ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ"

Transcript

1 ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ Ημερομηνία Έκθεσης: Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο πλήρους κυριότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) διαχειριζόμενο από την ΕΤΑΔ Α.Ε. Βιομηχανικό οικόπεδο ΑΒΚ 534, εκτάσεως 21,6 στρέμματα με αποθήκες. Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική Εταιρεία: Συντάξασα Δικηγόρος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (V&P) ΕΛΕΝΗ WARREN

2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ 1. Στα πλαίσια της από επιστολής ανάθεσης νομικού ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (το Ταμείο) προς την δικηγορική μας εταιρεία με την επωνυμία «Βγενόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία» (η Δικηγορική Εταιρεία) συντάχθηκε η παρούσα Έκθεση την ημερομηνία, που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της παρούσας (η Ημερομηνία). 2. Η παρούσα Έκθεση περιέχει πληροφορίες, που εκ της φύσης τους είναι εμπιστευτικές, και δύναται να κοινοποιηθεί από την Δικηγορική Εταιρεία μόνο στο Ταμείο, ενώ κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να βασιστεί στις πληροφορίες και τα στοιχεία, που περιέχονται σε αυτή. Τυχόν κοινοποίηση της παρούσας Έκθεσης σε τρίτους είναι επιτρεπτή μόνο κατόπιν της έγγραφης συναίνεσης της Δικηγορικής Εταιρείας. 3. Η παρούσα Έκθεση περιορίζεται στα θέματα που ορίζονται ρητώς σε αυτή και μόνο από άποψη Ελληνικού Δικαίου, δεν πρέπει δε να ερμηνευθεί ότι εκτείνεται έστω και επαγωγικά σε οποιοδήποτε άλλο θέμα. 4. Καμία ευθύνη ή/και υποχρέωση δεν αναλαμβάνεται για το περιεχόμενο ή τυχόν έλλειψη της παρούσας Έκθεσης μετά την Ημερομηνία ή/και τυχόν άλλη ημερομηνία που αναφέρεται στην παρούσα Έκθεση για επί μέρους ζητήματα του νομικού ελέγχου. 2

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ / ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Απαλλοτριώσεις Αγορές Ανταλλαγές Παραχωρήσεις (δωρεές, κληροδοτήματα) Παλαιός αιγιαλός Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας Άλλος τίτλος ΦΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΑ ΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Υποθήκες Προσημειώσεις Δουλείες Διεκδικήσεις - ανακοπές Κατασχέσεις Παραχωρήσεις χρήσης Μισθώσεις Κανονισμός κτιρίου Διατηρητέα / πολιτιστικά μνημεία Λοιποί ειδικοί νομικοί περιορισμοί ή δεσμεύσεις Δικαστικές εκκρεμότητες ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ & ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.9 3

4 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Για τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης βασιστήκαμε στα έγγραφα που τέθηκαν υπόψη μας από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ» (Ο Φορέας των ακινήτων), σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό κατάλογο του Παραρτήματος Ι της παρούσας, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του νομικού ελέγχου, στην επί τόπου έρευνα που πραγματοποιήσαμε στο Υποθηκοφυλακείο Βόλου στις για περίοδο 40 ετών, καθώς και στις διευκρινίσεις και λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις αρμόδιες αρχές. Από το αντικείμενο του νομικού μας ελέγχου εκφεύγουν ρητώς: (i) Η εξέταση της ακρίβειας, γνησιότητας και πληρότητας των χορηγηθέντων από το Ταμείο εγγράφων, πιστοποιητικών, δηλώσεων και λοιπών στοιχείων, καθώς και των σχετικών προφορικών δηλώσεων, που περιήλθαν εις γνώση μας στα πλαίσια διεξαγωγής του νομικού μας ελέγχου. (ii) Ο έλεγχος της νομιμοποίησης των συμβαλλομένων μερών στις διάφορες συμβάσεις, που αποτέλεσαν αντικείμενο του νομικού μας ελέγχου. 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Όπως αναφέρεται και κατωτέρω στο κεφάλαιο 4, το υπό έρευνα ακίνητο μεταβιβάσθηκε και περιήλθε χωρίς αντάλλαγμα στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ δυνάμει της υπ αριθμ. 234/2013 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 1020/Β/ ). Η εν λόγω απόφαση και μεταβίβαση δεν φαίνεται μεταγεγραμμένη στα οικεία βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου. Το υπό έρευνα ακίνητο είναι Δημόσιο ακίνητο και καταγράφηκε στο Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Οικονομικής Εφορίας Βόλου στις με έκταση τ.μ. Είναι βιομηχανικό οικόπεδο, επίπεδο και βρίσκεται στο νότιο άκρο της ΒΙΠΕ και βλέπει σε δρόμο που αποτελεί και το νότιο όριο της ΒΙΠΕ. 4

5 Επίσης, απεικονίζεται σε σκαρίφημα με όρια και διαστάσεις του οικοπέδου, που προσαρτήθηκε στο Συμβόλαιο αγοραπωλησίας του, με ημερομηνία 16/12/1982 και σε τοπογραφικό διάγραμμα Α ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε., σε κλίμακα 1:500. Το υπό έρευνα ακίνητο περιήλθε στο Δημόσιο εξ αγοράς από την Ε.Τ.Β.Α. ΑΕ σύμφωνα με το αριθ / Συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Παρασκευής συζ. Αντωνίου Αξόγλου, το γένος Παναγιώτη Μυλωνά και μεταγράφηκε στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 260 και αριθ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Το υπό έρευνα ακίνητο μεταβιβάσθηκε και περιήλθε χωρίς αντάλλαγμα στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ δυνάμει της υπ αριθμ. 234/2013 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 1020/Β/ ). Η εν λόγω απόφαση και μεταβίβαση δεν φαίνεται μεταγεγραμμένη στα οικεία βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου. Είχε περιέλθει στο Δημόσιο εξ αγοράς από την Ε.Τ.Β.Α. ΑΕ σύμφωνα με το αριθ / Συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Παρασκευής συζ. Αντωνίου Αξόγλου, το γένος Παναγιώτη Μυλωνά και μεταγράφηκε στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 260 και αριθ. 255 και στη μερίδα του Ελληνικού Δημοσίου στον τόμο 364 και αριθ. 89 (αρχικά είχε καταχωρηθεί εσφαλμένα στην μερίδα της εταιρείας «Κτηματική Εταιρεία το Δημοσίου ΑΕ» και είχαν εκδοθεί στις πιστοποιητικά κυριότητας βαρών και κατασχέσεων). 5 ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ / ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 5.1 Απαλλοτριώσεις Μέχρι την 12 η Μαρτίου 2014, ημερομηνία της τελευταίας έρευνας στο Υποθηκοφυλακείο Βόλου, δεν βρέθηκαν πράξεις απαλλοτρίωσης που να έχουν καταχωρηθεί και να αφορούν το υπό έρευνα ακίνητο. 5

6 5.2 Αγορές Υποθηκοφυλακείο Βόλου, δεν βρέθηκε άλλη συμβολαιογραφική πράξη αγοράς που να έχει καταχωρηθεί και να αφορά το υπό έρευνα ακίνητο. 5.3 Ανταλλαγές Υποθηκοφυλακείο Βόλου, δεν βρέθηκε κανένα συμβόλαιο ανταλλαγής ακινήτων. 5.4 Παραχωρήσεις (δωρεές, κληροδοτήματα) Υποθηκοφυλακείο Βόλου, δεν βρέθηκαν πράξεις παραχώρησης (δωρεές, κληροδοτήματα). 5.5 Παλαιός αιγιαλός Το ακίνητο είναι δομημένο οικόπεδο εντός σχεδίου, εντός της Α ΒΙΠΕ Βόλου, συνεπώς δεν είναι παραθαλάσσιο. 5.6 Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας 5.7 Άλλος τίτλος Μέχρι την 12 η Μαρτίου 2014, ημερομηνία της τελευταίας έρευνας στο Υποθηκοφυλακείο Βόλου, δεν βρέθηκε άλλος τίτλος ιδιοκτησίας που να έχει μεταγραφεί στη μερίδα του Ελληνικού Δημοσίου και να αφορά το υπό έρευνα ακίνητο ούτε τέτοιο έγγραφο μας δόθηκε προς έλεγχο από τον Φορέα του Ακινήτου. 6

7 6 ΦΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΑ Ο Φορέας του Ακινήτου ασκεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ αριθ. Δ6Α/ /ΕΞ 204/ 28 Νοεμβρίου 2011, τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, με σκοπό την αξιοποίησή της. 7 ΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 7.1 Υποθήκες Υποθηκοφυλακείο Βόλου, ο έλεγχος σχετικά με οποιαδήποτε υποθήκη κατέστη ανέφικτος λόγω της πληθώρας των σχετικών εγγραφών (όπως προκύπτει και από το Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Βόλου με αριθμό 484/ ). 7.2 Προσημειώσεις Ισχύει ότι αναφέρεται στο Δουλείες Υποθηκοφυλακείο Βόλου, δεν βρέθηκε πράξη δουλείας να έχει καταχωρηθεί και να αφορά το υπό έρευνα ακίνητο. 7.4 Διεκδικήσεις - ανακοπές Υποθηκοφυλακείο Βόλου, ο έλεγχος σχετικά με οποιαδήποτε αγωγή υπέρ ή εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου κατέστη ανέφικτος λόγω της πληθώρας των σχετικών εγγραφών. 7

8 7.5 Κατασχέσεις Υποθηκοφυλακείο Βόλου, ο έλεγχος σχετικά με οποιαδήποτε κατάσχεση κατέστη ανέφικτος λόγω της πληθώρας των σχετικών εγγραφών. 7.6 Παραχωρήσεις χρήσης Σύμφωνα με την αριθ. 117/ απόφαση της ΚΕΔ παραχωρήθηκε η χρήση του με τα στοιχεία ΑΒΚ 534 Δημοσίου ακινήτου στο Υπουργείο Εμπορίου προς ανέγερση αποθηκών. 7.7 Μισθώσεις Σύμφωνα με το από το Υπουργείο Εμπορίου (όπως αναφέρεται στο μητρώο καταγραφής του ακινήτου με ημερομηνία ) μίσθωσε τις Αποθήκες (ΣΙΛΟ) στην εταιρεία Nutria AE. 7.8 Κανονισμός κτιρίου 7.9 Διατηρητέα / πολιτιστικά μνημεία 7.10 Λοιποί ειδικοί νομικοί περιορισμοί ή δεσμεύσεις Ισχύουν οι όροι δόμησης που εφαρμόζονται σε Βιομηχανικά οικόπεδα Δικαστικές εκκρεμότητες Μέχρι την 12 η Μαρτίου 2014, ημερομηνία της τελευταίας έρευνας στο Υποθηκοφυλακείο Βόλου, ο έλεγχος σχετικά με οποιαδήποτε αγωγή κατά του 8

9 Ελληνικού Δημοσίου κατέστη ανέφικτος λόγω της πληθώρας των σχετικών εγγραφών. 8 ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Το υπό έρευνα ακίνητο μεταβιβάσθηκε και περιήλθε χωρίς αντάλλαγμα στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ δυνάμει της υπ αριθμ. 234/2013 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 1020/Β/ ). Η εν λόγω απόφαση και μεταβίβαση δεν φαίνεται μεταγεγραμμένη στα οικεία βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου. Κρίνεται σκόπιμο να μεταγραφεί η ανωτέρω απόφαση στα οικεία Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Βόλου. Να ερευνηθεί αν έχει ανακληθεί η από παραχώρηση χρήσης στο Υπουργείο Εμπορίου του υπό έρευνα ακινήτου ΑΒΚ 534. Να ανευρεθεί το έγγραφο με ημερομηνία με το οποίο η εταιρεία NUTRIA A.E. παρέδωσε το ακίνητο ελεύθερο στην ΚΕΔ. 9 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ & ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Το υπό έρευνα ακίνητο μεταβιβάσθηκε και περιήλθε χωρίς αντάλλαγμα στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ δυνάμει της υπ αριθμ. 234/2013 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 1020/Β/ ). Η εν λόγω απόφαση και μεταβίβαση δεν φαίνεται μεταγεγραμμένη στα οικεία βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου. Κρίνεται σκόπιμο να μεταγραφεί η ανωτέρω απόφαση στα οικεία Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Βόλου. Να ερευνηθεί αν έχει ανακληθεί η από παραχώρηση χρήσης στο Υπουργείο Εμπορίου του υπό έρευνα ακινήτου ΑΒΚ

10 Να ανευρεθεί το έγγραφο με ημερομηνία με το οποίο η εταιρεία NUTRIA A.E. παρέδωσε το ακίνητο ελεύθερο στην ΚΕΔ. 10

11 Κατάλογος εγγράφων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 1. Έγγραφο/πίνακας με γενικά, γεωγραφικά, πολεοδομικά, νομικά, τεχνικά και οικονομικά στοιχεία. 2. Έγγραφο παραχώρησης χρήσης δημόσιου ακινήτου από την ΚΕΔ. 3. Στοιχεία ακινήτου στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου με τελευταία ενημέρωση 16/05/ Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Βόλου, αρ. πρωτ. 524/ Υπηρεσιακό σημείωμα της ΚΕΔ (αποστολή συμβολαίου) υπ αριθ. Φ32346/ Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Βόλου, αρ. πρωτ. 375Α/ Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Βόλου, αρ. πρωτ. 375Β/ Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Βόλου, αρ. πρωτ. 375Γ/ Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Βόλου, αρ. πρωτ. 375Δ/ Συμβόλαιο αγοραπωλησίας με αριθμό Έγγραφο από το Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Οικονομικής Εφορίας, Στοιχεία ακινήτου στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου με τελευταία ενημέρωση 16/05/ Έγγραφο της Οικονομικής Εφορίας Βόλου με την καταγραφή ακινήτου, αρ. πρωτ. 6035/ Σημείωμα της ΚΕΔ προς την Διεύθυνση Οικονομικού Διοικητικού, αρ. πρωτ. 616/ Τιμολόγιο για Παροχή Υπηρεσιών της ΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., υπ αριθ / Στοιχεία ακινήτου στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου με τελευταία ενημέρωση 27/05/ Εσωτερική επιστολή της ΚΕΔ, από την Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων προς την Επιτελική Μονάδα Νομικών Υποθέσεων, αρ. πρωτ. 72/

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ>

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ> ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ> Ημερομηνία Έκθεσης: Απρίλιος Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Γηπεδικές Εκτάσεις στην περιοχή Δήμου Στυλίδας Νομού Φθιώτιδας Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1 Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ, ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ, ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ, ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» Άρθρο 1 Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ» Αθήνα 14 Αυγούστου 2012 Αριθ. Πρωτ: Δ10Α1116248/3696 ΕΞ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογίες Κατοχής Ακινήτων

Φορολογίες Κατοχής Ακινήτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Φορολογίες Κατοχής Ακινήτων (ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ, Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων Ε9) Σεπτέμβριος 2014 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ΕΤΟΥΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1 Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ημερομηνία ισχύος: 08.08.2013 3 κεφάλαια Α : αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε («ΕΥΑΘ» ή «Εταιρεία»)

Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε («ΕΥΑΘ» ή «Εταιρεία») Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 7ος όροφος T.K. 105 62 Αθήνα Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 04/2013 για την αγορά κτιρίου/ων προς στέγαση των εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α )

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013.. μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 25 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 5 2.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014. Σφάλμα! Άγνωστο όνομα ιδιότητας εγγράφου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014. Σφάλμα! Άγνωστο όνομα ιδιότητας εγγράφου Section 02 [Name of section] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την απόκτηση δικαιώματος πλήρους κυριότητας επί ακινήτου στην «Σαμπάριζα» Θερμησίας, Δήμος Ερμιονίδας, Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Σχέδιο Νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισµοί και γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, η οποία βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες πλην συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔA (2010)

Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔA (2010) Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔA (2010) ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΑΔΙΑ Προέδρου της ΠΟΜΙΔΑ και της UIPI ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΠΠΑ Υ.Δ.Ν., Μέλους Δ.Σ. ΠΟΜΙΔΑ Σοφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΒΚ 78 & ΑΒΚ 17 Αθήνα, 14/04/2015 Αρ.Πρωτ. 2665

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π... ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 70, 11527 ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π... ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 70, 11527 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ.: 210 3339759 FAX: 210 3339500 Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΑΘΗΝΑ, 26/2/2014 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Τίτλος: Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ 3049/2002 ΦΕΚ: Α 212 20020910 Τίτλος: Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Σχόλια - Σύμφωνα με την παρ. 13α του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤOY 100% TOY ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤOY 100% TOY ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤOY 100% TOY ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Αθήνα, 12 Ιουλίου 2013 1 1 Εισαγωγή 1.1 Η "ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφόρηση των πολιτών για το έργο του Εθνικού Κτηµατολογίου»

«Πληροφόρηση των πολιτών για το έργο του Εθνικού Κτηµατολογίου» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Πληροφόρηση των πολιτών για το έργο του Εθνικού Κτηµατολογίου» ιάρκεια του Έργου: µέχρι. Προϋπολογισµός: 480.000 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, ΤΚ 10562, Αθήνα, Ελλάδα. Αθήνα, 3 Απριλίου 2013

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, ΤΚ 10562, Αθήνα, Ελλάδα. Αθήνα, 3 Απριλίου 2013 Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, ΤΚ 10562, Αθήνα, Ελλάδα Αθήνα, 3 Απριλίου 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την παραχώρηση του δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ` Αθήνα, Μάιος 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Με το νόμο 4223/2013, που δημοσιεύθηκε στις 31-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΨ4691ΩΓ-3ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΨ4691ΩΓ-3ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 45ΟΨ4691ΩΓ-3ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.epublicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα