ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2 Αθήνα, Ιούλιος 2006

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Τη συνολική εμπειρογνωμοσύνη- μικρό μέρος της οποίας παρουσιάζεται στο παρόν κείμενο-εκπόνησαν οι: Κώστας Συριόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (Επιστημονικός Συντονιστής), Θωμάς Αναστασίου, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννης Ασημακόπουλος, Οικονομικός Αναλυτής, Διδάκτωρ University of Wales, UK. Κώστας Λέων, Οικονομολόγος, Διδάκτωρ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η εκπόνηση της μελέτης χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του έργου με τίτλο Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες για την υποστήριξη της υλοποίησης των Αξόνων 1-7 του ΕΠΑΝ, (Μέτρο 9.1-Τεχνική Βοήθεια Ε.Τ.Π.Α., δράση 9.1.1) του Επιχειρηματικού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Εισαγωγικές παρατηρήσεις ΜΜΕ και Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες Χαρακτηριστικά ελληνικών και διεθνών μικρομεσαίων επιχειρήσεων Λειτουργικό περιβάλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και η τραπεζική χρηματοδότησή τους Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εγγυοδοσία Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιδότηση επιτοκίου Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Χορηγήσεις και επιτόκια Χορηγήσεις: Εκτιμήσεις και Διαγνωστικοί Έλεγχοι Επιτόκια χορηγήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Εκτιμήσεις και Διαγνωστικοί Έλεγχοι Επιτόκια Χορηγήσεων σε Μεγάλες Επιχειρήσεις: Εκτιμήσεις και Διαγνωστικοί Έλεγχοι Διαφορά των Επιτοκίων: Εκτιμήσεις και Διαγνωστικοί Έλεγχοι Η Ζήτηση Δανείων ως Συνάρτηση του Επιτοκίου: Εκτιμήσεις και Διαγνωστικοί Έλεγχοι Προβλέψεις Συμπεράσματα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α. ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΘΕΣΜΟΥΣ ΔΙΕΘΝΩΣ

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 5

6 Πρόλογος Σε μια εποχή που επιχειρείται να αντιμετωπιστούν τα πολλά και συσσωρευμένα προβλήματα παραγωγικής υστέρησης και, που λόγω των διαρθρωτικών αδυναμιών της σύνθεσης του παραγωγικού ιστού και των συνεχών επενδυτικών αναγκών οι ελληνικές επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν προβλήματα ύπαρξης, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) επιχειρεί να συμβάλλει με τον δικό του τρόπο στην επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και την αναγένηση της αυτοαπασχολούμενης επιχειρηματικότητας. Με στόχο την εξωστρέφεια, τα τελευταία δύο χρόνια το Ο.Ε.Ε., δραστηριοποιείται και επενδύει σε δράσεις που έχουν στόχο την Οικονομική σταθερότητα και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της Ελληνικής οικονομίας. Μέσα στο πλαίσιο των επιστημονικών του δραστηριοτήτων εκπόνησε πρόσφατα, για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, μελέτη με θέμα «Η Επιδότηση του Επιτοκίου των Μικρών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα». Ο σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα ενίσχυσης των ΜΜΕ με χρηματοδότηση χαμηλού κόστους έτσι, ώστε η παρατηρούμενη αυξημένη επιχειρηματική δραστηριότητα στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων να συντηρηθεί και να καταστεί βιώσιμη μακροχρόνια. Ο διαμεσολαβητικός εκείνος κρίκος που θα εξασφαλίζει τις ΜΜΕ με φθηνά κεφάλαια και, που θα επιλύει τα χρόνια προβλήματα χρηματοδότησης, είναι το ζητούμενο για να αντιμετωπιστεί ο οξύτατος ανταγωνισμός, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η στήριξη της επιχειρηματικότητας με τη βελτίωση του βαθμού πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης και η μείωση του κόστους δανεισμού των ΜΜΕ, θα συμβάλλει στην οικονομική ευρωστία των επιχειρήσεων αυτών, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα τους. Συνεπώς, θέτει τις βάσεις για διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους, βγάζοντας αυτές από τον απομονωτισμό της εσωτερικής αγοράς και κύρια προσδίδοντας εξωστρεφή χαρακτήρα, που σε τελική ανάλυση αποτελεί και την μόνη διέξοδο για τις Επιχειρήσεις. Παρασκευάς Μ. Γιαννόπουλος Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας 6

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 7

8 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, η Ελληνική Πολύ Μικρή, Μικρή και Μεσαία Επιχείρηση (ΠΜΕ και ΜΜΕ) καλείται να δώσει τον δικό της αγώνα για να εκσυγχρονισθεί, να επιβιώσει και να διακριθεί σε ένα διεθνώς ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η συμμετοχή της χώρας μας στην ΟΝΕ, οι διαρθρωτικές πολιτικές και οι νέοι όροι ανάπτυξης αφενός έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο σταθερότητας και ανάπτυξης και αφετέρου έχουν στερήσει από τις επιχειρήσεις τις εθνικές προστατευτικές πολιτικές της παραγωγής και της εξωστρέφειάς τους. Έτσι, οι ΠΜΕ και ΜΜΕ καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα πολυσύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον χωρίς, στις περισσότερες περιπτώσεις, να διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του. Είναι, όμως, γεγονός ότι οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι συστατικό στοιχείο της δομής των εθνικών οικονομιών και κοινωνιών. Η συμβολή τους είναι αποφασιστική και ο ρόλος τους διακριτός στην οικονομική ανάπτυξη, την παραγωγή, την απασχόληση καθώς επίσης στην αποκέντρωση και την κοινωνική συνοχή 1. Ακόμη, λειτουργούν ως φυτώρια νέων επιχειρήσεων, καινοτόμων ειδών και εφαρμογών, ευέλικτων επιχειρηματικών σχημάτων, εξυπηρέτησης τοπικών αναγκών, χωροταξικής κατανομής θέσεων απασχόλησης και εισοδήματος. Η σημασία των ΜΜΕ είναι πολύπλευρη και αξιολογείται τόσο από την οικονομική οπτική (βαρύτητα στην απασχόληση, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συμμετοχή στο ΑΕΠ) όσο και από την κοινωνική (συγκράτηση κοινωνικού ιστού). Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο οι ΜΜΕ αποτελούν βασική πηγή θέσεων εργασίας, έδαφος αναπαραγωγής επιχειρηματικών ιδεών και κύριο οδηγό για την καινοτομία, την απασχόληση, καθώς και για την κοινωνική και την τοπική ολοκλήρωση Economic growth and job creation: unleash the potential of SMEs, UEAPME Action Plan for the European Council, Mid-term Review of the Lisbon Strategy, European Council - Spring 2005, και Έβδομη έκθεση 2002, Report : Recruitment for employees: Administrative burdens on SME s in Europe.

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η ελληνική πολιτεία στην προσπάθειά της να στηρίξει και να διευκολύνει την χρηματοπιστωτική λειτουργία των ΜΜΕ και να καλύψει τις χρηματοοικονομικές τους ανάγκες έχει κατά καιρούς θεσπίσει ορισμένους μηχανισμούς βοήθειας 2, όπως την παροχή κινήτρων (μέσω αναπτυξιακών νόμων), την παροχή εγγυήσεων, την συγχρηματοδότηση (μέσω ΕΕ) διαφόρων προγραμμάτων, και την στήριξή τους μέσω διαφόρων κρατικών οργανισμών, όπως του ΕΟΜΜΕΧ, ΟΠΕ, ΟΑΕΠ. Επί πλέον οι χρηματοπιστωτικές ανάγκες καλύπτονται σήμερα και από ορισμένα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα που έχουν εισαχθεί στην αγορά, όπως τα επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου, η χρηματοδοτική μίσθωση, η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και οι αμοιβαίες εγγυήσεις 3. Ο θεσμός τέλος των Συνεταιριστικών Τραπεζών που προωθήθηκε νομοθετικά στις αρχές της δεκαετίας του 90 βοήθησε σημαντικά στο όλο έργο χρηματοδότησης των ΜΜΕ με χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν σήμερα το 1,5% των νέων τραπεζικών χορηγήσεων. Στο όλο πλαίσιο κρατικής χρηματοδοτικής υποστήριξης των ΜΜΕ, δημιουργήθηκε το 2002 και το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) η λειτουργία του οποίου αναλύεται στο επόμενα. Επιπρόσθετα, τόσο η δημιουργία του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) για την προώθηση επενδύσεων νέας τεχνολογίας, καθώς και η ίδρυση εταιρείας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας (ΚΕΣΥΤ ΑΕ) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης με στόχο την ενίσχυση προωθημένων πρωτοβουλιών στο πεδίο της νέας οικονομίας 4, αποτελούν κυβερνητικά μέτρα προς την σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει ακόμα να ειπωθεί ότι και η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, η οποία ώθησε στην διεύρυνση του ανταγωνισμού 2. Παπαρσένος, Α. (2004), «Η Στρατηγική και Επιχειρησιακή Δράση του ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ», Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Α Τρίμηνο, Αθήνα, σελ Βλέπε λεπτομερή ανάλυση των τελευταίων μέτρων σε Παπαρσένος, Α. (2000), Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Αθήνα, Εκδόσεις ΕΟΜΜΕΧ. 4. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας ΟΚΕ, Γνώμη αρ. 62,

10 μεταξύ τραπεζών, επέδρασε θετικά στην μείωση του κόστους χρηματοδότησης των ΜΜΕ 5. Τέλος θετικό μέτρο γενικότερης υποστήριξης των ΜΜΕ αποτελούν οι πρόσφατες φορολογικές μεταρρυθμίσεις, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, και σε σχέση με τις ΜΜΕ, την απλοποίηση ίδρυσης και μεταβολής επιχειρήσεων, μείωση της φορολογίας μεταβίβασης επιχειρήσεων σε συγγενείς, την κατάργηση τεκμηρίου για την ίδρυση μικρών επιχειρήσεων, το αφορολόγητο αποθεματικό για νέες επενδύσεις και την αύξηση του αφορολογήτου ορίου. Το παρόν κείμενο είναι διαρθρωμένο ως εξής. Το πρώτο μέρος (κεφάλαια 2-5) αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ στην Ελλάδα και την τραπεζική χρηματοδότηση. Το δεύτερο μέρος (κεφάλαια 6 και 7) αναφέρεται στις ΜΜΕ και την επιδότηση επιτοκίου και, το τρίτο μέρος (κεφάλαιο 8) παρουσιάζει μια οικονομετρική διερεύνηση της τάσης της πιστωτικής επέκτασης των ΜΜΕ στην Ελλάδα Το κόστος όμως αυτό, ακόμα και σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι παραμένει αρκετά υψηλό, και σε σύγκριση με το κόστος χρηματοδότησης μεγαλυτέρου μεγέθους βιομηχανιών, η διαφορά ξεπερνά τις τέσσερις μονάδες. Βλέπε ΣΕΒ, (Δεκέμβριος, 2004), Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας, Τεύχος 25, Αθήνα. 6. Παρόλο τον περιορισμό των διαθεσίμων δεδομένων και στατιστικών τα αποτελέσματα που πήραμε είναι ικανά να δείξουν τη διαγραφόμενη τάση.

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 11

12 2. ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Στην προσπάθεια ενίσχυσης του ρόλου των ΜΜΕ στις χώρες-μέλη της ΕΕ για αύξηση του ΑΕΠ και της απασχόλησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα αναλάβει η ίδια πρωτοβουλίες. Βάσει των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000), βλέπουμε κατ αρχήν να υιοθετούνται μέτρα ενίσχυσης των ΜΜΕ και να τίθενται σε ισχύ μια σειρά από πολιτικές δράσεων. Η συνολική δαπάνη των Διαρθρωτικών Ταμείων σε προγράμματα που εστιάζουν στις ΜΜΕ βλέπουμε να ανέρχεται, για την περίοδο , σε 16 δισεκατομμύρια, εάν δε λάβει κανείς υπ όψιν και την συμμετοχή αντίστοιχων κονδυλίων των εθνικών προϋπολογισμών των χωρών μελών στα πλαίσια της συγχρηματοδότησης, η δαπάνη για τις ΜΜΕ είναι πολύ μεγαλύτερη. Επίσης στα πλαίσια του 6ου Κοινοτικού Πλαισίου Προγράμματος για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (Ε&Τ) διατίθενται άλλα 2,2 δισεκατομμύρια για το διάστημα προς ενίσχυση των προσπαθειών έρευνας και καινοτομίας των ΜΜΕ. Παράλληλα, παρέχεται βοήθεια στις ΜΜΕ για αναζήτηση εταίρων για έρευνα και καινοτομία, με την χρηματοδότηση ενός δικτύου κέντρων μετάδοσης της καινοτομίας σε περισσότερες από τριάντα χώρες. 12 Στα πλαίσια των πολιτικών διαμόρφωσης του κατάλληλου οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ που επιδιώκει η ΕΕ περιλαμβάνονται: - η ισχυρή και αποτελεσματική αντιπροσώπευση των συμφερόντων των ΜΜΕ σε θεσμούς και διαδικασίες της ΕΕ, - η παροχή γνώσεων στον πληθυσμό των ΜΜΕ με την συνεχή ενημέρωση των σχετικών βάσεων στατιστικών στοιχείων, - η εκπαίδευση και κατάρτιση των Ευρωπαίων πολιτών στις αρχές του επιχειρείν μέσω προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και ανάλογης προσαρμογής των εθνικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, - η αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω εκπαίδευσης στην σύγχρονη κοινωνία της γνώσης,

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - η εξάλειψη των φορολογικών εμποδίων για τις ΜΜΕ στα πλαίσια μιας Ενιαίας Αγοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατάργηση των φορολογικών συνόρων, - η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και ευκαιριών που προσφέρονται από μια Ενιαία Αγορά, - η χρηματοδότηση καινοτομικών πρωτοβουλιών οι οποίες θα μπορούσαν να αναληφθούν από επενδυτές, - η γενικότερη θετική αντιμετώπιση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ με προετοιμασία για την εφαρμογή ενός Ευρωπαϊκού Κώδικα Συμπεριφοράς για τις τράπεζες και τις ΜΜΕ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης Κεφαλαίου Κινδύνου και σε εξέλιξη ολοκλήρωσης βρίσκεται επίσης το Σχέδιο Δράσης Χρηματοδοτικών Υπηρεσιών, - η διεύρυνση των προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας προς ενίσχυση της τεχνολογικής ικανότητας των ΜΜΕ. Ήδη το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη έχει ήδη αφιερώσει, όπως είδαμε, το υψηλότερο μέχρι σήμερα ποσό των 2,2 δισεκατομμυρίων για την έρευνα και καινοτομία των ΜΜΕ, - η ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων για on line πρόσβαση των επιχειρήσεων. Η ανταπόκριση στα προγράμματα ενίσχυσης του ρόλου των ΜΜΕ στην ΕΕ υπήρξε ικανοποιητική 1. Οι ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 19 (περιλαμβάνονται η Νορβηγία, Ελβετία, Λιχνενστάιν, και Ισλανδία) απασχολούσαν το 2003 το 57,3% του συνόλου των εργαζομένων και το 82,2% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, όταν τα αντίστοιχα ποσοστά για τις ΗΠΑ ήταν 43,5% και 88,7%, και της Ιαπωνίας μόνο 38,4% και 57,4%. Ενθαρρυντικό επίσης στοιχείο για το ρόλο των ΜΜΕ στην οικονομία της Ευρώπης, αποτελεί η σημαντική αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων 1. Τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω προέρχονται από έρευνα των Παλάσκα Θ. και Μ. Τσάμπρα(2005), Οικονομικό Περιβάλλον, Θεσμικό Πλαίσιο και Ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Αθήνα, ΙΟΒΕ 13

14 των ΜΜΕ από 75,7 εκατομμύρια το 1996 σε 97,4 εκατομμύρια το 2003, όταν η ανάγκη μείωσης της ανεργίας αποτελούσε πρώτη προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ. Η δε επίδοση του κύκλου εργασιών ανά επιχείρηση, καταγράφει αύξηση από 0,5 εκατομμύρια ευρώ το 1996 και το 1998 σε 0,9 εκατομμύρια ευρώ το Συγχρόνως, η προστιθέμενη αξία των ΜΜΕ ανά απασχολούμενο παρουσίασε σταθερή άνοδο με μεταβολή από ευρώ το 1966 σε ευρώ το 2003 (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 6,7%). Το δε μερίδιο του κόστους εργασίας στην προστιθέμενη αξία των ΜΜΕ της ΕΕ-19 αυξήθηκε με ρυθμό πολύ μικρότερο του ρυθμού αύξησης των απασχολουμένων στις ΜΜΕ, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στις μικρές επιχειρήσεις. Τέλος, αξιοπρόσεκτο είναι το φαινόμενο ότι ενώ μεγάλες επιχειρήσεις της ΕΕ την περίοδο χάνουν θέσεις εργασίας, την ίδια περίοδο οι ΜΜΕ αυξάνουν την απασχόληση τους. Γενικά, η σημασία των ΜΜΕ στην οικονομία της Ευρώπης φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερη εκείνης που αποδίδουν στις ΜΜΕ οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία. Οι ΜΜΕ εκλύουν μια δυναμική η οποία απορρέει από χαρακτηριστικά τα οποία οι μικρές επιχειρήσεις αναπτύσσουν καλύτερα από τις μεγάλες: έχουν ευέλικτη εξειδίκευση και παραγωγή, δημιουργούν ευκολότερα νέες θέσεις εργασίας, έχουν ανεπτυγμένη την καινοτομικότητα και τον πειραματισμό, διαμορφώνουν επιχειρηματική ποικιλία αναγκαία για μακροοικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα. Παρά τον σημαντικότατο ρόλο που αποδίδει όμως η Ευρώπη στις ΜΜΕ, και ενώ οι περισσότερες χώρες της ΕΕ γίνονται πλέον κοινωνοί των θετικών μεταρρυθμίσεων της ΕΕ υπέρ των μικρών επιχειρήσεων, η Ελλάδα έρχεται ουραγός στην προσπάθεια ενίσχυσης του ρόλου των στην εθνική οικονομία, την στιγμή μάλιστα που αποδεδειγμένα οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΚΕΠΕ, οι μικρές επιχειρήσεις (0 9 άτομα), αποτελούν το 97,5% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, απασχολούν το 55,6% των εργαζομένων, και καλύπτουν το 38,2% του κύκλου εργασιών (με αντίστοιχα ποσοστά για την ΕΕ-19: 93,1%, 34,4%, και 17,9%). Βλέπε ΚΕΠΕ (2005), Εξέλιξη των ΜΜΕ στην Χώρα μας, Εκτίμηση και Σύγκριση της Αποδοτικότητας και Ευελιξίας των ΜΜΕ και των Μεγάλων Μεταποιητικών Παραγωγικών Μονάδων, Μελέτη Νο 57 υπό Σ. Χανδρινού, Κ. Αλτίνογλου, Α. Πεπέ, Αθήνα.

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 15

16 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΙ- ΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σε μια ανασκόπηση της πορείας διεθνώς των ΜΜΕ και του ρόλου των ειδικότερα στον ελληνικό χώρο σε σχέση με τις αντίστοιχες στις άλλες οικονομίες της ΕΕ, συνοψίζουμε και κατηγοριοποιούμε σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν από πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικής και Βιομηχανικής Έρευνας (ΙΟΒΕ). 1 Επιβεβαιώνεται ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 80 καταγράφεται σε όλες τις ισχυρές οικονομίες και ιδιαίτερα σε όλες τις περιφερειακές οικονομίες της Ε.Ε. σημαντική αύξηση του αριθμού των ΜΜΕ και ιδιαίτερα αύξηση της απασχόλησης και της προστιθέμενης αξίας παραγωγής τους. Αντιθέτως οι μεγάλες επιχειρήσεις μειώνουν την απασχόληση ή κλείνουν τις εγκαταστάσεις τους σε πολλές χώρες. Ειδικά την περίοδο , που ήταν μια περίοδος όπου η αντιμετώπιση της ανεργίας αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα στη πολιτική ατζέντα της Ε.Ε. ο αριθμός απασχολουμένων στις ΜΜΕ στην Ευρώπη αυξήθηκε από 75,7 εκατομμύρια το 1996 σε 97,4 εκατομμύρια το 2003, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 3,7% το συγκεκριμένο διάστημα. Ενώ την περίοδο ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής ήταν ακόμα μεγαλύτερος και άγγιξε το 4,8%. Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι κάθε άλλο παρά έχει πλησιάσει το τέλος των ΜΜΕ. Αντίθετα η άνθησης των μπορεί να βοηθήσει στην αναθέρμανση των οικονομιών των χωρών της ΕΕ. Το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ΜΜΕ αποτελεί η ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρουν στους πελάτες τους ενώ Παλάσκας, Θ. και Τσάμπρα, Μ. (2005), Οικονομικό Περιβάλλον, Θεσμικό Πλαίσιο και Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, ΙΟΒΕ, Αθήνα.

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ η τιμή των προϊόντων και υπηρεσιών που οι ΜΜΕ παρέχουν, αποτελεί τρίτο σε σημασία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα στοιχεία αυτά τεκμηριώνουν την σημασία που έχει το επίπεδο τεχνογνωσίας και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων, η καινοτομικότητα και η διασφάλιση της ποιότητας. Θέματα στα οποία η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει την πρέπουσα σημασία. Την περίοδο σημειώθηκε σημαντική υστέρηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΜΜΕ έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Με άλλα λόγια σε περιφερειακές οικονομίες της Ε.Ε. με αναπτυξιακή πορεία ανάλογη της Ελλάδας όπως η Ισπανία, ο Ιταλικός Νότος και η Ιρλανδία οι ΜΜΕ εμφανίζουν μεγαλύτερη αριθμητική αύξηση, αύξηση απασχόλησης και πωλήσεων έναντι των ελληνικών. Ειδικά την περίοδο πάνω από τις μισές ελληνικές ΜΜΕ μείωσαν σημαντικά τις πωλήσεις τους έναντι ενός τρίτου των ΜΜΕ των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αντίθετα, πάνω από τις μισές ευρωπαϊκές ΜΜΕ διεύρυναν το μερίδιο τους στην αγορά την ίδια περίοδο, έναντι ενός τρίτου των ελληνικών ΜΜΕ αντίστοιχα. Ταυτόχρονα αύξηση της απασχόλησης σημειώνει το 38% των ελληνικών ΜΜΕ, έναντι του 57% των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Ενώ το 37,3% των ελληνικών ΜΜΕ μείωσαν το προσωπικό τους έναντι μόλις 17,1% των ευρωπαϊκών. Η μια στις δυο ελληνικές ΜΜΕ υιοθετεί αμυντική στρατηγική αντιμετώπισης της μείωσης των πωλήσεων, με αντίστοιχη προσαρμογή (μείωση) της παραγωγής. Μόνο μία στις τέσσερις ελληνικές ΜΜΕ υιοθετεί δυναμική ανταγωνιστική στρατηγική, με τεχνολογική αναβάθμιση προϊόντων, παραγωγή και προώθηση νέων προϊόντων στην αγορά. Αντίθετα, η μια στις δύο ευρωπαϊκές ΜΜΕ αντιδρά επιθετικά στην μεταβολή των πωλήσεων, με αναβάθμιση της παραγωγικής δραστηριότητας ενώ αμυντικά ενεργεί μόνο μία στις τρεις. Και επιπλέον οι περισσότερες 17

18 69,2% από τις ελληνικές ΜΜΕ που επενδύουν την περίοδο δίνουν προτεραιότητα στην ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των κτιριακών τους εγκαταστάσεων. Σε αντιδιαστολή, οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ 50,4% επενδύουν κατεξοχήν στην βελτίωση κι ανάπτυξη νέων προϊόντων στην αγορά πατέντων, τη χρήση νέων υλικών και παραγωγικών τεχνολογιών προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Η συντριπτική πλειοψηφία 70,6% των ελληνικών ΜΜΕ που έκαναν επενδύσεις την περίοδο χρησιμοποίησαν κατεξοχήν ίδια κεφάλαια και όχι τραπεζικό δανεισμό ή άλλη χρηματοδότηση έναντι 56,1% των ευρωπαϊκών αντίστοιχα. Ο τραπεζικός τομέας αποτελεί κύριο επενδυτικό χρηματοδότη για 37,4% των ευρωπαϊκών ΜΜΕ που εξετάσθηκαν έναντι 20,6% των αντίστοιχων ελληνικών. Επισημαίνεται πως η χρηματοδότηση τεχνολογικών επενδύσεων που επιτυγχάνουν οι ελληνικές ΜΜΕ από τράπεζες αφορά κατά εξοχήν αγορά και ανανέωση μηχανολογικού εξοπλισμού και όχι επενδύσεις σε Ε & Α παραγωγής και προϊόντων που ενέχουν υψηλό ρίσκο. Επίσης, τα αναπτυξιακά προγράμματα που οι Ελληνικές ΜΜΕ αξιοποιούν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους συνίστανται κατά 51,9% σε δάνεια και πιστωτικές ευκολίες και κατά 17,3% σε υποστήριξη του εργατικού κόστους (επιδότηση θέσεων εργασίας από τον ΟΑΕΔ). Πρόκειται δηλαδή για μέτρα περιορισμένης αναπτυξιακής δυναμικής. Αντίθετα οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ κατά 22,8% αξιοποιούν κίνητρα Ε & Τ και κατά 29,3% την επιδοτούμενη κατάρτιση σχεδόν εξ ίσου δηλαδή με δάνεια και πιστώσεις (24,6%). Ως επιπλέον χαρακτηριστικά στοιχεία αναποτελεσματικότητας στην λειτουργία των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα θα μπορούσαν να αναφερθούν και τα εξής: ο συνολικός μέσος τζίρος ανά κατάστημα είναι σχε- 18

19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ δόν ο μίσος από τον μέσο τζίρο των επιχειρήσεων της ΕΕ. Ενώ στην ΕΕ κυριαρχούν κλάδοι ΜΜΕ με υψηλή προστιθέμενη αξία (βιομηχανία ενέργεια) στην Ελλάδα κυριαρχούν κλάδοι με χαμηλή προστιθέμενη αξία και κλάδοι με βραχυχρόνια συμμετοχή στην αύξηση του ΑΕΠ (κατασκευές). Η Ελλάδα έχει τα χαμηλότερα μερίδια επιχειρήσεων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις τάξεις μεγέθους από 10 άτομα και άνω. Βέβαια διάφοροι αντικειμενικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν την θεωρητική κατανομή του μεγέθους των επιχειρήσεων (φυσικός πλούτος, καταναλωτικά πρότυπα, οικονομίες κλίμακας) δεν παύει όμως το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας μιας οικονομίας να προσδιορίζει την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων για τον παρά πέρα καθορισμό της τάξης του μεγέθους των. Αυτό που θα πρέπει να επηρεασθεί και να βελτιωθεί στην Ελλάδα είναι το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο που τόσο υστερεί έναντι των χωρών της ΕΕ. 19

20 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η οικονομική μεγέθυνση που η Ελλάδα εμφανίζει τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με μακροοικονομικά μεγέθη και δείκτες, δεν συμβαδίζει με αντίστοιχη επιχειρηματική ανάπτυξη των ΜΜΕ. Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν όλα τα τελευταία χρόνια δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα για τη στήριξη και την ενίσχυση των ΜΜΕ. Ο εκσυγχρονισμός των ελληνικών ΜΜΕ είναι απαραίτητος όρος για την επιβίωσή τους. Η εθνική πολιτική για τις μικρές επιχειρήσεις λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους και αναπτύσσει ένα πλαίσιο συντονισμένων δράσεων που εξειδικεύονται στους εξής άξονες στήριξης: - Δημιουργία ευνοϊκού διοικητικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ - Διευκόλυνση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση με την δημιουργία Φορέα Εγγυοδοσίας - Ενισχύσεις ΜΜΕ για τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό τους - Προώθηση των δικτυώσεων των ΜΜΕ - Προώθηση της επιχειρηματικότητας - Στήριξη των ΜΜΕ για την είσοδό τους στην Νέα Οικονομία Το μήνυμα που εκπέμπεται προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι όσο πιο γρήγορα αλλαχθούν πολιτικές και προτεραιότητες τόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν ώστε και η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ να ενισχυθεί και η αύξηση της απασχόλησης σε αυτές να πετύχει. Οι πολιτικές μείωσης των φόρων για τις επιχειρήσεις, η αύξηση της συμμετοχής και των πόρων προς τις ΜΜΕ από τους αναπτυξιακούς και κοινοτικούς πόρους, οι οποίες έχουν ήδη ανακοινωθεί είναι επιλογές που κινούνται στην σωστή κατεύθυνση. Ενώ το γενικό περιβάλλον δράσης των ΜΜΕ της χώρας μας απέχει αρκετά από τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις 1 διαπιστώνεται όμως σημαντική πρόοδος σε ορισμένους επιμέρους Ιδέ ανάλυση Χάρτη στην ιστοσελίδα policy/charter/docs/charter_el.pdf

21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ τομείς όπως: στο ζήτημα του καθορισμού ενός συστήματος νέων χρηματοδοτικών μέσων, την εισαγωγή του λογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος των ΜΜΕ, την ίδρυση και ενίσχυση των ηλεκτρονικών κέντρων εμπορίου (ΗΚΕ), την έστω και μερική μείωση του χρόνου και των δικαιολογητικών ίδρυσης επιχειρήσεων, την διάδοση της χρήσης της Ηλεκτρονικής (TAXISNET, Internet), την αναμονή ενεργοποίησης των Κέντρων Επιχειρηματικής και τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ). Ορισμένες περαιτέρω διαπιστώσεις 2 που αφορούν την πορεία των ΜΜΕ στην Ελλάδα είναι οι εξής: - Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις οι επιδράσεις από την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ και στο περιβάλλον του ανοιχτού ανταγωνισμού έγιναν αισθητές κυρίως μέσω των ρυθμών ανασύνθεσης των ΜΜΕ την ενδοκλαδική αναδιάρθρωση, και την αύξηση του μεριδίου των επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών. Οι επιπτώσεις γίνονται πιο αισθητές στον χώρο των ξένων προϊόντων (χωρίς την αντίστοιχη εξαγωγική επίδοση). -Στις μεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε εκείνες που δραστηριοποιούνται σε τομείς εντάσεως εργασίας σημειώνεται μεγαλύτερη κρίση, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται μεταφορά δραστηριοτήτων σε χώρες χαμηλότερου εργατικού κόστους, στοιχείο που υποδηλώνει την απώλεια ανταγωνιστικότητας και πτώση της αποδοτικότητας των επενδύσεων και των κεφαλαίων. - Στο χώρο του λιανικού εμπορίου παρατηρούνται σημαντικές ανακατατάξεις των μεριδίων της αγοράς. Συγκεκριμένα: α) στον χώρο της διατροφής σημειώνεται η ταχύτερη συγκέντρωση μέσων και ταχύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών των super market και υπερκαταστημάτων και των αλυσίδων σε σύγκριση με το μέσο ρυθμό ανάπτυξης της κατανάλωσης, πράγμα που υποδηλώνει ανακατανομή της αγοράς σε βάρος των ΜΜΕ, ενώ β) στο χώρο των πολυκαταστημάτων και ιδιαίτερα σε κλαδικό επίπεδο έχει 2. ΟΚΕ, (2003), Η Κατάσταση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα Σήμερα, Αθήνα 21

22 παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια υπερσυγκέντρωση με ορατό πλέον τον κίνδυνο αποβολής μικρών επιχειρήσεων από την αγορά, γ) ο θεσμός του franchising εξελίσσεται σε μια σοβαρή συνιστώσα του λιανικού εμπορίου. Το χοντρικό εμπόριο και ιδιαίτερα εκείνο των μη καταναλωτικών αγαθών δεν φαίνεται να ακολούθησε την τάση που περιγράφεται για το λιανικό εμπόριο ή για τους κλάδους χονδρικού εμπορίου καταναλωτικών αγαθών. Αντίθετα οι ΜΜΕ αυτού του τομέα φαίνεται να ισχυροποιούν την θέση τους και να επεκτείνονται σε εισαγωγές και εξαγωγές στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται. - Ο τομέας των υπηρεσιών και ειδικότερα των νέων τεχνολογιών γνώρισε μια ιδιαίτερη άνθηση με την δημιουργία πληθώρας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ο οποίος παρότι παρουσίασε μια υψηλή συγκέντρωση τα τελευταία χρόνια με την εξαγορά των μικρότερων επιχειρήσεων από μεγαλύτερες, εν τούτοις εξακολουθεί να αναπαράγει ΜΜΕ, λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης του. 22

23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 23

24 5. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ 1 Οι ανάγκες των ΜΜΕ όπως εμφανίζονται σήμερα, αφορούν ανάγκες πιστοδότησης, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, έρευνας, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού, σε όλα δε τα στάδια του επιχειρηματικού τους κύκλου (έναρξη λειτουργίας, ανάπτυξης, ωρίμανσης, αναδιάρθρωσης) δείχνουν να χρειάζονται πρώτον κεφάλαια (βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα) και δεύτερον εγγυήσεις). Για τις περισσότερες επιχειρήσεις, η προσφυγή στον τραπεζικό δανεισμό αποτελεί τον βασικό μηχανισμό χρηματοδότησης, ιδιαίτερα σε περιόδους κατά τις οποίες άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως για παράδειγμα η άντληση κεφαλαίων μέσω της κεφαλαιαγοράς, δεν είναι εύκολες ή ελκυστικές. Έτσι, μια επιχείρηση που στηρίζει τη χρηματοδότησή της κυρίως σε δανειακά κεφάλαια θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων αυτών. Οι τράπεζες έχουν να παρουσιάσουν τις δικές τους «επιχειρηματικές» προτάσεις προς τις ΜΜΕ. Στα προϊόντα αυτά λαμβάνονται υπόψη οι νέοι επαγγελματικοί ρυθμοί και οι απαιτήσεις μιας έντονα ανταγωνιστικής αγοράς. Συγκεκριμένα για την ελληνική αγορά ισχύουν τα ακόλουθα: Εθνική Τράπεζα: Η Εθνική Τράπεζα χορηγεί δάνεια για κεφάλαια κίνησης που μπορούν να καλύψουν έως το 100% των αναγκών της επιχείρησης. Το βασικό επιτόκιο των δανείων της κατηγορίας αυτής είναι κυμαινόμενο και διαμορφώνεται στο 6,10%, προσαυξανόμενο με περιθώριο από 0 έως 4%, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του πελάτη και την εισφορά 0,6% του Ν. 128/75. Κατά το στάδιο έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης και εφόσον η βιωσιμότητα και οι προοπτικές της το δικαιολογούν, τα δάνεια της κατηγορίας αυτής μπορούν να δοθούν και για χρηματοδότηση μονιμότερου χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια του δανείου μπορεί να φθάνει μέχρι και 3 χρόνια (επιτόκιο 6,20%) Σημειώνεται ωστόσο ότι, η ανάλυση που παρατίθεται στη συνέχεια αναφέρετσαι σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, καθώς ο τραπεζικός κλάδος είναι ιδιαίτερα δυναμικός και τα προσφερόμενα προϊόντα μεταβάλονται συνεχώς.

25 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Επίσης, η ΕΤΕ χορηγεί μακροπρόθεσμα δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό με σκοπό την εκτέλεση των επενδυτικών προγραμμάτων της επιχείρησης (δημιουργία, επέκταση ή συμπλήρωμα των κτιριακών εγκαταστάσεων, απόκτηση καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού κ.λπ.). Το ύψος του δανείου κυμαίνεται από 50%-80% της επένδυσης και σε ειδικές περιπτώσεις φθάνει και το 100% του προϋπολογισμού. Το βασικό επιτόκιο μακροπρόθεσμων δανείων είναι κυμαινόμενο και σήμερα διαμορφώνεται στο 6,10%, προσαυξανόμενο με περιθώριο από 0 έως 4 μονάδες ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του πελάτη και την εισφορά 0,6% του Ν.128/75. Η διάρκεια των δανείων αυτών κυμαίνεται από 5 μέχρι και 8 χρόνια, ανάλογα με τη μορφή και τον σκοπό χορήγησης του δανείου και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης. Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνο, με κατώτατο ποσό δανειοδότησης τα ευρώ και ανώτατο ποσό χωρίς περιορισμό, διάρκειας από 1 μέχρι 4 χρόνια (με δυνατότητα ανανέωσης). Το βασικό επιτόκιο διαμορφώνεται σήμερα στο 6,10% (πλέον περιθωρίου από 0-4 μονάδες). Επίσης η ΕΤΕ χορηγεί ομολογιακά και κοινοπρακτικά δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις. EFG Eurobang-Ergasias: Το Ανοικτό Επαγγελματικό που λανσάρει η EFG Eurobank Ergasias είναι ένα πολυμορφικό δάνειο που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και προσωπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στο εμπόριο και στις υπηρεσίες. Το Ανοικτό Επαγγελματικό λειτουργεί: Σαν κεφάλαιο κίνησης για τη λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης, χρηματοδοτώντας έως το 100% του ετήσιου τζίρου, με καταβολή τόκων δύο φορές τον χρόνο, απεριόριστη διάρκεια του δανείου και επιστροφή του κεφαλαίου όταν η επιχείρηση μπορεί. Επίσης χορηγεί και τοκοχρεολυτικά δάνεια για τον ίδιο λόγο με διάρκεια μέχρι 10 έτη. Το ελάχιστο ποσό ξεκινά από τα ευρώ με επιτόκιο κυμαινόμενο 6,90%, σταθερό για 1 έτος 6,25% και για 3 χρόνια στο 6,75%. (Ας σημει- 25

26 ωθεί ότι τα επιτόκια αυξομειώνονται ανάλογα με τις εξασφαλίσεις και τα οικονομικά στοιχεία του πελάτη). Για επαγγελματικό εξοπλισμό η τράπεζα χορηγεί τοκοχρεολυτικό δάνειο και το Ανοικτό Επαγγελματικού Εξοπλισμού. Χρηματοδοτεί μέχρι το 100% του κόστους επένδυσης. Η διάρκειά του φθάνει μέχρι τα 10 χρόνια. Κυμαινόμενο επιτόκιο στο 6,5%, σταθερό για 1 χρόνο 6%, σταθερό για 3 χρόνια στο 6,5% και για 5 χρόνια στο 6,75%. Για επαγγελματική στέγη χορηγεί επίσης το Ανοικτό Επαγγελματικής Στέγης διάρκειας μέχρι 15 χρόνια και τοκοχρεολυτικό δάνειο διάρκειας μέχρι 25 χρόνια. Χρηματοδοτεί το 100% του κόστους επένδυσης. Επιτόκιο κυμαινόμενο 5,75%, σταθερό 1 έτους 4,5% ή για 2 χρόνια 5,25% και κατόπιν 3μηνιαίο μεταβλητό με βάση το euribor, σταθερό για 3 χρόνια 5,5% και για 5 χρόνια 6%. Alpha Bank: H Alpha Bank προσφέρει ειδικά προϊόντα για πολύ μικρές επιχειρήσεις (με κύκλο εργασιών μέχρι ευρώ), με επιστροφή του 10% των τόκων. Η διάρκεια ξεκινά από τους 6 μήνες και φθάνει τα 12 χρόνια. Το δάνειο για κεφάλαιο κίνησης έχει επιτόκιο 9,09% σταθερό (με την επιστροφή του τόκου). Το δάνειο για επαγγελματικό εξοπλισμό έχει επιτόκιο σταθερό που διαμορφώνεται ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου από 8,55% μέχρι 9% (με την επιστροφή τόκου).το επιτόκιο επαγγελματικής στέγης είναι σταθερό 6,5% για 3 χρόνια. Δάνεια για μικρές επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 1 εκατ. ευρώ, επίσης με επιστροφή του 10% των τόκων. Συγκεκριμένα: Για κεφάλαιο κίνησης 8,78% (σταθερό) με επιστροφή τόκων 10%, κεφαλαίου κίνησης 6% πλέον περιθωρίου (κυμαινόμενο), επαγγελματικού εξοπλισμού με επιστροφή τόκων 10% επιτόκιο 8,55%-9%, παγίων εγκαταστάσεων κυμαινόμενο 6% πλέον περιθωρίου, επαγγελματικής στέγης 6,5% σταθερό για τρία χρόνια. Τράπεζα Πειραιώς: Πειραιώς Επιχειρείν είναι η σειρά προϊόντων που έχει λανσάρει η Τράπεζα Πειραιώς για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 26

27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Οι αιτήσεις δανειοδότησης επιχειρήσεων λαμβάνουν απάντηση και προέγκριση σε 1 ημέρα μετά την κατάθεση της αίτησής τους. Η τράπεζα με το πρόγραμμα «Επιχειρείν» καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων για κεφάλαια κίνησης και διαρκή ρευστότητα, αγορά επαγγελματικής στέγης και κάλυψη απαιτήσεων από πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών. Ο δανειολήπτης καταβάλλει μόνο τους τόκους, ενώ αποπληρώνει το κεφάλαιο ανάλογα με την πορεία της επιχείρησής του. Επίσης υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης για κεφάλαια κίνησης μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού σε ευρώ ή συνάλλαγμα για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών της επιχείρησης. Συνδέεται άμεσα με το παραγωγικό-συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης. Το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται από το βασικό επιτόκιο βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων, που είναι 6,9% πλέον περιθωρίου ή προνομιακό επιτόκιο βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων 5,90% πλέον περιθωρίου (το οποίο κυμαίνεται από 0 έως 5 μονάδες πλέον του συμβατικού). Βασικό επιτόκιο μεσομακροπρόθεσμων χορηγήσεων καθώς και επαγγελματικής- επιχειρηματικής στέγης στο 6,40%. Εμπορική Τράπεζα: Στη σειρά Business η τράπεζα προσφέρει δάνεια: Ανοικτό Επιχειρηματικό με κυμαινόμενο επιτόκιο 6% πλέον περιθωρίου 3%, με ελάχιστο όριο χρηματοδότησης τα ευρώ και ανώτατο τα ευρώ. Επιχειρηματικής στέγης, το ύψος του οποίου μπορεί να φθάσει τις ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο 6,25% πλέον περιθωρίου 1% και σταθερό για 3 χρόνια 6,5%, διάρκειας μέχρι 15 χρόνια. Δάνειο μηχανολογικού εξοπλισμού ύψους μέχρι ευρώ ή σταθερό για 3 χρόνια με επιτόκιο 7,5%, διάρκειας μέχρι 10 χρόνια. Αγροτική Τράπεζα: Η Αγροτική Τράπεζα προσφέρει το πρόγραμμα Business1 για κεφάλαιο κίνησης με επιτόκιο από 6% και ταυτόχρονα παρέχει μια σειρά χρηματοοικονομικών προϊόντων. Το Business1 περιλαμβάνει αυτόματη έγκριση ορίου leasing, προνομιακά επιτόκια σε καταναλωτικά, προσωπικά και στεγαστικά δάνεια για τον επιχειρηματία και το προσωπικό του, είσοδο σε Αμοιβαία Κεφάλαια με πολύ χαμηλή προμήθεια και 27

28 δωρεάν ασφάλιση ατυχήματος για ένα χρόνο για τον επιχειρηματία και το προσωπικό του, ανάλογα με το ύψος του κεφαλαίου κίνησης. Επίσης προσφέρει το Ανοικτό Επιχειρηματικό Δάνειο με επιτόκιο που ξεκινά από το 6% και διαμορφώνεται ανάλογα με τη φερεγγυότητα του πελάτη, τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις, τη σχέση με την τράπεζα κ.λπ. Το δάνειο Επαγγελματικής Στέγης ανέρχεται σε 5,5%. Τράπεζα Κύπρου: Προσφέρει σήμερα στους ελεύθερους επαγγελματίες ένα πρωτοποριακό προϊόν που περιλαμβάνει: Επιτόκιο 4,9% σταθερό για τους 12 πρώτους μήνες. Τα βασικά χορηγητικά προγράμματα που δημιούργησε για τους πελάτες της η Τράπεζα Κύπρου είναι: Για Κεφάλαιο Κίνησης μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού, για αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού, για επαγγελματική στέγη. Το επιτόκιό τους ξεκινά από το 6,75% πλέον περιθωρίου. Το ποσό χορήγησης εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα με τον σκοπό δανεισμού. Για επαγγελματική στέγη ανέρχεται μέχρι ευρώ και η διάρκεια αποπληρωμής φθάνει μέχρι τα 12 χρόνια. Τράπεζα Αττικής: Η Τράπεζα Αττικής προσφέρει βραχυπρόθεσμα επαγγελματικά δάνεια, το ύψος των οποίων μπορεί να ανέλθει μέχρι και στο 100% των αναγκών της επιχείρησης και η διάρκεια της χρηματοδότησης καθορίζεται σύμφωνα με το παραγωγικό και συναλλακτικό κύκλωμά της. Tο επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, διαμορφώνεται στο 8,35% για κεφάλαιο κίνησης και το προνομιακό επιτόκιο βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων διαμορφώνεται στο 6,35%. Το επιτόκιο επαγγελματικής στέγης ανέρχεται σε 6,25%. Λαϊκή Τράπεζα: Η Λαϊκή Τράπεζα χορηγεί δάνεια για επιχειρήσεις με σκοπό τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης ή αγοράς πάγιου εξοπλισμού. Το επιτόκιο εμπορικών χορηγήσεων διαμορφώνεται στο 8,63% και της επαγγελματικής στέγης στο 6,38%. Η διάρκεια του δανείου μπορεί να φθάσει τα 15 χρόνια. 28

29 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Citibank: Η Citibank παρέχει στις επιχειρήσεις όλα τα είδη δανείων και πιστώσεων σε ευρώ και συνάλλαγμα. Συγκεκριμένα, στις βραχυπρόθεσμες χορηγήσεις περιλαμβάνονται τα δάνεια: για κεφάλαιο κίνησης, εισαγωγώνεξαγωγών, εκτέλεσης παραγγελιών, προεξόφληση απαιτήσεων, επιταγών, συναλλαγματικών, προεξόφληση απαιτήσεων έναντι των πιστωτικών καρτών Citibank (Visa, Mastercard) και Diners, προχρηματοδότηση έναντι των μελλοντικών πωλήσεων με πιστωτικές κάρτες Citibank. Για τις εμπορικές επιχειρήσεις το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 6,5% πλέον περιθωρίου με προέγκριση σε 48 ώρες και εκταμίευση σε 5 ημέρες. Aspis Bank: H Aspis Bank χορηγεί δάνεια για πάγιο εξοπλισμό, το ύψος των οποίων ορίζεται σε συνεννόηση με την τράπεζα, όπως και η διάρκεια δανείου. Το επιτόκιο για κεφάλαια κίνησης επιχειρήσεων διαμορφώνεται στο 7,75% πλέον περιθωρίου μέχρι 5%. Τα δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού έχουν επιτόκιο 7,75% με περιθώριο μέχρι 5 μονάδες. Γενική Τράπεζα: Χορηγεί μέσω ανοικτού λογαριασμού δάνεια για κεφάλαια κίνησης, ποσού έως και ευρώ και παγίων εγκαταστάσεων με βασικό επιτόκιο 7,25% πλέον περιθωρίου 3%. Η συνολική διάρκεια του δανείου είναι 3 έτη. Το επιτόκιο για επαγγελματική στέγη διαμορφώνεται στο 5,65% (κυμαινόμενο). Ελληνική Τράπεζα: Χορηγεί δάνεια προς επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για κεφάλαια κίνησης, απόκτηση επαγγελματικής στέγης, πάγιο εξοπλισμό με βασικό επιτόκιο στο 6,55%. Εγνατία Τράπεζα: Προσφέρει προγράμματα επαγγελματικής στέγης για αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση επαγγελματικής στέγης με βασικό επιτόκιο 8%. NovaBank: Έχει λανσάρει τη σειρά Business για την κάλυψη των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα προϊόντα περιλαμβάνουν «ανοικτό δάνειο», εξοπλισμού, επαγγελματικής στέγης. Η χρηματοδότηση φθάνει στο 100% της δαπάνης. 29

30 Omega Bank: Χορηγεί δάνεια για κεφάλαιο κίνησης με επιτόκιο 6,75% πλέον περιθωρίου καθώς και δάνεια παγίων εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και επαγγελματικής στέγης με επιτόκιο 7%. Η χρηματοδότηση μπορεί να φθάσει στο 100% της αξίας του ακινήτου ή του κόστους κτήσης του εξοπλισμού. Marfin Bank: Το βασικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων της τράπεζας διαμορφώνεται σήμερα στο 7%. Χορηγεί δάνεια για κεφάλαια κίνησης, παγίων εγκαταστάσεων, επαγγελματικής στέγης. Το επιτόκιο καθώς και οι όροι αποπληρωμής εξαρτώνται από τη φερεγγυότητα του πελάτη, τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις, τη σχέση με την τράπεζα κ.λπ. Probank: Το βασικό επιτόκιο για κεφάλαια κίνησης διαμορφώνεται στο 6,7% (κυμαινόμενο), για επαγγελματική στέγη στο 6,30% καθώς και για απόκτηση επαγγελματικού εξοπλισμού. Το ύψος του δανείου καλύπτει μέχρι και το 100% της επαγγελματικής στέγης ή του κόστους κτήσης του εξοπλισμού. 30

31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 31

32 6. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ Από άποψη εγγυήσεων το ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων) διευκολύνει την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες έχουν βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια αλλά δεν διαθέτουν επαρκείς εξασφαλίσεις. Δημιουργήθηκε με πρόθεση να καλύψει ένα εύρος 15 χιλιάδων περίπου μικρών επιχειρήσεων και με σκοπό την παροχή εγγυήσεων σε τραπεζικά δάνεια. Τα Ταμείο θα εγγυάται το 40% έως 70% των δανείων των ΜΜΕ και σε εξαιρετικές περιπτώσεις το 80 %. Το ΤΕΜΠΜΕ χρηματοδοτήθηκε με αρχικά κεφάλαια 100 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία μπορούν να εγγυηθούν με βάση την σχέση 1:10 (επομένως μπορεί να εγγυηθεί για 1 δις ευρώ και να κινητοποιηθούν συνολικά κεφάλαια επενδύσεων μέχρι και 2 δισεκατομμύρια ευρώ με την προϋπόθεση ότι το εγγυημένο μέρος καλύπτει κατά μέσο όρο το 50% του επενδυμένου κεφαλαίου). Τα ποσά αυτά είναι σχετικά μικρά για τις ανάγκες των ΜΜΕ. Με υπερδιπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου (που είναι ήδη πραγματικότητα) θα υπερδιπλασιασθεί το κινητοποιημένο κεφάλαιο επενδύσεων. Η λειτουργία του ΤΕΜΠΜΕ συντείνει στην σταδιακή αποδέσμευση εμπραγμάτων ασφαλειών των δανείων σε συνδυασμό με την ποιότητα του επιχειρηματικού σχεδίου και την υλοποίησή του. Το Ταμείο θέτει όμως ως ελάχιστο επισφάλιστρο ποσοστό 1,5 % επί των δανείων γεγονός που επιβαρύνει τα δάνεια και χειροτερεύει την διαπραγματευτική θέση των ΜΜΕ. Εάν ληφθεί υπ όψιν ότι το επισφάλιστρο της 197/78 ΑΝΕ ήταν 1% και οι πραγματικές καταπτώσεις δανείων μικρότερες, τότε το ελάχιστο επισφάλιστρο 1,5 % του ΤΕΜΠΜΕ είναι ίσως υψηλό, δεδομένου μάλιστα ότι τα επιτόκια δανεισμού την περίοδο που η 197/78 ΑΝΕ ήταν σε ισχύ ήταν πολύ υψηλότερα απ ότι σήμερα. Για να εφαρμοστεί η επιβάρυνση του επισφάλιστρου είναι αναγκαίο το ΤΕΜΠΜΕ να διαπραγματευθεί συνολικά το επιτόκιο με τις τράπεζες. Οι μηχανισμοί χρηματοδότησης και εγγυήσεων που επισημάνθηκαν σε άλλες χώρες της ΕΕ έχουν ως ακολούθως: 32

33 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Αυστρία Η Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS), ένας µεσάζοντας δηµόσιας χρηµατοδότησης που δηµιουργήθηκε το 2002, παρέχει κεφάλαια µε χαρακτήρα υψηλού κινδύνου υπό τη µορφή ανασφάλιστων δανείων ως υποκατάστατο των ίδιων κεφαλαίων. Η απόφαση χρηµατοδότησης λαµβάνεται µετά από εκτεταµένο έλεγχο της εταιρείας, αποδοχή του επιχειρηµατικού της σχεδίου και έγκριση από ένα ανεξάρτητο συµβουλευτικό σώµα. Με βάση τα χαρακτηριστικά του επιχειρηµατικού σχεδίου, ένα προκαθορισµένο µερίδιο των κερδών της εταιρείας θα πληρωθεί ως αµοιβή για το κεφάλαιο που διατέθηκε. Αυτό σηµαίνει ότι στα πρώτα χρόνια δεν υπάρχει αµοιβή, όταν η εταιρεία υφίσταται οικονοµικές απώλειες από τις επιχειρηµατικές της λειτουργίες. Κατά τον ίδιο τρόπο, σε τέτοιες χρονιές δεν επιστρέφονται τα ποσά που της παρέχονται. Ένας αντιπρόσωπος της AWS παρευρίσκεται στις συσκέψεις του συµβουλίου της εταιρείας, αλλά συνήθως δεν παρεµβαίνει στις επιχειρησιακές αποφάσεις, εκτός από την περίπτωση µεγάλων αποκλίσεων από το επιχειρηµατικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, οι υψηλού επιπέδου συµβουλές και η εκπαίδευση του νέου επιχειρηµατία είναι διαθέσιµες ανά πάσα στιγµή. Από τη µία πλευρά, το µοντέλο αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να απελευθερωθούν από το αρχικό κόστος και τις επιβαρύνσεις ισολογισµού στα πρώτα χρόνια των µεγάλων επενδύσεων, σε αντίθεση µε τα κανονικά δάνεια. Από την άλλη πλευρά, η πληρωµή ενός µέρους των κερδών στις καλές εποχές, δεν εµποδίζει τη λειτουργία της επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο δίνεται και µια απάντηση στους φόβους οι οποίοι είναι ιδιαίτερα συχνοί µεταξύ των µικρών επιχειρήσεων για υπερβολικές εξωτερικές παρεµβάσεις από παροχείς επιχειρηµατικών κεφαλαίων Όσον αφορά τους µηχανισµούς εγγυήσεων, η Austria Wirtschaftsservice παρέχει εγγυήσεις για δάνεια χωρίς πρόσθετη ασφάλεια µε µέγιστο όριο τα ευρώ. Στην Πορτογαλία έχουν δηµιουργηθεί τρεις νέες περιφερειακές Εταιρείες Αµοιβαίων Εγγυήσεων. Ιταλία Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Ιταλία ενθάρρυνε τη δηµιουργία εταιρειών αµοιβαίων εγγυήσεων, CONFIDI, ο κύριος ρόλος των οποίων είναι να αντισταθµίζουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µικρές εταιρείες 33

34 στην αξιολόγηση των πιστώσεων. Το CONFIDI είναι ένα εθνικό σύστηµα αµοιβαίων εγγυήσεων, το οποίο περιλαµβάνει 680 ιδιωτικές εταιρείες (η κάθε µία µε τη δική της νοµική και διοικητική αυτονοµία), όπου είναι µέλη σχεδόν επιχειρηµατίες. Αυτά τα ταµεία εγγυώνται πιστώσεις για ΜΜΕ, καθώς µέχρι και 80% των δανείων προορίζεται για νέες επιχειρήσεις και 50% για υπάρχουσες επιχειρήσεις. Το µέγιστο ποσό της εγγύησης είναι τα ευρώ, δεν χρειάζεται προσωπική πρόσθετη ασφάλεια και τα επιτόκια που ισχύουν είναι εκείνα που οι τράπεζες επιφυλάσσουν για τους καλύτερους πελάτες τους. Για τις ΜΜΕ, αυτό σηµαίνει χαµηλότερο επιτόκιο, από αυτό που θα υπήρχε, αν η αίτηση για δάνειο δεν υποστηριζόταν από ένα CONFIDI, το οποίο αποθηκεύει σε µετρητά το 50% της αξίας του δανείου σε ένα τραπεζικό λογαριασµό. Για κάθε ευρώ που εγγυάται το σχέδιο CONFIDI, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα είναι τουλάχιστον 10, σε σχέση µε το δάνειο που δίνεται, ανάλογα µε το συγκεκριµένο CONFIDI το οποίο αφορά. Κάθε εκτίµηση της πίστωσης πραγµατοποιείται από ένα τοπικό CONFIDI και όχι από την τράπεζα. Τα αποτελέσµατα στο παρελθόν υπήρξαν εξαίρετα: ποσοστό αδυναµίας πληρωµής 1,6%, αντί για το 8% του κλάδου γενικότερα. Τα CONFIDI έχουν αποκτήσει από το 2000 τη δυνατότητα να λαµβάνουν τη στήριξη του Ταµείου Εγγυήσεων ΜΜΕ, ένα σχέδιο αντεγγυήσεων που δηµιούργησε το υπουργείο Παραγωγικών.ραστηριοτήτων και το οποίο είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των εγγυήσεων που είναι επωφελείς για τις επιχειρήσεις. 34 Βέλγιο Η φλαµανδική κοινότητα του Βελγίου σύναψε συµφωνίες πλαισίου µε ιδιωτικές τράπεζες, οι οποίες ορίζουν ρητώς ότι οι φλαµανδικές αρχές θα εγγυώνται κατά 75% τις αιτήσεις για πιστώσεις των ΜΜΕ, οι οποίες πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια. Η Βαλλονική Κοινότητα στο Βέλγιο σύστησε µια ειδική εταιρεία, την SOCAMUT S.A. στόχος της οποίας είναι η αντεγγύηση του 50% της αξίας των εγγυήσεων που εκδίδουν οι σύλλογοι αµοιβαίων εγγυήσεων της περιοχής για τη δηµιουργία επιχειρήσεων, την ανάπτυξη και τη µεταβίβαση επιχειρήσεων. Ο µηχανισµός στοχεύει αποκλειστικά τις µικρο-επιχειρήσεις.

35 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Το «Ταµείο Εγγυήσεων» της περιφέρειας Βρυξέλλες-Πρωτεύουσα του Βελγίου παρέχει τώρα στους επιχειρηµατίες τη δυνατότητα να κάνουν απευθείας αιτήσεις για πιστώσεις χωρίς τη µεσολάβηση τράπεζας. Έχοντας λάβει την έγκριση του Ταµείου, ο επιχειρηµατίας µπορεί να απευθυνθεί σε ποικίλα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα για να επιτύχει τους πιο συµφέροντες όρους. Γαλλία Στη Γαλλία υιοθετήθηκε ένα ειδικό νοµικό καθεστώς ( Société uniprsonnelle d investissement providentiel, SUIP). Ο στόχος αυτού του σχεδίου είναι η αύξηση του αριθµού των επιχειρηµατικών αγγέλων. Το SUIP απολαµβάνει σηµαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις. Ιρλανδία Δημιουργήθηκε µια βάση δεδοµένων µε 50 «business angels» µε υψηλή καθαρή περιουσία και µε πάνω από 12,7 εκατοµµύρια ευρώ διαθέσιµα για επενδύσεις σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Για να συµπληρώσει τα υπάρχοντα ιδιωτικά δίκτυα των επιχειρηµατικών αγγέλων, η ολλανδική κυβέρνηση σκέφτεται αυτή τη στιγµή να υποστηρίξει τη δηµιουργία νέων δικτύων σε περιφερειακό επίπεδο. Σουηδία 17 οργανισµοί έχουν ήδη λάβει επιχορηγήσεις για τη δηµιουργία περιφερειακών δικτύων επιχειρηµατικών αγγέλων. Η Σουηδία επίσης χρηµατοδοτεί ένα πρόγραµµα, το οποίο αναζητεί γυναίκες επενδυτές και τις προετοιµάζει για συµµετοχή σε άλλα δίκτυα. Πορτογαλία Η δραστηριότητα των επιχειρηµατικών αγγέλων έχει προωθηθεί µέσω συσκέψεων και άρθρων στον τύπο. Επίσης, έχει δηµιουργηθεί ένα νέο οικονοµικό πρόγραµµα το «PRIME» για την υποστήριξη των επενδύσεων και τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων. 35

36 Νορβηγία Σχεδιάζεται η δηµιουργία δικτύων επιχειρηµατικών αγγέλων στους τοµείς της βιοτεχνολογίας και της ICT. Παρέχει επίσης ένα φορολογικό κίνητρο 28% για επιχειρηµατικούς αγγέλους, οι οποίοι επενδύουν σε νέες επιχειρήσεις στον τοµέα της πανεπιστηµιακής έρευνας. Δανία Στη Δανία βρίσκονται σε διαδικασία συγχώνευσης όλων των διατάξεων σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα στο «Νοµοσχέδιο για τον Επιχειρηµατικό Τοµέα». Αυτό θα συµβάλλει σε µια µεγαλύτερη απλοποίηση, αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια στην χρηµατοδότηση των ΜΜΕ. Γερµανία Στη Γερµανία, η συγχώνευση των τραπεζών παροχών KfW και DtA σε KfW- Mittelstandbank έχει φέρει µεγαλύτερη διαφάνεια στα χρηµατοοικονοµικά µέσα που προσφέρονται στις ΜΜΕ, ενώ επέφερε κάποιες βελτιώσεις στα προϊόντα και απλοποίησε τις διαδικασίες. Ηνωµένο Βασίλειο Η Κυβέρνηση της Σκοτίας έχει δηµιουργήσει ένα «πακέτο πενδύσεων ίδιων κεφαλαίων στα πρώτα στάδια» για να αντιµετωπίσει το κενό των επενδύσεων για ποσά χαµηλότερα από (περίπου ευρώ). Δηµιουργήθηκε επιπλέον ένα «Πρόγραµµα Ετοιµότητας για Επενδύσεις» προκειµένου να βοηθήσει τις αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις, όσον αφορά το κόστος ανάπτυξης προτάσεων, σε ένα στάδιο και µε µια ποιότητα, µε τα οποία θα έχουν την πιθανότητα να επιτύχουν την προσέλκυση επενδύσεων στις µετοχές τους. Το πρόγραµµα πληρώνει µέχρι και 50% αυτού του κόστους µε µέγιστο όριο τις (περίπου ευρώ) com_64_el.pdf, σελ.20-22

37 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 7. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ- ΤΟΚΙΟΥ Μεταξύ των παρεμβάσεων του δημοσίου για υποστήριξη των επενδύσεων στο κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συγκαταλέγονται και οι επιδοτήσεις επιτοκίου. 1 Οι επιδοτήσεις επιτοκίου είναι, πριν από οτιδήποτε άλλο, μεταφορές πόρων υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων. Όπως και κάθε άλλη μεταφορά, δικαιολογούνται, κατά γενικό κανόνα, λόγω του δημοσίου συμφέροντος, είτε ως ένδειξη αλληλεγγύης, είτε ως μέσο άσκησης βιομηχανικής ή τομεακής πολιτικής, είτε και με τις δύο μορφές παράλληλα. Με την επιφύλαξη των κανόνων ελέγχου των ενισχύσεων, η παρέμβαση των δημοσίων φορέων είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως αιτιολογημένη όταν α) η αγορά δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτεί δραστηριότητες ή έργα με μικρή απόδοση τα οποία οι δημόσιοι φορείς θεωρούν απαραίτητα για την ευημερία των πολιτών, β) χρειαστεί να αντιμετωπισθούν αιφνίδιες εξωτερικές κρίσεις, όπως συμβαίνει στην περίπτωση χωρών/περιφερειών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές κλπ. ή από δυσμενείς εξωτερικές επιπτώσεις. Αν και οι αρχές αυτές δικαιολογούν τις παρεμβάσεις των δημοσίων φορέων, δεν περιγράφουν ωστόσο την μορφή που μπορεί να λαμβάνουν οι παρεμβάσεις αυτές. Τα μέσα παρεμβάσεων είναι προφανώς διαφορετικά λόγω τόσο της φύσης τους όσο και των αποτελεσμάτων τους. Επίσης, διαφέρουν ως προς το κόστος τους: δημοσιονομικό, διαχειριστικό και ελεγκτικό. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων αυτών, η επιλογή του μέσου ή της μορφής της δημόσιας παρέμβασης πρέπει να γίνεται με γνώμονα τους επιδιωκόμενους στόχους και τις εκάστοτε περιστάσεις, έστω και αν πολύ συχνά χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα περισσότερα του ενός μέσα. Κατά την υλοποίηση των οποιωνδήποτε παρεμβάσεων βεβαίως θα πρέπει 1. Άλλα μέτρα, εκτός της επιδότησης επιτοκίου, που μπορεί να λαμβάνονται είναι οι άμεσες επιχορηγήσεις, οι εγγυήσεις δανείων, συμμετοχές σε μετοχικά κεφάλαια, ή και φορολογικές διευκολύνσεις. 37

38 οπωσδήποτε να ικανοποιούνται ορισμένοι όροι ελέγχου, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους. Αυτό περιλαμβάνει για τους δημόσιους φορείς μια σειρά από υποχρεώσεις, οι οποίες συνεπάγονται συμπληρωματικές διοικητικές δαπάνες, πράγμα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη λήψη της εκάστοτε απόφασης. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να υπάρχει συνείδηση του ότι η παρακολούθηση των εργασιών είναι μακρά, μιας και θα διαρκέσει όσο και το δάνειο. Στην περίπτωση της επιδότησης επιτοκίου μπορεί κανείς να διακρίνει, στην εφαρμογή του μέτρου αυτού, ορισμένες θετικές επιπτώσεις αλλά και ορισμένα ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Μεταξύ των θετικών επιπτώσεων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Οι επιδοτήσεις του επιτοκίου έχουν ως άμεση συνέπεια τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης. Έμμεσα έχουν ευνοϊκή επίδραση στη ζήτηση πιστώσεων, στις επενδύσεις και τέλος στην απασχόληση. Λόγω της ιδιαιτερότητας τους, αποτελούν το εξειδικευμένο μέσο για δημόσιες ενέργειες που αποσκοπούν στη μείωση του κόστους στην ελάφρυνση της χρηματοδότησης και ως εκ τούτου στην κάλυψη της ανεπάρκειας της απόδοσης. Επηρεάζουν μόνο έμμεσα τον κίνδυνο ενός σχεδίου, για τον οποίο άλλα μέσα είναι πλέον ενδεδειγμένα, όπως οι εγγυήσεις και τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. Δεδομένου ότι επιδοτήσεις επιτοκίου συνδέονται με τη χορήγηση δανείων, έχουν ως πλεονέκτημα σε σύγκριση με άλλες μορφές παρεμβάσεις την αυστηρή διαχείριση και την πειθαρχία που συνοδεύουν κάθε τραπεζικό δάνειο. Υπ αυτό το πρίσμα ο κίνδυνος κατάχρησης ή υπεξαίρεσης δημοσίου χρήματος είναι κατ αρχήν μικρότερος απ ότι στις επιχορηγήσεις ή σε άλλες μορφές ενίσχυσης. Οι επιδοτήσεις επιτοκίου λειτουργούν και ως ένας μη αμελητέος χρηματοοικονομικός μοχλός: Π.χ. έχει βρεθεί από μελέτες της ΕΕ, ότι 92,3 εκατ. ευρώ επιδοτήσεων για τη διευκόλυνση των ΜΜΕ συνδέονται με σχεδόν 1 δισεκ. επενδυτικές πιστώσεις. Από δημοσιονομική άποψη λοιπόν, πρό- 38

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ, 15/12/2005 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ, 15/12/2005 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ, 15/12/2005 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LEASING ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ VC FACTORING ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά «Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ «Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας «Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας Ανάπτυξη: το εθνικό µας στοίχηµα Ανάσχεση της ύφεσης, τόνωση των επενδύσεων, ρευστότητα στην αγορά και στην πραγµατική οικονοµία για επανεκκίνηση στα τέλη του 2011

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 2009, οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την στήριξη της Ελληνικής οικονομίας Η Eurobank, από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Τελευταία Ενημέρωση:26.8.2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΚΕΔΕ Ιωάννινα - Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Χιωτάκης Νίκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η εταιρεία Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επανεκκίνηση της Οικονομίας

Επανεκκίνηση της Οικονομίας Επανεκκίνηση της Οικονομίας ΕΣΠΑ κι ενίσχυση ρευστότητας + Επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ Άρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Ελλάδα και Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης.

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. Το νέο πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει άµεσα, εντός του µήνα. Έχει η επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα:

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη στην πράξη. Παρουσίαση επενδυτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Αθήνα, 19.03.2011

Ανάπτυξη στην πράξη. Παρουσίαση επενδυτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Αθήνα, 19.03.2011 Παρουσίαση επενδυτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων Αθήνα, 19.03.2011 Το Εθνικό Στοίχημα Η Επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας με δύο στόχους: Ανάσχεση της ύφεσης και τόνωση των επενδύσεων και της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΕΤ κ. Γιώργου Ζανιά στην εκδήλωση του Ελληνογαλλικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα: Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ενηµερωτικό Σηµείωµα Αθήνα, 28/9/2010 Το ΥΠΑΑΝ και το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία και µε άλλα Υπουργεία, όπως το ΥΠΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Δεδομένων των περιορισμών της χρηματοοικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα