Περιεχόμενα Table of Contents Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg Ανασυρόμενο 90kg Lift-Slide 90kg Ανασυρόμενο 150kg Lift-Slide 150kg

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα Table of Contents Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 37-74 Ανασυρόμενο 90kg Lift-Slide 90kg 75-98 Ανασυρόμενο 150kg Lift-Slide 150kg 99-122"

Transcript

1 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation Ευρετήριο Προφίλ Profile Index Προφίλ 1:1 Profiles 1: Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 37-7 Τομές 1:2 Sections 1: Κατεργασίες Milling-Tooling Operations 7-70 Μηχανισμοί Mechanisms 71-7 Ανασυρόμενο 90kg Lift-Slide 90kg Τομές 1:2 Sections 1: Κατεργασίες Milling-Tooling Operations 85-9 Μηχανισμοί Mechanisms Ανασυρόμενο 150kg Lift-Slide 150kg Τομές 1:2 Sections 1: Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Μηχανισμοί Mechanisms Ανασυρόμενο 80/200kg Lift-Slide 80/200kg Τομές 1:2 Sections 1: Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Μηχανισμοί Mechanisms 11-1 Κοπές Cuttings Υαλώσεις Glazings Γενικές Κατεργασίες General Milling-Tooling Operations Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets Γενικές Πληροφορίες General Information V/2010 1

2 2 V/2010

3 Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information V/2010 3

4 Απλό συρόμενο 90kg - Ανασυρόμενο 90kg - Ανασυρόμενο 150kg Sliding 90kg - Lift-Slide 90kg - Lift-Slide 150kg Θερμομονωτικό σύστημα δύο θαλάμων με φύλλο 5mm. Xρήση ανοξείδωτου οδηγού. Υψηλή Θερμομόνωση Uf =,26 W / (m2*k ). Επίπεδη εμφάνιση. Μεγάλη λεκάνη συλλογής νερών και επένδυση αυτής με σωληνωτή μορφή πολυαμιδίου. Μεγάλη απόσταση των φύλλων στον Γάντζο, η οποία προσφέρει καλύτερη συμπεριφορά στην θερμομόνωση. Ειδικό πολυθάλαμο πολυαμίδιο στο άγκιστρο, το οποίο επικαλύπτεται εξωτερικά από προφίλ αλουμινίου, και προσφέρει εκτός από ασφάλεια και πολύ καλή συμπεριφορά στην θερμομόνωση. Τάπα αγκίστρου με βουρτσάκια και την χρήση ελατηρίου για να εξασφαλίσει σταθερή και ιδανική πίεση στεγάνωσης στο σημείο επαφής της με τον οδηγό κύλισης. Χρήση ειδικού μηχανισμού ανόρθωσης φύλλου για την λειτουργία κύλισης στα 90 & 150Κg. Δυνατότητα πολλαπλής ασφάλισης φύλλου. Κεντρικό στεγανωτικό, κάτω με θερμολάστιχο και επάνω με ειδικό σφουγγάρι PVC επενδυμένο εξωτερικά με ειδικό ύφασμα για τέλεια ολίσθηση. Δυνατότητα υάλωσης 25mm, που εξασφαλίζει υψηλή θερμομόνωση. Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς: Απλό συρόμενο και Ανασυρόμενο επάλληλο (με ή χωρίς σήτα). Απλό συρόμενο και Ανασυρόμενο χωνευτό (τζάμι ή τζάμι παντζούρι ή τζάμι με σήτα και παντζούρι). Απλό συρόμενο και Ανασυρόμενο επάλληλο πολλών φύλλων (τζάμι). Πιστοποιητικά: Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της Alumil έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Alumil είναι πιστοποιημένη από QUALICOAT και RAL (GSB). Thermally broken two chamber system with a 5mm sash width. Stainless steel guide rails. High thermal resistance Uf =,26 W/(m²*K). Flat surfaces with minimal design. Multi-chamber PVCu channel profile for improved thermal performance. Large interlock section for improved stability and thermal performance. Multi-chamber PVCu interlock profile for improved thermal performance. End cap for interlock profile with a spring and weather seals for improved weather performance. Lift-slide fittings for a sash weight up to 90 & 150Kg. Multi-point locking available. Central weather seals with thermal plastic and expanded foam profiles covered with a membrane for improved sliding performance. Glazing thickness up to 25mm for improved sound and thermal insulation. Product Line Construction Options: Sliding and Lift & Slide parallel (with or without a fly-screen). Sliding and Lift & Slide pocket (glazing or glazing with shutter or glazing with shutter and fly-screen). Sliding and Lift & Slide multi-panel (glazing). Βασικά χαρακτηριστικά Basic characteristics Certifications: The design, the production process, and the quality control of all profiles produced by Alumil are certified with ISO The process of electrostatic powder coating is certified by QUALICOAT and RAL (GSB) in all plants operated by Alumil. Σημείωση: Τα επίσημα πιστοποιητικά δοκιμής μπορούν να σταλούν κατόπιν αιτήσεως. Note: Official test certificates may be sent upon request. V/2010

5 Τεχνικές πληροφορίες Technical information Τεχνικά χαρακτηριστικά Technical characteristics Κράμα αλουμινίου Aluminum alloy Σκληρότητα Hardness Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) Minimum Powder Coating Thickness Πάχος διατομών (min-max) Profile thickness (min-max) Είδος θερμοδιακοπής Thermal-brake type Έλεγχος διαστάσεων διατομών Profile Geometry Control Διαστάσεις Φύλλου (Πλάτος\Ύψος) Sash Depth dimensions (Width \ Height) Είδος κύλισης Slide type Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί Glazing type Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων Maximum glazing weight Είδος στεγάνωσης απλού συρομένου 90kg Sealing for slide 90kg Είδος στεγάνωσης ανασυρομένου 90kg και 150kg Sealing for lift & slide 90kg and 150kg AlMgSi (EN AW 6060) 12 Webster ή 70 HB minimum 12 Webster or 70 HB minimum 75μm minimum 1, - 1,6mm Μηχανική με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6, πλάτους 16 και 20 mm σε φύλλο και κάσα PA 6.6 Mechanical with PA 6.6 fiber enforced polyamide at 16 and 20mm in sash and frame PA 6.6 Σύμφωνα με EN DIN EN DIN Compliant 5mm \ 86mm Διπλά ράουλα με επένδυση teflon, πάνω σε ανοξείδωτο οδηγό Double teflon rollers on steel guide Διπλός, έως 25mm Double, up to 25mm 90kg και 150kg ανά φύλλο 90kg and 150Kg per sash Οριζόντια με δύο σειρές από βουρτσάκια μεμβράνης Hi-Fin Κάθετα με δύο σειρές από ελαστικά EPDM Horizontal using two rows of Hi-Fin membrane brushes Vertical using two rows of EPDM gaskets Περιμετρική με δύο σειρές από ελαστικά EPDM Perimetrical using two rows of EPDM gaskets V/2010 5

6 Ανασυρόμενο 80/200kg Lift-Slide 80/200kg Θερμομονωτικό σύστημα δύο θαλάμων με φύλλο 5mm. Xρήση ανοξείδωτου οδηγού. Υψηλή Θερμομόνωση Uf = 3,59 W / (m2*k ). Επίπεδη εμφάνιση. Μεγάλη λεκάνη συλλογής νερών και επένδυση αυτής με σωληνωτή μορφή πολυαμιδίου. Μεγάλη απόσταση των φύλλων στον Γάντζο, η οποία προσφέρει καλύτερη συμπεριφορά στην θερμομόνωση. Ειδικό πολυθάλαμο πολυαμίδιο στο άγκιστρο, το οποίο επικαλύπτεται εξωτερικά από προφίλ αλουμινίου, και προσφέρει εκτός από ασφάλεια και πολύ καλή συμπεριφορά στην θερμομόνωση. Τάπα αγκίστρου με βουρτσάκια και την χρήση ελατηρίου για να εξασφαλίσει σταθερή και ιδανική πίεση στεγάνωσης στο σημείο επαφής της με τον οδηγό κύλισης. Χρήση ειδικού μηχανισμού ανόρθωσης φύλλου για την λειτουργία κύλισης στα 80/200Κg. Δυνατότητα πολλαπλής ασφάλισης φύλλου. Κεντρικό στεγανωτικό, κάτω με θερμολάστιχο και επάνω με ειδικό σφουγγάρι PVC επενδυμένο εξωτερικά με ειδικό ύφασμα για τέλεια ολίσθηση. Δυνατότητα υάλωσης 25mm, που εξασφαλίζει υψηλή θερμομόνωση. Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς: Ανασυρόμενο επάλληλο (με ή χωρίς σήτα). Ανασυρόμενο χωνευτό (τζάμι ή τζάμι παντζούρι ή τζάμι με σήτα και παντζούρι). Ανασυρόμενο επάλληλο πολλών φύλλων (τζάμι). Πιστοποιητικά: Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της Alumil έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Alumil είναι πιστοποιημένη από QUALICOAT και RAL (GSB). Thermally broken two chamber system with a 5mm sash width. Stainless steel guide rails. High thermal resistance Uf = 3,59 W/(m²*K). Flat surfaces with minimal design. Multi-chamber PVCu channel profile for improved thermal performance. Large interlock section for improved stability and thermal performance. Multi-chamber PVCu interlock profile for improved thermal performance. End cap for interlock profile with a spring and weather seals for improved weather performance. Lift & Slide fittings for a sash weight up to 80/200Kg. Multi-point locking available. Central weather seals with thermal plastic and expanded foam profiles covered with a membrane for improved sliding performance. Glazing thickness up to 25mm for improved sound and thermal insulation. Product Line Construction Options: Lift & Slide parallel (with or without a fly-screen). Lift & Slide pocket (glazing or glazing with shutter or glazing with shutter and fly-screen). & Slide multi-panel (glazing). Βασικά χαρακτηριστικά Basic characteristics Certifications: The design, the production process, and the quality control of all profiles produced by Alumil are certified with ISO The process of electrostatic powder coating is certified by QUALICOAT and RAL (GSB) in all plants operated by Alumil. Σημείωση: Τα επίσημα πιστοποιητικά δοκιμής μπορούν να σταλούν κατόπιν αιτήσεως. Note: Official test certificates may be sent upon request. 6 V/2010

7 Τεχνικές πληροφορίες Technical information Τεχνικά χαρακτηριστικά Technical characteristics Κράμα αλουμινίου Aluminum alloy Σκληρότητα Hardness Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) Minimum Powder Coating Thickness Πάχος διατομών (min-max) Profile thickness (min-max) Είδος θερμοδιακοπής Thermal-brake type Έλεγχος διαστάσεων διατομών Profile Geometry Control Διαστάσεις Φύλλου (Πλάτος\Ύψος) Sash Depth dimensions (Width \ Height) Είδος κύλισης Slide type Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί Glazing type Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων Maximum glazing weight Είδος στεγάνωσης Sealing AlMgSi (EN AW 6060) 12 Webster ή 70 HB minimum 12 Webster or 70 HB minimum 75μm minimum 1, - 1,6mm Μηχανική με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6, πλάτους 16 και 20 mm σε φύλλο και κάσα PA 6.6 Mechanical with PA 6.6 fiber enforced polyamide at 16 and 20mm in sash and frame PA 6.6 Σύμφωνα με EN DIN EN DIN Compliant 5mm \ 86mm Διπλά ράουλα με επένδυση teflon, επάνω σε ανοξείδωτο οδηγό Double teflon rollers on steel guide Διπλός, έως 25mm Double, up to 25mm 80/200kg ανά φύλλο 80/200Kg per sash Περιμετρική με δύο σειρές από ελαστικά EPDM Perimetrical using two rows of EPDM gaskets V/2010 7

8 Ηχομόνωση Sound Resistance Πάχος υαλοπινάκων Glass thickness (mm) Τιμές σύμφωνα με EN ISO Values in accordance with EN ISO Ηχομόνωση υαλοπινάκων Sound resistance glass only (Rw) Ηχομόνωση υαλοπινάκων και πλαίσιο Sound resistance glass and frame (Rw) 6*/12/6 37 db 3 db 8*/12/5 38 db 35 db * Κρύσταλλα ασφαλείας υψηλής ηχομόνωσης (PVB) * Acoustic PVB laminated safety glass 8 V/2010

9 Τεχνικές πληροφορίες Technical information Θερμομόνωση Thermal insulation Απλό συρόμενο 90kg - Ανασυρόμενο 90/150kg Sliding 90kg - Lift-slide 90/150kg Ανασυρόμενο 80/200kg Lift-slide 80/200kg Α C B D 190 D E 2 U D-E=1,17 W/(m.K) Φ =-1,9 W/m Α-Β 122,2 190 Ε F 2 U E-E=1,03 W/(m.K) Φ =-12,7 W/m B-C 122,5 B C Τιμές σύμφωνα με EN ISO Values in accordance with EN ISO Φ ΔΤ - U.b -1,863 p p -20,000-1,169.0,190 2 U ff = = =,26 W/ (m.k) b f 0,122 Τιμές σύμφωνα με EN ISO Values in accordance with EN ISO Φ ΔΤ - U.b -12,719 p p -20,000-1,031.0,190 2 U fa = = =3,59 W/ (m.k) b f 0,123 V/2010 9

10 10 V/2010

11 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation V/

12 A = Γωνία επιπεδότητας = Πλάκα ενίσχυσης για γωνίες = Μονωτική ταινία C = Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή = Πλάκα ενίσχυσης σύνδεσης T = Μέγιστο πλάτος N = Γωνία σύνδεσης καρφωτή Sp = Ειδικό = Μέγιστο ύψος SC = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή I = Προφίλ ενίσχυσης και πυρήνα = Εξωτερική περίμετρος SA = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή αλουμινίου = Τάπα = Κύρια περίμετρος R = Γωνία σύνδεσης με υποδοχή για βίδα = Πριόνι = Ροπή αδρανείας x-x G = Γωνία για πηχάκι = Γωνία σύνδεσης ρυθμιζόμενη = Κονδύλι = Ματσόλα από καουτσούκ = Ροπή αδρανείας y-y = Βάρος TC = Σύνδεσμος ταυ χυτός = Οδηγός διάτρησης = Προφίλ TA = Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου = Πρεσσάκι = Αριθμός σελίδας SB = Γέφυρα τακαρίσματος = Μονωτικό υλικό * = Δεν υπάρχει απόθεμα = Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος τραβέρσας = Στιγμιαία κόλλα A = Alignment corner = Reinforcing plate for corners = Sealing tape C = Crimp cleat = Reinforcing plate for joints = Width N = Nail cleat Sp = Special = Height SC = Cast spring cleat I = Couple Cleat = External perimeter SA = Aluminium spring cleat = End cap = Primary perimeter R = Crimp cleat pre-tapped = Saw = Moment of inertia x-x G = Glazing holder corner = Milling bit = Moment of inertia y-y = Corner cleat, adjustable = Rubber mallot = Weight TC = Cast transom-mullion cleat = Drill jig = Profile TA = Aluminium transom-mullion cleat = Punch press = Page number SB = Setting block = Sealant * = Not a stock item = Transom-mullion cleat, adjustable = Instant glue 12 V/2010

13 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index V/

14 1 V/2010 gr/m cm cm mm mm mm mm M ,27 0,35 0,32 0,22,69 0,56 0,02 1,0 0,62 3,01 0,39,51 7,2 37, 27, ,1 20, ,9 25 M9225 M922 M9336 M9336A M ,99 12, M ,68 8, ,7 M9338A 70 1,5 8, ,9 M ,8 13, ,9 M

15 15 V/2010 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 803 1,36 28, ,9 M ,63, ,9 M ,60 12, ,9 M ,75 20, ,9 M ,75 10, ,9 2,9 M ,95 12, ,3 2,9 M ,69 9, ,3 2,9 M gr/m cm cm mm mm mm mm

16 16 V/2010 gr/m cm cm mm mm mm mm 608 1,09 11, ,5 2,9 M ,07 2, ,9,1 M ,75 3, ,9 6,8 M ,13 3, ,9 1,9 M , ,6 82,3 5, M1386 M ,66 3, , 77 M ,08 8, ,7 37,9 M ,3 1, ,1 31,1 M ,28 0, ,2 20,6 S

17 17 V/ ,7 16,68,5 100 S ,66 103,3 5 11,5 S ,65 10,0 50,6 39,2 S ,8 0, ,3 S ,69 0, ,6 S ,62 1,55 3,1 38,2 S ,53 11,79 53,5 5 S68 S ,70 357, gr/m cm cm mm mm mm mm Ευρετήριο Προφίλ Profile Index

18 18 V/2010 S ,90 210, ,9 S ,0 67,5 99, ,11 0,0 10,3 18,2 S ,79 25,09 20,05 19, S8 S ,3 1,87 0,30 3,30 0,73 0,05 28, 20 10, ,7 S90 S91 S ,29 170, S gr/m cm cm mm mm mm mm

19 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 V/

20 ,5 S68 Μονός οδηγός Single frame guide Εξωτερική περίμετρος External perimeter 322 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat 22 mm 11,79 cm 11,53 cm 103 gr/m έξω-μέσα outer-inner έξω-μέσα outer-inner , S78 Διπλός οδηγός τζάμι / σήτα ή τζάμι / παντζούρι Double frame guide for glazing / fly-screen or glazing / shutter Εξωτερική περίμετρος External perimeter 512 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat 383 mm 67,5 cm 16,0 cm 205 gr/m ενδιάμεσα between μέσα inner ενδιάμεσα between μέσα inner 20 V/2010

21 Προφίλ 1:1 Profiles1: , S88 Τριπλός οδηγός για τζάμι / σήτα / παντζούρι Triple frame guide for glazing / fly-screen / shutter Εξωτερική περίμετρος External perimeter 689 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat 519 mm 170,39 cm 20,29 cm 2665 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer μέσα inner S52 Διπλός οδηγός τζάμι / τζάμι Double frame guide for glazing / glazing Εξωτερική περίμετρος External perimeter 568 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat 260 mm 103,3 cm 16,66 cm 2195 gr/m έξω-μέσα outer-inner έξω-μέσα outer-inner V/

22 ,9 S76 Τριπλός οδηγός για τζάμι / τζάμι / σήτα Triple frame guide for glazing / glazing / fly-screen Εξωτερική περίμετρος External perimeter 730 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat 15 mm 210,90 cm 20,90 cm 2739 gr/m έξω-μέσα outer-inner έξω-μέσα outer-inner V/2010

23 Προφίλ 1:1 Profiles1: S7 Τριπλός οδηγός για τζάμι / τζάμι / τζάμι Triple frame guide for glazing / glazing / glazing Εξωτερική περίμετρος External perimeter 80 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat 335 mm 357,28 cm 25,70 cm 335 gr/m έξω-μέσα outer-inner ενδιάμεσα between έξω-μέσα outer-inner ενδιάμεσα between V/

24 S86 Φύλλο για μηχανισμό 90/150kg Sash for 90/150kg mechanism Εξωτερική περίμετρος External perimeter 77 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 169 mm 19,72 cm 25,09 cm 1686 gr/m έξω outer έξω outer έξω- μέσα outer-inner S8 Φύλλο για μηχανισμό 80/200kg Sash for 80/200kg mechanism Εξωτερική περίμετρος External perimeter 83 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 169 mm 20,05 cm 25,79 cm 162 gr/m έξω- μέσα outer-inner έξω outer 82, M1386 Φύλλο παντζουριού Shutter sash Εξωτερική περίμετρος External perimeter 52 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 198 mm 12 cm 30,16 cm 1326 gr/m έξω- μέσα outer-inner έξω-μέσα outer-inner 2 V/2010

25 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 39,2 100 Ø3,8 Ø3,8,5 0, ,6 S2 Ταυ Transom-mullion Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 17 mm 175 mm 16,68 cm 39,7 cm 1552 gr/m S60 Μπινί Sash invertion profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 305 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Τάπα End cap 65 mm 10,0 cm 5,65 cm 121 gr/m ,2 32,6 20 3,1 S63 Νεροσταλάκτης οδηγού Waterproofing profile for frame guide Εξωτερική περίμετρος External perimeter 111 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 39 mm 0,21 cm 0,69 cm 197 gr/m S61 Πρόσθετο οδηγού σήτας Beauty profile for fly-screen frame guide Εξωτερική περίμετρος External perimeter 155 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 135 mm 1,55 cm 1,62 cm 390 gr/m V/

26 18,2 10,3 5, 5,6 S82 Πρόσθετο Beauty profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 52 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 2 mm 0,0 cm 0,11 cm 177 gr/m M1385 Πρόσθετο Beauty profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 29 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 5 mm 0 cm 0 cm 39 gr/m 57,3 20,1 20,1 27,7 37, 16 S62 Πρόσθετο αγκίστρου Beauty profile for weathering profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 165 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 68 mm 0,19 cm 3,8 cm 336 gr/m M922 Άγκιστρο Weathering profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 129 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 36 mm 0,62 cm 0,32 cm 220 gr/m M9225 Άγκιστρο Weathering profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 18 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 6 mm 1,0 cm 0,35 cm 257 gr/m 26 V/2010

27 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 1,9 77,1 6,8 1,9 1,9 0,9 3, M12323 Αρμοκάλυπτρο Trimming profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 310 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 52 mm 3,59 cm 3,13 cm 553 gr/m M1230 Πρόσθετο Beauty profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 337 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 102 mm 3,35 cm 10,66 cm 599 gr/m M1221 Πρόσθετο Beauty profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 16 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 82 mm 2,32 cm 2,07 cm 286 gr/m M1222 Πρόσθετο Beauty profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 200 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 101 mm 3,30 cm 2,75 cm 356 gr/m V/

28 , 30 S90 Φύλλο σήτας Fly-screen sash Εξωτερική περίμετρος External perimeter 386 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 265 mm 3,30 cm 22,3 cm 981 gr/m έξω- μέσα outer-inner S91 Ταυ σήτας Fly-screen transom-mullion Εξωτερική περίμετρος External perimeter 131 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 91 mm 1,87 cm 0,73 cm 0 gr/m ,2 7,2 M9010 Καπάκι φύλλου σήτας και αρμοκάλυπτρου Beauty cap for fly-screen sash and trimming profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 75 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 27 mm 0,27 cm 0,02 cm 132 gr/m 28 V/2010

29 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 37,9 31, , ,1 M125 Μπινί φύλλου σήτας Sash invertion profile for fly-screen Εξωτερική περίμετρος External perimeter 131 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Τάπα End cap 80 mm 1,2 cm 1,3 cm 22 gr/m M12 Μπινί παντζουριού Sash invertion profile for shutter Εξωτερική περίμετρος External perimeter 337 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Τάπα End cap 102 mm 3,35 cm 10,66 cm 879 gr/m ,9 15,3 τεμ/m pcs/m 9 kg/m² 87 M9368 Γαλονάκι Shutter blind Εξωτερική περίμετρος External perimeter 276 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 211 mm 12,71 cm 1,60 cm 590 gr/m V/2010 Όëá ôá ãáëïíάêéá äéáôίèåíôáé äéάôñçôá All shutter blinds are pre-punched to allow for ventilation 29

30 2,9 2,9 13,8 τεμ/m pcs/m 2 8, kg/m 60 8,5 20 τεμ/m pcs/m 7,7 kg/m² M9357 Γαλονάκι Shutter blind Εξωτερική περίμετρος External perimeter 157 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight mm,10 cm 0,63 cm 385 gr/m M9559 Γαλονάκι Shutter blind Εξωτερική περίμετρος External perimeter 279 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 225 mm 11,07 cm 1,09 cm 608 gr/m 1,7 τεμ/m pcs/m 6,9 kg/m² 100 M932 Γαλονάκι Shutter blind Εξωτερική περίμετρος External perimeter 233 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 198 mm 12,76 cm 0,99 cm 65 gr/m 30 Όëá ôá ãáëïíάêéá äéáôίèåíôáé äéάôñçôá All shutter blinds are pre-punched to allow for ventilation V/2010

31 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 2,9 2, τεμ/m pcs/m 6,7 kg/m² 10,9 τεμ/m pcs/m 7,8 kg/m² M9356 Γαλονάκι Shutter blind Εξωτερική περίμετρος External perimeter 29 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 2,9 293 mm 28,12 cm 1,36 cm 803 gr/m M953 Γαλονάκι Shutter blind Εξωτερική περίμετρος External perimeter 28 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 237 mm 20,7 cm 1,75 cm 713 gr/m 16,6 τεμ/m pcs/m 7,8 kg/m² 80 M9338 Γαλονάκι Shutter blind Εξωτερική περίμετρος External perimeter 28 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 188 mm 8,81 cm 1,5 cm 70 gr/m V/2010 Όëá ôá ãáëïíάêéá äéáôίèåíôáé äéάôñçôá All shutter blinds are pre-punched to allow for ventilation 31

32 2,9 2,7 17 τεμ/m pcs/m 8,9 kg/m² 77 1,70 τεμ/m pcs/m 8,55 kg/m² 82,3 M9338Α Γαλονάκι Shutter blind Εξωτερική περίμετρος External perimeter 21 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 183 mm 8,36 cm 1,68 cm 526 gr/m M9553 Γαλονάκι Shutter blind Εξωτερική περίμετρος External perimeter 215 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 185 mm 12,26 cm 1,95 cm 582 gr/m 2,9 12 τεμ/m pcs/m 6,13 kg/m² 90 M9353 Γαλονάκι Shutter blind Εξωτερική περίμετρος External perimeter 22 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 215 mm 13,73 cm 1,8 cm 511 gr/m 32 Όëá ôá ãáëïíάêéá äéáôίèåíôáé äéάôñçôá All shutter blinds are pre-punched to allow for ventilation V/2010

33 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 2,9 2,9 1,80 τεμ/m pcs/m 7,70 kg/m² 82,9 1,80 τεμ/m pcs/m 7,15 kg/m² 83,3 M9538 Γαλονάκι Shutter blind Εξωτερική περίμετρος External perimeter 29 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 190 mm 10,8 cm 1,75 cm 520 gr/m M9558 Γαλονάκι Shutter blind Εξωτερική περίμετρος External perimeter 255 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 195 mm 9,96 cm 1,69 cm 83 gr/m 25 22,7 τεμ/m pcs/m 6,3 kg/m² 60 M938 Γαλονάκι Shutter blind Εξωτερική περίμετρος External perimeter 201 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 168 mm,51 cm 0,56 cm 280 gr/m V/2010 Όëá ôá ãáëïíάêéá äéáôίèåíôáé äéάôñçôá All shutter blinds are pre-punched to allow for ventilation 33

34 ,8 τεμ/m pcs/m 8,3 kg/m² M9336 Οβαλίνα Adjustable shutter blind Εξωτερική περίμετρος External perimeter 111 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight Τάπα End cap 111 mm 3,01 cm 0,22 cm 39 gr/m Λευκό White Μαύρο Black 28,5 τεμ/m pcs/m 11 kg/m² M9336Α Οβαλίνα Adjustable shutter blind Εξωτερική περίμετρος External perimeter 153 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 133 mm 0,39 cm,69 cm 386 gr/m 7 16,5 6,9 16,5 S09 Πηχάκι Glazing bead Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 80 mm 23 mm 0,0 cm 0,28 cm 173 gr/m S92 Πηχάκι (αποκλειστικά για ανοδίωση) Glazing bead (only for anodising) Εξωτερική περίμετρος External perimeter 80 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 2 mm 0,05 cm 0,30 cm 187 gr/m 3 V/2010

35 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies V/

36 Μονόφυλλο χωνευτό απλό συρόμενο παράθυρο One sash pocket sliding window Μονόφυλλο χωνευτό ανασυρόμενο παράθυρο One sash pocket lift & slide window Μονόφυλλο χωνευτό απλό συρόμενο παράθυρο με παντζούρι One sash pocket sliding window with shutter Μονόφυλλο χωνευτό ανασυρόμενο παράθυρο με παντζούρι One sash pocket lift & slide window with shutter Μονόφυλλο χωνευτό απλό συρόμενο παράθυρο με σήτα One sash pocket sliding window with fly-screen Μονόφυλλο χωνευτό ανασυρόμενο παράθυρο με σήτα One sash pocket lift & slide window with fly-screen Μονόφυλλο χωνευτό απλό συρόμενο παράθυρο με σήτα και παντζούρι One sash pocket sliding window with fly-screen and shutter Μονόφυλλο χωνευτό ανασυρόμενο παράθυρο με σήτα και παντζούρι One sash pocket lift & slide window with fly-screen and shutter Δίφυλλο επάλληλο απλό συρόμενο παράθυρο Two sash parallel sliding window Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο Two sash parallel lift & slide window Δίφυλλο επάλληλο απλό συρόμενο παράθυρο με σήτα Two sash parallel sliding window with fly-screen Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο με σήτα Two sash parallel lift & slide window with fly-screen Τρίφυλλο επάλληλο απλό συρόμενο παράθυρο Three sash parallel sliding window Τρίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο Three sash parallel lift & slide window Τετράφυλλο επάλληλο απλό συρόμενο παράθυρο Four sash parallel sliding window Τετράφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο Four sash parallel lift & slide window V/2010

37 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg Τομές 1:2 Sections 1:2 Για την υλοποίηση των τυπολογιών απλού συρομένου 90kg χρησιμοποιούνται: For sliding 90kg typologies implementation we use: Οδηγοί Frame guides + + Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide Φύλλο Sash S86 V/

38 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 1 Μονόφυλλο χωνευτό απλό συρόμενο παράθυρο One sash pocket sliding window 2 M1222 M S ,5 86 S S XX Min 60, Max XX S S S S , XX S68 38 V/2010

39 Τομές 1:2 Sections 1:2 3 Μονόφυλλο χωνευτό απλό συρόμενο παράθυρο με παντζούρι One sash pocket sliding window with shutter 20 M M12323 S M , M ,5 99,5 Min 110, Max XX XX S86 S S09 S S09 Μ1386 S ,5 82, XX S78 V/

40 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 5 6 Μονόφυλλο χωνευτό απλό συρόμενο παράθυρο με σήτα One sash pocket sliding window with fly-screen M S XX 36,5 80 S M S90 M , XX 99,5 Min 110, Max XX XX S86 S S09 S S09 S90 S , XX S78 0 V/2010

41 Τομές 1:2 Sections 1:2 7 8 Μονόφυλλο χωνευτό απλό συρόμενο παράθυρο με σήτα και παντζούρι One sash pocket sliding window with fly-screen and shutter 7 S M , M1222 M M XX S90 S90 M922 Min 150, Max XX XX S86 S S09 S S09 S90 Μ ,5 82,3 S XX V/2010 1

42 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 9 10 Δίφυλλο επάλληλο απλό συρόμενο παράθυρο Two sash parallel sliding window ,5 86 S86 S S86 S S XX S ,5 S XX 70 S S S , S XX S52 2 V/2010

43 Τομές 1:2 Sections 1:2 11 Δίφυλλο επάλληλο απλό συρόμενο παράθυρο με σήτα Two sash parallel sliding window with fly-screen XX 36,5 80 S S90 M S86 S S86 S S XX S S , S09 S XX S76 V/2010 3

44 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 13 1 Τρίφυλλο επάλληλο απλό συρόμενο παράθυρο Three sash parallel sliding window 13 S S S , S86 S S XX S09 S , XX S7 V/2010

45 Τομές 1:2 Sections 1: Τετράφυλλο επάλληλο απλό συρόμενο παράθυρο Four sash parallel sliding window S86 S S ,9x22 (DIN7982, ISO7050) S60 2,9x22 (DIN7982, ISO7050) S , S XX S52 V/2010 5

46 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 6 V/2010

47 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg Κατεργασίες Milling-Tooling Operations V/2010 7

48 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg Κλειδαριά GU INLINE GU INLINE lock Βίδωμα πρόσθετου στο φύλλο Additional profile screwing 13,2 Βίδωμα κλειδαριάς στο φύλλο Lock screwing 22,2 8 V/2010

49 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Μέσα χερούλι - Έξω χούφτα Inner handle - Outer finger pull Κλειδαριά GU INLINE GU INLINE lock Εξωτερικά Outer 36,5 8,5 38, ,5 5 39,6 Εσωτερικά Inner V/2010 9

50 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg Μέσα χερούλι - Έξω χούφτα Inner handle - Outer finger pull Εξωτερικά Outer Κλειδαριά GU INLINE GU INLINE lock Εσωτερικά Inner 19,5 13 Ø10 Ø ,9 39,6 Ø ,6 21, ,5 Κατεργασία χούφτας Finger pull machining Κατεργασία καρέ Square machining Κατεργασία κλειδαριάς Lock machining 50 V/2010

51 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Μέσα pop up - Έξω χούφτα Inner pop up - Outer finger pull Κλειδαριά GU INLINE GU INLINE lock Εξωτερικά Outer 36, ,5 5 39,6 Εσωτερικά Inner V/

52 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg Μέσα pop up - Έξω χούφτα Inner pop up - Outer finger pull Εξωτερικά Outer Κλειδαριά GU INLINE GU INLINE lock Εσωτερικά Inner 19, Ø10 21,5 Ø10 51, ,5 39,6 Ø10 Ø ,6 21, ,5 27,5 30 Κατεργασία χούφτας Κατεργασία κλειδαριάς Finger pull machining Κατεργασία pop up Lock machining Pop up machining 52 V/2010

53 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Χερούλι μόνο μέσα Handle only inner Κλειδαριά GU INLINE GU INLINE lock Εξωτερικά Outer 36, ,5 5 39,6 Εσωτερικά Inner V/

54 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg Χερούλι μόνο μέσα Handle only inner Κλειδαριά GU INLINE GU INLINE lock Εσωτερικά Inner 13 Ø10 Ø12 39,6 Ø ,6 21, ,5 Κατεργασία καρέ Square machining Κατεργασία κλειδαριάς Lock machining 5 V/2010

55 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Χερούλι και κύλινδρος Handle and cylinder Κλειδαριά GU INLINE GU INLINE lock 36, ,5 5 39,6 V/

56 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg Χερούλι και κύλινδρος Handle and cylinder Κλειδαριά GU INLINE GU INLINE lock 13 Ø10 Ø20 31, Ø20 Ø10 Ø10 Ø Ø10 39,6 27,5 Κατεργασία καρέ Κατεργασία κλειδαριάς Square machining Lock machining 56 V/2010

57 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Κατεργασία Pop up Pop up machining Κλειδαριά GU INLINE GU INLINE lock 39,6 Ø10 Βήμα 1: Κατεργασία Ø10 για καρέ Step 1: Ø10 square machining Ø10 21,5 Ø10 21,5 3 Ø10 39,6 Βήμα 2: Κατεργασία 137x30mm για τοποθέτηση Pop up Step 2: Machining 137x30mm for Pop up placement ,6 V/

58 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg Κύλινδρος+ροζέτες Cylinder+rosettes Κλειδαριά GU INLINE GU INLINE lock 38, , , ,5 7 Κύλινδρος Cylinder Ροζέτα Rosette X-XX 58 V/2010

59 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Κλειδαριά BEAZAULT BEAZAULT lock Βίδωμα πρόσθετου στο φύλλο Additional profile screwing 32,2 Βίδωμα κλειδαριάς στο φύλλο Lock screwing 22,2 V/

60 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg Μέσα χερούλι - Έξω χούφτα Inner handle - Outer finger pull Κλειδαριά BEAZAULT BEAZAULT lock Εξωτερικά Outer 36,5 8,5 8, ,2 11,5 Εσωτερικά Inner 60 V/2010

61 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Μέσα χερούλι - Έξω χούφτα Inner handle - Outer finger pull Κλειδαριά BEAZAULT BEAZAULT lock Εξωτερικά Outer Εσωτερικά Inner 19,5 12 Ø11 Ø12, ,9 36,2 Ø Κατεργασία χούφτας Finger pull machining Κατεργασία καρέ Square machining 27,5 Κατεργασία κλειδαριάς Lock machining V/

62 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg Μέσα pop up - Έξω χούφτα Inner pop up - Outer finger pull Κλειδαριά BEAZAULT BEAZAULT lock Εξωτερικά Outer 36,5 8,5 8, ,5 5 36,2 Εσωτερικά Inner 62 V/2010

63 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Μέσα pop up - Έξω χούφτα Inner pop up - Outer finger pull Κλειδαριά BEAZAULT BEAZAULT lock Εξωτερικά Outer Εσωτερικά Inner 19, Ø10 21,5 Ø10 21,5 36,2 25 1, Ø10 51, Ø10 Κατεργασία χούφτας Finger pull machining 30 Κατεργασία pop up Pop up machining 27,5 Κατεργασία κλειδαριάς Lock machining V/

64 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg Χερούλι μόνο μέσα Handle only inner Κλειδαριά BEAZAULT BEAZAULT lock Εξωτερικά Outer 36,5 8,5 8, ,5 5 36,2 Εσωτερικά Inner 6 V/2010

65 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Χερούλι μόνο μέσα Handle only inner Κλειδαριά BEAZAULT BEAZAULT lock Εξωτερικά Outer Εσωτερικά Inner 12 Ø11 Ø12,5 36,2 Ø ,5 V/2010 Κατεργασία καρέ Square machining Κατεργασία κλειδαριάς Lock machining 65

66 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg Χερούλι και κύλινδρος Handle and cylinder Κλειδαριά BEAZAULT BEAZAULT lock 36,5 8,5 8,2 11,5 5 36,2 66 V/2010

67 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Χερούλι και κύλινδρος Handle and cylinder Κλειδαριά BEAZAULT BEAZAULT lock Ø11 Ø12, Ø Ø18 20 Ø11 36, ,5 V/2010 Κατεργασία καρέ Square machining Κατεργασία κλειδαριάς Lock machining 67

68 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg Κλειδαριά BEAZAULT BEAZAULT lock Κατεργασία Pop up Pop up machining 36,2 Ø10 Βήμα 1: Κατεργασία Ø10 για καρέ Step 1: Ø10 square machining Ø10 21,5 Ø10 21,5 36,2 30 Βήμα 2: Κατεργασία 137x30mm για τοποθέτηση Pop up Step 2: Machining 137x30mm for Pop up placement Ø10 36,2 68 V/2010

69 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Κύλινδρος+ροζέτες Cylinder+rosettes Κλειδαριά BEAZAULT BEAZAULT lock 38, , , ,5 7 Κύλινδρος Cylinder Ροζέτα Rosette X-XX V/

70 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 70 V/2010

71 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg Μηχανισμοί Mechanisms V/

72 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg SH 2 L1=Sh-82, ,5 7 38,5 9 2 G 10 1 Μέγιστο βάρος 80Kg Maximum weight 80Kg 100min 100min V/2010

73 Μηχανισμοί Mechanisms A/A Êùäéêüò Code ÐåñéãñáöÞ Description Σχέδιο Drawing Κλειδαριά συρομένων 1 σημείου 1 fitting point lock Κλειδαριά συρομένων 2 σημείων 2 fitting points lock Κλειδαριά συρομένων 3 σημείων 3 fitting points lock Κλειδαριά συρομένων 3 σημείων με κύλινδρο 3 points fitting points lock with cylinder Αντίκρυσμα κλειδαριάς συρομένων γάντζου Lock plate Λαβή EURIS λευκή Finger pull white Λαβή EURIS μαύρη Finger pull black Λαβή EURIS ασημί Finger pull silver Λαβή DIRIGENT με καρέ 27mm λευκή RAL 9016 Handle DIRIGENT with spindle 27mm white RAL 9016 Λαβή DIRIGENT με καρέ 27mm καφέ RAL 8022 Handle DIRIGENT with spindle 27mm brown RAL 8022 Λαβή DIRIGENT με καρέ 27mm ασημί Ev1 Handle DIRIGENT with spindle 27mm silver EV Λαβή DIRIGENT με κλειδί, καρέ 33mm λευκή RAL 9016 Handle DIRIGENT with key, spindle 33mm white RAL Λαβή DIRIGENT με κλειδί, καρέ 33mm Ev1 Handle DIRIGENT with key, spindle 33mm EV Σετ λαβής DIRIGENT μέσα-έξω 2/3 180 λευκό RAL 9016 Handle set DIRIGENT in-out 2/3 180 white RAL 9016 Σετ λαβής DIRIGENT μέσα-έξω 2/3 180 καφέ RAL 8022 Handle set DIRIGENT in-out 2/3 180 brown RAL 8022 Σετ λαβής DIRIGENT μέσα-έξω 2/3 180 Ev1 Handle set DIRIGENT in-out 2/3 180 EV1 Εξωθούμενη χωνευτή λαβή ROTO με καρέ 26mm λευκή Handle pop up ROTO with spindle 26mm white Εξωθούμενη χωνευτή λαβή ROTO με καρέ 26mm καφέ Handle pop up ROTO with spindle 26mm brown Εξωθούμενη χωνευτή λαβή ROTO με καρέ 26mm ασημί Handle pop up ROTO with spindle 26mm silver Βίδα φρεζάτη M5x30 Countersunk screw M5x30 Κύλινδρος EUROPEAN 7mm European cylinder profile 7mm Ροζέτα λευκή Rosette white Ροζέτα μαύρη Rosette black Ροζέτα μπορντώ Rosette bordeau Ροζέτα χρυσή ανοδιωμένη Rosette gold anodized Ροζέτα ασημί Rosette silver Αποστάτης μήκους 100mm για μηχανισμό BEZAULT Spacer 100mm length for BEZAULT mechanism Αποστάτης μήκους 2200mm για μηχανισμό BEZAULT Spacer 2200mm length for BEZAULT mechanism Ράουλο αλουμινίου διπλό Aluminium double roller XXX-XX-XXX-XX ST,2 X 16 XXX-XX-XXX-XX ST,2X32 XXX-XX-XXX-XX ST 3,9X Αμορτισέρ φύλλου Sash buffer Αποστάτης φύλλου Sash spacer Σημείωση: Λογισμικό για τον αυτόματο υπολογισμό των εξαρτημάτων, μπορεί να ζητηθεί από το Τμήμα Ανάπτυξης Πελατών. Note: Automatic calculation software for the accessories, can be requested from the Customer Service Department. V/

74 Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg Κλειδαριά συρομένων 2 σημείων 2 fitting point lock Κλειδαριά συρομένων 1 σημείου 1 fitting point lock Κλειδαριά συρομένων 3 σημείων με κύλινδρο 3 fitting point lock with cylinder Κλειδαριά συρομένων 3 σημείων 3 fitting point lock 7 V/2010

75 Ανασυρόμενο 90kg Lift & Slide 90kg Τομές 1:2 Sections 1:2 Για την υλοποίηση των τυπολογιών ανασυρομένου 90kg χρησιμοποιούνται: For lift-slide 90kg typologies implementation we use: Οδηγοί Frame guides + + Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide Φύλλο Sash S86 V/

76 Ανασυρόμενο 90kg Lift & Slide 90kg 1 Μονόφυλλο χωνευτό ανασυρόμενο παράθυρο One sash pocket lift & slide window 2 M1222 M S S S86 36, XX Min 60, Max XX S S S S , XX S68 76 V/2010

77 Τομές 1:2 Sections 1:2 3 Μονόφυλλο χωνευτό ανασυρόμενο παράθυρο με παντζούρι One sash pocket lift & slide window with shutter 3 S M , M1222 M12323 M ,5 99,5 Min 110, Max XX XX S86 S S09 S S09 Μ ,5 82,3 S XX S78 V/

78 Ανασυρόμενο 90kg Lift & Slide 90kg 5 6 Μονόφυλλο χωνευτό ανασυρόμενο παράθυρο με σήτα One sash pocket lift & slide window with fly-screen 5 S XX S ,5 80 M1222 M S90 20 M , XX 99,5 Min 110, Max XX XX S86 S S09 S , S09 S S XX S78 78 V/2010

79 Τομές 1:2 Sections 1:2 7 8 Μονόφυλλο χωνευτό ανασυρόμενο παράθυρο με σήτα και παντζούρι One sash pocket lift & slide window with fly-screen and shutter 7 S M , M1222 M M XX S90 S90 M922 Min 150, Max XX XX S86 S S09 S S09 S90 Μ ,5 82,3 S XX V/

80 Ανασυρόμενο 90kg Lift & Slide 90kg 9 10 Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο Two sash parallel lift & slide window S86 S , S86 S S XX S ,5 S XX S S S , V/ S XX S52

81 Τομές 1:2 Sections 1: Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο με σήτα Two sash parallel lift & slide window with fly-screen XX 36,5 80 S S90 M S86 S S86 S S XX S S , S09 S XX S76 V/

82 Ανασυρόμενο 90kg Lift & Slide 90kg 13 1 Τρίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο Three sash parallel lift & slide window 13 S S S , S86 S S XX , S09 S XX S7 82 V/2010

83 Τομές 1:2 Sections 1: Τετράφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο Four sash parallel lift & slide window S86 S S ,9x22 (DIN7982, ISO7050) S60 2,9x22 (DIN7982, ISO7050) S , S XX S52 V/

84 Ανασυρόμενο 90kg Lift & Slide 90kg 8 V/2010

85 Ανασυρόμενο 90kg Lift & Slide 90kg Κατεργασίες Milling-Tooling Operations V/

86 Ανασυρόμενο 90kg Lift & Slide 90kg Βίδωμα πρόσθετου στο φύλλο Additional profile screwing 16 3,9 Βίδωμα κλειδαριάς στο φύλλο Lock screwing 38,8 86 V/2010

87 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Μέσα χερούλι - Έξω χούφτα Inner handle - Outer finger pull Εξωτερικά Outer 36,5 8,5 7, , 11,5 Εσωτερικά Inner V/

88 Ανασυρόμενο 90kg Lift & Slide 90kg Μέσα χερούλι - Έξω χούφτα Inner handle - Outer finger pull Εξωτερικά Outer Εσωτερικά Inner 118 Ø Ø12 Ø10 60 Min ,5 51,9 3, 21 3 Κατεργασία χούφτας Κατεργασία καρέ 27,5 Finger pull machining Square machining Κατεργασία κλειδαριάς 88 Lock machining V/2010

89 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Χερούλι μόνο μέσα Handle only inner Εξωτερικά Outer 36,5 8,5 7, ,5 5 3, Εσωτερικά Inner V/

90 Ανασυρόμενο 90kg Lift & Slide 90kg Χερούλι μόνο μέσα Handle only inner Εξωτερικά Outer Εσωτερικά Inner Ø Ø12 Ø , Κατεργασία καρέ 27,5 Square machining Κατεργασία κλειδαριάς 90 Lock machining V/2010

91 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Χερούλι και κύλινδρος Handle and cylinder 36,5 8,5 7,9 11,5 5 3, V/

92 Ανασυρόμενο 90kg Lift & Slide 90kg Χερούλι και κύλινδρος Handle and cylinder Εξωτερικά Outer Εσωτερικά Inner 16 Ø ,5 3 Ø20 Ø20 Ø10 Ø10 Ø12 Ø , Κατεργασία καρέ 27,5 Square machining Κατεργασία κλειδαριάς 92 Lock machining V/2010

93 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Κύλινδρος+ροζέτες Cylinder+rosettes , , , ,5 7 Κύλινδρος Cylinder V/

94 Ανασυρόμενο 90kg Lift & Slide 90kg 9 V/2010

95 Ανασυρόμενο 90kg Lift & Slide 90kg Μηχανισμοί Mechanisms V/

96 Ανασυρόμενο 90kg Lift & Slide 90kg ,5 7 38, SH 3 L1=Sh-82, , Μέγιστο βάρος 90Kg Maximum weight 90Kg L=FB V/2010

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-0 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation - Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 3-0 M0000 APOLLO ALUTHERM -7 Προφίλ : Profiles : - Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-2 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-26 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 27-86 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86 Version /05 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-0 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index - Προφίλ : Profiles : 5- Χαλύβδινος Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 7/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-90

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-80. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 81-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-80. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 81-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

Version 6/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 6/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 6/201 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-50 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-12 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

S100 Alutherm Light Inox

S100 Alutherm Light Inox S100 Alutherm Light Inox Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information S100 Alutherm light inox 002 Alumil S100 Alutherm light inox V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information V05.2009

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-0 Προφίλ : Profiles : -4 Βασικές Τυπολογίες Basic

Διαβάστε περισσότερα

S300 Deluxe Alutherm. Copyright 2009 Alumil

S300 Deluxe Alutherm. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 Alumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-16 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo V01.200 Alumil M20000 & M20500 1-001 Γενικές Πληροφορίες General Information M20000 Apollo Alutherm 1-002 Alumil M20000 & M20500 V01.200 M20500 Apollo Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1:1 Profiles 1:1

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 M7 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 lumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 lumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 LUMIL.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

M11000 Alutherm plus. Copyright 2010 Alumil

M11000 Alutherm plus. Copyright 2010 Alumil M11000 lutherm plus opyright 2010 lumil Γενικές Πληροφορίες General Information M11000 lutherm plus 002 lumil M11000 lutherm plus V11.2010 M11000 lutherm plus Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

M9650 Alutherm Light. Copyright 2009 Alumil

M9650 Alutherm Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9650 Alutherm Light 002 Alumil M9650 Alutherm Light V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9800 Accordion 002 V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

M6 Solar Standard Plus

M6 Solar Standard Plus Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M6 Solar Standard Plus 002 Alumil M6 Solar Standard Plus V11.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9800 Accordion 002 V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 3- Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 5-6 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 7-10 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 11-13 Τομές 1:1 Sections 1:1 15-2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 3- Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 5-6 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 7-10 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 11-13 Τομές 1:1 Sections 1:1 15-2

Διαβάστε περισσότερα

E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1

E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1 E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings

Διαβάστε περισσότερα

M9050 Light. Copyright 2009 Alumil

M9050 Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9050 Light 00 Alumil M9050 Light V05.009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 009 ALUMIL A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-12 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 13-16 Τομές 1:2 Sections

Διαβάστε περισσότερα

SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS

SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS Е19 SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page 33 SECTIONS page 59

Διαβάστε περισσότερα