Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178"

Transcript

1 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Προφίλ 1:1 (φανερό φύλλο) Profiles 1:1 (visible sash) Βασικές Τυπολογίες (φανερό φύλλο) Basic Typologies (visible sash) 83-8 Τομές 1:2 (φανερό φύλλο) Sections 1:2 (visible sash) Προφίλ 1:1 (κρυφό φύλλο) Profiles 1:1 (hidden sash) Βασικές Τυπολογίες (κρυφό φύλλο) Basic Typologies (hidden sash) Τομές 1:2 (κρυφό φύλλο) Sections 1:2 (hidden sash) Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Μηχανισμοί Mechanisms Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Προφίλ 1:1 Profiles 1: Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies Τομές 1:2 Sections 1: Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Μηχανισμοί Mechanisms Πόρτες Εισόδου Entrance Doors Προφίλ 1:1 Profiles 1: Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies Τομές 1:2 Sections 1: Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Υαλώσεις Glazings Γενικές Κατεργασίες General Milling-Tooling Operations Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets Γενικές Πληροφορίες General Information V1/2011 1

2 2 V1/2011

3 Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information V1/2011 3

4 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Βασικά χαρακτηριστικά Basic characteristics Ανοιγόμενο σύστημα θερμομονωτικών κουφωμάτων αλουμινίου με μηχανισμό European Groove. Πλάτος κάσας 76,5mm και Πλάτος φύλλου 8mm. Θερμομόνωση με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 στα 38mm στις κάσες και στα 3mm στα φύλλα. Κορυφαία στεγάνωση με ελαστικά σε τρία επίπεδα και κεντρικό ελαστικό με ψαλιδωτή απόληξη (σύστημα στεγάνωσης ALUSEAL ). Το πάτημα φύλλου 6mm επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση της ωφέλιμης ρύθμισης του μηχανισμού (2,5mm) χωρίς απώλειες στεγάνωσης. Μέγιστο βάρος φύλλου 130kg Δυνατότητα να ανακλίνουν και τα δύο φύλλα. Πιστοποιητικά: Ο σχεδιασμός, η παραγωγική διαδικασία και ο έλεγχος της ποιότητας όλων των προφίλ που παράγει η Alumil είναι πιστοποιημένα με ISO Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Alumil είναι πιστοποιημένη από QUALICOAT και RAL (GSB). Tilt & casement window system with thermal break and European Groove mechanism ,8 Frame width 76,5mm and Sash width 8mm. Thermal break is achieved with a glass reinforced polyamide PA mm to frames and 3mm to sashes. 27,2 Highest sealing with gaskets to three levels and central gasket with scissors-like ending ( ALUSEAL sealing system). Maximum sash weight 130kg. Tilt & casement ability in both sashes. Certifications: The design, the production process, and the quality control of all profiles produced by Alumil are certified with ISO The process of electrostatic powder coating is certified by QUALICOAT and RAL (GSB) in all plants operated by Alumil. 2,8 Είδος δοκιμής Type of test Αεροδιαπερατότητα Air permeability Υδατοστεγανότητα Weathertightness Αντοχή σε ανεμοπίεση Wind load resistance Θερμομόνωση Thermal Insulation Πρότυπο Norm Εργαστήρια Δοκιμών Testing Institute Αποτελέσματα Test results EN EKANAL EN EKANAL E900 EN EKANAL C5 2 EN ISO ROSENHEIM U f = 1,9-2,1 W/m K Σημείωση: Τα επίσημα πιστοποιητικά δοκιμής μπορούν να σταλούν κατόπιν αιτήσεως. Note: Official test certificates may be sent upon request. V1/2011

5 Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information Τεχνικά χαρακτηριστικά Technical characteristics Κράμα αλουμινίου Aluminum alloy Σκληρότητα Hardness Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) Minimum Powder Coating Thickness Πάχος διατομών (min-max) Profile thickness (min-max) Είδος θερμοδιακοπής Thermal-brake type Έλεγχος διαστάσεων διατομών Profile Geometry Control Διαστάσεις (Κάσας \ Φύλλου) Depth dimensions (Frame \ Sash) Πάχος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί Glazing depth Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων Maximum glazing weight Είδος στεγάνωσης Sealing AlMgSi 0,5 F22 (EN AW 6060-T66) 12 Webster ή 70 HB minimum 12 Webster or 70 HB minimum 70μm minimum 1, - 2mm Μηχανική, με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6, πλάτους 38mm σε κάσα και 3mm σε φύλλο Glass reinforced polyamide PA mm to frame and 3mm to sash Σύμφωνα με EN DIN EN DIN Compliant 76,5 \ 8mm 70mm 130kg Τριών επιπέδων, με ελαστικά από EPDM Three perimeter seals with EPDM gaskets V1/2011 5

6 Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Βασικά χαρακτηριστικά Basic characteristics Ανοιγόμενο σύστημα θερμομονωτικών κουφωμάτων αλουμινίου με μηχανισμό 16mm περιμετρικής ασφάλισης. Πλάτος κάσας 76,5mm και Πλάτος φύλλου 85,5mm. Θερμομόνωση με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 στα 38mm στις κάσες και στα 3mm στα φύλλα. Χαλύβδινος μηχανισμός 16mm χωρίς προφίλ ντίζας για ιδιαίτερη οικονομία χρόνου στην εφαρμογή του (λιγότερες εργατοώρες ανά κούφωμα). Kλειδώματα σε σχήμα μανιταριού έως και σε 2 σημεία (δίφυλλο) για μέγιστη ασφάλεια. Κορυφαία στεγάνωση με ελαστικά σε τρία επίπεδα και κεντρικό ελαστικό με ψαλιδωτή απόληξη (σύστημα στεγάνωσης ALUSEAL ). Αυξημένη απόσταση φύλλου-κάσας στα 5mm για συνεχή εφαρμογή των ελαστικών ακόμα και πίσω από το μεντεσέ. Το πάτημα φύλλου 6mm επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση της ωφέλιμης ρύθμισης του μηχανισμού (2,5mm) χωρίς απώλειες στεγάνωσης. Μέγιστο βάρος φύλλου 100kg Δυνατότητα να ανακλίνουν και τα δύο φύλλα. Πιστοποιητικά: Ο σχεδιασμός, η παραγωγική διαδικασία και ο έλεγχος της ποιότητας όλων των προφίλ που παράγει η Alumil είναι πιστοποιημένα με ISO Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Alumil είναι πιστοποιημένη από QUALICOAT και RAL (GSB). Tilt-turn window system with thermal break and steel mechanism 16mm. Frame width 76,5mm and Sash width 85,5mm. Thermal break is achieved with a glass reinforced polyamide PA mm to frames and 3mm to sashes. Steel mechanism 16mm with no rod profile (less man-hour per window or door frame). Mushroom locking plates till 2 points (2 leaves) for maximum safety. Highest sealing with gaskets to three levels and central gasket with scissors-like ending ( ALUSEAL sealing system). Continual weather sealing including the hinge area. Sash can be adjusted ± 2mm. Glazing depth 70mm. Maximum sash weight 100kg. Tilt-turn ability in both sashes. Certifications: The design, the production process, and the quality control of all profiles produced by Alumil are certified with ISO The process of electrostatic powder coating is certified by QUALICOAT and RAL (GSB) in all plants operated by Alumil. 6 2,8 27,2 55,2 21,8 Είδος δοκιμής Type of test Αεροδιαπερατότητα Air permeability Υδατοστεγανότητα Weathertightness Αντοχή σε ανεμοπίεση Wind load resistance Θερμομόνωση Thermal Insulation Πρότυπο Norm Εργαστήρια Δοκιμών Testing Institute Αποτελέσματα Test results EN EKANAL EN EKANAL E900 EN EKANAL C5 2 EN ISO ROSENHEIM U f = 1,9-2,1 W/m K Σημείωση: Τα επίσημα πιστοποιητικά δοκιμής μπορούν να σταλούν κατόπιν αιτήσεως. Note: Official test certificates may be sent upon request. 6 V1/2011

7 Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information Τεχνικά χαρακτηριστικά Technical characteristics Κράμα αλουμινίου Aluminum alloy Σκληρότητα Hardness Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) Minimum Powder Coating Thickness Πάχος διατομών (min-max) Profile thickness (min-max) Είδος θερμοδιακοπής Thermal-brake type Έλεγχος διαστάσεων διατομών Profile Geometry Control Διαστάσεις (Κάσας \ Φύλλου) Depth dimensions (Frame \ Sash) Πάχος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί Glazing depth Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων Maximum glazing weight Είδος στεγάνωσης Sealing AlMgSi 0,5 F22 (EN AW 6060-T66) 12 Webster ή 70 HB minimum 12 Webster or 70 HB minimum 70μm minimum 1, - 2mm Μηχανική, με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6, πλάτους 38mm σε κάσα και 3mm σε φύλλο Glass reinforced polyamide PA mm to frame and 3mm to sash Σύμφωνα με EN DIN EN DIN Compliant 76,5 \ 85,5mm 70mm 100kg Τριών επιπέδων, με ελαστικά από EPDM Three perimeter seals with EPDM gaskets V1/2011 7

8 8 V1/2011

9 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation V1/2011 9

10 A = Γωνία επιπεδότητας = Πλάκα ενίσχυσης για γωνίες = Μονωτική ταινία C = Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή = Πλάκα ενίσχυσης σύνδεσης T = Μέγιστο πλάτος N = Γωνία σύνδεσης καρφωτή Sp = Ειδικό = Μέγιστο ύψος SC = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή I = Προφίλ ενίσχυσης και πυρήνα = SA = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή αλουμινίου = Τάπα = R = Γωνία σύνδεσης με υποδοχή για βίδα = Πριόνι = Ροπή αδρανείας x-x G = Γωνία για πηχάκι = Γωνία σύνδεσης ρυθμιζόμενη = Κονδύλι = Ματσόλα από καουτσούκ = Ροπή αδρανείας y-y = Βάρος TC = Σύνδεσμος ταυ χυτός = Οδηγός διάτρησης = Προφίλ TA = Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου = Πρεσσάκι = Αριθμός σελίδας SB = Γέφυρα τακαρίσματος = Μονωτικό υλικό * = Δεν υπάρχει απόθεμα = Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος τραβέρσας = Στιγμιαία κόλλα A = Alignment corner = Reinforcing plate for corners = Sealing tape C = Crimp cleat = Reinforcing plate for joints = Width N = Nail cleat Sp = Special = Height SC = Cast spring cleat I = Couple Cleat = SA = Aluminium spring cleat = End cap = R = Crimp cleat pre-tapped = Saw = G = Glazing holder corner = Milling bit = = Corner cleat, adjustable = Rubber mallot = TC = Cast transom-mullion cleat = Drill jig = Profile TA = Aluminium transom-mullion cleat = Punch press = Page number SB = = Sealant * = Not a stock item = Transom-mullion cleat, adjustable = Instant glue 10 V1/2011

11 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index V1/

12 mm mm mm mm cm cm gr/m U-2x10x ,07 0, ,1 21, ,81 2, ,8 76, ,8 1,9 90 M ,8 9, ,02 0, M , ,28 0, M , ,82 2, M , ,11 3, M ,5 1, ,11 0, M ,3 1, ,13 1, M , ,27 0, M , ,50 0, M ,6 19, ,25 0, M , ,00 0, M ,8 19, ,33 1, M ,6 11, ,11 0, M , 30, ,38 1, M , 3, ,8 1, V1/2011

13 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index mm mm mm mm cm cm gr/m M , 26, ,03 1, M , ,37 0, M , 22, ,25 0, M110 26, 38, ,53 2, M115 26,7 38, ,10 0, M117 10,3 26, ,32 0, M119 26, ,55 1, M ,7 19, ,8 0, M ,7 22,5 18 0,86 0, M , ,97 0, M115 26,7 30, ,3 0, M ,02 0, M ,7 38, ,33 1, V1/

14 mm mm mm mm cm cm gr/m M ,7 19, ,1 0, M ,7 22, ,60 0, M ,7 26, ,87 0, M116 26,7 30, ,17 0, M ,7 3, ,60 0, M , ,91 0, M ,7 2, ,97 1, M ,7 2, ,71 1, M ,5 30, ,79 1, M ,6 1, V1/2011

15 15 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index V1/ ,87 3, ,5 M11508 M ,55 1, , ,60 6, ,5 M1151 gr/m cm cm mm mm mm mm M11520 M11528 M11526 M11516 M ,97 62, ,17 60, ,15 52, ,95 69, ,68 67, , 91, 91, 91, 91, 155 8,21 7, M

16 mm mm mm mm cm cm gr/m M ,26 15, M ,51 2, M ,12 9, M ,05 17, M ,19 5, M , ,06 15, M , ,2 10, M , ,66 8, M , ,90 8, V1/2011

17 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index mm mm mm mm cm cm gr/m M , ,2 16, M , ,87 27, M , ,73 201, M , ,20 120, M ,17 19, M , ,17 51, M11580,5 161, ,73 17, V1/

18 mm mm mm mm cm cm gr/m M , 76, ,6 38, M , 76, ,25 38, M , ,90 29, M , ,27 28, M ,71 17, M , 80, ,00 8, M1159 7,7 93, ,32 1, M ,8 122, ,86 81, M ,8 62, ,9, V1/2011

19 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index mm mm mm mm cm cm gr/m M ,2 9, ,02 0, M , ,80 15, M , ,95 2, M ,12 17, M , ,13 97, M , ,69 191, M116 76,5 76, ,7 6, M ,53 23, V1/

20 mm mm mm mm cm cm gr/m M , ,83 3, M , 79, , 10, M ,7 73, ,1 5, M , ,28 38, M ,8 21, ,9 23, M ,2 23, ,95 16, M1168 6,8 17, ,01 1, M , ,76 6, V1/2011

21 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index mm mm mm mm cm cm gr/m M ,90, M ,7 76, ,66 9, M , ,0 13, M , ,52 21, M , ,55 19, M , ,89 3, M ,7 29, ,10 26, M , ,87 35, V1/

22 mm mm mm mm cm cm gr/m M ,23 8, M , ,3 9, M , ,90 72, M , ,3 200, M ,66 16, M , 76, ,80 56, M , 87, ,8 11, M , ,63 393, M , ,26 28, V1/2011

23 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index mm mm mm mm cm cm gr/m M , ,86 29, M , ,11 17, M , ,99 39, M , ,80 35, M , ,09 3, M ,8 107, ,95 8, ,5 76,5 M ,87 37, M ,5 91, ,33, M , ,7 12, V1/

24 mm mm mm mm cm cm gr/m M , ,70 22, M , ,50 5, M , ,7 8, M , ,29 132, M , ,57 13, M , ,86 36, M , ,08, M ,5 85, ,16 12, V1/2011

25 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index mm mm mm mm cm cm gr/m M , ,0 1, M , 88, ,06 11, M ,5 85, ,22 11, M ,5 85, ,22 11, M ,5 85, ,39 13, M , 81, ,32 10, M , 76, ,63 37, V1/

26 26 V1/2011 gr/m cm cm mm mm mm mm ,68 12,8 51,65 2,38 73,18 67,60 75,98 81,38 66,00 87, ,5 76,5 8 91, 98, ,1 96,1 110 M11886 M11888 M11890 M11893 M , 76,5 M ,08 52, , 76, ,53 51, M

27 27 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index V1/2011 gr/m cm cm mm mm mm mm ,72 7,55 28,09 1,5 56,75 7,99 63,3 36,15 6,77 39,52 59,76 37, ,5 78,6 76,5 76,5 76,5 78,6 78,5 5, ,9 M11910 M11912 M11916 M11908 M11920 M ,9 71, ,5 110 M ,07 5, ,8 105 M

28 28 V1/ ,05 150,53 0,57 0,81 0,62 0,67 0,78 68,57 88,3 0,29 2,12 0,6 0,69 1, ,5 18,5 38,5 22,5 26,5 3, ,5 22,5 22,5 22,5 22,5 M11938 M1192 M11961 M1195 M11962 M11963 M , 76, ,52 57, M ,72 5, M gr/m cm cm mm mm mm mm

29 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index mm mm mm mm cm cm gr/m M , 76, ,38 6, M ,8 85, ,97 39, M ,2 85, ,78 16, M , ,36 35, M , ,7 187, ,6 10,5 M ,3 11, M , ,35 153, V1/

30 mm mm mm mm cm cm gr/m M , ,09 20, M ,6 12, ,32 1, M ,7 3, ,77 0, M ,8 19, ,53 0, M ,5 19, ,31 0, M ,5 15, ,23 0, M , ,12 0, M9379 2,38 117, ,31 11, M ,3 117, ,38 0, M96 26,5 19, ,56 0, M ,7 19, ,27 0, V1/2011

31 Μηχανισμός European Groove (φανερό φύλλο) European Groove Mechanism (visible sash) Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 V1/

32 Μηχανισμός European Groove (φανερό φύλλο) European Groove Mechanism (visible sash) , ,5 M11508 Κάσα ίσια Flat frame Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 3 mm 78 mm 3,89 cm 5,87 cm 1365 gr/m Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ έξω outer καρφωτή Crimp nail cleat μέσα inner μέσα inner έξω outer , ,5 M11510 Κάσα ίσια Flat frame 5 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò με υποδοχή για βίδα Crimp cleat with recess Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 98 mm 1,1 cm 12,55 cm 1567 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner έξω outer 32 V1/2011

33 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 76, ,5 M1151 Κάσα ίσια Flat frame 7 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò με υποδοχή για βίδα Crimp cleat pre-tapped Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 118 mm 6,80 cm 22,60 cm 172 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner μέσα inner έξω outer 76,5 78, ,5 A ,5 M1181 Κάσα ίσια Flat frame 96 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 139 mm 53,87 cm 37,89 cm 1950 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner έξω outer V1/

34 Μηχανισμός European Groove (φανερό φύλλο) European Groove Mechanism (visible sash) 76,5 78, ,5 M11910 Κάσα ίσια Flat frame Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 531 mm 17 mm 63,3 cm 72,72 cm 227 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer μέσα inner έξω outer , ,5 M11906 Κάσα ίσια Flat frame Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 559 mm 202 mm 71,72 cm 111,9 cm 2503 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer μέσα inner έξω outer 3 V1/2011

35 Προφίλ 1:1 Profiles1: ή or ,5 72, M11762 Κάσα-Ταμπλάς Frame-Kickplate 675 mm Γέφυρα τακαρίσματος Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 316 mm 103,63 cm 393,26 cm 3677 gr/m δεξίς right ή or αριστερός left μέσα inner έξω outer μέσα inner V1/

36 Μηχανισμός European Groove (φανερό φύλλο) European Groove Mechanism (visible sash) , ,5 M11526 Κάσα καμπύλη Round frame 98 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 85 mm 52,27 cm 8,15 cm 1563 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer μέσα inner έξω outer έξω outer , ,5 M11516 Κάσα καμπύλη Round frame 517 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 105 mm 60,6 cm 16,17 cm 1760 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer μέσα inner έξω outer έξω outer V1/2011

37 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 91, ,5 M11518 Κάσα καμπύλη Round frame 538 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 125 mm 67,96 cm 27,68 cm 1931 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer μέσα inner έξω outer έξω outer 6 91, 78, ,5 M11818 Κάσα καμπύλη Round frame 559 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 16 mm 77,33 cm,91 cm 218 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer μέσα inner έξω outer έξω outer 56,5 V1/

38 Μηχανισμός European Groove (φανερό φύλλο) European Groove Mechanism (visible sash) , ,5 M11520 Κάσα σπαστή Chamfered frame 526 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 109 mm 62,23 cm 16,97 cm 178 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer μέσα inner έξω outer έξω outer , ,5 M11528 Κάσα σπαστή Chamfered frame 55 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 129 mm 69,68 cm 28,95 cm 1955 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer μέσα inner έξω outer έξω outer 6 38 V1/2011

39 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,5 M1169 Ενιαία κάσα Window/Shutter large frame 739 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat 222 mm 06,53 cm 23,67 cm 273 gr/m μέσα inner ενδιάμεσα between μέσα inner έξω outer 36 V1/

40 Μηχανισμός European Groove (φανερό φύλλο) European Groove Mechanism (visible sash) , , M11668 Κάσα-κολόνα καμπύλη Round frame-column 679 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 188 mm 236,28 cm 38,83 cm 2583 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer μέσα inner έξω outer έξω outer 0 V1/2011

41 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 30, , ,5 M1169 Πρόσθετο Beauty profile 371 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 57 mm 31,66 cm 9,18 cm 1267 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner 52,7 61 Εναλλακτικά Alternative ,5 76,5 L 30x3 Εναλλακτικά Alternative M V1/2011 M11832 Κάσα ίσια Flat frame Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 52 mm 10 mm 1,7 cm 8,87 cm 1550 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer 1

42 Μηχανισμός European Groove (φανερό φύλλο) European Groove Mechanism (visible sash) 25,6 L 30x Εναλλακτικά Alternative , , L 30x3 M11988 Κάσα Frame Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 559 mm 11 mm 15,3 cm 11,28 cm 1997 gr/m μέσα inner ενδιάμεσα between έξω outer ,6 2 V1/2011

43 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 22,5 L 25x ,5 Εναλλακτικά Alternative , SC L 25x3 V1/2011 M11580 Διαιρούμενη κάσα Two pieces frame 592 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 18 mm 203,73 cm 17,36 cm 2075 gr/m έξω outer μέσα inner ,5 3

44 Μηχανισμός European Groove (φανερό φύλλο) European Groove Mechanism (visible sash) Εναλλακτικά Alternative M9381 M , ,5 76,5 M11705 Διαιρούμενη κάσα Two pieces frame 569 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 110 mm 58,0 cm 13,67 cm 1751 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner έξω outer V1/2011

45 Προφίλ 1:1 Profiles1: , M11551 Φύλλο σπαστό για μηχανισμό European Groove Chamfered sash for European Groove mechanism 63 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ Crimp cleat Ãùíßá óýíäåóçò καρφωτή Nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat 95 mm 9,2 cm 10,69 cm 1655 gr/m έξω outer έξω outer μέσα inner μέσα inner Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner έξω outer έξω outer μέσα inner ,1 M11573 Φύλλο σπαστό για μηχανισμό European Groove Chamfered sash for European Groove mechanism 83 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat 116 mm 56,17 cm 19,32 cm 1821 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner έξω outer έξω outer μέσα inner V1/2011 5

46 Μηχανισμός European Groove (φανερό φύλλο) European Groove Mechanism (visible sash) , , M11530 Φύλλο ίσιο για μηχανισμό European Groove Flat sash for European Groove mechanism 23 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ Crimp cleat Ãùíßá óýíäåóçò καρφωτή Nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 92 mm 7,10 cm 8,21 cm 155 gr/m έξω outer έξω outer μέσα inner μέσα inner έξω outer μέσα inner , M1153 Φύλλο ίσιο για μηχανισμό European Groove Flat sash for European Groove mechanism 2 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 112 mm 5,26 cm 15,63 cm 1735 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner έξω outer μέσα inner 6 V1/2011

47 Προφίλ 1:1 Profiles1: , ,5 M11538 Φύλλο ίσιο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα για μηχανισμό European Groove Flat sash for opening inward entrance door for European Groove mechanism 82 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 152 mm 68,51 cm 2,72 cm 2119 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner έξω outer μέσα inner , , M1150 Φύλλο καμπύλο για μηχανισμό European Groove Round sash for European Groove mechanism 36 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ Crimp cleat Ãùíßá óýíäåóçò καρφωτή Nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 88 mm 8,12 cm 9,25 cm 1602 gr/m έξω outer έξω outer μέσα inner μέσα inner έξω outer μέσα inner V1/2011 7

48 Μηχανισμός European Groove (φανερό φύλλο) European Groove Mechanism (visible sash) , , M115 Φύλλο καμπύλο για μηχανισμό European Groove Round sash for European Groove mechanism 55 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 108 mm 55,05 cm 17,21 cm 1768 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner έξω outer μέσα inner , ,5 M1158 Φύλλο καμπύλο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα για μηχανισμό European Groove Round sash for opening inward entrance door for European Groove mechanism 93 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 18 mm 69,19 cm 5,53 cm 2163 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner έξω outer μέσα inner 8 V1/2011

49 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 91, , M11820 Φύλλο σπαστό για μηχανισμό European Groove Chamfered sash for European Groove mechanism 50 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ Crimp cleat Ãùíßá óýíäåóçò καρφωτή Nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat 101 mm 63,7 cm 12,91 cm 1791 gr/m έξω outer έξω outer μέσα inner μέσα inner Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner έξω outer έξω outer μέσα inner μέσα inner 91, ,5 M1182 Φύλλο σπαστό για μηχανισμό European Groove Chamfered sash for European Groove mechanism 52 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 121 mm 71,70 cm 22,52 cm 1952 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner έξω outer έξω outer μέσα inner μέσα inner V1/2011 9

50 Μηχανισμός European Groove (φανερό φύλλο) European Groove Mechanism (visible sash) 91, ,5 M11828 Φύλλο σπαστό για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα για μηχανισμό European Groove Chamfered sash for opening inward entrance door for European Groove mechanism 56 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat 161 mm 87,50 cm 5,83 cm 2335 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner έξω outer έξω outer μέσα inner μέσα inner 98, , M11550 Φύλλο classic για μηχανισμό European Groove Classic sash for European Groove mechanism 85 mm Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 118 mm 62,06 cm 15,86 cm 1851 gr/m Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ Crimp cleat έξω outer Ãùíßá óýíäåóçò καρφωτή Nail cleat έξω outer Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat μέσα inner μέσα inner έξω outer μέσα inner 50 V1/2011

51 Προφίλ 1:1 Profiles1: , , M11898 Φύλλο classic για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα για μηχανισμό European Groove Classic sash for opening inward entrance door for European Groove mechanism 561 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 17 mm 87,8 cm 73,18 cm 2538 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner έξω outer έξω outer μέσα inner V1/

52 Μηχανισμός European Groove (φανερό φύλλο) European Groove Mechanism (visible sash) 107, , M11717 Φύλλο classic για μηχανισμό European Groove Classic sash for European Groove mechanism 96 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ Crimp cleat Ãùíßá óýíäåóçò καρφωτή Nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 136 mm 77,55 cm 19,58 cm 1983 gr/m έξω outer έξω outer μέσα inner μέσα inner έξω outer 76 92, , , M11716 Φύλλο καμπύλο για μηχανισμό European Groove Round sash for European Groove mechanism 6 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 125 mm 69,52 cm 21,10 cm 1900 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner έξω outer 5 52 V1/2011

53 Προφίλ 1:1 Profiles1: , M117 Φύλλο καμπύλο για μηχανισμό European Groove Round sash for European Groove mechanism 51 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 108 mm 5,66 cm 16,27 cm 1776 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer μέσα inner ,5 M11630 Φύλλο καμπύλο για ανοιγόμενο έξω για μηχανισμό European Groove Round sash for opening outward for European Groove mechanism 59 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 107 mm 52,12 cm 17,03 cm 171 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer έξω outer έξω outer V1/

54 Μηχανισμός European Groove (φανερό φύλλο) European Groove Mechanism (visible sash) ,5 M11690 Φύλλο καμπύλο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω για μηχανισμό European Groove Round sash for opening outward entrance door for European Groove mechanism 98 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 18 mm 65,90 cm,58 cm 210 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner έξω outer έξω outer 91, , ,5 M11890 Φύλλο σπαστό για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω για μηχανισμό European Groove Chamfered sash for opening outward entrance door for European Groove mechanism 570 mm Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 161 mm 81,38 cm 51,65 cm 2219 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer έξω outer έξω outer 1,1 5 V1/2011

55 Προφίλ 1:1 Profiles1: Χώρισμα φύλλου μόνο με ταυ Μ11590 Sash divide only with M11590 transom M11730 Φύλλο ίσιο για μηχανισμό European Groove Flat sash for European Groove mechanism 22 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ Crimp cleat Ãùíßá óýíäåóçò καρφωτή Nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 85 mm 7,23 cm 8,20 cm 1563 gr/m έξω outer έξω outer μέσα inner μέσα inner έξω outer μέσα inner Χώρισμα φύλλου μόνο με ταυ Μ11590 Sash divide only with M11590 transom M1193 Φύλλο ίσιο για μηχανισμό European Groove Flat sash for European Groove mechanism 2 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 106 mm 5,28 cm 15,72 cm 1733 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner έξω outer μέσα inner V1/

56 Μηχανισμός European Groove (φανερό φύλλο) European Groove Mechanism (visible sash) Χώρισμα φύλλου μόνο με ταυ Μ11590 Sash divide only with M11590 transom 80 M11938 Φύλλο ίσιο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα για μηχανισμό European Groove Flat sash for opening inward entrance door for European Groove mechanism 82 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 16 mm 68,57 cm 3,05 cm 2127 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner έξω outer μέσα inner , , Χώρισμα φύλλου μόνο με ταυ Μ11590 Sash divide only with M11590 transom M11893 Φύλλο ίσιο για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω για μηχανισμό European Groove Flat sash for opening outward entrance door for European Groove mechanism 586 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner 15 mm 66,00 cm 2,38 cm 2085 gr/m έξω outer μέσα inner έξω outer έξω outer 56 V1/2011

57 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 91, A ,1 M11552 Φύλλο σπαστό για πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα για μηχανισμό European Groove Chamfered sash for opening inward entrance door for European Groove mechanism 523 mm Γέφυρα τακαρίσματος Ãùíßá óýíäåóçò ðñåóáñéóôþ καρφωτή Crimp nail cleat Ãùíßá óýíäåóçò κουμπωτή αλουμινίου Aluminium spring cleat 156 mm 69,66 cm 8,76 cm 2199 gr/m έξω outer μέσα inner μέσα inner 7 Ãùíßá åðéðåäüôçôáò Alignment corner έξω outer έξω outer μέσα inner 76, ,5 M11562 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 86 mm Γέφυρα τακαρίσματος 10 mm 38,90 cm 8,75 cm 16 gr/m Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat δεξίς right αριστερός left μέσα inner έξω outer μέσα inner V1/

58 Μηχανισμός European Groove (φανερό φύλλο) European Groove Mechanism (visible sash) 76, ,5 M1156 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 506 mm Γέφυρα τακαρίσματος Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 12 mm 5,2 cm 16,55 cm 1665 gr/m δεξίς right αριστερός left μέσα inner έξω outer μέσα inner 76, ,5 M11566 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 527 mm Γέφυρα τακαρίσματος Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 1 mm 50,87 cm 27,93 cm 1833 gr/m δεξίς right αριστερός left μέσα inner έξω outer μέσα inner 58 V1/2011

59 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 76, ,5 M11766 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 528 mm Γέφυρα τακαρίσματος Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 1 mm 53,26 cm 28,6 cm 1919 gr/m δεξίς right αριστερός left έξω outer ,5 72,5 M11770 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 528 mm Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Γέφυρα τακαρίσματος 1 mm 55,86 cm 29,56 cm 2036 gr/m δεξίς right αριστερός left V1/

60 Μηχανισμός European Groove (φανερό φύλλο) European Groove Mechanism (visible sash) ,5 72, M11726 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 538 mm Γέφυρα τακαρίσματος Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 15 mm 53,87 cm 35,19 cm 1923 gr/m δεξίς right αριστερός left έξω outer μέσα inner 60 V1/2011

61 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,5 72, M11886 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 583 mm Γέφυρα τακαρίσματος Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat mm 67,60 cm 82,68 cm 238 gr/m δεξίς right αριστερός left έξω outer μέσα inner V1/

62 Μηχανισμός European Groove (φανερό φύλλο) European Groove Mechanism (visible sash) ,5 72, M11888 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 612 mm Γέφυρα τακαρίσματος Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 228 mm 75,98 cm 12,8 cm 2605 gr/m δεξίς right αριστερός left έξω outer μέσα inner 62 V1/2011

63 Προφίλ 1:1 Profiles1: ,5 72, M11568 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 65 mm Γέφυρα τακαρίσματος Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat mm 90,73 cm 201,22 cm 3077 gr/m δεξίς right αριστερός left μέσα inner έξω outer μέσα inner V1/

64 Μηχανισμός European Groove (φανερό φύλλο) European Groove Mechanism (visible sash) Σμίκρυνση 10% Miniaturization 10% ,5 76, M11570 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 750 mm 156 Γέφυρα τακαρίσματος Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 36 mm 98,20 cm 120,93 cm 3990 gr/m δεξίς right αριστερός left έξω outer μέσα inner 6 V1/2011

65 Προφίλ 1:1 Profiles1: , ,5 M11862 Ταυ σπαστό Chamfered transom-mullion 583 mm Γέφυρα τακαρίσματος Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 125 mm 58,57 cm 13,38 cm 1671 gr/m έξω outer μέσα inner , ,5 M11866 Ταυ σπαστό Chamfered transom-mullion 623 mm Γέφυρα τακαρίσματος Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 165 mm 73,86 cm 36,65 cm 2035 gr/m έξω outer μέσα inner 6 V1/

66 Μηχανισμός European Groove (φανερό φύλλο) European Groove Mechanism (visible sash) ,5 119, M11722 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 616 mm Γέφυρα τακαρίσματος Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 230 mm 13,89 cm 3,85 cm 268 gr/m δεξίς right αριστερός left μέσα inner έξω outer μέσα inner 66 V1/2011

67 Προφίλ 1:1 Profiles1: , , M1187 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 629 mm Γέφυρα τακαρίσματος Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 2 mm 133,0 cm 1,56 cm 2369 gr/m δεξίς right αριστερός left μέσα inner έξω outer μέσα inner V1/

68 Μηχανισμός European Groove (φανερό φύλλο) European Groove Mechanism (visible sash) , , M11732 Ταυ ίσιο Flat transom-mullion 656 mm Γέφυρα τακαρίσματος Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast transom-mullion cleat Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου Aluminium transom-mullion cleat 270 mm 195,3 cm 9,71 cm 2630 gr/m δεξίς right αριστερός left μέσα inner έξω outer μέσα inner 68 V1/2011

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-0 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation - Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 3-0 M0000 APOLLO ALUTHERM -7 Προφίλ : Profiles : - Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86 Version /05 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-0 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index - Προφίλ : Profiles : 5- Χαλύβδινος Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-26 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 27-86 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-2 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-80. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 81-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-80. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 81-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 7/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-90

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-12 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-0 Προφίλ : Profiles : -4 Βασικές Τυπολογίες Basic

Διαβάστε περισσότερα

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo V01.200 Alumil M20000 & M20500 1-001 Γενικές Πληροφορίες General Information M20000 Apollo Alutherm 1-002 Alumil M20000 & M20500 V01.200 M20500 Apollo Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Version 6/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 6/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 6/201 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-50 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1:1 Profiles 1:1

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 M7 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-16 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

S100 Alutherm Light Inox

S100 Alutherm Light Inox S100 Alutherm Light Inox Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information S100 Alutherm light inox 002 Alumil S100 Alutherm light inox V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information V05.2009

Διαβάστε περισσότερα

M11000 Alutherm plus. Copyright 2010 Alumil

M11000 Alutherm plus. Copyright 2010 Alumil M11000 lutherm plus opyright 2010 lumil Γενικές Πληροφορίες General Information M11000 lutherm plus 002 lumil M11000 lutherm plus V11.2010 M11000 lutherm plus Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

M6 Solar Standard Plus

M6 Solar Standard Plus Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M6 Solar Standard Plus 002 Alumil M6 Solar Standard Plus V11.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

M9650 Alutherm Light. Copyright 2009 Alumil

M9650 Alutherm Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9650 Alutherm Light 002 Alumil M9650 Alutherm Light V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 3- Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 5-6 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 7-10 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 11-13 Τομές 1:1 Sections 1:1 15-2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 3- Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 5-6 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 7-10 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 11-13 Τομές 1:1 Sections 1:1 15-2

Διαβάστε περισσότερα

S300 Deluxe Alutherm. Copyright 2009 Alumil

S300 Deluxe Alutherm. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 Alumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9800 Accordion 002 V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9800 Accordion 002 V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 lumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 lumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 LUMIL.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

M9400 Softline plus. Copyright 2009 Alumil

M9400 Softline plus. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9400 Softline plus 002 Alumil M9400 Softlight plus V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-12 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 13-16 Τομές 1:2 Sections

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO PR-72 DECEMBER

PROFILCO PR-72 DECEMBER PROFILCO PR-72 DECEMBER - 2009 PROFILCO PR-72 PERIMETRIC LOCKING SYSTEM PR-72 PR72 is a high specifications opening system which protect ideally from heat and cold as also from noises. The basic characteristics

Διαβάστε περισσότερα

M9050 Light. Copyright 2009 Alumil

M9050 Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9050 Light 00 Alumil M9050 Light V05.009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 009 ALUMIL A.E.

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α. Β. Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α. Β. Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α. Β. Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟMOΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING THERMALLY INSULATED SYSTEMS Η σειρά PRIMA 8500 είναι ένα νέο Ανοιγόμενο Σύστημα υψηλών προδιαγραφών με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης.

Διαβάστε περισσότερα