2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της."

Transcript

1 1. Ποιοί είναι οι βασικοί τύποι συνιστωσών/εντολών ενός αλγορίθμου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υπάρχουν οι: Δομές ακολουθίας (σειριακές εντολές, αναθέσεις τιμών) Επιλογής με βάση κριτήρια Διαδικασίες επανάληψης Ενέργειες πολλαπλών επιλογών Συνδυασμοί εμφωλευμένων περιπτώσεων. 2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται πρακτικά για την αντιμετώπιση απλών προβλημάτων, όπου είναι δεδομένη η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών. Πιο απλά μπορούμε να πούμε ότι η δομή ακολουθίας αποτελείται από μια σειρά εντολών που εκτελούνται ακριβώς μια φορά, σύμφωνα με τη σειρά που έχουν γραφεί. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση απλών προβλημάτων και είναι η απλούστερη αλγοριθμική δομή. ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ Εντολή 1 Εντολή 1 Εντολή 2 Εντολή 2... Εντολή ν Εντολή ν 83

2 3. Ποια είναι η δομή ενός αλγορίθμου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ένας αλγόριθμος διατυπωμένος σε ψευδογλώσσα αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος συνοδευόμενη με το όνομα του αλγορίθμου και τελειώνει με τη λέξη Τέλος συνοδευόμενη επίσης με το όνομα του αλγορίθμου. Ανάμεσα βρίσκονται οι εντολές που θα εκτελεστούν. Αλγόριθμος Όνομα αλγορίθμου Εντολές Τέλος Όνομα αλγορίθμου Παράδειγμα: Να γίνει αλγόριθμος που να διαβάζει τρεις ακεραίους αριθμούς, να υπολογίζει και εμφανίζει το μέσο όρο τους. Αλγόριθμος Μέσος_όρος Εμφάνισε Δώσε τους τρεις ακέραιους Διάβασε α, β, γ S α + β + γ ΜΟ S / 3ΜΟδ Εμφάνισε Ο μέσος όρος είναι:, ΜΟ Τέλος Μέσος_όρος 4. Τι είναι τα σχόλια; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τα σχόλια είναι επεξηγηματικές φράσεις που μπορούν να προστεθούν σε οποιοδήποτε σημείο του αλγορίθμου ή του προγράμματος. Πριν από κάθε σχόλιο πρέπει να βάλουμε το σύμβολο (!) προκειμένου να διαχωρίζεται (το σχόλιο) από τις εντολές του αλγορίθμου. Τα σχόλια δεν είναι εκτελέσιμες εντολές. Παράδειγμα: Αλγόριθμος Βότσης! εισάγονται οι τιμές δύο αριθμών Διάβασε α, β ΜΟ α + β! προσθέτουμε τους αριθμούςοδ Τέλος Βότσης 84

3 5. Ποια είναι η δομή του προγράμματος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η πρώτη εντολή κάθε προγράμματος είναι υποχρεωτικά η επικεφαλίδα του προγράμματος, η οποία είναι η λέξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ακολουθούμενη από το όνομα του προγράμματος. Στη συνέχεια ακολουθεί το τμήμα δήλωσης των σταθερών του προγράμματος, αν βέβαια το πρόγραμμα μας χρησιμοποιεί σταθερές. Αμέσως μετά είναι το τμήμα δήλωσης μεταβλητών, όπου δηλώνονται υποχρεωτικά τα ονόματα όλων των μεταβλητών καθώς και ο τύπος τους. Ακολουθεί το κύριο μέρος του προγράμματος, που περιλαμβάνει όλες τις εκτελέσιμες εντολές. Οι εντολές αυτές περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ανάμεσα στις λέξεις ΑΡΧΗ και ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τέλος αν το πρόγραμμα χρησιμοποιεί διαδικασίες αυτές γράφονται μετά το ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ) ΤΜΗΜΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όνομα προγράμματος ΣΤΑΘΕΡΕΣ Ονομα1 = Τιμή1 Ονομα2 = Τιμή2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Τύπος1: Μεταβλητή1, Μεταβλητή2, Τύπος2: Μεταβλητή1, Μεταβλητή2,.. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΑΡΧΗ Εντολές ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 85

4 Κάθε εντολή γράφεται σε ξεχωριστή γραμμή. Αν μία εντολή πρέπει να συνεχιστεί και στην επόμενη γραμμή, τότε ο πρώτος χαρακτήρας αυτής της γραμμής πρέπει να είναι ο χαρακτήρας &. Αν ο πρώτος χαρακτήρας είναι το θαυμαστικό (!), σημαίνει ότι αυτή η γραμμή περιέχει σχόλια και όχι εκτελέσιμες εντολές. Παράδειγμα: Να γίνει πρόγραμμα που να διαβάζει τρεις ακεραίους αριθμούς, να υπολογίζει και εμφανίζει το μέσο όρο τους. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μέσος_όρος ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β, γ, S ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΜΟ ΑΡΧΗ ΓΡΑΨΕ Δώσε τους τρεις ακέραιους ΔΙΑΒΑΣΕ α, β, γ S α + β + γ ΜΟ S / 3ΜΟδ ΓΡΑΨΕ Ο μέσος όρος είναι:, ΜΟ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μέσος_όρος 86

5 1. Να σημειώσετε το Σωστό ( ) ή το Λάθος ( ) στους παρακάτω ισχυρισμούς: 1. Ένας από τους βασικούς τύπους συνιστωσών/εντολών ενός αλγορίθμου είναι ο συνδυασμός εμφωλευμένων περιπτώσεων. 2. Η ακολουθιακή δομή εντολών χρησιμοποιείται για την επίλυση απλών προβλημάτων με δεδομένη τη σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών. 3. Η δομή της ακολουθίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων. 4. Η σειρά εκτέλεσης των εντολών στη δομή ακολουθίας είναι προκαθορισμένη. 5. Στη δομή ακολουθίας εκτελούνται όλες οι εντολές. 6. Στη δομή ακολουθίας μια εντολή μπορεί να εκτελεστεί πολλές φορές. 7. Η δομή ακολουθίας είναι κατάλληλη για κάθε πρόβλημα. 8. Όταν πρέπει να εκτελεστούν κάποιες εντολές υπό χρησιμοποιείται η δομή ακολουθίας. 9. Τα σχόλια τοποθετούνται πάντα στην αρχή του προγράμματος. 10. Τα σχόλια διευκολύνουν την κατανόηση ενός αλγορίθμου. κάποια συνθήκη 11. Σε οποιοδήποτε σημείο ενός προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ μπορούν να τοποθετηθούν σχόλια. 87

6 2. Να σημειώσετε το Σωστό ( ) ή το Λάθος ( ) στους παρακάτω ισχυρισμούς: 1. Η δομή ενός προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ είναι αυστηρά καθορισμένη. 2. Το τμήμα δηλώσεων ενός προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ πρέπει απαραιτήτως να προηγείται του τμήματος εντολών. 3. Σε ένα πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώνουμε τον τύπο των μεταβλητών που χρησιμοποιούμε. 4. Αν ο πρώτος χαρακτήρας περιέχει & σημαίνει ότι αυτή η γραμμή περιέχει σχόλια. 5. Οι δηλώσεις των σταθερών προηγούνται πάντοτε των δηλώσεων των μεταβλητών. 6. Αν οι μεταβλητές A, B είναι αριθμητικές και έχουν κάποια τιμή, τότε οι παρακάτω εντολές ανταλλάσσουν τις τιμές τους. Α Α + Β Β Α - Β Α Α Β 88

7 Κατηγορία 1 η Απλά προβλήματα στην δομή ακολουθίας Τρόπος αντιμετώπισης: Κατασκευή αλγορίθμων με ψευδογλώσσα. 1. Ένας αλγόριθμος αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος συνοδευόμενη με το όνομα του αλγορίθμου και τελειώνει με τη λέξη Τέλος συνοδευόμενη επίσης με το όνομα του αλγορίθμου. Ανάμεσα βρίσκονται οι εντολές που θα εκτελεστούν. 2. Για την είσοδο των δεδομένων σε ένα αλγόριθμο χρησιμοποιούμε την εντολή Διάβασε ή τη δήλωση Δεδομένα. 3. Σε ένα αλγόριθμο χρησιμοποιούμε τη δήλωση Δεδομένα μόνο όταν στην εκφώνηση της άσκησης υπάρχουν φράσεις της μορφής οι τιμές δίνονται..., με δεδομένο..., δέχεται ως είσοδο... ή όταν δεν αναφέρει τίποτα για την εισαγωγή των δεδομένων. 4. Σε ένα αλγόριθμο χρησιμοποιούμε την εντολή Διάβασε όταν στην εκφώνηση της άσκησης υπάρχουν φράσεις της μορφής διαβάζει..., εισάγει..., καταχωρεί Το κόστος κάθε τετραδίου δύο θεμάτων είναι 3.50 και κάθε τετραδίου τριών θεμάτων είναι Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το πλήθος των τετραδίων που θέλουμε να αγοράσουμε από κάθε κατηγορία και να εμφανίζει το κόστος αγοράς τους. Λ ΥΣΗ 89

8 Αλγόριθμος Τετράδια Εμφάνισε Δώσε αριθμό τετραδίων από κάθε κατηγορία " Διάβασε Δυο_θεμ, Τρια_θεμ κόστος Δυο_θεμ * Τρια_θεμ* 4.70 Εμφάνισε Το κόστος αγοράς είναι:", κόστος Τέλος Τετράδια Τρόπος αντιμετώπισης: Κατασκευή αλγορίθμων με ψευδογλώσσα. 5. Σε ένα αλγόριθμο χρησιμοποιούμε για την έξοδο τις εντολές Εμφάνισε, Εκτύπωσε, Γράψε και τη δήλωση Αποτελέσματα. 6. Σε ένα αλγόριθμο χρησιμοποιούμε τη δήλωση Αποτελέσματα μόνο όταν η εκφώνηση της άσκησης αναφέρει υπολογίζει... (χωρίς να προθέτει το εμφανίζει ή εκτυπώνει) ή όταν δεν αναφέρει τίποτα για την έξοδο των αποτελεσμάτων. 7. Σε ένα αλγόριθμο χρησιμοποιούμε τις εντολές Εμφάνισε, Εκτύπωσε, Γράψε όταν στην εκφώνηση της άσκησης υπάρχουν φράσεις της μορφής εμφανίζει..., εκτυπώνει Η δήλωση Δεδομένα γράφεται στη δεύτερη γραμμή του αλγορίθμου ενώ η δήλωση Αποτελέσματα γράφεται στην προτελευταία γραμμή του αλγορίθμου. Οι εντολές Διάβασε, Εμφάνισε, Εκτύπωσε, Γράψε δεν έχουν κανένα περιορισμό. 3.2 Να αναπτύξετε αλγόριθμο που με δεδομένα τα σ, γ, υ να υπολογίζει το χρόνο τ που θέλει ένα κινητό να διανύσει μια απόσταση σ. Ο τύπος που μας δίνει το χρόνο είναι 2σ = υ - γ 2 τ 2. Όπου υ η αρχική ταχύτητα και γ η επιτάχυνση του κινητού. Λ ΥΣΗ Αλγόριθμος Χρόνος Δεδομένα // σ, υ, γ // τ Τ_Ρ ( ( υ - 2*σ ) / γ ^ 2 ) Αποτελέσματα // τ // Τέλος Χρόνος 90

9 Τρόπος αντιμετώπισης: Κατασκευή αλγορίθμων με ψευδογλώσσα. 9. Πριν από κάθε εντολή Διάβασε καλό είναι (όχι υποχρεωτικό εκτός και αν το αναφέρει ρητά η εκφώνηση του προβλήματος), να τοποθετούμε ένα μήνυμα που θα διευκρινίζει την εντολή Διάβασε. 10. Άμα θέλουμε να δώσουμε διευκρινίσεις τότε χρησιμοποιούμε τα σχόλια. Η χρήση των σχολίων δεν είναι υποχρεωτική (εκτός και αν το αναφέρει ρητά η εκφώνηση του προβλήματος). 3.3 Μια εταιρεία αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την εκπαίδευση του προσωπικού της στην πληροφορική και για το σκοπό αυτό θα συνεργαστεί με ιδιωτικό κέντρο. Το κόστος εκπαίδευσης είναι 25 ανά εκπαιδευόμενο. Ωστόσο, το Υπουργείο Εργασίας χρηματοδοτεί μέσω Ευρωπαϊκού προγράμματος την εκπαίδευση σε ποσοστό 40%. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που να διαβάζει το πλήθος των ατόμων που θα εκπαιδευτούν και να εκτυπώνει τα χρήματα που θα ξοδέψει η εταιρεία για την εκπαίδευση του προσωπικού και το αντίστοιχο μερίδιο του Υπουργείου Εργασίας. Λ ΥΣΗ Αλγόριθμος Εκπαίδευση Εκτύπωσε "Δώσε αριθμό ατόμων που θα εκπαιδευθούν" Διάβασε άτομα συνολικό_κόστος άτομα * 25! Υπολογίζουμε τα χρήματα που κοστίζει η εκπαίδευση μερίδιο_υπουργείου συνολικό_κόστος * 40/100 μερίδιο_εταιρείας συνολικό_κόστος - μερίδιο_υπουργείου Εκτύπωσε " Το μερίδιο για την εταιρεία είναι ", μερίδιο_εταιρείας Εκτύπωσε " Το μερίδιο για το υπουργείο είναι", μερίδιο_υπουργείου Τέλος Εκπαίδευση 3.4 Η διοίκηση ενός εργοστασίου αποφάσισε να δώσει σε όλους τους εργαζομένους αύξηση 11% ως επίδομα εξομάλυνσης μισθού. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τις μηνιαίες αποδοχές ενός εργαζομένου και θα εκτυπώνει το ποσό του επιδόματος εξομάλυνσης καθώς και τον τελικό μισθό του εργαζομένου. Λ ΥΣΗ Αλγόριθμος Εργοστάσιο Εμφάνισε Δώσε μισθό 91

10 Διάβασε μισθός επίδομα μισθός * 11 / 100 Εκτύπωσε Το επίδομα εξομάλυνσης, επίδομα τελικός_μισθός μισθός + επίδομα Εκτύπωσε Ο τελικός μισθός του εργαζομένου είναι, τελικός_μισθός Τέλος Εργοστάσιο 3.5 Από την εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΜ σας ζητείται να αναπτύξετε τον αλγόριθμο για το μηχάνημα αυτόματης πώλησης εισιτηρίων. Ο αλγόριθμος δέχεται τον αριθμό των εισιτηρίων (των οποίων το κόστος είναι 0.50 ) και το ποσό πληρωμής και εκτυπώνει τα ρέστα. Για τα ρέστα δίνονται μόνο κέρματα 50 λεπτών. Σημείωση: τα ρέστα είναι πολλαπλάσια του 0.5. ΛΥΣΗ Αλγόριθμος μισθοδοσία Δεδομένα // εισιτήρια, ποσό_πληρωμής // κόστος εισιτήρια * 0.50 Εκτύπωσε Το κόστος των εισητηρίων είναι, κόστος ρέστα ποσό_πληρωμής - κόστος κέρματα ρέστα / 0.50 Εκτύπωσε Τα ρέστα είναι, κέρματα, κέρματα των 50 λεπτών Τέλος μισθοδοσία 3.6 Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος να διαβάζει δύο μεταβλητές τύπου χαρακτήρα να αντιμεταθέτει τις τιμές τους και να εμφανίζει τις νέες τιμές. ΛΥΣΗ Αλγόριθμος Αντιμετάθεση Εμφάνισε Δώσε δύο αλφαριθμητικές τιμές Διάβασε α1, α2 temp α1 α1 α2 α2 temp Εμφάνισε Η νέα τιμή της πρώτης μεταβλητής είναι, α1 Εμφάνισε Η νέα τιμή της δεύτερης μεταβλητής είναι, α2 Τέλος Αντιμετάθεση 92

11 Τρόπος αντιμετώπισης: Κατασκευή αλγορίθμων με ψευδογλώσσα. 11. Όταν μας ζητούν να βρούμε το ποσοστό ενός μεγέθους παίρνουμε τον τύπο μερικό ποσοστ ό =. ολικ ό Παράδειγμα: Θέλουμε να βρούμε το ποσοστό των μαύρων αγελάδων στην Ελλάδα. Τότε έχουμε αριθμό ς μαύρων αγελάδων ποσοστ ό μαύρων αγελάδων = αριθμ ό ς όλων των αγελάδων 3.7 Να γίνει αλγόριθμος που να διαβάζει πόσα μηχανάκια, πόσα Ι.Χ. και πόσα φορτηγά πέρασαν από τα διόδια και εμφανίζει το ποσοστό των οχημάτων της κάθε κατηγορίας. ΥΣ Λ Η Αλγόριθμος Διόδια Εμφάνισε Πόσα μηχανάκια, Ι.Χ και φορτηγά πέρασαν; Διάβασε Μηχανάκια, ΙΧ, Φορτηγά Σύνολο Μηχανάκια + ΙΧ + Φορτηγά Μηχανάκια_Ποσοστό (Μηχανάκια / Σύνολο) *100 ΙΧ_Ποσοστό (ΙΧ / Σύνολο) *100 Φορτηγά_Ποσοστό (Φορτηγά / Σύνολο) *100 Εμφάνισε Μηχανάκια:, Μηχανάκια_Ποσοστό, % Εμφάνισε ΙΧ:, ΙΧ_Ποσοστό, % Εμφάνισε Φορτηγά:, Φορτηγά _Ποσοστό, % Τέλος Διόδια Τρόπος αντιμετώπισης: Κατασκευή προγραμμάτων με ΓΛΩΣΣΑ. 1. Η πρώτη εντολή κάθε προγράμματος είναι υποχρεωτικά η επικεφαλίδα του προγράμματος, η οποία είναι η λέξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ακολουθούμενη από το όνομα του προγράμματος. 93

12 2. Στη συνέχεια ακολουθεί το τμήμα δήλωσης των σταθερών. Αμέσως μετά είναι το τμήμα δήλωσης μεταβλητών. 3. Ακολουθεί το κύριο μέρος του προγράμματος, που περιλαμβάνει όλες τις εκτελέσιμες εντολές. Οι εντολές αυτές περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ανάμεσα στις λέξεις ΑΡΧΗ και ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 3.8 Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει την περίμετρο ενός κύκλου και να εμφανίζεται το μήνυμα. Η περίμετρος του κύκλου είναι και μετά να ακολουθεί η αριθμητική τιμή. ΥΣΗ Λ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ Περίμετρος_κύκλου! Η περίμετρος του κύκλου δίνεται από τον τύπο Π = 2πρ ΣΤΑΘΕΡ ΕΣ π = ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Περ, ρ ΑΡΧΗ ΓΡΑΨΕ Δώσε ακτίνα κύκλου ΔΙΑΒΑΣΕ ρ Περ 2*π*ρ ΓΡΑΨΕ Η περίμετρος του κύκλου είναι, Περ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Περίμετρος_κύκλου 3.9 Ένα μηνιαίο περιοδικό πληροφορικής κοστίζει Ωστόσο, αν κάποιος επιθυμεί να γίνει συνδρομητής για 1 χρόνο τότε θα έχει έκπτωση 20%. Να αναπτύξετε πρόγραμμα που να διαβάζει το όνομα του περιοδικού, θα εκτυπώνει το κόστος για την αγορά 12 μεμονωμένων τευχών και το αντίστοιχο κόστος για συνδρομή μαζί με το όνομα του περιοδικού. ΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ38 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: κανονικό_κόστος, κόστος_συνδρομής ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: όνομα ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ όνομα κανονικό_κόστος 12 *

13 ΓΡΑΨΕ Το κόστος για αγορά 12 τευχών, κανονικό_κόστος κόστος_συνδρομής κανονικό_κόστος - κανονικό_κόστος * 0.20 ΓΡΑΨΕ Το κόστος για συνδρομή, κόστος_συνδρομής, όνομα ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κ38 Διαφορές ψευδογλώσσας - ΓΛΩΣΣΑΣ ΨΕΥΔΟΓΛΩΣΣΑ αρχίζει με: Αλγόριθμος όνομα αλγορίθμου τελειώνει με: Τέλος όνομα αλγορίθμου ΓΛΩΣΣΑ αρχίζει με: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ όνομα προγράμματος τελειώνει με: ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι εντολές γράφονται με κεφαλαία ή πεζά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως τελεστές και αυτούς που χρησιμοποιούμε στα μαθηματικά. Τις τιμές των μεταβλητών τύπου χαρακτήρα και τα μηνύματα τα βάζω σε διπλά εισαγωγικά. Οι εντολές γράφονται με κεφαλαία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως τελεστές μόνο αυτούς που αναφέρθηκαν στις αντίστοιχες ερωτήσεις θεωρίας. Τις τιμές των μεταβλητών τύπου χαρακτήρα και τα μηνύματα τα βάζω σε μονά εισαγωγικά. Δεν έχουμε τμήμα δηλώσεων και το κύριο μέρος δεν ξεκινάει με την λέξη ΑΡΧΗ. Έχουμε τμήμα δηλώσεων και το κύριο μέρος ξεκινάει με την λέξη ΑΡΧΗ. Ως εντολές εξόδου χρησιμοποιούμε τις Γράψε, Εμφάνισε, Εκτύπωσε και την δήλωση Αποτελέσματα. Ως εντολές εξόδου χρησιμοποιούμε μόνο την ΓΡΑΨΕ. Ως εντολές εισόδου χρησιμοποιούμε Ως εντολές εισόδου χρησιμοποιούμε μόνο την την Διάβασε και την δήλωση ΔΙΑΒΑΣΕ. Δεδομένα. 95

14 Ως υποδιαστολή χρησιμοποιούμε το κόμμα ή την τελεία. Ως υποδιαστολή χρησιμοποιούμε μόνο την τελεία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συναρ- τήσεις αλλά όχι τα μαθηματικά σύμβολά τους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συναρτήσεις αλλά και τα μαθηματικά σύμβολά τους (σύμβολο ρίζας) Να γίνει πρόγραμμα που να διαβάζει πόσα τρίποντα, δίποντα και βολές έβαλε ένας παίκτης και να υπολογίζει πόσους πόντους σημείωσε συνολικά. Διαβάζει επίσης τις προσπάθειες για τρίποντα, δίποντα και βολές και εμφανίζει τα αντίστοιχα ποσοστά επιτυχίας. ΥΣΗ Λ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Basket1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Πόντοι ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Π3, Π2, Π1! Αριθμός τρίποντων, δίποντων, βολών ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΠΠ3, ΠΠ2, ΠΠ1! Προσπάθειες ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΠΠΠ3, ΠΠΠ2, ΠΠΠ1! Ποσοστό Προσπαθειών ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Σύνολο_Προσπαθειών_Παίχτη, Συνολικό_Ποσοστό_Ευστοχίας_Παίχτη ΑΡΧΗ ΓΡΑΨΕ Δώσε πόσα τρίποντα, δίποντα, βολές πέτυχε ΔΙΑΒΑΣΕ Π3, Π2, Π1 ΓΡΑΨΕ Δώσε τις αντίστοιχες προσπάθειες που έκανε ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΠ3, ΠΠ2, ΠΠ1 Πόντοι 3* Π3 + 2* Π2 + Π1 ΓΡΑΨΕ Συνολικά σημείωσε, Πόντοι, πόντους ΠΠΠ3 (Π3 / ΠΠ3) * 100 ΠΠΠ2 (Π2 / ΠΠ2) * 100 ΠΠΠ1 (Π1 / ΠΠ1) * 100 ΓΡΑΨΕ Επιτυχία στα τρίποντα:, ΠΠΠ3, % ΓΡΑΨΕ Επιτυχία στα δίποντα:, ΠΠΠ2, % ΓΡΑΨΕ Επιτυχία στις βολές:, ΠΠΠ1, % ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Basket1 96

15 Κατηγορία 2 η Προβλήμ ατα με χρήση των div, mod Τρόπος αντιμετώπισης: 1. Σε προβλήματα που μας ενδιαφέρει το ακέραιο μέρος της διαίρεσης και το υπόλοιπο αυτής κάνω χρήση των div, mod. Τέτοιου είδους πρόβλημα είναι η διαίρεση μιας ποσότητας. Για παράδειγμα έχουμε ένα σύνολο δευτερολέπτων που θέλουμε να το διαιρέσουμε σε ώρες, λεπτά και εναπομείναντα δευτερόλεπτα. 2. Οι πράξεις div, mod μπορούν να γίνουν μόνο με ακεραίους αριθμούς. Αν οι αριθμοί δεν είναι ακέραιοι οι συγκεκριμένες πράξεις δεν ορίζονται Να γίνει αλγόριθμος που να διαβάζει ένα σύνολο ημερών και να εμφανίζει σε πόσα χρόνια, μήνες, εβδομάδες και ημέρες αντιστοιχούν. Θεωρούμε ότι ο χρόνος έχει 360 ημέρες και ο μήνας έχει 30 ημέρες. ΛΥΣΗ Αλγόριθμος Κ38 Διάβασε συνολικές_ημέρες! Υπολογισμός χρόνων χρόνια συνολικές_ημέρες div 360 υπόλοιπο συνολικές_ημέρες mod 360! Υπολογισμός μηνών μήνες υπόλοιπο div 30 υπόλοιπο υπόλοιπο mod 30! Υπολογισμός εβδομάδων εβδ υπόλοιπο div 7 υπόλοιπο υπόλοιπο mod 7! Υπολογισμός ημερών ημέρες υπόλοιπο Εμφάνισε χρόνια, μήνες, εβδ, ημέρες Τέλος Κ38 97

16 Τρόπος αντιμετώπισης: 3. Επίσης ίδιας φύσεως πρόβλημα είναι η εύρεση των ψηφίων ενός ακεραίου αριθμού. Όταν μας ζητούν να υπολογίσουμε τα ψηφία ενός ακεραίου είναι σαν να μας ζητούν να διαιρέσουμε τον αριθμό σε μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες 3.12 Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος να διαβάζει έναν τετραψήφιο αριθμό να υπολογί ζει τα ψηφία του και να υπολογίζει και εμφανίζει τον ανάστροφό του. Π.χ να διαβάζει το 2437 και να εμφανίζει το ΛΥΣΗ Αλγόριθμος Ανάστροφος Διάβασε τετραψήφιος ψηφίο1 τετραψήφιος div 1000 υπόλοιπο τετραψήφιος mod 1000 ψηφίο2 υπόλοιπο div 100 υπόλοιπο υπόλοιπο mod 100 ψηφίο3 υπόλοιπο div 10 υπόλοιπο υπόλοιπο mod 10 ψηφίο4 υπόλοιπο S ψηφίο4 * ψηφίο3 * ψηφίο2 * 10 + ψηφίο1 Εμφάνισε S Τέλος Ανάστροφος Παρατήρηση: Για να βρούμε τα ψηφία ενός αριθμού μπορούμε και με τον εξής τρόπο: Διάβασε τετραψήφιος ψηφίο4 τετραψήφιος mod 10 υπόλοιπο τετραψήφιος div 10 ψηφίο3 υπόλοιπο mod 10 υπόλοιπο υπόλοιπο div 10 ψηφίο 2 υπόλοιπο mod 10 υπόλοιπο υπόλοιπο div 10 ψηφίο 4 υπόλοιπο 98

17 Τρόπος αντιμετώπισης: 4. Όταν θέλουμε να βρούμε το τελευταίο ψηφίο ενός ακεραίου αριθμού x τότε μπορούμε να το επιτύχουμε με την εντολή τελ_ψηφίο x mod 10 ομοίως αν θέλουμε να βρούμε τα δύο τελευταία ψηφία μαζί χρησιμοποιούμε την εντολή δύο_τελ_ψηφία x mod 100. Παραδείγματα: 3987 mod 10 = 7, 3987 mod 10 = Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο θα διαβάζει έναν οποιονδήποτε θετικό αριθμό και θα εμφανίζει το ψηφίο των μονάδων του. ΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ψηφίο_μονάδων ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Μ, Υ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Χ ΑΡΧΗ ΓΡΑΨΕ Δώσε αριθμό : ΔΙΑΒΑΣΕ Χ Υ Α_Μ (Χ ) Μ Υ mod 10 ΓΡΑΨΕ Το ψηφίο των μονάδων είναι :, Μ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ψηφίο_μονάδων 3.14 Ένα Video Club προσφέρει στους πελάτες του δύο τρόπους ενοικίασης κασετών και DVD: 1 ος τρόπος: Τιμή ενοικίασης κασέτας 2 ευρώ και DVD 2,5 ευρώ. 2 ος τρόπος: Τιμή ενοικίασης κασέτας 2,5 ευρώ και DVD 3 ευρώ. Επιπλέον, για κάθε 3 κασέτες ή 3 DVD παρέχεται δωρεάν η ενοικίαση της 4 ης κασέτας ή του 4 ου DVD. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο: α) θα δέχεται το πλήθος των κασετών και των DVD που ενοικιάζει ένας πελάτης β) θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το κόστος ενοικίασης και με τους δύο τρόπους. ΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Videoclub ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Κ, D ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Ρ1, Ρ2 99

18 ΑΡΧ Η ΓΡΑΨΕ Δώσε το πλήθος των κασετών, DVD: ΔΙΑΒΑΣΕ Κ, D Ρ1 Κ * 2 + D * 2.5 Ρ2 Κ * (Κ DIV 4) * D * 3 - (D DIV 4) * 3 ΓΡΑΨΕ Το κόστος με τον 1 ο τρόπο ενοικίασης είναι :, Ρ1, ευρώ ΓΡΑΨΕ Το κόστος με τον 2 ο τρόπο ενοικίασης είναι :, Ρ2, ευρώ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Videoclub Κατηγορία 3 η ιαγράμματα ροής Τρόπος αντιμετώπισης: 1. Κάθε διάγραμμα ροής ξεκινάει με την λέξη Αρχή μέσα σε μία έλλειψη και τελειώνει με την λέξη Τέλος πάλι μέσα σε έλλειψη. 2. Τις εντολές εξόδου εισόδου τις βάζουμε σε πλάγιο παραλληλόγραμμο ενώ τις εντολές εκχώρησης σε ορθογώνιο Να κατασκευάσετε το διάγραμμα ροής του παρακάτω αλγορίθμου: Αλγόριθμος Κ38 Διάβασε β, υ Εμβαδόν (β * υ) / 2 Εμφάνισε Εμβαδόν Τέλος Κ38 ΛΥΣΗ 100

19 3.16 Να γίνει διάγραμμα ροής που να διαβάζει την ακτίνα ενός κύκλου, να υπολογίζει και εμφανίζει το εμβαδόν και την περίμετρο του. ΛΥΣ Η 101

20

21 Απλά προβλήματα στην δομή ακολουθίας (αλγόριθμοι) 3.17 Για την πενθήμερη εκδρομή της Γ Λυκείου οι μαθητές οργάνωσαν δύο χοροεσπερίδες προκειμένου να μειώσουν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους. Να δοθεί αλγόριθμος ο οποίος να κάνει τα εξής: α) διαβάζει το συνολικό ποσό των χρημάτων που ζητάει το ταξιδιωτικό γραφείο, τα έσοδα των δύο χοροεσπερίδων καθώς και το πλήθος των μαθητών της Γ Λυκείου. β) εμφανίζει το μήνυμα Χρέωση κατά άτομο και στη συνέχεια υπολογίζει και εμφανίζει τα χρήματα που πρέπει να πληρώσει κάθε μαθητής Μία νέα εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας παρέχει τηλεφωνικές υπηρεσίες χωρίς πάγιο, αλλά υπολογίζοντας μόνο τον αριθμό των μονάδων του καταναλωτή. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει τον αριθμό των μονάδων του καταναλωτή και το τελικό ποσό πληρωμής. Ο αλγόριθμος θα υπολογίζει και θα εμφανίζει την τιμή μονάδας Η τιμή ενός μονού CD είναι 12 και η τιμή ενός διπλού CD είναι 21. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει τον αριθμό των μονών και των διπλών CD που κατέχει κάποιος και θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το συνολικό ποσό που έχει ξοδέψει για την αγορά των CD του Στο σταθμό των διοδίων στην εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου τα λεωφορεία πληρώνουν 3 και τα αυτοκίνητα 1,5. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει τον αριθμό των λεωφορείων και τον αριθμό των αυτοκινήτων που πέρασαν από τα διόδια και θα υπολογίζει και θα τυπώνει το ποσό είσπραξης των διοδίων Να γραφεί αλγόριθμος, ο οποίος θα διαβάζει τους βαθμούς των τριών τριμήνων, στα μαθηματικά, ενός μαθητή Γυμνασίου και θα υπολογίζει το μέσο όρο τους. Ο αλγόριθμος θα διαβάζει επίσης το όνομα και το επίθετο του μαθητή σε δυο ξεχωριστές μεταβλητές και θα εμφανίζει το εξής μήνυμα: Ο ΌΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ έχει μέσο όρο ΜΕΣΟΣ ΌΡΟΣ (π.χ. Ο Κώστας Κωστάκος έχει μέσο όρο 17). 103

22 3.22 Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει το βάρος δυο αντικειμένων και θα υπολογίζει το μέσο όρο τους. Το βάρος των αντικειμένων δίνεται σε τόνους, κιλά και γραμμάρια Ανά φάκελο το κόστος για την αποστολή απλής αλληλογραφίας εσωτερικού είναι 0.35, συστημένης αλληλογραφίας είναι 2.10 και επείγουσας αλληλογραφίας Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το πλήθος των φακέλων που θέλουμε να ταχυδρομήσουμε για κάθε έναν από τους παραπάνω τρόπους και να εκτυπώνει το ποσό που απαιτείται Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα μετατρέπει τις μοίρες σε ακτίνια. Ο τύπος που συνδέει τις μοίρες με τα ακτίνια είναι ο ακόλουθος.: ακτινια μοιρες =. π Μόλις έχετε ξεκινήσει για την πολυήμερη εκδρομή σας. Ρωτάτε τον οδηγό του λεωφορείου για το πόσο απέχει ο προορισμός σας (απόσταση) και ποια θα είναι η μέση ταχύτητα του λεωφορείου (ταχύτητα). Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει την απόσταση και την ταχύτητα και θα υπολογίζει το χρόνο που απαιτείται για να φτάσετε στον τελικό προορισμό σας. Δίνεται ο τύπος: Απόσταση = Ταχύτητα * Χρόνος Να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει την εξής μαθηματική παράσταση: x y x + y z Η κινητική ενέργεια ενός σώματος είναι αλγορίθμου. 1 2 E κιν = mv 2. Να υπολογίζεται με τη βοήθεια 3.28 Να γίνει αλγόριθμος που με δεδομένες τις τιμές των r, p να υπολογίζει και εμφανίζει το k. 2 Δίνεται 8r p= k Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τις κάθετες πλευρές ορθογωνίου τριγώνου και θα υπολογίζει το εμβαδόν του και την υποτείνουσα του τριγώνου Το έτος 2050 η εταιρεία υδρεύσεως χρεώνει κάθε μήνα το κάθε διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας σύμφωνα με τον τύπο * Χ όπου Χ είναι ο όροφος στον οποίο βρίσκεται το διαμέρισμα. Να δώσετε έναν αλγόριθμο ο οποίος να κάνει τα παρακάτω: α) διαβάζει τον όροφο και το πλήθος των διαμερισμάτων του ορόφου αυτού. β) υπολογίζει και εμφανίζει τη συνολική χρέωση του ορόφου ακολουθούμενη από τη φράση Μηνιαία χρέωση Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει μία ταχύτητα εκφρασμένη σε m/sec και θα την μετατρέπει και εκτυπώνει σε km / h. 104

23 3.32 Να υλοποιήσετε αλγόριθμο ο οποίος με δεδομένο μια απόσταση εκφρασμένη σε χιλιόμετρα θα τη μετατρέπει σε πόδια, μίλια και ναυτικά μίλια και θα την εμφανίζει. Οι σχέσεις που συνδέουν τις παρακάτω μονάδες μήκους φαίνονται στον παρακάτω: 1 Μίλι = 1,609 χιλιόμετρα 1 Πόδι = 30,48 εκατοστά 1 Ναυτικό μίλι = 6080 πόδια Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να υπολογίζει και εμφανίζει την τιμή της παράστασης α 23β + 29γ 2δ ε n αφού πρώτα έχει διαβάσει τις τιμές των α, β, γ, δ, ε, n Να γράψετε έναν αλγόριθμο που διαβάζει τη βάση και το ύψος ενός παραλληλογράμμου και υπολογίζει και εμφανίζει την περίμετρό του Για το μήνα Δεκέμβριο, κάθε ωρομίσθιος υπάλληλος της εταιρείας ΧΧΧ θα λάβει ένα πρόσθετο επίδομα 10%. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει τις ώρες που εργάστηκε ο υπάλληλος και την ωρομίσθια πληρωμή του και θα υπολογίζει και θα τυπώνει αρχικά τον κανονικό μισθό και στη συνέχεια το τελικό ποσό μετά την προσαύξηση του 10% Ένας πελάτης μιας τράπεζας καταθέτει κάποιο ποσό χρημάτων. Η τράπεζα δίνει επιτόκιο 3,7%. Στο τέλος κάθε χρόνου ο τόκος προστίθεται στο αρχικό κεφάλαιο και το νέο πλέον ποσό επανατοκίζεται με το ίδιο επιτόκιο. Να υλοποιήσετε αλγόριθμο ο οποίος θα δέχεται το αρχικό ποσό που κατατέθηκε, και θα υπολογίζει και εμφανίζει τα χρήματα που θα πάρει ο πελάτης μετά από 2 χρόνια Ένας μισθωτός έχει ακαθάριστες αποδοχές 22 Ευρώ για κάθε ημέρα εργασίας. Από αυτά, το 20% το κρατά η εφορία ως φόρο και το 10% το ΙΚΑ ως ασφαλιστικές εισφορές. Να γραφεί αλγόριθμος, ο οποίος να διαβάζει τις ημέρες εργασίας του μισθωτού και να υπολογίζει πόσο είναι το καθαρό ποσό που θα πάρει ο μισθωτός, πόσος είναι ο φόρος και πόσες οι ασφαλιστικές εισφορές του Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το όνομα ενός μαθητή της Γ' Λυκείου, τους βαθμούς του στα δυο τετράμηνα καθώς και τον γραπτό του βαθμό στις πανελλήνιες εξετάσεις και να υπολογίζει τον βαθμός πρόσβασης του μαθητή αυτού στο συγκεκριμένο μάθημα (Σημείωση: ο βαθμός πρόσβασης υπολογίζεται από την πράξη 70% * γραπτός βαθμός και 30% * προφορικός βαθμός, όπου ο προφορικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών στα δυο τετράμηνα) Κάθε εργαζόμενος μιας εταιρείας πληρώνεται με ημερομίσθιο 35, ενώ ο μισθός του υπόκειται σε κρατήσεις 12%. Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει το ονοματεπώνυμο ενός εργαζομένου της εταιρείας τις ημέρες που εργάστηκε τον περασμένο μήνα και να εκτυπώνει τις καθαρές αποδοχές του καθώς και το ποσό των κρατήσεων Την περίοδο των εκπτώσεων ένα κατάστημα δηλώνει ότι παρέχει 23% έκπτωση στο προϊόν του. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει την τιμή των τεμαχίων που αγόρασε ένας πελάτης καθώς και την τιμή του προϊόντος και θα εκτυπώνει το πληρωτέο ποσό μετά την έκπτωση. 105

24 3.41 Σύμφωνα με την νέα φορολογική νομοθεσία η φορολόγηση των μικρομεσαίων εταιρειών είναι 25% επί των ετήσιων μικτών κερδών. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει τα μικτά κέρδη μιας εταιρείας καθώς και τα έξοδα και να εκτυπώνει τα καθαρά κέρδη για την τρέχουσα χρονιά Ο Νίκος αγόρασε καινούριο φουσκωτό για τη θάλασσα. Του έκαναν μια ειδική προσφορά σύμφωνα με την οποία μπορεί να πληρώσει το ποσό με προκαταβολή 20% και ακόμη 36 μηνιαίες δόσεις στο εναπομείναν ποσό αλλά θα επιβαρυνθεί με αύξηση 15% στην αρχική τιμή. Το κόστος για την άδεια κατοχής φουσκωτού στο Υπουργείο Ναυτιλίας είναι 150. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που να διαβάζει την αρχική τιμή του φουσκωτού και θα εκτυπώνει το ποσό της προκαταβολής και το ποσό της δόσης καθώς και πόσα τελικά θα πληρώσει Ένας όμιλος τένις έχει δυο τρόπους χρέωσης για όποιον θέλει να ενοικιάσει κάποιο από τα γήπεδα του. Εάν είναι μέλος, δηλαδή έχει πληρώσει την ετήσια εγγραφή των 100 ευρώ, τότε για κάθε ώρα που χρησιμοποιεί το γήπεδο πληρώνει 5 ευρώ. Εάν δεν είναι μέλος, πληρώνει 10 ευρώ για κάθε ώρα ενοικίασης του γηπέδου. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να εμφανίζει πόσα χρήματα πληρώνει τελικά για x ώρες (να διαβάζει τις ώρες x) κάποιος που είναι μέλος και κάποιος που δεν είναι μέλος, αφού προστεθεί, για κάθε ώρα, χρέωση ΦΠΑ 12% στα μέλη και 18% σε αυτούς που δεν είναι μέλη Σε μια εταιρεία, οι αποδοχές κάθε μήνα ενός υπάλληλου καθορίζονται από το βασικό μισθό και το επίδομα. Ο βασικός μισθός ισούται με 500 ευρώ προσαυξημένος κατά 20 ευρώ επί τον αριθμό των ετών εργασίας του υπαλλήλου. Το επίδομα είναι για κάθε υπάλληλο 40 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5 ευρώ επί το 1/3 των ετών εργασίας του. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τον αριθμό των ετών εργασίας του υπαλλήλου και εμφανίζει το μισθό ενός υπαλλήλου για ένα μήνα, καθώς και το δώρο του Πάσχα το οποίο είναι το 50% του μηνιαίου μισθού Ένα αρχείο τύπου.doc καταλαμβάνει ένα συγκεκριμένο αριθμό kilobytes στο σκληρό δίσκο. Ωστόσο με τη βοήθεια ενός προγράμματος συμπίεσης δεδομένων το αρχείο συμπιέζεται κατά 22%. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει τον αριθμό kilobytes που καταλαμβάνει ένα αρχείο και στη συνέχεια θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει τον αριθμό των kilobytes του ίδιου αρχείου μετά τη συμπίεση Από ένα κεφάλαιο ευρώ ένα μέρος του κατατέθηκε προς 18% και το υπόλοιπο προς 15%. Να γράψετε αλγόριθμο που με δεδομένο το ποσό που κατατέθηκε προς 18% να υπολογίσετε και εμφανίσετε τον τόκο που απέδωσε συνολικά ολόκληρο το κεφάλαιο ύστερα από 1 χρόνο Σε έναν οίκο δημοπρασιών η τιμή ενός αντικειμένου προς πώληση είναι ο μέσος όρος των τιμών που του αποδίδουν τρεις ειδικοί επιστήμονες εκτιμητές αυξημένος κατά 5% λόγω φορολογίας. Να δοθεί αλγόριθμος ο οποίος να κάνει τα παρακάτω: α) διαβάζει τις τιμές των τριών εκτιμητών, εμφανίζοντας το μήνυμα Δώστε τις τιμές των τριών εκτιμητών. β) υπολογίζει την τιμή εκκίνησης του αντικειμένου και εμφανίζει το λεκτικό Η τελική τιμή είναι, ακολουθoύμενο από την τιμή εκκίνησης. 106

25 3.48 Ένας ψαράς αγόρασε δίχτυα και θέλει να προσθέσει βαρίδια. Γνωρίζει ότι το κάθε βαρίδι έχει μήκος 3 εκατοστά και ότι η απόσταση μεταξύ δύο βαριδιών πρέπει να είναι 40 εκατοστά. Να γραφεί αλγόριθμος που: α) Να εισάγει το μήκος των διχτυών σε μέτρα. β) Να υπολογίζει και να τυπώνει το μήκος των διχτυών σε εκατοστά. γ) Να υπολογίζει και να καταχωρεί στη μεταβλητή Χ τον αριθμό των βαριδιών που πρέπει να προμηθευτεί. δ) Να υπολογίσει και να τυπώνει τα χρήματα που πρέπει να διαθέσει για την αγορά των βαριδιών, αν γνωρίζουμε ότι τα βαρίδια κοστίζουν 10 το κιλό και ότι το κάθε βαρίδι ζυγίζει 300g Στα πλαίσια ενός σχολικού διαγωνισμού θα δοθούν σαν έπαθλα, ένα πλήθος αντιτύπων από ένα λογοτεχνικό βιβλίο και ένα πλήθος σχολικών τσαντών. Ένας καθηγητής του σχολείου πήγε να αγοράσει τα βιβλία και τις τσάντες. Να υπολογιστεί πόσο πρέπει να πληρώσει, αν είναι γνωστή η καθαρή τιμή κάθε βιβλίου και κάθε τσάντας καθώς και το πλήθος των βιβλίων και των τσαντών. Επιπλέον, να γίνει χρέωση ΦΠΑ 4% στα βιβλία και 18% στις τσάντες. Ο καθηγητής πήγε στο ταμείο να πληρώσει, εξήγησε στον ιδιοκτήτη του βιβλιοπωλείου το λόγο που αγόρασε τόσο πολλά βιβλία και τσάντες. Ο ιδιοκτήτης τότε, ως προσφορά στο σχολείο, έκανε έκπτωση 10% στο συνολικό ποσό που έπρεπε να πληρωθεί. Να γραφεί αλγόριθμος που θα εμφανίζει τι έπρεπε να πληρώσει το σχολείο, τι τελικά θα πληρώσει και ποιο είναι το ποσό της έκπτωσης Στο δήμο Πάρου τα σχολικά συγκροτήματα (δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο) στεγάζονται σε γειτονικά κτήρια, όπου το καθένα έχει το δικό του προαύλιο, αλλά υπάρχει ένα κυλικείο για την εξυπηρέτηση όλων. Το ενοίκιο που πληρώνει το κυλικείο σε κάθε σχολικό συγκρότημα εξαρτάται από το πλήθος των μαθητών του συγκροτήματος αυτού και είναι 21 ευρώ ανά μαθητή για ολόκληρη τη χρονιά, πληρώνεται όμως σε δύο ισόποσες δόσεις. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: α) θα διαβάζει το πλήθος των μαθητών κάθε σχολικού συγκροτήματος και στη συνέχεια: β) θα εκτυπώνει το ποσό που πρέπει να πληρώσει για ενοίκια συνολικά. γ) θα εκτυπώνει το ποσό που απαιτείται για κάθε δόση για το λύκειο και το γυμνάσιο. δ) Στατιστικά έχει υπολογιστεί ότι το 60% των μαθητών ψωνίζουν συστηματικά από το κυλικείο και δαπανούν 1.20 ευρώ ημερησίως. Ο αλγόριθμος θα πρέπει τελικά να εκτυπώνει το ποσό που απομένει στον ιδιοκτήτη του κυλικείου για τα λοιπά έξοδα (θα εκτυπώνεται αρνητικό ποσό σε περίπτωση ζημίας). Για τις ανάγκες της άσκησης να θεωρήσετε ότι το σχολικό έτος είναι η περίοδος Σεπτέμβριος Μάιος και κάθε μήνα από αυτούς περιέχει 20 σχολικές ημέρες Οι μαθητές ενός λυκείου θα πάνε πενθήμερη εκδρομή με λεωφορεία στην Κρήτη. Πληροφορήθηκαν λοιπόν πως στο πλοίο το απλό εισιτήριο είναι 170 για κάθε λεωφορείο (προσοχή: συμπεριλαμβάνεται και το εισιτήριο του οδηγού) και 25 για κάθε επιβάτη. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει το πλήθος των λεωφορείων και τον αριθμό ατόμων (μαθητές και οδηγοί) που συμμετέχουν στην εκδρομή και θα εμφανίζει το πληρωτέο ποσό. 107

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ακολουθίας. Πίνακας τιµών µεταβλητών Χ Α Β α 5 20 8 10 23 15 15 23 8 β 3 18 4 8 17 13 13 17 4 γ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ακολουθίας. Πίνακας τιµών µεταβλητών Χ Α Β α 5 20 8 10 23 15 15 23 8 β 3 18 4 8 17 13 13 17 4 γ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ακολουθίας Η δοµή Ακολουθίας είναι η πιο απλή δοµή του δοµηµένου προγραµµατισµού. Η κάθε εντολή ακολουθεί κάποια άλλη. Οι εντολές εκτελούνται ακριβώς µε τη σειρά όπως θα δοθούν στον αλγόριθµο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει έναν αριθμό και να τον εμφανίζει στην οθόνη

Άσκηση 1. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει έναν αριθμό και να τον εμφανίζει στην οθόνη Πακέτο Ασκήσεων 2 Δομή Ακολουθίας 1/12 ΑΠΛΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει έναν αριθμό και να τον εμφανίζει στην οθόνη Δώσε αριθμό 2 Ο αριθμός που έδωσες είναι 2 Άσκηση 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. 13>2 και 28>=34 12<=12 και (όχι 2 <5) 15<>14 ή (όχι 15 mod 2 =1)

ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. 13>2 και 28>=34 12<=12 και (όχι 2 <5) 15<>14 ή (όχι 15 mod 2 =1) ΑΕσΠΠ-Δομή Επιλογής 1 ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Να χαρακτηριστούν οι επόμενες συνθήκες ως αληθείς ή ψευδείς 13>2 και 28>=34 12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ Ερωτήσεις Σωστό / Λάθος 1. Η έννοια του αλγορίθμου συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με προβλήματα της Πληροφορικής (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003, 2007) 2. Ο αλγόριθμος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Να γράψετε αλγόριθμο α) σε διάγραμμα ροής, β) σε ψευδογλώσσα και γ) σε πρόγραμμα ΓΛΩΣΣΑ, ο οποίος θα διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Προγραμματισμού για το Μάθημα : Εφαρμογές Πληροφορικής. Π=3.14 Μεταβλητές Πραγματικές: X,A,B,Y Αρχή

Ασκήσεις Προγραμματισμού για το Μάθημα : Εφαρμογές Πληροφορικής. Π=3.14 Μεταβλητές Πραγματικές: X,A,B,Y Αρχή Ασκήσεις Προγραμματισμού για το Μάθημα : Εφαρμογές Πληροφορικής Τίτλος σχόλια εισαγωγή δεδομένων εντολές εκχώρησης & πράξεις δηλ. εκφράσεις εμφάνιση αποτελεσμάτων Δομή Προγράμματος Πρόγραμμα υπολογισμός_παράστασης!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 2.1 Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 1) Η τιμή του χ είναι,χ Ητιμή του χ είναι 5 Ηεντολή εμφανίζει ότι υπάρχει στα διπλά εισαγωγικά ως έχει.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Επιλογής Απαντήσεις Ασκήσεων

Δομή Επιλογής Απαντήσεις Ασκήσεων Δομή Επιλογής Απαντήσεις Ασκήσεων Άσκηση 1. Ποια θα είναι η τιμή της μεταβλητής x μετά την εκτέλεση καθενός από τα παρακάτω τμήματα προγραμμάτων (1 ο τμήμα) (2 ο τμήμα) X 5 X 7 AN X>5 TOTE AN X>5 TOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ, ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ, ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ, ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ.1 Τι ονομάζουμε αλγόριθμο και ποια κριτήρια πρέπει να πληροί;. Από ποιες σκοπιές εξετάζει η πληροφορική τους αλγορίθμους;.3 Με ποιους

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει έναν αριθμό και να τον εμφανίζει στην οθόνη

Άσκηση 1. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει έναν αριθμό και να τον εμφανίζει στην οθόνη Πακέτο Ασκήσεων 2 Δομή Ακολουθίας 1/12 ΑΠΛΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει έναν αριθμό και να τον εμφανίζει στην οθόνη Δώσε αριθμό 2 Ο αριθμός που έδωσες είναι 2 Εμφάνισε Δώσε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ακολουθιακή ομή

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ακολουθιακή ομή ΑΔ.1 Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει την ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, χρόνος) καθώς και την τρέχουσα ημερομηνία,και θα υπολογίζει την ηλικία του. Για να λύσουμε την άσκηση θα υπολογίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµος Ταµειακή_Μηχανή ιάβασε Τιµή Πληρωτέο_Ποσό Τιµή * Τιµή. ! Θα µπορούσε να είναι Πληρωτέο_Ποσό 1.19* Τιµή ιάβασε Χρήµατα_Πελάτη

Αλγόριθµος Ταµειακή_Μηχανή ιάβασε Τιµή Πληρωτέο_Ποσό Τιµή * Τιµή. ! Θα µπορούσε να είναι Πληρωτέο_Ποσό 1.19* Τιµή ιάβασε Χρήµατα_Πελάτη 2.40 Στην αλυσίδα καταστηµάτων MakroX οι τιµές των προϊόντων στις ετικέτες αναγράφονται χωρίς το ΦΠΑ. Να αναπτυχθεί ο αλγόριθµος της ταµειακής µηχανής που θα διαβάζει την τιµή πληρωµής (χωρίς ΦΠΑ 19%)

Διαβάστε περισσότερα

EXTRA ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 1. Σε καθεµία από τις παρακάτω περιπτώσεις να βρείτε τα λάθη στην κωδικοποίηση. α. Αλγόριθµος Άσκηση β. Αλγόριθµος Άσκηση ιάβασε x ιάβασε x Αν x >= 52 τότε Αν x mod 2 = 0 τότε y x ^ 2

Διαβάστε περισσότερα

β. Ποιοι λόγοι θα μας οδηγούσαν στο να αναθέσουμε την επίλυση προβλημάτων στον υπολογιστή; (μονάδες 4) (Μονάδες 6)

β. Ποιοι λόγοι θα μας οδηγούσαν στο να αναθέσουμε την επίλυση προβλημάτων στον υπολογιστή; (μονάδες 4) (Μονάδες 6) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμος ασκηση1 a 3 b a+2 a a+b+1 b b+2 a a*b εμφάνισε a,b Τέλος ασκηση1

Αλγόριθμος ασκηση1 a 3 b a+2 a a+b+1 b b+2 a a*b εμφάνισε a,b Τέλος ασκηση1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΦ. 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ (ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΘΑ ΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΘΟΥΚΥ Ι Η ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΚΕΦ7 ΜΕ ΟΝΟΜΑ «ΑΣΚ» ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2 ο ( Ενότητες 2.2.4-2.2.7.2 ) 1. Να δώσετε τους παρακάτω ορισμούς: α) σειριακός, β) παράλληλος, γ) επαναληπτικός και δ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ ΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ ΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ ΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 1 Ποιο θα είναι το περιεχόμενο της μεταβλητής Χ1 μετά την εκτέλεση των παρακάτω εντολών; Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ _ ΦΥΛΛΟ2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ _ ΦΥΛΛΟ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ _ ΦΥΛΛΟ2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος : Αλγόριθμος Παράδειγμα_1 Διάβασε α Αν α > 0 τότε α α mod 5 Τέλος_αν Εκτύπωσε α Τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΒΙΛΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΒΙΛΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΒΙΛΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ 216-217 4 ο Φύλλο Εργασίας - Ασκήσεις στη Δ. Ακολουθίας & Δ. Επιλογής, από τις «Οδηγίες Μελέτης» Φ4-1. Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στη δομή επιλογής

Ασκήσεις στη δομή επιλογής Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 1 Ασκήσεις στη δομή επιλογής Εμφάνιση μηνυμάτων Έλεγχος περιπτώσεων 1. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει τρεις αριθμούς και να εμφανίζει το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

[Επιλογή ημερομηνίας] Φυλλάδιο Ασκήσεων. Άσκηση 1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τις τιμές αληθής - ψευδής. (α <= β) και (β.

[Επιλογή ημερομηνίας] Φυλλάδιο Ασκήσεων. Άσκηση 1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τις τιμές αληθής - ψευδής. (α <= β) και (β. Τάξη: Γ Λυκείου Ενότητα: Δομή επιλογής Φυλλάδιο Ασκήσεων Ασκήσεις Άσκηση 1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τις τιμές αληθής - ψευδής α β γ (α mod 2 = 0) ή (β

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Στην καθημερινή ζωή μας ακούμε φράσεις όπως: Ο έμπορος κερδίζει 30% (τριάντα τοις εκατό ή τριάντα στα εκατό) στην τιμή της αγοράς Τι σημαίνει ο έμπορος κερδίζει 30%; Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διάβασε Υπολόγισε - Γράψε 1. Εμβαδόν τετραγώνου Αλγόριθμος που βρίσκει το εμβαδόν ενός οποιουδήποτε τετραγώνου. Σκοπός: να διακρίνουμε το μέρος του προγράμματος μου κάνει υπολογισμούς από το μέρος που

Διαβάστε περισσότερα

επιστρέφει αριθµό που προκύπτει µε αντιστροφή των στοιχείων του πρώτου

επιστρέφει αριθµό που προκύπτει µε αντιστροφή των στοιχείων του πρώτου ΑΕσΠΠ-Κεφ.10 Υποπρογράµµατα 1 1. Να γραφεί µία συνάρτηση για κάθε ένα από τα παρακάτω: i. Να δέχεται την ακτίνα ενός κύκλου και να επιστρέφει το εµβαδόν του. ii. Να δέχεται την ακτίνα ενός κύκλου και να

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Δομή Επιλογής και Λογικές εκφράσεις

Διαγώνισμα Δομή Επιλογής και Λογικές εκφράσεις Διαγώνισμα Δομή Επιλογής και Λογικές εκφράσεις ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε Σωστή ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 1. Η συνθήκη που ελέγχεται σε μια δομή επιλογής μπορεί να πάρει περισσότερες από δύο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας 3 ο Δομή επιλογής Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ.

Φύλλο εργασίας 3 ο Δομή επιλογής Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ. Φύλλο εργασίας 3 ο Δομή επιλογής Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ. Στα προβλήματα που αντιμετωπίσατε μέχρι τώρα, εκτελούνταν όλες οι εντολές σειριακά (η μια εντολή μετά την άλλη). Στην πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Σημειώσεις Μαθήματος (Β) Τσιωτάκης Παναγιώτης http://ptsiotakis.mysch.gr 4o Λύκειο Κορίνθου Τσιωτάκης Παναγιώτης Σελίδα 1 ομή Επιλογής Αν τότε. Σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 Ένας αυτόματος πωλητής αναψυκτικών λειτουργεί δεχόμενος μόνο κέρματα των 50, 20 και 10

Άσκηση 4 Ένας αυτόματος πωλητής αναψυκτικών λειτουργεί δεχόμενος μόνο κέρματα των 50, 20 και 10 Δομή ακολουθίας Έστω ότι σε ένα δελτίο στοιχήματος μπορούν να συμπληρωθούν τρεις ακριβώς αγώνες. Ένα δελτίο κερδίζει αν προβλεφθούν ορθά και οι τρεις αγώνες. Το ποσό που κερδίζεται είναι ίσο με το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Επιμέλεια: Χρύσα Παπαγεωργίου 1. Δίνονται δύο αριθμοί. Να υπολογισθεί το άθροισμα και το γινόμενό τους. 2. Δίνονται τρεις αριθμοί. Να υπολογισθεί ο μέσος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Σημειώσεις Μαθήματος (A) Τσιωτάκης Παναγιώτης http://ptsiotakis.mysch.gr 4o Λύκειο Κορίνθου Σελίδα 1 Σελίδα 2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Τι είναι αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΑΣΜΑ 12/10/2014

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΑΣΜΑ 12/10/2014 Γ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α [40 μόρια] ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ α) Να επιλέξτε το γράμμα Σ, αν μια πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ακολουθίας Άσκηση 1 - απόλυτη τιμή

Δομή Ακολουθίας Άσκηση 1 - απόλυτη τιμή Δομή Ακολουθίας Άσκηση 1 - απόλυτη τιμή Να γραφεί αλγόριθμος που να ζητά έναν αριθμό και να υπολογίζει την απόλυτη τιμή του αριθμού Αλγόριθμος ΑπόλυτηΤιμή Εκτύπωσε "Δώστε έναν αριθμό" Διάβασε α Αν α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ον/μο:.. Γ Λυκείου Τεχν. Κατ. 04-11-12 ΘΕΜΑ 1 ο Α.1)Ποιες κατηγορίες προβλημάτων γνωρίζετε; 2)Να αναπτύξετε τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος. 3)Ποια τα στάδια

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 - οµές Επανάληψης Ασκ1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι επαναληπτικές δοµές στα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµων; x 5 Όσο (x > 0) x x - 1 x 5 Όσο (x >= 0) x x - 1 x -5 Όσο (x >= 0) x x - 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 1. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει τρεις ακέραιες τιμές, να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέσο όρο τους. 2. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Δομή ακολουθίας Ασκήσεις 1. Ποιά από τα κάτω αλφαριθμητικά είναι αποδεκτά ως ονόματα μεταβλητών σε έναν αλγόριθμο

Δομή ακολουθίας Ασκήσεις 1. Ποιά από τα κάτω αλφαριθμητικά είναι αποδεκτά ως ονόματα μεταβλητών σε έναν αλγόριθμο Δομή ακολουθίας Ασκήσεις 1. Ποιά από τα κάτω αλφαριθμητικά είναι αποδεκτά ως ονόματα μεταβλητών σε έναν αλγόριθμο i. Τιμή ii. Τιμή-1 iii. Τιμή_2 iv. Χασρτοπσ v. Τιμή.δ 2. Να κρίνετε για την ορθότητά τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Ασκήσεων 2 - οµή Επιλογής Ασκ1. ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος. Ποιος είναι ο πίνακας τιµών; Αλγόριθµος Πίνακας_Τιµών1 Χ 2 Υ Χ ^ 2-1 Ζ 2 * Χ +

Φυλλάδιο Ασκήσεων 2 - οµή Επιλογής Ασκ1. ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος. Ποιος είναι ο πίνακας τιµών; Αλγόριθµος Πίνακας_Τιµών1 Χ 2 Υ Χ ^ 2-1 Ζ 2 * Χ + Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 - οµή Επιλογής Ασκ1. Να διατυπώσετε µε λογικές εκφράσεις τις παρακάτω προτάσεις: i. Το α ανήκει στο διάστηµα [-5, 6) ii. Το α είναι µικρότερο του 3 ή µεγαλύτερο του 15 iii. Το α είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Κεφαλαία και μικρά γράμματα ελληνικού αλφαβήτου: Α Ω και α ω Κεφαλαία και μικρά γράμματα λατινικού αλφαβήτου: A Z και a z Αριθμητικά ψηφία: 0 9 Ειδικοί χαρακτήρες: + - * / =. ( ),! & κενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1) Ο έλεγχος μιας συνθήκης έχει μόνο δυο τιμές,

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 20 990 210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 50 658 210 50 60 845 Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ 1o Επαναληπτικό Διαγώνισµα

ΑΕΠΠ 1o Επαναληπτικό Διαγώνισµα ΑΕΠΠ 1o Επαναληπτικό Διαγώνισµα Ονοµατεπώνυµο: ΘΕΜΑ 1 A. Na αναφέρετε τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας αλγόριθµος (ονοµαστικά) Να αναφέρετε µε τεκµηρίωση ποια από τα κριτήρια δεν πληροί ο παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ 2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα

ΑΕΠΠ 2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα ΑΕΠΠ 2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ 1 A. Na αναφέρετε τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας αλγόριθμος (ονομαστικά) Να αναφέρετε με τεκμηρίωση ποια από τα κριτήρια δεν πληροί ο παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 23/04/2012. Α. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 23/04/2012. Α. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 23/04/2012 ΘΕΜΑ Α Α. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις: 1. Κάθε βρόγχος που υλοποιείται με την εντολή Για μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Βασικές έννοιες. Ι.Ε.Κ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Τεχνικός Τεχνολογίας Internet Αλγοριθμική Ι (Ε) Σχολ. Ετος A Εξάμηνο

Εισαγωγή - Βασικές έννοιες. Ι.Ε.Κ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Τεχνικός Τεχνολογίας Internet Αλγοριθμική Ι (Ε) Σχολ. Ετος A Εξάμηνο Εισαγωγή - Βασικές έννοιες Ι.Ε.Κ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Τεχνικός Τεχνολογίας Internet Αλγοριθμική Ι (Ε) Σχολ. Ετος 2012-13 A Εξάμηνο Αλγόριθμος Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων που προέρχονται από την ενότητα «Δομή επιλογής» ( )

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων που προέρχονται από την ενότητα «Δομή επιλογής» ( ) Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων που προέρχονται από την ενότητα «Δομή επιλογής» (2000-2012) 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.7 Τι είναι οι μεταβλητές και τι οι σταθερές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μεταβλητές: Μια μεταβλητή είναι μια θέση μνήμης του υπολογιστή με συγκεκριμένο όνομα, που χρησιμοποιείται για να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6 ΔΤ3 ΔΤ4 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6  ΔΤ3 ΔΤ4  151 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Σε ένα μετεωρολογικό κέντρο χρειάζεται να βρεθεί η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία από τις μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ενός μήνα. Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα διαβάζει τη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Γυμνασίου

Μαθηματικά A Γυμνασίου Μαθηματικά A Γυμνασίου Κεφ 5 ο - Ποσοστά. Μέρος Α Θεωρία 1. Πως ονομάζεται το σύμβολο α% και με τι είναι ίσο; 2. Πως μπορούμε να υπολογίσουμε το α% του β; 3. Τι είναι ο ΦΠΑ και πως τον υπολογίζουμε; Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 1. Να εκτελέσετε το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου, για Κ = 24 και L = 40. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στη Δομή Ακολουθίας και Δομή Επιλογής

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στη Δομή Ακολουθίας και Δομή Επιλογής Επαναληπτικό Διαγώνισμα στη Δομή Ακολουθίας και Δομή Επιλογής Ονοματεπώνυμο:.. Διάρκεια:... Mονάδες:.. Βαθμός: Θέμα Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε μιας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους Τάξη: Γ Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση Ενότητες: Εισαγωγή στον προγραμματισμό (7.1-7.8) Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους 1. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σ ένα πρόγραμμα αντιστοιχίζονται από το μεταγλωττιστή

Διαβάστε περισσότερα

3. Ασκήσεις στη Δομή Επανάληψης

3. Ασκήσεις στη Δομή Επανάληψης 3. Ασκήσεις στη Δομή Επανάληψης 301 Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό n και θα υπολογίζει την παράσταση: 1 + 2 + 3 +... + n Y = + n 1* 3* 5*...* (2n + 1) 302 Να γραφεί αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ PYTHON.

ΣΤΗ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ PYTHON. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ PYTHON. 1. Nα περιγράψετε τι εκφράζουν οι παρακάτω εκφράσεις για τη μεταβλητή Χ: α). Χ >-50 ΚΑΙ Χ = 10 ΚΑΙ Χ 0ΚΑΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΑΣΚΗΣΗ 1 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος : Αλγόριθμος Παράδειγμα_1 Διάβασε α Αν α < 0 τότε α α * 5 Τέλος_αν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν το ποσό των αγορών(ποσο_αγορων) ενός πελάτη είναι μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή επιλογής 3. Πόντοι. 10 πόντοι

Δομή επιλογής 3. Πόντοι. 10 πόντοι Δομή επιλογής 3 Άσκηση 30. Γνωστή αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών ανακοίνωσε διαγωνισμό που υπόσχεται μεγάλα δώρα με κλήρωση. Όσους πόντους συγκεντρώσει κάθε συμμετέχων τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά στοιχεία αλγορίθμων -Δομή Ακολουθίας Δομή Επιλογής ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/ 07/ 2017 ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ ΒΑΘΜΟΣ

Εισαγωγικά στοιχεία αλγορίθμων -Δομή Ακολουθίας Δομή Επιλογής ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/ 07/ 2017 ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1o Επαναληπτικό Διαγώνισμα ΥΛΗ Εισαγωγικά στοιχεία αλγορίθμων -Δομή Ακολουθίας Δομή Επιλογής ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/ 07/ 2017 ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ ΒΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Ποια από τα κάτω αλφαριθμητικά είναι αποδεκτά ως ονόματα μεταβλητών σε έναν αλγόριθμο i. Τιμή

Άσκηση 1. Ποια από τα κάτω αλφαριθμητικά είναι αποδεκτά ως ονόματα μεταβλητών σε έναν αλγόριθμο i. Τιμή Θεωρία επισκόπηση 1 Η μεταβλητή είναι ένα συμβολικό όνομα κάτω από το οποίο βρίσκεται μια τιμή, η οποία μπορεί να μεταβάλλεται κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου 1. Τύποι Δεδομένων (Μεταβλητών και Σταθερών)

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Ποσότητα * 440 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Να γραφεί ξανά ώστε να μην περιέχει πλεονασμούς. Μονάδες 6 Α2 Να συμπληρώσετε των παρακάτω πίνακα

Κόστος Ποσότητα * 440 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Να γραφεί ξανά ώστε να μην περιέχει πλεονασμούς. Μονάδες 6 Α2 Να συμπληρώσετε των παρακάτω πίνακα ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 22/7/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

[1]Ο βαθμός ενός μαθητή είναι δεδομένο, ο χαρακτηρισμός του ("άριστα". "λίαν καλός") είναι πληροφορία.

[1]Ο βαθμός ενός μαθητή είναι δεδομένο, ο χαρακτηρισμός του (άριστα. λίαν καλός) είναι πληροφορία. [1]Ο βαθμός ενός μαθητή είναι δεδομένο, ο χαρακτηρισμός του ("άριστα". "λίαν καλός") είναι πληροφορία. [2]Δύο αλφαριθμητικές μεταβλητές δεν μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους. * Σ [3]Οι λογικές μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Δομή επιλογής - πακέτο 2

Δομή επιλογής - πακέτο 2 Δομή επιλογής - πακέτο 2 Άσκηση 16. Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας CityTel παρέχει στους συνδρομητές της λογότυπα και μελωδίες για τα κινητά τους. Για να καταβιβάσει κάποιος συνδρομητής στο κινητό του κάτι

Διαβάστε περισσότερα

1/10. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Έλεγχος_Ονόµατος ΕΜΦΑΝΙΣΕ " ώσε όνοµα" ΙΑΒΑΣΕ όνοµα ΑΝ όνοµα = ''Ελευθερία'' ή όνοµα = ''Ελευθέριος'' ΤΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΣΕ "Καληµέρα"

1/10. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Έλεγχος_Ονόµατος ΕΜΦΑΝΙΣΕ  ώσε όνοµα ΙΑΒΑΣΕ όνοµα ΑΝ όνοµα = ''Ελευθερία'' ή όνοµα = ''Ελευθέριος'' ΤΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΣΕ Καληµέρα 3.131 Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος να διαβάζει ένα όνοµα. Στην περίπτωση που το όνοµα είναι "Ελευθέριος" ή "Ελευθερία" να εµφανίζει το µήνυµα "Καληµέρα". ιαφορετικά να εµφανίζει το µήνυµα " εν σε γνωρίζω".

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Δομή Ακολουθίας και Επιλογής Κεφ: 2.1, 2.3, , 6.3, , 8.1, 8.1.

Ονοματεπώνυμο: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Δομή Ακολουθίας και Επιλογής Κεφ: 2.1, 2.3, , 6.3, , 8.1, 8.1. Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Δομή Ακολουθίας και Επιλογής Κεφ: 2.1, 2.3, 2.4.1-2.4.4, 6.3, 7.1-7.10, 8.1, 8.1.1 Επιμέλεια διαγωνίσματος: Ρομπογιαννάκη Ι.Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Παλλατίδειο ΓΕΛ Σιδηροκάστρου

Παλλατίδειο ΓΕΛ Σιδηροκάστρου Δομή Επανάληψης 2000 Θέμα 2 ο Έστω τμήμα αλγορίθμου με μεταβλητές A, B, C, D, X και Υ. D 2 Για Χ από 2 μέχρι 5 με_βήμα 2 Α 10 * Χ Β 5 * Χ + 10 C Α + Β (5 * Χ) D 3 * D - 5 Υ A + B C + D Να βρείτε τις τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ. 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ. 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος ν 100 80 Από συνήθεια λέµε «80 τοις εκατό» και γράφουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α. Παραβιάζει τα κριτήρια της καθοριστικότητας και της περατότητας β. Αιτιολόγηση: ο αλγόριθμος παραβιάζει το κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ 1o Επαναληπτικό Διαγώνισµα

ΑΕΠΠ 1o Επαναληπτικό Διαγώνισµα ΑΕΠΠ 1o Επαναληπτικό Διαγώνισµα Ονοµατεπώνυµο: ΘΕΜΑ 1 A. Na αναφέρετε τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας αλγόριθµος (ονοµαστικά) Είσοδος, Έξοδος, Περατότητα, Καθοριστικότητα, Αποτελεσµατικότητα Να αναφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ/Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/09/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΚΑΤΡΑΚΗ Α.-ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ Π.-ΛΙΟΔΑΚΗΣ Ε.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ/Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/09/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΚΑΤΡΑΚΗ Α.-ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ Π.-ΛΙΟΔΑΚΗΣ Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ/Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/09/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΚΑΤΡΑΚΗ Α.-ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ Π.-ΛΙΟΔΑΚΗΣ Ε. ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµολογία Χαρακτηρισµός

Βαθµολογία Χαρακτηρισµός 1. Η χρέωση στους λογαριασµούς της TEL Company είναι η εξής: Πάγιο: 15 Αστικές µονάδες: 0.030 ανά µονάδα Υπεραστικές µονάδες: 0-150 0.045 ανά µονάδα 151-500 0.039 ανά µονάδα 501-0.033 ανά µονάδα Να αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου 2.4.1 Δομή ακολουθίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7.1 7.9 Σταθερές (constants): Προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2 1. 1-Σ, 2-Σ, 3-Λ, 4-Σ, 5-Σ 2. 1-α, 2-α, 3-β, 4-β, 5-α, 6-α, 7-α, 8-β, 9-β, 10-β 3. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή επιλογής - πακέτο 1. Άσκηση 1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τις τιμές αληθής - ψευδής. (α <= β) και (β >= γ)

Δομή επιλογής - πακέτο 1. Άσκηση 1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τις τιμές αληθής - ψευδής. (α <= β) και (β >= γ) Δομή επιλογής - πακέτο 1 Άσκηση 1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τις τιμές αληθής - ψευδής α β γ (α mod 2 = 0) ή (β β) ή (γ >=2) (γ >= α) και (β div 2 = 1)

Διαβάστε περισσότερα

Αναφέρατε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράμματα. Μονάδες 3

Αναφέρατε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράμματα. Μονάδες 3 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Αναφέρατε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράμματα. Μονάδες 3 Να αναφέρετε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι λίστες των παραμέτρων κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

οµή Επιλογής Α. Κατηγορία προβληµάτων Β. Κριτήριο Αλγορίθµου Γ. Τρόπος αναπαράστασης αλγορίθµων . Είδος σταθεράς Ε. Λογική τιµή

οµή Επιλογής Α. Κατηγορία προβληµάτων Β. Κριτήριο Αλγορίθµου Γ. Τρόπος αναπαράστασης αλγορίθµων . Είδος σταθεράς Ε. Λογική τιµή οµή Επιλογής Θέµα Α Α1. Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις µε Σ αν είναι σωστή ή Λ αν είναι λανθασµένη. 1. Όλες οι δοµές επιλογής κλείνουν µε την εντολή. 2. Η παρακάτω εντολή είναι σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ : ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1. Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Διάρκεια: 3 ώρες Επίπεδο Δυσκολίας: 5/5 Ενότητες (2 6)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Διάρκεια: 3 ώρες Επίπεδο Δυσκολίας: 5/5 Ενότητες (2 6) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Διάρκεια: 3 ώρες Επίπεδο Δυσκολίας: 5/5 Ενότητες (2 6) Σημείωση: Απαντήστε στις κόλλες όλα τα θέματα. Παραδώστε καθαρογραμμένο γραπτό ΘΕΜΑ Α Α1. Απαντήστε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (σελ. 21) Να γραφεί αλγόριθμος για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τραπεζίου.

Άσκηση 1 (σελ. 21) Να γραφεί αλγόριθμος για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τραπεζίου. Άσκηση 1 (σελ. 21) Να γραφεί αλγόριθμος για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τραπεζίου. Αλγόριθμος Τραπέζιο Εκτύπωσε 'Δώσε τη μικρή βάση του τραπεζίου Διάβασε Β1 Εκτύπωσε 'Δώσε τη μεγάλη βάση του τραπεζίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών. (Μονάδες 8) Α2. α. να αναφέρετε ονομαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος.

Ανάπτυξη Εφαρμογών. (Μονάδες 8) Α2. α. να αναφέρετε ονομαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ανάπτυξη Εφαρμογών ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τους αριθμούς 1-4 των προτάσεων και δίπλα τη λέξη Σωστή αν είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη. 1 Οι μόνες λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

5.69 Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά;

5.69 Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά; Πίνακες τιμών 5.69 Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά; Αλγόριθμος Κ38 α 3 β 0 Για i από 51 μέχρι 10 με_βήμα -11 α α + 2 Αν α > 4 τότε β β + i div α Αλλιώς β

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Ανάπτυξης Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Διαγώνισμα Ανάπτυξης Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Διαγώνισμα Ανάπτυξης Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑ Α A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1. Η ομάδα εντολών μέσα στην Αρχή_επανάληψης..μέχρις_ότου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08-09-2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-8 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Αγγελίδης

Μάριος Αγγελίδης Δομή Επιλογής Ενότητες βιβλίου: 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 8.1.1 Ώρες διδασκαλίας: 3 Δομή Απλής Επιλογής Η δομή αυτή χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν δύο ενδεχόμενα και για το ένα από αυτά θέλουμε να εκτελεστούν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ** 2. ** 3. ** 4. ** 5. **

Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ** 2. ** 3. ** 4. ** 5. ** Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ** Αυτοκίνητο καταναλώνει βενζίνη 6,7 lit/100 km. Στο πρατήριο Α η βενζίνη κοστίζει 213 δρχ/lit. Στο πρατήριο Β η βενζίνη κοστίζει 229 δρχ/lit, αλλά η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008. Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008. Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008 Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΘΕΜΑ Α : Α1

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ Λυκείου Κατεύθυνση: Τεχνολογική Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγ/κό Περιβάλλον Είδος Εξέτασης: Διαγώνισμα Ημερομηνία Εξέτασης:

Τάξη: Γ Λυκείου Κατεύθυνση: Τεχνολογική Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγ/κό Περιβάλλον Είδος Εξέτασης: Διαγώνισμα Ημερομηνία Εξέτασης: Τάξη: Γ Λυκείου Κατεύθυνση: Τεχνολογική Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγ/κό Περιβάλλον Είδος Εξέτασης: Διαγώνισμα Ημερομηνία Εξέτασης: Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1 ο - (0) Α. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Στην εντολή while η επανάληψη συνεχίζεται όσο η λογική έκφραση έχει τιμή false.

Στην εντολή while η επανάληψη συνεχίζεται όσο η λογική έκφραση έχει τιμή false. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα Μαθηματικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια

Ενδεικτικά θέματα Μαθηματικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 1 (ΜΟΝΑΔΕΣ 40) α) Ο αριθμός 1.047 έχει διαιρέτη το 3; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. β) Να βάλετε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (κλιμακωτή χρέωση) Ένα γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων εφαρμόζει την παρακάτω τιμολογιακή πολιτική: Πάγιο 30 ευρώ

Άσκηση 1 (κλιμακωτή χρέωση) Ένα γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων εφαρμόζει την παρακάτω τιμολογιακή πολιτική: Πάγιο 30 ευρώ Α ν α κ ε φ α λ α ι ω τ ι κ έ ς α σ κ ή σ ε ι ς Άσκηση 1 (κλιμακωτή χρέωση) Ένα γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων εφαρμόζει την παρακάτω τιμολογιακή πολιτική: Πάγιο 30 ευρώ Αριθμός χλμ Χρέωση (ευρώ / χλμ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΘΕΜΑ Α :

Διαβάστε περισσότερα