Το Κυπριακό ίκαιο του Γάµου και του ιαζυγίου στη ιελκυνστίνδα Εκκλησίας και Πολιτείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Κυπριακό ίκαιο του Γάµου και του ιαζυγίου στη ιελκυνστίνδα Εκκλησίας και Πολιτείας"

Transcript

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής ιδακτορική ιατριβή Το Κυπριακό ίκαιο του Γάµου και του ιαζυγίου στη ιελκυνστίνδα Εκκλησίας και Πολιτείας Αχιλλεύς Κ. Αιµιλιανίδης Θεσσαλονίκη,

2 Περιεχόµενα Εισαγωγή 1. Η Εξέλιξη του Κυπριακού ικαίου των Γαµικών ιαφορών ως την Τουρκοκρατία 1.1. Η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου και η Σύσταση Εκκλησιαστικών ικαστηρίων Η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου Η Σύσταση Εκκλησιαστικών ικαστηρίων 1.2. Το ίκαιο των Γαµικών ιαφορών κατά την Περίοδο της Φραγκοκρατίας Τα Εκκλησιαστικά ικαστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας Οι Ελληνικοί Νόµοι της Κύπρου Εισαγωγή Οι Κανόνες Ουσιαστικού ικαίου Οι Κανόνες ικονοµικού ικαίου Οι Γάµοι µεταξύ Προσώπων που δεν Ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία Το ίκαιο των Μικτών Γάµων 1.3. Το ίκαιο των Γαµικών ιαφορών κατά την Περίοδο της Ενετοκρατίας 1.4. Το ίκαιο των Γαµικών ιαφορών κατά την Περίοδο της Τουρκοκρατίας Οι Γάµοι µεταξύ Προσώπων που Ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και σε άλλες Χριστιανικές Κοινότητες Οι Γάµοι µεταξύ Προσώπων που Ανήκουν στη Μουσουλµανική Κοινότητα, οι Μικτοί Γάµοι µεταξύ Χριστιανών και Μουσουλµάνων και οι Γάµοι µεταξύ Αλλοδαπών 1.5. Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 2. Το ίκαιο των Γαµικών ιαφορών κατά την Περίοδο της Αγγλοκρατίας 2.1. Το Γενικό Πλαίσιο 2

3 2.2. Το ίκαιο των Γαµικών ιαφορών των Μελών της Ορθόδοξης Εκκλησίας Η Σύγκρουση µεταξύ Εκκλησιαστικών και Πολιτειακών ικαστηρίων Το Εύρος της ικαιοδοσίας των Εκκλησιαστικών ικαστηρίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας Το Εφαρµοστέο από τα Πολιτειακά ικαστήρια ίκαιο κατά την Εκδίκαση Οικογενειακών Υποθέσεων των Ελλήνων Ορθοδόξων Η Σύνταξη Καταστατικού της Ορθόδοξης Εκκλησίας Το Ζήτηµα της Ιεραρχικής Σχέσης µεταξύ των Ιερών Κανόνων, του Καταστατικού και της ικονοµίας Το Ουσιαστικό ίκαιο του Γάµου των Ελλήνων Ορθοδόξων Οι ιατάξεις του Καταστατικού του Οι ιατάξεις του Μη Ισχύσαντος Καταστατικού Χάρτη του Οι ιατάξεις της Εγκυκλίου του Η ικονοµική Οργάνωση των Εκκλησιαστικών ικαστηρίων Συγκρότηση και Αρµοδιότητα Ιδιότητα ιαδίκων ιαδικασία ενώπιον του Επισκοπικού ικαστηρίου Η Αποδεικτική ιαδικασία Έφεση και Αναψηλάφηση 2.3. Το ίκαιο του Γαµικών ιαφορών των Τούρκων Μουσουλµάνων Η ικαιοδοσία των Μουσουλµανικών Ιεροδικείων Ο περί Τουρκικού Οικογενειακού ικαίου Νόµος του Το ίκαιο των Γαµικών ιαφορών των Μελών των Υπολοίπων Θρησκευτικών Κοινοτήτων και το ίκαιο των Μικτών Γάµων Το Καθεστώς ως το Ο περί Γάµου Νόµος, Κεφάλαιο ικαιοδοσία αναφορικά µε τις Γαµικές Υποθέσεις των Μελών των Υπολοίπων Θρησκευτικών Κοινοτήτων 3

4 2.5. Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 3. Το Συνταγµατικό Πλαίσιο των Σχέσεων Εκκλησίας Πολιτείας 3.1. Η υαδική Αρχή 3.2. Το Σύστηµα της Οµοταξίας στην Κύπρο 3.3. Η Νοµική Προσωπικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των Τριών Θρησκευτικών Οµάδων 3.4. Η Νοµοθετική Εξουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας Η Θέση σε Ισχύ Νέου Καταστατικού Χάρτη της Ορθόδοξης Εκκλησίας Η Εξουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας να Θέσει σε Ισχύ Νέο Καταστατικό Χάρτη 3.5. Το Ειδικό Καθεστώς των Τριών Θρησκευτικών Οµάδων 3.6. Η Συνταγµατική Προστασία της Θρησκευτικής Ελευθερίας 3.7. Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 4. Το Συνταγµατικό Πλαίσιο των Οικογενειακών Σχέσεων 4.1. Το ικαίωµα Σύναψης Γάµου και Ίδρυσης Οικογένειας Η Συνταγµατική Κατοχύρωση του ικαιώµατος Σύναψης Γάµου και Ίδρυσης Οικογένειας Η Νοµική Φύση του Γάµου 4

5 4.2. Η Ρύθµιση της Εκκλησιαστικής Επιρροής επί των Γαµικών Υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 4.3. Η Τροποποίηση του Άρθρου 111 του Συντάγµατος Η Ψήφιση του Νόµου 95/ Το Κοινοβουλευτικό Πλαίσιο της Πρώτης Τροποποίησης του Συντάγµατος Η Αντίδραση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των Τριών Θρησκευτικών Οµάδων 4.4. Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 5. Ανήκοντες στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία ή σε Θρησκευτική Οµάδα Σύµφωνα µε το Άρθρο 111 του Συντάγµατος 5.1. Η Ιδιότητα των Ανηκόντων στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία ή σε Θρησκευτική Οµάδα Ανήκοντες στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου ή και σε άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες Κτήση και Απώλεια της Ιδιότητας του Μέλους της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Η Κτήση της Ιδιότητας του Μέλους της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Η Αποβολή της Ιδιότητας του Μέλους της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Είναι οι Παλαιοηµερολογίτες Ανήκοντες στην Ελληνική Ορθόδοξο Εκκλησία ; Η Ιδιότητα των Ανηκόντων σε Θρησκευτική Οµάδα 5.2. Πρέπει οι Ανήκοντες στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία ή σε Θρησκευτική Οµάδα να Είναι Πολίτες της ηµοκρατίας; Η Προσέγγιση του Θέµατος µέχρι το Η Προσέγγιση του Θέµατος µετά το Πρέπει οι Ανήκοντες στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία ή σε Θρησκευτική Οµάδα να Είναι Μέλη της Ελληνικής Κοινότητας; 5

6 5.3. Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 6. Τα Συστήµατα Τέλεσης Θρησκευτικού και Πολιτικού Γάµου 6.1. Η Σχέση των Άρθρων 22 και 111 του Συντάγµατος Πρέπει Αµφότερα τα Μέρη να Ανήκουν στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία ή σε Θρησκευτική Οµάδα, σύµφωνα µε το Άρθρο 111 του Συντάγµατος Η Λειτουργία του Άρθρου 22 2 του Συντάγµατος Η Λειτουργία του Άρθρου 22 2 (α) του Συντάγµατος Η Λειτουργία του Άρθρου 22 2 (β) του Συντάγµατος Η Λειτουργία του Άρθρου 22 2 (γ) του Συντάγµατος 6.2. Η υνατότητα Σύναψης Πολιτικού Γάµου των Ανηκόντων στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία ή σε Θρησκευτική Οµάδα Το Καθεστώς πριν από την Τροποποίηση του Άρθρου 111 του Συντάγµατος Το Καθεστώς µετά τη Συνταγµατική Τροποποίηση Ο Ενοποιητικός περί Γάµου Νόµος του Ο Γάµος των Μελών της Τουρκικής Κοινότητας Η Απόπειρα Συνδιαλλαγής και η Πνευµατική Λύση του Γάµου 6.3. Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 7. Η Έννοια των Οικογενειακών Σχέσεων των Συζύγων και το Κύρος του Γάµου 7.1. Η Έννοια των Οικογενειακών Σχέσεων των Συζύγων Ή Έννοια των Οικογενειακών Σχέσεων πριν από την Τροποποίηση του Άρθρου Η Έννοια των Οικογενειακών Σχέσεων µετά την Τροποποίηση του Άρθρου Το Ζήτηµα του Κύρους του Γάµου Το Κύρος του Γάµου σύµφωνα µε το Άρθρο 111 του Συντάγµατος Το Κύρος του Γάµου σύµφωνα µε τον περί Γάµου Νόµο του

7 7.3. Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 8. Η Καθιέρωση Λόγων ιαζυγίου 8.1. Η Νοµοθετική Κατοχύρωση Λόγων ιαζυγίου Η Συνταγµατική Κατοχύρωση των Λόγων ιαζυγίου Λόγοι ιαζυγίου που Εφαρµόζονται από τα Οικογενειακά ικαστήρια Λόγοι ιαζυγίου που Εφαρµόζονται από τα Οικογενειακά ικαστήρια Θρησκευτικών Οµάδων 8.2. Οι Λόγοι ιαζυγίου του Καταστατικού Χάρτη Εισαγωγή Μοιχεία Ασύγγνωστος ιαγωγή Επιβουλή της Ζωής Φρενοβλάβεια Καταδίκη σε Φυλάκιση Αφάνεια Ανικανότητα Αδικαιολόγητη Εγκατάλειψη Αλλαγή Θρησκείας Παρεµπόδιση Τεκνογονίας Ιδιοµορφίες κατά την Εφαρµογή των Λόγων του Καταστατικού Χάρτη από τα Οικογενειακά ικαστήρια Θρησκευτικών Οµάδων 8.3. Ο Λόγος ιαζυγίου του Ισχυρού Κλονισµού Ο Λόγος ιαζυγίου του Ισχυρού Κλονισµού σύµφωνα µε το Άρθρο 111 του Συντάγµατος Τα Τεκµήρια του Ν. 104(Ι)/ Ο Λόγος ιαζυγίου της Πενταετούς ιάστασης των Συζύγων 7

8 8.5. Οι Λόγοι ιαζυγίου του Ν. 104(Ι)/ Λόγοι ιαζυγίου που Εφαρµόζονται από τα Επαρχιακά ικαστήρια 8.7. Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 9. Οικογενειακά ικαστήρια 9.1. Τα Πρωτοβάθµια Οικογενειακά ικαστήρια Η Συγκρότηση των Πρωτοβάθµιων Οικογενειακών ικαστηρίων Η ικαιοδοσία των Πρωτοβάθµιων Οικογενειακών ικαστηρίων 9.2. Τα Οικογενειακά ικαστήρια Θρησκευτικών Οµάδων Τα Εκκλησιαστικά ικαστήρια των Τριών Θρησκευτικών Οµάδων Η Ίδρυση και Συγκρότηση των Οικογενειακών ικαστηρίων των Θρησκευτικών Οµάδων Η ικαιοδοσία των Οικογενειακών ικαστηρίων των Θρησκευτικών Οµάδων 9.3. Το ευτεροβάθµιο Οικογενειακό ικαστήριο 9.4. Το Εκκλησιαστικό ίκαιο στην Αποδεικτική ιαδικασία ενώπιον των Οικογενειακών ικαστηρίων 9.5. Αναγνώριση Αποφάσεων Αλλοδαπών ικαστηρίων από τα Κυπριακά ικαστήρια 9.6. Ζητήµατα ιαχρονικού ικαίου Γάµοι που Τελέστηκαν πριν από την Ανακήρυξη της Κυπριακής ηµοκρατίας Γάµοι που Τελέστηκαν πριν από την Τροποποίηση του Συντάγµατος 9.7. Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 8

9 10. Οι Ρυθµίσεις περί Γάµου του Καταστατικού Χάρτη Εισαγωγή Προϋποθέσεις Σύναψης Γάµου ή Μνηστείας Εισαγωγή Έγγραφη Συναίνεση ιαφορά Φύλου Νόµιµη Ηλικία Γάµου Θρησκεία Ήδη Υπάρχοντες ή Υπάρξαντες Γάµοι Συγγένεια Εισαγωγή Συγγένεια Εξ Αίµατος Συγγένεια Εξ Αγχιστείας Κώλυµα Εξώγαµης και Πνευµατικής Συγγένειας Ακυρώσιµοι και Άκυροι Γάµοι Η Προσθήκη Εκκλησιαστικών Λόγων Λύσης του Γάµου και Κωλύµατος Γάµου µετά τη Σύνταξη του Καταστατικού Χάρτη Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 11. Η ικονοµική Λειτουργία των Εκκλησιαστικών ικαστηρίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας Σύσταση των Εκκλησιαστικών ικαστηρίων Ο Κανόνας των ύο Βαθµών ικαιοδοσίας Πρωτοβάθµια ικαστήρια 9

10 Ίδρυση Τοπική ικαιοδοσία Σύνθεση Απαρτία Αρµοδιότητες των Μελών του ικαστηρίου Εξάιρεση ικαστών ευτεροβάθµια ικαστήρια Γενικές ιατάξεις για τη Σύσταση και Λειτουργία των Εκκλησιαστικών ικαστηρίων Αρµοδιότητα Εκκλησιαστικών ικαστηρίων Καθ Ύλην Αρµοδιότητα και ικαίωµα Προσφυγής ενώπιον των Εκκλησιαστικών ικαστηρίων Κατά Τόπο Αρµοδιότητα των Εκκλησιαστικών ικαστηρίων Αναγνώριση Αποφάσεων άλλων ικαστηρίων ιάδικοι και Εµφάνιση ιαδίκων Ιδιότητα ιαδίκου και Συνήγοροι Κλήτευση και Εµφάνιση ιαδίκων ιαδικασία ενώπιον των Εκκλησιαστικών ικαστηρίων Έναρξη ιαδικασίας Συζήτηση της Αγωγής και Αποδεικτική ιαδικασία Έφεση Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 12. Τελικά Συµπεράσµατα 10

11 Νοµολογία Ι. Αποφάσεις Κυπριακών ικαστηρίων Α. Αποφάσεις του Ανωτάτου ικαστηρίου πριν την Ανεξαρτησία Β. Αποφάσεις του Ανωτάτου Συνταγµατικού ικαστηρίου Γ. Αποφάσεις του Ανωτάτου ικαστηρίου και του ευτεροβάθµιου Οικογενειακού ικαστηρίου. Αποφάσεις Οικογενειακών και Επαρχιακών ικαστηρίων ΙΙ. Αποφάσεις Αλλοδαπών ικαστηρίων Α. Αποφάσεις Ελληνικών ικαστηρίων Β. Αποφάσεις Κοινοδικαίου Γ. Αποφάσεις Ευρωπαϊκού ικαστηρίου ικαιωµάτων του Ανθρώπου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ικαιωµάτων του Ανθρώπου Βιβλιογραφία Ι. Ελληνόγλωσση Α. Βιβλία Β. Άρθρα ΙΙ. Ξενόγλωσση Α. Βιβλία Β. Άρθρα 11

12 Εισαγωγή Το σηµερινό κυπριακό οικογενειακό δίκαιο, όπως και ολόκληρο το κυπριακό δικαιικό σύστηµα, αποτελεί ένα µωσαϊκό δικαίων, τα οποία συνδέονται άµεσα µε την πολυτάραχη κυπριακή ιστορία 1 και την επίδραση που οι διάφοροι κατακτητές άσκησαν στο δίκαιο του νησιού. Συνεπώς, δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί πως η γνώση της ιστορικής εξέλιξης του κυπριακού οικογενειακού δικαίου συνδέεται άµεσα µε την κατανόηση των ιδιόµορφων προβληµάτων που παρουσιάζει σε αρκετές παραµέτρους του το κυπριακό οικογενειακό δίκαιο και ειδικά σε ό,τι αφορά το δίκαιο των γαµικών διαφορών, δηλαδή τις διαφορές που σχετίζονται µε το γάµο και το διαζύγιο 2. Στον πυρήνα του κυπριακού δικαίου του γάµου και του διαζυγίου βρίσκεται ο διαχωρισµός των µελλονύµφων στη βάση της θρησκείας, ένας διαχωρισµός που στηρίζεται στην κυπριακή πρακτική κατά τις µακραίωνες περιόδους της φραγκοκρατίας, της τουρκοκρατίας και της αγγλοκρατίας. Στόχο του κυπριακού Συντάγµατος αποτελούσε η αναγνώριση σε έκαστη από τις µεγάλες θρησκευτικές κοινότητες του νησιού, του δικαιώµατος να ρυθµίζει µε δικούς της νόµους και να εκδικάζει µε δικά της δικαστήρια, τα ζητήµατα που αφορούν στις γαµικές υποθέσεις των µελών της. Η ρύθµιση αυτή όµως, αν και δεν δηµιουργούσε ιδιαίτερες επιπλοκές σε µια Κύπρο που προσπαθούσε να διατηρήσει τον ξεχωριστό εθνικό της χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της αλληλοδιαδοχής των κατακτητών σε ολόκληρη τη δεύτερη χιλιετία, αποδείχθηκε 1 Για την κυπριακή ιστορία βλ. ενδεικτικά Ηill, G., A History of Cyprus, vol. 1-4, Cambridge: Cambridge University Press, , Παπαδόπουλος, Θ., (επιµέλεια), Ιστορία της Κύπρου, τ. Α, Β,, Ε, Ίδρυµα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, Λευκωσία, , Ζαννέτος, Φ., Ιστορία της Νήσου Κύπρου από της Αγγλικής Κατοχής µέχρι Σήµερον, τοµ. Α Γ, Λάρνακα, , Spyridakis, C., A Brief History of Cyprus, Revised Edition, Nicosia, 1974, Kyrris, C., History of Cyprus, Nicosia, 1985, Άµαντος, Κ., Σύντοµος Ιστορία της Κύπρου, Αθήνα 1956, Περιστιάνης, Ι., Γενική Ιστορία της Νήσου Κύπρου, Λευκωσία, 1910, Τζερµιάς, Π., Γλυκείας Χώρας Ιστόρηση: Η Κύπρος, τ. Ι ΙΙΙ, Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, 2004, Emilianidès, A., Histoire de Chypre, Presses Universitaires de France, Paris, 1962, καθώς και τις παραποµπές στα πιο πάνω βιβλία. 2 Έτσι και Serghides, G., Internal and External Conflict of Laws in Regard to Family Relations in Cyprus, Studies in Cyprus Law, vol. 1, study no. 1, Nicosia, 1988, p. 12. Για µια εισαγωγή στο κυπριακό οικογενειακό δίκαιο βλ. ακόµα Κονναρή, Ε., Οικογενειακό ίκαιο: Μια Συνοπτική Προσέγγιση, Stalkon Publishers Ltd, Λεµεσός, 2002, Demetriou Panayiotidou, A. and Hadjiyorki, C., Family Law in Campbell, D., (ed.), Introduction to Cyprus Law, New York: Yorkhill Law Publishing, 2000, τις συλλογές νοµοθεσίες των Παρλά, Λ., (επιµέλεια), Κυπριακό Οικογενειακό ίκαιο, Bibliolega Infoscreen, Λευκωσία, 2001 και Κυριακίδη, Κ., Οικογενειακό ίκαιο, ικηγορικός Σύλλογος Πάφου, Πάφος, 2000 και την περαιτέρω εξειδικευµένη βιβλιογραφία στη συνέχεια της µελέτης. 12

13 εξαιρετικά δυσλειτουργική σε ένα κράτος δικαίου, βασισµένο στο δικό του, δοτό έστω, Σύνταγµα και µε πληθυσµό ολοένα και περισσότερο ανοµοιογενή. Η τροποποίηση του Συντάγµατος που πραγµατοποιήθηκε το 1989 µε στόχο τη µεταφορά της δικαιοδοσίας σε θέµατα οικογενειακών υποθέσεων στα νεοσυσταθέντα οικογενειακά δικαστήρια και την εισαγωγή του πολιτικού γάµου και του λόγου διαζυγίου του ισχυρού κλονισµού του γάµου για τα µέλη της Ορθόδοξης εκκλησίας, τους Αρµένιους, τους Μαρωνίτες και τους Λατίνους, δεν επίλυσε τα προβλήµατα. Η άρνηση της Ορθόδοξης εκκλησίας να αναγνωρίσει τη συνταγµατική τροποποίηση και η ουσιαστική καθιέρωση δύο έννοµων τάξεων σε θέµατα γάµου και διαζυγίου, συνιστά µόνο µια πτυχή του νοµικού προβληµατισµού. Σηµαντικότερα ακόµα είναι τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την κακότεχνη διατύπωση των νόµων που αφορούν σε θέµατα γάµου και διαζυγίου, µε αποκορύφωµα τη γενικότερη σύγχυση και αµηχανία στην οποία οδήγησε ο ενοποιητικός περί Γάµου νόµος του 2003, ένας νόµος δηλαδή που ενώ αποσκοπούσε στην απλοποίηση των νοµικών ρυθµίσεων περί γάµου, περιέπλεξε ακόµα περισσότερο την προσπάθεια ερµηνείας του λαβυρίνθου των σχετικών διατάξεων. Σε κανένα κράτος της Ευρώπης δεν υφίστανται τόσο πολύπλοκες διατάξεις και δεν συναντάται τόσο αµφιλεγόµενη νοµολογία, σε ό,τι αφορά το εφαρµοστέο δίκαιο για έκαστο ζεύγος που επιθυµεί να τελέσει γάµο. Στόχο του παρόντος πονήµατος αποτελεί να συµβάλει στην κατανόηση των ζητηµάτων που αφορούν στο γάµο και στο διαζύγιο µέσα από τη συστηµατική ερµηνεία των σχετικών διατάξεων του κυπριακού δικαίου, καθώς και µέσα από την επισκόπηση της κυπριακής νοµολογίας αναφορικά µε τα πιο πάνω ζητήµατα. Θα καταδειχθεί ότι το κυπριακό δίκαιο του γάµου και του διαζυγίου βρισκόταν και βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση προς το διαθρησκευτικό δίκαιο των προσώπων που επιθυµούν να τελέσουν ή να λύσουν το γάµο τους στην Κυπριακή ηµοκρατία, εφόσον το βασικότερο κριτήριο για την επίλυση των ζητηµάτων που αφορούν στη δικαιοδοσία αναφορικά µε τις γαµικές υποθέσεις των µερών είναι η θρησκεία στην οποία έκαστο από αυτά ανήκει. Ακόµα και αν τα µέρη επέλεξαν να τελέσουν πολιτικό γάµο, η σηµασία της θρησκείας στην οποία ανήκουν τα µέρη διατηρείται αναλλοίωτη, τόσο αναφορικά µε την ύπαρξη δικαιοδοσίας σε ό,τι αφορά τις 13

14 γαµικές διαφορές, όσο και αναφορικά µε τους λόγους διαζυγίου τους οποίους µπορούν να επικαλεστούν τα µέρη. Η µεθοδολογία του παρόντος πονήµατος συνίσταται στις αρχές του θετικού δικαίου και της αναλυτικής σχολής, αν και ιδιαίτερη έµφαση δίδεται, λόγω των ιδιοµορφιών που αναφέρθηκαν πιο πάνω, στην ιστορικοαναλυτική προσέγγιση. Κεντρικό στόχο του παρόντος πονήµατος αποτελεί εξάλλου η παρουσίαση των ιδιαίτερων ρυθµίσεων του κυπριακού εκκλησιαστικού δικαίου σε σχέση µε το γάµο και το διαζύγιο. Για το λόγο αυτό πραγµατοποιείται ανάλυση των ειδικών κυπριακών ρυθµίσεων που σχετίζονται µε το γάµο, δηλαδή των Ελληνικών Νόµων που ίσχυαν κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, του Καταστατικού του 1914 και του µη ισχύσαντος Καταστατικού του 1929, του Καταστατικού Χάρτη του 1979 και των Κανονισµών της Αρµενικής Επισκοπής Κύπρου. εν κρίθηκε πάντως σκόπιµο να συµπεριληφθούν στο πόνηµα αυτό αναλύσεις που αφορούν σε ζητήµατα που δεν παρουσιάζουν οποιαδήποτε ιδιοµορφία στην Κύπρο. Για το λόγο αυτό, τα ζητήµατα που αφορούν στο βυζαντινό δίκαιο, το ισλαµικό δίκαιο, το περί γάµου δίκαιο της Ρωµαιοκαθολικής εκκλησίας, το δίκαιο που εφαρµόζουν εκκλησιαστικά δικαστήρια των Αρµενίων και των Μαρωνιτών εκτός Κύπρου ή το αγγλικό δίκαιο του γάµου, αναλύονται µόνο στο βαθµό που υπάρχουν κυπριακά νοµικά κείµενα ή αποφάσεις που να επιτρέπουν την εξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε την ιδιαίτερη εφαρµογή των δικαίων αυτών στην Κύπρο. 14

15 1. Η Εξέλιξη του Κυπριακού ικαίου των Γαµικών ιαφορών ως την Τουρκοκρατία 1.1. Η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου και η Σύσταση Εκκλησιαστικών ικαστηρίων Η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου Η Oρθόδοξη εκκλησία της Κύπρου 3 είναι αποστολική. Ιδρύθηκε από τον Απόστολο Βαρνάβα, ο οποίος µαζί µε τον Απόστολο Παύλο έφτασαν στην Κύπρο το έτος 45 και άρχισαν να κηρύσσουν το ευαγγέλιο 4. Η Ορθόδοξη εκκλησία της Κύπρου είναι επίσης αυτοκέφαλη 5. Το αυτοκέφαλο της Ορθόδοξης εκκλησίας της Κύπρου αναγνωρίστηκε µε 3 Βλ. γενικά για την Εκκλησία της Κύπρου Χάκκετ, Ι., (µεταφρ. Παπαϊωάννου, Χ.), Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου, τ. α γ, Αθήνα Πειραιάς, , Εγγλεζάκης, Β., Είκοσι Μελέται ιά την Εκκλησίαν Κύπρου, Ίδρυµα Λεβέντη και Μορφωτικόν Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 1996, Παπαδοπούλος, Χ., Η εν Κύπρω Ορθόδοξος Εκκλησία, (1911) 1 Εκκλησιαστικός Κήρυξ, σ , , , Papathomas, G., L Église Autocéphale de Chypre dans l Europe Unie, Approche Nomocanonique, Katerini, 1998, Τζωρτζάτος, Β., Οι Βασικοί Θεσµοί ιοικήσεως της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Κύπρου µετά Ιστορικής Ανασκοπήσεως, Εκδόσεις Αποστολικής ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα, 1974, Γεωργίου, Φ., Ειδήσεις Ιστορικαί περί της Εκκλησίας της Κύπρου, Αθήνα, 1875, Duckworth, H., The Church of Cyprus, London, 1900, Αγγελόπουλος, Α., Εκκλησιαστική Ιστορία: Η Εκκλησία της Κύπρου στο Παρελθόν, στο Παρόν και στο Μέλλον, Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 1998, Μιτσίδης, Α., Σύντοµη Ιστορία της Εκκλησία της Κύπρου, Λευκωσία, 1994, του ιδίου, Η Εκκλησία της Κύπρου Ο Κόσµος της Ορθοδοξίας, Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου, Θεσσαλονίκη, 1968, σελ , Ιωαννίδης, Κ., Εκκλησία Κύπρου: Ιστορία και Πολιτισµός 2000 Ετών, 1997, Ταουσιάνης, Χ., Θέµατα της Κυπριακής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Λευκωσία, 1993, Κληρίδης, Ν., Εγχειρίδιον Ιστορίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου, Λευκωσία, 1956, Παπαγεωργίου, Α., Σύντοµος Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, Λευκωσία, 1962, Παναγόπουλος, Ι., Η Εθναρχούσα Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Κύπρου (1975) 42 Εφηµερίς Ελλήνων Νοµικών, σελ Βλ. εξάλλου Οικονόµου, Χ., Οι Απαρχές του Χριστιανισµού στην Κύπρο: Ιστορική, Φιλολογική, Θεολογική και Θρησκειοϊστορική Ανάλυση των ιηγήσεων των Πράξεων 13, 1 12, Λευκωσία, Έκδοση Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, 1991, Τζωρτζάτος, Β., Ο Άγιος Απόστολος Βαρνάβας, Κατερίνη, 1956, Μυριανθέας, Κ., Απόστολος Βαρνάβας: Ο Ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύπρου, Έκδοση Β, Εκδόσεις Ερµής, Λευκωσία. Θα πρέπει να παρατηρηθεί πως ο ευαγγελισµός των εκτός της Παλαιστίνης περιοχών και της Κύπρου ξεκίνησε κατά πάσα πιθανότητα αµέσως µετά το λιθοβολισµό του Στεφάνου και τη µεταστροφή στο χριστιανισµό του Πάυλου, δηλαδή περίπου το έτος 34, όπως προκύπτει από τις Πράξεις Αποστόλων ΙΑ Βλ. και Πατρώνου, Γ., Η Κύπρος Πύλη του Χριστιανισµού προς τον Κόσµο των Εθνών, Ιερά Μητρόπολις Πάφου, Πάφος, 1996, σελ. 26. Παραταύτα δεν υπάρχει οποιαδήποτε αµφιβολία ότι το ευαγγέλιο κηρύχθηκε κατά την περίοδο αυτή αποκλειστικά στους Ιουδαίους και ότι µόνο µετά την άφιξη των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα κηρύχθηκε το ευαγγέλιο αδιακρίτως φυλής και θρησκεύµατος. Βλ. Χάκκετ, τ. α, σελ Βλ. µεταξύ άλλων Παναγιωτάκος, Π., Το Αυτοκέφαλον της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου (1957) 12 Αρχείον Εκκλησιαστικού και Κανονικού ικαίου, σ , (1959) 14, σ , Μιτσίδης, Α., Το Αυτοκέφαλον της Εκκλησίας της Κύπρου, Αθήνα, 1976, Τζωρτζάτος, Β., Το Αυτοκέφαλον της Εκκλησίας της 15

16 τον η κανόνα στην Γ Οικουµενική Σύνοδο της Εφέσου το έτος και επιβεβαιώθηκε µε απόφαση του αυτοκράτορα Ζήνωνα κατά την εξέταση αξίωσης του πατριάρχη Αντιοχείας να ασκεί κυριαρχικά δικαιώµατα στο νησί. Το αυτοκέφαλο της κυπριακής εκκλησίας επαναβεβαιώθηκε µε τον λθ κανόνα της εν Τρούλλω Πενθέκτης Οικουµενικής Συνόδου το έτος 692. Έκτοτε, και παρά τις συνεχείς πολιτειακές µεταβολές που επιβλήθηκαν στο νησί, το αυτοκέφαλο της Ορθόδοξης εκκλησίας παραµένει απρόσβλητο. Η ύπαρξη του αυτοκεφάλου της Ορθόδοξης εκκλησίας τονίζεται στο πρώτο άρθρο του ισχύοντος Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, το οποίο αναφέρει ότι: Η Αγιωτάτη, Ορθόδοξος και Αποστολική Εκκλησία της Κύπρου, ιδρυθείσα υπό του Κυρίου διά των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα και µέλος ούσα της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού, είναι αυτοκέφαλος, του αυτοκεφάλου αυτής κατοχυρωθέντος και δι άλλων και διά του η κανόνος της Γ Οικουµενικής Συνόδου. Η εκκλησία της Κύπρου κατείχε µέχρι το 1593, την πέµπτη θέση στην τάξη πρωτοκαθεδρίας των Αυτοκέφαλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, κάτω από τα Πατριαρχεία Κωνσταντινούπολης, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύµων. Σύµφωνα µε την κρατούσα εκκλησιαστική πρακτική κατατάσσεται στη δέκατη θέση, επειδή προβιβάσθηκαν σε Πατριαρχεία, οι νεότερες Εκκλησίες της Ρωσίας, της Σερβίας, της Ρουµανίας, της Βουλγαρίας και της Γεωργίας 7. Παραταύτα έχει εκφραστεί η άποψη ότι θα πρέπει να θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι η Εκκλησία της Κύπρου εξακολουθεί να διατηρεί την πέµπτη θέση, εφόσον αυθεντικό κύρος για ρύθµιση της ιεραρχικής τάξεως Κύπρου, Αθήνα, 1976, Παπαϊωάννου, Ι., Το Αυτοκέφαλον της Εκκλησίας της Κύπρου, (1948) 23 Ορθοδοξία, σ , , Αλιβιζάτος, Α., Το Αυτοκέφαλον της Εκκλησίας της Κύπρου εν Περιπτώσει Ενώσεως της Κύπρου µετά της Μητρός Ελλάδος, Πρακτικά του Πρώτου ιεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, τ. Γ, µέρος α, Λευκωσία, 1973, σ , Κονιδάρης, Γ., Η Θέσις της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Κύπρου έναντι του Οικουµενικού Πατριαρχείου κατά τον Θ και Ι Αιώνα (1943) 18 Πρακτικά Ακαδηµίας Αθηνών, σ Βλ. εξάλλου Πρακτικά των Αγίων και Οικουµενικών Συνόδων, Εκδόσεις Καλύβης Τιµίου Προδρόµου Ιεράς Σκέπης Αγίας Άννας, Άγιον Όρος και Χρυσόστοµος, Αθηνών, Ο Αθηναϊκός Κώδιξ των Πρακτικών της Γ Οικουµενικής Συνόδου και το Αυτοκέφαλον της Εκκλησίας Κύπρου (1933) 8 Πρακτικά Ακαδηµίας Αθηνών, σ Πρβλ. Κοντοστεργίου,., Οικουµενικαί Σύνοδοι, Υπηρεσία ηµοσιευµάτων Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ενδεικτικά βλ. Κονιδάρης, Ι., Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού ικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, 2000, σελ. 105 κ.ε. 16

17 των Εκκλησιών έχει µόνο η απόφαση της µιάς και αδιαίρετης Εκκλησίας που συνέρχεται σε Οικουµενική Σύνοδο Η Σύσταση Εκκλησιαστικών ικαστηρίων Η εκκλησία της Κύπρου, όπως και όλη γενικά η χριστιανική εκκλησία, προχώρησε από νωρίς στην ίδρυση εκκλησιαστικών δικαστηρίων, µε σκοπό να διασφαλίσει τη συµµόρφωση των µελών της µε τους κανόνες της. Περιβλήθηκε δηλαδή εξουσίες για την άσκηση δικαστικής δικαιοδοσίας επί των µελών της, µιας δικαιοδοσίας η οποία για την εκκλησία είναι ανεξάρτητη πολιτειακής αναγνωρίσεως ή παραχωρήσεως και εκπηγάζει από τον ίδιο το θεµελιωτή της, δηλαδή τον Ιησού Χριστό 9. Αν και τα εκκλησιαστικά δικαστήρια λειτουργούσαν καθ όλη τη Ρωµαϊκή περίοδο, µέχρι και το 325, η σηµασία τους µεγιστοποιήθηκε όταν αυτά αναγνωρίστηκαν επίσηµα από την πολιτειακή εξουσία, γεγονός που συνέβη κατά την περίοδο , περίοδο κατά την οποία η Κύπρος αποτελούσε Θέµα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 10. Κατά την βυζαντινή περίοδο, τα κυπριακά εκκλησιαστικά δικαστήρια λειτούργησαν κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και τα εκκλησιαστικά δικαστήρια που λειτουργούσαν στα υπόλοιπα µέρη της βυζαντινής αυτοκρατορίας 11. Εφάρµοζαν εξάλλου το ίδιο δίκαιο, δηλαδή το δίκαιο των βυζαντινών αυτοκρατόρων, ενώ είχαν την ίδια βασικά διαδικασία, έχοντας ευρείες δικαιοδοσίες απονοµής δικαιοσύνης 12, ιδιαίτερα σε θέµατα που σχετίζονταν µε τον γάµο και τις 8 Βλ. ενδεικτικά Παναγιωτάκος, Το Αυτοκέφαλον, σ Ματθαίου ΙΗ, Βλ. και Μίλας, Ν., (µετάφρ. Αποστολοπούλου, Μ.,), Το Εκκλησιαστικόν ίκαιον της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, Αθήνα, 1906, σ Βλ. παρόµοιες παρατηρήσεις του Serghides, Conflict of Laws, p. 13. Πρβλ. αναφορικά µε την πρώιµη βυζαντινή περίοδο Lokin, J., Administration and Jurisdiction in Cyprus in the 6th Century A.D σε Πρακτικά εύτερου Κυπρολογικού Συνεδρίου, τ. Β., Εκδόσεις Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, Λευκωσία, 1986, σελ Για τη βυζαντινή Κύπρο βλ. εξάλλου Παπαγεωργίου, Α., Η Κύπρος κατά τους Βυζαντινούς Χρόνους σε Τενεκίδη, Γ., Κρανιδιώτη, Γ., Κύπρος: Ιστορία, Προβλήµατα και Αγώνες του Λαού της, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα, 1981, ηµοσθένους, Α., Η Βυζαντινή Κύπρος : Υλικός και Πνευµατικός Πολιτισµός, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα, 2002, Πιτσάκης, Κ., Οι Κύπριοι Τρισεπίσκοποι: Ένα Παράδοξο στην Ορολογία του Βυζαντινού Κανονικού ικαίου Πρακτικά του Τρίτου ιεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, Λευκωσία, 2001, σελ Έτσι και Τορναρίτης, K., Τα Εκκλησιαστικά ικαστήρια, ίδια εν Κύπρω, Λευκωσία 1976, σ. 15, Συµεωνίδης, Σ., Εισαγωγή στο Κυπριακό ίκαιο σε Φραντζεσκάκη, Φ., Ευρυγένη,., Συµεωνίδη, Σ., Συγκριτικό ίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1978, σ Βλ. Σερεµέτης,., Η Απονοµή της ικαιοσύνης εν Κύπρω κατά την Βυζαντινήν και Μεταβυζαντινήν Περίοδον, Πρακτικά του Πρώτου ιεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, τόµος Γ, µέρος Α, Λευκωσία 1973, σ. 309 κ.ε. Αναφορικά µε τα επισκοπικά δικαστήρια στην υπόλοιπη βυζαντινή επικράτεια βλ. ενδεικτικά Τρωιάνος, Σ., Η Εκκλησιαστική ιαδικασία µεταξύ 565 και 1204 (1966) 13 Επετηρίδα του 17

18 οικογενειακές υποθέσεις 13. Με δεδοµένο ότι µετά το 10 ο αιώνα οι υποθέσεις αναφορικά µε διαφορές που εκπηγάζουν από σχέσεις αρραβώνα, γάµου και υιοθεσίας εκδικάζονταν σε όλη τη βυζαντινή αυτοκρατορία αποκλειστικά από επισκόπους 14, τεκµαίρεται µε ασφάλεια ότι παραπλήσιο καθεστώς επικρατούσε και στη βυζαντινή Κύπρο. Η εφαρµογή του βυζαντινού δικαίου κατά την περίοδο αυτή καθίσταται εµφανής στους Ελληνικούς Νόµους της Κύπρου για τους οποίους θα γίνει ιδιαίτερος λόγος στη συνέχεια της µελέτης, εφόσον αυτοί εξακολούθησαν να εφαρµόζονται και επί Φραγκοκρατίας. Χαρακτηριστική είναι εξάλλου αναφορικά µε τη λειτουργία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων ως κανονικών δικαστηρίων για επισκόπους, η απόφαση καθαίρεσης του επισκόπου Αµαθούντος Ιωάννου από Σύνοδο της οποίας προέδρευε ο τότε Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης Κρητικός. Η καθαίρεση ακυρώθηκε µετά από προσφυγή του επισκόπου Αµαθούντος στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Λουκά Χρυσοβέργη, εφόσον είχε πραγµατοποιηθεί από Σύνοδο την οποία αποτελούσαν µόνο ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης και έντεκα ακόµα επίσκοποι, σε αντίθεση µε τον κανόνα ΙΒ της Έκτης Συνόδου της Καρθαγένης του 459, σύµφωνα µε τον οποίο για την καθαίρεση επισκόπου είναι απαραίτητη η συµµετοχή στη Σύνοδο δώδεκα τουλάχιστον επισκόπων, επιπρόσθετα από τον Προέδρο του ικαστηρίου 15. Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού ικαίου της Ακαδηµίας Αθηνών, του ιδίου, Η Εκκλησιαστική ικονοµία µέχρι του Θανάτου του Ιουστινιανού, Αθήνα, 1964, Πανταζόπουλος, Ν., Ρωµαϊκόν ίκαιον εν ιαλεκτική Συναρτήσει προς το Ελληνικόν, τ. α, Θεσσαλονίκη, 1974, σ. 240 κ.ε., του ιδίου, Εκκλησία και ίκαιον εις την Χερσόνησον του Αίµου επί Τουρκοκρατίας ( ) Η Επιστηµονική Επετηρίδα Σχολής Νοµικών και Οικονοµικών Επιστηµών του Αριστοτελείου, Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, σ. 685 κ.ε., Τρωιάνος, Σ., Βελισσαροπούλου Καρακώστα, Ι., Ιστορία ικαίου, Γ Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή, 2002, σ Πρβλ. Χριστοφιλόπουλος, Α., Τα Βυζαντινά ικαστήρια κατά τους Αιώνες Ι - ΙΑ, (1986) 4 ίπτυχα, σ Για το εφαρµοζόµενο δίκαιο βλ. αντί άλλων τη µελέτη του Ζhisman, J., (µετάφρ. Αποστολοπούλου, Μ.,), Tο ίκαιον του Γάµου της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, τόµος 1 ος, Αθήναι, 1912, τόµος 2 ος, Αθήναι, Βλ. σχετικά τις Νεαρές 24, 74, 89, 90 και 109 του Λέοντος, καθώς και τη Νεαρά 24 του Αλεξίου Κοµνηνού. 15 Η εκτενής ανάλυση της λειτουργίας των εκκλησιαστικών δικαστηρίων ως ποινικών δικαστηρίων διά επισκόπους είναι εκτός του πλαισίου αυτής της µελέτης. Για περισσότερες λεπτοµέρειες αναφορικά µε την καθαίρεση του επισκόπου Αµαθούντος βλ. Ράλλης, Γ και Ποτλής, Μ., Σύνταγµα των Θείων και Ιερών Κανόνων, τ. ΙΙΙ, σελ. 324, Χατζηψάλτης, Κ., Συµβολαί εις την Ιστορίαν της Εκκλησιας της Κύπρου κατά την Βυζαντινήν Περίοδον (1954) 18 Κυπριακαί Σπουδαί, σελ , Μιτσίδης, Α., Αι Κατά Καιρούς Γενόµεναι Καθαιρέσεις Αρχιεπισκόπων και Επισκόπων της Κύπρου, Λευκωσία, 1973, σ Βλ. εξάλλου Κονιδάρης, Γ., Περί το Πρόβληµα των Κανονικών ικαστηρίων δι Επισκόπους εν τη Εκκλησία της Κύπρου, Αθήνα,

19 1.2. Το ίκαιο των Γαµικών ιαφορών κατά την Περίοδο της Φραγκοκρατίας Τα Εκκλησιαστικά ικαστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας Κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας ( ) τα εκκλησιαστικά δικαστήρια της ορθόδοξης εκκλησίας εξακολούθησαν να διαχειρίζονται το οικογενειακό δίκαιο και να εφαρµόζουν βυζαντινό δίκαιο 16, παρά την καταπίεση και την υποβάθµιση την οποία υπέστησαν εκ µέρους της Λατινικής Εκκλησίας 17. Για τη δικαιοδοσία αυτή αναφέρει ρητά η περίφηµη ιάταξις Κυπρία (Bulla ή Constitutio Cypria), που εξέδωσε ο Πάπας Αλεξάνδρος στις 3 Ιουλίου 1260, µε την οποία αποκρυσταλλώθηκε η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας υπό την Φραγκική κυριαρχία 18. Με τη ιάταξη Κυπρία οι 16 Σύµφωνος ο Emilianides, A., The Hellenic Laws of Cyprus and the Hexabiblos of Armenopoulos, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τόµος Κωνσταντίνου Αρµενοπούλου, Θεσσαλονίκη, 1951, σελ. 33. Αναφορικά µε το δίκαιο της περιόδου βλ. ακόµα Ζέπος, Π., Το ίκαιον της Κύπρου επί Φραγκοκρατίας (1976) 23 Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού ικαίου, σ , Richard, J., Το ίκαιον του Μεσαιωνικού Βασιλείου σε Παπαδόπουλος, Ιστορία, τ., σ , Emilianides, A., Polyarchy in the Frankish Rule in Cyprus in Mélanges à la Memoire de Michel Dendias, Athénes Paris, 1978, σελ. 7 13, Παπαδόπουλος, Θ., Κυπριακά Νόµιµα σε Μελέται και Υποµνήµατα, τόµος Ι, Ίδρυµα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, Τµήµα Επιστηµονικών Ερευνών, Λευκωσία. 1984, σελ , Svoronos, Questions sur la Situation Sociale et Juridique des Grecs Chypriotes pendant la Domination Franque, Athènes, 1976, Zepos, P., Droit et Institutions Franques du Royaume de Chypre, Athènes, 1976, Twiss, T., Medieval Jurisprudence and Modern Legislation of Cyprus (1880) 4, Law Magazine and Review, p Βλ. ακόµα Χατζηψάλτης, Κ., Εκ της Ιστορίας της Εκκλησίας της Κύπρου κατά τη Φραγκοκρατία (1958) 22 Κυπριακαί Σπουδαί, σ , Χριστοδούλου, Μ., Κυπριακαί Κανονικαί ιατάξεις (1983) ΧΙΙ Επετηρίς Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών, σ , Κύρρης, Κ., Η Οργάνωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου κατά τους ύο Πρώτους Αιώνες της Φραγκοκρατίας Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, τ. 2, Λευκωσία, 1993, σ Για τις σχέσεις της Λατινικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας βλ. ιδιαίτερα Παπαδόπουλος, Θ., Η Εκκλησία Κύπρου κατά την Περίοδο της Φραγκοκρατίας σε Παπαδόπουλου, Ιστορία, τ., σελ. 548 κ.ε., Hill, History of Cyprus, v. III, p , Χάκκετ, Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου, τ. α, σελ , Κιρµίτσης, Π., Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου επί Φραγκοκρατίας (1983) 47 Κυπριακαί Σπουδαί, σ. 27 κ.ε., Coureas, N., Conversion on Latin Cyprus: A New Faith or a New Rite? (1998) XXIV Επετηρίδα Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών, p , Efthimiou, Greeks and Latins on Cyprus in the Thirteenth Century: A Study of Churchmen and Crusaders, University Microfilms International, Michigan, 1974, Γιόργκα, Ν., Η Φραγκοκρατία εν Κύπρω, Λευκωσία, Αναφορικά µε τη λατινική εκκλησία κατά την περίοδο αυτή βλ. Coureas, N., The Latin Church in Cyprus: , Ashgate, 1997, Fedalto, G., Η Λατινική Εκκλησία στο Μεσαιωνικό Βασίλειο σε Παπαδόπουλου, Ιστορία, τ., σ , Schabel, C., The Synodicum Nicosiense and Other Documents on the Latin Church of Cyprus , Cyprus Research Centre, Nicosia, Για το κείµενο της Constitutio Cypria βλ. Σάθας, Κ., Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόµος Στ, Βενετία 1877, σελ Βλ. εξάλλου αναφορικά µε τη σηµερινή λατινική θρησκευτική κοινότητα Coureas, N., The Latins of Cyprus: The Genesis and Development of Cyprus Modern Latin Community (2002) 3 4 XL Cyprus Today. 19

20 υφιστάµενες δεκατεσσερις Ορθόδοξες επισκοπές 19 µειώθηκαν σε τέσσερις, ώστε να ανταποκρίνονται τόσο στον αριθµό, όσο και στα γεωγραφικά όρια µε τις αντίστοιχες λατινικές επισκοπές. Ως αποτέλεσµα, τις τέσσερις αυτές επισκοπές αποτελούσαν η επισκοπή Λευκωσίας µε έδρα τη Σολέα, η επισκοπή Πάφου µε έδρα την Αρσινόη, η επισκοπή Αµµοχώστου µε έδρα την Καρπασία και η επισκοπή Λεµεσού µε έδρα τα Λεύκαρα. Σε κάθε επισκοπική περιφέρεια µπορούσε να λειτουργεί µόνο ένα εκκλησιαστικό δικαστήριο, παράλληλα µε εκείνο της λατινικής επισκοπής. Σε περίπτωση χηρείας ενός επισκοπικού θρόνου, ο νέος επίσκοπος εκλεγόταν µεταξύ των µελών του κλήρου της συγκεκριµένης επισκοπικής περιφέρειας. Η εκλογή του όµως θα έπρεπε να επικυρωθεί από το Λατίνο επίσκοπο της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, ο οποίος θα περιέβάλλε τον εκλεγέντα επίσκοπο µε τις επισκοπικές του εξουσίες, µόνο εφόσον είχε πειστεί για την καταλληλότητά του και εφόσον ο εκλεγείς θα είχε ορκιστεί πίστη και υποταγή προς το Λατίνο επίσκοπο. Επιπρόσθετα η καθαίρεση, µετάθεση ή παραίτηση οποιουδήποτε Ορθοδόξου επισκόπου περιερχόταν στη δικαιοδοσία του Πάπα. Αν και οι εκκλησιαστικές διαφορές µεταξύ των Ορθοδόξων εξακολουθούσαν να εκδικάζονται από το εκκλησιαστικό δικαστήριο της αντίστοιχης επισκοπής, παραταύτα οι αποφάσεις των ελληνικών εκκλησιαστικών δικαστηρίων υπόκεινται πλέον σε έφεση ενώπιον του Λατίνου επισκόπου και Αρχιεπισκόπου, καθώς σε έκκληση στον Πάπα. Η τελευταία αυτή διάταξη έχει ορθά χαρακτηριστεί ως το χαρακτηριστικότερο σηµείο εξάρτησης της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς την Παπική εξουσία 20. εν µπορεί όµως να παραγνωριστεί και το οξύµωρο της πιθανότητας εξέτασης µιας έφεσης ενώπιον του Λατίνου επισκόπου, µε δεδοµένο ότι οι κανόνες λύσης του γάµου της υτικής Εκκλησίας διέφεραν ριζικά από ότι τους αντίστοιχους κανόνες της Ανατολικής Εκκλησίας. Αν και η διάταξη αυτή έχει χαρακτηριστεί ως ένδειξη µιας ιδιόρρυθµης 19 Αν και υπήρξαν ορισµένες αυξοµειώσεις του αριθµού των επισκοπικών περιφερειών σε µια κλίµακα επισκοπών, ως εγκυρότερος φαίνεται ο αριθµός των 14 επισκοπών. Για το ζήτηµα αυτό βλ. Παπαδόπουλος, Η Εκκλησία Κύπρου κατά την Περίοδο της Φραγκοκρατίας, σελ Πρβλ. Παπαδόπουλος, Χ., Αι Επισκοπαί της Εκκλησίας Κύπρου ( ) XIV Επιστηµονική Επετηρίς Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, σ , αλλά και τις απόψεις του Κονιδάρη, Γ., Η Θέσις της Εκκλησίας της Κύπρου εις τα Εκκλησιαστικά Τακτικά από του η µέχρι και του ιβ αιώνος, Πρακτικά του Πρώτου ιεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, τ. Β, Λευκωσία, 1972, σ Παπαδόπουλος, Κυπριακά Νόµιµα, σελ

21 ανοχής που επεδείκνυε η υτική Εκκλησία για το διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο ερµηνεύονταν οι κανόνες περί λύσης του γάµου στην Ορθόδοξη Εκκλησία 21, παραταύτα είναι εµφανές ότι σε τελική ανάλυση η Λατινική Εκκλησία ήταν πρόθυµη να ασκήσει τον παράδοξο αυτό έλεγχο µε µόνο στόχο την εκκλησιαστική υποταγή της κυπριακής Ορθόδοξης εκκλησίας Οι Ελληνικοί Νόµοι της Κύπρου Εισαγωγή Ως ελληνικοί νόµοι της Κύπρου 22 χαρακτηρίστηκαν από τον Κωνσταντίνο Σάθα τα περιεχόµενα του πρώην 3538 και νυν 1391 χειρογράφου της Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων 23. Οι αναφερόµενοι ως ελληνικοί νόµοι αποτελούν στην πραγµατικότητα ένα κώδικα βυζαντινού δικαίου για θέµατα µνηστείας, γάµου και άλλων οικογενειακών σχέσεων, ο οποίος προοριζόταν για χρήση των εκκλησιαστικών δικαστηρίων της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και ιδιαίτερα του εκκλησιαστικού δικαστηρίου Αρσινόης και Πάφου, ένα γεγονός που προκύπτει από το µνηµονευόµενο στους λιβέλλους όνοµα του Επισκόπου Αρσινόης και Πάφου. Ορθότερο θα ήταν πάντως να θεωρηθεί πως, αν και ο σωζόµενος κώδικας αναφέρεται αποκλειστικά στο εκκλησιαστικό δικαστήριο Αρσινόης, παρόµοιους κώδικες διέθεταν και οι άλλες τρεις 21 Zhisman, Το ίκαιον του Γάµου της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, τ. 1 ος, Αθήνα, 1912, σ Ο Emilianides, The Hellenic Laws, προκρίνει τον ακριβέστερο όρο «οι περί γάµου νόµοι των Ελλήνων της Κύπρου», ενώ ο Παπαδόπουλος, Κυπριακά Νόµιµα, σελ. 6 κ.ε., προχωρεί σε περαιτέρω µεθοδολογικές διευκρινήσεις του όρου «ελληνικοί νόµοι της Κύπρου», που αφορούν στο εννοιολογικό περιεχόµενο της επιβίωσης του βυζαντινού δικαίου υπό ετερογενές πολιτικό και κοινωνικό καθεστώς και της λειτουργικής ισχύς του, παράλληλα µε την κυρίαρχη νοµοθεσία. Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι ο Richard, Το ίκαιο του Μεσαιωνικού Βασιλείου, σελ. 386, αποκαλεί τους νόµους ως Leges Cypriae, δηλαδή ως κυπριακούς νόµους. Πάντως στους ελληνικούς νόµους συµπεριλαµβάνονται και διατάξεις κληρονοµικού, ναυτικού και γεωργικού δικαίου. Για τις θέσεις που αναπτύσσονται στο κεφάλαιο αυτό βλ. εξάλλου και Αιµιλιανίδης, Α., Οι Ελληνικοί Νόµοι της Κύπρου επί Φραγκοκρατίας (2004) ΧΧV Επετηρίς Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών, σελ Σάθας, σελ Ο κώδικας πρωτοεπισηµάνθηκε από τον Du Cange, Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae Graecitatis, Lugdunum, Σε ιδιόγραφο σηµείωµα του, το οποίο αναφέρει ο Σάθας, σελ. ρδ, σχολίαζε σχετικά πως πρόκειται για leges Graecorum qui in insula Cypro sub Regibus Latinis degebant, pleraeque excerptae ex libris Basilicωn, sed fere semper lingua vulgari descriptae. Praemittitur Alexandri IV. Papae Bulla, δηλαδή για ελληνικούς νόµους οι οποίοι ίσχυσαν στη νήσο Κύπρο κατά τη διάρκεια της Λατινικής βασιλείας και οι οποίοι περιέχουν άφθονα αποσπάσµατα από τα Βασιλικά, τα οποία όµως αντιγράφονται σχεδόν πάντα σε δηµώδη γλώσσα. Σε θέση προλεγόµενων βρίσκεται η ιάταξη Κυπρία του Πάπα Αλέξανδρου του τετάρτου. 21

22 επισκοπές στις οποίες η Bulla Cypria απένειµε τα ίδια προνόµια 24. Θα ήταν πάντως παρακινδυνευµένο κατά την άποψη µας, να υποστηριχθεί ότι εκτός από τις περί γάµου διαφορές τα δικαστήρια δίκαζαν και τις άλλες διαφορές ιδιωτικού δικαίου 25, εκτός από αυτές που αφορούσαν στις οικογενειακές κληρονοµικές σχέσεις, εφόσον κάτι ανάλογο δεν προκύπτει από τις σωζόµενες πηγές. Αν και το χειρόγραφο χρονολογείται προς τα τέλη του 13 ου αιώνα 26, θα πρέπει να θεωρηθεί πως πρόκειται για συλλογή νόµων, η οποία υπήρχε και πριν τη Φραγκοκρατία και η οποία πιθανώς αποτελούσε µια αντιγραφή παλαιότερων νοµικών συλλογών γαµικού και οικογενειακού δικαίου προς χρήση των εκκλησιαστικών επισκοπικών δικαστηρίων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 27. Στο συµπέρασµα αυτό οδηγούµαστε µεταξύ άλλων εφόσον, ι) θα ήταν περίεργο να φανταστεί κανείς πως οι ελληνικοί νόµοι της Κύπρου υπήρξαν αποτέλεσµα της συλλογής νόµων µέσα από τα πρωτότυπα βυζαντινά κείµενα, ότι δηλαδή «θα υπήρχε η δυνατότητα να τελεστεί στην Κύπρο, µια µικρή και απόµακρη βυζαντινή επαρχία, µια νοµική εργασία τέτοιου µεγέθους και για οικουµενική χρήση σε όλη τη βυζαντινή αυτοκρατορία» και ιι) θα ήταν αδιανόητο να φανταστεί κανείς πως οι Γάλλοι βασιλείς της δυναστείας των Λουζινιανών θα επέτρεπαν ποτέ µια παρόµοια πρόκληση στην εξουσία τους επί της νήσου, όπως την ύπαρξη στο χειρόγραφο ζωγραφιών που απεικονίζουν τους βυζαντινούς αυτοκράτορες Ιουστινιανό, Κωνσταντίνο και Λέοντα µε την επιγραφή «Πιστοί Βασιλείς» Έτσι και ο Σάθας, σελ. ρστ. Στο συµπέρασµα αυτό µας οδηγεί και η σωζόµενη πληρέστατη απόφαση του επισκόπου Σολέας Λεόντιου, την οποία πρωτοδηµοσίευσε ο Λάµπρος, Σ., Νέος Ελληνοµνήµων, τόµος ΙΕ, σελ και αναδηµοσίευσε ο Χατζηψάλτης, K., Εκκλησιαστικά ικαστήρια Κύπρου επί Φραγκοκρατίας, (1955) 19 Κυπριακαί Σπουδαί, σελ Όπως εικάζει ο Σάθας, σελ. ρστ. Αντίθετος ο Emilianides, The Hellenic Laws αλλά και ο Τορναρίτης, Κ., Το Χάρτωµαν στις Ασσίζες της Κύπρου, Λευκωσία, 1978, σελ. 14, ο οποίος ορθά χαρακτηρίζει τους νόµους ως επιτοµή του βυζαντινού οικογενειακού δικαίου που ίσχυε και εφαρµόζετο στην Κύπρο. Ο Παπαδόπουλος, Κυπριακά Νόµιµα, σελ. 3, εξάλλου τους χαρακτηρίζει ορθά ως ανθολόγιο βυζαντινού δικαίου επί θεµάτων µνηστείας και γάµου και οικογενειακών σχέσεων του ελληνορθόδοξου πληθυσµού. Πάντως στους ελληνικούς νόµους συµπεριλαµβάνονται και διατάξεις κληρονοµικού, ναυτικού και γεωργικού δικαίου, οι οποίες όµως συνδέονται άµεσα µε τις οικογενειακές σχέσεις. 26 Ο Pardessus, M., J., Collection des Lois Maritimes Antérieures au XVIIIe Siècle, vol. I, Paris 1828, σελ. 163, χρονολογεί το χειρόγραφο στον 13 ο αιώνα, ενώ ο Zachariae von Lingenthal,, Geschichte des Griechish Römischen Rechts, Berlin 1892, σελ , χρονολογεί το χειρόγραφο στα τέλη του 13 ου ή αρχές του 14 ου αιώνα. 27 Emilianides, The Hellenic Laws, σελ. 34. Ορθά ο Σερεµέτης, H Απονοµή της ικαιοσύνης εν Κύπρω σελ. 312, ο οποίος όµως περιέργως θεωρεί ότι το νοµικό αυτό απάνθισµα εφαρµοζόταν από τον ΙΑ αιώνα και εφεξής, µια θέση η οποία µας φαίνεται αστήρικτη. 28 Για τις θέσεις που αναπτύσσονται πιο πάνω βλ. Emilianides, The Hellenic Laws, σελ

23 Στην πραγµατικότητα το χειρόγραφο δεν είναι παρά ένα αντίγραφο παλαιότερης συλλογής 29 που περιείεχε τα πορτραίτα των βυζαντινών αυτοκρατόρων Ιουστινιανού, Κωνσταντίνου και Λέοντα, τα οποία ο αντιγραφέας δεν παράλειψε να περιλάβει στο χειρόγραφο. Οι διατάξεις του κειµένου έχουν όµως απλοποιηθεί ώστε να αποδίδουν τις διατάξεις του βυζαντινού οικογενειακού δικαίου, σε απλή καθοµιλουµένη και στο τοπικό γλωσσικό ιδίωµα. Οι ελληνικοί νόµοι της Κύπρου είναι εποµένως γραµµένοι σε µια πρώιµη ιδιωµατική µεσαιωνική κυπριακή διάλεκτο µε ελάχιστες φραγκικές λέξεις, όπως αβικάριος ή αβουκάτος. Ως πρόµετωπίδα των νόµων προτάσσεται η Constitutio Cypria ως υπενθύµιση της παπικής εξουσίας και της εξωγενούς φραγκικής επέµβασης, ενώ ένα ποίηµα 47 στίχων µε τίτλο διδασκαλία πρώτιστος του επιζητουµένου αποτελεί αυτό που θα χαρακτηρίζαµε σήµερα ως εισαγωγική έκθεση των νόµων. Μια σύνοψη δηλαδή των βασικών αρχών δικαιοσύνης µε βάση τους οποίους καλείται ο εφαρµοστής των νόµων να λειτουργήσει. Το κυρίως κείµενο των νόµων αποτελείται από έντεκα τίτλους ή λιβέλλους. Οι υπ αριθµόν 1 (περί τους έχοντας µνήστρα και αποστρέφονται τον γάµον), 3 (περί τους άνδρας τους µη δυναµένους µιγήναι ταις γυναιξίν αυτών εν γάµω), 5 (περί τους έχοντας τέλειον γάµον µετά γυναικός και αποστρέφουνται τον γάµον και ου βούλονται είναι µετ αυτής), 7 (περί τους λυοµένους τον γάµον ή την µνηστείαν, αφορµής ότι ενελαβώθην αυτούς ο πατήρ αυτού διά της αγίας κολυµβήθρας, ήγουν του αγίου βαπτίσµατος) και 9 (περί τους γονείς τους λαβόντας δεύτερον γάµον και µη ληγατεύσαντας τους παίδας αυτών ή επιτροπεύοντας την προίκα της µητρός αυτών την πρώην) περιέχουν δικονοµικούς κανόνες 30, ενώ οι 2 (περί των µνήστρων και λύσεως 29 O Zachariae, παρατήρησε πως οι ελληνικοί νόµοι αποτελούνται από µέρη που λήφθηκαν από βυζαντινές συλλογές νόµων, όπως το Πρόχειρον Νόµων, τη συλλογή Νεαρών του Αυτοκράτορα Λέοντος, τους νόµους της υναστείας των Ισαύρων, της σύνοψης, του νοµικού ποιήµατος του Μιχαήλ Ατταλιώτη και του Ναυτικού νόµου των Ροδίων, ενώ ο Emilianides, The Hellenic Laws, σελ. 36 κ.ε., επισηµαίνει την εκπληκτική οµοιότητα που παρατηρείται µεταξύ της Εξαβίβλου του Αρµενόπουλου και των Ελληνικών Νόµων της Κύπρο, µε τη διαφορά όµως ότι η Εξάβιβλος περιέχει την προσωπική σφραγίδα ενός νοµικού που κατέχει απόλυτα τη νοµική επιστήµη. Για την Εξάβιβλο βλ. εξάλλου Πανταζόπουλος, Ν., Κωνσταντίνος Αρµενόπουλος: Νοµοφύλαξ και Κριτής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Νεότερη έκδοση των δικονοµικών διατάξεων των ελληνικών νόµων πραγµατοποίησε ο Simon, D., Zyprische Prozessprogramme, Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und Antiken Rechtsgeschichte, Heft, 65, München, Beck,

24 αυτών), 4 (περί λύσεως γάµου και των αιτιών αυτού), 6 (περί όρου και διαθέσεως γάµου), 8 (περί κεκωλυµένων γάµων) και 10 (περί δευτερογαµούντων ανδρών και γυναικών) περιέχουν κανόνες ουσιαστικού δικαίου 31. Ο ενδέκατος τίτλος «περί πενθούντων γυναικών», περιέχει συµπληρωµατικούς κανόνες ουσιαστικού δικαίου και δεν αποτελεί τµήµα του πρωτότυπου κειµένου Οι Κανόνες Ουσιαστικού ικαίου Οι ελληνικοί νόµοι ακολουθούν πιστά τον κλασικό ορισµό του βυζαντινού δικαίου τόσο για τη µνηστεία, η οποία ορίζεται ως, «µνηµη και επαγγελία των µελλόντων γαµείσθαι» 33, όσο και για το γάµο, ο οποίος ορίζεται ως, «ανδρός και γυναικός συνάφεια, ήγουν σύσµιξις και συµπλήρωσις, θείου τε και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία» 34 Επαναλαµβάνεται εξάλλου ως προµετωπίδα των λόγων λύσεως του γάµου το σχόλιο της ιουστινιάνειας νοµοθεσίας αναφορικά µε την ανάγκη περιορισµού των λόγων λύσεως του γάµου σύµφωνα µε το οποίο, «επειδή πολλάς εν τοις παλαιοίς νόµοις εύραµεν αιτίας εξ ων ευχερώς αι των γάµων λύσεις γίνονται, τούτου ένεκα συνοίδοµεν εκ τούτων περιελείν τινας, αίπερ ηµίν ανάξιαι προς το διαλύειν γάµους εφάνησαν» 35. Ως λόγοι λύσης του γάµου αναφέρονται διαδοχικά από το συντάκτη των ελληνικών νόµων 36, η επιβουλή του προσώπου του βασιλέα 37, η επιβουλή της ζωής του ετέρου συζύγου 38, η διανυκτέρευση της γυναίκας εκτός του οίκου ή περιδιάβαση µε ξένους ανθρώπους χωρίς τη συναίνεση του άνδρα της 39, η µοιχεία 40 και η ψευδής κατηγορία του 31 Νεότερη έκδοση των διατάξεων ουσιαστικού δικαίουτων ελληνικών νόµων πραγµατοποίησε ο Maruhn, J., Eine Zyprische Fassung Eherechtlicher Titel der Epitome, Forschungen zur Byzantinischen Rechtsgeschichte, Fontes Minores, IV, 1981, σελ Όπως παρατηρεί ο Παπαδόπουλος, Κυπριακά Νόµιµα, σελ. 3, ο τίτλος παρεµβλήθηκε πιθανώς στο κείµενο από τον ίδιο τον ανθολογήσαντα, δηλαδή το Σάθα. 33 Σάθας, σελ Πρβλ. Πρόχ. 1.1, Βασ. 28.1,1, Αρµ Σάθας, σελ Πρβλ. Βασιλ , Αρµ Σάθας, σελ Πρβλ. Νεαρά , Βασιλ , Αρµ Βλ. σχετικά Σάθας, σελ Πρβλ. Βασιλ , Αρµ Πρβλ. Εκλογή 2.13, Προχ. 11.8, Αρµ Πρβλ. Προχ. 11.9, 10, Βασιλ , Αρµ Πρβλ. Προχ. 11.2, Βασιλ , Αρµ

25 άνδρα κατά της γυναίκας για µοιχεία 41. Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου ότι, όπως και στο βυζαντινό δίκαιο, αν η φρενοπαθής είχε την ασθένεια πριν παντρευθεί, τότε αυτό αποτελεί λόγο λύσης του γάµου. Αντίθετα αν η ασθένεια επισυνέβηκε µετά το γάµο, αυτός δεν λύεται 42. Αυτούσιες βυζαντινές διατάξεις ισχύουν και σε ό,τι αφορά την τέλεση της µνηστείας, η οποία µπορεί να γίνει είτε εγγράφως, είτε προφορικά 43, ενώ κάποιος µπορεί να µνηστευθεί και µέσω αντιπροσώπου µε επιστολή, εφόσον ο αντιπρόσωπος ορκιστεί ότι έχει την εξουσία του µνηστήρα 44. Όπως και στο βυζαντινό δίκαιο εξάλλου, ο άνδρας θα πρέπει να έχει ηλικία τουλάχιστον 14 ετών και η γυναίκα 12 ετών, για να τελέσουν έγκυρα γάµο 45, ενώ αν η κόρη είναι 7 τουλάχιστον ετών, µπορεί να τελέσει έγκυρα αστική µνηστεία 46. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πάντως είναι η καινοφανής διάταξη σύµφωνα µε την οποία ο γάµος που τελείται από τη µικρότερη των 12 ετών, θεωρείται αυτόµατα ως µνηστεία 47. Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτούσιας εφαρµογής του βυζαντινού δικαίου βρίσκονται στην απαγόρευση τέλεσης γάµου µεταξύ των επιτρόπων και των ορφανών επιτροπευοµένων τους 48, αλλά και στην απαγόρευση των αρχόντων να µνηστεύονται, ενόσω αυτοί είναι στην εξουσία 49. Και οι δύο διατάξεις είχαν ως στόχο να αποφευχθεί η κατάχρηση αξιώµατος, είτε του επιτρόπου, είτε των αρχόντων. Σε ό,τι αφορά εξάλλου τον αρραβώνα, δηλαδή του συµβόλου της συναίνεσης για µνηστεία, επαναλαµβάνεται η αρχή του βυζαντινού δικαίου ότι αν διέλυσε τη µνηστεία εκείνος που έλαβε τον αρραβώνα, οφείλει να επιστρέφει διπλάσιο τον αρραβώνα, ενώ αν φταίει εκείνος που 41 Πρβλ. Προχ , Βασιλ , Αρµ Πρβλ. Βασιλ Σάθας, σελ Πρβλ. Βασιλ Σάθας, σελ Ο γάµος διά πληρεξουσίου ήταν γνωστός στο βυζαντινό δίκαιο, όπως προκύπτει από τα Βασιλ και και Αρµ , Πρβλ. και Zhisman, Το ίκαιον του Γάµου, τ. Β, σελ. 457 κ.ε. εν µας βρίσκει εποµένως σύµφωνους η γνώµη που εκφράζει ο Τορναρίτης, Το Χάρτωµαν, σελ. 19, σύµφωνα µε την οποία η διάταξη προέρχεται από το αρχαίο αιγυπτιακό δίκαιο. 45 Σάθας, σελ Πρβλ. Dig , Βασιλ Σάθας, σελ Πρβλ. Νεαρά 109 Λέοντος Σοφού, Προχ. 1.7, Βασιλ , Αρµ , αλλά και Μαριδάκης, Γ., Το Αστικόν ίκαιον εν ταις Νεαραίς των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, Αθήναι 1922, σελ Σάθας, σελ Σάθας, σελ Πρβλ. Βασιλ , Αρµ Σάθας, σελ Πρβλ. Dig , Βασιλ

26 έδωσε τον αρραβώνα, τον χάνει 50. Παράλληλα αν κάποιος άνδρας ή γυναίκα επιθυµεί να µονάσει και είναι µνηστευµένος ή µνηστευµένη, έχει δικαίωµα να πάρει τους αρραβώνες που έδωσε 51. Σε αρκετές πάντως περιπτώσεις οι διατάξεις του βυζαντινού δικαίου εµφανίζονται µερικώς διαφοροποιηµένες. Στο βυζαντινό δίκαιο για παράδειγµα, εφόσον η µνηστεία και ο γάµος δεν τελούνταν ταυτόχρονα, θα έπρεπε να καθοριστεί σε ποιο χρονικό διάστηµα µετά τη µνηστεία θα τελεστεί ο γάµος 52. Τη διάταξη αυτή επανέλαβαν οι ελληνικοί νόµοι, εξειδικεύοντας όµως ακόµα περισσότερο την αναγκαία χρονική περίοδο στην περίπτωση που δεν επέλθει συµφωνία. Αν εποµένως δεν επερχόταν συµφωνία, τότε αν ο άντρας διέµενε στην ίδια χώρα, ο γάµος θα έπρεπε να ολοκληρωθεί µέσα σε δύο χρόνια, ενώ αν δεν διέµενε στην ίδια χώρα µπορούσε να αναβληθεί για άλλα τρία. Η προθεσµία µπορούσε να παραταθεί κατ εξαίρεση για τέσσερα χρόνια, λόγω ασθένειας ή εξορίας ή επειδή ο µελλόνυµφος βρισκόταν σε µακρινή χώρα ή για άλλη εύλογη αφορµή 53. Ακόµα σηµαντικότερη είναι η πρόσδοση από το συντάκτη των ελληνικών νόµων της Κύπρου ελαφρώς διαφορετικού νοήµατος σε νοµικές ορολογίες, σε σχέση µε τις καθιερωµένη έννοιες των όρων στο βυζαντινό δίκαιο. Χαρακτηριστική είναι σχετικά η διάταξη των ελληνικών νόµων, σύµφωνα µε την οποία ο άνδρας κάνει προς τη γυναίκα τρία είδη δώρων, τα θεώρετρα (εκείνα που δίδονται πριν το γάµο), τα υπόβολα (εκείνα που δίδονται µετά το γάµο) και τα γαµικά κέρδη (το ένα τέταρτο της περιουσίας του άνδρα που κληρονοµείται µετά θάνατον) 54. Αν και τα γαµικά κέρδη είχαν την ίδια ακριβώς σηµασία και στο βυζαντινό δίκαιο, το υπόβολο ταυτιζόταν µε την προγαµιαία 50 Σάθας, σελ Πρβλ. Προχ. 2.1, 2,4, Βασιλ , , Αρµ , Σάθας, σελ Πρβλ. Προχ. 2.9, Βασιλ , Αρµ Βλ. σχετικά το Χρυσόβουλον του αυτοκράτορα Αλέξιου Α Κοµνηνού και τις παρατηρήσεις σε Zhisman, Το ίκαιον του Γάµου, τ. Α, σελ. 265 κ.ε. 53 Σάθας, σελ Σάθας, σελ

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου τον πρώτο αιώνα της Φραγκοκρατίας (1192-1260)

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου τον πρώτο αιώνα της Φραγκοκρατίας (1192-1260) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου τον πρώτο αιώνα της Φραγκοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ O ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ O ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ. ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ض ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ O ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόµου Τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού ικαίου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόµου Τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού ικαίου ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόµου Τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού ικαίου Προς Τον Κύριο Υπουργό της ικαιοσύνης Κύριε Υπουργέ, Με την απόφασή σας µε αριθµ. ΟΙΚ/3602/29-7-2010 συγκροτήσατε Νοµοπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΚ Αστικός Κώδικας Α.Ν. Αναγκαστικός Νόµος.Ε.Π. ιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση Εδ. Εδάφιο Ε ΤΟ Ειδικό ελτίο Ταυτότητος Οµογενούς ΕΣ Ένωση Σοβιετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΦΤΗ KAI Ο ΙΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΦΤΗ KAI Ο ΙΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Επιβλέπων καθηγητής: Συµεών Μηναΐδης Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΦΤΗ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΣ TO KENTPO EPEYNΩN ΓIA ΘEMATA IΣOTHTAΣ (K.E.Θ.I.) Aθηνάς Kοτζάµπαση, Λέκτορας στο Nοµικό Tµήµα του Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

ΠPOΣ TO KENTPO EPEYNΩN ΓIA ΘEMATA IΣOTHTAΣ (K.E.Θ.I.) Aθηνάς Kοτζάµπαση, Λέκτορας στο Nοµικό Tµήµα του Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 1 ΠPOΣ TO KENTPO EPEYNΩN ΓIA ΘEMATA IΣOTHTAΣ (K.E.Θ.I.) Aθηνάς Kοτζάµπαση, Λέκτορας στο Nοµικό Tµήµα του Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Eπισκόπηση-Mελέτη µε θέµα : «OIKOΓENEIAKEΣ ENNOMEΣ ΣXEΣEIΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµική προστασία της ελεύθερης συµβίωσης.

Θεσµική προστασία της ελεύθερης συµβίωσης. Συνταγµατική κατοχύρωση του γάµου και Θεσµική προστασία της ελεύθερης συµβίωσης. Constitutional consolidation of marriage and Institutional protection of free union. της φοιτήτριας Γουµαλάτσου Σάρας. Α.Μ.1340200200103

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ

ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2001-2002 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ Ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας της «ιδιωτικής ζωής» εµφανίζεται ιδιαίτερα δυσχερής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ιδιωτική ζωή, εξεταζόµενη υπό ευρεία έννοια, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ AFIXIS

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ AFIXIS ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 AFIXIS Σειρά: ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τίτλος: ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 2015 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Συγγραφείς: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΗ

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΗ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Επιβλέπων Καθηγητής: Χρήστος ετσαρίδης ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ]

[ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] [ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ / ΥΠΑΙΘ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 [ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ / ΥΠΑΙΘ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 [ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ / ΥΠΑΙΘ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 [ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ / ΥΠΑΙΘ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή : Ν.Ο.Π.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Προπτυχιακή εργασία µε θέµα :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή : Ν.Ο.Π.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Προπτυχιακή εργασία µε θέµα : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή : Ν.Ο.Π.Ε. Τµήµα : Νοµικής ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Προπτυχιακή εργασία µε θέµα : Ο όρκος ιδάσκων Καθηγητής : Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος Πολύβιος Παραράς Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι: ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Α.Τ.Ε.Ι: ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Α.Τ.Ε.Ι: ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΥΠΑΝΤΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Πρώτος Εξεταστικός Κύκλος

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Πρώτος Εξεταστικός Κύκλος ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Στρασβούργο, 27 Σεπτεµβρίου 2006 ECRML (2006) 3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Πρώτος Εξεταστικός Κύκλος Α. Έκθεση της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή. I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος

Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή. I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΑΡΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ. : 134019990978 Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος II. Ορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Η ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ (Μια ανοικτή πληγή) Του Ανδρέα Κατσίφα Επιτίμου Αεροπαγίτη

ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ (Μια ανοικτή πληγή) Του Ανδρέα Κατσίφα Επιτίμου Αεροπαγίτη ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ (Μια ανοικτή πληγή) Του Ανδρέα Κατσίφα Επιτίμου Αεροπαγίτη Μέσα στα παράδοξα και σαφώς απαράδεκτα που συμβαίνουν στη σύγχρονη Ελλάδα είναι και αυτό της ύπαρξης και συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ NOMIKHΣ

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ NOMIKHΣ EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ NOMIKHΣ ΜΑΘΗΜΑ :ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ :ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ (αρθρ.77 παρ.2 ΣχΕυρΣ) ΟΝΟΜΑ :ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΜΑΡΙΝΑ-ΣΟΦΙΑ Α.Μ. :1340200000916 ΤΗΛ. :6944109260

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΑΜΗΛΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΑΜΗΛΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΒΟΡΙΑΝΑΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΑΜΗΛΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ Η ΚΩΣ ΣΤΟ 18ο ΚΑΙ 19ο ΑΙΩΝΑ 77 προβληματική και το ιστοριογραφικό πλαίσιο Η φύση των διαθέσιμοι πηγών προεξοφλεί, κατ'

Διαβάστε περισσότερα

: ERA. : Innsbruck. : Workshop on cross-border divorce and maintenance: jurisdiction and application law

: ERA. : Innsbruck. : Workshop on cross-border divorce and maintenance: jurisdiction and application law Φορέας Υλοποίησης : ERA Τόπος ιεξαγωγής : Innsbruck Ηµεροµηνία : 13-15/3/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : Workshop on cross-border divorce and maintenance: jurisdiction and application law Συµµετοχή : Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΣΑΣΙΑΣ: ΚΟΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α. Μ.: 1340200400188

Διαβάστε περισσότερα

<<Η ΝΑΥΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΥΤΗΣ>> ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

<<Η ΝΑΥΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΥΤΗΣ>> ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης» - 1 - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο της προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας» (άρθρα 5 παρ. 4, 3 Συντ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΤΣΟΣ

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: Η ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΤΣΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ:ΑΝΔΡΕΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 11319

Διαβάστε περισσότερα