Περιεχόμενα. Ενότητα I Εγκέφαλος. Ενότητα II Κεφαλή και τράχηλος. Ενότητα III Σπονδυλική στήλη. Ενότητα IV Μυοσκελετικό σύστημα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Ενότητα I Εγκέφαλος. Ενότητα II Κεφαλή και τράχηλος. Ενότητα III Σπονδυλική στήλη. Ενότητα IV Μυοσκελετικό σύστημα."

Transcript

1

2

3 ix Περιεχόμενα Ενότητα I Εγκέφαλος 1A 1B 2A 2Β Εισαγωγή...1 Εγκέφαλος...6 Εγκεφαλική αγγείωση με μαγνητική αγγειογραφία Κοιλίες και δεξαμενές Βλάβες αφορούσες τις μήνιγγες (Σκληρά μήνιγγα/λεπτομήνιγγες) και κρανίο Ενότητα II Κεφαλή και τράχηλος Βάση κρανίου και κροταφικό οστό Οφθαλμικός κόγχος και οφθαλμός Παραρρίνιοι κόλποι και ρινική κοιλότητα Ανώτερος τράχηλος Κατώτερος τράχηλος, λάρυγγας, και υποφάρυγγας Ενότητα III Σπονδυλική στήλη 8 Σπονδυλική στήλη και νωτιαίος μυελός Ενότητα IV Μυοσκελετικό σύστημα A Νόσοι των μαλακών μορίων Παθήσεις των αρθρώσεων Ώμος B Αγκώνας C Καρπός και άκρα χείρα D Ισχίο E Γόνατο F Ποδοκνημική άρθρωση και άκρο πόδι G Κροταφογναθική άρθρωση Γενικευμένη νόσος των οστών και του μυελού των οστών Εστιακές βλάβες των οστών και του μυελού των οστών Ενότητα V Θώρακας Πνεύμονες Υπεζωκότας, διάφραγμα, θωρακικό τοίχωμα, και μαστός Καρδιά και μεσοθωράκιο Ενότητα VΙ Κοιλιά και πύελος Ήπαρ Χοληφόρο σύστημα Σπλήνας Πάγκρεας Κοιλιακό τοίχωμα Γαστρεντερικό σύστημα Περιτόναιο και μεσεντέριο Οπισθοπεριτοναϊκός χώρος Νεφροί Επινεφρίδια Πύελος Βιβλιογραφία Ευρετήριο...637

4

5 3 Ενότητα I Εγκέφαλος

6 4 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Εγκέφαλος Εισαγωγή Τα κύρια πλεονεκτήματα της MRI περιλαμβάνουν άριστη ανάλυση των μαλακών μορίων, απεικονιστικές δυνατότητες σε πολλαπλά επίπεδα, δυναμική ταχεία απόκτηση δεδομένων, και διάφορα διαθέσιμα σκιαγραφικά. Η MRI έχει αποδειχθεί ως εξαιρετική απεικονιστική μέθοδος για να εκτιμηθούν 1) συγγενείς ανωμαλίες εγκεφάλου 2) διαταραχές ιστογέννησης 3) νεοπλασίες από το κεντρικό νευρικό σύστημα, κρανιακά νεύρα, υπόφυση, μήνιγγες, και βάση κρανίου 4) τραυματικές βλάβες 5) ενδοκρανιακή αιμορραγία 6) ισχαιμία και έμφρακτα 7) μολυσματικές και μη μολυσματικές νόσοι 8) μεταβολικές διαταραχές και 9) δυσμυελινωτικές και απομυελυνωτικές νόσοι. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για την απεικόνιση αρτηριών και φλεβών (MR αγγειογραφία) με ανάδειξη παρόμοια της συμβατικής αγγειογραφίας. Ακόμη μία δυνατότητα των μαγνητικών τομογράφων είναι η απόκτηση φασματικών δεδομένων για τον χαρακτηρισμό των βιοχημικών ιδιοτήτων επιλεγμένων περιοχών του εγκεφάλου (MR φασματοσκοπία [MRS]). Η απεικόνιση του εγκεφαλικού ιστού εξαρτάται από την εφαρμοζόμενη παλμική ακολουθία ως επίσης και από την ηλικία του ασθενούς. Η μυελίνωση του εγκεφάλου αρχίζει τον πέμπτο εμβρυϊκό μήνα και προοδεύει ταχέως κατά την διάρκεια των πρώτων 2 ετών της ζωής. Ο βαθμός μυελίνωσης επηρεάζει την απεικόνιση του εγκεφαλικού παρεγχύματος στην MRI. Στους ενήλικες, ο εγκεφαλικός φλοιός έχει ενδιάμεσο σήμα στην T1WI, το οποίο είναι χαμηλότερης ή χαμηλής έντασης σε σχέση με την φυσιολογική λευκή ουσία. Στην T2WI, η φαιά ουσία έχει ενδιάμεσο σήμα, το οποίο είναι υψηλότερο σε ένταση σε σχέση με την λευκή ουσία. Σε βρέφη μικρότερα των 6 μηνών, η μορφολογία αυτή είναι ανεστραμμένη λόγω της άωρης μυελίνωσης του εγκεφαλικού ιστού. Η ωρίμανση ή μυελίνωση του εγκεφαλικού ιστού όπως φαίνεται στην T1WI σε σύγκριση με την T2WI, παρουσιάζεται σε διαφορετικούς βαθμούς. Η μυελίνωση προχωρά με μιά προγεγραμμένη και χαρακτηριστική μορφολογία σε σχέση με την εντόπιση και την ηλικία. Αυτές οι μεταβολές στην T1WΙ καθίστανται εμφανέστερες κατά την διάρκεια των πρώτων 6 μηνών, ενώ οι μεταβολές στην T2WI παρουσιάζονται οι περισσότερες μετά από 6 έως 18 μήνες. Στην ηλικία των 6 μηνών περίπου, αρχίζει προοδευτικά να αναδεικνύεται σήμα MRI στη φαιά και λευκή ουσία με μορφολογία όπως του ενήλικα. Μετά από 18 μήνες, ο εγκέφαλος έχει ώριμη MRI απεικόνιση αναφορικά με την μορφολογία του σήματος της φαιάς και λευκής ουσίας. Επιπρόσθετα με τις συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες standard spin-echo (SE) ή fast spin-echo (FSE) ακολουθίες για την εκτίμηση του εγκεφαλικού παρεγχύματος, μερικές φορές χρησιμοποιούνται διαφορετικές παλμικές ακολουθίες ή απεικονιστικές επιλογές. Αυτές περιλαμβάνουν: ακολουθίες ανάκτησης αναστροφής (STIR, FLAIR, κλπ), ακολουθίες βαθμιδωτής ηχούς (GRE), ακολουθίες μαγνητικής μεταφοράς, ακολουθίες με τεχνικές διάχυσης, ακολουθίες χημικού κορεσμού επιλεκτικής συχνότητας, κλπ. Λεπτομερείς αναλύσεις των ακολουθιών και επιλογών αυτών αναφέρονται σε άλλα κεφάλαια. Διάφορες παθολογικές διεργασίες μπορεί να επηρεάσουν τις T1 ή T2 ιδιότητες των εμπλεκόμενων ιστών ή οργάνων. Για παράδειγμα, μια ενδοπαρεγχυματική αιμορραγία μπορεί να έχει διαφορετική απεικόνιση στον εγκέφαλο εξαρτώμενη από την ηλικία του αιματώματος, την κατάσταση οξύδωσης του σιδήρου την αιμοσφαιρίνη, τον αιματοκρίτη, την πρωτεΐνική συγκέντρωση, την δημιουργία θρόμβου και επανασηραγγοποίησης, την εντόπιση, και το μέγεθος. Η οξυαιμοσφαιρίνη σε ένα υπεροξύ θρόμβο έχει δισθενή σίδηρο και είναι διαμαγνητική. H oξυαιμοσφαιρίνη δεν μεταβάλει σημαντικά τις τιμές T1 και T2 στο ιστολογικό περιβάλλον εκτός από την πρόκληση πιθανού εστιακού οιδήματος. Μετά από λίγες ώρες κατά την διάρκεια της οξείας φάσης του αιματώματος, η οξυαιμοσφαιρίνη θα απωλέσει το οξυγόνο της σχηματίζοντας διοξυαιμοσφαιρίνη. Η διοξυαιμοσφαιρίνη έχει επίσης δισθενή σίδηρο, μολονότι έχει μονήρη ηλεκτρόνια και καθίσταται παραμαγνητική. Ως αποτέλεσμα, η διοξυαιμοσφαιρίνη βραχαίνει την T2 τιμή ενός οξέως θρόμβου αλλά δεν μεταβάλλει σημαντικά την T1 τιμή. Στην MRI, η διοξυαιμοσφαιρίνη ενός θρόμβου θα έχει ενδιάμεσο σήμα T1 και χαμηλό σήμα στις SE, FSE ή GRE T2WI. Αργότερα στην πρώιμη υποξεία φάση του αιματώματος, η διοξυαιμοσφαιρίνη οξυδώνεται στην τρισθενή κατάσταση του σιδήρου, μεθαιμοσφαιρίνη, η οποία είναι έντονα παραμαγνητική. Η μεθαιμοσφαιρίνη βραχαίνει την τιμή T1 των πυρήνων υδρογόνου, με αποτέλεσμα ένα υψηλό σήμα στην T1WI. Όσο τα ερυθρά αιμοσφαίρια στο θρόμβο είναι ανέπαφα με ενδοκυτταρική μεθαιμοσφαιρίνη, οι τιμές T2 θα είναι επίσης μειωμένες με αποτέλεσμα ένα χαμηλής έντασης σήμα στην T2WI. Στην καθυστερημένη υποξεία φάση, η ρήξη της μεμβράνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία μεθαιμοσφαιρίνης εξωκυτταρικά, η οποία τώρα προκαλεί ένα υψηλό σήμα και στην T1WI και στηνt2wi. Στη χρόνια φάση, η μεθαιμοσφαιρίνη οξυδώνεται περαιτέρω και κατακερματίζεται από μακροφάγους σε αιμοσιδερίνη, έχοντας έτσι έντονα χαμηλό σήμα στην T2WI και χαμηλό έως ενδιάμεσο σήμα στην T1WI. Τα MRI χαρακτηριστικά ενός υποσκληριδίου αιματώματος είναι μεταβλητά, μολονότι η απεικόνιση μπορεί να καταλήξει σε μορφολογία παρόμοια με αυτή των ενδοπαρεγχυματικών αιματωμάτων. Ένα χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα συχνά έχει χαμηλό έως ενδιάμεσο σήμα στην T1WI και υψηλό σήμα στην T2WI. Η υπαραχνοειδής αιμορραγία συχνά είναι δύσκολο να αναδειχθεί στις T1WI και T2WI, μολονότι μερικές φορές αναγνωρίζεται στις τεχνικές μακρού χρόνου επανάληψης (TR)/βραχύ χρόνου ηχούς (TE) (εικόνες πυκνότητας πρωτονίων) ή FLAIR ακολουθίες. Διάφορες διεργασίες που έχουν ως αποτέλεσμα περιοχές υψηλής έντασης σήματος στην T1WI περιλαμβάνουν λίπος, δερμοειδές (ανέπαφο ή ραγέν), τερατώματα, λιπώματα, κυστικές δομές με υψηλή πρωτεΐνική συγκέντρωση ή χολεστερόλη, και το παντοπάκ. Οι περισσότερες παθολογικές διεργασίες αυξάνουν τους συντελεστές χαλάρωσης Tl και T2 των εμπλεκόμενων ιστών, με αποτέλεσμα ένα μειωμένο σήμα στην T1WI και ένα αυξημένο σήμα στην T2WI σε σχέση με τον παρακείμενο φυσιολογικό ιστό. Τέτοιες διεργασίες περιλαμβάνουν ισχαιμία, έμφρακτο, φλεγμονή, λοίμωξη, απομυελίνωση, δυσμυελίνωση, μεταβολική ή τοξική εγκεφαλοπάθεια, τραυματισμό, νεοπλασίες, γλοίωση, βλάβες από ακτινοβολία, και εγκεφαλομαλακικές αλλοιώσεις. Περιοχές όπου υπάρχει ρήξη του αιματοεγκεφαλικού φραγμού εξαιτίας των διαταραχών αυτών, μπορεί επίσης να εκτιμηθούν με ενδοφλέβια σκιαγραφικά βασισμένα στο Γαδολίνιο (Gd). Η διαφυγή αυτών των παραγόντων διαμέσω του αιματοεγκεφαλικού φραγμού μειώνει τις τιμές T1 των πυρήνων του υδρογόνου εστιακά στις εμπλεκόμενες περιοχές, με αποτέλεσμα ένα υψηλό σήμα (πρόσληψη) στην T1WI. Μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού οι MR εικόνες είναι αναπόσπαστο τμήμα των περισσότερων απεικονιστικών εξετάσεων της κεφαλής. Επιπρόσθετα με τους παθολογικά αλλοιωμένους ενδοκρανιακούς ιστούς, η πρόσληψη σκιαγραφικού μπορεί να παρατηρείται φυσιολογικά στην σκληρά μήνιγγα, φλέβες, χοριοειδή πλέγματα, πρόσθια υπόφυση, μίσχο της υπόφυσης, και επιφυσιακό αδένα. Στο βιβλίο αυτό, η ένταση του MRI σήματος από τις διάφορες οντότητες θα περιγράφεται ως χαμηλή, ενδιάμεση, υψηλή, ή μικτή στις T1WI και T2WI; ενώ θα αναφέρεται επίσης η παρουσία ή απουσία πρόσληψης σκιαγραφικού. Βλάβες ή δομές με χαμηλό σήμα στις T1WI και T2WI μπορεί να είναι αποτέλεσμα αποτιτανώσεων, πολύ υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη ή σε χηλικές συγκεντρώσεις σκιαγραφικού, ευαισθησία στην μαγνητική επίδραση ιδιαίτερα από μεταλλικά θραύσματα ή χειρουργικά clips, και τεχνουργήματα. Οι ενδοκρανιακές βλάβες κατά κανόνα ταξινομούνται ως εξωπαρεγχυματικές ή ενδοπαρεγχυματικές. Οι εξωπαρεγχυματικές βλάβες προέρχονται από κρανίο, μήνιγγες, ή ιστούς διαφορετικούς από το εγκεφαλικό παρέγχυμα. Οι εξωπαρεγχυματικές βλάβες χαρακτηρίζο-

7 Εισαγωγή 5 νται ως εντοπιζόμενες μέσα σε επισκληρίδιο, υποσκληρίδιο, ή υπαραχνοειδή χώρο ή διαμέρισμα. Βλάβες αφορούσες τις μήνιγγες μπορεί περαιτέρω να καταταχθούν ως αφορούσες την σκληρά μήνιγγα (όπως καλοήθη μετεγχειρητική ίνωση της σκληράς μήνιγγας, κλπ.) ή αφορούσες τις λεπτομήνιγγες (χοριοειδή και αραχνοειδή μήνιγγα). Παθολογίες από τις μήνιγγες συνήθως απεικονίζονται καλύτερα μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού. Η πρόσληψη από την σκληρά μήνιγγα συνήθως έχει μια γραμμοειδή μορφολογία, ενώ παθολογίες αφορούσες τις λεπτομήνιγγες απεικονίζονται ως πρόσληψη μέσα στις σχισμές και βασικές δεξαμενές. Η πρόσληψη από τις λεπτομήνιγγες σχετίζεται συνήθως με σοβαρά παθολογικά αίτια όπως νεοπλασματικές ή φλεγμονώδεις νόσους. Οι ενδοπαρεγχυματικές βλάβες εντοπίζονται στο εγκεφαλικό παρέγχυμα ή στέλεχος. Η διαφορική διάγνωση από εξωπαρεγχυματικές και ενδοπαρεγχυματικές χωροκατακτητικές βλάβες παρουσιάζεται στους Πίνακες 1A.2, 1A.3, 1A.4 και 1A.5. Οι ενδοπαρεγχυματικές χωροκατακτητικές βλάβες παρουσιάζονται σύμφωνα με την εντόπιση, σε υπερσκηνίδιες σε σχέση με υποσκηνίδιες. Οι υποσκηνίδιες νεοπλασίες είναι συχνότερερες σε παιδιά και εφήβους παρά σε ενήλικες. Κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας, οι συνηθέστερες νεοπλασίες είναι οι ενδοπαρεγχυματικοί όγκοι όπως αστροκυττώματα, μυελοβλαστώματα, επενδυμώματα και γλοιώματα στελέχους. Στους ενήλικες, μεταστατικές βλάβες και αιμαγγειοβλαστώματα είναι οι συνηθέστεροι ενδοπαρεγχυματικοί υποσκηνίδιοι όγκοι, ενώ ακουστικά σβαννώματα και μηνιγγιώματα είναι συνήθεις εξωπαρεγχυματικές υποσκηνίδιες νεοπλασίες. Οι υποσκηνίδιες βλάβες αναλύονται στον Πίνακα 1A.4, 1A.5. Η MRI είναι άριστη απεικονιστική μέθοδος για την εκτίμηση οπίσθιου κρανιακού βόθρου, βάσης κρανίου, οφθαλμικών κογχών, ρινοφάρυγγα και στοματοφάρυγγα, και εδάφους του στόματος λόγω της απεικονιστικής δυνατότητας σε πολλαπλά επίπεδα, της υψηλής ευκρίνειας των μαλακών μορίων, και της απουσίας διάσπαρτων τεχνουργημάτων από τα οστά, τα οποία παρατηρούνται με την ΑΤ. Η ενδοκρανιακή μοίρα από το πέμπτο, έβδομο, και όγδοο κρανιακά νεύρα αναδεικνύεται κανονικά με την MRI. Ενίοτε, μπορεί να αναδειχθεί και το τρίτο κρανιακό νεύρο. Η MRI είναι ιδανική μέθοδος για την απεικόνιση της θέσης και έκτασης βλαβών βάσης του κρανίου όπως υποφυσιακοί όγκοι, ακουστικά και τριδυμικά σβαννώματα, χορδώματα και χονδροσαρκώματα στο απόκλιμα, μεταστατικοί ό- γκοι, περινευρικοί όγκοι, διασπορά διαμέσω κρανιακών τρημάτων, χολεστερολικά κοκκιώματα, κορυφή του λιθοειδούς, και φλεγμονώδεις βλάβες από τα κρανιακά νεύρα. Η MRI είναι ιδανική μέθοδος για την εκτίμηση του φυσιολογικού και του παθολογικού εγκεφαλικού παρεγχύματος. Συγγενείς και ή ανωμαλίες περί την διάπλαση του εγκεφάλου (όπως ημιάλοβος ολοπροσεγκεφαλία, διαφραγματοοπτική δυσπλασία, σχιζεγκεφαλία, ετεροτοπία φαιάς ουσίας, φλοιώδεις δυσπλασίες, ετερόπλευρη μεγαλεγκεφαλία, σύμπλεγμα Dandy-Walker) χαρακτηρίζονται λεπτομερώς από την MRI. Οι νόσοι της λευκής ουσίας ταξινομούνται σε δύο κύριες ομάδες: δυσμυελινωτικές και απομυελυνωτικές. Οι δυσμυελινωτικές νόσοι, επίσης γνωστές ως λευκοδυστροφίες, είναι ομάδα διαταραχών με ενζυματικές ανεπάρκειες που έχουν ως αποτέλεσμα την παθολογική δημιουργία και μεταβολισμό της μυελίνης. Απομυελυνωτικές νόσοι είναι ομάδα διαταραχών στις οποίες η μυελίνη είναι εκφυλισμένη ή κατεστραμμένη μετά τον με φυσιολογικό τρόπο σχηματισμό της. Παθολογίες αφορούσες την πλάγια, τρίτη, και τέταρτη κοιλία ως επίσης και τον υδραγωγό του εγκεφάλου, αναδεικνύονται καλά με την MRI εξαιτίας της χαρακτηριστικής διαφοράς του σήματος μεταξύ του εγκεφαλικού παρεγχύματος και του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ). Το ΕΝΥ έχει παρατεταμένες TI και T2 τιμές χαλάρωσης, με αποτέλεσμα το χαμηλό σήμα στην T1WI και το υψηλό σήμα στην T2WΙ. Η παραγωγή του ΕΝΥ πραγματοποιείται στα χοριοειδή πλέγματα μέσα στις πλάγιες κοιλίες. Το ΕΝΥ κυκλοφορεί από τις πλάγιες κοιλίες μέσω του τρήματος του Monro στην τρίτη κοιλία. Η τρίτη κοιλία επικοινωνεί με την τέταρτη κοιλία μέσω του υδραγωγού του εγκεφάλου. Το ΕΝΥ από την τέταρτη κοιλία εισέρχεται στον υπαραχνοειδή χώρο διαμέσω των τρημάτων των Luschka και Magendie. Χωροκατακτητικές βλάβες κατά μήκος της πορείας του ΕΝΥ έχουν ως αποτέλεσμα ένα αποφρακτικό υδροκέφαλο με διεύρυνση των κοιλιών εγγύς της απόφραξης. Κάποια ασυμμετρία των πλαγίων κοιλιών μπορεί να παρατηρείται φυσιολογικά. Αλλοιωμένη μορφολογία των πλαγίων κοιλιών μπορεί να είναι αποτέλεσμα διάφορων συγγενών ανωμαλιών (π.χ., ολοπροσεγκεφαλία, διαφραγματοοπτική δυσπλασία, ετερόπλευρη ημιμεγαλεγκεφαλία, ετεροτοπία φαιάς ουσίας, δυσπλασία Dandy- Walker), ως επίσης από παραμόρφωση εξαιτίας ενδοπαρεγχυματικών ή εξωπαρεγχυματικών χωροκατακτητικών εξεργασιών. Το μέγεθος των σχισμών ποικίλει, εξαρτώμενο από πολλαπλές μεταβλητές όπως ηλικία, συγγενείς δυσπλασίες, αγγειακές παθήσεις (π.χ., εγκεφαλικό έμφρακτο, νόσος Sturge-Weber, αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία, ενδοπαρεγχυματικές ή εξωπαρεγχυματικές χωροκατακτητικές βλάβες, υδροκέφαλο, ή φλεγμονώδεις νόσοι). Οι σχισμές πρέπει να έχουν σήμα ΕΝΥ μέσα σε αυτές. Η παρουσία πρόσληψης σκιαγραφικού μέσα σε σχισμές και βασικές δεξαμενές σχετίζεται συνήθως με παθολογικές καταστάσεις όπως φλεγμονώδεις ή νεοπλασματικές νόσους. Μια υπαραχνοειδής αιμορραγία μερικές φορές έχει αυξημένο σήμα στις πυκνότητας πρωτονίων, ή FLAIR ακολουθίες. Η MRI είναι σημαντική απεικονιστική μέθοδος για την εκτίμηση φυσιολογικών και παθολογικών αιμοφόρων αγγείων. Η απεικόνιση αιμοφόρων αγγείων στην MRI εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως τύπος ακολουθίας, παλμικότητα και εύρος ταχυτήτων στα αγγεία ενδιαφέροντος, ως και μέγεθος, σχήμα, και προσανατολισμός των αγγείων σε σχέση με το απεικονιζόμενο επίπεδο. Χρήσιμες ανατομικές πληροφορίες σχετικές με τα αιμοφόρα αγγεία αποκτούνται χρησιμοποιώντας SE παλμικές ακολουθίες όπου αναδεικνύονται τα βατά αγγεία ως περιοχές απουσίας σήματος (σκούρες αιματικές εικόνες), ή GRE παλμικές ακολουθίες όπου αναδεικνύονται οι κινούμενοι ατομικοί πυρήνες υδρογόνου (πρωτόνια) του αίματος ως περιοχές υψηλής έντασης σήματος (φωτεινές αιματικές εικόνες). Οι GRE παλμικές ακολουθίες μπορεί επίσης να προσαρμοσθούν για να δημιουργηθούν MR αγγειογραφίες. Η μαγνητική αγγειογραφία έχει αποδειχθεί ότι είναι κλινικά χρήσιμη για την εκτίμηση ενδοκρανιακών αρτηριών, φλεβών, και φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας. Παθολογικές διεργασίες αφορούσες ενδοκρανιακά αιμοφόρα αγγεία όπως ανευρύσματα, αρτηροφλεβώδεις δυσπλασίες, αρτηριακές αποφράξεις, και θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας μπορούν να αναδειχθούν με μαγνητική αγγειογραφία.

8 6 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Εγκέφαλος 1Α Εγκέφαλος Πίνακας 1A.1 Συγγενείς δυσπλασίες εγκεφάλου Νόσος MRΙ Ευρήματα Σχόλια Ολοπροσεγκεφαλία Διαταραχές νευρωνικής μετανάστευσης: Λυσεγκεφαλία (Εικ: 1A.3) Άλοβος: Εκτενής μονήρης κοιλία με οπίσθια κύστη μέσης γραμμής, απουσία σχηματισμού των ημισφαιρίων με απουσία δρεπάνου, μεσολοβίου, και διαφανούς διαφράγματος. Συντετηγμένοι θάλαμοι. Ημιάλοβος (Εικ. 1A.1): Μονήρης κοιλία με μερικό σχηματισμό επιμήκους σχισμής, ινιακών και κροταφικών κεράτων, και μερικώς συντετηγμένους θάλαμους. Απουσία μεσολοβίου και διαφανούς διαφράγματος. Συνυπάρχει με ήπιες κρανιομετωπιαίες ανωμαλίες. Λοβώδης: Σχεδόν πλήρης σχηματισμός επιμήκους σχισμής και κοιλιών. Συντετηγμένες κατώτερες μοίρες μετωπιαίων λοβών, δυσγενεσία μεσολοβίου, απουσία διαφανούς διαφράγματος, διαχωρισμένοι θάλαμοι, διαταραχές νευρωνικής μετανάστευσης. Διαφραγματοοπτική δυσπλασία (σύνδρομο De Morsier) (Εικ. 1A.2): Ήπια μορφή λοβώδους ολοπροσεγκεφαλίας. Δυσγενεσία ή αγενεσία διαφανούς διαφράγματος, οπτική υποπλασία, τετραγωνισμένα μετωπιαία κέρατα. Συσχέτιση με σχιζεγκεφαλία στο 50%. Απουσία ή ατελής σχηματισμός ελίκων και σχισμών με αβαθείς σχισμές του Sylvius ως και απεικόνιση του εγκεφάλου "σχήματος 8" σε εγκάρσιες τομές. Παθολογικά πεπαχυσμένος φλοιός, ετεροτοπία φαιάς ουσίας με ομαλή συμβολή φαιάς-λευκής ουσίας. Ολοπροσεγκεφαλία: Διαταραχές της διάπλασης των εγκεφαλικών κυστιδίων (4-6 εβδομάδες κυήσεως) που χαρακτηρίζονται από απουσία ή μερική διαίρεση και διαφοροποίηση του εμβρυικού εγκεφάλου (προσεγκεφαλία) σε ημισφαίρια και λοβούς. Σημαντική διαταραχή της νευρωνικής μετανάστευσης (7-16 εβδομάδες κυήσεως) με απουσία ή ατελή σχηματισμό ελίκων, σχισμών, και σχισμών του Sylvius. Συνυπάρχει με σημαντική διανοητική καθυστέρηση και επιληπτικές κρίσεις, πρώιμος θάνατος. Βλάβες συνοδές ανωμαλιών του ΚΝΣ περιλαμβάνουν δυσγενεσία μεσολοβίου, μικροκεφαλία, υποπλαστικούς θάλαμους, κεφαλοκήλη. Παχυγυρία (μη λυσσεγκεφαλιδική φλοιώδης δυσπλασία) (Εικ. 1A-4) Ετεροτοπία της φαιάς ουσίας (Εικ.1 A.5-1 A.7) Πεπαχυσμένες έλικες με αβαθείς σχισμές αφορούσες μέρος ή όλο τον εγκέφαλο. Πεπαχυσμένος φλοιός με σχετικά ομαλή συμβολή φαιάς-λευκής ουσίας. Μπορεί να υπάρχουν περιοχές με υψηλό T2 σήμα στη λευκή ουσία (γλοίωση). Ταινιοειδής ετεροτοπία: απεικονίζεται ως ταινία (ες) από ίσης έ- ντασης φαιά ουσία μέσα στην λευκή ουσία του εγκεφάλου (Εικ. 1A.5). Οζώδης ετεροτοπία: απεικονίζεται ως οζίδιο (α) από ίσης έντασης φαιά ουσία κατά μήκος των κοιλιών (Εικ. 1A.6) ή μέσα στην λευκή ουσία του εγκεφάλου (Εικ. 1A.7). Σοβαρή διαταραχή της νευρωνικής μετανάστευσης. Τα κλινικά ευρήματα σχετίζονται με το βαθμό έκτασης της δυσπλασίας. Διαταραχή της νευρωνικής μετανάστευσης (7-22 εβδομάδες κυήσεως) όπου μια συλλογή ή στρώμα από νευρώνες εντοπίζεται μεταξύ των κοιλιών και του εγκεφαλικού φλοιού. Μπορεί να έχει ταινιοειδή ή οζώδη απεικόνιση ίσης έντασης με την φαιά ουσία, μπορεί να είναι ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη. Σχετίζεται με επιληπτικές κρίσεις, σχιζεγκεφαλία. Εικ. 1 A.1 Ημιλοβώδης ολοπροσεγκεφαλία. a, b Εγκάρσια T2WI άρρενος 8 ημερών απεικονίζει συντετηγμένους μετωπιαίους λοβούς και μερικό σχηματισμό της επιμήκους σχισμής οπίσθια.

9 1A Εγκέφαλος 7 Εικ. 1A.2 Διαφραγματοοπτική δυσπλασία Εικ.1A.2b Οβελιαία T1WI απεικονίζει υπο(σύνδρομο De Morsier). a Εγκάρσια T2WI πλασία του οπτικού νεύρου (βέλη). απεικονίζει απουσία του διαφανούς διαφράγματος και τετραγωνισμένα μετωπιαία κέρατα των πλαγίων κοιλιών. Εικ. 1A.3 Λυσεγκεφαλία. Εγκάρσια T2WI άρρενος 2 ημερών απεικονίζει απουσία σχηματισμού ελίκων και σχισμών με αβαθείς σχισμές του Sylvius και απεικόνιση του εγκεφάλου "σχήματος 8". Παθολογικά πεπαχυσμένος φλοιός, ετεροτοπία φαιάς ουσίας με ομαλή συμβολή φαιάς-λευκής ουσίας. Εικ. 1A.4 Παχυγυρία (μη λυσσεγκεφαλιδι- Εικ. 1A.4b Στεφανιαία T2WI απεικονίζει κή φλοιώδης δυσπλασία). a Οβελιαία T1WI πεπαχυσμένο φλοιό με σχετικά ομαλή απεικονίζει πεπαχυσμένες έλικες με αβαθείς συμβoλή φαιάς-λευκής ουσίας. σχισμές αφορούσες μοίρες του εγκεφάλου. Εικ. 1A.5a Ετεροτοπία της φαιάς ουσίας. Ταινιοειδής ετεροτοπία. Στεφανιαία T1WI (βέλη). Εικ. 1A.5b Εγκάρσια T2WI απεικονίζει ταινίες ίσης έντασης ετεροτόπου φαιάς ουσίας μέσα στην λευκή ουσία του εγκεφάλου (βέλη). Εικ. 1 A.6 Ετεροτοπία της φαιάς ουσίας. Οζώδης ετεροτοπία. Εγκάρσια T2WI απεικονίζει οζίδια ίσης έντασης ετεροτόπου φαιάς ουσίας κατά μήκος των πλαγίων κοιλιών. Εικ. 1A.7 Ετεροτοπία της φαιάς ουσίας. Εγκάρσια T2WI απεικονίζει ίσης έντασης ετερότοπο φαιά ουσία μέσα στην λευκή ουσία του αριστερού μετωπιαίου λοβού.

10 8 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Εγκέφαλος Πίνακας 1A.1 (Συνέχεια) Συγγενείς δυσπλασίες εγκεφάλου Νόσος MRΙ Ευρήματα Σχόλια Σχιζεγκεφαλία (διαίρεση εγκεφάλου) (Εικ. 1A.8 1A.9) Ετερόπλευρη ημιμεγαλεγκεφαλία (Εικ. 1A.10) Διαταραχές διάπλασης του μυελικού σωλήνα Δυσπλασία Chiari I (Εικ. 1A.11) Δυσπλασία Chiari II (Arnold-Chiari) (Εικ. 1A.12) Δυσπλασία Chiari III Κεφαλοκήλη (μηνιγγοκήλη ή μηνιγγοεγκεφαλοκήλη) (Εικ. 1A.13) Δυσγενεσία μεσολοβίου (Εικ. 1A.14) (Εικ. 1A.16) Δυσπλασία Dandy-Walker (Εικ. 1A.15) Σχισμή στον εγκέφαλο εκτεινόμενη από την κοιλία έως την φλοιώδη επιφάνεια, επενδυμένη από ετερότοπο φαιά ουσία. Η σχισμή μπορεί να είναι στενή (κλειστό χείλος, Εικ. 1A.8) ή ευρεία (ανοικτό χείλος, Εικ. 1A.9). Οζώδης ή πολυοζώδης περιοχή ετεροτοπίας της φαιάς ουσίας αφορούσα ολόκληρο ή τμήμα ενός εγκεφαλικού ημισφαιρίου με συνοδό διεύρυνση της συστοίχου πλάγιας κοιλίας και του ημισφαιρίου. Οι παρεγκεφαλιδικές αμυγδαλές εκτείνονται περισσότερο των 5mm κάτωθεν του ινιακού τρήματος σε ενήλικες, ή των 6mm σε παιδιά μικρότερα των 10 ετών. Συριγγοϋδρομυελία στο 20 έως 40%. Υδροκέφαλος στο 25%. Βασικό εντύπωμα στο 25%. Σπανιότερη συσχέτιση: Klippel-Foil, ατλαντοϊνιακή συνοστέωση. Μικρός οπίσθιος κρανιακός βόθρος με χασματικό ινιακό τρήμα μέσω του οποίου προβάλλει ένας χαμηλότερα εντοπιζόμενος σκώληκας. Σχετίζεται με μια αυχενομυελώδη συστροφή. Ραμφοειδές ραχιαίο όριο του σκηνιδιακού πετάλου. Μυελομηνιγγοκήλη σχεδόν σε όλους τους ασθενείς. Συνήθεις ο υδροκέφαλος και η συριγγομυελία. Διατεταμένες πλάγιες κοιλίες οπίσθια (κολποκεφαλία). Χαρακτηριστικά του Chiari II, σύν χαμηλή ινιακή ή υψηλή αυχενική εγκεφαλοκήλη. Ελλειμματικοί ανωμαλία του κρανίου διαμέσω της οποίας υπάρχει είτε εγκολεασμός μηνίγγων και ΕΝΥ (μηνιγγοκήλη), ή μηνίγγων, ΕΝΥ, και εγκεφαλικού ιστού (μηνιγγοεγκεφαλοκήλη). Φάσμα παθολογικών καταστάσεων εκτεινόμενων από πλήρη έως μερική απουσία του μεσολοβίου. Ευρέως διαχωρισμένα και παράλληλα προσανατολισμένα μετωπιαία κέρατα και σώματα των πλαγίων κοιλιών, υψηλή θέση της τρίτης κοιλίας σε σχέση με την επιμήκη σχισμή, κολποκεφαλία. Συνυπάρχουν με διαημισφαίριες κύστεις, λιπώματα, και ανωμαλίες όπως Chiari II, ετεροτοπία φαιάς ουσίας, δυσπλασία Dandy- Walker, ολοπροσεγκεφαλία, μονήρης πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία, και κεφαλοκήλη. Απλασία ή σημαντική υποπλασία του σκώληκα, επικοινωνία της τετάρτης κοιλίας με οπισθοπαρεγκεφαλιδική κύστη, διευρυμένος οπίσθιος βόθρος, υψηλή θέση του σκηνιδίου και εγκάρσιοι φλεβώδεις κόλποι. Συνήθης ο υδροκέφαλος. Σχετίζεται με διάφορες ανωμαλίες όπως δυσγενεσία μεσολοβίου, ετεροτοπία της φαιάς ουσίας, σχιζεγκεφαλία, ολοπροσεγκεφαλία, και κεφαλοκήλη. Σχετίζεται με επιληψία, τύφλωση, διανοητική καθυστέρηση και διάφορες ανωμαλίες του ΚΝΣ (π.χ., διαφραγματοοπτική δυσπλασία). Οι κλινικές εκδηλώσεις σχετίζονται με την σοβαρότητα της δυσπλασίας. Ισχαιμία ή προσβολή τμήματος ή βλαστικού στρώματος πριν την δημιουργία του ημισφαίριου. Διαταραχή της νευρωνικής μετανάστευσης σχετιζόμενη με αμαρτωματώδη υπερανάπτυξη του εμπλεκομένου ημισφαιρίου. Εκτοπία της παρεγκεφαλιδικής αμυγδαλής. Η συνηθέστερη ανωμαλία του ΚΝΣ. Δεν σχετίζεται με μυελομηνιγγοκήλη. Πολυσύνθετη ανωμαλία αφορούσα εγκέφαλο, παρεγκεφαλίδα, στέλεχος, νωτιαίο μυελό, κοιλίες, κρανίο και σκληρά μήνιγγα. Αποτυχία των εμβρυϊκών νευρωνικών πτυχών να αναπτυχθούν κατάλληλα με αποτέλεσμα μια αλλοιωμένη διάπλαση, επηρεάζοντας πολλαπλές εντοπίσεις στο ΚΝΣ. Σπάνια ανωμαλία με υψηλή θνησιμότητα. Συγγενής δυσπλασία αφορούσα απουσία του διαχωρισμού του νευροεκτοδέρματος από την επιφάνεια του εκτοδέρματος με αποτέλεσμα εστιακή αποτυχία οστικής δημιουργίας. Η ινιακή εντόπιση είναι συνηθέστερη στο δυτικό ημισφαίριο, η μετωποηθμοϊδική εντόπιση συνηθέστερη στην νοτιοανατολική Ασία. Άλλες εντοπίσεις περιλαμβάνουν βρεγματικό και σφηνοειδές οστό. Μπορεί να είναι απότοκος τραυματισμού ή χειρουργικής επέμβασης. Απουσία ή ατελής σχηματισμός του μεσολοβίου (7-18 εβδομάδες κυήσεως). Νευράξονες οι οποίοι φυσιολογικά πορεύονται από το ένα ημισφαίριο στο άλλο, τώρα είναι ευθυγραμμισμένοι παράλληλα κατά μήκος των έσω τοιχωμάτων των πλαγίων κοιλιών (δεμάτια του Probst). Παθολογική δημιουργία της οροφής της τετάρτης κοιλίας με απουσία ή ατελή σχηματισμό του σκώληκα της παρεγκεφαλίδας.

11 1A Εγκέφαλος 9 Εικ. 1 A.8 Σχιζεγκεφαλία (διαίρεση εγκεφάλου). Στεφανιαία T1WI απεικονίζει μια στενή σχισμή (βέλη) στον εγκέφαλο (τύπου κλειστού χείλους) εκτεινόμενη από την κοιλία έως την φλοιώδη επιφάνεια επενδυμένη από ετερότοπη φαιά ουσία. Εικ. 1A.9 Σχιζεγκεφαλία (διαίρεση εγκεφάλου). Οβελιαία T1WI απεικονίζει μια ευρεία σχισμή στον εγκέφαλο (τύπου ανοικτού χείλους) εκτεινόμενη από την κοιλία έως την φλοιώδη επιφάνεια επενδυμένη από ετερότοπη φαιά ουσία (βέλη). Εικ. 1 A.10 Ετερόπλευρη ημιμεγαλεγκεφαλία. Εγκάρσια T2WI απεικονίζει πολυοζώδη περιοχή ετεροτοπίας της φαιάς ουσίας αφορούσα ένα διευρυμένο αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο με συνοδό διάταση της αριστερής πλάγιας κοιλίας. Εικ. 1A.11 Δυσπλασία Chiari I. Οβελιαία T2WI απεικονίζει την παρεγκεφαλιδική αμυγδαλή εκτεινόμενη 12 mm κάτωθεν του ινιακού τρήματος σε ενήλικα, παριστώντας δυσπλασία Chiari Ι (βέλη). Εικ. 1 A.12 Δυσπλασία Chiari II (ArnoldChiari). Οβελιαία T1WI απεικονίζει ένα μικρό οπίσθιο κρανιακό βόθρο με χαίνων ινιακό τρήμα διαμέσω του οποίου προβάλλει ένας σκώληκας σε χαμηλότερη θέση με συνοδό παρουσία επιμήκους τετάρτης κοιλίας. Παρατηρείται επίσης δυσπλασία του μεσολοβίου και "ραμφοειδής" καλύπτρα. Εικ. 1A.13 Κεφαλοκήλη. Οβελιαία T1WI απεικονίζει ανωμαλία της βρεγματοϊνιακής μοίρας του κρανίου διαμέσω της οποίας υπάρχει εγκολεασμός μηνίγγων, ΕΝΥ, και εγκεφαλικού ιστού (μηνιγγοεγκεφαλοκήλη). Εικ. 1A.14 Δυσγενεσία μεσολοβίου. a Οβελιαία T1WI αναδεικνύει απουσία μεσολοβίου. Εικ. 1A.14b Εγκάρσια T2WI απεικονίζει σημαντικά απομεμακρυσμένα ως και παράλληλα προσανατολισμένα μετωπιαία κέρατα και σώματα των πλαγίων κοιλιών. Εικ. 1 A.15 Δυσπλασία Dandy-Walker. Οβελιαία T1WI απεικονίζει σημαντική υποπλασία του σκώληκα, επικοινωνία της τετάρτης κοιλίας με μια οπισθοπαρεγκεφαλιδική κύστη, διευρυμένο οπίσθιο βόθρο, υψηλή θέση σκηνιδίου και εγκαρσίων φλεβωδών κόλπων.

12 10 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Εγκέφαλος Πίνακας 1A.1 (Συνέχεια) Συγγενείς δυσπλασίες εγκεφάλου Νόσος MRΙ Ευρήματα Σχόλια Παραλλαγή νόσου Dandy-Walker (Εικ. 1A.16) Νόσος Lhermitte- Duclos (Εικ. 1A.17) Ήπια υποπλασία του σκώληκα με επικοινωνία της οπίσθιας κατώτερης μοίρας της τετάρτης κοιλίας με την μεγάλη δεξαμενή. Δεν συνοδεύεται με διεύρυνση του οπίσθιου κρανιακού βόθρου. Ασαφώς αφοριζόμενη ζώνη χαμηλού T1 σήματος, υψηλού T2 σήματος, με ταινιοειδή απεικόνιση και εστιακά πιεστικά φαινόμενα στην παρεγκεφαλίδα. Δεν προσλαμβάνει. Ενίοτε συνοδεύεται από υδροκέφαλο, δυσγενεσία μεσολοβίου, ετεροτοπία φαιάς ουσίας, άλλες ανωμαλίες. Ασυνήθης παρεγκεφαλιδική δυσπλασία με υπερβολική πάχυνση των παρεγκεφαλιδικών φύλλων και αποδιοργανωμένη κυτταρική δομή. Εικ.1A.16 Παραλλαγή Dandy-Walker. Οβελιαία T1WI απεικονίζει ήπια έως μέτρια υποπλασία του σκώληκα με επικοινωνία της οπίσθιας κατώτερη μοίρας της τέταρτης κοιλίας με την μεγάλη δεξαμενή. Δεν συνοδεύεται από διεύρυνση του οπίσθιου κρανιακού βόθρου. Παρατηρείται επίσης δυσγενεσία (μερικός σχηματισμός) μεσολοβίου. Εικ. 1A.17 Νόσος Lhermitte-Duclos. Εγκάρσια T2WI απεικονίζει μια σφαιρική ζώνη με ανομοιογενές υψηλό T2 σήμα, ταινιοειδή απεικόνιση, και εστιακά χωροκατακτητικά φαινόμενα εντοπιζόμενα στο αριστερό παρεγκεφαλιδικό ημισφαίριο (βέλη). Πίνακας 1A.2 Υπερσκηνίδιες ενδοπαρεγχυματικές χωροκατακτητικές βλάβες Νόσος MRΙ Ευρήματα Σχόλια Συγγενείς Ετεροτοπία της φαιάς ουσίας (βλέπε σελ. 6, Εικ. 1A.5-1A.7) Ετερόπλευρη ημιμεγαλεγκεφαλία (βλ. σελ. 8, Εικ. 1A.10) Νεοπλασματικές Αστροκύττωμα (Εικ, 1.A.18-1A.21) Αστροκύττωμα χαμηλού βαθμού κακοήθειας: Εστιακή ή διάχυτη χωροκατακτητική βλάβη, συνήθως εντοπίζεται στην λευκή ουσία, χαμηλής έως ενδιάμεσης έντασης στις Τ1WI και υψηλής στις Τ2WI, με ή χωρίς ήπια πρόσληψη σκιαγραφικού. Ελάχιστα συνοδά χωροκατακτητικά φαινόμενα. Νεανικό Πιλοκυτταρικό Αστροκύττωμα: Υποτύπος: συμπαγής/κυστική εστιακή βλάβη χαμηλής έως ενδιάμεσης έντασης στις Τ1WI και υψηλής έντασης στις Τ2WI, συνήθως με έντονη πρόσληψη σκιαγραφικού. Εντοπίζεται στην παρεγκεφαλίδα, υποθάλαμο, παρά την τρίτη ή τέταρτη κοιλία, στέλεχος. Γλοιωμάτωση εγκεφάλου: Διηθητική βλάβη με ασαφώς αφοριζόμενα όρια και χωροκατακτητικά φαινόμενα εντοπιζομένη στη λευκή ουσία. Χαμηλής έως ενδιάμεσης έντασης σήμα στις Τ1WI και υψηλής στις Τ2WI, συνήθως δεν παρουσιάζει πρόσληψη σκιαγραφικού έως τα τελευταία στάδια της νόσου. Αναπλαστικό Αστροκύττωμα: Συνήθως ακανόνιστα αφοριζόμενη βλάβη εντοπιζομένη στην λευκή ουσία με χαμηλής έως ενδιάμεσης έντασης σήμα στις Τ1WI και υψηλής έντασηςστις Τ2WI, με ή χωρίς πρόσληψη σκιαγραφικού. Αστροκύττωμα χαμηλού βαθμού κακοήθειας: Συνήθως παρουσιάζεται σε παιδιά και ενήλικες (ηλικίας ετών). Όγκοι αποτελούμενοι από καλά διαφοροποιημένα αστροκύτταρα. Συσχέτιση με νευροϊνωμάτωση τύπου 1. Δεκαετής επιβίωση. Μπορεί να καταστούν κακοήθη. Νεανικό πιλοκυτταρικό αστροκύττωμα: Υποτύπος: συνήθης σε παιδιά, κατά κανόνα με ευνοϊκή πρόγνωση εάν εξαιρεθεί ριζικά. Γλοιωμάτωση εγκεφάλου: Διάχυτο διηθητικό αστροκύττωμα με σχετική διατήρηση της υποκείμενης εγκεφαλικής αρχιτεκτονικής. Η απεικόνιση μπορεί να είναι περισσότερο προγνωστική από τον ιστολογικό τύπο. Κατά προσέγγιση διετής επιβίωση. Αναπλαστικό Αστροκύττωμα: Ενδιάμεσο μεταξύ αστροκυττώματος χαμηλού βαθμού κακοήθειας και πολύμορφου γλοιοβλαστώματος. Κατά προσέγγιση διετής επιβίωση.

13 1A Εγκέφαλος 11 Εικ. 1A.18 Αστροκύττωμα χαμηλού βαθμού κακοήθειας. a Εγκάρσια T2WI απεικονίζει μια εστιακή χωροκατακτητική εξεργασία στην αριστερά κροταφοϊνιακή περιοχή, με ανομοιογενές ενδιάμεσης έως υψηλής έντασης σήμα (βέλη). Εικ. 1A.18b Εγκάρσια T1WI με σκιαγραφικό απεικονίζει μικρή ζώνη ήπιας πρόσληψης σκιαγραφικού μόνο από μικρό τμήμα της βλάβης. Εικ. 1A.19 Νεανικό πιλοκυτταρικό αστροκύττωμα, υποτύπος. a Οβελιαία T2WI απεικονίζει μια μικτή εστιακή βλάβη απαρτιζόμενη από συμπαγή και κυστικά στοιχεία δεξιά μετωποβρεγματικά (βέλη). Η συμπαγής μοίρα της βλάβης έχει σήμα ενδιάμεσης έντασης, ενώ η κυστική μοίρα έχει σήμα υψηλής έντασης. Εικ. 1A.19b Οβελιαία T1WI με σκιαγραφικό, απεικονίζει έντονη πρόσληψη σκιαγραφικού από την συμπαγή μοίρα της βλάβης (βέλη). Εικ. 1 A.20 Γλοιωμάτωση εγκεφάλου. a Εγκάρσια T2WI απεικονίζει μια διηθητική βλάβη με ανομοιογενές σήμα υψηλής έντασης, ασαφώς αφοριζόμενα όρια, και χωροκατακτητικά φαινόμενα εντοπιζόμενη στο αριστερό μετωπιαίο λοβό και εκτεινόμενη μέσω του μεσολοβίου στον δεξιό μετωπιαίο λοβό (βέλη). Εικ. 1A.20b Εγκάρσια T1WI με σκιαγραφικό απεικονίζει απουσία πρόσληψης σκιαγραφικού από την νεοπλασία. Εικ. 1A.21 Αναπλαστικό αστροκύττωμα. a Εγκάρσια T2WI απεικονίζει μιά διηθητική βλάβη με ανομοιογενές σήμα υψηλής έντασης, ασαφώς αφοριζόμενα όρια και χωροκατακτητικά φαινόμενα, εντοπιζόμενη δεξιά μετωποβρεγματικά. b Εγκάρσια T1WI με σκιαγραφικό απεικονίζει μερική ανομοιογενή πρόσληψη σκιαγραφικού από την νεοπλασία. a b

14

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Ο εγκέφαλος αρδεύεται από : 1. Τις δύο έσω καρωτίδες και τους κλάδους τους 2. Τις δύο σπονδυλικές αρτηρίες και τους κλάδους τους Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος ΚΝΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Περιβάλλονται και στηρίζονται με τις εγκεφαλικές και νωτιαίες μήνιγγες μεταξύ των οποίων περικλείεται ο υπαραχνοειδής χώρος γεμάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΝΣ (Ι) Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΝΣ (Ι) Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΝΣ (Ι) Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΝΣ) ΚΡΑΝΙΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΣΠ.ΣΤΗΛΗ-ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΝΣ (Κρανίου-Εγκεφάλου) Απλές Ακτινογραφίες Υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΕΡΟΣ Β ΟΙ ΚΟΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΥ

ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΕΡΟΣ Β ΟΙ ΚΟΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΥ ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΕΡΟΣ Β ΟΙ ΚΟΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΥ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟ ΥΓΡΟ Οι κοιλίες του εγκεφάλου είναι οι δύο πλάγιες, η Τρίτη (ή μέση) κοιλία και η τέταρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΡΑΝΙΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΡΑΝΙΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. ΦΕΖΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΡΑΝΙΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Απλή Ακτινογραφία Αξονική Τοµογραφία Βρεγµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 7ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 7ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ Η ΛΕΥΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Η λευκή ουσία συντίθεται από εμύελες νευρικές ίνες διαφόρων διαμέτρων και νευρογλοία Οι νευρικές ίνες κατατάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6ο ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ 6ο ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 6ο ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια διακρίνονται σε δεξιό και αριστερό Διαχωρίζονται μεταξύ τους με μια βαθιά σχισμή, την επιμήκη σχισμή Εντός

Διαβάστε περισσότερα

-ΘΗΛΩΜΑ ΧΟΡΟΕΙΔΟΥΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ -KΟΛΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ -ΜΗΝΙΓΓΕΙΩΜΑ -ΕΠΕΝΔΥΜΩΜΑ -ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ -ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ -ΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ -ΔΕΡΜΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ

-ΘΗΛΩΜΑ ΧΟΡΟΕΙΔΟΥΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ -KΟΛΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ -ΜΗΝΙΓΓΕΙΩΜΑ -ΕΠΕΝΔΥΜΩΜΑ -ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ -ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ -ΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ -ΔΕΡΜΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ -ΘΗΛΩΜΑ ΧΟΡΟΕΙΔΟΥΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ -KΟΛΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ -ΜΗΝΙΓΓΕΙΩΜΑ -ΕΠΕΝΔΥΜΩΜΑ -ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ -ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ -ΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ -ΔΕΡΜΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ -ΛΕΜΦΩΜΑ -ΟΛΙΓΟΔΕΝΔΡΟΓΛΟΙΩΜΑ -ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΟ ΝΕΥΡΟΚΥΤΩΜΑ ΗΛΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οπισθοπεριτοναϊκή θέση Θ12 - Ο4 Δεξιός νεφρός χαμηλότερα από τον αριστερό ΔΕ νεφρός πίσω και κάτω από το ήπαρ/χοληδόχο κύστη ΑΡ νεφρός κάτω και επί

Οπισθοπεριτοναϊκή θέση Θ12 - Ο4 Δεξιός νεφρός χαμηλότερα από τον αριστερό ΔΕ νεφρός πίσω και κάτω από το ήπαρ/χοληδόχο κύστη ΑΡ νεφρός κάτω και επί Οπισθοπεριτοναϊκή θέση Θ12 - Ο4 Δεξιός νεφρός χαμηλότερα από τον αριστερό ΔΕ νεφρός πίσω και κάτω από το ήπαρ/χοληδόχο κύστη ΑΡ νεφρός κάτω και επί τα έσω του σπλήνα Τα επινεφρίδια είναι άνω, πρόσθια και

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος Αναπνευστικό σύστημα (αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική Κατασκευή των Εγκεφαλικών Ηµισφαιρίων

Εσωτερική Κατασκευή των Εγκεφαλικών Ηµισφαιρίων Εσωτερική Κατασκευή των Εγκεφαλικών Ηµισφαιρίων Διάµεσος Εγκέφαλος (Θάλαµος) Ελίζαµπεθ Τζόνσον Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Στο εσωτερικό των ηµισφαιρίων υπάρχου πλάγιες κοιλίες λευκή ουσία Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανατοµία του Εγκεφάλου

Ανατοµία του Εγκεφάλου Ανατοµία του Εγκεφάλου Κύριες Σχισµές & Αύλακες: 1. Η επιµήκης σχισµή 2. Η εγκάρσια σχισµή 3. Η πλάγια σχισµή (του Sylvius) πρόσθιο οριζόντιο κλαδο πρόσθιο ανιόντα κλάδο οπίσθιο κλάδο 4. Κεντρική αύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό νευρικό σύστημα. Το νευρικό σύστημα αποτελείται από ένα κεντρικό και ένα

Κεντρικό νευρικό σύστημα. Το νευρικό σύστημα αποτελείται από ένα κεντρικό και ένα Κεντρικό νευρικό σύστημα. Το νευρικό σύστημα αποτελείται από ένα κεντρικό και ένα περιφερικό τμήμα. Το κεντρικό τμήμα του νευρικού συστήματος ονομάζεται κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) και αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ταξινόμηση κυστικής νόσου του νεφρού 1. Απλή νεφρική κύστη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ B ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ B ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ B ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Ο Εγκέφαλος και ο Νωτιαίος Μυελός περιβάλλονται από (3) τρεις υμένες, τις μήνιγγες : 1. Τη σκληρά μήνιγγα 2. Την αραχνοειδή μήνιγγα

Διαβάστε περισσότερα

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) είναι ένα υγρό το οποίο περιβάλλει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό και είναι υπεύθυνο για την προστασία και τη θρέψη τους. Ο υδροκέφαλος είναι μια παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - ΚΝΣ Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - ΚΝΣ Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014-2015 Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Εγκεφάλου - ΚΝΣ Παναγιώτης Αν. Γεωργούλιας Αν. Καθηγητής Πυρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιάκα Σεμινάρια Παιδιατρικής Νευροχειρουργικής

Μεταπτυχιάκα Σεμινάρια Παιδιατρικής Νευροχειρουργικής Μεταπτυχιάκα Σεμινάρια Παιδιατρικής Νευροχειρουργικής Υπο τη αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικής Νευροχειρουργικής (ESPN) Συντονιστής: Σ. Σγούρος, MD, FRCS(SN) Εισαγωγή Το Νοσοκομείο Παίδων «Μητέρα»

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

AIMOΡΡΑΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ CT ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

AIMOΡΡΑΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ CT ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ AIMOΡΡΑΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ CT ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ Δημουλιά Σοφία, Ζαμπάκης Πέτρος, Βάλσαμος Ανδρέας, Σωτηριάδη Αθανασία, Σπηλιόπουλος Σταύρος, Πέτσας Θεόδωρος, Καλογεροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Α1-Α7 ΑΜΣΣ Μοίρες της ΣΣ Θ1-Θ12 ΘΜΣΣ Ο1-Ο5 ΟΜΣΣ Κόκκυγας Ι1-Ι5 Ιερά μοίρα Υπερηχογράφημα κύησης: Σπονδυλική στήλη εμβρύου Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Κρανίο - Εγκέφαλος ανατομία

Κρανίο - Εγκέφαλος ανατομία Κρανίο - Εγκέφαλος ανατομία Οστά κρανίου από το πλάϊ Μετωπιαίο οστό Βρεγματικό οστό Σφηνοειδές οστό Κροταφικό οστό Ηθμοειδές οστό Άνω γνάθος Ινιακό οστό Κάτω γνάθος Οστά από εμπρός Μετωπιαίο οστό Βρεγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5ο ΜΕΡΟΣ Α ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ 5ο ΜΕΡΟΣ Α ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 5ο ΜΕΡΟΣ Α ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Το στέλεχος του εγκεφάλου υποδιαιρείται σε τρία μέρη: 1. Τον Προμήκη Μυελό 2. Τη Γέφυρα 3. Το Μέσο Εγκέφαλο NEYPOEΠIΣTHMH KAI ΣYMΠEPIΦOPA ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Συνοπτική παρουσίαση διδακτέας ύλης Εισαγωγικές γνώσεις Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας ΚΝΣ - Νευρώνες (μορφολογία, λειτουργία, βασικές ιστοπαθολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση εγκεφάλου με διάχυση (diffusion imaging)

Απεικόνιση εγκεφάλου με διάχυση (diffusion imaging) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Απεικόνιση εγκεφάλου με διάχυση (diffusion imaging) Βασικές αρχές και κλινικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ Ορισμός : Μεσοθωράκιο είναι ο εξωυπεζωκοτικός χώρος που παρεμβάλλεται μεταξύ των πνευμόνων Περιλαμβάνει την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία, το περικάρδιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΕΡΟΣ Α ΑΙΜΑΤΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΕΡΟΣ Α ΑΙΜΑΤΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΕΡΟΣ Α ΑΙΜΑΤΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΑΙΜΑΤΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ Το ΚΝΣ για να λειτουργεί φυσιολογικά χρειάζεται πολύ σταθερό περιβάλλον Η σταθερότητα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιά βλάβη. Περιαγγειακή αποµυελίνωση χωρίς φλεγµονή

Παλαιά βλάβη. Περιαγγειακή αποµυελίνωση χωρίς φλεγµονή Παλαιά βλάβη Περιαγγειακή αποµυελίνωση χωρίς φλεγµονή Απώλεια µυελίνης (LFB/cresyl violet) Μείωση πάχουςαραίωση νευραξόνων (silver stain) αποµυελίνωση και επαναµυελίνωση δντ επανειληµµένα στην ίδια πλάκα

Διαβάστε περισσότερα

1/21/2013. 1, Εγκάρσιο κόλον 2, ήπαρ 3, δε. Νεφρός. 5, αορτή 6, κάτω πόλος αριστερού νεφρού 7, κατιόν κόλον 8, ορθός κοιλιακός μυς

1/21/2013. 1, Εγκάρσιο κόλον 2, ήπαρ 3, δε. Νεφρός. 5, αορτή 6, κάτω πόλος αριστερού νεφρού 7, κατιόν κόλον 8, ορθός κοιλιακός μυς 1, Δεξιός πνεύμων 2, αορτή. 3, αριστερός πνεύμων. 4, αριστερό επιεφρίδιο 5, σπλην 6, σπληνική. 7, Παχύ έντερο. 8, πυλαία φλέβα. 9, ηπατική φλέβα 10, ήπαρ. Κάτω κοίλη φλέβα 2, δεξιός νεφρός 3, κοιλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Απεικονιστική διερεύνηση του πλευριτικού και μεσοπνευμόνιου χώρου Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας κτηνίατρος - ιατρός Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος Ευρωπαϊκού Κολεγίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην τεχνική Προσανατολισμός εικόνων, θέση εξεταζομένου Ορολογία ΥΓ κριτήρια Προετοιμασία ασθενούς Κλινικές εφαρμογές

Εισαγωγή στην τεχνική Προσανατολισμός εικόνων, θέση εξεταζομένου Ορολογία ΥΓ κριτήρια Προετοιμασία ασθενούς Κλινικές εφαρμογές Εισαγωγή στην τεχνική Προσανατολισμός εικόνων, θέση εξεταζομένου Ορολογία ΥΓ κριτήρια Προετοιμασία ασθενούς Κλινικές εφαρμογές Απαιτείται δεξιότητα και εμπειρία, συγχρονισμός κινήσεων χεριού & οφθαλμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ. Δρ Ρούγγας Κων., MD, FEBOph. Δντής Οφθ/κής Κλινικής Νοσ.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ. Δρ Ρούγγας Κων., MD, FEBOph. Δντής Οφθ/κής Κλινικής Νοσ. ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Δρ Ρούγγας Κων., MD, FEBOph Δντής Οφθ/κής Κλινικής Νοσ. «Άγιος Σάββας» 28/9/2010 Κ.Οφ.Κ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γνώσεις ενός Οφθαλμιάτρου

Διαβάστε περισσότερα

κλινική εξέταση οδηγός για Barbara Bates, M.D. ISBN 9780960-372-144-4 Δεύτερη έκδοση Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

κλινική εξέταση οδηγός για Barbara Bates, M.D. ISBN 9780960-372-144-4 Δεύτερη έκδοση Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οδηγός για κλινική εξέταση Δεύτερη έκδοση Barbara Bates, M.D. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων I. Ανδρουλάκη Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θυρεοειδής χόνδρος Κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος ΤΡΑΧΕΙΑ Κρικοειδής χόνδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων στη διάγνωση μαθησιακών και αναπτυξιακών διαταραχών. Φοιτήτρια: Νούσια Αναστασία

Η συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων στη διάγνωση μαθησιακών και αναπτυξιακών διαταραχών. Φοιτήτρια: Νούσια Αναστασία Η συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων στη διάγνωση μαθησιακών και αναπτυξιακών διαταραχών Φοιτήτρια: Νούσια Αναστασία Απεικονιστικές μέθοδοι Οι νευροαπεικονιστικές μέθοδοι εμπίπτουν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κουμανίδου Χρυσούλα Συντονίστρια Διευθύντρια

Κουμανίδου Χρυσούλα Συντονίστρια Διευθύντρια Κουμανίδου Χρυσούλα Συντονίστρια Διευθύντρια Καλοήθη Κακοήθη Συγγενές Φλεγμονώδες Αγγειακό Νεοπλαστικό Διόγκωση Ιστορικό Κλινική εικόνα Ηλικία Εντόπιση Ατελής σύγκλειση τμήματος του θυρεογλωσσικού πόρου

Διαβάστε περισσότερα

Aποµυελινωτικά νοσήµατα Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής

Aποµυελινωτικά νοσήµατα Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Aποµυελινωτικά νοσήµατα Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΣΗ καταστροφή µυελίνης αποκλείονται παθολογικές καταστάσεις από αποτυχία σχηµατισµού µυελίνης (δυσµυελίνωση) ή

Διαβάστε περισσότερα

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ Η παθολογία της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι αρκετά συχνή και αφορά ως επί των πλείστων κακώσεις που οδηγούν σε οξείες ή χρόνιες καταστάσεις. Απλά διαστρέμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Απεικονιστική Διερεύνηση του Πνεύμονα, του Πλευριτικού και του Μεσοπνευμόνιου χώρου Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙA Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙA Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙA Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ ΚΝΣ: πολυσύνθετο σύστηµα πολλές από τις λειτουργίες του αδιευκρίνιστες Πρώτες ανατοµικές µελέτες Αριστοτέλης και Γαληνός

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μουλοπούλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Α. Μουλοπούλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Α. Μουλοπούλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Το σήμα στην Μαγνητική Τομογραφία Τ1 ακολουθία: το λίπος έχει το νερό έχει Τ2 ακολουθία: το νερό έχει Τ1 Τ2

Διαβάστε περισσότερα

Συμπτώματα ενδεικτικά χολολιθίασης Μη ειδικό άλγος στο δεξιό υποχόνδριο Ίκτερος

Συμπτώματα ενδεικτικά χολολιθίασης Μη ειδικό άλγος στο δεξιό υποχόνδριο Ίκτερος Συμπτώματα ενδεικτικά χολολιθίασης Μη ειδικό άλγος στο δεξιό υποχόνδριο Ίκτερος Γρήγορη και ακριβής μέθοδος για τη διάγνωση της λιθιάσεως Η πρόκληση του σημείου Murphy επιτρέπει τη συσχέτιση με την κλινική

Διαβάστε περισσότερα

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες 13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες Σε ασθενείς µε οροαρνητική σπονδυλαρθροπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ζαμπάκης Π.¹,Πατσούρα Μ.¹,Κυριακόπουλος Δ.¹,Δημουλιά Σ.¹,Παναγιωτόπουλος Β. 2,Πέτσας Θ.¹,Καλογεροπούλου Χ.¹

Ζαμπάκης Π.¹,Πατσούρα Μ.¹,Κυριακόπουλος Δ.¹,Δημουλιά Σ.¹,Παναγιωτόπουλος Β. 2,Πέτσας Θ.¹,Καλογεροπούλου Χ.¹ Ζαμπάκης Π.¹,Πατσούρα Μ.¹,Κυριακόπουλος Δ.¹,Δημουλιά Σ.¹,Παναγιωτόπουλος Β. 2,Πέτσας Θ.¹,Καλογεροπούλου Χ.¹ 1:Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών 2:Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική Κατασκευή των Εγκεφαλικών Ηµισφαιρίων. Μεταιχµιακό Σύστηµα

Εσωτερική Κατασκευή των Εγκεφαλικών Ηµισφαιρίων. Μεταιχµιακό Σύστηµα Εσωτερική Κατασκευή των Εγκεφαλικών Ηµισφαιρίων Μεταιχµιακό Σύστηµα Στο εσωτερικό των ηµισφαιρίων υπάρχου πλάγιες κοιλίες λευκή ουσία Βασικά Γάγγλια µεταιχµιακό (στεφανιαίο) σύστηµα διάµεσος εγκέφαλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Αυχενικοί σπόνδυλοι 7 Θωρακικοί σπόνδυλοι 12 Οσφυϊκοί σπόνδυλοι 5 Ιερό οστό 5 συνοστεομένοι σπόνδυλοι Κόκκυγας Φυσιολογικά Κυρτώματα Σ.Σ. Η σπονδυλική στήλη δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ασυνήθεις απεικονιστικές εκδηλώσεις ενδομητρίωσης: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών

Ασυνήθεις απεικονιστικές εκδηλώσεις ενδομητρίωσης: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών Ασυνήθεις απεικονιστικές εκδηλώσεις ενδομητρίωσης: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών Α Εργαστήριο Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, Αρεταίειο Νοσοκομείο Πρέζα Ουρανία, Μπουργιώτη Χάρις, Κουρέας Ανδρέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΗΠΑΤΟΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΗΠΑΤΟΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΗΠΑΤΟΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ Ανάπτυξη ήπατος Ηπατικό εκκόλπωμα: προσεκβολή της ενδοδερματικής επένδυσης του προσθίου εντέρου ανάπτυξη ηπατικών δοκίδων και καταβολών του συστήματος χοληφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΦΩΤΗΣ Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Στόχοι του μαθήματος Αντίληψη της προέλευσης των αρτηριών της κεφαλής και του τραχήλου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΝΙΚΑΣ Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας Νοσοκομείου Παίδων η Αγία Σοφία EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρίας Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ Αρχική διερεύνηση των ασθενών με αιμόπτυση με ακτινογραφία θώρακος, βρογχοσκόπηση και αξονική τομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ανευρύσματα Εγκεφάλου

Ανευρύσματα Εγκεφάλου Ανευρύσματα Εγκεφάλου Το εγκεφαλικό ανεύρυσμα είναι μια παθολογική διάταση σε ένα μέρος του τοιχώματος ενός αγγείου του εγκεφάλου που οφείλεται σε ένα έλλειμμα του μέσου χιτώνα του τοιχώματος του αγγείου.

Διαβάστε περισσότερα

1, Δεξιός πνεύμων 2, αορτή. 3, αριστερός πνεύμων. 4, αριστερό επινεφρίδιο 5, σπλην 6, σπληνική αρτηρία. 7, Παχύ έντερο. 8, πυλαία φλέβα.

1, Δεξιός πνεύμων 2, αορτή. 3, αριστερός πνεύμων. 4, αριστερό επινεφρίδιο 5, σπλην 6, σπληνική αρτηρία. 7, Παχύ έντερο. 8, πυλαία φλέβα. 1, Δεξιός πνεύμων 2, αορτή. 3, αριστερός πνεύμων. 4, αριστερό επινεφρίδιο 5, σπλην 6, σπληνική αρτηρία. 7, Παχύ έντερο. 8, πυλαία φλέβα. 9, ηπατική φλέβα 10, ήπαρ. Κάτω κοίλη φλέβα 2, δεξιός νεφρός 3,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 0009 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ - ΟΣΦΥΟΙΕΡΗ ΜΟΙΡΑ 0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 0009 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ - ΟΣΦΥΟΙΕΡΗ ΜΟΙΡΑ 0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0001 ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 4442 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 0444 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ. 4441 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το Μυοσκελετικό Σύστηµα Δρ. Ε. Τζόνσον Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθήνα 2012 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Α. Τα µέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης.

Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης. Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης. Κωτούλα Αγορίτσα, Ιατρος ακτινολόγος, Επιμελήτρια Β Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, Θεσ/νίκης Τα οστά σχηματίζονται με δύο τρόπους:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΦΥΣΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ Επίκουρος Καθηγητής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΦΥΣΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ Επίκουρος Καθηγητής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΦΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ Επίκουρος Καθηγητής ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΦΥΣΗΣ Επιφυσιοβλάστωµα Επιφυσιοκύττωµα Ογκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΟΓΚΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΟΓΚΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Ο όγκος του εγκεφάλου είναι μια μάζα από μη φυσιολογικά κύτταρα η οποία αναπτύσσεται μέσα η δίπλα από τον εγκέφαλο. Υπάρχουν διάφορα είδη όγκων του εγκεφάλου. Κάποιοι όγκοι είναι καλοήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΝΣ (ΙΙ) Α.Δ.ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΝΣ (ΙΙ) Α.Δ.ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΝΣ (ΙΙ) Α.Δ.ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr Εφαρμογές των απεικονιστικών μεθόδων στο Νευρολογικό άρρωστο Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις Αγγειακές παθήσεις Φλεγμονώδεις παθήσεις Ογκοι Απομυελινωτικά-Νευροεκφυλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

1. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

1. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 1. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 1.1. Νευρικό Σύστημα 1.1.1. Ανατομία του Νευρικού Συστήματος: Το νευρικό σύστημα αποτελείται από ένα κεντρικό και ένα περιφερικό τμήμα (πίνακας 1, σχήμα 1). (α) Το κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ + ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ = Α & Ω ΣΤΗΝ! ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική απεικονιστική μέθοδος) ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΛΟΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση ΚΝΣ (ΙΙΙ) Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr

Απεικόνιση ΚΝΣ (ΙΙΙ) Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr Απεικόνιση ΚΝΣ (ΙΙΙ) Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr Σπονδυλική Στήλη (ΣΣ) και Νωτιαίος Μυελός (ΝΜ) ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΣΣ - ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Απλές ακτινογραφίες Υπολογιστική τομογραφία Μαγνητική τομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

To «πρόσωπο του γιγαντιαίου πάντα» και το. «πρόσωπο του μικροσκοπικού πάντα» στη νόσο του Wilson

To «πρόσωπο του γιγαντιαίου πάντα» και το. «πρόσωπο του μικροσκοπικού πάντα» στη νόσο του Wilson To «πρόσωπο του γιγαντιαίου πάντα» και το «πρόσωπο του μικροσκοπικού πάντα» στη νόσο του Wilson Ζήκου Αναστασία, Μούκα Βασιλική, Μούκα Γεωργία, Κώστα Παρασκευή, Ξύδης Βασίλειος, Αργυροπούλου Ι. Μαρία.

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση των οφθαλμών και Οφθαλμοπληγία ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

Κίνηση των οφθαλμών και Οφθαλμοπληγία ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ Κίνηση των οφθαλμών και Οφθαλμοπληγία ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ Γιατί μιλάμε για συζυγείς κινήσεις των οφθαλμών? Αν τα μάτια δεν παρουσίαζαν «συζυγή», δηλ. σύγχρονη κίνηση θα κινούνταν άσκοπα προς

Διαβάστε περισσότερα

Η Λευκή Ουσία του Νωτιαίου Μυελού

Η Λευκή Ουσία του Νωτιαίου Μυελού Η Λευκή Ουσία του Νωτιαίου Μυελού λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Ανιόντα Δεµάτια του Νωτιαίου Μυελού Ανιόντα Δεµάτια της Πρόσθιας Δέσµης Ανιόντα Δεµάτια της Πλάγιας Δέσµης Ανιόντα Δεµάτια της Οπίσθιας Δέσµης Κατιόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλονωτιαίο υγρό Φυσιολογία

Εγκεφαλονωτιαίο υγρό Φυσιολογία Φυσιολογία Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) είναι διαυγέ, άχρωµο υγρό το οποίο ευρίσκεται στο κοιλιακό σύστηµα του εγκεφάλου και στον υπαραχνοειδή χώρο Για αιώνε θεωρείτο το «ζωτικό πνεύµα» που τροφοδοτούσε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα

Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα Πτυχιακή Εργασία Αξιολόγηση και Θεραπεία της Δυσφαγίας στα πλαίσια της Αφασίας Επόπτης: Χριστοδουλίδης Παύλος Σπουδαστές: Γώρου Ουρανία Καπουνάς Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Γυναίκα με χρόνιες ρινικές εκκρίσεις και αίσθημα πίεσης στο γναθιαίο κόλπο Παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δεν συνιστάται ακτινογραφία σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου Η αξονική τομογραφία είναι η πιο κατάλληλη εξέταση επειδή τι συμβαίνει στον εγκέφαλο είναι

Δεν συνιστάται ακτινογραφία σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου Η αξονική τομογραφία είναι η πιο κατάλληλη εξέταση επειδή τι συμβαίνει στον εγκέφαλο είναι Τραύμα κεφαλής Δεν συνιστάται ακτινογραφία σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου Η αξονική τομογραφία είναι η πιο κατάλληλη εξέταση επειδή τι συμβαίνει στον εγκέφαλο είναι πιο σημαντικό από το τραύμα στα οστά του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Μ. ΠΑΥΛΙ ΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Μ. ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Μ. ΠΑΥΛΙ ΗΣ Hράκλειο, εκέμβριος 2011 ΤΥΠΟΙ ΙΣΤΩΝ 1. Eπιθηλιακός Πολυεδρικά κύτταρα που είναι πάρα πολύ στενά συνδεδεμένα και φέρουν ελάχιστη μεσοκυττάρια ουσία 2. Συνδετικός Κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιακή Οστεοπαθητική

Κρανιακή Οστεοπαθητική Κρανιακή Οστεοπαθητική ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Dr. Sutherland Ο Dr. Sutherland (1873 1954), πατέρας της Κρανιακής Οστεοπαθητικής, παρατήρησε την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΕΜΠΡΟΣ ΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΠΙΣΩ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ Η πνευμονική αρτηρία (pulmonary trunk) εκφύεται από τον αρτηριακό κώνο της δεξιάς κοιλίας. Έχει κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Στέφανος Φοινίτσης - Αορτίτις Απεικόνιση 31 Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Λέκτορας Α.Π.Θ. Η αορτίτιδα ορίζεται ως φλεγμονή του τοιχώματος της αορτής. Αιτιολογικά ταξινομείται σε δύο μεγάλες ομάδες:

Διαβάστε περισσότερα

Γκιζάς Β. Χρήστος, Σβάρνα Ευγενία, Μούκα Βασιλική, Αργυροπούλου Ι. Μαρία

Γκιζάς Β. Χρήστος, Σβάρνα Ευγενία, Μούκα Βασιλική, Αργυροπούλου Ι. Μαρία ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ: CT ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Γκιζάς Β. Χρήστος, Σβάρνα Ευγενία, Μούκα Βασιλική, Αργυροπούλου Ι. Μαρία Τμήμα Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο νευρικό σύστηµα

Αυτόνοµο νευρικό σύστηµα Αυτόνοµο νευρικό σύστηµα Το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα νευρώνει όργανα των οποίων οι λειτουργία δεν εξαρτάται από την θέλησή µας, όπως είναι η καρδιά, οι λείοι µύεςτωναγγείωνκαιτωνσπλάχνωνκαιοιαδένες. Xωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Παπαϊωάννου, MD, PhD Παιδοακτινολόγος Διευθύντρια Τμήματος Παιδοακτινολογίας Νοσοκομείο «Μητέρα», Όμιλος «Υγεία» Αθήνα

Γεωργία Παπαϊωάννου, MD, PhD Παιδοακτινολόγος Διευθύντρια Τμήματος Παιδοακτινολογίας Νοσοκομείο «Μητέρα», Όμιλος «Υγεία» Αθήνα Γεωργία Παπαϊωάννου, MD, PhD Παιδοακτινολόγος Διευθύντρια Τμήματος Παιδοακτινολογίας Νοσοκομείο «Μητέρα», Όμιλος «Υγεία» Αθήνα Σημαντική συμπληρωματική μέθοδος στο προγεννητικό υπερηχογράφημα (ΥΗ), που

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤC99m-TETROFOSMIN Γεωργοσοπούλου Μ, Λύρα Σ, Χατζηλύρα Π Γεωργούντζος Β, Παππάς, Μανδάλου Α, Τσουρούλας Μ, Στριγγάρης Κ, Βλάχος Λ Εργ. Ακτινολογίας Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 101 ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Βασίλειος Μανιάτης Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης - Απεικονιστής Συνεργάτης Διαγνωστικού Κέντρου ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ- Μαγνητική Τομογραφία Η εξέλιξη της Μαγνητικής Τομογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος Τιπεριλαμβάνει; Ρινική κοιλότητα Φάρυγγας Λάρυγγας Τραχεία Βρογχιόλια Βρόγχοι Κυψελίδες Όριοανώτερου κατώτερουασ Φωνητικές χορδές Λάρυγγας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο. Το νευρικό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο. Το νευρικό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο Το νευρικό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Το νευρικό σύστημα Ρυθμίζει τις λειτουργίες των άλλων οργάνων και τις συντονίζει ανάλογα με Τα εξωτερικά και Τα εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π. ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΙΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ (WHO I) ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ (WHO II) ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ (ΝΕΤς) ΓΑΣΤΡΟΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟΙ ΝΕΤς Νέες περιπτώσεις : 5/100.000/έτος Συχνότητα :

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1. Θεραπευτικές αρχές στην Oγκολογία. 2. Βασικές αρχές Φυσικής. 3. Επιλογή του θεραπευτικού µηχανήµατος και της τεχνικής

Περιεχόµενα. 1. Θεραπευτικές αρχές στην Oγκολογία. 2. Βασικές αρχές Φυσικής. 3. Επιλογή του θεραπευτικού µηχανήµατος και της τεχνικής Περιεχόµενα 1. Θεραπευτικές αρχές στην Oγκολογία 1.1. O ογκολογικός ασθενής... 17 1.2. Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στην αντινεοπλασµατική αγωγή... 21 1.3. ιαγνωστική και θεραπευτική στρατηγική... 23 2.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί:

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφαγγεία, τη λέμφο και τους λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι δομές που αποτελούνται από εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού, το λεμφικό

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα. Άντρες Γυναίκες 5 1. Νεαρής και μέσης ηλικίας

Συχνότητα. Άντρες Γυναίκες 5 1. Νεαρής και μέσης ηλικίας Η αιτιολογία της πάθησης είναι άγνωστη, αν και έχει μεγάλη σχέση με το κάπνισμα καθώς το 90% των ασθενών είναι ενεργείς καπνιστές Συχνότητα Άντρες Γυναίκες 5 1 Νεαρής και μέσης ηλικίας Στο 60% των περιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Ήπατος Σπληνός - Γαστρεντερικού Συστήματος

Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Ήπατος Σπληνός - Γαστρεντερικού Συστήματος Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014-2015 Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Ήπατος Σπληνός - Γαστρεντερικού Συστήματος Παναγιώτης Αν. Γεωργούλιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ) Τούλας Παναγιώτης, Πούλου Λουκία, Βελονάκης Γεώργιος, Καλπαξή Αγγελική, Μισιχρόνη Ιωάννα, Κελέκης Δημήτριος Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της μαγνητικής φασματοσκοπίας

Η συμβολή της μαγνητικής φασματοσκοπίας Η συμβολή της μαγνητικής φασματοσκοπίας στην διάγνωση άτυπων μηνιγγιωμάτων Ζήκου Αναστασία, Μούκα Βασιλική, Γκόγκος Βασίλειος, Αστρακάς Λουκάς, Αργυροπούλου Ι. Μαρία. Εργαστήριο Κλινικής Ακτινολογίας και

Διαβάστε περισσότερα