Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD"

Transcript

1 (1) (GR) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD Οδηγίες χρήσης DAV-DZ340/DAV-DZ740

2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προσοχή Η χρήση οπτικών οργάνων με το παρόν προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο για τα μάτια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους, όπως βιβλιοθήκες ή εντοιχισμένα έπιπλα. Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, μην καλύπτετε το άνοιγμα εξαερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ. Μην τοποθετείτε πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή. Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφήνετε να στάξουν υγρά ή πιτσιλιές στη συσκευή και μην τοποθετείτε δοχεία που περιέχουν υγρά, όπως για παράδειγμα ανθοδοχεία, επάνω στη συσκευή. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τη συσκευή με εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά, κ.λπ. Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς, η συσκευή πρέπει να στερεωθεί καλά στο δάπεδο/τοίχο, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Μόνο για εσωτερική χρήση. Η συσκευή αυτή έχει ταξινομηθεί ως προϊόν λέιζερ, κλάσης 1 (CLASS 1 LASER). Η σήμανση αυτή βρίσκεται στο πίσω εξωτερικό μέρος της συσκευής. Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα διακομιδής) Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από τη μη ενδεδειγμένη διάθεση αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία διακομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Απόρριψη μπαταριών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα διακομιδής) Αυτό το σύμβολο στην μπαταρία ή στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται, αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτών των μπαταριών, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος ως αποβλήτου. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία, για λόγους ασφαλείας, απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων, πρέπει να έχουν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, η εν λόγω μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Για να διασφαλίσετε το σωστό χειρισμό της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν, στο τέλος της διάρκειας ζωής του, στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για όλες τις άλλες μπαταρίες ανατρέξτε στην ενότητα που αφορά την ασφαλή αφαίρεση της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μπαταριών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία διακομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. για τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες αφορούν τον εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες εφαρμόζονται οι οδηγίες της ΕΕ. Κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και την ασφάλεια του προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Για θέματα σέρβις ή εγγύησης, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά έγγραφα σέρβις και εγγύησης. 2 EL

3 Προφυλάξεις Πηγές τροφοδοσίας ισχύος Η μονάδα δεν είναι αποσυνδεδεμένη από την κεντρική παροχή ρεύματος εφόσον είναι συνδεδεμένη σε μια πρίζα ρεύματος, ακόμα και αν η ίδια η μονάδα είναι απενεργοποιημένη. Καθώς η μονάδα συνδέεται με την κεντρική παροχή ρεύματος μέσω του κύριου βύσματος, συνδέστε την σε μια πρίζα ρεύματος με εύκολη πρόσβαση. Αν παρατηρήσετε κάποια ανωμαλία στη μονάδα, αποσυνδέστε αμέσως το κύριο βύσμα από την πρίζα ρεύματος. Πνευματικά δικαιώματα Το σύστημα διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμοστικό αποκωδικοποιητή μήτρας περιφερειακού ήχου Dolby* Digital και Dolby Pro Logic το Σύστημα DTS** Digital Surround. * Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Dolby Laboratories.Τα Dolby, Pro Logic και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. ** Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας, σύμφωνα με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. #: 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535 & και άλλα κατοχυρωμένα ή εκκρεμή διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. ή διεθνώς. Το DTS και το Σύμβολο είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και το DTS Digital Surround και τα λογότυπα DTS είναι εμπορικά σήματα της DTS, Inc. Στο προϊόν περιλαμβάνεται λογισμικό. DTS, Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Το σύστημα διαθέτει τεχνολογία High-Definition Multimedia Interface (HDMI TM ).Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Τα λογότυπα "DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, DVD VIDEO και CD είναι εμπορικά σήματα. Το BRAVIA είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation. Το PLAYSTATION είναι εμπορικό σήμα της Sony Computer Entertainment Inc. Τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατόπιν αδείας της Fraunhofer IIS and Thomson. Το Windows Media είναι είτε κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα είτε εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Το προϊόν αυτό περιέχει τεχνολογία που διέπεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Απαγορεύεται η χρήση ή η διανομή της εν λόγω τεχνολογίας εκτός του προϊόντος χωρίς την κατάλληλη άδεια χρήσης της Microsoft. Σχετικά με την MPEG-4 Visual ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-4 VISUAL ( MPEG-4 VIDEO ), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΕΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ MPEG-4. ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, LLC. ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων. Σχετικά με τις Οδηγίες χρήσης Οι οδηγίες του εγχειριδίου Οδηγίες χρήσης περιγράφουν τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά της μονάδας, αν έχουν το ίδιο ή παρόμοιο όνομα με εκείνα του τηλεχειριστηρίου. Τα στοιχεία του Μενού Ελέγχου ενδέχεται να ποικίλλουν, ανάλογα με την περιοχή. Ο όρος DVD μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γενικός όρος για τα DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R και DVD- RW/DVD-R. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τα μενού είναι υπογραμμισμένη. 3 EL

4 Πίνακας περιεχομένων Προφυλάξεις...3 Σχετικά με τις Οδηγίες χρήσης...3 Δίσκοι/αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής σε συσκευή USB...5 Περιεχόμενα συσκευασίας...9 Ευρετήριο εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου...10 Οδηγός για το Μενού Ελέγχου...14 Ξεκινώντας Βήμα 1: Εγκατάσταση του συστήματος Βήμα 2: Σύνδεση του συστήματος Βήμα 3: Ρύθμιση του συστήματος Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή δίσκου...28 Αναπαραγωγή αρχείων από δίσκο/ συσκευή USB...28 Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής...30 Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής...34 Εμφάνιση πληροφοριών δίσκου/ συσκευής USB...37 Η εμπειρία ήχου/βίντεο του συνδεδεμένου εξαρτήματος...39 Ραδιοφωνικός δέκτης Προσυντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών...40 Ακρόαση ραδιοφώνου...40 Χρήση συστήματος δεδομένων ραδιοφώνου (RDS)...41 Ηχητικό εφέ Επιλογή του κατάλληλου εφέ για την πηγή...42 Χρήσιμες λειτουργίες Χρήση της λειτουργίας Ρυθμιστικό για HDMI για BRAVIA Sync...43 Μεταφορά τραγουδιών σε συσκευή USB...45 Χρήση του χρονοδιακόπτη ύπνου...48 Ρύθμιση της καθυστέρησης ανάμεσα στην εικόνα και στον ήχο...48 Εμπειρία ήχου εκπομπής multiplex...49 Αλλαγή της στάθμης εισόδου του ήχου των συνδεδεμένων εξαρτημάτων...49 Ρυθμίσεις Αλλαγή φωτεινότητας της εμπρός οθόνης ενδείξεων...50 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης...50 Επανεκτέλεση Γρήγορης εγκατάστασης...50 Αυτόματη ρύθμιση του συστήματος σε κατάσταση αναμονής Πιο σύνθετες ρυθμίσεις...51 Πρόσθετες πληροφορίες Προφυλάξεις...57 Αντιμετώπιση προβλημάτων...59 Τεχνικά χαρακτηριστικά...66 Ευρετήριο EL

5 Δίσκοι/αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής σε συσκευή USB Τύπος Λογότυπο δίσκου Χαρακτηριστικά Εικονίδιο DVD VIDEO DVD VIDEO DVD-R/DVD-RW σε φορμά DVD VIDEO ή λειτουργία βίντεο DVD+R/DVD+RW σε φορμά DVD VIDEO DVD VIDEO σε λειτουργία VR (εγγραφή βίντεο) DVD-R/DVD-RW σε λειτουργία VR (εγγραφή βίντεο) (εκτός από DVD-R DL) ΒΙΝΤΕΟ CD ΒΙΝΤΕΟ CD (δίσκοι έκδοσης 1.1 και 2.0) Super VCD CD-R/CD-RW/CD-ROM σε φορμά βίντεο CD ή Super VCD CD CD ήχου CD-R/CD-RW σε φορμά CD ήχου CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ CD-R/CD-RW/CD-ROM σε φορμά CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που περιέχει τα ακόλουθα είδη αρχείων και συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO ) Επίπεδο 1/Επίπεδο 2 ή Joliet (μορφή με επέκταση): ΑρχείαMP3 2)3) Αρχεία εικόνας JPEG 4) Αρχεία βίντεο Xvid/MPEG4 DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/ DVD+RW σε φορμά DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που περιέχει τα ακόλουθα είδη αρχείων και συμμορφώνεται με το UDF (Universal Disk Format): ΑρχείαMP3 2)3) Αρχεία εικόνας JPEG 4) Αρχεία βίντεο Xvid/MPEG4 Συσκευή USB Συσκευή USB που περιέχει τα ακόλουθα είδη αρχείων: Αρχεία MP3 2)3) ή WMA/AAC αρχεία 3) Αρχεία εικόνας JPEG 4) Αρχεία βίντεο Xvid/MPEG4 5 EL

6 1) Λογική μορφή αρχείων και φακέλων σε CD-ROM, που προσδιορίζεται από τον ISO (International Organization for Standardization - Διεθνής οργανισμός τυποποίησης). 2) Η MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) είναι μια τυπική μορφή για συμπιεσμένα αρχεία ήχου που προσδιορίζεται από τον ISO/MPEG. Τα αρχεία MP3 πρέπει να έχουν τη μορφή MPEG1 Audio Layer 3. 3) Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων (Διαχείριση ψηφιακών δεδομένων) από το σύστημα. 4) Τα αρχεία εικόνας JPEG πρέπει να συμμορφώνονται με τη μορφή αρχείου εικόνας DCF. (DCF Κανόνας σχεδίασης για σύστημα αρχείων κάμερας : Τα πρότυπα εικόνας για τις ψηφιακές κάμερες διέπονται από την Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).) Σημειώσεις για τους δίσκους Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή δίσκων που συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD). Οι δίσκοι DualDisc και ορισμένοι δίσκοι μουσικής που έχουν κωδικοποιηθεί με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD). Επομένως, οι εν λόγω δίσκοι ίσως να μην είναι συμβατοί με αυτό το προϊόν. Παράδειγμα δίσκων οι οποίοι δεν είναι δυνατό να αναπαραχθούν από το σύστημα Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή από το σύστημα των εξής δίσκων: CD-ROM/CD-R/CD-RW πέραν όσων έχουν εγγραφεί στα φορμά που αναφέρονται στη σελίδα 5 CD-ROM εγγεγραμμένο σε φορμά CD ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Τμήμα δεδομένων του CD-Extra Δίσκος CD Graphics DVD ήχου Super Audio CD CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που δεν περιέχουν αρχεία MP3, αρχεία εικόνας JPEG, αρχεία βίντεο Xvid ή αρχεία βίντεο MPEG4 CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που έχουν δημιουργηθεί σε φορμά Packet Write DVD-RAM Δίσκος Blu-ray Επίσης, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή από το σύστημα των εξής δίσκων: DVD ΒΙΝΤΕΟ με διαφορετικό κωδικό περιοχής (σελίδα 7) Δίσκοι που δεν έχουν το τυπικό σχήμα (π.χ. κάρτα, καρδιά) Δίσκοι με χαρτιά ή αυτοκόλλητα επάνω τους Δίσκοι με κολλητικές ταινίες ή υπολείμματα κολλητικής ταινίας. Σημειώσεις για τα CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δίσκοι CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW δεν είναι δυνατό να αναπαραχθούν σε αυτό το σύστημα, λόγω της ποιότητας εγγραφής ή της φυσικής κατάστασης του δίσκου, των χαρακτηριστικών της συσκευής εγγραφής και του λογισμικού συγγραφής. Δεν θα γίνει αναπαραγωγή του δίσκου, αν ο δίσκος δεν έχει οριστικοποιηθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής. Έχετε υπόψη ότι ορισμένες λειτουργίες αναπαραγωγής ίσως να μην λειτουργούν με κάποιους δίσκους DVD+RW/DVD+R, ακόμα και αν έχει γίνει σωστά η οριστικοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, προβάλλετε το δίσκο με κανονική αναπαραγωγή. Επίσης, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων δίσκων CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που έχουν δημιουργηθεί σε φορμά Packet Write. 6 EL

7 Σημειώσεις για τα CD πολλαπλών περιόδων λειτουργίας (Multi Session CD) Αυτό το σύστημα μπορεί να αναπαράγει CD πολλαπλών περιόδων λειτουργίας (Multi Session CD), όταν στην πρώτη περίοδο λειτουργίας περιλαμβάνεται κάποιο αρχείο MP3. Επόμενα αρχεία MP3 που έχουν εγγραφεί σε μεταγενέστερες περιόδους λειτουργίας μπορούν επίσης να αναπαραχθούν. Αυτό το σύστημα μπορεί να αναπαράγει CD πολλαπλών περιόδων λειτουργίας (Multi Session CD), όταν στην πρώτη περίοδο λειτουργίας περιλαμβάνεται κάποιο αρχείο εικόνας JPEG. Επόμενα αρχεία εικόνας JPEG που έχουν εγγραφεί σε μεταγενέστερες περιόδους λειτουργίας μπορούν επίσης να αναπαραχθούν. Αν στην πρώτη περίοδο λειτουργίας έχουν εγγραφεί αρχεία MP3 και αρχεία εικόνας JPEG σε φορμά CD μουσικής ή βίντεο CD, αναπαράγεται μόνο η πρώτη περίοδος λειτουργίας. Κωδικός περιοχής Στο πίσω μέρος της μονάδας είναι τυπωμένος ένας κωδικός περιοχής του συστήματος. Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο των DVD που φέρουν τον ίδιο κωδικό περιοχής. ALL Είναι επίσης δυνατή η αναπαραγωγή στο σύστημα DVD VIDEO με τη σήμανση. Αν προσπαθήσετε να αναπαραγάγετε οποιοδήποτε άλλο DVD VIDEO, θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα [Η αναπαραγωγή απαγορεύεται λόγω περιορισμού ζώνης περιοχής.]. Ανάλογα με το DVD VIDEO, ίσως να μην εμφανιστεί ένδειξη κωδικού περιοχής, ακόμα και αν δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του DVD VIDEO λόγω περιορισμών περιοχής. Σημειώσεις για τις λειτουργίες αναπαραγωγής ενός DVD ή ΒΙΝΤΕΟ CD Ορισμένες λειτουργίες αναπαραγωγής ενός DVD ή ΒΙΝΤΕΟ CD ενδέχεται να έχουν οριστεί σκόπιμα από τους κατασκευαστές του λογισμικού. Εφόσον αυτό το σύστημα αναπαραγάγει ένα DVD ή ΒΙΝΤΕΟ CD σύμφωνα με τα περιεχόμενα δίσκου που έχουν σχεδιάσει οι κατασκευαστές λογισμικού, ορισμένες δυνατότητες αναπαραγωγής ίσως να μην είναι διαθέσιμες. Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας του DVD ή του ΒΙΝΤΕΟ CD. Σημειώσεις για τα αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει έως 200 φακέλους, συμπεριλαμβανομένων των άλμπουμ (φακέλων) που δεν περιέχουν αρχεία ήχου, αρχεία εικόνας JPEG ή αρχεία βίντεο. Όταν υπάρχουν περισσότεροι από 200 φάκελοι στο CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/συσκευήUSB ή περισσότερα από 150 αρχεία σε ένα φάκελο, οι φάκελοι/αρχεία που αναγνωρίζονται από το σύστημα διαφέρουν, ανάλογα με τη διαμόρφωση του φακέλου. Είναι δυνατή η αναπαραγωγή από το σύστημα των εξής αρχείων: Αρχείο Αρχείο MP3 WMA Αρχείο* AAC Αρχείο* Αρχείο εικόνας JPEG Xvid αρχείο βίντεο MPEG4 αρχείο βίντεο Επέκταση αρχείου.mp3.wma.m4a.jpg ή.jpeg.avi.mp4 ή.m4v * Μόνο σε συσκευή USB. Το σύστημα θα επιχειρήσει να αναπαραγάγει οποιαδήποτε δεδομένα έχουν τις παραπάνω επεκτάσεις, ακόμα και αν έχουν τη μορφή MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG4. Η αναπαραγωγή αυτών των δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ένα δυνατό ήχο που θα μπορούσε να καταστρέψει το σύστημα των ηχείων. 7 EL

8 Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ενδέχεται να αυξηθεί ο χρόνος που απαιτείται μέχρι την έναρξη της αναπαραγωγής: όταν γίνεται εγγραφή CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/συσκευήςUSB με περίπλοκη δενδρική δομή. όταν έχουν μόλις αναπαραχθεί αρχεία ήχου, αρχεία εικόνας JPEG ή αρχεία βίντεο που βρίσκονται σε άλλον φάκελο. Ανάλογα με τη μορφή αρχείων, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/συσκευώνUSB από το σύστημα. Το σύστημα μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία σε βάθος μέχρι 8 φακέλων. Το σύστημα ίσως να μην είναι σε θέση να αναπαραγάγει ένα αρχείο ήχου, ένα αρχείο εικόνας JPEG ή ένα αρχείο βίντεο, ανάλογα με τον τύπο του αρχείου. Τα αρχεία που έχουν εγγραφεί σε συσκευές, όπως οι υπολογιστές, ίσως να μην αναπαραχθούν με τη σειρά με την οποία εγγράφηκαν. Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία ήχου, αρχεία εικόνας JPEG ή αρχεία βίντεο παρακάμπτονται. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση όσον αφορά τη συμβατότητα όλου του λογισμικού κωδικοποίησης/ εγγραφής, των συσκευών εγγραφής και των πολυμέσων εγγραφής με το MP3/WMA/AAC. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση όσον αφορά τη συμβατότητα όλου του λογισμικού κωδικοποίησης/ εγγραφής, των συσκευών εγγραφής και των πολυμέσων εγγραφής με το MPEG4. Ίσως να μην είναι δυνατή η τήρηση της σειράς αναπαραγωγής, ανάλογα με το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του αρχείου ήχου, του αρχείου εικόνας JPEG ή του αρχείου βίντεο, ή αν υπάρχουν περισσότεροι από 200 φάκελοι ή περισσότερα από 150 αρχεία σε κάθε φάκελο. Σημειώσεις για τις συσκευές USB Αυτό το σύστημα υποστηρίζει συσκευές Mass Storage Class (MSC). Δεν παρέχεται καμία εγγύηση όσον αφορά τη λειτουργία αυτού του συστήματος με όλες τις συσκευές ή μνήμες USB. Παρόλο που υπάρχει ποικιλία σύνθετων λειτουργιών για τις συσκευές USB, τα περιεχόμενα με δυνατότητα αναπαραγωγής των συσκευών USB που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα είναι μόνο μουσική, φωτογραφίες και βίντεο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής USB. Όταν εισάγεται μια συσκευή USB, το σύστημα διαβάζει όλα τα αρχεία της συσκευής USB. Αν υπάρχουν πολλοί φάκελοι ή αρχεία στη συσκευή USB, ίσως χρειαστεί αρκετή ώρα για να ολοκληρωθεί η ανάγνωση της συσκευής USB. Μην συνδέετε το σύστημα και μια συσκευή USB μέσω διανομέα USB. Με ορισμένες συσκευές USB, ίσως να υπάρξει καθυστέρηση πριν από την εκτέλεση κάποιας λειτουργίας από το σύστημα. Η σειρά αναπαραγωγής του συστήματος ενδέχεται να διαφέρει από τη σειρά αναπαραγωγής της συνδεδεμένης συσκευής USB. Πριν να αφαιρέσετε μια συσκευή USB, να απενεργοποιείτε πάντα το σύστημα. Η αφαίρεση της συσκευής USB ενώ είναι ενεργοποιημένο το σύστημα ενδέχεται να καταστρέψει τα δεδομένα της συσκευής USB. Πριν να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αρχεία με ιούς στη συσκευή USB. 8 EL

9 Περιεχόμενα συσκευασίας Κύρια μονάδα Συσκευασίες ηχείων DAV-DZ340 DAV-DZ740 Καλώδια ηχείου (1 σετ) (κόκκινο/λευκό/πράσινο/ γκρι/μπλε) Μαξιλαράκια (1 σετ) Εξαρτήματα συναρμολόγησης ηχείου για τα ψηλά ηχεία Για το μοντέλο DAV-DZ740 (2) (2) (2) (4) Αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο (1) Ενσύρματη κεραία FM (1) Μπαταρίες R6 (μέγεθος AA) (2) Οδηγίες χρήσης Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης ηχείων (DAV-DZ740 μόνο) ή 9 EL

10 Ευρετήριο εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες που υποδεικνύονται στις παρενθέσεις. Εμπρός όψη REC TO USB A Υποδοχή δίσκου B Αισθητήρας τηλεχειρισμού Λαμβάνει το σήμα του τηλεχειριστηρίου. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, έχετέ το στραμμένο προς τα εδώ. C Εμπρός οθόνη ενδείξεων D Ενδεικτική λυχνία ισχύος (DAV-DZ740 μόνο) Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένο το σύστημα. E Στοιχείο ελέγχου VOLUME Ρυθμίζει την ένταση ήχου του συστήματος. F REC TO USB (σελίδα 45) Μεταφέρει κομμάτια/αρχεία MP3/ προγράμματα ραδιοφώνου σε μια συσκευή USB. Ανάβει κατά τη μεταφορά κομματιών/ αρχείων MP3/ προγραμμάτων ραδιοφώνου. G Θύρα (USB) (σελίδα 28) Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας συσκευής USB. H FUNCTION Επιλέγει την πηγή αναπαραγωγής. I Κουμπιά λειτουργίας αναπαραγωγής Z (άνοιγμα/κλείσιμο) Ανοίγει ή κλείνει την υποδοχή δίσκου. N (αναπαραγωγή) Εκκινεί ή επανεκκινεί την αναπαραγωγή. x (διακοπή) Διακόπτει την αναπαραγωγή και απομνημονεύει το σημείο διακοπής (σημείο συνέχισης)../> (προηγούμενο/επόμενο) Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή αρχείο. J "/1 (ενεργοποίηση/αναμονή) Ενεργοποιεί τη μονάδα ή την θέτει σε κατάσταση αναμονής. 10 EL

11 Πίσω όψη COAXIAL 75 FM DIGITAL IN ARC ANTENNA EURO AV OUTPUT(TO TV) SUR R SUR L SPEAKERS SUBWOOFER CENTER FRONT R FRONT L SPEAKERS OPTICAL TV OUT A Υποδοχές SPEAKERS (σελίδα 20) B Υποδοχή TV (DIGITAL IN OPTICAL) (σελίδα 21) C Υποδοχή ANTENNA (COAXIAL 75Ω FM) (σελίδα 23) D Υποδοχή EURO AV T OUTPUT (TO TV) (σελίδα 21) E Υποδοχή HDMI OUT (σελίδα 21) 11 EL

12 Τηλεχειριστήριο THEATRE BRAVIA Sync DVD/CD 4 FM 5 USB 6 TV AUDIO IN FUNCTION 7 TIME/ TEXT CLEAR AUDIO DVD TOP MENU ONE-TOUCH PLAY TV 8 9 SOUND MODE 0 SUBTITLE SYSTEM MENU TV INPUT ANGLE D.TUNING MEM SEL DVD MENU MUTING 1 2,3 B Τα ακόλουθα κουμπιά έχουν ασπρόμαυρες ετικέτες κειμένου: Κουμπιά επιλογής λειτουργίας (σελίδες 28, 39, 40) Επιλέξτε την πηγή αναπαραγωγής. Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα, όταν πιέζετε το κουμπί επιλογής λειτουργίας ενώ είναι το σύστημα απενεργοποιημένο. DVD/CD FM USB TV 7 VOLUME 4 FUNCTION Επιλέγει τις λειτουργίες σε σειρά. 6 RETURN PRESET TUNING SHIFT Τα κουμπιά αριθμός 5/AUDIO IN, VOLUME +, AUDIO και N έχουν μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ανάγλυφη κουκκίδα κατά το χειρισμό του τηλεχειριστηρίου. A THEATRE (σελίδα 43) DISPLAY PRESET TUNING 5 Μεταβαίνει αυτόματα στη βέλτιστη λειτουργία βίντεο για την παρακολούθηση ταινιών. Ανάλογα με την τηλεόραση, αυτή η λειτουργία ίσως να μην είναι διαθέσιμη. ONE-TOUCH PLAY (σελίδα 43) Ενεργοποιεί την αναπαραγωγή με ένα άγγιγμα. TV "/1 (ενεργοποίηση/αναμονή)* Ενεργοποιεί την τηλεόραση ή τη θέτει σε κατάσταση αναμονής. "/1 (ενεργοποίηση/αναμονή) (σελίδα 25) Ενεργοποιεί το σύστημα ή το θέτει σε κατάσταση αναμονής. TIME/TEXT (σελίδα 37) Αλλάζει τις πληροφορίες στην εμπρός οθόνη ενδείξεων. SOUND MODE (σελίδα 42) Επιλέγει την κατάσταση ήχου. SYSTEM MENU (σελίδες 40, 48, 50) Εισέρχεται στο μενού του συστήματος. AUDIO (σελίδα 32) Επιλέγει μορφή/κομμάτι ήχου. SUBTITLE (σελίδα 32) Επιλέγει τη γλώσσα των υποτίτλων, όταν έχουν εγγραφεί σε ένα DVD VIDEO υπότιτλοι σε πολλές γλώσσες. ANGLE (σελίδα 32) Μεταβαίνει σε άλλες γωνίες προβολής, όταν έχουν εγγραφεί σε ένα DVD VIDEO πολλές γωνίες προβολής. D.TUNING (σελίδα 40) Επιλέγει ραδιοφωνικές συχνότητες. MEM SEL (σελίδες 28, 45) Επιλέγει τον αριθμό μνήμης της συσκευής USB για αναπαραγωγή ή μεταφορά. 12 EL

13 C Τα ακόλουθα κουμπιά έχουν ροζ ετικέτες κειμένου και λειτουργούν όταν πιέζετε παρατεταμένα το SHIFT (6): Αριθμητικά κουμπιά (σελίδες 31, 40) Εισάγουν τους αριθμούς τίτλου/κεφαλαίου, ραδιοφωνικές συχνότητες κ.λπ. CLEAR (σελίδες 30, 34, 48) Εκκαθαρίζει το πεδίο εισαγωγής. TV INPUT* Αλλάζει την πηγή εισόδου της τηλεόρασης. D MUTING Απενεργοποιεί προσωρινά τον ήχο. VOLUME +/ (σελίδα 28) Ρυθμίζει την ένταση του ήχου. E Κουμπιά λειτουργίας αναπαραγωγής Ανατρέξτε στην ενότητα Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής (σελίδα 30)../> (προηγούμενο/επόμενο) m/m (γρήγορη επαναφορά/γρήγορη προώθηση) / (αργή αναπαραγωγή) N (αναπαραγωγή) X (παύση) x (διακοπή) Κουμπιά λειτουργίας ραδιοφώνου Ανατρέξτε στην ενότητα Ακρόαση ραδιοφώνου (σελίδα 40). PRESET +/ TUNING +/ F SHIFT Πιέστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί, για να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά με τις ροζ ετικέτες κειμένου (3). G DVD TOP MENU (σελίδα 33) Ανοίγει ή κλείνει το Κύριο μενού του DVD. DVD MENU (σελίδα 33) Ανοίγει ή κλείνει το μενού του DVD. C/X/x/c Μετακινεί την επισήμανση σε ένα εμφανιζόμενο στοιχείο. (ENTER) Εισέρχεται στο επιλεγμένο στοιχείο. O RETURN (σελίδα 29) Επιστρέφει στην προηγούμενη ένδειξη. DISPLAY (σελίδες 14, 25, 28, 30, 34, 43, 45, 51) Εμφανίζει πληροφορίες αναπαραγωγής στην οθόνη της τηλεόρασης. * Λειτουργεί μόνο με τηλεοράσεις Sony. Ανάλογα με την τηλεόραση, ίσως να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε κάποια κουμπιά. Το κουμπί AUDIO IN δεν λειτουργεί σε αυτό το μοντέλο. Τοποθέτηση μπαταριών Τοποθετήστε δύο μπαταρίες R6 (μέγεθος AA) (παρέχονται), αντιστοιχίζοντας τα άκρα 3 και # των μπαταριών με τις ενδείξεις στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε πολύ ζεστά ήυγρά σημεία. Μην συνδυάζετε παλιές με καινούριες μπαταρίες. Μην ρίχνετε ξένα σώματα στο τηλεχειριστήριο, ιδιαίτερα όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίας, για να αποφύγετε τυχόν βλάβες από διαρροή και διάβρωση των μπαταριών. 13 EL

14 Οδηγός για το Μενού Ελέγχου Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Μενού Ελέγχου, για να επιλέξετε μια λειτουργία και να δείτε σχετικές πληροφορίες. DISPLAY Πιέστε DISPLAY ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία DVD/CD ή τη λειτουργία USB. Κάθε φορά που πιέζετε DISPLAY, το Μενού Ελέγχου αλλάζει: 1 t 2 t 3 t 1 t... 1 Μενού Ελέγχου 1 2 Μενού Ελέγχου 2 (εμφανίζεται όταν είναι διαθέσιμο) 3 Απενεργοποίηση του Μενού Ελέγχου 14 EL

15 Μενού Ελέγχου Παράδειγμα: Μενού Ελέγχου 1 κατά την αναπαραγωγή DVD VIDEO. Αριθμός τίτλου που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή Αριθμός κεφαλαίου που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή Συνολικός αριθμός τίτλων Στοιχεία του Μενού Ελέγχου Συνολικός αριθμός κεφαλαίων Κατάσταση αναπαραγωγής (N Αναπαραγωγή, X Παύση, x Διακοπή, κ.λπ.) Επιλεγμένο στοιχείο 98( 99) 13( 99) T 0: 04: 17 OFF OFF DISC ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ DVD VIDEO Τύπος πηγής που αναπαράγεται Χρόνος αναπαραγωγής Τρέχουσα ρύθμιση Επιλογές Όνομα λειτουργίας του επιλεγμένου στοιχείου από το Μενού Ελέγχου ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ENTER Έξοδος: ΟΘΟΝΗ Μήνυμα λειτουργίας Λίστα στοιχείων του Μενού Ελέγχου Τα Μενού Ελέγχου 1 και 2 εμφανίζουν διαφορετικά στοιχεία, ανάλογα με την πηγή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σελίδες που εμφανίζονται στις παρενθέσεις, στον παρακάτω πίνακα. Στοιχείο Όνομα στοιχείου, λειτουργία, σχετική πηγή [ΤΙΤΛΟΣ] (σελίδα 31)/[ΣΚΗΝΗ] (σελίδα 31)/[ΚΟΜΜΑΤΙ] (σελίδα 31) Μπορείτε να επιλέξετε τον τίτλο, τη σκηνή ή το κομμάτι που θα αναπαραχθεί. [ΚΕΦΑΛΑΙΟ] (σελίδα 31)/[ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ] (σελίδα 31) Μπορείτε να επιλέξετε το κεφάλαιο ή το ευρετήριο που θα αναπαραχθεί. [ΚΟΜΜΑΤΙ] (σελίδα 31) Μπορείτε να επιλέξετε το κομμάτι που θα αναπαραχθεί. [ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ/ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ] (σελίδα 33) Όταν χρησιμοποιείτε DVD-RW/DVD-R, μπορείτε να επιλέξετε τη σειρά αναπαραγωγής ([ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ] ή [ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ]). [ΧΡΟΝΟΣ] (σελίδα 32) Μπορείτε να ελέγξετε το χρόνο που έχει παρέλθει και το χρόνο αναπαραγωγής που απομένει. Μπορείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από το σημείο που θέλετε, εισάγοντας τον κωδικό ώρας (μόνο σε DVD VIDEO/DVD-VR). [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ] (σελίδα 34) Μπορείτε να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε να αναπαραχθεί, με τη σειρά που θέλετε. 15 EL

16 [ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ] (σελίδα 35) Μπορείτε να αναπαραγάγετε τα κομμάτια/αρχεία σε τυχαία σειρά. [ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] (σελίδα 35) Μπορείτε να αναπαραγάγετε ολόκληρο το δίσκο/συσκευήusb (όλους τους τίτλους/όλα τα κομμάτια/όλους τους φακέλους/όλα τα αρχεία) επανειλημμένα ή έναν τίτλο/κεφάλαιο/ κομμάτι/φάκελο/αρχείο επανειλημμένα. [A/V SYNC] (σελίδα 48) Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση ανάμεσα στην εικόνα και στον ήχο. [ΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ] (σελίδα 33) Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού του DVD. [ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ] (σελίδα 29) Μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα των φακέλων/αρχείων εικόνας JPEG. [ΡΥΘΜΙΣΗ] (σελίδα 51) [ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ] Εκτός από τη ρύθμιση Γρήγορη εγκατάσταση, μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες άλλες ρυθμίσεις. [ΓΡΗΓΟΡΗ] (σελίδα 25) Μπορείτε να κάνετε βασικές αλλαγές. [ΦΑΚΕΛΟΣ] (σελίδα 31) Μπορείτε να επιλέξετε το φάκελο που θα αναπαραχθεί. [ΑΡΧΕΙΟ] (σελίδα 31) Μπορείτε να επιλέξετε το αρχείο εικόνας JPEG ή το αρχείο βίντεο που θα αναπαραχθεί. 1) [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ] (σελίδα 39) Μπορείτε να εμφανίσετε την ημερομηνία κατά την οποία έγινε λήψη της φωτογραφίας από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. 1) [ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ] (σελίδα 36) Μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια εμφάνισης των διαφανειών στην τηλεόραση. 1) [ΕΦΕ] (σελίδα 36) Μπορείτε να επιλέξετε τα εφέ που θα χρησιμοποιηθούν κατά την αλλαγή των διαφανειών στη διάρκεια μιας προβολής παρουσίασης. [ΜΕΣΑ] (σελίδα 30) Μπορείτε να επιλέξετε την προτεραιότητα αναπαραγωγής των τύπων αρχείων (αρχείαmp3/ AAC 2) /WMA 2), αρχεία εικόνας JPEG, αρχεία βίντεο, ή και MP3 και αρχεία εικόνας JPEG 3) ) που θα αναπαραχθούν σε CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/συσκευήUSB. [ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ USB] (σελίδα 45) Μπορείτε να μεταφέρετε κομμάτια από ένα CD ήχου ή αρχεία MP3 από ένα CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ σε μια συσκευή USB. 1) Αυτά τα στοιχεία δεν εμφανίζονται κατά την αναπαραγωγή CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ συσκευήςusb με αρχεία βίντεο. 2) Μόνο σε συσκευή USB. 3) Μόνο σε CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Συμβουλή Η ενδεικτική λυχνία του εικονιδίου του Μενού Ελέγχου ανάβει με κίτρινο χρώμα t, όταν επιλέγετε οποιοδήποτε στοιχείο εκτός από το [OFF] (μόνο [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ], [ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ], [ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] και [A/V SYNC]). Η ενδεικτική λυχνία [ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ/ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ] ανάβει με κίτρινο χρώμα, όταν επιλέγετε [ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ] (προεπιλεγμένη ρύθμιση). 16 EL

17 Ξεκινώντας Βήμα 1: Εγκατάσταση του συστήματος Τοποθέτηση του συστήματος Ξεκινώντας Εγκαταστήστε το σύστημα, σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα. A G C F B A Εμπρός ηχείο (L (αριστερά)) B Εμπρός ηχείο (R (δεξιά)) C Κεντρικό ηχείο D Ηχείο περιφερειακού ήχου (L (αριστερό)) E Ηχείο περιφερειακού ήχου R (δεξί)) F Υπογούφερ G Μονάδα D E Τοποθέτηση μαξιλαριών στο υπογούφερ, Αφαιρέστε τα μαξιλαράκια από το προστατευτικό κάλυμμα. Τοποθετήστε με προσοχή τα ηχεία ή/και τις βάσεις των ηχείων που είναι προσαρτημένες σε αυτά σε δάπεδα που έχουν υποβληθεί σε ειδική κατεργασία (κερί, λάδι, γυάλισμα κ.λπ.), καθώς μπορεί να δημιουργηθούν κηλίδες ή αποχρωματισμός. Συναρμολόγηση ηχείων (DAV-DZ740 μόνο) Για τη συναρμολόγηση των ηχείων, ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό εγκατάστασης ηχείων. 17 EL

18 Εγκατάσταση ηχείων σε τοίχο Ξεκινώντας Προσοχή Απευθυνθείτε σε ένα σιδηροπωλείο ή έναν εγκαταστάτη για πληροφορίες σχετικά με το υλικό του τοίχου ή τις βίδες που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Χρησιμοποιήστε βίδες που είναι κατάλληλες για το υλικό και την αντοχή του τοίχου. Επειδή οι τοίχοι από γυψοσανίδα είναι ιδιαίτερα εύθραυστοι, προσαρμόστε τις βίδες σε μια δοκό. Εγκαταστήστε τα ηχεία σε μια κατακόρυφη και επίπεδη επιφάνεια, σε κάποιο ενισχυμένο σημείο. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη εγκατάσταση, ανεπαρκή αντοχή του τοίχου ή εσφαλμένη τοποθέτηση των βιδών, σε φυσικές καταστροφές κ.λπ. 1 Συνδέστε το καλώδιο του ηχείου με τον έγχρωμο σωλήνα στην υποδοχή 3 το καλώδιο του ηχείου χωρίς έγχρωμο σωλήνα στην υποδοχή #. Έγχρωμος σωλήνας Εμπρός αριστερό ηχείο (L): Λευκό Εμπρός δεξί ηχείο (R): Κόκκινο Κεντρικό ηχείο: Πράσινο Αριστερό περιφερειακό ηχείο (L): Μπλε Δεξί περιφερειακό ηχείο (R): Γκρι 2 Ετοιμάστε τις βίδες (δεν παρέχονται) που είναι κατάλληλες για την οπή στο πίσω μέρος κάθε ηχείου. Δείτε τις εικόνες παρακάτω. 4 mm 5 mm Οπή στο πίσω μέρος του ηχείου 30 mm 10 mm 18 EL

19 3 Βιδώστε τις βίδες στον τοίχο και κρεμάστε το ηχείο. Βάθος βιδωμένης βίδας 8 mm έως 10 mm Ξεκινώντας Για το κεντρικό ηχείο Για τα ψηλά ηχεία (DAV-DZ740 μόνο) 145 mm 400 mm Για τα μικρά ηχεία 19 EL

20 Βήμα 2: Σύνδεση του συστήματος Ξεκινώντας Σύνδεση ηχείων 1 Συνδέστε το καλώδιο του ηχείου με τον έγχρωμο σωλήνα στην υποδοχή 3 το καλώδιο του ηχείου χωρίς έγχρωμο σωλήνα στην υποδοχή #. Το καλώδιο του ηχείου του υπογούφερ είναι στερεωμένο στο υπογούφερ. Πίσω μέρος ηχείου Έγχρωμος σωλήνας (+) Συνδετήρας ( ) Φροντίστε να μην πιαστεί η μόνωση του καλωδίου του ηχείου (ελαστική επικάλυψη) στους ακροδέκτες του ηχείου. 2 Τοποθετήστε τους συνδετήρες των καλωδίων του ηχείου στις αντίστοιχες χρωματικές υποδοχές SPEAKERS της μονάδας, μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους. SPEAKERS SUBWOOFER CENTER FRONT R FRONT L DIGITAL IN OPTICA TV Λευκό (Εμπρός αριστερό ηχείο (L)) SUR R SUR L SPEAKERS Κόκκινο (Εμπρός δεξί ηχείο (R)) Γκρι (Δεξί περιφερειακό ηχείο (R)) Μοβ (Υπογούφερ) Μπλε (Αριστερό περιφερειακό ηχείο (L)) Πράσινο (Κεντρικό ηχείο) 20 EL

21 Σύνδεση τηλεόρασης/αποκωδικοποιητή Σύνδεση μόνο σε τηλεόραση Σύνδεση σε τηλεόραση και αποκωδικοποιητή Βίντεο Ξεκινώντας 1 Βίντεο 2 Ήχος 1 Βίντεο 2 Ήχος 1 Σύνδεση βίντεο στην τηλεόραση Ανάλογα με τις υποδοχές της τηλεόρασης, επιλέξτε μία από τις μεθόδους σύνδεσης. x Μέθοδος 1: Σύνδεση μέσω καλωδίου SCART (EURO AV) (δεν παρέχεται) Είναι η βασική σύνδεση και στέλνει σήματα βίντεο και ήχου (αναλογική στερεοφωνική). x Μέθοδος 2: Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI (δεν παρέχεται) Η ποιότητα της εικόνας βελτιώνεται σε σύγκριση με τη Μέθοδο 1. Αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με τη λειτουργία Audio Return Channel, αυτή η σύνδεση στέλνει επίσης και σήμα ψηφιακού ήχου από την τηλεόραση. Δεν χρειάζεται ξεχωριστή σύνδεση ήχου, για να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Audio Return Channel, ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη του σήματος ψηφιακού ήχου της τηλεόρασης (σελίδα 44). HDMI IN EURO AV EURO AV OUTPUT(TO TV) ARC OUT Μέθοδος 1 (δεν παρέχεται) Μέθοδος 2 (δεν παρέχεται) 21 EL

22 Ξεκινώντας 2 Σύνδεση του ήχου από τηλεόραση/αποκωδικοποιητή Για να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης ή του αποκωδικοποιητή μέσω του συστήματος, επιλέξτε μία από τις μεθόδους σύνδεσης. x Μέθοδος 1: Σύνδεση μέσω καλωδίου SCART (EURO AV) (δεν παρέχεται) (μόνο για σύνδεση τηλεόρασης) Για αυτήν τη σύνδεση, ανατρέξτε στη Μέθοδο 1 της ενότητας 1 Σύνδεση του βίντεο στην τηλεόραση. x Μέθοδος 2: Σύνδεση μέσω ψηφιακού οπτικού καλωδίου (δεν παρέχεται) Αυτή η σύνδεση στέλνει ένα σήμα ψηφιακού ήχου από την τηλεόραση/αποκωδικοποιητή. Για να έχετε πολυκάναλο ήχο, κάντε αυτήν τη σύνδεση καθώς και τη σύνδεση της Μεθόδου 1. DIGITAL OUT OPTICAL DIGITAL IN OPTICAL TV Μέθοδος 2 (δεν παρέχεται) Το σύστημα δέχεται ψηφιακά και αναλογικά σήματα. Τα ψηφιακά σήματα έχουν προτεραιότητα έναντι των αναλογικών σημάτων. Αν διακοπεί το ψηφιακό σήμα, έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα γίνεται επεξεργασία του αναλογικού σήματος. Συμβουλή Δεν μπορείτε να συνδέσετε άλλο εξάρτημα, όπως συσκευή VCR, ψηφιακό δορυφορικό δέκτη ή PlayStation, στην υποδοχή TV εκτός από την τηλεόραση. 22 EL

23 Σύνδεση κεραίας COAXIAL 75 FM ANTENNA Ξεκινώντας ή Ενσύρματη κεραία FM (παρέχεται) Αφού συνδέστε την ενσύρματη κεραία FM, εκτείνετέ την και κρατήστε την σε όσο το δυνατόν πιο οριζόντια θέση. 23 EL

24 Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας (παροχής ρεύματος) Ξεκινώντας 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (παροχής ρεύματος). Η επίδειξη εμφανίζεται στην εμπρός οθόνη ενδείξεων. Πρίζα τοίχου (κεντρικό δίκτυο): Το σχήμα της πρίζας τοίχου (κεντρικό δίκτυο) διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή. 2 Πιέστε το "/1 στο τηλεχειριστήριο, για να ενεργοποιήσετε το σύστημα, και, στη συνέχεια, πιέστε ξανά το "/1, για να απενεργοποιήσετε την επίδειξη. "/1 24 EL

25 Βήμα 3: Ρύθμιση του συστήματος Εκτέλεση Γρήγορης εγκατάστασης Τα στοιχεία που εμφανίζονται ποικίλλουν, ανάλογα με την περιοχή και το μοντέλο. "/1 5 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε γλώσσα, και, στη συνέχεια, πιέστε το. ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΛΩΣΣΑ ΟΘΟΝΗΣ: ΜΕΝΟΥ: ΗΧΟΣ: ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ Ξεκινώντας 6 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε τη ρύθμιση που αντιστοιχεί στον τύπο της τηλεόρασής σας, και, στη συνέχεια, πιέστε το. ΡΥΘΜΙΣΗ VIDEO ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ: LINE: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΥΣΗΣ: 16:9 16:9 LETTER BOX 4:3 PAN SCAN 4:3 C/X/x/c, DISPLAY 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. 2 Ανοίξτε τον επιλογέα εισόδου στην τηλεόραση, ώστε το σήμα από το σύστημα να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης. 3 Πιέστε το "/1, για να ενεργοποιήσετε το σύστημα. 4 Πιέστε το, χωρίς να εισαγάγετε δίσκο ή να συνδέσετε συσκευή USB. [16:9]: Αυτός ο λόγος διαστάσεων προορίζεται για τηλεοράσεις ευρείας οθόνης ή για τυπική τηλεόραση 4:3 με λειτουργία ευρείας οθόνης (σελίδα 52). [LETTER BOX 4:3] ή [PAN SCAN 4:3]: Αυτός ο λόγος διαστάσεων προορίζεται για τυπικές τηλεοράσεις 4:3 (σελίδα 52). 7 Πιέστε τα κουμπιά X/x, για να επιλέξετε τη μέθοδο εξόδου για τα σήματα βίντεο, και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί. ΡΥΘΜΙΣΗ VIDEO ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ: LINE: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΥΣΗΣ: 16:9 ΒΙΝΤΕΟ ΒΙΝΤΕΟ VIDEO VIDEO RGB Home Theatre System Για τη λειτουργία ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ENTER Για διαγραφή αυτού του µηνύµατος: CLEAR [ΒΙΝΤΕΟ]: Έξοδος σημάτων βίντεο. [RGB]: Έξοδος σημάτων RGB. Αν δεν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, πιέστε DVD/CD. Αν δεν εμφανιστεί και πάλι αυτό το μήνυμα, επανεμφανίστε την οθόνη της Γρήγορης εγκατάστασης (σελίδα 50). 25 EL

26 Ξεκινώντας 8 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI, και, στη συνέχεια, πιέστε το. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI: ΑΥΤΟΜΑΤΟ(1920x1080p) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI: OFF AUDIO RETURN CHANNEL: OFF YCBCR/RGB(HDMI): YCBCR ON ΗΧΟΣ(HDMI): OFF ΑΝΑΛΥΣΗ JPEG: SD [OFF]: Η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI απενεργοποιείται. [ON]: Η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI ενεργοποιείται. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 4 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ], και, στη συνέχεια, πιέστε το. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΗ Έξοδος από τη Γρήγορη εγκατάσταση Πιέστε DISPLAY σε οποιοδήποτε βήμα. Αντιστοίχιση του τύπου εξόδου βίντεο με την τηλεόραση Ανάλογα με τη σύνδεση της τηλεόρασης (σελίδα 21), επιλέξτε τον τύπο εξόδου του βίντεο του συστήματος. Επιλογή του τύπου εξόδου του σήματος βίντεο από την υποδοχή HDMI OUT Όταν συνδέετε τη μονάδα και την τηλεόραση μέσω ενός καλωδίου HDMI, επιλέξτε τον τύπο εξόδου των σημάτων βίντεο από την υποδοχή HDMI OUT. 1 Πιέστε DVD/CD. 2 Πιέστε DISPLAY ενώ το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία διακοπής. 3 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΡΥΘΜΙΣΗ], και, στη συνέχεια, πιέστε το. 5 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI], και, στη συνέχεια, πιέστε το. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI: ΑΥΤΟΜΑΤΟ(1920x1080p) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI: OFF AUDIO RETURN CHANNEL: ΑΥΤΟΜΑΤΟ YCBCR/RGB(HDMI): YCBCR ΗΧΟΣ(HDMI): OFF ΑΝΑΛΥΣΗ JPEG: SD 6 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI], και, στη συνέχεια, πιέστε το. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI: ΑΥΤΟΜΑΤΟ(1920x1080p) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI: OFF AUDIO RETURN CHANNEL: ΑΥΤΟΜΑΤΟ YCBCR/RGB(HDMI): YCBCR ΑΥΤΟΜΑΤΟ(HDMI): OFF ΑΝΑΛΥΣΗ JPEG: SD 26 EL

27 7 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε, και, στη συνέχεια, πιέστε το. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI: ΑΥΤΟΜΑΤΟ(1920x1080p) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI: ΑΥΤΟΜΑΤΟ(1920x1080p) LEVEL2 AUDIO RETURN CHANNEL: 1920x1080i AUTO YCBCR/RGB(HDMI): 1280x720p YCBCR ΗΧΟΣ(HDMI): 720x480p OFF ΑΝΑΛΥΣΗ JPEG: SD Ξεκινώντας [ΑΥΤΟΜΑΤΟ ( p)]: Το σύστημα αποδίδει το βέλτιστο σήμα βίντεο για τη συνδεδεμένη τηλεόραση. [ i]: Το σύστημα αποδίδει σήματα βίντεο i*. [ p]: Το σύστημα αποδίδει σήματα βίντεο p*. [ p]**: Το σύστημα αποδίδει σήματα βίντεο p*. * i: πεπλεγμένο, p: προοδευτικό ** Ανάλογα με την περιοχή, ενδέχεται να εμφανιστεί η ένδειξη [ /576p] και το σύστημα να αποδίδει σήματα βίντεο p. 27 EL

28 Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή δίσκου Αναπαραγωγή αρχείων από δίσκο/συσκευή USB Z Z?/1 DVD/CD FUNCTION DVD/CD C/X/x/c, USB FUNCTION MEM SEL DVD MENU VOLUME +/ O RETURN VOLUME +/ DISPLAY N N x 1 Πιέστε DVD/CD. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία, πιέζοντας επανειλημμένα FUNCTION. 2 Πιέστε το Z, για να ανοίξει η υποδοχή του δίσκου. 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο στην υποδοχή και πιέστε το Z. 1 Πιέστε DVD/CD ή USB. DVD/CD: Για δίσκο. USB: Για συσκευή USB. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη λειτουργία, πιέζοντας επανειλημμένα FUNCTION. 2 Τοποθετήστε την πηγή. x Για δίσκο Τοποθετήστε ένα δίσκο στην υποδοχή, πιέζοντας Z, για να ανοίξει/κλείσει η υποδοχή του δίσκου. x Για συσκευή USB Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα (USB). Με την πλευρά της ετικέτας προς τα επάνω 4 Πιέστε το N, για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. 5 Πιέστε VOLUME +/, για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Συσκευή USB 28 EL

29 Ίσως χρειαστούν περίπου 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη READING στην εμπρός οθόνη ενδείξεων, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής USB. Η ένδειξη [ΛΙΣΤΑ ΦΑΚΕΛΩΝ] εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Αν δεν εμφανιστεί η ένδειξη [ΛΙΣΤΑ ΦΑΚΕΛΩΝ], πιέστε DVD MENU. 3 Πιέστε τα X/x για να επιλέξετε ένα φάκελο. ΛΙΣΤΑ ΦΑΚΕΛΩΝ 01 Let's Talk About Love (1985) 02 1st Album (1986) 03 In the Middle of Nowhere (1986) 04 Ready for Romance (1986) 05 In the Garden of Venus (1987) 06 Romantic Warriors (1987) 07 Back for Good (1988) 08 Alone (1999) 4 Πιέστε το N, για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. x Για αρχεία βίντεο ή ήχου Το σύστημα ξεκινά την αναπαραγωγή των αρχείων του επιλεγμένου φακέλου. x Για αρχεία εικόνας JPEG Το σύστημα ξεκινά μια παρουσίαση σλάιντ των αρχείων του επιλεγμένου φακέλου. 5 Πιέστε VOLUME +/, για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Επιλογή πηγής αναπαραγωγής από τη συσκευή USB Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό μνήμης για αναπαραγωγή, ανάλογα με τη συσκευή USB. Πιέστε MEM SEL. Κατάργηση της συσκευής USB 1 Πιέστε το x, για να διακόψετε την αναπαραγωγή. 2 Πιέστε το [/1, για να απενεργοποιήσετε το σύστημα. 3 Καταργήστε τη συσκευή USB. Αναπαραγωγή συγκεκριμένου αρχείου 1 Επιλέξτε ένα φάκελο, ακολουθώντας τα βήματα της ενότητας Αναπαραγωγή αρχείων από δίσκο/συσκευή USB (σελίδα 28). 2 Πιέστε το, για να εμφανιστεί η λίστα αρχείων. 3 Επιλέξτε ένα αρχείο. Για να επιστρέψετε στη λίστα φακέλων, πιέστε O RETURN. x Για αρχεία βίντεο ή ήχου Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε ένα αρχείο. ΛΙΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ 03 In the Middle of Nowher... 01_Geronimo_s_Cadillac 02_Riding_On_A_White_Swan 03_Give_Me_Peace_On_Earth 04_Sweet_Little_Shella 05_Ten_Thousand_Lonely_Drums 06_Lonely_Tears_In_Chinatown 07_In_Shaire x Για αρχεία JPEG Πιέστε τα C/X/x/c, για να επιλέξετε μια εικόνα Αναπαραγωγή Επιλεγμένος αριθμός μνήμης Επελέγη USB Μνήµη 2. Home Theatre System Όταν δεν είναι δυνατό να επιλεγεί η μνήμη, εμφανίζεται το μήνυμα [Αδύνατη λειτουργία.] στην οθόνη της τηλεόρασης. Ο αριθμός της μνήμης αλλάζει, ανάλογα με τη συσκευή USB Ξεκινήστε την αναπαραγωγή. x Για αρχεία βίντεο ή ήχου Πιέστε το N, για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από το επιλεγμένο αρχείο. x Για αρχεία εικόνας JPEG Πιέστε το N, για να ξεκινήσει μια παρουσίαση σλάιντ με το επιλεγμένο αρχείο. Πιέστε το, για να εμφανιστεί μόνο το επιλεγμένο αρχείο. 29 EL

30 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λίστας φακέλων/αρχείων Πιέστε DVD MENU. Εμφάνιση της λίστας φακέλων/αρχείων με χρήση του Μενού Ελέγχου 1 Πιέστε DISPLAY. 2 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ], και, στη συνέχεια, πιέστε το. 3 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε τη λίστα που θέλετε, και, στη συνέχεια, πιέστε το. [ΛΙΣΤΑ ΦΑΚΕΛΩΝ]: Εμφανίζεται μια λίστα φακέλων. Για να εμφανιστεί μια λίστα αρχείων, πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε φάκελο και, στη συνέχεια, πιέστε το. [ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ] (μόνο αρχεία εικόνας JPEG): Εμφανίζεται μια λίστα μικρογραφιών με τα αρχεία εικόνας JPEG του φακέλου. Διαφορετικοί τύποι αρχείων σε δίσκο/συσκευήusb Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο αρχείου που θα αναπαράγεται κατά προτεραιότητα, όταν υπάρχουν μικτά πολυμέσα (αρχεία ήχου, αρχεία εικόνας JPEG ή αρχεία βίντεο) στο δίσκο/ συσκευήusb. 1 Πιέστε DISPLAY. 2 Πιέστε X/x, για να επιλέξετε [ΜΕΣΑ], και, στη συνέχεια, πιέστε το. 3 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε μια ρύθμιση, και, στη συνέχεια, πιέστε το. [ΦΩΤΟ/ΜΟΥΣΙΚΗ] (CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ μόνο): Μπορείτε να αναπαραγάγετε ως παρουσίαση σλάιντ τόσο αρχεία εικόνας JPEG όσο και αρχεία MP3 στον ίδιο φάκελο. [ΜΟΥΣΙΚΗ]: Η αναπαραγωγή του αρχείου ήχου έχει προτεραιότητα. [ΒΙΝΤΕΟ]: Η αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο έχει προτεραιότητα. [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ]: Η αναπαραγωγή του αρχείου εικόνας JPEG έχει προτεραιότητα. Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία εικόνας JPEG ως παρουσίαση σλάιντ. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση διαφέρει, ανάλογα με την πηγή. Για λεπτομέρειες σχετικά με την προτεραιότητα αναπαραγωγής των τύπων αρχείων της ρύθμισης [ΜΕΣΑ], ανατρέξτε στην ενότητα Προτεραιότητα αναπαραγωγής τύπων αρχείων (σελίδα 68). Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής Κουμπιά λειτουργίας αναπαραγωγής στο τηλεχειριστήριο Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου/αρχείου, η λειτουργία ίσως να μην λειτουργεί. Για Πιέστε Διακοπή x. Παύση X. Επιστροφή στην N. κανονική αναπαραγωγή ή συνέχιση της αναπαραγωγής έπειτα από παύση Ακύρωση του σημείου συνέχισης Παράκαμψη του τρέχοντος κεφαλαίου, κομματιού, αρχείου ή της τρέχουσας σκηνής x δύο φορές.. ή >..: μετάβαση στην αρχή. Πιέστε το. δύο φορές μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, για να μεταβείτε στο προηγούμενο στοιχείο. >: μετάβαση στο επόμενο στοιχείο. 30 EL

31 Για Παράκαμψη του τρέχοντος αρχείου εικόνας JPEG Γρήγορο εντοπισμό κάποιου σημείου Παρακολούθηση καρέ καρέ Περιστροφή ενός αρχείου εικόνας JPEG Πιέστε C ή c κατά την αναπαραγωγή. C: μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο. c: μετάβαση στο επόμενο στοιχείο. /m ή M/ κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου. /m: γρήγορη σάρωση προς τα πίσω. M/ : γρήγορη σάρωση προς τα εμπρός. Κάθε φορά που πιέζετε /m ή M/ κατά τη σάρωση, η ταχύτητα της σάρωσης αλλάζει. X και, στη συνέχεια, πιέστε /m ή M/. /m: αναπαραγωγή σε αργή κίνηση (προς τα πίσω). M/ : αναπαραγωγή σε αργή κίνηση (προς τα εμπρός). Κάθε φορά που πιέζετε /m ή M/ κατά την αναπαραγωγή σε αργή κίνηση, η ταχύτητα της αναπαραγωγής αλλάζει. X/x κατά την προβολή ενός αρχείου εικόνας JPEG. Πιέστε CLEAR ενώ κρατάτε πατημένο το SHIFT, για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή. Αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου τίτλου/κεφαλαίου/κομματιού/ σκηνής κ.λπ. Επιλογή αριθμού τίτλου/κεφαλαίου/ κομματιού/σκηνής/ευρετηρίου/ φακέλου/αρχείου για αναπαραγωγή 1 Πιέστε DISPLAY. 2 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε τη μέθοδο αναζήτησης, και, στη συνέχεια, πιέστε το. [ΤΙΤΛΟΣ/ΣΚΗΝΗ/ΚΟΜΜΑΤΙ] [ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ] [ΚΟΜΜΑΤΙ] [ΦΑΚΕΛΟΣ] [ΑΡΧΕΙΟ] Παράδειγμα: [ΚΕΦΑΛΑΙΟ] Επιλέγεται το [** (**)] (οι ** αντιστοιχούν σε έναν αριθμό). Ο αριθμός στις παρενθέσεις υποδεικνύει το συνολικό αριθμό τίτλων, κεφαλαίων, κομματιών, ευρετηρίων, σκηνών, φακέλων ή αρχείων. Αναπαραγωγή Συμβουλή Κατά την αναπαραγωγή αρχείων, μπορείτε να επιλέξετε τον επόμενο φάκελο, συνεχίζοντας να πιέζετε το > (c για αρχεία εικόνας JPEG) μετά το τελευταίο αρχείο του τρέχοντος φακέλου, αλλά δεν μπορείτε να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο, πιέζοντας το.(c για αρχεία εικόνας JPEG). Για να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο, επιλέξτε το φάκελο από τη λίστα φακέλων. Δεν μπορείτε να περιστρέψετε αρχεία εικόνας JPEG, όταν ορίζετε την [ΑΝΑΛΥΣΗ JPEG] για τις [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI] σε [( i) HD ] ή σε [( i) HD] (σελίδα 53). 98( 99) 13( 99) T 0: 03: 17 Επιλεγμένη σειρά DVD VIDEO Αν τα [ΜΕΣΑ] έχουν οριστεί σε [ΦΩΤΟ/ ΜΟΥΣΙΚΗ] και δεν εμφανίζεται το [ΑΡΧΕΙΟ], πιέστε ξανά DISPLAY. 3 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε τον αριθμό τίτλου, κεφαλαίου, κομματιού, σκηνής κ.λπ. που θέλετε, και, στη συνέχεια, πιέστε το. 31 EL

32 Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον αριθμό, πιέζοντας τα αριθμητικά κουμπιά, ενώ κρατάτε πατημένο το SHIFT. Εμφάνιση υποτίτλων 98( 99) 13( 99) T 0: 03: 17 DVD VIDEO Πιέστε SUBTITLE κατά την αναπαραγωγή, για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε για τους υπότιτλους. Αλλαγή του ήχου Αν κάνετε λάθος, πιέστε CLEAR, ενώ κρατάτε πατημένο το SHIFT, για να ακυρώσετε τον αριθμό. Επιλογή σκηνής με χρήση του κωδικού ώρας 1 Πιέστε DISPLAY. 2 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΧΡΟΝΟΣ], και, στη συνέχεια, πιέστε το. 3 Εισαγάγετε τον κωδικό ώρας με τα αριθμητικά κουμπιά, ενώ κρατάτε πατημένο το SHIFT, και, στη συνέχεια, πιέστε το. Για παράδειγμα, για να βρείτε μια σκηνή στις 2 ώρες, 10 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη: πιέστε 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]), ενώ κρατάτε πατημένο το SHIFT. Δεν μπορείτε να αναζητήσετε σκηνή σε DVD+RW χρησιμοποιώντας τον κωδικό ώρας. Αλλαγή γωνίας Πιέστε ANGLE κατά την αναπαραγωγή, για να επιλέξετε τη γωνία προβολής που θέλετε. Πιέστε επανειλημμένα AUDIO κατά την αναπαραγωγή, για να επιλέξετε τον ήχο. x DVD VIDEO Μπορείτε να εναλλάσσετε τη μορφή ήχου ή τη γλώσσα, όταν η πηγή περιέχει πολλές μορφές ήχου ή πολύγλωσσο ήχο. Όταν εμφανίζονται 4 ψηφία, υποδηλώνουν κωδικό γλώσσας. Ανατρέξτε στην ενότητα Κατάλογος κωδικών γλώσσας (σελίδα 69), για να δείτε ποια γλώσσα αντιπροσωπεύει ο κωδικός. Όταν εμφανίζεται η ίδια γλώσσα δύο ή περισσότερες φορές, το DVD VIDEO έχει εγγραφεί σε πολλές μορφές ήχου. Παράδειγμα: Κανάλι Dolby Digital 5.1 Περιφερειακός ήχος (L/R) 1: ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2.1 Μπροστινά (L/R) + Κεντρικό LFE (Εφέ χαμηλών συχνοτήτων) C LFE x DVD-VR Μπορείτε να αλλάξετε το ίχνος ήχου, όταν ο δίσκος περιέχει πολλά ίχνη ήχου. L LS R RS Μορφή τρέχοντος αναπαραγόμενου προγράμματος x ΒΙΝΤΕΟ CD/CD/CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (αρχείο MP3)/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (αρχείο MP3)/ συσκευή USB (αρχείο ήχου) Μπορείτε να αλλάξετε το ίχνος ήχου. [STEREO]: Ο στερεοφωνικός ήχος. 32 EL

33 [1/Α]: Ο ήχος του αριστερού καναλιού (μονοφωνικός). [2/Δ]: Ο ήχος του δεξιού καναλιού (μονοφωνικός). x CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (αρχείο βίντεοxvid)/dvd ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (αρχείο βίντεοxvid)/ συσκευήusb (αρχείο βίντεοxvid) Μπορείτε να αλλάξετε το ίχνος ήχου, όταν ένα αρχείο βίντεο περιέχει πολλά ίχνη ήχου. x Super VCD Μπορείτε να αλλάξετε το ίχνος ήχου. [1:STEREO]: Ο στερεοφωνικός ήχος του ίχνους ήχου 1. [1:1/Α]: Ο ήχος του αριστερού καναλιού του ίχνους ήχου 1 (μονοφωνικός). [1:2/Δ]: Ο ήχος του δεξιού καναλιού του ίχνους ήχου 1 (μονοφωνικός). [2:STEREO]: Ο στερεοφωνικός ήχος του ίχνους ήχου 2. [2:1/Α]: Ο ήχος του αριστερού καναλιού του ίχνους ήχου 2 (μονοφωνικός). [2:2/Δ]: Ο ήχος του δεξιού καναλιού του ίχνους ήχου 2 (μονοφωνικός). Χρήση του μενού του DVD Όταν γίνεται αναπαραγωγή ενός DVD, το οποίο περιέχει πολλούς τίτλους, μπορείτε να επιλέξετε τον τίτλο που θέλετε χρησιμοποιώντας το DVD TOP MENU. Όταν γίνεται αναπαραγωγή ενός DVD το οποίο επιτρέπει την επιλογή στοιχείων, όπως η γλώσσα των υποτίτλων και η γλώσσα του ήχου, επιλέξτε αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιώντας το DVD MENU. 1 Πιέστε DVD TOP MENU ή DVD MENU. 2 Πιέστε τα C/X/x/c, για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε ή να αλλάξετε, και, στη συνέχεια, πιέστε το. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον αριθμό, πιέζοντας τα αριθμητικά κουμπιά, ενώ κρατάτε πατημένο το SHIFT. Εμφάνιση του μενού του DVD στο Μενού Ελέγχου 1 Πιέστε DISPLAY. 2 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ], και, στη συνέχεια, πιέστε το. 3 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΜΕΝΟΥ] ή [ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ], και, στη συνέχεια, πιέστε το. Επιλογή πρωτότυπου τίτλου ή επεξεργασμένου τίτλου σε DVD-VR Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε DVD-VR, για τα οποία έχει δημιουργηθεί λίστα αναπαραγωγής. 1 Πιέστε DISPLAY ενώ το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία διακοπής. 2 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ/ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ], και, στη συνέχεια, πιέστε το. 3 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε μια ρύθμιση, και, στη συνέχεια, πιέστε το. [ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ]: Μπορείτε να αναπαραγάγετε τους τίτλους με τη σειρά που έχουν στην υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής. [ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ]: Μπορείτε να αναπαραγάγετε τους τίτλους με τη σειρά που εγγράφηκαν αρχικά. Αναπαραγωγή 33 EL

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης Ράβδος ήχου HT-ST3 Οδηγίες χρήσης EL Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Εγκατάσταση 4 Σύνδεση της Ράβδου ηχείου και του Υπογούφερ 5 Σύνδεση 6 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μπάρα ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9

Μπάρα ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9 Μπάρα ήχου Οδηγός έναρξης HT-ST9 Πίνακας περιεχομένων 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc /DVD

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc /DVD 4-442-380-41(2) (EL) Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc /DVD Οδηγίες χρήσης Σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε! Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

2-661-163-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS36 DVP-NS37. 2006 Sony Corporation

2-661-163-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS36 DVP-NS37. 2006 Sony Corporation 2-661-163-71(1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS36 DVP-NS37 2006 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙËÌ ÈÎÈ ÎÔ ÈÓËÌ ÙÔÁÚ ÊÔ DVD

ÛÙËÌ ÈÎÈ ÎÔ ÈÓËÌ ÙÔÁÚ ÊÔ DVD DAV-F200 EXOF_OPISTH 23-04-08 09:20 ÂÏ 1 ÛÙËÌ ÈÎÈ ÎÔ ÈÓËÌ ÙÔÁÚ ÊÔ DVD Oδηγίες Xρήσης DAV-F200 DAV-F200 p1_29 23-04-08 09:23 ÂÏ 1 ÛÙËÌ ÈÎÈ ÎÔ ÈÓËÌ ÙÔÁÚ ÊÔ DVD DAV-F200 DAV-F200 p1_29 23-04-08 09:23 ÂÏ 2

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακό ηχοσύστημα CMT-SBT40D. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Αναπαραγωγή δίσκου. Ακρόαση ραδιοφώνου

Οικιακό ηχοσύστημα CMT-SBT40D. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Αναπαραγωγή δίσκου. Ακρόαση ραδιοφώνου Οικιακό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Αναπαραγωγή δίσκου Ακρόαση ραδιοφώνου Ακρόαση αρχείου από συσκευή USB Ακρόαση μουσικής με προαιρετικές συσκευές ήχου Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2-665-741-72(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS15. 2006 Sony Corporation

2-665-741-72(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS15. 2006 Sony Corporation 2-665-741-72(1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS15 2006 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη σε βροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ύστημα Oικιακού Kινηματογράφου DVD

ύστημα Oικιακού Kινηματογράφου DVD DAV_DZ380/680/880 EXOF_OPISTH:DAV_DZ280 EXOF_OPISTH 7/1/09 9:26 AM Page 1 ύστημα Oικιακού Kινηματογράφου DVD Oδηγίες Xρήσης (µόνο DAV-DZ880W) DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου. Οδηγίες χρήσης HT-ST7

Ράβδος ήχου. Οδηγίες χρήσης HT-ST7 Ράβδος ήχου Οδηγίες χρήσης EL HT-ST7 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση / Τοποθέτηση Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Εγκατάσταση 4 Εισαγωγή των ασύρματων πομποδεκτών 5 Σύνδεση 6 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης. MHC-EC919iP/EC719iP 4-467-786-11(1) (EL) Ξεκινώντας. Δίσκος. Ραδιοφωνικός δέκτης. ipod/iphone.

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης. MHC-EC919iP/EC719iP 4-467-786-11(1) (EL) Ξεκινώντας. Δίσκος. Ραδιοφωνικός δέκτης. ipod/iphone. 4-467-786-11(1) (EL) Οικιακό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Δίσκος Ραδιοφωνικός δέκτης ipod/iphone Συσκευή USB Άλλες λειτουργίες Πρόσθετες πληροφορίες MHC-EC919iP/EC719iP ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

2-895-898-72(2) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2007 Sony Corporation

2-895-898-72(2) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2007 Sony Corporation 2-895-898-72(2) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39 2007 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation Συσκευή εγγραφής DVD Οδηγίες λειτουργίας RDR-GX210 2005 Sony Corporation 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να αποτραπεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc/DVD Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Blu-ray Disc/DVD Σύστημα οικιακού κινηματογράφου 4-261-387-11(1) (EL) Blu-ray Disc/DVD Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγίες χρήσης BDV-E980/BDV-E880/BDV-E380 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

DCN multimedia. Συνεδριακό σύστημα. el Εγχειρίδιο χρήσης

DCN multimedia. Συνεδριακό σύστημα. el Εγχειρίδιο χρήσης DCN multimedia Συνεδριακό σύστημα el Εγχειρίδιο χρήσης DCN multimedia Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 4 2 Πληροφορίες για το εγχειρίδιο 5 2.1 Κοινό 5 2.2 Πνευματικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Divar Series el Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Λειτουργία 5 2.1 Εκκίνηση του προγράμματος 5 2.2 Παρουσίαση του κύριου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU www.fandu.gr Πρόσοψη Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Επιλογή λειτουργίας Επόμ/Προηγ κομμάτι Επιλογή σταθμού Εισαγωγή κομματιών Αναπαράγει

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 9000 Οδηγ ς

BeoSound 9000 Οδηγ ς BeoSound 9000 Οδηγός BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen. Ο οδηγός Το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. Κωδικός Περιγραφή pricelist w VAT Τελική Χονδρική με ΦΠΑ 23% 1 KDL-22EX550

Διαβάστε περισσότερα

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-83(1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος δέκτης AV

Πολυκάναλος δέκτης AV 4-488-937-41(2) (EL) Πολυκάναλος δέκτης AV Οδηγός αναφοράς STR-DH750 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα