Δημοκρατική Μεθοδολογία (Λήψης Αποφάσεων)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημοκρατική Μεθοδολογία (Λήψης Αποφάσεων)"

Transcript

1 Δημοκρατική Μεθοδολογία (Λήψης Αποφάσεων) Η Δημοκρατική Μεθοδολογία είναι ένας μηχανισμός λειτουργίας πολυπληθών ομάδων βάσει δημοκρατικών διαδικασιών. Οι προτεινόμενες τεχνικές εκπορεύονται από συστήματα διαχείρισης επιχειρήσεων, καθώς και μεθόδους λήψης αποφάσεων. 1. Αναλύοντας τον στόχο Ο αυτονόητος σκοπός είναι (φαίνεται) η: λήψη αποφάσεων με δημοκρατικό τρόπο. Ο προφανής ωστόσο αν και βασικός στόχος δεν είναι ο πρωτεύον. Το βασικό ζητούμενο είναι η: επίτευξη συνεργασίας των ανθρώπων, η δημιουργία συλλογικής συνείδησης, και καλλιέργεια ατομικής επίγνωσης και ευθύνης. Η συμμετοχή στην δημοκρατική διαδικασία δεν είναι αυτοσκοπός δηλαδή, αλλά το μέσον για την ενεργοποίηση της συλλογικής σκέψης, την καλλιέργεια του ατόμου ότι είναι ο ίδιος η λύσις, ο ίδιος κύριος του εαυτού του να αυτενεργήσει αλλά και να συνεργήσει με αντίστοιχους συνειδητοποιημένους πολίτες. Γιατί όμως δημοκρατικά: Γιατί όχι μία κοινωνία μερμηγκιών, με αυστηρές δομές και κανόνες προς κοινόν όφελος της αποικίας; Η δημοκρατική πολιτεία πρεσβεύει και προκρίνει την: ίση συμμετοχή στην διακυβέρνηση ελεύθερη συνείδηση ελεύθερη δημιουργία Η συμμετοχή στην διαδικασία λήψης αποφάσεων ενισχύει την συμμετοχή στην διαδικασία δράσης. Η ελευθερία συνείδησης είναι η βάση για τον επίπονο δρόμο της επίγνωσης. Η ελευθερία δημιουργίας είναι η ισορροπία μεταξύ ατομικής και συλλογικής ευτυχίας. Η ισότιμη και συλλογική διακυβέρνηση μας προστατεύει από την ατομική ιδιοτέλεια. Εν τέλει είμαστε και ευφάνταστα όντα για να αυτοπεριοριστούμε στον ρόλο του κουβαλητή ή προστάτη της βασιλικής φωλιάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα βασικά στοιχεία της δημοκρατίας ενισχύουν τα ζητούμενα της μεθόδου. Ανακεφαλαιώνοντας: Στόχοι: Καλλιέργεια συλλογικής (δημοκρατικής) συνείδησης

2 Καλλιέργεια σημασίας κάθε πολίτη ως πρωτεργάτη στην διευθέτηση της ζωής του και της διακυβέρνησης της πόλις του. Δημοκρατική διακυβέρνηση Συνεργατική δράση 2. Πρωτογενείς μηχανισμοί Πριν την ανάλυση των μεθόδων και την περαίωση των στόχων είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ορισμένες απαιτούμενες συνθήκες που μας διευκολύνουν να συλλάβουμε το γιατί επιλέγουμε κάθε μεθοδολογία: Η ύπαρξη δικτύου Η γνωριμία των μελών, η δημιουργία σημείων επαφής. Συχνά παραγνωρίζεται ότι πρώτα πρέπει να βρεθούμε και μετά να ενεργήσουμε. Η εδραίωση επικοινωνίας Αν δεν έχουμε τρόπους επικοινωνίας παύει να υφίσταται οποιαδήποτε δομή και λειτουργία Η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων Η συνέργεια δεν μπορεί να έρθει από ψυχρούς αποκομμένους ανθρώπους. Η ανθρώπινη επαφή, οι σχέσεις των πολιτών, η σύμπνοια είναι η κινητήριος δύναμις. Η καλλιέργεια της αυτοθέσμισης και αυτοκυριαρχίας Αναφέρθηκε και ο στόχος. Η ανάδειξη κάθε μέλους ως αυτόνομου και ελεύθερου πολίτη είναι δώρο και ζητούμενο της δημοκρατίας. Η διασφάλιση της λειτουργίας της ομάδος Προφύλαξη από δυσλειτουργικά μέλη, είτε είναι εκούσια ή ακούσια. Διαφύλαξη της μεθοδολογίας. Η διασφάλιση της ιδιαιτερότητας κάθε πολίτη και της συμμετοχής του Κάθε πολίτης είναι το βασικό κύτταρο λειτουργίας μίας ομάδος. Η προστασία του ρόλου του εξασφαλίζει τόσο την προσωπική του ευτυχία όσο και την επιτυχία του συνόλου. Η διασφάλιση, προώθηση, δημιουργία αυτών των συνθηκών είναι βασικές απαιτήσεις για την επιτυχία της μεθοδολογίας.

3 3. Η Ροή Διαδικασίας Αναλυτικότερα:

4 4. Μέθοδοι α) Διαίρεση σε Ομάδες Όταν το μέγεθος μίας ομάδος/κοινοβουλίου είναι διψήφιου και άνω αριθμού, η διαδικασία λειτουργίας επιδεινώνεται εκθετικά. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζουμε τον διαχωρισμό των μελών σε ομάδες μονοψήφιου πλήθους και μονού αριθμού (για να αποφεύγουμε τις ισοψηφίες). Οφέλη: Καλλιέργεια της συλλογικής και δημοκρατικής εργασίας! Η δημιουργία δημοκρατικών πυρήνων επαναφέρει την παλιά χαμένη συλλογική μνήμη. Καταργεί την ηγετική δομή του ομιλητή ακροατών. Δημιουργείται κύκλος μελών και όχι ακροατήριο. Διαμοιρασμός της οργανωτικής εργασίας. Λιγότερες προτάσεις προς επεξεργασία. Κατάργηση των πολλών ατομικών προτάσεων. Όφελος οι συλλογικές προτάσεις. Απομόνωση δυσλειτουργικών μελών σε μικρές ομάδες. Περισσότερα στα εργαλεία άμυνας για αντίστοιχες περιπτώσεις. Δυσκολίες: Κάθε ομάδα πρέπει από μόνη της να λειτουργήσει δημοκρατικά. Απαιτούνται διαχειριστές έμπειροι. β) Διαχειριστής Ομάδος Για την εύρυθμη λειτουργία κάθε υποδιαιρεμένης μονοψήφιας ομάδος απαιτείται ένας διαχειριστής. Ο διαχειριστής είναι μέλος της ομάδος που προκρίνεται για τον ρόλο είτε με κλήρωση, είτε με συνεννόηση των μελών. Ρόλος του διαχειριστή είναι: Να διευκρινίσει στην αρχή της διαδικασίας τους κανόνες λειτουργίας. Τα μέλη οφείλουν είτε να συμφωνήσουν, είτε να εγείρουν τις όποιες ενστάσεις τους. Απαιτείται ομόφωνη σύντομη ψηφοφορία. Επιλέγεται προαιρετικά η σειρά ομιλιών. Μη τήρηση του άνωθι καθιστά διαχειριστή και ομάδες άκυρες. Να καταγράψει τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών. Να τηρούνται οι χρόνοι. Να τηρείται η διαδικασία. Να κρατούνται σημειώσεις/συνόψεις. (συνεπικουρούμενος αν χρειασθεί). Να διεξάγει ψηφοφορίες. Να είναι Λειτουργός της Δημοκρατίας.

5 Ρόλος του διαχειριστή δεν είναι: Να μιλάει περισσότερο από τα υπόλοιπα μέλη. Σε αυτή την περίπτωση έχει αποτύχει στο έργο του. Να μιλάει εξ ονόματος της ομάδος. Να μην τηρεί την διαδικασία ή να ευνοεί μέλος ή εαυτόν. Να κλείνει την συζήτηση (ξεκινάει πρώτος ή με κλήρωση αν επιλέξουν τα μέλη). Στο τέλος κάθε περιόδου της διαδικασίας, ο διαχειριστής μέσω αιτήσεως μέλους δύναται να αξιολογηθεί και ψηφισθεί για αντικατάσταση ή συνέχιση των καθηκόντων του. Στο τέλος της διαδικασίας αξιολογείται υποχρεωτικά από τα μέλη της ομάδος. Αρνητικά βαθμολογημένος διαχειριστής εξαιρείται του ρόλου μία φορά σε επόμενο κοινοβούλιο όποτε και αν του τύχει. γ) Κανόνες Υπεράσπιση της δημοκρατικής διαδικασίας. Η διαδικασία με την έναρξη ψηφίζεται και κατακυρώνεται από όλα τα μέλη (όπως αναφέρεται στην παράγραφο Διαχειριστή). Εν συνεχεία κανένα μέλος δεν επιτρέπεται να εγείρει θέματα αλλαγής της διαδικασίας ή κατάργησής της. Ήθος Όλα τα μέλη είναι απολύτως υποχρεωμένα άνευ εξαιρέσεως να συνομιλούν σε κόσμιο ύφος, με φυσιολογικό τόνο φωνής και με σεβασμό στους υπολοίπους. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος να κρίνει πότε δεν τηρείται ο συγκεκριμένος κανόνας και να προβαίνει σε επισημάνσεις προς τα μέλη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης έχει το δικαίωμα με την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας και των υπολοίπων μελών να καθαιρεί τον λόγο από έναν ομιλητή για τον συγκεκριμένο κύκλο. Ισηγορία Κάθε μέλος έχει δικαίωμα ίσου χρόνου ομιλίας στην ομάδα. Μόνο το ίδιο μέλος μπορεί να παραιτηθεί της σειράς του ή του χρόνου του και ερωτάται για αυτό σε κάθε κύκλο ομιλιών. Ο χρόνος ή η σειρά του δεν παραχωρούνται. Ελευθερία άποψης Κάθε μέλος χαίρει του απολύτου δικαιώματος της γνώμης του (αρκεί να είναι σε κόσμιο ύφος και τόνο φωνής) ανεξαρτήτως αν ακούγονται αιρετικές οι απόψεις του. Η αυτοδιαχείριση χρόνου Από την στιγμή που δοθεί ο λόγος σε ένα μέλος, ο χρόνος ανήκει στο ίδιο. Το ίδιο το μέλος επιτρέπει ή όχι απορίες/διευκρινήσεις επί των απόψεών του.

6 Ο διαχειριστής επιτρέπεται να παρέμβει μόνον εάν: Τελειώνει ο χρόνος. Δεν τηρείται ο κανόνας ήθους. Ο ομιλητής είναι εκτός θέματος. Εδώ μπορεί να προβεί σε επισήμανση και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, με την σύμφωνη γνώμη και της πλειοψηφίας των υπολοίπων μελών να σταματά τον ομιλητή. δ) Κύκλος Διαβουλεύσεων Η λειτουργία μία ομάδος γίνεται με επαναλαμβανόμενους Κύκλους Διαβουλεύσεων, αφού έχουν γίνει οι προκαταρκτικές διαδικασίες πρόκρισης Διαχειριστή, αναφοράς στους κανόνες λειτουργίας και επικύρωσή τους. Ο πρώτος Κύκλος Διαβούλευσης είτε ορίζει το Θέμα συζήτησης, αν αυτό δεν είναι ορισμένο από προηγούμενη λειτουργία, είτε μία αρχική τοποθέτηση πρόταση κάθε μέλους επί του θέματος. * Είναι χρήσιμο μέρος της διαδικασίας να γίνεται με Φόρμες όπως περιγράφεται σε επόμενη μέθοδο. Οι επόμενοι Κύκλοι αξιολογούν τις προτάσεις βάσει επιχειρημάτων, ορθολογισμού και ανταλλαγής απόψεων. Σκοπός είναι η σύνταξη κοινής πρότασης, στην οποία. Ενδιάμεσος Κύκλος μπορεί επίσης να έχει τον ρόλο ψηφίσματος τον έως τώρα διαβουλεύσεων. Ο τελευταίος Κύκλος υποχρεωτικά καταλήγει σε ψήφισμα και αξιολόγηση του Διαχειριστή. δ) Φόρμες και γραπτός λόγος Προτείνεται επισταμένως η χρήση έτοιμων φορμών για την έκφραση απόψεων. Οι φόρμες αυτές μοντελοποιούν κάθε πρόταση σε: Περιγραφή Πλεονεκτήματα/Οφέλη Μειονεκτήματα/Εμπόδια Τρόπους/Έργα υλοποίησης της πρότασης Οφέλη: Έγγραφη καταγραφή των προτάσεων. Ευκολότερη αξιολόγηση από όλα τα μέλη. Περιορισμός της προφορικής αοριστολογίας και υπεκφυγής από το θέμα. Περιορισμός δυσλειτουργικών μελών. Δυσκολίες: Απαιτείται γραφειοκρατική προετοιμασία. Πρέπει πάραυτα να αναγνωσθούν και διαβουλευθούν.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμούς του Ιδιωτικού Τομέα

Διαγωνισμούς του Ιδιωτικού Τομέα Οδηγίες για τη Σχέση Πελάτη-Εταιρίας Επικοινωνίας και Καλές Πρακτικές στους Διαγωνισμούς του Ιδιωτικού Τομέα EUROPEAN ASSOCIATION OF COMMUNICATIONS AGENCIES Αυτό το κείμενο παρέχει οδηγίες, τόσο προς την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 Περιεχόμενα Σελίδα Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1. Η ρύθμιση του Καλλικράτη 7 1.2. Η αιτιολογική έκθεση 10 1.3. Υπουργικές εγκύκλιοι 12 1.4. Οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση)

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) Επιμέλεια: Peter Weber

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ GRAND HOTEL, MITSIS CLUB HOTELS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΞΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 4 1.1 ΕΙ ΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΝΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥ ΙΚΤΎΟΥ 4 1.1.1 Εστιασμένα 4 1.1.2 Υπέρβαση των ορίων 4 1.1.3 Συμπληρωματικές βασικές ικανότητες 4 1.1.4 Ισότητα των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 EST/ELIZA/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ... 4 Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο... 4 Α.2. Ισορροπία Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα συνθήκη, ένας νέος ρόλος για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές

Μια νέα συνθήκη, ένας νέος ρόλος για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές Μια νέα συνθήκη, ένας νέος ρόλος για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές Συνέλευση των περιφερειακών και των τοπικών εκπροσώπων της ΕΕ 1 Η Επιτροπή των Περιφερειών σήμερα ένας ρόλος σε πλήρη εξέλιξη «Είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση (Αναθεωρημένη) Απρίλιος 2014 (ΚΔΠ 379/2014 08/08/2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προγράμματος VISTA

Οδηγός Προγράμματος VISTA - 1 - Οδηγός Προγράμματος VISTA CENTER FOR REHABILITATION - PHYSICAL AND SOCIAL REHABILITATION (KAFIAP) ILIAS GREECE GENERAL HOSPITAL OF PYRGOS- ANDREAS PAPANDREOU - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I: Το Συμμετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον.

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον. 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 141 156, έκδοση 2014 : σελίδες 136 150 ) 3.3.4 Επικοινωνία Η επικοινωνία ταυτίζεται µε την ανθρώπινη ύπαρξη. Χωρίς αυτήν η ζωή του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης

Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της πληροφοριακής υποδομής της χώρας είναι δεδομένη και τη βιώνουμε καθημερινά. Τα περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη µέλη Τα δικαιώµατα των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας

Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη µέλη Τα δικαιώµατα των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠHΣ Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη µέλη Τα δικαιώµατα των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠHΣ Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ»

ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ» ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα