Logistics και Πληροφοριακά Συστήματα - Εφαρμογή στην εταιρία Σαράντης. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Σέρρες, Οκτώβριος 2013 Τμήμα Λογιστικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Logistics και Πληροφοριακά Συστήματα - Εφαρμογή στην εταιρία Σαράντης. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Σέρρες, Οκτώβριος 2013 Τμήμα Λογιστικής"

Transcript

1 Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Σέρρες, Οκτώβριος 2013 Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Logistics και Πληροφοριακά συστήματα Εφαρμογή στην εταιρία Σαράντης Επιμέλεια εργασίας: Δημόπουλος Πέτρος Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντινούδης Κλ. 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - Logistics Ορισμοί Logistics Η ιστορία των συστημάτων Logistics Logistics Management (Διαχείριση των Logistics) Κύριες λειτουργίες των Logistics Αγορές Προμήθειες Αποθήκευση Διαχείριση Αποθεμάτων Μεταφορές και Διανομές των Προϊόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Πληροφοριακά Συστήματα Logistics 2.1 Ορισμός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων Σημασία των πληροφοριακών συστημάτων στις Logistics δραστηριότητες Λειτουργίες ενός πληροφοριακού συστήματος logistics Πληροφοριακά συστήματα logistics W.M.S (Warehouse Management System) L.I.S (Logistics Information System) T.M.S (Transportation Management System) MPS / MRP (Master production schedule /Material requirements planning) ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Μελέτη περίπτωσης Σαράντη 3.1 Γενικά στοιχεία για την εταιρία Τα logistics στην εταιρία Σαράντη Αποθήκη Συλλογή και προετοιμασία παραγγελιών Τα οφέλη του τρόπου διαχείρισης των παραγγελιών Διανομή ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 Περίληψη Αντικείμενο την παρούσας Πτυχιακής εργασίας είναι η κατανόηση των διαδικασιών Logistics μέσα στα πλαίσια ενός οργανισμού (επιχείρησης), και πώς οι διαδικασίες αυτές επηρεάζουν το κόστος προϊόντος και κατά συνέπεια την κερδοφορία της επιχείρησης. Επίσης το παρόν θα προσπαθήσει να καταγράψει όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα που σχετίζονται με τος διαδικασίες Logistics εντός ενός οργανισμού. Τέλος θα γίνει μια παρουσίαση εφαρμογής Πληροφοριακών Συστημάτων Logistics στην εταιρία ΓΡ. Σαράντης ΑΒΕΕ. 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Logistics Ορισμοί logistics: Σύμφωνα με το CLM (Council of Logistics Management): Η ολοκλήρωση δύο ή και περισσότερων δραστηριοτήτων με σκοπό τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο της αποδοτικής ροής των πρώτων υλών, προϊόντων υπό κατασκευή και τελικών προϊόντων από το σημείο προέλευσης στο σημείο κατανάλωσης με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του πελάτη. Σύμφωνα με το τον SOLE (Society of Logistics Engineers) : Ως logistics ορίζεται η επιστήμη της Διοίκησης (Management), της Τεχνικής Μεθοδολογίας (Engineering), και των Τεχνικών Δραστηριοτήτων ( Technical Activities) που σχετίζονται με τον Σχεδιασμό (Design), τον Προσδιορισμό των Απαιτήσεων (Requirement), την απόκτηση, την διατήρηση και την διάθεση των παραγωγικών Πόρων και Μέσων που υποστηρίζουν τους Στόχους, την Στρατηγική, την Τακτική και τον Έλεγχο ενός Οργανισμού. Σύμφωνα με το την Ελληνική Εταιρεία Logistics: Logistics είναι εκείνο το τμήμα της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης τους έως το σημείο κατανάλωσης τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών. 1.1 Η Ιστορία των συστημάτων Logistics Τα συστήματα Logistics (Εφοδιαστική) δραστηριοποιήθηκαν για πρώτη φορά από την εποχή του Ηρόδοτου, πατέρα της ιστορίας, με τον όρο Λογιστικά. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζονται στις πολεμικές προετοιμασίες των Περσών στην εκστρατεία του Ξέρξη κατά των Ελλήνων, με την εφαρμογή του σχεδίου εισβολής, το οποίο προϋπόθετε την κατασκευή μεγάλων αποθηκών στα θρακικά και μακεδονικά παράλια, με σκοπό την συγκέντρωση εφοδίων και τροφίμων για την στρατιά και τα ζώα. Οι Πέρσες διακρίνονταν για τις υψηλές επιδόσεις τους στον τομέα του εφοδιασμού, του σχεδιασμού και της λογιστικής υποστήριξης μεγάλων εκστρατειών. Επίσης, ως ο πρώτος Logistician 4

5 αναφέρεται ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος εφάρμοσε στρατηγικές βασισμένες στα logistics για τον σωστό εφοδιασμό των στρατευμάτων της αυτοκρατορίας του. Η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου Αξιόλογο είναι να αναφέρουμε ότι η ανάπτυξη των πολιτισμών των αρχαίων Ελλήνων, των Αιγυπτίων, των Φοινίκων και αργότερα των Ρωμαίων, στηρίχθηκε στην ανάπτυξη του μεταφορικού συστήματος (δίκτυο), καθώς αποτελεί σημαντική προϋπόθεση των logistics. Προς το τέλος της δεκαετίας του '50, η λέξη logistics εισήχθη στην στρατιωτική ορολογία της άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε από όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ και σχεδόν από όλα τα επιτελεία του κόσμου. Από τα μέσα της δεκαετίας του '70, οι ανάγκες των επιχειρήσεων, καθώς τα logistics είχαν ενσωματωθεί σε αυτές για την εξισορρόπηση του νέου περιβάλλοντος και των νέων τεχνολογιών, αποτέλεσαν σημείο σταθμό για τη δημιουργία μιας ξεχωριστής και ολοκληρωμένης επιστήμης των logistics. Στόχος της η γεφύρωση της γεωγραφικής και χρονικής απόστασης των σημείων παραγωγής και κατανάλωσης με τον βέλτιστο εφικτό τρόπο. 5

6 1.2 Logistics Management (Διαχείριση των Logistics) Με την έννοια Logistics Management, καλείται η διαδικασία της στρατηγικής διαχείρισης των προμηθειών, της κίνησης και αποθήκευσης πρώτων υλών, εξαρτημάτων και τελικών αποθεμάτων (και των σχετικών πληροφοριών για τις ροές των προαναφερθέντων) μέσα στα πλαίσια μιας επιχείρησης, με τέτοιο τρόπο, ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες να διατηρούνται στην κατάλληλη ποιότητα και ποσότητα, να διανέμονται στον αντίστοιχο τόπο το σωστό χρόνο, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, αξιοποιώντας παράλληλα όλους τους διαθέσιμους πόρους και τελικά την επίτευξη της κερδοφορίας της επιχείρησης. Τα Logistics αφορούν κάθε είδους επιχειρηματικό τομέα, αλλά πλήρη εφαρμογή παρουσιάζουν στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την Εφοδιαστική Αλυσίδα (Supply Chain). Πιο συγκεκριμένα τα Logistics βρίσκουν εφαρμογή σε δύο κυρίως πεδία: Το πρώτο πεδίο είναι η Επιχείρηση, η οποία πρέπει να οργανώσει την εισροή, την εσωτερική διακίνηση και την εκροή υλικών και προϊόντων κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της. Το δεύτερο πεδίο είναι η Εφοδιαστική Αλυσίδα (Supply Chain), η οποία αποτελείται από όλες εκείνες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς τα οποία είναι απαραίτητα έτσι ώστε ένα προϊόν, από πρώτες ύλες να καταλήξει στον τελικό πελάτη. Η αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση της ροής προϊόντων 6

7 και πληροφοριών σε αυτήν την αλυσίδα αποτελεί επιτακτική ανάγκη σε μία παγκοσμιοποιημένη και ψηφιακή οικονομία, όπου ο ανταγωνισμός από ατομικός (επιχείρηση εναντίον επιχείρησης) γίνεται συλλογικός (εφοδιαστική αλυσίδα εναντίον εφοδιαστικής αλυσίδας). 1.3 Κύριες Λειτουργίες των Logistics Αγορές Προμήθειες Αποθήκευση (Warehousing) Διαχείριση των αποθεμάτων Μεταφορές και Διανομές των Προϊόντων Αγορές Προμήθειες Ο όρος «αγορά» έχει πολλές ιδιότητες και χρήσεις, περιέχοντας πολλά στοιχεία: ως θεσμός, σύστημα και τρόπος συναλλαγών, μηχανισμός τιμών με συνάντηση της προσφοράς και της ζήτησης, νομικό πλαίσιο των συμβάσεων που συνάπτονται, κτλ. Οι αγορές διευκολύνουν την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, με ανταγωνιστικά πλαίσια και συνθήκες, προς όφελος των καταναλωτών. Στα πλαίσια αυτά το τμήμα των Προμηθειών, που στις σύγχρονες επιχειρήσεις υπάγεται στη Διεύθυνση Εφοδιασμού ή Logistics, καλείται να δώσει απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα όπως: Πότε και πόσο θα αγοράσει η επιχείρηση; Τι επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών (Customer Service) στοχεύει η επιχείρηση και πώς αυτό επηρεάζει τις ποσότητες αγοράς; Θα πρέπει η επιχείρηση να παράγει η ίδια ή να προμηθεύει ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα; Αν πρέπει να αγοράσει, ποιόν προμηθευτή και με ποια κριτήρια θα τον επιλέξει; Ποιες υπηρεσίες συμφέρει να προμηθεύονται κ από άλλες επιχειρήσεις; Είναι η τιμή το μόνο κριτήριο με το οποίο θα πρέπει να παίρνονται οι αποφάσεις αγορών; Δικαιολογούνται οι «ενδιάμεσοι» που αυξάνουν το κόστος Logistics και 7

8 συνεπακολούθως το κόστος αγοράς; Πώς αξιολογούνται οι προμηθευτές; Ποιοι κανόνες δεοντολογίας πρέπει να διέπουν τις σχέσεις της επιχείρησης με τους προμηθευτές; Στα πολύπλοκα προβλήματα που ανακύπτουν, δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις και άμεσες λύσεις. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να έχουν επεξεργαστεί εναλλακτικές προτάσεις, ώστε να λύνονται καλύτερα ή να περιορίζονται τα διάφορα προβλήματα. Γι αυτό χρειάζεται συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των υπευθύνων των διαφόρων τμημάτων και διαδικασιών της επιχείρησης. Παραδείγματος χάριν, τα ερωτήματα του τμήματος Logistics σχετικά με τις προμήθειες, δεν τελειώνουν με την επιλογή προμηθευτών, αλλά συνεχίζονται με την παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδόσεών τους. Αυτό είναι καθοριστικό, γιατί η μη αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών, προκαλεί διαταραχές σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και οδηγεί στην ανάγκη ανασχεδιασμού, λόγω κινδύνων απώλειας και καθυστερήσεις εκτέλεσης παραγγελιών ή αναγκάζει την επιχείρηση να διατηρεί υψηλότερα αποθέματα ασφάλειας. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί αν οι τυχόν καθυστερήσεις οφείλονται στον προμηθευτή ενός προϊόντος ή στο σύστημα των μεταφορών που έχει επιλεγεί. Ένα κριτήριο, λοιπόν, στην αξιολόγηση των προμηθευτών είναι η ταχύτητα με την οποία μπορεί να ανταποκριθεί ο προμηθευτής, στην εποχικότητα ή σε μια πιθανή αύξηση της ζήτησης ή συντόμευσης του χρόνου παράδοσης ή αλλαγή της τεχνικής ποστήριξης ή έγκαιρης προειδοποίησης για αλλαγές στις τιμές, καθώς και άλλα. Γενικότερα, στην επιλογή προμηθευτών βοηθάει η ύπαρξη πιστοποιητικού ISO (International Standards Organization) για τα περιεχόμενα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που προσφέρουν οι προμηθευτές. 8

9 1.3.2 Αποθήκευση (Warehousing) Καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας των στόχων μιας επιχείρησης έχει αναδειχθεί το μεταφορικό σύστημα σε αλληλεξάρτηση με την αποθήκευση, καθώς και ο συντονισμός της διαχείρισής τους. Μια αποθήκη για να εκληφθεί ως οργανωμένη και σύγχρονη, πρέπει να ανταποκρίνεται στις εξής απαιτήσεις: Παραλαβή προμηθευόμενων εμπορευμάτων Τοποθέτηση εμπορευμάτων εντός αποθήκης Σωστή φύλαξη και διατήρησή τους Γρήγορη ανεύρεση εμπορευμάτων για την εκτέλεση των παραγγελιών Παρακολούθηση των υπόλοιπων προϊόντων ανά κωδικό, είδος, παραγγελία κ.τ.λ. Εξαγωγή εμπορευμάτων και προετοιμασία της διανομής τους. Ο σωστός σχεδιασμός της αποθήκης, επιφέρει την ανάλογη τήρηση των προαναφερθέντων. Ο σχεδιασμός διαφοροποιείται βάση της φύσεως των εμπορευμάτων που θα δεχτεί η αποθήκη, όπως ευπαθή προϊόντα, ψυγεία, υγρά σε δεξαμενές, εύφλεκτα, διαβρωτικά, ραδιενεργά εμπορεύματα κ.α., των ποσοτήτων και των αποθηκευτικών συστημάτων που θα επιλεγούν. Η αποθήκευση των εμπορευμάτων πρέπει να λάβει υπόψη της όλους αυτούς τους παράγοντες και συγχρόνως να είναι σε θέση να εφοδιάζει άμεσα την αλυσίδα μεταφοράς, με εμπορεύματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δικτύου διανομής. 9

10 Αποθηκευτικός Χώρος Υπάρχουν ορισμένοι γενικότεροι κανόνες που διέπουν τη σύγχρονη αποθήκη, καθώς επίσης και διάφοροι τύποι και μέθοδοι αποθήκευσης, οι οποίοι καλύπτουν σήμερα τη διαχείριση, Logistics, ανά παλέτα, τεμάχιο, λίτρο κ.τ.λ. πάντα με τον αναγκαίο εξοπλισμό ραφιών, ανυψωτικών μηχανημάτων, ειδικών ραμπών και συστημάτων ρομποτικής για πιο λεπτές και εξειδικευμένες εργασίες. Τέλος, μηχανογραφικά συστήματα διαχείρισης των αποθηκευτικών θέσεων της αποθήκης για την επίτευξη ταχύτητας, ακρίβειας και καλύτερης εκμετάλλευσης του χώρου. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ της αποθηκευτικής διαδικασίας και του μεταφορικού προβλήματος, έχει αλλάξει ριζικά σήμερα, με τη ραγδαία ανάπτυξη των μεταφορών και επικοινωνιών. Ειδικότερα, έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο της αποθηκευτικής διαδικασίας των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, έχει διαμορφωθεί μια τάση δημιουργίας μεγάλων αποθηκευτικών κέντρων που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτεταμένης γεωγραφίας μακριά από τα σημεία πώλησης (3PL). Με αυτό τον τρόπο καταργούνται οι πλεονάζουσες αποθήκες, καθώς και το μεγάλο κόστος διατήρησής τους. 10

11 1.3.3 Διαχείριση Αποθεμάτων Τα Αποθέματα (Inventories) αντιπροσωπεύουν μια πολυ σημαντική χρήση κεφαλαίου κατά τη ροή των προϊόντων από την παραγωγή στην κατανάλωση. Η σωστή διαχείρισή τους έχει ως στόχο τη διατήρησή τους σε εκείνο το ύψος, όπου θα εξασφαλίζεται το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών, ώστε να ελαχιστοποιηθούν άμεσα και έμμεσα κόστη που σχετίζονται με αυτά. Τα κύρια στοιχεία που καθορίζουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών είναι τα εξής: Η διαθεσιμότητα των αποθεμάτων Η ταχύτητα εκτέλεσης των παραγγελιών και Η ικανότητα παροχής πληροφοριών στο στάδιο που βρίσκεται η παραγγελία. Το σύστημα Logistics θεωρείται επιτυχές, όταν εξασφαλίζει το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης με το ελάχιστο δυνατό ύψος αποθεμάτων σε όλα τα επίπεδα στάδια. Με σκοπό την ελαχιστοποίηση την αποθεμάτων σε κάθε φάση της παραγωγής και κατά συνέπεια τη μείωση του κόστους, έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές διαχείρισης των αποθεμάτων, οι οποίες διαχωρίζονται ως εξής: Ανάλυση ABC των αποθεμάτων, η οποία αφορά την ταξινόμηση των προϊόντων σε κατηγορίες, ανάλογα με την ταχύτητα κίνησής τους, δηλαδή με τη ζήτησή τους σε καθορισμένο χρονικό διάστημα (Ταχυκίνητα Α κατηγορία, Μέσης Ταχύτητας Β κατηγορία, Βραδυκίνητα C κατηγορία). Material Requirement Planning (MRP), το οποίο εντάσσεται στον γενικότερο προγραμματισμό της παραγωγής, γνωστό ως Master Production Schedule (MPS). Ο υπολογισμός του MPS πραγματοποιείται, θεωρώντας γνωστή τη ζήτηση και τις απαιτήσεις των υλικών. Τα οφέλη που αποδίδουν οι παραπάνω πρακτικές διαχείρισης των αποθεμάτων είναι τα εξής: Η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης και ικανοποίησης του πελάτη, μειώνοντας τον χρόνο παραγωγής και παράδοσης. 11

12 Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος μέσω καλύτερου συντονισμού των διαφόρων σταθμών εργασίας, οδηγώντας σε αύξηση της χρησιμότητας των παγίων και της εργασίας. Μείωση των αποθεμάτων, με τέτοιο τρόπο ώστε όλες οι παραγγελίες να βρίσκονται στον ακριβή χρόνο, χωρίς καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να μειώνονται και τα αποθέματα ασφαλείας. Γρήγορη απόκριση σε μεταβολές της ζήτησης. Νέες παραγγελίες μπορούν άμεσα να παραδοθούν και να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης του επιπλέον φορτίου με την υπάρχουσα δυναμικότητα. Η διαχείριση των αποθεμάτων γίνεται πολύπλοκη αλλά και ακόμα πιο σημαντική, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των σημείων πώλησης, λόγω της απαίτησης διαθεσιμότητας των προϊόντων μέσω εύρυθμης ανατροφοδοσίας των σημείων πώλησης. Αυτό επιτυγχάνεται με σύγχρονα δικτυακά συστήματα πληροφορικής, σε συνδυασμό με οργανωμένα δίκτυα διανομής Μεταφορές και Διανομές των Προϊόντων Η τεχνολογία των μεταφορών έχει δώσει σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε στην επιχειρηματική δραστηριότητα, ευρύτερη πρόσβαση στις αγορές σε παγκόσμια κλίμακα. Τα εμπορεύματα διατίθενται πλέον, ανεξάρτητα από τον τόπο παραγωγής, την ποσότητα και την ποικιλία τους, σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Πιο συγκεκριμένα, στα συστήματα των μεταφορών διακρίνουμε τα μέσα που μεταφέρουν τα εμπορεύματα, τα δίκτυα διανομής, οδούς ή διαδρόμους που κινούνται με μεταφορικά μέσα, τις τερματικές εγκαταστάσεις (χώροι σταθμεύσεως, ανεφοδιασμού, φορτοεκφορτώσεως αγαθών) και διάφορα συνεργεία επισκευής και συντήρησης, δηλαδή εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τα μέσα μεταφορών. Παρακάτω θα αναλυθούν τα μέσα μεταφοράς των εμπορευμάτων, καθώς και οι διανομές - κανάλια διανομών. Μέσα Μεταφοράς Εμπορευμάτων Οι Θαλάσσιες Μεταφορές καλύπτουν το 98% των μεταφορών του παγκόσμιου εμπορίου (ποσοτικά). Υπάρχει μεγάλη ποικιλία πλοίων που 12

13 χρησιμοποιούνται για μεταφορά διαφορετικών φορτίων, όπως tankers, barge carries, coasters, container ships, fruit carries, LNGS (Liquefied Natural Gas), multi porpose general cargo ships, OBO ( Ore/Bulk/Oil), train ferries, καθώς και μεγάλος αριθμός εξειδικευμένων πλοίων. Εικόνα 1.2 Container Ship Η μεγαλύτερη επένδυση στις θαλάσσιες μεταφορές τις τελευταίες δεκαετίες είναι το Container Ship. Σε σύγκριση με τα κλασσικά cargo ships, τα container ships είναι τα πιο ανταγωνιστικά στο κόστος και στο χρόνο μεταφοράς, λόγω του ότι έχουν μειώσει το χρόνο παράδοσης περίπου στο 50%. Έχει υπολογιστεί ότι καθημερινά διακινούνται περισσότερα από πέντε εκατομμύρια container ανά τον κόσμο. Οι Εναέριες Μεταφορές (Αεροπορικές) είναι το νεότερο μέσο μεταφορών, αλλά αναμφισβήτητα η επίδρασή τους είναι μεγάλη στο διεθνές εμπόριο. Υπολογίζεται ότι διακινούν το 1% του φορτίου των μεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο όμως αντιστοιχεί στο 20% - 30% της συνολικής μεταφερόμενης αξίας. Παρόλο που η αεροπορική τεχνολογία έχει αναβαθμιστεί στην εποχή μας, έχει παρατηρηθεί μείωση του συνόλου του διαμεταφορικού έργου και κυρίως στην Ελλάδα, για το λόγο ότι έχει μειωθεί ο τουρισμός και έχει αυξηθεί το κόστος στα ασφάλιστρα μετά τα θλιβερά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου του

14 Οι Χερσαίες Μεταφορές αποτελούνται από τις Σιδηροδρομικές και τις Οδικές Μεταφορές. Όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές, αποτελούν την πλέον κλασσική μορφή μεταφοράς. Με την πάροδο του χρόνου έχει μειωθεί το μειονέκτημα της ταχύτητας, αλλά όχι της ανελαστικότητας στις αλλαγές δρομολογίων και προορισμών, αφού διατηρεί σταθερή πορεία. Παρόλα αυτά όμως, αποτελεί ένα φτηνό μεταφορικό μέσο και αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις εταιρίες, οι οποίες επιθυμούν να μεταφέρουν τα φορτία τους. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του σιδηροδρομικού μεταφορικού μέσου παρουσίασε αύξηση της τάξεως 3,7% για το διάστημα και αναμένεται αύξηση τα επόμενα χρόνια, λόγω της σταδιακής αναβάθμισης του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου της Ελλάδας και της δημιουργίας νέου εμπορευματικού κέντρου rail cargo στο Θριάσιο Πεδίο, στο πλαίσιο μείωσης του οδικού μεταφορικού έργου. Οι Οδικές Μεταφορές αποτελούν αναμφισβήτητα το πιο ελαστικό μέσο στον τομέα των δρομολογίων, στον προγραμματισμό και στη διαθεσιμότητα. Οι οδικές μεταφορές εμπορευμάτων διεξάγονται με φορτηγά οχήματα όλων των τύπων και μεγεθών. Υπάρχουν φορτηγά οχήματα από 12 m και χωρητικότητας μέχρι 65m 3, ως 14m και χωρητικότητας μέχρι 120 m 3, τα λεγόμενα super cubes. Τα φορτηγά οχήματα μπορούν να μεταφέρουν και containers. Οι Συνδυασμένες Μεταφορές (ΣΜ) ή Combined Transport ή Intermodal Transport ή Multimodal Transport στη διεθνή ορολογία, αφορούν το συνδυασμό διαφόρων μεθόδων και μέσων μεταφορών, με σκοπό τη βελτιστοποίηση του συνολικού μεταφορικού αποτελέσματος. Οι ΣΜ περιλαμβάνουν τη χρησιμοποίηση τουλάχιστον δύο μεταφορικών μέσων, με ολοκληρωμένο όμως και προσχεδιασμένο τρόπο, προκειμένου να επιτευχθεί βελτιστοποίηση του μεταφορικού αποτελέσματος, μέχρι τον τελικό προορισμό, δηλαδή τον τελικό πελάτη. 14

15 Roadrailer Οι εταιρίες Courier είναι αυτές που χρησιμοποιούν ευρέως τις ΣΜ, λόγω της ασφαλέστερης μεταφοράς και της ταχύτατης παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών. Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τον κατάλληλο συνδυασμό μέσων είναι οι εξής: H φύση του μεταφορικού προϊόντος Τα χαρακτηριστικά του μεταφερόμενου προϊόντος (διαστάσεις, σχήμα, εύθραυστο, εύφλεκτο, κτλ.) Το επείγον της μεταφοράς Το κόστος της μεταφοράς H γεωγραφική κατανομή της αγοράς, δηλαδή η τοποθεσία της μεταφοράς, κτλ. Ευρύτερα γνωστοί τύποι ΣΜ είναι το ρυμουλκούμενο φορτίο και container, γνωστή ως υπηρεσία PiggyBack και οι αυτοκινητάμαξες, Roadrailers. 15

16 PiggyBack Διανομές Κανάλια (Δίκτυα) Διανομής Το σύστημα διανομής, με αλληλεξαρτώμενες συνιστώσες διαδικασίες, τις μεταφορές, τις προμήθειες, το marketing κ.α, έχει σκοπό τη μεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών σε συνάρτηση με την ελαχιστοποίηση του κόστους και της τιμής διάθεσης των προϊόντων, στο σωστό τόπο και χρόνο, την ταχεία και προσεκτική μεταφορά των προϊόντων (με δυνατότητες ικανοποίησης ακόμη και έκτακτων αναγκών των πελατών), τις επιστροφές των όποιων ελαττωματικών προϊόντων και την έγκαιρη αντικατάσταση αυτών. 16

17 Όσο εύκολη είναι η αντίληψη των παραπάνω στόχων, τόσο δύσκολη είναι η επίτευξη αυτών, χωρίς τον προσεκτικό σχεδιασμό. Ειδικότερα, με τις έντονα ανταγωνιστικές συνθήκες των αγορών σήμερα, που είναι δεδομένες για την επιχείρηση, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός συστήματος φυσικής διανομής για μια συγκεκριμένη εταιρία, εξυπηρετείται καθοριστικά με την τεχνολογία των Logistics. Ένα καλά οργανωμένο δίκτυο διανομής, παρέχει μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο θεωρείται ανάλογο σε αποτελεσματικότητα, με την ποιότητα τον προϊόντων, τη διαφήμιση και την τιμολογιακή πολιτική. Οι εταιρίες μπορούν να προσελκύσουν πελάτες, προσφέροντας καλύτερη εξυπηρέτηση ή/και χαμηλότερες τιμές, μέσω της βελτίωσης της φυσικής διανομής, ενώ αντίθετα χάνουν πελάτες, αν δεν εκτελούν τις παραγγελίες. 17

18 Οι Στόχοι ενός καλά δομημένου δικτύου διανομής είναι οι εξής: Το μικρότερο δυνατό κόστος διαχείρισης του κυκλώματος διανομής. Η διασφάλιση υψηλής ποιότητας των προϊόντων. Το μέγιστο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης. Η μέγιστη ευελιξία του. Σημειώνεται ότι, ο στόχος της διανομής για μια συγκεκριμένη εταιρία, ορίζεται από τη διοίκηση της εταιρίας, καθώς και τους στρατηγικούς στόχους που θέτει η ίδια. Τύποι Διανομής Υπάρχουν τρεις τύποι διανομής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάθεση του προϊόντος: Η Ευρεία ή Εκτεταμένη Διανομή, πραγματοποιείται όταν το προϊόν πωλείται σε όσο το δυνατόν περισσότερους λιανέμπορους ή χοντρέμπορους. Είναι κατάλληλη για προϊόντα όπως καραμέλες, αναψυκτικά, ψωμί, τσιγάρα, κλπ., όπου ο πρωταρχικός παράγοντας επηρεασμού της αγοραστικής απόφασης, είναι η ευκολία. Η εξειδικευμένη Διανομή, πραγματοποιείται όταν ένα και μοναδικό προϊόν δίνεται σε έναν εξειδικευμένο franchiser για να το διαθέσει σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Αυτό συμβαίνει όταν, ο καταναλωτής είναι διατεθειμένος (λόγω διαφοράς ποιότητας προϊόντος, επωνυμίας, κλπ.), να ξεπεράσει τη δυσκολία του και να διανύσει κάποια απόσταση (όχι μικρή), ώστε να προμηθευτεί το προϊόν. Τέτοια προϊόντα είναι, τα αυτοκίνητα πολυτελείας, κάποιες μάρκες επίπλων, ρουχισμός υψηλής ραπτικής κλπ. Η Επιλεκτική Διανομή, πραγματοποιείται όταν οι επιχειρήσεις καταναλωτικών αγαθών μεγάλης φήμης, προσπαθούν να επεκτείνουν τη διανομή τους με νέα προϊόντα. Ο παραγωγός μπορεί να επικεντρωθεί στους πιο επικερδής πελάτες και να αναπτύξει σταθερές εργασιακές σχέσεις, για την εξασφάλιση σταθερού ή αυξημένου επιπέδου διακίνησης του προϊόντος, επιλέγοντας χονδρέμπορους ή λιανέμπορους. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGISTICS. 2.1 Ορισμός Πληροφοριακά συστήματα (Information Systems ή IS) ονομάζουμε ένα σύνολο διαδικασιών, ανθρώπινου δυναμικού και αυτοματοποιημένων υπολογιστικών συστημάτων, που προορίζονται για τη συλλογή, εγγραφή, ανάκτηση, επεξεργασία, αποθήκευση και ανάλυση συστημάτων. Τα συστήματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν λογισμικό, υλικό και τηλεπικοινωνιακό σκέλος. Στη σύγχρονη εποχή ολοένα και περισσότερες διαδικασίες της καθημερινότητάς μας τείνουν να αυτοματοποιούνται. Αυτό είναι αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό, της συνεχόμενης και ταχείας ανάπτυξης της τεχνολογίας και συνεπώς των Πληροφοριακών Συστημάτων. Ένας τομέας στον οποίο επιβάλλεται πλέον η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, είναι αυτός των επιχειρήσεων. Αυτό συμβαίνει λόγω του υψηλού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών, το οποίο συνεπάγεται ανάγκη για μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν το μέσο για την αρμονική συνεργασία ανθρώπινου δυναμικού, δεδομένων, διαδικασιών και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. Σήμερα τα πληροφοριακά συστήματα ως ειδίκευση (κατεύθυνση) διδάσκονται είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό στάδιο. Από τον ορισμό αυτό διαπιστώνουμε ότι για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα πληροφοριακών συστημάτων, που να υποστηρίζει τη λειτουργία της επιχείρησηςοργανισμού είναι απαραίτητες οι εξής προϋποθέσεις: ύπαρξη καλά ορισμένων διαδικασιών, σωστός προσδιορισμός των αναγκαίων δεδομένων, κατάλληλη κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, ύπαρξη κατάλληλου υλικού και διαθεσιμότητα κατάλληλου λογισμικού. 19

20 Φυσικά κάθε πληροφοριακό σύστημα έχει ορισμένα πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα, αλλά και θετικές επιπτώσεις και αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων. Πληροφοριακό σύστημα είναι ένα οργανωμένο σύνολο το οποίο αποτελείται από έξι στοιχεία: 1. Άνθρωποι 2. Διαδικασίες (procedures) 3. Βάσεις Δεδομένων (database) 4. Λογισμικό (software) 5. Υλικός εξοπλισμός(hardware) 6. Δίκτυο(network) 2.2 Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων Ένα πληροφοριακό σύστημα βοηθάει στον έλεγχο, στο συντονισμό, στην ανάλυση προβλημάτων, στη λήψη αποφάσεων και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η ύπαρξη του πληροφοριακού συστήματος αρχίζει από τη στιγμή που η επιχείρηση ή ο οργανισμός θα αποφασίσει τη δημιουργία του. Έπειτα προσδιορίζονται οι βασικές απαιτήσεις των λειτουργιών του πληροφοριακού συστήματος και σχεδιάζονται έτσι ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις μιας επιχείρησης. Τα πληροφοριακά συστήματα βοηθούν στην: ταχύτατη και ακριβή επεξεργασία δεδομένων μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα και στην ταχύτατη επικοινωνία μεταξύ τοποθεσιών Σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι τα πληροφοριακά συστήματα απαιτούν μια διεπιστημονική προσέγγιση. Οι επιστημονικοί τομείς που παίζουν σημαντικό ρόλο στην μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων είναι η πληροφορική, η κοινωνιολογία, η θεωρία οργάνωσης και συμπεριφοράς, οι πολιτικές επιστήμες, η ψυχολογία, η επιχειρησιακή έρευνα και η γλωσσολογία. 20

21 2.3 Σημασία των Πληροφοριακών συστημάτων στις Logistics δραστηριότητες Τα τελευταία χρόνια, νέες και καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες έχουν εισέλθει στο χώρο των logistics και έχουν επιφέρει θεαματικές αλλαγές: εκεί που η απογραφή της αποθήκης απαιτούσε μολύβι, χαρτί και αρκετό χρόνο, τώρα πραγματοποιείται αυτόματα μέσω φορητών τερματικών (scanner) και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η κακή οργάνωση της αποθήκης, ο ανεφοδιασμός χωρίς πρόγραμμα και σύστημα και τόσα άλλα αρνητικά, έχουν δώσει τη θέση τους σε ολοκληρωμένα συστήματα υψηλής ευφυΐας και αποτελεσματικότητας. Παραδοσιακά το αντικείμενο δραστηριότητας των Logistics Managers ήταν οι αποθηκευτικοί χώροι, οι μεταφορές, η διανομή, η διοίκηση των αποθεμάτων, οι προμήθειες και η εξυπηρέτηση των πελατών. Σε κάθε σχηματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας παρουσιάζονται δύο βασικές ροές: Η φυσική ροή των αγαθών και η ροή των πληροφοριών. Φυσική ροή αγαθών σημαίνει αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπων, παραγωγικών πόρων και μέσων. Αποτελεσματική διοίκηση, όμως, είναι εφικτή μόνον εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα και αποτελεσματική χρήση των πληροφοριών που ρέουν κατά μήκος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Δεν θα ήταν υπερβολή να παραδεχθούμε ότι ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αποτελεσματικότητα κόστους και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών έχουν οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ανταγωνιστικά πληροφοριακά συστήματα. Η επιλογή και η εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήματος έχει τις ίδιες απαιτήσεις που έχει η επιλογή και η εγκατάσταση μιας μονάδας παραγωγής ή και ακόμη ενός εργοστασίου. Για να γίνει αυτό με επιτυχία πρέπει: Να καθορισθεί η επιχειρηματική στρατηγική και οι στόχοι. Να αναλυθούν πλήρως οι δραστηριότητες που θα υποστηριχθούν από το πληροφοριακό σύστημα. Να συνταχθούν προδιαγραφές για το πληροφοριακό σύστημα που θα πρέπει να αποκτηθεί, τόσο για το λογισμικό, όσο και για το απαιτούμενο H/W, το οποίο 21

22 πρέπει να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό περιβάλλον. Να αποκτηθεί, παραμετροποιηθεί, εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα, αφού γίνουν και οι ανάλογες προσαρμογές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Να μετρηθούν και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα και η προστιθέμενη αξία που είχε το σύστημα για την επιχείρηση και όπου απαιτείται να γίνουν επιπλέον διορθωτικές ενέργειες. Η εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων ήταν επιτυχημένη επιλογή μόνον στις επιχειρήσεις εκείνες που πριν αυτά εγκατασταθούν προσαρμόσθηκαν πλήρως, ώστε να ακολουθούν βελτιστοποιημένες επιχειρηματικές διαδικασίες. 2.4 Λειτουργίες ενός Πληροφοριακού συστήματος Logistics Ένα σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα Εφοδιαστικής Διαχείρισης Αποθηκών θα πρέπει να καλύπτει όλες τις λειτουργικές και διαχειριστικές ανάγκες μιας αποθήκης ή ενός κέντρου διανομής, από την άφιξη των εμπορευμάτων και την αποθήκευσή τους, μέχρι την εκτέλεση των παραγγελιών και την αποστολή στους πελάτες. Η υποστήριξη παλετών, ο OnLine και real-time έλεγχος των αποθεμάτων με χρήση ασύρματων τερματικών, η παρακολούθηση ημερομηνιών και παρτίδων λήξης, η ενσωμάτωση barcode σε όλες τις φάσεις λειτουργίας της αποθήκης, η ταχύτατη αυτόματη απογραφή με φορητά ασύρματα τερματικά, η εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου, η ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων αποθήκευσης, o online έλεγχος των συστημάτων αποθήκευσης (περονοφόρα, παλετοφόρα) και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας picking των παραγγελιών αποτελούν το minimum που πρέπει να καλύπτει μία σύγχρονη μηχανογραφική λύση στο χώρο του Logistics Management. Η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου της Πληροφορικής έχει θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη των σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων Logistics. 22

23 Οι σύγχρονες αυτές εξελίξεις, που ενσωματώνονται στα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, είναι : Ισχυρά υπολογιστικά συστήματα - που βασίζονται σε επεξεργαστές Χ86 Ανοικτά λειτουργικά συστήματα (π.χ. UNIX, WINDOWS) Σχεσιακές βάσεις δεδομένων RDBMS Αρχιτεκτονική client server Παραθυρικά περιβάλλοντα στους clients (π.χ. WINDOWS XP, 7, 8) Τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών object oriented Τεχνολογία Δικτύων LAN, WAN. Ασύρματα δίκτυα για την επικοινωνία των φορητών τερματικών και μεταφορικών μέσων αποθήκης με τον server. Συστήματα εκτύπωσης γραμμικού κώδικα και αναγνώστες γραμμωτού κώδικα κ.λ.π. Οι παραπάνω τεχνολογίες συνδυαζόμενες με αλγορίθμους βελτιστοποίησης της Επιχειρησιακής Έρευνας και μεθόδους της επιστήμης των Logistics αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη πανίσχυρων Πληροφοριακών Συστημάτων Logistics. 2.5 Πληροφοριακά συστήματα Logistics Παρακάτω καταγράφονται μερικά Πληροφοριακά Συστήματα που επαφίενται του αντικειμένου των Logistics. Το κάθε ένα από αυτά τα συστήματα επηρεάζει σε διαφορετικό βαθμό την λειτουργία των Logistics μέσα σε ένα οργανισμό. Επίσης το κάθε ένα από αυτά μπορεί να είναι υποσύνολο ενός άλλου Συστήματος. 1. WMS (Warehouse Management System) 2. LIS (Logistics Information System) 3. TPS (Transportation management system) 4. MPS / MRP (Master production schedule /Material requirements planning ) 23

24 2.5.1 W.M.S (Warehouse Management System) Τα modules ενός WMS Warehouse Management: Αποτελεί την καρδιά του Πληροφοριακού Συστήματος. Οι λειτουργίες του υποστηρίζονται από ασύρματα τερματικά (RF terminals) και από σταθμούς εργασίας (PC - Windows) και βασίζονται στη σήμανση με barcode όλων των χώρων της αποθήκης και όλων των αποθηκευτικών μονάδων (παλέτες, κιβώτια, τεμάχια). Το Κύριο Σύστημα (Main System) περιλαμβάνει την πλήρη διαχείριση των διαδικασιών Παραλαβής, Αποθήκευσης, Διεκπεραίωσης παραγγελιών, Συλλογής, Αποστολής, Υποστήριξης ασύρματων τερματικών, Υποστήριξης barcode ετικετών, Packing, Cross docking, Δυναμικών αλγορίθμων, Κυκλικής απογραφής, Διαχείρισης ποιότητας και Διασύνδεσης με τρίτα πληροφοριακά συστήματα. Παραγωγή: Σύνολο εφαρμογών προσανατολισμένες στην παραγωγή, συναρμολόγηση και ανασυσκευασία υλικών στους χώρους του κέντρου διανομής ή στην συνεργαζόμενη με αυτό παραγωγική μονάδα. Καλύπτει όλες τις ανάγκες σύνθεσης και ανασύνθεσης αποθέματος σε τομείς όπως η βιομηχανία, τα ανταλλακτικά, η μεταποίηση, οι υπηρεσίες ανασυσκευασίας - προώθησης, τα διαφημιστικά υλικά κλπ Πολυπλεξία Εργασιών (Task Interleaving): Παρέχει τη δυνατότητα πολυπλεξίας τωνδιαδικασιών (tasks) απόθεσης, συλλογής, ανατροφοδοσίας των θέσεων συλλογής και κυκλικής απογραφής. Δίνει τη δυνατότητα ορισμού πολλαπλών μεθόδων πολυπλεξίας και είναι πλήρως παραμετρικό. Λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο (real time) και ενεργοποιείται αυτόματα στις αλλαγές που επιφέρουν στο απόθεμα οι καθημερινές εργασίες. Προσφέρει δραματική μείωση του κόστους των διαδικασιών και συμβάλλει τα μέγιστα στην αύξηση της παραγωγικότητας της αποθήκης. Χρονοπρογραμματιστής: Αναλαμβάνει τον χρονοπρογραμματισμό όλων των διαδικασιών αποθήκευσης και διανομής λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συμφωνίες με τους προμηθευτές, πελάτες, αποθέτες, συνεργάτες. Έχει ενσωματωμένο ημερολόγιο με όλες τις αργίες (σταθερές, κινητές). 24

25 Παραστατικά: Πλήρες κύκλωμα διαχείρισης παραστατικών. Περιλαμβάνει μία σειρά από ευκολίες και ειδικές λειτουργίες για τα κέντρα διανομής εταιρειών 3rd party logistics καθώς και γεννήτρια για την κατασκευή και τον σχεδιασμό των εντύπων των παραστατικών. Τιμολόγηση: Απευθύνεται σε εταιρείες 3rd party logistics. Αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο, υπολογισμό, διαχείριση και έκδοση των στοιχείων τιμολόγησης προς τους αποθέτες. Εκδίδει προτιμολόγιο και αναλυτικά αποδεικτικά στοιχεία κινήσεων για κάθε Price Driver που παρακολουθεί. Περιλαμβάνει ειδικές φόρμες καταχώρησης των στοιχείων των συμβολαίων της εταιρείας. Επόπτης Στόλου Οχημάτων: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και διαχείρισης του στόλου των οχημάτων μιας επιχείρησης. Συνδυάζει λειτουργίες διαχείρισης, προβλέψεις κόστους και εργασίες μικρής αποθήκης και συνεργάζεται αμφίδρομα με τον Επόπτη Φόρτωσης Δρομολόγησης. Μεγάλο πλεονέκτημα αποτελεί η συνεισφορά του στη μείωση του λειτουργικού κόστους διατήρησης του στόλου της επιχείρησης και στην εξασφάλιση της επιχειρησιακής του ετοιμότητας. Επόπτης Φόρτωσης - Δρομολόγησης: Σημαντικό εργαλείο το οποίο προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στον δρομολογητή της αποθήκης. Χτίζει το καθημερινό πλάνο δρομολόγησης λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες παραμέτρους. Συνεργάζεται αμφίδρομα με το Warehouse Management, τον Επόπτη Στόλου Οχημάτων και τη Γραφική Δρομολόγηση. Εφαρμόζει ευρετικούς αλγορίθμους φόρτωσης και point-to-point δρομολόγησης. Γραφική Δρομολόγηση: Ανήκει στη νέα γενιά προγραμμάτων Distribution Management Systems (DMS) και εφαρμόζει τεχνικές GIS. Παρέχει πληθώρα πληροφοριών τις οποίες απεικονίζει πάνω σε ψηφιακούς χάρτες. Συνεργάζεται αμφίδρομα με τον Επόπτη Φόρτωσης Δρομολόγησης, παρέχοντας του τις εναλλακτικές βέλτιστες διαδρομές. Εφαρμόζει ευρετικούς αλγορίθμους πολυδρομολόγησης και point to - point δρομολόγησης. Τοπογραφική Απεικόνιση Αποθήκης: Δίνει την δυνατότητα τοπογραφικής απεικόνισης και σχεδίασης της αποθήκης σε πραγματικό χρόνο. Λειτουργεί σαν CAD με το οποίο σχεδιάζουμε όλο το χωροταξικό της αποθήκης αλλά και σαν 25

26 σύστημα απεικόνισης πολλαπλών επιπέδων στο οποίο εμφανίζονται όλα τα tasks τη στιγμή που εκτελούνται. Επόπτης Εργαζομένων: Σύστημα προσανατολισμένο στη διαχείριση και επόπτευση των εργαζομένων του κυκλώματος αποθήκευσης και διανομής. Η παροχή στατιστικών παραγωγικότητας και η αποστολή μηνυμάτων προς τους χειριστές αποτελούν τα μεγαλύτερά του χρηστικά πλεονεκτήματα. Επόπτης Εργασιών (Activities): Ανήκει στην κατηγορία των Activity Based Management (ABM) συστημάτων. Χωρίζει κάθε εργασία (παραλαβή, απόθεση, συλλογή κλπ) σε ανεξάρτητα activities τα οποία παρακολουθεί, μετράει και προγραμματίζει. Οι πληροφοριών και τα δεδομένα που παρέχει μπορούν να χρησιμοποιηθούν για Activity Based Costing αναλύσεις. Προειδοποιήσεις & Πληροφορίες: Ανήκει στη νέα γενιά προγραμμάτων Unified Communication Systems (UCS) και παρέχει πληροφορίες μέσω WEB, , Mobile SMS, Call Center-Phone, Fax. Οι πληροφορίες που παρέχει έχουν τη μορφή προειδοποιήσεων (alerts) και δυναμικών πληροφοριών (trackings). Εξομοιωτής: Εργαλείο με το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να εκτελούμε τις καθημερινές εργασίες της αποθήκευσης και διανομής σε εικονικό περιβάλλον και να βλέπουμε τα αποτελέσματα γραφικά ανά δευτερόλεπτο. Με τα αποτελέσματα του Εξομοιωτή (Simulator), μπορούμε να εξετάσουμε εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας των κυκλωμάτων μας ή να χρησιμοποιηθούν σαν βάση για what if - analysis studies. Τηλεπαρακολούθηση Στόλου Οχημάτων: Ανήκει στη νέα γενιά προγραμμάτων Distribution Management Systems (DMS) και εφαρμόζει τεχνικές GIS και GPS. Μας εξασφαλίζει σε πραγματικό χρόνο, την πλήρη εποπτεία και έλεγχο οποιουδήποτε κινούμενου μέσου. Η παρακολούθηση των οχημάτων γίνεται πάνω σε ψηφιακούς χάρτες. Πρόβλεψη Ζήτησης (Demand Forecasting): Προσφέρει στην επιχείρηση προβλέψεις υψηλής ακρίβειας. Συμβάλλει αποφασιστικά στην ανίχνευση των μελλοντικών αλλαγών της ζήτησης και κατευθύνει την επιχείρηση στα βήματα που πρέπει να γίνουν για την αντιμετώπισή τους. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευελιξία 26

27 στην αντιμετώπιση των αναγκών των διαφορετικών τύπων επιχειρήσεων και των προϊόντων τους. Αναπλήρωση Αποθέματος (Replenishment Planning): O αποτελεσματικός έλεγχος των αποθεμάτων είναι βασική παράμετρος στα δυναμικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα της εποχής μας. Λίγο απόθεμα μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών με συνέπεια να χαθεί μερίδιο αγοράς ενώ από τη άλλη πλευρά, πολύ απόθεμα οδηγεί στην απαξίωση του κεφαλαίου. Το υποσύστημα Αναπλήρωσης Αποθέματος εγγυάται την ισορροπία του αποθέματος ανάμεσα στα χαμηλότερα και υψηλότερα αποδεκτά επίπεδα L.I.S (Logistics Information System) Ένα Πληροφοριακό Σύστημα τύπου L.I.S συνήθως αποτελεί ένα υποσύνολο του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ενός οργανισμού (είτε πρόκειται για E.R.P είτε για W.M.S) και η ύπαρξή του στοχεύει σε συγκεκριμένα προβλήματα Logistics που χρήζουν λήψης αποφάσεων. Υπάρχουν 3 βασικά μέρη σε κάθε υποσύστημα L.I.S: Η είσοδος των δεδομένων. Λέγοντας είσοδος δεδομένων εννοούμε όλα αυτά τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον προγραμματισμό (planning) και την λειτουργία (operation) του συστήματος Logistics και που προέρχονται από πηγές όπως πελάτες, αρχεία του οργανισμού, ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού και δημοσιευμένα στοιχεία. Η βάση δεδομένων και οι κανόνες διαχείρισή της. Η διαχείριση της βάσης δεδομένων περιλαμβάνει την επιλογή των δεδομένων που θα αποθηκευτούν και θα ανακτηθούν, επιλογή των μεθόδων ανάλυσης και την επιλογή των βασικών δεδομένων και της διαδικασίας επεξεργασίας τους. Η έξοδος δηλαδή το αποτέλεσμα περιλαμβάνει: o συνοπτικές εκθέσεις σχετικά με το κόστος ή τα στατιστικά στοιχεία απόδοσης, o εκθέσεις για την κατάσταση των αποθεμάτων ή την πρόοδο των παραγγελιών, 27

28 o εκθέσεις εξαιρέσεων που συγκρίνουν την επιθυμητή απόδοση με τις πραγματικές επιδόσεις, και o o εκθέσεις που υποδεικνύουν δράση. Τέλος έξοδος μπορεί να αποτελέσει και η έκδοση εγγράφων, όπως φορτωτικές, λογαριασμοί ναύλων κ.α T.M.S (Transportation Management System) Ένα σύστημα διαχείρισης των μεταφορών (TMS) είναι ένα υποσύνολο των εργασιών διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού σχετικό με την μεταφορά και μπορεί να είναι μέρος ενός E.R.P. Ένα TMS συνήθως βρίσκεται μεταξύ ενός ERP και ενός WMS. Ένα τυπικό σενάριο περιλαμβάνει τόσο τις εισερχόμενες εντολές (Προμήθειες) όσο και τις εξερχόμενες (Αποστολές παραγγελιών) να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται από το TMS σύστημα προσφέροντας διάφορες προτεινόμενες λύσεις δρομολόγησης. Κατόπιν αυτές οι προτεινόμενες λύσεις αξιολογούνται από τον χρήστη όσον αφορά την ορθότητά τους και προωθούνται στο υποσύστημα ανάλυσης παρόχων μεταφοράς για να επιλεχθεί ο βέλτιστος και οικονομικότερος τρόπος δρομολόγησης. Μόλις γίνει η επιλογή δρομολόγησης το σύστημα συνήθως εκδίδει ηλεκτρονική εντολή φόρτωσης ώστε να εκτελεστεί η βελτιστοποιημένη αποστολή με το κατάλληλο μεταφορικό μέσο. Επίσης η εντολή φόρτωσης μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο φόρτωσης, παρακολούθηση δρομολογίου και χρεώσεις αποστολών. Η εντολή μπορεί να μεταφερθεί μέσω γέφυρας (interface) στα υπόλοιπα συστήματα της εταιρίας (E.RP ή W.M.S). Ένα σύστημα TMS διαχειρίζεται 4 βασικές διαδικασίες μου αφορούν Μεταφορές: Σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων. Ένα TMS θα καθορίσει το πιο αποτελεσματικό σύστημα μεταφοράς σύμφωνα με δεδομένες παραμέτρους, που έχουν μικρότερη ή μεγαλύτερη σημασία, σύμφωνα με την πολιτική χρήστη: κόστος μεταφοράς, μικρότερο χρόνος, λιγότερες δυνατόν στάσεις ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα, κλπ. 28

29 Εκτέλεση Μεταφοράς. Ένα TMS θα επιτρέψει την εκτέλεση μιας Μεταφοράς βάσει ενός σχεδίου, όπως π.χ. το ποσοστό αποδοχή φορέων, η αποστολή, το EDI κλπ. Παρακολούθηση Μεταφοράς. Το TMS θα επιτρέψει μετά από όλα τα φυσικά ή διοικητικά στάδια μια μεταφοράς την: ανιχνευσιμότητα της αποστολής σε όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς (π.χ. αποστολή από το σημείο Α στο σημείο Β και κατόπιν στο Τελωνείο), επεξεργασία την Παραλαβής, έκδοση εγγράφων, αποστολή ειδοποιήσεων (καθυστέρηση, ατύχημα, μη προβλεπόμενες στάσεις) κλπ. Μέτρηση δεικτών. Ένα TMS έχει ή θα πρέπει να έχει Δείκτες μέτρησης απόδοσης (KPI s) και να εκδίδει τις σχετικές αναφορές MPS / MRP (Master production schedule /Material requirements planning) Τα συστήματα M.P.S / M.R.P συνήθως δεν αποτελούν αυτόνομο λογισμικό αλλά αποτελούν υποσυστήματα ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Ένα σύστημα M.P.S είναι χρήσιμο στους οργανισμούς προκειμένου να συγχρονίσουν τις λειτουργίες του και να καταστούν πιο αποδοτικοί. Ένα αποτελεσματικό M.P.S θα δώσει τις εξής πληροφορίες στα μέλη ενός οργανισμού: Δίνει στην Παραγωγή, στο τμήμα προγραμματισμού παραγωγής, στις Προμήθειες και κατά συνέπεια στη Διοίκηση όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να προγραμματίσουν και να ελέγξουν την παραγωγή τους. Να «μεταφράσει» τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις προβλέψεις σε αναλυτικές δραστηριότητες Δίνει στο τμήμα marketing την δυνατότητα να δεσμευτεί έναντι Αποθηκών και Πελατών. Αυξάνει την αποδοτικότητα και την ακρίβεια την Παραγωγής. 29

30 Παράδειγμα MPS για το προϊόν Α Χρησιμοποιώντας πολλές μεταβλητές σαν input στο σύστημα ένα MPS θα δημιουργήσει ένα σύνολο αναφορών (output) που θα χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν όλα ή κάποια από τα εξής στοιχεία: Πρόβλεψη απαιτήσεων Κόστη Παραγωγής Κόστος αποθεμάτων Απαιτήσεις Πελατών Πρόοδος αποθέματος Προμήθειες Μέγεθος παρτίδας (Lot) Χρόνος παραγωγής Χωρητικότητα αποθήκης Οι μεταβλητές που πρέπει να καταχωρηθούν σε ένα MPS σύστημα μπορεί να δημιουργούνται αυτόματα από το ERP σύστημα που συνδέει το Τμήμα Πωλήσεων με το Τμήμα Παραγωγής. Για παράδειγμα όταν το σύστημα Πωλήσεων καταγράφει μια πώληση τότε η Πρόβλεψη Απαιτήσεων μπορεί αυτόματα να αναπροσαρμοστεί ώστε να καλύψει τις νέες απαιτήσεις. Επίσης μεταβλητές σε ένα MPS σύστημα μπορούν να καταχωρηθούν «χειροκίνητα» από προβλέψεις που έχουν υπολογιστεί από ένα άλλο Πληροφοριακό Σύστημα ή από κάποιον χειριστή. Τα δεδομένα που θα προκύψουν από την λειτουργία του MPS περιλαμβάνουν: Ποσότητες Παραγωγής Απαιτούμενο Προσωπικό 30

31 Ποσότητες προς πώληση και Προβλεπόμενο απόθεμα Τέλος, τα αποτελέσματα που εξάγει ένα MPS σύστημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία του Σχεδιασμού Απαιτήσεων Υλικών (MRP) Το MRP είναι ένα σύστημα προγραμματισμού Παραγωγής και ελέγχου αποθεμάτων που χρησιμοποιείται για να μπορεί ένας οργανισμός να διαχειριστεί την Παραγωγική διαδικασία. Τα περισσότερα συστήματα MRP βασίζονται στην χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι και χειρόγραφο. Ένα σύστημα MRP πρέπει ταυτόχρονα να καλύπτει τρεις στόχους: Να εξασφαλίζει ότι οι πρώτες ύλες είναι διαθέσιμες για την Παραγωγή και τα προϊόντα είναι επαρκή για την παράδοση σε πελάτες. Να συντηρεί το χαμηλότερο δυνατό απόθεμα σε πρώτες ύλες και προϊόντα στην αποθήκη Να σχεδιάζει την Παραγωγική διαδικασία, τα προγράμματα Παραδόσεων και τις δραστηριότητες Αγορών. Επίσης το MRP καλείται να δώσει απάντηση στις εξής ερωτήσεις: Τι αντικείμενα (πρώτες ύλες / προϊόντα) απαιτούνται? Πόσα από αυτά απαιτούνται? Πότε ακριβώς απαιτούνται? Από το MRP θα λάβουμε τις εξής αναφορές πληροφορίες: Προτεινόμενο Πρόγραμμα Παραγωγής, το οποίο αναφέρει αναλυτικό πρόγραμμα ημερομηνιών αρχής και ολοκλήρωσης Παραγωγής με ποσότητες για κάθε βήμα της απαιτούμενης δρομολόγησης υλικών τεχνικής προδιαγραφής, έτσι ώστε να ικανοποιηθεί η απαίτηση που υπάρχει από το MPS. Προτεινόμενο Πρόγραμμα Αγορών. Αυτό αναφέρει και τις ημερομηνίες που πρέπει να παραληφθούν τα αγορασθέντα υλικά στην εγκατάσταση και τις ημερομηνίες που θα πρέπει να καταχωρηθούν νέες εντολές αγορών για να καλυφθεί η προσδοκώμενη ζήτηση. 31

32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Μελέτη περίπτωσης Σαράντη 3.1 Γενικά στοιχεία για την εταιρία Ο Όμιλος ΣΑΡΑΝΤΗ αποτελεί μια από τις ηγετικές εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ανατολική Ευρώπη όπου έχει σημαντική παρουσία. Διαγράφοντας τα τελευταία χρόνια μια δυναμική και επιτυχημένη αναπτυξιακή πορεία στις αγορές που δραστηριοποιείται, ο Όμιλος ΣΑΡΑΝΤΗ αποτελεί μια από τις ηγετικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και της Ελλάδος στην παραγωγή και διανομή καταναλωτικών προϊόντων, κατέχοντας ηγετικά μερίδια αγοράς στις στρατηγικές κατηγορίες δραστηριοποίησης της. Η Ανατολική Ευρώπη αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου τα τελευταία χρόνια, καθώς οι ευκαιρίες που προσφέρει σε συνδυασμό με τις αποτελεσματικές επενδυτικές κινήσεις της Διοίκησης εξασφαλίζουν την ισχυρή παρουσία της εταιρείας. Μεταξύ των πολλών εμπορικών σημάτων της εταιρίας βρίσκονται τα εξής: Sanitas Carroten STR8 BIOTEN Pyrox Camel PROSAR ΤΡΥΛΕΤ κ.λ.π Επίσης να αναφερθεί η κοινοπραξία που έχει συνάψει ο Όμιλος με την εταιρεία Estee Lauder Hellas για την διανομή προϊόντων της Estee Lauder σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία. Ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο ομίλου το 2012 ήταν 236 εκατομμύρια ευρώ και το EBIT στα 17,4 εκατομμύρια ευρώ. 32

33 Τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά του Ομίλου Σαράντη: Δυναμική παρουσία των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων του Ομίλου. Το 2012 το 75% του τζίρου σε επίπεδο ομίλου οφειλόταν σε ιδιοπαραγόμενα προϊόντα. Σημαντική συμμετοχή στο σύνολο των πωλήσεων του Ομίλου του από τις χώρες του εξωτερικού. Το 2012 το 59% του τζίρου οφειλόταν σε δραστηριότητες του ομίλου στην Ανατολική Ευρώπη. Ισχυρό δίκτυο διανομής Ισχυρές ταμειακές ροές και χαμηλό δανεισμό. 3.2 Τα Logistics στην εταιρία Σαράντης Ο κλάδος των καλλυντικών έχει μια σειρά από ιδιαιτερότητες που τελικά συγκεκριμενοποιούν τις ανάγκες και τι προδιαγραφές των αποθηκευτικών χώρων που θα χρησιμοποιηθούν. Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ιδιότητες του κλάδου αφορούν σε: Μεγάλο πλήθος κωδικών, από πολύ ακριβούς έως σχετικά φτηνούς π.χ. ακριβό άρωμα με αφρό ξυρίσματος. Είδη που πωλούνται σε super market και εξειδικευμένα σημεία λιανικής, άρα απαιτούνται μηχανισμοί που πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα σε μεγάλα peaks. Έντονη εποχικότητα σε συγκεκριμένες ομάδες ειδών π.χ. αντηλιακά. Είδη που κατά κανόνα παλετοποιούνται. Ανάγκη για πολλά και διαφορετικά είδη picking: τεμαχιακό, συσκευασίας και κιβωτιακό. Είδη που έχουν διαφοροποιούμενη διάρκεια ζωής. Είδη όπου η συσκευασία από μόνη της είναι το μισό marketing του προϊόντος, άρα δεν μπορεί με κανένα τρόπο να «τραυματιστεί» μέσα στην αποθήκη και πρέπει να καταλήξει στον πελάτη όπως ακριβώς βγήκε από την Παραγωγή. Έντονη παρουσία επιστροφών (reverse logistics) στο τέλος κάθε εποχής, με ξεκάθαρη ανάγκη να «αναγεννηθεί» ότι είναι δυνατόν να σωθεί ώστε την επόμενη χρονιά να αποσταλεί ξανά εφόσον το προϊόν αντέχει. 33

34 Πλήθος κωδικών από ανέρχονται σε χιλιάδες. Επίσης το 1/3 αυτών των κωδικών δεν είναι το ίδιο την επόμενη χρονιά αφού έχει αντικατασταθεί από καινούρια προϊόντα. Παραδόσεις σε κεντρικά και μεγάλα σημεία, αλλά και σε μικρά σημεία μέσα σε στενά δρομάκια. Είδη πολλά υποσχόμενα που δεν είχαν όμως τος προσδοκώμενες πωλήσεις (π.χ. αρώματα) και τα οποία δημιουργούν σημαντικά overstocks στην αποθήκη. Η εταιρία έχοντας αντιληφθεί την επίδραση των Logistics στην κερδοφορία της έχει προχωρήσει από το 1997 σε μια σειρά βελτιστοποίησης των διαδικασιών και εκσυγχρονισμό τους. Συγκεκριμένα έχει προβεί στις εξής ενέργειες: Το 1997 χτίζει νέες εγκαταστάσεις που στεγάζουν την παραγωγή και την αποθήκη. Ταυτόχρονα με την μετεγκατάσταση στις νέες αποθήκες εγκαθιστά ένα από τα πρώτα WMS στον Ελληνικό χώρο το οποία καλύπτει τις παραγωγικές και αποθηκευτικές διανεμητικές διαδικασίες της εταιρίας. Στη νεά αποθήκη εγκαθίσταται πρωτοποριακό σύστημα sorting κιβωτίων από την KNAPP AG. Sorter KNAPP 34

35 Το 2005 προχωρά στην αναβάθμιση του υπάρχοντος WMS (Aberon της Optimum) αφού πρώτα ολοκλήρωσε μια τεράστια προσπάθεια Επανασχεδιασμού Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Reengineering). Η Αποθήκη Διανομή καθώς και η Παραγωγή καλύπτονται πλήρως από τα υποσυστήματα της επανασχεδιασμένης εφαρμογής. Κατά την διάρκεια του έτους 2008 αντικαθιστά τα τοπικά WMS στις χώρες Πολωνία και Ρουμανία με γνώμονα την ευθυγράμμιση των διαδικασιών logistics σε όλες τις χώρες του ομίλου. Το 2009 προχωρά στην υλοποίηση ενός νέου ERP από την SAP έχοντας μεριμνήσει ώστε οι Παραγωγικές διαδικασίες να εξυπηρετούνται πλήρως από το νέο σύστημα. Η Αποθήκη Διανομή μέσω Interfaces θα εξακολουθήσει να εξυπηρετείται από το Aberon. Πάλι μέσω μιας επίπονης και χρονοβόρας διαδικασίας Επανασχεδιασμού Επιχειρηματικών Διαδικασιών βελτιστοποιεί μεταξύ άλλων τις λειτουργίες των - ενσωματωμένων στο ERP υποσυστημάτων MPS, MRP και LIS. 35

36 3.3 Η αποθήκη Οι διάδρομοι κίνησης έχουν σχεδιαστεί για περονοφόρα στενών διαδρόμων (VNA), προσφέροντας μέγιστη εκμετάλλευση χώρου με ταυτόχρονη δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε παλέτα. Κάθε παλέτα που εισάγεται στην Αποθήκη σημαίνεται με ετικέτα η οποία περιέχει barcode δομημένα κατά EAN 128. Ετικέτα εισαγόμενης στο σύστημα παλέτας Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η πλήρης ιχνηλασιμότητα τόσο της παλέτας όσο και τον προϊόντων που συνδέονται με αυτή. Λόγω του εύρους των παραγόμενων και διανεμόμενων προϊόντων, καθώς και τον μεγάλο αριθμό γραμμών και κιβωτίων που συλλέγονται, αποφασίστηκε η εγκατάσταση αυτομάτου συστήματος μεταφοράς και διαλογής (sorter) των ετοίμων προϊόντων από το χώρο συλλογής στο χώρο φόρτωσης. Ο sorter έχει μήκος 250 μέτρα και διαθέτει δυνατότητα κλειστής ροής (loop) στην έξοδο, με στόχο την αποφυγή δημιουργίας συνωστισμού κατά την άφιξη των κιβωτίων στις γλίστρες. Ο Logistics Operation Manager του Κέντρου Διανομής αναφέρει σχετικά: 36

37 «Νομίζω ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση του sorter είναι η μοναδική στο είδος της που υπάρχει στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε αυτό το μέγεθος. Είναι ένα σύστημα ταινιόδρομων και ραουλόδρομων το οποίο ελέγχεται ηλεκτρονικά από scanners και αναγνώστες barcode, διατρέχει την αποθήκη στην μπροστινή και στην πίσω μεριά κάθετα από τους διαδρόμους αποθήκευσης «ταξιδεύοντας» τα κιβώτια από τα ράφια και τις θέσεις συλλογής στις θέσεις φόρτωσης μπροστά στις ράμπες εξόδου». 3.4 Συλλογή και προετοιμασία παραγγελιών Ακολούθως παρουσιάζεται συνοπτικά ο τρόπος λειτουργίας της συλλογής και προετοιμασίας των παραγγελιών καθώς και τα αντίστοιχα οφέλη: Η παραγγελία φτάνει στο μηχανογραφικό σύστημα της αποθήκης (Aberon), όπου διενεργείται προϋπολογισμός του όγκου και των απαιτούμενων κιβωτίων (μέγεθος, τύπος κ.ο.κ.). για τα είδη τα οποία θα συλλεχθούν το σύστημα προσδιορίζει τόσο τον αριθμό των ακέραιων κιβωτίων (Full Box), όσο και αυτών που θα προέλθουν από συλλογή μεμονωμένων τεμαχίων. Αναφορικά με την συλλογή τεμαχίων, το σύστημα προσδιορίζει ποια προϊόντα θα τοποθετηθούν σε κάθε κιβώτιο (pre-cubing). Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση του εκμεταλλευόμενου όγκου, καθώς και βελτιστοποίηση της συλλογής και τοποθέτησης των προϊόντων καθώς ο picker γνωρίζει επακριβώς τι πρέπει να κάνει. Μετά την ολοκλήρωση του pre-cubing, το σύστημα εκδίδει ετικέτες στις οποίες ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία: Η εταιρία η οποία έχει κάνει την παραγγελία Ο αριθμός παραγγελίας Ο πελάτης Η διεύθυνση παράδοσης Το όνομα του πρακτορείου διανομής (εφόσον πρόκειται για δρομολόγιο εκτός Αττικής) Το όνομα του οδηγού Η ράμπα στην οποία θα καταλήξει το κιβώτιο Η παλέτα στην οποία θα τοποθετηθεί το κιβώτιο 37

38 Το τεταρτημόριο της παλέτας στο οποίο πρέπει να τοποθετηθεί το συγκεκριμένο κιβώτιο της συγκεκριμένης παραγγελίας Ο κωδικός του προϊόντος (μόνο για το ακέραιο κιβώτιο full box) Η θέση Picking στην οποία θα πρέπει να πάει ο picker και Ο συνολικός αριθμός κιβωτίων του συγκεκριμένου κωδικού που αφορά την συγκεκριμένη παραγγελία Ετικέτα κιβωτίου sorter (KNAAP) Μετά την συλλογή και τον έλεγχο των προϊόντων, το κλειστό κιβώτιο (είτε έχει συλλεχθεί ακέραιο, είτε έχει προέλθει από συλλογή τεμαχίων) τοποθετείται στον ταινιόδρομο, ο οποίος το μεταφέρει στη ράμπα αποστολής, η οποία αντιστοιχεί στο δρομολόγιο του. Κατά 38

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Νάσκος Εμμανουήλ Σταρίδης Γ εώργιος ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΟΣ 2013 Μαδιτινός Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)"

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1. "Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 1. Eισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΟ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" Επιμέλεια: Αφροδίτη Φουρτουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ERP DRP Just In Time

ERP DRP Just In Time Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Π T

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ»

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΜΩΡΑΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ LOGISTICS ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ SUPERMARKET Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : FASHION LOGISTICS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : FASHION LOGISTICS Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT):

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS,INFORMATIC AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α (LOGISTICS)

Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α (LOGISTICS) 1 Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α (LOGISTICS) 1.1 Εισαγωγή Η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ροή και το μετασχηματισμό αγαθών, από το στάδιο των πρώτων υλών μέχρι τον τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Με τίτλο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών»

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Ο Σπουδαστής Καγιαβάς Ιωάννης-Ειρηναίος Ο Εισηγητής Ζοπόγλου Βασίλειος ΚΑΒΑΛΑ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 5 1.1 Ιστορικό Σελ. 6 1.2 Το ERP Σήμερα Σελ. 7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ERP Σελ. 11 2.1 Υποσυστήματα ERP Σελ. 12 2.2 Τα Βασικά Συστατικά Ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ- LOGISTICS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προμήθειες Μεταφορικών Υπηρεσιών υπό Συνθήκες Δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα