ιδυµότειχο, Αρ. πρωτ.:1662

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιδυµότειχο, 01-09-2014 Αρ. πρωτ.:1662"

Transcript

1 ` ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ( Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ιδυµότειχο, Αρ. πρωτ.:

2 Η ενηµέρωση των φοιτητών γίνεται από τη Γραµµατεία και από τους πίνακες ανακοινώσεων που βρίσκονται στο διάδροµο της σχολής τους οποίους πρέπει να ελέγχετε καθηµερινά. Επίσης από την Ιστοσελίδα του ΤΕΙ και την Ιστοσελίδα του Τµήµατος τις οποίες καλείστε να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η Γραµµατεία του Τµήµατος είναι ανοιχτή για την εξυπηρέτησή σας από ευτέρα έως Παρασκευή 10:00 12:00 ιευθυντής της Σχολής ρ. ηµητριάδης Ευστάθιος Τηλ Υπεύθυνες Γραµµατείας κα Λελιάτσιου Ελένη & κα Νικολάου Αθανασία /νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ ιδυµότειχο Τηλ.: Φαξ:

3 Λογαριασµός χρήστη ( όνοµα χρήστη & κωδικός πρόσβασης) για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γραµµατείας Όλοι οι σπουδαστές του Τµήµατος, θα πρέπει να παραλάβετε απαραιτήτως από την Γραµµατεία τον λογαριασµό χρήστη ηλεκτρονικής γραµµατείας (όνοµα χρήστη & κωδικό πρόσβασης), ο οποίος θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της φοίτησής σας και µε τον οποίο θα µπορείτε: 1. Να προχωρήσετε στην έκδοση Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος στη διεύθυνση: https://submit-academicid.minedu.gov.gr 2. Να προχωρήσετε στην επιλογή των συγγραµµάτων του εκάστοτε εξαµήνου σπουδών µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος στη διεύθυνση: όπου στο menu φοιτητές βρίσκεται ο σχετικός σύνδεσµος για την δήλωση συγγραµµάτων. 3. Να υποβάλετε ηλεκτρονικά την δήλωση µαθηµάτων σας του εκάστοτε εξαµήνου σπουδών µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος στη διεύθυνση: στο σύνδεσµο Υπηρεσίες, Ηλεκτρονική Γραµµατεία. 4. Να βλέπετε τις βαθµολογίες των µαθηµάτων σας µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος στη διεύθυνση : στο σύνδεσµουπηρεσίες, Ηλεκτρονική Γραµµατεία. 5. Να αναζητήσετε την πρακτική σας άσκηση (όταν πρόκειται για το ΕΣΠΑ) µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος στη διεύθυνση Ο λογαριασµός του χρήστη (όνοµα χρήστη & κωδικό πρόσβασης) δίνεται από την Γραµµατεία του Τµήµατος: * στον ίδιο τον σπουδαστή µε την επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας ή της ακαδηµαϊκής του ταυτότητας. * µε απλή εξουσιοδότηση σε τρίτο άτοµο µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής µε την επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται πλήρες όλα τα στοιχεία όπως ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, αρ. ταυτότητας, ηµερ. έκδοσης, εκδ. αρχή κ.α και το εξής κείµενο: εξουσιοδοτώ να παραλάβει τον λογαριασµό χρήστη (όνοµα χρήστη & κωδικό πρόσβασης) για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γραµµατείας από το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής. * µε αποστολή ταχυδροµικός συστηµένα ή µε currier, Υπεύθυνης ήλωσης µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα πρέπει να αναγράφετε: επιθυµώ να µου αποστείλετε τον λογαριασµό χρήστη (όνοµα χρήστη & κωδικό πρόσβασης) για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γραµµατείας (έκδοση ακαδηµαϊκής ταυτότητα, δήλωση συγγραµµάτων eudoxus κ.α.) µε δική µου χρέωση µε την currier και µε δική µου ευθύνη για τυχόν απώλεια στην παρακάτω διεύθυνση:.. ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΡΗΣΤΗ (ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΚΩ.ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΚΥΡΩΘΕΙ - 3 -

4 Πρόγραµµα Εύδοξος Η επιλογή των συγγραµµάτων είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη και εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται από το Πρόγραµµα Εύδοξος χάνεται το δικαίωµα στα συγγράµµατα του εξαµήνου. Σε κάθε εξάµηνο υπάρχει συγκεκριµένος µέγιστος αριθµός συγγραµµάτων που µπορείτε να επιλέξετε. Μεγάλη Προσοχή!!! Τα συγγράµµατα που επιλέγετε κάθε φορά, θα πρέπει να αντιστοιχούν απόλυτα µε τα µαθήµατα που δηλώνετε, αλλιώς θα κληθείτε να επιστρέψετε τα βιβλία, καθώς γίνεται διασταύρωση µεταξύ των µαθηµάτων που δηλώνονται και των συγγραµµάτων που επιλέγονται. Η επιλογή των συγγραµµάτων του εκάστοτε εξαµήνου σπουδών γίνεται µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος στη διεύθυνση: ή ηλώσεις µαθηµάτων Ανανέωση εγγραφών Οι φοιτητές γράφονται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαµήνου σε ηµεροµηνίες που ορίζονται από τη Σύγκλητο του ΤΕΙ και ανανεώνουν εγγραφή -δηλώνουν τα µαθήµατα που επιλέγουν. Αν δεν εγγραφούν για δύο συνεχόµενα εξάµηνα, διαγράφονται αυτοδικαίως από τη σχολή. Υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρχή κάθε εξαµήνου ΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ και να προχωρήσουν σε ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, για τα µαθήµατα εκείνα τα οποία προτίθενται να παρακολουθήσουν κατά το συγκεκριµένο εξάµηνο και στα οποία και µόνο θα έχουν το δικαίωµα να εξεταστούν τόσο κατά την αντίστοιχη εξεταστική περίοδο του εξαµήνου (Ιανουάριο - Φεβρουαρίου για το Χειµερινό Εξάµηνο και Ιουνίου - Ιουλίου για το Εαρινό), όσο και κατά την επαναληπτική περίοδο του Σεπτεµβρίου ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ να κάνετε δηλώσεις µαθηµάτων και να δηλώνετε σε κάθε εξάµηνο, όλα τα µαθήµατα στα οποία επιθυµείτε να εξεταστείτε (δηλώνετε ακόµη και αυτά που είχατε δηλώσει στο παρελθόν κοπήκατε και θέλετε να τα επαναλάβετε) βαθµολογία σε µάθηµα το οποίο δεν έχει δηλωθεί ακυρώνεται * Αίτηση προς την Σύγκλητο του ΤΕΙ για εκπρόθεσµη, εγγραφή - δήλωση µαθηµάτων ή διορθωτική δήλωση γίνετε δεκτή αφού συντρέχει σοβαρός λόγος, όπου θα πρέπει να υπάρχει επισυναπτόµενο το αντίστοιχο δικαιολογητικό, µόνο τις πρώτες 10 (δέκα) εργάσιµες ηµέρες, µετά το τέλος προθεσµιών των εγγραφών δηλώσεων ή διορθωτικών δηλώσεων. Αναγνώριση Μαθηµάτων Αίτηση προς την Σύγκλητο του ΤΕΙ για αναγνώριση µαθηµάτων για τους φοιτητές που προέρχονται από µεταγραφή ή κατάταξη γίνεται δεκτή τις πρώτες 10 (δέκα) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη του εκάστοτε εξαµήνου (χειµερινού ή εαρινού)

5 Αναστολή Σπουδών Οι φοιτητές οι οποίο για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα, έχουν τη δυνατότητα να διακόψουν µε έγγραφη αίτηση τους στην Γραµµατεία του Τµήµατος, τις σπουδές τους για όσα εξάµηνα επιθυµούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών. Τα εξάµηνα αυτά δεν προσµετρούνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν την φοιτητική ιδιότητα καθ όλο το χρονικό διάστηµα της διακοπής των σπουδών τους (οι φοιτητές δεν έχουν δικαίωµα σε πάσο, βεβαιώσεις σπουδών κ.λ.π.). Μετά την λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στο Τµήµα. Όσοι από τους φοιτητές επιθυµούν να αναστείλουν τη φοίτησή τους, θα πρέπει να προσκοµίσουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος (τις πρώτες 10 (δέκα) εργάσιµες ηµέρες από την αρχή του εκάστοτε εξαµήνου) τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αίτηση ή Υπεύθυνη ήλωση, µε συµπληρωµένα τα στοιχεία του φοιτητή και το εξής κείµενο: Ζητώ να κάνετε δεκτό το αίτηµα µου για αναστολή της φοίτησης µου για το Χειµερινό ή Εαρινό εξάµηνο του Ακ. Έτους Για λόγους.. ή Ζητώ να κάνετε δεκτό το αίτηµα µου για αναστολή της φοίτησης µου για το Ακ. Έτος/η Για λόγους.. 2. Τον αριθµό µητρώου (Α.Μ.) του φοιτητή και το κινητό του τηλέφωνο (υποχρεωτικά). 3. Το/α ακαδηµαϊκό/α Έτος/η ή εξάµηνο/α που αφορά στην αναστολή φοίτησης. 4. Το γνήσιο της υπογραφής τους από δηµόσιο φορέα ( όταν η προσκόµιση των στοιχείων γίνεται µε αποστολή µέσω: ταχυδροµείου ή courier). 5. Τα απαραίτητα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το λόγο της αναστολής σποδών.(π.χ. εκκαθαριστικό σηµείωµα ή Ιατρική γνωµάτευση κ.α.) ΠΡΟΣΟΧΗ: θα πρέπει κατά την περίοδο δηλώσεων µαθηµάτων, µετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, να δηλώσουν τα µαθήµατα που επιθυµούν να παρακολουθήσουν προκειµένου να µπορούν να µετέχουν στην επόµενη εξεταστική και να µην χάσουν το εξάµηνο. ιαγραφές Σπουδαστών ** Επισήµανση: Η ανακοίνωση ισχύει εάν δεν υπάρξει άλλη σχετική νοµοθετική ρύθµιση. Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/ ) ΑΡΘΡΟ 80 ΠΑΡ.9 α) Όσοι φοιτητές συµπληρώσουν στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους φοίτηση διάρκειας ίσης ή µεγαλύτερης του διπλάσιου αριθµού εξαµήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών προσαυξανόµενης κατά δύο εξάµηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισµό του Ιδρύµατος. β) Με την επιφύλαξη της προηγούµενης παραγράφου, όσοι φοιτητές έχουν συµπληρώσει στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους φοίτηση διάρκειας ίσης ή µεγαλύτερης του αριθµού εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών προσαυξανόµενης κατά τέσσερα εξάµηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισµό του Ιδρύµατος. γ) Όσοι φοιτητές έχουν συµπληρώσει στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους φοίτηση µικρότερης από αυτήν της προηγούµενης παραγράφου, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα όταν συµπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης µε τη λήψη του πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισµό του Ιδρύµατος

6 Σύµφωνα µε τα παραπάνω: Α. Οι φοιτητές που ήδη είναι εγγεγραµµένοι στα Α.Ε.Ι. κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε το έτος πρώτης εγγραφής και τη διάρκεια των κανονικών σπουδών. Ως ορόσηµο τίθεται το ακαδηµαϊκό έτος Οι φοιτητές που κατά το τέλος του ακαδηµαϊκού έτους (εαρινό εξάµηνο) θα έχουν συµπληρώσει 2ν+1 έτη σπουδών θα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα ως και το τέλος του ακαδηµαϊκού έτους (δηλαδή για ακόµα 2 έτη ή για 4 εξάµηνα). (Ν. 4009/2011 (αρθρ. 80, παρ.9, εδ. Α.) Εξάµηνο Εισαγωγής Τελευταίο εξάµηνο αποφοίτησης Σπουδαστές που συµπληρώνουν 18 εξάµηνα το εαρινό εξάµηνο του Έως και το χειµερινό εξάµηνο Εαρινό εξάµηνο Οι φοιτητές που κατά το τέλος του ακαδηµαϊκού έτους (εαρινό εξάµηνο) θα έχουν συµπληρώσει ν+2 έτη σπουδών θα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα ως και το τέλος του ακαδηµαϊκού έτους (δηλαδή για ακόµα 3 έτη ή για 6 εξάµηνα/εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Οργανισµό του Ιδρύµατος). (Ν. 4009/2011 (αρθρ. 80, παρ.9, εδ. Β.) Εξάµηνο Εισαγωγής Τελευταίο εξάµηνο αποφοίτησης Σπουδαστές που συµπληρώνουν 12 εξάµηνα το εαρινό εξάµηνο του Από το εαρινό εξάµηνο έως και το χειµερινό εξάµηνο Εαρινό εξάµηνο Οι φοιτητές που κατά το τέλος του ακαδηµαϊκού έτους (Ιούλιος 2012) δεν θα έχουν συµπληρώσει ν+2 έτη σπουδών θα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα για ακριβώς το διπλάσιο χρόνο σπουδών σε σχέση µε τα κανονικά έτη σπουδών (δηλαδή για 16 εξάµηνα ή 8 χρόνια). (Ν. 4009/2011 (αρθρ. 80, παρ.9, εδ. Γ.) Εξάµηνο Εισαγωγής Τελευταίο εξάµηνο αποφοίτησης Εαρινό εξάµηνο Χειµερινό εξάµηνο Χειµερινό εξάµηνο Εαρινό εξάµηνο Εαρινό εξάµηνο Χειµερινό εξάµηνο Χειµερινό εξάµηνο Εαρινό εξάµηνο Εαρινό εξάµηνο Χειµερινό εξάµηνο Χειµερινό εξάµηνο Εαρινό εξάµηνο Εαρινό εξάµηνο Χειµερινό εξάµηνο Χειµερινό εξάµηνο Εαρινό εξάµηνο Β. Για τους σπουδαστές που θα εγγράφονται από το Σεπτέµβριο 2011 και µετά η µέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι έξι (6) έτη. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης µπορεί να παραταθεί εάν ο σπουδαστής υποβάλει αίτηση για διακοπή σπουδών για διάρκεια έως και 4 έτη. Το διάστηµα της διακοπής παρατείνει αντίστοιχα την ανώτατη διάρκεια φοίτησης ((Ν. 4009/2011 (αρθρ. 80, παρ.9, εδ. δ.). ** Επισήµανση: Η ανακοίνωση ισχύει εάν δεν υπάρξει άλλη σχετική νοµοθετική ρύθµιση

7 Πρόγραµµα Σπουδών Τα Υποχρεωτικά Μαθήµατα κάθε εξαµήνου καθώς και τα Υποχρεωτικά Επιλογής Μαθήµατα παρουσιάζονται στο Πρόγραµµα Σπουδών. ΚΩ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡ. Θ Ε ΑΠ ΣΥΝΟΛΟ Μ 101 Εισαγωγή στη Νοσηλευτική ΜΕ Υ 3 2 Επιστήµη Ανατοµία Ι ΜΓΥ Υ Φυσιολογία Ι ΜΓΥ Υ Ψυχολογία Υγείας ΟΝΑ Υ Βιολογία ΜΓΥ Υ Μικροβιολογία ΜΓΥ Υ Κοινωνιολογία Υγείας ΟΝΑ Υ Γενετική ή ΕΥ Εισαγωγή στην Πληροφορική ΣΥΝΟΛΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡ. Θ Ε ΑΠ ΣΥΝΟΛΟ Μ 201 Ανατοµία II ΜΓΥ Υ Φυσιολογία II ΜΓΥ Υ Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής ΜΕ Υ Κοινοτική Νοσηλευτική Ι ΜΕ Υ Βιοστατιστική ΜΓΥ Υ Φαρµακολογία ΜΓΥ Υ Παθολογική Ανατοµική ΜΓΥ ΕΥ ΣΥΝΟΛΟ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡ. Θ Ε ΑΠ ΣΥΝΟΛΟ Μ 301 Χειρουργική Νοσηλευτική Ι ΜΕ Υ Παθολογική Νοσηλευτική Ι ΜΕ Υ Χειρουργική ΜΕ Υ Παθολογία Ι ΜΕ Υ ηµόσια Υγιεινή ΜΕΥ ΕΥ ΣΥΝΟΛΟ ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡ. Θ Ε ΑΠ ΣΥΝΟΛΟ Μ 401 Χειρουργική Νοσηλευτική II ΜΕ Υ Παθολογική Νοσηλευτική II ΜΕ Υ ιαιτητική - ιατροφή ΜΓΥ Υ Παθολογία II ΜΕ Υ Πληροφορική Υγείας ΜΓΥ Υ Οικονοµία Υγείας ή ΟΝΑ ΕΥ ιαγνωστική νοσηλευτική προσέγγιση ΣΥΝΟΛΟ

8 Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡ. Θ Ε ΑΠ ΣΥΝΟΛΟ Μ 501 Παιδιατρική - Μαιευτική ΜΕ Υ Νοσηλευτική Επαγγελµατική εοντολογία - ΟΝΑ Υ 2 2 Νοµοθεσία Παιδιατρική ΜΕ Υ Μεθοδολογία Έρευνας στη ΟΝΑ Υ Νοσηλευτική Ψυχιατρική ΜΕ Υ Καρδιολογική Νοσ/κή 1 ή ΜΕΥ ΕΥ Συµβουλευτική Νοσ/κή 2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡ. Θ Ε ΑΠ 601 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ΜΕ Υ Μέθοδοι ιδασκαλίας ΜΕΥ Υ Επείγουσα Νοσηλευτική ΜΕ Υ Νοσηλευτική ιοίκηση ΟΝΑ Υ Περιεγχειρητική Νοσηλευτική ΜΕ Υ Ξένη Γλώσσα Ορολογία ΜΕΥ Υ Αιµοδοσία ή Ανακουφιστική Νοσ/κή Φροντίδα ΣΥΝΟΛΟ Μ ΜΕΥ ΕΥ ΣΥΝΟΛΟ Z' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡ. Θ Ε ΑΠ ΣΥΝΟΛΟ Μ 701 Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ ΜΕΥ Υ Γεροντολογική Νοσηλευτική ΜΕΥ Υ Αγωγή Υγείας ΜΕΥ Υ Επιδηµιολογία ΜΓΥ Υ Σεµινάρια Νοσηλευτικής ΜΕΥ Υ Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας ΜΕΥ ΕΥ 2 2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ 210 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 20 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ 240 Θ=ΘΕΩΡΙΑ, ΑΠ= ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ, Ε=ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) ΜΓΕ= ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ, ΜΕΥ=ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ, ΜΕ=ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΝΑ=ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Μ= Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ, ΧΑΡ= ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ= ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΕΥ= ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Από το σύνολο κατ επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων, οι φοιτητές οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς σε επτά (7) τα οποία µπορούν να επιλέγουν ανεξαρτήτως εξαµήνου φοίτησης. Μπορούν δηλαδή να επιλέξουν 2 από το ίδιο εξάµηνο - 8 -

9 Πρακτική άσκηση Για την πρακτική άσκηση είναι απαραίτητη η επιτυχής ολοκλήρωση των 2/3 των µαθηµάτων. Σε αυτά πρέπει να συµπεριλαµβάνονται όλα τα Μαθήµατα Ειδικότητας (ΜΕ) (Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήµη, Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής, Κοινοτική Νοσηλευτική Ι, Χειρουργική Νοσηλευτική Ι & ΙΙ, Παθολογική Νοσηλευτική Ι & ΙΙ, Παθολογία Ι & ΙΙ, Παιδιατρική, Χειρουργική, Παιδιατρική Μαιευτική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας, Επείγουσα Νοσηλευτική, Περιεγχειριτική Νοσηλευτική, Ψυχιατρική ). Οι Φοιτητές που επιθυµούν και έχουν τις άνω προϋποθέσεις να πραγµατοποιήσουν Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να επικοινωνήσουν σε εύλογο χρονικό διάστηµα µε τα εκάστοτε Νοσοκοµεία για να γνωρίζουν εάν τους δέχονται ή όχι. Θα πρέπει γνωρίζουν τα στοιχεία των Νοσοκοµείων ( ιεύθυνση, Τ.Κ., Τηλέφωνο Επικοινωνίας και το Όνοµα του υπευθύνου της Πρακτικής Άσκησης ή του υπευθύνου στο Γραφείο Προσωπικού). Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος ανακοινώνει συγκεκριµένη ηµεροµηνία συγκέντρωσης για ενηµέρωση των φοιτητών οι οποίοι οφείλουν να παραβρίσκονται σε αυτήν. Η αίτηση της έγκρισης για την πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης συµπληρώνεται µόνο µία φορά πριν την έναρξη της Πρακτικής και αφορά τους φοιτητές που θα απασχολήσει το Νοσοκοµείο το εν λόγω εξάµηνο. Οι φοιτητές παραλαµβάνουν από την Γραµµατεία : ζητηθεί). 1. την απλή βεβαίωση Πρακτικής που την προσκοµίζουν στα εκάστοτε Νοσοκοµεία (εάν τους 2. το βιβλιαράκι της Πρακτικής Άσκησης στο οποίο συµπληρώνεται την πρώτη σελίδα, µε τα στοιχεία του Ασκούµενου Σπουδαστή,µετά το εξώφυλλο και το Έντυπο 1 ανά εβδοµάδα. Στο τέλος της Πρακτικής θα πρέπει 1.το βιβλιαράκι να είναι υπογεγραµµένο µε το ονοµατεπώνυµο την υπογραφή του επόπτη της επιχείρησης (προϊστάµενου ή προϊστάµενης του εκάστοτε Τµήµατος Έντυπο 1 και Έντυπο 2 αναγράφεται και ο αντίστοιχος µήνας ) και την στρογγυλή σφραγίδα του Νοσοκοµείου. 2. το Έντυπο 3 συµπληρώνεται από τον φοιτητή και 3.τα Έντυπα 4-5 από τον επόπτη της επιχείρησης πρέπει να είναι υπογεγραµµένα µε το ονοµατεπώνυµο την υπογραφή του επόπτη της επιχείρησης και την στρογγυλή σφραγίδα του Νοσοκοµείου. Τέλος προσκοµίζεται : 1.το Βιβλιαράκι της Πρακτικής Άσκησης, 2.την βεβαίωση της Πρακτικής Άσκησης 3.την βεβαίωση του εργοδότη (ένσηµα) από το Νοσοκοµείο (εντός δέκα ηµερών µετά το τέλος της πρακτικής άσκησης στην Γραµµατεία του Τµήµατος). Οι Κύπριοι φοιτητές προσκοµίζουν το Βιβλιαράκι της Πρακτικής Άσκησης και µόνο την βεβαίωση της Πρακτικής Άσκησης από το Νοσοκοµείο (εντός δέκα ηµερών µετά το τέλος της πρακτικής άσκησης στην Γραµµατεία του Τµήµατος)

10 Για την πρακτική άσκηση είναι απαραίτητη η επιτυχής ολοκλήρωση των 2/3 των µαθηµάτων. Σε αυτά πρέπει να συµπεριλαµβάνονται όλα τα µαθήµατα ειδικότητας. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήµη Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής Κοινοτική Νοσηλευτική Ι Χειρουργική Νοσηλευτική Ι & ΙΙ Παθολογική Νοσηλευτική Ι & ΙΙ Παθολογία Ι & ΙΙ Παιδιατρική Χειρουργική Παιδιατρική Μαιευτική Νοσηλευτική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Επείγουσα Νοσηλευτική Περιεγχειριτική Νοσηλευτική Ψυχιατρική

11 Πτυχιακή εργασία Για την ανάληψη θέµατος πτυχιακής εργασίας είναι απαραίτητη η επιτυχής ολοκλήρωση των 2/3 των µαθηµάτων. Σε αυτά πρέπει να συµπεριλαµβάνεται το µάθηµα "Σεµινάρια Νοσηλευτικής. Η κατάθεση της αίτησης ανάληψης θέµατος γίνεται στην Γραµµατεία. Τα θέµατα των πτυχιακών εργασιών θα ισχύουν µόνο εφ όσον υπάρχει η σχετική απόφαση έγκρισης από τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και θράκης. Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας δεν διαρκεί πάνω από ένα εξάµηνο σπουδών από την ηµέρα ανάληψης (αρ. πρωτοκόλλου κατάθεσης στην Γραµµατεία) του θέµατος από τον σπουδαστή. ιαφορετικά ο σπουδαστής αιτιολογώντας το λόγο µπορεί να ανανεώσει τον χρόνο επεξεργασίας του θέµατος µόνο για το επόµενο εξάµηνο σπουδών (αφού παραλάβει από την Γραµµατεία το αντίστοιχο έγγραφο Ανανέωσης Επεξεργασίας Πτυχιακής Εργασίας το οποίο συµπληρώνεται από τον φοιτητή και υπογράφει ο καθηγητής κατατίθεται στη Γραµµατεία οπωσδήποτε πριν τη λήξη της αρχικής αίτησης). Έως την ηµεροµηνία που ορίζετε η παράταση αν η πτυχιακή δεν κατατεθεί το θέµα θεωρείται άκυρο και πρέπει να γίνει εκ νέου η δήλωση της πτυχιακής εργασίας. Επίσης γίνεται αλλαγή του καθηγητή και του θέµατος της πτυχιακής. Η πτυχιακή εργασία κατατίθεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος σε τρία (3) αντίγραφα, δύο(2) CD και η εισηγητική έκθεση του επιβλέποντα σε ένα (1) αντίγραφο. Σε περίπτωση που έχουν δυο φοιτητές το ίδιο θέµα η πτυχιακή εργασία κατατίθεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος σε τρία (3) αντίγραφα, τέσσερα (4) CD και η εισηγητική έκθεση του επιβλέποντα σε δύο (2) αντίγραφα. Τα τρία (3) αντίγραφα πρέπει πρώτα να έχουν την έγκριση για παρουσίασή της από τον εισηγητή καθηγητή (όπου αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο του εισηγητή καθηγητή,η ηµεροµηνία και η υπογραφή του στην πρώτη σελίδα µετά το εξώφυλλο). Η βιβλιοδεσία είναι στην κρίση του φοιτητή. Τα δύο (2) CD ή τέσσερα (4) CD (όπου είναι γραµµένο το word µόνο, στην επιφάνεια του CD αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του φοιτητή,το Α.Μ. ο τίτλος της πτυχιακής εργασίας και το ονοµατεπώνυµο εισηγητή καθηγητή). Τα αντίγραφα της πτυχιακής προορίζονται για τα µέλη της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής, και τα CD για τη βιβλιοθήκη του Τµήµατος και τη Γραµµατεία που κρατάει το ηλεκτρονικό αντίγραφο στο φάκελο του φοιτητή. Αφού κατατεθεί η εργασία έπειτα βγαίνει πρόγραµµα εξέτασης από τον ιευθυντή της Σχολής. Η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας πραγµατοποιείται σε ανοικτό κοινό ενώπιον της τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής καθηγητών που ορίζεται από τον ιευθυντή της Σχολής. Στην παρουσίαση µπορούν να παρευρίσκονται άλλοι καθηγητές του Τµήµατος ή διαφορετικών Τµηµάτων, σπουδαστές και κοινό χωρίς όµως να έχουν δικαίωµα ψήφου για την βαθµολόγηση της πτυχιακής. Η εξέταση του σπουδαστή είναι προφορική και ακολουθεί η παρουσίαση της εργασίας η οποία γίνεται υποχρεωτικά µε την χρήση εποπτικών µέσων (PowerPoint ή διαφανειών). Ο σπουδαστής παρουσιάζει µε την βοήθεια των µέσων αυτών τα αποτελέσµατα της εργασίας του, σε χρόνο που δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 20 λεπτά. Στη συνέχεια η Επιτροπή καλύπτει χρόνο περίπου 10 λεπτών µε ερωτήσεις, διευκρινιστικές και εξεταστικές, σχετικές µε το θέµα της πτυχιακής εργασίας. Οι ερωτήσεις έχουν σκοπό να ανιχνεύσουν το βάθος της κατανόησης της µεθοδολογίας της πτυχιακής, των αποτελεσµάτων της και των συνεπειών τους από το σπουδαστή (-στές) ώστε τα µέλη της Επιτροπής να διαµορφώσουν άποψη για την ορθότητα και πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβληµα καθώς και για το βαθµό συµµετοχής καθενός από τους συµµετέχοντες στην επεξεργασία του θέµατος σπουδαστές (σε περίπτωση που η πτυχιακή έχει αναληφθεί από κοινού από δύο σπουδαστές)

12 Λήψη Πτυχίου Για τη Λήψη του Πτυχίου απαιτούνται : *Μαθήµατα Υποχρεωτικά 38 µαθήµατα *Μαθήµατα κατ Επιλογή Υποχρεωτικά 7 µαθήµατα ΣΥΝΟΛΟ 45 µαθήµατα *Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας *Η πραγµατοποίηση Πρακτικής Άσκησης ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ (ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΥΡΥΧΘΕΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ) Τελευταία υποχρέωση του φοιτητή είναι ή η εξέταση της πτυχιακής εργασίας ή η παράδοση του βιβλιαρίου της πρακτικής άσκησης ή µάθηµα που οφείλει. Ο φοιτητής έχει υποχρέωση να κάνει αίτηση στην Γραµµατεία για την παραλαβή του πτυχίου του, την ηµέρα της τελευταία του υποχρέωσης. Επίσης να συµπληρώσει µια Υπεύθυνη ήλωση η οποία δίνεται από την Γραµµατεία και να παραδώσει στην Γραµµατεία εάν έχει στην κατοχή του: 1. ακαδηµαϊκή ταυτότητα - πάσο 2. κάρτα σίτισης 3. συγγράµµατα που πήρε παρατύπως από τον Έυδοξο 4. βιβλιάριο Υγείας που εκδίδεται από το Τ.Ε.Ι. 5. βιβλία από την βιβλιοθήκη της Σχολής Μεγάλη Προσοχή!!! Ένα δεν προσκοµίσει την Αίτηση και την Υπεύθυνη ήλωση µε τα επισυναπτόµενα της (όπως συγγράµµατα που πήρε παρατύπως από τον Εύδοξο, ακαδηµαϊκή ταυτότητα πασο, κ.α.), ο/η φοιτητής/τρια δεν ανακηρύσσετε πτυχιούχος. ιδυµότειχο, Ο ιευθυντής της Σ.Ε.Υ.Π. Αρ. πρωτ.:. ρ. ηµητριάδης Ευστάθιος

Κα Λελιάτσιου Ελένη & Κα Νικολάου Αθανασία /νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ιδυµότειχο Τηλ.: 2553025111-2553025063 Φαξ: 2553025112

Κα Λελιάτσιου Ελένη & Κα Νικολάου Αθανασία /νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ιδυµότειχο Τηλ.: 2553025111-2553025063 Φαξ: 2553025112 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2013-1 - Ο Προϊστάµενος και η Γραµµατεία του Τµήµατος σας Καλωσορίζουν στο Τµήµα Νοσηλευτικής του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης, εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. ΆΡΘΡΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης - Εγγραφές 1. Σπουδαστές ΤΕΙ καθίστανται όσοι εγγράφονται σε αυτό µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π) http://www.phys.teithe.gr/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π) http://www.phys.teithe.gr/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 2012 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π) http://www.phys.teithe.gr/ Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Φεβρουάριος 2000 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., Εγγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...6 1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ...7 1.1 Υποχρεώσεις κατά την εγγραφή... 7 2 ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ...7 2.1 Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος... 7 2.2 Ιατροφαρµακευτική και Νοσοκοµειακή περίθαλψη...

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 127482 / Ε5 (1) Κανονισμός σπουδών ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2007 2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΝOΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1268/82. 2 του Π.. 320/83).

Ν.1268/82. 2 του Π.. 320/83). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-2013 Ι.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Τ.Ν. ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Δεύτερο: Πληροφορίες Σχετικές με το Τμήμα

Περιεχόμενα. Μέρος Δεύτερο: Πληροφορίες Σχετικές με το Τμήμα Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Πληροφορίες Σχετικά με το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Πρόλογος. 3 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2009 2010..... 4 Γενική Περιγραφή του Ιδρύματος..... 6 Ακαδημαϊκή Διάθρωση (Αρχές και Υπηρεσίες).....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Νοέμβριος 2012 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

3 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ... 16 4 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ... 17 5 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010-2011... 25

3 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ... 16 4 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ... 17 5 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010-2011... 25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ... 6 1.1 Υποχρεώσεις κατά την εγγραφή... 6 2 ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 6 2.1 Ακαδημαϊκός Σύμβουλος... 6 2.2 Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη...

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... - 2-2. Προϋποθέσεις... - 2-3. Σκοπός... - 2-4. Εργασιακοί χώροι... - 3-5. Πρόγραμμα... - 4-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) --------------------------------------------------- ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή 1, Παγκρήτιο Στάδιο ΑΦΜ : 998091971 Α ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 5 6 Γενικές Πληροφορίες ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι εξελίξεις στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού είναι ραγδαίες και απαιτούν την εγρήγορση για την εμπέδωση τους από το Τμήμα των Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 2014 2015 Κείμενα: Κ. Βασιλάκης Ν. Πλατής Χ. Τρυφωνόπουλος Επιμέλεια κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Κομοτηνή, Μάρτιος 2014 Συγγραφή - Επιμέλεια: Αυγερινός Ανδρέας, Καζαντζή Μάρθα & Μαυρομμάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ] ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα