ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 112/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 112/2014"

Transcript

1 Πειραιώς 132, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 112/2014 «Έγκριση των κατευθυντήριων γραµµών για την διαχείριση και κατανοµή δυναµικότητας αναφορικά µε το προτεινόµενο έργο της εταιρείας TRANS ADRIATIC PIPELINE (TAP) σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ Μέρος IΙ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις και Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του ν. 3426/2005 (ΦΕΚ Α 309), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας» (ΦΕΚ Α 45). 5. Τις διατάξεις του π.δ.139/2001 «Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ (εφεξής «Οδηγία») και του Κανονισµού αριθ. 715/ Το υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ I / έγγραφο της εταιρείας µε την επωνυµία TRANS ADRIATIC PIPELINE AG (εφεξής «TAP AG») µε τίτλο «Υποβολή επικαιροποιηµένου φακέλου αίτησης για την χορήγηση άδειας ανεξάρτητου συστήµατος φυσικού αερίου σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ελληνικού νόµου 4001/2011 για τη λειτουργία των ενεργειακών αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις και των κανονισµό αδειών φυσικού αερίου (υπουργική απόφαση δ1/α/5815/ )» στο οποίο περιλαµβάνεται αίτηση εξαίρεσης (εφεξής «Αίτηση Εξαίρεσης») κατά το άρθρο 36 της Οδηγίας, το οποίο υποβλήθηκε στη ΡΑΕ και στις ρυθµιστικές αρχές ενέργειας - 1 -

2 Ιταλίας (αρ. πρωτ AEEGSI 22591/ ) και Αλβανίας (αρ. πρωτ. ERE 478/ ). 8. Την από 23 Απριλίου 2012 υπ αριθµ. 303/2012 Απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση των κατευθυντήριων γραµµών για τη διαχείριση και κατανοµή δυναµικότητας αναφορικά µε το προτεινόµενο έργο της εταιρείας TRANS ADRIATIC PIPELINE (TAP) σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ Μέρος Ι: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». 9. Την υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / Έκθεση της εταιρείας TAP AG προς τις Ρυθµιστικές Αρχές µε τίτλο «TAP-COM-RP-0002 Report on the results of the Expression of Interest Phase», στην οποία γίνεται σύνοψη των αποτελεσµάτων της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 10. Την από 12 Ιουνίου 2013 υπ αριθ. 269/2013 Απόφαση της ΡΑΕ «Συµµόρφωση της ΡΑΕ κατά την παράγραφο 9 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕC µε την από Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ. αριθµ. C(2013)2949 final για την εξαίρεση του αγωγού TAP AG από τις διατάξεις των άρθρων 9, 32 και 41(6), (8) και (10) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και τροποποίηση της υπ. αριθµ. 111/2013 απόφασης της ΡΑΕ» µε την οποία εγκρίθηκε το κείµενο µε τίτλο «Final Joint Opinion of the Energy Regulators on TAP AG's Exemption Application: Autorita per l'energia elettrica e il gas (Italy), Enti Rregullator I Energjise (Albania), Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Greece)» το οποίο προσαρτάται στην εν λόγω Απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής (εφεξής «Τελική Κοινή Απόφαση»). Η εν λόγω Απόφαση έχει δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 833/ ) 11. Την από 6 Ιουνίου 2013, υπ. αριθ. 249/2013/R/gas Απόφαση της Ιταλικής Ρυθµιστικής Αρχής (εφεξής «AEEGSI») µε την οποία εγκρίθηκε η ως άνω υπό στοιχείο (10) αναφερόµενη Τελική Κοινή Απόφαση. 12. Την από 13 Ιουνίου 2013, υπ. αριθ. 64 Απόφαση της Αλβανικής Ρυθµιστικής Αρχής (ERE) µε την οποία εγκρίθηκε η ως άνω υπό στοιχείο (10) αναφερόµενη Τελική Κοινή Απόφαση. 13. Την από 25 Ιουνίου 2013 απόφαση του Ιταλικού Υπουργείου Οικονοµικής Ανάπτυξης (Ministero dello Sviluppo Economico) µε την οποία εγκρίθηκε η ως άνω υπό στοιχείο (10) αναφερόµενη Τελική Κοινή Απόφαση. 14. Το από 11 Οκτωβρίου 2013 έγγραφο της εταιρείας µε την επωνυµία TRANS ADRIATIC PIPELINE AG (εφεξής «TAP AG») µε τίτλο «Submission of TAP Tariff code for approval by the Authorities pursuant to article 4.2, paragraph 1, of the Final Joint Opinion» (ΡΑΕ: Ι- Ι / , TAP: LT-TAP-RAE / ). 15. Την από 6 Νοεµβρίου 2013, υπ αριθ. 531/2013 Απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση του Κανονισµού Τιµολόγησης της εταιρείας TAP AG για τον αγωγό TAP». Η εν λόγω απόφαση έχει δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 3003/2013). 16. Την από 7 Νοεµβρίου 2013 υπ. αριθ. 127 Απόφαση της Αλβανικής Ρυθµιστικής Αρχής (ERE) µε την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισµός Τιµολόγησης της εταιρείας TAP AG. 17. Την από 7 Νοεµβρίου 2013 υπ. αριθ. 495/2013/R/gas Απόφαση της Ιταλικής Ρυθµιστικής Αρχής µε την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισµός Τιµολόγησης της εταιρείας TAP AG. 18. Το υπ αριθ. πρωτ. LT-TAP-RAE-00027/ (ΡΑΕ Ι / ) έγγραφο της εταιρείας TAP AG, µε το οποίο η εταιρεία TAP AG υπέβαλε στις Ρυθµιστικές Αρχές Ελλάδας, Ιταλίας και Αλβανίας τα µέτρα που προτίθεται να λάβει - 2 -

3 προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις της παραγράφου 4.5(1) της Τελικής Κοινής Απόφασης. 19. Το υπ αριθ. πρωτ. LT-TAP-RAE-00027/ (ΡΑΕ Ι ) έγγραφο της εταιρείας TAP AG, µε το οποίο η εταιρεία TAP AG ανακοίνωσε στις Ρυθµιστικές Αρχές Ελλάδας, Ιταλίας και Αλβανίας σε συνέχεια της επίσηµης ανακοίνωσης της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης του Shah Deniz κονσόρτσιουµ, ότι οι µέτοχοι της εταιρείας έλαβαν την οριστική επενδυτική απόφαση υπέρ της κατασκευής του έργου του αγωγού την 17 η εκεµβρίου Την από 11 Φεβρουαρίου 2014, υπ αριθ. 63/2014 Απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση του Προγράµµατος Συµµόρφωσης της εταιρείας TAP AG». Η εν λόγω απόφαση έχει δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 3003/2013). 21. Την από 13 Φεβρουαρίου 2014 υπ αριθ. 51/2013/R/gas Απόφαση της Ιταλικής Ρυθµιστικής Αρχής µε την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Συµµόρφωσης της εταιρείας TAP AG. 22. Την από 14 Φεβρουαρίου 2014 υπ αριθ. 12 Απόφαση της Αλβανικής Ρυθµιστικής Αρχής µε την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Συµµόρφωσης της εταιρείας TAP AG 23. Την από 19 Φεβρουαρίου 2014 υπ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ανακοίνωση της AEEGSI για λογαριασµό και των ΡΑΕ και ERE προς τους συµµετέχοντες στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά το στοιχείο (9), τους διαχειριστές των εθνικών συστηµάτων φυσικού αερίου Ιταλίας και Ελλάδας και την εταιρεία TAP A.G. µε την οποία κλήθηκαν οι ανωτέρω να συµµετάσχουν σε διαβούλευση επί σχεδίου κειµένου µε τίτλο «των κατευθυντήριων γραµµών για την διαχείριση και κατανοµή δυναµικότητας αναφορικά µε το προτεινόµενο έργο της εταιρείας TRANS ADRIATIC PIPELINE (TAP) σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ Μέρος IΙ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ» (εφεξής «Κατευθυντήριες Γραµµές εσµευτικού Σταδίου»). 24. Το υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο (κείµενο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) της εταιρείας HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL LLP δια του οποίου η εν λόγω εταιρεία υπέβαλε για λογαριασµό του Shah Deniz κονσόρτσιουµ τα σχόλια της ως προς τις υπό διαβούλευση Κατευθυντήριες Γραµµές εσµευτικού Σταδίου. 25. Το υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο (κείµενο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) της εταιρείας GDF SUEZ δια του οποίου η εν λόγω εταιρεία υπέβαλε στα σχόλια της ως προς τις υπό διαβούλευση Κατευθυντήριες Γραµµές εσµευτικού Σταδίου. 26. Το υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο (κείµενο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) της εταιρείας EDISON SPA δια του οποίου η εν λόγω εταιρεία υπέβαλε στα σχόλια της ως προς τις υπό διαβούλευση Κατευθυντήριες Γραµµές εσµευτικού Σταδίου. 27. To υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο (κείµενο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) της εταιρείας TAP A.G. δια του οποίου η εν λόγω εταιρεία υπέβαλε στα σχόλια της ως προς τις υπό διαβούλευση Κατευθυντήριες Γραµµές εσµευτικού Σταδίου 28. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό

4 Σκέφτηκε ως εξής: Επειδή, µε τις ως άνω, υπό στοιχεία (10) έως (12) Αποφάσεις χορηγείται εξαίρεση στην εταιρεία ΤΑΡ AG από τις διατάξεις των άρθρων 9, 32 και 41(6), (8) και (10) της Οδηγίας για τον αγωγό Trans Adriatic Pipeline (TAP), σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της Τελικής Κοινής Απόφασης. Επειδή, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1 (5) της Τελικής Κοινής Απόφασης, προβλέπεται η διεξαγωγή δεσµευτικής φάσης του Market Test κατά το οποίο θα διατεθεί δυναµικότητα στον αγωγό TAP πλέον των 10 bcm που αφορά στην Αρχική υναµικότητα (Initial Capacity), η δε εξαίρεση από την υποχρέωση χορήγησης πρόσβασης σε τρίτους του άρθρου 32 της Οδηγίας, χορηγείται σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: «Obligation to perform the first Booking phase and to build the capacity requested - No later than three months from the date of the Final Investment Decision, TAP AG will proceed with the second phase of the Market Test as per the Guidelines (i.e. the Booking phase). In this first Booking phase, the Expansion Capacity plus the Residual Initial Capacity will be allocated through auctions and in accordance to the provisions of points 2, 6 and 9 of 4.7. The products offered must be consistent with the result of the Expression of Interest phase, i.e. of different duration, including a duration of less than 25 years, down to at least 5 years to be defined in line with methods similar to those applicable to non-exempted capacity. The guidelines of this first Booking phase have to be approved by Authorities. TAP AG will ensure that any capacity reserved as a result of the Booking Phase will be built and become available to the corresponding shippers not latter than 6 months from the Commercial Operation Date of the TAP pipeline.» Επειδή, σε συµµόρφωση µε τα οριζόµενα στην Τελική Κοινή Απόφαση µε την οποία χορηγήθηκε η εξαίρεση στην εταιρεία ΤΑΡ AG από τις διατάξεις των άρθρων 9, 32 και 41(6), (8) και (10) της Οδηγίας για τον αγωγό Trans Adriatic Pipeline (TAP), η εταιρεία TAP AG µε επιστολή της προς τις Ρυθµιστικές Αρχές (υπό 19) ανακοίνωσε την οριστική επενδυτική της απόφαση για την κατασκευή του αγωγού στα πλαίσια της παραγράφου της Τελικής Κοινής Απόφασης και ανακοίνωσε ότι η έναρξη της δεύτερης φάσης του Market Test για την δέσµευση δυναµικότητας θα πραγµατοποιηθεί την 17 η Μαρτίου Επειδή, δυνάµει της υπό (8) υπ αριθ. 303/2012 Απόφασης, όπως αυτή εξειδικεύει τους όρους και τις κατευθυντήριες γραµµές για τη διαχείριση και κατανοµή δυναµικότητας του αγωγού TAP, προβλέπεται ήδη στο αιτιολογικό της, όπως επίσης και στο Άρθρο 2, παράγραφος 2, ότι «η διεξαγωγή του Market Test προκειµένου για τη στάθµιση τυχόν επενδυτικού ενδιαφέροντος προβλέπεται σε δύο στάδια (α) Μέρος Ι : Στάδιο υποβολής µη δεσµευτικών προσφορών και (β) Μέρος ΙΙ : Στάδιο δέσµευσης δυναµικότητας» Επειδή, οι κατευθυντήριες γραµµές για την κατανοµή δυναµικότητας τέθηκαν σε διαβούλευση από τις Ρυθµιστικές αρχές ώστε τα ενδιαφερόµενα µέρη, τα οποία είχαν συµµετάσχει στην πρώτη φάση του Market Test, να υποβάλλουν τα σχόλια τους και κατόπιν τούτου, οι εταιρείες HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL LLP για λογαριασµό του Shah Deniz κονσόρτσιουµ, GDF SUEZ και EDISON SPA, υπέβαλλαν τα υπό (24), (25) και (26) σχόλια τους, τα οποία ελήφθησαν υπόψη από τις Ρυθµιστικές Αρχές. Επειδή, οι Κατευθυντήριες Γραµµές εσµευτικού Σταδίου ενσωµατώνουν τους όρους και προϋποθέσεις της Τελικής Κοινής Απόφασης και ιδίως τους όρους και προϋποθέσεις των παραγράφων 4.1(5),4.1(6), 4.1(9), 4.1(10), 4.3, 4.4, 4.6(2), 4.6(3), 4.6(4), 4.6(5), 4.6(6), 4.6(7), 4.6(8), 4.6(9) και 4.6(10 ) αυτής. Επειδή, οι κατευθυντήριες γραµµές αποτελούν αποτέλεσµα της συνεργασίας των τριών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας Ιταλίας, Αλβανίας και Ελλάδας όπως αυτή συνεχίζεται σε - 4 -

5 αδιάλειπτη βάση ήδη από την υποβολή εκ µέρους της εταιρείας TAP A.G. της ως άνω υπό στοιχείο (7) Αίτησης Εξαίρεσης έως σήµερα. Επειδή, οι Ρυθµιστικές Αρχές Ιταλίας, Αλβανίας και Ελλάδας συνεργάστηκαν για την εξέταση των Κατευθυντήριων Γραµµών εσµευτικού Σταδίου και κατά τη διαδικασία αυτή διατυπώθηκαν κοινές θέσεις ως προς το περιεχόµενο αυτών. Για τους παραπάνω λόγους Αποφασίζει Να εγκρίνει το εύτερο Μέρος των κατευθυντήριων γραµµών για την διαχείριση και κατανοµή δυναµικότητας αναφορικά µε τον αγωγό TRANS ADRIATIC PIPELINE (TAP) σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, ως ακολούθως : «Κατευθυντήριες γραµµές για την ιαχείριση και Κατανοµή υναµικότητας στον αγωγό TRANS ADRIATIC PIPELINE (TAP) σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ Μέρος ΙΙ: Στάδιο δέσµευσης δυναµικότητας - 5 -

6 GUIDELINES FOR MANAGEMENT AND ALLOCATION OF CAPACITY OF THE TRANS ADRIATIC PIPELINE (TAP) PROJECT ACCORDING TO PARAGRAPH 6 OF ARTICLE 36 OF THE DIRECTIVE 2009/73/EC PHASE II: INVITATION TO INTERESTED PARTIES TO SUBMIT BINDING BOOKING REQUESTS FOR CAPACITY PRODUCTS Considering that: Pursuant to Article 36.6 of the Gas Directive, following TAP AG s application for the exemption of the TAP Project (i) from third party access, (ii) regulated tariffs and (iii) unbundling rules, the Authorities, before granting the exemption from third party access, decide upon rules and mechanisms for management and allocation of capacity. The rules require a Market Test to be implemented; In April 2012, the Authorities issued guidelines, according to which TAP AG s first Market Test should be conducted in two phases, namely, a non-binding Expression of Interest (EoI) Phase and a subsequent binding Booking Phase. These first EoI Guidelines stated that further guidelines for the Booking Phase, regarding its implementation, its detailed design and the amount of capacity available for booking will be issued by the Authorities. In the EoI phase all potential users, institutions and TSOs were invited to express their interest, in accordance with the EoI Guidelines, in contracting capacity or in connecting to the TAP pipeline and were asked to submit data and information in order for the Authorities to assess the criteria set in Article 36.1 of the Gas Directive. The EoI Phase neither bound participants to subsequently book the capacity for which they have expressed their interest nor bound TAP AG to offer it; The EoI Phase of the Market Test took place from 15 June 2012 until 15 August 2012 on the basis of the Expression of Interest Phase Notice, issued by TAP AG and approved by the Authorities in May/June TAP AG submitted a report on the outcome of the EoI Phase to the Authorities on 30 August 2012; Following the conclusion of the EoI Phase, the Authorities assessed whether the criteria set by Article 36.1 of the Gas Directive were fulfilled and issued a Final Joint Opinion (FJO) on TAP AG s exemption application, dated 6 June The Initial Capacity of the pipeline has been exempted from third party access according to the terms and conditions of section 4.1.2, and of the FJO, whereas the Residual and Expansion Capacity are to be offered to the market through the Booking Phase and by means of subsequent market tests, should such capacity not be fully allocated; By virtue of the aforementioned exemption, the Initial Capacity has been allocated and no part of such Initial capacity shall be subject to the Booking Phase and the general framework for capacity allocation and management procedures in the TAP transportation system. Section of the FJO further requires that TAP AG launches the Booking Phase not later than three months after the date of the Final Investment Decision; The present document provides the Guidelines for the Booking Phase and includes the general framework for capacity allocation and management procedures on the TAP pipeline to be followed in the Booking Phase in order to determine the amount of Expansion Capacity that TAP AG has to make available not later than 6 (six) months after the Commercial Operations Date. These Guidelines are only concerned with the expansion capacity. The Authorities have jointly decided as follows: - 6 -

7 The following definitions apply: Article 1 Definitions 1. Available Long-Term Capacity: capacity that is available for booking long term capacity in each entry and exit point of the TAP Transportation System in the Booking Phase taking into consideration that the Initial Capacity has been allocated in accordance with Section 4.1.1, 4.1.2, and of the FJO, and the obligations of TAP AG to provide short-term products under section of the FJO; 2. Authorities: The National Regulatory Authorities of Albania (EntiRregullator I Energjise - ERE), Greece (Regulatory Authority for Energy - RAE), and Italy (Autorità per l energiaelettricail gasedilsistemaidrico- AEEGSI); 3. Booking Phase Guidelines: the present document containing the guidelines for the management and allocation of capacity of the TAP Project in the framework of the second phase of the Market Test during which interested parties are invited to submit their binding Booking Requests to reserve capacity in the above mentioned project; 4. Booking Period: the period during which Participants can submit Booking Requests; 5. Booking Phase: the second phase of the Market Test during which interested parties can submit binding Booking Requests to reserve capacity in the TAP pipeline; the subsequent market tests provided for by paragraph of the FJO are not included in this definition; 6. Booking Phase Notice: rules of procedure for participation in the Booking Phase and submission of Booking Requests, as set out by TAP AG; 7. Booking Requests: binding booking requests to reserve Capacity Products in the TAP Transportation System; 8. Capacity: the Expansion Capacity and the Residual Initial Capacity; 9. Capacity Caps: the pro-competitive measures for the Italian, Greek and Albanian market as set out in points 3, 6 and 9 of section 4.7 of the FJO; 10. Capacity Product: each of the gas transportation capacity services offered in the TAP Transportation System as specified in these guidelines; 11. Commercial Operations Date: the date on which the TAP Transportation System will be completed and able to receive, transport and re-deliver natural gas, as referred to in the FJO; 12. Commercial Reverse Capacity : transportation capacity in the TAP Transportation System for the virtual reverse flow transportation of natural gas, consisting of capacity that must be booked as a combination of an entry point and an exit point as specified in the TAP Operations Code and that TAP AG is permitted to interrupt in accordance with the relevant provisions contained in the TAP Operations Code, with such provisions reflecting the need for a sufficient forward flow between the desired locations to enable virtual reverse flow; 13. Day(s): calendar day(s); 14. EoI Guidelines: the Guidelines for the management and allocation of capacity to the Trans Adriatic Pipeline (TAP) Project according to paragraph 6 of Article 36 of the Directive 2009/73/EC, jointly approved by the Authorities during the month of April Expansion Capacity: the total technical capacity of up to 10 bcm/year that can be built above the Initial Capacity; - 7 -

8 16. Expression of Interest (EoI) Phase: the first phase of the Market Test that took place from 15 June 2012 until 15 August 2012 on the basis of the Expression of Interest Phase Notice; 17. Final Investment Decision: the Resolution to Construct, which is the Final Investment Decision within the meaning of Section of the Final Joint Opinion; 18. Final Joint Opinion (FJO): Final Joint Opinion of the Energy Regulators on TAP AG s Exemption Application dated 6 June 2013 issued by the Italian, Albanian and Greek national regulatory authorities pursuant to Directive 2009/73/EC; 19. Forward Firm Long-Term Capacity: Capacity Products for transportation capacity in the TAP Transportation System booked by reference to a separate entry point and exit point for the forward transportation of natural gas that is made available to Shippers for a period of more than one year and which the Transporter is not permitted to interrupt except for planned maintenance, capacity restrictions or a force majeure; 20. Information Period: the period which serves to provide Participants with all relevant information for submitting Booking Requests; 21. Gas Directive: Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC; 22. Gas Regulation: Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005; 23. Gas Transportation Agreement: an agreement for the transportation of natural gas between TAP AG and a shipper for the use of one or more Capacity Products offered by the Transporter, consisting of a transportation confirmation and including the General Terms and Conditions and the Operations Code incorporated by reference into such agreement; 24. Host Countries: Albania, Greece and Italy; 25. Information Period: the time frame during which Participants are provided with all relevant information for submitting Booking Requests; 26. Initial Capacity: the total initially planned capacity of 10 bcm/year which has been exempted from regulated third party access, ownership unbundling and regulated tariff; 27. Market Test: the process defined in Article 36.6 of the Gas Directive consisting of a first EoI Phase that took place in 2012 and a second binding Booking Phase, as referred to in section of the FJO; 28. Participants: all parties that have participated in the EoI Phase or are otherwise eligible to participate in the Booking Phase, and have registered to do so; 29. Regulatory Compliance Programme: the programme established by TAP AG to comply with the requirements set out in section of the FJO, as approved by the Authorities; 30. Residual Initial Capacity: the part of the Initial Capacity that has not been allocated through the Initial Capacity Allocation Mechanism as per section of the FJO; 31. TAP AG: Trans Adriatic Pipeline AG, a company incorporated under the laws of Switzerland whose head office is at Lindenstrasse 2, 6340, Baar, Switzerland; 32. TAP Operations Code: the operations code to be issued by TAP AG pursuant to the obligations set out in section of the FJO and which contains the rules and - 8 -

9 procedures for the operation of the TAP Transportation System; such code may be amended or updated from time to time in accordance with the procedures set out in such code; 33. TAP Transportation System: the natural gas pipeline system including pipes above and below ground and all other related equipment owned, or used and operated, by TAP AG to provide natural gas transportation services in accordance with any Gas Transportation Agreement. 34. TAP Project: the Trans Adriatic Pipeline project; 35. TAP Tariff Code: the code containing the final methodology for the implementation of the TAP Tariff referred to in section of the FJO, as approved by the Authorities; 36. Total Capacity: the sum of the Initial Capacity and Expansion Capacity, up to a total of 20 bcm/year. Article 2 Subject matter and scope 2.1 The Booking Phase Guidelines provide the general framework for capacity allocation and management procedures on the TAP Transportation System which TAP AG shall follow in the Booking Phase in order to determine the amount of Expansion Capacity to be made available by TAP AG. For the avoidance of doubt, the Booking Phase Guidelines apply only to the allocation of the Available Long-Term Capacity. Expansion of the TAP Transportation System beyond the Total Capacity is subject to further investigation as provided for in Article 5.4b. The present Guidelines shall apply throughout the Booking Phase. 2.2 Participation in the EoI Phase is a prerequisite to access the Booking Phase unless otherwise specified in Article 3.2 and During the booking period TAP AG shall offer Forward Firm Long-Term Capacity and Commercial Reverse Flow Capacity of duration equivalent to respectively 5, 10, 15, 20 or 25 years, to be allocated under ship-or-pay contracts. 2.6 TAP AG shall ensure that capacity reserved as a result of the Booking Phase shall be built and be made available to the corresponding Participants not later than 6 months from the Commercial Operation Date. Article 3 Participation in the Booking Phase 3.1 TAP AG shall treat all Participants in a non-discriminatory manner. In accordance with section of the FJO, the rules set out in the TAP AG Regulatory Compliance Programme jointly approved by the Authorities in February 2014, shall apply All participants to the EoI Phase are allowed to participate in the Booking Phase. A party is considered to have participated in the EoI Phase also if another party has expressed interest for the benefit of the party that wishes to participate in the Booking Phase, in accordance with the procedures set out in the Expression of Interest Notice. 3.3 TSOs from Albania, Greece and Italy can participate to the Booking Phase, irrespective of their participation to the EoI Phase, on the same conditions applying to all other participants in the Booking Phase. TSOs participating must be certified in accordance with each participating country's obligations under Directive 2009/73/EC - 9 -

10 and are forbidden to use the Capacity booked for gas supply. Article 4 Principles and mechanisms for capacity allocation and management 4.1 Procedures for performing the Booking Phase shall be further set out by TAP AG in the Booking Phase Notice. The Gas Transportation Agreement, the TAP Tariff Code and mechanisms to deal with delays and cost-overruns, shall be made available by TAP AG in an electronic data room. Criteria for creditworthiness shall be equivalent to those applicable with respect to the Initial Capacity. In addition, the Gas Transportation Agreement will provide for liquidated damages to be payable by TAP AG in certain circumstances in case of a delay in making available capacity allocated in accordance with the mechanism specified in the Booking Phase Notice. The relevant conditions for such liquidated damages will correspond to those for liquidated damages in case of delay agreed with shippers of the Initial Capacity already allocated. 4.2 The Booking Phase is conducted by TAP AG who is responsible for the proper execution of the measures set out in these Booking Phase Guidelines issued by the Authorities. 4.3 TAP AG shall indicate in the Booking Phase Notice, the amount of Available Long-Term Capacity that can be booked via the Booking Phase at each entry/exit point of the TAP Transportation System (as indicated in the EoI Phase and provided for in section and of the FJO), having regard to the capacity already allocated according to section of the FJO and the obligations imposed on TAP AG in relation to short term products according to section of the FJO. 4.4 The capacity allocated according to the First Booking Phase is not subject to a viability test and therefore TAP AG is obliged to expand capacity to accommodate the capacity requests. In the event that the requested capacity exceeds the Available Long-Term Capacity, the allocation should follow the criteria defined hereinafter: a. capacity is allocated up to the Available Long-Term Capacity; b. capacity requests are ranked according to the Net Present Value of the revenue stream originating from the TAP Tariff, divided by the amount of yearly capacity requested; c. if the marginal capacity request in the raking cannot be accommodated in full, because there is not enough Available Long-Term Capacity, the participant should be offered the possibility to reduce the amount of capacity specified in his request or to withdraw the request; d. provisions as of point c. above apply also in case there are two or more marginal capacity requests at the same level of ranking. 4.5 Capacity will be allocated in compliance with the Capacity Caps set out in points 3, 6 and 9 of paragraph 4.7 of the FJO. Participants are responsible to obtain the consent of the Authorities that their Booking Requests are compliant with the Capacity Caps. To this purpose, they must duly fill in a form with information concerning their market share on any relevant product market for the supply of gas, and on the upstream market of supplying gas for Italy, Greece and Albania. This form, prepared by the Authorities and provided by TAP AG in the electronic data room, must be submitted to respectively the

11 Italian, Greek or Albanian Authority prior to submitting the Booking Request and no later than 5 days from the opening of the Booking Phase. In order to carry out their assessment on the compatibility of the Booking Requests with the Capacity Caps, the Authorities have the right to request the Participants any information they deem necessary. As soon as the information received by the participants is considered complete, each Authority will promptly notify it to the participants. The Authorities decision on the compatibility of the participants booking requests with the Capacity Caps is taken within 15 Days at most. That period shall begin on the working day following that of the receipt of the complete information. Where the Authorities have not taken a decision within the time limits provided for in this article, the Booking Request shall be deemed compatible with the Capacity Caps provided for by the FJO. Article 5 Procedures 5.1 The procedure defined by TAP AG for the submission of the Booking Requests shall guarantee the maximum level of access, without any undue cost for the Participants. The Booking Phase commences on the day that TAP AG makes the Booking Phase Notice available. At least 3 (three) weeks prior to this Day, TAP AG shall inform the parties referred to in articles 3.2 and display on its website the registration procedures to participate to the Booking Phase and the day it will open the electronic data room. 5.2 The Booking Phase starts with the Information Period, which serves to provide Participants with all the relevant information for submitting Booking Requests. TAP AG shall make the relevant documentation available in an electronic data room and shall hold an information meeting at least 1 (one) week before the start of the Booking Period. 5.3 The Booking Period during which Participants can submit Booking Requests shall start no earlier than 7 (seven) weeks after the day of distribution of the Booking Phase Notice to the participants and shall last for at least 1 (one) week. Participants must submit Booking Requests together with a declaration that the information that they provide is true ( attested affidavit ). The aggregated amount of Capacity requested at each entry and exit point shall be provided to each Participant on an anonymous basis and at the same time to the Authorities on a non-anonymous basis. 5.4 Within a maximum of 3 (three) months after the end of the Booking Period, TAP AG shall define a technical solution and prepare related cost estimates. a) TAP AG shall inform each Participant that submitted a Booking Request and the Authorities on: - the technical solution for expansion i.e. the Expansion Capacity in all relevant entry and exit points; - the aggregated amount of Capacity booked at each entry and exit point; - an indicative tariff based on the Booking Requests that can be accommodated and cost estimates for the defined technical solution; b) In case that the total amount of capacity indicated in the Booking Requests exceeds the Available Long-Term Capacity, TAP AG shall

12 investigate the opportunities for expansion of the TAP Pipeline beyond the Total Capacity. To this purpose, TAP AG and the Authorities shall enter into a discussion on the economic and technical feasibility of future expansion possibilities beyond the Total Capacity and the related procedures in accordance with section of the FJO. 5.6 In case of no objection against the compliance of the Booking Requests with the Capacity Caps, TAP AG and the Participant shall sign a Gas Transportation Agreement for the allocation of the capacity requested. 5.7 With the final signing of the Gas Transportation Agreements, TAP AG shall close the Booking Phase and the Market Test. 5.8 TAP AG will inform the Authorities upon the completion of the Market Test and the capacity levels per entry/exit point allocated to each Participant. Article 6 The Booking Phase Notice 6.1 The Booking Phase Notice shall be in English. 6.2 The Booking Phase Notice shall provide general information on the TAP Project and the Capacity Products for which Participants can submit Booking Requests. Participants should at least be informed about: a) all Capacity Products offered at: - the entry and exit points requested during the EoI Phase - the options for connection with the Greek system in accordance with section of the FJO; - the options for exit point(s) in accordance with section of the FJO; b) the proposed technical specifications of the TAP Project, such as operating pressure and gas quality constraints, if any, at each entry and exit point; c) a non-binding and indicative tariff for all Capacity Products offered in the Market Test, calculated on the basis of the TAP Tariff Code as approved by the Authorities;. To this end, before the Booking Phase takes place, Participants must have access to the TAP Tariff Code, be given the opportunity to understand the TAP Tariff Code, receive information on the calculation model and receive the initial value of parameters of the model. For such parameters that are based on estimates, the hypothesis behind the chosen value shall be declared. d) a state of play of authorizations, licences and regulatory approvals and the timetable for obtaining them; e) the starting and ending dates of the Booking Period; f) the timeframe within which a Gas Transportation Agreement is entered with TAP AG. g) the credit worthiness required h) the bid bond required to ensure that the participation is meaningful 6.3 The electronic data room shall further contain the following information and documentation:

13 a) arrangements in place to ensure the confidentiality of information received from the Participants; b) an invitation to the information meeting, which shall take place no later than 1 (one) week prior to the start of the Booking Period; c) the Gas Transportation Agreement, including relevant schedules with details on: - the terms and conditions for gas transport, and in particular: o the general principles of the fuel gas and lost gas allocation procedure to shippers and estimates of their maximum values o the available flexibilities in the nomination process o CMP, short term and long-term UIOLI arrangements o how capacity reductions and maintenances are managed - the TAP Tariff Code; d) the details on how to submit Booking Requests. The template for Participants to make Booking Requests, shall indicate at least: - the requested Capacity Product, specified as the maximum daily capacity (in energy units) and the duration of the requested services; - the reference gas calorific value of the gas to be used for conversion between the volumes and energy unties relevant to the Capacity Product requested; e) the details on how participants can receive information on the progress of the Market Test at any time; f) the procedure by which Participants can issue complaints on any aspect of the Market Test. 6.4 The Booking Phase Notice is approved by the Authorities.» Αθήνα, Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ ρ. Νίκος Βασιλάκος

ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 137/2014

ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 137/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 137/2014 «Έγκριση της Πρόσκλησης για τη δέσµευση δυναµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 269/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 269/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 269/2013 Συμμόρφωση της ΡΑΕ κατά την παράγραφο 9 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 531/2013. «Έγκριση του Κανονισµού Τιµολόγησης της εταιρείας TAP A.G. για τον αγωγό TAP» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 531/2013. «Έγκριση του Κανονισµού Τιµολόγησης της εταιρείας TAP A.G. για τον αγωγό TAP» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 531/2013 «Έγκριση του Κανονισµού Τιµολόγησης της εταιρείας TAP A.G. για τον αγωγό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 112/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 112/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 112/2013 «Έγκριση των κατευθυντήριων γραµµών για την διαχείριση και κατανοµή δυναµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 111/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 111/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 111/2013 «Εξαίρεση της εταιρείας TAP AG από τις διατάξεις των άρθρων 9, 32 και 41(6),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 358/2014 ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚH EΚΔΟΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 358/2014 ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚH EΚΔΟΣΗ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 358/2014 ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚH EΚΔΟΣΗ «Έγκριση της Πρόσκλησης για τη δέσμευση δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 63/2014. «Έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης της εταιρείας TAP A.G.» Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 63/2014. «Έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης της εταιρείας TAP A.G.» Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 63/2014 «Έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 279/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 279/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 279/2014 «Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για την διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2876 29 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ. 255/

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ. 255/ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ. 255/ 2 0 1 6 Έγκριση των Κατευθυντήριων Γραμμών για την διαχείριση και

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level Το Microsoft Word είναι το απαραίτητο εργαλείο κειμενογραφίας. Με την χρήση αυτού οι υποψήφιοι θα μπορούν να δημιουργούν τις επιστολές τους,να τις μορφοποιούν να προσθέτουν σε αυτές πίνακές και εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12155 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 972 8 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 45/2016 Τελική απόφαση πιστοποίησης της εταιρείας με την επωνυμία «TRANS ADRIATIC

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 50/2007

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 50/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 50/2007 Τροποποίηση όρων πλειοδοτικών διαγωνισµών για την εκχώρηση σε µακροχρόνια και σε βραχυχρόνια βάση του δικαιώµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγή και για εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Ομάδας «Πληροφόρηση» προς : την ΕΜΑ (2ο Τμήμα)/το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18/4/2016 Α.Π. 2/25847/0025 ΣΧΕΤ. 2/32003/0025 2/51648/0025 2/52388/0025, 2/59021/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117,

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, 24.1.97 Ο περί της Σύμβασης Ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός Τροποποιήσεων) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012 Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013 Αποδοχή της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΙΠ)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT 1 COMPETENT AUTHORITY: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Veterinary Services

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Του ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια συνολική ρύθμιση: q Bangladesh/Myanmar: ITLOS

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου. Σχεδίαση Συστήματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου. Σχεδίαση Συστήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σχεδίαση Συστήματος Κατερίνα Πραματάρη Διαφορετικοί τύποι έργων ανάπτυξης λογισμικού Μικρή εφαρμογή, ανάπτυξη από την αρχή, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1)

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1) Name: Date: Nuclear Physics 5. A sample of radioactive carbon-4 decays into a stable isotope of nitrogen. As the carbon-4 decays, the rate at which the amount of nitrogen is produced A. decreases linearly

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005»

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙA ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014 Λευκωσία 14 Οκτωβρίου 2014 TO: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη του Κύπρο-Ισραηλίτικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ 25-27 Νοεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure LMS. Αγαπητοί συνεργάτες η Inter Engineering βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για το νέο σύστημα εκπαίδευσης της F-Secure.

F-Secure LMS. Αγαπητοί συνεργάτες η Inter Engineering βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για το νέο σύστημα εκπαίδευσης της F-Secure. F-Secure LMS English Text Below Εισαγωγή Αγαπητοί συνεργάτες η Inter Engineering βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για το νέο σύστημα εκπαίδευσης της F-Secure. Η F-Secure πρωτοπορώντας δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ενεργειακά Συστήματα" (MSc in Energy Systems) με κατευθύνσεις "Διαχείριση Ενέργειας"

Διαβάστε περισσότερα