Κωδικός Εσόδου. Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωδικός Εσόδου. Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00"

Transcript

1 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) ,00 0, , , Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 8.000,00 177, , , Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 0,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) 0,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 ΚΔΚ, άρθρο 39 Ν 998/79) , , , , Μισθώματα ιχθυοτροφεόων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) 0,00 0,00 0,00 0, Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών άρθρο 21 Ν 2963/2001) 0,00 0,00 0,00 0, Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0,00 0, Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0,00 0, Εσοδα από την εκμετάλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν 998/79) 0,00 0,00 0,00 0, Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) και Τέλος Λεκανών ποτίσματος ζώων ,00 415, , , Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8 ν 994/79) 0,00 0,00 0,00 0, Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 189 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0, Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 188 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ 8.000,00 0, , , , , , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 5.000, , , , Τόκοι λοπών περιπτώσεων 0,00 0,00 0,00 0, Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0,00 0,00 0,00 0, Εσοδα από αμιγείς Δημοτικές/Διαδημοτικές επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0, Εσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από συμμετοχή λοιπές επιχειρήσεις (κοινοπραξίες, ΑΕ κλπ) 0,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα κινητών πραγμάτων 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996) 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0,00 0,00 0,00 0, Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 0,00 225,00 0,00 0, Τέλος υδρευσης , , , , Εσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό υδροληπτών. 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 0,00 0,00 0,00 0, Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 0,00 711, , , Λοιπά έσοδα υπηρεσία αρδεύσεως 0,00 0,00 0,00 0, Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 900,00 0,00 0,00 0, Τέλη χρήσεως υπονόμων , , , , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 0,00 0,00 0,00 0, Δικαίωμα ενταφιασμού 6.900, ,00 0,00 0, Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος ανακομιδής 0,00 0,00 0,00 0, Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 0,00 0,00 0,00 0, Δικαιώματα ιεροπραξιών 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 0,00 0,00 0,00 0, Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα σφαγείων 0,00 0,00 0,00 0, Εσοδα από ειδκούς χώρους στάθμευσης 0,00 0,00 0,00 0, Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κλπ 0,00 0,00 0,00 0, Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα ( άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών εισητηρίων λεωφορείων 3.000,00 0, , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 0, ,65 0,00 0, Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 0,00 0,00 0,00 0, Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) 0,00 0,00 0,00 0, Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων (άρθρο 3 Ν 995/79) 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν 1828/89) 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 160,00 51,83 100,00 100, Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 0,00 0,55 0,00 0, Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 5.312, , , ,00

2 0513 Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν 2214/94) 0,00 0,00 0,00 0, Λοιποί φόροι 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρθ 9 Ν 1337/1983, άρθρο 21 Ν 2508/97) 0,00 0,00 0,00 0, Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0,00 0,00 0,00 0, εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 0,00 0,00 0,00 0, Ειδική Εισφορά σε χρήμα εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων ( άρθ 34 Ν 4067/2012) 0,00 0,00 0,00 0, Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου ( άρθ 19 Ν 3054/2002) 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από δαπάνες μεταφοράς μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών ( άρθ 9 κ 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β' )) 0,00 0,00 0,00 0, Τροφεία δημοτικών παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών ( άρθ 9 κ 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές Εισφορές 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών & Παιδικού Σταθμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , ,00 ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001) 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) 0, ,43 0,00 0,00 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) , , , ,00 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από ΚΑΠ για Μεταφορά Μαθητών Α' θμιας & Β' θμιας εκπαίδευσης 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 0,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 0,00 0,00 0,00 0, Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 0,00 150,00 0,00 0, Εσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) , , , , Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , , , Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 0,00 0,00 0,00 0, Εσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 200,00 45,00 155,00 155, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Ο (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07) , , , , Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ) 0,00 0,00 0,00 0, Εκποίηση οικοπέδων σετον οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (άρθρο 2 Ν 2336/95) 0,00 0,00 0,00 0, Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 ΝΔ 221/1974) 0,00 0,00 0,00 0, Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα ΚΒΠΝ) 0,00 0,00 0,00 0, Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) 0,00 0,00 0,00 0, Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) 0,00 0,00 0,00 0, Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση Αμοιβή ΚΕΠ μισθ.έργου 0,00 0,00 0,00 0, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INFOLIBRARY 0,00 0,00 0,00 0, Υλοποίηση προγράμματος δράσης Ε.Ε πρόληψης εκπαίδευσης και ανάπτυξης της γνώσης βασισμένη στην πολιτική προστασία στην αντιμετπώπιση των φυσικών καταστροφών και των κινδύνων των παιδιών στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 0,00 0,00 0,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ MON ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ.Ε.Π ΥΠΕΣΔΔΑ 0,00 0,00 0,00 0, ΚΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΕΣΣΔΑ 0,00 0,00 0,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΠ ΜΙΣΘ.ΕΡΓΟΥ 8.000, , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΠ.ΑΡΡΕΝΩΝ ( ΝΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων , , , , , , , , ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών των Δήμων , , , , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 3.000,00 0, , , Κεντρικοί αυτοτελοί πόροι απο το Πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων (Υπόλοιπο ΣΑΤΑ/2009 ) 0,00 0,00 0,00 0, Υλοποίηση προγράμματος δράσης Ε.Ε πρόληψης εκπαίδευσης και ανάπτυξης της γνώσης βασισμένη στην πολιτική προστασία στην αντιμετπώπιση των φυσικών καταστροφών και των κινδύνων των παιδιών στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 0,00 0,00 0,00 0, Τοπογραφικά υπόβαθρα 0,00 0,00 0,00 0, Τοπικό Ρυμοτομικό 0,00 0,00 0,00 0, Οριοθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην θέση Σφαγεία και του ρέμματος Σάβαρτα Κρανοχωρίου 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Διαμόρφωση Νεκροταφείων και Αύλειου χώρου Αγίας Αννας 0,00 0,00 0,00 0, Διαμόρφωση αύλειου χώρου εκκλησίας Πτελέας 0,00 0,00 0,00 0, Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κτίριο Σχολής Ορεινού Τουρισμού στο Νεστόριο 0,00 0,00 0,00 0, Ερευνα δυνατοτήτων και σκοπιμότητας ίδρυσης κέντρου Ορεινού Τουρισμού στο Νεστόριο 0,00 0,00 0,00 0, Επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων στο Νεστόριο 0,00 0,00 0,00 0, Εσωτερική οδοποιϊα Αγίας Άννας 0,00 0,00 0,00 0, Σύνταξη μελετών 0,00 0,00 0,00 0, Σύνταξη Μελετών 0,00 0,00 0,00 0, Ενίσχυση των εκδηλώσεων RIVER PARTY 0,00 0,00 0,00 0, Διαμόρφωση εισόδου Κοτύλης 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά ειδικά προγράμματα ΘΗΣΕΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΒΡΥΣΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Μ.Π.Ε ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΘΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤ/ΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΔΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΘΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤ/ΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΔΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Μ.Π.Ε ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΧΙΟΝΑΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΜΕΣΟΒΡΑΧΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Μ.Π.Ε ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΙΟΝΑΤΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.Δ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ-ΧΙΟΝΑΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗ-ΤΟΤΟΝΙΔΗ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΧΙΟΝΑΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΧΙΟΝΑΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ( Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π ) 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΙΟΝΑΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΝΑΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΙΟΝΑΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΗΣΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΣΟΒΡΑΧΟΥ Δ. ΑΚΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΧΙΟΝΑΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΑ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 4.000, , , , ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 2.000, , , , ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ΘΗΣΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΡΑΧΟΥ ,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΙΤΩΝ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΩΝΑ Δ. ΑΚΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 6.000, ,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΒΑΔΟΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ , , , , ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Επέκταση αγωγού απορροής όμβριων στην περιοχή του δημοτικού σχολείου Άνω Νεστορίου 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Διευθέτηση απορροής όμβριων στην περιοχή της πλατείας του Κάτω Νεστορίου 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων από το σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου-Λυκείου Νεστορίου έως το Κέντρο Ενημέρωσης Γράμμου 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης χώρου Μνημείου Εθνικής Αντίστασης και γύρωθεν αυτού 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων γύρωθεν κτιρίου ΟΤΕ και προς εκκλησία Αγ. Δημητρίου 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης πλατείας πλησίον κεντρικής πλατείας Κάτω Νεστορίου 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στο Άνω Νεστόριο 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στο Κάτω Νεστόριο 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Μελέτη ηλεκτροφωτισμού κεντρικών οδών του οικισμού Νεστορίου 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης εκκλησίας Παναγίας του Κάτω Νεστορίου 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Αγίας Άννας 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης εισόδου και κεντρικών οδών οικισμού Αγίας Άννας 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Η/Μ μελέτη ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό της Αγίας Άννας 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Κάτω Πτελέας 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Άνω Πτελέας 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Η/Μ μελέτη ανάπλασης κεντρικών τμημάτων οικισμού Πτελέας 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΧΙΟΝΑΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης εισόδου οικισμού Κρανοχωρίου 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Αρχιτεκτονική μελέτη δημιουργίας χώρου υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων στον οικισμό Κρανοχωρίου 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Η/Μ μελέτη ανάπλασης εισόδου και πλατείας στον οικισμό του Κρανοχωρίου 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης εισόδου οικισμού Κοτύλης 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο : Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης πλατείας Κοτύλης 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης κεντρικών οδών του οικισμού της Κοτύλης 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Η/Μ μελέτη ανάπλασης του οικισμού της Κοτύλης 4.000, ,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Κυψέλης 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων οικισμού Κυψέλης 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Η/Μ μελέτη ανάπλασης οικισμού Κυψέλης 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑΔΕΣ - ΚΟΡΦΟΥΛΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης εκκλησίας Κάτω Νεστορίου 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Αρχιτεκτονική μελέτη κοινόχρηστων κεντρικών οδών Κάτω Νεστορίου 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Η/Μ μελέτη ανάπλασης κεντρικών τμημάτων Κάτω Νεστορίου 4.000, ,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Μελέτη θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Άνω Νεστορίου 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Μελέτη θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Κάτω Νεστορίου 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Μελέτη θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Αγίας Άννας 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Μελέτη θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Κοτύλης 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Μελέτη υδροδότησης Κοτύλης από τις πηγές της Κολοκύθας , ,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Μελέτη αναβάθμισης και προστασίας του χώρου διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων Νεστορίου (River Party) ,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Μελέτη δημιουργίας οικοπάρκου προστασίας οικόσιτων ζώων υπό εξαφάνιση 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Τοπογράφηση υπόλοιπων τμημάτων οικισμών Πτελέας, Κρανοχωρίου και Αγίας Άννας 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΤΥΛΗΣ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Κατασκευή υποδομών αποχέτευσης και ύδρευσης στο δρόμο μεταξύ των ΟΤ93-94 και ΟΤ στο Άνω Νεστόριο 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ- ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩ ΝΕΣΤΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ ΚΑΙ ,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Επενδύσεις τοιχίων αντιστήριξης του δρόμου μεταξύ των ΟΤ και ,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Αγίας Άννας (Β' Φάση) 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΤΕΛΕΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ RIVER PARTY 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Σχολείου Νεστορίου 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Αρχιτεκτονική μελέτη μετατροπής παλαιού κτιρίου σφαγείων σε αμαξοστάσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Στατική μελέτη μετατροπής παλαιού κτιρίου σφαγείων σε αμαξοστάσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μετατροπής παλαιού κτιρίου σφαγείων σε αμαξοστάσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Τοπογραφική αποτύπωση χώρου αμμοληψίαςστο Δήμο Νεστορίου 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δημιουργία χώρου αμμοληψίας στο Δήμο Νεστορίου 4.350, ,47 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ RIVER PARTY 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Συγκοινωνιακή μελέτη εισόδου Κρανοχωρίου και Δυτικού Περιφερειακού 8.000,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Μελέτες εσωτερικής οδοποιίας στα ΔΔ Άνω Πτελέας, Κρανοχωρίου και Κοτύλης ,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Υδραυλική μελέτη οδού τμήματος Δ/νση ΕΟ9-Κάτω Πτελέα 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ 3.000, ,50 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Περιβαλλοντική μελέτη τμημάτων α) Δ/νση ΕΟ9-Κάτω Πτελέα, β) Είσοδος Κρανοχωρίου και γ) Δυτικός Περιφερειακός 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Γεωλογική μελέτη τμήματος Δ/νση ΕΟ9-Κάτω Πτελέα 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Ηλεκτροφωτισμός Δρόμων στο Άνω Νεστόριο 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Ασφαλτόστρωση και υποδομές ομβρίων στην περιοχή του παλαιού δημοτικού σχολείου 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΥΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Αποτύπωση κοινόχρηστων εκτάσεων εντός τουοικισμού του Πέυκου 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο : Ολοκλήρωση παρεμβάσεων στο χώρο του πρώην κοινοτικού καταστήματος Κρανοχωρίου 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο : Κατασκευή στεγάστρων στο χώρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων Κρανοχωρίου 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Υποέργο :Επέκταση Αγωγού Αποχέτευσης στο Κάτω Νεστόριο 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00

6 ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ 6.000,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ "ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠ. ΔΙΑΜ/ΤΟΣ ΧΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠ. ΔΙΑΜ/ΤΟΣ ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ" 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μ.Π.Ε) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ 1.800,00 0, , , ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μ.Π.Ε) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ 1.500,00 0, , , ΘΗΣΕΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ. ΑΡΡΕΝΩΝ , , , , ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ Κ.Δ. ΧΡΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΡΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ (Β' ΦΑΣΗ) 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Κ.Δ. ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ) 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ Κ. ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ , , , , ΘΗΣΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΜΙΚΡΟΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ 1.669,38 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΑΠΗΤΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ.Δ. ΧΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΞΕΩΝΑ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ Κ. ΑΡΡΕΝΩΝ 2.566, ,10 0,00 0, Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου & πρόσβασης στον Μύλο Νεστορίου 1.433, ,12 0,00 0,00 Οριστική μελέτη ανάπλασης- Οικιστικής Αναβάθμισης παραρεμάτιας ζώνης ρέματος Διποταμίας 3.824,00 0, , , ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 6.000,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 4Χ4 ΤΟΥ Δ. ΑΚΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ ΚΟΡΦΟΥΛΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ.ΠΑΤΡΩΝΟΣ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΡΦΟΥΛΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 3.824, ,26 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΡΑΧΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 3.824, ,26 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΚΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ΘΗΣΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΔ Δ. ΑΚΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΔ ΑΚΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ Μ.Π.Ε ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ Μ.Π.Ε ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΑΚΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Δ. ΑΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΙΩΑΝ. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ. ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΒΡΥΣΩΝ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΧΙΟΝΑΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΚΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ 3.028,00 0, , , ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΡΟΜΟΥ ΧΡ. ΖΟΡΠΙΔΗ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΒΡΥΣΩΝ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Δ. ΧΙΟΝΑΤΟΥ ,28 0, , , ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΚΡΙΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΑΚΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.Δ. ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ & ΧΙΟΝΑΤΟΥ Δ. ΑΚΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΙΟΜΑΤΟΥ Β` ΦΑΣΗ 4.158,04 0, , , ΘΗΣΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 4Χ5 ΧΙΟΝΑΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ 1.250,00 0, , , ΘΗΣΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΧΙΟΝΑΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΧΙΟΝΑΤΟΥ 2.600,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΧΙΟΝΑΤΟΥ 4.200,00 0, , , ΘΗΣΕΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΧΙΟΝΑΤΟΥ 1.800,00 0, , , ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΙΟΝΑΤΟΥ ,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΚΡΙΤΩΝ 8.000,00 0, , , ΘΗΣΕΑΣ ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΙΟΝΑΤΟΥ 1.250,00 0, , , ΘΗΣΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΡΑΧΟΥ , ,50 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE) 7.000,00 0, , , ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΑΚΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΞΕΝΩΝΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΚΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ - ΧΙΟΝΑΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΙΟΝΑΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 3.000, ,50 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΙΤΩΝ" 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ΘΗΣΕΑΣ ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΚΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ "ΤΣΙΡΙΧΤΣΗ" 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΙΟΝΑΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ-ΧΙΟΝΑΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ( Ο.Σ.Κ ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, Μελέτη διάνοιξης δασικής οδού Τζουβάρα -γέφυρα Τζημοκώτα ,00 0,00 0,00 0, Ο.Σ.Κ 0,00 0,00 0,00 0, Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Νεστορίου για την ωρίμανση του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ», με τίτλο: Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου Νερόμυλου στον οικισμό Πευκόφυτου ,00 0,00 0,00 0, Ο.Σ.Κ Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Νεστορίου για την ωρίμανση του έργου: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΘΕΑΣ" ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ 600,00 0,00 0,00 0, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ ,00 0, , , ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΣΚ 0,00 0,00 0,00 0, ( ΕΠΑΔΥΜ ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΠΑΡΟΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ( ΕΠΑΔΥΜ ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, (ΕΠΑΔΥΜ) 0,00 0,00 0,00 0, Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ,00 0,00 0,00 0, (ΕΠΑΔΥΜ) 0,00 0,00 0,00 0, Ανάπλαση Νεστορίου ,00 0, , , ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ) 0,00 0,00 0,00 0, ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΤΕΛΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ) 0,00 0,00 0,00 0, ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΙΤΩΝ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ( Γ.Γ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ) 0,00 0,00 0,00 0, (Γ.Γ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ) ΕΡΓΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, Μελέτη οδοποιϊας Βελτίωση δασικής οδού Επταχωρίου-Όρια νομού Σαμαρίνας ,00 0,00 0,00 0, Τεχνική Υποστήριξη για ωρίμανση-υλοποίηση έργων Δήμου Νεστορίου από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ,00 0,00 0,00 0, Ηλεκτρονική Δημοτική Διακυβέρνηση Δήμου Νεστορίου ,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδότηση απο Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα Ο.Π.Α.Φ.Κ. 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδότηση απο Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα του Π.Ε.Π. 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση 0,00 0,00 0,00 0, Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες 0,00 0,00 0,00 0, Πρόγραμμα ζημιών & καταστρ. που προκλ. απο θεομηνίες 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις απο κεντρικούς φορείς ΥΠΕΣΔΔΑ 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις απο κεντρικούς φορείς ΥΠΕΣΔΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 Κατασκευή αναγκαίων έργων υποδομής στην επέκταση του σχεδίου πόλεως του δήμου Νεστορίου 0,00 0,00 0,00 0, Αγροτική ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της υπαίθρου ,00 0,00 0,00 0, Αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Νεστορίου 0,00 0,00 0,00 0, Κάλυψη δράσεων Πολιτικής Προστασίας 0,00 0,00 0,00 0,00 Ανάδειξη με εξωτερικό ηλεκτροφωτισμό της Ιεράς Μονής Τσούκας στον οικισμό Αγίας Άννης 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ Ο.Π.Α.Α.Χ. 0,00 0,00 0,00 0, Οικοτουριστικά μονοπάτια (Eco toyrism trail) ,45 0, , , Αποκ/ση Ζημιών καταστροφών που προκληθ.απο Θεομην.Πολ.Προστ 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση πολιτικής προστασίας ( πυροπροστασία κλπ) , ,35 0,00 0, Έσοδα απο Πολιτική Προστασία 0,00 0,00 0,00 0, Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών σύμβαση με ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ για ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών 0,00 0,00 0,00 0, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ECO TOURISM 3.723,75 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00

9 (ΥΠΕΣΑΗΔ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ'' ( ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΡΒΕΡ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ) , ,96 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ , ,41 0,00 0, ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 0,00 0,00 0,00 0, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ- ΕΣΠΑ 0,00 0,00 0,00 0, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΤΥΛΗΣ - ΕΣΠΑ ,00 0,00 0,00 0, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ-ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ ,99 0,00 0,00 0, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ,01 0,00 0,00 0, ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΤΥΛΗΣ 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδ από το Εθν Στρατ Πλαίσ Αναφ (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφ Επιχειρ Προγραμ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ-ΕΣΠΑ 0,00 0, , , Χρηματοδ από το Εθν Στρατ Πλαίσ Αναφ (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφ Επιχειρ Προγραμ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΤΥΛΗΣ Ε.Π ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 0,00 0, , ,00 Χρηματοδ από το Εθν Στρατ Πλαίσ Αναφ (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφ Επιχειρ Προγραμ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ-ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ 0,00 0, , ,99 Χρηματοδ από το Εθν Στρατ Πλαίσ Αναφ (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφ Επιχειρ Προγραμ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0, , ,01 Χρηματοδ (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερ Επιχειρ Προγραμ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΣΤΟΙΡΙΟΥ, ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ- ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ 0,00 0, , , Χρηματοδ (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφ Επιχειρησ Προγραμ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΤΥΛΗΣ 0,00 0, , , Χρηματοδοτήσεις (ΕΣΠΑ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 0,00 0, , , Μελέτη οδοποιϊας Βελτίωση δασικής οδού Επταχωρίου-Όρια νομού Σαμαρίνας 0,00 0, , , ΕΣΠΑ ΑΓΡ ΑΝΑΠΤ Μελέτη διάνοιξης δασικής οδού Τζουβάρα - γέφυρα Τζημοκώτα 0,00 0, , , Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα... 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Προϊόν δωρεών 0,00 0,00 0,00 0, Εσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 9.500, , , , Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 3.000,00 965, , , Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80) 0,00 0,00 0,00 0, Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 0,00 0,00 0,00 0, Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) 0,00 0,00 0,00 0, Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις 0,00 0,00 0,00 0, Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων 0,00 0,00 0,00 0, Καταπτώσεις εγγυήσεων 0,00 0,00 0,00 0, Καταπάτηση αυθαίρετης χρήσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/09/10/1958 ) πρόστιμα καθαριότητας ύδρευσης 200,00 0,00 0,00 0, Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) 0,00 0,00 0,00 0, Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2964/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) 0,00 0,00 0,00 0,00 Εξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94) 0,00 0,00 0,00 0,00 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμένων οχημάτων (ΚΥΑ /67/2002) 0,00 0,00 0,00 0,00 Εσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) 0,00 0,00 0,00 0,00 Εσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Ακριτών (άρθρο 23 Ν 2539/97) 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρερσιακόυ συμβουλίου (άρθρο 12 Ν 2130/93) 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη μισθοδοσία ελεγκτών εσόδων-εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 Ν 1188/81) 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων ( άρθ. 9 ν /2001, άρθ. 11 ν. 2696/1999 ) 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Εξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων ( άρθ. 45 ν / 1994 ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκατελειμένων οχημάτων ( ΚΥΑ / 67 / 2002 ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Έσοδα από κατασκευή, επισκευή, και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων ( άρθ. 47 ν / 1999, άρθ. 367 ΚΒΠΝ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων ( άρθ. 26 ν / 1989 ) 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας ( άρθ. 23 ν / ,00 0,00 0,00 0, Έσοδα άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ( άρθ. 12 ν / ,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 0,00 0,00 0,00 0, Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος ( άρθ. 6 ν / ,00 0,00 0,00 0, Εφάπαξ ειδική εοσφορά για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων ( άρθ. 16 ν / 97 ) 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από πώληση αγαθών - υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από εκμετάλευση δασών Δημοσίου 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από τεύχη Δημοπράτησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1 (11, 12, 13, 14, 15, 16) , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ,51 0,00 0,00 0, Τακιτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 1.526,28 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 4.693,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επεκτασης πολεοδομικών σχεδίων 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0,00 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.320,00 0,00 0,00 0,00 Τακτικά έσοδα από μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/ /1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) ,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 4.677, ,50 0,00 0, Τακτικά έσοδα από δικαίωμα ενταφιασμού 1.690,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής ,56 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 0,00 0,00 0,00 0,00 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα ΠΟΕ ανταποδοτικά - ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 895,76 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από μισθώματα δασικών εκτάσεων ,00 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0, Εκτακτα γενικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0, Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα... 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0, Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων 0,00 0,00 0,00 0, Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) 0,00 0,00 0,00 0, Δάνειο απο την ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) ΔΑΝΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ... 0,00 0,00 0,00 0, Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0,00 0,00 0,00 0, Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , , Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 2.040,12 437,94 500,00 500, Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 7.877, , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 0, Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπά έσοδα Τακτικά έσοδα από μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0, ,37 0,00 0,00 Τακτικά έσοδα από μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) ,45 0, , , Τακτικά έσοδα από μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 0,00 0, , , Τακτικά έσοδα από δικαίωμα ενταφιασμού 0, ,00 500,00 500, Τακτικά έσοδα από δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 1.421, ,88 0,00 0, Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής ,10 172,20 807,39 807, Τακτικά έσοδα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα ( ΕΚΜΊΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ,65 0, , , Λοιπά Τακτικά έσοδα ΠΟΕ , , , , Λοιπά Τακτικά έσοδα από εκμίσθωση δασικών εκτάσεων , , , ,00 Λοιπά έσοδα Τακτικά έσοδα από εισπρακτέα υπόλοιπα ( βεβαιωμένα από ΔΟΥ ) 0,00 0,00 0,00 0, ΦΠΑ 13% ΠΟΕ 0,00 834, , , ΦΠΑ 23% ΠΟΕ 0, , , , Έκτακτα γενικά έσοδα ( εκποίηση οικοπέδων ) 0,00 0,00 0,00 0, Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ , , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΣΚΥ ΜΟΝ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝ. ΥΠΑΛΛ ,00 352, , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 0823 ΑΙΡΕΤΩΝ 0,00 0, , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΣΦ.EΡΓΑΖ ΑΙΡΕΤΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00

11 ΑΠΟΔ. ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡ. ΜΟΝ. ΥΠΑΛΛ 0,00 0,00 0,00 0, ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ , , , , ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ,00 0,00 0,00 0, ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.500,00 21, , , ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 0,00 0,00 525,00 525, ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 20% ,00 0, , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘ. ΕΡΓΟΥ Κ.Ε.Π 2.000,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1% 0,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% 0,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 8% 0,00 0,00 0,00 0, ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 4,10% 0,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, Χαρτόσημο μισθωμάτων 0,00 26,94 100,00 100, ΟΓΑ Χαρτοσήμου μισθωμάτων 0,00 1,81 20,00 20, Είσπραξη ΦΠΑ από Δημοτική Συγκοινωνία 13% 390,00 0,00 615,00 615, Είσπραξη ΦΠΑ 13% Ύδρευσης 0,00 0, , , Είσπραξη ΦΠΑ 23% Ύδρευσης -Αποχέτευσης 0, , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥΔΚΥ , , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΔΚΥ. ΤΕΑΔΥ , , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΔΚΥ. ΤΠΔΥ , , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ , , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Μ.Τ.Π.Υ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ( 82985) ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΥΠΑΛ. 500,00 18, , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΕΑΜ ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ ( ) 0,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν. 103/75 (82881) 0,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΟΡΓ.ΘΕΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.300,00 0, , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.100,00 0, , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2.000,00 0, , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 2.100,00 170, , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Μ.Τ.Π.Υ ΟΡΓΑΝ.ΘΕΣ. ΑΙΡΕΤΩΝ 1.200,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΑΔΥ 1,5% ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ Τ.Π.Δ.Υ 0,5% ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 0,00 0,00 0,00 0, ΟΑΕΔ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 1% 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 0,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΠΕΡ Τ.Π , , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 7.100,00 349, , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΥΠΕΡ ΤΥΔΚ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΥΠΕΡ ΓΕΩΤΕΕ 100,00 0,00 100,00 100, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΜΠ 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΕΕ 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων ΑΝΕΞΑΡΤ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές κρατήσεις-οαεδ Ειδική εισφορά 1 % 3.000,00 163, , , Εισφορά ειδικής Αλληλεγγύης 2 % ,00 727, , , Εισφορά Αλληλεγγύης εκτάκτων Ν. 4024_ ,00 287, , ,00 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 4211 προπληρωμής 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών ,00 0, , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.500, , , , Επιστροφή χρημάτων από ταμειακά υπόλοιπα ΤΠΔ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή 3ης δόσης ποσού 6.903,33 απο το Πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ για την προπληρωμή της Προβολής του Δήμου - Εγγραφή και διάθεση ως τακτικά - Αναμόρφωση 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Χ.Υ. Προηγούμενης χρήσης 2012 μεταφερόμενο σε νέα χρήση 2013 (ΤΑΚΤΙΚΑ) , , , ,00 Χ.Υ. Προηγούμενης χρήσης 2012 Δ Νεστορίου μεταφερόμενο στο ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΑ ,65 0, , ,00 Έκτακτα Ειδικευμένα -Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από προηγούμενη χρήση 2013 μεταφερόμενο σε νέα χρήση 2014 για Eco toyrism ,84 0, , ,00 Χρηματικό υπόλοιπο διαχείρησης έτους 2010 μεταφερόμενο σε νέα χρήση 2011 Δ.Ε. Αρρένων 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποθεματικό επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δήμου Νεστορίου 0,00 0,00 0,00 0,00 Εκτακτα ανειδίκευτα (Χρηματικό υπόλοιπο απο το 2012 Μεταφερόμενο σε νέα χρήση 2013) Νεστορίου 0, ,65 0,00 0,00 Έκτακτα Ανιδείκευτα (Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2010 μεταφερόμενο σε νέα χρήση 2011 Δ.Ε. Γράμου ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Έκτακτα Ειδικευμένα -Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από προηγούμενη χρήση 2013 μεταφερόμενο σε νέα χρήση 2014 για Eco toyrism 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο διαχείρησης (υπόλοιπο Έκτακτων Ειδικευμένων εσόδων 2012 Μεταφερόμενο σε νέα χρήση 2013 ) 0, ,47 0,00 0,00 Χρηματικό Υπόλοιπο διαχείρισης έτους 2012 μεταφερόμενο σε νέα χρήση 2013 Δ. Νεστορίου 0, ,00 0,00 0,00 Εκτακτα Ειδικευμένα (Χρηματικό υπόλοιπο διαχείρισης έτους 2012 μεταφερόμενο σε νέα χρήση 2013) 0, ,55 0,00 0,00 Εκτακτα Ειδικευμένα (Χρηματικό υπόλοιπο διαχείρησης προηγούμενης χρήσης 2012 μεταφερόμενο σε νέα χρήση 2013) 0, ,57 0,00 0,00

12 Εκτακτα Ειδικευμένα ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 0,00 80,16 80,16 80, Εκτακτα Ειδικευμένα ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΑΚΡΙΤΩΝ 0, ,00 0,00 0, Εκτακτα Ειδικευμένα ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ Δ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 0, ,17 0,00 0, Εκτακτα Ειδικευμένα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ- ΚΑΤΑΣΤΡΟΔΩΝ 0, ,75 0,00 0, Εκτακτα Ειδικευμένα ΑΠΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΠ. ΕΣ. 0,00 0,00 0,00 0, Εκτακτα Ειδικευμένα ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0, Εκτακτα Ειδικευμένα -χρηματικό υπόλοιπο 2013 μεταφερόμενο στη νέα χρήση 2014 για Τεχνική υποστήριξη για ωρίμανση έργων - μελετών 0,00 0, , , Εκτακτα Ειδικευμένα ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0, Εκτακτα Ειδικευμένα ΥΠΕΣΔΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ 0,00 0, , , Εκτακτα Ειδικευμένα ΕΚΤ. ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡ. INTERREG 0,00 0,00 891,25 891, Εκτακτα Ειδικευμένα ΕΠΤΑ 0,00 0, , , Εκτακτα Ειδικευμένα ΕΠΑΔΥΜ 0,00 0, , , Εκτακτα Ειδικευμένα ΘΗΣΕΑΣ 0,00 0, , ,66 Εκτακτα Ειδικευμένα ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 0, ,00 0,00 0, Εκτακτα Ειδικευμένα ΣΑΤΑ 0, , , , , , , ,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , , ,75

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΕΝΙΚΗ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111.01 0111.02 0111.03 0111.04 0111.05

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6.

ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6.985,00 5/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Πρωτ:16297/1-12-14 Εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή περι : ΤΕΧΝΙΚΟ 2015 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 02.40.7111.0003 7111 ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β425ΩΗΖ-Η6Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: Β425ΩΗΖ-Η6Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: /2012 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης: 241/2012 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Αγράφων Ν. Ευρυτανίας 6 7 8 9 0 9 8 7 80 8 8 6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) 6 /06/, Η ΠΕΠ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Αριθ.Αποφ 4/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάρου.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 660 ΘΕΜΑ: 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015».

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». Α/Α Στη Θήβα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 98 ΘΕΜΑ: Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Εκθεση. Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2013

Εισηγητική Εκθεση. Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 2 από 32 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Λήμνου 2013 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ ΡΔΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 11 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 11 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 11 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.048.993,37 470.817,65 457.631,97 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναλυτικά στοιχεία και συγκεντρωτικοί πίνακες με τα νούμερα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013. ΕΣΟΔΑ Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασµών του οικονοµικού έτους 2010 για την υποβολή του απολογισµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α/Α Θεμάτων Π Ι Ν Α Κ Α Σ της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 030942 12/4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Συνολικά υλοποιούνται και προγραμματίζονται προϋπολογισμού περί τα 70.000.000 μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Κ.Α. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Κ.Α. 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Κ.Α. 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα Ο ήµος είναι ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα