Αρ. Απόφασης: 199/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18954/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Απόφασης: 199/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18954/21-9-2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος Τηλ.: , FAX : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Αρ. Απόφασης: 199/ 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου: 18954/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα Πρακτικά της από ειδικής Συνεδρίασης Νο. 14/2015 του Δ.Σ. του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: «Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013, βάσει των αριθ. 95/2014 και 142/2015 αντίστοιχων αποφάσεων-εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής» Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε ειδική δημόσια Συνεδρίαση στο κτίριο του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) επί των οδών Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2-Νέα Φιλαδέλφεια, [λόγω έκτακτων εργασιών αποκατάστασης ηλεκτροφωτισμού στο χώρο Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) συνεπεία κλοπής παροχικών καλωδίων] σήμερα στις , ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 14/2015) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους Προέδρους των Συμβουλίων των δύο (2) Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 1

2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 10.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 12. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 14.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 16. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 17. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 22. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 24 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 26. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 29. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 30. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 31. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 33. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Παρέστησαν επίσης, προσκληθέντες νομίμως, η Αν/τρια Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών του Δήμου κα Ανθή Πλεσίτη, ο λογιστής του Δήμου κ. Ανδρέας Μανωλάτος και η ορκωτή ελέγκτρια-λογίστρια κα Μαρίνα Χρυσανθοπούλου της εταιρείας GRANT THORNTON, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήματα των Δημ. Συμβούλων και παρείχαν διευκρινίσεις επί του μοναδικού θέματος της Η.Δ.. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 28 παρόντες και 5 απόντες, ως ακολούθως: ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ Κουμαριανός Ευάγγελος Καλαμπόκης Ιωάννης Γαβριηλίδης Γαβριήλ Ανανιάδης Νικόλαος Λάλος Αναγνώστου Μιχαήλ Παπαλουκά Ευτυχία Παπακώστας Βασίλειος Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος Αντωνόπουλος Δημήτριος Ρόκου Χαρίκλεια Πάνος Γεώργιος Δούλος Ορέστης 2 ΑΠΟΝΤΕΣ Τομπούλογλου Ιωάννης Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία Αγαγιώτου Βασιλική Γκούμα Δανάη-Εύα Αναγνώστου Καρκάνη Αντωνία

3 Καλύβης Γεώργιος Γαλαζούλα Αλίκη Χαραμαρά Γεωργία Μανωλεδάκης Θεόδωρος Ανδρέου Χριστίνα Γεωργαμλής Λύσσανδρος Κοπελούσος Χρήστος Αράπογλου Γεώργιος Πλάτανος Ελευθέριος Κανταρέλης Δημήτριος Κόντος Απόστολος Παπανικολάου Νικόλαος Ντάτσης Κωνσταντίνος Κουτσάκης Μιχαήλ Σιώρης Νικόλαος Σημειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν απόντες τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. Αποχωρήσεις : Οι κ. κ. Λ.Γεωργαμλής, Γ.Αράπογλου, Α.Κόντος, Ν.Παπανικολάου, Μ.Κουτσάκης και Ν.Σιώρης (σύνολο 6) αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του μοναδικού θέματος της Η.Δ.. Απουσίες : Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν στο μοναδικό θέμα της Η.Δ. 3

4 ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ Η.Δ. Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, θέτοντας υπόψη του Σώματος τα εξής: Α) Κύριε Δήμαρχε, Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Με τις παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής: «1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο. 3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για 4

5 κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 4. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση. Ο Δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από τη συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο στο Δήμο. 5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α ), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας» Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7, η κατά τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δημοσίευση των προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών και λοιπών οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α βαθμού, καθώς και η δημοσίευση των προϋπολογισμών και απολογισμών Ο.Τ.Α. β βαθμού πρέπει να γίνεται σε εφημερίδες που έχουν την έδρα τους στο δήμο ή την κοινότητα, στην οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό του οποίου γίνονται η δημοσίευση και οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόμου 3548/07. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, οι ανωτέρω δημοσιεύσεις καταχωρίζονται σε εφημερίδα που έχει την έδρα της εντός των ορίων του νομού στον οποίο εδρεύει ο δήμος ή η κοινότητα. Επειδή ο Καλλικρατικός Δήμος Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος εφαρμόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, ορίστηκε η κα Μαρίνα Χρυσανθοπούλου από την εταιρεία GRANT THORNTON ως ορκωτή ελέγκτρια-λογίστρια για τον έλεγχο των οικονομικών του καταστάσεων του έτους 2013, η οποία μετά τους απαραίτητους ελέγχους προέβη στη σύνταξη Πιστοποιητικού ελέγχου και Έκθεσης Ελέγχου. Β) Περαιτέρω ο κ. Πρόεδρος με βάση το υπ αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Οικ. Επιτροπής του Δήμου και την υπ αρ. 95/2014 διαβιβασθείσα Απόφαση αυτής, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 5

6 Κύριε Δήμαρχε, Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ΘΕΜΑ : ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σας διαβιβάζουμε την αριθ. 95/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ληφθείσα κατά την τακτική Συνεδρίαση της 1 ης /7/2014, που αφορά «Προέλεγχος απολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος οικ. έτους 2013» και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής εγκριτικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Δ.&Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06). Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 19/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Αριθ. Απόφασης : 95/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Προέλεγχος απολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2013». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 1 του μήνα Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ αριθ. πρωτ /16/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Τάφας Ηλίας 4) Καβακοπούλου Αγανίκη και 5) Κουτσάκης Μιχαήλ, μέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Πλάτανος Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος 2) Παΐδας Αδαμάντιος 3) Κόντος Σταύρος και 4) Πολίτης Σταύρος οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. 6

7 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ / εισήγηση του Τμήματος Ταμείου του Δήμου επί του θέματος : Θέμα: «Προέλεγχος ετήσιου λογαριασμού της διαχείρισης Οικονομικού Έτους 2013». Σας υποβάλλουμε τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία διαχείρισης οικονομικού έτους 2010 βάσει των παραγράφων 1,2,3,4 του άρθρου 163 του Ν.3463/06 & αρθ.72 παρ.1 περίπτωση γ του Ν.3852/ Περιληπτική κατάσταση οικονομικής διαχείρισης που αναλύεται ως εξής: Α. Βεβαιωθέντα έσοδα Τακτικά ,14 Έκτακτα ανειδίκευτα ,93 Έκτακτα ειδικευμένα ,27 Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων ,34 Β. Εισπραχθέντα έσοδα Τακτικά ,60 Έκτακτα ανειδίκευτα ,27 Έκτακτα ειδικευμένα ,65 Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων ,52 Παραγραφέντα /Διαγραφέντα,Εκπτώσεις 0,00 Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα ,82 Γ. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης οικ. Έτους ,64 Δ. Έξοδα Ενταλθέντα ,06 Πληρωθέντα ,06 Ε.Χρηματικό υπόλοιπο μεταφερόμενο στη νέα χρήση 2014 Τακτικά ,04 Έκτακτα ανειδίκευτα ,89 'Εκτακτα ειδικευμένα ,17 7

8 Σύνολο ,10 2α. Σημειώθηκε στο σκέλος των ΕΣΟΔΩΝ υπέρβαση ποσού στους ακόλουθους Κ.Α.Ε.: υπέρβαση ποσού 1.882,00 «Έσοδα από καταστήματα πρώην ιδιοκτησίας ΟΕΚ» από 4.880,80 σε 6.762, υπέρβαση ποσού ,78 Τέλη καθαρισμού και φωτισμού από ,00 σε , υπέρβαση ποσού 5.383,50 Δικαιώματα από χρήση οστεοφυλακίων από ,00 σε , υπέρβαση ποσού 5.275,00 Δικαιώματα από χρήση μαρμάρινων οστεοφυλακίων από ,00 σε , υπέρβαση ποσού 975,00 Τέλη καθαριότητας οικογενειακού τάφου από ,00 σε , υπέρβαση ποσού ,63 Τέλος ακίνητης περιουσίας(παρ.19,άρθρο 24,Ν.2130/93, Εκκαθαρίσεις της Δ.Ε.Η. δέκα (10)μηνών) από ,00 σε , υπέρβαση ποσού 78,14 Εισπράξεις Τ.ΑΠ.ετών από 1.650,00 σε 1.728, υπέρβαση ποσού ,00 Φόρος ζύθου και οινοπνευματωδών ποτών (άρθρο 9Ν.Δ. 703/70,άρθρο 84 Β.Δ.24-9/ ) από σε , υπέρβαση ποσού 3.290,00 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80,παρ.3 Ν.3463/06 νέος Κ.Δ.Κ., άρθρο 25 Π.Δ.410/95) από ,00 σε , υπέρβαση ποσού ,90 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ από ,00 σε , υπέρβαση ποσού ,12 Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από ,00 σε , υπέρβαση ποσού 705,12 Από τέλη καθαριότητας από ,93 σε , υπέρβαση ποσού 9.321,52 Τακτικά έσοδα από τέλη ακίνητης περιουσίας από ,28 σε ,80 8

9 υπέρβαση ποσού 8.036,84 Φόρος προμηθευτών εργολάβων & ελεύθερων επαγγελματιών από ,00 σε ,84 β. Σημειώθηκε στο σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ υπέρβαση ποσού στους ακόλουθους Κ.Α.Ε.: υπέρβαση ποσού ,69 «Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ 3% από ,41 σε ,10 (αφορά λογιστική τακτοποίηση τακτικής κατανομής) υπέρβαση ποσού ,75 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων από ,00 σε ,75 (αφορά λογιστική τακτοποίηση Δ.Ε.Η.) 3. Το ποσό της Παγίας Προκαταβολής 6.000,00 (Χρημ.Ένταλμα 139/ ) που συστάθηκε με την υπ αριθμ. 38/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου κ. Πολυταρίδη Γεωργίου επεστράφη στο ταμείο του Δήμου με το υπ αριθμ. 669/ γραμμάτιο είσπραξης σύμφωνα με τις σύννομες διαδικασίες και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο αναφερόμενος υπόλογος(αποφ. 172/2013 Οικον.Επιτροπής). 4(α). Για τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που εκδόθηκαν για αγορά γραμματοσήμων αποδόθηκαν κανονικά οι λογαριασμοί και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης η υπόλογος Λεβαντή Εμμανολία σύμφωνα με τα ακόλουθα: Χρημ.Ένταλμα 49/ , (αποφ.29/13 Οικ.Επιτρ.) Αποδόθηκε με Γραμ.Είσπρ.225/ (αποφ.60/13 Οικ.Επιτρ) Χρημ.Ένταλμα 489/ , (αποφ.102/2013 οικ..επιτρ) 4(β). Για τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που εκδόθηκαν για Ανανέωση αδειών κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων (αποφ.103/13οικον.επιτροπής αποδόθηκαν κανονικά οι λογαριασμοί και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος Ψαλίδας Κωνσταντίνος σύμφωνα με τα ακόλουθα: Χρημ.Ένταλμα 1111 Α / , 89,00(αποφ.103/2013Οικ.Επιτροπής) Αποδόθηκε με Γραμ.Είσπρ.591/ (αποφ.171/2013 Οικ.Επιτρ.) 5. Παραστατικά διαχειριστικά στοιχεία: Πληρωθέντα χρηματικά εντάλματα, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. Ακυρωθέντα χρηματικά εντάλματα, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. 9

10 Γραμμάτια Είσπραξης, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Εξόδων, Ανακεφαλαίωση. Ανάλυση ταμιακών κατηγοριών. Σημειώνεται ότι στα παραπάνω στοιχεία έχει συμπεριληφθεί το ποσό των 7.450,00 το οποίο εκλάπη από το Δημοτικό Κοιμητήριο στις 03/11/2011 εμφανίζοντας και το αντίστοιχο έλλειμμα στην ταμιακή διαχείριση. Το ανωτέρω έλλειμμα θα τακτοποιηθεί κατόπιν της σχετικής πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ Ι τμ. 862/2007). Ύστερα από τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.3463/06 και το άρθρο 72 παραγρ.1 της περίπτωσης γ του Ν.3852/10, παρακαλούμε όπως προελέγξετε τα αναφερόμενα απολογιστικά στοιχεία ώστε αυτά στη συνέχεια να διαβιβαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος για την σχετική έγκριση και την νομιμοποίηση των υπερβάσεων ως προς το σκέλος των Εσόδων και Εξόδων στους αναφερόμενους Κ.Α.Ε. για συνολικό ποσό ,55 και ,44 αντίστοιχα. Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 19/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, μελέτησε τα απολογιστικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της και είδε τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 1,2,3 και 4 του Ν. 3463/06 και αυτές του άρθρου 72 παρ. 1γ του Ν. 3852/10, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα Προελέγχοντας τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του ενιαίου Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος οικονομικού έτους 2013 που παρουσιάζει : 1.Περιληπτική κατάσταση οικονομικής διαχείρισης που αναλύεται ως εξής: Α. Βεβαιωθέντα έσοδα Τακτικά ,14 Έκτακτα ανειδίκευτα ,93 Έκτακτα ειδικευμένα ,27 Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων ,34 Β. Εισπραχθέντα έσοδα Τακτικά ,60 Έκτακτα ανειδίκευτα ,27 Έκτακτα ειδικευμένα ,65 Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων ,52 10

11 Παραγραφέντα /Διαγραφέντα,Εκπτώσεις 0,00 Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα ,82 Γ. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης οικ. Έτους ,64 Δ. Έξοδα Ενταλθέντα ,06 Πληρωθέντα ,06 Ε.Χρηματικό υπόλοιπο μεταφερόμενο στη νέα χρήση 2014 Τακτικά ,04 Έκτακτα ανειδίκευτα ,89 'Εκτακτα ειδικευμένα ,17 Σύνολο ,10 2α. Στο σκέλος των ΕΣΟΔΩΝ υπέρβαση ποσού στους ακόλουθους Κ.Α.Ε.: υπέρβαση ποσού 1.882,00 «Έσοδα από καταστήματα πρώην ιδιοκτησίας ΟΕΚ» από 4.880,80 σε 6.762, υπέρβαση ποσού ,78 Τέλη καθαρισμού και φωτισμού από ,00 σε , υπέρβαση ποσού 5.383,50 Δικαιώματα από χρήση οστεοφυλακίων από ,00 σε , υπέρβαση ποσού 5.275,00 Δικαιώματα από χρήση μαρμάρινων οστεοφυλακίων από ,00 σε , υπέρβαση ποσού 975,00 Τέλη καθαριότητας οικογενειακού τάφου από ,00 σε , υπέρβαση ποσού ,63 Τέλος ακίνητης περιουσίας(παρ.19,άρθρο 24,Ν.2130/93, Εκκαθαρίσεις της Δ.Ε.Η. δέκα (10)μηνών) από ,00 σε , υπέρβαση ποσού 78,14 Εισπράξεις Τ.ΑΠ.ετών από 1.650,00 σε 1.728, υπέρβαση ποσού ,00 Φόρος ζύθου και οινοπνευματωδών ποτών (άρθρο 9Ν.Δ. 703/70,άρθρο 84 Β.Δ.24-9/ ) από σε , υπέρβαση ποσού 3.290,00 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80,παρ.3 11

12 Ν.3463/06 νέος Κ.Δ.Κ., άρθρο 25 Π.Δ.410/95) από ,00 σε , υπέρβαση ποσού ,90 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ από ,00 σε , υπέρβαση ποσού ,12 Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από ,00 σε , υπέρβαση ποσού 705,12 Από τέλη καθαριότητας από ,93 σε , υπέρβαση ποσού 9.321,52 Τακτικά έσοδα από τέλη ακίνητης περιουσίας από ,28 σε , υπέρβαση ποσού 8.036,84 Φόρος προμηθευτών εργολάβων & ελεύθερων επαγγελματιών από ,00 σε ,84 β. Στο σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ υπέρβαση ποσού στους ακόλουθους Κ.Α.Ε.: υπέρβαση ποσού ,69 «Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ 3% από ,41 σε ,10 (αφορά λογιστική τακτοποίηση τακτικής κατανομής) υπέρβαση ποσού ,75 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων από ,00 σε ,75 (αφορά λογιστική τακτοποίηση Δ.Ε.Η.) 3. Το ποσό της Παγίας Προκαταβολής 6.000,00 (Χρημ.Ένταλμα 139/ ) που συστάθηκε με την υπ αριθμ. 38/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου κ. Πολυταρίδη Γεωργίου επεστράφη στο ταμείο του Δήμου με το υπ αριθμ. 669/ γραμμάτιο είσπραξης σύμφωνα με τις σύννομες διαδικασίες και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο αναφερόμενος υπόλογος(αποφ. 172/2013 Οικον.Επιτροπής). 4(α). Για τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που εκδόθηκαν για αγορά γραμματοσήμων αποδόθηκαν κανονικά οι λογαριασμοί και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης η υπόλογος Λεβαντή Εμμανολία σύμφωνα με τα ακόλουθα: Χρημ.Ένταλμα 49/ , (αποφ.29/13 Οικ.Επιτρ.) Αποδόθηκε με Γραμ.Είσπρ.225/ (αποφ.60/13 Οικ.Επιτρ) Χρημ.Ένταλμα 489/ , (αποφ.102/2013 οικ..επιτρ) 4(β). Για τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που εκδόθηκαν για Ανανέωση αδειών κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων (αποφ.103/13οικον.επιτροπής αποδόθηκαν κανονικά οι λογαριασμοί και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος Ψαλίδας Κωνσταντίνος σύμφωνα με τα ακόλουθα: 12

13 Χρημ.Ένταλμα 1111 Α / , 89,00(αποφ.103/2013Οικ.Επιτροπής) Αποδόθηκε με Γραμ.Είσπρ.591/ (αποφ.171/2013 Οικ.Επιτρ.) 5. Παραστατικά διαχειριστικά στοιχεία: Πληρωθέντα χρηματικά εντάλματα, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. Ακυρωθέντα χρηματικά εντάλματα, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. Γραμμάτια Είσπραξης, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Εξόδων, Ανακεφαλαίωση. Ανάλυση ταμιακών κατηγοριών. διαπιστώνει την ορθότητα αυτών και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εξετάσει λεπτομερώς τα εν λόγω στοιχεία, να διατυπώσει την κρίση του επ αυτών και να εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος οικ. έτους Σημειώνεται ότι στα παραπάνω στοιχεία έχει συμπεριληφθεί το ποσό των 7.450,00 το οποίο εκλάπη από το Δημοτικό Κοιμητήριο στις 03/11/2011 εμφανίζοντας και το αντίστοιχο έλλειμμα στην ταμιακή διαχείριση. Το ανωτέρω έλλειμμα θα τακτοποιηθεί κατόπιν της σχετικής πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ Ι τμ. 862/2007).. Επισημαίνεται επίσης ότι στο σκέλος των Εσόδων και Εξόδων και στους αναφερόμενους Κ.Α.Ε. σημειώθηκε υπέρβαση, ως ανωτέρω αναλυτικά εκτίθεται, η οποία τίθεται υπόψη του Δημ. Συμβουλίου για νομιμοποίηση. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 95/2014 Γ) Περαιτέρω ο κ. Πρόεδρος με βάση το υπ αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών/Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου του Δήμου και την υπ αρ. 142/2015 διαβιβασθείσα Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Αριθ. Απόφασης : 142/

14 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος οικ. έτους 2013». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα την 1 η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας- Χαλκηδόνος μετά την υπ αριθ. πρωτ /16/ έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 2) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 3) Παπαλουκά Ευτυχία 4) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ, μέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Αντωνόπουλος Δημήτριος 3) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 4) Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου εκ των ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 το αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός Ευάγγελος. Απόντος του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής και μη επιθυμούντος του Αντιπροέδρου αυτής να προεδρεύσει, προήδρευσε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 το εκλεγέν με τις περισσότερες ψήφους μέλος της πλειοψηφίας Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος. Ο Προεδρεύσας κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου του Δήμου επί του θέματος : ΘΕΜΑ : Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος (Ισολογισμός-Αποτελέσματα χρήσης 01/01/ /12/2013 Προσάρτημα των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων). 14

15 Σας διαβιβάζω τον Ισολογισμό της 31/12/2013 και τα συνοδευτικά αυτού στοιχεία και παρακαλώ όπως τα εισαγάγετε στην Οικονομική Επιτροπή για προέλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, σύμφωνα με το Π.Δ.315/1999, όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 72 παρ.1 περ. γ του Ν.3852/2010 (Νόμος Πολιτεία και λοιπές διατάξεις). Περαιτέρω εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Προεδρεύσας είπε τα εξής: Σας ενημερώνω ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας, με την απόφαση της 01/07/2014 αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι προέλεγξε τον απολογισμό εσόδων εξόδων του Δήμου για το έτος 2013 παρότι το θέμα της συνεδρίασης ήταν «Προέλεγχος ετήσιου λογαριασμού της διαχείρισης του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος Οικονομικού έτους 2013», που σημαίνει σύμφωνα με τον κώδικα ότι θα έπρεπε να περιλαμβάνονταν στον λογαριασμό διαχείρισης και ο Ισολογισμός τα Αποτελέσματα και το Προσάρτημα της Χρήσης Σας υποβάλλω σήμερα τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013 που αποτελούνται από: Τον Ισολογισμό της 31/12/2013 Τα αποτελέσματα χρήσης 1/1/2013 έως 31/12/2013 Καθώς και το προσάρτημα του Ισολογισμού Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 72 παρ.1 περ. γ του Ν. 3852/2010. ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η χρήση του 2013 είναι η τρίτη χρήση λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας ο οποίος προέκυψε από τη συνένωση των πρώην Καποδιστριακών Δήμων Νέας Φιλαδέλφειας και Χαλκηδόνας. 15

16 Τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία εσόδων της χρήσης 2013 ως τρίτη χρήση είναι τα εξής: 1. Τα Ίδια Έσοδα του Δήμου από Δικαιώματα, τέλη, φόρους ανήλθαν σε ποσό και οι ληφθείσες Επιχορηγήσεις από το Κράτος ανέρχονται στο ποσό των ,28. Έτσι, το σύνολο του κύκλου εργασιών ανήλθε συνολικά στο ποσό των , Τα λειτουργικά Έξοδα του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ,66 που διακρίθηκαν σε: Κόστος Κύριας δραστηριότητας ποσού ,44, Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ποσού ,49 Έξοδα λειτουργίας Δημοσίων Σχέσεων ποσού ,02, Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων ,64, και Χρηματοοικονομικά Έξοδα ποσού Τα Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως διαμορφώθηκαν σε Ζημίες ποσού ,21 και μετά την επίδραση των Εκτάκτων Αποτελεσμάτων Κέρδη ποσού ,19 δημιουργήθηκε το τελικό έλλειμμα χρήσεως ποσού ,02 4. Οι αποσβέσεις της χρήσης αφορούν ένα κονδύλι το οποίο εμφανίζεται παράλληλα με την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, επιδρά σημαντικά στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να αφορά εκταμίευση του ποσού αυτού. A. ΕΣΟΔΑ Συγκεκριμένα τα Αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής: 1) Το σύνολο των εσόδων που βεβαιώθηκαν στην οικονομική χρήση του έτους 2013 έχoυν ως εξής: Κωδικός Λογαριασμός Ποσό 72 Έσοδα από φόρους, εισφορές, τέλη Έσοδα από Δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών Σύνολο Ιδίων Εσόδων 74 Έσοδα από επιχορηγήσεις Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών και λοιπά έσοδα 0,00 76 Έσοδα κεφαλαίων , ,45 Σύνολο εσόδων 16

17 Β. ΕΞΟΔΑ 2) Το σύνολο των εξόδων που βεβαιώθηκαν στην οικονομική χρήση του έτους 2013 έχoυν ως εξής: Κωδικός Λογαριασμός Ποσό 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,49 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων ,77 62 Παροχές τρίτων ,76 63 Φόροι-τέλη ,12 64 Διάφορα έξοδα ,04 65 Τόκοι και συναφή έξοδα ,07 66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ,51 67 Χορηγήσεις-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις ,95 68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως , ,92 Σύνολο εξόδων Κόστος αναλωθέντων υλικών , ,66 Γενικό σύνολο εξόδων Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως/ζημίες ,21 2) Τα Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα και Έξοδα που διενεργήθηκαν στην χρήση 2013 έχουν ως εξής: Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα , Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Έσοδα προηγούμενων χρήσεων , ,97 Σύνολο εσόδων Έκτακτα και ανόργανα έξοδα , Έξοδα προηγούμενων χρήσεων , Προβλέψεις και επισφαλείς απαιτήσεις & δάνεια 61,43 Σύνολο εξόδων ,78 Έκτακτα Αποτελέσματα/Κέρδη ,19 17

18 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ι.αποτελέσματα εκμετ/σης 1.κύκλος εργασιών(κύριας δραστηριότητας) ,92 2.έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις ,61 3.τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό ,28 μείον κόστος κύριας δραστηριότητας ,44 μικτά αποτ/τα εκμ/σης ,37 πλέον άλλα εσοδα εκμ/σης 0,00 σύνολο ,37 μείον 1.έξοδα διοικ.λειτ ,49 3.έξοδα λειτουργίας δημ.σχέσεων , ,51 μερικά αποτ.εκμ/σης ,14 πλέον 4.πιστωτ.τόκοι , ,64 Μείον υποτίμησης συμ.και 1.προβλέψεις χρεωγράφων ,64 3.χρεωστ.τόκοι & συναφή , , ,07 - ολικά αποτ/τα εκμ/σης ,21 ΙΙ. πλέον: έκτακτα αποτελέσματα 1.έκτακτα & ανόργ. έσοδα ,09 3.έσοδα προηγ. χρήσεων , ,97 μείον 1.έκτακτα & ανόργανα έξοδα ,01 3.έξοδα προηγ.χρήσεων ,34 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 61, , , ,02 οργαν.&έκτ.αποτ/τα ΜΕΙΟΝ σύνολο αποσβ.πάγιων στοιχείων ,51 Μείον :οι ενσωμα.στο λειτ.κόστος ,51 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ,02 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ Καθαρά αποτελέσματα χρήσης ,02 (+)ή(-) υπόλ.αποτ.προηγ.χρήσεων ,33 αποθεματικά προς διάθεση Σύνολο ,35 μείον - ζημιές εις νέο ,35 18

19 ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το έλλειμμα κατά την από την οικονομική διαχείριση της χρήσης 2013 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ ,02 και θα μειώσει τα Ίδια Κεφάλαια του Καλλικρατικού Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας και την οικονομική του οντότητα. 19

20 ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Σχέση διάρθρωσ ης περιουσία ς στο σύνολο του αναπόσβ.αξί Ενεργητικ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσης αποσβέσεις α ού 3.λοιπά έξοδα εγκ/σης , , , , , ,05 0,25% Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακιν/σεις 1.γήπεδα-οικόπεδα ,1 4 0, ,1 4 1α.πλατείες-πάρκα-παιδότοποι κοινής χρήσεως , , ,74 1β.οδοί-οδοστρώματα κοινής χρήσεως , , ,73 1γ.πεζοδρόμια κοινής χρήσεως , , ,51 3.κτίρια-τεχν.έργα , , ,9 4 3β.εγκ/σεις ηλεκτρ. Κοινής χρήσεως , , ,52 3γ.λοιπές εγκ/σεις κοινής χρήσεως , , ,45 4.μηχανήματα , , ,06 5.μεταφ.μέσα , , ,38 6.έπιπλα , , ,57 7.ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές ,53 0, ,53 Σύνολο ακιν/σεων , , ,5 7 86,42% ΙΙΙ.Συμμετοχές & μακρ.απαιτήσεις 1.τίτλοι πάγιας επένδυσης ,01 μείον(-)οφειλόμενες δόσεις ,00 μείον(-)προβλέψεις αποτίμησης , ,12 0,00% σύνολο παγ.ενεργ/κού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ,6 9 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 4.υλικά επισκευής, αναλώσιμα, αντ/κά παγίων , ,30 0,35% ΙΙ. Απαιτήσεις 1.απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών, αγαθών κλπ. πόρων ,38 4.I επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις ,42 μείον προβλέψεις ,42 0,00 4.II.Απαιτήσεις από πράξεις εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων ,44 11.χρεώστες διάφοροι , ,70 4,70% IV. Διαθέσιμα 3.καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ,18 20

21 , % σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(δι+διι+διv) ,18 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.έσοδα χρήσης εισπρακτέα ,96 3α.λοιποί μεταβατικοί ''Μισθώματα Leasing προς πληρωμή'' ,68 3β.εισπρακτέα υπολ. χρημ/σης ΥΠΕΣ για ληξ/μες υποχρ ,89 σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού ,53 4,27% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε) , ,00% Τα κυριότερα σημαντικά οικονομικά μεγέθη που αξίζει να σχολιαστούν είναι τα εξής: 1. Ανείσπρακτες απαιτήσεις από μισθώματα ποσού ,88 («Χρεώστες διάφοροι») οι οποίες είναι επισφαλείς ως προς την είσπραξή τους με αποτέλεσμα τη σημαντική καθυστέρηση του Δήμου για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών του. 2. Ποσό ,17 από τα συνολικά ( ,18 ) ταμιακά διαθέσιμα της 31 ης Δεκεμβρίου 2013, είναι δεσμευμένα για συγκεκριμένους σκοπούς (έκτακτα ειδικευμένα) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου. ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Σχέση διάρθρωσης των υποχρεώσεων στο σύνολο του Παθητικού Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.κεφάλαιο , ,97 30,76% ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ. 3.δωρεές παγίων ,27 4.επιχορηγήσεις επενδύσεων , ,16 41,04% ΙV. Αποτελέσματα σε νέο. έλλειμμα χρήσεως εις νέο ,35-1,59% σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV) ,78 21

22 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 1.Προβλέψεις γιά αποζημίωση προσ/κού ,61 2.λοιπές προβλέψεις , ,61 1,61% Β1.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΛΗΞ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για ληξ/σμες υποχρεώσεις ,53 2.Χρηματοδότηση από παρακρατηθέντα αρ. 27 Ν3756/09 για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις , , % Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι.μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.δάνεια τραπεζών ,06 4.λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις , , % ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 1.προμηθευτές ,99 3.τράπεζες 0,00 5.υποχρεώσεις απο φόρους τέλη ,53 6.ασφαλ.οργανισμοί ,20 7.μακροπρ.υποχρ.πληρωτέες στην επόμ.χρήση ,88 11.πιστωτές διαφοροι , , % σύνολο υποχρεώσεων(γι+γιι) , % Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.έσοδα επόμενων χρήσεων ,96 2.έξοδα χρήσης δεδουλευμένα ,02 3.λοιποί μεταβατικοί λογα/σμοι ,44 3 α.χρημ/ση ΥΠΕΣ για ληξ/μες υποχρ.πληρ.στην επόμενη χρήση ,03 σύνολο μεταβατικών λογ/σμών Παθητικού , % ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,45 100,00% Η κύρια διάρθρωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι η εξής: 1.προμηθευτές 1, ,99 2,122,666, 82,36 11.πιστωτές διάφοροι ,18 17 % 3.τράπεζες 0,00 7.μακροπρ.υποχρ.πληρωτέες στην 12,73 επόμενη χρήση , ,88 % 5.υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,53 3,24% 6.ασφαλ.οργανισμοί ,20 1,67% Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ,78 100,00 % Tο μεγαλύτερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου, αφορά τους προμηθευτές-πιστωτές συνολικού ποσού ,17 που κατέχει ποσοστό 82,36 του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Το ανωτέρω ποσό εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με αυτό της 31/12/2012 ποσού ,59 λόγω ότι στη παρούσα χρήση ο Δήμος, υπάχθηκε στη διαδικασία εξόφλησης ποσού

23 ,97 των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το Ν. 4093/12 "Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ". Επίσης, στη παρούσα χρήση ο Δήμος υπάχθηκε στον Ν. 4093/2012(ΦΕΚ Α' 222/ ) περί «Ρύθμιση θεμάτων αποπληρωμής δανείων ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και λοιπών φορέων τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων». Αποτέλεσμα του ανωτέρω είναι να επιμηκυνθεί η διάρκεια αποπληρωμής των δανειακών συμβάσεων του Δήμου με το Τ.Π.Δ κατά οχτώ (8) έτη από τη λήξη αυτών με χορήγηση περιόδου χάρητος τριών (3) ετών, στα οποία ο Δήμος θα καταβάλει μόνο τους τόκους, αρχής γενομένης από την 1/1/2013. Το αποτέλεσμα της παραπάνω ενέργειας είχε σαν επακόλουθο: α) Την ελάφρυνση των προϋπολογισμών των ετών 2013, 2014 και 2015 κατά ,54, ,55 και ,70 αντίστοιχα και β) την επιβάρυνση του Δήμου σε τόκους στο ποσό του ,79 το οποίο αναλύεται ως εξής: Για την τριετία το ποσό της επιβάρυνσης ανέρχεται σε ,99 Από το 2016 έως το 2025 το ποσό της επιβάρυνσης ανέρχεται σε ,94 Για το τελευταίο διάστημα η επιβάρυνση ανέρχεται σε ,04 Συμπερασματικά προκύπτει ότι από το 2016 έως το 2025 η επιβάρυνση των τόκων ανέρχεται στο ποσό του ,94 και η σύγκριση αυτή γίνεται γιατί τότε (δηλαδή το 2025) έληγαν τα δάνεια σύμφωνα με τις προηγούμενες συμβάσεις που είχαν υπογραφεί. Τα χρηματικά διαθέσιμα στον Ισολογισμό της 31/12/2013 ανέρχονται σε ποσό ,18 και εμφανίζονται μειωμένα κατά ,92 σε σχέση με τα ταμειακά διαθέσιμα που εμφανίζονται στον Ταμειακό Απολογισμό. Η διαφορά αυτή αφορά α) πλέον τις μη εμφανισθείσες επιταγές για πληρωμή στους δικαιούχους κατά την 31/12/2013 ποσού ,97 οι οποίες εξοφλήθηκαν στην επόμενη χρήση και περιλαμβάνονταν σε εξοφλημένα χρηματικά εντάλματα της 31/12/2013 και β) μείον το έλλειμμα από κλοπή ταμείου του νεκροταφείου ποσού 7.450,00 γ) μείον το υπόλοιπο οφειλομένων ληξιπρόθεσμων εντολών 8ης, 9ης, 10ης από χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ ποσού ,03. και δ) μείον τις οφειλόμενες κρατήσεις ληξιπροθέσμων 7ης εντολής ποσού ,86. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Για την κατάρτιση του Ισολογισμού και της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων της παρούσας χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές: 1. Τα πάγια που προέρχονται από την απογραφή έναρξης της και είναι αυτά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό έναρξης του Καλλικρατικού 23

24 Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας και αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις μέχρι i. Οι αξίες απογραφής έναρξης της χρήσεως 2013 των λογαριασμών «Γήπεδα-Οικόπεδα» ,14, «Κτίρια και τεχνικά έργα» ,83, προσδιορίσθηκαν με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις στις ποσότητες και στις αξίες, από αυτές που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου του Δήμου που βρίσκεται σε εξέλιξη θα τακτοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 8 της παραγράφου του Π.Δ. 315/ ii. Οι αξίες απογραφής έναρξης της χρήσεως 2013, των παγίων κοινής χρήσεως που εμφανίζονται στους λογαριασμούς(γ.ιι.1α) «Πλατείες- Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως» ,06, (Γ.ΙΙ.1β)«Οδοί- Οδοστρώματα κοινής χρήσεως» ,70, (Γ.ΙΙ.1γ) «Πεζοδρόμια κοινής χρήσης» ,00, (Γ.ΙΙ.3β) «Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως» ,52, (Γ.ΙΙ.3γ) «Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως» ,37, προσδιορίσθηκαν με βάση το υλοποιηθέν Τεχνικό Πρόγραμμα των 2 πρώην Καποδιστριακών Δήμων και τις τακτοποιητικές εγγραφές που ακολούθησαν στην απογραφή έναρξης. 2. Τις αξίες των προσθηκών των παγίων της παρούσας χρήσης που αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως τους ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις της παρούσας χρήσης. 3. Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων, έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του N 4110/2013. Οι Συμμετοχές αποτιμήθηκαν ως εξής: α) Η Συμμετοχή στη «Δημοτική Κοινωφελείς Επιχείρηση Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας» η οποία δημιουργήθηκε από την συγχώνευση των δύο δημοτικών επιχειρήσεων των πρώην καποδιστριακών Δήμων που συγχωνεύτηκαν κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλαδέλφειας», «Αρωγή Κοινωφελής Επιχείρηση 24

25 Ανάπτυξης Δήμου Χαλκηδόνας») αποτιμήθηκε στην τρέχουσα μηδενική αξία της. Η οποία προκύπτει, από την καταβλημένη αξία κτήσης ,53, το οφειλόμενο κεφάλαιο ποσού και ισόποσες της καταβλημένης αξίας κτήσης προβλέψεις υποτίμησης. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των προβλέψεων υποτίμησης ποσού ,53, κ ατά ποσό ,54 είχαν σχηματισθεί από την απογραφή έναρξης 1/1/2011 του Καλλικρατικού Δήμου και κατά ποσό ,99 σχηματίστηκαν στην χρήση 2011 με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της, καθότι τα κεφάλαια των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων είχαν απολεσθεί από την προηγούμενη λειτουργία τους και στην συνέχεια της λειτουργίας της νέας επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.Φ.Χ.» είχαν σωρευθεί επιπλέον ζημιές που έχουν καταστήσει τα ίδια κεφάλαια της αρνητικά. β) Η Συμμετοχή στην ανώνυμη εταιρεία, «Περιφερειακή Α.Ε. Διανομής Φυσικού Αερίου Κ. Αττικής», «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.», αποτιμήθηκε στην μικρότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσης και της τρέχουσα αξία της που ήταν και η μικρότερη, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό της εταιρείας, την , όπως προβλέπεται από το Π.Δ 315/ Πραγματοποιήθηκε απογραφή των αποθεμάτων λήξεως αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών και αποτιμήθηκαν με βάση τη μέση τιμή αγοράς τους, μία από τις παραδεκτές αρχές αποτίμησης που προβλέπεται από το Π.Δ. 315/1999 «περί Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ο.Τ.Α. και περιεχομένου του Προϋπολογισμού» όπως ισχύει. 5. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Oι υποχρεώσεις, των οποίων η προθεσμία εξόφλησης των από την ημερομηνία του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις. 6. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού. Στην παρούσα χρήση ο Δήμος συμπλήρωσε σε βάρος των αποτελεσμάτων του την ήδη σχηματισμένη πρόβλεψη με επιπλέον ποσό 2.729,57. Το υπόλοιπο των προβλέψεων για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανέρχεται κατά την 31/12/2013 σε ποσό

26 Σας ενημερώνω επίσης ότι για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2013 έχει οριστεί Ορκωτός Ελεγκτής ( η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON A.E», με υπεύθυνο Ορκωτό Ελεγκτή την κα Χρυσανθοπούλου Μαρίνα) και έχει υπογραφεί σύμβαση για αυτή την εργασία στις 22/12/2014. Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω καλείσθε να προελέγξετε τον ισολογισμό του Δήμου και τα αποτελέσματα χρήσεως οικ. έτους 2013, έτσι ώστε στη συνέχεια τα ανωτέρω στοιχεία να υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να διατυπώσει σε ειδική συνεδρίαση την κρίση του επ αυτών. Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 16/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο Προεδρεύσας κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προεδρεύσαντος, μελέτησε τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της και είδε τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 1,2,3 και 4 του Ν. 3463/06, αυτές του άρθρου 72 παρ. 1γ του Ν. 3852/10 και του Π.Δ. 315/1999, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία α) Επειδή ο Δήμος έχει συνέχεια ως Νομικό Πρόσωπο να υπογραφούν οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις από τον νυν Δήμαρχο κ. Αριστείδη Βασιλόπουλο, προκειμένου εν συνεχεία να υποβληθούν προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. β) Εγκρίνει τον προέλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, τον Ισολογισμό της 31/12/2013 τα Αποτελέσματα της 1/1/2013 έως 31/12/2013 και το Προσάρτημα του Ισολογισμού της Χρήσης γ) Καλεί άμεσα τους ορκωτούς ελεγκτές κα Χρυσανθοπούλου Μαρίνα της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON A.E»,» να παραδώσουν την έκθεση ελέγχου, προκειμένου όλα τα ανωτέρω να υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Α.Κόντος, ο οποίος απείχε από την διεξαχθείσα ψηφοφορία, επιφυλασσόμενος να τοποθετηθεί επί του θέματος κατά τη σχετική ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 142/2015 Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Ορκωτή λογίστρια κα Μαρίνα Χρυσανθοπούλου, η οποία ανέλυσε διεξοδικά τα αποτελέσματα του οικονομικού της 26

27 ελέγχου και απάντησε σε ερωτήσεις που της υπεβλήθησαν. Επίσης, σε ανάλυση επιμέρους στοιχείων του ισολογισμού προέβη ο λογιστής του Δήμου κ. Ανδρέας Μανωλάτος, απαντώντας παράλληλα και σε σχετικές ερωτήσεις μελών του Σώματος. Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος. Από πλευράς Διοίκησης ο Δήμαρχος διευκρίνισε ότι υπερψηφίζουν το θέμα με πάσα επιφύλαξη, λόγω των παρατηρήσεων επί συγκεκριμένων σημείων του ισολογισμού που αναφέρονται στην συνημμένη στην παρούσα απόφαση αναλυτική έκθεση ελέγχου της ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χ.Κοπελούσος, Ε.Πλάτανος, Δ.Κανταρέλης και Κ.Ντάτσης (σύνολο 4) απείχαν από την διενεργηθείσα ψηφοφορία. Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και του άρθρου 93 του Δ.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06), Τις υπ αριθμ. 95/2014 και 142/2015 διαβιβασθείσες Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Δ.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06), Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 7 του N. 3548/07, Το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. από την ορκωτή ελέγκτρια λογίστρια κα Μαρίνα Χρυσανθοπούλου, Τον Απολογισμό, Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσεως του οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ [18 ΥΠΕΡ (με τις αναφερόμενες ανωτέρω επιφυλάξεις) 4 ΑΠΟΧΕΣ] 1. Την έγκριση του απολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Φιλαδελφείας- Χαλκηδόνος οικ. έτους 2013 που παρουσιάζει: Περιληπτική κατάσταση οικονομικής διαχείρισης που αναλύεται ως εξής: Α. Βεβαιωθέντα έσοδα Τακτικά ,14 Έκτακτα ανειδίκευτα ,93 Έκτακτα ειδικευμένα ,27 Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων ,34 Β. Εισπραχθέντα έσοδα 27

28 Τακτικά ,60 Έκτακτα ανειδίκευτα ,27 Έκτακτα ειδικευμένα ,65 Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων ,52 Παραγραφέντα /Διαγραφέντα,Εκπτώσεις 0,00 Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα ,82 Γ. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης οικ. Έτους ,64 Δ. Έξοδα Ενταλθέντα ,06 Πληρωθέντα ,06 Ε.Χρηματικό υπόλοιπο μεταφερόμενο στη νέα χρήση 2014 Τακτικά ,04 Έκτακτα ανειδίκευτα ,89 'Εκτακτα ειδικευμένα ,17 Σύνολο ,10 σύμφωνα με την αριθ. 95/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. 2. Την νομιμοποίηση της σημειωθείσας στο σκέλος των Εσόδων και Εξόδων και στους αναφερόμενους Κ.Α.Ε. υπέρβασης ποσού ,55 και ,44 αντίστοιχα, ως αναλύεται στην αριθ. 95/2014 απόφαση Οικ. Επιτροπής. 3. Την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2013 του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος, σύμφωνα με την αριθ. 142/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, όπως τα ανωτέρω στοιχεία εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης. 4. Την δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3548/ Την αποστολή της παρούσας Απόφασης και των σχετικών δικαιολογητικών αυτής, όπως ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 3202/2003, στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και στις εμπλεκόμενες υπερκείμενες αρχές. 28

29 6. Την ανάρτηση της παρούσας Απόφασης τόσο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» όσο και στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 199/2015. Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Κουμαριανός Ευάγγελος Καλαμπόκης Ιωάννης Γαβριηλίδης Γαβριήλ Ανανιάδης Νικόλαος Λάλος Αναγνώστου Μιχαήλ Παπαλουκά Ευτυχία Παπακώστας Βασίλειος Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος Αντωνόπουλος Δημήτριος Ρόκου Χαρίκλεια Δούλος Ορέστης Καλύβης Γεώργιος Γαλαζούλα Αλίκη Χαραμαρά Γεωργία Μανωλεδάκης Θεόδωρος Ανδρέου Χριστίνα Κοπελούσος Χρήστος Κανταρέλης Δημήτριος Ντάτσης Κωνσταντίνος Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ Λεβαντή Εμμανολία 29

30 Εσωτερική Διανομή : - Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου και Προέδρου Οικ. Επιτροπής - Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Γεν. Γραμματέα - Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου - Τμήμα Ταμείου - Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Συν.: - 1. Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτής Ελέγκτριας-Λογίστριας 2. Προσάρτημα Ισολογισμού της 31 ης /12/ Ισολογισμός της 31 ης /12/

31 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Παλαιό Φάληρο, 28 Αυγούστου 2015 Προς Το Δημοτικό Συμβούλιο Του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας Νέα Φιλαδέλφεια Υπ όψιν Δημάρχου: κου Αριστείδη Βασιλόπουλου Κύριοι, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΕΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Η έκθεση αυτή συντάχθηκε με στόχο την καταγραφή των σημαντικότερων θεμάτων που προέκυψαν από τον Οικονομικό Έλεγχο της χρήσης 2013 του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, ο οποίος μας ανατέθηκε με την υπ αριθμ. 502/2014 απόφαση Δημάρχου. Στην έκθεση επισημαίνουμε θέματα που αντιληφθήκαμε κατά τη διεξαγωγή των κανονικών ελεγκτικών διαδικασιών, οι οποίες σχεδιάστηκαν προκειμένου να εκφέρουμε γνώμη για τις Οικονομικές Καταστάσεις της ελεγχόμενης χρήσης. Κατά συνέπεια η εργασία μας έχει σχεδιαστεί σε δειγματοληπτική κυρίως βάση και δεν περιλαμβάνει λεπτομερή εξέταση όλων των συστημάτων λειτουργίας του Δήμου. Δεν αποτελεί επίσης μέσο εντοπισμού καταχρήσεων ή άλλων παραβάσεων που δεν σχετίζονται άμεσα με τις διαδικασίες του τακτικού ελέγχου. Τέλος δεν αποτελεί πηγή ενημέρωσης και ολοκληρωμένων προτάσεων για πιθανές βελτιώσεις στον εσωτερικό έλεγχο, κάτι που για να γίνει, θα απαιτούσε μία πιο εξειδικευμένη έρευνα. Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων και γενικότερα η ορθή διαχείριση και η ορθή λογιστική παρακολούθηση των συναλλαγών, παράμετροι που επηρεάζουν άμεσα τις Οικονομικές Καταστάσεις, όπως είναι γνωστό, αποτελούν ευθύνη της Διοίκησης του Δήμου και συγκεκριμένα της Δημαρχιακής Επιτροπής πριν τον Καλλικράτη και της Οικονομικής Επιτροπής στη συνέχεια. Κατά τον έλεγχό μας, θεωρούμε σαν δεδομένο ότι όλες οι συναλλαγές του Δήμου έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία και όλες οι ουσιώδεις πρόσθετες πληροφορίες μας έχουν δοθεί από τη διοίκηση και τα στελέχη του Δήμου, ώστε να σχηματίσουμε, μαζί με την έρευνα των βιβλίων και στοιχείων, γνώμη για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Επίσης θεωρούμε, με βάση τις γραπτές διαβεβαιώσεις που έχουμε λάβει, ότι σε όλα τα βασικά ζητήματα, όπως η επιλογή προμηθευτών για επενδύσεις και άλλες προμήθειες, οι διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων, οι πληρωμές των εξόδων, η ορθή διάθεση των επιχορηγήσεων ανάλογα με το σκοπό που έχουν χορηγηθεί, αλλά και κάθε άλλο σχετικό θέμα, έχουν αντιμετωπιστεί από άποψη διαδικασιών και διαχείρισης με βάση τις διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και η λογιστική τους αντιμετώπιση με βάση τις διατάξεις του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους ΟΤΑ. (ΠΔ 315/99). Είναι ευνόητο ότι για όλα τα πιο πάνω θέματα, ο έλεγχός μας υπεισήλθε σε σχετικές έρευνες, αλλά πρέπει να τονιστεί ότι οι έρευνες αυτές ήταν δειγματοληπτικές, με βάση τα ελεγκτικά πρότυπα που εφαρμόζονται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τα οποία είναι σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Η παρούσα έκθεση, συντάχθηκε σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3146/03 (ΦΕΚ 125/ ). Με βάση τις ρυθμίσεις του πιο πάνω νόμου, μετά τον έλεγχο χορηγείται «Έκθεση Ελέγχου», στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρεται αν εφαρμόστηκε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων (ΠΔ 315/99), αν ελέγχθηκε η τήρηση των διατάξεων του ΔΚΚ και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων, ενώ αναφέρονται οι παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του Ισολογισμού ή των Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Επίσης από τον ίδιο νόμο, καθίσταται υποχρεωτική η σύνταξη έκθεσης στην οποία περιλαμβάνονται όσα προέκυψαν από τον έλεγχο, αλλά και οι αναγκαίες υποδείξεις για κάθε θέμα. Τέλος θέλουμε να σημειώσουμε και τα εξής: Ο τακτικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών δεν υπεισέρχεται στη σκοπιμότητα των πράξεων που ελέγχει, αλλά στη νομιμότητά τους και μόνον. Η σκοπιμότητα είναι αποκλειστικό προνόμιο και 1

32 ευθύνη της διοίκησης των ελεγχόμενων μονάδων, η δε εμπλοκή των ελεγκτών σε θέματα σκοπιμότητας, θα συνιστούσε υποκατάσταση της διοίκησης στο έργο της. Είναι όμως δυνατό με ειδική εντολή, οι ελεγκτές να εξετάσουν θέματα που άπτονται σκοπιμότητας και να εκφράσουν γνώμη σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος στους Δήμους, εισάγει μεταξύ άλλων, νέες έννοιες όπως το «αποτέλεσμα εκμετάλλευσης» και το «αποτέλεσμα χρήσης», έννοιες που διαφέρουν κατά πολύ από τα «ελλείμματα» και «πλεονάσματα» τα οποία προκύπτουν από την ταμειακή διαχείριση του δημόσιου λογιστικού. Πρέπει να τονισθεί ότι η έννοια της ζημίας ή του κέρδους είναι αυτονόητη σε κάθε μονάδα και ότι ύπαρξη ζημίας, δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα διαχείρισης. Για αυτές τις νέες έννοιες, με δεδομένο ότι οι διοικήσεις των δήμων είναι συλλογικά όργανα και αποτελούνται από μέλη που δεν είναι κατ ανάγκην εξοικειωμένα με αυτές, είμαστε στη διάθεσή σας οποτεδήποτε για να δώσουμε εξηγήσεις αναφορικά με το περιεχόμενό τους. Σε μία έκθεση σαν αυτή που ακολουθεί, αναφέρεται συνήθως ένα πλήθος παρατηρήσεων. Ο ρόλος των Ορκωτών Ελεγκτών, είναι να εντοπίζουν αδυναμίες, που πολλές φορές είναι λογιστικού χαρακτήρα και να εισηγούνται την αντιμετώπισή τους, να βοηθούν δηλαδή στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των μονάδων τις οποίες ελέγχουν. Στο πλήθος των ελεγχόμενων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, η διατύπωση παρατηρήσεων αυτής της φύσης ή παράθεσης πληροφοριών για να κατανοήσει ένας τρίτος καλύτερα το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, είναι μία συνήθης πρακτική. Δεν συνεπάγεται κατ ανάγκη, ότι η διοίκηση της μονάδας δεν επιτέλεσε σωστά το έργο της και επομένως αυτές οι παρατηρήσεις πρέπει να αξιολογούνται με μεγάλη σοβαρότητα. Στην «έκθεση ελέγχου» που χορηγείται από τους τακτικούς ελεγκτές, αναφέρονται οι σημαντικές επισημάνσεις του ελέγχου, οι οποίες μπορεί να έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις, όπως ορίζεται και από το Ν. 3146/03. Το διπλογραφικό σύστημα δίνει τεράστιες δυνατότητες για την άντληση πληροφοριών και την αξιολόγηση της οικονομικής πορείας του Δήμου. Οι πληροφορίες που έχουν μεγαλύτερη σημασία για την άσκηση διοίκησης είναι αυτές που προκύπτουν από την Αναλυτική Λογιστική, η οποία προσδιορίζει τα αναλυτικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) από κάθε δραστηριότητα. Η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων απαιτεί βέβαια έναν εύλογο χρόνο προσαρμογής, αλλά κυρίως την άμεση κατανόηση της διαφοράς μεταξύ ταμειακών «ελλειμμάτων» και «πλεονασμάτων» και των «κερδών» ή «ζημιών». Ένας Δήμος μπορεί να έχει ταμειακό πλεόνασμα, αλλά η διαχείριση του σε μία χρήση να είναι εξαιρετικά ζημιογόνα, πολλές φορές εξαιτίας δημιουργίας σταθερών εξόδων, που δεσμεύουν και μελλοντικά τη διοίκηση. Έτσι μπορεί να έχει πληγεί καίρια η βιωσιμότητά του και τα περιθώρια άσκησης πολιτικής ανάκαμψης. Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, είναι πιθανό, ενέργειες της διοίκησης που πλήττουν τη βιωσιμότητα, να έγιναν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός των κινδύνων που δημιουργούνται. Για να χαραχθεί αναπτυξιακή πολιτική, κατά την άποψή μας, πρέπει να γίνεται μεσοπρόθεσμος επιστημονικός σχεδιασμός, βασισμένος σε αναλυτικές ιστορικές πληροφορίες, που βασικά μπορούν να αντληθούν από τη λειτουργία της Αναλυτικής Λογιστικής. Με την ευκαιρία θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς και το υπηρεσιακό προσωπικό του Δήμου, για τη συνεργασία και την υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Με Εκτίμηση Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Μαρίνα Χρυσανθοπούλου Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ζεφύρου 56 Παλαιό Φάληρο Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ

33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες 1. Έκθεση Ελέγχου 4 2. Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 11 α ) Γενικά 11 β ) Ισολογισμός 12 γ) Αποτελέσματα Χρήσης Βασικές Πληροφορίες για την οργάνωση του Δήμου Ζητήματα νομικής φύσης Λογιστικές αρχές- βασικές ελεγκτικές διαδικασίες Ανάλυση και έλεγχος λογαριασμών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Σελ 1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Σελ 1-12 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Σελ 1-34 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΑΠΟ 1/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ 1-14 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΑ ΕΤΗ 2013 ΚΑΙ 2014 Σελ 1-33 ΠΙΝΑΚΑΣ 3α ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 176,00 ΣΕ 12 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2001 ΕΩΣ 28/7/2006 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ. 121/ Σελ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 3β ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 176,00 ΣΕ 17 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2008 ΕΩΣ 30/4/2011 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ. 114/ Σελ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 3γ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 176,00 ΣΕ 14 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2003 ΕΩΣ 31/12/2006 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ. 122/ Σελ 1-2 ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σελ 1-2 ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Σελ 1-2 ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ 0,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 Σελ 1-37 ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 Σελ 1-6 ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ Σελ 1-6 3

34 1. Έκθεση Ελέγχου Η έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών που χορηγούμε μετά τον έλεγχό μας, συντάσσεται με βάση ένα πρότυπο που έχει επεξεργαστεί και εγκρίνει το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καλύπτει τις προϋποθέσεις που τέθηκαν από το Ν. 3146/03 Αναφέρεται πολύ συνοπτικά στις παρατηρήσεις του ελέγχου και σε ορισμένες άλλες ζωτικές πληροφορίες που αφορούν τον έλεγχο. Η συνοπτική του δομή βασίζεται στην αρχή ότι ο αναγνώστης πρέπει να μπορεί να επικεντρωθεί στις σημαντικές πληροφορίες και να μην χάνεται σε έναν όγκο πληροφοριών, όπου το μη σημαντικό μπορεί να αποκρύψει τελικά το σημαντικό. Για τον αναγνώστη όμως που θέλει να μελετήσει σε βάθος ένα Δήμο, συντάσσεται η παρούσα «Αναλυτική Έκθεση ελέγχου», επίσης κατ επιταγή του Ν. 3146/03, η οποία εκτός της «Έκθεσης Ελέγχου», παρέχει ένα πλήθος άλλων πληροφοριών, δομημένων με ένα τρόπο, που πιστεύουμε ότι μπορεί να δώσει αναλυτική πληροφόρηση, χωρίς να υποβαθμίσει τη βαρύτητα των σημαντικών επισημάνσεων. Πιο κάτω παραθέτουμε στην «Έκθεση Ελέγχου» της χρήσης. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου «Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για γνώμη με επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1 Όσο αφορά τα έσοδα και τις απαιτήσεις από την αξιοποίηση-εκμετάλλευση των δημοτικών ακινήτων διαπιστώσαμε τα εξής: 4

35 α) Οι ανείσπρακτες απαιτήσεις από μισθώματα και χαρτόσημο μισθωμάτων των δημοτικών ακινήτων κατά την 31/12/2013 ανέρχονται σε ποσό ,77, και περιλαμβάνονται στο λογαριασμό του ισολογισμού αυτής της ημερομηνίας «Χρεώστες Διάφοροι». Από τις ανωτέρω απαιτήσεις, το ποσό ,49, κατά τη γνώμη μας κρίνεται ανεπίδεκτο είσπραξης, καθότι: α1) Κατά ποσό ,95 αφορά απαιτήσεις μισθωμάτων από τον ίδιο μισθωτή του κυλικείου και του ανθοπωλείου του Δημοτικού Νεκροταφείου, με τον οποίον ο Δήμος βρίσκεται σε σημαντική νομική εμπλοκή λόγο της σημαντικής καθυστέρησης είσπραξης αυτών, χωρίς κάλυψη εγγυήσεων. α2) Κατά ποσό ,54 αφορά απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων, από αποζημιώσεις χρήσης των ακινήτων «Κένταυρος» και «Τσιπουράδικο» και από μισθώματα λοιπών ακινήτων, τα οποία τελούν σε σημαντική καθυστέρηση είσπραξης και ο Δήμος δεν έχει κινήσει τις διαδικασίες ένδικων μέσων για την είσπραξη αυτών. β) Τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης ωφελήθηκαν με ποσό ,75 που αφορούσαν κατά ποσό ,51 μισθώματα του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου και κατά ποσό ,24 μισθώματα του ανθοπωλείου του Δημοτικού Νεκροταφείου. Τα ανωτέρω έσοδα βεβαιώθηκαν στη χρήση βάσει ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης, αλλά δε στάθηκε δυνατό να εισπραχθούν, καθότι αφενός δεν καλύπτονταν με τις προβλεπόμενες εγγυήσεις από το νόμο και τους όρους της διακήρυξης για τη δημοπράτηση αυτών των ακινήτων και αφετέρου δεν οριστικοποιήθηκαν μέτρα είσπραξης αυτών από τη Διοίκηση μέχρι την 31/12/2013. Σύμφωνα με την εξέλιξη της εκτέλεσης των συγκεκριμένων συμφωνητικών μίσθωσης, το ανωτέρω ποσό, στο σύνολό του, είναι επισφαλούς είσπραξης και ως εκ τούτου ζημία για το Δήμο. Κατά τη γνώμη μας ο Δήμος θα έπρεπε να σχηματίσει πρόβλεψη ζημίας από τη μη είσπραξη των μισθωμάτων εκμετάλλευσης των δημοτικών ακινήτων, σε βάρος των αποτελεσμάτων και των Ιδίων Κεφαλαίων του, συνολικού ποσού ,49. Από την ανωτέρω ζημία ποσό ,16 αφορά πρόβλεψη ζημίας για μισθώματα και χαρτόσημο μισθωμάτων των ακινήτων του Δημοτικού Νεκροταφείου (κυλικείο, ανθοπωλείο) της παρούσας χρήσης, που σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχουν λανθασμένα ωφελήσει ισόποσα τα αποτελέσματά του Δήμου. Και ποσό ,33 αφορά πρόβλεψη ζημίας από μη είσπραξη μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων προηγούμενων χρήσεων από την έναρξη του Καλλικρατικού Δήμου. Συγκεκριμένα οι ζημίες από τα ανείσπρακτα μισθώματα κυλικείου και ανθοπωλείου του Δημοτικού Νεκροταφείου των προηγούμενων χρήσεων ανέρχονται σε ποσό ,79 και τα ανείσπρακτα μισθώματα των δημοτικών ακινήτων (Κένταυρος, Τσιπουράδικο, ΟΕΚ) των προηγούμενων χρήσεων ανέρχονται σε ποσό ,54. 2 Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε απώλεια εσόδων από ανταποδοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας και του δημοτικού φόρου που εισπράττονται μέσω ΔΕΗ, λόγω μη εφαρμογής των εγκεκριμένων συντελεστών από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη Δημοτική Ενότητα Χαλκηδόνας, που αφορούν τα ανωτέρω τέλη και φόρους. Από τον υπολογισμό μας, βάσει των καταστάσεων παροχών χαμηλής-μέσης τάσης της ΔΕΗ και των συντελεστών των μηνιαίων καταστάσεων εκκαθάρισης, η απώλεια εσόδων για την παρούσα χρήση ανέρχεται περίπου σε ποσό Σημειώνεται ότι οι συντελεστές των τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και του δημοτικού φόρου έχουν προσδιορισθεί από το 2012 και έχουν εξομοιωθεί και στις δύο δημοτικές ενότητες του Δήμου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 12/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχουν παραμείνει ίδιες για τα έτη 2013 και Ο έλεγχός μας δεν επισήλθε στα οικονομικά δεδομένα προηγούμενης χρήσης ώστε να προσδιοριστεί το ύψος της αντίστοιχης απώλειας. Η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει λάβει μέτρα διερεύνησης του θέματος και απόδοσης των ευθυνών. 3 Σε ότι αφορά τα έσοδα του Δήμου και τις απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών από δημότες διαπιστώθηκαν τα εξής: α) Οι απαιτήσεις από δημότες που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31/12/2013, ποσού ,38, αφορούν κατά ποσό ,38 ανείσπρακτα υπόλοιπα από επαναβεβαίωση εσόδων προηγούμενων χρήσεων και κατά ποσό 5.575,00 ανείσπρακτα υπόλοιπα από τα έσοδα νεκροταφείου που βεβαιώθηκαν στη χρήση. Οι ανείσπρακτες απαιτήσεις ποσού ,38, που είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενες χρήσεις, αφορούν κύρια κατά ποσό ,33 πρόστιμα αυθαιρέτων, κατά ποσό ,02 τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων και πρόστιμα επ αυτών, κατά ποσό ,88 Δημοτικά τέλη Δημοτικό φόρο μη ηλεκτροδοτούμενων, κατά ποσό ,73 τέλη κοινόχρηστων χώρων και πρόστιμα επ αυτών, κατά ποσό ,37 πρόστιμα ΚΟΚ. Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι στη χρήση δεν βεβαιώθηκαν έσοδα και ως εκ τούτου δεν εκδόθηκαν χρηματικοί κατάλογοι, οι δε εισπράξεις των εσόδων από χρηματικούς καταλόγους προηγούμενων 5

36 χρήσεων, κυμάνθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα καθότι ανήλθαν στο ποσό ,23, ποσοστό 3,84% επί του συνόλου. β) Σημαντικές αδυναμίες και προβλήματα στη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων από τέλη δικαιώματα και φόρους από τους δημότες. Συγκεκριμένα: β1) Όσον αφορά τα έσοδα από τέλη και δικαιώματα νεκροταφείου, διαπιστώσαμε ότι, δεν έχει συνδεθεί η διαχείριση, βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων ηλεκτρονικά (online) με το κεντρικό ταμείο του Δήμου με αποτέλεσμα να μην ελέγχεται σε καθημερινή βάση η βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Επίσης διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις πληροφοριακών στοιχείων επί των βεβαιωτικών σημειωμάτων των εσόδων που αφορούν για παράδειγμα τη ζώνη ταφής, τη διάρκεια παραμονής στο νεκροθάλαμο ψυγείου κλπ καθώς και τη μη πλήρη εφαρμογή της επιβολής τελών βάσει της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (υπ αριθμ. 240/ ). Ως εκ τούτου ο έλεγχος μας επιφυλάσσεται και δεν δύναται να υπολογίσει το ακριβές ύψος της απώλειας των εσόδων από τις ανωτέρω αιτίες. Σημειώνεται ότι από την απαντητική επιστολή της τράπεζας, προέκυψε ένας επιπλέον τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, με υπόλοιπο κατά την 31/12/2013 ποσό 4.222,66, ο οποίος δεν είχε περιληφθεί στα βιβλία του Δήμου και στον περιουσιακό του λογαριασμό «Διαθέσιμα» του Ισολογισμού της 31/12/2013. Ο λογαριασμός αυτός σύμφωνα με την τράπεζα, αποτελεί «ειδικό λογαριασμό δεσμευμένων καταθέσεων στον οποίο οι δημότες καταθέτουν συγκεκριμένο ποσό ως εγγύηση ταφής, το οποίο και αναλαμβάνουν μετά το καλό τέλος της διαδικασίας ενταφιασμού». Με βάσει τα ανωτέρω επιφυλασσόμαστε για το ύψος των εσόδων καθώς και τις τυχόν απαιτήσεις από δημότες και προτείνουμε άμεσα την αναδιοργάνωση και τον πλήρη έλεγχο των εσόδων του νεκροταφείου όπου θα περιλαμβάνει την πλήρη απογραφή και μηχανοργάνωση ταφών και οστεοφυλακίων, ολοκληρωμένο κανονισμό λειτουργίας, ηλεκτρονική σύνδεση και καθημερινή παρακολούθηση της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων. Επιπλέον, κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να γίνει εκκαθάριση των καταθέσεων που αφορούν εγγυήσεις ταφής, στους αντίστοιχους δημότεςκαταθέτες σε σχέση με τις τυχόν πληρωμές των τελών από αυτούς στο ταμείο του Δήμου και να ερευνηθεί η διαχείρισή του από το Δήμο ώστε να συμπεριληφθεί στην περιουσία του. β2) Όσον αφορά τα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστίασης και κέντρων διασκέδασης διαπιστώθηκε ότι εισπράχθηκαν στο σύνολό τους με τη διαδικασία «οίκοθεν» και ανήλθαν σε ποσό ,35, που αφορούν τέλη της χρήσης κατά ποσό ,29 και των προηγούμενων χρήσεων κατά ποσό ,06. Δεν εκδίδονται χρηματικοί κατάλογοι για το σύνολο των υπόχρεων καταστημάτων και ως εκ τούτου επιφυλασσόμαστε για το ύψος των εσόδων και αντίστοιχα των απαιτήσεων του Δήμου από τα τέλη αυτά, που δεν περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2013. Κατά τη γνώμη μας ο Δήμος θα πρέπει να συντάσσει τουλάχιστον σε ετήσια βάση (στις αρχές του χρόνου) βεβαιωτικούς καταλόγους για το σύνολο των υπόχρεων, που δεν έχουν καταβάλει ως «οίκοθεν» το τέλος αυτό, μετά από διασταύρωση των φορολογικών τους στοιχείων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να οργανώσει ηλεκτρονικά ένα ολοκληρωμένο μητρώο καταστημάτων το οποίο θα αποτελεί το εργαλείο ελέγχου αφενός της έκδοσης αδειών και αφετέρου της βεβαίωσης και είσπραξης των τελών με τη βοήθεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η μη έκδοση βεβαιωτικών καταλόγων για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων, εκτός ότι δεν απεικονίζονται στο σύνολό τους οι απαιτήσεις και τα έσοδα του Δήμου σε κάθε χρήση στις οικονομικές καταστάσεις (Προϋπολογισμός-Απολογισμός, Ισολογισμός) αποτελεί σημαντικό κίνδυνο απώλειας εσόδων για το Δήμο λόγω μη είσπραξης των απαιτήσεων αυτών και των αναλογούντων προσαυξήσεων που δε βεβαιώνονται καθώς και την παραγραφή αυτών λόγω παρέλευσης της πενταετίας. β3) Όσον αφορά τα τέλη κοινόχρηστων χώρων διαπιστώθηκε ότι εισπράχθηκαν στο σύνολο τους με διαδικασία «οίκοθεν» και ανήλθαν σε ποσό ,63, χωρίς την έκδοση αδειών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, όπως απαιτείται από το νόμο. Ως εκ τούτου δε γνωρίζουμε το συνολικό ύψος των τελών κοινοχρήστων χώρων που αφορούν τη χρήση και το τυχόν ανείσπρακτο υπόλοιπο αυτών κατά την 31/12/2013, καθότι δεν έχουν βεβαιωθεί και δεν έχουν εκδοθεί χρηματικοί κατάλογοι γι αυτούς. Κατά τη γνώμη μας ο Δήμος θα πρέπει να επανεξετάσει τις διαδικασίες για την έκδοση των σχετικών αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε συνδυασμό με τη βεβαίωση και την είσπραξη των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, καθότι από το νόμο απαιτείται η ταυτόχρονη εξόφληση του τέλους με την έκδοση της άδειας η οποία και αποτελεί τον τίτλο βεβαίωσης. Απαιτείται να δημιουργηθεί βάση δεδομένων από την Τεχνική Υπηρεσία που θα σχεδιάσει-καταμετρήσει το σύνολο των 6

37 κοινόχρηστων χώρων του Δήμου προς εκμετάλλευση, που θα διατίθενται με διαφάνεια κατόπιν αιτήσεων προς χρήση από τους υπόχρεους, ώστε να εισπράττεται το σύνολο των τελών από τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων και να μην υπάρχει απώλεια εσόδων για το Δήμο. γ) Το σύστημα λογισμού των απαιτήσεων και είσπραξης των εσόδων που γίνεται από το Δήμο χωρίς έκδοση βεβαιωτικών καταλόγων, με κύρια την είσπραξη των εσόδων του ως «οίκοθεν» παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες και πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί. Επισημαίνουμε την ιδιαίτερη σημασία αυτής της λειτουργίας και τους κινδύνους που ενέχει για απώλεια εσόδων. Η πάγια επιδίωξη του Δήμου θα πρέπει να είναι η μηχανογραφική καταγραφή και παρακολούθηση των απαιτήσεων κατά οφειλέτη, ώστε να λογίζονται στη χρήση όλα τα έσοδα που την αφορούν, να επιδιώκεται η ταχύτερη δυνατή είσπραξη τους και να υποστηρίζεται η διαδικασία μηχανογραφικά, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και αποτροπή τυχόν απώλειας εσόδων. Αυτές οι αδυναμίες εξετάζονται από την παρούσα Διοίκηση σε βάθος για την πιθανή διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων αντιμετώπισής τους. Η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης όλων των εσόδων του Δήμου από τους δημότες που αφορούν τη χρήση, εκτός του ότι απαιτείται από το νόμο, δημιουργεί τη βάση της προγραμματισμένης, ισόνομης, ορθολογικής και με διαφάνεια διαχείρισης των οικονομικών του Δήμου. Κατά τη γνώμη μας πρέπει να ενταθούν οι διαδικασίες ορθής και πλήρους βεβαίωσης αλλά και να εφαρμοσθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες είσπραξης των εσόδων του Δήμου που προβλέπονται, είτε αυτές απορρέουν από την εκτέλεση συμβάσεων είτε από τον Κ.Ε.Δ.Ε., καθότι η εισπραξιμότητα στη χρήση ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, έως μηδενικά. Η λειτουργία ενός επαρκούς συστήματος διαχειριστικής και λογιστικής παρακολούθησης των εσόδων απαιτεί την έγκαιρη και ορθή βεβαίωση των εσόδων, αλλά και την ταχεία είσπραξή τους. Το ζήτημα της έγκαιρης και ορθής βεβαίωσης των εσόδων, αλλά και της ταχείας είσπραξής τους, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ειδικής μελέτης, για κάθε κατηγορία εσόδων. Από τη μελέτη πρέπει να προκύψουν οι πρακτικοί τρόποι για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, αλλά και η λειτουργία ενός επαρκούς συστήματος διαχειριστικής και λογιστικής παρακολούθησης των εσόδων. Στις νέες συνθήκες, με το δραστικό περιορισμό των κρατικών ενισχύσεων στους Δήμους, το ζήτημα της είσπραξης των εσόδων τους από βεβαιωτικούς καταλόγους, αποκτά ζωτική σημασία. 4 Τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης επιβαρύνθηκαν με ποσό ,00 που αφορά αποζημιώσεις της ειδικής παροχής των 176 σε 43 εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μετά από αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για καταβολή και μη άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων από την πλευρά του Δήμου, σε αντίθεση με τις γνωμοδοτήσεις των νομικών του. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε επιφυλασσόμαστε για τη νομιμότητα των υποχρεώσεων αυτών του Δήμου και της πληρωμής τους, διότι σύμφωνα με τους νόμους περί διαχείρισης των Ο.Τ.Α., για να οριστικοποιηθούν τέτοιου είδους υποχρεώσεις και πολύ περισσότερο για να καταβληθούν, θα πρέπει η διοίκηση του Δήμου να έχει καταφύγει στον τελευταίο βαθμό των ένδικων μέσων και να έχουν τελεσιδικήσει τα αρμόδια δικαστήρια με αποφάσεις τους για την καταβολή αυτών. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ενισχύονται και με τις απόψεις των νομικών του Δήμου, σύμφωνα με τους οποίους δεν αποτελούσαν υποχρεώσεις, ούτε δεσμεύσεις προς καταβολή, καθότι δεν είχαν τελεσιδικήσει τα αρμόδια δικαστήρια και υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις για δικαίωση του Δήμου. Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις ποσό ,78 πληρώθηκε στη χρήση και ποσό ,94 στην επόμενη χρήση, εκ των οποίων ποσό ,95 εξοφλήθηκε μέσω της διαδικασίας των ληξιπρόθεσμων οφειλών, χωρίς τον προέλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 5 Στο λογαριασμό «Προμηθευτές» του Ισολογισμού της 31/12/2013 περιλαμβάνονται υποχρεώσεις ποσού ,28 προς την ΕΥΔΑΠ, οι οποίες διαπιστώσαμε, ότι από λάθη και παραλείψεις ότι είναι μεγαλύτερες από τις πραγματικές που ανέρχονται σε ποσό ,02. Η διαφορά ποσού ,26 οφείλεται στην μη καταχώρηση στα βιβλία του Δήμου σημαντικών συναλλαγών που αφορούν α) την χρηματοδότηση του κόστους ΕΥΔΑΠ από το ΥΠΕΣ κατά ποσό ,51 και β) την ακύρωση συναλλαγής με πιστωτικό τιμολόγιο της χρήσης 2013 ποσού ,75, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία του Δήμου το Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση της 27/9/13 με θέμα «Εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων προς ΟΤΑ Α και Β βαθμού καθώς και των Νομικών Προσώπων τους, προς τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ΕΥΑΘ Α.Ε.» το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε πληρωμή ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς την ΕΥΔΑΠ για το Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας ποσού ,51 το οποίο αφορά τις οφειλές του Δήμου που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά την περίοδο 1/1/2012 έως την 31/7/2013. Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι, ο Δήμος δεν εφάρμοσε την οδηγία της ανωτέρω υπουργικής απόφασης για 7

38 αναμόρφωση του προϋπολογισμού της χρήσης 2013 όπως όριζε σχετικά με την πληρωμή των ανωτέρω ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων. Ο Δήμος εφάρμοσε κατά παρέκκλιση την σχετική οδηγία και διενήργησε τις προαναφερθείσες εγγραφές στον Προϋπολογισμό-Απολογισμό της επόμενης χρήσης στο Αποτέλεσμα αυτού είναι τα βιβλία του Δήμου να εμφανίζουν περισσότερες υποχρεώσεις προς την ΕΥΔΑΠ κατά ποσό ,26. Σημειώνεται ότι ποσό ,51 θα παρακρατείται από τους ΚΑΠ των επόμενων πέντε ετών από 2015 έως 2020 ισόποσα ανά έτος. 6 Στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης και στο μητρώο παγίων του Δήμου, έχουν περιληφθεί πάγια περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία εκκρεμούν ζητήματα νομιμοποίησής τους (Κένταυρος, Τσιπουράδικο, Τρίγωνο κλπ). Από τον έλεγχο μας διαπιστώσαμε ότι ο Δήμος δεν έχει ολοκληρώσει και οριστικοποιήσει την πάγια περιουσιακή του κατάσταση, δημιουργώντας πλήρες Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας με διακεκριμένα κάθε ακίνητο, έργο που κατέχει, τους νόμιμους τίτλους, την αξία απόκτησής τους και τις πηγές χρηματοδότησής τους. Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να καταγραφεί, να νομιμοποιηθεί και να αποτιμηθεί το σύνολο της πάγιας περιουσίας του Δήμου όπως προβλέπεται από το νόμο. Η ανωτέρω διαδικασία απαιτείται για την ορθή και ολοκληρωμένη απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου με το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά. Η πλήρης απογραφή και αποτίμηση της πάγιας περιουσίας του Δήμου αποτελεί σημαντικό έργο και θα βοηθήσει στο να ελέγχεται κάθε μεταβολή της πάγιας περιουσιακής του κατάστασης καθώς και η αξιοποίησή της. 7 Από τις επιστολές και τα έγγραφα που μας προσκομίσθηκαν από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, διαπιστώσαμε ότι εκκρεμούν σημαντικές αγωγές που δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί η τελική έκβασή τους από τους νομικούς στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν σε βάρος των υποχρεώσεων του Δήμου καθώς και το ακριβές ύψος τους κατά την 31/12/2013. Συγκεκριμένα αυτές οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις αφορούν σε: α) Αγωγές εργαζομένων στο Δήμο για καταβολή μισθών, επιδομάτων και της ειδικής παροχής (176 ), οι οποίες έχουν απορριφθεί σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, ωστόσο κατά την άποψη των νομικών, ο Δήμος είναι πιθανό να υποχρεωθεί στην καταβολή τους, που όμως δε μπορεί να προσδιορισθεί το ακριβές ποσό της πιθανής επιβάρυνσης. Ο Δήμος, έναντι των πιθανών υποχρεώσεων, για κάλυψη καταβολής αποζημιώσεων για τις ανωτέρω αγωγές έχει σχηματίσει, από την απογραφή, προβλέψεις ποσού ,00 κατά την 31/12/2013, οποίες κρίνονται επαρκείς. β) Αγωγές τρίτων που απαιτούν εξόφληση των οφειλών του Δήμου προς αυτούς, για πολλές εκ των οποίων, έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αυτών εξοφλήθηκε μέσω της χρηματοδότησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, σε εφαρμογή νόμων της Πολιτείας. γ) Τρεις σοβαρές εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις απαλλοτριώσεων, απόκτησης τμημάτων γης προς όφελος του Δήμου. Συγκεκριμένα αναμένεται η οριστικοποίηση της προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως της εισφοράς σε χρήμα της περιοχής Μπριτάνια και η εξέλιξη των απαλλοτριώσεων των εκτάσεων της MAVA ΑΕ και Πλατεία Ειρήνης, μετά την απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης του Δήμου κατά αποφάσεων άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. δ) Δικαστικές υποθέσεις με δημόσιες υπηρεσίες, Πολεοδομία Βορείου Τομέα Αθήνας και Διεύθυνση Δασών, για σημαντικά πρόστιμα λόγω ανέγερσης αυθαίρετων κτισμάτων. Αναλυτικά όλες οι ανωτέρω εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις του Δήμου αναφέρονται στην παρούσα έκθεση. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1 Για τις «Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις» που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της ποσού ,42, έχουν σχηματισθεί ισόποσες προβλέψεις μη είσπραξής τους από προηγούμενες χρήσεις. Οι ανωτέρω απαιτήσεις, αφορούν κύρια καταλόγους μισθωμάτων, τελών διαφήμισης και προστίμων διαφήμισης, προστίμων αυθαιρέτων και καταλογισμούς, για τους οποίους δε διενεργήθηκαν εισπράξεις στη χρήση, καθότι παρουσιάζουν ελλιπή στοιχεία βεβαίωσης, γεγονός που 8

39 δυσκολεύει την είσπραξή τους. Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι για ορισμένες από τις ανωτέρω απαιτήσεις έχουν ληφθεί μέτρα (φραγή ΑΦΜ, εντολές κατασχέσεων κλπ.) για την είσπραξη τους και για ορισμένες έχει προσφύγει ο Δήμος σε ένδικα μέσα εκ των οποίων μερικά έχουν εξαντληθεί, χωρίς να φέρουν εισπρακτικό αποτέλεσμα. Κατά τη γνώμη μας πρέπει να ολοκληρωθούν και να εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα ώστε να εκκαθαριστούν οι επισφαλείς και επίδικες αυτές απαιτήσεις. Σημειώνεται ότι, σε καμία περίπτωση οι ανωτέρω προβλέψεις δεν συνεπάγονται τη διαγραφή απαιτήσεων του Δήμου, αλλά αποτελούν λογιστική υποχρέωση, ώστε να εμφανίζεται στον ισολογισμό μία σωστή εκτίμηση για τις ρευστοποιήσιμες απαιτήσεις. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα βάση του ΚΕΔΕ για την οριστικοποίηση και άμεση είσπραξης τους. Στο πλαίσιο μίας συνολικής αναδιοργάνωσης της παρακολούθησης των εσόδων, το ζήτημα των επισφαλειών πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολύ μεγαλύτερη επιμέλεια. Ο λογισμός των προβλέψεων πρέπει να βασίζεται σε αναλυτική έκθεση της αρμόδιας διεύθυνσης, από την οποία θα προκύπτουν και θα προσωποποιούνται και οι πιθανές ευθύνες για τις επισφάλειες. 2 Στην παρούσα χρήση ο Δήμος, βάσει Ν. 4093/2012 περί «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », εντάχθηκε στη χρηματοδότηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του, συνολικού ύψους ,00 και αποδέχθηκε με το Υπουργείο Εσωτερικών τους όρους εκκαθάρισης αυτών βάσει συμφώνου. Μέχρι το τέλος της χρήσης (31/12/2013) εξοφλήθηκαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού ,97, με χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ κατά ποσό ,53 και με παρακράτηση της επιχορήγησης του αρθρ. 27 Ν 3755/09 κατά ποσό ,44 και εμφανίζονται διακεκριμένα στο λογαριασμό του παθητικού του Ισολογισμού της 31/12/2013 «Β1 Χρηματοδοτήσεις ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις». Αναλυτικά οι ανωτέρω πληρωμές αναφέρονται στο Προσάρτημα της Αναλυτικής Έκθεσης Ελέγχου «Πίνακας 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΑ ΕΤΗ 2013 ΚΑΙ 2014». Σημειώνεται ότι, το υπόλοιπο τμήμα της χρηματοδότησης ποσού ,03, εκτελέστηκε με αυτή τη διαδικασία στις αρχές της επόμενης χρήσης και εξόφλησε ισόποσες υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου ορθά μεταφέρθηκε στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ισολογισμού της 31/12/2013 και απεικονίζεται στο κονδύλι «Δ. 3α. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση». 3 Στο τέλος της προηγούμενης χρήση ο Δήμος αποδέχθηκε μετά και από αίτημά του (αριθμ. 213/2012 απόφασης ΔΣ) τη ρύθμιση την αποπληρωμή των δανείων του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) σύμφωνα και με το Ν. 4093/2012 αρθρ. 20 παρ. 4 περί «Ρύθμιση θεμάτων αποπληρωμής δανείων ΟΤΑ Α και Β βαθμού και λοιπών φορέων τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» και το Ν. 4147/2013. Αποτέλεσμα αυτού είναι να επιμηκυνθεί η διάρκεια αποπληρωμής των δανειακών συμβάσεων του Δήμου με το Τ.Π.Δ κατά οχτώ (8) έτη από τη λήξη αυτών με χορήγηση περιόδου χάρητος τριών (3) ετών, στα οποία ο Δήμος θα καταβάλει μόνο τους τόκους των δανείων αυτών, αρχής γενομένης από την 1/1/2013. Ως εκ τούτου το υπόλοιπο των δανείων του Δήμου στο Τ.Π.Δ. κατά την 31/12/2013 ανέρχεται σε ποσό ,84 και περιλαμβάνεται στο λογαριασμό «Γ.Ι. 2. Δάνεια Τραπεζών» των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ισολογισμού. 4 Στη χρήση 2013 ο Δήμος, για να καλύψει τις ανάγκες του, υποχρεώθηκε να προεισπράξει από την Τακτική Οικονομική Ενίσχυση του 2014 ποσό ,00, με υποχρέωση επιστροφής αυτής, στους πέντε πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του παθητικού Δ1 Έσοδα Επομένων Χρήσεων. 5 Οι «τίτλοι πάγιας επένδυσης» που εμφανίζονται στον ισολογισμό ποσού 1.560,12, αφορούν τη συμμετοχή του Δήμου σε μία δημοτική επιχείρηση και δύο ανώνυμες εταιρείες. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε σημειώνεται ότι: α) Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας», με καταβλημένο κεφάλαιο ποσού ,53, αποτιμημένη σε μηδενική αξία, καθότι σε προηγούμενες χρήσεις έχει διενεργηθεί ισόποση πρόβλεψη υποτίμησης, αφού τα κεφάλαια της επιχείρησης είχαν απολεσθεί. Το οφειλόμενο κεφάλαιο ποσού ,00, που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εξαλειφθεί καθότι προκύπτει ως υποχρέωση καταβολής από τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Νέας Χαλκηδόνας προς την πρώην «Αρωγή-Κοινωφελή Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Νέας Χαλκηδόνας» η οποία συγχωνεύτηκε στην ανωτέρω επιχείρηση και ως εκ τούτου δεν δύναται να εκτελεστεί. β) Η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.», με καταβλημένο κεφάλαιο ποσού ,58, αποτιμημένη σε μηδενική αξία. Ο Δήμος στην παρούσα χρήση σχημάτισε ισόποση πρόβλεψη υποτίμησης ποσού 9

40 18.706,58, επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της χρήσης και ισόποσα τα ίδια κεφάλαιά του, αφού σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό της 31/12/2013 τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας είχαν απολεσθεί και είχαν καταστεί αρνητικά. γ) Η «Περιφερειακή Α.Ε. Διανομής Φυσικού Αερίου Κ. Αττικής», με καταβεβλημένο κεφάλαιο ποσού 6.894,90, αποτιμημένη στην τρέχουσα αξία της ποσού 1.560,12. Στην παρούσα χρήση ο Δήμος διενήργησε πρόβλεψη υποτίμησης σε βάρος των αποτελεσμάτων του ποσού 462,07. Ως τρέχουσα αξία στην αποτίμηση των ανωτέρω επιχειρήσεων λήφθηκε η εσωτερική λογιστική αξία της με βάση τον νόμιμα συντεταγμένο και δημοσιευμένο Ισολογισμό τους της 31/12/ Ο Δήμος αποπλήρωσε τη σύμβαση leasing για το όχημα «Απορριμματοφόρο αυτοκίνητο με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας DAIMLER CHRYSLER τύπου ΕΟ 4/57 LL». Δεν έχει τηρηθεί από πλευράς Δήμου η διαδικασία αγοράς του ανωτέρω μισθωμένου οχήματος ώστε να περάσει στην κυριότητά του. Ως εκ τούτου, στην παρούσα χρήση το όχημα μεταφέρθηκε στον ορθό λογαριασμό της πάγιας περιουσίας του Δήμου, καθότι χρησιμοποιείται και διενεργήθηκαν αποσβέσεις. 7 Ο Δήμος το 2013, όπως και την προηγούμενη χρήση, δεν τήρησε Αναλυτική Λογιστική (κοστολόγηση), λόγω αδυναμίας κύρια συγκέντρωσης αναλυτικών πληροφοριών κόστους, που οφείλεται και στη μη πλήρη μηχανογράφηση του συνόλου των υπηρεσιών του. Η μη τήρηση της αναλυτικής λογιστικής είχε σαν αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τον εξωλογιστικό προσδιορισμό, για τον οποίο ακολουθήθηκαν οι ίδιες με την προηγούμενη χρήση αρχές, του κόστους των βασικών λειτουργιών που εμφανίζονται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κόστος παρεχομένων υπηρεσιών, κόστος διοίκησης και κόστος δημοσίων σχέσεων) αλλά και την αδυναμία συσχέτισης κόστους και εσόδου για τα ανταποδοτικά τέλη. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. Παλαιό Φάληρο, 28 Αυγούστου 2015 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Μαρίνα Χρυσανθοπούλου Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ

41 2. Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις α) Γενικά Οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης αποτελούνται από: - Τον Ισολογισμό τέλους χρήσης - Την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης - Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της Χρήσης - Το Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων - Την Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο - Την Έκθεση Ελέγχου μας Οι τρεις πρώτες από τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες επισυνάπτονται στην έκθεση μας πρέπει να περιλαμβάνουν και τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης για λόγους συγκρισιμότητας. Τέλος, αναφερόμαστε στον ταμειακό Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό του Δήμου, όπως αυτοί συντάσσονται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, που επίσης είναι μία οικονομική κατάσταση με μεγάλη σημασία. Για την καλύτερη κατανόηση των μεγεθών, πιο κάτω παραθέτουμε τα συνοπτικά μεγέθη του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, στα οποία έχουμε συμπεριλάβει και στοιχεία της διανομής των αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα αυτών των πινάκων αναλύονται πιο κάτω στο κεφάλαιο που αναφέρεται στην ανάλυση των λογαριασμών. 11

42 β) Ισολογισμός Ο συνοπτικός Ισολογισμός του Δήμου έχει ως εξής: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Παρούσα χρήση Προηγούμενη χρήση Έξοδα εγκατάστασης , ,77 Ενσώματες ακινητοποιήσεις , ,07 Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.560, ,76 Σύνολο πάγιου ενεργητικού , ,83 Αποθέματα , ,78 Απαιτήσεις από πελάτες , ,86 Μείον: Προβλέψεις , ,31 Λοιπές Απαιτήσεις , ,43 Διαθέσιμα , ,87 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , ,63 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού , ,77 Σύνολο ενεργητικού , ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Παρούσα χρήση Προηγούμενη χρήση Κεφάλαιο , ,90 Επιχορηγήσεις , ,18 Αποτελέσματα εις νέον , ,33 Προβλέψεις , ,04 Χρηματοδοτήσεις ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ,97 0,00 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,56 Δάνεια βραχυπρόθεσμα 0, ,89 Υποχρεώσεις σε προμηθευτές , ,90 Πιστωτές διάφοροι , ,69 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , ,16 Ασφαλιστικοί οργανισμοί , ,30 Σύνολο υποχρεώσεων , ,54 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού , ,71 Σύνολο παθητικού , ,00 12

43 γ) Αποτελέσματα Χρήσης Τα αποτελέσματα χρήσης του Δήμου έχουν ως εξής: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Παρούσα χρήση Προηγούμενη χρήση Κύκλος εργασιών , ,36 Κόστος πωληθέντων , ,33 Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης , ,03 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 0,00 0,00 Σύνολο , ,03 Σύνολο εξόδων διοίκησης, διάθεσης και έρευνας , ,31 Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης , ,28 Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,21 Χρηματοοικονομικά έξοδα , ,65 Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών ,64 0,00 Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης , ,72 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα , ,19 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων , ,14 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ,01 0,00 Έκτακτες ζημιές 0, ,65 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων , ,83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 61,43 0,00 Αποτελέσματα χρήσεως (έλλειμμα) , ,87 13

44 3. Βασικές πληροφορίες για την οργάνωση του Δήμου Οργάνωση Βασικές πληροφορίες Με βάση το ιδρυτικό καταστατικό του Δήμου οι βασικές πληροφορίες είναι: Ερώτημα Απάντηση Σημειώσεις Έτος συνένωσης 1 Ιανουαρίου 2011 ως Καλλικρατικός Δήμος Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 Α /2010 Έδρα Νέα Φιλαδέλφεια Διαχειριστική χρήση 1/1 / /12/2013 Κεφάλαιο έναρξης ,97 Σε ότι αφορά δημόσιους φορείς από τους οποίους εποπτεύεται ή έχει σχέση ο Δήμος αναφέρουμε τα εξής: Φορέας Υπουργείο Εσωτερικών Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Υπουργείο Εσωτερικών Σχέση με το Δήμο Εποπτεύουσα αρχή Εποπτεύουσα αρχή Επιχορηγούν το Δήμο Επιχορηγούν το Δήμο Σε ότι αφορά τους τομείς που δραστηριοποιείται ο Δήμος και το βαθμό δραστηριοποίησης αναφέρουμε: Τομείς δραστηριότητας Πρόσοδοι από εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας Πρόσοδοι από εκμετάλλευσης κινητής περιουσίας Έσοδα από τέλη και δικαιώματα Φόροι Εισφορές Λοιπά τακτικά έσοδα Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας Έσοδα από δάνεια Επιχορηγήσεις Προσωπική εργασία Δωρεές Κληρονομιές - Κληροδοσίες Προσαυξήσεις Πρόστιμα Παράβολα Λοιπά έκτακτα έσοδα Βαθμός δραστηριοποίησης Μέτρια Υποτυπώδης Σημαντικός Μέτρια Μέτρια Υποτυπώδης Μέτρια Σημαντικός Μέτρια Μέτρια Μέτρια 14

45 Όργανα Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου από την , ήταν η εξής: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ημερομηνία Εκλογής Προεδρείου ΔΣ Θητεία έως Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 Παπακώστας Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2 Κοπελούσος Χρήστος Αντιπρόεδρος Δημοτ. Συμβουλίου 3 Πλάτανος Ελευθέριος Γραμματέας Δημοτ. Συμβουλίου 4 Κότσιρας Παύλος Δημοτικός Σύμβουλος 5 Παϊδάς Αδαμάντιος Δημοτικός Σύμβουλος 6 Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη Δημοτικός Σύμβουλος 7 Ταφάς Ηλίας Δημοτικός Σύμβουλος 8 Κουτσάκης Μιχαήλ Δημοτικός Σύμβουλος 9 Παπανικολάου Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος 10 Παπακώστας Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος 11 Καραβίας Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος 12 Χατζηδάκη Μαρία Δημοτικός Σύμβουλος 13 Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος Δημοτικός Σύμβουλος 14 Τομπούλογλου Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος 15 Γραμμένος Σπυρίδων Δημοτικός Σύμβουλος 16 Κοσκολέτος Σωτήριος Δημοτικός Σύμβουλος 17 Κόντος Σταύρος Δημοτικός Σύμβουλος 18 Κοσμά Σταυρούλα Δημοτικός Σύμβουλος 19 Γεωργαμλής Λύσσανδρος Δημοτικός Σύμβουλος 20 Πλάτανος Ελευθέριος Δημοτικός Σύμβουλος 21 Βαλάσσας Βεργής Δημοτικός Σύμβουλος 22 Γκο'υμα Δανάη-Εύα Δημοτικός Σύμβουλος 23 Πολίτης Σταύρος Δημοτικός Σύμβουλος 24 Μάλλιος Κλεομενης - Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος 25 Γρετζελιάς Παντελής Δημοτικός Σύμβουλος 26 Κανταρέλης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος 27 Παπανίκα Αικατερίνη Δημοτικός Σύμβουλος 28 Χωρινός Χαζαρίας Δημοτικός Σύμβουλος 29 Νικολόπουλος Φώτιος Δημοτικός Σύμβουλος 30 Παπαλουκά Ευτυχία Δημοτικός Σύμβουλος 31 Λαζαρίδης Πέτρος Δημοτικός Σύμβουλος 32 Δημακόπουλος Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος 33 Αγαγιώτου Βασιλική Δημοτικός Σύμβουλος 34 Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή Δημοτικός Σύμβουλος Πηγή: Απόφαση ΔΣ 1/

46 Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου από την , σύμφωνα με την απόφαση 145/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν η εξής: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ημερομηνία Εκλογής Προεδρείου ΔΣ Θητεία έως Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 Πάνος Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2 Κοπελούσος Χρήστος Αντιπρόεδρος Δημοτ. Συμβουλίου 3 Πλάτανος Ελευθέριος Γραμματέας Δημοτ. Συμβουλίου 4 Κουμαριανός Ευάγγελος Δημοτικός Σύμβουλος 4 Καλαμπόκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος 5 Γαβριηλίδης Γαβριήλ Δημοτικός Σύμβουλος 6 Ανανιάδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος 7 Λάλος Αναγνώστου Μιχαήλ Δημοτικός Σύμβουλος 8 Παπαλουκά Ευτυχία Δημοτικός Σύμβουλος 9 Αναγνώστου Καρκάνη Αντωνία Δημοτικός Σύμβουλος 10 Παπακώστας Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος 11 Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος 12 Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος Δημοτικός Σύμβουλος 13 Αντωνόπουλος Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος 14 Ρόκου Χαρίκλεια Δημοτικός Σύμβουλος 15 Δούλος Ορέστης Δημοτικός Σύμβουλος 16 Καλύβης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος 17 Γαλαζούλα Αλίκη Δημοτικός Σύμβουλος 18 Χαραμαρά Γεωργία Δημοτικός Σύμβουλος 19 Μανωλεδάκης Θεόδωρος Δημοτικός Σύμβουλος 20 Ανδρέου Χριστίνα Δημοτικός Σύμβουλος 21 Γεωργαμλής Λύσσανδρος Δημοτικός Σύμβουλος 22 Τομπούλογλου Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος 23 Αράπογλου Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος 24 Κανταρέλης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος 25 Κόντος Απόστολος Δημοτικός Σύμβουλος 26 Παπανικολάου Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος 27 Ντάτσης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος 28 Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία Δημοτικός Σύμβουλος 29 Κουτσάκης Μιχαήλ Δημοτικός Σύμβουλος 30 Αγαγιώτου Βασιλική Δημοτικός Σύμβουλος 31 Σιώρης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος 32 Γκούμα Δανάη-Εύα Δημοτικός Σύμβουλος Πηγή: Απόφαση Δ.Σ. 145/2014, Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών 868/

47 Η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής, για το χρονικό διάστημα έως σύμφωνα με απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου 2013 ήταν η εξής: ΟIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία Εκλογής Προεδρείου ΟΕ Θητεία έως ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 Καραβίας Γεώργιος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 2 Κοσκολέτος Σωτήριος Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 3 Χατζηδάκη Μαρία Τακτικό Μέλος 4 Καβακοπούλου Αγανίκη Τακτικό Μέλος 5 Τάφας Ηλίας Τακτικό Μέλος 6 Κουτσάκης Μιχαήλ Τακτικό Μέλος 7 Κοσκολέτος Σωτήριος Τακτικό Μέλος 8 Κόντος Σταύρος Τακτικό Μέλος 9 Πολίτης Σταύρος Τακτικό Μέλος 10 Μπόβος Χαράλαμπος Τακτικό Μέλος 11 Παΐδας Αδαμάντιος Αναπληρωματικό Μέλος 12 Παπανικολάου Νικόλαος Αναπληρωματικό Μέλος 13 Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος Αναπληρωματικό Μέλος 14 Πλάτανος Ελευθέριος Αναπληρωματικό Μέλος Πηγή: Απόφαση Δ.Σ. 2/2013 Η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής, για την περίοδο σύμφωνα με την απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου που συνήλθε την 7η Σεπτεμβρίου 2014 ήταν η εξής: ΟIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία Εκλογής Προεδρείου ΟΕ Θητεία έως ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 Βασιλόπουλος Αριστείδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 2 Κόντος Απόστολος Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 3 Γαβριηλίδης Γαβριήλ Τακτικό Μέλος 4 Παπαλουκά Ευτυχία Τακτικό Μέλος 5 Αντωνόπουλος Δημήτριος Τακτικό Μέλος 6 Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος Τακτικό Μέλος 7 Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ Τακτικό Μέλος 8 Γεωργαμλής Λύσσανδρος Τακτικό Μέλος 9 Αράπογλου Γεώργιος Τακτικό Μέλος 10 Παπακώστας Βασίλειος Αναπληρωματικό Μέλος 11 Καλύβης Γεώργιος Αναπληρωματικό Μέλος 12 Κουμαριανός Ευάγγελος Αναπληρωματικό Μέλος 13 Ντάτσης Κωνσταντίνος Αναπληρωματικό Μέλος 14 Σιώρης Νικόλαος Αναπληρωματικό Μέλος Πηγή: Απόφαση Δ.Σ. 146/

48 Λογιστική Οργάνωση Σε ορισμένα γενικά ερωτήματα που αφορούν τη λογιστική οργάνωση, οι απαντήσεις της έρευνάς μας έχουν ως εξής: Ερώτημα Απάντηση Σημειώσεις Τηρείται το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ναι Οι λογιστικές εργασίες είναι πλήρως μηχανογραφημένες Ναι Τηρούνται τα προβλεπόμενα ειδικά βιβλία Ναι Η αρχειοθέτηση των δικαιολογητικών αξιολογήθηκε σαν: Μέτρια Τα στοιχεία που τηρούνται είναι κανονικά θεωρημένα, εφόσον προβλέπεται (από δειγματοληπτικό έλεγχο) Ναι Φαίνεται να γίνονται μηνιαίες λογιστικές συμφωνίες (δειγματοληπτικός έλεγχος): Α) Μεταξύ ημερολογίων και καθολικών Ναι Β) Λογαριασμών τραπεζών με Extraits Ναι Γ) Μισθοδοσίας με Ταμεία και Φόρους Προσωπικού Ναι Δ) Υποχρεώσεων για φόρους και Ναι ασφαλιστικά ταμεία με αποδόσεις Ε) Αποθήκης με Γενική Λογιστική Ναι ΣΤ) Αναλυτικής με Γενική Λογιστική Δεν Υπάρχει Ζ) Λοιπών Αναλυτικών Εφαρμογών με Γενική Λογιστική Ναι Η) Του ταμείου της Γενικής Λογιστικής με το ταμείο του Απολογισμού Ναι Τηρείται Αναλυτική Λογιστική Όχι Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, για τη χρήση 2013, που ήταν η τρίτη χρήση του Καλλικρατικού Δήμου, προκύπτει ότι η συνέχιση εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής, προχωράει σε θετικό επίπεδο. Με βάση τα πιο πάνω η γενική εκτίμηση για τη λογιστική οργάνωση του Δήμου, είναι ότι χρειάζεται σημαντικές βελτιώσεις. Σε ορισμένα ερωτήματα που αφορούν την υποδομή της λογιστικής οργάνωσης, οι απαντήσεις της έρευνάς μας έχουν ως εξής: Ερώτημα Απασχολούμενοι στο λογιστήριο και στις συναφείς δραστηριότητες Τυπικά Προσόντα προϊσταμένου λογιστηρίου Hardware λογιστικής υποστήριξης Software: Γενικής Λογιστικής Αναλυτικής Λογιστικής Παγίων Απάντηση 4 μόνιμοι Π.Ε.Ε 4 Pentium IV OTS Ναι Όχι Ναι Τα λογιστικά βιβλία του Δήμου, θεωρημένα και αθεώρητα είναι τα εξής: Είδος Βιβλίου Θεώρηση από: Σημειώσεις Γενικό Ημερολόγιο Η θεώρηση είναι προαιρετική Εκδίδεται μηχανογραφικά Γενικό Καθολικό Η θεώρηση είναι προαιρετική Εκδίδεται μηχανογραφικά Μητρώο Παγίων Η θεώρηση είναι προαιρετική Εκδίδεται μηχανογραφικά Λογιστικής Αποθήκης Η θεώρηση είναι προαιρετική Δεν τηρείται από το Δήμο 18

49 Είδος Βιβλίου Θεώρηση από: Σημειώσεις Ειδικά Βιβλία: Καθημερινό Δήμαρχο Εκδίδεται μηχανογραφικά Καθολικό εσόδων Δήμαρχο Εκδίδεται μηχανογραφικά Καθολικό Εξόδων Δήμαρχο Εκδίδεται μηχανογραφικά Βιβλίο τρεχούμενων λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμαρχο Εκδίδεται μηχανογραφικά Τα λογιστικά στοιχεία του Δήμου, θεωρημένα και αθεώρητα είναι τα εξής: Είδος Στοιχείου Θεώρηση από: Σημειώσεις Τριπλότυπο βεβαίωσης Δε θεωρείται Τηρείται μηχανογραφικά Γραμμάτιο είσπραξης Δε θεωρείται Τηρείται μηχανογραφικά Ένταλμα πληρωμής Δε θεωρείται Τηρείται μηχανογραφικά Έκθεση ανάληψης δαπάνης Δε θεωρείται Τηρείται μηχανογραφικά Διαχείριση Πιο κάτω παραθέτουμε ορισμένες πληροφορίες που αφορούν τη διαχειριστική οργάνωση του Δήμου: Ερώτημα Απάντηση Σημειώσεις Υπάρχει τμήμα εσωτερικού ελέγχου ή εσωτερικός ελεγκτής Υφίσταται ολοκληρωμένη μελέτη οργάνωσης συστήματος εσωτερικού ελέγχου Υφίσταται μελέτη οργανογράμματος, περιγραφής καθηκόντων και κανονισμοί λειτουργίας Υφίσταται εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελεγκτή που τηρείται Εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Δημοτικού Κώδικα για τις εισπράξεις (δειγματοληπτικός έλεγχος) Εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Δημοτικού Κώδικα για τις πληρωμές (δειγματοληπτικός έλεγχος) Εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Δημοτικού Κώδικα για τις προμήθειες (δειγματοληπτικός έλεγχος) Υπάρχει προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Όχι Όχι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν υπάρχει ειδικευμένο προσωπικό στο Δήμο για την εξυπηρέτηση αυτού του τμήματος. ΦΕΚ Β/3013/2012 περί «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας» Δεν προέκυψε πρόβλημα σε ότι αφορά τη διαχείριση και την άσκησή της με βάση τις διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006), αφού στο δείγμα δικαιολογητικών που εξετάσαμε, προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες. Με βάση και τα πιο πάνω το επίπεδο διαχειριστικής οργάνωσης του Δήμου κρίνεται ικανοποιητικό. 19

50 Σημαντικοί συνεργάτες και σχέσεις Οι βασικοί εξωτερικοί συνεργάτες του Δήμου, κατά το χρόνο του ελέγχου, είναι: Αντικείμενο Συνεργάτης Σημειώσεις Τράπεζες Τράπεζα Πειραιώς-Τράπεζα της Ελλάδος-ALPHA BANK-Τ.Π.&Δ.- Πειραιώς LEASING Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α. Ε Ασφαλιστικές εταιρίες INTERLIFE Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρίας Γεν.Ασφαλίσεων, ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Ο Νέος Καλλικρατικός Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/10 «Περί Καλλικράτη», διατηρεί μία κοινωφελή επιχείρηση την «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας» που προέκυψε από τη από συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων 1. «Αρωγή Κοινωφελής Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Νέας Χαλκηδόνας» 2. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας», των δύο πρώην «Καποδιστριακών Δήμων Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας». Λοιπά θέματα Από την έρευνα των βιβλίων και τις πληροφορίες που μας δόθηκαν, προέκυψε ότι δεν υπήρξαν συναλλαγές με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και διευθυντές πέραν αυτών που αφορούν τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις τους. Ο Δήμος εκτός από τους Ορκωτούς Ελεγκτές ελέγχεται και από τους πιο κάτω φορείς με τα αποτελέσματα που αναφέρονται: Φορέας ελέγχου Ελεγκτικό Συνέδριο Ελεγκτικό Συνέδριο Είδος ελέγχου Προληπτικός έλεγχος Κατασταλτικός έλεγχος 20

51 4. Ζητήματα νομικής φύσης Πρακτικά Σχετικά με τα βιβλία πρακτικών που τηρούνται, σημειώνουμε τα εξής: Είδος Βιβλίου Θεώρηση από: Ενημέρωση μέχρι: Σημειώσεις Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμαρχο Για τη χρήση 2013 ήταν ενημερωμένο Πρακτικών Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμαρχο Για τη χρήση 2013 ήταν ενημερωμένο Εκκρεμείς Δίκες από τρίτους σε βάρος του Δήμου Από τις επιστολές και τα έγγραφα που μας προσκομίσθηκαν από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου και συγκεκριμένα λάβαμε απαντήσεις από τους Νομικούς Συμβούλους, κα Δρόσου Ζαμπέτα, κο Παπαδημητρίου Μενέλαο και κο Χήτο-Κιάμο Χρυσόστομο, διαπιστώσαμε ότι εκκρεμούν σημαντικές αγωγές που δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί η τελική έκβασή τους από τους νομικούς στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν σε βάρος των υποχρεώσεων του Δήμου καθώς και το ακριβές ύψος τους κατά την 31/12/2013. Συγκεκριμένα αυτές οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις αφορούν σε: α) Αγωγές εργαζομένων στο Δήμο για καταβολή μισθών, επιδομάτων και της ειδικής παροχής (176 ), οι οποίες έχουν απορριφθεί σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, ωστόσο κατά την άποψη των νομικών, ο Δήμος είναι πιθανό να υποχρεωθεί στην καταβολή τους, που όμως δε μπορεί να προσδιορισθεί το ακριβές ποσό της πιθανής επιβάρυνσης. Ο Δήμος, έναντι των πιθανών υποχρεώσεων, για κάλυψη καταβολής αποζημιώσεων για τις ανωτέρω αγωγές έχει σχηματίσει, από την απογραφή, προβλέψεις ποσού ,00 κατά την 31/12/2013, οποίες κρίνονται επαρκείς. β) Αγωγές τρίτων που απαιτούν εξόφληση των οφειλών του Δήμου προς αυτούς, για πολλές εκ των οποίων, έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αυτών εξοφλήθηκε μέσω της χρηματοδότησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, σε εφαρμογή νόμων της Πολιτείας. γ) Τρεις σοβαρές εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις απαλλοτριώσεων, απόκτησης τμημάτων γης προς όφελος του Δήμου. Συγκεκριμένα αναμένεται η οριστικοποίηση της προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως της εισφοράς σε χρήμα της περιοχής Μπριτάνια και η εξέλιξη των απαλλοτριώσεων των εκτάσεων της MAVA ΑΕ και Πλατεία Ειρήνης, μετά την απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης του Δήμου κατά αποφάσεων άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. δ) Δικαστικές υποθέσεις με δημόσιες υπηρεσίες, Πολεοδομία Βορείου Τομέα Αθήνας και Διεύθυνση Δασών, για σημαντικά πρόστιμα λόγω ανέγερσης αυθαίρετων κτισμάτων. Αναλυτικές πληροφορίες για τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις του Δήμου για εργατικά και διοικητικές διαφορές, αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν. Υπάρχουν αγωγές προμηθευτών οι οποίοι διεκδικούν ποσά που τους οφείλει ο Δήμος και για κάποιες εξ αυτών έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής. Σημειώνεται ότι πλήθος αυτών των διεκδικήσεων εντάχθηκε και εξοφλήθηκε μέσω της χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ενδεικτικά τέτοιες περιπτώσεις όπως αναφέρουν οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 21

52 Αγωγές προμηθευτών με διεκδίκηση πληρωμής οφειλών του Δήμου Α/Α Αντίδικος Κατηγορία αντιδικίας Ποσό που αφορά Στάδιο Αγωγές προμηθευτών με διεκδίκηση πληρωμής οφειλών του Δήμου που έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής 1 ΚΟΝΤΗΣ ΕΠΕ 2 DYNAMART LTD 3 Ε. ΠΑΠΠΑΣ 4 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 5 ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΠΕΘΕ ΛΑΡΙΣΣΑΣ Διαταγή Πληρωμής κατά Δήμου ,00 Διαταγή Πληρωμής κατά Δήμου ,90 Διαταγή Πληρωμής κατά Δήμου ,00 Διαταγή Πληρωμής κατά Δήμου (377/2012) ,81 Αγωγή κατά Δήμου (266/2012) 9.495,93 6 ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΠΕΘΕ ΛΑΡΙΣΣΑΣ Κατασχετήριο κατά Δήμου ,82 Διαταγή Πληρωμής κατά 7 GLASSART Α.Ε. Δήμου ,51 8 ΠΕΡΙΑΛΟΣ Διαταγή Πληρωμής κατά Δήμου ,64 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ημερομηνία συζήτησης ανακοπής 10/5/2016 Μον. Πρωτ Αθηνών αίτηση αναστολής με διατήρηση προσωρινής διαταγής Δήμου κατά DYNAMART LTD. Αναστολή μετά επανάληψη 22/3/2013 επειδή δεν εκδόθηκε απόφαση και ανακοπή 6/5/2014 Ημερομηνία συζήτησης ανακοπής κατασχετηρίου 28/1/2014 Μον. Πρωτ. Αθήνας, ο Δήμος στις 30/1/2013 είχε αιτηθεί αναστολή και ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής αλλά η εκδίκαση ανεβλήθη. Ημερομηνία συζήτησης ανακοπής 11/6/2014 Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας Εκκρεμεί η συζήτηση 12/11/2014 στο Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας, ο Δήμος έχει αιτηθεί αναστολή εκτέλεσης Μον. Πρωτ. Αθηνών 14/10/2013 συζήτηση για την αίτηση αναστολής εκτέλεσης του Δήμου Ειρηνοδικείο Αθηνών 15/4/2013, αναβλήθηκε για 27/2/2015, ο Δήμος έχει αιτηθεί αναστολή εκτέλεσης Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας 15/5/2013 συζητήθηκε ανακοπή του Δήμου κατά της διαταγής πληρωμής, 22/5/2013 συζητήθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών η αγωγή 9 ΕΡΩΔΙΟΣ Ε.Π.Ε. Διαταγή Πληρωμής κατά Δήμου ,05 Μον. Πρωτ. Αθηνών 10/6/2013 συζητήθηκε η ανακοπή 10 ΤΟΧΤΑΜΗΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Αγωγή κατά Δήμου ,39 3ο τμήμα Δ. Εφ. Αθηνών, αναβλήθηκε για 6/10/2014, ο Δήμος έχει αιτηθεί ανακοπή κατά του κατασχετηρίου η οποία θα συζητηθεί στις 8/3/2016 Αγωγές προμηθευτών με διεκδίκηση πληρωμής οφειλών του Δήμου που δεν έχει ακόμη εκδοθεί διαταγή πληρωμής 1 ΑΛΑΦΤΕΚΙΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Βικέντιος, Αλέξανδρος και Νικόλαος ως κληρονόμοι του Μαρίου Αγωγή κατά Δήμου 4.863,50 Εκκρεμεί η συζήτηση στον Άρειο Πάγιο 21/5/ ΚΙΚΑ ΠΑΝΑΓΗ Αγωγή κατά Δήμου Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας, αναβλήθηκε για 26/3/ ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αγωγή κατά Δήμου 4.964,35 Δ' Εφετείο Αθηνών 18ο τμήμα 30/7/

53 Α/Α Αντίδικος Κατηγορία αντιδικίας Ποσό που αφορά Στάδιο 4 ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αγωγή κατά Δήμου 5.395,42 Δ' Εφετείο Αθηνών 18ο τμήμα 30/7/ ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αγωγή κατά Δήμου ,38 Δ' Εφετείο Αθηνών 18ο τμήμα 30/7/ ΜΑΣΤΡΙΚΩΣΤΑ ΚΑΨΑΛΗ Αγωγή κατά Δήμου Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 16/1/ ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Αγωγή κατά Δήμου 6.661,00 Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας αναβλήθηκε για 15/3/ «ΗΧΟΣ ΓΡΑΦΗ ΕΠΕ» Αγωγή κατά Δήμου ,81 Μον. Πρωτ. Αθηνών αναβλήθηκε η αγωγή για 25/1/ XEROX HELLAS ΑΕΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αγωγή κατά Δήμου Ειρηνοδικείο Αθηνών αναβλήθηκε για 19/2/ Αφοί ΜΟΣΧΟΥ και Α. ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ Αγωγή κατά Δήμου Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 17ο τμήμα 14/2/2013, αναβλήθηκε για 26/11/ ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αγωγή κατά Δήμου ,00 Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας 11/12/ ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Έφεση κατά Δήμου Δ. Εφετείο Αθηνών 21/5/ ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ Αγωγή κατά Δήμου 25ο Τρ. Δ. Πρ. Αθηνών αναβλήθηκε για 8/11/ «ΑΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Α.Ε.» Αγωγές κατά Δήμου Αναβολή για 5/6/ «ΑΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Α.Ε.» Εξώδικη Δήλωση κατά Δήμου Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 10/4/ ΙΩ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αγωγή κατά Δήμου Προσφυγή που συζητήθηκε στις 28/3/2013 στο 26ο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 17 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΤΑΚΤΙΚΗ Αγωγή κατά Δήμου 18 Τόλης Αθανασίου Προσφυγή κατά Δήμου 19 Μουντούρης Νεκτάριος Προσφυγή κατά Δήμου 20 Μαραβελάκης Α-Παπαδόπουλος Α Οε Προσφυγή κατά Δήμου 21 Γεοργουσοπούλου Αικατερίνη Προσφυγή κατά Δήμου Αμοιβές για απομαγνητοφώνηση πρακτικών, 2966/2013 απόφαση Μον. Πρωτ. Αθηνών, δεν ασκήθηκε έφεση Θα συζητηθεί ενώπιον του Τρ.Δ.Πλ. Αθηνών στις 1/10/2013 Θα συζητηθεί ενώπιον του Τρ.Δ.Πλ. Αθηνών στις 24/1/2014 Θα συζητηθεί ενώπιον του Τρ.Δ.Πλ. Αθηνών στις 24/1/2014 Θα συζητηθεί ενώπιον του Τρ.Δ.Πλ. Αθηνών στις 24/1/

54 Α/Α Αντίδικος Κατηγορία αντιδικίας Ποσό που αφορά 22 Γαλάνης Στέργιος Προσφυγή κατά Δήμου 26/9/2014 συζητήθηκε ενώπιον του 24ου Δ.Πρ. Αθηνών 23 Κουκουλλάρη Μαρία Προσφυγή κατά Δήμου 8/11/2013 ενώπιον του Τρ.Δ.Πρ. Αθηνών 24 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΣ Αγωγή κατά Δήμου Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 14/2/2013, στις 20/6/2013 συζητήθηκε στο Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας 6 ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Έφεση κατά Δήμου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 4ου τμήματος 15/4/ TEXET A.E. Αγωγή κατά Δήμου ,34 Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας αναβλήθηκε για 5/11/2014 Στάδιο 24

55 Εκκρεμεί η εκδίκαση στο ΣτΕ, αιτήσεων αναίρεσης του Δήμου και της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕΒΕ, η οποία είναι η διάδοχος της ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ που ήταν αρχική εργολήπτρια εταιρεία της ανέγερσης του κτηρίου πολλαπλών χρήσεων - Δημοτικού καταστήματος του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Νέας Χαλκηδόνας. Σύμφωνα με την απάντηση των νομικών συμβούλων του Δήμου, υπάρχουν αγωγές εργαζομένων για αναδρομική καταβολή παροχών-επιδομάτων και συγκεκριμένα της ειδικής μηνιαίας πρόσθετης αμοιβής (176 ). Οι αγωγές αυτές έχουν απορριφθεί σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, ωστόσο κατά την άποψη των νομικών, ο Δήμος είναι πιθανό να υποχρεωθεί στην καταβολή της ειδικής παροχής (176 ), που όμως δε μπορεί να προσδιορισθεί το ακριβές ποσό της πιθανής επιβάρυνσης. Ο Δήμος, έναντι των πιθανών υποχρεώσεων, για κάλυψη καταβολής αποζημιώσεων για τις ανωτέρω αγωγές έχει σχηματίσει, από την απογραφή έναρξης του Καλλικρατικού Δήμου, προβλέψεις ποσού ,00 κατά την 31/12/2013, οποίες κρίνονται επαρκείς. Ενδεικτικά αγωγές εργαζομένων για εργατικά επιδόματα, όπως αναφέρουν οι νομικοί σύμβουλοι, πέραν αυτών που η Οικονομική Επιτροπή μετά από απόφασής της, ρύθμισε προς πληρωμή χωρίς την προσφυγή σε περαιτέρω ένδικα μέσα, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α 1 Αντίδικος ΠΑΝ. ΜΑΚΡΗ και λοιποί 2 ενάγοντες 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΗΣ Ποσό που αφορά ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ κ.λπ ,02 ΑΛΙΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ,58 ΑΛΙΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΛΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ και ΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 8.480,85 6 ΕΛ. ΛΑΓΙΟΥ κλπ Στάδιο Ειδική πρόσθετη αμοιβή, επίδομα ΦΕΚ- Πολιτεία, αναμένεται η σχετική απόφαση από Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (τμήμα εργατικών) Ειδική πρόσθετη αμοιβή 176, επίδομα ΦΕΚ- Πολιτεία, 15/5/2013 συζητήθηκε στο Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας και αναμένεται η σχετική απόφαση. 21/5/2013 εκδικάσθηκε στον Άρειο Πάγο Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας 9/10/2013 απόκρουση αγωγής υπαλλήλων για εργατικά Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 10/10/2013, εργατικά επιδόματα Εργατικά επιδόματα εκκρεμεί συζήτηση στο Εφετείο 21/11/2014 Αφορά ειδική παροχή 176, δεν ασκήθηκε έφεση από την Οικονομική Επιτροπή Επίσης οι νομικοί σύμβουλοι αναφέρουν μία από τις περιπτώσεις των εργαζομένων (σχολικοί φύλακες), που βρίσκεται στα ένδικα μέσα για την ειδική μηνιαία πρόσθετη αμοιβή (176). Ο Δήμος δεν προσέφυγε στα ένδικα μέσα προς τελεσιδίκηση αυτών και η Οικονομική Επιτροπή δεσμεύθηκε και όρισε την πληρωμής τους στην επόμενη χρήση. Δικαστικές υποθέσεις απαλλοτριώσεων σύμφωνα με την απάντηση των νομικών συμβούλων του Δήμου, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α 1 Αντίδικος ΠΕΙΡΑΙΩΣ PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ Κατηγορία αντιδικίας Αίτηση στο τμήμα Απαλλοτριώσεων Τι αφορά Συζητήθηκε στις 13/13/2013 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως από μετατροπή από εισφορά σε γη σε εισφορά σε χρήμα σε σχέση με την Μεμονομένη Πράξη Εφαρμογής Μ1/2007 της περιοχής ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ και αναμένεται η έκδοση απόφασης 25

56 Α/Α Αντίδικος 2 MAVA A.E. 3 ΔΗΜ ΚΑΚΚΑΒΑ Κατηγορία αντιδικίας Αίτηση αναίρεσης για άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στα ΟΤ 243Α και ΟΤ 243Β Τι αφορά Συζητήθηκε στις 27/2/2013 ενώπιον του ΣτΕ αίτηση αναίρεσης του Δήμου κατά της MAVA AE και κατά της υπ' αριθμ /04 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στα ΟΤ243Α και ΟΤ243Β. Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 2247/13 απόφαση του ΣτΕ με την οποία απερρίφθη η αίτηση αναιρέσεως Συζητήθηκε στις 27/2/2013 ενώπιον του ΣτΕ αίτηση αναίρεσης του Δήμου κατά του Δημ. Κάκκαβα και κατά της υπ' αριθμ. 478/05 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αίτηση αναίρεσης για Αθηνών σχετικά με την άρση αναγκαστικής άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ΟΤ448Δ (Πλατεία Ειρήνης). απαλλοτρίωσης στα Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 392/14 απόφαση του ΣτΕ ΟΤ 448Δ με την οποία απερρίφθη η αίτηση αναιρέσεως Δικαστικές υποθέσεις με δημόσιες υπηρεσίες, Πολεοδομία Βορείου Τομέα Αθήνας και Διεύθυνση Δασών, για σημαντικά πρόστιμα λόγω ανέγερσης αυθαίρετων κτισμάτων. Σύμφωνα με τους νομικούς συμβούλους του Δήμου, μετά από δικαστικές αποφάσεις έχουν α) ακυρωθεί επιβληθέντα πρόστιμα ύψους 2 εκ., β) ανεκλήθηκαν πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης 500 χιλ. το καθένα και γ) αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ για αίτηση ακύρωσης του Δήμου κατά του Δημοσίου. 26

57 5. Λογιστικές αρχές-βασικές ελεγκτικές διαδικασίες Βασικές λογιστικές αρχές Οι βασικές λογιστικές αρχές που έχουν καθιερωθεί από την ισχύουσα νομοθεσία είναι: ΑΡΧΗ Η αρχή της εφαρμογής των κανόνων του ιστορικού κόστους Η αρχή της πάγιας χρησιμοποίησης των ίδιων λογιστικών μεθόδων και αρχών Η αρχή της συντηρητικότητας Η αρχή της διαχειριστικής χρήσης και της αυτοτέλειας των χρήσεων Η αρχή της καταχώρησης στα έσοδα κάθε χρήσης μόνο των πραγματοποιημένων και βέβαιων εσόδων που την αφορούν Η αρχή του δουλευμένου των εξόδων και της επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα βέβαια και τα πιθανά έξοδα που την αφορούν Σημειώνεται ότι μία άλλη βασική λογιστική αρχή είναι αυτή της συνέχισης της δραστηριότητας (Going Concern) που για το Δήμο θεωρείται αυτονόητα ότι εφαρμόζεται. Πιο κάτω στην ανάλυση των κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων αναφέρονται εκτενέστερες πληροφορίες για τις λογιστικές αρχές που ισχύουν και εφαρμόζει ο Δήμος, καθώς και ορισμένες άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τις οικονομικές καταστάσεις. Στην πρώτη στήλη των πινάκων αναφέρεται το ερώτημα, στη δεύτερη ο νόμιμος τρόπος χειρισμού του θέματος και στην τρίτη τυχόν αποκλίσεις εφαρμογής από το Δήμο ή χρήση εναλλακτικών επιλογών. Σημειώνεται ότι με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, ορισμένες από τις αρχές θα αλλάξουν. Βασικές ελεγκτικές διαδικασίες Ο έλεγχος επικεντρώνεται σε γενικές και ειδικές λογιστικές συμφωνίες, οι οποίες πιο κάτω κατά την ανάλυση των λογαριασμών θα αναφερθούν συνοπτικά, σε δειγματοληπτικούς ελέγχους δικαιολογητικών και διαδικασιών, αλλά περιλαμβάνει και ορισμένες άλλες διαδικασίες ορισμένες από τις οποίες έχουν ειδική βαρύτητα, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερα σημαντική είναι η εξωτερική επιβεβαίωση ορισμένων κονδυλίων και η εξωτερική λήψη πληροφοριών. Για τις ενέργειες και τα αποτελέσματα ορισμένων από αυτές τις διαδικασίες αναφερόμαστε πιο κάτω. Ερώτημα Απάντηση Παρατηρήσεις Επιστολή από Δικηγόρο για κυριότητα ακινήτων και εμπράγματα βάρη Δεν λάβαμε Επιστολή Δικηγόρου εκκρεμείς δίκες Λάβαμε Λάβαμε Αριθμός Επιστολών σε τράπεζες 5 Λάβαμε Επιστολή από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 2 Λάβαμε Αριθμός επιστολών που στείλαμε σε προμηθευτές και πιστωτές 50 Λάβαμε 26 απαντήσεις Καταμέτρηση διαθεσίμων Πραγματοποιήθηκε Καταμέτρηση αποθεμάτων Πραγματοποιήθηκε Συμφωνία ταμείου Γενικής Λογιστικής με ταμείο Απολογισμού Πραγματοποιήθηκε Δειγματοληπτικός έλεγχος διαδικασίας ανάθεσης προμηθειών Πραγματοποιήθηκε Δειγματοληπτικός έλεγχος διαδικασίας εξόφλησης υποχρεώσεων (πληρωμές) Πραγματοποιήθηκε Δειγματοληπτικός έλεγχος διαδικασίας εισπράξεως απαιτήσεων (εισπράξεις) Πραγματοποιήθηκε 27

58 6. Ανάλυση και έλεγχος λογαριασμών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης Τα κονδύλια του Ισολογισμού της κατά κατηγορία, έχουν ως εξής: 6.1 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει κόστος λογισμικών προγραμμάτων, κόστος μελετών και διάφορα έξοδα που έχει διενεργήσει ο Δήμος και αφορά την οργάνωσή του. Η κίνηση του λογαριασμού είναι η εξής: Ελεγκτικές Διαδικασίες Παρούσα Χρήση Αξία Κτήσης Απογραφή έναρξης 1/1/ ,38 Προσθήκες χρήσης ,60 Αξία κτήσης 31/12/ ,98 Αποσβέσεις Απογραφή έναρξης 1/1/ ,61 Αποσβέσεις χρήσης ,32 Σύνολο αποσβέσεων έως 31/12/ ,93 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/ ,05 Διενεργήσαμε συνολικές συμφωνίες για τον ορθό υπολογισμό και λογιστικό χειρισμό των αποσβέσεων της χρήσης 2013 σύμφωνα με το N. 4110/2013, καθώς και των αποσβέσεων της απογραφής. Ελέγξαμε την ορθή ενημέρωση του Μητρώου Παγίων και τη συμφωνία του με τη Γενική Λογιστική, για τη χρήση Ελέγχθηκε ως προς την ορθή λογιστικοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό σύστημα. Ελέγχθηκε το σύνολο των προσθηκών της χρήσης 2013 ποσού ,60 ως παρακάτω: Ημερομηνία ΧΕΠ Παραστατικό Περιγραφή Ποσό 26/11/ ΤΠΥ 69 ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τοπογραφικές αποτυπώσεις (συν.)-1ος λογαριασμός ,00 11/11/ Α ΤΠΥ4 ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τοπογραφικές αποτυπώσεις (συν.)-2ος λογαριασμός 4.428,00 8/12/2013 ΤΠΥ 140 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. - Προμήθεια προγραμμάτων (software) για τις ανάγκες των Η/Υ του Δήμου 4.944,60 Σύνολο Δείγματος ,60 Σύνολο Προσθηκών ,60 Ποσοστό Δείγματος 100,00% Παρατηρήσεις Από τον έλεγχο του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέκυψαν παρατηρήσεις. 28

59 6.2 Γήπεδα-Οικόπεδα-Αγροτεμάχια ,14 Ο λογαριασμός αφορά εδαφικές εκτάσεις (οικόπεδα, γήπεδα, αγροτεμάχια) που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δήμο. Η κίνηση του λογαριασμού είναι η εξής: Ελεγκτικές Διαδικασίες Παρούσα Χρήση Αξία Κτήσης Υπόλοιπο έναρξης 1/1/ ,61 Προσθήκες χρήσης ,00 Τακτοποίηση αναλογίας οικοπέδου από δωρεά ακινήτου στην οδό Μενάνδρου ,53 Αξία κτήσης 31/12/ ,14 Ελέγξαμε την ορθή ενημέρωση του Μητρώου Παγίων και τη συμφωνία του με τη Γενική Λογιστική, για τη χρήση Δεν πραγματοποιήθηκαν προσθήκες στη χρήση. Το ποσό ,53, αφορά την αναλογία στην αξία κτήσης ακινήτου επί της οδού Μεάνδρου, το οποίο είχε κάνει δωρεά η κ. Καρακώστα Καλλιόπη σε προηγούμενη χρήση. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό είχε καταχωρηθεί μαζί με την αναλογία του κτιρίου στο λογαριασμό «Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων» Ελέγχθηκε ως προς την ορθή λογιστικοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό σύστημα. Παρατηρήσεις Από τον έλεγχο του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέκυψαν παρατηρήσεις. 6.3 Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων ,94 Ο λογαριασμός αφορά κτίρια, εγκαταστάσεις κτιρίων και τεχνικά έργα επί των κτιρίων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δήμο. Η κίνηση του λογαριασμού είναι η εξής: Ελεγκτικές Διαδικασίες Παρούσα Χρήση Αξία Κτήσης Απογραφή έναρξης 1/1/ ,55 Προσθήκες χρήσης ,81 Μεταφορά αναλογίας οικοπέδου της δωρεάς ακινήτου στην οδό Μενάνδρου σε ορθό λογαριασμό ,53 Αξία κτήσης 31/12/ ,83 Αποσβέσεις Απογραφή έναρξης 1/1/ ,43 Αποσβέσεις χρήσης ,46 Σύνολο αποσβέσεων έως 31/12/ ,89 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/ ,94 Διενεργήσαμε συνολικές συμφωνίες για τον ορθό υπολογισμό και λογιστικό χειρισμό των αποσβέσεων της χρήσης 2013 σύμφωνα με το N. 4110/2013, καθώς και των αποσβέσεων της απογραφής. Ελέγξαμε την ορθή ενημέρωση του Μητρώου Παγίων και τη συμφωνία του με τη Γενική Λογιστική, για τη χρήση Ελέγχθηκε ως προς την ορθή λογιστικοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό σύστημα. 29

60 Ελέγχθηκε το σύνολο των προσθηκών της χρήσης 2013 ποσού ,81 ως παρακάτω: Ημερομηνία ΧΕΠ Παραστατικό Περιγραφή Ποσό 5/12/ ΤΠΥ 24 ΣΤΕΦΑΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε. Για την εξόφληση του 1ου Λογαριασμού του έργου "Κατασκευή αγωγών σύνδεση διαφόρων ακινήτων" ,53 6/12/2013 ΤΠΥ 32 ΣΤΕΦΑΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε. Για την εξόφληση του 2ου Λογαριασμού του έργου "Κατασκευή αγωγών σύνδεση διαφόρων ακινήτων" 3.196,28 Σύνολο Δείγματος ,81 Σύνολο Προσθηκών ,81 Ποσοστό Δείγματος 100,00% Παρατηρήσεις Από τον έλεγχο του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέκυψαν παρατηρήσεις. 6.4 Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις-Λοιπά Μηχανήματα ,06 Ο λογαριασμός αφορά μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δήμο. Η κίνηση του λογαριασμού είναι η εξής: Ελεγκτικές Διαδικασίες Παρούσα Χρήση Αξία Κτήσης Απογραφή έναρξης 1/1/ ,42 Προσθήκες χρήσης ,00 Αξία κτήσης 31/12/ ,42 Αποσβέσεις Απογραφή έναρξης 1/1/ ,12 Αποσβέσεις χρήσης ,24 Σύνολο αποσβέσεων έως 31/12/ ,36 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/ ,06 Διενεργήσαμε συνολικές συμφωνίες για τον ορθό υπολογισμό και λογιστικό χειρισμό των αποσβέσεων της χρήσης 2013 σύμφωνα με το N. 4110/2013, καθώς και των αποσβέσεων της απογραφής. Ελέγξαμε την ορθή ενημέρωση του Μητρώου Παγίων και τη συμφωνία του με τη Γενική Λογιστική, για τη χρήση Ελέγχθηκε ως προς την ορθή λογιστικοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό σύστημα. Ελέγχθηκε το σύνολο των προσθηκών της χρήσης ποσού 3.813,00 που αφορά την προμήθεια μηχανήματος και εξαρτημάτων «Jayka Picollo RTU» ως τιμολόγιο - δελτίο αποστολής 13/ του προμηθευτή «ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». Παρατηρήσεις Από τον έλεγχο του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέκυψαν παρατηρήσεις. 30

61 6.5 Μεταφορικά Μέσα ,38 Ο λογαριασμός αφορά διάφορα οχήματα με τα οποία ο Δήμος πραγματοποιεί μεταφορές και μετακινήσεις του προσωπικού και των υλικών αγαθών του (λεωφορεία, απορριμματοφόρα, ρυμουλκά οχήματα ειδικής χρήσης). Η κίνηση του λογαριασμού είναι η εξής: Ελεγκτικές Διαδικασίες Παρούσα Χρήση Αξία Κτήσης Απογραφή έναρξης 1/1/ ,54 Προσθήκες χρήσης ,36 Αξία κτήσης 31/12/ ,90 Αποσβέσεις Απογραφή έναρξης 1/1/ ,73 Αποσβέσεις χρήσης ,79 Σύνολο αποσβέσεων έως 31/12/ ,52 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/ ,38 Διενεργήσαμε συνολικές συμφωνίες για τον ορθό υπολογισμό και λογιστικό χειρισμό των αποσβέσεων της χρήσης 2013 σύμφωνα με το N. 4110/2013, καθώς και των αποσβέσεων της απογραφής. Ελέγξαμε την ορθή ενημέρωση του Μητρώου Παγίων και τη συμφωνία του με τη Γενική Λογιστική, για τη χρήση Ελέγχθηκε ως προς την ορθή λογιστικοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό σύστημα. Ελέγχθηκε το σύνολο των προσθηκών της χρήσης ποσού ,36 που αφορά ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης πρέσας «DAIMLER CHRYSLER τύπου ΕΟ 4/57 LL» το οποίο ήρθε στην κυριότητα του Δήμου μετά από τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης υπ αρ / , η οποία το προέβλεπε. Παρατηρήσεις Από τον έλεγχο του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέκυψαν παρατηρήσεις. 6.6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ,57 Ο λογαριασμός αφορά τα έπιπλα, τον λοιπό εξοπλισμό και τα λογισμικά προγράμματα του Δήμου. Η κίνηση του λογαριασμού είναι η εξής: Ελεγκτικές Διαδικασίες Παρούσα Χρήση Αξία Κτήσης Απογραφή έναρξης 1/1/ ,41 Προσθήκες χρήσης ,16 Αξία κτήσης 31/12/ ,57 Αποσβέσεις Απογραφή έναρξης 1/1/ ,25 Αποσβέσεις χρήσης ,75 Σύνολο αποσβέσεων έως 31/12/ ,00 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/ ,57 Διενεργήσαμε συνολικές συμφωνίες για τον ορθό υπολογισμό και λογιστικό χειρισμό των αποσβέσεων της χρήσης 2013 σύμφωνα με το N. 4110/2013, καθώς και των αποσβέσεων της απογραφής. 31

62 Ελέγξαμε την ορθή ενημέρωση του Μητρώου Παγίων και τη συμφωνία του με τη Γενική Λογιστική, για τη χρήση Ελέγχθηκε το σύνολο των προσθηκών της χρήσης 2013 ποσού ,16 ως παρακάτω: Ημερομηνία ΧΕΠ Παραστατικό Περιγραφή Ποσό 9/10/ Α ΤΔΑΠ /12/2013 ΤΔΑΠ555 19/12/2013 ΤΔΑΠ549 19/12/2013 ΤΔΑΠ551 31/5/ Α ΤΙΜ ΔΑΠ /12/2013 ΤΙΜ ΔΑΠ313 16/12/2013 ΤΠΥ676 16/12/2013 ΤΠΥ679 16/12/2013 ΤΠΥ677 16/12/2013 ΤΙΜ ΔΑΠ314 16/12/2013 ΤΠΥ678 ΦΟΥΤΖΙΤΣΟΥ -ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ - Προμήθεια scanner FI-6130LA 996,30 ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - Προμήθεια οθονών led philips Α.Μ.32/ ,00 ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - Προμήθεια Η/Υ Quest Xpand Business Power Α.Μ.32/ ,40 ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - Προμήθεια εκτυπωτών HP LaserJet P ,48 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΑΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε - Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας για παιδικές χαρές-σχολεία Α.Μ.21/ ,50 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ Ε.Π.Ε.-Συστήματα Ασφαλείας - προμήθεια & εγκατάσταση ηλ/κων συστημάτων συναγερμών σε διάφορα κτίρια του δήμου (Α.Μ. 78/2013) 2.125,44 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ Ε.Π.Ε.-Συστήματα Ασφαλείας - προμήθεια & εγκατάσταση ηλ/κων συστημάτων συναγερμών σε διάφορα κτίρια του δήμου (Α.Μ. 78/2013) 430,50 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ Ε.Π.Ε.-Συστήματα Ασφαλείας - προμήθεια & εγκατάσταση ηλ/κων συστημάτων συναγερμών σε διάφορα κτίρια του δήμου (Α.Μ. 78/2013) 344,40 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ Ε.Π.Ε.-Συστήματα Ασφαλείας - προμήθεια & εγκατάσταση ηλ/κων συστημάτων συναγερμών σε διάφορα κτίρια του δήμου (Α.Μ. 78/2013) 98,40 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ Ε.Π.Ε.-Συστήματα Ασφαλείας - προμήθεια ηλ/κων συστημάτων συναγερμών σε διάφορα κτίρια του δήμου (Α.Μ. 78/2013) 1.137,75 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ Ε.Π.Ε.-Συστήματα Ασφαλείας - προμήθεια & εγκατάσταση ηλ/κων συστημάτων συναγερμών σε διάφορα κτίρια του δήμου (Α.Μ. 78/2013) 246,00 31/12/2013 ΤΑΚΤ6014 SPIDER-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - Προμήθεια κάδων απορριματοδεκτών ΑΜ 85/2013 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 60 ΣΕ ,99 Σύνολο Δείγματος ,16 Σύνολο Προσθηκών ,16 Ποσοστό Δείγματος 100,00% Παρατηρήσεις Από τον έλεγχο του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέκυψαν παρατηρήσεις. 6.7 Πάγιες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,95 Γενικές πληροφορίες Ο λογαριασμός αφορά πάγιες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης του Δήμου όπως πλατείες, άλση, παιδότοπους, οδικό δίκτυο, πεζόδρομους. Η κίνηση του λογαριασμού είναι η εξής: 32

63 Λογαριασμός Αξία κτήσης έναρξης 1/1/2013 Προσθήκες χρήσης 2013 Αξία κτήσης λήξης 31/12/2013 Αποσβέσεις έναρξης 1/1/2013 Αποσβέσεις χρήσης 2013 Αποσβέσεις λήξης 31/12/2013 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2013 Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως ,06 0, , , , , ,74 Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως , , , , , , ,73 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως ,00 0, , , , , ,51 Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως ,52 0, , , , , ,52 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ,37 0, , , , , ,45 17 Πάγιες (Μόνιμες) Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσεως , , , , , , ,95 33

64 Ελεγκτικές Διαδικασίες Διενεργήσαμε συνολικές συμφωνίες για τον ορθό υπολογισμό και λογιστικό χειρισμό των αποσβέσεων της χρήσης 2013 σύμφωνα με το N. 4110/2013, καθώς και των αποσβέσεων της απογραφής. Ελέγξαμε την ορθή ενημέρωση του Μητρώου Παγίων και τη συμφωνία του με τη Γενική Λογιστική, για τη χρήση Ελέγχθηκε ως προς την ορθή λογιστικοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό σύστημα. Ελέγχθηκε το σύνολο των προσθηκών της χρήσης 2013 ποσού ,87 ως παρακάτω: Ημερομηνία ΧΕΠ Παραστατικό Περιγραφή Ποσό Έργο "Μελέτη οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης" για το Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας" 31/12/ /12/ /12/2013 μτφ από 15 σε 17 ΤΠΥ ος λογαριασμός ,49 μτφ από 15 σε 17 ΤΠΥ ος λογαριασμός ,32 μτφ από 15 σε 17 ΤΠΥ ος λογαριασμός ,20 31/12/2013 μτφ από 15 σε 17 ΤΠΥ ος λογαριασμός ,35 5/7/ Α ΤΠΥ ος λογαριασμός ,65 5/7/ Α ΤΠΥ ος λογαριασμός ,40 28/1/ Α ΤΠΥ ος λογαριασμός ,40 7/5/ Α ΤΠΥ ος λογαριασμός ,20 Σύνολο που αφορά προμηθευτή ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε ,01 Έργο "Περιβαλλοντικές ακουστικές παρεμβάσεις στις εργ. Κατοικίες προτ. Βελτιώσεις στις οδ. Υποδομές για την πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α. και παρεμβάσεις αστ. περιβ/ντος για την εξοικ. Ενέργειας και βελτίωση του μικροκλίματος στον πεζόδρομο κατά μήκος της Λ. Δεκελείας" 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2013 μτφ από 15 σε 17 ΤΙΜ ΤΕ 66 1ος λογαριασμός ,20 μτφ από 15 σε 17 ΤΙΜ ΤΕ 69 2ος λογαριασμός (Έναντι) ,75 μτφ από 15 σε 17 ΤΙΜ ΤΕ 70 2ος λογαριασμός ,04 μτφ από 15 σε 17 ΤΙΜ ΤΕ 72 3ος λογαριασμός ,36 μτφ από 15 σε 17 ΤΙΜ ΤΕ 75 4ος λογαριασμός ,95 μτφ από 15 σε 17 ΤΙΜ ΤΕ 78 5ος λογαριασμός ,00 μτφ από 15 σε 17 ΤΙΜ ΤΕ 84 6ος λογαριασμός ,44 μτφ από 15 σε 17 ΤΙΜ ΤΕ 85 7ος λογαριασμός ,70 31/12/2013 μτφ από 15 σε 17 ΤΙΜ ΤΕ 87 8ος λογαριασμός ,72 24/1/ Α ΤΙΜ ΤΕ 92 9ος λογαριασμός ,79 4/4/ Α ΤΙΜ ΤΕ 93 9ος λογαριασμός ,22 29/6/ Α ΤΙΜ ΤΕ 94 10ος λογαριασμός ,69 Σύνολο που αφορά προμηθευτή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ "ΕΡΓΟΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,86 Σύνολο Δείγματος ,87 Σύνολο Προσθηκών ,87 Ποσοστό Δείγματος 100,00% 34

65 Από τον έλεγχο του συγκεκριμένου λογαριασμού προέκυψε ότι το τιμολόγιο αρ.1266 του προμηθευτή «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.» που αφορούσε τον 8ο λογαριασμό του έργου «Μελέτη οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης» και ποσού ,20, έχει καταχωρηθεί λάθος λόγω αναριθμητισμού ενώ το σωστό ποσό ήταν ,20. Παρατηρήσεις Από τον έλεγχο του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέκυψαν παρατηρήσεις. 6.8 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση , Έργα υπό εκτέλεση ,88 Γενικές πληροφορίες Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει το κόστος των τμημάτων έργων και μελετών που έχουν πιστοποιηθεί και τιμολογηθεί αλλά που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την , το κόστος αποζημιώσεων σε θιγόμενους από ρυμοτομία έως την και την αξία των οχημάτων, που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing), τα οποία παρέλαβε, έχει στην κατοχή του και χρησιμοποιεί στην υπηρεσία της καθαριότητας ο Καλλικρατικός Δήμος κατά την Περιγραφή Ποσό Έργα υπό εκτέλεση ,58 Απαλλοτριώσεις ακινήτων ,30 Σύνολο ,88 Στη χρήση 2013 πραγματοποιήθηκαν προσθήκες συνολικού ποσού ,43 που αφορούν στο σύνολό τους τμήματα συνεχιζόμενων έργων και ολοκληρώθηκαν έργα συνολικού κόστους ,68 που μεταφέρθηκαν σε πάγια. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται αναλυτικά το κόστος ανά έργο σε εξέλιξη της , το κόστος ανά έργο που διενεργήθηκε στη χρήση 2013, το κόστος ανά έργο που ολοκληρώθηκε στο 2013 και το κόστος των έργων που έμειναν μη ολοκληρωμένα την

66 Περιγραφή Κόστος έργων Κόστος στη 1/1/2013 χρήση 2013 Έργα υπό Εκτέλεση Ολοκλήρωση έργων στη χρήση 2013 Κόστος μη ολοκληρωμένων έργων 31/12/2013 Ανέγερση κτιρίου 2ου παραρτήματος κέντρου προσχολικής αγωγής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας , ,70 0, ,70 Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού στη Δημοτική ενότητα.ν. Χαλκηδόνας 0, ,88 0, ,88 Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων , , ,81 0,00 Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας του Δ.Ν.Φ ,83 0,00 0, ,83 Επέκταση δικτύου συλλογής ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας 0, ,67 0, ,67 Ανακατασκευή πεζοδρομίων διαφόρων περιοχών Δ.Ν.Φ , ,00 0, ,50 Περιβαλλ. & ακουστικές παρεμβάσεις στις εργ. κατοικ., πρότυπες βελτ. στις οδικές υποδομές για την πρόσβ. ατόμων με ειδ. ανάγκες & παρεμβ. αστικού περιβαλλ. για την εξοικ. ενέργειας & βελτ. του μικροκλίματος στον πεζοδρ. κατά μήκος της Λ. Δεκελείας , , ,86 0,00 Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής και στατικής μελέτης βρεφονηπιακού σταθμού ση Ν ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 8.610,00 0,00 0, ,00 Τοπογραφικές αποτυπώσεις , , ,00 0,00 Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης στο δήμο Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ , , ,01 0,00 Σύνολο έργων υπό εκτέλεση , , , ,58 Απαλλοτριώσεις Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 Απαλλοτριώσεις ακινήτων ,30 0,00 0, ,30 Γενικό Σύνολο , , , ,88 36

67 Ελεγκτικές Διαδικασίες Ελέγχθηκε ως προς την ορθή λογιστικοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό σύστημα. Ελέγξαμε την ορθή νομιμότητα των ενταλμάτων πληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. Επί του συνόλου των προσθηκών της χρήσης 2013 ελέγξαμε δείγμα δικαιολογητικών ποσού ,63 ως παρακάτω: Ημερομηνία ΧΕΠ Παραστατικό Περιγραφή Ποσό 9/4/ Α ΤΙΜ Π.Υ /5/ Α ΤΙΜ Π.Υ /12/ Α ΤΙΜ Π.Υ /12/ Α ΤΙΜ Π.Υ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. - 2ος λογαριασμός για το έργο: "Ανέγερση κτιρίου 2ου παραρτήματος κέντρου προσχολικής αγωγής (ΕΣΠΑ)" ,24 ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. - 3ος λογαριασμός για το έργο: "Ανέγερση κτιρίου 2ου παραρτήματος κέντρου προσχολικής αγωγής (ΕΣΠΑ)" ,30 ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. - Ανέγερση κτιρίου 2ου παραρτήματος κέντρου προσχολικής αγωγής (6ος λογ/σμος ΕΣΠΑ) ,20 ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. - 7ος λογαριασμός του έργου "Ανέγερση κτιρίου 2ου παραρτήματος κέντρου προσχολικής αγωγής (ΕΣΠΑ)" ,01 23/12/ Α ΤΙΜ Π.Υ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. - 2ος λογαριασμός για το έργο: "Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Χαλκηδόνας" ,88 Σύνολο Δείγματος ,63 Σύνολο Προσθηκών ,43 Ποσοστό Δείγματος 55,23% Σημειώνεται ότι ποσό ,18 από τις προσθήκες της χρήσης, έχει ελεγχθεί και αναφέρεται στους αντίστοιχους λογαριασμούς παγίων, καθότι τα συγκεκριμένα έργα ολοκληρώθηκαν στη χρήση. Παρατηρήσεις Από τον έλεγχο του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέκυψαν παρατηρήσεις Οχήματα καθαρισμού με συμβάσεις ,65 Γενικές πληροφορίες Ο λογαριασμός, αφορά, το συνολικό κόστος μίσθωσης ποσού ,65, με το δικαίωμα της επαναγοράς, οχημάτων-απορριμματοφόρων βάσει της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης - «leasing» (3398/ ) η οποία συνάφθηκε από τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας με σκοπό την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου. Αναλυτικά τα οχήματα και το κόστος αυτών, βάσει συμβάσεων, είναι τα εξής: Αριθμός Οχημάτων Κυβισμός / (1)+(2) -1-2 Περιγραφή Οχήματος Τύπος κινητήρα Κόστος Οχήματος Μίσθωμα ΦΠΑ Σύμβαση χρημ. Μίσθωσης υπ αριθμ. 3398/ Ημιφορτηγά ανατρεπόμενα mercendes benz 316/37 CHASSIS 1700cc , , ,63 1 Αυτοκίνητο αποκομιδής mercendes benz AXOR 6374cc , , ,92 2 αυτοκίνητα αποκομιδής με συμπιεστή ISUZU 4HK1-XS 5193cc , , ,74 37

68 Αριθμός Οχημάτων Περιγραφή Οχήματος Κυβισμός / Τύπος κινητήρα (1)+(2) -1-2 Κόστος Οχήματος Μίσθωμα ΦΠΑ 1 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο mercendes benz ATEGO 6374cc , , ,98 1 Αυτοκίνητο με ανυψούμενη ειδική πλατφόρμα MITSUBISI CANTER 4899cc , , ,22 1 Αυτοκίνητο ρυμούλκα ειδικών χρήσεων 4Χ4 mercendes benz ACTROS 15928cc , , ,98 1 Αυτοκίνητο σάρωθρο αναρροφητικό σκούπα BUCHER CC - mercendes benz diesel 4250cc , , ,19 1 Αυτοκίνητο σάρωθρο αναρροφητικό σκούπα BUCHER City Cat - VM 2970cc , , ,02 Μηχανές συμπιέσεως ελκόμενες HAS , , ,97 Σύνολο , , ,65 Ελεγκτικές Διαδικασίες Ελέγχθηκε ως προς την ορθή λογιστικοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό σύστημα. Παρατηρήσεις Από τον έλεγχο του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέκυψαν παρατηρήσεις. Γενική Παρατήρηση επί της πάγιας περιουσίας Στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης και στο μητρώο παγίων του Δήμου, έχουν περιληφθεί πάγια περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία εκκρεμούν ζητήματα νομιμοποίησής τους (Κένταυρος, Τσιπουράδικο, Τρίγωνο κλπ). Από τον έλεγχο μας διαπιστώσαμε ότι ο Δήμος δεν έχει ολοκληρώσει και οριστικοποιήσει την πάγια περιουσιακή του κατάσταση, δημιουργώντας πλήρες Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας με διακεκριμένα κάθε ακίνητο, έργο που κατέχει, τους νόμιμους τίτλους, την αξία απόκτησής τους και τις πηγές χρηματοδότησής τους. Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να καταγραφεί, να νομιμοποιηθεί και να αποτιμηθεί το σύνολο της πάγιας περιουσίας του Δήμου όπως προβλέπεται από το νόμο. Η ανωτέρω διαδικασία απαιτείται για την ορθή και ολοκληρωμένη απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου με το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά. Η πλήρης απογραφή και αποτίμηση της πάγιας περιουσίας του Δήμου αποτελεί σημαντικό έργο και θα βοηθήσει στο να ελέγχεται κάθε μεταβολή της πάγιας περιουσιακής του κατάστασης καθώς και η αξιοποίησή της. 6.9 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 1.560,12 Τίτλοι πάγιας Επένδυσης ,01 Μείον: Οφειλόμενο κεφάλαιο ,00 Μείον: Προβλέψεις Υποτίμησης ,89 Αξία τίτλων πάγιας επένδυσης 1.560,12 Γενικές πληροφορίες Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει το κόστος κτήσης των συμμετοχών του Δήμου στην «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος», στην εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕ» και στην «Περιφερειακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαν. Φυσικού Αερίου Κεντρικής Αττικής - Αθηναϊκό Αέριο». 38

69 Η αποτίμηση των συμμετοχών αυτών έγινε στην αξία κτήσης τους, ενώ σχηματίστηκαν προβλέψεις υποτίμησης στις περιπτώσεις που υπήρξε απώλεια του εισφερόμενου κεφαλαίου και η τρέχουσα αξία αυτών ήταν μικρότερη από την αξία κτήσης τους σύμφωνα με τον τελευταίο νόμιμα συνταγμένο ισολογισμό τους. Η ανάλυση των συμμετοχών είναι η εξής: 39

70 Επωνυμία Επιχείρησης % Συμμετοχής Αξία κτήσης 1/1/2013 Προβλέψεις υποτίμησης 1/1/2013 Προβλέψεις στην παρούσα χρήση Αξία κτήσης 31/12/2013 Οφειλόμενο κεφάλαιο 31/12/2013 Προβλέψεις υποτίμησης έως 31/12/2013 Υπόλοιπο 31/12/2013 «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας» 100,00% , , , , ,53 0,00 ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε. 3,31% , , , ,57 0,00 Περιφερειακή Ανώνυμη Εταιρία Διαν. Φυσικού Αερίου Κεντρικής Αττικής - Αθηναϊκό Αέριο 0,59% 6.894, ,71 462, , , ,12 Γενικό σύνολο , , , , , , ,12 40

71 Ελεγκτικές Διαδικασίες Ελέγξαμε την ορθή λογιστικοποίηση των κονδυλίων της παρούσας χρήσης, καθώς και την αποτίμηση των συμμετοχών αυτών την 31/12/2013, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/99. Οι «τίτλοι πάγιας επένδυσης» που εμφανίζονται στον ισολογισμό ποσού 1.560,12, αφορούν τη συμμετοχή του Δήμου σε μία δημοτική επιχείρηση και δύο ανώνυμες εταιρείες. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε σημειώνεται ότι: α) Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας», με καταβλημένο κεφάλαιο ποσού ,53, αποτιμημένη σε μηδενική αξία, καθότι σε προηγούμενες χρήσεις έχει διενεργηθεί ισόποση πρόβλεψη υποτίμησης, αφού τα κεφάλαια της επιχείρησης είχαν απολεσθεί. Το οφειλόμενο κεφάλαιο ποσού ,00, που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εξαλειφθεί καθότι προκύπτει ως υποχρέωση καταβολής από τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Νέας Χαλκηδόνας προς την πρώην «Αρωγή-Κοινωφελή Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Νέας Χαλκηδόνας» η οποία συγχωνεύτηκε στην ανωτέρω επιχείρηση και ως εκ τούτου δεν δύναται να εκτελεστεί. β) Η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.», με καταβλημένο κεφάλαιο ποσού ,58, αποτιμημένη σε μηδενική αξία. Ο Δήμος στην παρούσα χρήση σχημάτισε ισόποση πρόβλεψη υποτίμησης ποσού ,58, επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της χρήσης και ισόποσα τα ίδια κεφάλαιά του, αφού σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό της 31/12/2013 τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας είχαν απολεσθεί και είχαν καταστεί αρνητικά. γ) Η «Περιφερειακή Α.Ε. Διανομής Φυσικού Αερίου Κ. Αττικής», με καταβεβλημένο κεφάλαιο ποσού 6.894,90, αποτιμημένη στην τρέχουσα αξία της ποσού 1.560,12. Στην παρούσα χρήση ο Δήμος διενήργησε πρόβλεψη υποτίμησης σε βάρος των αποτελεσμάτων του ποσού 462,07. Ως τρέχουσα αξία στην αποτίμηση των ανωτέρω επιχειρήσεων λήφθηκε η εσωτερική λογιστική αξία της με βάση το νόμιμα συντεταγμένο και δημοσιευμένο Ισολογισμό τους της 31/12/2013. Παρατηρήσεις Από τον έλεγχο του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέκυψαν παρατηρήσεις Αποθέματα ,30 Γενικές πληροφορίες Στο λογαριασμό αυτό συγκεντρώνεται το κόστος των αποθεμάτων που προέκυψε από φυσική απογραφή (καταμέτρηση) την Τα αποθέματα αυτά αφορούν κυρίως ανταλλακτικά παγίων, είδη καθαριότητας, ηλεκτρολογικά υλικά, γραφική ύλη, λοιπά αναλώσιμα υλικά για τις ανάγκες του Δήμου. Στη χρήση του 2013 τα αναλώσιμα υλικά διαμορφώθηκαν ως εξής: Ελεγκτικές Διαδικασίες Αρχικό Απόθεμα Αναλωσίμων ,78 Πλέον: Αγορές Αναλωσίμων Υλικών Χρήσης ,26 Μείον: Τελικό απόθεμα Αναλωσίμων Υλικών ,30 Κόστος Αναλωθέντων Υλικών ,74 Ελέγχθηκε ως προς την ορθή λογιστικοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό σύστημα και την εισαγωγή στις αποθήκες. Οι αγορές της χρήσης 2013, ποσού ,26 αφορούν την προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα, θέρμανση, υλικά ηλεκτροφωτισμού, προμήθεια χημικού υλικού, είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού, γραφική ύλη, φυτά, υλικά συντήρησης κτιρίων, άλλα αναλώσιμα υλικά καθώς κι ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων. Στην παρούσα χρήση όπως και στην προηγούμενη, ο Δήμος, τήρησε ολοκληρωμένες λογιστικέςδιαχειριστικές αποθήκες για τα αναλώσιμα υλικά του. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η παρακολούθηση της 41

72 διαχείρισης των αναλωσίμων υλικών κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή τους, καθώς και η εσωλογιστική αποτίμηση των αποθεμάτων των αναλωσίμων υλικών που προέκυψαν από τη φυσική απογραφή της , ποσού ,30, με βάση τη μέση τιμή αγοράς τους, μία από τις παραδεκτές αρχές αποτίμησης που προβλέπεται από το Π.Δ. 315/1999 «περί Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ο.Τ.Α. και περιεχομένου του Προϋπολογισμού» όπως ισχύει. Παρατηρήσεις Από τον έλεγχο του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέκυψαν παρατηρήσεις Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ,38 Γενικές Πληροφορίες Οι ανωτέρω απαιτήσεις αφορούν στο σύνολό τους απαιτήσεις από ιδιώτες βάσει χρηματικών καταλόγων. Τα ανείσπρακτα υπόλοιπα απαιτήσεων των βεβαιωμένων χρηματικών καταλόγων του Δήμου κατά την 31/12/2013, αφορούν αναλυτικά στις παρακάτω κατηγορίες: Ελεγκτικές Διαδικασίες Υπόλοιπο Κατηγορία Βεβαιωτικών Καταλόγων 31/12/2013 Πρόστιμα αυθαιρέτων ,33 Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ,99 Δημοτικά τέλη Δημοτικός φόρος μη ηλεκτροδοτούμενων ,88 Πρόστιμα για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ,03 Πρόστιμα ΚΟΚ ,37 Τέλη και πρόστιμα χρήσης κοινόχρηστων χώρων ,73 Δικαιώματα νεκροταφείου 6.185,00 Λοιπά τέλη και δικαιώματα ,05 Σύνολο βεβαιωτικών καταλόγων ,38 Αναλυτικά οι βεβαιώσεις/επαναβεβαιώσεις της χρήσης 2013 ανά κατηγορία εσόδου, οι προσαυξήσεις, οι εισπράξεις, το ανείσπρακτο υπόλοιπο και το ποσοστό είσπραξης αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: Περιγραφή Εσόδου Βεβαιώσεις Προσαυξήσεις Εισπραχθέντα Eπαναβεβαιωθέντα Ανείσπρακτο Υπόλοιπο απαιτήσεων 31/12/2013 Ποσοστό Είσπραξης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.800,00 0,00 0, ,00 0,00% ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 0,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ,63 712, , ,99 10,98% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 610,00 0,00 0,00 610,00 0,00% ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 758,09 2,98 345,56 415,51 45,58% ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ,33 0,00 0, ,33 0,00% ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ,55 258, , ,03 15,57% ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ,39 110,58 949, ,37 6,46% ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 6.558,14 0,00 798, ,00 12,17% 42

73 Ανείσπρακτο Υπόλοιπο απαιτήσεων 31/12/2013 Ποσοστό Είσπραξης Περιγραφή Εσόδου Βεβαιώσεις Προσαυξήσεις Εισπραχθέντα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (2011) ,74 29, , ,88 2,01% ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ,33 27, , ,73 10,49% ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 7.237,78 0,03 39, ,54 0,54% Υποσύνολο επαναβεβαιωθέντων , , , ,38 3,84% Έσοδα που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά στην παρούσα χρήση ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 5.575,00 0,00 0, ,00 0,00% Υποσύνολο βεβαιωθέντων στην χρήση 5.575,00 0,00 0, ,00 0,00% Σύνολο , , , ,38 3,78% Ελέγχθηκε η επαναβεβαίωση των ανείσπρακτων εσόδων την 1/1/2013. Ελέγχθηκαν οι βεβαιώσεις των εσόδων μέσω έκδοσης χρηματικών καταλόγων της χρήσης 2013.Συγκεκριμένα στη παρούσα χρήση εκδόθηκε χρηματικός κατάλογος ποσού 5.575,00 που αφορά δικαιώματα νεκροταφείου από οφειλές παράτασης ταφής, φύλαξης κιβωτίων, εκταφής, αδιάλυτο και δεν εισπράχθηκε. Ελέγχθηκαν οι εισπράξεις των εσόδων από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους. Στην παρούσα χρήση δε διενεργήθηκαν διαγραφές βεβαιωμένων ανείσπρακτων υπολοίπων. Ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα των γραμματίων είσπραξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. Ελέγχθηκαν οι ανωτέρω ανείσπρακτες απαιτήσεις ως προς την ορθή λογιστικοποίησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Ελέγχθηκε ότι το υπόλοιπο των ανωτέρω ανείσπρακτων εσόδων είναι αυτό που περιλαμβάνει ως «εισπρακτέα υπόλοιπα εσόδων» ο Ταμιακός Απολογισμός των Εσόδων της 31/12/2013. Υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτων δημοτικού νεκροταφείου Ο πρώην Καποδιστριακός Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, κατόπιν πλειοδοτικών δημοπρασιών, εκμίσθωσε το κυλικείο και το ανθοπωλείο του Δημοτικού Νεκροταφείου στον πλειοδότη μισθωτή κο Κουρή Ηλία του Γρηγορίου, με εγγυήτρια την κα Λάσκαρη Καλυψώ, με τα υπ αριθμ. πρωτ. 591/ και 2878/ ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης. Η διάρκεια των μισθώσεων ορίσθηκε στα οχτώ (8) έτη και το μηνιαίο μίσθωμα ορίσθηκε για το κυλικείο σε ποσό ,00 και για το ανθοπωλείο σε ποσό 5.020,00. Ο μισθωτής, σύμφωνα με όρο των συμφωνητικών, χορήγησε εγγυητικές επιστολές αορίστου διάρκειας, συνολικού ποσού ,00: Α/Α Αρ. Εγγυητικής Επιστολής Τράπεζα Ποσό / Eurobank Ergasias , / Eurobank Ergasias , /Δ / MD / Εγνατία Τράπεζα , /Δ / MD / Εγνατία Τράπεζα 6.500,00 Σύνολο ,00 Τον Απρίλιο του 2008 ο μισθωτής υπέβαλε αίτημα προς το Δήμο για περιορισμό της μίσθωσης στο τμήμα που χρησιμοποιεί, χωρίς τροποποίηση του μισθώματος, κάτι που ενέκρινε το Δημοτικό 43

74 Συμβούλιο. Ένα μήνα μετά ο μισθωτής κατέθεσε αγωγή κατά του Δήμου, η οποία απορρίφθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, για αναπροσαρμογή του μισθώματος του κυλικείου. Τον Μάρτιο του 2010 ο μισθωτής με αίτημά του προς το Δήμο, ζήτησε μείωση του μισθώματος, λόγω μείωσης του αριθμού των τάφων, κάτι που απορρίφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο καθότι δεν υπήρξε μείωση τάφων. Το Μάιο του 2010 ο μισθωτής κατέθεσε αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για αναπροσαρμογή του μισθώματος (ασφαλιστικά μέτρα), η οποία απορρίφθηκε και του κοινοποιήθηκε το Το 2011 ο μισθωτής άσκησε κατά του Δήμου αίτημα αναστολής εκτέλεσης ταμειακών βεβαιώσεων, που απορρίφθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Ο μισθωτής συνέχισε να καταβάλλει μειωμένο μίσθωμα μέχρι το Μάρτιο του 2013 και έκτοτε μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2014, όπου έληξε η σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου, ο μισθωτής δεν κατέβαλε κανένα μίσθωμα στο Δήμο. Στο τέλος του 2013 ο μισθωτής αιτήθηκε από το Δήμο τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών, η οποία απορρίφθηκε λόγω αοριστίας. Σε ότι αφορά τα μισθώματα του ανθοπωλείου, ο μισθωτής ήδη από τον Μάιο του 2009 και μέχρι το Φεβρουάριο του 2014, δεν κατέβαλε στο Δήμο κανένα μίσθωμα. Το κυλικείο του Δημοτικού Νεκροταφείου λειτουργούσε χωρίς νόμιμη άδεια λειτουργίας από τις υπηρεσίες του Δήμου, καθότι υπήρχαν πολεοδομικές παραβάσεις. Κατά παράβαση των όρων της διακήρυξης, αντικαταστάθηκαν οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές με άλλες, εκδομένες από ασφαλιστική εταιρεία, διάρκειας ενός έτους και χωρίς την ετήσια αναπροσαρμογή των μισθωμάτων. Συγκεκριμένα: Α/Α Αρ. Εγγυητικής Επιστολής Φορέας Ποσό /02/ /02/ /03/ Εθνική ασφαλιστική ΑΕΓΑ ,00 Εθνική ασφαλιστική ΑΕΓΑ ,00 Εθνική ασφαλιστική ΑΕΓΑ , /03/ Εθνική ασφαλιστική ΑΕΓΑ 6.500,00 Σύνολο ,00 Η Νομική Υπηρεσία του Δήμου είχε ειδοποιήσει εγγράφως τη Διοίκηση του Δήμου από το 2010 μέχρι και το Τον Αύγουστο το υ2013 η Διοίκηση του Δήμου προσκάλεσε το μισθωτή και την εγγυήτρια, με ατομική έγγραφη ειδοποίηση, να καταβάλουν τα οφειλόμενα μισθώματα από το Στο Τέλος του 2013 η Ειδική Ταμίας του Δήμου προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση για τα ταμειακώς βεβαιωμένα και τα ληξιπρόθεσμα οφειλόμενα μισθώματα, η οποία δεν είχε αποτέλεσμα και ο μισθωτής συνέχισε να κάνει χρήση του ακινήτου. Στις αρχές 2014 ο Δήμος αιτείται έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και τον Ιούλιο γίνεται έκθεση βίαιης αποβολής του μισθωτή, οποίος όμως επανήλθε στο χώρο και συνέχισε να λειτουργεί παράνομα. Τον Οκτώβριο του 2014, η νέα Διοίκηση του Δήμου, κατήγγειλε το μισθωτή στην αστυνομία για αυθαίρετη λειτουργία του καταστήματος και κατέθεσε στο Πλημμελειοδικείο Αθηνών μηνυτήρια αναφορά κατά μισθωτή για φθορά περιουσίας και αυτοδικίας. Παρατηρήσεις Σε ότι αφορά τα έσοδα του Δήμου και τις απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών από δημότες διαπιστώθηκαν τα εξής: α) Οι απαιτήσεις από δημότες που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31/12/2013, ποσού ,38, αφορούν κατά ποσό ,38 ανείσπρακτα υπόλοιπα από επαναβεβαίωση εσόδων προηγούμενων χρήσεων και κατά ποσό 5.575,00 ανείσπρακτα υπόλοιπα από τα έσοδα νεκροταφείου που βεβαιώθηκαν στη χρήση. Οι ανείσπρακτες απαιτήσεις ποσού ,38, που είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενες χρήσεις, αφορούν κύρια κατά ποσό ,33 πρόστιμα αυθαιρέτων, κατά ποσό ,02 τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων και πρόστιμα επ αυτών, κατά ποσό ,88 Δημοτικά τέλη Δημοτικό φόρο μη ηλεκτροδοτούμενων, κατά ποσό ,73 τέλη κοινόχρηστων χώρων και πρόστιμα επ αυτών, κατά ποσό ,37 πρόστιμα ΚΟΚ. 44

75 Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι στη χρήση δεν βεβαιώθηκαν έσοδα και ως εκ τούτου δεν εκδόθηκαν χρηματικοί κατάλογοι, οι δε εισπράξεις των εσόδων από χρηματικούς καταλόγους προηγούμενων χρήσεων, κυμάνθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα καθότι ανήλθαν στο ποσό ,23, ποσοστό 3,84% επί του συνόλου. β) Σημαντικές αδυναμίες και προβλήματα στη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων από τέλη δικαιώματα και φόρους από τους δημότες. Συγκεκριμένα: β1) Όσον αφορά τα έσοδα από τέλη και δικαιώματα νεκροταφείου, διαπιστώσαμε ότι, δεν έχει συνδεθεί η διαχείριση, βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων ηλεκτρονικά (online) με το κεντρικό ταμείο του Δήμου με αποτέλεσμα να μην ελέγχεται σε καθημερινή βάση η βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Επίσης διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις πληροφοριακών στοιχείων επί των βεβαιωτικών σημειωμάτων των εσόδων που αφορούν για παράδειγμα τη ζώνη ταφής, τη διάρκεια παραμονής στο νεκροθάλαμο ψυγείου κλπ καθώς και τη μη πλήρη εφαρμογή της επιβολής τελών βάσει της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (υπ αριθμ. 240/ ). Ως εκ τούτου ο έλεγχος μας επιφυλάσσεται και δεν δύναται να υπολογίσει το ακριβές ύψος της απώλειας των εσόδων από τις ανωτέρω αιτίες. Με βάσει τα ανωτέρω επιφυλασσόμαστε για το ύψος των εσόδων καθώς και τις τυχόν απαιτήσεις από δημότες και προτείνουμε άμεσα την αναδιοργάνωση και τον πλήρη έλεγχο των εσόδων του νεκροταφείου όπου θα περιλαμβάνει την πλήρη απογραφή και μηχανοργάνωση ταφών και οστεοφυλακίων, ολοκληρωμένο κανονισμό λειτουργίας, ηλεκτρονική σύνδεση και καθημερινή παρακολούθηση της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων. Επιπλέον, κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να γίνει εκκαθάριση των καταθέσεων που αφορούν εγγυήσεις ταφής, στους αντίστοιχους δημότεςκαταθέτες σε σχέση με τις τυχόν πληρωμές των τελών από αυτούς στο ταμείο του Δήμου και να ερευνηθεί η διαχείρισή του από το Δήμο ώστε να συμπεριληφθεί στην περιουσία του. β2) Όσον αφορά τα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστίασης και κέντρων διασκέδασης διαπιστώθηκε ότι εισπράχθηκαν στο σύνολό τους με τη διαδικασία «οίκοθεν» και ανήλθαν σε ποσό ,35, που αφορούν τέλη της χρήσης κατά ποσό ,29 και των προηγούμενων χρήσεων κατά ποσό ,06. Δεν εκδίδονται χρηματικοί κατάλογοι για το σύνολο των υπόχρεων καταστημάτων και ως εκ τούτου επιφυλασσόμαστε για το ύψος των εσόδων και αντίστοιχα των απαιτήσεων του Δήμου από τα τέλη αυτά, που δεν περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2013. Κατά τη γνώμη μας ο Δήμος θα πρέπει να συντάσσει τουλάχιστον σε ετήσια βάση (στις αρχές του χρόνου) βεβαιωτικούς καταλόγους για το σύνολο των υπόχρεων, που δεν έχουν καταβάλει ως «οίκοθεν» το τέλος αυτό, μετά από διασταύρωση των φορολογικών τους στοιχείων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να οργανώσει ηλεκτρονικά ένα ολοκληρωμένο μητρώο καταστημάτων το οποίο θα αποτελεί το εργαλείο ελέγχου αφενός της έκδοσης αδειών και αφετέρου της βεβαίωσης και είσπραξης των τελών με τη βοήθεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η μη έκδοση βεβαιωτικών καταλόγων για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων, εκτός ότι δεν απεικονίζονται στο σύνολό τους οι απαιτήσεις και τα έσοδα του Δήμου σε κάθε χρήση στις οικονομικές καταστάσεις (Προϋπολογισμός-Απολογισμός, Ισολογισμός) αποτελεί σημαντικό κίνδυνο απώλειας εσόδων για το Δήμο λόγω μη είσπραξης των απαιτήσεων αυτών και των αναλογούντων προσαυξήσεων που δε βεβαιώνονται καθώς και την παραγραφή αυτών λόγω παρέλευσης της πενταετίας. 3) Όσον αφορά τα τέλη κοινόχρηστων χώρων διαπιστώθηκε ότι εισπράχθηκαν στο σύνολο τους με διαδικασία «οίκοθεν» και ανήλθαν σε ποσό ,63, χωρίς την έκδοση αδειών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, όπως απαιτείται από το νόμο. Ως εκ τούτου δε γνωρίζουμε το συνολικό ύψος των τελών κοινοχρήστων χώρων που αφορούν τη χρήση και το τυχόν ανείσπρακτο υπόλοιπο αυτών κατά την 31/12/2013, καθότι δεν έχουν βεβαιωθεί και δεν έχουν εκδοθεί χρηματικοί κατάλογοι γι αυτούς. Κατά τη γνώμη μας ο Δήμος θα πρέπει να επανεξετάσει τις διαδικασίες για την έκδοση των σχετικών αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε συνδυασμό με τη βεβαίωση και την είσπραξη των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, καθότι από το νόμο απαιτείται η ταυτόχρονη εξόφληση του τέλους με την έκδοση της άδειας η οποία και αποτελεί τον τίτλο βεβαίωσης. Απαιτείται να δημιουργηθεί βάση δεδομένων από την Τεχνική Υπηρεσία που θα σχεδιάσει-καταμετρήσει το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου προς εκμετάλλευση, που θα διατίθενται με διαφάνεια κατόπιν αιτήσεων προς χρήση από τους υπόχρεους, ώστε να εισπράττεται το σύνολο των τελών από τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων και να μην υπάρχει απώλεια εσόδων για το Δήμο. 45

76 γ) Το σύστημα λογισμού των απαιτήσεων και είσπραξης των εσόδων που γίνεται από το Δήμο χωρίς έκδοση βεβαιωτικών καταλόγων, με κύρια την είσπραξη των εσόδων του ως «οίκοθεν» παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες και πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί. Επισημαίνουμε την ιδιαίτερη σημασία αυτής της λειτουργίας και τους κινδύνους που ενέχει για απώλεια εσόδων. Η πάγια επιδίωξη του Δήμου θα πρέπει να είναι η μηχανογραφική καταγραφή και παρακολούθηση των απαιτήσεων κατά οφειλέτη, ώστε να λογίζονται στη χρήση όλα τα έσοδα που την αφορούν, να επιδιώκεται η ταχύτερη δυνατή είσπραξη τους και να υποστηρίζεται η διαδικασία μηχανογραφικά, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και αποτροπή τυχόν απώλειας εσόδων. Αυτές οι αδυναμίες εξετάζονται από την παρούσα Διοίκηση σε βάθος για την πιθανή διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων αντιμετώπισής τους. Η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης όλων των εσόδων του Δήμου από τους δημότες που αφορούν τη χρήση, εκτός του ότι απαιτείται από το νόμο, δημιουργεί τη βάση της προγραμματισμένης, ισόνομης, ορθολογικής και με διαφάνεια διαχείρισης των οικονομικών του Δήμου. Κατά τη γνώμη μας πρέπει να ενταθούν οι διαδικασίες ορθής και πλήρους βεβαίωσης αλλά και να εφαρμοσθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες είσπραξης των εσόδων του Δήμου που προβλέπονται, είτε αυτές απορρέουν από την εκτέλεση συμβάσεων είτε από τον Κ.Ε.Δ.Ε., καθότι η εισπραξιμότητα στη χρήση ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, έως μηδενικά. Η λειτουργία ενός επαρκούς συστήματος διαχειριστικής και λογιστικής παρακολούθησης των εσόδων απαιτεί την έγκαιρη και ορθή βεβαίωση των εσόδων, αλλά και την ταχεία είσπραξή τους. Το ζήτημα της έγκαιρης και ορθής βεβαίωσης των εσόδων, αλλά και της ταχείας είσπραξής τους, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ειδικής μελέτης, για κάθε κατηγορία εσόδων. Από τη μελέτη πρέπει να προκύψουν οι πρακτικοί τρόποι για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, αλλά και η λειτουργία ενός επαρκούς συστήματος διαχειριστικής και λογιστικής παρακολούθησης των εσόδων. Στις νέες συνθήκες, με το δραστικό περιορισμό των κρατικών ενισχύσεων στους Δήμους, το ζήτημα της είσπραξης των εσόδων τους από βεβαιωτικούς καταλόγους, αποκτά ζωτική σημασία Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες ,42 Μείον: Προβλέψεις ,42 0,00 Γενικές πληροφορίες Ο λογαριασμός «Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες» περιλαμβάνει το σύνολο των επισφαλών και επίδικων απαιτήσεων όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά την και ο λογαριασμός «Προβλέψεις» περιλαμβάνει το σύνολο των σωρευμένων προβλέψεων μέχρι και την παρούσα χρήση. Αναλυτικά οι επισφαλείς απαιτήσεις και οι προβλέψεις αυτών αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 46

77 Περιγραφή Εσόδου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας Σύνολο απαιτήσεων 31/12/2012 Προβλέψεις μη είσπραξης έως 31/12/2012 Προσαυξήσεις 2013 Εισπράξεις 2013 Διορθώσεις 2013 Υπόλοιπο απαιτήσεων 31/12/2013 Προβλέψεις 2013 Προβλέψεις μη είσπραξης έως 31/12/2013 ΚΙΚΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1.129, , , , ,34 ΓΙΑΤΖΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 454,51 454,51 454,51 454,51 454,51 ΚΑΤΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ , , , , ,68 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3.099, , , , ,90 ΔΕΛΗΟΛΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΛΕΑΝΘΗΣ , , , , ,36 ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ , , , , ,32 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOMUS Ε.Π.Ε. POSTERS ΑΘΗΝΩΝ , , , , ,45 ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΒΙΒΕ ΑΕ , , , , ,23 Γ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 4.379, , , , ,49 ΒΗΜΑ Α.Δ.Τ.Ε.Ε. ΒΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , , , ,75 Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 3.623, , , , ,53 ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ , , , , ,30 ΟΥΓΟΥΡΟΓΛΟΥ Τ.- ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ , , , , ,67 ΑΦΟΙ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε , , , , ,80 COCO TOP ΑΒΕΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , , , ,87 Γ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε , , , , ,97 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.229, , , , ,95 ΝΑΣΗΣ 352,16 352,16 352,16 352,16 352,16 Καταλογισμός Ελενκτικού συνεδρίου σε υπαλλήλου και μέλη της διοίκησης του δήμου , , , ,92 84, , ,48 Σύνολο ,84 0, , ,84 0, ,92 84, ,76 0, ,76 47

78 Σύνολο απαιτήσεων 31/12/2012 Προβλέψεις μη είσπραξης έως 31/12/2012 Υπόλοιπο απαιτήσεων 31/12/2013 Προβλέψεις μη είσπραξης έως 31/12/2013 Προσαυξήσεις Εισπράξεις Διορθώσεις Προβλέψεις Περιγραφή Εσόδου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 0, , , , , ,70 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 0, , , , , , ,64 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ,76 0, , ,76 0,29 345,29 64, ,85 21, ,85 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ,67 0, , , , ,67 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ 0, , , , , , ,59 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ,70 0, , ,70 26, , , ,01 26, ,01 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ,53 0, , ,53 13, , , ,49 13, ,49 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 0,00 232,04 232,04 232,04 232,04 232,04 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 0,00 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0, , , , , ,26 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0, , , , , ,44 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 0, , , , , ,47 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ 0, , , , , ,75 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 0, , , , , ,30 ΤΑΠ 0, , , , , ,73 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0, , , , , ,89 Σύνολο , , , ,45 40, , , ,66 61, ,66 Γενικό σύνολο , , , ,29 40, , , ,42 61, ,42 48

79 Ελεγκτικές Διαδικασίες Ελέγχθηκε ως προς την ορθή λογιστικοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό σύστημα. Στην παρούσα χρήση δε διενεργήθηκαν διαγραφές βεβαιωμένων ανείσπρακτων υπολοίπων. Ελέγχθηκαν οι διορθώσεις των ήδη σχηματισμένων προβλέψεων λόγω εισπράξεων στη χρήση. Στην παρούσα χρήση διορθώθηκαν, λόγω είσπραξης, προβλέψεις για είσπραξη βεβαιωμένων υπολοίπων που είχαν διενεργηθεί από την απογραφή έναρξης του νέου Καλλικρατικού Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος κατά ποσό ,30, οι οποίες αφορούν κατά ποσό 7.212,22 διόρθωση προβλέψεων λόγω είσπραξης στη χρήση 2012 και κατά ποσό 8.348,08 λόγω είσπραξης στην παρούσα χρήση. Παρατηρήσεις Για τις «Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις» που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της ποσού ,42, έχουν σχηματισθεί ισόποσες προβλέψεις μη είσπραξής τους από προηγούμενες χρήσεις. Οι ανωτέρω απαιτήσεις, αφορούν κύρια καταλόγους μισθωμάτων, τελών διαφήμισης και προστίμων διαφήμισης, προστίμων αυθαιρέτων και καταλογισμούς, για τους οποίους δε διενεργήθηκαν εισπράξεις στη χρήση, καθότι παρουσιάζουν ελλιπή στοιχεία βεβαίωσης, γεγονός που δυσκολεύει την είσπραξή τους. Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι για ορισμένες από τις ανωτέρω απαιτήσεις έχουν ληφθεί μέτρα (φραγή ΑΦΜ, εντολές κατασχέσεων κλπ.) για την είσπραξη τους και για ορισμένες έχει προσφύγει ο Δήμος σε ένδικα μέσα εκ των οποίων μερικά έχουν εξαντληθεί, χωρίς να φέρουν εισπρακτικό αποτέλεσμα. Κατά τη γνώμη μας πρέπει να ολοκληρωθούν και να εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα ώστε να εκκαθαριστούν οι επισφαλείς και επίδικες αυτές απαιτήσεις. Στην παρούσα χρήση, αναπροσαρμόσθηκαν οι σχηματισθείσες προβλέψεις για την πιθανή απώλεια από τυχόν μη είσπραξη καθυστερημένων απαιτήσεων λόγω είσπραξης και διορθώσεων. Οι ανωτέρω προβλέψεις, αφορούν κύρια καταλόγους μισθωμάτων, τελών διαφήμισης και προστίμων διαφήμισης, προστίμων αυθαιρέτων και καταλογισμούς, για τους οποίους δε διενεργήθηκαν εισπράξεις στη χρήση, καθότι παρουσιάζουν ελλιπή στοιχεία βεβαίωσης, γεγονός που δυσκολεύει την είσπραξή τους. Σημειώνεται ότι, σε καμία περίπτωση οι ανωτέρω προβλέψεις δεν συνεπάγονται τη διαγραφή απαιτήσεων του Δήμου, αλλά αποτελούν λογιστική υποχρέωση, ώστε να εμφανίζεται στον ισολογισμό μία σωστή εκτίμηση για τις ρευστοποιήσιμες απαιτήσεις. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα βάση του ΚΕΔΕ για την οριστικοποίηση και άμεση είσπραξης τους. Στο πλαίσιο μίας συνολικής αναδιοργάνωσης της παρακολούθησης των εσόδων, το ζήτημα των επισφαλειών πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολύ μεγαλύτερη επιμέλεια. Ο λογισμός των προβλέψεων πρέπει να βασίζεται σε αναλυτική έκθεση της αρμόδιας διεύθυνσης, από την οποία θα προκύπτουν και θα προσωποποιούνται και οι πιθανές ευθύνες για τις επισφάλειες Απαιτήσεις από πράξεις εφαρμογής πολεοδομικών Σχεδίων Πόλεως ,44 Γενικές πληροφορίες Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τις βεβαιωμένες απαιτήσεις από αποζημιώσεις εισφοράς σε χρήμα, του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, ποσού ,44, για πράξη εφαρμογής πολεοδομικού σχεδίου στην περιοχή «ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ», καθώς ο υπόχρεος καταβολής της αποζημίωσης προσέφυγε στα ένδικα μέσα και δεν έχει οριστικοποιηθεί η είσπραξη του υπολοίπου της απαίτησης. Ελεγκτικές Διαδικασίες Ελέγχθηκε ως προς την ορθή λογιστικοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό σύστημα. Εκκρεμούν προς βεβαίωση αποζημιώσεις εισφοράς σε χρήμα της ίδιας πράξης εφαρμογής ποσού ,00 καθότι δεν έχουν αναγνωριστεί οι υπόχρεοι καταβολής αυτών και ως εκ τούτου το ποσό αυτό ορθά δεν συμπεριελήφθη στις απαιτήσεις του Ισολογισμού της 31/12/2013. Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων εμφανίζεται διακεκριμένα και ισόποσα στον Ισολογισμό και συγκεκριμένα στους μεταβατικούς λογαριασμούς του παθητικού «Δ.3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί», καθότι οι εισφορές που εισπράττονται από τις πράξεις εφαρμογής των σχεδίων πόλης, προβλέπεται να διατεθούν σε έργα και δαπάνες της αντίστοιχης πράξης εφαρμογής του σχεδίου πόλεως. 49

80 Παρατηρήσεις Από τον έλεγχο του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέκυψαν παρατηρήσεις Χρεώστες διάφοροι ,90 Μείον: Προβλέψεις , ,88 Γενικές πληροφορίες Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά κύρια σε απαιτήσεις από μισθώματα και χαρτόσημο μισθωμάτων και απαιτήσεις από την πρώην δημοτική επιχείρηση «Αρωγή» για την οποία έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη μη είσπραξης. Αναλυτικά πρόκειται για: Υπόλοιπο Είδος Εσόδου Ποσό απαίτησης Προβλέψεις ρευστοποιήσιμο 31/12/2013 Μισθώματα κυλικείου νεκροταφείου , ,96 Μισθώματα ανθοπωλείου νεκροταφείου , ,19 Αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου πλατείας νεκροταφείου 652,80 652,80 Σύνολο Μισθωμάτων νεκροταφείου ,95 0, ,95 Απαιτήσεις από μισθώματα "Κενταύρου" , ,54 Απαιτήσεις από μισθώματα "Τσιπουράδικο" , ,44 Απαιτήσεις από Καρακωτσόγλου Αναστάσιος , , ,54 0, ,54 Απαιτήσεις από "NEW STEP ΕΠΕ" 2.299, ,11 Απαιτήσεις από ΚΟΥΒΕΛΗΣ 419,80 419,80 Απαιτήσεις από ΤΖΑΜΗΣ 464,86 464,86 Απαιτήσεις από ΔΑΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ 265,51 265,51 Σύνολο Μισθωμάτων από λοιπά ακίνητα του Δήμου 3.449,28 0, ,28 Σύνολο απαιτήσεων από μισθώματα ,77 0, ,77 Ελληνικό Δημόσιο-προκαταβoλής και παρακρατημένοι φόροι 1.247, ,11 Απαιτήσεις από δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου , ,02 0,00 Σύνολο λοιπών απαιτήσεων , , ,11 Σύνολο , , ,88 Ελεγκτικές Διαδικασίες Ελέγχθηκε η επαναβεβαίωση των ανείσπρακτων εσόδων την 1/1/2013. Ελέγχθηκε ότι το υπόλοιπο των ανωτέρω ανείσπρακτων εσόδων είναι αυτό που περιλαμβάνει ως «εισπρακτέα υπόλοιπα εσόδων» ο Ταμιακός Απολογισμός των Εσόδων της 31/12/2013. Ελέγχθηκαν οι ανωτέρω ανείσπρακτες απαιτήσεις ως προς την ορθή λογιστικοποίησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Ελέγχθηκαν οι βεβαιώσεις των εσόδων μέσω έκδοσης χρηματικών καταλόγων της χρήσης Αναλυτικά το σύνολο των μισθωμάτων νεκροταφείου και το χαρτόσημο αυτών, η ημερομηνία βεβαίωσης, οι εισπράξεις και το ανείσπρακτο υπόλοιπο αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 50

81 Αρ. Χρημ. Κατ. 75/ / / / / / / / /2011 Αιτιολογία ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Απαιτήσεις 31/12/2012 Έσοδα και απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν στη χρήση 2013 Προσαυξήσεις 2013 Σύνολο Εισπράξεις στη χρήση 2013 Υπόλοιπο 31/12/2013 Μίσθωμα ανθοπωλείου στο Δημ. Νεκροταφείο (Βάσει Του Υπ.Αρ.2878/ Ιδ. συμ/κου) που αφορά Κουρή Ηλία του Γρηγορίου για το χρον.διαστ. 4/09 ΕΩΣ 12/ ,68 0, , , , ,71 Μίσθωμα ανθοπωλείου στο Δημ. Νεκροταφείο (Βάσει Του Υπ.Αρ.2878/ Ιδ. συμ/κου) που αφορά Κουρή Ηλία του Γρηγορίου για το χρον.διαστ. 1/10 ΕΩΣ 3/ ,44 0,00 0, ,44 0, ,44 Μίσθωμα ανθοπωλείου στο Δημ. Νεκροταφείο (Βάσει Του Υπ.Αρ.2878/ Ιδ. συμ/κου) που αφορά Κουρή Ηλία του Γρηγορίου για το χρον.διαστ. 6/4/10-5/3/ ,48 0,00 0, ,48 0, ,48 Μίσθωμα ανθοπωλείου στο Δημ. Νεκροταφείο (Βάσει Του Υπ.Αρ.2878/ Ιδ. συμ/κου) που αφορά Κουρή Ηλία του Γρηγορίου για το χρον.διαστ ΕΩΣ ,70 0,00 0, ,70 0, ,70 Μίσθωμα ανθοπωλείου στο Δημ. Νεκροταφείο (Βάσει Του Υπ.Αρ.2878/ Ιδ. συμ/κου) που αφορά Κουρή Ηλία του Γρηγορίου για το χρον.διαστ ΕΩΣ ,78 0,00 0, ,78 0, ,78 Μίσθωμα ανθοπωλείου στο Δημ. Νεκροταφείο (Βάσει Του Υπ.Αρ.2878/ Ιδ. συμ/κου) που αφορά Κουρή Ηλία του Γρηγορίου για το χρον.διαστ. 8/3/2012 ΕΩΣ 31/12/ ,20 0,00 0, ,20 0, ,20 Μίσθωμα ανθοπωλείου στο Δημ. Νεκροταφείο (Βάσει Του Υπ.Αρ.2878/ Ιδ. συμ/κου) που αφορά Κουρή Ηλία του Γρηγορίου για το χρον.διαστ.1/1/13-31/12/13 0, ,24 0, ,24 0, ,24 ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , , , , , ,55 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Χαρτόσημο για μίσθωμα ανθοπωλείου στο Δημ. Νεκροταφείο (βάσει Του υπ'αρ.2878/ Ιδ.συμφ/κου) που αφορά Κουρή Ηλία του Γρηγορίου για το χρον διαστ 6/4/10-5/3/ ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Χαρτόσημο για μίσθωμα ανθοπωλείου στο Δημ. Νεκροταφείο (βάσει Του υπ'αρ.2878/ Ιδ.συμφ/κου) που αφορά Κουρή Ηλία του Γρηγορίου για το χρον διαστ ΕΩΣ ,90 0,00 0,00 872,90 0,00 872,90 51

82 Αρ. Χρημ. Κατ. 50/ / / / / / / /2010 Αιτιολογία Απαιτήσεις 31/12/2012 Έσοδα και απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν στη χρήση 2013 Προσαυξήσεις 2013 Σύνολο Εισπράξεις στη χρήση 2013 Υπόλοιπο 31/12/2013 Χαρτόσημο για μίσθωμα ανθοπωλείου στο Δημ. Νεκροταφείο (βάσει Του υπ'αρ.2878/ Ιδ.συμφ/κου) που αφορά Κουρή Ηλία του Γρηγορίου για το χρον διαστ ΕΩΣ ,06 0,00 0, ,06 0, ,06 Χαρτόσημο για μίσθωμα ανθοπωλείου στο Δημ. Νεκροταφείο (βάσει Του υπ'αρ.2878/ Ιδ.συμφ/κου) που αφορά Κουρή Ηλία του Γρηγορίου για το χρον διαστ 8/3/2012 ΕΩΣ 31/12/ ,20 0,00 0, ,20 0, ,20 Χαρτόσημο μισθώματος ανθοπωλείου στο Δημ. Νεκροταφείο (Βάσει Του Υπ.Αρ.2878/ Ιδ. συμ/κου) που αφορά Κουρή Ηλία του Γρηγορίου για το χρον.διαστ.1/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 0, ,84 0, ,84 0, ,84 Χαρτόσημο μισθώματος ανθοπωλείου στο Δημ. Νεκροταφείο (Βάσει Του Υπ.Αρ.2878/ Ιδ. συμ/κου) που αφορά Κουρή Ηλία του Γρηγορίου για το χρον.διαστ.1/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 0,00 442,32 0,00 442,32 0,00 442,32 ΟΓΑ για μίσθωμα ανθοπωλείου στο Δημ.Νεκροταφείο (βάσει Του υπ'αρ.2878/ Ιδ.συμφ/κου) που αφορά Κουρή Ηλία του Γρηγορίου για το χρον διαστ 8/3/2012 ΕΩΣ 31/12/ ,60 0,00 0,00 359,60 0,00 359,60 ΟΓΑ για μίσθωμα ανθοπωλείου στο Δημ.Νεκροταφείο (βάσει Του υπ'αρ.2878/ Ιδ.συμφ/κου) που αφορά Κουρή Ηλία του Γρηγορίου για το χρον διαστ ΕΩΣ ,55 0,00 0,00 174,55 0,00 174,55 ΟΓΑ για μίσθωμα ανθοπωλείου στο Δημ.Νεκροταφείο (βάσει Του υπ'αρ.2878/ Ιδ.συμφ/κου) που αφορά Κουρή Ηλία του Γρηγορίου για το χρον διαστ ΕΩΣ ,37 0,00 0,00 244,37 0,00 244,37 ΟΓΑ για μίσθωμα ανθοπωλείου στο Δημ.Νεκροταφείο (βάσει Του υπ'αρ.2878/ Ιδ.συμφ/κου) που αφορά Κουρή Ηλία του Γρηγορίου για το χρον διαστ 6/4/10-5/3/11 406,80 0,00 0,00 406,80 0,00 406,80 ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 7.112, ,16 0, ,64 0, ,64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , , , , , ,19 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 153/2013 Διαφορά μισθωμάτων ετών κυλικείου Δημ Νεκροταφείου , ,85 0, ,72 0, ,72 153/2013 Διαφορά μισθωμάτων ετών κυλικείου Δημ Νεκροταφείου 0, ,80 0, ,80 0, ,80 156/2013 Διαφορά οφειλής μισθωμάτων από 3/1/2013 έως 2/5/2013 0, ,72 0, ,72 0, ,72 52

83 Αρ. Χρημ. Κατ. Αιτιολογία Απαιτήσεις 31/12/2012 Έσοδα και απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν στη χρήση 2013 Προσαυξήσεις 2013 Σύνολο Εισπράξεις στη χρήση 2013 Υπόλοιπο 31/12/ /2013 Μίσθωμα κυλικείου Δημ Νεκροταφείου από 3/5/2013 έως 03/12/2013 σύμφωνα με το συμφωνητικό.πρ.591/2006 0, ,90 0, ,90 0, ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , ,27 0, ,14 0, ,14 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 154/2013 Διαφορά Χαρτοσήμου από οφειλές Μισθωμάτων ετών , ,36 0, ,36 0, ,36 157/2013 Διαφορά Οφειλής χαρτοσήμου από μισθώματα κυλικείου Δημ.Νεκροταφείου από 3/1/2013 έως 2/5/2013 0, ,80 0, ,80 0, ,80 160/ / / / /2012 Χαρτόσημο Μισθωμάτων Κυλικείου Δημ.Νεκροταφείου Από 3/5/2013 Εωσ03/12/2013 Συμφώνα Με Συμφωνητικό Απ.Πρ.591/2006 0, ,67 0, ,67 0, ,67 Διαφορά οφειλής ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων κυλικείου Δημ. Νεκροταφείου ετών , ,27 0, ,27 0, ,27 Διαφορά οφειλής ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων κυλικείου Δημ. Νεκροταφείου 3/1/2013 ΕΩΣ 2/5/2013 0,00 217,76 0,00 217,76 0,00 217,76 ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων κυλικείου Δημ. Νεκροταφείου από 3/5/2013 έως 3/12/2013 σύμφωνα με το συμφωνητικό αρ.πρ. 591/2003 0, ,96 0, ,96 0, ,96 ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 0, ,82 0, ,82 0, ,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , ,09 0, ,96 0, ,96 ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 64 ΤΜ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 0377/ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ Δ.Α. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΟΥΡΗ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 652,80 0,00 0,00 652,80 0,00 652,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , , , , , ,95 53

84 Ελέγχθηκαν οι βεβαιώσεις των μισθωμάτων της χρήσης καθώς και οι επαναβεβαιώσεις των προηγούμενων χρήσεων. Συγκεκριμένα οι απαιτήσεις από μισθώματα του νεκροταφείου κατά την 31/12/2013 αφορούν: Απαιτήσεις από μισθώματα νεκροταφείου και χαρτόσημο μισθωμάτων Μισθώματα Κυλικείου Μισθώματα Ανθοπωλείου Πλατεία νεκροταφείου Σύνολο Μισθώματα προηγούμενων χρήσεων από 4/2009 έως 12/ , ,31 Μισθώματα προηγούμενης χρήσης , ,87 Χαρτόσημο μισθωμάτων προηγούμενων χρήσεων 2.859, , ,81 Διαφορές μισθωμάτων προηγούμενων χρήσεων 2010, 2011, , ,85 Διαφορές χαρτοσήμου μισθωμάτων προηγούμενων χρήσεων 2010, 2011, , ,59 Μισθώματα χρήσης , , ,66 Χαρτόσημο μισθωμάτων χρήσης , , ,06 Σύνολο μισθωμάτων , ,55 0, ,69 Σύνολο χαρτοσήμου , ,64 0, ,46 Αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου προηγούμενων χρήσεων 652,80 652,80 Γενικό σύνολο , ,19 652, ,95 Ελέγχθηκαν οι απαιτήσεις από αποζημιώσεις χρήσης και μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων, που αφορούν προηγούμενες χρήσεις, εκτός της υπόθεσης των ακινήτων του Δημοτικού Νεκροταφείου. Συγκεκριμένα αφορούν: Είδος Εσόδου Ποσό Απαιτήσεις από μισθώματα "Κενταύρου" ,54 Απαιτήσεις από μισθώματα "Τσιπουράδικο" ,44 Απαιτήσεις από Καρακωτσόγλου Αναστάσιος ,56 Σύνολο ,54 Οι οφειλόμενες αποζημιώσεις χρήσης ακινήτου «Τσιπουράδικο» χρήσης 2011 από μισθωτή Παλυβού αφορούν: Μήνες 2011 Απαίτηση 31/12/2011 Πληρωμές 2012 / 2013 Απαίτηση 31/12/2013 Φεβρουάριος 3.443,76 0, ,76 Μάρτιος 4.573,96 0, ,96 Απρίλιος 4.573,96 0, ,96 Μάιος 4.573,96 0, ,96 Ιούνιος 4.573,96 0, ,96 Ιούλιος 4.573,96 0, ,96 Αύγουστος 4.573,96 0, ,96 Σεπτέμβριος 4.573,96 0, ,96 Οκτώβριος 4.573,96 0, ,96 Σύνολο ,44 0, ,44 Οι οφειλόμενες αποζημιώσεις χρήσης ακινήτου «Κένταυρος» χρήσης 2011 από μισθωτή Ρηγόπουλο αφορούν: 54

85 Μήνες Απαίτηση 31/12/2011 Πληρωμές 2012 / 2013 Απαίτηση 31/12/2013 Μάρτιος 3.593, ,27 0,00 Απρίλιος , ,61 0,00 Μάιος , ,61 0,00 Ιούνιος , ,61 0,00 Ιούλιος 2.723, ,90 0,00 Ιούλιος 8.503,71 0, ,71 Αύγουστος ,61 0, ,61 Σεπτέμβριος ,61 0, ,61 Οκτώβριος ,61 0, ,61 Σύνολο , , ,54 Τα οφειλόμενα μισθώματα και χαρτόσημο μισθωμάτων καταστήματος ΟΕΚ επί της οδού Χίου 1 από μισθωτή Καρακώτσογλου, ανά έτος, αφορούν: Οφειλόμενα μισθώματα καταστήματος ΟΕΚ επί της οδού Χίου 1 από μισθωτή Καρακώτσογλου Απαίτηση /12/2013 Μίσθωμα 342, , , ,97 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 4,45 302,94 340,20 647,59 Σύνολο 347, , , ,56 Ελέγχθηκαν οι απαιτήσεις από μισθώματα δημοτικών ακινήτων, που αφορούν κύρια τη χρήση Συγκεκριμένα αφορούν: Είδος Εσόδου Ποσό Απαιτήσεις από "NEW STEP ΕΠΕ" 2.299,11 Απαιτήσεις από ΚΟΥΒΕΛΗΣ 419,80 Απαιτήσεις από ΤΖΑΜΗΣ 464,86 Απαιτήσεις από ΔΑΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ 265,51 Σύνολο 3.449,28 Ελέγχθηκαν οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο για επιστροφή χαρτοσήμου μισθωμάτων ποσού 1.247,11. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι δηλώθηκαν, από τις υπηρεσίες του Δήμου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εκ παραδρομής περισσότερα μισθώματα, με αποτέλεσμα να καταβληθεί μεγαλύτερο ποσό χαρτοσήμου κατά ποσό 1.247,11. Οι διαφορές στα δηλωθέντα με τα πραγματικά μισθώματα αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α Μισθωμένο ακίνητο Μισθωτής Σύνολο Δηλωθέντα μισθώματα στο Ε2 Διαφορές 1 Υποσταθμοί Δ.Ε.Η. Δ.Ε.Η. 960,00 960,00 0,00 Υποσύνολο 960,00 960,00 0,00 Καταστήματα Ο.Ε.Κ. ΠΡΟΠΟ Δαγκλής Χρήστος 2 Ρόδου 5 Καταστήματα Ο.Ε.Κ. ΠΡΟΠΟ Ρόδου 5 Καταστήματα Ο.Ε.Κ. Μανδηλαρά 5 Καταστήματα Ο.Ε.Κ. Μανδηλαρά 5 (Σπύρος) Δαγκλής Πραξιτέλης Κούβελης Κων/νος Κούβελης Κων/νος 1.924, , ,60 405, , , ,80 0,00 0,00 0,00 55

86 Α/Α Μισθωμένο ακίνητο Μισθωτής Σύνολο Δηλωθέντα μισθώματα στο Ε2 Διαφορές Καταστήματα Ο.Ε.Κ. Μανδηλαρά 1 Καταστήματα Ο.Ε.Κ. Μανδηλαρά 1 Τσάμης Αιμίλιος Τσάμης Αιμίλιος 2.341,12 448, ,12 448,71 0,00 0,00 2 Υποσύνολο 7.872, ,99 0,00 3 Θερινός Κινηματογράφος Χατζηδημητρίου Κων/νος , ,00 0,00 Υποσύνολο , ,00 0,00 4 ΕΛ.ΤΑ. Χρυσαλίδος 2-10 ΕΛ.ΤΑ , ,36 0,00 Υποσύνολο 5.094, ,36 0,00 Ανθοπωλείο Νεκροταφείου Κουρής Ηλίας ,24 Ανθοπωλείο Νεκροταφείου Κουρής Ηλίας 799,22 Ανθοπωλείο Νεκροταφείου Κουρής Ηλίας 5.350,75 Ανθοπωλείο Νεκροταφείου Κουρής Ηλίας ,46 5 Ανθοπωλείο Νεκροταφείου Κουρής Ηλίας ,24 312,80 Υποσύνολο , ,47 288,23 Κυλικείο Νεκροταφείου Κουρής Ηλίας , ,00 Κυλικείο Νεκροταφείου Κουρής Ηλίας , ,60 Κυλικείο Νεκροταφείου Κουρής Ηλίας , ,67 Κυλικείο Νεκροταφείου Κουρής Ηλίας , ,60 Κυλικείο Νεκροταφείου Κουρής Ηλίας ,58 0,00 Κυλικείο Νεκροταφείου Κουρής Ηλίας ,58 0, , ,33 Υποσύνολο , , ,93 Σύνολο , , ,16 Το ποσό ,02, αφορά απαίτηση του πρώην καποδιστριακού Δήμου Νέας Χαλκηδόνας από την πρώην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αρωγή, από τέλη διαφήμισης που είχε εισπράξει για λογαριασμό του. Στη χρήση 2011, είχε κριθεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης απαίτηση και είχε σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των ιδίων κεφαλαίων του Δήμου. Παρατηρήσεις Όσον αφορά τα έσοδα και τις απαιτήσεις από την αξιοποίηση-εκμετάλλευση των δημοτικών ακινήτων διαπιστώσαμε τα εξής: α) Οι ανείσπρακτες απαιτήσεις από μισθώματα και χαρτόσημο μισθωμάτων των δημοτικών ακινήτων κατά την 31/12/2013 ανέρχονται σε ποσό ,77, και περιλαμβάνονται στο λογαριασμό του ισολογισμού αυτής της ημερομηνίας «Χρεώστες Διάφοροι». Από τις ανωτέρω απαιτήσεις, το ποσό ,49, κατά τη γνώμη μας κρίνεται ανεπίδεκτο είσπραξης, καθότι: α1) Κατά ποσό ,95 αφορά απαιτήσεις μισθωμάτων από τον ίδιο μισθωτή του κυλικείου και του ανθοπωλείου του Δημοτικού Νεκροταφείου, με τον οποίον ο Δήμος βρίσκεται σε σημαντική νομική εμπλοκή λόγο της σημαντικής καθυστέρησης είσπραξης αυτών, χωρίς κάλυψη εγγυήσεων. α2) Κατά ποσό ,54 αφορά απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων, από αποζημιώσεις χρήσης των ακινήτων «Κένταυρος» και «Τσιπουράδικο» και από μισθώματα λοιπών ακινήτων, τα οποία τελούν σε σημαντική καθυστέρηση είσπραξης και ο Δήμος δεν έχει κινήσει τις διαδικασίες ένδικων μέσων για την είσπραξη αυτών. β) Τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης ωφελήθηκαν με ποσό ,75 που αφορούσαν κατά ποσό ,51 μισθώματα του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου και κατά ποσό ,24 μισθώματα του ανθοπωλείου του Δημοτικού Νεκροταφείου. Τα ανωτέρω έσοδα βεβαιώθηκαν στη χρήση βάσει ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης, αλλά δε στάθηκε δυνατό να εισπραχθούν, καθότι αφενός δεν καλύπτονταν με τις προβλεπόμενες εγγυήσεις από το νόμο και τους όρους της διακήρυξης για τη δημοπράτηση αυτών των ακινήτων και αφετέρου δεν οριστικοποιήθηκαν μέτρα είσπραξης αυτών από τη Διοίκηση μέχρι την 31/12/2013. Σύμφωνα με την εξέλιξη της εκτέλεσης των 56

87 συγκεκριμένων συμφωνητικών μίσθωσης, το ανωτέρω ποσό, στο σύνολό του, είναι επισφαλούς είσπραξης και ως εκ τούτου ζημία για το Δήμο. Κατά τη γνώμη μας ο Δήμος θα έπρεπε να σχηματίσει πρόβλεψη ζημίας από τη μη είσπραξη των μισθωμάτων εκμετάλλευσης των δημοτικών ακινήτων, σε βάρος των αποτελεσμάτων και των Ιδίων Κεφαλαίων του, συνολικού ποσού ,49. Από την ανωτέρω ζημία ποσό ,16 αφορά πρόβλεψη ζημίας για μισθώματα και χαρτόσημο μισθωμάτων των ακινήτων του Δημοτικού Νεκροταφείου (κυλικείο, ανθοπωλείο) της παρούσας χρήσης, που σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχουν λανθασμένα ωφελήσει ισόποσα τα αποτελέσματά του Δήμου. Και ποσό ,33 αφορά πρόβλεψη ζημίας από μη είσπραξη μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων προηγούμενων χρήσεων από την έναρξη του Καλλικρατικού Δήμου. Συγκεκριμένα οι ζημίες από τα ανείσπρακτα μισθώματα κυλικείου και ανθοπωλείου του Δημοτικού Νεκροταφείου των προηγούμενων χρήσεων ανέρχονται σε ποσό ,79 και τα ανείσπρακτα μισθώματα των δημοτικών ακινήτων (Κένταυρος, Τσιπουράδικο, ΟΕΚ) των προηγούμενων χρήσεων ανέρχονται σε ποσό ,54. γ) Ο Δήμος πρέπει να ζητήσει και να συμψηφιστεί με το χαρτόσημο της επόμενης περιόδου το υπερβάλλον χαρτόσημο που καταβλήθηκε, ποσού 1.247,11. Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον εντοπισμό του λάθους από τον έλεγχο. δ) Σε προηγούμενη χρήση, σχηματίσθηκε ορθά σε βάρος των αποτελεσμάτων και των Ιδίων Κεφαλαίων του Δήμου ισόποση πρόβλεψη, καθότι κρίθηκε ανεπίδεκτο εισπράξεως, το ανείσπρακτο υπόλοιπο ποσού ,02 που εμφάνιζε ο Δήμος ως απαίτηση από την πρώην κοινωφελή επιχείρηση «ΑΡΩΓΗ» του πρώην καποδιστριακού Δήμου Νέας Χαλκηδόνας. Προτείνουμε την απαλοιφή μέσω συμψηφισμού της ανωτέρω απαίτησης με την ισόποση πρόβλεψή της Διαθέσιμα ,18 Γενικές πληροφορίες Το υπόλοιπο των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου κατά την ανερχόταν σε ποσό ,18 και βρισκόταν κατατεθειμένα στις παρακάτω τράπεζες: Αριθ. Λογαριασμός Τράπεζα Υπόλοιπο ALPHA BANK 7.351, ALPHA BANK 181,65 23/231/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 531,3 23/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ,05 23/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 19,44 23/201/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 9.514, / ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ,00 Δεσμευμένος ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ , ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 349, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5.921, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 6.688,42 Σύνολο ,18 Ελεγκτικές διαδικασίες Έγινε έλεγχος συμφωνίας των τραπεζικών extraits με το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας» κατά την 31/12/2013 καθώς και με τη σχετικές απαντητικές επιστολές των τραπεζών. Έγινε συμφωνία του υπολοίπου του ταμιακού απολογισμού με το υπόλοιπο των διαθεσίμων του ισολογισμού της 31/12/

88 Υπόλοιπο ταμειακού απολογισμού την ,10 Πλέον: Μη εμφανισθείσες για εξόφληση εκδοθείσες επιταγές μέχρι ,97 Μείον: Υπόλοιπο οφειλομένων ληξιπρόθεσμων εντολών 8ης, 9ης, 10ης από χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ ,03 Μείον: Οφειλόμενες κρατήσεις ληξιπροθέσμων 7ης εντολής ,86 Μείον: Τακτοποίηση ελλείμματος ταμείου 7.450,00 Σύνολο ,18 Υπόλοιπο ταμείου ως υπόλοιπο λογιστικών βιβλίων την ,18 Διαφορά ταμιακού απολογισμού και λογιστικών βιβλίων 0,00 Ελέγχθηκε η εμφάνιση των επιταγών στην επόμενη χρήση, που είχαν εκδοθεί για την εξόφληση ενταλμάτων πληρωμής της χρήσης 2013, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: Ημερομηνία Έκδοσης Αρ. Επιταγής Δικαιούχος Ποσό Ημ/νία εμφάνισης Τράπεζα 27-Δεκ TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E- ΕΙΣΑΓΩΓΗ -ΕΞΑΓΩΓΗ -ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 754,92 2/1/2014 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 30-Δεκ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 56,06 7/1/2014 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 30-Δεκ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ 934,95 3/1/2014 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 30-Δεκ ΔΗΜ. ΚΛΕΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 539,93 17/1/2014 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 31-Δεκ η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ,30 2/1/2014 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 31-Δεκ η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ,30 2/1/2014 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 31-Δεκ ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΑΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε ,02 2/1/2014 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 31-Δεκ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ - Πληρ. ALPHA BANK A.E ,96 3/1/2014 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 31-Δεκ DROPS LAUNDRY SERVICES A.E.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 3.958,27 9/1/2014 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 31-Δεκ FORMULA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΕΠΕ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ -ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - Πληρ. Α' ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ 824,70 15/1/2014 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 31-Δεκ FORMULA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΕΠΕ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ -ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.855,50 14/1/2014 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 31-Δεκ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 903,38 17/1/2014 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 31-Δεκ ΦΟΥΤΖΙΤΣΟΥ -ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ 963,90 15/1/2014 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 31-Δεκ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε ,60 15/1/2014 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 31-Δεκ ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μ. ΕΠΕ 589,95 16/1/2014 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 31-Δεκ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ- ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ - Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 469,68 17/1/2014 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩ Ν ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 31-Δεκ Δεκ Δεκ BINJAKU PET. JULIAN - Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 2.334,33 17/1/2014 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 8.360,50 17/1/2014 ΤΡΙΑΚΤΥΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ - Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 926,72 17/1/2014 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩ Ν ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩ Ν ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩ Ν ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 58

89 Ημερομηνία Έκδοσης Αρ. Επιταγής Δικαιούχος Ποσό Ημ/νία εμφάνισης Τράπεζα ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩ Ν ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 31-Δεκ Ο.ΣΥ. ΑΕ - Πληρ. ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.875,00 21/1/ Δεκ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60,00 16/1/2014 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 31-Δεκ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 300,00 20/1/2014 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε Σύνολο ,97 Η ανάλυση του ταμειακού υπολοίπου του απολογισμού του Δήμου κατά την 31/12/2013, έχει ως εξής: Κατηγορία Εσόδων Ποσό Τακτικά ,04 Έκτακτα Ειδικευμένα ,17 Έκτακτα Ανειδίκευτα ,89 Σύνολο ,10 Το υπόλοιπο των εκτάκτων ειδικευμένων εσόδων που βρίσκονταν στο ταμείο του Δήμου, κατά την 31/12/2013, έχει ως εξής: Περιγραφή Ποσό ΣΑΤΑ ,21 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ. ΣΑΤΑ Β' ΔΟΣΗ ,21 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ. ΣΑΤΑ Γ' ΔΟΣΗ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ. ΣΑΤΑ 1 Η ΔΟΣΗ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ. ΣΑΤΑ 2 Η ΔΟΣΗ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ. ΣΑΤΑ 3 Η ΔΟΣΗ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ. ΣΑΤΑ 4 Η ΔΟΣΗ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ. ΣΑΤΑ 5 Η ΔΟΣΗ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ. ΣΑΤΑ 6 Η ΔΟΣΗ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ. ΣΑΤΑ 7 Η ΔΟΣΗ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ. ΣΑΤΑ 8 Η ΔΟΣΗ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ. ΣΑΤΑ 9 Η ΔΟΣΗ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ. ΣΑΤΑ 10 Η ΔΟΣΗ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ. ΣΑΤΑ 11 Η ΔΟΣΗ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ. ΣΑΤΑ 12 Η ΔΟΣΗ ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤ.ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΣΑΤΑ ,39 ΕΠΙΧΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ,11 ΕΠΙΧ/ΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ) ,11 ΕΠΙΧ/ΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛ.ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛ.ΧΑΛ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΘ.27 Ν.3756/ ,94 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΠΔ ,41 ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.Δ. ΛΗΞΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΡ ΣΥΜΒ.15653/2009 ΚΟΥΡΗΣ ,82 ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.Δ. ΛΗΞΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΩΝ ,59 ΕΠΙΧΟΡ.ΘΗΣΕΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΩΝΙΚΩΝ ,90 ΕΠΙΧ.ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ,15 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΠΌ ΣΑΕΠ ,17 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΟ ΣΑΕΠ 9.514,12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΟ ΣΑΕΠ ,05 ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΠΡΙΜ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ(ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ) 3.800,26 59

90 Περιγραφή Ποσό ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΠΔ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ "ΣΤΡΟΥΓΚΑ" ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΣΕ ΙΣΟΠΟΣΗ ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ,54 ΕΠΙΧΟΡ.ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Π.Π.Ι.Ε.Δ ,46 ΕΠΙΧΟΡ. ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ,56 ΕΠΙΧΟΡ. ΥΠ ΕΣΩΤ.ΓΙΑ Κ.Ε.Π. (ΜΙΣΘ/ΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ) 444,49 ΕΠΙΧΟΡ.ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚ. ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 360,81 ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 531,30 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 19,44 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΗΡ.ΛΗΞ.ΥΠΟΧΡ.(Ν.4093/12 ΑΠ ΥΠ.1471/ ) ,03 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 31/12/ ,17 Παρατηρήσεις Από την απάντηση που λάβαμε από την Εθνική Τράπεζα κατάστημα 165, προέκυψε ένας επιπλέον τραπεζικός λογαριασμός (αριθμ. 165/ ), δεσμευμένων καταθέσεων, στο όνομα του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, με υπόλοιπο κατά την 31/12/2013 ποσό 4.222,66, ο οποίος δεν είχε περιληφθεί στα βιβλία του Δήμου και στον περιουσιακό του λογαριασμό «Διαθέσιμα» του Ισολογισμού της 31/12/2013. Από την απάντηση της τράπεζας προκύπτει ότι ο λογαριασμός αφορά «ειδικό λογαριασμό δεσμευμένων καταθέσεων στον οποίο οι δημότες καταθέτουν συγκεκριμένο ποσό ως εγγύηση ταφής, το οποίο και αναλαμβάνουν μετά το καλό τέλος της διαδικασίας ενταφιασμού». Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να ερευνηθεί η ύπαρξή του, ο σκοπός του αλλά και η δυνατότητα διαχείρισής του από το Δήμο ώστε να συμπεριληφθεί στην περιουσία του Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ,96 Γενικές πληροφορίες Αφορά την οριοθέτηση των εσόδων από ανταποδοτικά τέλη για τους μήνες, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2013 που εισπράχθηκαν στην επόμενη χρήση και τα οποία μεταφέρθηκαν σε όφελος των αποτελεσμάτων της παρούσας χρήσης. Ελεγκτικές Διαδικασίες Ελέγχθηκε ως προς την ορθή λογιστικοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό σύστημα. Ελέγχθηκαν οι καταστάσεις εκκαθάρισης για τους μήνες, Νοέμβριο και Δεκέμβριο Παρατηρήσεις Από τον έλεγχο του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέκυψαν παρατηρήσεις Λοιποί μεταβατικοί "Μισθώματα Leasing προς πληρωμή ,68 Γενικές πληροφορίες Ο λογαριασμός, αφορά το υπόλοιπο ποσό προς πληρωμή της σύμβασης χρηματοδοτικών μισθώσεων - «leasing» (3398/ ) η οποία συνάφθηκε από τον πρώην καποδιστριακό Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας και αφορά τα οχήματα απορριμματοφόρα με σκοπό την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου. Το συνολικό ποσό ,68 αφορά εξ ολοκλήρου υπόλοιπο προς πληρωμή της σύμβασης 3398/ η οποία εξοφλείτε το Ελεγκτικές Διαδικασίες Ελέγχθηκε ως προς την ορθή λογιστικοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό σύστημα. 60

91 Ελέγχθηκαν οι πληρωμές των δόσεων των χρηματοδοτικών μισθώσεων. Ελέγχθηκε η αποπληρωμή της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (93690/ ). Παρατηρήσεις Από τον έλεγχο του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέκυψαν παρατηρήσεις Λοιποί μεταβατικοί Λογαριασμοί "Εισπρακτέα Υπόλοιπα χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΣ. για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις" ,89 Γενικές πληροφορίες Ο λογαριασμός αυτός αφορά στο σύνολό του το υπόλοιπο εισπραχθείσας χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα αφορά κατά ποσό ,57 τμήμα της χρηματοδότησης για την αποπληρωμή ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων, το οποίο θα εισπραχθεί για να αποδοθεί στην επόμενη χρήση και κατά ποσό ,32 κρατήσεις της τελευταίας (7 ης ) εντολής που αποδόθηκαν την επόμενη χρήση. Ελεγκτικές Διαδικασίες Ελέγχθηκε ως προς την ορθή λογιστικοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό σύστημα. Ελέγχθηκαν τα γραμμάτια είσπραξης και η διάθεση του τμήματος της χρηματοδότησης στην επόμενη χρήση, που αφορά τις εντολές 8, 9 και 10.. Ελέγχθηκε η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς προμηθευτές-πιστωτές στην επόμενη χρήση. Ελέγχθηκε η απόδοση των κρατήσεων στην επόμενη χρήση. Ελέγχθηκε η ορθή μεταφορά του στους μεταβατικούς λογαριασμούς του παθητικού του Ισολογισμού της 31/12/2013. Παρατηρήσεις Από τον έλεγχο του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέκυψαν παρατηρήσεις. Γενική παρατήρηση επί των Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού Σύμφωνα με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σε αντίθεση με το δημόσιο λογιστικό, τα έσοδα και τα έξοδα κάθε χρήσης, είναι αυτά που είναι πραγματοποιημένα και την αφορούν, ανεξάρτητα από το χρόνο είσπραξης ή πληρωμής τους Ίδια κεφάλαια ,78 Κεφάλαιο ,97 Γενικές πληροφορίες Στην παρούσα χρήση το κεφάλαιο του Δήμου μεταβλήθηκε κατά ποσό ,07, όπως αναφέρεται παρακάτω: Περιγραφή Υπόλοιπο 31/12/2013 Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 1/1/ ,90 Διάθεση ΣΑΤΑ σε υποχρεώσεις απογραφής ,77 Διόρθωση σχηματισμένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που είχαν διενεργηθεί κατά την απογραφή και εισπράχθηκαν το ,30 Σύνολο ,97 61

92 Ελεγκτικές Διαδικασίες Ελέγχθηκε ως προς την ορθή λογιστικοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό σύστημα. Δωρεές Παγίων ,27 Γενικές πληροφορίες Το σύνολο των ανωτέρω δωρεών αφορά ένα ακίνητο στην οδό Μεάνδρου, ένα απορριμματοφόρο, ένα σάρωθρο μηχανήματα γυμναστηρίου, έπιπλα, εργαλεία και λοιπό εξοπλισμό που παραχωρήθηκαν από την «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας» προς το Δήμο. Αναλυτικά το περιεχόμενο του λογαριασμού έχει ως εξής: Ελεγκτικές Διαδικασίες Υπόλοιπο Περιγραφή 31/12/2013 Ακίνητο Μεάνδρου δωρεά κ. Καρακώστα Καλλιόπης ,00 Αυτοκίνητα-φορτηγά-ρυμούλκες ειδικής χρήσεως ,37 Σκεύη 1.603,99 Λοιπός εξοπλισμός 8,91 Σύνολο ,27 Ελέγχθηκε ως προς την ορθή λογιστικοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό σύστημα. Ελέγχθηκε η αντιστοίχιση των επιχορηγήσεων με τα πάγια που αφορούσαν καθώς και ο ορθός υπολογισμός των αποσβέσεών τους σε όφελος των αποτελεσμάτων της χρήσης. Παρατήρηση Από τον έλεγχο του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέκυψαν παρατηρήσεις. Επιχορηγήσεις επενδύσεων ,89 Γενικές πληροφορίες Αφορά το αναπόσβεστο μέρος των επιχορηγήσεων που έχουν χρηματοδοτήσει πάγια στοιχεία του Δήμου. Αναλυτικά πρόκειται για: 62

93 Επιχορήγηση Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31/12/2012 Ποσό Επιχορήγησης στη χρήση 2013 Αναλογούσες Αποσβέσεις 2013 Μεταφορά στο κεφάλαιο Μεταφορά στα αποτελέσματα Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31/12/2013 Eπιχορ/σεις για την προμήθεια μεταφορικών μέσων 0,01 0,00 0,01 Έσοδο από ένταξη πράξης "Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων του Δήμου για την εφαρμογή του προγράμματος < Καλλικράτης> " , , ,00 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(Σ.Α.Τ.Α.) , , , , , ,35 Λοιπά ειδικά προγράμματα ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ κλειστό ΙΩΝΙΚΟΥ 4.104,64 193, ,48 Επιχορηγήσεις από Νομαρχία Αθηνών για επενδύσεις , , ,38 ΕΤΕΡΠΣ , , ,20 MAVA RENAULT 0,01 0,00 0,01 Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ , , ,87 Επιχορήγηση Ενιαίου Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) , , , ,64 Επιχ/ση για επέκταση δικτύου συλλογής όμβριων υδάτων Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας 0, ,00 0, ,00 Eπιχ/σεις Δημ.Eπενδύσ.από ΟΣΚ , , ,22 Υπουργείο Εσωτερικών , , , ,06 Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών , , ,45 Υπουργείο Δημοσίων Έργων , , ,08 Επιχορηγήσεις Υπουργείου Μεταφορών , , ,23 ΕΠΤΑ , , ,19 ΠΤΑΑ για αποκατάσταση σεισμού κτίριο δεξαμενής , , ,44 Επιχ/ση απο ΠΤΑΑ για ΕΡΓΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,85 0, ,85 Eπιχ/σεις Περιφ. Προγρ. για έργα , , ,31 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 4.685, , ,67 Κατασκευή πράσινης στέγης στο Βρεφονηπιακό Κέντρο Νέας Χαλκηδόνας και πρότυπες βελτιώσεις στις οδικές υποδομές του Δήμου για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες , , ,80 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς , , ,14 63

94 Επιχορήγηση Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31/12/2012 Ποσό Επιχορήγησης στη χρήση 2013 Αναλογούσες Αποσβέσεις 2013 Μεταφορά στο κεφάλαιο Μεταφορά στα αποτελέσματα Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31/12/2013 Επιχορήγηση από Νομαρχία ,90 0, ,90 Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α για εξοπλισμό Π.Π.Ι.Ε.Δ (Αντιστοιχισμένο) 552,68 552,58 0,10 Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α για εξοπλισμό Π.Π.Ι.Ε.Δ (Υπόλοιπο) 5.978,47 0, ,47 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , ,42 Επιχορηγήσεις για κατασκευή κτιρίου νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Νέας Χαλκηδόνας (ΣΑΤΑ) , , ,20 Επιχορηγήσεις για κατασκευή κτιρίου νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Νέας Χαλκηδόνας (ΕΠΤΑ) , , ,00 Επιχορηγήσεις για κατασκευή κτιρίου νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Νέας Χαλκηδόνας (ΘΗΣΕΑΣ) , , ,82 ΠΕΙΡΑΙΩΣ PROPERTY ΑΕ , ,60 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πρώην ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ γενικός αντιστοιχισμένες , , ,00 Επιχ/ση ΣΑΤΑ 2007 για αγορά οικοπέδου ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ , ,00 Επιχ/ση ΣΑΤΑ 2008 για αγορά οικοπέδου ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ , ,00 Επιχ/ση ΘΗΣΕΑΣ για αγορά οικοπέδου ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ , ,00 Σύνολο , , , , , ,89 64

95 Ελεγκτικές Διαδικασίες Ελέγχθηκε ως προς την ορθή λογιστικοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό σύστημα. Ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα των γραμματίων είσπραξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. Ελέγξαμε την ορθή λογιστικοποίηση των ληφθεισών επιχορηγήσεων της παρούσας χρήσης. Ελέγχθηκε η αντιστοίχιση των επιχορηγήσεων με τα έργα και τις επενδύσεις που αφορούσαν καθώς και ο ορθός υπολογισμός των αποσβέσεών τους σε όφελος των αποτελεσμάτων της χρήσης. Επί του συνόλου των Γραμματίων Είσπραξης της χρήσης 2013 ελέγξαμε δείγμα ποσού ,03 ως παρακάτω: Α/Α Ημερομηνία Αρ. Γ.Ε. Περιγραφή Ποσό Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ 1η δόση Σ.Α.Τ.Α (Αρ.Εντ.ΥΠ.ΕΣ. 1 17/1/ /13) , /2/ η δόση Σ.Α.Τ.Α. 2013(Εντολή 5867/13 Αποφ 5287/13) , /3/ /4/ Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. 3η δόση Σ.Α.Τ.Α. (Εντολή ΥΠ.ΕΣ. 9532/13 Αποφ.9532/13) ,00 Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. Σ.Α.Τ.Α. Απριλίου (Αποφ.Υπ.13944/ ) , /5/ Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. 5η δόση Σ.Α.Τ.Α. έτους 2013 (Εντ.ΥΠ.ΕΣ /13) , /6/ Επιχορήγηση Σ.Α.Τ.Α. 6η δόση (Αποφ.Υπ /7-6-13) , /7/ Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. 7η δόση Σ.Α.Τ.Α. (Αποφ.Υπ.26742/2-7-13) , /8/ Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. 8η δόση Σ.Α.Τ.Α. (Χρημ.Εντ /13) , /9/ Κατανομή Σ.Α.Τ.Α (9η δόση) (Αποφ.Υπ.34973/4-9-13) , /10/ Κατανομή ΣΑΤΑ 2013 (10Η Δόση ) (Αποφ. Υπ.40313/13) , /11/ Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. Σ.Α.Τ.Α. (Αποφ.Υπ /2013) , /12/ Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. Σ.Α.Τ.Α (Αποφ.Υπ.49956/12-12) ,00 Σύνολο επιχορήγησης Σ.Α.Τ.Α , /12/ Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για το έργο: "Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Χαλκηδόνας" , /12/ Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για το έργο: "Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Χαλκηδόνας" , /11/ /11/ /10/ /5/ /12/ /8/ /12/ Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για το έργο: "Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Χαλκηδόνας" ,00 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για το έργο "Ανέγερση κτιρίου 2ου Παραρτήματος Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος " ,00 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για το έργο: "Ανέγερση κτιρίου 2ου Παραρτ. Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας" ,00 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για το έργο: "Ανέγερση κτιρίου 2ου Παραρτ. Κέντρου Προσχολικής αγωγής Ν. Φιλαδέλφειας" ,00 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για το έργο: "Ανέγερση κτιρίου 2ουυ Παραρτήματος Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας" ,00 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για το έργο: "Ανέγερση κτιρίου 2ου Παραρτ. Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας" ,00 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για το έργο: "Ανέγερση κτιρίου 2ου Παραρτήματος Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας" , /12/ Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ "Ανέγερση Κτιρίου 2ου Παραρτήματος Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας" ,00 Σύνολο επιχορήγησης από Υπουργείο Οικονομικών που αφορά χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για το έργο " Ανέγερση κτιρίου 2ου Παραρτήματος Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας" ,00 65

96 Α/Α Ημερομηνία Αρ. Γ.Ε. Περιγραφή Ποσό 1 28/2/ Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για το έργο: "Περ. & Ακουστ.Παρεμβ. Στις Εργατ.Κατοικ. Πρότυπες Βελτ. στις οδικ.υποδ. για πρόσβ. ατόμων με ειδ. ανάγκες & Παρέμ. Αστικού Περ. για την εξοικ. ενέργειας & βελτ. του μικροκλ. στον πεζ. κατά μήκος της Λ. Δεκ." , /5/ Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για το έργο: 'Περιβ. & Ακουστ.Παρεμβ. Στο Δ. Ν. Φιλ/φείας' ,00 Σύνολο επιχορήγησης ΕΣΠΑ που αφορά το έργο Περιβαλλοντολογικές και ακουστικές παρεμβάσεις στις εργατικές κατοικίες πρότυπες βελτιώσεις στις οδικές υποδομές για πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες" , /12/ Χρηματοδότηση για το έργο: " Επέκταση δικτύου συλλογής όμβριων υδάτων Δημ.Ενοτ. Νέας Φιλαδέλφειας" ,00 Σύνολο χρηματοδότησης που αφορά το έργο " Επέκταση δικτύου συλλογής όμβριων υδάτων" , /1/ /2/ Λοιπά έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Κατανομή Δ' δόσης για τις 2 δημοτικές ενότητες του αρθρ. 27 Ν3756/09 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών 33042/ ,34 Λοιπά έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Κατανομή Δ' δόσης για τις 2 δημοτικές ενότητες του αρθρ. 27 Ν3756/09 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών 33042/ , /3/ Λοιπά έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Κατανομή Δ' δόσης για τις 2 δημοτικές ενότητες του αρθρ. 27 Ν3756/09 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών 33042/ ,35 Σύνολο επιχορήγησης για επενδύσεις και έργα ,03 Σύνολο Δείγματος ,03 Σύνολο Επιχορηγήσεων για επενδύσεις ,66 Ποσοστό Δείγματος 87,05% Αποτελέσματα εις νέον ,35 Γενικές πληροφορίες Ο λογαριασμός αφορά στα ελλείμματα των χρήσεων 2011, 2012 και της παρούσας χρήσης, που είναι η τρίτη διαχειριστική χρήση του Καλλικρατικού Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Ελεγκτικές Διαδικασίες Ζημίες (έλλειμμα) χρήσεως ,46 Ζημίες (έλλειμμα) χρήσεως ,87 Ζημίες (έλλειμμα) χρήσεως ,02 Σύνολο ,35 Ελέγχθηκε ως προς την ορθή λογιστικοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό σύστημα. Παρατήρηση Από τον έλεγχο του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέκυψαν παρατηρήσεις Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ,61 Γενικές πληροφορίες Ο λογαριασμός αυτός αφορά τις προβλέψεις που έχει σχηματίσει ο Δήμος μέχρι την για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Οι προβλέψεις αφορούν το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό που δεσμεύεται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. 66

97 Ελεγκτικές Διαδικασίες Ελέγχθηκε ως προς την ορθή λογιστικοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό σύστημα. Ο Δήμος στην παρούσα χρήση σχημάτισε σε βάρος των αποτελεσμάτων του πρόβλεψη ποσού 2.729,57 για αποζημίωση προσωπικού, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, λόγω εξόδου από την υπηρεσία (συνταξιοδότηση). Το υπόλοιπο του λογαριασμού ανέρχεται σε ποσό ,61 και διαμορφώθηκε ως εξής: Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Υπόλοιπο ,04 Συμπλήρωση πρόβλεψης στη χρήση ,57 Υπόλοιπο πρόβλεψης ,61 Αναλυτικά ο υπολογισμός της αποζημίωσης προσωπικού και παρατίθενται στον «ΠΙΝΑΚΑ 4. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» του παραρτήματος της παρούσης. Παρατήρηση Από τον έλεγχο του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέκυψαν παρατηρήσεις Λοιπές προβλέψεις ,00 Γενικές πληροφορίες Ο λογαριασμός αυτός αφορά τις προβλέψεις που έχει σχηματίσει ο Δήμος μέχρι την για πιθανή καταβολή των αναδρομικών παροχών-επιδομάτων στους εργαζόμενους του Δήμου και συγκεκριμένα της ειδικής μηνιαίας πρόσθετης αμοιβής ( 176) για το χρονικό διάστημα από έως , όταν τελεσιδικήσουν οι σχετικές αγωγές των υπαλλήλων του Δήμου. Ελεγκτικές Διαδικασίες Ελέγχθηκε ως προς την ορθή λογιστικοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 στο διπλογραφικό σύστημα. Παρατήρηση Από τον έλεγχο του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέκυψαν παρατηρήσεις α. Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις , β. Χρηματοδότηση από παρακρατηθέντα αρ.27 Ν3756/09 για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ,44 Γενικές πληροφορίες Οι λογαριασμοί αυτοί αφορούν στο σύνολό τους τη Χρηματοδότηση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου βάσε&io