ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ"

Transcript

1 Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1/1/2011 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ..σελ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ.σελ. 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.σελ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σελ ΣΥΣΤΑΣΗ Ο.Ε σελ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.σελ. 12 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.σελ. 12 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓ. ΜΙΣΘ σελ. 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ.σελ. 19 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ σελ. 19 ΠΗΓΕΣ σελ.28

3 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1Εισαγωγή Εμπορική εταιρεία ονομάζεται η οικονομική μονάδα η οποία επιδιώκει το συστηματικό συνδυασμό των συντελεστών παραγωγής, την παραγωγή και την κυκλοφορία αγαθών ή παροχή υπηρεσιών με απώτερο σκοπό το κέρδος το οποίο τελικά περιέχεται στον ιδιοκτήτη της. Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εταιρείας είναι: 1. Παράγει για την κάλυψη ζήτησης μέσα στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών και όχι για την ικανοποίηση δικών της αναγκών. 2. Είναι οικονομική μονάδα που συνδυάζει τους συντελεστές παραγωγής(εργασία, κεφάλαιο, έδαφος) μόνιμα για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. 3. Παράγει για άγνωστο καταναλωτικό κοινό και ο στόχος της είναι η επίτευξη της συμπτώσεως μεταξύ της παραγωγής και της ζήτησης που εκδηλώνεται από τους καταναλωτές. 4. Επιδιώκει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Κατά κανόνα λοιπόν σκοπός του φορέα κάθε εταιρείας είναι η επίτευξη πλεονάσματος από τη λειτουργία της. Επομένως η κινητήρια δύναμη της εταιρείας είναι το κέρδος. Όμως μια εταιρεία που δεν έχει επιτύχει κέρδος ή δεν πέτυχε ποτέ κέρδη, δεν σημαίνει ότι δεν είναι εταιρεία. Υπάρχουν εταιρείες που δεν έχουν σκοπό το κέρδος ή που δεν έχουν παράλληλους σκοπούς πέραν του κέρδους. Οι εταιρείες αυτές διαφέρουν προς την νομοθετική αντιμετώπιση από τις εμπορικές εταιρείες που έχουν σκοπό το κέρδος. 1.2Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών Οι εμπορικές εταιρείες διακρίνονται σε πέντε βασικές κατηγορίες: Προσωπικές εταιρείες: είναι εκείνες στις οποίες η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού στηρίζεται στην προσωπική συμβολή των εταίρων και λόγω αυτού απαγορεύεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου. Οι μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων (θάνατος, πτώχευση, απαγόρευση) επιφέρουν τη λύση της εταιρείας, εκτός αν έχει συμφωνηθεί το αντίθετο. Στις αποφάσεις που παίρνονται επιβάλλεται ομοφωνία και όχι πλειοψηφία. Για την σύσταση προσωπικής εταιρείας δεν απαιτείται από το νόμο ελάχιστο ποσό κεφαλαίου.

4 4 Προσωπικές εταιρείες είναι η Ομόρρυθμη Εταιρεία, η Ετερόρρυθμη Εταιρεία και η Αφανής ή Συμμετοχική Εταιρεία. Κεφαλαιουχικές εταιρείες: είναι εκείνες στις οποίες κυρίαρχο στοιχείο είναι το κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί τόσο από τις εισφορές των εταίρων όσο και από τα αδιανέμητα κέρδη και αποθεματικά. Αντίθετα με ότι συμβαίνει στις προσωπικές εταιρείες, σ αυτές οι εταίροι δεν μετέχουν στη διοίκηση (εκτός αν εκλεγούν από τη γενική συνέλευση), ούτε έχουν προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου είναι ελεύθερη και οι μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων δεν επιφέρουν τη λύση της εταιρείας. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία η οποία εξαρτάται από τη συμμετοχή του κάθε μετόχου της εταιρείας. Κεφαλαιουχικές εταιρείες είναι οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες με μετοχές. Εταιρικές χωρίς νομική προσωπικότητα: Στην έννομη τάξη υπάρχουν ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα. Η έλλειψη νομικής προσωπικότητας σημαίνει ότι η εταιρεία δε μπορεί να είναι φορέας εταιρικής περιουσίας, δεν έχει βουλητική και δικοπρακτική ικανότητα, ούτε αυτοτέλεια ένωση των μελών της και τρίτων και ο εκπρόσωπος της ένωσης συναλλάσσεται στο όνομά του για τις υποχρεώσεις της έναντι σε τρίτους. Ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα είναι η αστική εταιρεία, το μη αναγνωρίσιμο σωματείο, η αφανής εταιρεία και η συμπλοιοκτησία. Λόγω της ανάγκης στις εταιρείες χωρίς νομική προσωπικότητα για αναγνώριση τους για ολική η μερική ικανότητας δικαίου, το δικονομικό δίκαιο αναγνωρίζει την αυτοτέλεια των εταιρειών αυτών, αφού έχουν τη δυνατότητα να παραστούν σε δίκη, να είναι διάδικοι και να υποστούν αναγκαστική εκτέλεση. Μικτές εταιρείες: οι οποίες είναι ενδιάμεσες μορφές μεταξύ προσωπικών και κεφαλαιουχικών, τέτοιες είναι οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, οι Συνεταιρισμοί και οι συμπλοιοκτησία. Ιδιότυπες εταιρείες: εκτός από τα γνωστά είδη εταιρειών, υπάρχουν και κάποιες ιδιότυπες εταιρείες του Αστικού Κώδικα στις οποίες δύο ή περισσότεροι υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη με κοινές εισφορές κοινού σκοπού που μπορεί να μην είναι πάντοτε οικονομικός. Αναλυτικότερα οι εταιρείες διακρίνονται σε: 1. Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε) είναι η προσωπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα που συνιστάται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων που επιδιώκουν κοινό σκοπό και ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρο για όλες τις υποχρεώσεις της.

5 2. Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε) Είναι η εμπορική με νομική προσωπικότητα και ιδιαίτερη επωνυμία, στην οποία ένας ή περισσότεροι εταίροι ευθύνονται προσωπικά απεριόριστα και εις ολόκληρο, είναι δηλαδή ομόρρυθμοι, ενώ ένας ή περισσότεροι ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους σ αυτήν, είναι δηλαδή ετερόρρυθμοι εταίροι. 3. Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία Ο τύπος αυτός πλησιάζει περισσότερο προς τις κεφαλαιουχικές εταιρείες καθώς οι εισφορές των ετερόρρυθμων εταίρων παρίστανται με ονομαστικές μετοχές όπως στην Α.Ε και μπορούν να μεταβιβαστούν χωρίς αυτό να έχει συνέπειες στη λειτουργία της επιχείρησης. 4. Αφανής ή συμμετοχική εταιρεία Η αφανής εταιρεία είναι εκείνη η εταιρεία στην οποία μόνο ένας εταίρος είναι εμφανής και ασκεί εμπορική δραστηριότητα μετά από εξουσιοδότηση των συνεταίρων του που παραμένουν για τους τρίτους αφανείς. Η άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας στο δικό του όνομα και όχι εν ονόματι της εταιρείας η οποία παραμένει αφανής. Από το άρθρο 47 του ΕΝ χαρακτηρίζεται ως εταιρεία. Δεν έχει ωστόσο νομική προσωπικότητα. Οι σκοποί τους οποίους επιδιώκει είναι τουλάχιστον ύποπτοι και για το λόγο αυτό αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό από την έννομη τάξη. 5. Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε) Είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα, της οποίας το κεφάλαιο διαιρείται σε ισότιμα και μεταβιβαστέα μερίδια (μετοχές) και τις οποίας οι εταίροι (μέτοχοι) ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στην εταιρεία. Η Α.Ε είναι κατεξοχήν κεφαλαιουχική εταιρεία στην οποία τα πρόσωπα δεν διαδραματίζουν κάποιο ρόλο αντίστοιχο με εκείνο των προσωπικών εταιρειών. Ιδιαίτερη σημασία στην ΑΕ διαδραματίζει το κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο διατηρείται σε ίσα μεταξύ τους μερίδια, τις μετοχές. 6. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) Είναι εκείνη η εμπορική εταιρεία της οποίας το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε ισότιμα μερίδια και δεν μπορούν να παρασταθούν με μετοχές. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Είναι μια ιδιότυπη εταιρεία που συνδυάζει το προσωπικό με το κεφαλαιακό στοιχείο. Μοιάζει με τις προσωπικές εταιρείες διότι οι προσωπικές σχέσεις των εταίρων επηρεάζουν τη λειτουργία της εταιρείας, η διαχείριση ανήκει σε όλους τους εταίρους εάν δεν οριστεί διαφορετικά. Πολλές ωστόσο ομοιότητες παρουσιάζει η Ε.Π.Ε με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες διότι διαθέτει κεφάλαιο, οι εταίροι ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους, η προσωπική κατάσταση των εταίρων δεν επηρεάζει τη λειτουργία της εταιρείας. 7. Η Συμπλοιοκτησία 8. Συνεταιρισμός ή συνεργατική εταιρεία Ο συνεταιρισμός είναι οι ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία αποβλέπει ιδίως με τη 5

6 6 συνεργασία των μελών της, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών της και στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των μελών της σε μια επιχείρηση. Για τη σύστασή του απαιτούνται τουλάχιστον 15 πρόσωπα. 9. Κοινοπραξία 1.3 Η λογιστική των Εταιρικών επιχειρήσεων Η λογιστική των εταιρειών είναι κλάδος της εφαρμοσμένης λογιστικής, που ασχολείται με τις λογιστικές ιδιομορφίες που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εταιρική δραστηριότητα. Μελετά και αντιμετωπίζει μόνο γεγονότα που επιβάλουν κάποιους ειδικούς λογιστικούς χειρισμούς. Κατά τα υπόλοιπα οι συναλλαγές της επιχείρησης που σχετίζονται με την οικονομική εκμετάλλευση παρακολουθούνται λογιστικά σύμφωνα με τις μεθοδεύσεις της Γενικής Λογιστικής. Οι κυριότερες περιπτώσεις που μελετούνται από τη Λογιστική Εταιρειών είναι: Η σύσταση της εταιρείας που γεννάται από την υποχρέωση εισφοράς των εταίρων για την δημιουργία του εταιρικού κεφαλαίου. Η καταβολή της εισφοράς που πραγματοποιείται όπως ορίζεται από το νόμο και την εταιρική σύμβαση. Σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ εταιρείας και εταίρων. Διαμονή επιχειρηματικού αποτελέσματος στο τέλος της χρήσης. Μεταβολές εταιρικού κεφαλαίου (αύξηση ή μείωση). Εκκαθάριση της εταιρείας σε περίπτωση διακοπής των εργασιών και διάλυσή της. Συγχωνεύσεις εταιριών και μεταβολή της νομικής τους μορφής (μετατροπές). Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων με τυχόν υπάρχοντα χρέη της εταιρείας.

7 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ2: ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2.1 Ορισμός Ομόρρυθμης Εταιρείας Η πιο αντιπροσωπευτική μορφή προσωπικής εταιρείας είναι η Ομόρρυθμη Εταιρεία που συνίσταται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων, που επιδιώκουν κοινό σκοπό και ευθύνονται απεριόριστα και αλληλέγγυα για όλες της υποχρεώσεις της εταιρείας. Τα ιδρυτικά μέλη της ΟΕ μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους (σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν1329/83). Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση προσωπικής εταιρείας επιτρέπεται μόνον κατόπιν δικαστικής άδειας. Βασικά πλεονεκτήματα της ΟΕ Δεν καθορίζεται από το νόμο κατώτατο όριο κεφαλαίου που είναι απαραίτητο να καταβληθεί για την ίδρυση της εταιρείας. Έτσι είναι εύκολη η δημιουργία της ακόμα και από πρόσωπα που δεν διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια. Αν ένας ή περισσότεροι εταίροι διαθέτουν σημαντική προσωπική περιουσία, είναι εγγύηση για να παραχωρηθούν πιστώσεις στην εταιρεία. Η διαχείριση της ΟΕ ανήκει στους εταίρους, σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου, που αποφασίζουν με ομοφωνία. Επικρατεί η αρχή της ισότητας στις σχέσεις των εταίρων, ανεξάρτητα από το ποσό της εισφοράς του καθενός για τον σχηματισμό εταιρικού κεφαλαίου. Όμως μπορεί να συμφωνηθεί και διαφορετικά και να ορισθεί διαχειριστής κάποιος εταίρος ή τρίτο πρόσωπο, αρκεί να ορίζεται από το καταστατικό Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΟΕ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία μιας ΟΕ αποτελεί το όνομα με το οποίο οι συμβαλλόμενοι εκδηλώνονται μαζί, σαν οντότητα στις συναλλαγές τους προς εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκε η εταιρεία. Ως επωνυμία επιβάλλονται από το νόμο το όνομα ή τα ονόματα των συνεταίρων. Ειδικότερα η επωνυμία σχηματίζεται είτε με τα ονόματα όλων των συνεταίρων, είτε με το όνομα δύο τουλάχιστον από αυτούς, είτε με το όνομα ενός από και με προσθήκη των λέξεων «και Σία». Η ΕΥΘΥΝΗ

8 8 Η ευθύνη των συνεταίρων και της εταιρείας είναι απεριόριστη. Η έννοια του απεριορίστου της ευθύνης είναι ότι όλοι οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας με ολόκληρη την ατονική τους περιουσία και συνεπώς οι πιστωτές τους, εφόσον αποκτήσουν εκτελεστικό τίτλο, μπορούν να προχωρήσουν σε αναγκαστική κατάσχεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που είναι δεκτικό κατασχέσεως και την εκποίησή του με αναγκαστικό πλειστηριασμό. Ως προς το αλληλέγγυο της ευθύνης, σημαίνει ότι κάθε εταίρος ευθύνεται στο ακέραιο για όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν όλοι εταίροι στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Έτσι οι πιστωτές της εταιρείας μπορούν να στραφούν αδιακρίτως εναντίον οποιουδήποτε εταίρου για να ικανοποιηθούν. Η μεγάλη έκταση της ευθύνης είναι το χαρακτηριστικό που τονίζει ιδιαίτερα τον προσωπικό τύπο της ΟΕ. Οι τρίτοι συμβάλλονται με αυτή βασιζόμενοι κυρίως στη φερεγγυότητα και την καλή φήμη των εταίρων οι οποίες θεμελιώνονται και στην εγγύηση που παρέχει η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων πέρα από την καθαυτό εταιρική περιουσία η οποία μπορεί και να μην είναι σημαντική. Η έκταση της ευθύνης εμπεδώνει την πίστη και την ασφάλεια στις συναλλαγές της ΟΕ. Αποτελεί όμως ένα αντικίνητρο για τη ανάληψη δραστηριότητας με αυτόν τον εταιρικό τύπο και για αυτό η ΟΕ προσφέρεται κυρίως για μικρές ή μεσαίες επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από πρόσωπα τα οποία συνήθως συνδέονται μεταξύ τους με στενούς προσωπικούς δεσμούς, συγγενικούς ή φιλικούς. 2.2 Σύσταση Ο.Ε Για την έγκυρη σύσταση μιας ΟΕ απαιτείται να συνταχθεί καταστατικό (εταιρικό συμφωνητικό) μεταξύ των εταίρων και να κατατεθεί στο πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας μέσα σε 15 ημέρες από την υπογραφή του. Περίληψη των καταστατικών καταχωρείτε στα βιβλία της γραμματείας του πρωτοδικείου και τοιχοκολλούνται για τρις μήνες στο ακροατήριο του πρωτοδικείου, ώστε να πάρει την απαιτούμενη δημοσιότητα. Τα σημαντικότερα στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρει η περίληψη του καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 43 του εμπορικού νόμου είναι: Τα ονοματεπώνυμα, η ιδιότητα και οι διευθύνσεις κατοικιών των εταίρων. Η εταιρική επωνυμία με την οποία θα συναλλάσσεται η εταιρεία. Το ονοματεπώνυμο του διαχειριστή ή διαχειριστών της εταιρείας να έχει το δικαίωμα να υπογράφει για την εταιρεία και να διευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις. Αν δεν ορισθεί συγκεκριμένος εταίρος τότε θεωρείται ότι η εταιρεία διευθύνεται από το σύνολο των εταίρων. Το κεφάλαιο που καταβάλλουν οι εταίροι και οι εταιρικές μερίδες του καθενός. Η χρονική διάρκεια για την οποία θα συσταθεί η εταιρεία. Η έδρα της.

9 9 Το αντικείμενο των εργασιών της. Τα ποσοστά συμμετοχής στα αποτελέσματα. Αν δεν προβληθεί η ρύθμιση αυτή θεωρείται ότι οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και στις ζημιές κατά ίσα μέρη. Στο καταστατικό είναι δυνατόν να ορίζονται διαφορετικές αναλογίες στα κέρδη και στις ζημιές. Απαγορεύεται όμως να αποκλειστεί κάποιος τελείως από τα κέρδη ή τις ζημιές (λεόντειος εταιρεία). Η τύχη της εταιρείας σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου. Οι ατομικές απολήψεις χρημάτων των εταίρων κατά τη διάρκεια της χρήσης, για ατομικές τους ανάγκες και οι οποίες στην ουσία αποτελούν προείσπραξη έναντι των κερδών που τους αναλογούν στο τέλος της χρήσης. Αν θα παρακρατηθεί στο τέλος του οικονομικού έτους κάποιο ποσοστό από τα κέρδη και κάποιο για τακτικό αποθεματικό. Κάθε τροποποίηση καταστατικού έχει τις ίδιες διατυπώσεις δημοσιότητας με το αρχικό. Τους όρους λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας είναι: 1. Επιμελητήριο: Στο οικείο επιμελητήριο αφού συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος μία αίτηση και εφόσον η επιλεγμένη επωνυμία είναι αποδεκτή θα του δοθεί μία προέγκριση επωνυμίας. Αν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί η επωνυμία τότε πρέπει να προσαρμόσει αλλιώς την επωνυμία της επιχείρησης του. Το στάδιο της προέγκρισης δεν είναι υποχρεωτικό αλλά είναι χρήσιμο να γίνει για να βεβαιωθούμε ότι η επωνυμία που επιλέξαμε είναι αποδεκτή. 2. Δικηγόρος: σύνταξη καταστατικού-ιδιωτικού συμφωνητικού. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο καταστατικό πρέπει να προσδιορίζονται βασικά θέματα που αφορούν την εταιρεία, τις σχέσεις των μετοχών, σε θέματα που αφορούν την διάρκεια ζωής ή τη λύση της 3. Επιμελητήριο: έλεγχος επωνυμίας: Το υπογεγραμμένο καταστατικό της συστηνόμενης ΟΕ προσκομίζεται στο οικείο επιμελητήριο μαζί με τον αύξοντα αριθμό κράτησης επωνυμίας και μία αίτηση. 4. Δ.Ο.Υ έδρας: μέσα σε 15 ημέρες από την υπογραφή του καταστατικού πρέπει να καταβληθεί στη Δ.Ο.Υ της έδρας ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ) ο οποίος ανέρχεται σε 1% επί του ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου. Για την καταβολή του Φ.Σ.Κ είναι αναγκαία η προσκόμιση δυο αντιγράφων του καταστατικού(εκ των οποίων το ένα θεωρημένο από το επιμελητήριο), επιταγή με το προδιαγεγραμμένο ποσό, δήλωση Φ.Σ.Κ εις διπλούν. Εκεί θα θεωρήσουν το καταστατικό και θα επιστρέψουν το διπλότυπο καταβολής και το ένα από τα δύο αντίγραφα της δήλωσης Φ.Σ.Κ.

10 10 5. Ταμείο νομικών και ταμείο προνοίας δικηγόρων: πρέπει να θεωρηθεί το καταστατικό στο ταμείο νομικών και στο ταμείο προνοίας δικηγόρων όπου καταβάλλονται τα ποσά 0,5% και 1% επί του εταιρικού κεφαλαίου αντίστοιχα. 6. Πρωτοδικείο έδρας: δύο αντίγραφα του θεωρημένου καταστατικού από επιμελητήριο, τη Δ.Ο.Υ κατά την καταβολή του Φ.Σ.Κ, το ταμείο νομικών και το ταμείο προνοίας δικηγόρων, κατατίθενται στο Πρωτοδικείο έδρας για δημοσίευση. Η δημοσίευση αυτή αποτελεί την πράξη ίδρυσης σύστασης της Ο.Ε. 7. Επιμελητήριο: εντός δύο μηνών πρέπει να εγγραφεί η εταιρεία στο οικείο επιμελητήριο. 8. Εφορία: εντός 10 ημερών πρέπει να γίνει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα δικαιολογητικά που χρειάζονται και πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα, εμφανίζονται παρακάτω Έντυπο έναρξης δραστηριότητας Μ3 Καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο Βεβαίωση εγγραφής σε επιμελητήριο Εγγραφή μελών σε ασφαλιστικό φορέα Μισθωτήριο θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ του ιδιοκτήτη Χαρτόσημο έναρξης Διπλότυπο είσπραξης υπέρ ΤΑΠΕΤ Υπεύθυνη δήλωση ότι εντός μηνός της ενάρξεως θα προσκομισθεί το ΦΕΚ της δημοσίευσης Φωτοτυπία έναρξης των κοινοπρακτούντων μελών Βήματα για τη θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων και έναρξης Ταμειακής Μηχανής στην Δ.Ο.Υ 1. Αγορά ταμειακής μηχανής 2. Πρωτοτυπούμε βιβλίο μηνιαίας κατάστασης εσόδων-εξόδων και στοιχεία Κ.Β.Σ. 3. Παρουσία ενός εκπροσώπου της εταιρείας με την ταυτότητα του, για την πρώτη θεώρηση των Βιβλίων και Στοιχείων του. (στις επόμενες θεωρήσεις μπορεί να παραβρεθεί ο λογιστής με εξουσιοδότηση). Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται και πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα είναι τα ακόλουθα: Φωτοαντίγραφο Καταστατικού. Ασφαλιστική Ενημερότητα Ο.Α.Ε.Ε των μελών Ειδική έκθεση αυτοψίας Βεβαίωση εγγραφής σε επιμελητήριο Έντυπο Β1 Ασφαλιστική ενημερότητα Ι.Κ.Α Ο επιτηδευματίας έχει υποχρέωση να θεωρεί στον ανώτατο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., πριν από κάθε χρησιμοποίησή τους:

11 11 1. Το βιβλίο αγορών, επί χειρόγραφης τήρησης και τη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου αγορών, επί μηχανογραφημένης τήρησης. 2. Το βιβλίο εσόδων-εξόδων, επί χειρόγραφης τήρησης και τη μηνιαία κατάσταση βιβλίου εσόδων-εξόδων, επί μηχανογραφικής τήρησης. 3. Τα ημερολόγια, στα οποία καταχωρεί πρωτογενώς τις οικονομικές του πράξεις, το γενικό καθολικό και το ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών, όταν τα βιβλία της έδρας τηρούνται χειρόγραφα. 4. Το ισοζύγιο γενικού-αναλυτικών καθολικών, όταν τα βιβλία της έδρας τηρούνται μηχανογραφικά 5. Το βιβλίο αποθήκης επί χειρόγραφης τήρησης του και τους οπτικούς δίσκους (CD-ROM) στους οποίους αποθηκεύονται τα στοιχεία του βιβλίου αυτού, επί της μηχανογραφικής τήρησης του. 6. Το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών. 7. Τα πρόσθετα βιβλία ή δελτία που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του κώδικα αυτού. 8. Το βιβλίο απογραφών και τις καταστάσεις της ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης ακινήτων προσκομίζονται από τον εκμισθωτή για θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέσα σε 30 ημέρες από την κατάρτισή του.

12 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α.ΦΟΙΝΙΤΣΗ-Μ.ΣΜΠΩΚΟΣ O.E Στο Ηράκλειο σήµερα την 20/11/2009 οι υπογραφόµενοι στο παρόν: Ο Σµπώκος Μαρίνος του Ευαγγέλου, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης µε αριθµό ταυτότητας ΑΗ και ΑΦΜ Η Φοινίτση Αγγελική του Νικολάου, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης µε αριθµό ταυτότητας ΑΑ και ΑΦΜ Συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα εξής: Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται οµόρρυθµος εµπορική, εταιρεία µε την επωνυµία «Α.ΦΟΙΝΙΤΣΗ-Μ. ΣΜΠΩΚΟΣ Ο.Ε» Η εν λόγω εταιρεία θα διέπεται από τους εξής όρους και συµφωνίες: Άρθρο 2: Ε ΡΑ Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ήµος Ηρακλείου και το µισθωµένο κατάστηµα αυτής επί της οδού ΕΟΚ αριθµός 27 στο Ηράκλειο Κρήτης Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ Αντικείµενο εργασιών της εταιρείας είναι η εµπορία ρούχων παπουτσιών και αξεσουάρ αυτών, καθώς και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία θα µπορεί να εδρεύει και άλλα υποκαταστήµατα σε άλλες περιοχές του Νοµού Ηρακλείου και στην Ελλάδα γενικά. Άρθρο 4: ΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για αόριστο χρονικό διάστηµα µε έναρξη την 19/11/2009και λήγει την 30/04/2039, δυνάµενη να καταγγελθεί οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο από τους εταίρους ή µε κοινή απόφαση ή συµφωνία όλων των εταίρων Άρθρο 5: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ αποτελούµενο από τις εισφορές των δύο εταίρων οι οποίοι εισφέρουν και καταβάλλουν σήµερα στο Ταµείο της εταιρείας τα παρακάτω ποσά ως ακολούθως:

13 13 α) Από την Φοινίτση Αγγελική του Νικολάου καταβολή ποσού Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00), β) Από τον Σµπώκο Μαρίνο του Ευαγγέλου καταβολή ποσού Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00).. Άρθρο 6: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ως διαχειριστές, εκπρόσωποι και ταµίες της εταιρείας ορίζονται και οι δύο συµβαλλόµενοι Φοινίτση Αγγελική και Σµπώκος Μαρίνος, οι οποίοι από κοινού ή ο καθένας µόνος του θα διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και θα ενεργεί κάθε πράξη που θα αφορά τη διοίκηση και διεύθυνση αυτής. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ο διαχειριστής θα συνάπτει κάθε σύµβαση που ανάγεται στον κύκλο των εργασιών της εταιρείας και την επίτευξη του σκοπού αυτής, θα προβαίνει σε έκδοση ή αποδοχή ή µεταβίβαση πιστωτικών τίτλων, είσπραξη αξιών, είσπραξη απαιτήσεων για λογαριασµό της εταιρείας, διορισµό πληρεξουσίων ικηγόρων για την προστασία των συµφερόντων της εταιρείας κ.λπ.. Επίσης οι ως άνω διαχειριστές θα εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον παντός ικαστηρίου και πάσης άλλης Αρχής, δηµόσιας, δηµοτικής, διοικητικής, φορολογικής κ.α.. Η εταιρεία υποχρεούται και δεσµεύεται έγκυρα έναντι τρίτων µε την µόνη υπογραφή των ως άνω διαχειριστών που θα υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυµία. Επίσης ως ταµίες οι ως άνω διαχειριστές θα τηρούν όλα τα υποχρεωτικά βιβλία που προβλέπονται από τους φορολογικούς νόµους και τον εµπορικό κώδικα, θα ενεργούν δε κάθε είσπραξη και πληρωµή που θα αφορά την εταιρεία. Τα µέλη δικαιούνται να λαµβάνουν γνώση οποτεδήποτε για την πορεία των εργασιών της εταιρείας ως και για κάθε εταιρική υπόθεση. Άρθρο 7: ΚΕΡ Η-ΖΗΜΙΕΣ Στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους θα συντάσσεται µε τη µέριµνα των διαχειριστών της εταιρείας ο Ισολογισµός και απολογισµός για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων (Κερδών-Ζηµιών) της εταιρείας, τα οποία θα διανέµονται µεταξύ των συνεταίρων αναλόγως της συµµετοχής τους στο κεφάλαιο, µετά την αφαίρεση των φόρων, ήτοι, κατά 50% έκαστος Ο Ισολογισµός θα βεβαιώνεται και θα υπογράφεται από τους διαχειριστές, θα αποτελεί δε πλήρη και τέλεια απόδειξη όλων των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των εταίρων που πηγάζουν από την εταιρεία, δεν θα έχουν δε το δικαίωµα οι εταίροι να αµφισβητήσουν το περιεχόµενο αυτού, παρά µόνο σε περίπτωση λογιστικού λάθους.

14 14 Άρθρο 8: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Απαγορεύεται απολύτως στα µέλη να µεταβιβάσουν την εταιρική τους µερίδα ή µέρος αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν συµφωνήσουν προς τούτο όλοι οι εταίροι. Άρθρο 9: ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σε περίπτωση θανάτου ενός από τα µέλη της εταιρείας η εταιρεία θα συνεχίζεται από τους κληρονόµους του αποβιώσαντος που θα υπεισέλθουν αυτοδικαίως στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτού. -πριν τη λήξη της µε κοινή συµφωνία όλων των εταίρων, ή -στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόµος. Η καταγγελία της εταιρείας από οιονδήποτε εταίρο πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται, ακόµη κι αν γίνεται µε την επίκληση σπουδαίου λόγου, δεν επιφέρει σε καµία περίπτωση την λύση της εταιρείας, αλλά συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έξοδο του καταγγέλλοντος εταίρου από την εταιρεία. Η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον έτσι εξερχόµενο εταίρο την αρχική αξία της εισφοράς του. Την λύση της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Ως εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται τα µέλη της εταιρείας οι οποίοι οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες πράξης εκκαθαρίσεως (εξόφληση εταιρικών χρεών, διανοµής της εταιρικής περιουσίας στους συνεταίρους κ.λ.π). Άρθρο 10: ΠΤΩΧΕΥΣΗ Σε περίπτωση πτωχεύσεως ενός εταίρου, ή υπαγωγής του σε καθεστώς δικαστικής συµπαράστασης, η εταιρεία λύεται. Άρθρο 11: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ εν υπάρχει. Άρθρο 12: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Απαγορεύεται στους εταίρους, πριν ή µετά την αποχώρησή τους από την εταιρεία, στους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους τους να προβαίνουν σε σφράγιση του ή των καταστηµάτων της εταιρείας ή σε συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση της περιουσίας της εταιρείας. Άρθρο 13: ΙΑΙΤΗΣΙΑ Κάθε διαφορά ή διένεξη που θα αναφύεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας ή κατά την εκκαθάριση αυτής θα λύεται υποχρεωτικά µε διαιτησία, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων ΚΠολ, από δύο διαιτητές, σε περίπτωση δε διαφωνίας αυτών σας επιδιαιτητής διορίζεται από τώρα ο Προϊστάµενος του Πρωτοδικείου Ηρακλείου ή αυτός που θα διοριστεί να τον αναπληρώσει.

15 15 Άρθρο 14: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Για την επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέµα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου. Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) όµοια πρωτότυπα τα οποία αφού αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν, υπογράφτηκαν από όλους του συµβαλλόµενους εταίρους, κάθε ένας από αυτούς έλαβε από ένα, το δε πρώτο και δεύτερο από αυτά θα κατατεθούν στην αρµόδια οικονοµική εφορία και στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου για δηµοσίευση αντίστοιχα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 1.ΣΜΠΩΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2.ΦΟΙΝΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

16 16 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Σήμερα την 20/11/2009 οι υπογράφοντες αφενός μεν ο Σαβουϊδάκης Ιωάννης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ηρακλείου με ΑΦΜ που θα αποκαλείται εφεξής στο παρόν εκμισθωτής και αφετέρου η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Α.ΦΟΙΝΙΤΣΗ-Μ.ΣΜΩΚΟΣ ΟΕ» με ΑΦΜ και έδρα το Ηράκλειο, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Αγγελική Φοινίτση του Νικολάου και από τον Σμπώκο Μαρίνο του Ευαγγέλου, που αποκαλείτε εφεξής στο παρόν ως μισθωτής, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα εξής: 1. Με το παρόν ο αφενός συμβαλλόμενος «εκμισθωτής» που είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος ενός καταστήματος με ισόγειο και 1 ο όροφο συνολικού εμβαδού 130 τ.μ, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΕΟΚ και αριθμό 27 στο Ηράκλειο Κρήτης, εκμισθώνει και παραχωρεί την χρήση του παραπάνω ακινήτου στον αφετέρου συμβαλλόμενο «μισθωτή». 2. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται εξαετής (μίσθωση ορισμένου χρόνου). Ειδικότερα αρχίζει την 01/01/2010 και λήγει την 31/12/ Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε 700 ευρώ. Το μίσθωμα συμφωνείται να καταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενταήμερο κάθε μήνα στην κατοικία του εκμισθωτή. Η καταβολή του μισθώματος αποδεικνύεται αποκλειστικά με έγγραφη απόδειξη του εκμισθωτή. Σε περίπτωση αναγκαστικής παράτασης μισθώσεως μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου διάρκειας αυτού, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά το ποσοστό του 7%. Το τέλος χαρτοσήμου (3,6%) θα το επιβαρυνθεί ο εκμισθωτής, ενώ ο μισθωτής επιβαρύνεται με κάθε λειτουργικό έξοδο της επιχείρησης. 4. Το μίσθιο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς του μισθωτή που είναι επιχείρηση εμπορίας ενδυμάτων και για κάθε συναφή χρήση. Δεν επιτρέπεται στο μισθωτή να

17 παραχωρήσει σε άλλον τη χρήση του μισθίου εν όλο ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο ή αιτία και ιδιαίτερα με υπομίσθωση καθώς και να μεταβιβάσει τη μισθωτική σχέση χωρίς τη ρητή, έγγραφη συναίνεση της εκμισθώτριας, άλλως αυτομάτως θα λύεται η σύμβαση. 5. Ο μισθωτής πρέπει να κάνει καλή χρήση του μισθίου και ευθύνεται σε αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά, φθορά ή βλάβη στο μισθίο, είτε τις προκάλεσε κάποιος από τους εταίρους, είτε προσληφθέντα από αυτούς πρόσωπα. Απαγορεύεται στη μισθώτρια εταιρεία να επιφέρει οποιαδήποτε προσθήκη ή μεταρρύθμιση του μισθίου χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή. Οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση να γίνει κατά παράβαση αυτού του όρου ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα συνεπάγεται, παραμένει προς όφελος του μισθίου χωρίς να γεννά κανένα απολύτως αφαίρεσης ή αποζημίωσης του μισθωτή. Πάντως ο εκμισθωτής δικαιούται να αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, με δαπάνες του μισθωτή. Οι εκπρόσωποι της μισθώτριας εταιρείας έχουν επίσης την υποχρέωση να το χρησιμοποιούν κατά τρόπο που να μη θίγει την ησυχία, την υγεία, την εργασία, την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη του εκμισθωτή και των γειτόνων. Απαγορεύεται στη μισθώτρια η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από το μίσθιο. 6. Οι εκπρόσωποι της μισθώτριας εταιρείας έλεγξαν το μίσθιο και διαπίστωσαν ότι είναι κατάλληλο για τη χρήση που συμφωνήθηκε και υποχρεούνται να το αποδώσουν κατά τη λήξη της μίσθωσης στην κατάσταση κατά την οποία το παρέλαβαν. Για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο εκμισθωτής δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής ζημιών και βλάβης του μίσθιου, για την αποκατάσταση των οποίων αποκλειστική ευθύνη έχει ο μισθωτής. 7. Για την πιστή και ακριβή τήρηση των όρων του παρόντος οι εκπρόσωποι της εταιρείας κατέβαλαν σήμερα στον εκμισθωτή 17

18 18 ως εγγύηση το ποσό των 1400 Ε μετρητά, ποσό το οποίο θα αποδοθεί στο μισθωτή κατά τη λήξη μίσθωσης με την αποχώρηση τους από το μίσθιο, την παράδοση του μίσθιου και των κλειδιών του, καθώς και την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεμών λογαριασμών και εφόσον δεν έχει παραβιαστεί κανένας όρος του παρόντος. Η εγγύηση δεν μπορεί να συμψηφισθεί με μισθώματα. 8. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος, ως και κάθε άλλη σχετική με τη μίσθωση δαπάνη ή παραβίαση των όρων του συμφωνητικού αυτού ή του νόμου παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει αμέσως και μονομερώς τη μίσθωση, να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία του από την αθέτηση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ εκμισθώτριας η εγγύηση που δόθηκε. Τελικά αφού διαβάστηκε ολόκληρο το έγγραφο αυτό από τους συμβαλλόμενους υπογράφεται σε συμφωνία όλων τω παραπάνω. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ Ο εκμισθωτής η μισθώτρια

19 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Η επιχείρηση Α. ΦΟΙΝΙΤΣΗ-Μ.ΣΜΠΩΚΟΣ ΟΕ που τηρεί βιβλία Β κατηγορίας και έχει ως αντικείµενο δραστηριότητας την εµπορία ρούχων παπουτσιών και αξεσουάρ αυτών, κατά τη διάρκεια µιας χρήσης πραγµατοποίησε τις παρακάτω οικονοµικές συναλλαγές: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: 03/01/2010: πληρώνουμε τη συνδρομή στο εμπορικό επιμελητήριο για το έτος 2010, αξίας 60,00Ε. 03/01/2010: αγοράσαμε Η/Υ αξίας 900,00Ε συν ΦΠΑ 19%,ΤΔΑ 2280 από την Καρβελάς ΑΕ με ΑΦΜ /01/2010: αγοράσαμε ταμειακή μηχανή αξίας 500,00Ε συν ΦΠΑ 19%, ΤΔΑ Νο 255 από την Ι. Παπαχρηστόπουλος ΑΒΕΕ με ΑΦΜ /01/2010: πληρώσαμε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το ενοίκιο για το μήνα Ιανουάριο και μας εκδίδει απόδειξη είσπραξης ενοικίου Νο 1. 11/01/2010: αγοράζουμε έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό αξίας 1800,00Ε συν ΦΠΑ 19%,ΤΔΑ Νο 5068 από την Καρπαθιωτάκης ΑΕ ΑΦΜ /01/2010: αγοράζουμε εμπορεύματα αξίας 4000,00Ε συν ΦΠΑ 19%,ΤΔΑ από τον Παπαδάκη Ιωάννη με ΑΦΜ /01/2010: αγοράζουμε εμπορεύματα αξίας 5500,00Ε συν ΦΠΑ 19%,ΤΔΑ 147 από τον Πετράκη Δημοσθένη με ΑΦΜ /01/2010: αγοράζουμε υλικά συσκευασίας αξίας 50,00Ε συν ΦΠΑ 19%,ΤΔΑ 25 από την Κατσαρού Ελένη με ΑΦΜ /01/2010: πραγματοποιήσαμε λιανικές πωλήσεις 380,00Ε από το ημερήσιο Ζ Νο 1. 16/01/2010: πραγματοποιήσαμε λιανικές πωλήσεις 520,00Ε από το ημερήσιο Ζ Νο 2. 17/01/2010: πραγματοποιήσαμε λιανικές πωλήσεις 327,00Ε από το ημερήσιο Ζ Νο 3.

20 20 28/01/2010: πραγματοποιήσαμε λιανικές πωλήσεις 875,00Ε από το ημερήσιο Ζ Νο 4. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: 02/02/2010: Εκδώσαμε διαφημιστικές κάρτες με τα στοιχεία της εταιρείας, αξίας 250,00Ε συν ΦΠΑ 19%,ΤΔΑ Νο 4587 από τους Αφοί Παπαδάκη Ο.Ε ΑΦΜ /02/2010: εξοφλήσαμε το ενοίκιο μηνός Φεβρουαρίου στον ιδιοκτήτη του καταστήματος και μας εκδίδει απόδειξη είσπραξης ενοικίου Νο 2. 05/02/2010: αγοράσαμε εμπορεύματα αξίας 6000,00Ε συν ΦΠΑ 19% ΤΔΑ 504 από τον Πετράκη Δημοσθένη με ΑΦΜ /02/2010: πραγματοποιήσαμε λιανικές πωλήσεις 1005,50 Ε από το ημερήσιο Ζ Νο 5. 08/02/2010: αγοράσαμε εμπορεύματα αξίας 18000,00Ε συν ΦΠΑ 19% ΤΔΑ Νο από τον Παπαδάκη Ιωάννη με ΑΦΜ /02/2010: πραγματοποιούμε χονδρικές πωλήσεις αξίας 8500,00Ε συν ΦΠΑ 19% ΤΔΑ Νο 1, στην Παπαδάκη Φωτεινή με ΑΦΜ /02/2010: αγοράσαμε υλικά καθαριότητας αξίας 28,32 Ε από τη ΜΑKRO A.E με ΤΔΑ Νο συν ΦΠΑ 19%. 15/02/2010: πραγματοποιήσαμε λιανικές πωλήσεις αξίας 328,00Ε με το Ζ Νο 6. 18/02/2010: επιστρέψαμε ελαττωματικά εμπορεύματα αξίας 130,00Ε συν ΦΠΑ 19% στον Πετράκη Δημοσθένη. 22/02/2010: Αγοράσαμε συσκευή τηλεφώνου αξίας 38,00Ε συν ΦΠΑ 19% από την CYTA Α.Ε. 28/02/2010: πραγματοποιήσαμε λιανικές πωλήσεις αξίας 1112,00Ε με το Ζ Νο 7.

21 21 ΜΑΡΤΙΟΣ: 02/03/2010: πληρώσαμε την ΔΕΗ διμήνου Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου, αξίας ρεύματος 68,20 Ε συν ΦΠΑ 9% και δημοτικά τέλη 89,32 Ε. 03/03/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 782,00 Ε με το Ζ Νο 8. 04/03/2010: πληρώνουμε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το ενοίκιο μηνός Μαρτίου και μας εκδίδει απόδειξη είσπραξης ενοικίου Νο 3. 07/03/2010: αγοράσαμε εμπορεύματα αξίας 8150,00Ε συν ΦΠΑ 19% με ΤΔΑ Νο 2547 από την ΕΝΔΥΣΗ Α.Ε με ΑΦΜ Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται από την μεταφορική του Λεονταράκη Γεώργιου με φορτωτική Νο 258, αξίας 38,00Ε συν ΦΠΑ 19%. 15/03/2010: πληρώνουμε τεχνικό για την αλλαγή του ΦΠΑ στην ταμιακή μηχανή, ο οποίος μας εκδίδει ΤΠΥ Νο 38 αξίας 23,00Ε συν ΦΠΑ 21%. 15/03/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 320,00Ε με το Ζ Νο 9. 18/03/2010: εξοφλήσαμε το λογαριασμό της CYTA A.E Νο αξίας 15,00 συν ΦΠΑ 21%. 28/03/2010: πραγματοποιήσαμε λιανικές πωλήσεις αξίας 635,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο 10. ΑΠΡΙΛΙΟΣ: 01/04/2010: πραγματοποιήσαμε λιανικές πωλήσεις αξίας 255,00Ε με το Ζ Νο 11.

22 22 02/04/2010: πραγματοποιήσαμε λιανικές πωλήσεις αξίας 820,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /04/2010: πληρώνουμε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το ενοίκιο μηνός Απριλίου και μας εκδίδει απόδειξη είσπραξης ενοικίου Νο 4. 08/04/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 535,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /04/2010: εξοφλήσαμε το λογαριασμό της CYTA A.E Νο αξίας 15,00 συν ΦΠΑ 21%. 12/04/2010: αγοράσαμε εμπορεύματα αξίας 1500,00Ε συν ΦΠΑ 21% με ΤΔΑ Νο Παπαδάκη Ιωάννη με ΑΦΜ /04/2010: αγοράσαμε εμπορεύματα αξίας 9000,00Ε με ΤΙΜ Νο από την Ιταλική Εταιρεία Αrmani. 22/04/2010: πραγματοποιήσαμε λιανικές πωλήσεις αξίας 1540,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /04/2010: πραγματοποιήσαμε λιανικές πωλήσεις αξίας 1020,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο 15. ΜΑΪΟΣ: 03/05/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 960,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /05/2010: πληρώνουμε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το ενοίκιο μηνός Μαϊου και μας εκδίδει απόδειξη είσπραξης ενοικίου Νο 5. 07/05/2010: πραγματοποιούμε χονδρικές πωλήσεις αξίας 3500,00Ε συν ΦΠΑ 21%,με το ΤΔΑ Νο 2, στην Παπαδάκη Φωτεινή με ΑΦΜ /05/2010: εξοφλούμε τον λογαριασμό της ΔΕΗ για το δίμηνο Μάρτιος-Απρίλιος αξίας ρεύματος 85,23 Ε συν ΦΠΑ 11% και δημοτικά τέλη αξίας 89,32 Ε. 14/05/2010: αγοράζουμε υλικά συσκευασίας αξίας 50,00Ε συν ΦΠΑ 21%,ΤΔΑ 228 από την Κατσαρού Ελένη με ΑΦΜ

23 23 22/05/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 722,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /05/2010: εξοφλήσαμε το λογαριασμό της CYTA A.E Νο αξίας 15,00 συν ΦΠΑ 21%. 31/05/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 380,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο 18. ΙΟΥΝΙΟΣ: 03/06/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 629,50 Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /06/2010: πληρώνουμε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το ενοίκιο μηνός Ιουνίου και μας εκδίδει απόδειξη είσπραξης ενοικίου Νο 6. 06/06/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 834,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /06/2010: αγοράζουμε φωτιστικά του καταστήματος από ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε με ΑΦΜ με το ΤΔΑ Νο 820, αξίας 1200,00Ε συν ΦΠΑ 21%. 13/06/2010: εξοφλούμε τον ηλεκτρολόγο που μας τοποθέτησε τα φωτιστικά, το ποσό των 35,00 συν ΦΠΑ 21%, με ΤΠΥ Νο /06/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 923,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /06/2010: εξοφλούμε το λογαριασμό της cyta AE Νο αξίας 15,00 συν ΦΠΑ 21%. 26/06/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 890,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο 22. ΙΟΥΛΙΟΣ: 01/07/2010: πληρώσαμε το λογαριασμό ΔΕΥΑΗ εξαμήνου της επιχείρησης αξίας 30,00 συν ΦΠΑ 13%.

24 24 02/07/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 500,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /07/2010: εξοφλούμε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το ενοίκιο Ιουλίου, ο οποίος μας εκδίδει απόδειξη είσπραξης ενοικίου Νο 7. 09/07/2010: πραγματοποιήσαμε λιανικές πωλήσεις αξίας 773,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /07/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 658,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /07/2010: πραγματοποιούμε χονδρικές πωλήσεις αξίας 2500,00Ε συν ΦΠΑ 23%,με το ΤΔΑ Νο3, στην Παπαδάκη Φωτεινή με ΑΦΜ /07/2010: εξοφλούμε τον λογαριασμό της ΔΕΗ για το δίμηνο Μάϊος-Ιούνιος αξίας ρεύματος 79,12 Ε συν ΦΠΑ 13% και δημοτικά τέλη αξίας 89,32 Ε. 22/07/2010: εξοφλούμε το λογιστή για τις υπηρεσίες του, αξίας 200,00Ε συν ΦΠΑ 23% και μας εκδίδει ΤΠΥ Νο /07/2010: εξοφλούμε το λογαριασμό της cyta AE Νο αξίας 15,00 συν ΦΠΑ 23%. 31/07/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 594,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο 26. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: 01/08/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 1069,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /08/2010: εξοφλούμε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το ενοίκιο Αυγούστου, ο οποίος μας εκδίδει απόδειξη είσπραξης ενοικίου Νο 8. 06/08/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 542,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /08/2010: πραγματοποιούμε χονδρικές πωλήσεις αξίας 6500,00Ε συν ΦΠΑ 23%, με το ΤΔΑ Νο 4, στον Πετρόπουλο Γεώργιο με ΑΦΜ

25 25 12/08/2010: : πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 802,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /08/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 576,5 Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /08/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 950,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /08/2010: εξοφλούμε το λογαριασμό της cyta A.E αξίας 15,00Ε συν ΦΠΑ 23%. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: 02/09/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 720,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /09/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 380,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /09/2010: εξοφλούμε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το ενοίκιο Σεπτεμβρίου, ο οποίος μας εκδίδει απόδειξη είσπραξης ενοικίου Νο 9. 09/09/2010: αγοράσαμε εμπορεύματα αξίας 9500,00Ε συν ΦΠΑ 23% με ΤΔΑ Νο 7522 από την ΕΝΔΥΣΗ Α.Ε με ΑΦΜ Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται από την μεταφορική του Λεονταράκη Γεώργιου με φορτωτική Νο 423, αξίας 38,00Ε συν ΦΠΑ 23%. 11/09/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 790,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /09/2010: εξοφλούμε τον λογαριασμό της ΔΕΗ για το δίμηνο Ιούλιος-Άυγουστος αξίας ρεύματος 75,36 Ε συν ΦΠΑ 13% και δημοτικά τέλη αξίας 89,32 Ε. 23/09/2010: : εξοφλούμε το λογαριασμό της cyta A.E αξίας 15,00Ε συν ΦΠΑ 23%. 30/09/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 660,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο 35.

26 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: 03/10/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 1200,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /10/2010: εξοφλούμε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το ενοίκιο Οκτωβρίου, ο οποίος μας εκδίδει απόδειξη είσπραξης ενοικίου Νο /10/2010: πραγματοποιούμε χονδρικές πωλήσεις αξίας4250,00ε συν ΦΠΑ 23%,με το ΤΔΑ Νο5, στην Παπαδάκη Φωτεινή με ΑΦΜ /10/2010: αγοράζουμε υλικά συσκευασίας αξίας 50,00Ε συν ΦΠΑ 23%,ΤΔΑ 360 από την Κατσαρού Ελένη με ΑΦΜ /10/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 736,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /10/2010: εξοφλούμε το λογαριασμό της cyta A.E αξίας 15,00Ε συν ΦΠΑ 23%. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: 01/11/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 620,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /11/2010: εξοφλούμε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το ενοίκιο Νοεμβρίου, ο οποίος μας εκδίδει απόδειξη είσπραξης ενοικίου Νο /11/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 990,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /11/2010: πραγματοποιούμε χονδρικές πωλήσεις αξίας 8700,00Ε συν ΦΠΑ 23%, με το ΤΔΑ Νο 6, στον Πετρόπουλο Γεώργιο με ΑΦΜ /11/2010: αγοράσαμε εμπορεύματα αξίας 12000,00Ε με ΤΙΜ Νο από την Ιταλική Εταιρεία Αrmani. 24/11/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 1538,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο 40.

27 27 27/11/2010: εξοφλούμε το λογαριασμό της cyta A.E αξίας 15,00Ε συν ΦΠΑ 23%. 29/11/2010: εξοφλούμε τον λογαριασμό της ΔΕΗ για το δίμηνο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος αξίας ρεύματος 112,79Εσυν ΦΠΑ 13% και δημοτικά τέλη αξίας 89,32 Ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: 02/12/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 1320,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /12/2010: εξοφλούμε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το ενοίκιο Δεκεμβρίου, ο οποίος μας εκδίδει απόδειξη είσπραξης ενοικίου Νο /12/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 1800,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /12/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 2300,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /12/2010: πραγματοποιούμε χονδρικές πωλήσεις αξίας 8900,00Ε συν ΦΠΑ 23%,με το ΤΔΑ Νο7, στην Παπαδάκη Φωτεινή με ΑΦΜ /12/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 2250,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /12/2010: εξοφλούμε το λογαριασμό της cyta A.E αξίας 15,00Ε συν ΦΠΑ 23%. 23/12/2010: εξοφλούμε τον λογαριασμό της ΔΕΗ για το δίμηνο Νοέμβριος- Δεκέμβριος αξίας ρεύματος 94,64Εσυν ΦΠΑ 13% και δημοτικά τέλη αξίας 89,32 Ε. 24/12/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 4822,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο /12/2010: πραγματοποιούμε λιανικές πωλήσεις αξίας 3720,00Ε με το ημερήσιο Ζ Νο 46.

28 28 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΑΤΖΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Φ.Π.Α-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ WEB SITES ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΤΖΑΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Προϋποθέσεις Ίδρυσης Για την ίδρυση μιας ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν τουλάχιστον δύο μέρη που υποχρεούνται αμοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ N. 3190/1955 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί το νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΛΥΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ Εισηγητής: Μαυρουδής Γεώργιος Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29/10/2012 1 ΣΧΕ ΙΟ ΡΟΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ OI ΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος Δραστηριότητα Έτος Ίδρυσης Οικείο Επιμελητήριο Κατηγορία Λογιστικών Βιβλίων Αριθμός Προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση - λειτουργία - φορολογία Ο.Ε»

«Σύσταση - λειτουργία - φορολογία Ο.Ε» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: «Σύσταση - λειτουργία - φορολογία Ο.Ε» σπουδαστής Χαρίτος Νικόλαος Επιβλέπων Καθηγητής: Σωτηριάδου Δομνίκη Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας και φορολογία αυτής.»

«Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας και φορολογία αυτής.» ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας και φορολογία αυτής.» Φοιτητής: Παναγιωτάκης Θεόδωρος Α.Μ: 8765 Επιβλέπων καθηγητής: Παπαπαναγιώτου Κων/νος Καβάλα, Οκτώβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 601 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Σ υ ν ο π τ ι κ ά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Σ υ ν ο π τ ι κ ά Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΡΑΤΣΗΣ, ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΙΔΡΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΦΟΡΟ ΚΕΡΔΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, Κ/Ξ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΡΜΠΙΔΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, Κ/Ξ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΡΜΠΙΔΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, Κ/Ξ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΡΜΠΙΔΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διάταξη τίτλου και περιεχομένου με SmartArt ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-1- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3190 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: Μ. Φώτη Τηλέφωνο : 213.1519.233-213.1519.303

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.237/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 15/4/2015,

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ταυτότητα Βήματα Ίδρυσης Εσωτερική Λειτουργία Δυναμική & Σύγκριση Εταιρικά Γνωρίσματα Παρόν & Μέλλον Ταυτότητα ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Όνοµα: ΙΚΕ Μτχ Κεφάλαιο: 1 Καταστατική

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ Γ.Ε.ΜΗ. Υπό Του Φοιτητή Σαρηγιαννίδη Αλέξανδρου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ.

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 27/07/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Σχολική Εφορεία του 2/θ Μ/κού Σχολείου Μικρ. Ορφανού Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0339/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ B ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Στην Αθήνα, σήµερα, 23/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0768/2011 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0768/2011 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0768/2011 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.396/2011-2012 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 9/5/2012, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Στην Αθήνα, σήμερα, 20/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΜ: 7635 KOKKINAKH ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΜ:7050

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0474/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - N.Π.Δ.Δ " ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΒΕΖΑΣ" Στην Αθήνα, σήμερα, 3/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στο πλαίσιο της λειτουργίας Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Υπό της φοιτήτριας: ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ Α.Μ. : 10084 Εποπτεύων καθηγητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Ιουνίου 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση μετά την 12/10/2011 μέχρι και 60 ημερολογιακές ημέρες μετά

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας www.etairikiaxia.gr, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.1 Η «Συμμετοχική» ή «Αφανής» εταιρεία. Έννοια - Χαρακτηριστικά 3.2 Η λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.2.1 Η μέθοδος του τελικού μερισμού 3.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Μάθημα 4ο ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Διδάσκων: Θοδωρής Κουλουριάνος, Δρ.Ν., LLM th.koulourianos@gmail.com ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε νέα Α.Φ.Μ... άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0574/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0574/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0574/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" Θεσσαλονίκη 23-8- 2013 Αριθ. Πρωτ. -727 - Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση των προσωπικών εταιρειών. Περιγράφει σε γενικές γραμμές τους κανόνες που ισχύουν για τις προσωπικές εταιρείες, αναλύοντας τα είδη των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ.:040/04 ΤΣΙΑΦΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.:184/04 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Α.Μ. 6436 2. ΠΟΥΤΟΥΡΗΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ Α.Μ. 6131

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Α.Μ. 6436 2. ΠΟΥΤΟΥΡΗΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ Α.Μ. 6131 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΙΑΣ:: ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΙΡΕΙΙΑ ΜΕ ΒΙΙΒΛΙΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΙΑΣ -- ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα