ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 1981 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ., ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 1981 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ., ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 1981 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ., ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

2 Α Γ Ι Α Γ Α Λ Η Ν Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ * ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 3 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1981 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ Συλλόγου 'Αγία Γαλήνη Μανόλης Εμμ. Σαββάκης-Πρόεδρος Σοφία Σ. Σπανουδάκη- Αντ/δρος Γεώργιος Σ. Νικηφοράκης-Γ. Γραμματέας Τόλης Ν. Τσακίρης - Ταμίας 'Ελένη Εμμ.Μπαντινάκη - Είδ.Γραμματέας Μιχαήλ Κων.Γιασαφάκης Σύμβουλος Χάρης Μυρ.Γιαννακάκης Κώστας Κ.Λινοξυλάκης Μανώλης Μ ι λ.μπαντινάκης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Μανώλης *Εμμ. Σαββάκης Αναστασάκη 48 - Ζωγράφου Α Θ Η Ν A I Τηλ.: ) Άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο 1 2) Τό Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 2 3) Η. Α Γ I Α Γ Α Λ Η Ν Η 4 4) 'Η έξέλιξη του πληθυσμού της 5 5) Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η 7 6) 'Αναμνήσεις άπό τά "ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΟΝΙΑ" τής κατοχής 8 7) ΠΑΣΧΑ στήν ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 11 8),Ελεύθερα σημειώματα καί Ανακοινώσεις. 13 9) Τά Νέα άπό τήν 'Αγία Γαλήνη 14 10) Προσφορές γιά τό περιοδικό μας 15 11) Προβλήματα του τόπου μας 17 12) Au0 τήν Κοινωνική Ζωή 19 13) Μεταξύ μας 22 14) ΠΙΝΑΚΑΣ Ξενοδοχείων 'Αγίας Γαλήνης 24 15) Τό Σταυρόλεξό μας 25 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΗΚΑΝ Σ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 01: Χαριλάου Τρικούπη 83 Α Θ Η Ν A I ΤΗΛ.: Δι έπιταγ ές ΤΟΛΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κατράμη 18 Νέα Φιλοθέη-ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛ.: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Μ. ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΣΟΦΙΑ Σ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ. ΚΩΣΤΑΣ Κ. ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΣΩ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΚΑΙΤΗ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΚΟΣΜΑΣ Δ. ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ

3 ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αγαπητοί μας φίλοι, Συνεχίζοντας τή προσπάθεια μας γιά έμμεση έστω, έπικοινωνία μεταξύ μας προβαίνουμε στήν τρίτη έκδοση του περιοδικού μας μέ τή θερμή πάντα παράκληση γιά τήν συμμετοχή περισσότερων, *Αγ ι ογαληνιωτων καί φίλων μας σέ θέματα Αμοιβαίας πληροφόρησης,ύποδείξεων καί συμμετοχής στό Σύλλογό μας. Οι άρχαιρεσίες πού έγιναν στίς 27 Μαίου γιά τήν Ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καί Προέδρου παρουσίασαν Αρκετή συμμετοχή 'Αγ ι ογαληνlωτων πού είναι ένα εύοίωνο σημάδι ένδιαφέροντος γιά τό μέλλον του Συλλόγου μας. 0ά θέλαμε βέβαια - πράγμα πού δέν έγινε - καί μεγαλύτερη συμμετοχή ύποψηφίων γιά τήν Διοίκηση τού Συλλόγου, στίς Αρχαιρεσίες αύτές. "Οσοι τόσα χρόνια τόν ύπηρετούν νοιώθουν έντονη τήν έλλειψη μιας τέτοιας συμμετοχής. Καλό είναι kl εύχής έργο θά είναι νά " μπαίνουν κι αλλα πρόσωπα στά πράγμα τα", νά δίνουν τίς ιδέες τους, τόν καρπό τής έμπειρίας τους καί πάνω Απ όλα τήν Αγάπη τους γιά τά κοινά. Γιατί ό Σύλλογος ύπηρετει δλους καί πρέπει νά ύπηρετει.ται Απ όλους. 'Η φυσιολογική Αδράνεια στίς συλλογικές έκδηλώσεις μας κατά τήν διάρκεια τού καλοκαιριού θά Αναπληρωθεί καί μέ τό παραπάνω Από άμεσ,ες εμπειρίες πού οί περισσότεροι Από μας θά Αποκομίσουμε κοντά - στό. χωριό μας. Εκεί δπου θά μας δοθεί ή εύκαιρία νά θαυμάσουμε τή ραγδαία έξέλιξή του, τή διεθνή Αναγνώρισή του Αλλά καί νά προβληματιστούμε Από τά πολλά διλήμματα πού Αναπηδούν σχετικά μέ τό πως θά Αξιοποιηθούν καί θ Αντιμετωπισθούν δημιουργικά οί προκλήσεις τςύ μέλλοντος, χωρίς νά χάσουμε τήν έπάφή μας μ αύτά πού ύπήρξαν και υπήρξαμε. Θέματα τέτοια, προβληματισμούς σάν κι αύτούς, θά θέλαμε νά μελετήσουμε, νά θίξουμε καί, γιατί όχι, νά χειριστούμε Από κοινού Από τίς στήλες τού περιοδικού μας στήν έπόμενη περίοδο των δραστήριο τήτων τού Συλλόγου μας* Ευχαριστούμε γιά μιά Ακόμα φορά τούς φίλους πού Ανταποκρίθηκαν καί Ανταποκρίνονται στήν ένίσχυση του περιοδικού μας. Κι εύχόμαστε σ όλους, καλό καλοκαίρι. Αθήνα, Ιούνιος 1981 TOI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ Λόγω Αλλαγής διευθύνσεως των Γραφείων τού κ. Κώστα Λινοξυλάκη, Αλλάζει διεύθυνση καί δ Σύλλογός μας πού φιλοξενείται στόν ίδιο χώρο. "Ετσι ή ϊ*ίέα Διεύθυνση τού Συλλόγου μας είναι : ; ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 83 Α 0 Η Ν Α Ι (145) ΤΗΛ. : '

4 ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ. Στις 27 Μαιου, 'πραγματοποιήθηκε ή Γενική Συνέλευση καί οΐ Αρχαιρεσίες γιά τήν Ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας. Στή συγκέντρωση πού έγινε στά Γραφεία της Παγκρητίου Έ - νώσεως πήραν μέρος συμπατριώτες μας Από τήν Αθήνα, τόν Πειραια καί τά Προάστεια. Αισθητή έγινε ή Απουσία Αρκετών *Αγιογαληνιωτων άπό τή συγκέντρωση αυτή. Ελπίζουμε όμως νά μας δώσουν τή χαρά νά τους δοϋμε σ αλλη μας συγκέντρωση. 0 Απερχόμενος Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Κώστας Λινοξυλάκης καί ό νέος Πρόεδρος κ. Μανώλης Σαββάκης θεωρούν ύποχρέωσή τους νά εύχαριστήσουν άπό τή θέση αύτή, όλους όσους παραβρέθηκαν κατά τήν ήμέρα τής ψηφοφορίας στήν ΓΙαγκρήτιο "Ενωση. Αλλά θά ήταν παράλειψη νά μήν ευχαριστήσουμε καί όλους έκεί νους τούς συγχωριανούς μας πού δίνουν πάντα τό παρόν στίς έκδηλώσεις μας καί συμπαραστέκονται μέ κάθε τρόπο στό Σύλλογο. Επίσης θερμές ευχαριστίες έκφράζονται καί στήν Παγκρήτιο "Ενωση γιά τήν παραχώρηση τής αίθουσας γιά τίς Αρχαιρεσίες. Στις 2 Ιουνίου συνήλθε σέ σώμα τό Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας. Μέ τήν υπόδειξη του Απερχόμενου Προέδρου Κου Κ. Λινοξυλάκη καί ύστερα άπό συνεννόηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου, Πρόεδρος του Συλλόγου άν-έλαβε ό κ. Μανώλης Σαββάκης. "Ετσι τό Προεδρείο διαμορφώθηκε ώςέξής: Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γεν. Γ ραμματέας Ταμίας Ειδικός Γραμματέας Σύμβουλοι Μανώλης Ε. Σαββάκης- Έμπορος-Τηλ.: Σοφία Σ. Σπανουδάκη-Οικιακά-Τηλ.: Γεώργιος Σ. Νικηφοράκης-Λογιστής-Τηλ.: Q Τόλης Ν. Τσακίρης-Τελειόφοιτος Νομικής Τηλ.: 'Ελένη Ε. Μπαντινάκη - Τελειόφοιτος Νομικής - Τηλ.: Μιχαήλ.Κ. Γιασαφάκης - Συνταξιούχος Τηλ Χάρης Μ. ΔΓιαννακάκης - Οδοντίατρος - Τηλ.: Κώστας Κ. Λινοξυλάκης - "Εμπορος -Τηλ.: Μανώλης Μ.Μπαντινάκης - Δικηγόρος - Τηλ.: Τό νέο Δ. Σ. εύχαριστει όλους τούς συγχωριανούς μας πού παραβρέθηκαν στήν ψηφοφορία καί τό τίμησαν μέ τήν ψήφο τους. Επίσης θά πρέπει νά έκφράσουμε τίς εύχαριστίες μας στοάς παρακάτω συμπατριώτες μας γιά τήν ένίσχυσηπού πρόσφε-ραν στό Σύλλογό μας κατά τήν ήμέρα τής ψηφοφορίας. 1. Μιχαήλ Τζωρτζακάκης 500 δρχ. 2. Μανώλης καί Μαρίκα Μπαντινάκη 500 " ^. Μανώλης καί "Ελλη Βασιλονικολιδάκη (τό γένος Χαρ. Λινοξυλάκη) 500 " 4. Γεώργιος καί Μανωλία Δασκαλάκη (τό γένος Ιωάν. Παπαδογιάννη ) 500 " 5. Σπάρος καί Μαρία Βαρδάκη (τό γένος Έμμ. Έργινουσάκη) 1.Q00 " 6. Στέλιος καί Σοφία Σπανουδάκη (τό γένος Έμμ. Έργινουσάκη)!

5 7. Σταμάτιος καί Μαρία Παπουτσάκη (τό γένος Αρ.Νικηφοράκη ) 8. Εμμανουήλ καί Νίτσα Γιαμαλάκη (τό γένος Αρ. κηφοράκη) Βασίλης καί Εεωργία Σπανουδάκη Νικος καί Δέσποινα Παπαγιαννίκη (τό γένος Εμμ. Εργ ι νουσάκη ) 'Ελένη Εμμ. Μπαντινάκη Κώστας καί Ελευθερία Λαμπάκη (τό γένος Ν.Παπαδάκη) Ιωάννης Εμμ.Βασιλάκης Γεώργιος Κων. Γιασαψάκης Κώστας Εεωργ. Ειασαψάκης Ιωάννης Κ. Ειασαψάκης Χάρης Μυρ. Ειαννακάκης Μιχαήλ Εμμ. Σπυριδάκης Μιχαήλ Κων. Ειασαψάκης Μανωλία Εεωργ. Παπαδόγιάννη Αριστείδης καί 'Ελένη Κοκαράκη (τό γένος Ήλία Δουκάκη) Ηλίας καί Πελαγία Δουκάκη Μιχαήλ καί Κατίνα Χριστοφάκη Εεώργιος Αβραάμ, Αύγουστάκης Μανώλης Σαββάκης Εεώργιος Στεφ. Νικηφοράκης Μύρων Εμμ. Παπαδογιάννης Ηλίας Χαρ. Παπαδογιάννης Μανώλης Χαρ. Παπαδογlάννης Ειάννης Εεωργ. Μηναδάκης Κώστας Κοσμά Λινοξυλάκης Εύαγγελία Κουβίδου (τώ γένος Δήμου Βασιλάκη) Απόστολος (Τώλης) Νικ. Τσακίρης Βαγγέλης καί Βρώσω Βογιατζάκη Μιχάλης Νικ. Τρουλινός δρχ. ΝΕ0_ΔI IΚΗΤIΚ0_ΣΥΜΒ0ΥΛI '0 Σύλλογος Μελαμπίαν ων Αθήνας 01 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ στίς άρχαιρεσίες πού έκαναν τώ Μάρτιο έξελέγη τώ νέο Διοικητικό Συμβούλιο ώς έξης: Πρόεδρος Κώστας Αύγουστάκης Αντιπρόεδρος Φιλοκτήτης Τυροκομάκης Εενικός Εραμματέας Πελαγία Καράλη Ταμίας Δήμος Βουλγαράκης Μέλη: Μιχάλης Βεργαδής Γιάννης Χριστοφοράκης Μανώλης Δουκάκης Αντώνης Παπαδομιχελακάκης καί Γιάννης Παπαδομιχελακάκης Τούς εύχόμεθα κάθε έπιτυχία στό σκοπό τους. -3-

6 Η Α Γ Ι Α Γ Α Λ Η Ν Η ( Διοικητική καί Πληθυσμιακή_έξέλιξη) Του κ. Στέργιου Μ.Μανουρα-Δlκηγόρου 'Η 'Α ί α Γ α λ ή ν η, τό γνωστό παραθαλάσσιο χωριό της Κρήτης, είναι έδρα ομώνυμης Κοινότητας, τής έπαρχίας 'Αγίου Βασιλείου του νομού Ρεθύμνης, μέπληθυσμό 520 περίπου μόνιμους κατο ί κους. Βρίσκεται κτισμένη σέ ύφόμετρο γύρω στά 20 μ. στό μέσο περίπου του μήκους των νοτίων Κρητικών άκτων, δίπλα στίς έκβολές του ποταμού Πλατύ ή Λυγιώτη ( του άρχαίου Ηλέκτρα) κοντά στά Διοικητικά όρια των νομών Ρεθύμνης καί 'Ηρακλειου,δηλαδή σέ ιδιαίτερα έπίκαιρη θέση, μ,έ θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον καί έξαιρετικό κλίμα. Άποτελειται άπό δύο συνοικίες. Τήν Απάνω 'Αγία Γαλήνη (ή Μπιζάνι ή θέση Μνήματα ) καί τήν Κάτω 'Αγία Γαλήνη. Συνδέεται όδικά μέ τίς πόλεις Ρέθυμνο καί 'Ηράκλειο. 'Η άπόσταση μέχρι τό Ρέθυμνο, μέσω της έπαρχίας 'Αγίου Βασιλείου είναι 54 χιλμ. καί μέσω τής έπαρχίας Αμαρίου 59 χλμ. 'Η άπόσταση μέχρι τό 'Ηράκλειο (Τυμπάκι - Μοίρες κ.λ.π.) είναι 79 χλμ. Τό φυσικό περιβάλλον, τό κλίμα, ή έπίκαιρη θέση κάνουν τήν τοποθεσία πολύ κατάλληλη γιά μόνιμη κατοικία καί παραθερισμό. 'Η κοινοτική περιφέρεια τής 'Αγίας Γαλήνης περιλαμβάνει καί τόν μικρό(νεότερο) οικισμό (στρατόπεδο) Ξηρόκαμπος (δ-ς) πού βρίσκεται σέ ύφόμετρο 180 μ. καί σέ άπόσταση 7 χλμ. βορειοανατολικά της."εχει έκταση 12 (περίπου) τ. χλμ., καί συνορεύει μέ τίς διοικητικές περιφέρειες Β. τής Κοινότητας Αποδούλου (έπ. Αμαρίου), Ν. τό Λιβυκό πέλαγος, Α. τής Κοινότητας Κλήματος (έπ.πυργ ι ώτισσας - 'Ηρακλείου) καί Δ. τής Κοινότητας Μελάμπων (έπ.'αγ. Βασιλείου). Δ ι ο ι κ η τ ι κ ά ή τοποθεσία (καί ό όρμίσκος ) τής 'Αγίας Γαλήνης άνήκε παλαιότερα στή Διοικητική περιφέρεια Αμαρίου τής όποιας άποτελουσε τό μόνο " έπίνειο,,. Μετά τήν ίδρυση του σημερινού οικισμού τό 1884-ήκατ. άλλη έκδοχή τό 1887 άλλά πριν άπό τό 1890 ή περιοχή υπάχθηκε στό Δήμο Μελάμπων τής έπαρχίας 'Αγίου Βασιλείου προφανώς μέ ένέργειες των πρώτων οίκιστων πού καταγόταν άπό τίς Μέλαμπες γιά διευκόλυνσή τους. Τό 1911 πού οί παλαιοί,μεγάλοι δήμοι, διαιρέθηκαν σέ μικρότερους άγροτικούς δήμους, ή 'Αγία Γαλήνη άνήκε στόν άγροτικό Δήμο Μελάμπων. Στά τέλη όμως του έτους αύτού άποσπάσθηκε καί άποτέλεσε τόν (νέο) 11άγροτικ6η Δήμο 'Αγίας Γαλήνης. Μετά τήν μετατροπή των άγροτικων δήμων σέ κοινότητες τό άποτέλεσε τήν δμώνυμη σημερινή Κοινότητα, μία άπό τίς 17 άρχικές κοινότητες τής έπαρχίας 'Αγίου Βασιλείου του νομού Ρεθύμνης καί σήμερα είναι μία άπό τίς 26 Κοινότητες τής Επαρχίας καί τίς 131 τού Νομού. Δ ι κ α σ τ ι κ ά ή Κοινότητα ύπάγεται στό Ειρηνοδικείο ( καί ύποθηκοφυλακειο ) Σπηλίου τού Πρωτοδικείου Ρεθύμνης τού Εφετε ίου Κρήτης. Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ά ό οικισμός άποτελει Ενορία πού ύπάγεται στήν Βί Αρχιερατική περιφέρεια τής Μητροπόλεως Λάμπης -4-

7 και Σφακίων (έδρα Σπήλι) μέ Ενοριακό Ναό άφιερωμένο στούς Τέσσαρις Μάρτυρες. Εκτός άπό τήν Κοινότητα καί τήν Ενορία στήν 'Αγία Εαλήνη Εδρεύουν Δημοτικό Σχολείο, Αγροτικό Iατρειο,Φυλάκε ι ο Χωροφυλακής,Λιμενικός σταθμός, Τελωνείο (γί τάξ.),λιμενικό Ταμείο,Ταχυδρομικό γραφείο (δ.τάξ.), πού Εξυπηρετεί καί τίς Κοινότητες Μελάμπων, Ορνέ καί Σακτουρίων, ΕραφεΓο ΟΤΕ (Πρακτορείο),Μετεωρολογικός Σταθμός (βροχομετρικός ), Ναυτικός Όμιλος καί Επαγγελματικά Σωματεία Λιμενεργατών καί 'Αλιέων.Ό έλαιουργικός πιστωτικός- Συνεταιρισμός 'Αγίας Εαλήνης διαλύθηκε τόν Δεκέμβριο του Τό Δημοτικό Σχολείο 'Αγίας Εαλήνης, ειδικότερα είναι 2/ θέσιο. 'Υπάγεται στή Βί Εκπαιδευτική περιφέρεια Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως Ρεθύμνης. 'Ιδρύθηκε τό Νοέμβριο του 1899 σάν γράμμα τοδ ι δασκαλει ο. Τόν Σεπτέμβριο του 1909 συγχωνεύθηκε μέ τό σχολείο Μελάμπων άλλά στις άρχές του 1910 Επανιδρύθηκε σάν τριτοβάθμιο μικτό καί τόν Οκτώβριο του 1913 όνομάσθηκε άδιαίρετο μικτό. Τόν Οκτώβριο του 1929 έγινε 24;άξιο άλλά'τό Νοέμβριο του 1937 ύποβιβάσθηκε σέ 1/τάξιο, Έγινε κίΐ'πάλι 2/τάξιο τόν Οκτώβριο του 1931 καί άργότερα (τό 1957) όπως καί τ άλλα, όνομάσθηκε 2/θέσιο. Τό Σχολικό έτος φοιτούσαν 50 μαθητές καί μαθήτριες. Τό τελευταίο σχολικό τος φοίτησαν 44 μαθητές καί μαθήτριες. 'Η Εξέλιξη του πληθυσμού τής 'Αγίας_Εαλήνης *Η 'Αγία Εαλήνη δέν άναφέρεται στήν άπογραφή του 1881 ώς κατοικούμενη τοποθεσία. *0 οικισμός ιδρύθηκε όπως προαναφέρθηκε τό 1884 ή σύμφωνα μέ άλλη Εκδοχή, τό Τά πρώτα κτίσματα του σημερινού οίκισμοϋ κατασκευάσθησαν γιά Εμπορικούς σκοπούς (άποθήκες γιά λάδι καί κατοικίες) άπό τούς άδελφούς Μαμαλάκη πού καταγόέαν άπό τίς Μέλαμπες. Τόάρχικό σχέδιο του οίκισμού τό έκαμε ό Μελαμπιανός Εμπειροτέχνης Χαλκιαδάκης πού είχε ΕργασθεΓ στή Σμύρνη. Λίγα χρόνια άργότερα (1890) στήν 'Αγία Εαλήνη βρισκόταν μόλις 8 οικογένειες δηλαδή περίπου 32 άτομα."υστερα άπό μιά δεκαετία (1900) πού άπογράφηκε αύτοτελως ώς οικισμός τού Δήμου Μελάμπων στήν 'Αγία Εαλήνη κατοικούσαν 125 άτομα άπό τά όποια 84 ήταν άνδρες καί 41 γυναίκες.,, *Η άνάπτυξη τής 'Αγίας Εαλήνης στήν τελευταία δεκαετία του 19ου αίώνα καί τίς πρώτες του 20ου ύπήρξε ραγδαία γιατί ήταν τόπλησιέστερο λιμάνι φορτώσεως του Ελαιολάδου τής έφορης σέ -Ελαιοπαραγωγή περιοχή τής Αμπαδιας, των Μελάμπω,σ καί τμήματος τής Μεσσαρας. Ει αύτό τό 1923 κατασκευάστηκε μικρή προβλήτα γιά τά Εμπορικά πλοία. 'Η Εμπορική αυτή άνάπτυξη κράτησε μέχρι τό Έκτοτε παρουσιάσθηκε στασιμότητα στήν οικονομική Εξέλιξη γιατί άνάπτύχθηκαν οί μεταφορές μέ αυτοκίνητο ύστερα άπό τήν κατασκευή των ά- μαξιτων δρόμων πού βελτιώθηκαν στήν περιοχή άπό τόν Εερμανικό στρατό κατοχής λόγφ του άεροδρομίου. τού Τυμπακίου πού κατασκευάστηκε τότε γιά πολεμική *)(ρήση.'η οικονομική αύτή στασιμότητα διατ η ρ ή θ η κ ε μόλις δύο - τρεις δεκαετίες. Τό έγιναν (νέα) λιμενικά έργα καί τό 1959 συνδέθηκε ό οίκισμός μέ τό κεντρικό ήλεκτρικό δίκτυο. Από τό 1960 παρουσιάσθηκε τουριστική κίνηση πού στά τελευταία χρόνια (

8 1981) αύξήθηκε σημαντικά. Σήμερα (πρώτο έξάμηνο του 1981) λειτουργούν στήν 'Αγία Γαλήνη 24 ξενοδοχεία Βί,Γί,Δί καί Εί κατηγορίας μέ 549 κρεββάτια, έκτός άπό τά 182 ένοικιαζάμενα δωμάτια πού διαθέτουν περίπου άλλα 364 κρεββάτια. Οι σημερινοί κάτοικοι τής 'Αγίας Γαλήνης προέρχονται κυρίως άπό τίς Μέλαμπες, τά χωριά τής έπαρχιας Αμαρίου καί άπέ τή νήσο Γαύδο. ' Η έ ξ έ λ ι ξ η του πληθυσμού του οικισμού τής σημερινής κοινότητας 'Αγίας Γαλήνης φαίνεται &τιό τόν άμέσως παρακάτω πίνακα : Στοιχεία ή άπογραφή έτους Πληθυσμός ' 1884 ή Ξηρόκαμπος 3& 1971 Σύνολο πραγματικού πληθυσμό υ Κοινότητας Σύνολο νομίμου πληθυσμού Κο ι νότητας Σύνολο κατοίκων 730 f (514 ήμεδαποί και 216 άλλοδαποί) κάτοικοι 9Αθήνα,Μάιος 1981 Χ Α Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Η Ν Ο Τ Α : Δύο χωριανοί συναντιόνται καί ό ένας κρατα μία βούργια δεμένη. '0 άλλος τέν ρωτά : ήντα χεις μέσ στή βούργια : -- Γιά καβρούς έπήγα καί γέμισα τή βούργια. -- Πόσους βρήκες ; - - Ά ν βρής πόσους έχω στή βούργια, θά σου δώσω 3 καί θά κρατήσω καί γώ άλλους τόσους. -- Κατέχωί 6 έχεις. -- Ω ί άνάθεμά σε. Τάξε πως είχες τήν χέρα σου μέσα στή βούργια.' Σ. Σπανουδάκη -6-

9 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ «Μ ΟΤΟΡ Ο ΪΛ» Α.Ε. Κατασκευασμένα μέ τίς Παγκοσμίως αύστηρότερες προδιαγραφές καί έγκεκριμένα άπό τούς μεγαλύτερους κατασκευαστές μηχανών, έξασφαλίζουν εις τούς πόσης φύσεως κινητήρες καί μηχανήματα ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΧΡΟΝΔΡΙΚΗΣ-ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ» ΦΕΙΔΙΟΥ 67 ΚΑΙ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 13 - ΤΕΡΜΑ ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΗΛ

10 Αναμνήσεις άπό τά ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΟΝΙΑ _τής καχοχηg Στό Μητάτο τής Βισταγής (Μπισταής), κάτω άπό τή σκέπη του Ψηλορείτη, γίνονταν σύναξη άρμοτωμένων. Γιαύτή τή σύναξη ξεκίνησαν νά πάνε καί οι 13 περίπου Ά γ ι ογαλην ι ώτες τό αξέχαστο έκεινο πρωινό,στίς 10 του Σεπτέμβρη στά Ξεκίνησαν όμως άοπλοι αύτοί, μέ τά **βουργ ι άλ ι α **στόν ώμο, στρατοκόποι σέ δίσεχτους καιρούς, γιά νά βρεθούν άργότερα πάνοπλοι μέ τά λάφυρα τής νίκης πού άξιώθηκαν νά κερδίσουν άπό τόν τραχύ καταχτητή. Πρώτος σταθμός τους -ήταν τά Πλατάνια, στους πρόποδες του Ψηλορείτη άπό όπου χωρίς καθυστέρηση, βρέθηκαν στά άπάτητα λημέρια τους. Είχε προηγηθει ή άπαγωγή του γερμανου στρατηγού Κράιμπερ καί τά δεινά πού άκολούθησαν τήν παράτολμη αύτή ένέργεια είχαν βυθίσει σέ πένθος βαρύ καί τά Άμαριώτικα χωριά καί πάνω άπ όλα, τό Γερακάρι καί τό Άνω Μέρος. Πάνω άπό διακόσια άτομαθρήνησε ή παντέρμη Κρήτη γιαυτή τήν άποκοτιά. Αλλά δέν άρκέστηκαν οί θύννοι στό αίμα των άθώων : Κουρσάροι πανίσχυροι άκόμη καί πρός τή δύση του μεγάλου τους όνείρου γιά παγκόσμια έπικράτηση,έλεηλάτησαν μέ τόν ίδιο ζήλο πού έσπρωχναν στό θάνατο γυναίκες,παιδιά καί άντρες, τό βιός των άτυχων άλλά περήφανων αύτων χωριών. Κουρσος όλόκληρο, πρόβατα,γίδ ι α,βόδ ι α, άσημένια άντικείμενα καί πολύτιμα νοικοκηρεμένα είδη - κόποι καί άγωνες μιας ζ ω ή ς - ήταν μερικά άπό τά πολύτιμα λάφυρα πού είχαν άρπάξει οί ''ξανθοί ιππότες τόυ Βορρά". Στή γερμανοκρατουμενη Σχολή των Άσωμάτων συσώρευσαν τά λάφυρα αυτά οι έπιδρομεις γιά τήν παραπέρα προώθησή τους στά στρατεύματα κατοχής. Τέτοια ήταν ή βουλή των γερμανων."ομως έκει στό Μητάτο τής Βισταγής, κάτω άπό τή σκέπη του Ψηλορείτη, ή σύναξη των άρματωμένων πού ποτέ δέν μπόρεσε νά συνταυτίσει τή γνώμη της μέ τή βουλή των γέρμανών,είχε κι αύτή τή φορά διαφορετική γνώμη κι έπαιρνε άλλες άποφάσεις.τό κουρσεμένο βιός των κρητικών έπρεπε, πάση θυσία, νά γυρίσει πίσω στούς κατόχους του. Οί Παρτιζάνοι^ όπως άποκαλουσαν οί γερμανοί τούς άν - τάρτες ξεκίνησαν γιά τή Σχολή των Άσωμάτων στίς 2 μετά τά μεσάνυχτα, στίς έντεκα του Σεπτέμβρη. 'Η δύναμή τους, καπετάνιοι, άξιωματικοί καί άντάρτες ήταν έκατόν δέκα, περίπου άποφασισμένοι γιά τό μεγάλο σκοπό, άντρες. *Η νύχτα τοκαμουφλάριζε καί μπόρεσαν νά φτάσουν άπαρατήρητοι κοντά στή Σχολή. Στή θέση Λινές ή Ποταμοί,ή δύναμη μοιράστηκε στά δυό. Τό ένα τμήμα θά έμενε έκει, σέ καίριες θέσεις γιά νά άποτρέφει πιθανή ένίσχυση τής Σχολής άπό γερμανικά στρατεύματα. Τό άλλο, κατευθύνθηκε γιά τή Σχολή καί τήν περικύκλωσε, άφου φρόντισε νά κόψει τά καλώδια έπικοινωνίας της καί νά τήν άπομονώσει.*'ενας ύπάλληλος τής Σχολής πού βρέθηκε #/έκτός των τε ι χώ ν σ τ ά λ θ η κ ε νά φέρει στό γερμανό άξιωματικό τό μήνυμα του άξιωματικού των άνταρτων :,ι Παράδοση έντός 10 λεπτών ή έπιτιθέμεθα**. 'Η γερμανική άπάντηση ήταν πρακτική καί δόθηκε άμέσως : #/Νά περάσετε καί δέν θά ύπάρξει άντίσταση//. Σέ λίγες στιγμές ή γαλανόλευκη κυμάτιζε π ε ρ ή φανα στό έκκλησάκι τής Σχολής Άσωμάτων

11 Σταματημένος μπροστά Από μιά τεράστια φιγαυράτη Αλλά καί έπιβλητική φωτογραφία του Χίτλερ, ό γερμανός Αξιωματlκός, έβλεπε τούς Αντάρτες νά εισβάλουν στή Σχολή.Καμουφλαρlσμένος Από μιά μαστορεμένη στωικότητα και ψυχραιμία τά χρειάστηκε δταν είδε ένα τραχύ,έρεθισμένο Αντάρτη νά σηκώνει τώ δπλο του καί νά στρέφει τήν κάνη του γιά νά πυροβολήσει τό φάντασμα, τή φωτογραφία του Χίτλερ. Σάν Από μηχανής θεές ό "Ελληνας Αξιωματικός του αρπάζει τήν κάνη του δπλου καί τόν διατάσει νά μήν πυροβολήσει. '0 γερμανός κυτάζει τό λεβέντη Αξιωματικό καί βλέπει τήν ίπποτική πράξη μ εύγνωμοσύνη.κι*ακόμη νοιώθει μεγάλη Ανακούφιση πού τόν Ακούει νά διαβεβαιώνει δτι κανείς Από τούς αίχμαλώτους δέν έχει νά πάθει τίποτα. Πέρασαν χρόνια Από τότε. Κι δμως ώς τά σήμερα Ακούγεται πώς τό περιστατικό αύτό, σύμβολο του άγραφου ίπποτικού νόμου των Αντιπάλων σέ ώρες πολέμου,μετρίάσε τότε καί μαλάκωσε τό μένος καί τό πάθος των γερμανών γιά Αντίπο ι να... Γίνεται παράδοση του όπλισμου τής Σχολής. 'Η χέπιτροπή πού συστάθηκε γιά νά παραλάβει τά κουρσεμένα Αγαθά, και νά τά μοιράσει στούς κατόχους τους Από τά καμένα χωριά (δυό καπετάνιοι μέ τό Μιχάλη Παττακό) καταπιάνεται Αμέσως στό έργο της : ΕίδοποιεΓ τά χωριά αύτά νά έλθουν κι ό καθένας νά παραλάβει δ,τι του Ανήκει. 'Η παράδοση, τό μοίρασμα των Αγαθών έγινε κατά τρόπο άψογο. Λέγεται μάλιστα πώς δυό Αντάρτες βρήκαν έναασημοδεμένο μαχαίρι ό ένας, κι ενα Ασημοδεμένο δίκανο ό άλλος καί τά λιμπίστηκαν. 'Αφού δέν βρέθηκαν, τήν ωρα τής μοιρασιάς οι κάτοιχοί τους, τά κράτησαν γιά νά τά παραδώσουν, καιρό Αργότερα στούς κατό/vovs τους Αδιαμαρτύρητα. Οί αιχμάλωτοι τής Σχολής, 3 γερμανοί καί 20 περίπου Ιταλοί, παραδόθηκαν μέ πρωτόκολλο στό γιατρό του Ερυθρού Σταυρού 'Ιάκωβο Σταυρουλάκη (Μασσανάκη). Εν τψ μεταξύ, στήν τοποθεσία Λινές ή Ποταμοί,πού είχε σοφά τοποθετηθεί τό άλλο τμήμα των Ανταρτών (45-50 άντρες) γιά νά έμποδίσει τούς γερμανούς νά παρεμποδίσουν κι αύτοί μέ τή σειρά τους τήν Απονομή δικαιοσύνης στή Σχολή Ασωμάτων, τά πράγματα έπαιρναν διαστάσεις. "Ετσι, γύρω στίς 10 ;τό πρωί, πληροφορούνται οί Αντάρτες τής Σχολής,δτι οί συναγωνιστές τους στούςποταμούς είχαν έμπλακει μέ γερμανική φάλαγγα τριών αύτοκινήτών καί μέ δύναμη 60 έως 70 πάνοπλους γερμανούς. Αφήνοντας μικρή έπιτροπή στή Σχολή, ξεκινούν τότε οί άντρες τής Σχολής γιά νά πάρουν κι αύτοί μέρος στό δεύτερο αυτό κάλεσμα τού χρέους τους. 'Η μάχη αύτή, πού έμεινε γνωστή στά χρονικά τής Κατοχής σάν '' Μάχη τών Ποταμών f/, κράτησε τή μέρα αύτή (11 τού Σεπτέμβρη στά 1944) ώς τις τρεις τό Απόγευμα καί δικαίωσε τή στρατηγική κ ι Αγωνιστική φήμη τής Αντίστασης στήν Κρήτη. Τό τίμημα γιά τούς καταχτητές ήταν βαρύ : Μετρήθηκαν 34 γερμανοί νεκροί, 16 αίχ μάλωτοι καί τραυματίες. Πολλοί Από αυτούς παραδόθηκαν στόν γιατρό τού Ερυθρού Σταυρού.Οί βαρειά τραυματισμένοι προωθήθηκανστό Μοναστηράκι, στήν Κλινική Σκορδύλλη. Καί μόνον δσοι, πιστοί στά Απάνθρωπα τάγματα S5, έξακολουθούσαν, παρά τήν ήττα τους, νά ζητωκραυγάζουν υπέρ τού Ηγέτη τους, Αντιμετώπισαν τήν Ανήλεη -9-

12 μοίρα πού μέ τόσο πάθος είχαν υπηρετήσει. Αύτοί πού μπόρεσαν νά διαψύχουν στράφηκαν βορειοδυτικά, γιά νά φέρουν τό μήνυμα τού όλέθρου στούς περήφανους συντρόφους τους, άφήνοντας πίσω τόν όπλισμό τους - πολύτιμη λεία γιά τούς λιτά όπλισμένους άγωνιστές. Μερικά άπό τά λάφυρα ήταν :Τρία γερμανικά αύτοκίνητα - δύο άπό αύτά χρησιμοποιήθηκαν άμέσως γιά τό πήγαινε - έλα στή Σχολή Άσωμάτων, τρία πολυβόλα, έφτά ταχυβόλα, τριάντα τουφέκια, πολλά μπιστόλια, δύο κιβότια χειροβομβίδες, άρκετά πυρομαχικά, τρόφιμα καίρουχlσμός. Οι αγωνιστές θρήνησαν ένα νεκρόυπήρξαν άκόμη δύο τραυματίες πού προωθήθηκαν στό Φουρφουρά. Θά ήταν 9 ή ωρα τό βράδυ,δταν οί κατάκοποι άντρες, στή θέση τους πάντα γιά νά δώσουν χρόνο στή Σχολή νά τελειώσουν τή μοιρασιά των άγαθων, άντίκρυσαν άπό τό άμφιθεατρικό πόστο τους νέες γερμανικές δυνάμεις νά καταφθάνουν.0ί φωτοβολίδες οί πυροβολισμοί, τά φώτα των αύτοκινήτων και άλλα σημεία καί τέρατα τού πολέμου μαρτυρούσαν πώς έφτανε δύναμη μεγάλη πού ή ταν δύσκολο νά έκτιμηθει λόγψ των νυχτερινών ώρων.... Ταυτόχρονα, τό γερμανικό πυροβολικό,χτυπούσε άνήλεα καί τή Σχολή * Ασωμάτων (έκει σκοτώθηκε τότε δ γιατρός Γενεράλης) καί τήν περιοχή γύρω άπό τή θέση των άνταρτων. 'Η άνταλλαγή των πυρών συνεχίστηκε, μέ άγνωστα άποτελέσματα μέχρι τίς 4 τό π ρ ω ί.'η έπ ι χε ι ρησι ακή άξιολόγηση τής κατάστασης υπέδειξε δτι οί προωθήσεις των γερμανων, λόγψ ύπεροχής όπλισμού, λόγψ σκότους καί ύποστήριξης άπό τό πυροβολικό, δέν μπορούσαν νά έλεχθούν άπόλυτα. Γιά τό λόγο αύτό, κατάκοποι άλλά ικανοποιημένοι γιά δ,τι είχαν έπιτελέσει,άποχώρησαν μέ άσφάλεια πρός τά δρη τής Κοξαρές. Έτσι τέλειωσε ή #/Μάχη των Ποταμών, πού θεωρήθηκε σάν μέρα πού οί άδικημένοι ξανάβρισκαν τό δίκιο τους καί οί τιμωροί τήν τιμωρία τους. Πολλοί άκαύστηκαν στή μάχη αύτή, γιά τήν παλληκαριά τους. "Οχι μόνο άπό τούς άντάρτες άλλά κι άπό άταχτους,*1έλεύθερους σκοπευτέςπού ήρθαν άπό τά καμένα χωριά νά πολεμήσουνμέ πάθος τόν καταχτητή. "Υστερα άπό λίγο οί 'Αγιογαληνιώτες πού πήραν μέρος στή Μάχη των Ποταμών*7 ^ ) κι άφού είχαν ύπακούσει στίς άγραφες έντολές τού άνώτατου χρέους μέ τά βουργιάλια στόν ώμο κι άοπλοι γιά νά μή δίνουν ύποφίες ξαναγύριζαν κι αύτοί πίσω στά σπίτια τους, πού τά είχαν άφήσει τό άλησμόνητο έκεινο πρωί τής Κυριακής, στίς 10 τού Σεπτέμβρη στά Ι.Γ.Μ. (+) Μερικός κατάλογος των όνομάτων ύπάρχει στό Αρχείο τού Συλλόγου μας. -10-

13 ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ (Του κ. Κώστα Κ. Λινοξυλάκη) "Ενα ταξίδι Ανοιξιάτικο στή θάλασσα πρός τή Κρήτη μιά εύτυχισμένη Ανάπαυλα ξεκούρασης καί ξεγνιασιας στή γραφικότητα τής Άγιογαληνιώτικης Πασχαλιάς.Γ l ά τους ξενητεμένους 'Αγlογαληνlωτες μιά έπιστροφή στών γνώριμο κόσμο των Αναμνήσεων, μό τήν παλιά του δόξα καί τή σημερινή του ζωντάνια. *0 διακαής πόθος των Αθηναίων συμπολιτών μας νά περάσουν τό Πάσχα στό πάτριο έδαφος έφτασαν άλλοι Από τό Σάββατο του Λαζάρου ή καί νωρίτερα καί άλλοι μεσοβδόμαδα. Εγκάρδια ύποδοχή, Αγκαλιές καί καλωσορίσματα όπως πάντα. *0 καιρός άλλοτε ήταν ψυχρός,άλλοτε ζεστός. Τό βραδυνό τής Μεγάλης Παρασκευής κόσμος Αρκετός στήν έκκλησιά άπό ντόπιους, Αλλάκαί ξένους τουρίστας. 'Η περιφορά του Επιτάφιου όπως πάντα έγινε κανονικά σ όλο τό χωριό μέ τά άναμένα κεριά στά χέ,ρια των Ανθρώπων. Τό Μεγάλο Σάββατο πήρε κι έδωσε ή προετοιμασία 3i Ανάστα ό Θεός;,?. Αρνιά στό φούρνο, Μαγειρίτσα, κόκκινα αύγά,λαμπροκούλουρα, όλα σέ παράταξη.κατάμεστη ή έκκλησία κείνο τό Αναστάσιμο βραδυνό στό χωριό μας πάλι άπό ντόπιους Αλλά καί άπό πάρα πολλούς ξένους τουρίστας πού θέλησαν κι αύτοί νά γνωρίσουν καί νά ζήσουν τό όρθόδοξο Πάσχα. 'Η ωρα τής Ανάστασης μέ όλη τήν *Αγιογαληνlώτικη μεγαλοπρέπεια. Δέν έλλειψαν καί τά Μπάμ καί Μπούμ. Αλήθεια τι γλυκειές αύτές οι στιγμές, πώς φεύγει κάθε λύπη. Φαντασμαγορικό και ύπερβολικά θεαματικό τό κάψιμο του Ιούδα.πού έτοίμασαν φιλότιμα καί μέ κέφι τά παιδιά του χωριού μας. "Ολοι πιά μέ τό κεράκι άναμένο (Από τό άγιο φως) γύρισαν χαρούμενα στά σπίτια τους κι άνάψανε μέ τό Χριστός Άνέστη τό καντήλι του εικονοστασιού. Τώρα μπορούμε ν άνταλάξουμε τό φιλί τής Αγάπης καί νά εύχηθούμε όλοι μας νά είμαστε καλά καί τού χρόνου. Π α ρ α λ ε ι π ό μ ε ν α : Παλαιότερα θυμαμαι ότι τόν έπιτάφιο έψαλαν γυμνασιόπαιδα - Αλλά καί τ άλλα παιδιά τού χωριού - κατά παρέες, δημιουργειτο δήλ. άμμιλα μεταξύ τους ποιοί θά τόν έψαλαν καλλίτερα. Μετά τό πέρας τού όποιου έγίνετο κριτική ποιά όμάδα ήταν καλλίτερη, ποιά έκανε παραφωνίες κ.λ.π. - κ.λ.π Φέτος δυστυχώς ή Απουσία αύτών των νέων ψαλτάδων έγινε αίσθητή τουλάχιστον σέ μας τούς παλιούς πού θυμόμαστε τά ώραια έκεινα χρόνια. Γιατί όμως } Μήπως.'έπρεπε κάποιος (ό παππας,ό δάσκαλος ή δέν ξέρω ποιός άλλος), νά τούς μιλήση γι αύτό δηλ. νά τούς παρακινήση; Γιατί νά χαθή κι αύτό τό ώραιο έθιμο; 0ά τό σβήση κι αύτό ό ξενόφερτος τουρισμός ; Ά μ έκεινα τά ώραια Πασχαλινά γλέντια ; "Εσβησαν κι αύτά όπως καί τόσα Αλλαί ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ : 'Εορτή τού 'Αγίου Γεωργίου.Άπό Γιώργηδες -11-

14 μπόλικοι στό χωριό μας περνούν τούς Γιάννιδες. Πανηγύρι στό βρομονερόί Τό αύτοκίνητο πηγαίνει κοντό στό παρεκλησι του *Αγίου Γεωργίου σταματά δηλ. έκατό μότρα πιό κάτω. Παρ όλη αύτή τήν εύκολία δ κόσμος ήταν λίγος στό φετεινό Πανηγυρι. Εκτός έκείνων πού έφυγαν μετά τή λειτουργία, όσοι παρόμειναν έστρωσαν τό πατροπαράδοτο ύπαίθριο τραπέζι καί έπεδωθησαν στό φαγοπότι. Από κέφι ; Κέφι, μεζέδες καί καλό κρασί υπήρχαν.δυστυχώς δέν ύπήρχε τό σπουδαιότερο..*, ή Λύρα,τό όργανο πού έχει μπει στήν ψυχή μας καί ύπό τούς ήχους της κάνει τούς άνθρόπους νά ξεχνούν πίκρες καί βάσανα. Λυράρης δέν ύπάρχη πιά,στήν 'Αγία Γαλήνη.'Ομοναδικός Μανόλης Σπυριδάκης έγινε κι αυτός έπιχειρηματίας όπως όλοι οί χωριανοί μσς, παίζει μόνο σέ κανένα γάμο ή βάπτιση καί έφ όσον τόν καλέσουν. Κατά τά άλλα στό πανηγύρι φέτος ήταν ωραία, έστω καί χωρίς τούς ήχους τής λέρας. Τά άστεια και τά παιγνίδια έδωσαν καί πήραν άπό τούς νέους. A... ί καί κάτι άλλο ξέχασα νά σας πω ότι έγινε καί τό θαύμα. Ναι θαύμα ί Μέ τό κρασί πού περιέλουσαν τό κεφάλι κάποιου τής παρέας πού είχε λίγη φαλάκρα άρχισαν νά φυτρώνουν οί τρίχες τής κεφαλής του. Γιά όσους δέν τό πιστεύουν τό καλοκαίρι πού θά πανεστό χωριό άς ρωτήσουν νά μάθουν ή του χρόνου νά πάνε στό πανηγύρι νά διαπιστώσουν άπό μόνοι τους. Πληροφορήθηκα ότι τό ίδιο συνέβη στό περυσινό πανηγύρι κατά συνέπεια γιατί νά μή έπαναληφθή τόν έπόμενο χρόνο ; ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΕΛΙΟ (Τής κ. Σοφίας Σ. Σπανουδάκη) Ενας κρητικός πήγε νά ψωνίση στή χωρά κι εψαχνε νά βρή ξενοδοχείο νά κοιμηθή,μέ τά πολλά ήβρενε ένα άπού είχε ένα δωμάτιο μέ δυό κρεββάτια, καί στό ένα κρεββάτι κοιμότανε ένας άγροφύλακας καί του λέει δ ξενοδόχος έτούτονε μόνο έχω κι άν θές νά κοιμηθήςέκιά ; έντάξει σύντεκνε του λέει ό κρητικός μόνο νά μέ ξυπνήσης πρωί? - πρωί? γιά νά προκάμω τσί δουλειές μου νά φύγω γιά τό χωριό μου μέ τό λεωφορείο. Τονέ ξυπνά δ ξενοδόχος π ρ ω ί-πρωι καί γιά νά μήν άνάψη τό φως νά ξυπνήση τόν άγροφύλακα ντύθηκε καί κατά λάθος έβαλε τά ρούχα του άγροφύλακα.έγύριζε όλη [ίέρα στά μαγαζ ιά καί σέ ένα μαγαζί βλέπει σ ένα καθρέπτη τή φάτσα του μέ τή στολή τού άγροφύλακα, καί λέει ίδέ μωρέ τόν μπουνταλά τόν ξενοδόχο άντί νά ξυπνήση έμέναέξύπνησε τόν άγροφύλακα.

15 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ A _Ν Α_ Κ _0 _Ι_ Ν _Ω _Σ_ Ε _Ι Σ_ 1. Π Α Ρ Α Λ Ε Ι Ψ Ε Ι Σ Τά λάθη είναι Ανθρώπινα καί ή ουρά του δαίμονος του τυπογραφείου μεγάλη. "Ετσι, Από τυπογραφικό X d θος,παραλε ί φθηκαν Από τόν δνομαστικό κατάλογο έκείνων πού έλαβαν μέρος ατό Αποκριάτικο γλέντι μας Αρκετά άτομα πού, κατά είρωνια τύχης, Αποδείχνουν πάντα έμπραχτα τό ζήλο τους γιά τό Σύλλογό μας καί τήν Αγάπη τους γιά τό χωριό μας. Ζητούμε συγγνώμη γιαύτή τή παράλειψη καί,πιστεύ όντας στή παροιμία καλιά Αργά παρά ποτό,θά θέλαμε νά όλοκληρώσουμε τόν κατάλογο αύτων πούπροτίμησαν και καί κατ έπανάληψιν προ τιμούν τίς έκδηλώσεις μας καί πού δπως προαναφέραμε,ήταν Αρκετοί: 0 οικογένειες κ Ιωάννου Εμμ. Βασιλάκη,κ. Νίκου Τσακίρη, κ, Σταμάτη Παπουτσάκη, κ. Εμμ. Ειαμαλάκη, κ.γεωργ.γιαμαλάκη ός καί ή κ. Αναστασία Εμ. Βασιλάκη και ή κ.εύαγγελία Κουβίδου. 2. ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣ ΧΟΡΟΥ... Στίς διάφορες έκδηλώσεις τού Συλλόγου μας, πάντα κάποιο γεγονός δίνει τήν χαρούμενη νότα.στόνφετεινό Αποκριάτικο χορό μας ή παρουσία τού έκλεκτού συμπατριώτη μας καί φανατικού λάτρη τού χωριού μας κ. Παπαγιαννάκη Νικολάου μέ Αραβική κελεμπία προεκάλεσε τόν ένθουσιασμό των συγχωριανών μας. Αξίζει νά σημειωθή δτι ό κ. Παπαγιαννάκης,άν καί γαμβρός τού χωριού μας, έχει Αποδείξει κατ έπανάληψη τήν Αγάπη του γι' αυτό καί έπιβεβαιώνει γιά μία Ακόμη φορά τό : -- Από πού είσαι πατριώτη ; Από τό χωριό τής γυναίκας μου 3. 0_Ι Μιά όμως καί συζητούμε γιά γαμπρούς, θά ήταν παράλειψη νά μήν πούμε δυό καλά λόγια γιά τούς γαμπρούς τού δικού μας χωριού. Δέν ξέρω άν είναι συμπτωματικό τό γεγονός ή άν τό χωριό ή οί χωριανές μας είναι τόσο καλές ώστε οί γαμπροί μας -οί περισσότεροι γαμπροί μας - νά έχουν πραγματική Αγάπη καί λατρεία γιά τό τόπο μας. Πάντα πρώτοι στίς έκδηλώσεις μας. Είναι έκεινοι πού κτίζουν ή Ανακαινίζουν τά σπίτια τουςστό χωριό γιά διακοπές. Είναι έκείνοι τούς όποιους θά συναντήσης πρώτους σέ κάθε κάλεσμα καί σέ κάθε έκδήλωση τού Συλλόγου μας. Τούς Αξίζει ένα μεγάλο Ε Υ Γ Ε καί ένα μεγάλο Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω γιά τήν Αγάπη τους στό μικρό χωριό μας 4. ^ΟΓΙΚΑ_ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ 0I_Υ Π 0_Ψ_Η Φ_Ι_0 I : Γι άλλους ύποψηφίους μόλις τώρα Αρχίζει ή προεκλογική περίοδος καί γιά άλλους έληξε καί μάλιστα χωρίς μεγάλο άγχος γιά τήν έκλογή τους. Οί πρώτοι,είναι οί ύποψήφιοι των κομμάτων γιά τίς βουλευτικές έκλογές - 'τούς εύχόμεθα καλή έ- πιτυχία.οί δεύτεροι ήταν οί ύποψήφιοι γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο του χωριού μας. Εξελέγησαν όλοι καί Από τήν θέση αύτή τούς συγχαίρομε. -13-

16 Ας δούμε όμως τ ά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:Λινοξυλάκης Κώστας. Έ χ ε ι διατελέσει στό παρελθόν μέλος καί 3 φορές Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ηταν πρόεδρος του Α π ε ρ χομένου Διοικητικού Συμβουλίου. Σαββάκης Μανώλης. 'Από τά ιδρυτικό μέλη του Συλλόγου καί 2 φορές Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου. Μπατινάκη 'Ελένη. 'Από τά δραστήρια μέλη του Απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.Πάντα πρώτη στίς εκδηλώσεις του Συλλόγου.Σπανουδάκη Σοφία.'Από τά παλαιότερα μέλη του Συμβουλίου.Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συλλόγου.Πάντα πρόθυμη νά συμμετέχη στά κοινά του χωρίου μας.μπατινάκης Μανώλης. *0 Γενικός Γραμματείς του Απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.'Η βοήθειά του μεγάλη καί οι νομικές του γνώσεις πάντα χρήσιμες γιά τά π ρ ο βλήματα του Συλλόγου. Τσακίρης Τόλης. 'Εξελέγη γιά πρώτη φορά στίς προηγούμενες έκλογές καί Από τήν θέση του Ειδικού Γραμματέως προσέφερε δμολογουμένως πάρα πολλά στό Σύλλογο.Γιασαφάκης Μιχάλης. 'Από παλιά προσφέρει τίς καλές του ύπηρεσίες στό Σύλλογο, μέλος του προηγουμένου Συμβουλίου. Νικηφοράκης Γιώργης ό ύπεύθυνος γιά τά οικονομικά του Συλλόγ υ καί κατ'έπανάληψιν προσέφερε στό παρελθόν τήν βοήθειά του στά Συμβούλια τού Συλλόγου. Γιαννακάκης Χάρης. Τό νέο μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου Εκλέγ ε τα ι γιά πρώτη φορά στό Σύλλογο,πάντα δμως έδινε τό παρόν στίς έκδηλώσεις του χωρίου μας. Ε? Υ Ν_Ε Χ_Ε Ι_Α : "Οπως καί παλιότερα,έτσι καί φέτος συνεχίσθηκε ή παραδοση καί οί προσερχόμενοι νά ψηφίσουν στά Γραφεία τής Παγκρητίου 'Ενώσεως είχαν τήν εύκαιρία νά πιουν ένα ποτηράκι ρακή μέ μεζέ στραγάλια καί φυστίκια. Γιά κείνους πού Αποφεύγουν τά ποτά ύπήρχε γλυκό."ετσι Ανάμεσα σέ κάνα- δυό ποτηράκια ρακί θυμηθήκαμε παλιές καλές Αποχές στό χωριό πού τά πράγματα ήταν πιό Απλά καί καθημερινά καί ό μεζές γιά τήν Αγνή ρακή ήταν τά στραγγάλια ή ή όφτή πατάτα. 5. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ (Τού κ. Κώστα Κλ Λινοξυλάκη) Τό Αναγνωστικό κοινό του περιοδικού μας μέ χαρά διαβάζη τά κοινωνικά των χωριανών καί φίλων τής 'Αγίας Γαλήνης καί κατ' Ακολουθία λυπάται γιά κείνους πού φεύγουν γιά πάντα Από τή ζωή. 'Εμείς λοιπόν στή προσπάθειά μας νά βελτιώσουμε τό περιοδικό νά πλουτίσουμε τήν ύλη του καί νά τό κάνωμε δσο γίνεται καλλίτερο, φροντίζουμε νά ικανοποιήσουμε τίς έπιθυμίες των αναγνωστών μας, Αλλά μέ τή συμφωνία νά μάς κρίνετε πάντα μέ έπιείκια γιατί δέν είμεθα Απαγγελματίες Ανταποκριτές ή δημοσιογράφοι. 'Εργαζόμενα κατ'αρχήν Αφιλοκερδώς καί παρά τόν φόρτο τής έργασίας μας καί των οικογενειακών Ασχολιών μας έν τούτοις κατορθώνουμε νά διαθέσουμε χρόνο και έργατικότητα γιά ν'αποδώσουμε δτι είναι καλίτερο γιά νά σταθεί δ Σύλλογός μας στή θέση του.καί γιά νά εί^.αι σύντομος λέγω τούτο δτι οί λόγοι πού δθούν τόσο έμένα δσο καί τά άλλα μέλη τού Δ.Σ. είναι καί θέλουμε νά μήν ξεχάσουμε δτι είμέθαάγιογαληνιωτες, διότι αύτή τήν Αποχή τής ύλης πού διερχόμεθα εύκολο εεναι νά ξεχάσουμε καί αύτό τόν τόπο πού γεννηθήκαμε.πιστεύομε δμως, δτι τό ίδιο συμβαίνει καί σέ δ- λους Ασας πού παραυρίσκεσθε στίς Ακδηλώσεις μας Αλλά καί μέ Ακείνους πού Ακδηλώνουν τήν Αμέριστη Αγάπη καί συμπαράστασή τους, κατά διαφορετικό έστω τρόπο. Νομίζω δτι δλους μάς διέπουν τά ίδια ιδανικά, κατά συνέπεια πρέπει δλοι μαζύ,χέρι μέ χέρι,νά προχωρήσουμε γιά τήν Ακπλήρωση των σκοπών μας. Γιαύτό λοιπόν ζη- -14-

17 ταμε άπό δλους τούς 'Αγιογαληνιώτες είτε βρίσκονται στόν 'Ελλαδ ι κ ό χώρο είτε στό Εξωτερικό - τ ό ίδιο ισχύει γιά τούς φίλους μας - νά μας γράφουν κάθε κοινωνικό γεγονός, χαρά ή λύπη, πού συμβαίνει στό σπίτι σας ή στό χώρο πού ζήτε καί Εμείς μέ τή σειρά μας θά τό καταχωρούμε στό περιοδικό. Δηλ.ένας γάμος -ένας άραβ βώνας, μία γέννηση,μία βάπτιση, μία προαγωγή Ενός Επαλλήλου Ε νας διορισμός σέ κάποια θέση, μιά μετάθεση,μιά είσαγωγή στό Πανεπιστήμιο, ένα πτυχίο άπό Πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή, ένα πανηγύρι,ενα Κοινοτικό ή Λιμενικό έργο,μία Επίσκεψη προσωπικότητας στήν 'Αγία Γαλήνη μία κηδεία, ενα μνημόσυνο,μία ιστορία πού έ χει σχέση μέ τό χωριό μας, ή χωριανό μας, δλα αύτά άποτελουν νέα καί Ενδιαφέρουν τούς άναγνόστας μας. Στό προηγούμενο μας τεύχος άλλά καί στό παρόν δημοσιεύσαμε μερικά νέα άπό τίς παραπάνω περιπτώσεις,ύπάρχουν όμως κι άλλες στό έτος 1981 πού δέν δημοσιεύθηκαν, δχι γιά κανένα άλλο λόγο άλλά γιατί δέν τίς μάθαμε ή δέν τίς άκούσαμε. Οί στήλες τοϋ περιοδικού μας άνήκουν σ δλους τούς φίλους καί Αγ ι ογαληνιωτας, θά δημοσιεύονται τά πάντα καί γιά δλους χωρίς καμμία Εξαίρεση, άρκεί νά τά μαθαίνουμε κι Εμείς. Γιαύτό πρός άποφυγή κάθε παρεξηγήσεωςκα.ί γιά καλλίτερη Ενημέρωση ζητοομε νά μάς γράφετε ή άκόμη καί νά μας τηλεφωνήσετε. Ελπίζουμε καί πιστεύουμε δτι δλοι Εσείς πού διαβάζετε τό περιοδικό μας θά μας βοηθήσετε γιά τήν βελτίωσή του ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 'Η έμπρακτη άγάπη γιά τό περιοδικό συνεχίζεται. Τά καλά λόγια των συγχωριανών καί φίλων μας,γιά τήν ποιότητα καί τήν προσφορά του περιοδικοί άποτελουν γιά μας τήν καλύτερη ήθική Ενίσχυση γιά τήν συνέχιση τής προσπάθειας. Αλλά καί χωρίς τήν πρόθυμη οικονομική Ενίσχυσή των δέν θά μπορούσε νά ύπάρξη συνέχεια στήν έκδοση. Τό Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται τήν άνάγκη νά εύχαριστήση τούς, φίλους καί συγχωριανούς μας γιά τήν τόσο πολύτιμη βοήθειά των. Θά συνεχίσωμεν καί στό τεύχος αύτό, τήν δημοσίευση των όνομάτων των' συμπολιτών μας μέ τά ποσά πού προσέφεραν γιά τίς άνάγκες Εκδόσεως του περιοδικού (άπό έως ). Στέφανος Νικηφοράκης - 'Αγία Γαλήνη δρχ. 300 Μιχαήλ Μιχ. Βεργαδής- Αθήναι Σιμός καί Μαρία Συμιγδαλα (τό γένος Κοσμά Λινοξυλάκη)- Αθήναι 500 Μανόλης και Ήλέκτρα Μαρκομανώλη(τό γένος Εμμ. Μηναδάκη)- Αθήναι 500 Χρήστος καί Ρούλα Μηναδάκη- Αθήναι 500 "Αγγελος καί Ρένα Καρτάλου (τό γένος Γεωργ.Χριστοφάκη)- *Αθήναι 500 Στέλιος καί Σοφία Σπανουδάκη (τό γένος Ε μ μ. 9Εργινουσάκη)- 'Αθήναι 500 Θεόδωρος καί Βασιλική Τρουλινου (τό γένος Μυρου Τυροκομάκη ) - Αθήναι 1*000 Ιωάννης καί Κατίνα Σταματάκη- Αθήναι Εύστράτιος καί Σταματίνα Τρουλινου-'Αγία Γαλήνη Ζαχαρίας Καψαλάκης - Αθήναι Φώτης καί Αίκατερίνη Παπαδάκη -'Αγία Γαλήνη 500 Νίκος Έ μ μ. Νοδαράκης-'Αγία Γαλήνη 1.000

18 Κώστας καί Γεωργία Καράλη (τώ γένος Εμμ.Μη ναδά κη )- Αθήνα l δρχ.500 Βασίλης καί Αργυρούλα Παπαδογ ιάννη - Αμερική δολλάρια 15 Σταύρος καί Ευτυχία Δανδουλάκη-'Αγία Γαλήνη Κώστας Ηλία Μαμαλάκης ~ Άθηναι Γεώργιος Χαραλ.Παπαδογιάννης-'Αγία Γαλήνη Γιάννης Γεωργ.Βεργαδής-'Αγία Γαλήνη δρχ Αί άπ'θ^δείξεις είσπράξεως θά σας στέλνονται μέ τώ περιοδικέ. Παράκληση οΐ ταχυδρομικές έπιταγές νά γράψουν κάποιο ονομα του Διοικητικού Συμβουλίου γιατί έτσι διευκολύνετε ή είσπραξη άπώ τήν ταχυδρομική ύπηρεσία. Άν γράφετε σκέτο Σύλλογο 'Αγίας Γαλήνης γιά νά εισπραχθουν άπώ τήν Ταχυδρομική ύπηρεσία θέλουν διατύπωσε ις.παράκλησή μας λοιπών οί έπιταγές νά στέλνονται στών Ταμία του Συλλώγου κ. Τώλη Τσακίρη διά Σύλλογο 'Αγίας Γαλήνης δ- δώς Κατραμή άριθμ Ν. Φιλοθέη Άθηναι ή στών κ. Κώστα Λινοξυλάκη - διά σύλλογο 'Αγίας Γαλήνης όδώς Χαριλάου Τρικούπη άριθμ Αθήναι τ.τ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΣ ( Επιμέλεια : Βαγγέλη Βογιατζάκη) -16-

19 0Ε2 ΛΗΜΑΤΑβΤΟΥ_τΟ ΠΟΥ_ΜΑΣ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ (τού κ. Κώστα Κ Λι νοξυλάκη) Αν είσαι ατό Τυμπάκι ή στών Κόκκινο Πύργο καί θέλεις νά έ- πικο ι νωνήσεις μέ τήν 'Αγία Γαλήνη, ή τό Αντίθετο,κάνε καλύτερα τύν περίπατο μέ τά πόδια σου.τά τηλέφωνα μπλοκάρουν καί δέν λένε νά ξεκολλήσουν* Δέν είναι όμως μόνο τό μπλοκάρισμα των τηλεφώνων τό μόνο πρόβλημα του χωρίου μας.μέ τή μεγάλη αυξ'ηση τού τουρισμού τά τελευταία χρόνια, στήν 'Αγία Γαλήνη χτίζονται κάθε χρόνο καί καινούργια Ξενοδοχεία καί Ξενώνες. Οί Ανάγκες γιά νέα τηλέφωνα μεγαλώνουν καί οί αίτήσεις πού καταθέτουν στόν Ο.Τ.Ε. οί συγχωριανοί μας μένουν Ανίκανονοποίητες. 'Η αίτία ; Δέν ύπάρχουν έ- λεύθερες γραμμές μας πληροφορούν οί άρμόδιοι. Μήπως δ Ο.Τ.Ε. πρέπει νά έπανεξετάσει τό θέμα τού χωριού μας ; Αλήθεια,πόσο στοιχίζει μιά έπέκταση τού Κέντρου ώστε νά έξυπηρετηθούν οί Ανάγκες τού χωριού σέ τηλέφωνα ; Αλλά Αφού μιλάμε γιά δυσκολίες στήν τηλεφωνική έπικοινωνία, δς πούμε τά παράπονά μας καί μεις οί Αθηναίοι* Στήν Αθήνα, δν έχει κανείς τύχη έπικοινωνει δμέσως,δλλιως πάρετε τά ήρεμιστικά σας, καθειστε δναπαυτικά στήν καρέκλα σας καί φυσικά... δναμείνατε στό Ακουστικό σας γιά ώρες ή καί ήμέρες Ανάλογα μέ τήν ύπομονή σάς. Τί λέει γιά όλα αύτά δ Ο.Τ.Ε. ; 2. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ Όλοι γνωρίζομε τό πρόβλημα πού έχουν οί κάτοχοι τηλεοράσεως στό χωριό μας. 'Η είκόνα είναι τίς περισσότερες φορές δθλια καί δυστυχώς μέχρι ατιγμής δέν έχει δοθή κάποια λύση. Γιά τό πρόβλημα αύτό, έστάλη Από τούς Συλλόγους των χωρίων τής έπαρχίας'αγίου Βασιλείου πού έδρεύουν στήν Αθήνα,ύπόμνημα στίς Αρμόδιες 'Υπηρεσίες γιά νά βρεθή κάποια λύση. Τό ύπόμνημα ύπογράφει καί δ δικός μας Σύλλογος καί είναι τό Ακόλουθο : 01 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕ0ΥΜΝΗΣ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Πρός 1) Τό 'Υπουργείου Έξωτερικών-Γραφειον κ.'υπουργού 2) Εθνικής Άμύνης 3) Προεδρ.Κυβερνήσεως Οί κατωτέρω Σύλλογοι διερμηνεύοντες έν προκειμένω καί τάς Απόψεις των κατοίκων των Αντιστοίχων χωριών γνωστοποιούμεν τά κάτωθι : 1) 'Ολόκληρη ή έπαρχία 'Αγίου Βασιλείου Νομού Ρεθύμνης,Κρήτης στερειταιτηλεοράσεως. Ελάχιστα είναι τά χωριά πού βλέπουν είτε τό ένα,είτε τό δλλο Κανάλι,ένώ τά περισσότερα δέ βλέπουν ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ. Ιδιαιτέρως μάλιστα ή Νότιος Παραλιακή περιοχή Αντί νά βλέπη 'Ελληνική Τηλεόραση,βομβαρδίζετε τηλεοπτικως μέ -17-

20 προγανδ ι στικά κα ί λοιπά μυνήματα των Χωρων της Βορείου Αφρικής 2) Είναι γνωστόν ότι ή Επαρχία μας έχει χαρακτηρισθή καί είναι ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ αί δέ Κοινότητες ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ καί ΠΡΟΒΛΗ ΜΑΤΙΚΕΣ. Κατόπιν αύτών Αναμέναμεν τουλάχιστον ίσην μεταχείρισιν καί Αντ αύτου έπληροφορήθημεν ότι πρόκειται νά,τοποθετηθοϋν άνω των 100 (έκατό) Αναμεταδόται σ τ ή χωρά καί άτυχως ΟΥΔΕΙΣ στήν έ - παρχία μας. 3) Κατόπυ.ν μεταβάσεώς μας τόσο στήν ΕΡΤ όσον καί στήν ΥΕΝΕΔ διεπιστόσαμεν ότι αί τεχνικαί αύτων ύπηρεσίαι έχουν προβή είς τάς σχετικάς Τεχνικάς Μελέτας,πλήν όμως δέν εχει προγραμματιστή ή τοποθέτησις των Αναγκαίων Αναμεταδοτών. Εν όφει των Ανωτέρω, διαμαρτυρόμεθα διά τήν έγ'κατάλειψιν καί άνισον μεταχείρησιν της Επαρχίας μας. Σάς καλούμε νά προβήτε είς τάς Απαραιτήτους ένεργείας διά τήν άμεσον προμήθειαν και τοποθέτησιν των Αναγκαίων Αναμεταδοτών. 'Η παρούσα νά δημοσιευθή είς τά έκδιδόμενα ΚΡΗΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Lv Αθήναις καί Ρέθυμνον. ΜΑΡΤΙΟΣ ) Διά τόν Σύλλογον ΣΠΗΛΙΟΥ -Πρόεδρος ΠΡ0Κ0ΠΑΚΗΣ I. 18) Διά τόν Σύλλογον ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ - Πρόεδρος ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ Κ. 19) Κοινοποι ήσε ις : 1) 'Υπουργόν Εξωτερικών κ. Κ. Μητσοτάκη 2) 'Υφυπουργόν Εσωτερικών κ.i.κεφαλογιάννη 3) τ. 'Υπουργόν κ. Π.Βαρδινογιάννη 4) Βουλευτήν κ. Γ. Περράκη 3) Νομάρχην Ρεθύμνης 6) Πρός όλας τάς Κοινότητας τής Επαρχίας 7) ΥΕΝΕΔ Γραφειον Τεχνικών 'Υπηρεσι'ω ν-μεσογε ίων 136 * (Τής κ. Σοφίας Σ.Σπανουδάκη) "Ενας κρητικός, & Μανωλιός ό φαλακρός,είχε έλθει στήν Αθήνα γιά δαυλιάς του.στήν 'Ομόνοια συναντά ένα ζεστό μεσημέρι κάποιο χωριανό του. Αφού είπανε τά νέα,ό άλλος ρώτησε τόν Μανωλιό : -- Γιάντα μωρέ δέν Αγοράζεις μία τραγιάσκα νά τή νε βάλεις στή κεφαλή σου νά μή σέ καίει ό ήλιος; -- Κιαμέ, τό καλημέντο πού μοϋκανε μέχρι σήμερα καί θά τή νε στολίσω κιόλας ί -18-

21 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ_: ( Επιμέλεια:Κώστας Κ.Λινοξυλάκης) 'Η κ. Μαρία συζ.χριστοφόρου Χριστοφοράκη γέννησε στήν 'Αγία Γαλήνη άγοράκι.εύχόμεθα ν ά τούς ζήση. 'Η κ. Μαρία συζ. Σπήλιου Δουβέλη (τό γένος Μιχαήλ Παπαδογιάννη) γέννησε στήν Αθήνα Αγοράκι. Εύχόμεθα νcf τούς ζήση. 'Η κ. Καλλιόπη σύζ. Νίκου Άνδρεαδάκη (τό γένος Νίκου Μηναδάκη) γέννησε στήν 'Αγία Γαλήνη κοριτσάκι.εύχόμεθα νά τούςζήση. 'Η κ. Μαργκαρέτ σύζ.γεωργίου Κοτζανάκη γέννησε στήν 'Αγία Γαλήνη Αγορά κ ι.εύχόμεθα ν dc τούς ζήση. 'Η κ. Μαρία σύζ.χαρίδήμου Σπιθάκη γέννησε στήν Αθήνα κοριτσάκι. Εύχόμεθα νά τούς ζήση. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ : Εβαπτίσθη στήν Αθήνα τό Αγοράκι τού κ. Σπήλιου καί τής κ. Εύαγγελίας Δούβαλη (τό γένος Μιχάλη Φ. Παπαδογιάννη) μέ νονά τή δίδα Τασουλα Παπαδογιάννη καί δνομάσθη Μιχάλης.Ευχόμεθα νά τούς ζήση. Βαπτίσθηκαν στήν Εκκλησία 'Αγίας Φωτεινής 'Υμηττού Αθηνών τά δίδυμα Αγοράκια του κ. Γεωργίου καί τής κ.ρένας Μοσχονα (τό γένο* Χρήστου Χριστοφάκη) καί δνομάσθησαν Στέλιος καί Χρήστος. Εύχόμεθα νά τούς ζήσουν. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ : '0 κ. Γεώργιος Μιχ.Παπαδογιάννης καί ή δίδα Εύγενία Κοντοκώστα κάτοικοι Αθηνών έδωσαν Αμοιβαία ύπόσχεση γάμου. Τούς εύχόμαστε καλά στέφανα. *0 κ. Μανώλης Κων. Μαμαλάκης καί ή δίδα Πόπη Ε μ μ.γιαμαλάκη (τό γένος Νίτσας Αρ.Νικηφοράκη) Αρραβων ιάστηκαν στήν'αγία Γαλήνη. Τούς εύχόμεθα καλά στέφανα. ΓΑΜΟ I '0 κ. Αντώνιος Παν.Κασωτάκης καί ή δίδα Εύαγγελία Ζαχ. Λατζουράκη Από τό Κλίμα Μεσσαρας έκαναν τό γάμο τους στήν 'Αγία Γαλήνη. Τούς εύχόμεθα νά ζήσουν εύτυχισμένοι. '0 κ. Γεώργιος Μιχ.Νικηφορακης καί ή δίδα Σοφία Άνωμεριανάκη Από τό Ρέθυμνο έκαναν τό γάμο τους στήν Αγία Γαλήνη. Τούς εύχόμεθα νά ζήσουν εύτυχισμένοι. '0 κ. Γεώργιος Στεφ.Νικηφοράκης καί ή Δίδα Μίμα Άσημακοπούλου έκαναν τό γάμος τους στίς 19 Ιουνίου στήν έκκλησία τού 'Αγίου Αρτεμίου Αθηνών έν μέσω.έκλεκτών συγγενών καί φί -19-

22 λων. Γlέ τήν καινούργια τους ζωή τούς εύχόμεθα κέθε εύτυχία και χαρέ. '0 κ. Μιχέλης 5Επαμ.Μπαργιατέκης και ή δίδα 'Ελένη Κ.Καραπιδέκη έκαναν χό γάμο τους στήν 'Αγια Γαλήνη Προσκεκλημένοι δλοι οι 'Αγιογαληνιωτες. Φαγοπότι και γλέντι μέχρι πρωίας έπακάλούθησε σ τ ί ς Μέλαμπες στή μ ε γ έ λ η αίθουσα πού διαθέτουν γ ι έ τέτοιες περιπτώσεις.τούς εύχόμεθα νέ ζήσουν. ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 'Η Δνύς Μανωλύα Γεωργ. Παπαδογ ι έννη ύστερα Από έπιτυχεις έξετίσεις π ή ρ ε τό πτυχίο του Πολίτικου τμήματος τής Νομικής Σχολής Αθηνών '0 κ. Μιχέλης Τρουλινός (γιές του Νικολή του Τρουλινομανώλη ) κατόπιν έξετέσεων πήρε τό πτυχίο τής Ανωτέτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης '0 κ. Στέφανος *Ελευθ.Κουβιδίκης (τό γένος Ρεψιμίας Καψαλέκη) κατόπιν έξετέσεων πήρε τό πτυχίο τής Χημείας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έκφρέζομεν τέ θερμέ μας συγχαρητήρια στούς ίδιους Αλλέ καί στούς γονείς των γιέ τήν προκοπή των παιδιών τους ΝΕ0Σ_γΠΑΛΛΗΛ0Σ '0 κ. Γκίννης Κωσ.Μαμαλέκης διορίσθηκε δπέλληλος Ο.Τ.Ε στήν 'Αγία Γαλήνη. Του εύχόμεθα καλή σταδιοδρομία. ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ Μία εύγενική μορφή τής 'Αγίας Γαλήνης ή Μαρία Μιχ. Αποστολίκη ( Αποστολέκενα) πέθανε στίς 28 Απρίλη στή σεβαστή ήλικία των 81 χρόνων.γαλουχημένη μέ τίς ώραιες παραδόσεις τού χωριού μας πέρασε τή ζωή της Αφωσιωμένη στήν οίκογένειί της, ήταν ύπόδειγμα συζύγου καίστοργικής μητέρας. 'Η καρδιέ της γεμέτη μέ αισθήματα χριστιανικής Αγέπης καί καλοσύνης εύτύχισε νέ δή τούς γιούς της Επιστήμονας κατέχοντας στήν Κοινωνία Αξιόλογες θέσεις καί καμίρωσε έγγόνια καί δισέγγονα. Τήν κηδεία της πού έγινε στό χωριό μας παρηκολούθησαν συγγενείς καί φίλοι τής οίκογενείας της, δλοι οί *Αγιογαληνιωτες,καί πλήθος άλλου κόσμου Από τέ γύρω χωριό,αλλέ καί Από Ρέθυμνο, Ηρέκλειο, Χανιά. Ά ς είναι έλαφρό τό χώμα τού Άϊγαλήνη πού τή σκέπασε.στήν οίκογένειέ της Απευθύνομε τό θερμέ μας συλλυπητήρια. Μέ είλικρινή λύπη οί *Αγιογαληνιωτες πληροφορήθηκαν τόν θένατο τού Μανώλη Φουντιδέκη (Φουντές) στόν "Αι - Γιέννη Αμαρίου πού συνέβη τό Μεγέλο Σέββατο σέ ήλικία 71 χρόνων. Ηταν ένας καλωσυνέτας εύγενικός καί έργατικός.πρόσφερε γιέ πολλέ χρόνια τίς τεχνικές γνώσεις του στό χωριό μας. Εργέσθηκε εύσυνείδητα σέν καλός μέστορας καί τεχνίτης σέ πέρα πολλές οίκοδομές σ έποχή δργασμού των Ξενοδοχείων καί ένοικιαζομένων δωματίων. Ηταν καλός οίκογενειέρχης καί δλοι στό χωριό τόν έκτιμούσαν,γιαύτό πολλοί 'Αγ ι ογαληνlωτες πήγαν στόν "ΑΪ" Γιέννη καί τόν συνόδευσαν μέ συγκίνηση στήν τελευταία του κατοικία καί σ υ λ υ π ή θ η κ α ν θερμέ τούς δικούς του. -20-

23 Συλλυπούμεθα θερμότατα τήν οίκογένειά του. Τήν 1η Ιουνίου εφυγε Από τή ζωή βέ ήλικία 71 χρόνων ό καλός συμπολίτης μας Νίκος Φραγκούλης καί κηδεύθηκε στήν Αθήνα. '0 Νίκος Φραγκούλης ύ π ήρξε καλός,εύγενικός καί πίνω Από όλα καλός οικογενειάρχης Αφοσιωμένος στή γυναίκα του καί στήν φροντίδα των παιδιών του. Στήν κηδεία του πού εγϋνε στό Γί Νεκροταφείο παρευρόθηκαν συγγενείς του, φίλοι του και πολλοί συμπατριώτες μας καί τόν Αποχαιρώτησαν μέ συγκίνηση και Αγάπη. Στήν *Αγιογαληνιωτισα σύζυγό του κ. Μαρία Φραγκούλη (τό γόνος Θεμιστοκλή Βελουδάκη) στή κόρη του Ε ύ α,στόν υιό του Δημήτριο,στήν Αδελφή του μ. 0λγα Β α - σιλάκη καί λοιπούς συγγενείς Απευθύνομε τά θερμά μας σ υ λ λ υ π η ρ ή - ρ ι α. Στήν κηδεία του ό Σύλλογός μας εστειλε στεφάνι. επ ι_ του_ π ι εςτηρ "Ενας Ακόμη,νόος, τής 'Αγίας Γαλήνης εφυγε γιά πάντα Από τή ζωή? δ Μανώλης 9Iωάν.Σταματάκης 39 χρόνων.μετά Από μία έμπύρετο κατάσταση ένοσηλεύθη στό Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών περίπου ενα μήνα κι εφυγε Απ αύτό στίς κανονικά γιά νά πάη στό, χωριό μας καί νά πεθ.άνη στίς μάσα σό λίγες ώρες Από έγκεφαλικό. '0 Απροσδόκητος θάνατός του έλύπησε βαθύτατα συγγενείς καί φίλους τόσόστό χωριό μας όσο καί στήν έδώ παροικίατής Αθήνας. *0 Μανόλης παντρεμένος έχει τρεις κόρες,ύπήρξε καλός οικογενειάρχης φιλήσυχος,ήθικός,έργατικός καί όσοι τόν γνώρισαν Από κοντά θά τόν θυμούνται γιά πάντα."ολοιοί'αγιογαληνιωτες Ακολούθησαν τήν κηδεία του καί τόν συνόδευσαν στήν τελευταία του κατοικία.στούς δικούς του Απευθύνομε τά θερμά μας συλλυπητήρια. Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Ζ Ε Σ Θ Ε μέσω του περιοδικού μας Οι Διευθύνσεις_των_μελων Παρακαλαυνται τά μέλη νά ένημερωνουν έγκαίρως τόν Σύλλογο γιά κάθε Αλλαγή τής Δ/νσεως των. Εάν κάποιος Από τούς συμπολίτας μας δόν παίρνει τό περιοδικό ας μας είδοποιήση νά του τό στείλωμε δωρεάν; -21-

24 Μ Ε Τ Α Ξ Υ Μ Α Σ Αγαπητοί Συγχωριανοί,. Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ (του κ. Κώστα Κ.Λ ι νοξυλάκη) *0 Τουρισμός πλέον,ώς γνωρίζομε όλοι,είναι ή μόνη πλουτοφόρος πηγή διά τους κατοίκους του χωριού μας Αυτόν λοιπόν τον τομέα του τουρισμού πρέπει νά προσέξομε όλοι μας. Σ όλους μας είναι γνωστό μέ πόσο άγωνα καί άξιοσημείωτη δραστηριότητα ιδιωτικής πρωτοβουλίας άναπτύχθηκε ό τουρισμός στό χωριό μας χωρίς καμμία διαφήμιση ή άλλη κρατική μέριμνα. Λίγοι ήταν έκεύνοι που έργάσθηκαν σκληρά,γιά ν άπολαμβάνουν σήμερα όλοι οι χωριανοί τ άγαθά του Τουρισμού.Μήπως θ έπρεπε γιά τήν 'Ιστορία ν άναφέρωμε τά όνόματά τους ; Εγώ προσωπικά νομίζω ναι ί.' Επειδή όμως δέν γνωρίζω λεπτομέριες ή δέν έχω πλήρη στοιχεία γιά τή δραστηριότητα του καθ ένός θά παρακαλούσα τήν δουλειά αυτή νά τή γράψη στό περιοδικό μας κάποιος άλλος χωριανός ό όποιος έζησε άπό κοντά τήν πρόοδο του τουρισμού σ όλα του τά στάδια. Γενικά άναφέρω μόνο ότι οί άνθρωποι αυτοί είχαν πάντα άνοικτά τά καταστήματά τους καί πρόσφεραν σέ κάθε ντόπιο ή ξένο περαστικό ένα καφέ, ένα πιάτο φαγητό ή ένα κρεβάτι γιά ύπνο. Γιά τους άνθρώπους αύτούς άξίζει τόν κόπο νά γραφτούν λίγες λέξεις,γιατί χάρη στό ζήλο τής δουλειάς των τήν καλοσύνη τήν εύγένεια καί τήν φιλοξενεία των κατόρθωσαν νά δημιουργήσουν τόν σημερινό τουρισμό.' Τουρισμό πού δίδει ζωή,κίνηση καί ευημερία σέ όλους τούς έπαγγελματίας, εις τά ξενοδοχεία, τούς ένοικιαστάς δωματίων ύπνου εις τά εστιατόρια, τά καφενεία,τά Ζαχαροπλαστεία καθώς καί εις τά εμπορικά καταστήματα. Από τόν Τουρισμό ωφελούνται άκόμη έργάται-μεταφορεις-αύτοκίνητα ώς επίσης οί γεωργοί καί οί ψαράδες πού διαθέτουν τά προϊόντα τους στή μεγάλη κατανάλωση. Μέ τήν αύξηση όμως του τουρισμού τήν όποια όλοι έπιδιώκουμε όφείλομε νά φροντίσομε όπως διατηρηθή ό τουρισμός άγνός καί νά μή χαθή τό τοπικό χρώμα καί οί παραδόσεις τού τόπου. Πρέπει νά διατηρήσομε μέ κάθε τρόπο άνέπαφα τις ωραίες άναμνήσεις τού παρελθόντος. Γιά τόν σκοπό αύτό πρέπει νά ίδρυθή τοπική Επιτροπή Τουρισμού.*Η έπιτροπή αύτή άν θυμάμαι καλά,βάσει ένός νόμου περί τοπικών Αντιπροσώπων καί τοπικών Επίτροπων Τουρισμού έχει άρμοδιότητα νά έπιλαμβάνεται είς όλα τά θέματα τά άφορωντα ' τήν Τουριστική άξιοποίηση τού χωριού. *Η τοπική Επιτροπή Τουρισμού πρέπει νά έργασθή δραστήρια διά τήν καλλίτερη άξιοποίηση τού χωριού μας.στήν τοπική Επιτροπή Τουρισμού χρειάζεται συστηματική καί έπίμουος έργασία γιά νά έπιτύχη στή προσπάθειά της. Ό δρόμος πρός τήν έπιτυχία θά είναι ίσως έπίπονος άλλά μέ πίστη καί έμμονή - πρός τά σ υ μ φέροντα σας, θά φέρετε τό έργο σας σέ αίσιον πέρας.'αγιογαληνιω-- τες,μή ξεχνάτε πόσα έκατομμύρια διαθέσατε ή διαθέτετε γιά νά δημιουργήσετε τήν έπιχείρησή σας είτε αύτό λέγεται Ξενοδοχείο είτε έστίατόριο,είτε έμπορικό είτε ένοικιαζόμενο δωμάτιο.τήν έ πιχείρησή σας αύτή καλεγσθε νά προστατεύσετε καί νά περί φρουρήσετε. -22-

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΔΙΠΛΟ ΤΕΥΧΟΣ 15-16 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1985 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΔΙΠΛΟ ΤΕΥΧΟΣ 15-16 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1985 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΔΙΠΛΟ ΤΕΥΧΟΣ 15-16 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1985 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 15-16 ΔΙΠΛΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ. Ι3ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1985 ΕΚΛΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ. Ι3ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1985 ΕΚΛΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ Ι3ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1985 ΕΚΛΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 1.3 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 1985 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ- Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ 1983 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ' ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ- Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ 1983 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ' ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΓΙΑ ΓΑΛΝ ΤΕΥΧΟΣ- Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ 983 ΕΚΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ' ΑΓΙΑ ΓΑΛΝ,, ΣΤΝ ΑΘΝΑ Α Γ Ι Α Γ Α Λ Ν ΕΚΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ " ΑΓΙΑ ΓΑΛΝ " ΣΤΝ ΑΘΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 983 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Τό Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 18 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 18 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ KRITI (Ag. Galini) ΤΕΥΧΟΣ 18 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1987 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 18 ΤΕΥΧΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1987 Δι,ανέμεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 47 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

ΤΕΥΧΟΣ 47 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 47 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ Αφιερωμένο στο Δαίδαλο και Ίκαρο που πέταξαν από την Αγία Γαλήνη ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY Καντάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 19-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1988 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 19-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1988 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 19-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1988 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟ Υ «ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 19 Τ ΕΥΧΟ Σ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988 Διανέμεται δωρεάν ΕΠ ΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΣ 1986 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΣ 1986 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΣ 1986 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΓΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 17 ΤΕΥΧΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1986 Διανέμεται Δωρεάν ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΑΑΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΛΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΛΟΗΝΛ ΤΕΥΧΟΣ 32 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1996 - ------------------------------------------ :----- -...

ΑΓΙΑ ΓΑΑΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΛΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΛΟΗΝΛ ΤΕΥΧΟΣ 32 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1996 - ------------------------------------------ :----- -... ΑΓΙΑ ΓΑΑΗΝΗ k ι -... ΤΕΥΧΟΣ 32 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1996 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΛΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΛΟΗΝΛ - ------------------------------------------ :----- -------------------- ' Α γαπη τοί μας Φίλ οι, Με την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΓΚΛΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. .«ο»' 4 ί ΗΠΓ?Ι

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΓΚΛΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. .«ο»' 4 ί ΗΠΓ?Ι ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ.«ο»' 4 ί ΗΠΓ?Ι ΤΕΥΧΟΣ 26 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1993 Αφιερωμένο οτο Δαίδαλο και Ίκαρο που πέταξαν από την Αγία Γαλήνη. ΓΚΛΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Αγαπητοί Συγχωριανοί και φίλοι της Αγίας Γαλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

Σ αυτό το φύλλο γράφουν. σύλλογος του χωριού. εδώ και πολλά χρόνια έκοψε τη πρωτοχρονιάτικη πίττα του στο χωριό το Σάββατο

Σ αυτό το φύλλο γράφουν. σύλλογος του χωριού. εδώ και πολλά χρόνια έκοψε τη πρωτοχρονιάτικη πίττα του στο χωριό το Σάββατο Κωδ. 1928 Διμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας Έτος 19ο Αρ. φύλλου 121 Mάρτιος - Απρίλιος 2012 Εμ. Μπενάκη 73 10681 ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Σ αυτό το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ «Λ ΓIΑ ΓΑ Λ ΙΙΝ Η» ΣΤΗ Ν Λ Θ Η Ν Α. ay; 'jf l ΤΕΥΧΟΣ 31 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1995

Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ «Λ ΓIΑ ΓΑ Λ ΙΙΝ Η» ΣΤΗ Ν Λ Θ Η Ν Α. ay; 'jf l ΤΕΥΧΟΣ 31 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ay; 'jf l 1. >?«*., - it f f f l j!' f _ IfiiSS \ -,:ί^ τ ϊ ϊ ι β B V / i'av Ρ ι :\\ ΤΕΥΧΟΣ 31 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1995 Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ «Λ ΓIΑ ΓΑ Λ ΙΙΝ Η» ΣΤΗ Ν Λ Θ Η Ν Α Αγαπητοί μας φίλοι, Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΑΑΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 23 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1992 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΛΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ Λ0ΗΝΛ

ΑΓΙΑ ΓΑΑΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 23 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1992 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΛΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ Λ0ΗΝΛ ΑΓΙΑ ΓΑΑΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 23 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1992 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΛΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ Λ0ΗΝΛ Αγαπητοί Συγχωριανοί και φίλοι της Αγίας Γαλήνης, Μ ε την ευκαιρία της πρώτης επικοινωνίας μας στον καινούργιο χρόνο που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΝΑΞΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΤΑΙΟΥ 47, ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 4, ΤΗΛ. 210-2913369, FAX 210-2917400

ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΝΑΞΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΤΑΙΟΥ 47, ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 4, ΤΗΛ. 210-2913369, FAX 210-2917400 ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΝΑΞΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΤΑΙΟΥ 47, ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 4, ΤΗΛ. 210-2913369, FAX 210-2917400 ΕΤΟΣ Ε - ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ!

Διαβάστε περισσότερα

Ό λα ξεκίνησαν ξαφνικά το

Ό λα ξεκίνησαν ξαφνικά το ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΤΕΥΧΟΣ 23 ι 'ΘΗΡΑ I ΚΟΣ σύνδεσμο: ^ΙΓΓΟΚΛΕΟΥΣ 5 1677 ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΓ ΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ΙΔΡΥΤΗΣ: ΠΑΝ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα Μόρνου έγινε... γιοφύρι της Άρτας!

Η γέφυρα Μόρνου έγινε... γιοφύρι της Άρτας! ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ Πρατίνου & Δούριδος 8-11634 Αθήνα Αρ. Φύλλου 108 Μαρ.-Απρ. 2013 ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ Η γέφυρα Μόρνου έγινε... γιοφύρι της Άρτας! Αγέρωχη και

Διαβάστε περισσότερα

Έστειλε μηνύματα. η γιορτή της Ένωσης. Ο Σύλλογος του μικρού Δροσάτου. δίνει δυναμικό παρών σε όλα τα δρώμενα.

Έστειλε μηνύματα. η γιορτή της Ένωσης. Ο Σύλλογος του μικρού Δροσάτου. δίνει δυναμικό παρών σε όλα τα δρώμενα. ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ Πρατίνου & Δούριδος 8-11634 Αθήνα Αρ. Φύλλου 96 Ιαν. Φεβ. 2011 Έστειλε μηνύματα η γιορτή της Ένωσης Σελ. 4-8 Ο Σύλλογος του μικρού Δροσάτου δίνει δυναμικό παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό. Τσαμαντιωτών ο «Άγιος Δημή-

ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό. Τσαμαντιωτών ο «Άγιος Δημή- αρ. αδείας 01-8652 KKA ΙΛΙΟΥ 179 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΤΟΣ ΦΥΛΛΟ 1ο 12ο ΦΥΛΛΟ -IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 5ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 31 Ιανουαρίου 2010

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 31 Ιανουαρίου 2010 ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΥΜΗ TΡΙΜΗΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ετος ίδρυσης 1977-Γραφεία: Αγ. Φανουρίου 5-13451 Ζεφύρι Τηλ.-Fax: 210 2480921, 6972318912 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ DYTIKH FRAGKISTA 94_Layout 1 21/07/2011 7:17 ΠΜ Page 1 Κωδικός 4594 ΙΛΙΟΥ 90 Γραφεία: Κολωνού & Λεωνίδου 20 104 36 Αθήνα Τηλ.: 210 5242 995 ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΙΕυθυΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 5 ΤΕΥΧΟΣ-ΜΑΙΟΣ 1 9 8 2 ΕΚΛΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 5 ΤΕΥΧΟΣ-ΜΑΙΟΣ 1 9 8 2 ΕΚΛΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 5 ΤΕΥΧΟΣ-ΜΑΙΟΣ 1 9 8 2 ΕΚΛΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Α Γ Ι Α Γ Α Λ Η Ν Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 5 - ΜΑΙΟΣ 1982 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Τό Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Μπάιλας Δ: Πολιτικά Ανέντιμη η διαστρέβλωση της Αλήθειας

Μπάιλας Δ: Πολιτικά Ανέντιμη η διαστρέβλωση της Αλήθειας 1 ΕΤΟΣ 9 Ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 36 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΘΝΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΘΝΙΩΝ - ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 37, 104 32 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ./FAX: 210 5226 601 Μπάιλας Δ: Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΑΑΗΝΗ. ΤΕΥΧΟΣ 27 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1993 Αφιερωμένο στο Δαίδαλο και Ίκαρο που πέταξαν από την Αγία Γαλήνη. ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΛΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΛΘΗΝΑ

ΑΓΙΑ ΓΑΑΗΝΗ. ΤΕΥΧΟΣ 27 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1993 Αφιερωμένο στο Δαίδαλο και Ίκαρο που πέταξαν από την Αγία Γαλήνη. ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΛΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΛΘΗΝΑ ΑΓΙΑ ΓΑΑΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 27 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1993 Αφιερωμένο στο Δαίδαλο και Ίκαρο που πέταξαν από την Αγία Γαλήνη. ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΛΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΛΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΝ 25 ΧΡΟΝΟΝ Αγαπητοί συγχωριανοί και

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος 14ος Αριθμός φύλλου 59 Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2011

Χρόνος 14ος Αριθμός φύλλου 59 Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2011 4199 Κωδ. εντύπου: 4117 Τρίμηνη Πολιτιστική έκδοση του Εξωραϊστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής Γραφεία: Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ. 10677 Τηλ: 210-6231 889 site:www.kakouri.gr e-mail:tokakouri@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λίγο πριν τις γιορτές είχα καταπιαστεί

Λίγο πριν τις γιορτές είχα καταπιαστεί TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 32 ο Αρ. Φύλλου: 127 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία GREECE Τηλ.: 210 25.16.938

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία, Καλό Καλοκαίρι & Διακοπές στο χωριό μας!

Υγεία, Καλό Καλοκαίρι & Διακοπές στο χωριό μας! Ελ. - Γκρέκο Πεντηκοστή Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της Αδελφότητας εύχονται στους όπου γης Φιλιώτες Υγεία, Καλό Καλοκαίρι & Διακοπές στο χωριό μας! ΤΑ ΦΙΛΙΑ ΤΡΙMHNIAIA EKΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος γιορτάσαμε

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος γιορτάσαμε 4199 Κωδ. εντύπου: 4117 Τρίμηνη Πολιτιστική έκδοση του Εξωραϊστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής Γραφεία: Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ. 10677 Τηλ: 210-6231 889 site:www.kakouri.gr e-mail:tokakouri@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΟΣ Τα 190 χρόνια των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων

ΕΠΕΤΕΙΟΣ Τα 190 χρόνια των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων ΚΡΗΤΑΙΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 7 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 WWW.WCC.GR ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ ΕΠΕΤΕΙΟΣ Τα 190 χρόνια των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΥΤΑΛΗΣ Ο Μανόλης Βεληβασάκης νέος πρόεδρος του

Διαβάστε περισσότερα

της ορχήστρας είχε απ όλα. Δημοτικά, λαϊκά, ρεμπέτικα. Το γλέντι κράτησε μέχρι τις 3

της ορχήστρας είχε απ όλα. Δημοτικά, λαϊκά, ρεμπέτικα. Το γλέντι κράτησε μέχρι τις 3 Κωδ. 1928 Μ Διμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας Έτος 17ο Αρ. φύλλου 109 Μάρτιος - Απρίλιος 2010 Εμ. Μπενάκη 73 10681 210-3811.888 Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ε παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ για την υπεράσπιση

ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ για την υπεράσπιση ΙΛΙΟΥ 91 Kωδικός 213622 EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 Α, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 123 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΝΑΞΟΥ ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΤΑΙΟΥ 47, ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 46, ΤΗΛ. 210-2913369, FAX 210-2917400 ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ

ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΝΑΞΟΥ ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΤΑΙΟΥ 47, ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 46, ΤΗΛ. 210-2913369, FAX 210-2917400 ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΝΑΞΟΥ 6129 ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΤΑΙΟΥ 47, ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 46, ΤΗΛ. 210-2913369, FAX 210-2917400 ΕΤΟΣ Ε - ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 33 ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ Ενημερώνουμε τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα