Ε κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας Ε5. «Outsourcing» Τελικό Παραδοτέο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας Ε5. «Outsourcing» Τελικό Παραδοτέο"

Transcript

1 Ε κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας Ε5 «Outsourcing» Τελικό Παραδοτέο Αθήνα, εκέµβριος 2003

2 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή Γενικά Στόχοι της Οµάδας Εργασίας Σύνθεση της Οµάδας Εργασίας Outsourcing, τι είναι, ποιους αφορά και γιατί Ορισµοί Tι είναι Outsourcing Τι είδη Outsourcing υπάρχουν Ποιες λειτουργίες υπηρεσίες λαµβάνονται µέσω outsourcing Πως εξασφαλίζεται η εύρυθµη και αποδοτική παροχή υπηρεσιών Ποιο είναι το νοµοθετικό πλαίσιο που ρυθµίζει τα θέµατα σχετικά µε το IT Outsourcing στην Ελλάδα Πως εξασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων µου σε ένα τέτοιου είδους συµβόλαιο Τι πλεονεκτήµατα πηγάζουν από τη λήψη υπηρεσιών από τρίτους σε σχέση µε την ενδοεπιχειρησιακή λειτουργία Με ενδιαφέρει να µειώσω το κόστος µου µέσω του outsourcing καθώς και οι δυνατότητες που ανοίγονται για την επιχείρηση µου µέσω µιας τέτοιας λειτουργίας. Ποια είναι τα πρώτα βήµατα που πρέπει να κάνω για µια τέτοια δραστηριότητα Πως θα επιλέξω τις κατάλληλες τεχνολογίες και πάροχο Υφιστάµενη κατάσταση σε Ελλάδα και Εξωτερικό Τα δεδοµένα στις ανεπτυγµένες χώρες Τα δεδοµένα στην Ελλάδα Βήµατα για την επιτυχηµένη λήψη υπηρεσιών µέσω Outsourcing Χάραξη στρατηγικής Εµπλοκή υψηλόβαθµων στελεχών στη λήψη της απόφασης Επένδυση στη σχέση µέτρα για τη διαχείριση και επέκταση της σχέσης Σωστή σχεδίαση της οµάδας αναγνώριση της αξίας του προσωπικού απόδοση θέσεων και αρµοδιοτήτων Καταγραφή του κόστους και της ποιότητας των υπηρεσιών πριν και µετά Σαφήνεια στον προσδιορισµό των αναγκών Αναζήτηση συµβούλου από 62 final

3 4.8 Απλότητα διαδικασιών Η τεχνολογία βρίσκεται σε συνεχή αλλαγή Μελέτη και αξιολόγηση των λύσεων που προτείνονται Πρότυπο σύµβασης Outsourcing Εργαλείο λήψης απόφασης για σύναψη σχέσης Outsourcing Συγκεντρωτικά Στοιχεία Κόστος Κτήσης Συστηµάτων Κόστος Υπηρεσιών Outsourcing ραστηριότητες της Οµάδας Εργασίας Συµπεράσµατα και Προτάσεις Στρατηγικής Προτάσεις προς την πολιτεία Προτάσεις προς τον Ιδιωτικό τοµέα Βιβλιογραφία Πηγές Παραρτήµατα Φύλλα εργασίας Εργαλείου λήψης απόφασης Πρακτικά συναντήσεων της Οµάδας από 62 final

4 1 Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η έννοια της λήψης υπηρεσιών από τρίτους (Outsourcing) σε τοµείς δραστηριότητας µιας επιχείρησης δεν είναι πρωτόγνωρη. Η λήψη υπηρεσιών όπως λογιστηρίου ή καθαριότητας είναι µια κοινή πρακτική για πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το Outsourcing αναφορικά µε τις υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών αποτελεί µια σχετικά νέα εξέλιξη. Ιστορικά, καθώς οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών γινόντουσαν απαραίτητες για την αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων, δηµιουργήθηκαν τα τµήµατα πληροφορικής και µηχανογράφησης εντός του οργανογράµµατος των επιχειρήσεων. Με τον καιρό η εξάρτηση των επιχειρήσεων από τα µηχανογραφικά τους τµήµατα γινόταν όλο και µεγαλύτερη. Κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας απαιτούσε την ύπαρξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρµογών µετατρέποντας την πληροφορική σε κοµβικό σηµείο για την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Ταυτόχρονα η ραγδαία πρόοδος των τεχνολογιών απαιτούσε τη συνεχή επένδυση σε τεχνογνωσία, εφαρµογές και τεχνολογικό υλικό από την πλευρά του τµήµατος µηχανογράφησης αυξάνοντας συνεχώς τον προϋπολογισµό του σχετικού τµήµατος. Η ανταγωνιστική πίεση στο πλαίσιο µιας παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας έφερε όµως τις επιχειρήσεις µπροστά σε µια επιτακτική ανάγκη για αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο η απόφαση περιορισµού των δαπανών των µη σχετικών µε το κύριο έργο της επιχείρησης, οδήγησε τις επιχειρήσεις στο να επανεξετάσουν την αναγκαιότητα των τµηµάτων πληροφορικής και τη λήψη των υπηρεσιών των τµηµάτων αυτών από εξωτερικούς παρόχους. Έτσι στο σηµερινό πλαίσιο η λήψη υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών από τρίτους αποτελεί δεδοµένο για µεγάλες επιχειρήσεις και κυβερνητικούς οργανισµούς σε όλες τις χώρες της ύσης. Η επέκταση της πρακτικής του Outsourcing υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών και στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί σχετικά πρόσφατη εξέλιξη, έχει δε να κάνει µε δύο κυρίως παράγοντες. Ο πρώτος σχετίζεται µε τη διεύρυνση της χρήσης των υπηρεσιών διαδικτύου (Internet) σε µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων και ιδιωτών. Το γεγονός αυτό δίνει µια νέα διάσταση στην έννοια της κοινωνίας της πληροφορίας και στη δυναµική του ρόλου που αυτή παίζει για τις ΜΜΕ. Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται µε την µειωµένη εκ των πραγµάτων δυνατότητα των ΜΜΕ να απασχολούν εξειδικευµένο προσωπικό αποκλειστικά για τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Το πιο σύνηθες σενάριο για µια ΜΜΕ θέλει τους εργαζόµενους της επιχείρησης ή και τον ίδιο τον επιχειρηµατία να επιτελούν τις λειτουργίες του τµήµατος πληροφορικής τυχαία µε βάση τη διαθεσιµότητα τους από άποψη γνώσεων και χρόνου. Πέρα από τους δύο παραπάνω παράγοντες, για τη χρήση του Outsourcing από ΜΜΕ, υπάρχουν και αρκετοί άλλοι οι οποίοι θα παρουσιαστούν στη συνέχεια του παρόντος, H επέκταση της πρακτικής του Outsourcing υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών και στις ΜΜΕ αποτελεί κυρίαρχη τάση σε όλες τις χώρες της ύσης. 3 από 62 final

5 Στην περίπτωση των Ελληνικών επιχειρήσεων (ΜΜΕ ή µη) καθώς και των κρατικών φορέων, η εισαγωγή του Outsourcing ως βασικού εργαλείου για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται. Αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής είναι η αγορά των υπηρεσιών Outsourcing στην Ελλάδα να βρίσκεται σε αρχικό ακόµα στάδιο ενώ ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις να µην µπορούν αν εκµεταλλευτούν τα οφέλη των νέων τεχνολογιών παρουσιάζοντας µεγάλη υστέρηση σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους µέσους όρους των ανεπτυγµένων χωρών της ύσης. 1.2 Στόχοι της Οµάδας Εργασίας Η παρούσα οµάδα εργασίας εστιάζει στο πρόβληµα της µη χρησιµοποίησης outsourcing υποδοµών από επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Παρότι οι ISPs και οι πάροχοι λογισµικού έχουν ανακοινώσει λύσεις outsourcing ή ASP οι εταιρείες ακόµη δεν έχουν αρχίσει να δείχνουν την απαιτούµενη εµπιστοσύνη στις παραπάνω λύσεις και να ακολουθούν τα αντίστοιχα επιχειρηµατικά µοντέλα. Πιο συγκεκριµένα υλοποιήθηκαν τα παρακάτω στο πλαίσιο της οµάδας εργασίας: Αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στην Ελλάδα Εντοπισµός βέλτιστων πρακτικών και ανάλογων πρωτοβουλιών στο εξωτερικό Ο ρόλος των ISPs Οικονοµικά στοιχεία του επιχειρηµατικού µοντέλου outsourcing Θέµατα εξασφάλισης της ασφάλειας και του επιπέδου υπηρεσίας Οδηγός Κατάρτισης SLAs Ανάγκες νοµοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία outsourcing υπηρεσιών Οι εργασίες της Οµάδας ακολουθήσουν την παρακάτω µεθοδολογία: Φάση πρώτη: Αρχική έρευνα: Αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης στην Ελλάδα. Εντοπισµός βέλτιστων πρακτικών και ανάλογων πρωτοβουλιών σε χώρες- κλειδιά. Προσέγγιση του θέµατος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φάση δεύτερη: Αποτύπωση οικονοµικών, εξασφάλιση επιπέδου υπηρεσιών και άλλων θεµάτων που επηρεάζουν τη διάδοση του επιχειρηµατικού µοντέλου outsourcing. Φάση τρίτη: ηµιουργία προτάσεων για την ανάπτυξη του µοντέλου outsourcing στον ιδιωτικό τοµέα στην Ελλάδα. Στόχος της οµάδας είναι να ερµηνεύσει την καθυστέρηση εισαγωγής του Outsourcing στο χώρο των Ελληνικών ΜΜΕ και να προτείνει µέτρα για τη διάδοση των υπηρεσιών που βασίζονται στο Outsourcing. 4 από 62 final

6 1.3 Σύνθεση της Οµάδας Εργασίας ΟΝΟΜΑ Μαρκόπουλος Γιάννης Πεταλάς Βασίλης Μερεκούλιας Βασίλης ΡΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΟΜΑ Α Special Project Section Manager OTEnet Coordinator ικηγόρος, LLM, Ειδικός Επιστήµονας ΣΕΒ Coordinator Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ Rapporteur 4. Βιγλάκη Ελένη Οικονοµολόγος, Ε ΕΤ Rapporteur 5. Γανός Πέτρος ΕΑΙΤΥ Μέλος 6. Εµµανουηλίδης Χρήστος DATA CONCEPT A.E. Μέλος 7. ιαχειριστική Αρχή ΕΠ Καστρίτης Ηλίας Κοινωνία της Πληροφορίας Μέλος 8. ικηγόρος, LLM IT Law, PhD Βαγενά Ευαγγελία Candidate Μέλος 9. Σύµβουλος - Προγραµµατιστής Υπηρεσιών Internet και Κινητής Χατζηκρυστάλλης Αναστάσιος Τηλεφωνίας Μέλος 10. Κανακης ηµητρης - Μέλος 11. Ntias Giorgos University of Nottingham Μέλος 12. Antonellos Georgios RoboTech Μέλος 13. Σταµατιάδης Φίλιππος SAP HELLAS S.A. Μέλος 14. Χαλλάκ Αντώνης PRINTEC A.E. Μέλος 15. εσποτόπουλος Ιωάννης I.Despotopoulos Infografico Ltd Μέλος 16. Παπακωνσταντίνου Κατερίνα Ε ΕΤ Μέλος 17. Κοτίνης Γιάννης Oracle Μέλος 18. Anagnostopoulos Nikos Infobox Μέλος ΕΜΠΟΡΕΙΑ & SERVICE Η/Υ 19. Μανιάς Νικόλαος ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Μέλος 20. Βογιατζής Αρτέµιος Πανεπιστήµιο Πατρών Μέλος 21. Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Ρουµπή Ευαγγελία Αθηνών Μέλος 22. ικηγόρος, LL.M Computer & Ζούλοβιτς Μίνα Com/tions Law Μέλος 23. Κυριακίδου Γεωργία ALFA KAPPA TRANS CO Μέλος 24. Μπέρδος Νίκος ΙΤΕ Μέλος 5 από 62 final

7 25. Μιχάλης Αρβανίτης Πανεπιστήµιο Πατρών Μέλος 26. Γεώργοπουλος Χρίστος Πανεπιστήµιο Πάτρων Μέλος 27. Ιωσηφίδης Λάζαρος PCIT LTD Μέλος Ανωτέρα σχολή τουριστικής 28. Καβουκλής Ηρακλής εκπαίδευσης ρόδου Μέλος 29. Τσιντζηλώνης Γεώργιος E-CONSTRUCTION Α.Ε. Μέλος 30. Κοσµόπουλος Αθανάσιος ΚτΠ Μέλος 31. Καβαλλιεράτος Σπύρος Newsphone Hellas Μέλος 32. Βλασόπουλος Τριαντάφυλλος FCNET Μέλος 33. Γιώργος Ντούρλιας XEROX Μέλος 34. Σταθόπουλος Φώτης 4Μ Μέλος 35. Κουσουρνάς Νικόλαος Ι. Market Trends Μέλος cosmoone Hellas Marketsite 36. Ντάκος Σταµάτης AE Μέλος 37. Φορνάρο Αντώνης Intracom S.A. Μέλος 38. Pilafitzis Greg London Business School Μέλος 39. Κουτουπές Σταύρος Hellas On Line Μέλος 40. Μπ Ηλιας Μέλος 41. Κωστή Νίκη Intracom Μέλος 42. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Καράµπαλη Ελπινίκη ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Μέλος 43. ΠΑΛΑΣΚΑΣ Χ. - Πακάσκας Χρήστος ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ Α. ΟΕ Μέλος 44. Κολοστούµπης Γεώργιος S.X. Software Μέλος 45. Παρασκευόπουλος Αντώνης TEMAGON Α.Ε. Μέλος 46. Λαοπόδης Βασίλειος Ευρωπαική Επιτροπή Μέλος 47. ηµητρίου Πάνος ENCODE A.E. Μέλος 48. Γιατσίδης Ιωάννης ΕΜΗΚ HELLAS Μέλος 49. Καραγιάννης Φρατζής ISCONSULT Μέλος 50. Κατσανάκη Σαπφώ ικηγόρος Αθηνών, LLM Μέλος 51. Μίχος Χρήστος ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Μέλος ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 52. Κουφοπούλου Παρασκευή ΑΘΗΝΩΝ Μέλος 53. Striligkas Michail Home Μέλος 6 από 62 final

8 54. Γκιώνης Αθανάσιος COMPUTERBANK NETWORKING Μέλος 55. Konstantinidis Theodossis EDS International Μέλος 56. Γαλάνης Ανδρέας LOGIN LTD Μέλος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας- 57. Τσιρούνης Παναγιώτης ικτυωθείτε Μέλος 58. Μαρίνος Αντώνης European Commission Μέλος 59. Makrakis Giannis metrovista.creative.media Μέλος 60. Σιουµάλα Αλεξάνδρα Ωµεγα Μέλος 7 από 62 final

9 2 Outsourcing, τι είναι, ποιους αφορά και γιατί. 2.1 Ορισµοί Το Outsourcing σήµερα αποτελεί βασικό εργαλείο µιας σύγχρονης επιχείρησης. ίνει τη δυνατότητα της λήψης υπηρεσιών οι οποίες αντικαθιστούν λειτουργίες που παραδοσιακά ήταν ενσωµατωµένες στην παραγωγή µίας επιχείρησης. Τέτοιες υπηρεσίες είναι αυτές του τµήµατος πληροφορικής, του λογιστηρίου, του τµήµατος διαχείρισης αποθήκης και ανθρωπίνων πόρων κ.λπ. Η απεµπλοκή της επιχείρησης από τις υπηρεσίες αυτές αφήνει περισσότερο χώρο στην ανάπτυξη και εξέλιξη των κυρίων δραστηριοτήτων µίας επιχείρησης. Τα οφέλη από το Outsourcing των υπηρεσιών είναι άµεσα και αφορούν τη µείωση του κόστους λειτουργίας, την ελαχιστοποίηση του ρίσκου των νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών, την εισαγωγή της καινοτοµίας ως συνεχούς παραµέτρου στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Η επιχείρηση έτσι µέσω των υπηρεσιών που λαµβάνει και των σχέσεων Outsourcing που συνάπτει κατορθώνει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της, να διαφοροποιήσει τα προϊόντα της απέναντι στο ανταγωνισµό και να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά. Η χρήση νέων καινοτόµων τεχνολογιών και υπηρεσιών µέσω του Outsourcing βοηθούν στη συνεχή παραµονή της επιχείρησης στην αιχµή των γεγονότων και των εξελίξεων µε µικρό κόστος επενδύσεων και ρίσκο. Η αγορά του Outsourcing παγκόσµια γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη και αναµένεται τα επόµενα χρόνια να αποτελέσει την πιο συνήθη πρακτική λήψης υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία καθώς και η σύγκλιση των διαφορετικών πεδίων αυτής, βοηθούν ώστε να προσφέρονται από τους παρόχους νέες αρτιότερες υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας σε συµφέρουσες τιµές. Το Outsourcing είναι µία πρακτική η οποία πρέπει να απασχολήσει κάθε ΜΜΕ της Ελληνικής αγοράς. 2.2 Tι είναι Outsourcing Ο όρος Outsourcing αναφέρεται σε µια µεθοδολογία συνεχούς προµήθειας, µε µορφή υπηρεσιών, λειτουργιών ή/και διαδικασιών µιας επιχείρησης από έναν εξωτερικό συνεργάτη πάροχο. Ο όρος Outsourcing αναφέρεται συνήθως σε αντιδιαστολή µε την υλοποίηση παροχή των υπηρεσιών αυτών ενδοεπιχειρησιακά, από ένα τµήµα της ίδιας της επιχείρησης. Η τακτική πρόσληψης των απαραίτητων υπηρεσιών δραστηριοτήτων από µία επιχείρηση µέσω κάποιου εξωτερικού παρόχου είναι πολύ διαδεδοµένη σε µερικούς τύπους υπηρεσιών. Τυπικά τέτοια παραδείγµατα είναι η προµήθεια λογιστικών υπηρεσιών από εξειδικευµένους παροχείς, υπηρεσιών προώθησης, προβολής και διαφήµισης κ.λπ. Εντούτοις, η έννοια του Outsourcing, όπως αυτό τίθεται σήµερα, επεκτείνει τον τρόπο µε τον οποίο αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται καθώς εµπεριέχει όρους και διαδικασίες για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο η έννοια του Outsourcing καλύπτει και την ποιότητα 8 από 62 final

10 των παρεχοµένων υπηρεσιών µέσω ειδικών για το σκοπό αυτό συµβάσεων συµβολαίων µεταξύ των δύο µερών. Οι υπηρεσίες οι οποίες µπορούν να παρασχεθούν από έναν εξωτερικό πάροχο µε Outsourcing δεν περιορίζονται ουσιαστικά αλλά επαφίεται στην επιχείρηση να αποφασίσει µε βάση τις ανάγκες της και την οργάνωση της. Παρ' όλα αυτά ο όρος Outsourcing σχετίζεται κυρίως µε υπηρεσίες του τµήµατος πληροφορικής µιας επιχείρησης, όπως για παράδειγµα η αναβάθµιση και συντήρηση των σταθµών εργασίας, η παροχή υπηρεσιών εξυπηρετητών (αρχείων, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, λήψης αντιγράφων ασφαλείας κ.λπ.). Να τονισθεί, ότι οι υπηρεσίες οι οποίες µπορούν να καλυφθούν µέσω Outsourcing δεν περιορίζονται σε αυτές του τµήµατος Πληροφορικής. Τυπικά παραδείγµατα γι' αυτό είναι οι παροχή υπηρεσιών call center, οι υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού καθώς και οι υπηρεσίες µισθοδοσίας µίας επιχείρησης. 2.3 Τι είδη Outsourcing υπάρχουν H πρόσληψη υπηρεσιών από µια επιχείρηση µέσω Outsourcing µπορεί να λάβει διαφορετικές µορφές και εκτάσεις. Έτσι το Outsourcing µπορεί να λάβει τις ακόλουθες µορφές: Ως προς τις υπηρεσίες και το αντικείµενό τους ενδεικτικές κατηγορίες είναι: οι υπηρεσίες: τεχνικής υποστήριξης (technical support), δικτύωσης (networking), παροχής υποδοµής (systems infrastructure), παροχής περιβάλλοντος ανάπτυξης (development environment), εφαρµογών (applications), περιεχόµενου (content), υποστήριξης διαδικασιών (process support) καθώς και ανάληψης διαδικασιών (process execution). Ως προς το χρόνο αντίδρασης του παρόχου, κατηγορίες υπηρεσιών Outsourcing είναι: συνεχούς παροχής υπηρεσιών (performance), µε συγκεκριµένα επίπεδα ποιότητας. Τυπικά παραδείγµατα τέτοιων υπηρεσιών είναι η παροχή λειτουργιών εξυπηρετητών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αρχείων κ.λπ., η παροχή υπηρεσιών back-office, η παροχή υπηρεσιών call center κ.ο.κ.. Απόκρισης σε συµβάντα (reactive), όπου ο πάροχος αντιδρά στην περίπτωση κάποιου γεγονότος ή/και αιτήµατος από την επιχείρηση. Τυπικό παράδειγµα τέτοιων υπηρεσιών είναι η υποστήριξη των σταθµών εργασίας. Πρόληψης (proactive), όπου ο πάροχος παρέχει συγκεκριµένες υπηρεσίες στοχεύοντας στην πρόληψη προβληµάτων. Τυπικά παραδείγµατα τέτοιων υπηρεσιών είναι η λήψη αντιγράφων ασφαλείας, ο τακτικός έλεγχος ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων κ.ο.κ. Ως προς το βαθµό εµπλοκής της επιχείρησης, οι υπηρεσίες Outsourcing κατηγοριοποιούνται σε αυτές που απαιτείται µερική δραστηριοποίηση κάποιου τµήµατος της επιχείρησης για την παροχή των υπηρεσιών (Partial Outsourcing). Οι υπηρεσίες παρέχονται µε συνεργασία µεταξύ του παρόχου και του τµήµατος της επιχείρησης το οποίο είναι αρµόδιο. Και στις υπηρεσίες που η παροχή των υπηρεσιών γίνεται πλήρως από τον πάροχο (Full Outsourcing). Από την πλευρά της επιχείρησης πραγµατοποιείται µόνο η διαχείριση της σύµβασης. Ως προς τον αριθµό των παρόχων οι οποίοι εµπλέκονται για την παροχή των υπηρεσιών Outsourcing κατηγοριοποιούνται σε αυτές που η παροχή πραγµατοποιείται από έναν πάροχο (Single Outsourcing). Και σε αυτές στις οποίες η 9 από 62 final

11 παροχή πραγµατοποιείται από πολλαπλούς παρόχους σε συνεργασία (Multiple Outsourcing). 2.4 Ποιες λειτουργίες υπηρεσίες λαµβάνονται µέσω outsourcing Η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι το πλήθος και το είδος των υπηρεσιών τις οποίες µπορεί µία επιχείρηση να εκχωρήσει σε τρίτους είναι σχεδόν ανεξάντλητο. Από την απλή συντήρηση ενός εξυπηρετητή αρχείων, έως την πλήρη εκχώρηση των υπηρεσιών σε τρίτες εταιρείες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα γνωστής µάρκας αναψυκτικών η οποία διατηρεί εντός της εταιρείας µόνο το τµήµα προώθησης και διαφήµισης. Όλες οι υπόλοιπες φάσεις παραγωγής και διακίνησης των εµπορευµάτων της έχουν εκχωρηθεί σε τρίτους µέσω σχέσεων outsourcing. Στην περίπτωση, πιο συγκεκριµένα, των υπηρεσιών πληροφορικής (Information Technology ΙΤ), οι υπηρεσίες οι οποίες συνηθίζεται να εκχωρούνται αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις. Την Τεχνική Υποστήριξη όλης της υλικοτεχνικής υποδοµής µίας επιχείρησης. Η υποστήριξη που παρέχεται είναι δυνατό να αφορά το υλικό (Hardware) το λογισµικό (Software) καθώς και άυλες υπηρεσίες µε στόχο τη λήψη αποφάσεων σε θέµατα τεχνολογίας και πληροφορικής καθώς και υπηρεσιών εκπαίδευσης των χρηστών. Αναφορικά µε το λογισµικό (Software) η υποστήριξη µπορεί να εκτείνεται από την απλή ανανέωση τυποποιηµένων πακέτων λογισµικού µε στόχο την εύρυθµη λειτουργία των συστηµάτων τις επιχείρησης, έως την υποστήριξη σε επίπεδο ανάπτυξης και αποσφαλµάτωσης εφαρµογών οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ειδικά για λογαριασµό του πελάτη επιχείρηση. Τη ικτύωση, καλύπτοντας την παροχή όλης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής για την παροχή δικτυακών υπηρεσιών σε µία επιχείρηση. Οι δικτυακές υπηρεσίες δεν αφορούν µόνο τη συνδεσιµότητα αλλά επεκτείνονται και σε υπηρεσίες δεδοµένων (όπως είναι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, η πρόσβαση στον παγκόσµιο ιστό World Wide Web, η παρουσία και προβολή στον παγκόσµιο ιστό µέσω εταιρικής σελίδας κ.λπ.) καθώς και φωνής. Επιπρόσθετα η παροχή υλικοτεχνικής υποδοµής µπορεί να αφορά τόσο τη σύνδεση των γραφείων παραρτηµάτων µίας επιχείρησης µεταξύ τους και το παγκόσµιο διαδίκτυο, όσο και την παροχή της κατάλληλης υποδοµής για την εξυπηρέτηση των αναγκών για δικτύωση εντός των γραφείων της επιχείρησης (εσωτερικό δίκτυο). Η υποδοµή για τη ικτύωση ανήκει είτε στον πάροχο της υπηρεσίας, οπότε και µε τη λήξη της σύµβασης η υποδοµή επιστρέφει σε αυτόν, είτε στην επιχείρηση (κυρίως στην περίπτωση της εσωτερικής δικτύωσης) οπότε ο πάροχος ουσιαστικά προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης. Στην πρώτη περίπτωση µε τη λήξη της σύµβασης συνεργασίας η υποδοµή επιστρέφει στον πάροχο και είναι ευθύνη του νέου παρόχου, αν αυτός υπάρχει, να εγκαταστήσει την απαραίτητη υποδοµή για την παροχή των υπηρεσιών. Την παροχή Υποδοµής Εφαρµογών, η οποία και αφορά την προµήθεια υπηρεσιών εξυπηρετητών ή σταθµών εργασίας και των απαραίτητων εφαρµογών για τη λειτουργία των διαδικασιών τους. Οι υποδοµές στη µεγάλη πλειοψηφία τους αφορούν την παροχή υπηρεσιών εξυπηρετητών προς τις επιχειρήσεις. Οι εξυπηρετητές αυτοί βρίσκονται συγκεντρωµένοι σε κάποιο Data Center, µέσω του οποίου παρέχονται υπηρεσίες σε µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων. Οι εφαρµογές οι οποίες παρέχονται πάνω από αυτούς τους εξυπηρετητές αφορούν εφαρµογές ηλεκτρονικού επιχειρείν, 10 από 62 final

12 λογιστικές εφαρµογές, διαχείρισης αποθήκης, προγραµµατισµού συναντήσεων, επικοινωνίας και µηνυµάτων, διαχείρισης βάσεων δεδοµένων καθώς και λήψης αντιγράφων ασφαλείας. Οι υπηρεσίες Περιεχοµένου αναφέρονται στην πρόσβαση σε δεδοµένα απαραίτητα για την αποδοτική λειτουργία µιας επιχείρησης. Τα δεδοµένα αυτά είναι δυνατό να αφορούν πολύ διαφορετικά αντικείµενα όπως πληροφορίες τεχνικής και τεχνολογικής φύσης (όπως κείµενα τεχνικών προδιαγραφών, προτύπων κ.λπ.), νοµικών κειµένων (πρόσβαση σε βιβλιοθήκες µε νοµοθεσία του Ελληνικού κράτους ή της Κοινότητας) ή και πληροφορίες για τµήµα της αγοράς (πληροφορίες ζήτησης, προσφοράς, προκηρύξεων, αγοράς εργασίας κ.λπ.). Τα δεδοµένα αυτά είναι δυνατό να είναι κατεργασµένα ή ακατέργαστα. Το outsourcing µπορεί να φτάσει µέχρι την πλήρη Ανάληψη και Υποστήριξη ιαδικασιών εντός της επιχείρησης. Οι διαδικασίες αυτές παρέχονται είτε στους χώρους της επιχείρησης είτε αποµακρυσµένα ανάλογα µε το είδος τους και τη σχετική συµφωνία µεταξύ της επιχείρησης και του παρόχου. Τέτοιες υπηρεσίες συνήθως είναι οι υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, τηλεφωνικής επαφής µε τους πελάτες (call center), λογιστικής υποστήριξης καθώς και τεχνικής τεχνολογικής υποστήριξης. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση δεν απασχολεί καθόλου πόρους για τις υπηρεσίες αυτές, µόνο την οµάδα παρακολούθησης και ελέγχου της σχετικής σύµβασης µε τον πάροχο. Με αυτό τον τρόπο οι πόροι της επιχείρησης κατευθύνονται και επικεντρώνονται στις διαδικασίες και υπηρεσίες εκείνες οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς της. 2.5 Πως εξασφαλίζεται η εύρυθµη και αποδοτική παροχή υπηρεσιών Κεντρικό ζήτηµα για τις υπηρεσίες που παρέχονται µέσω µιας σχέσης outsourcing είναι η αποδοτική παροχή τους σε συγκεκριµένα επίπεδα ποιότητας. Η ποιότητα αφορά διάφορες παραµέτρους ανάλογα µε το είδος της υπηρεσίας για το οποίο αναφέρεται. Έτσι η ποιότητα της υπηρεσίας µπορεί να µετράται σε χρόνο απόκρισης σε γεγονότα, σε όγκο δεδοµένων που διακινούνται, σε ρυθµούς ταχύτητα δεδοµένων, σε αριθµό συναλλαγών που πραγµατοποιούνται στη µονάδα του χρόνου κ.λπ. Τέτοιοι δείκτες ποιότητας αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία µας σχέσης outsourcing. Οι δείκτες αυτοί ορίζονται κατά τη φάση της διαπραγµάτευσης και συµφωνίας. Είναι σηµαντικό να ορίζεται ο τρόπος µέτρησης και παρουσίασης των δεικτών αυτών. Για παράδειγµα η διαθεσιµότητα µιας υπηρεσίας κατά το 99% του χρόνου σηµαίνει πολύ διαφορετικό επίπεδο υπηρεσίας εάν η διαθεσιµότητα αναφέρεται σε µία ώρα (οπότε και η υπηρεσία δε θα πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας για παραπάνω από 36 δευτερόλεπτα κάθε ώρα) ή ένα έτος (οπότε και η υπηρεσία δεν θα πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας για παραπάνω από 3,65 µέρες το χρόνο). Οι δείκτες αυτοί είναι αναγκαίο να συνδυάζονται µε σχετικές ποινές ή επιβραβεύσεις. Οι ποινές επιβάλλονται στην περίπτωση που οι δείκτες ποιότητας πέσουν κάτω από ένα συγκεκριµένο όριο ενώ αντίστοιχα οι επιβραβεύσεις όταν υπερβούν κάποιο όριο. Τόσο οι ποινές όσο και οι επιβραβεύσεις µπορούν να αναφέρονται σε καθαρά οικονοµικές επιπτώσεις, όπως γίνεται συνήθως, ή σε κάποια άλλη µορφή η οποία συµφωνείται µεταξύ του παρόχου και της επιχείρησης. Η σωστή θέσπιση των ποινών 11 από 62 final

13 και των επιβραβεύσεων κάνει τη σχέση outsourcing επικερδή και συµφέρουσα και για τις δύο µεριές µεγιστοποιώντας έτσι τα οφέλη από τις υπηρεσίες αυτές. Όταν και οι δύο πλευρές είναι ικανοποιηµένες από τη συνεργασία, αυτή συνεχίζεται παράγοντας σηµαντικά οφέλη και καλής ποιότητας υπηρεσίες. Μέρος του συστήµατος ποινών αποτελεί και η λύση της συνεργασίας µεταξύ των δύο µερών γεγονός το οποίο συνήθως συµβαίνει όταν οι δείκτες ποιότητας πέσουν κάτω από κάποια όρια για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι ποινές και οι επιβραβεύσεις αποτελούν αντικείµενο της διαπραγµάτευσης µεταξύ των δύο εταίρων και θα πρέπει να αποτυπώνονται στη σύµβαση την οποία συνάπτουν τα δύο µέρη. Το τρίπτυχο αυτό, δεικτών, τρόπου µέτρησης και παρουσίασης και ποινών επιβραβεύσεων όπως αποτυπώνονται στη σύµβαση για την παροχή των υπηρεσιών αποτελεί τη Σύµβαση ιασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας των Υπηρεσιών (Service Level Agreement SLA). Η ύπαρξη των SLA για κάθε σχέση outsourcing είναι απαραίτητη. Συνήθως για κάθε σχέση outsourcing ορίζονται περισσότερα από ένα SLA τα οποία αναφέρονται στις διαφορετικές πτυχές µίας υπηρεσίας. Όλα τα SLA µαζί αποτελούν κεντρικό κοµµάτι της σύµβασης που συνάπτουν οι δύο πλευρές. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τη σχεδίαση των SLA για τα οποία θα πρέπει: Οι δείκτες να είναι σαφείς. Η µεθοδολογία της µέτρησης να είναι δυνατό να επαναλαµβάνεται. Μετρήσεις οι οποίες πραγµατοποιούνται πολλαπλές φορές κάτω από τις ίδιες συνθήκες πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα τις ίδιες µετρήσεις. Οι δείκτες δεν πρέπει να ευνοούν υλοποιήσεις µε την ίδια τεχνολογία από άκρο σε άκρο. Οι δείκτες να λαµβάνουν υπ' όψιν τους και να ενσωµατώνουν το γεγονός ότι οι υπηρεσίες υλοποιούνται µε διαφορετικές τεχνολογίες. Οι δείκτες να είναι χρήσιµοι τόσο στους χρήστες όσο και στους παρόχους ώστε να κατανοούν το επίπεδο της υπηρεσίας το οποίο απολαµβάνουν ή παρέχουν, αντίστοιχα. Να µην περιλαµβάνονται µη λογικά επίπεδα απόδοσης. Οι ρήτρες και οι επιβραβεύσεις δεν πρέπει να είναι εξαντλητικές ούτε για τους παρόχους ούτε και για τις επιχειρήσεις. Τα SLA πρέπει να συζητούνται διεξοδικά και να συµφωνούνται µεταξύ των δύο µερών καθώς αποτελούν το κεντρικό σηµείο για την επιτυχία της σχέσης outsourcing. Πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις πραγµατικές ανάγκες της επιχείρησης καθώς αυστηρά SLA οδηγούν σε ακριβές υπηρεσίες και σε επίπεδα ποιότητας τα οποία δεν είναι απαραίτητα. Αντίθετα χαλαρά SLA είναι δυνατό να διαταράξουν την εύρυθµη λειτουργία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 12 από 62 final

14 2.6 Ποιο είναι το νοµοθετικό πλαίσιο που ρυθµίζει τα θέµατα σχετικά µε το IT Outsourcing στην Ελλάδα Η σχέση Outsourcing είναι ουσιαστικά µία διµερής συµφωνία µεταξύ του πελάτη ΜΜΕ και του παρόχου. Έτσι ουσιαστικά η µορφή της σχέσης καθορίζεται ουσιαστικά από τη σύµβαση συµβόλαιο το οποίο υπογράφεται µεταξύ των δύο µερών. Το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο τόσο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Εθνικής Νοµοθεσίας ρυθµίζει θέµατα τα οποία αφορούν: Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο και τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές Τα Ηλεκτρονικά συστήµατα πληρωµών Το Ηλεκτρονικό Χρήµα Την Πνευµατική Ιδιοκτησία Την Προστασία των εδοµένων Την Προστασία του Καταναλωτή Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε αν ανατρέξετε στο δικτυακό χώρο του E- business Forum, στην οµάδα εργασίας 1 ( Θεσµικό πλαίσιο και ηλεκτρονικό επιχειρείν στην Ελλάδα - Αλληλεπίδραση και προοπτικές ). Οι σχέσεις Outsourcing καθορίζονται τελικά από τη σύµβαση συµβόλαιο µεταξύ των δύο µερών. Στο συµβόλαιο αυτό αναφέρονται µε σαφήνεια οι υποχρεώσεις κάθε εµπλεκοµένου, το είδος και η ποιότητα των υπηρεσιών καθώς και οι ρήτρες που εφαρµόζονται σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τους όρους του συµβολαίου. 2.7 Πως εξασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων µου σε ένα τέτοιου είδους συµβόλαιο Η υπάρχουσα Εθνική Νοµοθεσία παρέχει το σχετικό πλαίσιο προστασίας των Προσωπικών εδοµένων µέσω των: Ν. 2819/2000 α.8. Τροποποίηση του Ν. 2472/1997. N. 2774/1999 Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα. Απόφαση 408/1998 Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ενηµέρωση υποκειµένων επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα δια του τύπου Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο του Ν. 2472/1997 για την Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µετά τις σχετικές τροποποιήσεις από τους Ν. 2623/1998, 2703/1999, 2721/1999, 2819/2000 και 2915/2001. και της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας µέσω των: Ν.3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α /10 Οκτωβρίου 2002) - άρθρο 81 - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και των συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας και άλλες διατάξεις" 13 από 62 final

15 Ν. 2819/2000 Άρθρο 7. Εναρµόνιση µε την Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά µε τη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων. (Τροποποίηση του Ν. 2121/93). Ν 2557/1997/Α-271 Θεσµοί µέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης (Τροποποίηση του Ν. 2121/93) Ν 2435/1996 (Τροποποίηση του Ν. 2121/93) Ν. 2121/1993 Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα. Η παραπάνω νοµοθεσία παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για την προστασία των δεδοµένων της επιχείρησης και της πνευµατικής ιδιοκτησίας. 2.8 Τι πλεονεκτήµατα πηγάζουν από τη λήψη υπηρεσιών από τρίτους σε σχέση µε την ενδοεπιχειρησιακή λειτουργία Το βασικό πλεονέκτηµα το οποίο αναµένει µια ΜΜΕ µε τη σύναψη σχέσεων outsourcing είναι η εξοικονόµηση πόρων. Η σύγχρονη τεχνολογία κοστίζει ακριβά και απαξιώνεται σε πολύ µικρό διάστηµα. Η δέσµευση κεφαλαίου της επιχείρησης σε εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας, στερεί τους πόρους αυτούς από την κύρια δραστηριότητά της. Μεγάλο είναι και το κόστος λειτουργίας των συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας καθώς απαιτεί εξειδικευµένο προσωπικό, συντήρηση και αναλώσιµες δαπάνες. Η εκχώρηση τέτοιων υπηρεσιών σε τρίτους αφήνει αρκετούς πόρους στη διάθεση της επιχείρησης. Οι πόροι που εξοικονοµούνται είτε καθαρά οικονοµικοί είτε σε όρος ανθρώπινου δυναµικού, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για την επέκταση των κύριων δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η επένδυση για 3 έως 5 χρόνια σε συστήµατα και τεχνολογίες που µεταβάλλονται ραγδαία αποτελεί ρίσκο για την επιχείρηση. Η λήψη υπηρεσιών τεχνολογίας και πληροφορικής µέσω µίας σχέσης outsourcing βοηθά στην απάλειψη του ρίσκου αυτού, βελτιώνοντας εν τέλει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Η παραγωγή των υπηρεσιών και των προϊόντων της επιχείρησης, στην περίπτωση του outsourcing, συνεχίζει να βασίζεται σε σύγχρονα συστήµατα, µε όλα τα πλεονεκτήµατα που αυτά παρέχουν. Ταυτόχρονα το ρίσκο που συνεπάγεται η επένδυση σε αυτά αποµακρύνεται. Η επιχείρηση µπορεί να σχεδιάσει καλύτερα τη ροή του κεφαλαίου της και τις αναβαθµίσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών καθώς και την τεχνολογία που χρησιµοποιεί. Το κόστος για κάτι τέτοιο στηρίζεται σε µηνιαίο ή ετήσιο κόστος λήψης υπηρεσιών και όχι σε µακροχρόνιο κόστος επένδυσης. Η αναβάθµιση των υπηρεσιών µπορεί να γίνεται καθώς η επιχείρηση αναπτύσσεται και τη στιγµή ακριβώς που αυτή είναι απαραίτητη. Η πολιτική της επιχείρησης γίνεται µε τον τρόπο αυτό πολύ ευέλικτη και είναι δυνατό να προσαρµόζεται γρήγορα στις ανάγκες τις αγοράς και τις κινήσεις των ανταγωνιστών. Με τη σύναψη σχέσεων outsourcing επιτυγχάνεται επίσης και η εισαγωγή πρωτοτυπίας και καινοτοµίας στον τρόπο λειτουργίας µίας επιχείρησης. Ο πάροχος 14 από 62 final

16 µε το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναµικό του, την προσήλωσή του στην καινοτοµία και στην τεχνολογία µεταφέρει µεγάλο µέρος από τις τελευταίες εξελίξεις στην παγκόσµια αγορά στις επιχειρήσεις µε τις οποίες συνεργάζεται. Είναι εφικτό έτσι η επιχείρηση να παραµένει στην αιχµή των εξελίξεων χωρίς να χρειάζεται να επενδύει για το λόγο αυτό ούτε σε ανθρώπινο δυναµικό αλλά ούτε και σε τεχνολογία. Η σχέση της επιχείρησης µε τον πάροχο γίνεται έτσι βασικό εργαλείο για την εξέλιξή της. 2.9 Με ενδιαφέρει να µειώσω το κόστος µου µέσω του outsourcing καθώς και οι δυνατότητες που ανοίγονται για την επιχείρηση µου µέσω µιας τέτοιας λειτουργίας. Ποια είναι τα πρώτα βήµατα που πρέπει να κάνω για µια τέτοια δραστηριότητα Η επιτυχηµένη πορεία για λήψη υπηρεσιών outsourcing ξεκινά από την αναγνώριση των αναγκών και της διαµορφωµένης κατάστασης εντός της επιχείρησης. Έτσι γίνεται αναζήτηση των υπηρεσιών που πραγµατικά ενδιαφέρουν την επιχείρηση. Αποφεύγεται λοιπόν η λήψη υπηρεσιών που τελικά δεν ταιριάζουν στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της επιχείρησης. Ταυτόχρονα πραγµατοποιείται καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης σε όρους ποιότητας και υπηρεσιών. Έτσι είναι δυνατή η σύγκριση σε οποιοδήποτε σηµείο της νέας κατάστασης µε την καταγεγραµµένη. Μέσα από τη σύγκριση αυτή προκύπτουν συµπεράσµατα αναφορικά µε την ποιότητα των υπηρεσιών και τα οφέλη που αποκοµίζει η επιχείρηση από τη λήψη των υπηρεσιών µέσω του outsourcing. Ο επιχειρηµατίας πρέπει να αναγνωρίσει τις υπηρεσίες οι οποίες θα τον ενδιέφεραν συνέφεραν να λαµβάνει µέσα από µία σχέση outsourcing. Προς το σκοπό αυτό είναι χρήσιµη η αναζήτηση κάποιου συµβούλου. Ο σύµβουλος αυτός µπορεί να είναι είτε κάποιος εξωτερικός σύµβουλος είτε το σχετικό επιµελητήριο είτε τέλος κάποιος µηχανισµός προώθησης και ενηµέρωσης σε σχετικά θέµατα. Η συνεργασία µε έναν εξωτερικό συνεργάτη προσφέρει πολλά στην αναγνώριση των υπηρεσιών οι οποίες µπορούν να παρασχεθούν αποδοτικότερα και µε όρους καλύτερης απόδοσης. Με δεδοµένη την αναγνώριση των υπηρεσιών που ζητούνται από την επιχείρηση, ο επιχειρηµατίας µπορεί να αναζητήσει τους παρόχους εκείνους οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες του. Προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε να αναζητείται αρκετός αριθµός λύσεων καθώς και να µην αναζητείται πάντα η πιο οικονοµική λύση. Μεγάλη σηµασία έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφεροµένων υπηρεσιών. Βοήθεια σε αυτή την κατεύθυνση ο επιχειρηµατίας µπορεί να αναζητήσει πάλί από το σύµβουλό του. Ο επιχειρηµατίας πρέπει τέλος να συγκρίνει την ήδη διαµορφωµένη κατάσταση, µε παραγωγή των υπηρεσιών εντός της επιχείρησης, µε το σενάριο παραχώρησης και λήψης υπηρεσιών από τρίτους µέσω µιας σχέσης outsourcing. Η ανάλυση στο πλαίσιο ενός έτους είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε συµπεράσµατα υπέρ της υπάρχουσας κατάστασης. Η διερεύνηση της κατάστασης στο πλαίσιο όµως µίας τριετίας ή/και µιας πενταετίας δίνει µία καλύτερη εικόνα των ωφελειών του outsourcing προς την επιχείρηση. Η ανάλυση θα πρέπει να λαµβάνει υπ' όψιν της το γεγονός ότι εντός του χρόνου για τον οποίο πραγµατοποιείται, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προχωρήσει σε επένδυση 15 από 62 final

17 για την αναβάθµιση των υπηρεσιών της στην περίπτωση που αποφασίσει να παράγει εσωτερικά τις υπηρεσίες. Μόνο έτσι θα µπορέσει να παραµείνει ανταγωνιστική. Η επένδυση αυτή δεν υφίσταται στην περίπτωση της λήψης των υπηρεσιών µέσω outsourcing. H επιχείρηση καταβάλει όµως ένα µηνιαίο τέλος προς τον πάροχο χωρίς όµως ανάγκη για δέσµευση κεφαλαίου και του σχετικού ρίσκου. Για την πλήρη ποσοτικοποίηση των ωφελειών που πετυχαίνονται µέσω της σχέσης outsourcing είναι απαραίτητο να ληφθούν υπ' όψιν και στοιχεία σχετικά µε την ποιότητα των υπηρεσιών. Η ποιότητα στην περίπτωση της ενδοεπιχειρησιακής παραγωγής των υπηρεσιών, όπως δείχνει η εµπειρία, φθίνει ή παραµένει σταθερή. Αντίθετα για τις υπηρεσίες τις οποίες λαµβάνει η επιχείρηση µέσω outsourcing η ποιότητα είναι δυνατό να βελτιώνεται ανάλογα µε τις βραχυχρόνιες ανάγκες της. υστυχώς τα στοιχεία αυτά είναι πολύ δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και πολλές φορές δεν συµπεριλαµβάνονται σε µια σχετική ανάλυση από την πλευρά του επιχειρηµατία. Οι σχέσεις outsourcing είναι µακροχρόνιες. Ο πάροχος διαθέτει τους κατάλληλους ανθρώπους οι οποίοι αναλαµβάνουν τη διαχείριση των πελατών και των σχέσεων µε αυτούς. Αντίστοιχα η ΜΜΕ πρέπει να δηµιουργήσει µια οµάδα στελεχών για την παρακολούθηση και διαχείριση των σχέσεων outsourcing. Τα στελέχη αυτά πρέπει να διαθέτουν ικανότητες διαπραγµάτευσης και διαχείρισης σχέσεων καθώς και το κατάλληλο τεχνικό υπόβαθρο για την προδιαγραφή και παρακολούθηση των υπηρεσιών. Οι ρόλοι και οι συνεργασίες των µελών της οµάδας παρακολούθησης και διαχείρισης πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένοι. Οι σχέσεις outsourcing στηρίζουν πολλά για την επιτυχία τους στο ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπει ο επιχειρηµατίας Πως θα επιλέξω τις κατάλληλες τεχνολογίες και πάροχο Η φθηνότερη λύση δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη. Η σύναψη σχέσεων outsourcing γίνεται σήµερα µε κύριο στόχο την εξοικονόµηση χρήµατος. εν πρέπει όµως µε κανένα τρόπο να παραµελείτε η ποιότητα των υπηρεσιών. Ο επιχειρηµατίας σε συνεργασία µε το τεχνικό τµήµα του ή µε το σύµβουλο του, οφείλει να µελετήσει τις προσφερόµενες υπηρεσίες. Να κατανοήσει τις τεχνολογίες, τα υπέρ και τα κατά. Να αποκτήσει σαφή εικόνα του τι προσφέρεται σε ποιο επίπεδο και αν τελικά όλα αυτά ταιριάζουν στις ανάγκες τις επιχείρησης του. Στο τελικό συµβόλαιο θα πρέπει να καταγράφονται όλα τα στοιχεία κόστους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν και κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Τίποτα δεν παραχωρείτε δωρεάν σε µία τέτοια σχέση. Το κόστος του παρόχου θα καλυφθεί είτε µέσω των εσόδων του είτε µέσω της µειωµένης ποιότητας των υπηρεσιών. Ο επιχειρηµατίας πρέπει να συνεργαστεί µε το σύµβουλο του ώστε να γίνουν κατανοητά τα επίπεδα των υπηρεσιών τα οποία προσφέρονται. Η αναζήτηση του παρόχου και των σχετικών τεχνολογιών πρέπει να λαµβάνει υπ όψιν ότι στον τοµέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής, οι εξελίξεις είναι 16 από 62 final

18 ραγδαίες. Πολλές φορές ανατρέπουν τελείως την εικόνα και το είδος των υπηρεσιών µέσα σε λίγα µόνο χρόνια. Η επιλογή της τεχνολογίας θα πρέπει να βασίζεται στις σύγχρονες τάσεις που κυριαρχούν στην αγορά της Ελλάδας και του εξωτερικού και να περικλείονται οι ευέλικτοι εκείνοι µηχανισµοί οι οποίοι θα επιτρέπουν την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και συστηµάτων. Στόχος της επιχείρησης είναι να εξοικονοµήσει χρήµατα ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει το επίπεδο των υπηρεσιών της και της παραγωγικότητας της. Αντίστοιχα ο πάροχος θέλει και αυτός από την πλευρά του να έχει όσο το δυνατόν υψηλότερα κέρδη. εν υπάρχουν ευκαιρίες για φθηνές αξιόπιστες λύσεις στο χώρο του outsourcing, αλλά το ακριβό δεν είναι πάντα το καλύτερο. 17 από 62 final

19 3 Υφιστάµενη κατάσταση σε Ελλάδα και Εξωτερικό 3.1 Τα δεδοµένα στις ανεπτυγµένες χώρες Στις ανεπτυγµένες χώρες της ύσης η αγορά των υπηρεσιών που παρέχονται µέσω Outsourcing στο χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών έχει καταγράψει µια παράλληλη πορεία µε το σύνολο της αγοράς υψηλής τεχνολογίας. Σε όλους τους κλάδους της αγοράς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής επικράτησε για σχεδόν µια τριετία µια δραµατική τάση ανόδου. Ήταν η εποχή των dot com, των εξαιρετικά µεγάλων αποδόσεων των επιχειρήσεων του χώρου καθώς και των υπερβολικών, όπως αποδείχτηκε τελικά, προσδοκιών. Σε ολόκληρο το δυτικό τουλάχιστον κόσµο οι νέες τεχνολογίες και η πληροφορική φάνταζε ως το µαγικό εκείνο συστατικό το οποίο θα µεταµόρφωνε κάθε επιχείρηση και θα έδινε νέα δυναµική σε ολόκληρη την αγορά. Το ίδιο συνέβη και στο χώρο των υπηρεσιών Outsourcing πληροφορικής και υπηρεσιών. Τα πρώτα χρόνια, 1998 έως τα τέλη του 2000, η παγκόσµια αγορά Outsourcing παρουσιάζει εντυπωσιακή ανάπτυξη. Νέες εταιρείες εµφανίζονται µε γοργούς ρυθµούς παρέχοντας υπηρεσίες και προϊόντα σε όλη την γκάµα των επιχειρήσεων της δυτικής, και όχι µόνο, οικονοµίας. Κύριο χαρακτηριστικό των εταιρειών αυτών είναι ότι δε διαφοροποιούνται σηµαντικά µεταξύ τους. Παρέχουν παραπλήσιες υπηρεσίες, προσπαθώντας να καλύψουν ουσιαστικά όλο το χώρο της ζήτησης και του ανταγωνισµού. Σε σχέση µε τα συµβόλαια τα οποία υπογράφονται για παροχή υπηρεσιών, αυτά δεν είναι λογικά, ενώ τα επίπεδα της ποιότητας των υπηρεσιών είναι εξωπραγµατικά. Λογικό είναι έτσι πολύ σύντοµα οι εταιρείες παροχής να µην µπορούν να τα τηρήσουν γεµίζοντας καχυποψία και απογοήτευση τους πελάτες τους. Τα πρώτα αυτά χρόνια οι επιχειρήσεις του χώρου του Outsourcing εκτοξεύτηκαν στην κυριολεξία παρουσιάζοντας πολύ υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης (30 και 40% ανά έτος). Αντίστοιχη αύξηση των δαπανών για λήψη υπηρεσιών από την πλευρά των επιχειρήσεων όµως δεν παρουσιαζόταν. Οι αυξήσεις στους προϋπολογισµούς των επιχειρήσεων για τη λήψη υπηρεσιών πληροφορικής γενικά, κυµαινόταν στα επίπεδα του 10%. Ουσιαστικά ήταν οι προσδοκίες για εντυπωσιακή πορεία του κλάδου και των Outsourcing υπηρεσιών οι οποίες ωθούσαν τόσο δυναµικά την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα βέβαια υπήρχε η αντίληψη πως το µοντέλο της λήψης υπηρεσιών για προϊόντα τα οποία µεταβάλλονται τόσο γρήγορα όσο αυτά των νέων τεχνολογιών ήταν πιο ταιριαστό σε σχέση µε την επένδυση στις τεχνολογίες αυτές, ελαχιστοποιώντας το ρίσκο των επιχειρήσεων. Τα έτη 2001 και 2002 αποτέλεσαν την πιο άσχηµη οικονοµικά διετία για τις εταιρίες πληροφορικής παγκόσµια. Αντίστοιχη ήταν και η κατάσταση για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών Outsourcing στον κλάδο της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Στις χώρες της δύσης η δαπάνη στον κλάδο των τεχνολογιών, της πληροφορικής και των επικοινωνιών γνώρισε υποχώρηση της τάξης του 25% στο σύνολο. Το ποσοστό αυτό για τις επιχειρήσεις ήταν σε πολλές χώρες πολύ µεγαλύτερο. Επόµενο ήταν να υποχωρήσει αντίστοιχα και ο κλάδος των Outsourcing υπηρεσιών στον τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. 18 από 62 final

20 εκάδες εταιρείες του χώρου συγχωνεύθηκαν ή έκλεισαν. Οι προσδοκίες για τις νέες υπηρεσίες και τις λύσεις που αυτές προσέφεραν στις επιχειρήσεις ξεφούσκουσαν δραµατικά. Γεγονός είναι πάντως ότι σε πολλές περιπτώσεις η µείωση των προσδοκιών έφτασε σε υπερβολικά επίπεδα, πιο χαµηλά από την πραγµατική αξία της λήψης υπηρεσιών µέσω Outsourcing για τη λειτουργία µιας επιχείρησης. Οι εταιρείες που επέζησαν την κρίση αυτή παρουσίασαν πολύ διαφορετικά προϊόντα προσπαθώντας να διαχωρίσουν τις υπηρεσίες που παρείχαν στους πελάτες τους. Έτσι επικεντρώθηκαν σε συγκεκριµένους κλάδους επιχειρήσεων και σε ακόµα πιο συγκεκριµένες τεχνολογικές λύσεις. Αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής ήταν η µείωση του κόστους παροχής των υπηρεσιών τους. Το γεγονός αυτό ήταν απαραίτητο καθώς οι επιχειρήσεις διέθεταν όλο και µικρότερα κονδύλια για τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η δύσκολη διετία σίγουρα οδήγησε την αγορά των Outsourcing υπηρεσιών σε µεγαλύτερη ωριµότητα προετοιµάζοντας το έδαφος για µια πιο ισορροπηµένη και ρεαλιστική ανάπτυξη του κλάδου. Οι δύσκολες συνθήκες τις διετίας αυτής, οδήγησαν στην εµφάνιση και διάδοση µε πάρα πολύ µεγάλη ένταση ενός πρωτόγνωρου φαινόµενο για τον κλάδο των υπηρεσιών. Πολλές επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν Outsourcing υπηρεσίες µετέφεραν µεγάλο µέρος των δραστηριοτήτων τους σε αναπτυσσόµενες χώρες και κυρίως στην Ινδία, για παροχή υπηρεσιών σε πελάτες στις ΗΠΑ, και στη Ρουµανία, για παροχή υπηρεσιών σε πελάτες των χωρών της Ευρώπης. Αυτό ως συνέπεια είχε την ραγδαία µείωση του κόστους των επιχειρήσεων αυτών, τη διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχονται αλλά και ταυτόχρονα και την κοινωνική αναστάτωση στο χώρο των εργαζοµένων στον κλάδο της πληροφορικής στις δυτικές χώρες. Το έτος 2003 αποτέλεσε το πρώτο έτος στο οποίο η αγορά των Outsourcing υπηρεσιών έδειξε να φτάνει σε ωριµότητα. Στις χώρες της δύσης οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο παρουσιάζουν καθετοποίηση των υπηρεσιών τους µε πολύ χαµηλό κόστος, συγκρινόµενο µε το κόστος απόκτησης και λειτουργίας των της τεχνολογίας για την παροχή ενδο-επιχειρησιακά των υπηρεσιών αυτών. Χρησιµοποιούνται πολύ εξειδικευµένα εργαλεία και πλατφόρµες λογισµικού οι οποίες παρέχουν υψηλή ποιότητα υπηρεσίες µε χαµηλό κόστος λειτουργίας εξυπηρετώντας ταυτόχρονα µεγάλο αριθµό πελατών. Ταυτόχρονα τα συµβόλαια τα οποία παρέχονται και οι υποσχέσεις για ποιότητα υπηρεσίας που δίνονται από τους παρόχους κατά τη διάρκεια του 2003 είναι λογικά και τηρούνται. Έτσι οι πελάτες παραµένουν ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες από τις οποίες δεν περιµένουν ότι θα λύσουν κάθε πρόβληµα της επιχείρησης τους αλλά ότι θα αποτελέσουν έµπιστο εργαλείο στην παραγωγική τους διαδικασία. Ιδιαίτερο ρόλο στην διάδοση της λήψης των υπηρεσιών µέσω Outsourcing, τη χρονιά αυτή, έπαιξε η διάδοση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υψηλού ρυθµού µετάδοσης (κυρίως µε χρήση τεχνολογίας ADSL) σε όλες της αναπτυγµένες χώρες. Οι υπηρεσίες ADSL έκαναν πολύ δυναµική την εµφάνιση τους τα τελευταία δύο χρόνια. Έδωσαν τη δυνατότητα για γρήγορη συνεχή σύνδεση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στον παγκόσµιο ιστό µε πολύ χαµηλό κόστος. Αποτελούν δε τη βασική υποδοµή για τη λήψη υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας µέσω Outsourcing. Έτσι ένας πολύ µεγάλος όγκος δυνητικών πελατών, οι ΜΜΕ, για τις εταιρείες παροχής 19 από 62 final

21 υπηρεσιών µέσω Outsourcing ξεπέρασαν το βασικό φραγµό των τηλεπικοινωνιακών τελών για τη λήψη υπηρεσιών. Αποτέλεσµα ήταν ότι το 2003 κατά µέσο όρο στις ανεπτυγµένες χώρες αναµένεται να ανακοινωθεί αύξηση του ποσού το οποίο δαπανάται για νέες τεχνολογίες, πληροφορική και επικοινωνίες κατά 5%. Από αυτή τη συνολική αύξηση των δαπανών το µεγαλύτερο µέρος αναµένεται να κατευθύνει σε παροχή υπηρεσιών µέσω Outsourcing από τις επιχειρήσεις. Έτσι οι προβλέψεις µιλάνε για αύξηση της αγοράς στην Ευρώπη έως και 10%. Αντίστοιχες είναι και οι προβλέψεις για το 2004, ενώ τα επόµενα χρόνια ο ρυθµός αύξησης του κλάδου αναµένεται να πέσει στο επίπεδο του 7%. Πλέον οι υπηρεσίες που παρέχονται µέσω Outsourcing έχουν καθιερωθεί ανάµεσα στις επιχειρήσεις των ανεπτυγµένων χωρών ως µια καλή πρακτική. Τα συµβόλαια τα οποία παρέχονται τηρούνται, καλλιεργείται θερµό κλίµα συνεργασίας µεταξύ των παρόχων των υπηρεσιών και των πελατών επιχειρήσεων και το κόστος των υπηρεσιών είναι σε πολύ λογικά επίπεδα. Ταυτόχρονα βέβαια η ευρεία διάδοση της χρήσης του διαδικτύου, οι εφαρµογές Business to Business, Business to Customer καθώς και Government to Business κάνουν ιδιαίτερα απαραίτητες τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών από την πλευρά των επιχειρήσεων. Η λήψη των τεχνολογιών αυτών ως υπηρεσίες µέσα από µία σχέση Outsourcing αποτελεί σήµερα την καλύτερη λύση από κάθε άποψη για πάρα πολλές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. 3.2 Τα δεδοµένα στην Ελλάδα Στο χώρο των ελληνικών επιχειρήσεων η µέθοδος της λήψης υπηρεσιών µέσω σχέσεων Outsourcing δε γνωρίζει αντίστοιχη αναγνώριση µε αυτή µεταξύ των επιχειρήσεων του εξωτερικού. Πολύ λίγες επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει στη λήψη υπηρεσιών στη βάση του Outsourcing. Μικρή χρήση του Outsourcing κάνουν κυρίως µεγάλες εταιρείες (π.χ. τράπεζες, τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί κ.λπ.). Στις περισσότερες µάλιστα από αυτές τις περιπτώσεις οι εταιρίες προχωρούν στην ίδρυση θυγατρικής η οποία κληρονοµεί όλες τις υποδοµές του τµήµατος µηχανογράφησης, πληροφορικής και επικοινωνιών και αναλαµβάνει να παρέχει τελικά υπηρεσίες στην µαµά εταιρία, µε στόχο βέβαια να προσελκύσει και επιπλέον πελάτες. Χρήση υπηρεσιών Outsourcing στην Ελλάδα κάνουν βέβαια τα παραρτήµατα πολυεθνικών επιχειρήσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης. Έτσι ο πάροχος των υπηρεσιών είναι συνήθως µεγάλη επιχείρηση του εξωτερικού. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις πετυχαίνουν ενιαίο οµοιόµορφο περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόµενους τους ανεξάρτητα σε ποιο τοπικό γραφείο βρίσκονται αυτοί. Στο χώρο των Ελληνικών ΜΜΕ η χρήση του Outsourcing είναι σχεδόν µηδενική. Οι λόγοι γι αυτό είναι πολλοί και άπτονται στον τρόπο µε τον οποίο δοµούνται οι επιχειρήσεις αυτές στην Ελλάδα. Πρόκειται για οικογενειακές κυρίως επιχειρήσεις, όπου κάθε εργαζόµενος, εκτός από τα καθήκοντα του, αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει και εργασίες σχετιζόµενες µε την πληροφορική ή τις τηλεπικοινωνίες. Επιπρόσθετα οι επιχειρήσεις αυτές δεν καταρτίζουν ουσιαστικά κάποιο προϋπολογισµό ώστε να µπορούν να αποτιµήσουν τα οικονοµικά οφέλη από τη λήψη κάποιων υπηρεσιών σε 20 από 62 final

22 σχέση µε την ενδοεπιχειρησιακή τους παραγωγή. Στο ίδιο ακριβώς πνεύµα δεν υπάρχουν στις επιχειρήσεις αυτές θεσµοθετηµένες ή µη µετρικές ποιότητας των υπηρεσιών τους σε σχέση µε τα συστήµατα πληροφορικής και επικοινωνιών. Έτσι η εισαγωγή του Outsourcing ως µεθόδου για την επιχειρησιακή λειτουργία γνωρίζει σηµαντικά εµπόδια, καθώς δε µπορεί να συγκριθεί ούτε σε επίπεδο τιµής ούτε σε επίπεδο ποιότητας µε της υπάρχουσες υπηρεσίες. Επιπρόσθετα σε πολλές περιπτώσεις ο επιχειρηµατίας προτιµά για ψυχολογικούς λόγους την αγορά νέου συστήµατος από την προµήθεια αντίστοιχων υπηρεσιών. Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι µεγάλο εµπόδιο για την προµήθεια υπηρεσιών µέσω Outsourcing αποτελεί και η λανθασµένη εντύπωση ότι τα δεδοµένα της επιχείρησης κινδυνεύουν περισσότερο σε σύγκριση µε την αγορά συστηµάτων και τη διαχείριση τους από προσωπικό των εταιριών. Εντούτοις οι επιχειρήσεις του χώρου των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής είναι έτοιµες σε µεγάλο βαθµό µε υποδοµές και υπηρεσίες για την παροχή υπηρεσιών µέσω συµβάσεων στη λογική του Outsourcing. Η ανταπόκριση όµως µέχρι σήµερα της ζήτησης είναι σχεδόν µηδενική δηµιουργώντας σηµαντικά ερωτηµατικά για τη διάδοση των υπηρεσιών. Σε σχέση µε τις Ελληνικές δηµόσιες υπηρεσίες και τους κρατικούς οργανισµούς η διάδοση της λήψης υπηρεσιών µέσω Outsourcing είναι αρκετά µικρή. Το Ελληνικό δηµόσιο µε πολύ αργά βήµατα προχωρά στη λήψη τέτοιων υπηρεσιών αποθαρρύνοντας ουσιαστικά και αντίστοιχες προσπάθειες από τις επιχειρήσεις τόσο αναφορικά µε την προσφορά όσο και µε τη ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Σίγουρο όµως είναι ότι στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ και του προγράµµατος για την Κοινωνία της Πληροφορίας γίνονται σηµαντικές ενέργειες ώστε να δηµιουργηθεί το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο και να οριστούν οι πρότυπες διαδικασίες οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την εξάπλωση των υπηρεσιών Outsourcing στον Ελληνικό ηµόσιο τοµέα. 21 από 62 final

23 4 Βήµατα για την επιτυχηµένη λήψη υπηρεσιών µέσω Outsourcing Η λήψη υπηρεσιών µέσω Outsourcing είναι µια σχέση µεταξύ δύο ή και περισσότερων επιχειρήσεων. ε σταµατά στην παροχή κάποιου συγκεκριµένου προϊόντος αλλά προχωρά στη συµπόρευση των µερών µε στόχο τη µεγιστοποίηση των ωφελειών που αποκοµίζουν από τη σχέση τους αυτή. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η διαδικασία της σύναψης µιας σχέσης Outsourcing να γίνει πολύ προσεκτικά και να στηριχθεί σε στέρεες βάσεις απ όλες τις πλευρές. Στα ακόλουθα παρουσιάζονται τα πιο σηµαντικά βήµατα τα οποία πρέπει να κάνει ένας επιχειρηµατίας ώστε να εξασφαλίσει την επιτυχηµένη λήψη των υπηρεσιών που επιθυµεί µέσω της σχέσης Outsourcing που συνάπτει. 4.1 Χάραξη στρατηγικής Η χάραξη της στρατηγικής έχει ως σηµείο εκκίνησης την εστίαση στην κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης και τη µείωση των εξόδων. Οι επιλογές για λήψη υπηρεσιών πρέπει να είναι προς αυτή την κατεύθυνση ώστε τελικά η επιχείρηση να βγει κερδισµένη από τη σύναψη σχέσεων Outsourcing. Ο στρατηγικός σχεδιασµός καταγράφει: Την παρούσα κατάσταση. Με βάση αυτή η διοίκηση της επιχείρησης επιλέγει ποιες από τις δραστηριότητες της επιχείρησης είναι κύριες και ποιες όχι. Τις υπηρεσίες που η ΜΜΕ επιθυµεί να λάβει από έναν εξωτερικό πάροχο µέσω µιας σχέσης outsourcing. Οι υπηρεσίες αυτές ουσιαστικά καλύπτουν µη κύριες δραστηριότητες οι οποίες παρουσιάζουν µεγάλο κόστος για την επιχείρηση και η εκχώρηση τους κρίνεται ότι θα βοηθήσει στη µείωση του κόστους µε ταυτόχρονη αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών. Την απαραίτητη διοικητική δοµή και οργάνωση για την εισαγωγή στη λειτουργία της επιχείρησης καθώς και τη βέλτιστη χρησιµοποίηση των υπηρεσιών που θα λαµβάνονται µέσω της σχέσης outsourcing. Το επιχειρησιακό σχέδιο για τη µορφή της επιχείρησης και τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί και αναµένεται να επιτευχθούν µε τη λήψης υπηρεσιών µέσω µίας σχέσης Outsourcing. Επιπρόσθετα στο στρατηγικό σχέδιο εµφανίζεται και η εικόνα και ποιότητα των λαµβανοµένων υπηρεσιών. Έτσι ορίζεται τι θεωρείται επιτυχηµένη λήψη υπηρεσιών από την πλευρά της επιχείρησης και δίνονται απαντήσεις σε ερωτήµατα όπως: πως θα έχει ιδανικά διαµορφωθεί η υφιστάµενη κατάσταση σε ένα ή δυο χρόνια πέρα από όρους εξοικονόµησης χρήµατος και επιπέδου υπηρεσιών, πως αναµένεται να έχει διαµορφωθεί η σχέση µε τον πάροχο, µε ποιον τρόπο θα σχετίζονται οι διαδικασίες εντός της επιχείρησης καθώς και το επιθυµητό µίγµα καινοτοµίας και σίγουρων δοκιµασµένων λύσεων. 22 από 62 final

Θέµατα διάλεξης. Γιατί χρειάζονται οι Σ ΕΠΥ. Ορισµός. Κατηγοριοποίηση Σ ΕΠΥ Σ ΕΠΥ Ι ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ 2

Θέµατα διάλεξης. Γιατί χρειάζονται οι Σ ΕΠΥ. Ορισµός. Κατηγοριοποίηση Σ ΕΠΥ Σ ΕΠΥ Ι ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ 2 Πανεπιστήµιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ email: bouras@cti.gr http://ru6.cti.gr/bouras/ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ 1 Θέµατα διάλεξης Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

More than. Software as a Service

More than. Software as a Service More than Software as a Service! Software as a Service SaaS. Καινοτομία Τεχνολογία Αποτέλεσμα Το SaaS - Software as a Service ή on demand - είναι το νέο πρωτοποριακό μοντέλο διάθεσης λογισμικού που αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η υπηρεσία CONET κάνει την πρόσκτηση ασφαλιστικών εργασιών 10 φορές πιο γρήγορη!

Η υπηρεσία CONET κάνει την πρόσκτηση ασφαλιστικών εργασιών 10 φορές πιο γρήγορη! Η υπηρεσία CONET κάνει την πρόσκτηση ασφαλιστικών εργασιών 10 φορές πιο γρήγορη! Η CONET είναι η πρώτη υπηρεσία που εξασφαλίζει 10 φορές πιο γρήγορη και αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ πρακτόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια. πρώτη προσέγγιση

Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια. πρώτη προσέγγιση Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια πρώτη προσέγγιση 1.1 Ένας νέος κόσμος γεννιέται. 1.2 Η έννοια και το περιεχόμενο της ΚτΠ. 1.3 Το εμπορικό προϊόν πληροφορία. 1.4 Οι διαφαινόμενες προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ζαρναβέλης & Συνεργάτες Ο.Ε.

Γ.Ζαρναβέλης & Συνεργάτες Ο.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ιακριτικός τίτλος εταιρείας «COMPUTER CENTER ΑΓΡΙΝΙΟ» Επωνυµία Γ. Ζαρναβέλης & Συνεργάτες Ο.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιακριτικός Τίτλος: COMPUTER CENTER ΑΓΡΙΝΙΟ Επωνυµία εταιρίας: Γ. ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 27/03/09 1 Υπεύθυνος Καθηγητής: ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Ομάδα Μαθητών: 1. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΔΙΟΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3. ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σύγκλιση δικτύων δεδομένων και φωνής Ορισμένα παραδείγματα: τηλέφωνα IP softphones ενοποιημένη επικοινωνία εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης Σύμβουλοι ανάπτυξης ικαιούχοι Ενισχύσεων Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑΚΗΣ 141 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ: 210-9313336 FAX: 210-9313337 http://www.netpath.gr e-mail:info@netpath.gr Η Εταιρεία µας Η NetPath Holistic Technology Solutions ιδρύθηκε από στελέχη µε εικοσαετή εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η λύση της Microsoft Business Solutions-Navision για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ σας παρέχει ολοκληρωµένες και ακριβείς πληροφορίες ώστε να επικεντρώνετε τις ενέργειές σας σε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ THΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ WEB-DEVELOPMENT 2002. Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ THΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ WEB-DEVELOPMENT 2002. Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ THΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ WEB-DEVELOPMENT 2002 Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας Αθήνα, Σεπτέµβριος 2003 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ WEB-DEVELOPMENT 2002 1. Υπηρεσίες Web-development - οµή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ A/A Αγγελόπουλος Ιωάννης Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. Αλεξόπουλος Ανδρέας Η εξέλιξη του εργατικού κόστους στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE Technologies Α.Ε.

PERFORMANCE Technologies Α.Ε. PERFORMANCE Technologies Α.Ε. Δομή παρουσίασης στοιχεία εταιρίας απολογισμός 2011 & επιτεύγματα στόχοι στρατηγικές πελατολόγιο συνεργασίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επόμενα βήματα Η Εταιρία Η PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφαλής Πρώτη Ύλη, Ασφαλή & Υγιεινά Τρόφιμα ΗΑλυσίδαΤροφίμων Πρωτογενής Παραγωγή Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή. Γιώργος Τσακογιάννης Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 21 Οκτωβρίου 2014

Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή. Γιώργος Τσακογιάννης Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 21 Οκτωβρίου 2014 Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή Γιώργος Τσακογιάννης Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 21 Οκτωβρίου 2014 Διαχρονικός Συνεργάτης 3 ο ΚΠΣ ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΣΠΑ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ά. Καρκαζή*, Α. Μαυρόπουλος*, Α.Τάγαρης** *ΕΠΕΜ Α.Ε Τοµέας ιαχείρισης Στερεών & Επικινδύνων Αποβλήτων, Αχαρνών 141β, Αθήνα. **INTEGRITY

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Ένας Πάροχος έφερε το Internet στην Ελλάδα o ΗιστορίατηςForthnet ξεκινά, το 1984, στο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης υπηρεσια Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης PAPERLESS connect Paperless Connect ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Για εσάς που επιθυμείτε η ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίων να

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Η εποχή του SaaS έφτασε! Το λογισμικό ως υπηρεσία SaaS συμφέρει!

Η εποχή του SaaS έφτασε! Το λογισμικό ως υπηρεσία SaaS συμφέρει! Η εποχή του SaaS έφτασε! Το λογισμικό ως υπηρεσία SaaS συμφέρει! Το S1aaS (Soft1 as a Service) είναι το νέο μοντέλο διάθεσης και χρήσης του λογισμικού Soft1, που αξιοποιεί το Internet. O πελάτης δεν χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

ΤιείναιΠρότυπα; Βασίλης Μαυροειδής, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας

ΤιείναιΠρότυπα; Βασίλης Μαυροειδής, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Ο Κανονισµός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση Γενική ρ Βασίλης Μαυροειδής Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΣΕΠ) 13 Νοεµβρίου 2014 ΤιείναιΠρότυπα; 2 Πωςδηµιουργείταιένα Πρότυπο; Μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση της Γνώσης ως Μοχλός Ανάπτυξης της Σύγχρονης Επιχείρησης

Η ιαχείριση της Γνώσης ως Μοχλός Ανάπτυξης της Σύγχρονης Επιχείρησης Η ιαχείριση της Γνώσης ως Μοχλός Ανάπτυξης της Σύγχρονης Επιχείρησης Φώτης Σακελλαρίδης V.P. Europe OBI ιευθύνων Σύµβουλος Janssen-Cilag ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η πρόκληση του σήµερα Αλλαγές Αγοράς Αλλαγές Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές ραστηριότητες που απαιτούν προώθηση

Οικονοµικές ραστηριότητες που απαιτούν προώθηση Οικονοµικές ραστηριότητες που απαιτούν προώθηση Θα σας διαβάσω ορισµένους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και θα ήθελα να µου πείτε πόσο σηµαντικό είναι να γίνουν παρεµβάσεις ή ενέργειες προώθησης σε

Διαβάστε περισσότερα