Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις"

Transcript

1 Δ 1 Επισκευές και ενισχύσεις 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα σχεδίασης, ανάλυσης και διαστασιολόγησης χωρικών φορέων Master, δίνει στο μηχανικό όλα τα αναγκαία εργαλεία για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και ενίσχυσης κτιριακών έργων που παρουσίασαν βλάβες από σεισμό. Με το Master μπορείτε να έχετε: S Αποτύπωση της υπάρχουσας κατασκευής (φέροντος οργανισμού και οργανισμού πληρώσεως) σε ενιαίο περιβάλλον, και S Πλήρη υπολογισμό του φέροντος οργανισμού, όπλιση των βλαμμένων στοιχείων του και έλεγχο επάρκειας των μη βλαμμένων, με συνολική επίλυση όλου του φορέα στο χώρο, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το πρόγραμμα κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε τοπικές και γενικές βλάβες, υπολογίζει μανδύες υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων και δοκών από έγχυτο ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, καθώς και στοιχεία ενισχυόμενα από σύνθετα υλικά (υαλοϋφάσματα) και εκτιμά τη φέρουσα ικανότητα για κάθε όροφο και για το σύνολο του κτιρίου. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις Για την αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων κτιρίων, ακολουθείται η υπουργική απόφαση 5172 της 18/10/1999 με θέμα "Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη των μελετών αποκατάστασης των κτιρίων που έχουν

2 66 Επισκευές - Ενισχύσεις υποστεί βλάβες από το σεισμό της 7/9/99 και την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών επισκευής / ενίσχυσης". [ΥΠΑΠ99], καθώς και οι τροποποιήσεις / συμπληρώσεις που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ 66 της 26/1/2001 [ΦΕΚ66] Χρήσιμες κατευθύνσεις μπορεί να βρει κανείς: S Στο Φ.Ε.Κ. 798 της 19/11/1986 "Κανονισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη των Μελετών αποκατάστασης των βλαμμένων κτιρίων για την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών", που χρησιμοποιήθηκε μετά τους σεισμούς της Καλαμάτας του 1986, όπως και στο νόμο 867 της 7/ : περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί "αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων και συναφών θεμάτων", που χρησιμοποιήθηκε μετά τους σεισμούς της Θεσσαλονίκης του S Στις "Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό", που χρησιμοποιείται για το σεισμό της 7/7/1999 της Αθήνας [ΣΠΥΡ99]. Χρήσιμα στοιχεία για εκείνον ο οποίος θα προσπαθήσει να φέρει σε συναρμογή τους παλαιούς κανονισμούς (ΑΚ 1959 και ΑΚ 1985) με τον ισχύοντα ΚΩΣ 1995, περιέχονται στην υπουργική απόφαση της 31/12/1991 ΦΕΚ 1068 περί εγκρίσεως νέου κανονισμού για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα (ΚΩΣ 1991) και μάλιστα στο 2 ο άρθρο όπου απαριθμούνται οι προβληματικές (δύσκολα συναρμοζόμενες) διατάξεις. Επίσης πολύ χρήσιμες οδηγίες για τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες ενισχυομένων μελών, περιέχονται στο "Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα" [ΔΡΙΤ96]. 3 Κανονισμοί 3.1 Διαθέσιμοι κανονισμοί Το Fespa έχει τη δυνατότητα να αναλύσει και διαστασιολογήσει κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τους συνδυασμούς των κανονισμών, όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Στον πίνακα 2 φαίνονται οι μονάδες που χρησιμοποιούνται σε κάθε συνδυασμό.

3 Οδηγίες χρήσης 67 Αντισεισμικός Κανονισμός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος Χρησιμεύει για Παλαιός 1959 Παλαιός 1954 Έλεγχο υπάρχοντος Παλαιός 1959 Νέος 1995 Αποκατάσταση Ενίσχυση Παλαιός 1985 Παλαιός 1954 Έλεγχο υπάρχοντος Παλαιός 1985 Νέος 1995 Αποκατάσταση Ενίσχυση Νέος 1995 Νέος 1995 Έλεγχο υπάρχοντος Πίνακας 1: Οι συνδυασμοί των κανονισμών και η χρήση τους Αντισεισμικός Κανονισμός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος Δυνάμεις Ροπές Αντοχές / τάσεις Παλαιός 1959 Παλαιός 1954 t tm Kg/cm 2 Παλαιός 1959 Νέος 1995 KN KNm MPa Παλαιός 1985 Παλαιός 1954 t tm Kg/cm 2 Παλαιός 1985 Νέος 1995 KN KNm MPa Νέος 1995 Νέος 1995 KN KNm MPa Πίνακας 2: Μονάδες μέτρησης για κάθε συνδυασμό κανονισμών 3.2 Διαστασιολόγηση ενισχυόμενων ή νέων στοιχείων Λόγω της ιδιαιτερότητας των μελετών αποκατάστασης και ενίσχυσης κατασκευών που σχεδιάστηκαν σύμφωνα με κανονισμούς παλαιότερους του ισχύοντος, το Fespa δίνει τη δυνατότητα συνδυασμού τους, προκειμένου να τηρηθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επίλυση του φορέα για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών των μελών του, γίνεται με τον αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτιρίου. Η διαστασιολόγηση των ενισχυόμενων ή τυχόν νέων μελών, θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Ν.Ε.Κ.Ω.Σ. θεωρώντας την σεισμική φόρτιση πολλαπλασιασμένη με συντελεστή ίσο με 1.75 (έτσι ώστε να καλυφθεί η διαφορά των επιτρεπομένων τάσεων και των μεθόδων της συνολικής αντοχής).

4 68 Επισκευές - Ενισχύσεις Σύμφωνα με τα προηγούμενα, προκειμένου να προσδιοριστούν οι δράσεις σχεδιασμού, ακολουθείται η εξής διαδικασία: Κατακόρυφες δράσεις (στατική φόρτιση) Αναλύεται η κατασκευή για μόνιμες και κινητές δράσεις και ελέγχονται τα εντατικά μεγέθη που προκύπτουν στα επισκευαζόμενα στοιχεία για τους συνδυασμούς Sd = γg b Gk + γq b Qk και οπλίζονται ώστε να πληρούται η σχέση Rd. Σεισμικές δράσεις N Φορτίζεται καθολικά η κατασκευή με κατακόρυφα φορτία W=G+ψ2bQ N Προσδιορίζονται οι σεισμικές δράσεις E για κατακόρυφα φορτία W=G+ψ2bQ, σύμφωνα με τη σχέση: N N όπου E = 1.75 b ε b (G + ψ2bq) ε: σεισμικός συντελεστής του ισχύοντος αντισεισμικού κανονισμού και ψ2: ο συντελεστής συνδυασμού μακροχρόνιων δράσεων. Φορτίζεται η κατασκευή επιπροσθέτως με τα φορτία Ε διαδοχικά κατά τις δύο κύριες διευθύνσεις κατανεμημένα καθ' ύψος, ομοιομόρφως μεν προκειμένου για τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959, τριγωνικώς δε όταν εφαρμόζεται ο αντισεισμικός κανονισμός του Αναλύεται η κατασκευή για το συνδυασμό κατακόρυφων φορτίων G+ψ2bQ και σεισμού HE διαδοχικά κατά X και Υ. Τα προκύπτοντα αποτελέσματα συγκρίνονται σε όλες τις κρίσιμες διατομές με τα αποτελέσματα από το βασικό συνδυασμό για τη φόρτιση χωρίς σεισμό (στατικός συνδυασμός δράσεων) και επιλέγονται τα δυσμενέστερα. Βλέπε [ΠΕΝΕ90].

5 Οδηγίες χρήσης 69 Θεμελιώσεις Ειδικά για τον έλεγχο διαστάσεων των θεμελίων, λαμβάνεται [ΦΕΚ66]: S S σ εδ = 2bσ επ για σεισμικό συνδυασμό δράσεων G + ψ2bq H 1.75bεb(G +ψ2bq) σ εδ = 1.4bσ επ για μη-σεισμικό συνδυασμό δράσεων 1.35bG bQ 3.2 Οι παλαιοί αντισεισμικοί κανονισμοί (1959, 1985) Πιο κάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες διατάξεις των αντισεισμικών κανονισμών του 1959 και του Βλέπε και [ΚΑΛΕ83]. Η συνοπτική αυτή παρουσίαση γίνεται μόνο για ενημερωτικούς λόγους, ενώ το Fespa εφαρμόζει πλήρως τους αντίστοιχους κανονισμούς Γενικά N Κατανομή σεισμικού φορτίου (Α.Κ. 1985, Άρθρο 4 2β) Σεισμικό φορτίο στη στάθμη z από τη σχέση: 1959: Hz 0 b Nz 1985: Nz b Hz Hz 0 b ( Ni) b Ni b Hi

6 70 Επισκευές - Ενισχύσεις Σχήμα 1: Kατανομή του σεισμικού φορτίου στους παλαιούς κανονισμούς N Έλεγχος σχετικού βέλους (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3θ) 1959: : Αν Δ ελ το σχετικό βέλος μεταξύ δύο συνεχόμενων ορόφων: Δ ελ = 2 ο / οο b Η ΟΡΟΦ = δ επ

7 Οδηγίες χρήσης 71 N Έλεγχοι ευστάθειας (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3ι) 1959: - Ni : Για κάθε όροφο i: Qi όπου # & (1) Αν υπάρχουν τοιχώματα ακαμψίας, με σταθερή διατομή σε όλο το ύψος του κτιρίου, επιτρέπεται η αγνόηση των φαινομένων 2 ας τάξεως, όταν: a H n: αριθμός ορόφου b ( G P) ( n για n <= για n > 3 Σ(ΕΙ): ακαμψία (στάδιο Ι) όλων των τοιχωμάτων Σ(G+P): ολικό κατακόρυφο φορτίο της οικοδομής Ειδικοί έλεγχοι N Πρόσθετος έλεγχος όλων των κατακόρυφων στοιχείων ακαμψίας (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3ια) 1959: : Ανεξάρτητα από το μέγεθος των οριζόντιων φορτίων H ox H oy που έδωσε ο υπολογισμός, γίνεται πρόσθετος έλεγχος των κατακορύφων στοιχείων για φορτία: H ox = 2 1 εni, Hoy = 2 1 εni, Mox = 4 h εni, Moy = 4 h εni

8 72 Επισκευές - Ενισχύσεις N Πρόσθετος έλεγχος όλων των επί του πολυγώνου της περιμετρικής στηρίξεως φερόντων στοιχείων (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3α). 1959: Ανεξάρτητα από το μέγεθος των οριζόντιων φορτίων H ox H oy που έδωσε ο υπολογισμός, γίνεται πρόσθετος έλεγχος των περιμετρικών κατακορύφων στοιχείων για φορτία: H o = εs Ni, M o = 2 1 εs h Ni Όπου εs = min [ε/2, 0.06]. 1985: Ως N Πρόσθετος έλεγχος επί των κορυφών του πολυγώνου της στηρίξεως φερόντων στοιχείων. Έλεγχος υπό γωνία 45 ο (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3β). 1959: Τα γωνιακά υποστυλώματα και ανεξάρτητα από τους γενικούς ελέγχους και από όσα αναφέρονται στια προηγούμενα, ελέγχονται για οριζόντιο φορτίο H = εs b Ni το οποίο δρα υπό γωνία 45 ο ως προς τους κύριους άξονες της διατομής (διαξονική κάμψη), όπου εs = min [ε/2, 0.06]. 1985: Ως 1959, με τη διαφορά ότι εs = max [ε/2, 0.06] Ικανοτικός έλεγχος υποστυλωμάτων (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 ιγ δδ) 1959: : Πρόσθετος έλεγχος όλων των κατακόρυφων στοιχείων με ροπές που προκύπτουν από τις ροπές αντοχής των συντρεχουσών δοκών. Ο έλεγχος δύναται να παραλείπεται υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 6 3ι ενώ στους δύο τελευταίους ορόφους αν απαιτείται παραλείπεται θεωρουμένου ταυτόχρονα όλου του ύψους του υποστυλώματος ως κρίσιμου.

9 Οδηγίες χρήσης Τοιχώματα (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 ιβ) 1959: : Ως τοιχώματα, για τους ελέγχους αυτής της παραγράφου, λογίζονται τα στοιχεία που έχουν λόγο πλευρών lw / b > 4 (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3ιβ). Όπου lw: μήκος τοιχώματος b: πάχος τοιχώματος Έλεγχοι σε διάτμηση Κατακόρυφος οπλισμός τb max b 0.4 τb min + μhbσe επ Όπου τb max/min : δίνεται από τον κανονισμό μh: ποσοστό οριζόντιου οπλισμού μu: ποσοστό κατακόρυφου οπλισμού N, Q, M: εντατικά μεγέθη του τοιχώματος Fb: Εμβαδό διατομής σκυροδέματος σe: επιτρεπόμενη τάση σιδήρου Οπλισμός άκρων τοιχωμάτων (κανονικός) 0.4 τb min + μubσe επ + Γίνεται έλεγχος για M, N στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού. 1 4 N Fb

10 74 Επισκευές - Ενισχύσεις Οπλισμός άκρων τοιχωμάτων (πρόσθετος) dw = max [2b, 0.20blw] κατακόρυφο φορτίο 2 P M No b H 3 2 lw dw προκύπτει οπλισμός As, όπου 4 ο / οο < As dwb b < 40 ο / οο Υποστυλώματα (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 ιγ) 1959: : Συνδετήρες - κρίσιμα μήκη (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 ιγ - αα ββ γγ) Έλεγχος σε διάτμηση (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 ιγ στστ) Αν τ = τb min = Q 9 b b z (B160) (B225) (B300) δεν απαιτείται έλεγχος 9 Αν τ > τb min, Fe ΣΥΝΔ = a b b b (απαιτείται έλεγχος) 80 Όπου α: απόσταση συνδετήρων Ελάχιστο ποσοστό σιδηρού οπλισμού κάθε παρειάς 4 ο / οο διατομής (έλεγχος σε κάμψη με ορθή δύναμη). της πραγματικής

11 Οδηγίες χρήσης 75 Συντελεστής πλαστιμότητας Συνιστάται χαμηλή τιμή της τάσης Ν / (βp b Fb) στα όρια που δίνει ο παρακάτω πίνακας (βp: πρισματική αντοχή σκυροδέματος σε θλίψη) (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3ιγ εε). Υποστυλώματα Μεσαία Ακραία Γωνιακά Πλαστιμότης Έλεγχος κοντού υποστυλώματος (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3ιγ.γγ) Όταν ο λόγος M max < 3.5 πρόσθετος κατακόρυφος οπλισμός 20 ο / οο Q b d Έλεγχος διατμήσεως υπό μικρό αξονικό φορτίο (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3ιγ στστ) Όταν Νο < 0.10 b βp b Fb τότε αν τ < τb min / 2 ισχύουν οι συνήθεις κανόνες διαστασιολόγησης αν τb min /2 < τ < τb min όλη η τέμνουσα παραλαμβάνεται με οπλισμό κορμού τb min οι τιμές της παραγράφου Β Δοκοί (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 ιδ) 1959: : Πυκνοί συνδετήρες στη δοκό (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 ιδ αα) Ελάχιστο - μέγιστο ποσοστό εφελκυόμενου χάλυβα (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 ιδ ββ) μmin = 15 / βs μmax = 0.25 b βw / βs μ' >= 0.5 b μ (θλιβόμενος χάλυβας)

12 76 Επισκευές - Ενισχύσεις Εξασφάλιση επάρκειας διατομών για κάθε φόρτιση (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3ιδ γγ) Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα ελέγχει όλες τις διατομές της δοκού και για όλες τις φορτίσεις ώστε το καμπτόμενο στοιχείο να εξασφαλίζεται από ενδεχόμενες μετατοπίσεις των σημείων μηδενισμού των ροπών. Γίνεται δηλαδή έλεγχος των εφελκυστικών και διατμητικών δυνάμεων για την περιβάλλουσα των στατικών και σεισμικών φορτίσεων. Έλεγχος διατμήσεως υπό μικρό αξονικό φορτίο (Α.Κ. 1985, Άρθρο 6 3ιγ στστ) Όταν Νο < 0.10 b βp b Fb τότε αν τ < τb min / 2 ισχύουν οι συνήθεις κανόνες διαστασιολόγησης αν τb min /2 < τ < τb min όλη η τέμνουσα παραλαμβάνεται με οπλισμό κορμού τb min οι τιμές της παραγράφου Β

13 Οδηγίες χρήσης Συνοπτικός πίνακας ελέγχων αντισεισμικών κανονισμών (1959, 1985) Έλεγχοι Α.Κ Άρθρο Α.Κ Άρθρο Κατανομή σεισμικού φορτίου καθ' ύψος α, 2β Αύξηση σεισμικής δύναμης υπολογισμού 5 2 Έλεγχοι σχετικού βέλους - 6 3θ Έλεγχοι ευστάθειας - 6 3ι Ειδικός έλεγχος κατακόρυφων στοιχείων 6 3ια Ειδικός έλεγχος περιμετρικών στοιχείων 6 3α 6 3α Ειδικός έλεγχος γωνιακών στοιχείων 6 3β 6 3β Έλεγχοι τοιχωμάτων σε διάτμηση - 6 3ιβ, δδ Οπλισμοί άκρων τοιχωμάτων - 6 3ιβ, εε Ελάχιστοι οπλισμοί τοιχωμάτων - 6 3ιβ, ββ, γγ Εντατικά μεγέθη τοιχώματος - 6 3ιβ, ιι Έλεγχος υποστυλώματος σε διάτμηση - 6 3ιγ, αα, ββ Έλεγχος κοντού υποστυλώματος - 6 3ιγ, γγ Έλεγχος διατμήσεως υπό μικρό αξονικό φορτίο - 6 3ιγ, στστ Κρίσιμα μήκη (πυκνοί συνδετήρες) - 6 3ιγ, αα,ββ,γγ Ελάχιστο ποσοστό οπλισμού στύλων 6 3ε 6 3ιγ, εε Έλεγχοι δοκών σε κάμψη και διάτμηση - 6 3ιδ, ββ, γγ Έλεγχος καλύψεως διατμητικών δυνάμεων - 6 3ιδ, γγ Κρίσιμα μήκη (πυκνοί συνδετήρες) - 6 3ιδ, αα Ελάχιστα / μέγιστα ποσοστά οπλισμού δοκών - 6 3ιδ, ββ Έλεγχος διατμήσεως υπό μικρό αξονικό φορτίο - 6 3ιδ, στστ Ικανοτικός έλεγχος κόμβων - 6 3ιγ, δδ Αύξηση επιτρεπομένων τάσεων και εξαιρέσεις

14 78 Επισκευές - Ενισχύσεις Φυτευτά υποστυλώματα 6 6γ 6α, β Έλεγχοι πεδίλων για στατικές και σεισμικές δράσεις 7 7 Έλεγχοι σε ολίσθηση όπου απαιτείται 7 2α 7 2α Έλεγχοι συνδετήριων δοκών 7 2ε Πίνακας 3: Οι βασικότεροι έλεγχοι των παλαιών κανονισμών 3.3 Συνοπτικός πίνακας ελέγχων παλαιού κανονισμού Ω.Σ. (1954) Έλεγχοι Άρθρο Διάταξη οπλισμών 40 1, 2, 3 Επικαλύψεις οπλισμών 41 1 Συμβολισμοί στατικών και γεωμετρικών μεγεθών 46 Υπολογισμός υπερστατικών μεγεθών και παραμορφώσεων 48 1 Υπολογισμός τάσεων 49 1 Έλεγχος και οπλισμός λοξού εφελκυσμού 50 1, 2 Επιβαρύνσεις κατά στρέψη 51 1, 2 Επιτρεπόμενες τάσεις 53 1, 2, 3 Δοκοί, πλακοδοκοί 57 1α, 1β, 1γ, 4γ, 7, 8 Υποστυλώματα και θλιβόμενα στοιχεία 58 1α Υποστυλώματα δια κοινών συνδετήρων 58 2 Έλεγχος σε λυγισμό 58 2γ Υποστυλώματα υπό έκκεντρη θλίψη Πίνακας 4: Έλεγχοι του παλαιού κανονισμού σκυροδέματος. 58 4, 4α, 4β

15 Οδηγίες χρήσης 79 4 Κριτήρια αποτίμησης της κατάστασης κτιρίου μετά τον σεισμό 4.1 Ταξινόμηση βλαβών κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα Στα επόμενα παρουσιάζεται μια ταξινόμηση των βλαβών που εμφανίζονται στα δομικά στοιχεία μιας κατασκευής μετά από σεισμό. Η ταξινόμηση περιλαμβάνει: τους τυπικούς βαθμούς βλάβης που αναφέρονται σε μεμονωμένα δομικά στοιχεία και συνδέονται άμεσα με απομένουσες φέρουσες ικανότητες και διαθέσιμα περιθώρια ασφαλείας για αυτά τα βλαμμένα στοιχεία, και το χαρακτήρα των βλαβών, που αναφέρεται στην κατασκευή ως σύνολο που συνδέεται με την ασφάλειά της και τη λήψη αποφάσεων (επιλογή μέτρων θεραπείας) καθώς και το βαθμό του επείγοντος λήψης μέτρων και επεμβάσεων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Θεμελίωση Προβλήματα υπεδάφους ή και θεμελίων (όπως καθιζήσεις, ολισθήσεις, βλάβες συνδετήριων, ανησυχητική μορφολογία ρηγματώσεων ανωδομής, κ.λπ.) θεωρούνται σοβαρές έως βαρείες. Ως εκ τούτου απαιτείται ιδιαίτερη και προσεκτική αντιμετώπιση, και εφαρμογή ειδικών τεχνικών επέμβασης. Ανωδομή Υποστυλώματα S Βαθμός Α: Μεμονωμένες ρωγμές μικρού πλάτους (< 2 mm) κυρίως λόγω κάμψης ή δευτερευόντων λόγων (π.χ. αρμοί διακοπής σκυροδέτησης ή ανεπαρκείς αγκυρώσεις) S Βαθμός Β: Πολλές καμπτικές ρωγμές ή μεμονωμένες διατμητικές ρωγμές μικρού πλάτος (< 5 mm) με την προϋπόθεση ότι δεν παρατηρούνται εμφανείς μετακινήσεις του σκελετού.

16 80 Επισκευές - Ενισχύσεις S Βαθμός Γ: Έντονη ρηγμάτωση μεγάλου πλάτους, τοπική αποδιοργάνωση του σκυροδέματος από θλίψη ή και διάτμηση. Οι παραμένουσες παραμορφώσεις είναι πολύ μικρές. S Βαθμός Δ: Θραύση του σκυροδέματος του στοιχείου, βλάβη των κυρίων οπλισμών, διακοπή της συνέχειας του στοιχείου. Οι παραμένουσες παραμορφώσεις είναι μικρές. Δείτε επίσης και πίνακα 5. Επισημαίνεται ότι αν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα προηγούμενα για την επάρκεια της διατομής ή τις μετακινήσεις των κόμβων δεν πληρούνται, τότε η βλάβη θεωρείται ενός βαθμού παραπάνω. Οι ελαφρές βλάβες θεωρούνται τοπικού χαρακτήρα, εφόσον τα βλαβέντα κατακόρυφα στοιχεία του φέροντος οργανισμού που παρουσιάζουν ρωγμές μικρού πλάτους (τύπος Α του πίνακα 5) δεν υπερβαίνουν σε κάθε στάθμη το 30% του συνόλου των κατακόρυφων στοιχείων της στάθμης αυτής. [ΥΠΑΠ99] Οι σοβαρές και οι βαρείες βλάβες (γενικού χαρακτήρα) θεωρείται ότι επηρεάζουν την ασφάλεια της όλης κατασκευής (ακόμα και αν παρουσιάζονται σε λίγα στοιχεία). Δοκοί - Πλάκες Για τα κυρίως καμπτόμενα στοιχεία, όπως είναι οι πλάκες και οι δοκοί, ισχύουν σε γενικές γραμμές οι ίδιοι τύποι βλάβης όπως και για τα κυρίως θλιβόμενα στοιχεία. Επίσης ισχύουν και οι ίδιες προϋποθέσεις για ανεπάρκεια διατομής (χάλυβα ή σκυροδέματος) ή μετακινήσεις κόμβων (κατακόρυφες και οριζόντιες). Δεδομένου όμως του ότι οι δοκοί και οι πλάκες είναι από τα λιγότερο επιπονούμενα στοιχεία σε περίπτωση σεισμού, παρουσιάζονται συνήθως μόνο ελαφρές έως σοβαρές βλάβες, εκτός αν υπάρχει πρόβλημα διαφραγματικής λειτουργίας ή και μεταφοράς δυνάμεων στα στοιχεία ακαμψίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατό να παρουσιαστούν σοβαρές βλάβες, έντονες και διαμπερείς ρηγματώσεις, μερικές αποκολλήσεις που απαιτούν ιδιαίτερη και προσεχτική αντιμετώπιση.

17 Οδηγίες χρήσης 81 Α Ελαφρές Β Σοβαρές Γ Βαρείες Δ Πίνακας 5: Τυπικοί βαθμοί βλαβών σε υποστυλώματα Τοιχώματα - Κόμβοι Λόγω της σπουδαιότητας του ρόλου τους στην αντισεισμική συμπεριφορά της κατασκευής, κάθε βλάβη και ρηγμάτωση θεωρείται επικίνδυνη (εφόσον επηρεάζει την ασφάλεια της όλης κατασκευής) και αντιμετωπίζεται τουλάχιστον ως σοβαρή (βαθμού Γ) ή βαριά (βαθμού Δ) αν έχει συμβεί και αποδιοργάνωση του σκυροδέματος ή / και βλάβη των οπλισμών.

18 82 Επισκευές - Ενισχύσεις Για τα τοιχώματα ισχύουν τα αντίστοιχα σκίτσα του πίνακα 5, με τη διαφορά ότι οι βαθμοί Α και Β θεωρούνται Γ και οι βαθμοί Γ και Δ θεωρούνται Δ. Για τους βαθμούς βλάβης των κόμβων, δείτε τον πίνακα 6. Σοβαρές Γ Βαρείες Δ Πίνακας 6: Τυπικοί βαθμοί βλαβών σε κόμβους Προσοχή: Όλοι οι βαθμοί βλάβης εισάγονται κατ' επιλογήν του χρήστη. Το πρόγραμμα δεν επεμβαίνει, δηλαδή δεν τους τροποποιεί αυτόματα στην περίπτωση που το κατακόρυφο στοιχείο είναι τοίχωμα. Σημείωση: υπάρχει και τυπικός βαθμός Ε για δύσκολα επισκευάσιμες βλάβες, όταν οι μετακινήσεις του σκελετού είναι μέτριες έως μεγάλες, παρατηρούνται αποκολλήσεις ή μερικές καταρρεύσεις.

19 Οδηγίες χρήσης 83 Τι κάνει το Fespa Ο χειριστής επιλέγει για κάθε μέλος του φορέα το αν είναι βλαμμένο ή όχι, και αν είναι, εισάγει τον τυπικό βαθμό βλάβης του (πλαίσιο παραμέτρων, κατηγορία "Ενίσχυση υποστυλώματος" (ή "Ενίσχυση δοκού"). Βλέπε και εικόνα 2. Εικόνα 1: Γενικές παράμετροι του κτιρίου.

20 84 Επισκευές - Ενισχύσεις Εικόνα 2: Ενότητα παραμέτρων, μέσα στην οποία καθορίζονται τα χαρακτηριστικά ενισχυόμενου υποστυλώματος. 4.2 Απομένουσα φέρουσα ικανότητα Η εκτίμηση της απομένουσας φέρουσας ικανότητας της κατασκευής ως συνόλου, είναι εργασία πολύπλοκη και συνάρτηση πολλών παραγόντων που δύσκολα προσδιορίζονται αριθμητικά, όπως η βλάβη και το ποσοστό απώλειας της φέρουσας ικανότητας μεμονωμένου δομικού στοιχείου, ο ρόλος του στη συμπεριφορά του κτιρίου, η πιθανή ανακατανομή της έντασης, κ.τ.ο. Μία όμως προσεγγιστική εμπειρική και γρήγορη εκτίμηση της απομένουσας φέρουσας ικανότητας του κτιρίου, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για το Μηχανικό της πράξης, επειδή συνδέεται με το βαθμό επείγοντος λήψης προσωρινών μέτρων. Μπορεί ακόμα να συνδεθεί με το μέγεθος της επέμβασης που απαιτείται για την επαναφορά της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στην προτέρα του σεισμού κατάσταση [ΣΑΡΗ92], [ΦΕΚ798]. Το πρόγραμμα προσδιορίζει την απομένουσα αντοχή του κτιρίου (ή του ορόφου), ως συνάρτηση της αντοχής των μεμονωμένων μελών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθεί.

21 Οδηγίες χρήσης 85 Στον πίνακα 7 παρουσιάζεται μια εκτίμηση απομενουσών φερουσών ικανοτήτων για μεμονωμένα υποστυλώματα, ως συνάρτηση του τυπικού βαθμού βλάβης που παρουσιάζουν και της ηλικίας της κατασκευής. Ανάλογες εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν και για τοιχώματα. Στάθμη βλάβης Α Β Γ Δ Ηλικία 25 ετών 0,95 0,75 0,45 0,15 κτιρίου Μεγάλη > 25 ετών 0,80 0,60 0,30 0,00 Πίνακας 7: Συντελεστής φέρουσας ικανότητας (U) υποστυλώματος ή τοιχώματος. Αν η κατάσταση συντήρησης του κτιρίου είναι "Κακή" ή η ποιότητα κατασκευής είναι "Κακή" τότε αφαιρείται 0.05 από την αναγραφόμενη στον πίνακα (δηλαδή U=U-0.05). Ομοίως, αν η κατάσταση συντήρησης του κτιρίου είναι "Κακή" και η ποιότητα κατασκευής είναι "Κακή" τότε αφαιρείται 0.15 από την αναγραφόμενη στον πίνακα (δηλαδή U=U-0.15). Ο συντελεστής U ορίζεται ως απομένουσα φέρουσα ικανότητα U αρχική φέρουσα ικανότητα και είναι πάντα μικρότερος ή ίσος της μονάδος. Η απώλεια φέρουσας ικανότητας ορίζεται ως α = 1 U. Μια μάλλον συντηρητική εκτίμηση της απομένουσας φέρουσας ικανότητας ενός κτιρίου στο σύνολό του (ή μόνον ενός ορόφου), μπορεί να γίνει βάσει των σχέσεων: U # & N i1 U i K b N και U % # & N i1 U i K b N

22 86 Επισκευές - Ενισχύσεις όπου: για μικρές βλάβες: Κ = 1.0, και για μεγάλες βλάβες: Κ = 1.1 Ui : συντελεστής φέρουσας ικανότητας στοιχείου N = αριθμός στοιχείων ορόφου ή κτιρίου αντίστοιχα Ηλικία κτιρίου U Ποιοτική κατάταξη του υπό έλεγχου ορόφου Βαθμός παρέμβασης Βαθμός βλάβης Επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων υποστύλωσης, παρέμβαση. Μικρή U>0.85 Ελαφρά ανεπάρκεια Μικρές παρεμβάσεις Τοπικές βλάβες Μεγάλη U>0.80 Ελαφρά ανεπάρκεια Μικρές παρεμβάσεις Τοπικές βλάβες Μικρή 0.85>U>0.75 Μέτρια ανεπάρκεια Μέτριες παρεμβάσεις Γενικές βλάβες Μεγάλη 0.80>U>0.75 Μέτρια ανεπάρκεια Μέτριες παρεμβάσεις Γενικές βλάβες >U>0.50 Μέτρια ανεπάρκεια Μέτριες παρεμβάσεις Γενικές βλάβες - U<0.50 Σοβαρή ανεπάρκεια Μεγάλες παρεμβάσεις Γενικές βλάβες Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι (άμεσα μέτρα) Ναι (άμεσα μέτρα) Πίνακας 8: Ποιοτικός έλεγχος ενός ορόφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα.

23 Οδηγίες χρήσης 87 Τα παραπάνω ισχύουν με την προϋπόθεση οτι η αρχική μελέτη δεν έχει σφάλματα (κυρίως συλλήψεως) και η κατασκευή δεν παρουσιάζει κακοτεχνίες. Τι κάνει το Fespa Το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τον τυπικό βαθμό βλάβης του κάθε μέλους και τις γενικές παραμέτρους του "Κτιρίου" ("Ηλικία κτιρίου", "Ποιότητα κατασκευής κτιρίου", κ.λπ.) υπολογίζει το συντελεστή φέρουσας ικανότητάς του. Ο χειριστής μπορεί να κρατήσει την τιμή που προέκυψε αυτόματα από το πρόγραμμα, ή να την τροποποιήσει κατά βούληση. Με χρήση της σχετικής εντολής του μενού των "Επιλύσεων", το Fespa υπολογίζει και εμφανίζει το συντελεστή φέρουσας ικανότητας U κάθε ορόφου. Βλέπε και 6.2 "Οι νέες εντολές" 4.3 Συντελεστές μονολιθικότητας Οι συντελεστές μονολιθικότητας είναι διορθωτικοί συντελεστές που περιγράφουν την αβεβαιότητα στην προσομοίωση των επισκευαζόμενων / ενισχυόμενων διατομών. Συνδέουν τα πραγματικά χαρακτηριστικά αποκρίσεως μιας ενισχυμένης διατομής, με τα αντίστοιχα μιας "ίδιας" μονολιθικής διατομής και παίρνουν τιμές μικρότερες της μονάδας. Διακρίνονται σε συντελεστές μονολιθικότητας ακαμψίας (γ n,k ) και συντελεστές μονολιθικότητας αντοχών (γ n,v, γ n,m ). Συντελεστές μονολιθικότητας ακαμψίας Αφορούν την απομείωση των αδρανειακών χαρακτηριστικών (Ax, Ay, Az, Ix, Iy, Iz) της σύνθετης (ενισχυμένης) διατομής, ως προς την πλήρη μονολιθική διατομή. /7,30, ά.,7, :,82έ3 ' /,942ή' /7,30, ά.,7, ή' /,942ή' n, 1

24 88 Επισκευές - Ενισχύσεις Μικρότεροι συντελεστές μονολιθικότητας γ ν,κ συνεπάγονται μείωση των εντατικών μεγεθών που αναλαμβάνουν τα επισκευασμένα στοιχεία ενώ παράλληλα αυξάνουν τα εντατικά μεγέθη που καλούνται να αναλάβουν τα υπόλοιπα. Συντελεστές μονολιθικότητας αντοχών Αφορούν την απομείωση των αντοχών της σύνθετης (ενισχυμένης) διατομής, ως προς την πλήρη μονολιθική διατομή ή :,82έ3 ' /,942ή' 394. ή ή' /,942ή' n, M, 1 εφαρμόζονται κατά τη διαστασιολόγηση του ενισχυόμενου μέλους, απομειώνοντας τις αντοχές, ώστε να πληρούται η βασική ανίσωση b S d R d n, M, V Μικρότεροι συντελεστές μονολιθικότητας αντοχών αυξάνουν τους απαιτούμενους οπλισμούς μιας διατομής. Οι τιμές τους εξαρτώνται αποκλειστικά από την ακολουθούμενη τεχνική ενίσχυσης (ενέσεις, ανακατασκευή, περίσφιγξη, μανδύες). Διάφορες τιμές συντελεστών μονολιθικότητας μπορεί να βρει κανείς στα [ΠΕΝΕ90], [PENE97], [ΤΑΣΙ90]. Μια συνοπτική παρουσίαση τέτοιων τιμών, δίνεται στον πίνακα 9. Πρέπει να γίνει κατανοητό οτι οι τιμές αυτών των συντελεστών μονολιθικότητας εξαρτώνται άμεσα από την έντεχνη κατασκευή και την αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών αποκατάστασης οι οποίες συνοδεύουν τις εκτιμήσεις αυτών των συντελεστών στην πιο πάνω βιβλιογραφία. Εδώ βρίσκει εφαρμογή η ειδοποίηση του Θ. Π. Τάσιου ότι "Οι χρήσιμοι αυτοί τυφλοσούρτες είναι παρά ταύτα επικίνδυνοι στα χέρια ανειδίκευτου προσωπικού. Όταν λ.χ. διαπιστώνονται παράμετροι με αποφασιστική για την ασφάλεια του συνόλου σημασία, το γεγονός αυτό και μόνο του θα πρέπει να επισημαίνεται χωριστά, έτσι ώστε η λήψη αποφάσεων να μη γίνεται μόνο μέσω 'άψυχων' αριθμών" [ΤΑΣΙΧΧ].

25 Οδηγίες χρήσης 89 Μέλος Υποστύλωμα Δοκός Τεχνική ενίσχυσης Ρητίνες Μανδύες Ρητίνες γ n, K γ n, M γ n, V (ακαμψίες) (ροπές) (τέμνουσες) Τοίχωμα Μανδύες Ρητίνες Υπόμνημα Μανδύες α: Πενέλης-Κάππος 1990 [ΠΕΝΕ90] β: Penelis-Kappos [PENE97] γ: Τάσιος-Χρονόπουλος ΕΜΠ 1990 (ελαφρές βλάβες) [ΤΑΣΙ90] δ: Τάσιος - Χρονόπουλος ΕΜΠ 1990 (βαρείες βλάβες) [ΤΑΣΙ90] Πίνακας 9: Τιμές συντελεστών μονολιθικότητας α γ β δ Προσοχή! Για να βρίσκεται η διαστασιολόγηση προς την πλευρά της ασφάλειας, θα πρέπει να ισχύει πάντα η σχέση: n, K J n, M, V ώστε η απομείωση των εντατικών μεγεθών να υπερκαλύπτεται από την απομείωση των αντοχών.

26 90 Επισκευές - Ενισχύσεις 5 Νέες παράμετροι του προγράμματος Οι παράμετροι του Fespa που αφορούν την αποκατάσταση και ενίσχυση των κατασκευών, αναφέρονται και στο σύνολο του κτιρίου (οντότητα "Κτίριο") αλλά και στα μεμονωμένα μέλη (οντότητες "Υποστύλωμα" και "Δοκός"). Οι νέες παράμετροι ενεργοποιούνται όταν επιλεγεί σαν "Είδος κατασκευής" η "Αποκατάσταση Ενίσχυση" (οντότητα "Κτίριο" - ενότητα "Στατικά"). Οι νέες παράμετροι του προγράμματος είναι: 5.1 Κτίριο Κατηγορία Αντισεισμικός Η παράμετρος "Κανονισμός" των προηγούμενων εκδόσεων του προγράμματος διασπάται σε δύο παραμέτρους: την "Αντισεισμικός κανονισμός" και την "Κανονισμός Σκυροδέματος": Οι επιλογές του "Αντισεισμικού κανονισμού" είναι οι εξής: Όνομα Παλαιός 59 Παλαιός 85 Νέος 95 Κυπριακός Τι να επιλέξετε Τα εντατικά μεγέθη λόγω σεισμού υπολογίζονται με οριζόντια ισοδύναμη στατική φόρτιση ορθογωνικής μορφής. Βλέπε και 3.2. Τον επιλέγετε όταν η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν το Η οριζόντια ισοδύναμη στατική φόρτιση είναι ανεστραμμένης τριγωνικής μορφής. Βλέπε και 3.2. Τον επιλέγετε όταν η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μεταξύ 1985 και Όταν επιλέξετε αυτόν τον κανονισμό, έχετε επιλογή μεταξύ ισοδύναμης στατικής ή φασματικής δυναμικής ανάλυσης. Τον επιλέγετε όταν η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά το Ο νέος Κυπριακός αντισεισμικός κανονισμός

27 Οδηγίες χρήσης 91 Οι επιλογές του "Κανονισμού Σκυροδέματος" είναι οι εξής: Όνομα Παλαιός 54 Νέος 1995 Τι να επιλέξετε Τον επιλέγετε όταν η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μεταξύ 1954 και 1995 και ενδιαφέρεστε για έλεγχο μη βλαμμένων μελών υπάρχουσας μελέτης. Τον επιλέγετε όταν η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά το 1995 ή όταν πρόκειται να οπλίσετε ενισχυόμενα και επισκευαζόμενα μέλη κατασκευής οποιασδήποτε ηλικίας. Νέος 2000 Ισχύει για μελέτες που εκπονούνται μετά την 1/6/2001 Νέος Κυπριακός Ο νέος Κυπριακός κανονισμός σκυροδέματος Το πρόγραμμα ενημερώνει όταν δοθεί από το χρήστη ασύμβατος συνδυασμός κανονισμών. Βλέπε και 3.1. Παράμετρος Συντελεστής προσαύξησης σεισμικής φόρτισης Τι να επιλέξετε Η απόφαση της 18/10/1999 του ΥΠΕΧΩΔΕ ορίζει τιμή ίση με Βλέπε και 3.2 "Διαστασιολόγηση ενισχυόμενων ή νέων στοιχείων" Ο συντελεστής προσαύξησης σεισμικής φόρτισης χρησιμοποιείται για να πολλαπλασιάσει τον σεισμικό συντελεστή ε (παράμετρος: Κτίριο / Αντισεισμικός όταν ο κανονισμός είναι Παλαιός) π.χ. αν ε = 0.06, ε' = εb1.75 = 0.06b1.75 = Αυτό γίνεται για καλυφθεί η διαφορά μεταξύ της μεθόδου επιτρεπόμενων τάσεων και συνολικής αντοχής (Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, Άρθρο 2, ΙΙΙ, 1, στ).

28 92 Επισκευές - Ενισχύσεις Κατηγορία Στατικά Οι επόμενες παράμετροι ενεργοποιούνται όταν επιλεγεί σαν είδος κατασκευής η "Αποκατάσταση Ενίσχυση" Παράμετρος Είδος Κατασκευής Οπλισμοί Τρόπος αποκατάστασης Βαθμός αποκατάστασης κτιρίου Ηλικία κτιρίου Τι να επιλέξετε Οι επιλογές που έχετε είναι: S S Νέα οικοδομή Αποκατάσταση Ενίσχυση Επιλέγετε ανάλογα με τον τύπο της μελέτης που έχετε. Οι επιλογές που έχετε είναι: S S S Όλα τα στοιχεία Μόνο τα ενισχυόμενα Μόνο τα μη-ενισχυόμενα. Χρησιμοποιείστε την για να προκύψει συνοπτικό το τεύχος της μελέτης. Μπορείτε δηλαδή να εξαιρέσετε από τη διαδικασία όπλισης τα ενισχυόμενα μέλη όταν οπλίζετε με παλαιούς κανονισμούς ή τα μη ενισχυόμενα, προκειμένου να ελέγξετε την επάρκειά τους συγκρίνοντας μόνο εντατικά μεγέθη. Δείτε και την 6.3 S S S S S S Έγχυτο σκυρόδεμα Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Ρητίνες Σύνθετα υλικά (υαλοϋφάσματα) Γενικές βλάβες Τοπικές βλάβες Η διάκριση γίνεται σύμφωνα με την απόφαση της 18/10/1999 του ΥΠΕΧΩΔΕ. S S Μικρή (<=25 ετών) Μεγάλη (> 25 ετών) Επηρεάζει το συντελεστή φέρουσας ικανότητας, σύμφωνα με την 4.2

29 Οδηγίες χρήσης 93 Ποιότητα Κατασκευής Κατάσταση (Συντήρηση) Καλή / Κακή Επηρεάζει το συντελεστή φέρουσας ικανότητας, σύμφωνα με την 4.2 Καλή / Κακή Επηρεάζει το συντελεστή φέρουσας ικανότητας, σύμφωνα με την Υποστύλωμα Κατηγορία Ενίσχυση Υποστυλώματος Οι επόμενες παράμετροι ενεργοποιούνται όταν επιλεγεί σαν είδος κατασκευής η "Αποκατάσταση Ενίσχυση" Παράμετρος Ενισχυόμενο μέλος Στάθμη βλάβης υποστυλώματος Συντελεστής φέρουσας ικανότητας (U) Συντελεστής μονολιθικότητας ακαμψίας (γ n,k) Συντελεστής μονολιθικότητας κάμψης (γn,μ) Συντελεστής μονολιθικότητας διάτμησης (γn,v) Τρόπος αποκατάστασης Τι να επιλέξετε Ναι / Όχι, ανάλογα του αν το μέλος πρόκειται να ενισχυθεί με μανδύα, υαλοϋφάσματα, ή να συγκολληθεί με ρητίνες, ή εν γένει να αποκατασταθεί. Επιλέξτε αυτήν που αντιστοιχεί στην κατάσταση του βλαμμένου υποστυλώματος (A / B / Γ / Δ.). Βλέπε και 4.1 Αφορά το συγκεκριμένο μέλος και προκύπτει αυτόματα από το πρόγραμμα αλλά μπορεί να τροποποιηθεί και από το χρήστη. Βλέπε και 4.1 Βλέπε 4.2 Βλέπε 4.2 Βλέπε 4.2 S S Έγχυτο σκυρόδεμα Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

30 94 Επισκευές - Ενισχύσεις Παράμετρος Τι να επιλέξετε S Ρητίνες S Σύνθετα υλικά (υαλοϋφάσματα) Ειδικά για την περίπτωση που επιλεγεί η ενίσχυση με σύνθετα υλικά (υαλοϋφάσματα), θα πρέπει να δοθούν τιμές στις ακόλουθες παραμέτρους: S S S Συντελεστής διάτμησης a [/]. Πειραματικός συντελεστής που εξαρτάται από τις ιδιότητες του χρησιμοποιούμενου υαλοϋφάσματος και τη μορφή της διατομής. Πάχος στρώσης [mm]. Διατμητική τάση σχεδιασμού [kn/m 2 ]. Εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου υαλοϋφάσματος. Στον πίνακα 10 δίνονται ενδεικτικά οι τιμές για το υαλοΰφασμα XL-WRAP UGK- 200 της exeltek. Η διατμητική αντοχή του υποστυλώματος υπολογίζεται από τη σχέση: όπου V sj a b f j b n bt b d fj [Kpa]: η τάση σχεδιασμού του υαλοϋφάσματος a [/]: συντελεστής διάτμησης (βλέπε πίνακα 10) tj [mm]: το πάχος μιας στρώσης υαλοϋφάσματος n: ο αριθμός των στρώσεων d [m]: το μήκος της παράλληλης προς την εφαρμοζόμενη δύναμη πλευρά της διάτμησης. Σημείωση: Ο ελάχιστος αριθμός στρώσεων υαλοϋφάσματος για υποστυλώματα είναι 2. Το πρόγραμμα υπολογίζει και αναγράφει τον υπολογιστικά απαιτούμενο αριθμό. 'Έτσι, όταν στα υποστυλώματα αναφέρεται n=1, ως αριθμός στρώσεων πρέπει να τοποθετείται πάντα 2 στρώσεις. j

31 Οδηγίες χρήσης 95 Μορφή τοποθέτησης μανδύα από υαλοΰφασμα Δοκοί ορθογωνικής διατομής ή πλακοδοκοί 2.00 Υποστυλώματα ορθογωνικής διατομής 2.86 Υποστυλώματα κυκλικής διατομής 2.25 Τοίχωμα με μονόπλευρη τοποθέτηση μανδύα 0.75 Τοίχωμα με μονόπλευρη τοποθέτηση μανδύα με "γύρισμα" στις δύο μικρές πλευρές Συντελεστής διάτμησης a 1.00 Τοίχωμα με μανδύα περιμετρικό 2.00 Πίνακας 10: Τιμές συντελεστή διάτμησης a για υαλοΰφασμα XL-WRAP UGK-200 Η τάση σχεδιασμού για το υαλοΰφασμα XL-WRAP UGK-200 είναι 80Μpa. Μία στρώση του υλικού αυτού έχει πάχος 1.3 mm. Για άλλου τύπου υαλοϋφάσματα, πρέπει να συμβουλευθείτε τις τιμές του κατασκευαστή. 5.3 Δοκός Κατηγορία Ενίσχυση Δοκού Οι επόμενες παράμετροι ενεργοποιούνται όταν επιλεγεί σαν είδος κατασκευής η "Αποκατάσταση Ενίσχυση" Παράμετρος Ενισχυόμενο μέλος Τι να επιλέξετε Συντελεστής μονολιθικότητας ακαμψίας (γ n,k) Βλέπε 4.2 Συντελεστής μονολιθικότητας κάμψης (γ n,μ) Συντελεστής μονολιθικότητας διάτμησης (γ n,v) Ναι / Όχι, ανάλογα του αν το μέλος πρόκειται να ενισχυθεί ή να αποκατασταθεί. Βλέπε 4.2 Βλέπε 4.2 Τρόπος αποκατάστασης S Έγχυτο σκυρόδεμα

32 96 Επισκευές - Ενισχύσεις Παράμετρος Τι να επιλέξετε S Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα S Ρητίνες S Σύνθετα υλικά (υαλοϋφάσματα) 6 Νέες εντολές του προγράμματος 6.1 Πως χειρίζεται το πρόγραμμα τις ενισχυμένες διατομές Όταν το πρόγραμμα εφαρμόζεται για την "Επισκευή / Ενίσχυση" οικοδομικών έργων, αναγνωρίζει δύο καταστάσεις του προς επίλυση φορέα: την "τρέχουσα" (ενεργή) και την "εφεδρική" (ανενεργή). Αυτό γίνεται προκειμένου να γνωρίζει ταυτόχρονα για κάθε μέλος και την παλιά (υπάρχουσα) και τη νέα (μετά την επισκευή) διατομή. Οι δύο αυτές καταστάσεις συνυπάρχουν, αλλά αλλαγές γεωμετρικών / αδρανειακών χαρακτηριστικών και ποιοτήτων υλικών είναι δυνατό να γίνουν μόνο στην "τρέχουσα" διατομή. Σε μια τυπική πορεία ενεργειών για την εκπόνηση μελέτης επισκευής, η "εφεδρική" κατάσταση θα αντιστοιχεί στις παλιές διατομές (υπάρχουσα κατάσταση) ενώ η "τρέχουσα" στις νέες (μετά την επισκευή). Η τελική όπλιση και διαστασιολόγηση των προς επισκευή μελών, θα γίνει στις νέες διατομές. 6.2 Οι νέες εντολές Δύο νέες εντολές χειρισμού των διατομών βρίσκονται στην εργαλειοθήκη του "Κτιρίου" και μία για τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας στο μενού των "Επιλύσεων". Αντιγραφή διατομών Με την εντολή αυτή, το πρόγραμμα αντιγράφει όλα τα στοιχεία των διατομών (υποστυλωμάτων και δοκών) της "τρέχουσας" κατάστασης στην "εφεδρική". Στην πράξη, αυτό χρειάζεται (και πρέπει) να γίνει μία και μοναδική φορά: μετά την πρώτη επίλυση / όπλιση του φορέα με τις υπάρχουσες διατομές, και φυσικά πριν τροποποιήσετε τις διατομές των ενισχυόμενων μελών.

33 Οδηγίες χρήσης 97 Εναλλαγή διατομών Με την εντολή αυτή, το πρόγραμμα εναλλάσσει την "τρέχουσα" κατάσταση με την "εφεδρική", προκειμένου να κάνει ο χρήστης αλλαγές στα στοιχεία των διατομών (γεωμετρικά ή ποιότητες υλικών). Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, αλλαγή των στοιχείων των διατομών, μπορεί να γίνει μόνο στις τρέχουσες διατομές (ανεξάρτητα του αν αυτές είναι οι υπάρχουσες πριν την ενίσχυση, ή οι νέες μετά τις επεμβάσεις). Υπολογισμός συντελεστή φέρουσας ικανότητας ορόφου Με χρήση αυτής της εντολής του μενού των "Επιλύσεων", εμφανίζεται ο συντελεστής φέρουσας ικανότητας U του τρέχοντα ορόφου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πορεία εργασίας Η ολοκλήρωση μιας μελέτης επισκευής / ενίσχυσης οικοδομικού έργου, έχει τρεις στόχους: S S S Τη διαπίστωση της επάρκειας της αρχικής μελέτης, Την διαστασιολόγηση των βλαμμένων μελών, και Τον έλεγχο της επάρκειας των υπολοίπων. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να γίνουν αρκετές επιλύσεις και δοκιμές για την όπλιση των επισκευαζόμενων αλλά και για τον έλεγχο της επάρκειας των μη επισκευαζόμενων μελών. Αναλυτικά, η διαδικασία διακρίνεται στις εξής φάσεις: Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης (Φάση Α') Αντισεισμικός κανονισμός: ο ισχύων τη χρονολογία εκδόσεως αδείας Κανονισμός σκυροδέματος: ο ισχύων τη χρονολογία εκδόσεως αδείας 1. Εισάγετε στο πρόγραμμα την οικοδομή με τις υπάρχουσες διατομές. 2. Επιλέγετε τον αντισεισμικό κανονισμό και τον κανονισμό σκυροδέματος που ίσχυαν κατά την περίοδο έκδοσης της οικοδομικής άδειας. 3. Κάνετε επίλυση και όπλιση του κτιρίου. 4. Κάνετε εκτύπωση εντατικών μεγεθών και οπλισμών ή σχεδίαση των ξυλοτύπων.

34 98 Επισκευές - Ενισχύσεις Ανάλυση των μη ενισχυόμενων μελών (Φάση Β') Αντισεισμικός κανονισμός: ο ισχύων τη χρονολογία εκδόσεως αδείας Κανονισμός σκυροδέματος: ο νέος κανονισμός σκυροδέματος (1995). Βλέπε σημείωση, λίγο πιο κάτω. 1. Δίνετε την εντολή "Αντιγραφή διατομών", προκειμένου να κρατηθούν (ως εφεδρικές) οι παλιές διατομές. 2. Τροποποιείτε τις διατομές των προς ενίσχυση μελών, εισάγοντας τις τελικές διατομές τους, καθώς και τους συντελεστές μονολιθικότητας. 3. Κάνετε επίλυση και όπλιση του κτιρίου (διατηρώντας τους ίδιους κανονισμούς της φάσης Α). 4. Κάνετε εκτύπωση εντατικών μεγεθών και οπλισμών ή σχεδίαση των ξυλοτύπων. 5. Συγκρίνετε τα αποτελέσματα των οπλισμών αυτής της φάσης με τα αντίστοιχα της προηγούμενης, (Α' φάση) προκειμένου να διαπιστώσετε αν επαρκούν οι διατομές και οι οπλισμοί των μη ενισχυόμενων μελών. Αν προκύπτουν ελλείμματα σε ορισμένα μέλη, τότε και αυτά θα πρέπει να ενισχυθούν, οπότε επαναλαμβάνετε τα βήματα της φάσης Β', μέχρι να μην απαιτείται ενίσχυση άλλου μέλους. Σημείωση Σύμφωνα με το [ΦΕΚ66] «Ο έλεγχος επάρκειας των μη-επισκευαζόμενων / ενισχυόμενων διατομών γίνεται με τη μέθοδο των μερικών συντελεστών ασφαλείας για την οριακή κατάσταση αστοχίας (κεφ. 10, 11, 12 του ΝΕΚΩΣ) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ελάχιστες απαιτήσεις διαστάσεων ή οπλισμών που προβλέπονται από το ΝΕΚΩΣ». Αυτό αποτελεί σαφώς μια νέα απαίτηση του [ΦΕΚ66]. Κάτι τέτοιο δεν αναφερόταν πουθενά στο [ΥΠΑΠ99], σύμφωνα με το οποίο η απαίτηση εφαρμογής των διατάξεων του ισχύοντα σήμερα Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος αφορούσε μόνον τα «επισκευαζόμενα και τυχόν πρόσθετα δομικά στοιχεία». Μελέτη των ενισχυόμενων μελών (Φάση Γ') Αντισεισμικός κανονισμός: ο ισχύων τη χρονολογία εκδόσεως αδείας Κανονισμός σκυροδέματος: ο νέος κανονισμός σκυροδέματος (1995) 1. Επιλέγετε τον ισχύοντα κανονισμό σκυροδέματος ("Νέος 95"), διατηρώντας τον αντισεισμικό κανονισμό με τις προηγούμενες φάσεις. 2. Κάνετε επίλυση και όπλιση του κτιρίου.

35 Οδηγίες χρήσης Κάνετε εκτύπωση οπλισμών μόνο των ενισχυόμενων μελών. 7 Άλλες προσθήκες 7.1 Πίνακες Προκειμένου να περιληφθούν στους πίνακες οι νέες διατομές των ενισχυμένων μελών του φορέα, έχουν γίνει οι εξής αλλαγές: Όσον αφορά τα υποστυλώματα, οι πίνακες 201 ("Διαστάσεις διατομών"), 202 ("Αδρανειακά στοιχεία") και 203 ("Στοιχεία υλικών") μετονομάζονται αντίστοιχα σε 201.1, και Ομοίως, για τις δοκούς, μετονομάζονται οι αντίστοιχοι πίνακες ( ). Στους πίνακες αυτούς πάντα περιέχονται τα δεδομένα της "τρέχουσας" κατάστασης, αυτής δηλαδή με την οποία το κτίριο παρουσιάζεται και επιλύεται, καθώς και στην περίπτωση που έχω "Νέα οικοδομή". Επιπλέον, προστίθενται οι πίνακες 201.2, 202.2, και 401.2, 402.2, 403.2, στους οποίους καταχωρούνται τα δεδομένα της "εφεδρικής" κατάστασης. Τα στοιχεία στους πίνακες με το επίθεμα.2 δεν αλλάζουν αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για την ενημέρωση του χρήστη και για τη μεταφορά τους σε άλλα προγράμματα. Στην περίπτωση που έχω "Νέα οικοδομή", οι πίνακες αυτοί είναι απενεργοποιημένοι. Οι τιμές του πίνακα 202 (αδρανειακά χαρακτηριστικά) προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό της υπολογιζόμενης τιμής των μελών με τον συντελεστή μονολιθικότητας ακαμψίας (γ n,k ). 7.2 Εκτύπωση τεύχους Στα "Περιληπτικά στοιχεία δομήματος" προστίθενται τα εξής νέα δεδομένα: Γενικά στοιχεία ενίσχυσης δομήματος ===================================== Υλικά ====== Σκυρόδεμα: C25/30 Χάλυβας: S500 Συνδετήρες: S500 Συντελ. Ασφάλειας ================== Σκυρόδεμα γc: 1.50 Χάλυβας γs: 1.15

36 100 Επισκευές - Ενισχύσεις Ποιότητα Κατασκευής Στάθμη συντήρησης Ηλικία Κτιρίου Βαθμός Αποκατάστασης : Καλή : Καλή : Μεγάλη (>25έτη) : Μεγάλες Βλάβες (δευτέρου βαθμού) Συντελεστής απομένουσας φέρουσας ικανότητας ============================================ Όροφος Συντελ. [U] 0 0,85 1 0,95 ================== Κτίριο 0,90

37 Οδηγίες χρήσης 101 Σύντομες συμβουλές Εισαγωγή δεδομένων και χειρισμός E Όταν αλλάζετε διατομή υποστυλώματος, η νέα διατομή τοποθετείται διατηρώντας ακίνητη τη σταθερή κορυφή. Γι' αυτό, αν έτσι απαιτείται, θα πρέπει πρώτα να αλλάξτε τη θέση της σταθερής κορυφής και ύστερα να δώστε τη νέα διατομή, ώστε η νέα διατομή να τοποθετηθεί στη σωστή θέση. E E E E Θυμηθείτε επίσης οτι ως σταθερή κορυφή υποστυλώματος μπορείτε να ορίσετε οποιοδήποτε σημείο έλξης του και όχι μόνο κάποια από τις κορυφές του. Για παράδειγμα, το Κ.Β. του υποστυλώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σταθερή κορυφή. Χρησιμοποιείτε την επιλεκτική εκτύπωση οπλισμών (μόνο ενισχυόμενα / μόνο μη ενισχυόμενα, παράμετροι "Κτίριο \ Στατικά \ Οπλισμοί") ανάλογα με τη φάση της μελέτης που βρίσκεστε, προκειμένου να εκτυπώνετε μόνο τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν. Κάνετε φύλαξη του αρχείου σας μετά από κάθε εκτεταμένη σειρά αλλαγών (προσθήκες ή διαγραφές μελών, αλλαγές παραμέτρων, παραγωγές, κ.λπ) ή κάθε φορά που ολοκληρώνετε μια φάση της μελέτης σας. Αν πρόκειται να δοκιμάσετε και άλλη εναλλακτική λύση στη μελέτη σας, κάντε φύλαξη με διαφορετικό όνομα. Επίλυση και όπλιση E E E Βρείτε από την παλιά μελέτη και εφαρμόστε όλες τις παραδοχές για τα μόνιμα και κινητά φορτία του κτιρίου. Όταν χρησιμοποιείτε παλιούς κανονισμούς, μην ξεχνάτε να ορίζετε ποια είναι τα περιμετρικά και ποια τα γωνιακά υποστυλώματα, προκειμένου να γίνονται όλοι οι ειδικοί έλεγχοι των κανονισμών. Στις παλιές μελέτες, οι δοκοί οπλίζονταν έναντι διάτμησης πάντα με σπαστά σίδερα. Τροποποιήστε την παράμετρο "Επιλύσεις \ Δοκοί \ Κάλυψη διατμητικών δυνάμεων" ώστε να ταιριάζει με τη μελέτη που κάνετε.

38 102 Επισκευές - Ενισχύσεις E Στον Α. Κ. του 1959 δεν υπήρχε υποχρέωση για μέγιστη απόσταση διαμήκων οπλισμών υποστυλωμάτων. Επιλέξτε λοιπόν κατάλληλη τιμή για την παράμετρο "Κτίριο \ Οπλισμός \ Μέγιστη απόσταση ράβδων υποστυλωμάτων", π.χ ~ 0.50 m. E Αντίστοιχα, δώστε την κατάλληλη τιμή στην παράμετρο Κτίριο \ Οπλισμοί \ Μέγιστη απόσταση συνδετήρων υποστυλωμάτων", π.χ ~ 0.30m. E E Πριν ξεκινήσετε την επίλυση με το νέο κανονισμό Ω.Σ., μην ξεχάσετε να επαναφέρετε τις τιμές των ελαχίστων αποστάσεων οπλισμών (που είχατε αλλάξει προκειμένου να γίνει όπλιση με τον παλαιό). Προσοχή στις επικαλύψεις. Στις παλαιές μελέτες, η επικάλυψη ήταν μικρότερη από αυτή που επιβάλλεται σήμερα. Έχετέ το υπόψιν όταν εισάγετε υπάρχουσες οικοδομές. E Προσοχή στις ποιότητες υλικών των υποστυλωμάτων που ενισχύετε. Βεβαιωθείτε κάθε φορά οτι οι ποιότητες υλικών στα ενισχυόμενα μέλη είναι οι σωστές. E E E E Μην ξεχνάτε, οτι μαζικές αλλαγές μπορούν να γίνουν από τους πίνακες. Για παράδειγμα, αν θέλετε να δώσετε τιμή επικαλύψεως 1.5 cm σε όλα τα υποστυλώματα του πρώτου ορόφου, μπείτε στους πίνακες και επιλέξτε πατώντας με mouse στην επικεφαλίδα της στήλης (d'). Πληκτρολογήστε και [Enter], οπότε όλη η στήλη ενημερώνεται με τη νέα τιμή. Επαναλάβετε για όλους τους ορόφους. Για καλύτερη προσομοίωση έντονα ρηγματωμένων δοκών (που δε μπορούν να παραλάβουν επαρκώς καμπτικές ροπές), εισάγετε ελαστικές αρθρώσεις στα άκρα τους. Ο συντελεστής ελαστικότητας (αρχής / τέλους) στην πράξη παίρνει τιμές μεταξύ 0.15 και 0.20 (ποσοστό της αρχικής ροπής αδράνειας). Για να δείτε στην κάτοψη τις θέσεις των ελαστικών αρθρώσεων, έχετε ενεργά τα διαφανή του μοντέλου και του χαρακτηρισμού ([Μ] και [Χ]). Προσέξτε τις διαθέσιμες διαμέτρους οπλισμών. Ειδικά για υπάρχουσες μελέτες, δώστε κατάλληλες τιμές, έτσι ώστε να προσεγγίσετε αυτές που έχουν τοποθετηθεί στην οικοδομή.

39 Οδηγίες χρήσης 103 Βιβλιογραφία [ΔΡΙΤ96] Σ. Η. Δρίτσου, "Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα", Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα [ΚΑΛΕ83] Β. Καλευρά, "Μαθήματα ωπλισμένου σκυροδέματος Κανονισμοί - Προδιαγραφές - Οδηγίες κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος", (Τόμος V), Ξάνθη [ΠΕΝΕ90] Γ. Γ. Πενέλη και Α. Ι. Κάππου, "Αντισεισμικές κατασκευές από σκυρόδεμα", Θεσσαλονίκη [PENE97] G. G. Penelis and A. J. Kappos, "Earthquake-resistant concrete structures", E & FN Spon, [ΣΑΡΗ92] Δ. Σαρηγιάννη, "Θεσμικό πλαίσιο επεμβάσεων σε περίπτωση σεισμών. Ισχύοντες κανονισμοί. Ειδικό νομοθετικό πλαίσιο. Ευθύνες - Δεοντολογία". Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη [ΣΠΥΡ99] Κ. Σπυράκου, "Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό", Αθήνα [ΤΑΣΙ90] Θ. Τάσιου, Μ. Χρονόπουλου, κ.α., "Σύγχρονες μέθοδοι σχεδιασμού κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος". Σημειώσεις εκ της έδρας, Ε.Μ.Π., Αθήνα [ΤΑΣΙΧΧ] Θ. Π. Τάσιου, "Αποτίμηση, Επισκευές, Ενίσχυση". Σημειώσεις. [ΥΠΑΠ99] Yπουργική απόφαση 5172 της 18/10/1999, "Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη των μελετών αποκατάστασης των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από το σεισμό της 7/9/99 και την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών επισκευής / ενίσχυσης". [ΦΕΚ66] Φ.Ε.Κ. 66 της 26/1/2001, "Τροποποίηση και συμπληρώσεις της 5172/ΑΖ5β/ απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων". [ΦΕΚ798] Φ.Ε.Κ. 798 της 19/11/1986, "Κανονισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη των mελετών αποκατάστασης των βλαμμένων κτιρίων για την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών".

40 104 Επισκευές - Ενισχύσεις Δ 2 Παράδειγμα μελέτης επισκευής 1 Πορεία εργασίας Η μελέτη επισκευής, έχει τρεις στόχους: S S S Τη διαπίστωση της επάρκειας της αρχικής μελέτης, Την διαστασιολόγηση των βλαμμένων μελών, και Τον έλεγχο της επάρκειας των υπολοίπων. Για να επιτευχθούν αυτά, έγιναν οι παρακάτω αναλύσεις: 1.1 Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης (Φάση Α') E Αντισεισμικός κανονισμός: ο ισχύων τη χρονολογία εκδόσεως αδείας: 1959 E Κανονισμός σκυροδέματος: ο ισχύων τη χρονολογία εκδόσεως αδείας: Εισήχθη στο πρόγραμμα η οικοδομή με τις υπάρχουσες διατομές, (αποτύπωση). 2. Χρησιμοποιήθηκε ο αντισεισμικός κανονισμός του 1959 και ο κανονισμός σκυροδέματος 1954 που ίσχυαν κατά την περίοδο έκδοσης της οικοδομικής άδειας. 3. Έγινε επίλυση και όπλιση του κτιρίου.

41 Οδηγίες χρήσης Έγινε εκτύπωση εντατικών μεγεθών και οπλισμών ή σχεδίαση των ξυλοτύπων, όπως φαίνεται στα σχέδια (Σχ.1 Σχ.2 Σχ.3 Σχ.4 Σχ.5) 5. Από την σύγκριση της αρχικής μελέτης με την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης διαπιστώθηκε η επάρκεια της αρχικής μελέτης ως προς τους οπλισμούς κάμψης. Διαπιστώθηκε ακόμη ότι στην αρχική μελέτη τοποθετήθηκαν οι ελάχιστοι συνδετήρες χωρίς υπολογισμό. Στα γωνιακά υποστυλώματα απαιτούνται οπωσδήποτε πυκνότεροι συνδετήρες. 1.2 Ανάλυση των μη ενισχυόμενων μελών (Φάση Β') E Αντισεισμικός κανονισμός: ο ισχύων τη χρονολογία εκδόσεως αδείας: 1959 E Κανονισμός σκυροδέματος: ο ισχύων τη χρονολογία εκδόσεως αδείας: Τροποποιήθηκαν οι διατομές των προς ενίσχυση μελών, εισάγοντας τις τελικές διατομές τους, καθώς και τους συντελεστές μονολιθικότητας. 2. Έγινε επίλυση και όπλιση του κτιρίου (διατηρώντας τους ίδιους κανονισμούς της φάσης Α). 3. Έγινε εκτύπωση εντατικών μεγεθών και οπλισμών και σχεδίαση των ξυλοτύπων. 4. Συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα των οπλισμών αυτής της φάσης με τα αντίστοιχα της προηγούμενης, (Α' φάση) και διαπιστώθηκε ότι επαρκούν οι διατομές και οι οπλισμοί των μη ενισχυόμενων μελών. Η χρήση του κανονισμού σκυροδέματος του 1954 για τον έλεγχο επάρκειας των μη-εντισχυόμενων μελών είναι σε συμφωνία με το πνεύμα της [ΥΠΑΠ99]. Αντίθετα, σύμφωνα με το [ΦΕΚ66], ο έλεγχος θα έπρεπε να γίνει με τον ΝΚΩΣ (χωρίς να λαμβάνονται όμως υπόψη οι ελάχιστες απαιτήσεις διαστάσεων ή οπλισμών). Μια τέτοια σύγκριση (αν και δεν έχει νόημα στην πραγματικότητα) είναι εφικτό να γίνει στο Fespa, και αφήνεται στην επιλογή του μελετητή. 5. Αποφασίστηκε λόγω της απομάκρυνσης του κέντρου ελαστικής στροφής από το κέντρο βάρος του κτιρίου να ενισχυθεί και το υποστύλωμα Κ5, ώστε να κρατηθεί η σύμπτωση κέντρου βάρους κέντρου ελαστικής στροφής που υπήρχε στην αρχική μελέτη, (Σύγκρινε Σχέδιο 6 με Σχέδιο 7).

42 106 Επισκευές - Ενισχύσεις 6. Αποφασίστηκε ακόμη λόγω της σημαντικής βλάβης του υποστυλώματος Κ13, και της εμφάνισης τριχοειδούς ρηγμάτωσης στο υποστύλωμα Κ1, και λόγω της αραιής διάταξης των συνδετήρων στα γωνιακά υποστυλώματα να επισκευασθούν επιπλέον τα τρία γωνιακά υποστυλώματα Κ1, Κ4, Κ9 με υαλοϋφασμα, ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις του κανονισμού σκυροδέματος του 1954, και ρητίνη αντίστοιχα. (Σχ.6 Σχ. 7). 7. Από την σύγκριση της Φάσης Α με την παρούσα Φάση Β, διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται ενίσχυση άλλου υποστυλώματος. 1.3 Μελέτη των ενισχυόμενων μελών (Φάση Γ') E Αντισεισμικός κανονισμός: ο ισχύων τη χρονολογία εκδόσεως αδείας: 1959 E Κανονισμός σκυροδέματος: ο νέος κανονισμός σκυροδέματος (1995) 4. Έγινε επιλογή του ισχύοντος κανονισμού σκυροδέματος ("Νέος 95"), διατηρώντας τον αντισεισμικό κανονισμό της προηγούμενης φάσης (Α.Κ 1959). 5. Έγινε επίλυση και όπλιση του κτιρίου. 6. Έγινε εκτύπωση οπλισμών μόνο των ενισχυόμενων μελών. 7. Έγινε εκτύπωση των σχεδίων των ενισχυομένων μελών. (Σχ. 8 Σχ. 9) 2 Μερικές ακόμα παρατηρήσεις E E E E Βρέθηκε η παλιά μελέτη και εφαρμόστηκαν όλες οι παραδοχές για τα μόνιμα και κινητά φορτία του κτιρίου. (Η. Κοσμόπουλου «Η αντισεισμική θεωρία...» 5 ο παράδειγμα σελ. 124) Ορίστηκαν τα περιμετρικά και τα γωνιακά υποστυλώματα, προκειμένου να γίνουν όλοι οι ειδικοί έλεγχοι του αντισεισμικού κανονισμού Τροποποιήθηκε η παράμετρος "Επιλύσεις \ Δοκοί \ Κάλυψη διατμητικών δυνάμεων" ώστε οι δοκοί να οπλίζονται με σπαστά σίδερα όπως στην αρχική μελέτη. Στον Α. Κ. του 1959 δεν υπήρχε υποχρέωση για μέγιστη απόσταση διαμήκων οπλισμών υποστυλωμάτων. Επιλέχθηκε λοιπόν ως κατάλληλη τιμή για την

43 Οδηγίες χρήσης 107 παράμετρο "Κτίριο \ Οπλισμός \ Μέγιστη απόσταση ράβδων υποστυλωμάτων", 0.40 m. E E E E E Δόθηκε κατάλληλη τιμή στην παράμετρο Κτίριο \ Οπλισμοί \ Μέγιστη απόσταση συνδετήρων υποστυλωμάτων", 0.30m, ώστε να συναρμόζει με τους τότε ισχύοντες κανονισμούς, και η πυκνότητα των συνδετήρων να είναι η εξ υπολογισμού απαιτούμενη. Δόθηκε η κατάλληλη τιμή στις επικαλύψεις, ώστε να συναρμόζει με τους τότε ισχύοντες κανονισμούς. Για την καλύτερη προσομοίωση έντονα ρηγματωμένων δοκών (που δε μπορούν να παραλάβουν επαρκώς καμπτικές ροπές), δόθηκαν ελαστικές αρθρώσεις στα άκρα τους. Ο συντελεστής ελαστικότητας (αρχής / τέλους) ορίστηκε στην τιμή 0.15 (ποσοστό της αρχικής ροπής αδράνειας). Βλέπε Σχ. 5, στο οποίο φαίνονται οι θέσεις των ελαστικών αρθρώσεων. Για να δείτε στην κάτοψη τις θέσεις των ελαστικών αρθρώσεων, έχετε ενεργά τα διαφανή του μοντέλου και του χαρακτηρισμού. Δόθηκαν οι κατάλληλες διάμετροι οπλισμών, έτσι ώστε να προσεγγίσουν αυτές που έχουν τοποθετηθεί στην οικοδομή. 3 Αποκατάσταση σεισμοπλήκτων κτιρίων 3.1 Κανονισμοί Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων των κανονισμών και των συνδυασμών τους. Αντισεισμικός Κανονισμός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος Κατανομή σεισμικού φορτίου καθ ύψος Παλαιός 1959 Παλαιός 1954 Ομοιόμορφη. Δοκοί επί στρεπτών στηρίξεων Χρησιμεύει για Έλεγχο της υπάρχουσας μελέτης, και της επάρκειας των μη ενισχυομένων μελών μετά την ενίσχυση των βλαβέντων

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ

ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ Έλεγχος επάρκειας και ενίσχυση 3οροφου κτιρίου με πυλωτή και υπόγειο, λόγω προσθήκης ορόφου, ηλικίας μεγαλύτερης των 25 ετών. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΔΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΔΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΔΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ Περίληψη Ο μηχανικός καλείται συχνά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα που παρουσιάζουν βλάβες και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜA

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜA ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜA ΧΑΣΑΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ Περίληψη Στην εργασία επιχειρείται μια αναλυτική παρουσίαση ταξινομήσεως βλαβών από σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών

Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΟΚΩΝ 5 1. Γεωμετρία 8 2. Κύριος Οπλισμός Ανοίγματος 12 3. ισμός Στηρίξεων 14 4. Συνδετήρες 16 5. Πρόσθετα 17 6.

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10. Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104. For Windows. Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν. Version 1.0.11

Fespa 10. Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104. For Windows. Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν. Version 1.0.11 Fespa 10 For Windows Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν Version 1.0.11 Αθήνα, Μάιος 2013 2 Fespa 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 Ι ΦΟΡΤΙΑ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ α. Μόνιμα Ειδικό βάρος Ο. Σ.... 2.4 t/m3 Επικάλυψη δαπέδων... 100 kg/m2 Επικάλυψη δώματος...

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 7ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001 ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Εργασία Νο 4 Ε. ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ Σ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να γίνει μία συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Φάσεις κατασκευής κτιριακού έργου 1. Καθαρισμός του οικοπέδου από δένδρα, βράχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Μάθημα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα Κέρκυρα, 20 Απριλίου 2013 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι «στατικές μελέτες» ή καλύτερα «οι μελέτες φέροντος οργανισμού»

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών

Παράρτημα Έκδοση Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών Παράρτημα Έκδοση 2015 Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς...

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2003 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ554/β5β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Στατικό Παράδειγμα Μελέτη γενικής κοιτόστρωσης επί ελαστικού εδάφους εξαώροφου κτιρίου, με συνυπολογισμό τοιχωμάτων υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 1218 / 3902Π07Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Τ.Ε. 01 - Προσομοίωση και παραδοχές FESPA SAP 2000 1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Προσομοίωση και παραδοχές FESPA - SAP 2000 Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στις παραδοχές και απλοποιήσεις που υιοθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Αποτίμηση Υπάρχουσας Ισόγειας Κατοικίας μετά Τμήματος Υπογείου, για Μελλοντική Προσθήκη ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΣ Εργασία Νο 17 ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΠΙΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αστοχούν οι κοινές

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 8 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 9 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 7/9/1999. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 18 Οκτωβρίου 1999 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ/5172/αζ 5 β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών Παράρτημα Η Έκδοση 2011 Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Βελτιωμένη χωρική επαλληλία σεισμικών συνδυασμών...3

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 28.0.205 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : CSN 73 20 R Πάσσαλος Συντ ασφάλειας πάσσαλου θλίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘ.23 (ΝΟΚ) ΑΛΛΑΓΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ 529/03 ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία :.09.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Μεταλλικές κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα ιδιαίτερης σημασίας θέματα αποκατάστασης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

StereoSTATIKA. Το Λογισμικό που χτίζει το Σήμερα 20 φορές πιο γρήγορα. Του Απόστολου Κωνσταντινίδη

StereoSTATIKA. Το Λογισμικό που χτίζει το Σήμερα 20 φορές πιο γρήγορα.  Του Απόστολου Κωνσταντινίδη StereoSTATIKA Το Λογισμικό που χτίζει το Σήμερα 20 φορές πιο γρήγορα Του Απόστολου Κωνσταντινίδη www.pi.gr Ο Μηχανικός περιγράφει τον σκελετό στη φυσική του μορφή, γραφικά ή με συντεταγμένες. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος.

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Προβλέπεται άρα Έλεγχος του φορέα: σχεδιασµός και όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την ενίσχυση και επισκευή του ξενοδοχείου

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Περιγραφή Μελετητής Ημερομηνία Ρυθμίσεις : : : Pile Group - Exaple 3 Ing. Jiri Vanecek 28.10.2015 (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα