ΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ για & Μ Χ.ΕΤΟ ΠΕ26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΘΕΤΑ ΠΡΟΟΝΤΑ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚ) ΩΡΟΜΙΘΙΟ ΟΡΙΚΟ ΔΙΔΑ ΚΤΟΡ ΙΚΟ ΤΙΤΛ Ο ΥΝΑ Φ ΤΑ ΠΤΥΧΙ ΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΚΛΑΔ Ο ΥΝΑ Φ ΤΑΠ Ο ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΕΜΙΝΑ ΡΙΑ 400 ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ Α ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗ ΡΙΑ ΠΟΛΥ ΤΕΚΝ ΙΑ ΤΡΙΤ ΕΚΝΙ Α Πιστοποίησ BRAIL LE πιστοποίησ ΜΟΡΙΑ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΛΑΦΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 3,00 9,60 1,42 14, ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 2 3,00 4,00 1,76 ΝΑΙ 10, ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΑΙΛΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ 7,40 2,02 9, ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ ΠΕ26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΧΩΡΙ ΠΡΟΘΕΤΑ ΠΡΟΟΝΤΑ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚ) ΩΡΟΜΙΘΙΟ ΟΡΙΚΟ ΔΙΔΑ ΚΤΟΡ ΙΚΟ ΤΙΤΛ Ο ΥΝΑ Φ ΤΑ ΠΤΥΧΙ ΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΚΛΑΔ Ο ΥΝΑ Φ ΤΑΠ Ο ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΕΜΙΝΑ ΡΙΑ 400 ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ Α ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗ ΡΙΑ ΠΟΛΥ ΤΕΚΝ ΙΑ ΤΡΙΤ ΕΚΝΙ Α Πιστοποίησ BRAIL LE πιστοποίησ ΜΟΡΙΑ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΥΦΩΤΕΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ 0,33 1,97 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΖΕΡΑΚΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 0,81 1,16 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΤΟΥΡΑΝΙΔΟΥΜΑΡΙΝΑ ΟΦΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟ 0,30 1,42 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΕΪΔΟΥ ΥΝΘΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1,59 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥΠΕΛΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 1,52 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΕΛΙΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΒΑΡΑΜΗ 1,46 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΑΡΑΓΚΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 1,42 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΠΑΤΙΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΝΤΙΛΑΒ 1,39 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΡΟΥΦΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΤΟ 1,12 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΙΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 1,11 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΡΥΩΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑΤΕΡΓΙΟ 1,08 1, ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ

11 12 ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 0,91 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΙΟΕ ΡΕΪΧΑΝ ΙΛΧΑΝ 0,85 0, ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ Α/Α 1 ΑΙΤΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Α.Μ.Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΑΜΑΡΗ

12 ΥΠ. ΠΑΙΔ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΜΘ ΤΕΡΜΑ ΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ για & Μ Χ.ΕΤΟ ΠΕ28 ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΡΟΘΕΤΑ ΠΡΟΟΝΤΑ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚ) ΩΡΟΜΙΘΙΟ ΟΡΙΚΟ ΔΙΔΑ ΚΤΟΡ ΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΥΝΑ Φ ΤΑ ΠΤΥΧΙ ΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΚΛΑΔ Ο ΥΝΑ Φ ΤΑΠ Ο ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΕΜΙΝΑ ΡΙΑ 400 ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΒΑΘΜΟ Α ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗ ΡΙΑ ΠΟΛΥ ΤΕΚΝ ΙΑ ΤΡΙΤ ΕΚΝΙ Α Πιστοποίησ BRAIL LE πιστοποίησ ΜΟΡΙΑ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 2,94 9,60 0,50 0,75 ΝΑΙ 13, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΥΤΡΑ ΧΡΙΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ 3,00 8,80 1,50 13, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΑΛΕΠΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟ 2 8,20 1,48 11, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΛΑΡΝΕΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΛΑΤΟ 8,60 0,65 9, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 3,00 0,40 1,10 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΜΑΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΤΟ 1,23 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 1,10 ΝΑΙ 1, ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ ΠΕ28 ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΧΩΡΙ ΠΡΟΘΕΤΑ ΠΡΟΟΝΤΑ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚ) ΩΡΟΜΙΘΙΟ ΟΡΙΚΟ ΔΙΔΑ ΚΤΟΡ ΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΥΝΑ Φ ΤΑ ΠΤΥΧΙ ΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΚΛΑΔ Ο ΥΝΑ Φ ΤΑΠ Ο ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΕΜΙΝΑ ΡΙΑ 400 ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΒΑΘΜΟ Α ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΑ ΠΟΛΥ ΤΡΙΤ ΚΡΙΤΗ ΤΕΚΝ ΕΚΝΙ ΡΙΑ ΙΑ Α Πιστοποίησ BRAIL LE πιστοποίησ ΜΟΡΙΑ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 6 0,75 6, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 3,00 1,24 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 3,00 1,05 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 0,42 1,26 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΖΑΜΠΑΖ ΖΑΛΕ ΑΛΗ 1,20 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΕΕΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΑΥΡΟ 1,17 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΡΑΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ ΠΑΧΑΛΗ 0,80 ΝΑΙ 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΙΡΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 0,70 ΝΑΙ 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΑΪΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΤΑΥΡΟ 0,41 ΝΑΙ 0, ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Α.Μ.Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΑΜΑΡΗ

13 ΥΠ. ΠΑΙΔ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΜΘ ΤΕΡΜΑ ΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ για & Μ Χ.ΕΤΟ ΠΕ29 ΕΡΓΑΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΡΟΘΕΤΑ ΠΡΟΟΝΤΑ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚ) 1 ΩΡΟΜΙΘΙΟ ΟΡΙΚΟ ΔΙΔΑ ΚΤΟΡ ΙΚΟ ΤΙΤΛ Ο ΥΝΑ Φ ΤΑ ΠΤΥΧΙ ΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΚΛΑΔ Ο ΥΝΑ Φ ΤΑΠ Ο ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΕΜΙΝΑ ΡΙΑ 400 ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΒΑΘΜΟ Α ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗ ΡΙΑ ΠΟΛΥ ΤΕΚΝ ΙΑ ΤΡΙΤ ΕΚΝΙ Α Πιστοποίησ BRAIL LE πιστοποίησ ΜΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ ΠΕ29 ΕΡΓΑΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΧΩΡΙ ΠΡΟΘΕΤΑ ΠΡΟΟΝΤΑ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚ) ΩΡΟΜΙΘΙΟ ΟΡΙΚΟ ΔΙΔΑ ΚΤΟΡ ΙΚΟ ΤΙΤΛ Ο ΥΝΑ Φ ΤΑ ΠΤΥΧΙ ΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΚΛΑΔ Ο ΥΝΑ Φ ΤΑΠ Ο ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΕΜΙΝΑ ΡΙΑ 400 ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΒΑΘΜΟ Α ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗ ΡΙΑ ΠΟΛΥ ΤΕΚΝ ΙΑ ΤΡΙΤ ΕΚΝΙ Α Πιστοποίησ BRAIL LE πιστοποίησ ΜΟΡΙΑ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΛΙΟΛΙΟΙΔΟΥ ΕΛΙΑΒΕΤ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 3,00 5,00 1,13 9, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜΒΡΟΙΟ 3,00 1,04 4, ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Α.Μ.Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΑΜΑΡΗ

14 ΥΠ. ΠΑΙΔ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΜΘ ΤΕΡΜΑ ΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ για & Μ Χ.ΕΤΟ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΘΕΤΑ ΠΡΟΟΝΤΑ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚ) ΩΡΟΜΙΘΙΟ ΟΡΙΚΟ ΟΡΙΚΟ ΤΑΠΟ ΤΑΠΟ ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΕΜΙΝΑΡΙΑ 400 ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚ ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ Πιστοποίησ BRAIL LE πιστοποίησ ΜΟΡΙΑ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗ 4 1,71 14,20 0,90 20, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΧΡΗΤΟ ΑΓΓΕΛΟ 2,94 13,20 1,41 17, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΝΔΥΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΧΡΗΤΟ 0,38 12,40 0,85 ΝΑΙ 13, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΠΕΝΑΖΗ ΑΘΗΝΑ ΚΡΕΩΝΑ 1,90 9,80 0,50 1,07 13, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΘΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 3,00 6,40 0,50 0,61 ΝΑΙ 10, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 4 3,00 1,60 1,01 9, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΕΚΙΝΗ ΞΑΝΘΗ ΧΡΗΤΟ 0,03 4,40 1,48 3 8, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΡΑΞΑΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 3,00 5,20 0,58 8, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΡΟΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 1,50 3,00 0,43 3 7, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 2 3,00 1,60 0,50 0,57 ΝΑΙ 7, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΔΑΜ 3,00 2,00 0,95 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΥΛΩΝΑ ΧΡΥΟΒΑΛΑΝΤΗΓΕΩΡΓΙΟ 1,40 0,50 4 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΙΟΕ ΔΕΠΟΙΝΑ ΒΑΛΑΙΟ 2,19 2,40 1,15 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΠΑΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 0,93 3,20 0,50 0,58 ΝΑΙ 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΟΡΔΑΝΗ 1,92 2,40 0,72 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2,60 1,82 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΔΕΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 3,00 0,60 0,76 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 2,54 1,76 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 3,00 0,60 0,58 ΝΑΙ 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΗΤΟ 3,00 1,18 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΡΙΤΟΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΑΚΩΒΟ 3,00 1,14 ΝΑΙ 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 1,52 1,20 1,05 ΝΑΙ 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 3,00 0,55 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΛΑΦΤΗ ΟΥΛΤΑΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ 2,50 0,91 ΝΑΙ 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΚΡΥΤΑΛΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 2 0,50 0,76 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ ΕΡΑΦΕΙΜ 2,00 1,16 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΡΑΦΩΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΦΩΤΙΟ 2,41 0,73 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΑΒΕ ΚΩΝΤΑΝΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0,42 2,20 0,51 3, ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ

15 29 ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΒΟΥΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 1,40 1,72 ΝΑΙ 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΕΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 2,00 0,67 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΑΛΑΝΗ ΡΩΞΑΝΗ ΩΤΗΡΙΟ 0,42 0,60 0,50 0,93 ΝΑΙ 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΧΑΛΙΔΟΥ ΧΡΥΑΦΙΝΑ ΒΑΙΛΕΙΟ 1,13 1,31 ΝΑΙ 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΡΑΠΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 1,17 0,40 0,79 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΒΒΑ 0,48 1,87 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΙΦΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0,42 0,40 1,44 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 1,33 0,83 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΗ ΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 2,13 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΡΑΜΟΥΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 0,72 1,00 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟ 0,83 0,87 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΦΕΪΒΑ ΖΩΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 0,82 0,73 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΟΥΛΟΥΚΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 0,48 1,05 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΗ ΕΥΤΑΘΙΟ 1,51 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 0,45 1,04 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΛΟΓΟΥΛΙΔΟΥ ΤΑΜΑΤΙΑ ΧΡΗΤΟ 0,46 1,00 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΙΤΙΚΑΡΗ ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΑΜΑΤΙΟ 0,58 0,87 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΟΥΡΓΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 1,45 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΩΤΗΡΟΥΔΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 0,50 0,89 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΩΤΗΡΙΟ 1,37 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ ΑΠΟΤΟΛΟ 0,48 0,85 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 1,31 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΒΒΑΤΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 1,27 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΡΥΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΕΑΝΔΡΟ 0,60 0,65 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΙΩΗΦΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 1,25 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΚΙΓΚΟΥΔΗ ΤΥΛΙΑΝΗ ΑΠΟΤΟΛΟ 1,23 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 0,48 0,74 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΟΥΓΚΕΡΗ ΕΥΤΡΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 0,48 0,74 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ 0,33 0,40 0,48 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΙΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 0,50 0,59 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟ 0,46 0,59 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΕΖΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΒΡΑΑΜ 0,40 0,60 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΜΙΩΤΗ ΥΩΝ ΤΕΡΓΙΟ 0,47 0,51 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΙΜΑΗΛ ΦΕΡΙΤΕ ΜΟΥΜΙΝ 0,48 0,48 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 0,91 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΧΑΛΗ 0,90 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΙΜΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΕΦΑΝΟ 0,86 ΝΑΙ 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΙΑΒΡΟΥΔΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0,42 0,40 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΛΕΠΙΔΑ ΑΝΑΤΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 0,81 ΝΑΙ 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΥΛΙΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 0,81 ΝΑΙ 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0,78 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΛΙΑΡΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 0,75 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 0,75 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 0,75 ΝΑΙ 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΠΙΜΠΑΗ ΝΟΥΡΑΪ ΓΙΟΥΦ 0,48 0,26 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 0,72 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΠΛΙΑΤΙΔΟΥ ΚΕΡΑΤΟΥΔΑ ΧΡΗΤΟ 0,66 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΩ ΠΟΛΥΝΗ 0,66 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΚΕΡΑΤΟΥΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 0,63 ΝΑΙ 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 0,63 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗ 0,62 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΡΗΤΕΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 0,62 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 0,55 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΑΝΙΔΟΥ ΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 0,50 0,

16 83 ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΜΙΝ ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΪΛΕΝ ΜΠΑΧΡΗ 0,30 0, ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΧΩΡΙ ΠΡΟΘΕΤΑ ΠΡΟΟΝΤΑ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚ) ΩΡΟΜΙΘΙΟ ΟΡΙΚΟ ΟΡΙΚΟ ΤΑΠΟ ΤΑΠΟ ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΕΜΙΝΑΡΙΑ 400 ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚ ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ Πιστοποίησ BRAIL LE πιστοποίησ ΜΟΡΙΑ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 0,50 1,30 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΑΒΕΤ ΒΑΙΛΕΙΟ 1,43 1, ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Α.Μ.Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΑΜΑΡΗ

17 ΥΠ. ΠΑΙΔ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΜΘ ΤΕΡΜΑ ΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΟΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Χ. ΕΤΟ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΛΥΤΗ ΡΙΟ ΤΕΕ,ΤΕΛ, ΠΟΛΥΚΛΑ ΔΙΚΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΙΕΚ Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΗΛ1 1 ΔΕΠΟΙΝΙΔΟΥ ΝΙΝΑ ΛΑΖΑΡΟ 1,50 0,75 17, , ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗ 2,00 3,00 14,00 19, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΥΡΙΔΩΝ 1,61 12, , ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΧΡΥΟΥΛΑ ΤΕΦΑΝΟ 2,07 12,20 2 ΝΑΙ 16, ΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΖΩΗ ΝΙΚΗ ΑΒΒΑ 2,44 0,67 12,80 15, ΧΑΖΑΡΗ ΠΑΧΑΛΙΩ ΤΕΦΑΝΟ 2,11 3,00 10,60 ΝΑΙ 15, ΤΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ 3,00 11,40 1 ΝΑΙ 15, απόλυτη ισοβαθμια 8 ΚΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟ 3,00 12,40 15, απόλυτη ισοβαθμια 9 ΚΟΥΚΟΥΖΙΚΑ ΤΑΜΑΤΙΑ ΖΗΗ 3,50 0,80 8,80 ΝΑΙ NAI 13, ΒΑΙΛΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 4,00 1,63 7,00 ΝΑΙ 12, ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 4,00 8,60 ΝΑΙ 12, ΟΓΟΥΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 3,50 0,38 8,60 ΝΑΙ 12, ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 4,00 8,40 ΝΑΙ 12, ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΤΟ 2,00 10,00 12, ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΛΙΑ 2,09 1,71 8,20 ΝΆΙ 12, ΥΡΜΑΛΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1,50 3,00 6,60 11, ΝΤΟΥΜΠΑ ΧΡΥΗ ΒΥΡΩΝ 3,50 0,96 6,40 ΝΑΙ 10, ΓΚΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 1,78 0,92 7,20 ΝΑΙ 9, ΓΙΑΛΕΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 2,29 7,20 ΝΑΙ 9, ΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0,50 3,00 5,40 ΝΑΙ 8, ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 3,00 5,40 ΝΑΙ 8, ΕΥΤΑΘΙΑΔΟΥ ΧΡΥΟΥΛΑ ΕΥΤΑΘΙΟ 2,19 5,40 7, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 2,46 4,60 ΝΑΙ 7, ΔΗΜΟΛΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕΤΡΟ 1,50 5,20 6, ΠΟΥΡΝΑΡΚΑ ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 3,00 3,20 6, ΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΙΟ Ή ΤΟΑ Ε ΑΑ ΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡ ΩΤΗ ΕΒΠ Ε Μ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ BRAILE NOHMATIKH ΜΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ Ν.ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ Ν.ΕΒΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ Ν. ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΗ Ν.ΡΟΔΟΠΗ

18 26 ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛ ΩΚΡΑΤΗ 3,00 3,00 6, ΚΑΚΑΡΕΛΗ ΑΝΝΑ ΧΡΗΤΟ 2,00 0,75 3,20 5, ΧΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΔΑΜ 2,42 3,40 5, ΤΟΠΤΙΚΙΩΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 2,00 3,80 5, κατοχή πτυχίου ΙΕΚ 30 ΚΑΡΑΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ ΠΑΧΑΛΗ 2,60 3,20 ΝΑΙ 5, ΚΑΤΡΑΝΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥΛΤΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 2,50 3,20 ΝΑΙ ΝΑΙ 5, ΤΟΥΜΠΑ ΧΡΥΑ ΙΩΑΝΝΗ 1,83 0,58 3,20 5, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ 1,00 1,20 3,20 ΝΑΙ 5, κατοχή πτυχίου ΙΕΚ 34 ΑΠΟΤΟΛΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ ΝΙΚΟΛΑΟ 0,60 4,80 5, ΤΙΛΕΠΩΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ 0,75 3,00 1,60 5, ΝΙΚΟΛΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΛΑΟ 1,94 3,20 5, ΧΡΙΤΟΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΑΚΩΒΟ 1,92 3,20 ΝΑΙ 5, ΟΚΟΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΧΑΛΗ 2,00 3,00 5, ΤΑΛΙΑΝΗ ΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 1,50 1,40 2 4, ΚΟΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟ 2,00 0,93 1,40 4, ΠΡΟΦΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 1,83 2,20 4, ΤΑΚΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ 2,00 2,00 ΝΑΙ 4, ΚΟΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟ 2,08 0,48 1,40 3, ΑΡΝΑΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΤΟ 2,50 1,40 3, κατοχή πτυχίου ΙΕΚ 45 ΚΙΡΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 2,50 1,40 ΝΑΙ 3, ΖΑΦΕΙΡΗ ΛΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑ 2,50 1,40 3, αρχαιότερο πτυχίο 47 ΚΑΡΑΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΡΙΤΕΙΔΗ 0,50 1,72 1,40 3, ΚΥΡΙΖΑΚΗ ΤΕΦΑΝΙΑ ΑΝΑΤΑΙΟ 1,11 2,40 3, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2,09 1,40 ΝΑΙ 3, ΓΑΡΟΥΦΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 2,00 0,00 1,40 3, ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ ΧΡΗΤΟ 0,50 2,89 3, ΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 1,96 1,20 3, ΤΙΦΙΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 2,15 1 ΝΑΙ 3, ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕΦΑΝΟ 0,79 2,20 2, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΟ 1,50 1,40 ΝΑΙ 2, ΤΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΤΟΛΟ 1,71 1,00 ΝΑΙ 2, ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 1,50 1,20 2, ΤΙΛΕΠΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ 1,00 0,42 1,20 2, ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 1,50 0,79 2, ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΟΙΟ 2,13 2, ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ 0,00 2 2, ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΧΡΥΟΥΛΑ ΑΡΕΝΙΟ 1,83 1, ΕΜΦΕΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 1,79 1, ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΙΑΠΥΡΙΔΩΝ 1,77 1, ΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΑΜΑΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟ 1,62 1, ΜΠΙΜΠΟΥΔΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 1,50 1, αρχαιότερο πτυχίο 67 ΡΜΙΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 1,50 1, ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 1,10 0,40 1, ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΗ 1,42 1, αρχαιότερο πτυχίο 70 ΛΟΥΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 1,42 1, ΚΑΡΓΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟ 1,08 1, ΡΟΥΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 1,00 1, ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΟΦΙΑ ΤΑΥΡΟ 0,40 0,48 0, ΘΕΟΦΑΝΟΥ ΧΡΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 0,70 0,

19 75 ΚΑΡΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 0,67 0, ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 0,54 0, ΚΟΤΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΟ 0,50 0, ΚΟΥΡΤΕΛΗ ΑΓΓΕΛΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 0,50 0, ΙΔΕΡΑ ΧΡΥΑΝΘΗ ΗΛΙΑ 0,50 0, ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 0,45 0, ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟ 0,42 0, ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 0,40 0, ΠΑΡΑΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΜΙΤΟΚΛΗ 0, ΧΑΡΑΚΟΠΗ ΤΕΦΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 0, ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΤΑΜΑΤΙΑ ΔΑΝΙΗΛ 0, ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 0, ΜΠΑΝΤΑΛΙΔΟΥ ΛΙΑΝΑ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟ 0, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΝΑΙ 0, ΔΙΔΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΙ 0, ΑΡΒΑΝΙΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 0, ΜΠΛΙΑΤΙΔΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΚΕΡΑΤΟΥΔΑ ΑΝΑΤΑΙΟ 0, ΔΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΝΤΕΛΗ 0, ΜΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΙΑΠΑΝΤΕΛΗ 0, ΑΛΕΚΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΒΑΙΛΕΙΟ 0, ΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 0, ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 1 ΠΑΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΟ ΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΑΛΙΤΡΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ ΠΑΥΛΟ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΟ ΠΟΥΔΩΝ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΑΜΑΡΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ---- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ---- Κομοτηνή 06-10-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.16.1 /7963 Γ Διεύθυνση : Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Πληροφορίες : Φράγκος Σταύρος. 2. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Τηλέφωνο : 2531083511 Fax : 2531083555

Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Πληροφορίες : Φράγκος Σταύρος. 2. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Τηλέφωνο : 2531083511 Fax : 2531083555 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ---- Κομοτηνή 04-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.16.1 /6809 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Πληροφορίες : Φράγκος Σταύρος. 2. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Τηλέφωνο : 2531083511 Fax : 2531083555

Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Πληροφορίες : Φράγκος Σταύρος. 2. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Τηλέφωνο : 2531083511 Fax : 2531083555 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ---- Κομοτηνή 20-09-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.16.1 /6272 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Πληροφορίες : Φράγκος Σταύρος. 2. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Τηλέφωνο : 2531083512

Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Πληροφορίες : Φράγκος Σταύρος. 2. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Τηλέφωνο : 2531083512 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ---- Κομοτηνή 05-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑ Ε ---------- Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΠΡΌΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟΣ: Προ Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 6515000. Σελίδα 1 Από 114 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΠΡΌΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟΣ: Προ Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 6515000. Σελίδα 1 Από 114 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 30/11/2012 ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ΠΡΌΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟ: Προ Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-09-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 10815 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία, 24-09-2015 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./ 5742 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Λαμία, 24-09-2015 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./ 5742 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη:

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ------- Λεωφ. Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./7812 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Λαμία, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./7812 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΧΥΗ ΜΜΕ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΔΡΑΕΙ ΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΟ ΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΕΩΝ Οριστικός Τα στοιχεία του πίνακα κατάταξης είναι επικαιροποιημένα Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Τ89-Λ6Π ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4Τ89-Λ6Π ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 24-10-2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 24-10-2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 24-10-2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281082902-82378 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2008/28/11/2008 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2008/28/11/2008 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν ΤΥΠΟ 1 12410 PETKOVA DRAGOMIROVA GALYA DRA ### ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 280 ΒΠ 1170 ΓΕΝ. ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟ 2 16882 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΓΕΩ Χ837167 ΑΘΗΝΩΝ "Η ΩΤΗΡΙΑ" ΘΑΛΑΜΩΝ) 115

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70 ΚΑΙ ΠΕ60 ΜΑΡΟΥΣΙ, 07.09.2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 06 Σεπτεμβρίου 2013 ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΡΟΣ : 1. Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. (Έδρες τους) 2. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (Έδρες τους) ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΡΟΣ : 1. Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. (Έδρες τους) 2. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (Έδρες τους) ΚΟΙΝ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΒΚ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 30-9-2011 Αρ. Πρωτ.: 113105 /Γ6 Βαθμός Προτερ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 30-9-2011 Αρ. Πρωτ.: 113105 /Γ6 Βαθμός Προτερ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 5760000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 5760000 ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΡΕΘΥΜΝΗ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 160585/Δ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 160585/Δ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Απόσπασμα από τα πρακτικά της 33 ης υνεδρίασης της υγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, Αίθουσα υγκλήτου 8 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1 ο / 1 ης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.)/(ΝΠΔΔ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ. : 2/7-1-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας:

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας: Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 16-09- 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2015-2016. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2008/06/10/2008 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2008/06/10/2008 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΑ.Δ.Τ. ΦΟΡΕΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΗ Α ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 205 GERSCH BERND HEINRICH ERN ### ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) ΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 371 ΒΠ ΤΡΙ (ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι 14/7/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8589

Διαβάστε περισσότερα